Thursday, August 07, 2014

အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္မည့္ က်ီစု စက္မႈဇုန္သစ္ တည္ေဆာက္မည္

Posted by drmyochit Thursday, August 07, 2014, under | No comments


ရန္ကုန္ ၊ ၇-၈-၂၀၁၄

 မၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္း အလုပ္သမား ေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီး ေပးႏုိင္မည့္ စံခ်ိန္စံညၽြန္း ႏွင့္ ျပည့္မီေသာ လွ်ပ္စစ္ သံုးစဲြမႈ နည္းပါးသည့္ က်ီစု စက္မႈဇုန္သစ္ ႀကီးတစ္ခုကုိ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး အတြင္း တည္ေဆာက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ၌ စက္မႈဇုန္ ၂၉ ဇုန္ရွိၿပီး ယင္းတုိ႔မွာ အေရွ႕ပုိင္း ခ႐ုိင္၌ ၁၀ ဇုန္ ၊ ေတာင္ပုိင္း ခ႐ုိင္၌ တစ္ဇုန္ ၊ ေျမာက္ပိုင္း ခ႐ုိင္၌ ၁၈ ဇုန္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ ယင္း စက္မႈဇုန္ မ်ားအနက္ အေရွ႕ပုိင္း ခ႐ုိင္ရွိ စက္မႈဇုန္ ၁၀ ဇုန္တြင္ စက္႐ံု ၊ အလုပ္႐ံုေပါင္း ၃၆၀၅ ႐ံုရွိၿပီး အလုပ္သမား ေပါင္း ၇၀၈၀၄ ဦးတို႔ လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္း လုပ္ကုိင္လ်က္ ရွိသည္။ အလားတူ ေျမာက္ပိုင္း ခ႐ုိင္ရွိ စက္မႈဇုန္ ၁၈ ဇုန္တြင္ စက္႐ံု ၊ အလုပ္႐ံုေပါင္း ၁၅၁၇ ႐ံုရွိၿပီး အလုပ္သမား ေပါင္း ၁၅၃၈၀၀ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ က်ီစု စက္မႈဇုန္ ကုိ ရန္ကန္တုိင္း ေဒသႀကီး ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (အေရွ႕ပုိင္း) ၿမိဳ႕နယ္၌ တည္ေဆာက္ သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္း စက္မႈဇုန္ သည္ ယခင္ တည္ရွိၿပီး စက္မႈဇုန္ မ်ား၏ အားနည္းခ်က္ မ်ားကုိ ျပဳျပင္ကာ သတ္မွတ္ စံခ်ိန္ စံညၽြန္း မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္မႈဇုန္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ၀န္းက်င္တြင္ ေပၚထြန္း လာၿပီး ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး အေနျဖင့္ စက္မႈ လုပ္ငန္းသည္ တုိင္းေဒသႀကီး ၏ GDP တြင္ ၃၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၀န္းရံခ
Themyawadydaily

တစ္ေခတ္ဆန္း အလွမယ္နဲ႔ သရဖူအ႐ႈပ္ေတာ္ပံု

Posted by drmyochit Thursday, August 07, 2014, under | No comments


၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေနဝင္း အာဏာသိမ္းခ်ိန္မွစကာ ကင္းကြာခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတကာ မယ္ျပိဳင္ပြဲမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပန္လည္ထိေတြ႔ခြင့္ရခဲ့ သည္က မၾကာလွေသး။

နန္းခင္ေဇယ်ာ၊ ခင္ဝင့္ဝါႏွင့္ မိုးစက္ဝိုင္စေသာ အမည္ နာမမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ ဂုဏ္ယူစရာ ဆုတံဆိပ္ႏွင့္အတူ  ျမန္မာျပည္သူတို႔ၾကားတြင္ ေျပာစရာ အေၾကာင္း တရားတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သိပ္မၾကာလိုက္ေသာ အခ်ိန္တြင္ေျပာစရာအေၾကာင္းအရာက ေျပာင္းသြားသည္။

ယေန႔ ႏုိင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ အလွမယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အမ်ားျပည္သူၾကား ေျပာစရာျဖစ္ေနသည္က သရဖူ ႐ုပ္သိမ္းခံရသည့္ကိစၥ ျဖစ္ေန သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ အစည္း၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာမႈမရွိေသာ အလွမယ္မ်ား ကိုသရဖူ႐ုပ္သိမ္းျခင္းမ်ား ရွိတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ သတ္မွတ္ စည္းမ်ည္းမ်ားက ရွင္းလင္းျပတ္သားသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေတာ့မယ္မ်ားကို သရဖူ ႐ုပ္ သိမ္းျခင္း၊ သရဖူလႊဲခြင့္ပိတ္ပင္ျခင္းစေသာ ကိစၥမ်ားသည္ မည္ သည့္အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္သည္ကို ရွင္း ရွင္းလင္း လင္း မသိရေသးသည့္ အေျခအေနတြင္ ျဖစ္ေနေသးသည္။

Miss Supranational Myanmar    ၂ဝ၁၃ အလွမယ္ ခင္ဝင့္ဝါႏွင့္Miss Grand International Myanmar ၂ဝ၁၃ အလွမယ္ထားထက္ထက္တုိ႔ကို သရဖူလႊဲေပးခြင့္ ပိတ္လိုက္ ေၾကာင္း ၄င္းတို႔၏ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာMiss Golden Land Myanmar Organization က ၿပီးခဲ့သည့္လ အတြင္းကထုတ္ျပန္ေၾကညာ ရာတြင္တိက်ေရရာေသာအေၾကာင္း ျပခ်က္မပါရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

”ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ထားထက္ထက္နဲ႔ ခင္ဝင့္ဝါကုိ သရဖူသိမ္း တာ မဟုတ္ဘူး။ လႊဲေပးခြင့္ မေပးတာပါ။ စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းကို ခ်ဳိးေဖာက္သလို ျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ ေနာက္ လူေတြ ဒီလိုမျဖစ္ေအာင္ အျပစ္ေပးတဲ့သေဘာပါ” ဟူ၍သာ Miss Golden Land Myanmar Organization မွ ဦးေဝယံ ေအာင္ကေျပာခဲ့ၿပီး မည္သည့္စည္းမ်ဥ္းကို ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့သည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကိုမူ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမေျပာခဲ့ေပ။

”ဘာျပစ္ခ်က္ေၾကာင့္ လႊဲခြင့္မေပးတာလဲဆုိတာ မသိပါ ဘူး။ ညီမတုိ႔ဘက္က ပ်က္ကြက္တာမ်ဳိးမရိွသလို အက်ဳိးအျမတ္ ခံစားခြင့္ ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းကိစၥကိုလည္း အၿမဲတမ္းေ ပးေနတာပဲ ေလ”ဟု ခင္ဝင့္ဝါက ေျပာသည္။

ခင္ဝင့္ဝါႏွင့္ ထားထက္ထက္တို႔သည္Miss Golden Land Myanmar Organization ႏွင့္ တစ္ႏွစ္သက္တမ္းရွိ စာခ်ဳပ္ကိုခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးတြဲ လုပ္ေဆာင္ ေနသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အဖြဲ႔အစည္းကိုယ္တိုင္ က ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဒါလုပ္မယ္ဆို ၿပီး ညီမတိို႔ကိုမေခၚဘူး။ဘာလုပ္မယ္ ဆိုတာလည္း မေျပာဘူး။ တစ္ႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္မွ်သာ ပါဝင္ပူးေပါင္းခြင့္ရခဲ့ သည္ဟု ခင္ဝင့္ဝါက ဆိုသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့သည့္Miss Grand International Myanmar ၿပိဳင္ပဲြမွာ ျမန္မာကိုယ္စားျပဳ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ထားထက္ထက္က ”ဘာေၾကာင့္ လႊဲေပးခြင့္ မေပးတာလဲ မသိဘူး။ ညီမတုိ႔ဘက္က စာခ်ဳပ္ပါအတိုင္းပဲ သြားခဲ့တာပါ။ဒီလိုတစ္ႏွစ္ျပည့္ဖို႔အလိုေလးမွာ ဒီလို ေၾကညာ ခံရေတာ့ အရမ္းစိတ္မေကာင္းျဖစ္ မိတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ထို႔အတူ Miss Globe Myanmar  ၂ဝ၁၄  အလွမယ္ ဂ်ဴးစံသာကိုလည္း သူမ၏ National Director  ျဖစ္သူ မလွႏု ထြန္းကMiss Globe Myanmar  အျဖစ္မွ ရပ္စဲ လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းကို  ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔ညက ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အဆုိပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ဂ်ဴးစံသာ၏ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္သူ မလွႏုထြန္းက အေၾကာင္းတရားသံုးခုကို ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္ လည္း အဓိကအခ်က္မွာ သံုးႏွစ္သက္တမ္းရွိ စာခ်ဳပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္မည္ဟု ယင္းအသိုင္းအဝိုင္းထံမွ သိရသည္။

”အမွန္ဆို ႏုိင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္းအရMiss တစ္ဦးကို တစ္ႏွစ္ပဲ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရမယ္။ တစ္ႏွစ္ထက္ေက်ာ္ၿပီး ခ်ဳပ္ရင္ ဒီ Miss ကို ေမြးထုတ္ၿပီးအျမတ္ထုတ္တယ္လို႔ ျမင္တယ္” ဟု ဦးေဝယံေအာင္က ေျပာသည္။

သရဖူလႊဲေပးသည့္ကိစၥ၊ သရဖူျပန္သိမ္းသည့္ကိစၥက အလွ မယ္တစ္ဦး ထမ္းေဆာင္ရမည့္တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရား ပ်က္ကြက္ ျခင္းလား၊ ႏိုင္ငံတကာ က်င့္ထံုးႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ေပ ေလာ။

ေမာ္ဒယ္ေအးဂ်င့္ ကုိႏွစ္ ၂ဝၾကာ ထူေထာင္ထားသည့္ မတင္မုိးလြင္က ”အခု ျမန္မာမွာ ျဖစ္တဲ့ ျပႆနာက ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ နားလည္မႈအားနည္းလို႔ ပဋိပကၡေတြ ေပၚလာတာ ပါ။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ကုိယ့္လိုအပ္ခ်က္ကို ျပန္ရွာဖို႔ အေရးႀကီးတယ္” ဟု ေျပာသည္။

”ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္က ညိႇလုိ႔မရေတာ့တဲ့ ကိစၥဆုိရင္ ၿပီးခဲ့တာ ေတြ မေျပာၾကေတာ့ဘဲ ေနာက္ထပ္အေကာင္းဆံုးကိုပဲ ေရြး ခ်ယ္ၾကပါ”ဟု တင္မုိးလြင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သရဖူသိမ္းသည့္ ကိစၥ၊ လႊဲေပးခြင့္ မေပး သည့္ကိစၥမွာ Miss ႏွင့္ Organization ၾကားက ပရဟိတစိတ္၊ အတၱဟိတစိတ္နားလည္မႈတစ္စံုတစ္ရာ လဲြျခင္း လည္းျဖစ္ႏုိင္ သည္။

အဆုိပါကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး Star and Talent  ေမာ္ဒယ္ ေအဂ်င္စီတည္ေထာင္သူ ဂြၽန္လြင္က ”မသြားခင္ကတည္းက စာခ်ဳပ္ကိုေသေသခ်ာခ်ာခ်ဳပ္ သင့္တယ္။   ေအာင္ျမင္ၿပီး ျပန္ လည္းျပန္လာေရာ စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ခ်င္ၾကေတာ့ဘူး။ အဓိကက ေကာ္မရွင္မေပးခ်င္ၾကတာပါ” ဟု ေျပာသည္။

”ေအာ္ဂႏုိင္ေဇးရွင္းဘက္ကလည္း အဲ့ဒီ Miss  ေတြ ဆီကရတဲ့ ေကာ္မရွင္ကိုပရဟိတဒါေတြ လုပ္ပါတယ္ဆုိၿပီး ေၾကညာခဲ့တာေရာရိွလား” ဟု ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။
မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ ေစလႊတ္ရန္ ေရြး ခ်ယ္ထားသည့္ အလွမယ္တစ္ဦးကို တာဝန္မွရပ္စဲၿပီး သြား ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ပိတ္ပစ္သည့္ပထမ ဆံုးျဖစ္ရပ္ သည္  ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါျပီ။

”ျမန္မာႏုိင္ငံကMiss  ၿပိဳင္ပဲြနဲ႔ အလွမ္းေဝးသြားတာ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ရိွၿပီး အခုက်မွ တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ျပန္ေခတ္စားလာတဲ့အတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ နား လည္မႈပိုင္းမွာ လိုတာျဖစ္မွာပါ” ဟု ဦးေဝယံေအာင္က ေျပာ သည္။

တစ္ေခတ္ဆန္းျမန္မာ့အလွမယ္ ေလာက၏ ပိုင္အိုးနီး ယားဟုဆိုရမည့္ အလွမယ္နန္းခင္ေဇယ်ာက ႏိုင္ငံတကာ ဆုတံဆိပ္ရ အလွမယ္မ်ားအေနႏွင့္ ပရဟိတအလုပ္ မ်ားကို အမ်ားထက္အာ႐ံုစိုက္ကာ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း တိုက္ တြန္းသည္။

ႏွစ္ ၅ဝ ၾကာမွ ျပန္လည္ေစလႊတ္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရသည့္ ႏုိင္ငံအလွမယ္ၿပိဳင္ပဲြကုိ ေရွ႕ဆက္မွာလည္း ျပႆနာပဋိပကၡ တစ္စံုတစ္ရာမရိွဘဲ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေျပလည္သည့္ သေဘာ တရားမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္  ယခုပဋိပကၡက စံျပျဖစ္မည္ေလာ။

”တစ္ခဏတာကိုပဲၾကည့္ၿပီး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္မယ္။ ျပန္လာ ေတာ့ မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ ဆဲြေဆာင္မႈေတြကမ္းလွမ္းလာရင္ ခံႏုိင္ဖို႔ ဆုိတာ ခဲယဥ္းတယ္။ ပါးစပ္နဲ႔မေျပာၾကဘဲ စာခ်ဳပ္ စာတမ္းနဲ႔ ျဖစ္သင့္တယ္။ မဟုတ္ရင္ မျဖစ္သင့္တာ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္”ဟု ေမာ္ဒယ္မိခင္ႀကီးတင္မိုးလြင္က ေျပာသည္။

အျမင္ဆန္းေနေသးေသာ္လည္း နားလည္လက္ခံထားရ မည္က ႏိုင္ငံတကာအလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားသည္ လူမႈေရးေရာ ေသာ စီးပြားေရးပံုစံတစ္မ်ိဳးသာ ျဖစ္သည္ ကိုပင္   ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ေလွကားထစ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္စီးပြားေရးဆိုသည့္အတိုင္း စနစ္တက် ျဖစ္ေစသင့္ သည္ဟုဆိုသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

”စာခ်ဳပ္စာတမ္းနဲ႔ဆို ပိုၿပီးသင့္ေတာ္တယ္။ ႏွစ္ဖက္စလံုး အတြက္ ပိုအဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္”ဟု တင္မိုးလြင္က ဆိုသည္။

Popular jopurnal

Android OS သံုး စမတ္ဖုန္းကိုေပါ့ပါးေစရန္ (၁၁)ခ်က္

Posted by drmyochit Thursday, August 07, 2014, under | No commentsယခုဆိုလွ်င္စမတ္ဖုန္းေတြဟာေပါမ်ားလွသလို အမ်ိဳးအစား ေစ်းႏွူန္း အနိမ့္အျမင့္ မ်ိဳးစံုရွိလွပါတယ္။ ဒီလိုေပါမ်ားတာကလည္း Open Source OS

၁ခုျဖစ္တဲ့ Android OS ေၾကာင့္ဆိုလဲ မမွားပါဘူး ။ Android OS မွာတင္ အရြယ္အစားမ်ိဳးစံု ဒီဇိုင္းမ်ိဳးစံု တံဆိပ္မ်ိဳးစံု တန္ဖိုးနည္း/ မ်ား

ရွိၾကပါတယ္ ။ ဒီထဲ ကမွ တန္ဖိုးၾကီးစမတ္ဖုန္းကိုင္ေဆာင္သူေတြဟာ ဖုန္းရဲ႕ ေပါ့ပါးမွု ဖုန္းရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမြန္မွုတို႕ကို အသံုးျပဳခ်င္လို႕

ကိုင္ေဆာင္ၾကတာမ်ားပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ စမတ္ဖုန္းကို ေပါ့ပါးေအာင္ မျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ အတြက္ ေစ်းၾကီးေပးျပီး စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ၾကရပါတယ္။

ဒီလို မျဖစ္ရေအာင္ Android OS သံုး စမတ္ဖုန္းေတြကို ေပါ့ပါးေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မယ့္ အခ်က္ (၁၁) ခ်က္ကို တင္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။

၁ ။ သင့္ဖုန္းဟာ Up to date ျဖစ္ျပီလား

Android OS သံုး စမတ္ဖုန္းေတြမွာ System ပိုင္းဆိုင္ရာ Update ေတြ minor update ေတြေပးတတ္ၾကပါတယ္ ။ အဆိုပါ Updateေတြမွာ
Error မ်ားကို Bug fixes ပါ၀င္တတ္ျပီးစမတ္ဖုန္းကို ပိုမုိ ျမန္ေစႏိုင္ပါတယ္။ အဆုိ ပါ minor နဲ႔ System Update မ်ားကို internet မွ တိုက္ရိုက္
ျမွင့္တင္ႏိုင္ျပီး မိမိရဲ႔႕ ဖုန္းမွာ Update ေတြရွိမရွိဆုိတာကို Settings > About device > Software update မွာ ၾကည့္ရွူႏိုင္ပါတယ္။
ထို႕ အတူ ဖုန္းမွာ ပါ၀င္လာတဲ့ Default Application ေတြကို လည္း Update ျမင့္ေပးသင့္ပါတယ္။

၂ ။ Home screen ကို ရွင္းလင္းေအာင္ထားျခင္း

သင့္ရဲ႔ စမတ္ဖုန္းကိုေပါ့ပါးေစဖို႕ လွပတဲ့ Live Wallpaper ေတြအသံုျပဳမယ့္ အစား ပိုမိုသင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္တဲ့ Original Wallpaper ေတြကို
အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္။ ထို႕အျပင္ Screen ေပၚမွာ မိမိအတြက္ အသံုးမလိုတဲ့ icon ေတြနဲ႔ widgets ေတြထားျဖင္းမွေရွာင္ရွားသင့္ပါတယ္။
ထိုသို႕ျပဳလုပ္ျခင္းဟာ ဖုန္းရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမင့္တင္ေပးႏိုင္ျပီး Performance ကိုလည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

၃ ။ အသံုးမလိုတဲ့ Application ေတြကို Uninstall သို႕မဟုတ္ Disable ျပဳလုပ္ပါ

တခ်ိဳ႕ေသာ App ေတြဟာ မိမိအတြက္ အသံုး မ၀င္သလို မိိမိရဲ႔စက္ကိုလဲ ေလးလံေစပါတယ္ ။ အဆို ပါ အခ်က္ေတြကလည္း ဖုန္းရဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္
ကိုက်ဆင္းေစႏိုင္ပါတယ္။ Uninstall သို႕မဟုတ္ Disable လုပ္ဖို႕ Setting > App ကိုသြားပါ ျပီး ရင္ All ဆိုတဲ့ Tab မွာမိမိအတြက္ အသံုးမ၀င္ေသာ
Application မ်ားကို Uninstall ျပဳလုပ္ေပးပါ ထို႕အျပင္ မသံုးေသာ default app မ်ားကို Disable ျပဳလုပ္ေပးပါ ။ ထို႕ေနာက္ Setting > App
ထဲမွ Running App ထဲတြင္ မိမိကမသံုးေပမယ့္ ေနာက္ကြယ္မွာ အလုပ္လုပ္ေနေသာ App မ်ားကို ပိတ္ေပးပါ အဆိုပါ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္လည္း
စမတ္ဖုန္းဟာ ပိုမိုေလးလံႏိုင္ပါတယ္။

၄ ။ Animations အသံုးျပဳမွူကို ပိတ္ထားပါ

သင္ရဲ႔စမတ္ဖုန္းကို ပံုမွန္အတိုင္း အသံုးျပဳေနရင္ေတာ့ မသိသာပါဘူး တကယ္တမ္းေလ့လာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ Page ေလးေတြေရြ႕သြားတာက ရိုးရိုး
မဟုတ္ပါဘူး လွုပ္ရွားမွုတိုင္းမွာ Animation ေလးေတြပါရွိပါတယ္။ အဆုိပါ Animation ေၾကာင့္လည္း ဖုန္းဟာ ပိုမို ေလးလံတတ္ပါတယ္။
Animation ေတြကို ပိတ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ဖုန္းမွာ Developer options ဖြင့္ထားမွရမွာပါ ။ Developer options ထဲမွာေအာက္ဆံုးကိုသြားလိုက္ပါ
Window animation scale , Transition animation scale ,နဲ႔ Animator duration scale တို႕ကို အနည္းဆံုးျဖစ္တဲ့ 5x ပမာဏ သို႕မဟုတ္
ပိတ္ထားေပးပါ ။ ဒီအခ်က္ေတြဟာ လည္း ဖုန္းကိုေလးလံေစေသာ အခ်က္မ်ားထဲကတစ္ခု့ျဖစ္ပါတယ္။

၅ ။ Application ေတြရဲ႔ Data ေတြပါတဲ့ cached ေတြကိုရွင္းေပးပါ

ဖုန္းေတြမွာ တခ်ိဳ႕ app ေတြဟာ လိုအပ္တဲ့ data ဖုိင္ေတြကို ဖုန္းရဲ႔ Storage ထဲမွာ ထားရွိတတ္ပါတယ္ ။ ဥပမာ Offline ဖတ္ရွုႏိုင္တဲ့ သတင္း
ကဲ့သို႕ေသာ Application ေတြဟာ လိုအပ္တဲ့ offline ဖတ္ရွုႏိုင္တဲ့ Data ေတြကို ဖုန္းထဲမွာထားတတ္ၾကပါတယ္။ အဆိုပါ App တစ္ခုခ်င္းဆီမွာ
လည္း Data cached ေတြကိုရွင္းႏိုင္သလို Setting > Storage ထဲမွာ လည္း Cached ဖိုင္ေတြကို ရွင္းလို႕ရပါတယ္။

၆ ။ Wipe cache partition ျပဳလုပ္ျခင္း

Wipe cache ဆိုတာဖုန္းထဲမွာ သိုေလွာင္ထားတဲ့App ေတြရဲ႔ ယာယီ Data ေတြကို ဖ်က္ပစ္တာပါ ဒီလိုဖ်က္ရာမွာ internal storage ထဲမွာ
၀င္ေရာက္ဖ်က္ႏိုင္သလို မျမင္ႏိုင္တဲ့ ဖိုင္ေတြကိုေတာ့ ဖုန္းရဲ႔ Partition တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Recovery မွ ၀င္ေရာက္ဖ်က္ေပးရမွာ့ျဖစ္ပါတယ္။
မိမိဖုန္းနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ Recovery သို႕၀င္ေရာက္ နည္းေတြကို Google မွာရွာေဖြႏိုင္ပါတယ္။

၇ ။ အျခား ေပါ့ပါးေစမယ့္ Third party Launcher ကုိ အသံုးျပဳေပးပါ

စမတ္ဖုန္းတိုင္းမွာ Google မွထုတ္လုပ္တဲ့ Nexus Devices ေတြကလြဲလို႕ Android OS ေပၚကို အေျခခံထားတဲ့ Launcher ေတြကို အသံုးျပဳၾကပါတယ္
အဆို ပါ Launcher တိုင္းဟာ ဖုန္းေပၚမွာ အေျချပဳ လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္လို႕ CPU ေတြစြမ္းအင္ကို အသံုးျပဳလည္ပတ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။
အျခား Developer ေတြေရးသားထားတဲ့ Third party Launcher ေတြျဖစ္တဲ့ Go launcher , Next Launcherတို႕ကို
အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ CPU ရဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္သလို ဖုန္းကိုလည္း ပိုမို သြက္လက္ကာ အသံုးျပဳႏိူင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

၈ ။ Factory Reset ခ်ျခင္း

ဒီစကားကိုေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ၾကားဖူးမွာပါ မိမိရဲ႕ ဖုန္း ေတာ္ေတာ္ကိုေလးလံလာျပီဆိုရင္ လုပ္တတ္ၾကပါတယ္ ။
ထိုသို႕ ျပဳလုပ္ျခင္းဟာလည္း ဖုန္းကို စက္ရံုမွထုတ္သကဲ့ သို႕ ျပဳလုပ္ေပးတာျဖစ္တာေၾကာင့္ ဖုန္းကိုပိုမုိ ေပါ့ပါးေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
Factory reset ျပဳလုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ Data ေတြကို back up ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္ ။ Factory reset ခ်ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့
Setting > Backup & reset > Factory reset ဆိုေသာ ခလုတ္ကိုႏွိပ္ျပီးျပဳလုပ္ရမွာပါ။

၉ ။ ဖုန္းကို Over Clock ျပဳလုပ္ျခင္း

Over Clock ျပဳလုပ္ျခင္းဟာလည္း ဖုန္းရဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုျမင့္တင္တာျဖစ္ျပီး Processor ေတြကို အျမန္ႏွုန္းျမွင့္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္
ထိုသို႕ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဖုန္းဟာ ပိုမို ျမန္ဆန္လာမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ Over Clock ျပဳလုပ္ ျခင္းဟာ System ပိုင္းဆိုင္ရာကိုျပဳျပင္
တာျဖစ္တာေၾကာင့္ Root Access လိုအပ္မွာျဖစ္သလို အခန္႕မသင့္ရင္ ဖုန္းကိုပ်က္ဆီးေစႏိူင္တာေၾကာင့္ သတိထားျပီးျပဳလုပ္ေစခ်င္ပါတယ္။

၁၀ ။ Auto – Sync ကို ပိတ္ထားျခင္း

Android Device အသံုးျပဳသူမ်ားဟာ ဖုန္း နဲ႔ Cloud Service ေတြကို ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳၾကတာေၾကာင့္ Data ေတြကို ဖလွယ္တဲ့ စနစ္ျဖစ္တဲ့
sync ကို အသံုးျပဳၾကပါတယ္ ဒါေပမယ့္ အဆိုပါ အလိုအေလ်ာက္ ဖလွယ္တဲ့ စနစ့္ျဖစ္တဲ့ Auto – sync ဟာ ေနာက္မွာ Run ေနတတ္ပါတယ္။
ဒီစနစ္ဟာ စမတ္ဖုန္းရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ Battery ကို အသံုးျပဳမွု မ်ားတာေၾကာင့္ အားကုန္ျခင္း စက္ေလးျခင္းေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ မိမိအသံုးျပဳလိုေသာ Data ကို Sync ျပဳလုပ္ျပီးလ်ွင္ Auto – sync စနစ္ကိုပိတ္ေပးသင့္ပါတယ္။

၁၁ ။ Custom Rom တင္ျခင္း

ဖုန္းေတြမွာ original ပါ၀င္လာတဲ့ Feature ေတြဟာနည္းပါးပါတယ္ ဥပမာ – Huawei လို ဖုန္းေတြမွာ ဖုန္းရဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏို္င္စြမ္းေတြဟာ
နည္းပါးလွပါတယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ Developer ေတြဟာ ဖုန္းေတြနဲ႕ ကိုက္မယ့္ Rom အမ်ိဳးအစားေတြကို ျပဳလုပ္ ဖန္တီးၾကပါတယ္။
အသစ္ျပဳလုပ္ဖန္တီးထားတဲ့ Rom ေတြကိုေတာ့ Custom Roms ဟုေခၚျပီးေတာ့ အဆိုပါ Roms ေတြမွာ သာမန္ stock rom ေတြမွာ မပါရွိတဲ့
Feature ေတြ Tweak ေတြကိုထည့္သြင္းေပးရံုသာမက ဖုန္းရဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုပိုမို ျမင့္တင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Error နည္းတဲ့
Roms ကိုေရြးခ်ယ္တင္မွသာ အဆင္ေျပႏိူင္မွာျ့ဖစ္ပါတယ္

refer : http://www.androidauthority.com/11-tricks-make-android-run-faster-414542/

 ေပါ့ပါးေသာဖုန္းကိုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစ
myanmarmobileapp

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္