Saturday, August 17, 2013

အပ်ိဳေဖာ္၀င္စအရြယ္ မိန္းကေလးမ်ားဖတ္ရန္

Posted by drmyochit Saturday, August 17, 2013, under | No comments


အာဟာရျပည့္လွ်င္ ေရာဂါစင္၊ ေပ်ာ္ရႊင္က်န္းမာ စိတ္ခ်မ္းသာ ဆုိေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အာဟာရ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရက္သတၱပတ္ ဟု က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၊ ကုလသမဂၢကေလးမ်ား ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕၊ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔မွ ေၾကာ္ျငာခ်က္အရ ကေလးသူငယ္မ်ား အာဟာရျပည့္စြာ စားေသာက္ႏုိင္ေရး သိမွတ္ဖြယ္ရာ အျဖာျဖာကုိ ေရးသားၿပီးခဲ့ပါၿပီ။ ယခုအရြယ္ ေရာက္ၿပီးေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား သံဓာတ္အား ေဆး မွီ၀ဲပါဆုိေသာ အခ်က္ကုိ တင္ျပေရးသားထားပါမည္။ ေဆးပညာရွင္မ်ားက ေမြးစမွ အသက္ ၁၂ ႏွစ္အထိကုိ ကေလးအရြယ္၊ အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၅^၁၆ ႏွစ္အထိ ကုိ ပ်ဳိေဖာ္၀င္စအရြယ္၊ အသက္ ၁၂ႏွစ္မွ ၁၈^၁၉ ႏွစ္အထိကုိ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္၊ အသက္ ၂၀ မွ ၄၀ အထိ လူရြယ္၊ လူသတ္၊ အသက္ ၄၀ မွ ၆၀ အထိ လူႀကီးပုိင္း၊ အသက္ ၆၀ ႏွစ္ေက်ာ္လွ်င္ လူအုိပုိင္းဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားၾကပါသည္။

ယင္းသုိ႔အားျဖင့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဆုိရာတြင္ အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၅^၁၆ အထိ ပ်ဳိေဖာ္၀င္စအရြယ္၊ အသက္ (၁၂) ႏွစ္မွ ၁၈ ^ ၁၉ ႏွစ္အထိ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္တုိ႔ကုိ ဆုိလုိပါသည္။ လူတုိ႔၏ ခႏၶာကုိယ္ႀကီးထြားမႈတြင္ ကေလးငယ္ဘ၀၌ တစ္ႀကိမ္၊ ပ်ဳိေဖာ္၀င္စအရြယ္၌ တစ္ႀကိမ္ ႀကီးထြား ႏႈန္း အျမန္ဆုံးျဖစ္ေလ သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဤအရြယ္တြင္ အာဟာရ ျပည့္၀ေသာ အစားအစာမ်ားကုိ မ်ားမ်ား စားသုံးသင့္ေပသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဤအရြယ္ ပ်ဳိေဖာ္၀င္စအရြယ္တြင္ ေသြးသားေျပာင္းလဲခ်ိန္ျဖစ္၍ ေသြးသား ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ သံဓာတ္ပါေသာ အစား အစာမ်ား၊ ႀကီးထြားႏႈန္းကုိ အေကာင္းဆုံး ျမႇင့္တင္ေပး ႏုိင္မည့္ ပ႐ုိတင္းဓာတ္ႏွင့္ အင္အားလုံေလာက္ေသာ အစားအစာ မ်ားကုိ စားသုံးသင့္ေပသည္။ အထူး သျဖင့္ ႏြားႏုိ႔၊ ပဲႏုိ႔၊ အသား၊ ငါး၊ ပဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔မွာ ကယ္လုိရီႏွင့္ ပ႐ုိတင္းၾကြယ္၀ေသာ အစာမ်ားျဖစ္သျဖင့္ အထူးဦးစားေပး စားသုံးသင့္ေပသည္။ ဗီတာမင္ (ေအ) ဓာတ္သည္ မ်က္စိအျမင္အားကုိ ေကာင္းေစ ႐ုံမွ်မက ခႏၶာကုိယ္ႀကီးထြားမႈ၊ ကုိယ္တြင္းခုခံမႈ စြမ္းအား စသည့္တုိ႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေၾကာင္း သုေတသနျပဳ ခ်က္မ်ားစြာတုိ႔က ေထာက္ခံလ်က္ရွိၾကရာ ပ်ဳိေဖာ္၀င္စ အရြယ္ တြင္ ဗီတာမင္ (ေအ) ဓာတ္ ၾကြယ္၀ေသာ အ၀ါေရာင္ႏွင့္ အစိမ့္ရင့္ေရာင္ရွိ အသီး၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား (ဥပမာ သေဘၤာသီး၊ မုန္လာဥ၊ ကန္စြန္းရြက္၊ ေရႊဖရုံသီး) စသည္တုိ႔ကုိလည္း သင့္တင့္စြာ စားသုံးေပးရေပမည္။ ထုိ႔အျပင္ ပ်ဳိေဖာ္၀င္စ အရြယ္၌ အ႐ုိးႀကီးထြားမႈသည္ အလြန္အေရး ႀကီးလွေပသည္။ အရုိးႀကီးထြား က်စ္လ်စ္ ပါမွ အရပ္ျမင့္လာ ႏုိင္ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အရုိးႀကီးထြား က်စ္လ်စ္မႈကုိ အားေပသည့္ ထုံးဓာတ္ အလုံအေလာက္ပါ ေသာ အစားအစာမ်ား (ဥပမာ - စိမ္းလန္းေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား) ကုိလည္း လုံေလာက္စြာ မွီ၀ဲေပးသင့္ ေပသည္။

ပ်ဳိေဖာ္၀င္စအခ်ိန္အရြယ္မွာ ေယာက္်ားကေလးျဖစ္က အရပ္ထြက္လာ၊ အသံၾသလာသည္။ မိန္းကေလးျဖစ္ ပါက တင္ကား၊ ရင္ထြား၊ ခါးေသး စသည္ျဖင့္ မိန္းမပုံသ႑ာန္ စç ရလာသည္။ ယင္းသုိ႔ ထင္ရွားေသာ ခႏၶာကုိယ္ဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား သာမက အျခားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလည္း ရွိၾကေပသည္။ ဥပမာ – လည္ပင္းရွိသုိင္းရြိဳက္အႀကိတ္

သည္ အပ်ဳိေပါက္ကာလ၌ အနည္းငယ္ ပုိ၍ ႀကီးလာသည္။ ယင္းသုိ႔ႀကီးလာသျဖင့္ သူက ထုတ္လုပ္ေသာ သုိင္းရြိဳက္ဟုိမုန္း ပုိမ်ားလာသျဖင့္ မိန္းကေလးဆုိလွ်င္ သြက္လက္ဖ်တ္လတ္လာၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ လႈပ္ရွားတက္ၾကြလြန္း၍ အခ်ဳိ႔ မိန္းကေလးမ်ား အစားအေသာက္နည္းကာ အပ်ဳိေပါက္အရြယ္တြင္ ပိန္တတ္ ေလသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပ်ဳိေဖာ္၀င္စအရြယ္မ်ားသည္ စားေကာင္း ေသာက္ေကာင္းအရြယ္ မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္စားေကာင္း ခံတြင္းေတြ႔တုိင္း စိတ္အလုိလုိက္၍ အစားအစာမ်ားကုိ မၾကာခဏ စားသုံးျခင္းမ်ဳိးကုိ ေရွာင္ရေပမည္။ သုိ႔မဟုတ္က အ၀လြန္ေရာဂါ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သုေတသနပညာရွင္မ်ား က အ၀လြန္ေရာဂါရွင္မွာ ပ်ဳိေဖာ္၀င္စမ်ားကုိ အမ်ားအျပားေတြ႕ရသည္ဟု ဆုိပါသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ပ်ဳိေဖာ္၀င္စ အရြယ္မ်ားတြင္ ကယ္လုိရီႏွင့္ ပရုိတင္း ၾကြယ္၀ေသာ ႏြားႏုိ႔၊ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အသား၊ ငါး၊ ၾကက္ဥ၊ သစ္သီး၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကုိ မျဖစ္မေန စားသုံးသင့္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပ်ဳိေဖာ္၀င္စ အရြယ္မ်ား အတြက္ တစ္ေန႔တာ စားသုံးသင့္ေသာ အာဟာရ အစားအစာမ်ားကုိ တင္ျပလုိက္ပါသည္။

Myanmarexpress

မိန္းကေလးမ်ား ျဖစ္တတ္ေသာ မိန္းမကိုယ္ဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား(အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖတ္ရန္)

Posted by drmyochit Saturday, August 17, 2013, under | No comments
ဆီးစပ္နာက်င္တာ၊ ရာသီေသြး ပံုမမွန္တာ၊ အျဖူဆင္းတာ၊ မိန္းမကိုယ္ ယားယံတာ စတဲ့ ေ၀ဒနာေတြက အမို်းသမီးအမ်ားစု ခံစားရနိုင္တာေတြ ျဖစ္တာေၾကာင့္ သိရိွထားဖို့ လိုအပ္ပါတယ္။

ဆီးစပ္နာက်င္ျခင္း
မိန္းကေလးေတြဟာ ဓမၼတာမလာမီနဲ့ ဓမၼတာစက္၀န္း အလယ္ သားဥေျြကခိ်န္ေတြ ဆီးစပ္နာက်င္တာကို ခံစားရတတ္ပါတယ္။ တစ္ဦးနဲ့တစ္ဦးမတူဘဲတခို့်ေတြမွာ ဆီးစပ္နာက်င္တာကို သိသိသာသာ ခံစားရျပီး တခို့်ေတြကေတာ့ သိသိသာသာ နာက်င္မႈ မရိွတာကို ေတြ့ရပါတယ္။

ဆရာ၀န္နွင့္ ျပသပါ
တကယ္လို့ ဆီးစပ္နာက်င္မႈက နာတာရွည္ ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဆရာ၀န္နဲ့ ျပသ တိုင္ပင္ဖို့ လိုအပ္ပါတယ္။ ဆရာ၀န္က သင္ရဲ့ မို်းပြားအဂၤါမွာ ကင္ဆာမဟုတ္တဲ့ အလံုးအဖုနဲ့ အသားလံုးရိွ၊ မရိွ စစ္ေဆးပါလိမ့္မယ္။ ဆီးစပ္နာက်င္မႈ အျပင္ ေယာနိလမ္းေၾကာင္းမွ ပံုမမွန္ အရည္ဆင္းတာနဲ့ အဖ်ားတက္တာေတြ ရိွေနပါက မို်းပြားအဂၤါေတြ ေရာင္ရမ္းမႈ ရိွ၊ မရိွကိုပါ စစ္ေဆးေပးပါလိမ့္မယ္။
ျဖစ္နိုင္ေျခ မ်ားေသာ ေရာဂါမ်ား
၀မ္းဗိုက္ အလြန္အမင္း နာက်င္တာ ဒါမွမဟုတ္ ဆီးစပ္ အလြန္အမင္း နာက်င္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရင္ သားဥအိမ္မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အရည္အိတ္ေပါက္သြားတာ၊ ေသြးထြက္တာေတြ ျဖစ္နိုင္တာေၾကာင့္ ဆရာ၀န္နဲ့ ျပသသင့္ပါတယ္။ ဆီးစပ္တစ္ေလွ်ာက္ အလြန္နာက်င္ျပီး ေသြးဆင္းတာပါ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရင္ ေနရာလဲြမွား သေနၶသားကို သေနၶေဆာင္ထားတာေၾကာင့္ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ဆီးစပ္နာက်င္မႈ ခံစားရတာ၊ ေလပြတာ၊ ဆီးစပ္တစ္ေလွ်ာက္ တင္းသလို ခံစားေနရတာ၊ မၾကာခဏ ဆီးသြားတာေတြ နွစ္ပတ္နဲ့ အထက္ ခံစားေနရပါက သားဥအိမ္ကင္ဆာနဲ့လည္း ဆက္စပ္မႈ ရိွနိုင္တာေၾကာင့္ ဆရာ၀န္နဲ့ ျပသဖို့ လိုပါတယ္။

ပံုမမွန္ ေသြးဆင္းျခင္း
ပဋိသေနၶတားေဆး ေသာက္သံုးတာ၊ ထိုးေဆး အသံုးျပုတာ စတဲ့ ပဋိသေနၶတားနည္းေတြကို အသံုးျပုတာေၾကာင့္ ရာသီေသြးဆင္းမႈ ပံုမမွန္တာ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။စိုးရိမ္စရာ မရိွပါဘူး။ လိုအပ္ပါက ပဋိသေနၶတားနည္းကို ေျပာင္းလဲအသံုးျပုဖို့ ဆရာ၀န္က ညႊန္ၾကားပါလိမ့္မယ္။ ပံုမမွန္ ေသြးဆင္းမႈဆိုသည္မွာ ပံုမမွန္ ေသြးဆင္းတာက ခါတိုင္း ရာသီေသြးဆင္းတဲ့ ရက္ထက္ ေက်ာ္လြန္ျပီး ေသြးဆင္းေနတာ၊ တစ္လနဲ့ တစ္လၾကားမွာ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေသြးဆင္းတာ၊ တစ္လထဲကို ရာသီေသြး နွစ္ၾကိမ္ဆင္းတာ၊ လိင္ဆက္ဆံျပီးခိ်န္မွာ ေသြးဆင္းတာနဲ့ တျခား မူမမွန္ ေသြးဆင္းတာေတြ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။

ျဖစ္နိုင္ေျခမ်ားေသာ အေၾကာင္းမ်ား
မူမမွန္ ေသြးဆင္းရတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြ မ်ားစြာရိွပါတယ္။ ေသြးဆံုးခါနီး အမို်းသမီးေတြ၊ သားဥျြပန္အတြင္း ေသြးလံုးတည္တာ၊ အသားလံုးတည္တာ၊ သိုင္းရိြုက္အကိ်တ္မွာ ေရာဂါရိွတာ စတာေတြေၾကာင့္ ရာသီေသြးဆင္းတာ ပံုမမွန္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ နို့တိုက္မိခင္ေတြနဲ့ ေသြးဆံုးျပီး အမို်းသမီးေတြမွာ ေယာနိလမ္းေၾကာင္း ေျခာက္ေသြ့တာေၾကာင့္ လိင္ဆက္ဆံတဲ့အခါ ေသြးထြက္ျပီး နာက်င္မႈ ခံစားရတာေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ျဖစ္နိုင္ေျခမ်ားေသာ ေရာဂါမ်ား
လိင္ဆက္ဆံျပီးတဲ့ အခါတိုင္းမွာ ေသြးဆင္းတာ၊ သားအိမ္ေခါင္းက အထိမခံနိုင္ေလာက္ေအာင္ နာက်င္တာေတြ ျဖစ္ခဲ့ရင္ ဂနို၊ ကလန္မိုင္ဒီးယား စတဲ့ လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္တတ္တဲ့ ပိုး၀င္တာေတြ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ေသြးဆံုးျပီး အမို်းသမီးေတြ ရာသီေသြး ဆင္းလာခဲ့ရင္ သားအိမ္ကင္ဆာ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ေစာေစာစီးစီး သိရိွပါက ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသနိုင္တာေၾကာင့္ ေသြးဆင္းတဲ့ လကၡဏာ ျပသပါက ေပါ့ဆမေနဘဲ ဆရာ၀န္နဲ့ ျပသျပီး စစ္ေဆးမႈ ခံယူပါ။

ပံုမမွန္ အျဖူဆင္းျခင္း
အမို်းသမီးေတြက ကိုယ္ရဲ့ ခနၶာေဗဒကို ေကာင္းစြာ သိရိွပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မိန္းမကိုယ္က ထြက္ရိွတဲ့ အရည္ေတြနဲ့ ပတ္သက္ျပီးလည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သိရိွၾကပါတယ္။ ပံုမွန္အေရာင္အဆင္း၊ အနံ့အသက္ေတြကိုလည္း သိရိွထားၾကပါတယ္။
ပံုမမွန္ အျဖူဆင္းျခင္းဆိုသည္မွာ မိန္းမကိုယ္က ထြက္ရိွတဲ့ အရည္ရဲ့ အနံ့အသက္က ဆိုးဆိုးရြားရြား နံလာတာ၊ အျဖူေတြ အမ်ားၾကီးဆင္းတာ၊ ပူစပ္ပူေလာင္ျဖစ္တာ၊ ယားယံတာနဲ့ ပံုမမွန္တဲ့ အေရာင္အဆင္း ျဖစ္ေနတာေတြပါ။

ျဖစ္နိုင္ေျခမ်ားေသာ အေၾကာင္းမ်ား
ပံုမမွန္ အျဖူဆင္းတာ ျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္းက မိႈစဲြတာ၊ ဘက္တီးရီးယားပိုး ၀င္တာေတြေၾကာင့္ အျဖစ္မ်ားပါတယ္။ လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္တတ္တဲ့ ေရာဂါပိုးမႊားေတြေၾကာင့္လည္း မူမမွန္ အျဖူဆင္းတာကို ျဖစ္ေစတာေၾကာင့္ ဆရာ၀န္နဲ့ ျပသ စစ္ေဆးဖို့ လိုပါတယ္။
ျဖစ္နိုင္ေျခမ်ားေသာ ေရာဂါ
အျဖူဆင္းတာက ေရလိုပဲ အေရာင္မရိွတဲ့ ၾကည္ၾကည္အရည္ေတြ ၾကာရွည္ဆင္းေနတာက သားဥျြပန္ကင္ဆာ ျဖစ္နိုင္ေပမယ့္ ေတြ့ရခဲတဲ့ ေရာဂါတစ္ခုပါ။ယားယံျခင္း
ေယာနိလမ္းေၾကာင္းကေန အျဖူဆင္းတာ၊ ေသြးဆင္းတာေတြ မရိွဘဲ မၾကာခဏ မိန္းမကိုယ္ ယားယံတာေတြ ျဖစ္တတ္ပါသလား။

ျဖစ္နိုင္ေျခမ်ားေသာ အေၾကာင္းမ်ား
သန့္စင္လြန္းတာေၾကာင့္ မိန္းမကိုယ္ ယားယံတာ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အေမႊးနံ့ပါတဲ့ ဆပ္ျပာ၊ မိန္းမကိုယ္ သန့္စင္ေဆးရည္ေတြ အလြန္အကံြ် သံုးစဲြျပီး သန့္စင္တာေၾကာင့္ ထိခိုက္လြယ္သူေတြမွာ မိန္းမကိုယ္ ယားယံတာေတြ ျဖစ္လာနိုင္ပါတယ္။
ဆရာ၀န္နွင့္ ျပသပါ
မိန္းမကိုယ္ ယားယံတာကို ေနရထိုင္ရ ခက္ေလာက္ေအာင္ ခံစားေနရင္၊ မိန္းမကိုယ္ ယားယံတာအျပင္ အသားအေရာင္ ေျပာင္းလဲတာေတြပါ ျဖစ္လာခဲ့ရင္ ဆရာ၀န္နဲ့ ျပသဖို့ လိုပါတယ္။


ဒုတိယ ဗိုလ္ခု်ပ္ျကီးတင္ဦး၏ သမီး ဗံုးေပါက္ကဲြ ေသဆံုးခဲ့ရမႈနွင့္စြယ္ေတာ္ဗံုးေပါက္ကဲြမႈမ်ားကို စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္သြားမည္

Posted by drmyochit Saturday, August 17, 2013, under | No comments

ရန္ကုန္ ၊ ျသဂုတ္ ၁၆ ။              ။စစ္အစိုး ရလက္ထက္က ဒုတိယဗိုလ္ခု်ပ္ ျကီးတင္ဦး၏သမီး လုပ္ျကံ ခံရျပီး ေသဆံုးမႈနွင့္ ဗုဒၵျမတ္စြယ္ေတာ္ ဗံုးေပါက္ကဲြမႈ၏ အဓိကတရားခံ မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္နိုင္ေရး အထူး စံုစမ္း စစ္ေဆးေရးအဖဲြ့နွင့္ ျမန္ မာနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ့ တို့ ပူးေပါင္းစစ္ ေဆးသြားရန္ စီစဉ္ေနေျကာင္း ျမန္မာ နိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ့မွ အဆင့္ျမင့္ အရာရိွတစ္ဦးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ျကားလိုက္သည္။

၁၉၉၆ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာ၂၅ ရက္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ စြယ္ေတာ္ ဗံုးေပါက္ကဲြမႈနွင့္ ၁၉၉ရခုနွစ္ ဧျပီ ရရက္တြင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ ဒုတိယ ဗိုလ္ခု်ပ္ျကီးတင္ဦး၏ ေနအိမ္ တြင္ စာအိတ္ဗံုး ေဖာက္ခဲြခံရမႈ ေျကာင့္ သမီးျဖစ္သူ ေဒၚခိ်ဳလဲ့ ဦး အသက္ (၃၃)နွစ္ ေသဆံုး ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ အဆိုပါ ဗံုးေပါက္ကဲြမႈမ်ား၏ တရား ခံမ်ား အား ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးနိုင္ရန္အ တြက္ အစီအစဉ္ကို နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏အစိုးရအဖဲြ့ထံ မျကာမီ တင္ျပသြား ရန္စီစဉ္ထားေျကာင္း၊ လိုအပ္သည့္ အကူအညီမ်ား ေပး ရန္နွင့္ သက္ေသအေထာက္အ ထားမ်ား ရွာရန္ လိုအပ္သည့္စစ္ ေဆးမႈမ်ားကိုလည္း ျပုလုပ္ပိုင္ခြင့္ မ်ားေတာင္းဆိုရန္ စီစဉ္သြားမည္ ျဖစ္ေျကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ့မွအ ဆင့္ျမင့္အရာရိွက ''ကြ်န္ေတာ္ တို့အေနနဲ့ ဒီကိစၥကို နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ ထက္မွာ ေပၚေပါက္ေအာင္ေဖာ္ ထုတ္နိုင္ဖို့ ျကိုးစားသြားမွာပါ။အရင္က စစ္ေဆး ခဲ့တဲ့သက္ေသ အေထာက္ အထား ေတြနဲ့ ဆက္ စပ္ျပီးစစ္ေဆးသြားမယ္။ သံသယရိွ တဲ့သူေတြကိုေတာ့ သိထား တယ္။ ဒါေပမဲ့ မေျပာေသးဘူး။ သက္ ေသအေထာက္အထား ခိုင္လံုမွ တရားခံက မျငင္းနိုင္မွာ။ တစ္ ဆက္တည္းေျပာရရင္ ငါးေလာင္း ျပိုင္လူ သတ္မႈကိုလဲ လက္ရိွ စစ္ ေဆးေန ဆဲပါ။ အထူးစံုစမ္းစစ္ ေဆးေရးအဖဲြ့ကစစ္ေနတာ။ ျပည္ သူေတြအေနနဲ့ စြယ္ေတာ္ဗံုးကဲြ တာ၊ ဦးတင္ဦးသမီးအိမ္ကို ပါဆယ္ ဗံုးပို့ လို့ေသ ဆံုးတာကို ေမ့ေသး မွာမဟုတ္ပါဘူး''ဟု ေျပာသည္။ ယင္းကဲ့ သို့စစ္ ေဆးရျခင္း ၏ရည္ရြယ္ ခ်က္ မွာ ျပည္သူ မ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ့၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသိအ မွတ္ျပုလာေစရန္နွင့္ လူထု လံုျခံု ေရးကို မည္ကဲ့သို့ေဆာင္ရြက္သည္ ကို သိရိွရန္ရည္ရြယ္၍ ျပုလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေျကာင္း သိရ သည္။

ယင္းနွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသျကီးမွ တရားသူျကီး တစ္ဦးက ''ဒီလိုမမိတဲ့အမႈေတြ ကို တရား ခံေဖာ္ထုတ္ ေတာ့မယ္ ဆိုရင္ အေတာ္စြန့္စားရဲဖို့ေတာ့ လိုလိမ့္မယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို့တရား သူျကီးေတြကလဲ တတ္နိုင္ သမွ် တရား ဥပေဒ ဘက္က လုပ္ေဆာင္ သြားမွာပါ''ဟုေျပာသည္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္က တရုတ္ နိုင္ငံမွ ဗုဒၵျမတ္စြယ္ေတာ္ လာေရာက္ဖူးေျမာ္သူမ်ားအေန ျဖင့္ မသမာသူမ်ားေထာင္ထား သည့္ ဗံုးေျကာင့္ ရဟန္းရွင္လူျပည္ သူမ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ျပီး အတြင္း ေရးမႉး (၂) ဒုတိယဗိုလ္ ခု်ပ္ျကီး တင္ဦး ၏သမီး မသမာ သူပို့လိုက္သည့္ ပါဆယ္ဗံုးေျကာင့္ ၄င္းေနအိမ္တြင္ ေသဆံုးခဲ့ကာ ဒုတိယ ဗိုလ္ခု်ပ္ျကီး တင္ဦးလည္း ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ရဟတ္ယာဉ္ ပ်က္က်ကာ ေသဆံုးခဲ့သည္။

ေက်ာ္ျမတ္ဇံ
Yangon Media Group 

Day Club မ်ားတြင္ Sexy Dance မ်ားကလ်က္ရွိကာ အသက္ မျပည့္ေသာေက်ာင္းသား ေလးမ်ား ပ်က္စီးေစႏိုင္ ၍ အေရးယူေပးပါရန္

Posted by drmyochit Saturday, August 17, 2013, under | No comments


ကြၽန္ေတာ္၏သမီးျဖစ္သူႏွင့္သူ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ Day Club မ်ားသို႔ခိုးသြားခဲ့ရာ ကြၽန္ေတာ္လိုက္လံ ရွာေဖြရာမွDay Club ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။

Day Club မ်ားသည္ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ခြင့္ျပဳခ်က္ မရဘဲျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ ပါသည္။ ၎တို႔သည္ ျမန္မာ့ဝတ္စား ဆင္ယင္မႈႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈကိုဖ်က္ဆီးေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရ ပါသည္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒ သႀကီးတြင္ရွိေသာ Club ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ Day Party မ်ားျပဳလုပ္ လ်က္ရွိၿပီး(ရွစ္တန္း၊ ကိုးတန္း) အသက္ မျပည့္ေသးေသာ ကေလးမ်ားမွာ ေက်ာင္းေျပးၿပီးလာေရာက္ေ နၾကပါသည္။

၎တို႔မွာ ေက်ာင္းပိတ္ရက္၊ ဖြင့္ရက္မေရွာင္ဘဲ ျပဳလုပ္ေနပါသည္။ အမ်ားဆံုးျပဳလုပ္သည့္Club မ်ား ကေတာ့အလံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ Sky World၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရွိဆရာဝန္အသင္းႏွင္ မ်က္ေစာင္း ထိုးစိတ္တိုင္းက်လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ႏွင့္ ကပ္လ်က္ IQ (or) Cloud 9၊တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိတာေမြပလာဇာေ ဘးClub ျဖစ္ပါသည္။ ၎Day Party မ်ားတြင္ Sexy Dancerကိုပါဆုမ်ား ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ၎ Club သည္ ျပည့္တန္ဆာမ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္ေနသည္ဟုလည္း ၾကားသိရပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္သည္မိဘတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ခဲ့ ရပါသည္။ အလားတူ ကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ားလည္းထပ္တူ ခံစားရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္အယ္ဒီတာမွတစ္ဆင့္ကေလး မိဘမ်ားအားမသြား သင့္ေသာ ထိုေနရာမ်ားသို႔ မသြားခုိင္းၾကရန္ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပေပးေစ လိုၿပီး ျမန္မာ့ယဥ္ေက်း မႈႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ ေနရာမ်ားသို႔သာ သြားေစ လိုေၾကာင္းေမတၱာရပ္ခံ အႀကံျပဳ တင္ျပအပ္ပါသည္။

မိဘတစ္ဦး
By SGFF

စကပ္တိုလြန္းျခင္း၊ ေအာက္ခံေဘာင္းဘီ ေပၚျခင္းေႀကာင့္ ေရႊမႈန္ရတီရဲ႕ ဇာတ္ကားေတြ ဆင္ဆာ အမ်ားဆံုးထိေန

Posted by drmyochit Saturday, August 17, 2013, under | 1 comment

ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ ေခတ္အေျခအေနအရ ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ ေလာကမွာ ဆင္ဆာလြတ္လပ္ခြင့္ေတြ အမ်ားႀကီး ရရွိလာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆင္ဆာလြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေပးေပး ဆင္ဆာ ျငိတဲ့ ဇာတ္ကားေတြကေတာ့ ရွိေနဆဲပါပဲ။

ဇူလိုင္လအတြင္းက ဆင္ဆာစီစစ္ေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ စိစစ္မႈအရ ဆင္ဆာျငိ ဇာတ္ကား (၂၃) ကားရွိေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ အဲဒီကားထဲက ဇူလိုင္လရဲ႕ အစည္းအေ၀းအမွတ္ (၂၅/၂၀၁၃)နဲ႔ (၂၇/ ၂၀၁၃) ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ စကပ္တိုလြန္းျခင္း ၊ ေအာက္ခံ ေဘာင္းဘီ ေပၚျခင္း၊ ေဘာင္းဘီတင္းက်ပ္လြန္းျခင္းေတြေႀကာင့္ ဆင္ဆာျငိတဲ့ ဇာတ္ကား ငါးကား ပါ၀င္ေနျပီး အဲဒီအထဲမွာ ေရႊမႈန္ရတီ ေခါင္းေဆာင္မင္းသမီးအျဖစ္ ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ထားတာ သံုးကားရွိေနပါတယ္။ ေရႊမႈန္၇တီကေတာ့ သရုပ္ပ်က္၀တ္စားတာကို သေဘာက်သူမဟုတ္ပဲ ရိုးရွင္းတဲ့ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈကိုသာ ႏွစ္သက္သူျဖစ္ျပီး သူမအေနနဲ႔လည္း အျမဲတမ္း ရိုးရွင္းစြာ ၀တ္ဆင္တက္သူ ျဖစ္ေႀကာင္း မီဒီယာ တစ္ခုမွ ေျပာဆိုထားပါတယ္။

ဂ်င္းေဘာင္းဘီရွည္ကို ရွပ္အက်ၤ ီနဲ႔ တြဲ၀တ္ထားျပီး ဦးထုပ္ေဆာင္းတဲ့ စတိုင္လ္က ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာင္းလဲတ့ဲ ေရႊမႈန္ရတီရဲ႕ စတိုင္လ္လို႕လည္း အသိေပးသြားပါတယ္။

Friday(Malay)
Myanmar Daily News

မိန္းကေလးမ်ားမိမိတို႔ အမ်ိဳးသမီးအဂၤါကို သန္႔ရွင္းေအာင္ဘယ္လိုလုပ္မလဲ

Posted by drmyochit Saturday, August 17, 2013, under | No comments


ယေန႔ ၂၁ ရာစုေခတ္ၾကီးမွာ အမ်ိဳးသမီး တစ္ကိုယ္ရည္ က်န္းမာသန္႔ရွင္းမႈအတြက္ လိုးရွင္းေတြ ၊ သန္႔စင္ ရည္ေတြ ဟာ တစ္မ်ိဳးနဲ႔တစ္မ်ိဳး မရိုးရေအာင္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ထြက္ေပၚလို႔ လာေနပါၿပီ ။ အမ်ိဳးသမီးေတြ အတြက္ မိန္းမကိုယ္ သန္႔ရွင္းေရးေဆးေၾကာအရည္ေတြဟာလည္း ေစ်းကြက္ထဲမွာ အမ်ိဳးအစားစံုလင္စြာ နဲ႔ အလြယ္ တကူ ၀ယ္ယူရရွိေနႏိုင္ပါၿပီ ။ မိန္ကေလးေတြအမ်ားစု ယံုၾကည္ေနတဲ့အခ်က္ကေတာ့ တစ္ကိုယ္ ရည္သံုး လိုးရွင္းေတြသန္႔စင္ရည္ေတြဟာ ေကာင္းတဲ့အေလ့အက်င့္တစ္ခုၿဖစ္တယ္ သန္႔ရွင္း စင္က်ယ္ေစ တဲ့ ဖက္ရွင္ (Cleaning fashion) တစ္ခုၿဖစ္တယ္ဆိုတာပါပဲ ။ ခန္႔မွန္းခ်က္ အရကေတာ့ United states မွာဆိုရင္ အမ်ိဳး သမီး ၂၀ မီလီယံေလာက္ဟာ Health care lotion လို႔ေခၚတဲ့ တစ္ကိုယ္ရည္သံုး လိုးရွင္းေတြကို တခါတရံ အ သံုးၿပဳၾကၿပီး ၊ အာဖရိကနဲ႔ အာရွေတြမွာဆိုရင္ေတာ့ အသံုးမ်ားပါတယ္ ။ ဒီလိုလိုးရွင္းေတြကို အသံုးၿပဳၾက တာဟာ တကယ္ပဲ အမ်ိဳးသမီးက်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူၿဖစ္ေစသလား ဒါမွမဟုတ္ ဆိုးက်ိဳးေတြၿဖစ္ေစ သလား ဆိုတာ ပညာရွင္ေတြြက ေဆးပညာဆိုင္ရာ ေလ့လာစမ္းသပ္မႈ Medical Research ေတြၿပဳ လုပ္ေန ၾကၿပီၿဖစ္ ပါတယ္ ။

သားအိမ္ေခါင္း ၊ သားအိမ္အတြင္းပိုင္းနဲ႔ mucosa ၊ မိန္းမကိုယ္နံရံေတြမွာရွိတဲ့ microbes လို႔ေခၚတဲ့ အဏုၾကည့္ မွန္ေၿပာင္းကိရိယာၿဖင့္သာၿမင္ႏိုင္တဲ့ပိုးမႊားေတြကို vaginal flora က ပံုမွန္အတိုင္းသဘာ၀အေလွ်ာက္ သန္ ႔စင္ေဆးေၾကာေပးပါတယ္ ။ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕သဘာ၀ vaginal flora မွာ ၿပင္ပပိုးမႊားေတြကို ကာကြယ္ တိုက္ထုတ္ႏိုင္တဲ့ လူ႔ခႏၶာကိုယ္အက်ိဳးၿပဳဘတ္တီးရီးယား lactic acid bacteria ေတြ 80 million/ml ေလာက္အထိပါ၀င္ပါတယ္ ။ သူ႔ရဲ႕ အဓိက တာ၀န္ကေတာ့ ၿပင္ပကေန ပိုးမႊားေတြ လြယ္လြယ္ ကူကူ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ၿခင္း ကို ကာကြယ္တားဆီးဖို႔ ၿဖစ္ၿပီး lactic acid bacteria ေတြကို Guardian of health အၿဖစ္တင္ စားေၿပာဆိုၾကပါတယ္ ။ Lactobacillus ေတြမ်ားစြာပါ၀င္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးမိန္းမကုိယ္ထဲက ထြက္တဲ့ အရည္ေတြဟာ မိန္းမကိုယ္ကို ဘသာ၀အေလွ်ာက္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစၿခင္း ( self cleaning function) ကို လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္ ။ ေလ့လာစမ္းသပ္မႈတစ္ခုရဲ႕အေၿဖအရ မ်ိဳးပြားႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ အသက္ ၄၀ အရြယ္အမ်ိဳး သမီးေတြ မွာ lactobacillus ၉၂.၅ ရာခိုင္ႏွုန္းပါ၀င္ၿပီး ၊ အသက္ ၆၀ အရြယ္မ်ာေတာ့ ၆၀ ရာခိုင္ႏွုန္း သာ ပါ၀င္ ပါေတာ့ တယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ မိန္းမကိုယ္မွာ အမ်ိဳးသမီး သန္႔စင္ေဆးရည္ေတြကို ပံုမွန္အသံုးၿပဳၿခင္းဟာ Lactobacillus ပါ၀င္မႈပမာဏကို ေလ်ာ့နည္းသြားေစႏုိင္ပါတယ္ ။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ က ၿပဳလုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ အမ်ိဳးသမီး မိန္းမကိုယ္ေဆးေၾကာရည္ စမ္းသပ္မႈ (women's vaginal washing the report) အရ တစ္ပတ္ကို တစ္ၾကိမ္ေဆးေၾကာၿခင္း သို႔မဟုတ္ ဒီထက္ပို ၿပီး အၾကိမ္ အရည္ အတြက္မ်ားစြာ ေဆးေၾကာၿခင္းဟာ တင္ပဆံုအတြင္းပိုင္း ပိုးမႊား၀င္ေရာက္မႈ ( pelvic infection ) ကိုပို မ်ားေစၿခင္း ၊ ေနရာလႊဲမွား သေႏၶသား ၿပႆနာ ( ectopic pregnancy ) ကို မ်ားၿပားေစၿခင္း ၊ ပိုးမႊား ၀င္ေရာက္ေစ မႈ မ်ားၿပားေစၿခင္း စသည္တို႔ကိုေတြ႔ရွိခဲ့ရပါတယ္ ။ American Journal of Public Health မွ report အ ရ မိန္းမကိုယ္ထဲမွာ အရည္ vaginal fluid မရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ပံုမွန္ မိန္းမကို္ယ္ထဲ အရည္ရိွတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြထက္ Pelvic infection ၿဖစ္ပြားေစတဲ့ ႏွုန္းကို ၇၃ ရာခိုင္ႏွုန္းထိ ပိုမ်ားတယ္လို႔ သိရပါတယ္ ။ ဒါဟာ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုရင္ အမ်ိဳးသမီးမိန္းမကိုယ္အရည္ရဲ႕ မိမိဘာသာ သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္ေစၿခင္း ဆိုတဲ့ self cleaning function ပ်က္ဆီးသြားၿပီး သားအိမ္ေခါင္း ၊ သားအိမ္ ၊ fallopian tube ( သားအိမ္ႏွင့္ သားဥအိိမ္ဆက္သြယ္ထားေသာလမ္းေၾကာင္း ) စသည္တို႔မွဆင့္ ေရာဂါပိုးမႊားေတြကို ၀င္ေရာက္ေစၿပီး pelvic infection ကို ၿဖစ္ပြားေစပါတယ္ ။

လူအမ်ားစုကေတာ့ လိင္ဆက္ဆံမႈမ်ားတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြ ဟာ ကိုယ္၀န္ကို တားဆီးႏိုင္ဖို႔ တကိုယ္ရည္သံုး သန္႔စင္ေဆး ရည္ေတြကို သံုးစြဲၾကတယ္လို႔ မွားယြင္းယံုၾကည္ေနၾကပါတယ္ ။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အမ်ိဳးသမီး သန္႔စင္ေဆးရည္ေတြကို အသံုးၿပဳတာ ပိုးမႊား၀င္ေရာက္တာကို ကာကြယ္ႏုိင္ဖို႔ ၊ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ႏုိင္ဖို႔ ၊စတဲ့ရည္ရြယ္ ခ်က္အမ်ားအေနနဲ႔သံုးစြဲၾကပါတယ္ ။ ဒါေပ မယ့္ ေဆးပညာ ေလ့လာစမ္းသပ္မႈ အေၿဖအရေတာ့ အားလံုးဟာ ဆန္႔က်င္ဖက္ေတြပါပဲ ။ အင္ဒိုနီးရွားမွ ဆရာ၀န္ေတြ ဟာ မီးမဖြားခင္ကိုယ္၀န္ေဆာင္သည္ ၅၉၉ ေယာက္ကို စမ္းသပ္ခဲ့တဲ့အခါမွာေတာ့ မိန္းမကိုယ္ သန္႔စင္ေဆးရည္ေတြကို လိင္မွတဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ဖို႔ အတြက္ ရည္ရြယ္ ခ်က္နဲ႔သံုးစြဲေပမယ့္ တကယ္တမ္းမွာ ၿဖစ္ပြားႏုိင္မႈ risk ကိုပိုမ်ားေစပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္လည္း သာမန္မိန္းမ ကိုယ္ကို ေရနဲ႔ ေဆးေၾကာၿခင္းကေတာ့ အႏၱရာယ္မရွိေစပါဘူး ။ ေလ့လာမႈ ဆာေဗးေတြရဲ႕ အေၿဖအ ရေတာ့ မိန္းမကိုယ္ရဲ႕ အက္ဆစ္ဓါတ္ PH မွ် ေၿခ ပ်က္ဆီးသြားၿခင္းဟာ လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ တတ္ေသာ ေရာဂါ မ်ားကိုပိုမ်ားေစပါတယ္ ။ ေရကေတာ့ မိန္းမကိုယ္ရဲ႕ အက္ဆစ္မွ်ေၿခကို မေၿပာင္း လဲေစ ပါဘူး ။ ဒါ့အၿပင္ ပံုမွန္ vaginal flora ကိုလည္း မပ်က္ဆီးေစပါဘူး ။

American scholars ေတြဟာ လက္ထပ္ၿပီးသားစံုတြဲ ၈၄၈ ေယာက္ကို စမ္းသပ္ခဲ့တဲ့အခါ မိန္းမကိုယ္ သန္႔စင္ေဆး ရည္နဲ႔ သံုးစြဲၿခင္းဟာ တစ္လမွာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မႈ ကို ၃၀% ထိေလ်ာ့နည္းသြားေစႏိုင္ပါတယ္ ။ ဘာေၾကာင့္ လည္း ဆိုေတာ့ vaginal acidity ေၿပာင္းလဲသြားၿခင္း ၊ micro-ecological ပတ္၀န္း က်င္ ေၿပာင္းလဲ သြားၿခင္း ၊ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားေပါက္ဖြားၾကီးထြားရင္ သင့္ေတာ္ၿခင္း ၊ ဒါ့အၿပင္ ေရာဂါတစ္ခု ခုၿဖစ္ေစဖို႔ လည္း ဦး တည္ႏိုင္ၿပီး ေနာက္ဆံုး infertility လို႔ေခၚတဲ့ မ်ိဳးမပြားႏုိင္ၿခင္း ကိုၿဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ေယဘူ ယ်ၾကည့္ မယ္ဆိုရင္ မိန္းမကိုယ္ဟာ သူ႔ဘာသာသူ အလိုအေလ်ာက္သန္႔ေစေစၿခင္း self cleaning feature ပါရွိတဲ့ အတြက္ မိန္းမကိုယ္သန္႔စင္ေဆးရည္ေတြသံုးစြဲဖို႔ မလိုအပ္ပါဘူး ။

မိန္းမကိုယ္သန္႔စင္ေဆးရည္ေတြကို ဘယ္အခိ်န္ေတြမွာ သံုးစြဲဖို႔လိုအပ္သလဲ ?ေရာဂါတစ္ခုခုကို ေဆးကုသဖို႔ အတြက္ ဆရာ၀န္နဲ႔ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း သန္႔စင္ေဆးေၾကာေဆးရည္ကို လိုအပ္သလို ေရြးခ်ယ္သံုးစြဲႏုိင္ပါတယ္ ။ ေရရွည္ေတာ့မသင့္ေတာ္ပါဘူး ။ မိန္းမကိုယ္ဟာ ပိုးမႊား၀င္ၿပီး PH မွ် ေၿခ ပ်က္ေန မယ္ အနံ႔ေတြဘာေတြဆိုးရြားစြာ နံေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ PH Level 5 အဆင့္ရွိတဲ့ ပါ၀င္တဲ့ မိန္းမကိုယ္ သန္ ႔စင္ေဆးေၾကာရည္ေတြကို ေရြးခ်ယ္သံုးစြဲႏုိင္ပါတယ္ ။ ကဲဒါဆိုရင္ မိန္းမကိုယ္မွ ထြက္တဲ့အရည္ Vaginal discharge အေၾကာင္းကို အနည္းငယ္ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ ။ မ်ိဳးပြားႏုိင္တဲ့အသက္ အရြယ္ေတြၿဖစ္ တဲ့ အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၄၅ ႏွစ္အတြင္းမွာ ပံုမွန္ မိန္းမကိုယ္ထဲက vaginal discharge ေတြဆင္းေလ့ရွိပါတယ္ ။ ပမာဏ ၊ အေရာင္ ပါ၀င္မႈနဲ႔ အနံ႔ ေတြေၿပာင္းလဲသြားတဲ့အခါမွာေတာ့ ဒါဟာ ေရာဂါတစ္ခု ၿဖစ္ႏုိင္ပါၿပီ ။ ဒီလိုေၿပာင္း လဲၿခင္းဟာ internal factors ေတြၿဖစ္တဲ့ ေဟာ္မုန္းေၿပာင္းလဲၿခင္း ၊ စိတ္ဖိစီးမႈ မ်ားၿခင္း စ တာေတြေၾကာင့္ ၿဖစ္ႏိုင္သလို external factors ေတြၿဖစ္တဲ့ ပိုး၀င္ၿခင္း ၊ တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းမႈ အားနည္းၿခင္း စတာေတြေၾကာင့္လည္း ၿဖစ္ႏုိင္ပါတယ္ ။

မိန္းမကိုယ္ထဲမွ ထြက္တဲ့အရည္ဟာ အစိမ္းေရာင္ဖက္သမ္းေနၿပီး အနံဆိုးေတြလည္းရွီမယ္ ပမာဏကလည္း နည္းလိုက္မ်ား လိုက္ၿဖစ္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဒါဟာ vaginitis လို႔ေခၚတဲ့ မိန္းမကိုယ္ေရာင္ရမ္းၿခင္းၿဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ ။ Vaginal Discharge ရဲ႕ လကၡဏာေတြကေတာ့
- ယားယံၿခင္း
- အနီကြက္မ်ားထြက္ၿခင္း
- တင္ပဆံုရိုးအတြင္းပိုင္းနာၿခင္း
- အနံဆိုးရြားၿခင္း
- ဆီးသြားစဥ္ နာက်င္ၿခင္း ပူၿခင္း
- အဖ်ားတတ္ၿခင္း
- ၾကြက္ႏို႔ကဲ့သို႔ အဖုေလးမ်ားေပါက္ၿခင္း
- ရာသီမဟုတ္ေသာ မူမမွန္ေသြးဆင္းၿခင္း စသည္တို႔ ၿဖစ္ပါတယ္ ။

မိန္းမကိုယ္ထဲ ပိုးမ၀င္ေအာင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာၿခင္းအားၿဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္ ။

၁ ။ သင္ဟာ diaphragm လို႔ေခၚတဲ့ အမ်ိဳးသမီးသံုးကြန္ဒံုး ၊ သုတ္ပိုးသတ္ေသာ ဆပ္ၿပာသို႔မဟုတ္ ဂ်ယ္လီ ဒါမွမဟုတ္ ကြန္ဒံုး တစ္ခုခု သံုးစြဲတဲ့အတြက္ မိန္းမကိုယ္ထဲ ခဏခဏပိုး၀င္ေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ သင့္ဆရာ၀န္ နဲ႔တိုင္ပင္ၿပီး သားဆက္ၿခားနည္းလမ္း Birth control options ေတြကို ၿပန္လည္ေဆြးေႏြးဖို႔ လိုေနပါၿပီ ။

၂ ။ အိမ္သာတက္ၿပီးတဲ့အခါတိုင္းေဆးေၾကာတဲ့အခါ အေရွ႔မွ အေနာက္သို႔သာ ေဆးေၾကာပါ ။ သို႔မွသာ စအိုအတြင္းမွ ပိုးမႊားမ်ား မိန္းမကိုယ္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ၿခင္းကို တားဆီးေပးႏုိင္မွာပါ ။

၃ ။ မိန္းမကိုယ္တစ္၀ွိဳက္ကို ေရသန္႔ သို႔မဟုတ္ အနံ႔မပါတဲ့ ဆပ္ၿပာေပ်ာ့ေပ်ာ့နဲ႔ တစ္ေန တစ္ၾကိမ္ေလာက္ေဆးေၾကာေပး ဖို႔လိုပါတယ္ ။ ေရခ်ိဳးခန္းသံုးဆပ္ၿပာမသံုးပါနဲ႔ ။ ေသခ်ာေဆး ေၾကာၿပီး ေၿခာက္ေသြ ႔ေအာင္ သုတ္ပါ ။

၄ ။ ေသြးဆင္းခ်ိန္ကာလအတြင္း မွာ tempons ကို တစ္ေန႔ သံုးၾကိမ္အနည္းဆံုးလဲပါ ။ သင့္ရဲ႕ ကာလၿပီး ဆံုးသြားရင္ ေနာက္ဆံုးအသံုးၿပဳတဲ့ tampon ကို စြန္႔ပစ္ဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔ ။

၅ ။ တင္းက်ပ္ တဲ့အ၀တ္အစားေတြကို ၀တ္ၿခင္းကို တတ္ႏိုင္သမွ်ေရွာင္ပါ ။ cotton underwear ကို သာ၀တ္ ဆင္ပါ ။ Cotton underwear နဲ႔ ေခ်ာင္ခ်ိတဲ့ အ၀တ္အစားေတြဟာ သင့္ရဲ႕ မိန္းမကိုယ္ေနရာကို yeast cell ေတြ ၾကီးထြားခိုေအာင္းေစတဲ့ ပူေႏြးစြတ္စိုၿခင္းမွ ကာကြယ္တားဆီးေပးပါတယ္ ။ အက်ပ္ေတြ ၀တ္ဆင္ၿခင္း ဟာလည္း အေရၿပားကို မသက္မသာၿဖစ္ေစၿပီး rash ေတြထြက္ေပၚေစပါတယ္ ။

၆ ။ စပေရးေတြနဲ႔တၿခားအေမႊးနံ႔ေတြပါတဲ့ အရာေတြကို သံုးစြဲၿခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္ပါ ။ ဒါေတြဟာ အေရၿပားမွာ irritation ၿဖစ္ေပၚေစၿပီး အလာ့ဂ်စ္ (ဓါတ္မတည့္ၿခင္း )ေတြၿဖစ္ေစပါတယ္ ။

၇ ။ သင္ဟာ လိင္ဆက္ဆံမႈမ်ားတဲ့ multiple sex partners ရွိတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကြန္ဒံုးလည္းမသံုးဘူးဆိုရင္ STD လို႔ေခၚတဲ့ လိင္မွတဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားၿဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္ ။ မိန္းမကိုယ္ ထဲပိုး၀င္ဖို႔ လည္းလြယ္ကူပါတယ္ ။

၈ ။ အမ်ိဳးသားနဲ႔အတူေနၿပီးတဲ့အခါမွာလည္း ဆီးသြားပါ ။ ၿပီးတဲ့အခါမိန္းမ ကိုယ္ေနရာကို ေရေအးေအး နဲ႔ ေဆးေၾကာေပးဖို႔လိုပါတယ္ ။

၉ ။ စက္ဘီးစီးၿခင္း ၊ ၿမင္းစီးၿခင္းစတာေတြဟာ မိန္းမကိုယ္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္တဲ့အတြက္ အကန္႔အသတ္ၿဖင့္သာ ၿပဳလုပ္ သင့္ပါတယ္ ။

၁၀ ။ သင့္မွာ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါရွိတယ္ဆိုရင္လည္း ေသြးတြင္းသၾကားဓါတ္ကို ေကာင္းစြာ ထိမ္းထား ဖို႔လို ပါတယ္ ။

လိုအပ္မယ္ဆိုရင္ေတာပိုးေသာက္ေဆးေသာက္သင့္ၿပီး မလိုအပ္ပဲ ပိုးသတ္ေဆးေသာက္ ၿခင္းကို ေရွာင္ရွား ရပါမယ္ ။ ဆရာ၀န္နဲ႔ေသခ်ာၿပသၿပီး သင့္ရဲ႕ေရာဂါရာဇ၀င္က အစ ေသခ်ာစမ္းသပ္စစ္ေဆးကာ ကုသမႈ ခံယူဖို႔လို အပ္ပါတယ္ ။

By သက္တန္႔ခ်ိဳ

တန္ဖိုးၾကီး ရတနာမ်ားကို အာကာသတြင္ ရွာေဖြရန္ နာဆာ၏ ေထာက္လွမ္းေရး ခရီးစဥ္ စတင္မည္

Posted by drmyochit Saturday, August 17, 2013, under | No commentsအေမရိကန္ အမိ်ဳးသားအာကာသသိပၸံေအဂ်င္စီ (နာဆာ)သည္အာကာသတြင္း၌ရိွေသာ
ဥကၠာခဲ မ်ား အား မိုင္းျဖင့္ ေဖာက္ခဲြကာ တန္ဖိုးၾကီးေသာ ရတနာမ်ားရွာေဖြနိုင္မည့္
နည္းလမ္း အတြက္ ျဖစ္နိုင္ေခ် ရိွ၊ မရိွကို သိရိွရန္ ေထာက္လွမ္းေရး ခရီးစဥ္တစ္ရပ္ကို
စတင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အာကာသ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏သံုးသပ္မႈအရ
အာကာသအတြင္း၌ ေရြ့လ်ားေနေသာ ဥကၠာခဲ၊ ဥကၠာပံ်စသည့္အရာမ်ားထဲတြင္ေရႊ၊ေငြ၊စိန္
အစရိွသည့္ တန္ဖိုးၾကီး သတၱုမ်ား ရိွေနနိုင္ေၾကာင္း သိရျပီး ယင္းအရာမ်ားအားေဖာက္ခဲြရန္
နည္းလမ္းကို စဥ္းစားခဲ့ရာမွ ယခုကဲ့သို့ လက္ေတြ့ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္စီစဥ္လာခဲ့ျခင္း
လည္း ျဖစ္သည္။ နာဆာ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၎တို့အေနျဖင့္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရး
ခရီးစဥ္ကို ၂၀၁၆ ခုနွစ္တြင္ ျပဳလုပ္သြားရန္ စီစဥ္ထားျပီး ၂၀၁၈ခုနွစ္တြင္ျဂိဳဟ္သိမ္ဘန္နူသို့
ေရာက္ရိွျပီး ေလ့လာနိုင္မည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါ ခရီးစဥ္ ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့လွ်င္ ကမၻာေပၚတြင္ရတနာပစၥည္းၾကြယ္၀မႈမ်ားစြာပိုမိုျမင့္မား
လာမည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ထားၾကျပီး တိုးတက္လာသည့္နည္းပညာမ်ားေၾကာင့္
ျဂိဳဟ္သိမ္မ်ား၊ ျဂိဳဟ္မႊားမ်ားနွင့္ ဥကၠာခဲ၊ ဥကၠာပံ်မ်ားထံမွ အဖိုးတန္ရတနာပစၥည္းမ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္နိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေနၾကသည္။ ၎တို့၏ ေလ့လာမႈတြင္ သံနွင့္ ေၾကးကဲ့သို့
အရာမ်ားတည္ရိွျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရႊနွင့္ပလက္တီနမ္စသည့္အရာမ်ားလည္းရိွနိုင္သည္
ဟု သိရသည္။

၁၀ မီတာ ၀န္းက်င္ ရိွသည့္ ျဂိုဟ္သိမ္တစ္ခုတြင္ အေလးခိ်န္ ၁,၄၃၃,၀၀၀ေပါင္ရိွျပီး
ယင္းအထဲတြင္ ေပါင္ ၁၁၀ မွာ ေရႊနွင့္ ပလက္တီနမ္တို့ ျဖစ္ေၾကာင္း အယ္ရီဇိုးနားတကၠ
သိုလ္မွပညာရွင္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဒန္တီက ဆိုသည္။ ယခုအစီအစဥ္ကို ငါးနွစ္အတြင္း
အေကာင္အထည္ ေဖာ္နိုင္ရန္ နာဆာက မဟာဗူ်ဟာ ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

From: OPP

လူသားမ်ားအၿပီးတြင္ မွတ္ဉာဏ္အေကာင္းဆံုး သက္ရွိ

Posted by drmyochit Saturday, August 17, 2013, under | No comments

စမ္းသပ္မႈ တစ္ခုအရ လင္းပိုင္မ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀)မွ် ကင္းကြာေနသည့္တိုင္ အဆိုပါ ေလခၽြန္သံကို ၾကားလွ်င္ မွတ္မိေနတတ္ေၾကာင္း သိရွိရ


လူသားမ်ားၿပီးလွ်င္ သတၱေလာက၌ မွတ္ဉာဏ္အား အေကာင္းဆံုး သတၱဝါမ်ားမွာ လင္းပိုင္မ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လင္းပိုင္မ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္ အကၽြမ္းတဝင္ ရွိခဲ့ေသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားသူမ်ား၏ ေလခၽြန္သံကို ေကာင္းစြာ မွတ္သားထားေလ့ ရွိသည္။ စမ္းသပ္မႈ တစ္ခုအရ လင္းပိုင္မ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀)မွ် ကင္းကြာေနသည့္တိုင္ အဆိုပါ ေလခၽြန္သံကို ၾကားလွ်င္ မွတ္မိေနတတ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ ခ်ီကာဂို တကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္မ်ားက သုေတသန လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုတြင္ လင္းပိုင္မ်ား၏ ထူးျခားေသာ မွတ္ဉာဏ္ စြမ္းရည္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ "လူသားမဟုတ္တဲ့ သက္ရွိ မ်ိဳးစိတ္ေတြထဲမွာ ကာလရွည္ မွတ္ဉာဏ္ကို အားအေကာင္းဆံုး သိုေလွာင္ထားႏုိင္တဲ့ သတၱဝါေတြ"ဟု ပညာရွင္မ်ားက လင္းပိုင္မ်ားအေပၚ ေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည္။

ယခင္က ဆင္မ်ားႏွင့္ ခ်င္ပန္ဇီ ေမ်ာက္ဝံမ်ားတြင္ မွတ္ဉာဏ္အင္အား ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိဖူးေသာ္လည္း ခ်စ္စဖြယ္ ေရေန ႏို႔တိုက္ သတၱဝါေလးမ်ားက ၎တို႔ထက္ သာလြန္ေၾကာင္း ခ်ီကာဂို တကၠသိုလ္ လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ႏိႈင္းယွဥ္သိပၸံ ဌာနမွ ဦးေဆာင္ သုေတသီ ေဂ်ဆန္ဘာ့ခ္က ရွင္းျပခဲ့သည္။ "စမ္းသပ္ခ်က္ေတြအရေတာ့ လင္းပိုင္ေတြရဲ႕ မွတ္ဉာဏ္ဟာ လူသားေတြၿပီးရင္ အေကာင္းဆံုးပဲ"ဟု ၎က ဆိုသည္။ ယခုစမ္းသပ္မႈတြင္ ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ လင္းပိုင္မ်ား၏ မွတ္ဉာဏ္ေရာေထြးေစရန္ ေရကန္ထဲဆင္းၿပီး အေဖာ္ျပဳေပးသူမ်ားကို မၾကာခဏ လဲလွယ္ေပးခဲ့ေသးသည္။

"ခြဲခြာထားတဲ့ အေျခအေန တစ္ခုမွာ ကိုယ့္မိတ္ေဆြကို တိရစာၦန္ေတြ ဘယ္ေလာက္ မွတ္ဉာဏ္ေကာင္းသလဲ ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိခ်င္တာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒီစမ္းသပ္မႈဟာ သဘာဝ အရိုင္းနယ္ပယ္မွာ ရွင္သန္ေနတဲ့ တိရစာၦန္ေတြဆီမွာ သုေတသနျပဳဖို႔ေတာ့ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးေလ"ဟု ဘာ့ခ္က ေျပာၾကားသြားသည္။ အေစာပိုင္းကလည္း သုေတသီမ်ားက လင္းပိုင္မ်ားသည္ အျပန္အလွန္ အသံျပဳ ဆက္သြယ္မႈတြင္ မိမိတို႔ခ်င္း အမည္သတ္မွတ္ ခြဲျခားထားသည္ကို ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

From: Planet Myanmar Network

Ooredoo မႇ 3G စနစ္ မုိဘိုင္းဆင္းကတ္မ်ားကို က်ပ္ ၁၅၀၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ်၍ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၃၅ က်ပ္ႏႈန္း ေကာက္ခံမည္

Posted by drmyochit Saturday, August 17, 2013, under | No comments


Ooredoo မႇ Mr.Ross Cormack မီဒီယာမ်ားအား ရႇင္းလင္း ေျပာၾကားေနစဥ္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆက္သြယ္ေရးတင္ဒါ ေအာင္ျမင္ထားသည့္ ကာတာႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ Ooredoo ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမႇ 3G စနစ္ မုိဘုိင္းဆင္းကတ္မ်ားကုိ က်ပ္ ၁၅၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဖုန္းေခၚဆုိခ မ်ားကုိလည္း တစ္မိနစ္လွ်င္ ၃၅ က်ပ္မႇ က်ပ္ ၄၀ အတြင္း ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Ooredoo ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုိင္စင္ရရႇိၿပီး ေျခာက္လအၾကာ၌ မုိဘုိင္းဆင္းကတ္မ်ားကုိ စတင္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

''ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ မုိဘုိင္းဆင္းကတ္ေတြကုိ တန္းစီေစာင့္ဆုိင္းၿပီး ေစ်းႀကီး ေပး၀ယ္စရာ မလုိေအာင္ လမ္းေဘးဆုိင္ ေတြမႇာပါ ေရာင္းခ်ေပးသြားမႇာပါ။ ေနာက္ ရပ္ကြက္ေတြထဲမႇာရႇိတဲ့ ဆုိင္ေတြအထိ လြယ္လြယ္ကူကူ ၀ယ္ယူအသုံးျပဳ ႏုိင္ေအာင္ ေရာင္းခ် ေပးသြားမႇာပါ။ ဖုန္းေခၚဆုိခကုိလည္း အနည္းဆုံး ျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ထားပါတယ္။ က်ပ္ ၃၅ နဲ႔ ၄၀ ၾကားဆုိတာက ယာယီတြက္ခ်က္ ထားတာပါ။ ေနာက္ပုိင္း အတည္ျပဳ ေၾကညာတဲ့ အခါမႇာ ျမန္မာျပည္သူေတြ အားလုံး စိတ္လႈပ္ရႇားေစမယ့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ဳိးနဲ႔ ေရာင္းခ် ေပးသြားမႇာပါ'' ဟု ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ သတင္းစာ ရႇင္းလင္းပြဲ၌ Ooredoo ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမႇ အႀကီးတန္း ကုိယ္စားလႇယ္အရာရႇိ Mr. Ross Cormack ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ ၿမဳိ႕ၾကီးမ်ားတြင္ ပထမဆုံး အေနျဖင့္ Station ေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ေဆာက္လုပ္၍ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပုိင္း ေက်းလက္ေဒသမ်ား အထိပါ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အလြန္ေ၀းလံ ေခါင္ပါးသည့္ ေဒသမ်ားကုိမူ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Ooredoo ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီအေနျဖင့္ မုိဘုိင္းဖုန္း ၀န္ေဆာင္မႈ ၉၇ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ငါးႏႇစ္ အတြင္း၌ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို အလုပ္အကုိင္မ်ား ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

From: Eleven

တူနီး႐ွားတြင္ အစၥလာမ္မစ္အစုိးရအား ျပည္သူမ်ားက ဆႏၵျပ

Posted by drmyochit Saturday, August 17, 2013, under | No comments


အဂၤါေန႔က စတင္ေသာ ဆႏၵျပမႈသည္ အစၥာလမ္ဘာသာေရး ဩဇာသက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားေသာ အစိုးရကို ဖယ္ရွားရန္ အဓိက ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းဟု ဆိုသည္

တူနီး႐ွားတြင္ အစၥလာမ္မစ္အစုိးရအား ျပည္သူမ်ားက ဆႏၵျပ
တူနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ ေထာင္ႏွင့္ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ မ်ားျပားေသာ ျပည္သူမ်ားက အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဂၤါေန႔က စတင္ေသာ ဆႏၵျပမႈသည္ အစၥာလမ္ဘာသာေရး ဩဇာသက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားေသာ အစိုးရကို ဖယ္ရွားရန္ အဓိက ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းဟု ဆိုသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ သီတင္းႏွစ္ပတ္ခန္႔က တူနီးရွား၏ ထင္ရွားေသာ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ခံရၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ အင္အားႀကီးမားေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ တူနစ္ၿမို႕ေတာ္တြင္ ျပည္သူမ်ားစြာ စုရံုးက အစၥလာမ္ဝါဒကို လက္ကိုင္ျပဳသည့္ အန္နာဒါးပါတီ၏ ႀကီးစိုးမႈကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။


တူနီးရွား ျပည္သူမ်ားက အန္နာဒါး ပါတီကို အစိုးရ အဖြဲ႕မွ ဖယ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အမ်ိဳးသား ညီလာခံ (ANC)ကို ဖ်က္သိမ္းရန္ ေတာင္းဆိုၾကသည္။ အဆိုပါ ညီလာခံသည္ အေျခခံ ဥပေဒသစ္တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းရန္ ေဆြးေႏြးေနဆဲ ျဖစ္သည္။ "လက္ရွိ အစိုးရကို ျပည္သူေတြက ၿပိဳလဲေစခ်င္ေနၿပီ"ဟု ဆႏၵျပသူမ်ားက ေအာ္ဟစ္ၾကသည္။ အဆိုပါ ဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ ဩဇာႀကီးမားသည့္ တူနီးရွား အေထြေထြ အလုပ္သမား ယူနီယံကလည္း ပါဝင္ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ ယူနီယံက မိမိတုိ႔၏ အဖြဲ႕ဝင္ (၆၀၀၀၀)ေက်ာ္ကိုလည္း ဆႏၵျပ စုေဝးမႈတြင္ ပါဝင္ရန္ ေဆာ္ဩထားသည္။ ဇူလိုင္လ (၂၅)ရက္ေန႔က လယ္ဝဲယိမ္း ႏုိင္ငံေရးသမား တစ္ဦးျဖစ္သည့္ မိုဟာမက္ ဘရာမီသည္ တူနစ္တြင္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ ခံခဲ့ရၿပီး ယင္းျပႆနာသည္ ယခုအံုၾကြမႈမ်ားႏွင့္ ႀကီးႀကီးမားမား ဆက္ႏြယ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းမတိုင္မီ လပိုင္းကလည္း ဘာသာေရး လႊမ္းမိုးမႈကို မလိုလားသည့္ ႏုိင္ငံေရး အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ခ်ိုကရီ ဘီေလ့ဒ္မွာလည္း လုပ္ႀကံမႈ တစ္ခုအတြင္း အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့သည္။ အဂၤါေန႔က စုရံုးဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ ဘီေလ့ဒ္ေသဆံုးမႈ (၆)လျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ႏွင့္လည္း တိုက္ဆိုင္ေနသည္။ လတ္တေလာတြင္ ANCမွ ညီလာခံ တက္ေရာက္သူ (၇၀)ေက်ာ္မွာ ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ၿပီး ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ၾကသည္။ ANC၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ မူစတာဖာ ဘန္ဂ်ဖားကမူ ဥပေဒျပဳ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေဆြးေႏြးမႈကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနမည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။ အာဖရိက ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ အီဂ်စ္တြင္ ျပည္သူမ်ား အံုၾကြမႈျဖင့္ အစိုးရ ျပဳတ္က်ခဲ့မႈသည္ တူနီးရွား ႏုိင္ငံေရးအေပၚ ႀကီးမားသည့္ ရိုက္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးလည္း ရွိေနသည္။ အီဂ်စ္တြင္ မြတ္ဆလင္ ညီအစ္ကိုေတာ္မ်ား အဖြဲ႕က ေထာက္ခံသည့္ သမၼတ မိုဟာမက္ေမာ္စီသည္ ျပည္သူလူထု ေထာက္ခံေသာ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈအတြင္း ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံခဲ့ရသည္။

From : ..planet

ဒီေခတ္မွာ အပိ်ဳစစ္မစစ္က အေရးႀကီးလား ။ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းအေတြးအေခၚက အေရးႀကီးသလားဟု ျမန္မာမိန္းကေလးတစ္ဦးမွ ေမးခြန္းထုတ္

Posted by drmyochit Saturday, August 17, 2013, under | No commentsမိန္းကေလးတစ္ေယာက္ အတြက္ေတာ့ အပ်ိဳစစ္စစ္ဆိုတဲ့ ဂုဏ္ဟာ ဘာနဲ႔မွ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ အရာပါ။ တတ္ႏိုင္ရင္ ... ကိုယ့္အပ်ိဳဂုဏ္ေလးကို ထိန္းသိမ္းျပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သင့္တာ ... ျမန္မာမိန္းကေလးမွ မဟုတ္ဘူး .. ကမၻာမွာ ရွိတဲ့ မိန္းကေလးတုိင္းပါ။

ဒါေပမယ့္ ... ဘဝတစ္ေကြ႕မွာ ကံအေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ .. ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳခ်ိန္မွာ အမွားအယြင္းေၾကာင့့္ျဖစ္ေစ ... ကိုယ့္ခ်စ္သူနဲ႔ကိုယ္ အပ်ိဳဘဝကို ယံုၾကည္လို႔ ေပးဆပ္မိခဲ့တဲ့ မိန္းကေလးေတြ ... အိမ္ေထာင္ျပဳလိုက္ျပီးမွ အိမ္ေထာင္ေဖာက္ျပန္လို႔ ကြဲရတဲ့ မိန္းကေလးေတြ ... အပ်ိဳစစ္စစ္ မဟုတ္ေတာ့တဲ့ မိန္းကေလး ျဖစ္သြားရင္ေရာ ... ေလာကၾကီးမွာ မ်က္ႏွာငယ္စရာ .. အားငယ္စရာ ... စိုးရြံေၾကာက္ေနဖို႔ လိုသလားးး

အပ်ိဳစစ္စစ္ ျဖစ္တာ မျဖစ္တာထက္ ... မိန္းမတစ္ေယာက္ဟာ ... ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကိုယ္ရပ္ႏုိင္ရမယ္။ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚနဲ႔ ကိုယ့္ဘဝကို ပဲ့ကိုင္ႏုိင္ရမယ္။ ေယာက်ာ္းထပ္ယူသည္ျဖစ္ေစ .. မယူသည္ျဖစ္ေစ ... ဘဝမွာ ေယာက်ာ္းဆုိတာ ကိုယ့္အတြက္ မရွိမျဖစ္ ဆုိတဲ့ စိတ္ဓါတ္မ်ိဳးကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ႏုိင္ရမယ္။ ေယာက်ာ္းတစ္ေယာက္ ေပးသြားတဲ့ သင္ခန္းစာကို ဘဝရဲ႕ တိုးတက္မႈအတြက္ ေျပာင္းလဲပစ္ရမယ္။ တေျမ့ေျမ့ခံစားျပီး ေၾကကြဲတမ္းတ မေနရဘူး။

အပ်ိဳစစ္စစ္ကို လက္ထပ္ထားျပီးေတာ့ ... ဘာမွသံုးစားမရ .. "အိပ္ ခံ ပက္လက္ .. ထမင္းခ်က္" ဆိုတဲ့ မိန္းမေခတ္ (၂၁) ရာစုမွာ မရွိေတာ့ဘူး ... အဲလိုမိန္းမမ်ိဳးကို ရထားတဲ့ ေယာက်ာ္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘဝတိုးတက္မႈ အလားအလာနဲ႔ .. အပ်ိဳမစစ္တဲ့ မိန္းမျဖစ္ေသာ္လည္း .. ဘဝကို ထက္ထက္ျမက္ျမက္ နဲ႔ ႏွစ္ဦးလက္တြဲျပီး စဥ္းစားေတြးေခၚ ေလွ်ာက္လွမ္းတဲ့ ေယာက်ာ္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘဝတိုးတက္မႈ အလားအလာဟာ .. အမ်ားၾကီး ကြာသြားတတ္တယ္။

ႏြားတစ္ရွဥ္းဆုိတာ .. ဘု႔ိတူမွ အေကာင္ အရြယ္အစားညီမွ ထြန္လို႔ ေကာင္းသလိုေပါ့ .. ဘဝဆိုတဲ့ လမ္းကို ေလွ်ာက္တဲ့အခါမွာလည္း ..ေယာက်ာ္းမိန္းမ .. ဦးေႏွာဏ္ အေတြးအေခၚ ဥာဏ္ရည္ ညီမွ်ေနမွ .. ေယာက်ာ္းက အရိပ္ျပရင္ .. မိန္းမက အေကာင္ျမင္တတ္မွ .. အဆင္ေျပႏိုင္မယ္။

ကြ်န္မ အပ်ိဳစစ္စစ္ပါေမာင္ .. .ဆိုတဲ့ ေခတ္ .... မႈန္ဝါးဝါးက်န္ခဲ့ျပီ .

By singaporefeel

သံတြဲတြင္ ငါးဖမ္းေလွခုႏွစ္စင္း မီး႐ႈိ႕ခံရ

Posted by drmyochit Saturday, August 17, 2013, under | No comments

ညမထြက္ရ အမိန္႔မ်ားထုတ္ျပန္ထားေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ေျခာက္မိုင္အကြာေလာက္တြင္ ၾသဂုတ္(၁၃)ရက္ေန႔ ညပိုင္းက ငါးဖမ္းေလွခုႏွစ္စင္း မီး႐ႈိ႕ခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

မီး႐ႈိ႕သည့္ တရားခံမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတုန္းပဲဟု ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးက ဆိုသည္။

မီး႐ႈိ႕ခံရသည့္ ငါးဖမ္းေလွမ်ားသည္ သီတင္းကၽြတ္မွ တန္ခူးလအတြင္းသာ အလုပ္လုပ္ေသာ အေတာင္ေလးဆယ္ ရွည္လ်ားသည့္ ငါးဖမ္းေလွႀကီးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ နားေနခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ မီး႐ႈိ႕ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထြက္ေျပးလာေသာ ကေလးမ်ား၏ အေျပာအရ မီး႐ႈိ႕မည့္သူမ်ားက ေလာက္ေလးခြမ်ားျဖင့္ ပစ္ေသာေၾကာင့္ အေစာင့္ကေလးအခ်ိဳ႕ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မီးေလာင္သြားသည့္ ေလွဆယ္စီးအနက္ တဝက္ေလာက္သာ ျပန္ျပင္လို႔ရၿပီး က်န္အစီးေရမ်ားမွာ လံုးဝသံုးမရေအာင္ မီးေလာင္သြားခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source : DVB

သတ္ျဖတ္ရန္ ေငြေပးၿပီး ငွားရမ္းခဲ့သူ ဟုဆိုသူ (၃)ဦးအား ဖမ္းၿပီးမွျပန္လႊတ္ေပး

Posted by drmyochit Saturday, August 17, 2013, under | No commentsအမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကင္းေျခအုပ္စု၊ ေ၀ေခ်ာင္းေက်းရြာတြင္ ဇူလိုင္လ ၂၀ရက္ေန႔က အသတ္ခံရေသာ မူလတန္း ေက်ာင္အုပ္ ဆရာမ ေဒၚ ျမင့္ျမင့္ေဇာ္ ကိုသတ္ေသာတရားခံ ၏ထြက္ဆိုခ်က္အရ ေငြေပးသတ္ခိုင္းသူဟု ဆိုသူမ်ားကို ရဲကဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ ျပန္လြတ္ေပးလိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။

အသတ္ခံရသူ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေဇာ္သည္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ခေမာင္းေတာေက်းရြာ မဲလက္ေမာင္းအုပ္စုတြင္ လက္ရွိ မူ/အုပ္ ရာထူးျဖင္ ့တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၿပီး မိသားစုမ်ားရွိရာ ေ၀ေခ်ာင္းေက်းရြာတြင္ ၀ါဆိုလျပည့္ေန႕ အလွဴလုပ္ရန္လာေရာက္စဥ္ အသတ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

သတ္ျဖတ္သူ တရားခံမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိၿပီး ၄င္းတို႕၏ထြက္ဆိုခ်က္အရ ေ၀ေခ်ာင္းေက်းရြာမွ ဦးၾကည္၀င္း၊ ဦးရဲျမင့္၊ ဦးေမာင္ဦး (ခ) တင္ကိုကိုဦး တို႕မွ လူသတ္ရန္ ေငြ (၂)သိန္းေပး၍ငွားရမ္းခဲေၾကာင္း၊ ေငြေပး၍ သတ္ခိုင္းသူက ေဒၚျမင့္ျမင့္ေဇာ္၏ ခင္ပြန္းအားသတ္ခိုင္းေသာ္လည္း ခင္ပြန္းသည္ ျဖစ္သူမရွိသျဖင့္ ဇနီးျဖစ္သူ အားသတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္း ထြက္ဆိုၾကသည္။

တရားခံ၏ ထြက္ဆိုခ်က္ အရ လူသတ္ရန္ငွားရမ္းခိုင္းေစသူ သံုးဦးအား ဒုရဲအုပ္၊ ရဲသားႏွစ္ဦးႏွင့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးတို႕က ဖမ္းဆီးကာ စခန္းမႈး ဦးသိန္းေဆာင္ထံသို႕အပ္ႏွံခဲ့ၾကသည္။ ထို႕ေနာက္ စခန္းမႈးက အျပင္ဘက္တြင္ သီးသန္႕ ဆယ္မိနစ္ခန္႕ တီးတိုး ေျပာဆိုၾကၿပီး လူသတ္ရန္ငွားရမ္းေစခိုင္းသူ ဟုဆိုသူသံုးဦးအား ျပန္လြတ္ေပးလိုက္သည္ဟုသိရသည္။

ထိုသို႕ လူသတ္တရားခံ၏ ထြက္ဆိုခ်က္အရ လူသတ္ခိုင္းသူ သံုးဦးအား စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္း၊ တရား စြဲဆိုျခင္း မရွိဘဲ ျပန္လြတ္ေပးလိုက္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္ မေက် မနပ္ျဖစ္ လွ်က္ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

 Coral Arakan News

Black List မွ ထပ္မံ ပယ္ဖ်က္ေပးၿခင္း

Posted by drmyochit Saturday, August 17, 2013, under | No commentsအမည္ပ်က္စာရင္း (Black List) ေရးသြင္းခံရေသာ ကုမၸဏီ (၂) ခုႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ (၁၀) ဦး အား အမည္ပ်က္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္-

 (က) ၿမန္မာအင္ခ်မ္းထြန္း အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီလီမိတက္ (Myanmar Inchan Tun International Co.,Ltd.)
  (၁) ဦးေပါင္ဂင္မန္႔

(ခ) ေသာမတ္ ၄/တတန (ႏိုင္) ၀၁၀၄၉၄
 (၂) ဦးစိုးေနာင္ (ခ) အာကာ ၁၂/ဗဟန (ႏိုင္) ၀၆၄၁၁၂
(၃) ဦးဆိုင္ဆံု ၁၂/အစန (ႏိုင္) ၁၁၇၄၄၇
(၄) ဦးသိန္းဝင္း ၁၃/လလန (ႏိုင္) ၀၀၄၀၀၅
 (၅) ဦးေစာလကေပါ ၁၄/မအပ (ႏိုင္) ၁၆၇၀၃၀
(၆) ဦးပါမိႈ ၄/မတပ (ႏိုင္) ၀၃၂၀၃၉
(၇) ဦးသက္ႏိုင္ (ခ) ဘိုင္ေလး ၁၂/အစန (ႏိုင္) ၁၅၃၈၃၈
(၈) ဦးသိန္းသန္းထြန္း ၁၂/သဃက (ႏိုင္) ၀၃၇၈၅၄

 (ခ) ေရႊၿမားၿမန္မာကုမၸဏီလီမိတက္ (Golden Arrow Myanmar) ။  ဦးသန္႔ဇင္ ၁၂/မဂတ (ႏိုင္) ၀၈၂၁၀၆

(ဂ) ကုမၸဏီဖြဲ႕စည္းထားၿခင္း မရွိေသာ ႏိုင္ငံၿခားသားပုဂၢိဳလ္။

Mr. In Kwal Lhi Black list တြင္ေရးသြင္းခံရေသာ ႀသစေႀတးလ်နုိင္ငံသားမ်ား (ၿမန္မာနုိင္ငံသားေဟာင္းမ်ား) ၿဖစ္ၾကေသာ ဦးဘေအး (PP No. M 5953363) နွင့္ ဦးတင္ဦး (PP. No. E 7522396) တို႔အား Black list မွ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

From : .... သမၼတရံုး

VIPခရီးစဥ္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးအင္တာနာျပင္စဥ္ သံုးဘီးသမားမ်ား တစ္ဦး ဓာတ္လိုက္ေသဆံုး

Posted by drmyochit Saturday, August 17, 2013, under | No commentsလားရႈိး၊ ၾသဂုတ္ ၁၆။

ယမန္ေန႔ေန႔လည္ ၁း၂၀နာရီ အခ်ိန္တြင္ လားရိႈးယာဥ္ထိန္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ရံုး၀န္း အတြင္း၌ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္လိုက္ ေသဆံုးမႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ၎ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔ရံုးမွ သိရသည္။

လားရိႈးယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔ ဌာနသည္ VIP-ခရီးစဥ္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရး အင္တာနာတိုင္အား ျပင္ဆင္ရန္ နဂိုမူလ တပ္ဆင္ထားေသာ ဆက္သြယ္ေရး အင္တာနာ သံပိုက္လံုးအား
ျဖဳတ္ကာ အသစ္တိုးခ်ဲ႕ တပ္ဆင္ရန္အတြက္သုံးဘီးယာဥ္ေမာင္း သမားမ်ားကို အခေၾကးေငြေပး၍ အကူအညီေတာင္းခံ ျပဳလုပ္ခိုင္းရာမွ ယခုကဲ့သို႔ ဓါတ္လိုက္ေသဆံုး ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
သိရသည္။

ေပေလးဆယ္ေက်ာ္ျမင့္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး အင္တာနာတိုင္သည္ ၎ယာဥ္ထိန္းရံုး၀န္းတြင္းရွိ သရက္ပင္ အနီးတြင္ ရိွၿပီး အမ်ားျပည္သူသြား ကားလမ္းေဘးရိွ ဗို႔အားျမင့္ လ်ွပ္စစ္ႀကိဳးတန္းနွင့္လည္း ကပ္လ်ွက္ရိွေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သံုးဘီးယာဥ္ေမာင္းသမား (၃)ဦးသည္ ခါးလည္၌ သံပိုက္ဆက္ မူလီနပ္ကိုျဖဳတ္ရင္း တစ္ဦးက ပိုက္လံုးကို ဆြဲခၽြတ္ရာ အားမနိုင္ဘဲ လမ္းေဘးအနီးရိွ ဗို႔အားျမင့္
ဓါတ္ႀကိဳးတန္းေပၚသို႔ လွဲက်ဓါတ္လိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

နွစ္ဦးမွာ ေအာက္သို႔ ျပဳတ္က်၍ သိတိေမ့သြားေၾကာင္း၊ ယာဥ္ထိန္းရဲမွ EPC-ဌာနသို႔ ဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကားကာ EPC-မွ အခ်ိန္မီ မီး ျဖတ္ေပး၍ ဓါတ္လိုက္ေနသူ ေ၀ယံမင္း ဆိုသူမွာ ေအာက္သို႔ ျပဳတ္က်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎တို႔(၃)ဦးအား အေရးေပၚ ေဆးရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ ေဆးကုသေသာ္လည္း ေသဆံုးသြားေၾကာင္း၊ က်န္နွစ္ဦးမွာ ေခါင္း၊ ေျခ၊ လက္ဒဏ္ရာမ်ား ရသြားေၾကာင္း အသက္မစိုးရိမ္ရ အေနအထားရိွေၾကာင္း လားရိႈး ျပည္သူ႔ေဆးရံုမွ သိရသည္။

ေသဆံုးသူသည္ အသက္(၂၄)နွစ္ရိွၿပီး လားရိႈးၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္(၉)၊ နယ္ေျမ(၁၁)တြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္ၿပီး က်န္နွစ္ဦးအနက္ ဒဏ္ရာရ ေအာင္ကို၀င္းမွာ အသက္(၃၂)နွစ္၊ ရပ္ကြက္(၄)၊ နယ္ေျမ(၁၆)မွျဖစ္ၿပီး က်န္ဒဏ္ရာရသူတစ္ဦး ေဇာ္လတ္ဆိုသူမွာ ရပ္ကြက္(၁)တြင္ ေနသူျဖစ္ေၾကာင္း ရဲစခန္းမွ သိရသည္။

ေသဆံုးသူနွင့္ ပတ္သက္၍ လားရိႈးယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႔မွ သၿဂၤိဳလ္စရိတ္မ်ား အကုန္အက်ခံကာ ကူညီေပးေၾကာင္း၊ေသဆံုးသူ၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ ကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒဏ္ရာရ က်န္နွစ္ဦးကိုလည္းေဆးရံုတက္ေရာက္ ကုသခြင့္ စရိတ္မ်ားကို ၎ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔မွ တာ၀န္ယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ေသဆံုးသူနွင့္ ဒဏ္ရာရ ကာယကံရွင္မ်ားဘက္မွ သိရသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လားရိႈးၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ ေသမႈေသခင္းအရ (ပ)၁၁/၂၀၁၃ျဖင့္ အမႈဖြင့္ ထားေၾကာင္း ၎ရဲစခန္းမွ သိရသည္။

ထြန္းထြန္း
ျမန္မာ့ေခတ္

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ေကာင္စီဝင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲတာဝန္ ေပးအပ္ၿခင္း

Posted by drmyochit Saturday, August 17, 2013, under | No commentsျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္

နိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး

(အမိန္႔အမွတ္၊ ၃၆ / ၂၀၁၃)

၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ ဝါေခါင္လဆန္း ၁၀ ရက္

(၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္)

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ေကာင္စီဝင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ၂၈၅ ၊ပုဒ္မခြဲ(က)၊
ပုဒ္မခြဲ(ခ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္(၂)၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ၂၂ ႏွင့္
ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥပေဒ ပုဒ္မ ၄ တို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး
ဦးတင္ေငြအား ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ေကာင္စီဝင္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးလိုက္သည္။


(ပုံ)သိန္းစိန္
နိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္

မိုးယုစံ ေယာက်္ားယူေတာ့မည္................

Posted by drmyochit Saturday, August 17, 2013, under | No commentsမိုးယုစံ ေယာက်္ားယူေတာ့မည္................ဆိုလွ်င္


သ႐ုပ္ေဆာင္ မိုးယုစံက မိဘေတြ ခ်မ္းသာျခင္းထက္ ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ႏိုင္မည့္ ေယာက်္ားမ်ိဳးကို အိမ္ေထာင္ဖက္ အျဖစ္ ပိုၿပီး သေဘာက်ေၾကာင္း ဆိုသည္။

”အရင္တုန္းက ထက္စာရင္ အခုခ်ိန္မွာ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ နဲ႔ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ အျပည့္အဝ ရွိပါတယ္။ မိုးယု ကေတာ့ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ အသက္ ၂၇ ႏွစ္ နဲ႔ ၃ဝ ၾကား အိမ္ေထာင္ျပဳမယ္ ဆိုရင္ အေကာင္း ဆံုး လို႔ ျမင္မိတယ္။ ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ မွလည္း ဘဝေရွ႕ေရး အတြက္ ေကာင္း မွာေလ။ တခ်ိဳ႕ ဆို ေယာက်္ားေလး ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေယာက်္ားစိတ္ မရွိတာမ်ိဳးေတြ ရွိတယ္ေလ။ တစ္ခုခု ဆိုရင္ တာဝန္ မယူရဲတာမ်ိဳး။ အဲဒါမ်ိဳးေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳးဆိုရင္ သေဘာ မက်ဘူး။ ကိုယ့္ကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ ရမယ္။ ေယာက်္ားေလး စိတ္ဓာတ္ အျပည့္အဝ ရွိရမယ္။ ယူထားတဲ့ တာဝန္ကို ေက်ေက်ပြန္ပြန္ ေလး လုပ္ႏိုင္တဲ့ စိတ္မ်ိဳး ရွိရ မယ္၊ စကားေျပာတာက အစ ျပတ္ျပတ္ သားသား ရွိရမယ္။ ကိုယ္တိုင္ကလည္း တည္တည္ ၿငိမ္ၿငိမ္ ေအးေအး ေဆးေဆး တည္တည္တံ့တံ့ေလး ေနတတ္ေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ဖက္ ကိုလည္း တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ပံုစံေလးမ်ိဳး ဆိုရင္ သေဘာ က်တယ္”ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

”မိုးယု ေရႊမန္းပြဲမွာ ကခဲ့တဲ့ ေဂ်ာ္နီေဝါကား အကကိုေတာ့ Jade Dragon က သင္ေပးတယ္။ ႏိုင္ငံျခား အကလည္း ျဖစ္တဲ့ အတြက္ တစ္ခါမွလည္း ကိုယ္က မကဖူးဘူး။ ပရိသတ္ ကလည္း ကိုယ့္ကို မျမင္ဖူးဘူး ဆိုေတာ့ ပိုၿပီး ဂ႐ုစိုက္ ျဖစ္ပါတယ္။ Jade Dragon ကလည္း ေသခ်ာေလး သင္ေပးပါတယ္။ ကိုယ္ကလည္း တစ္ခါမွ မက ဖူးေတာ့ မလုပ္ဖူးတာေလ။ လုပ္ရေတာ့ ေက်နပ္မိပါတယ္။ အႏုပညာရွင္ ဆိုတာက တစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အားလံုးကို သိထားရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုး ပါပဲ။ ျမန္မာ အက ဆိုလည္း ျမန္မာ မိန္းကေလး ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ႏိုင္ငံျခား သြားတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ နဲ႔ ေတြ႕တဲ့အခါမွာ ျမန္မာအက က ေဖာ္ျပလို႔ အေကာင္းဆံုး ပဲဟု မိုးယုစံ က ေျပာသည္။

လြင္လြင္ထြန္း Popular

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္