Sunday, August 05, 2012

တူရကီႏိုင္ငံသည္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံနယ္စပ္အနီး၌ စစ္အင္အားျပသလ်က္ ရိွသည္ဆိုျခင္း

Posted by drmyochit Sunday, August 05, 2012, under | No comments


PressTV.com;Aug-3(Fri)

တူရကီ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ နယ္စပ္ ေဒသ တစ္ခု၌ တင့္ေလ့ က်င့္ခန္း တစ္ခုအား ျပဳလုပ္ခဲ့ ၿပီးေနာက္ တစ္ရက္ အၾကာ တြင္ တူရကီ ႏိုင္ငံ အေရွ႕ ေတာင္ပိုင္း ဆီးရီးယား နယ္စပ္ ၌ စစ္ေရး ေလ့က်င့္ ခန္းတစ္ ခုအား တူရကီ စစ္ဘက္ မွ ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ စစ္ေရး ေလ့က်င့္ ခန္းအား Sanliurfa ခ႐ိုင္ Mursitpinar ေဒသ ၌ ျပဳလုပ္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး တင့္ကား မ်ား၊ သံခ်ပ္ကာ လူသယ္ ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ဒံုးပ်ံ ပစ္စင္မ်ား အပါ အဝင္ အႀကီးစား စစ္လက္နက္ ပစၥည္းမ်ား အား စမ္းသပ္ ေလ့က်င့္ ခဲ့ေၾကာင္း AFP သတင္း ဌာနမွ ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါသည္။ ဆီးရီးယား နယ္စပ္မွ ၂ ကီလိုမီတာအကြာခန္႔ရိွ Mardin ခ႐ိုင္Nusaybin  ေဒသ၌ တင့္ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုအား တူရကီႏိုင္ငံ မွ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ ္ရက္အ ၾကာတြင္  ၄င္း စစ္ေရး ေလ့က်င့္ ခန္းအား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ ပါသည္။

အေမရိကန္ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာအုပ္စု ဝင္ေရာက္ရပ္နားရန္ အဆိုျပဳခ်က္အား ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံက ျငင္းဆိုခဲ့ျခင္း

Posted by drmyochit Sunday, August 05, 2012, under | No comments

Press TV.ir.com;Aug-2(Thu)

အေမရိကန္ ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္သုံးေလ ယာဥ္တင္ တိုက္ခိုက္ ေရးသေဘၤာအုပ္ စုအား ႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္ ကမ္း႐ိုး တန္းတြင္ လက္ခံရပ္နားခြင့္ေပးရန္ အဆိုျပဳခ်က္အား ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံကျငင္းဆို ခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္၏ စစ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာအား အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ အေမရိကန္ အေရွ႕ဘက္ ကမ္း႐ိုးတန္းရွိ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ အုပ္စုအား ပတ္သ့္ၿမိဳ႕၏ ေတာင္ဘက္ ေရတပ္အေျခစိုက္စခန္းသို႔ ေနရာ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ အႀကံ ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ပင္တဂြန္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရိွရပါသည္။
အိႏၵိယ သမုဒၵရာ အတြင္းရွ HMAS Stirling ေရတပ္အေျခစိုက္ စခန္းသည္ အေမရိကန္ စစ္အေျခ စိုက္စခန္း ဘယ္ေတာ့မွ် ျဖစ္လာမည္မ ဟုတ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ ေရတပ္အေျခစိုက္ စခန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ရန္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး မႈမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ် ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး စတီဖင္စမစ္က ၾသဂုတ္လ ၂ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်၌ အေမရိကန္စစ္ အေျခစိုက္ စခန္းမ်ား ထားရိွျခင္းမျပဳရန္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ျပတ္သားစြာ တု႔ံျပန္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္စစ္ အေျခစိုက္စခန္းမ်ား ၾသစေၾတးလ်တြင္ မျမင္ေတြ႕လိုဟု စတီဖင္စမစ္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း AP သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
ၾသစေၾတးလ်ေျမေပၚတြင္ အေမရိကန္ စစ္စခန္းမ်ားအား ထားရွိ ခြင့္မျပဳရန္ ျငင္းဆိုေနျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္း အရင္းမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ် အမ်ိဳးသား တကၠသိုလ္၏ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ေလ့လာမႈ ဗဟိုအႀကီးအကဲ Hugh Whiteက ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

ကိုဖီအာနန္သည္ ကုလသမဂၢႏွင့္ အာရပ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူး သံတမန္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ ခဲ့ျခင္း

Posted by drmyochit Sunday, August 05, 2012, under | No comments


PressTV.com;Aug-2(Thu)

ဆီးရီးယား မၿငိမ္ သက္မႈ မ်ားသည္ စစ္ပြဲ အသြင္ ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမို မ်ားျပား လာခဲ့ ျခင္းႏွင့္ ၄င္း၏ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး လုပ္ငန္း စဥ္အေပၚ ေထာက္ခံ မႈအ ျပည့္အဝ မရ ရိွျခင္းကို အေၾကာင္း ျပဳ၍ ကိုဖီ အာနန္သည္ ကုလ သမဂၢ - အာရပ္ အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္၏ ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ အထူး သံတ မန္အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ေနရာမွ ႏုတ္ထြက္ ရန္ဆံုး ျဖတ္ခဲ့ ပါသည္။ မိမိသည္ လံုေလာက္ ေသာေထာက္ ခံမႈ မရ ရိွခဲ့ေၾကာင္း ကုိဖီ အာနန္က ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ ေန႔၌ ဂ်ီနီ ဗာၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ သည့္ သတင္း စာရွင္း လင္းပြဲ တစ္ရပ္တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။
ကုိဖီ အာနန္ ၏ ႏုတ္ထြက္ မႈေၾကာင့္ အလြန္ စိတ္မ သက္မသာ ျဖစ္ရ ေၾကာင္း၊ ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံ အတြက္ အထူး သံတမန္ အျဖစ္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္စဥ္ ၄င္း၏ ခိုင္မာ ရဲဝံ့ေသာ ႀကိဳးစား အားထုတ္ မႈမ်ား အတြက္ ေက်းဇူးတင္ အသိ အမွတ္ ျပဳပါေၾကာင္း ကုလ သမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရး မွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီ မြန္းက ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

RIMPAC စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းအား အလြန္အေလးထားေၾကာင္း နယူးဇီလန္ စစ္ဘက္က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း

Posted by drmyochit Sunday, August 05, 2012, under | No comments

Xinhuanet.com;Aug-2(Thu)

ကမၻာ့ အႀကီးဆံုး ေရတပ္ စစ္ေရး ေလ့က်င့္ ခန္း၌ ၂၈ ႏွစ္တာ ကာလ အတြင္းတြင္ ပထမ ဆံုးအႀကိမ္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရိွေသာ နယူး ဇီလန္ ႏိုင္ငံသည္ အဆိုပါ စစ္ေရး ေလ့က်င့္ခန္း အေပၚ အလြန္ အေလး ထားေၾကာင္း နယူး ဇီလန္ စစ္ဘက္က ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ ေန႔တြင္ အခိုင္ အမာ ေျပာၾကား   ခဲ့ပါသည္။

အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ ေနတိုးတပ္ဖြဲ႕၏ စစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့ကူညီမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုရွားသမၼတပူတင္က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း

Posted by drmyochit Sunday, August 05, 2012, under | No comments

RIA Novosti.com;Aug-2(Thu)

႐ုရွား ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ဒုကၡ မ်ဳိးစုံ ႀကဳံေတြ႕ ေနရသည့္ အာဖဂန္ နစၥတန္ ႏုိင္ငံ အတြက္ ေနတုိး အဖဲြ႕၏ လုံၿခဳံမႈ စစ္ဆင္ ေရး လုပ္ငန္း မ်ားအေပၚ ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့ ကူညီ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုရွား သမၼတ ဗလာ ဒီမာ ပူတင္က ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

႐ုရွားႏိုင္ငံသည္ ေခတ္မီ Mi-8 ရဟတ္ယာဥ္ ၄ဝဝ ေက်ာ္ ထပ္မံျဖည့္တင္း သြားမည္ဆိုျခင္း

Posted by drmyochit Sunday, August 05, 2012, under | No comments

RIA Novosti.com;Aug-2(Thu)

႐ုရွား ေလတပ္မ ေတာ္သည္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ ႏွစ္တြင္ ေခတ္မီ  Mi-8 စစ္ေျမ ျပင္ေထာက္ ပံ့ပို႔ ေဆာင္ေရး ရဟတ္ ယာဥ္အစီး ေရ ၄ဝဝ ေက်ာ္ ထပ္မံ ျဖည့္တင္း သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဗလာဒီမာ ဒရစ္က ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႔ တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ကုန္ ပိုင္းတြင္ အဆိုပါ ရဟတ္ ယာဥ္ ၅ဝ ေက်ာ္ကို စတင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ေစမည္ ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ ႏွစ္တြင္ ႐ုရွား ေလတပ္သည္ အဆိုပါ Mi-8 အမ်ိဳး အစားသစ္ ရဟတ္ ယာဥ္အ စီးေရ ၄ဝဝ ေက်ာ္ ရရိွ ႏုိင္ေအာင္ စီမံ ေဆာင္ရြက္ ထားေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။ ေနာက္ဆံုး ေပၚ  Mi-8 AMTSh ESifh  Mi-8 MTV5-1 ရဟတ္ယာဥ္ တို႔အား ႐ုရွား ႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း  Zhukovsky ျပည္နယ္ ၌ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည့္  '' Common Sky ''  အမည္ ရေသာ ႐ုရွား ေလတပ္၏ ႏွစ္ ၁ဝဝ ျပည့္ အခမ္း အနား၌ ျပသ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Mi-8 အမ်ိဳး အစား ရဟတ္ယာဥ္ မ်ားသည္ ေလတပ္တြင္ အမ်ားဆုံး အသုံးျပဳ ခဲ့ေသာ ရဟတ္ ယာဥ္မ်ား ျဖစ္ၿပီး အျခား ေသာရ ဟတ္ယာဥ္ မ်ားထက္ လည္းအ ေရအတြက္ ပိုမို ထုတ္လုပ္ ထားေၾကာင္း သိရိွ ရပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ကာလ အတြင္း ႐ုရွား ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာနသည္ ရဟတ္ယာဥ္ အမ်ိဳး အစားေပါင္း ၃ဝ ေက်ာ္ကို တိုက္ခိုက္ ေရး၊ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ ေရး၊ ေရဒါ ေရွာင္ကြင္း ႏိုင္ေရး၊ ကြပ္ကဲမႈ၊ ဆက္သြယ္ ေရး၊ ရွာေဖြ ေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး က႑ စုံတြင္ အသုံး ျပဳႏုိင္ ေစရန္ အဆင့္ ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိရ ပါသည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ျခင္းသည္ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈ ေပၚတြင္ အေျခခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါကစၥတန္ ၾကည္းတပ္ အႀကီးအကဲက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း

Posted by drmyochit Sunday, August 05, 2012, under | No comments

Xinhuanet.com;Aug-3(Fri)

ပါကစၥတန္-အေမရိကန္ ဆက္ဆံ ေရးသည္ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈ၊ အေလး ထားမႈႏွင့္ ပြင့္လင္း ျမင္သာ ရိွမႈတို႔ အေပၚတြင္ အေျခခံ သင့္ေၾကာင္း ပါကစၥတန္ ၾကည္းတပ္ ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Ashfaq Parvez Kayani က ပါကစၥ တန္ႏိုင္ ငံတြင္ အလည္ အပတ္ ခရီး ေရာက္ရိွ ေနေသာ အာဖဂန္ နစၥတန္ရိွ အေမ ရိကန္ ထိပ္တန္း တပ္မွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး  John Allen အား ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္ဟု စစ္ဘက္က ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ၏ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ကာကြယ္ေရး စကၠဴျဖဴစာတမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ခဲ့ျခင္း

Posted by drmyochit Sunday, August 05, 2012, under | No comments

NHK.or.jp.com;Aug-1(Wed)
တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ၏ ကာကြယ္ ေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂ်ပန္ အစိုးရ၏ ေဝဖန္ ေျပာဆို မႈသည္ အေျခအျမစ္ မရွိေၾကာင္း တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံက ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ၏ ကာကြယ္ ေရးအသုံး စရိတ္သည္ ၂၄ ႏွစ္ တာကာလ အတြင္း အဆ ၃ဝ ခန္႔ တိုးျမႇင့္ သုံးစြဲ ခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ၏ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ကာကြယ္ေရး စကၠဴျဖဴ စာတမ္း၌ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ ေန႔က ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ ၄င္းအျပင္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံသည္ ပင္လယ္ ေရေၾကာင္း ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ား ကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ၄င္းစာ တမ္း၌ ေဖာ္ျပထား ပါသည္။

စင္ကာပူ ကုမၸဏီႀကီး တစ္ခုထံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Max အုပ္စုက ေဒၚလာ သန္း ၇၀ တန္ လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ လႊဲေျပာင္းရယူ

Posted by drmyochit Sunday, August 05, 2012, under | No comments


From : Pyi Myanmar Journal
 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အင္အားႀကီး ကုမၸဏီႀကီး တစ္ခုျဖစ္ေသာ Max Myanmar စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစုက စင္ကာပူ အေျခစိုက္ လုပ္ငန္းစ ုတစ္ခုျဖစ္ေသာ Aussino Group ထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၇၀ တန္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို လႊဲေျပာင္း ရယူႏုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၆-၇-၂၀၁၂ ရက္က သိရသည္။ စင္ကာပူ မွတ္ပံုတင္ ကုမၸဏီႀကီး တစ္ခုျဖစ္ေသာ Aussino Group အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရွိေသာ ၎တို႔၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ကို ေနာက္ျပန္ဆုတ္လာေနသည့္ အေနအထားျဖစ္ေနၿပီး Max အုပ္စုႏွင့္ ပူးတြဲ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ကို ရွယ္ယာ လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာေနသည္ဟု သိရသည္။
“မက္စ္ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အုပ္စုရဲ႕ လုပ္ငန္း ခ်ဲ႕ထြင္မႈေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ခံယံုၾကည္မႈ ရွိေနပါၿပီ။ စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆိုင္နဲ႔ စြမ္းအင္က႑ေတြမွာ Max ရဲ႕ ေရွ႕ကို တိုးထြက္လာမႈေတြက ကၽြန္ေတာ္တု႔ိကို ရွယ္ယာေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ အဲဒီကုမၸဏီရဲ႕ အျမတ္အစြန္း တန္ဖိုးေတြက ပိုၿပီး ႀကီးထြားလာလိမ့္မယ္လို႔လည္း ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု မက္စ္္အုပ္စုႏွင့္ ပတ္သက္၍ Aussino ၏ ဥကၠ႒ Anthong Lim က ေျပာၾကားသည္။ မက္စ္အုပ္စု အေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာတြင္ စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆုိင္ေပါင္း ၂၁ ဆိုင္အထိ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီးျဖစ္ကာ ထပ္မံ၍ တိုးခ်ဲ႕မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ စေတာ့ရွယ္ယာတြင္ Max Strategic Investments အမည္ျဖင့္ စေတာ့ေစ်းကြက္ ဝင္ထားေသာ မက္စ္အုပ္စု အေနျဖင့္ ၂၀၁၂ မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ စေတာ့မွ စုစုေပါင္းဝင္ေငြ ေဒၚလာ ၉၃ ဒသမ ၂ သန္းမွ အျမတ္ေငြ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၂ သန္း ရရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ “စင္ကာပူက သူရဲ႕ စာရင္းဝင္ စီးပြားေရးအရ ဦးေဇာ္ေဇာ္ဟာ စြမ္းေဆာင္မႈေကာင္းတဲ့သူ တစ္ေယာက္ပါပဲ” ဟု Aussino မွ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ Mark Liew ေျပာၾကားသည္။


အေမရိကန္ ပိတ္ဆို႔မႈ သက္တမ္းတိုးျခင္းကို USCB ႀကိဳဆို

Posted by drmyochit Sunday, August 05, 2012, under | No comments


ျမန္မာ့သြင္းကုန္ ပိတ္ပင္တားျမစ္မွႈ အပါအဝင္ အျခား အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မွႈမ်ားကုိ သံုးႏွစ္ ထပ္မံ သက္တမ္းတိုးရန္ အေမရိကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က ၾကာသပေတးေန႔က မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္အေပၚ ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားေနသည့္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ US Campaign for Burma (USCB) က ၾကိဳဆိုလိုက္သည္။

တရားဥပေဒ စုိးမိုးမွႈ မရွိသည့္ စနစ္ေအာက္တြင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအေပၚ ရာဇဝတ္မွႈမ်ား ဆက္လက္ က်ဴးလြန္ေနၾကေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အေပၚယံအလႊာ၊ စစ္ဘက္ႏွင့္ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ေန သည့္ စီးပြါးေရးသမားမ်ားအေပၚ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမွႈမ်ားအား သက္တမ္းတိုးလိုက္သည့္ အေမရိကန္၏ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္ကို USCB က ၾကိဳဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံက အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစုိးရ အေပၚ ရွင္းလင္းျပတ္သားျပီး ျပင္းထန္တဲ့ သတိေပးမွႈတရပ္ ျပဳလုပ္လုိက္တာပါပဲ။
ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြဟာ သံတိုင္ေတြရဲ႕ ေနာက္မွာ က်န္ေနေသးသေရြ ႔၊ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု အရပ္သားေတြ အေပၚ စစ္ေရးတိုက္ခုိက္မွႈေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွႈေတြ ျပဳလုပ္ေနသေရြ႔၊ စစ္မွန္တဲ့ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ စည္းလံုးေရး၊ မွ်တတဲ့ တရားစီရင္မွႈ စနစ္နဲ႔ တာဝန္ယူႏုိင္မွႈေတြ မရွိေသးသေရြ႔ ဒီလိုပိတ္ဆို႔ ဒဏ္ခတ္မွႈေတြဟာ ရွိေနဦးမွာပဲ ဆိုတာကို သတိေပးလိုက္ျခင္းပါပဲ” ဟု အဖြဲ႔ အၾကံေပး ဒါ႐ုိက္တာ Jennifer Quigley က ဆိုသည္။

“သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အေနနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွႈ တခ်ိဳ႕ေတြကို လုပ္ကိုင္ေနေပမယ့္ ဒီ့ထက္ ပိုအမ်ားႀကီးလုပ္ဖို႔ က်န္ေန
ေသးတယ္ ဆိုတာကုိ ကြန္ဂရက္က အသိအမွတ္ ျပဳလိုက္ျခင္းပါပဲ။ ဒီ အက္ဥပေဒကုိ သက္တမ္းတိုးလိုက္ျခင္းဟာ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုေတြ လူ႔အခြင့္အေရးရရွိေရးကုိ အာ႐ုံထားေဆာင္ရြက္ဖို႔နဲ႔ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မွႈေတြနဲ႔ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြအေပၚ အာ႐ုံထား လုပ္ေဆာင္လာဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္ဆုိတာကုိ ျပသလိုက္တာပါပဲ” ဟု သူကဆိုသည္။

ျပည္သူ႔ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္မည္ဆုိလွ်င္ ျပည္သူကုိ ႐ုိေသစိတ္ရွိဖုိ႔လုိမည္

Posted by drmyochit Sunday, August 05, 2012, under | No comments


by ျပည္သူ႔ေခတ္ ·

ကားႀကီးတစ္စီး ၀ူးခနဲျဖတ္ေမာင္းသြားသည္။ လမ္းစည္းကမ္းကုိ ကုိယ္စြမ္းရွိသမွ် ၪာဏ္စြမ္း ရွိသမွ် အစြမ္းကုန္ ႀကဳိးစား ေဖာက္ဖ်က္ၿပီး ေမာင္းႏွင္သြားတာ ျဖစ္သည္။ ကုန္တင္ကားတစ္စီးအဖုိ႔ သည္ေလာက္ ျမန္ျမန္ ေမာင္းစရာ အေၾကာင္းမရွိ၊ ၿပီးေတာ့ ကုန္တင္ကားတစ္စီးအဖုိ႔ အျခားတစ္ဖက္
မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္က မ၀င္ရသည့္ ယဥ္ေၾကာကုိ အဓမၼ ၀င္လုစရာ အေရးတႀကီးအေၾကာင္းမရွိ၊ ၿပီးေတာ့၊ ကုန္တင္ကား တစ္စီးအဖုိ႔ မီးပြဳိင့္မွာ ရပ္ေစာင့္ေနၾကေသာ ကားတန္းရွည္ႀကီးကုိ အတင္း ေက်ာ္တက္စရာ အေၾကာင္းလည္းမရွိဟု ျမင္သူတုိင္းက ထင္သည္။ ျမန္ျမန္ ေမာင္းသည္။ အတင္းေက်ာ္တက္သည္။ စည္းကမ္းေဖာက္သည္။ လမ္းေပၚရွိ လူမ်ားေရာ၊ နံေဘးမွာ သူ႕နည္းတူ စည္းကမ္းေဖာက္ဖုိ႔ ႀကဳိးစားပါလ်က္ႏွင့္ က်န္ခဲ့ရေသာ ဘတ္စကားေပၚမွ ခရီးသည္မ်ားပါ အလန္႔တၾကား လုိက္ၾကည့္ၾကသည္။ ကားက ကြန္တိန္နာကားဟု ေခၚေသာ အမ်ဳိးအစား။ ကားေဘးနံရံႏွင့္ အေနာက္ နံရံတုိ႔မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ နာမည္ေက်ာ္ေနသည့္ ေပါင္မုန္႔အမည္ႏွင့္ ႐ုပ္ပုံကားႀကီး။ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားေၾကာ္ျငာေတြမွာ ေငြကုန္ေၾကးက်ခံကာ ေၾကာ္ျငာေနေသာ ေပါင္မုန္႔ အမ်ဳိးအစား။
          ဘတ္စကားေပၚပါ ခရီးသည္တစ္ဦးက ေတာ္ၿပီ၊ ဒီေပါင္မုန္႔ ဘယ္ေတာ့မွ ၀ယ္မစားဘူးဟု ေရရြတ္လုိက္တာ ၾကားရသည္။ သည္လုိ အျဖစ္အပ်က္မ်ားက ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မွာေနသူမ်ားအဖုိ႔ နိစၥဓူ၀ ေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ပုိင္းမွာ ကားမ်ားကလည္း သိသိသာသာ မ်ားလာသည္။ ေမာင္းသူမ်ားကလည္း သိသိသာသာ ၾကမ္းလာသည္ဟု ထင္ရသည္။ တစ္ခါကလည္း နံပါတ္ျပားအျဖဴႏွင့္ သံ႐ုံးကားတစ္စီး။ ေနာက္ “ဖြဲ႕”ဟု အမည္တပ္ထားေသာ ကုလသမဂၢ၏ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထဲမွ ကားတစ္စီး။ စည္းကမ္းကုိ အၿပဳိင္အဆုိင္ ခ်ဳိးေဖာက္ေနၾက တာကုိ ေတြ႕ရသည္။ ျမင္သူတုိင္းက ထုိသံ႐ုံး၊ ထုိအဖြဲ႕အစည္းကုိ ဆဲေရးတုိင္းထြာ လုိက္ၾကသည္။ အမွန္ကေတာ့ သည္လုိ မဟုတ္တာလုပ္မႈက ကားေမာင္းသူမ်ား၊ ယဥ္ေမာင္းမ်ား၏ စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္မႈသာျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အဆုိပါသံ႐ုံးမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ပုံရိပ္၊ ဂုဏ္သိကၡာမ်ားကုိပါ ထိခုိက္သြားတာ ျဖစ္ေလသည္။
          ယဥ္ေမာင္းလုပ္သူက ျမန္ျမန္ေရာက္ေအာင္ ေမာင္းတာ၊ ယဥ္စည္းကမ္းကုိ ခ်ဳိးေဖာက္သြားတာတုိ႔က သံ႐ုံး၏ ေပၚလစီအရေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ေပါင္မုန္႔ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ေနသူမ်ားက ယာဥ္စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္ႏုိင္ေသာ ၎တုိ႔၏ ယဥ္ေမာင္းမ်ားကုိ ဆုေၾကး မ်ားမ်ားေပးမည္ဟု သတ္မွတ္ထားစရာအေၾကာင္းမရွိပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း သည္လုိယဥ္ေမာင္းမ်ဳိးကုိ အျပစ္ေပးျခင္း၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူျခင္း မလုပ္ႏုိင္တာ၊ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္း မလုပ္ႏုိင္တာတုိ႔သည္ ထုိအဖြဲ႕အစည္း၊ ကုမ္ၸဏီ၊ ထုိကုန္ပစၥည္းတုိ႔၏ ပုံရိပ္ကုိ ထိခုိက္ေစသည္။ ယဥ္ေမာင္းေတြကုိ လမ္းမေတြေပၚမွာ မွန္မွန္ကန္ကန္သေဘာထားနဲ႔ ေမာင္းႏွင္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္တာက ထုိအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ နစ္နာစရာမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အတူပင္ စည္းကမ္းလုိက္နာေသာ ယဥ္ေမာင္းမ်ားကုိ ေျမႇာက္စားျခင္း၊ ရာထူး လစာတုိးေပးျခင္း စသည္ကဲ့သုိ႔ အားေပးျခင္းနည္းျဖင့္ မိမိ၏ အဖြဲ႕အစည္း ဂုဏ္တက္ႏုိင္မည္ ဆုိတာကုိ သတိျပဳသင့္ပါသည္။
          ႏုိင္ငံေရးမွာေတာ့ သည့္ထက္ပုိ၍ အေရးႀကီးမည္ဟု ထင္ပါသည္။ အစုိးရ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဘယ္လုိပဲ ေပၚလစီေတြ ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ အဆင့္ဆင့္မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရသူမ်ားက တစ္လြဲလုပ္ေနလုိ႔မရ။ ယဥ္ေမာင္း၏ ျပဳမူပုံကအစ မိမိ၏ ပုံရိပ္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိခုိက္ေစတာကုိ သိဖုိ႔လုိတာအမွန္။
          ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အစုိးရအဖြဲ႕၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆုိလုိက္သည့္အခါ ျပည္သူလူထု၏ တပ္မေတာ္အစုိးရေပၚမွာ ျမင္သည့္ အျမင္အခ်ဳိ႕ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အလယ္မွာ ျမန္မာအစုိးရအဖြဲ႕၏ ပုံရိပ္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ အဆုိပါ အစုိးရ၏ ပုံရိပ္ ေကာင္းေကာင္း ေရရွည္ တည္ရွိေနဖုိ႔ အစုိးရ၏ ဂုဏ္သိက္ၡာတုိးျမင့္လာဖုိ႔ဆုိလွ်င္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ အစိတ္အပုိင္း အသီးသီးမွ အဆင့္ဆင့္ကုိ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္လုိ႔ မျဖစ္။
          သမ္ၼတ၏ဂုဏ္သိကၡာာကသမၼတေျပာစကားတစ္ခုတည္းေပၚမွာတည္မွီေနတာ မဟုတ္။ သမၼတ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုတည္းမွာ တည္မွီေနတာမဟုတ္။ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုလုံး၏ ဦးတည္ ေရြ႕လ်ားေနပုံေပၚမွာပါ တည္မွီေနတာ ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕အစည္း၀င္မ်ား၏ အမူအက်င့္၊ အလုပ္အကုိင္၊ အေျပာအဆုိမ်ားေပၚမွာလည္း တည္ေနတာ ျဖစ္သည္။ ၀န္ႀကီးတစ္ဦး စကားမွားသြားသည့္အခါ သမၼတက သူနဲ႔ မဆုိင္ပါဟု ေရွာင္လုိ႔မရ။ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး၏ အမွားသည္ အစုိးရအဖြဲ႕တစ္ခုလုံး၏ ပုံရိပ္ကုိ ေျပာင္းလဲသြားေစႏုိင္တာျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးအားလုံး ထိန္းသိမ္းႏုိင္ပါမွ ေတာ္ကာက်သည့္ ကိစၥမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္တ၀၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရား တစ္ခုလုံးရွိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေနသူ အားလုံးကုိ မိမိ၏ ေပၚလစီႏွင့္အညီျဖစ္ေအာင္ ထူေထာင္ဖုိ႔ လုိတာျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕အစည္း၏ ပုံရိပ္ကုိ အဆင့္တုိင္းမွာ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ လုိတာျဖစ္သည္။
          ဒါအတြက္ လုိအပ္သေလာက္ ၾကပ္မတ္ဖုိ႔လည္း လုိပါလိမ့္မည္၊ မွန္ကန္ေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းဖုိ႔လည္း လုိပါလိမ့္မည္၊ ပညာေပးဖုိ႔လည္း လုိပါလိမ့္မည္၊ စည္း႐ုံး သိမ္းသြင္းဖုိ႔လည္း လုိပါလိမ့္မည္၊ အေရးယူစရာရွိလွ်င္ အေရးယူ အျပစ္ေပးဖုိ႔လည္း လုိမွာ အမွန္ျဖစ္ပါသည္။ အေရးပါေသာ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးက ခပ္ေပါ့ေပါ့စကားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုကုိ ဆက္ဆံလုိ႔မရ။ လွ်ပ္စစ္မီးမရွိလွ်င္ ဖေယာင္းတုိင္ႏွင့္ေနေပါ့လုိ႔ အလြယ္တကူ ေျပာလုိက္လုိ႔မရ။ ဖေယာင္းတုိင္မီးနဲ႔ ေရတင္လုိ႔မရတာေလာက္ကုိေတာ့ သိဦးမွျဖစ္မည္ (သည္လုိေျပာေတာ့ အ၀ီစိတြင္းေရကုိ ေျခနင္းတုံကင္ေတြနဲ႔ တင္ၾကလုိ႔ ေျပာလာမွာ စုိးရေသးသည္)။ လက္ေတြ႕မွာ ဒါက ရယ္စရာမဟုတ္၊ ရယ္ပြဲဖြဲ႕စရာ မဟုတ္။ ဖေယာင္းတုိင္မီးႏွင့္ စာစီစာ႐ုိက္လုပ္လုိ႔မရ။ စာပုံႏွိပ္စက္လည္လုိ႔မရ။ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ၾကည့္လုိ႔မရ။ ဖေယာင္းတုိင္မီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအုံႀကီးကုိ ေလေအးေပးစက္ဖြင့္လုိ႔မရ၊ ဖေယာင္းတုိင္မီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲက စကားေျပာ အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားဖြင့္လုိ႔မရ။ လွ်ပ္စစ္မီးမရွိဘဲ လုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လုပ္လုိ႔မရ။
          ေျပာခ်င္းေျပာလွ်င္ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ေတြရဲ႕ အိမ္ေတြမွာလည္း အလွည့္က် မီးျဖတ္ပါမယ္။ ျပည္သူလူထု မီးျဖတ္ခ်ိန္ ေလးနာရီဆုိရင္ သမၼတႀကီး အိမ္ကုိလည္း ေလးနာရီျဖတ္ပါမယ္၊ ေလာေလာဆယ္မွာ လွ်ပ္စစ္မီး ဘယ္လုိမွ မေလာက္လုိ႔ပါ၊ အဲဒီအခ်ိန္ကုိေတာ့ နည္းနည္းသည္းခံၿပီးေက်ာ္ျဖတ္ၾကပါစို႔” ဟု ေျပာလွ်င္ ေတာ္ပါေသးသည္။
          ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္လည္း သည္လုိ သေဘာပဲျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ဆက္ဆံေနရေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအတြက္ ေစာင့္ထိန္းရတာမ်ား အလြန္ မ်ားျပားပါလိမ့္မည္။ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆုိ၊ အေနအထုိင္၊ အားလုံးကုိ ေလးေလးနက္နက္ သေဘာထားဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မည္။ အမွားေျပာမိသြားသည့္အခါ ဒါဟာ ပါတီရဲ႕ သေဘာထားမဟုတ္၊ သူ႕ရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးအျမင္ပါဟု ဥပေဒစကားေျပာလုိ႔ ရခ်င္ ရပါလိမ့္မည္။ သည္လုိျငင္းလုိ႔ ရေကာင္းရမည္။ သုိ႔ေပမယ့္ အမ်ားျပည္သူ၏ အျမင္ကုိ လုိက္လံေျခဖ်က္ဖုိ႔ကေတာ့ ခက္ပါလိမ့္မည္။ ျပည္သူလူထုကေတာ့ သည္လုိေျပာလုိက္ သည္ႏွင့္၊ သည္လုိ ျမင္လုိက္ၿပီးျဖစ္သည္။ သည္လုိဆုိလုိလုိက္သည္ႏွင့္ အဆုိပါပုံရိပ္က ေပၚလြင္သြားၿပီးျဖစ္သည္။ သည္လုိ အခ်ဳိးခ်ဳိးလုိက္သည္ႏွင့္ တစ္ခါတည္း စိတ္ကုန္ သြားၿပီးသား ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္၊ ပုံရိပ္ကုိ တည္ေဆာက္ ထုဆစ္ေနသူမ်ားအဖုိ႔ ပုိၿပီး ဂ႐ုစုိက္ရပါလိမ့္မည္။
          ယေန႔ကာလ၏ နည္းပညာတုိးတက္မႈမ်ားက အံ့မခန္းျဖစ္ေနသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ မဲ့ကာရြဲ႕ကာ ေျပာေနလွ်င္၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားေပၚမွာ ထင္းထင္းႀကီး ေပၚေနတာကုိ သတိျပဳဖုိ႔လုိသည္။ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားက ေမးလုိက္တာကုိေျဖလွ်င္ ႐ုပ္ေရာအသံပါမွတ္တမ္းတင္ၿပီးသား ျဖစ္ေနတာကုိ မေမ့လုိက္ဖုိ႔ လုိသည္။ ယေန႔ေခတ္က ျမင္ကြင္းတုိင္း၊ အျဖစ္အပ်က္တုိင္း၊ ေျပာစကားတုိင္းကုိ မွတ္တမ္းတင္ ေနေသာေခတ္။ မေတာ္တဆ မွားယြင္းမႈမ်ားဆုိတာ ဘယ္မွာမဆုိ ရွိႏုိင္ပါသည္။ သည္အခါမွာ ႐ုိး႐ုိးသားသား၀န္ခံၿပီး အမွားျပင္ဖုိ႔ လုိသည္။
          ျပည္သူလူထုႏွင့္ ပတ္သက္ေနရသူမ်ားဆုိတာ၊ ျပည္သူလူထုအျမင္ သေဘာထားကုိ အၿမဲ ဂ႐ုစုိက္ေနဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မည္။ ၿပီးေတာ့ ျပည္သူလူထုကုိ ႐ုိေသစိတ္ အၿမဲရွိေနဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ပါတီ ၁၄ ခု ေတြ႔ဆုံ

Posted by drmyochit Sunday, August 05, 2012, under | No comments

 


သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ တိုင္းရင္းသားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၁၄) ခုက ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဒီကေန႔ ပ်ဥ္းမနား ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႕ဆံုျပီး ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆုိင္ရာ အခက္အခဲတခ်ဳိ႕ ရွိေနမႈ အပါအဝင္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ လက္ရွိ အေျခအေနေတြကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
အဲဒီလုိေတြ႔ဆုံခဲ့ရာမွာ မိမိတုိ႔အေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသား ေဒသေတြမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရရွိေရး ျပႆနာကေန သတင္း မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြအထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔နဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တင္ျပ ေဆြးေႏြး ႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ အစည္းအေ၀းကို တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ရွမ္းအမ်ဳိးသားမ်ား ဒီမိုကေရစီပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္က RFA ကို ေျပာပါတယ္။
"သမၼတက သူလုပ္တာ ကုိင္တာ သူ႔သေဘာထားေတြ သူ႔အခက္အခဲေတြကအစ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနဲ႔  ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံေရးလုပ္တဲ့ ၂၅ ႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္မွာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီလုိမ်ဳိး ရွင္းျပတာ တခါမွ မၾကဳံဖူးေသးပါဘူး။ ဒါက ပထမဦးဆုံးအၾကိမ္ သူကုိယ္တုိင္ တုိက္ရုိက္ရွင္းျပတယ္။ ဒါဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးေကာင္းတဲ့ အလားအလာပါ။"
ဒါ့အျပင္ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ အေျခခံနဲ႕ တိုင္းရင္းသား အားလံုး ပါ၀င္တဲ့ ညီလာခံတရပ္ ေခၚယူႏိုင္ေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာျပခဲ့တယ္လို႔ ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္က ဆိုပါတယ္။
ရခိုင္ျပည္နယ္က အေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့  သတင္းအခ်က္အလက္ အမွားေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး အစြန္းေရာက္ အစၥလာမ္ဘာသာေရး အဖဲြ႕အစည္းေတြ ပါ၀င္ပတ္သက္ လာမွာကို ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုေၾကာင္း သမၼတက ေျပာဆိုခဲ့တယ္လို႔ အစည္းအေ၀းကို တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ရခိုင္ ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအးသာေအာင္က ေျပာပါတယ္။
သတင္း မီဒီယာ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ေတြကုိ ေဆြးေႏြးရာမွာေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စတုတၳ မ႑ိဳင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ လိုေၾကာင္း သမၼတက တု႔႔ံျပန္ ေျပာဆိုခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

နစခ ကြပ္ကဲေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးၾကီးေအာင္ၾကီးကို ေထာင္အႏွစ္ ၄၀ ခ်

Posted by drmyochit Sunday, August 05, 2012, under | No comments


ေမာင္ေတာျမိဳ႕တြင္ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႕က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မြတ္ဆလင္မ်ား၏ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မူ အေပၚ လက္ပိုက္ၾကည့္ေနခဲ့ေသာ နယ္စပ္ေဒသ လူ၀င္မူ စစ္ေဆးကြပ္ကဲေရး ဌာနခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးၾကီးေအာင္ၾကီးကို ေထာင္အႏွစ္ ၄၀ ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း ခိုင္လံုေသာ သတင္းရပ္ကြက္ အရ သတင္း ရရွိသည္။
ေသြးလန္႕တတ္သည္ဆိုေသာ ယခင္ နစကမွဴး ဗုိလ္မွဴၾကီး ေအာင္ၾကီး (ဓါတ္ပံု- နိရဥၥရာ)
ယခုအခါ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေအာင္ၾကီး ကို ထိုသုိ႕ ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္လိုက္သျဖင့္ ဇနီးျဖစ္သူမွာ အထူး ပူပင္ေသာက ေရာက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။
“ ဟုတ္ပါတယ္။ သူ႕မိန္းမ ေဒၚလတ္လတ္သိန္းက ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေအာင္ၾကီးကို ေထာင္ ႏွစ္ ၄၀ ခ်လို္က္တယ္လို႕ ေျပာတာပါ။ အခု ေဒၚလတ္လတ္သိန္းက အရမ္းပူပင္ေသာက ေရာက္ေနပါတယ္။ သူမေယာကၤ်ား မြတ္ဆလင္ ေတြဆီက ပိုက္ဆံ တစ္ျပားမွ မစားခဲ့ဘူးဆိိုျပီး ေျပာေနပါတယ္” ဟု ေဒၚလတ္လတ္သိန္းကို ကိုးကားျပီး အမည္ မေဖၚလိုသူ တစ္ဦးက နိရဥၥရာကို ေျပာသည္။
ယခုအခါ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေအာင္ၾကီး ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚလတ္လတ္သိန္းမွာ ရန္ကုန္ကို ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သူက ဆိုသည္။
ဗိုလ္မွဴးၾကီးေအာင္ၾကီးအား ျပည္သူ႕လႊတ္္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရ ဦးေရႊမန္းႏွင့္ အဖြဲ႕ ဇူလိူင္လ ၇ ရက္ေန႕က ေမာင္ေတာျမိဳ႕ကို လာေရာက္ လည္ပတ္္ျပီး အျပန္တြင္ ရာထူးခ်ကာ စစ္ေတြသို႕ ေခၚယူသြားျပီး၊ စစ္ေတြမွ တဆင့္ ေနျပည္ေတာ္သို႕ ေခၚယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
“ အခု သူ႕ကို ေထာင္ခ်လိုက္တာက ေနျပည္ေတာ္မွာ ျဖစ္တယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။ သူ႕ကို စရဖ အဖြဲ႕က ေတာ္ေတာ္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ စစ္ေဆး ေမးျမန္းခဲ့တယ္လို႕ ေျပာပါတယ္” ဟု သူက ဆိုသည္။
ေဒၚလတ္လတ္သိန္း အေျပာအရ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေအာင္ၾကီးမွာ ေသြးကို လန္႕တတ္သူ ျဖစ္သျဖင့္ ဆႏၵျပသူ ဘဂၤလီမြတ္ဆလင္ မ်ားအား ပစ္မိန္႕ မေပးခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္ဟု ဆိုသည္။
“ သူမရဲ႕ေယာကၤ်ားက ေသြးကို အရမ္းေၾကာက္တယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။ ဆႏၵျပသူေတြကို ပစ္မိန္႕႔ေပးရင္ ေသြးေတြကို ျမင္ရမယ္။ လူေတြ ေသမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပစ္မိန္႕မေပးတာလို႕ ေျပာပါတယ္။ ပိုက္ဆံေတြ ယူျပီး ပစ္မိန္႕ မေပးတာ မဟုတ္ဘူးလို႕ ေဒၚလတ္လတ္သိန္းက ေျပာပါတယ္” ဟု ဆက္ေျပာသည္။
ေမာင္ေတာျမိဳ႕တြင္ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႕က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆူပူ အၾကမ္းဖက္မူတြင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေအာင္ၾကီး သည္ လာဒ္ေငြ အေျမာက္အမ်ား ယူျပီး အလိုတူ အလိုပါ ပူးေပါင္းၾကံစည္ခဲ့သူ အျဖစ္ အမ်ား ျပည္သူမ်ားက စြပ္စြဲထားၾကသည္။
ဆူပူ အၾကမ္းဖက္သူ မြတ္ဆလင္ လူအုပ္သည္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားေနထိုင္ေသာ အိမ္မ်ားကို စတင္တိုက္ခိုက္စဥ္ ဗိုလ္မွဴၾကီး ေအာင္ၾကီးမွာ အျခံအရံမ်ားျဖင့္ ေရာက္ရွိလာရာ ဆႏၵျပ ဆူပူ အၾကမ္းဖက္သူမ်ားက လက္ခုပ္လက္၀ါးတီးကာ ၾသဘာေပးခဲ့ၾကသည္ဟု အနီးအနားရွိ မ်က္ျမင္မ်ားက ေျပာသည္။
၎ေနာက္ သူ႕၏ ေရွ႕တြင္ ပင္ အၾကမ္းဖက္သူမ်ားသည္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ အိမ္မ်ား၊ ေစ်းဆိုင္မ်ားကို မီးရွိဳ႕ျပီး လူမ်ားကို သတ္ျဖတ္မူမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေအာင္ၾကီးသည္ တစ္စံုတစ္ရာ ဟန္႕တာျခင္း မရွိဘဲ အနီးအနားရွိ ေဆးရံုထဲသို႕ ဆုတ္သြားကာ အဆိုပါ ေဆးရံု၀င္းထဲမွ ေနျပီး ဆူပူ အၾကမ္းဖက္သူမ်ား၏ က်ဴးလြန္ေနမူမ်ားကို ရပ္ၾကည့္ေနခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
ဗိုလ္မွဴးၾကီးေအာင္ၾကီးမွ ပစ္မိန္႕ မေပးသျဖင့္ ဆူပူ အၾကမ္းဖက္သူမ်ားသည္ နစက စခန္းအနီးရွိ ေက်းရြာမ်ားကို သာမက ေမာင္ေတာျမိဳ႕ေပၚရွိ ရခိုင္အိမ္မ်ား၊ နစက ကင္းစခန္းမ်ာ ခ်ထားေသာ ေက်းရြာမ်ားကိုပါ တစ္ရြာျပီး တစ္ရြာ ၀င္ေရာက္ မီးရွိဳ႕သြားခဲ့ဟု ဆိုသည္။ သို႕အတြက္ အိမ္ေျခေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ မီးရွိဳ႕ခံရကာ လူေပါင္း ေသာင္းခ်ီ၍ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ ျဖစ္္ခဲ့ၾကရသည္။
ဗိုလ္မွဴးၾကီးေအာင္ၾကီးအား  ေထာင္ အႏွစ္ (၄၀) ခ်လိုက္သည္ဟု အျပင္တြင္ သတင္းမ်ား ထြက္ေနေသာ္လည္း အစိုးရပိုင္းမွ ယခု အခ်ိန္ထိ တစ္စံုတစ္ရာ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ေသးျခင္း မရွိေသးပါ။
ဒုသမၼတအျဖစ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဥာဏ္ထြန္း အေရြးခံရသတင္း ထြက္ေပၚ

Posted by drmyochit Sunday, August 05, 2012, under | No comments


လစ္လပ္ေနတဲ့ ဒုတိယ သမၼတ ေနရာအတြက္ တပ္မေတာ္ (ေရ) ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဥာဏ္ထြန္းကို ေရြးခ်ယ္လုိက္ျပီလုိ႔ ေနျပည္ေတာ္ အသုိင္းအဝန္းနဲ႔ ရန္ကုန္မီဒီယာေလာကမွာ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚေနပါတယ္။

တပ္မေတာ္ (ေရ) ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဥာဏ္ထြန္း ကုိ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္ေန႔က အိႏၵိယႏုိင္ငံကုိ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိစဥ္ ေတြ႔ရပုံ။
ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး  ဒုတိယ သမၼတ (၁) ေနရာကေန ႏႈတ္ထြက္သြားၿပီး ေနာက္ပုိင္း သူ႔ေနရာကို အစားထုိးဖုိ႔ ရန္ကုန္တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြကို တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အဆုိျပဳခဲ့ တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ ေစာေစာပုိင္းက ထြက္ေပၚခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒပါ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ အတြက္ ဦးျမင့္ေဆြ အေနနဲ႔ ဒုတိယ သမၼတ ျဖစ္လာ ႏိုင္ဖြယ္ရာ မရွိဘူးဆိုတဲ့ သတင္းေတြထပ္မံ ၾကားသိခဲ့ရ ပါတယ္။
အဲဒီေနာက္ပုိင္းမွာ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႔က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဥာဏ္ထြန္းကို အခုလို အဆို တင္သြင္းလာၾကတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သတင္းေတြက ဆုိပါတယ္။  အခုထြက္ေပၚလာတဲ့ သတင္းနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာအစိုးရ အာဏာပုိင္ေတြက တစုံတရာ တရားဝင္ ထုတ္ေဖၚ ေျပာဆုိျခင္း မရွိေသးပါဘူး။

မိမိ၏ က်န္းမာေရးႏႇင့္ အသက္အရြယ္ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္အထိသာ သမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း CNA ႏႇင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား

Posted by drmyochit Sunday, August 05, 2012, under | No commentsမိမိ၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနႏႇင့္ အသက္အရြယ္အရ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ အထိသာ သမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Channel News Asia ႐ုပ္သံႏႇင့္ အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ဇူလုိင္လ ၂၂ ရက္ေန႔မႇ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ သံုး ရက္ၾကာ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္အတြင္း CNA ႐ုပ္သံဌာန၏ အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ကုိ လက္ခံၿပီး ေတြ႔ဆုံ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ႐ုပ္သံအင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္ကုိ Channel  News  Asiaက ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ထုတ္လႊင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ယင္းအစီအစဥ္မႇာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ျပည္ ပခရီးစဥ္အတြင္း ျပည္ပမႇ ႐ုပ္သံသတင္းဌာနတစ္ခုႏႇင့္ ပထမဆုံးသီးျခား ေတြ႔ဆုံမႈတစ္ခုလည္း ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ Channel  News  Asia ႏႇင့္ အင္တာဗ်ဴးက႑တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ သုံးသပ္ခ်က္ အျမင္မ်ား၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးႏႇင့္ ပတ္သက္သည့္အျမင္မ်ား၊ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္း ေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ထားရႇိသည့္အျမင္မ်ား၊ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚ အျမင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာမႇ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈအေပၚ အျမင္မ်ားပါ၀င္သည့္ ေျဖဆုိမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏႇင့္ Channel  News Asia တို႔၏ အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အေမး၊ အေျဖက႑ကုိ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

"ဝ" တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ရွမ္းတပ္ဖြဲ႔ ႏွစ္ဖက္ စစ္ေရးတင္းမာမွႈကို ေျဖရွင္း

Posted by drmyochit Sunday, August 05, 2012, under | No comments

မဇၥ်ိမသတင္းဌာန ။        ။ ဝ' ျပည္  ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး  တပ္မေတာ္ (UWSA) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSA) တုိ႔ အၾကား နားလည္မွႈ လြဲမွားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕ Fang ခ႐ုိင္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ဘက္ျခမ္းရွိ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြါးခဲ့ရသည့္ တင္းမာမွႈမ်ားသည္ ယခုအခါ ေျပလည္သြားၿပီ  ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ဘက္အရာရွိမ်ားကေျပာသည္။
လြန္ခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က UWSA ၏ တပ္မဟာ ၂၄၈ မွ တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ SSA တပ္မဟာ ၇၂၇ ၏ လြယ္ဆမ္ဆစ္ပ္ စခန္းအား ဝိုင္းရန္ ထိုေဒသသုိ႔ တပ္ဖြဲ႔မ်ား ေရႊ႕ရာမွ တင္းမာမွႈ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရသည္။ UWSA သည္ အင္းအားျဖည့္ယာဥ္ စုစုေပါင္း အစီး ၂ဝ ခန္႔ အား SSA စစ္စခန္းဘက္သို႔ ေစလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသတြင္းႏွင့္ ထုိင္းသတင္းရပ္ကြက္မ်ားက သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
SSA ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ Teun Kherh က “ဒီမနက္မွာေတာ့ ယာဥ္ ေျခာက္စီးပဲ က်န္ေတာ့တာကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ျမင္ခဲ့ရ ပါတယ္။ နားလည္မွႈ လြဲမွားတာေတြကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔ အေစာပုိင္းတုန္းက က်ေနာ္တုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္တေယာက္
ေစလႊတ္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။
SSA တပ္မဟာ ၇၂၇ သည္ ၎တို႔အေျခစုိက္စခန္း၏ အေနာက္ဘက္ ၃ မိုင္အကြာ ပံုေတာင္း၌ တပ္စခန္းတခု အေျခစိုက္ရန္ တပ္ဖြဲ႔တဖြဲ႔အား တာဝန္ေပးအပ္ရာမွ နားလည္မွႈ လြဲမွားျခင္းမ်ား စတင္ခဲ့ၿပီး ထုိေဒသသည္ UWSA တပ္မဟာ ၂၄၈ ထိန္းခ်ဳပ္ထားရာ နယ္ေျမ ျဖစ္သည္။ SSA က ဆိုရာတြင္ ဆန္စပါးႏွင့္ သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးလိုေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအား လံုျခံဳေရးေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ ထုိကဲ့သုိ႔ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျဖရွင္းခဲ့သည္။
အစုိးရႏွင့္ SSA အၾကား အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိၿပီးခ်ိန္မွစ၍ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔မ်ားထံမွ စားနပ္ရိကၡာ အကူအညီမ်ားကုိ မရရွိေတာ့သျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ား အေနျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာ အခက္အခဲမ်ားကုိ ပိုမို ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟု SSA က ဆိုသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ လက္နက္ၿပဳိင္ဆုိင္မႈတြင္ပါဝင္မည္မဟုတ္ဟုဆုိ

Posted by drmyochit Sunday, August 05, 2012, under | No comments


            တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ လုံၿခဳံ ေရးလုိ အပ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိး သားေရး အင္အား ေတာင့္တင္း မႈအေပၚ အေျခ ခံ၍ လက္နက္ မ်ားကို တပ္ဆင္ ရန္ႀကိဳး ပမ္းေန ေသာ္လည္း ထုိကဲ့သုိ႔ စစ္ဘက္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ မႈမ်ားသည္ မည္သည့္ ႏုိင္ငံ ကုိမွ် ၿခိမ္းေျခာက္ မႈမ ျဖစ္ေစ ေၾကာင္းႏွင့္ လက္နက္ ၿပဳိင္ဆုိင္ မႈတြင္ ပါဝင္ သြားမည္ မဟုတ္ ေၾကာင္း တ႐ုတ္ ျပည္သူ႔ လြတ္ ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီး ဌာန၏ အေရးေပၚ တုံ႔ျပန္ ေရး႐ုံး ဒုတိယ ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး ဗုိလ္ မွဴးႀကီး Wu Xihua က ဇူလုိင္လ ၃၁ ရက္ ေန႔တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္ဟု Xinhua သတင္း တစ္ရပ္ အရ သိ႐ွိ ရပါသည္။ တ႐ုတ္ တပ္မ ေတာ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ လာေန မႈသည္ မည္သည့္ ႏုိင္ငံ ကုိမွ် ၿခိမ္းေျခာက္ မႈမ ျဖစ္ေစေၾကာင္း၊ ထုိကဲ့ သုိ႔ဖြံ႕ ၿဖိဳးတုိး တက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္ အျခာ အာဏာ ပုိင္ဆုိင္မႈ၊ လုံၿခဳံ ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ မႈအ က်ိဳးစီး ပြားမ်ားအား ကာကြယ္ ရန္အ တြက္ရည္ ႐ြယ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဗုိလ္ မွဴးႀကီး Wu က (၈၅) ႏွစ္ ေျမာက္ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႔ လြတ္ေျမာက ေရးတပ္ မေတာ္ တည္ေထာင္ ျခင္းအ ခမ္းအ နားမ တုိင္မီ သတင္း စာ႐ွင္း လင္းပ ဲြ၌ ထုိကဲ့သုိ႔ မွတ္ခ်က္ ျပဳေျပာ ၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ တ႐ုတ္ စစ္ဘက္ ေခတ္မီ ေစေရး လုပ္ေဆာင္ ရာတြင္ တုိးတက္ မႈ႐ွိ ေနေသာ္ လည္း တ႐ုတ္ စစ္အင္ အားႏွင့္ ကမၻာ့ ေခတ္မီ တပ္မ ေတာ္မ်ား အၾကား ကြာဟ ခ်က္ႀကီး မားေန ဆဲျဖစ္ ေၾကာင္း ဗုိလ္ မွဴးႀကီး Wu က ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံသည္ အိမ္နီး ခ်င္း ႏုိင္ငံ မ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီး စြာဆက္ ဆံေရး ႏုိင္ငံ ျခားေရး မူဝါ ဒတစ္ ရပ္ကုိ အၿမဲ တမ္းခ် မွတ္လုပ္ ေဆာင္လ်က္ ႐ွိေၾကာင္း ၄င္း ကေျပာ ၾကားခဲ့ ပါသည္။ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ သည္ ႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္ အျခာ အာဏာ ပုိင္ဆုိင္ မႈအား ကာကြယ္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ ေရးႏွင့္ ပုိင္နက္ နယ္ေျမ တည္တံ့ ခုိင္ၿမဲ ေရးတုိ႔ အတြက္ လုိအပ္ ခ်က္ မ်ားႏွင့္ အညီ သင့္ေလ်ာ္ သလုိ စစ္လက္ နက္ပစၥည္း တပ္ဆင္ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ သြားမည္ ျဖစ္သည့္ အျပင္ ၿငိမ္း ခ်မ္းစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ ေရးလမ္း ေၾကာင္း ကုိလည္း ဆက္လက္ ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ ျပည္သူ႔ လြတ္ ေျမာက္ေရး တပ္မ ေတာ္၏ လက္နက္ ထုတ္လုပ္ တပ္ဆင္ ေရး ဌာနမွ ဗုိလ္ မွဴးႀကီး Lin Bai  ကေျပာ ၾကားခဲ့ သည္ဟု သိ႐ွိ ရပါသည္။

PNLO နွင့္ အစိုးရတို႔ နိုင္ငံေရးဆြေႏြးရန္ ေတြ႔ဆုံေတာ့မည္

Posted by drmyochit Sunday, August 05, 2012, under | No commentsဂ်ူရီခ်ိုင္း – ပအိုဝ္းအမ်ိုးသား လြတ္ျေမာက္ေရးအဖြဲ့ခ်ုပ္(PNLO)က ျမန္မာအစိုးရ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ့နွင့္ ယခု လကုန္ပိုင္းတြင္ ျပည္နယ္အဆင့္တြေ့ဆုံဆြေးနြေးမည္ဟု အဖြဲ့ခ်ုပ္ ဥက္ကဌ ခြန္ဥက္ကာက ျေပာသည္။
 (PNLO)အတြင္းေရးမွူး ဦးခြန္ျမင့္ထြန္း ေခါင္းေဆာင္သည့္ အဖြဲ့ဝင္ (၇) ဦးနွင့္ မီးရထားဝန္ျကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ့တို့သည္ ျပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ (၂၇) တြင္ ရန္ကုန္ျမို့၌တြေ့ဆုံခဲ့ျပီး ယခုကဲ့သို့ နိုင္ငံေရးဆြေးနြေးရန္ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ခြန္ဥက္ကာက ျေပာသည္။
 ၎င္းက “အမွန္မွာ က်ေနာ္တို့အဖြဲ့က နိုင္ငံေရးဆြေးနြေးဖို့အတြက္ကို ျပင္ဆင္သြားတာပါ၊ ဦးေအာင္မင္းနွင့္တြေ့တဲ့အခါမွာ သူက ဒီျကားမွာ မအားလပ္ေသးဘူး အဆင္မျေပေသးဘူး လို့ျေပာတယ္။ အဲျေကာင့္ ျသဂုတ္လမွာ အျပီးအျပတ္ဆြေးနြေးဖို့ ဆုံးျဖတ္ လိုက္ျကတယ္” ဟု ျေပာသည္။
 ဝန္ျကီးဦးေအာင္မင္းနွင့္ နိုင္ငံေရးဆြေးနြေးရာတြင္ ထိုင္းနိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ျမို့၌ အလြတ္သေဘာ တြေ့ဆုံခ်ိန္က ပမာဏသေဘာတူညီခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားကို အဓိကထား ဆြေးနြေးသြားမည္ျဖစ္ျပီး နွစ္ဖက္စလုံး ျေပလည္မွုရရွိပါက တရားဝင္ ျပည္နယ္အဆင့္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးဖြယ္ရွိ ဟု ခြန္ဥက္ကာက ျေပာသည္။
 လာမည့္ဆြေးနြေးပြဲကို ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ျကီးျမို့တြင္ျပုလုပ္မည္ျဖစ္ျပီး ဆြေးနြေးပြဲတြင္ ပါဝင္မည့္ PNLO ၏ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားကိုမူ ျပန္လည္ရြေးခ်ယ္မည္ဟု ခြန္ဥက္ကာက ျေပာသည္။
 PNLO သည္ အစိုးရနွင့္ နိုင္ငံေရးဆြေးနြေးရန္ ဇူလိုင္လ (၂၃)ေန့ မွ (၂၆) ရက္ေန့အထိ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ျကီးျမို့၊ မြန္ျပည္နယ္ သထုံျမို့နွင့္ ရန္ကုန္ျမို့တို့ရွိ ပအိုဝ္း လူမွုအဖြဲ့ အစည္းမ်ားျကားတြင္ လူထုရွင္းလင္းပြဲ ျပုလုပ္ျပီး စစ္တမ္းသေဘာထား ေကာက္ယူ ခဲ့သည္။
 ၂၀၁၀ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလနွောင္းပိုင္းတြင္ ဦးေအာင္မင္းနွင့္ PNLO ဥက္ကဌ ခြန္ဥက္ကာတို့ ပထမအျကိမ္တြေ့ဆုံခဲ့ျပီး ယခုနွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ (၅) ရက္ေန့တြင္ ထိုင္းနိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ျမို့၌ ဒုတိယအျကိမ္ ထပ္မံ တြေ့ဆုံခဲ့ရာ PNLO က အခ်က္ (၁၁) ခ်က္ကို တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
 ၎င္းေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားတြင္ PNLOနွင့္ အစိုးရတို့အျကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပဏာမသေဘာ တူညီရန္၊ တစ္ျပည္ လုံးအတိုင္းအတာအရ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက တရားဝင္ျေကညာေပးရန္၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျပီး ရက္ေပါင္း (၆၀) အတြင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနွင့္ နိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား နိုင္ငံေရးတြေ့ဆုံဆြေးနြေးရန္တို့လည္း ပါဝင္သည္။
 ထို့ေနာက္ ဦးေအာင္မင္းေခါင္းေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ့နွင့္ PNLOမွ ဥက္ကဌ ဦးခြန္ဥက္ကာ၊ အထြေထြေအတြင္းေရးမွူး ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းတို့သည္ ျပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ (၂၇) ရက္ေန့တြင္ ဘန္ေကာက္ျမို့၌ တြေ့ဆုံစဉ္ အပစ္အ ခတ္ရပ္စဲေရး အခ်က္ (၆) ခ်က္ကို မူးအားျဖင့္ သေဘာတူခဲ့ျကသည္။
 PNLO ေတာင္းဆိုထားသည္ အခ်က္ (၁၁)ခ်က္ထဲမွ တခ်ို့အခ်က္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းသေဘာတူရန္ အဆုံးအျဖတ္ မေပး နိုင္ေသးသျဖင့္ ယင္းေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို နိုင္ငံေတာ္သမ္မတထံသို့ တင္ျပရဦးမည္ဟု ဦးေအာင္မင္းက ျေပာခဲ့ျေကာင္း ဦးခြန္ဥက္ကာက ျေပာသည္။
 ပအိုဝ္းအမ်ိုးသား လြတ္ျေမာက္ေရးအဖြဲ့ခ်ုပ္ (PNLO)သည္ ရွမ္းျပည္လူမ်ိုးေပါင္းစုံ ျပည္သူ့ လြတ္ ျေမာက္ေရးအဖြဲ့ခ်ုပ္(ရလလဖ)မွ ခြဲထြက္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္အဖြဲ့ျဖစ္ျပီး ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ အျေခစိုက္ လွုပ္ရွားလ်ွက္ရွိသည္။

တစ္ကြက္ကာတြန္း

Posted by drmyochit Sunday, August 05, 2012, under | No comments

ျမ၀တီ ကာတြန္း

Wa အဖြဲ႔ႏွင့္ ယြက္ဆစ္အဖြဲ႔တို႔ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္

Posted by drmyochit Sunday, August 05, 2012, under | No comments" ၀"  ေဒသ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္

        ဇူလိုင္လလယ္ပိုင္းတြင္ Wa တပ္ဖြဲ႔မ်ား လႈပ္ရွားေနသည့္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ဓည၀တီ - ဆန္စု လြယ္မြန္ေတာင္သို႔ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေတာင္ပိုင္း ယြက္ဆစ္၏ တပ္ဖြဲ႔မ်ား နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္ ၀င္ေရာကလာ မႈ ေၾကာင့္ Wa တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
          ယခင္ဇြန္လလယ္ခန္႔ကလည္း Wa တပ္ဖြဲ႔လႈပ္ရွားနယ္ေျမ နားေယာင္းဘက္သို႔ ယြက္ဆစ္တပ္ဖြဲ႔ (၁၀၀) ေက်ာ္ခန္႔ ၀င္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ Wa တပ္မ်ား အင္အားျဖည့္တင္းကာ ျပန္လည္ေမာင္းထုတ္ခဲ့ ရေၾကာင္း သိရသည္။
          ယခုတစ္ႀကိမ္ ေဒသအေခၚ လြယ္မြန္ေတာင္ဘက္သို႔ ယြက္ဆစ္အဖြဲ႔မွ ဗိုလ္လံု စိုင္းဘထြန္း အပါအ၀င္ (၇၀) ခန္႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး Wa အဖြဲ႔မွ နားေကာင္းမူေက်းရြာႏွင့္ ဟိုပန္ / ဟို႐ြတ္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အင္အားမ်ား စုဖြဲ႔၍ ျပန္လည္တိုက္ထုတ္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားပါက နယ္ေျမခံ ေက်းရြာမ်ားမွ ထိခိုက္မည္ကို အထူးစိုးရိမ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
     မုန္းထားနယ္ေျမဘက္တြင္လည္း ယြက္ဆစ္တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ၀င္ေရာက္ေနထိုင္မႈအေပၚ Wa တပ္ဖဲြ႔ မ်ားမွ ေက်နပ္မႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔ လြယ္မြန္ေတာင္ဘက္သို႔ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္ ၀င္ေရာက္လာမႈအေပၚ လံုး၀သည္းခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း Wa ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈကို တုံ႔ျပန္သည့္ ေအေနျဖင့္ ကူညီ ေထာက္ပံံ့မႈ မ္ား ်ပန္လည္်ပဳ လုပ္လာသည့္ ကမၻာ့ ဘဏ္အျဖဲ႕ (ဘာသာ်ပန္ ေဆာင္းပါး)

Posted by drmyochit Sunday, August 05, 2012, under | No comments

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း  ျဖစ္ထြန္းလ်က္ ရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ မ်ားကို  တံု႔ျပန္ သည့္ အေန ျဖင့္ ကမၻာ့ဘဏ္ အဖြဲဲ႕က ေဒၚလာ ၈၅ သန္းကို ေထာက္ ပံ့ေပးအပ္ရန္ လ်ာ ထားၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံက ေပးဆပ္ရန္ က်န္ရွိ ေန  သည့္ ေၾကြးၿမီ ေဒၚလာ ၃၉၇ သန္းကို ျပန္ လည္ေပး ဆပ္ရာ တြင္ လည္း ျမန္မာ အစိုးရအား အကူအညီ ေပး အပ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ အဖြဲ႕ ႀကီးက ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ေၾကညာ ခဲ့သည္။


ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ အကူအညီ မ်ားေပး အပ္မည့္ အဆိုပါ အစီအစဥ္ အား ကမၻာ့ဘဏ္ အဖြဲ႕၏ ႐ံုးခြဲ တစ္ခုကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ ဖြင့္လွစ္သည့္ အခမ္းအနား၌   ၎ အဖြဲ႕ႀကီး၏ အေရွ႕ အာရွွႏွင့္ ပစိဖိတ္ ေရးရာ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ မစၥ ပန္းမဲလာ ေကာက္စ္က ေၾကညာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ၎ အစီအစဥ္ အား ကမၻာ့ဘဏ္ အဖြဲဲ႕မွ ဘုတ္အဖြဲ႕က သေဘာတူ ခြင့္ျပဳပါက ယခုႏွစ္ ေအာက္ တိုဘာလ မွစ၍ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့သြင္းကုန္ပိတ္ဆို႔မႈ ဥပေဒသက္တမ္းတိုးဖို႔ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္ အတည္ျပဳ

Posted by drmyochit Sunday, August 05, 2012, under | No comments၂၀၀၃ ခုႏွစ္က ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကေန သြင္းကုန္ပိတ္ဆို႔မႈဥပေဒကို အေမရိကန္ အထက္နဲ႔ေအာက္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ စလံုးကေန မေန႔ကသက္တမ္းတစ္ႏွစ္ ထပ္တိုးလိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေျပာင္းလဲမႈေတြအေပၚ အသိအမွတ္ ျပဳေပမဲ့  အေျပာင္းအလဲေတြ ထပ္ျဖစ္လာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ဒီဥပေဒၾကမ္းထဲမွာ အေမရိကန္ သမၼတရဲ႕ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးႏိုင္တဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ထည့္သြင္းေပးထားတယ္လို႔ ဒီဥပေဒ သက္တမ္းတိုးေရး အဆိုတင္သြင္းတဲ့ ဥပေဒျပဳ အမတ္ေတြက ေျပာပါ တယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေတာ့ ကိုသားညြန္႔ဦးက အေၾကာင္းစံု တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အခုလို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သြင္းကုန္ပိတ္ဆို႔မႈ ဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုး သက္တမ္းတိုး လိုက္တဲ့အေပၚ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေလးေပးေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ လႊြတ္ေတာ္ အမတ္ေတြက ႀကိဳဆိုလိုက္ၾက ပါတယ္။ ဒီဥပေဒထဲမွာပဲ သမၼတ အာဏာနဲ႔ ေလွ်ာ့ေပါ့ ေပးႏိုင္တဲ့ လုပ္ပို္င္ခြင့္ကိုလည္း ထည့္သြင္း ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေရးယူမႈ ဥပေဒသက္တမ္းတိုးလို္က္တယ္ ဆိုေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အေျပာင္း အလဲေတြအေပၚတည္ၿပီး အေရးယူမႈေတြကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးဦးမယ့္ လကၡဏာလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။
ဒီဥပေဒသက္တမ္းတိုးေရးအတြက္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာအဓိက ကမကထ ေဆာင္ရြက္သူ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္  Joseph  Crowley  ကေတာ့  ဒီ ဥပေဒကို  သက္တမ္းတုိးလိုက္တာဟာ   အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနနဲ႔  ျမန္မာ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ အေလး အနက္ရိွေနတယ္ဆိုတာကို ျပသတာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

က်ဴးေက်ာ္ေနအိမ္မ်ား ျမန္မာ့မီးရထားက ထပ္မံဖယ္ရွား

Posted by drmyochit Sunday, August 05, 2012, under | No comments

ရန္ကုန္ (မဇၩိမ) ။       ။ ျမန္မာ့မီးရထားပိုင္ နယ္ေျမအတြင္းမွ က်ဴးေက်ာ္ လူေနအိမ္မ်ားကို ဖယ္ရွားမႈမ်ား ဆက္တိုက္
ျပဳလုပ္လ်က္ရွိရာ ရန္ကုန္တိုင္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေစ်းဆုိင္ခန္းမ်ားႏွင့္ တြဲလ်က္ရွိေသာ လူေနအိမ္ ၁ဝ လံုးကိုလည္း ဗုဒၵဟူးေန႔တြင္အိမ္ရွင္မ်ားကဖ်က္သိမ္းေပးလိုက္ရသည္။
အမွတ္ ၂ ရပ္ကြက္၊ ေအာက္ဗဟိုလမ္းရွိ လူေန ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ားကို ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္ႏွင့္ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ဖ်က္ပါရန္ မီးရထားအာဏာပိုင္မ်ားက သတိေပး ႏိႈးေဆာ္စာ ေပးပို႔အၿပီး ေနထိုင္သူမ်ား ကိုယ္တိုင္ ဖ်က္ေပးလိုက္
ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။
“သူတုိ႔အေနနဲ႔ အခ်ိိန္ကပ္ၿပီးမွ လာေျပာေတာ့ အားလုံး အခက္အခဲ ျဖစ္ၾကရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဦးတုိ႔အေနနဲ႔ ဘာမွ
ေရြးခ်ယ္စရာ မရွိဘူး။ ဒီေျမေပၚမွာ ေနလာတာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္လာပါၿပီ။ ဦးတုိ႔ သားေတြ သမီးေတြရဲ႕ပညာေရး၊ လူႀကီးေတြရဲ႕က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး အေျခအေနေတြေၾကာင့္ အခ်ိန္နည္းနည္းေပးဖုိ႔ တင္ျပခဲ့တာလည္း မရပါဘူး” ဟု အဖ်က္ခံရေသာေစ်းဆိုင္ခန္းတခုတြင္ေနထိုင္သူဦးေက်ာ္မိုးကေျပာသည္။


အဖ်က္ခံရေသာ အျခား ေစ်းဆုိင္ခန္းတခုတြင္ ေနထုိင္ေသာ ေဒၚမာရီယာက “ကုိယ္တုိင္ဖ်က္ရင္ဖ်က္၊ မဖ်က္ရင္ သူတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ ဖ်က္မယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ေျပာလာတယ္။ သူတုိ႔ ဖ်က္မယ္ဆုိရင္ သစ္ေတြ၊ သြပ္ေတြ ဘာမွ အေကာင္းျပန္ရမွာ မဟုတ္ဘူး။အဲဒီေတာ့မုိးရြာထဲမွာပဲအန္တီတုိ႔ကုိယ္တုိင္ဖ်က္ရတယ္”ဟုေျပာသည္။
ရဲလံုျခံဳေရးႏွင့္ မီးရထားဌာနဝန္ထမ္းမ်ား အေစာပိုင္းက ေရာက္လာခဲ့သည္တြင္ ေဒသခံမ်ားလည္း ဝိုင္းအံုလာသျဖင့္ အေျခအေနတင္းမာသြားခဲ့ေသးသည္။
ထိုသို႔ ေနအိမ္မ်ား ဖ်က္သိမ္းမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျမန္မာ့မီးရထားသို႔ မဇၥ်ိမက စံုစမ္းေမျမန္းရာတြင္ တုိင္းတာဝန္ခံ ဦးသိန္းႏုိင္ က “သူတုိ႔ကုိ ဖယ္ခုိင္းတာပါ။ ျမန္မာ့ မီးရထားက ဖ်က္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတုိ႔အစီအစဥ္နဲ႔သူတုိ႔ ဖယ္ခုိင္း တာပါ။ သူတုိ႔ ကုိလည္း ႀကိဳတင္ အသိေပးထားၿပီးသားပါ။ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေတြ၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေတြ၊ စည္ပင္သာ ယာဌာနကလူေတြပါပါပါတယ္”ဟုဆုိသည္။
ဘူတာ႐ုံုမ်ား၊ ခရီးသည္ နားေနေဆာင္ႏွင့္ မီးရထားလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္
ၿမိဳ႕ပတ္ရထား လမ္းတေလွ်ာက္ရွိ က်ဴးေက်ာ္ အိမ္မ်ားႏွင့္ ဆုိင္ခန္းမ်ားကို ျမန္မာ့မီးရထား အာဏာပိုင္မ်ားက ဆက္လက္ ဖယ္ရွားရန္အစီအစဥ္ရွိေသးသည္ဟုဦးသိန္းႏုိင္ကေျပာသည္။
ဇူလုိင္လ ၃ဝ ရက္ေန႔ကလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ပုဇြန္ေတာင္ ဘူတာ႐ုံအနီးရွိ က်ဴးေက်ာ္အိမ္ ၁၃ လုံးကုိ ျမန္မာ့ မီးရထား အာဏာပုိင္မ်ားက ဖ်က္သိမ္းလုိက္သည္။

KIO လူဟု စြပ္စြဲဖမ္းဆီးခံရသည့္ ကခ်င္ဒုကၡသည္ ျပန္လြတ္

Posted by drmyochit Sunday, August 05, 2012, under | No comments


ကခ်င္ျပည္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔(KIO) ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သူဟု ဆိုကာ ျမစ္ႀကီးနားခ႐ိုင္ ဒုစ႐ိုက္ႏွိမ္ႏွင္းေရး(ဒန) အဖြဲ႔က ဖမ္းဆီး တရားစြဲဆို ထားသည့္ ကခ်င္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ တဦးကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးက အျပစ္မရွိဟုဆိုကာ ျပန္လႊတ္ ေပးလိုက္သည္။

အာဏာပိုင္မ်ား၏ စြပ္စြဲဖမ္းဆီးမႈမွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ေသာ ဦးေဘာမ္ဇုန္း (ဓာတ္ပံု – ဧရာဝတီ)
ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဂါးရာယန္ေက်းရြာသား ဦးေဘာမ္ဇုန္း ကို KIO ၏ ဝန္ထမ္း၊ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ KIO အတြက္ သတင္းယူရန္ ေစလႊတ္ထားသူ၊ လက္နက္ သယ္ေဆာင္ေပးေနသူဟူေသာ တရားလိုဘက္မွ စြဲဆိုထားျခင္းအား မွားယြင္းစြပ္စြဲသည္ဟုဆိုကာ တရား႐ုံးက ယမန္ေန႔တြင္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
“တရားလိုဘက္က စစ္ေဆးၿပီးမွ စြဲခ်က္တင္သင့္ မတင္သင့္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ စစ္ေဆးခ်က္အရ မွားယြင္းစြပ္စြဲတယ္ဆိုၿပီး တရားရုံး က အမိန္႔ခ်ၿပီးလႊတ္ေပးလိုက္တာ”ဟု ဦးေဘာမ္ဇုန္း၏ ေရွ႕ေနအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သူ ဦးဂ်ီမာခါး က ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။
ဦးေဘာမ္ဇုန္းသည္ ၂၀၁၁ ဇြန္လပိုင္းက တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ တပ္ကုန္းရပ္ကြက္ရွိ ဂါလလဲ ႏွစ္ျခင္း ဒုကၡ သည္ ကယ္ ဆယ္ေရး စခန္းတြင္ ခိုလႉံေနခဲ့ရာ က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕ယြင္းလာသျဖင့္ ေဆြမ်ဳိးမ်ားအိမ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္စဥ္ ဇြန္ လ ၇ ရက္ ေန႔က ဖမ္းဆီးျခင္း ခံခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။

အစိုးရစစ္တပ္၏ ဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္မႈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အဟန္႔အတားျဖစ္ဟု RCSS/SSA ေျပာဆို

Posted by drmyochit Sunday, August 05, 2012, under | No comments


ၾသဂုတ္လ ၂ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ ဖိုးခြါးေလး (ကရင္သတင္းဌာန)

သွ်မ္းျပည္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးေကာင္စီ ေခၚ သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္-ေတာင္ပိုင္း RCSS/SSA စခန္းႏွစ္ခုကို ျမန္ မာအစိုးရ စစ္တပ္ က ထပ္မံ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈကို အဟန္႔အ တားျဖစ္ေစ သည္ဟု SSA မွ ဗုိလ္မွဴးစိုင္းေလာဝ္ဆိုင္းက ေျပာသည္။
“အစိုးရ တပ္မေတာ္က အပစ္ခတ္ရပ္စဲထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြကို စစ္ေရးနည္းလမ္းနဲ႔ ဖိအားေပး ၿပီးေတာ့ လိုအပ္ ရင္ လိုအပ္သလို ဝင္တိုက္သြားသလိုမ်ဳိး လုပ္ေနတဲ့ကိစၥမွာဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ အဟန္႔အတားျဖစ္ တဲ့ လုပ္ရပ္တစ္ခုပဲလို႔ ျမင္တယ္”ဟု ကရင္သတင္းဌာနသို႔ သူက ေျပာသည္။
SSA ႏွင့္ လက္ရွိ အစိုးရသည္ ႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို သေဘာတူထားခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္လ ၃၀ရက္ႏွင့္ ၃၁ရက္ ေန႔မ်ားအထိ အစိုးရ တပ္၏ ဆက္တိုက္ တိုက္ခိုက္လာမႈမ်ားမွာ စစ္တပ္အၾကား မတူကြဲျပားေသာ သေဘာထားမ်ား၊ ၎အခ်င္းခ်င္း နည္းဗ်ဴဟာမ်ား သံုးေန ျခင္းလားဆိုသည္ကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခ်ဳိ႕က သံသယ ျဖစ္ေနၾကသည္။
သွ်မ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း နမ့္ဇန္ၿမိဳ႕နယ္ လြယ္ေယးရိွ SSA တပ္စခန္းကို အစိုးရတပ္ဘက္က ထုိးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ရာ ညပိုင္း မွစ၍ မနက္ပိုင္း အထိ တိုက္ပြဲျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္မွ သိရိွရသည္။
ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ သမၼတထံသို႔ တာဝန္ယူ ေျဖရွင္းေပးရန္ အက်ဳိးအေၾကာင္း စံုလင္စြာ စာေရးေတာင္းဆိုထားခဲ့သည္ကို အစိုးရဘက္က ယခုအခ်ိန္ထိ တုန္႔ျပန္မႈ တစ္စံု တစ္ရာ မရိွေသးေသာ္လည္း အျမန္ဆံုး ျပဳျပင္သြားရန္ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းလည္း ဗိုလ္မႉးစိုင္းေလာ၀္ဆိုင္းက ေျပာ သည္။
“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ကာလမွာ မျဖစ္သင့္မျဖစ္ထိုက္တဲ့ ကိစၥကို က်ေနာ္တို႔ဘက္က ေရွာင္ၾကဥ္သြားမယ္။ သူတို႔ ကလည္း ကတိ ေပးခဲ့သလို တိုက္ခိုက္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရဘက္က ခ်က္ခ်င္း ျပန္ၿပီး ျပဳျပင္သြားမယ္လို႔ ေမ်ွာ္လင့္ ပါတယ္”ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။
သွ်မ္းျပည္နယ္အတြင္းရိွ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္မူ အစိုးရစစ္တပ္မွ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ေနျခင္းကို ျမင္ေတြ႕ေနရ သည့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ အယံုအၾကည္မရိွသလို ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ဆီကို ေရာက္ရန္မွာ အခက္အခဲရိွေနေၾကာင္း လည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနသည္။
သွ်မ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းတြင္ အစိုးရႏွင့္ RCSS/SSA မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕တို႔ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာ တူထားခဲ့သည့္ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ယေန႔အထိ တိုက္ပြဲေပါင္း ၂၇ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ရက္ေန႔တြင္ သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ RCSS/SSA ႏွင့္ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ ေရးအဖြဲ႔တို႔ သွ်မ္းျပည္ နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ အစိုးရ႐ံုးတစ္ေနရာ၌ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အပါအ၀င္ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၁ ခ်က္ ျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့ၾကသည္။

အီရန္ ႏုိင္ငံအေပၚ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈ ထပ္မံျပဳလုပ္ေၾကာင္း သမၼတ အိုဘားမားက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ျခင္း

Posted by drmyochit Sunday, August 05, 2012, under | No commentsXinhuanet.com;Aug-2(Wed)
အေမ ရိကန္ သမၼတ ဘားရက္ အိုဘား မားသည္ အီရန္ ႏုိင္ငံ၏ အျငင္း ပြားဖြယ္ ႏ်ဴ ကလီးယား အစီ အစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈ အျဖစ္ အီရန္ ႏုိင္ငံ၏ စြမ္းအင္၊ ေရနံႏွင့္ ဓာတု ေဗဒ က႑မ်ား အေပၚ အေရး ယူ ပိတ္ဆို႔မႈ အသစ္မ်ား ထပ္မံ ျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း ဇူလုိင္လ ၃၁ ရက္ ေန႔တြင္ ေၾကညာ ခ်က္တစ္ ေစာင္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါသည္။ အေမ ရိကန္ ဘ႑ာ ေရးဝန္ ႀကီးဌာန သည္ တ႐ုတ ႏွင့္ အီရတ္ ဘဏ္တို႔ အေပၚ  ေငြေၾကး လဲႊေျပာင္း မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ အဓိ ကပစ္ မွတ္ထား လ်က္ ရွိၿပီး အီရန္ ဘဏ္ကို နာမည္ ပ်က္ စာရင္း သြင္းခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိရ ပါသည္။ အိုဘား မား၏  အီရန္ ႏုိင္ငံ အေပၚ အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔ မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆံုး ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ အီရန္မွ ေရနံ ဝယ္ယူ မႈေလွ်ာ့ ခ်ေရး၊ တရား ဝင္ျပ ႒ာန္း ထားသည့္ အေရး ယူပိတ္ ဆို႔မႈ ဥပ ေဒကို အျပည့္ အဝ အသံုး ခ်ေရး၊ ပိတ္ဆို႔ ထားမႈ ကိုတိမ္း ေရွာင္လ်က္ အီရန္မွ ေရနံ ဝယ္ယူေရး ကိစၥ မ်ားတြင္ ေငြေပး ေခ်လႊဲ ေျပာင္းမႈ ကိုတား ျမစ္ပိတ္ ပင္ေရး တို႔ ပါ ဝင္ပါသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ အကုန္ ပိုင္းတြင္ အေမ ရိကန္ သမၼတ လက္မွတ္ ေရးထုိး ခဲ့ေသာ ဥပ ေဒ အရ ႏုိင္ငံ တကာ ဘ႑ာ ေရးအဖဲြ႕ အစည္း မ်ားႏွင့္ အစိုးရ မ်ားသည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔ အထိ အီရန္မွ ေရနံ ဝယ္ယူျခင္း မျပဳ ရန္ႏွင့္ လိုက္နာ မႈမ ရွိပါက အေမ ရိကန္ ဘ႑ာေရး ေစ်းကြက္ အခြင့္ အလမ္း ကိုလည္း ပိတ္သိမ္း သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္၊ အိႏိၵယ၊ မေ လးရွား၊ ေတာင္ ကိုရီး ယားႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ တို႔အ ပါအဝင္ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္း ေပါင္း ၂ဝ သည္ အီရန္မွ ေရနံ ေလွ်ာ့ေပါ့ ဝယ္ယူ ခဲ့သျဖင့္ အေမ ရိကန္၏ စီးပြား ေရး ဆိုင္ရာ မ်က္ႏွာ သာေပး မႈကို ရရွိ ခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံမွ Kunlun  ဘဏ္ႏွင့္ အီရတ္ ႏုိင္ငံမွ  Elaf Islamic ဘဏ္ တို႔သည္ အီရန္ ဘဏ္ ကိုယ္စား ေငြလႊဲ ေျပာင္း မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ ေသာေၾကာင့္ အေမ ရိကန္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီး ဌာနက ၄င္း ဘဏ္ မ်ားအ ေပၚအ ေရးယူ ပိတ္ဆို႔ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့မႈ အေပၚ သမၼတ  အိုဘား မားက ေၾကညာ ခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါသည္။ 

ရခိုင္အေရး အေနာက္ကြယ္တြင္

Posted by drmyochit Sunday, August 05, 2012, under | No comments


ကိုကိုေအး – ၁၉၆၂မတ္လမွစခဲ့သည့္ စစ္အာဏာရွင္တို့၏ ျမန္မာျပည္သူတို့အေပၚ ဓါးမိုးအုပ္ခ်ုပ္ခဲ့မွုသည္ ၂၀၁၂မတ္လက နွစ္ငါးဆယ္ျပည့္ခဲ့ျပီ။ စစ္အုပ္စုမင္းဆက္တို့ရဲ့အုပ္ခ်ုပ္မွု ရြွေရတုတိုင္ခဲ့ျပီ။ဆယ္စုနွစ္ငါးခုေလာက္ ျပည္သူလူထုရဲ့ အဆီကိုစားျပီး အသားကိုမ်ိုခဲ့ျကျပီ။ တိုင္းျပည္ရဲ့သယံဇာတမ်ားကို ေဖါက္ထြင္းခိုးယူခဲ့ျကျပီ။ အခုအခ်ိန္အထိလဲ အရွိန္မသတ္ျကေသး။ စားလို့ဝါးလို့ မဆုံးနိုင္ေသး။ ပါးစပ္ကေတာ့ ျပုျပင္ျေပာင္းလဲေရး ဒီမိုကေရစီေရးလို့ေတာ့ ေအာ္ေနျကသည္။ ဒါေပမဲ့ လက္ကေတာ့ ခိုးေနျကဆဲ၊ ဝွက္ေနျကဆဲ၊ အနိုင္က်င့္လုယက္ေနျကဆဲ။ ၂၀၁၅က်ော္လ်ွင္ မစားရမဝါးရေတာ့မွာမို့လို့ စားလို့ရတုန္းေလး စားေနဝါးေနတာပါလို့ ဆိုသူကဆိုသည္။
 ဘယ္လိုဘဲျေပာျေပာ ျပုျပင္ျေပာင္းလဲေရးတခ်ို့ကို လုပ္ျပေနရျပီ။ ဒီမိုကေရစီသေဘာတရား တပိုင္းတစကို အသိအမွတ္ျပုလာရသည္။ ၂၀ဝ၈အျေခခံဥပေဒပါ အနာဂါတ္နိုင္ငံေတာ္ ဦးေဆာင္မွုအပိုင္းတြင္ စစ္တပ္မွ ၂၅ရာခိုင္နွံး ပါဝင္ရမည္ဆိုသည္ကိုပင္ အခ်ိန္တန္ရင္ လ်ွော့ေပးတန္ေပးရမွာေပါ့ ဆိုတဲ့စကား အစိုးရေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက အသံထြက္လာခဲ့သည္။လိုအပ္ရင္ ၂၀ဝ၈ကိုျပင္ေပးမယ္ဆိုတဲ့သေဘာပင္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ပင္ ဒီစကားကို ကိုးကားခဲ့သည္။ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက တဦးခ်င္း သေဘာသာျဖစ္နွိင္သည္။ စစ္အုပ္စုတခုလုံး၏ သေဘာထားဟုတ္ဟန္မတူ။ ဒါေပမဲ့စစ္အုပ္စု ေရရွည္တည္ျမဲေရးအတြက္ အလားအလာ အျေခအေန မေကာင္းတာကေတာ့ ေပၚလြင္ေနသည္။ ထင္ရွားေနသည္။ ဒါေပမဲ့ အာဏာရွင္တို့မည္သည္ အာဏာကို အလြယ္တကူစြန့္ရိုး ထုံးစံမရွိ။ စစ္အုပ္စုေရရွည္တည္တံ့နိုင္ဖို့ သူတို့ျကိုးပမ္းျကမွာကေတာ့ မလြဲဧကန္ျဖစ္သည္။ ဘာမွသံသယျဖစ္စရာမလို။
 ၂၀၁၂ခုနွစ္ ဇြန္လဆန္းက ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ လူမ်ိုးေရး ဘာသာေရး အဓိကရုန္းတြေျဖစ္ခဲ့သည္။ ရခိုင္အမ်ိုးသမီးေလး တဦးကို မြတ္စလင္ဘာသာဝင္ လူငယ္သုံးဦးက အဓမ္မျပုက်င့္ျပီး သတ္ပစ္လိုက္ကာ ပါလာသည့္ ရြွေငြေတို့ကို လုယူခဲ့ျကရာမွ စခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္မွာ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဉ္ ရာဇဝတ္ျပစ္မွုတခုသာျဖစ္သည္။ အစိုးရက သြက္သြက္လက္လက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ျေဖရွင္းေပးခဲ့လ်ွင္ ဘာအဓိကရုန္းမွ ျဖစ္လာစရာအျေကာင္းမရွိ။ ဒါေပမဲ့လက္တြေ့မွာ ဒီလိုျဖစ္မလာခဲ့။ ရခိုင္ျပည္နယ္လို ေနရာေဒသမွာ ဒီလိုအမွုအခင္းမ်ိုးသည္ အမွိုက္ကစ ျပႆဒ္မီးေလာင္နိုင္သည္ ဆိုသည္ကို တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ုပ္မင္းလုပ္သူတို့မသိခဲ့၊ မျမင္ခဲ့၊ မမ်ွော္လင့္ခဲ့ ဆိုတာကေတာ့ လုံးဝ(လုံးဝ) မျဖစ္နိုင္။ သိလ်က္ ျမင္လ်က္နဲ့ ျဖစ္လာနိုင္တဲ့ အလားအလာကို တမင္သက္သက္ ေကာက္က်စ္ယုတ္မာေသာ လူမဆန္ေသာ စိတ္ဆန္ဒ သေဘာထားတို့ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျကျခင္းသာျဖစ္သည္။
 သူတို့ဒီလိုျကံစည္ျပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျကသည္ ဆိုတာကို သူတို့လုပ္ေဆာင္ခဲ့ လုပ္ရပ္တြေအရ သိသာထင္ရွားလွသည္။ မိန္းကေလးကို အဓမ္မက်င့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္အမွုကို ခ်က္ျခင္းအေရးယူအျပစ္ေပးရမည့္အစား ထိုအမွုသတင္းကို လွို့ဝွက္ထားခဲ့သည္။ တဖက္က ရခိုင္လူထုျကားတြင္လည္းေကာင္း၊ အင္တာနက္ မီဒီယာမ်ားတြင္လည္းေကာင္း လူမ်ိုးေရး ဘာသာေရး သြေးထိုးလွုံ့ေဆာ္မွုမ်ားကို အစိုးရရဲ့ သူလ်ွို ဒလန္မ်ားမွတဆင့္ တီးတိုးဝါဒျဖန့္ လွုံ့ေဆာ္စည္းရုံးျကသည္။ ဒီလိုဝါဒျဖန့္လွုံ့ေဆာ္သည့္အထဲတြင္ အဆင့္ျမင့္အစိုးရဝန္ထမ္းတဦးရဲ့ လွုံ့ေဆာ္ဝါဒျဖန့္မွုက အရုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္လွသည္။ သူရဲ့ေဖ့စ္ဘုတ္မွာ ထိုအခ်ိန္က လူမ်ိုးေရး ဘာသာေရးအဓိရုန္းျဖစ္ေအာင္ လွုံ့ေဆာ္သူမ်ားအျကားတြင္ နာမည္ျကီးသေလာက္ ထိေရာက္မွုလည္း ျပင္းထန္ျမင့္မားလွသည္။ သူ့ေဖ့စ္ဘုတ္မွ အခ်က္အလက္မ်ား ဓါတ္ပုံမ်ားကို ကိုးကားေဖၚျပမိေသာ ဂ်ာနယ္တေစာင္မွာမူ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အပိတ္ခံခဲ့ရသည္။ ဂ်ာနယ္ထုတ္ေဝသူကို တရားစြဲခဲ့သည္။ ဒါေပမဲ့ ထိုအရာရွိျကီးကိုေတာ့ ဘာမွအေရးမယူခဲ့။
 ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အက်ိုးဆက္ကေတာ့ ေတာင္ကုတ္မွာ မြတ္စလင္ဘာသာေရးဆရာမ်ား အပါအဝင္ လူ၁၀ဦးကို လူအုပ္လိုက္ဝိုင္းျပီး သတ္ျဖတ္မွုေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္တို့က ဒီလိုမ်ိုးျဖစ္ေစခ်င္ ေနျကတာျဖစ္သည္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္တို့က ဒီေလာက္နဲ့အားမရနိုင္ျက။ မတင္းတိမ္နိုင္ျက။ ဒီထက္ပိုျကီးမားသည့္ လူမ်ိုးေရးအဓိကရုန္းျကီးကို ျဖစ္ေစခ်င္ျကသည္။ ဒီေတာ့ သူတို့ အယုတ္မာဆုံး အရက္စက္ဆုံး ျေခလွမ္းတလွမ္းကို ထပ္လွမ္းလိုက္ျကသည္။ ဒါကေတာ့ ေနာက္တေန့တြင္ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ သတင္းစာအားလုံး၊ ျမန္မာ့အသံ ရုပ္ျမင္သံျကား၊ ေရဒီယိုလိုင္းအားလုံးမွေန၍ ထိုသတင္းမ်ားအားလုံးကို လူမ်ိုးေရး ဘာသာေရး သြေးခြဲလွုံ့ေဆာ္သည့္ စကားလုံးမ်ားသုံးကာ ေဖၚျပလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေတာင္ကုတ္မွာအသတ္ခံရသည့္ သူမ်ားကို မြတ္စလင္ကုလားမ်ားဆိုျပီး သုံးနုန္းေရးသားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သတ္သည့္လူတြေဘက္ကလိုက္ျပီး ျမွောက္ေပးလိုက္သည့္သေဘာပင္။ ျဖစ္ေနသည့္ လူမ်ိုးေရး ဘာသာေရး အဓိကရုန္းမီးေတာက္ကို အရိုန္ျမင့္သြားေအာင္၊ ပိုျကီးသြားေအာင္၊ ပိုျပန့္သြားေအာင္ ဓါတ္ဆီေလာင္းေပးလိုက္ျခင္းပင္။
 ရက္ပိုင္းအတြင္း လူမ်ိုးေရး ဘာသာေရး အဓိကရုန္းမ်ား တျပည္လုံးသို့ ခ်က္ျခင္းျပန့္နွံ့သြားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေနာက္တေန့တြင္ ရန္ကုန္ျမို့ေန မြတ္စလင္ဘာသာဝင္မ်ား သတင္းစာပါ အသုံးအနွုံးမ်ားကို မက်ေနပ္၍ ဆန္ဒျပပြဲမ်ားေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ သို့ေသာ္ အျေမာ္အျမင္ရွိသည့္ နိုင္ငံေရးသမားမ်ား အဖြဲ့အစည္းမ်ား ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ျဖန္ျေဖနားခ်မွုမ်ားျေကာင့္ ရန္ကုန္ျမို့တြင္ေတာ့ လူမ်ိုးေရးဘာသာေရး အဓိကရုန္းမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ဒါေပမဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျေမာက္ပိုင္းမွာေတာ့ လူမ်ိုးေရး ဘာသာေရး အဓိကရုန္းမ်ား ထိန္းလို့မနိုင္ သိန္းလို့မရဘဲ ျဖစ္ပြားကုန္ပါေတာ့သည္။ ရခိုင္ျပည္သူတြေမွာေတာ့ အရက္စက္ဆုံး အျကမ္းျကုပ္ဆုံး လူမ်ိုးေရးဘာသာေရး အဓိကရုန္းျကီးအတြင္းမွာ အသက္တြေေသဆုံးျက အိုးအိမ္တြေမီးေလာင္တိုက္သြင္းခံရ အိုးပစ္အိမ္ပစ္ ျေပးျကလြွားျကနဲ့ ဒုက္ခပင္လယ္ေဝေနျကရပါျပီ။
 စစ္ေခါင္းေဆာင္တြေကေတာ့ ေနာက္ကြယ္မွာ လက္ခေမာင္းခတ္ေနျကေလာက္ျပီ။ သတင္းစာ ေရဒီယို၊ ရုပ္ျမင္သံျကားတြေမွာေတာ့ မိက်ောင္းမ်က္ရည္က်ျပေနျကသည္။ သူတို့လိုခ်င္တဲ့အကြက္ကေတာ့ ဆိုက္လာျပီျဖစ္သည္။
 လူအုပ္စုတခုက တျခားဘာသာလူမ်ိုးမတူတဲ့ အုပ္စုတခုကို အလစ္ခ်ောင္းျပီး သတ္ျက ျဖတ္ျက အိုးအိမ္တြေမီးရွို့ျက ေရတြင္းေရကန္တြေ အဆိပ္ခတ္ျက ျဖစ္ေနေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ လူတိုင္းဟာ မိနစ္တိုင္း စက္ကန့္တိုင္းလိုလိုမွာ အသက္ကိုဖက္နဲ့ထုပ္ျပီး ေနေနျကရပါျပီ။ လူတိုင္းဟာ ဒီေဘးဒုက္ခ အန္တရယ္ဆိုးျကီးက အျမန္ဆုံးလြတ္ျေမာက္လိုလွျပီ။ လြတ္ျေမာက္ဖို့မ်ော္လင့္ခ်က္ကေတာ့ စစ္တပ္တို့ ရဲတို့လို လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့မ်ားကို အားကိုးအားထား ျပုျခင္းဘဲရွိပါေတာ့တယ္။
 ဒီအခ်ိန္မွာ စစ္ေခါင္းေဆာင္တြေက ကယ္တင္ရွင္ျကီးတြေအသြင္နဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို အေရးေပၚအျေခအေန ျေကျငာျပီး တခ်ို့ေနရာတြေမွာ ပုဒ္မ၁၄၄ ထုတ္ျပီးဆူပူသူတြေကို ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္တဲ့နည္းနဲ့ အုပ္ခ်ုပ္ျကပါေတာ့တယ္။ ျပည္သူတြေ စစ္တပ္ကိုေမ့ထားလို့ မရဘူးဆိုတာ နဖူးတြေ့ဒူးတြေ့တြေ့ေနရပါျပီ။ စစ္တပ္ကိုအာခံလို့မရဘူးဆိုတဲ့အသိကို အသက္တြေေပးျပီး သင္ယူေနျကရပါျပီ။ စစ္ေခါင္းေဆာင္တြေရဲ့ ရက္စက္ယုတ္မာလွတဲ့ ကစားကြက္ကေတာ့ လွလွပပျကီး ေအာင္ပြဲခံသြားခဲ့ပါျပီ။
http://burmese.monnews.org/?p=5110 

ဂ်ပိုးဥေဏွာက္၊ ျဖဳတ္ဥေဏွာက္၊ ဆင္ဥေဏွာက္ နဲ႕ ရခိုင္ကိစၥ

Posted by drmyochit Sunday, August 05, 2012, under | No comments


From:ေဒၚသန္းေစာ


မေန႕ညေနက ဘီဘီစီ ေရဒီယို အမွတ္ ၄ သတင္းေဝဖန္မႈတစ္ခု မွာ ျဗိတိန္က အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးလို႕ ထင္ရတဲ့ လူ႕အခြင့္ အေရးေခါင္းေဆာင္တေယာက္ကို အင္တာဗ်ဴးလုပ္တာကို တဝက္ေလာက္က စနားေထာင္ရတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူဘယ္ မွန္းမသိဘူး။ အဂၤလိပ္အသံစစ္စစ္ရွိေတာ့ အျဖဴမွန္းေတာ့သိသာပါတယ္။ အင္တာနက္ေပၚကေန ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ျပီး သိမ္း ထားၾကပါ။

သူက ျမန္မာအစုိးရ အာဏာပိုင္ေတြက ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြ လူနည္းစု ရိုဟင္းဂ်ားေတြကို သတ္တာ မုဒိမ္းက်င့္ေနတာကို ဘာမွ်မလုပ္ဘဲ ရပ္ၾကည့္တယ္လို႕ ေဒၚသသၾကီး ေျပာတယ္။ ရိုဟင္းဂ်ား ၃ ေယာက္က ရခို္င္မိန္းခေလးကို မုဒိမ္း က်င့္သတ္သြားျပီးေနာက္မွာ ရခိုင္ေတြက မြတ္စလင္ ၁၀ ေယာက္ကို သတ္တယ္။ ျပီး က်န္တဲ့မြတ္စလင္ေတြကိုလည္း သတ္တယ္။ မုဒိမ္းက်င့္တယ္။ အာဏာပိုင္ေတြက ဘာမွ်ဝင္မတားဘူးတဲ့။သူက ဆက္ျပီး ဒီရိုဟင္းဂ်ားေတြက ျမန္မာနိုင္ ငံသားေတြျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာေတြက လက္မခံဘူး။ အစိုးရကလည္း လက္မခံဘူး။ သမတၾကီးေျပာတာကို ရံႈႈ႕ခ်တယ္။ ေဒၚစုကိုလည္း ဒီလိုဘဲအျမင္ရွိတယ္ဆိုျပီး အျပစ္ေျပာတယ္။ဒီ လူေျပာတာနားေထာင္ျပီး စိတ္ပ်က္ပ်က္နဲ႔ ေဖ့စ္ဘြတ္ကို တက္ၾကည္တဲ့အခါ ျဖဳတ္ဥေဏွာက္နဲ႕ နိုင္ငံေရးေစာင့္ၾကည္သူ အဖြဲ႕ဆိုတာကို ဖြဲ႕ျပီး ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ဒါရိုက္တာ တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ မိန္းမတေယာက္ ဖဘကို ဖတ္မိတယ္။ ရခိုင္အေၾကာင္း ဘာမွ်မေျပာဘဲ နိုင္ငံသမိုင္းက အနာေဖးေတြကို မျပတ္တန္းခြာေနတယ္။ ခြာသာ ဖဲ့တာလည္း ကိုယ္တိုင္ လုပ္တတ္ပံုမရ။ တျခား သူ႕ဆရာၾကီးေတြ ေရးထား တင္ထားတာေတြကိုဘဲ ပလူပ်ံေအာင္ ရွယ္ေနတယ္ေလ။ အေမရိကားကဘဲ။ ခပ္အအ စိတ္ေပ်ာ့တဲ့ အျဖဴ ေတြေနာက္ တေကာက္ေကာက္လိုက္ ရုပ္ျပ လူေရာင္းစား တရားေဟာ ေတာင္းစားေနတဲ့ ဥေဏွာက္မရွိတဲ့ မိန္းမငယ္ တစ္ေယာက္ဘဲ။ အရည္အခ်င္းက လံုးဝမရွိသူျဖစ္ေတာ့ ရီမိတယ္။ ။ ျမန္မာျပည္ထဲက မသိသူမ်ားကေတာ့ မသိရွာပါဘူး။ ေနာင္ ၁၀ နွစ္ေလာက္ဆိုရင္ေတာ့ သူမလုပ္တဲ့အလုပ္မွာ ဂ်င္ျဖစ္လာတဲ့အခါ ေဟာလီဝုဒ္ ဘီရုပ္ရွင္မင္းသမီး အသံထြက္ ဆန္ဆန္ နဲနဲေလး ထြက္လာရင္ေတာ့ ငါ့ေလာက္ ဘယ္သူမွ် ပညာမတတ္ဆိုျပီး ေအာ္ေတာ့မယ္ေလ။ ျမန္မာျပည္ ကယ္ တင္ရွင္ေတြဘဲ။ ေဒၚစုလႊတ္ျပီးး မေန႕တေန႕ကမွ နိုင္ငံေရးခိုလႈံတဲ့ ေယာက်္ားေတြလည္း အတူတူပါဘဲ။

တ႐ုတ္ႏွင့္ ထုိင္ဝမ္ တုိ႔သည္ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ေစ့စပ္ ၫႇိႏႈိင္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြကို တုိင္ေပတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ သြားမည္ဟုဆုိ

Posted by drmyochit Sunday, August 05, 2012, under | No comments            တ႐ုတ္ ႏွင့္ ထုိင္ဝမ္ တုိ႔မွ ေရလက္ ၾကားျဖတ္ ေက်ာ္ဆက္ ဆံေရး ဆုိင္ရာ ေစ့စပ္ ၫႇိႏႈိင္း ေရးမွဴး မ်ားသည္ (၁၈) ႀကိမ္ ေျမာက္ ေစ့စပ္ ၫႇိႏႈိင္း ေရးေဆြး ေႏြးပဲြ မ်ားအား ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ တုိင္ေပ ၿမိဳ႕၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔ Xinhua  သတင္း တစ္ရပ္ အရ သိ႐ွိ ရပါသည္။ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အေျခ စုိက္ေရ လက္ၾကား ျဖတ္ေက်ာ္ ဆက္ဆံ ေရးအဖဲြ႕ (ARATS) ဥကၠ႒  Chen Yunlim  ႏွင့္ ထိုင္ဝမ္ အေျခ စုိက္ေရ လက္ၾကား ျဖတ္ေက်ာ္ အျပန္ အလွန္ ဆက္ဆံ ေရးအဖဲြ႕ (SEF) ဥကၠ႒ Chiang Pin-kung တုိ႔သည္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံ မႈအ ကာအ ကြယ္ေပး ေရးဆုိင္ရာ သေဘာ တူညီ ခ်က္တစ္ ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍

 ေဆြးေႏြး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိ႐ွိ ရပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ တ႐ုတ္ ႏွင့္ထုိင္ဝမ္ တုိ႔သည္ တစ္ဘက္ ႏွင့္ တစ္ဘက္ အေကာက္ အခြန္ ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ေဆြးေႏြး သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး သေဘာ တူညီ ခ်က္တစ္ ရပ္အား လက္မွတ္ ေရးထုိး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴ နစ္ ပါတီ ဗဟုိ ေကာ္မ တီ၏ ထိုင္ဝမ္ လုပ္ငန္း ႐ုံးက ၾသဂုတ္ လ ၁ ရက္ေန႔ တြင္ ေၾကညာ ခ်က္တစ္ ေစာင္ထုတ္ ျပန္ခဲ့ သည္ဟု သိ႐ွိ ရပါသည္။

လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႕တြင္ ကရင္နီအမ်ိုးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ပထမဦးဆုံး ဆက္ဆံေရးရုံးဖြင့္

Posted by drmyochit Sunday, August 05, 2012, under | No comments


ဂ်ူရီခ်ိုင္း – ကရင္နီအမ်ိုးသားတိုး တက္ေရး ပါတီ(KNPP)က ပထမဦးဆုံး ဆက္ဆံေရးရုံးကို ကယားျပည္နယ္ လြိုင္ေကာ္ျမို့တြင္ ယေန့နံနက္တြင္ ဖြင့္လွစ္လိုက္သည္။
ယခု ဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္ ဆက္ဆံေရးရုံးကို ဗဟိုဆက္ဆံေရးရုံး အျဖစ္ ထားရွိသြားမည္ျဖစ္ျပီး လြိုင္ေကာ္ရွိ နယ္ျမို့မ်ားတြင္လည္း ရုံးခြဲမ်ားကို ထပ္မံဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု KNPP အတြင္း ေရးမွူး(၁) ခူးဦးရယ္က ျေပာသည္။
၎င္းက “(ဒါက) ပင္မဆက္ဆံေရးရုံးေပါ့ေနာ္၊ (ဒီလို) ရုံးျကီးကို က်ေနာ္ တို့ သုံးေနရာဖြင့္ဖို့ ရည္ရြယ္ ထားတယ္။ ဒီလကုန္ရင္ က်န္တဲ့ေနရာတြေ ဆက္ဖြင့္ဦးမယ္ ဟု ျေပာသည္။
ယေန့မနက္ ဆက္ဆံေရးရုံးဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို့ ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ ျပည္နယ္အစိုးရ ဝန္ျကီး ဦးစိုးျမ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဝန္ျကီးအဖြဲ့ဝင္မ်ား၊ KNPP မွ ဗဟိုေကာ္မတီအဖြဲ့ဝင္ (၈)ဦးနွင့္ လြိုင္ေကာ္ျမို့ရွိ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား တက္ ေရာက္ခဲ့ျကသည္။
ျပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၇ ရက္ေန့တြင္ အစိုးရဘက္မွ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖြဲ့ ဒုဥက္ကဌ ဦးေအာင္မင္း၊ အရွေ့ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ုပ္တိုင္းမွူး ဗိုလ္ခ်ုပ္ စိုးထြဋ္ နွင့္ KNPPမွ စစ္ဦးစီးခ်ုပ္ ဗိုလ္ခ်ုပ္ ဘီထူး၊ အတြင္း ေရးမွူး(၁) ခူးဦးရယ္ အပါအဝင္ ကိုယ္စား လွယ္၉ ဦးတို့က ကယားျပည္နယ္ လြိုင္ေကာ္ျမို့တြင္ တြေ့ဆုံခဲ့သည္။
ယင္းတြေ့ဆုံပြဲတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္၊ ဆက္ဆံေရးရုံးမ်ားဖြင့္လွစ္ထားရွိရန္နွင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဆြေးနြေးမွုမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ နွစ္ဖက္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျကသည္။
KNPP က ေတာင္းဆိုသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ား အားလုံးရပ္ဆိုင္းရန္၊ ကရင္နီျပည္နယ္ အတြင္း အစိုးရတပ္စခန္းမ်ား ထပ္မံမတိုးခ်ဲ့ရန္၊ စစ္ေရးေလ့က်င့္မွုမ်ားနွင့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ေရး က်ောင္းမ်ား တည္ေဆာက္မွုကို ရပ္တန့္ရန္နွင့္ တျခားတိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ စစ္တိုက္ခိုက္ မွုမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းရန္အပါအဝင္ အခ်က္(၂၀)ကိုမူ အစိုးရဘက္က မူအားျဖင့္သာ သေဘာတူခဲ့ျပီး အခ်ို့ခ်က္မ်ားကို နိုင္ငံေတာ္ သမ္မတထံ ဆက္လက္တင္ျပသြားမည္ဟု ဦးေအာင္မင္းက ျေပာသည္။
ကရင္နီအမ်ိုးသားတိုး တက္ေရး ပါတီ(KNPP)နွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို့သည္  (၁၉၉၅) ခုနွစ္၊ မတ္ လတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူခဲ့ျကေသာ္လည္း သုံးလအျကာ ၁၉၉၅ ခုနွစ္ ဇြန္လ တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပန္လည္ပ်က္ျပားခဲ့သည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးကာလအတြင္း ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုေရွာင္ရန္ ECDF ေဆြးေႏြး

Posted by drmyochit Sunday, August 05, 2012, under | No comments


အခုျမန္မာနိုင္ငံ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေနစဥ္ကာလမွာ တိုင္းရင္းသားေဒသအသီးသီးမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္စဥ္ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈတရပ္ကို တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး လူထုဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဆံုရပ္ ECDF အဖြဲ႔ မွ ထိုင္း - ျမန္မာ နယ္စပ္တေနရာမွာ ယမန္ေန႕က ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုနဲ႕ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ECDF (Ethnic Community Development Forum)မွ အတြင္းေရးမွဴး စိုင္းေခး ဆိုင္က ေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ပါတ္သက္ၿပီး ယခုလိုေျပာပါတယ္။
က်ေနာ္တို႕ ဒီျမန္မာနုိင္ငံထဲမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေပါ့ေနာ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးျဖစ္စဥ္ လုပ္ ေနတဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြထဲမွာ ျပည္သူလူထုအတြက္ ဘယ္ေလာက္အက်ိဳးျပဳ မႈရွိျပီလဲ ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာ ထိရွိျပီလဲ။ ဘယ္လိုမ်ိဳးလုပ္လို႕ရွိရင္ ဘယ္လိုမ်ိဳး အက်ိဳးျပည္သူလူထုအတြက္ ဘယ္လိုမ်ိဳးအက်ိဳးျပဳမလဲဆိုတဲ့ ဟာက်ေနာ္ တို႕ေဆြေႏြးျပီးေတာ့ အေျဖရွာ ၾကပါတယ္။”
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကာလအေတာအတြင္း  ဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္ေဆာင္ရာမွာ ေဒသခံေတြရဲ႕ လယ္ယာ ေျမသိမ္းဆည္း ခံရမႈနဲ႕ ပါတ္သက္ၿပီး အဓိကထားေဆြးေႏြး ၾကတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။
“က်ေနာ္တို႔ ဒီလယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမွဳကိစၥကို က်ေနာ္တို႔ မီးေမာင္းထိုးျပီးေတာ့ အဓိကေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္တယ္ ဒီလယ္ ယာသိမ္းဆည္းမွဳဆိုတာကလဲ အရင့္အရင္တုန္းကလဲ ျဖစ္ဖူးတယ္ ေနာက္အခုကလဲအစိုးရေတြ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး လုပ္မယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမွဳေတြလဲ ထပ္ျဖစ္ေပၚလာမွာစိုးရိမ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ တယ္ေပါ့ေနာ္” လို႕ ECDF ရဲ႕ ဥကၠဌျဖစ္တဲ့ ဆရာစိုး၀င္းကေျပာပါတယ္။
ျငိမ္းခ်မ္းေရးကာလမွာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးကိုအေျခခံတဲ့ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေတြေၾကာင့္ ေဒသခံလူထုေတြရဲ႕ လယ္ယာ ေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈအေပၚမွာ သိမ္းဆည္းခံရတဲ့ လယ္ယာေျမျပန္ရေရး၊ ေနာက္ထပ္ သိမ္းဆည္းမခံရေအာင္ ကာကြယ္ လုပ္ ေဆာင္နုိင္ေရးတို႕ကို လူထုအတြင္း ခ်ျပနိုင္ဖို႕ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္တယ္လို႕ ဆရာစိုး၀င္းက ဆက္ေျပာပါတယ္။
“ဒါကိုလူထုေတြကို အသိေပးပညာေပးရမွာေပါ့ေနာ္ ဒါမွလူထုရဲ့ ဆံုးရွံဳးသြားတဲ့ ယာေတြကို က်ေနာ္တို႔ ျပန္လည္ရရွိမယ္ ေနာက္ထပ္ျပီးေတာ့ မဆံုးရွံဳးရေလေအာင္ ကာကြယ္ႏိုင္ေအာင္ ဆိုျပီးေတာ့မွ က်ေနာ္တို႔ စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ လို တယ္ေပါ့ေနာ္ က်ေနာ္တို႔အဲဒါ ဆက္လုပ္ေနဖို႔ က်ေနာ္တို႔မွာတာဝန္ရွိတယ္လို႔ က်ေနာ္ျမင္တယ္ေလ”
ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို ECDF အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ကခ်င္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္၊ ကရင္ ကယ္ဆယ္ ေရး နဲ႕ဖြဲ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕၊ ကရင္နီလူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑၊ ခ်င္းလူထုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္၊ မြန္ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ရခိုင္လူငယ္မ်ားနွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ၊ ရွမ္းကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕တို႔က မိမိတို႔တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ လုပ္ငန္းအေၾကာင္းအရာေတြကို တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။
ECDF အဖြဲ႔ကို ၂၀၀၄ ခုနွစ္က တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံ အတြင္းမွာရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားေဒသမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို လာေရာက္ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ ၾကၿပီးလူထုဖြံ႕ျဖိဳးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို စည္းရံုးလႈ႔ံေဆာ္မႈေတြ ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္