Tuesday, November 05, 2013

အိုင္ဒီေယာ္ေလာ္ဂ်ီသမိုင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ခ်ိန္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာမွ စီးဆင္းလာေသာ ခြန္အားမ်ား

Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under | No comments


နိဒါန္း

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစုံတို႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား စုေဝးရာ လိုင္ဇာ အစည္းအေဝးသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးက သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ရန္၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ဒိုင္ယာေလာ့ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ထားရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို အထင္အရွား ျပသခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ ေပါက္ဖြားလာခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ မီးလွ်ံတို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးကို ႀကီးမားသည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ေတာင္ပံ မျဖန္႔ႏိုင္ရွာသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ ခ်ဳိးျဖဴငွက္တို႔သည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတးကို မသီႏိုင္ၾကေတာ့ပါ။

အိုင္ဒီေယာ္ေလာ္ဂ်ီသမိုင္း နိဂုံးခ်ဳပ္သည့္ ေခတ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရးသည္ မလြယ္ကူလွဟု ေခတ္အဆက္ဆက္ နားလည္ မွတ္သားခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေတြးအေခၚတို႔မွာ မျဖစ္မေန အသြင္ကူးေျပာင္းရန္ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔ အေျခခံဥပေဒကိုပင္ ျပင္ဆင္ေရးအထိ လမ္းဖြင့္ထားၿပီး ျဖစ္ေသာ မ်က္ေမွာက္ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းတြင္ ႏိုင္ငံေရး အိုင္ဒီေယာ္ေလာ္ဂ်ီတို႔၏ တိုးတိုက္မႈမ်ား မေတြ႕ မျမင္ၾကရေတာ့ေပ။ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗိသုကာ ဦးသန္႔လို ပုဂၢဳိလ္မ်ဳိး ထြန္းကားရာ ျမန္မာ့ေျမသည္ ယေန႔တိုင္ စစ္မီး မၿငိမ္းႏိုင္ေသးသည္မွာလည္း အမွန္ပင္ ရင္နာစရာ ေကာင္းေနသည္။ လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၾကေသာ Ideology Clash မ်ား၊ အက်ဳိးစီးပြား ထိတိုက္တိုးမႈမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရး ၿပဳိကြဲေစခဲ့ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး လက္ထက္ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရး၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ ျခားနားမႈမွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူဘက္က ခ်မွတ္သည့္ အိုင္ဒီယာကို အေျခခံေသာ၊ မိမိ စိတ္ကူးစံ Ideal ကို ခ်မွတ္ တည္ေဆာက္ေသာ ႀကဳိတင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စားပြဲဝိုင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေသာ လစ္ဘရယ္ ပုံစံ ျဖစ္လာေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အဘိဓမၼာကဲ့သို႔ နက္႐ိႈင္း က်ယ္ျပန္႔လွသည့္ ဦးေႏွာက္ မုန္တိုင္းဆင္ရာ အိုင္ဒီယာမ်ားကိုပင္ ညေနခင္း လက္ဖက္ရည္ ၾကမ္းဝိုင္းတြင္ ျငင္းၾကခုံၾက အခ်ီအခ် ျဖစ္တတ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔သည္ အိုင္ဒီေယာ္ေလာ္ဂ်ီ အားသန္သည္ဟုဆိုက မွားမည္ မထင္။ သခင္စိုး၏ ရဲရဲနီသည့္ ကြန္ျမဴနစ္၊ သခင္သန္းထြန္း၏ စစ္မွစစ္သည့္ ကြန္ျမဴနစ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဖဆပလ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့သည့္ ဆိုရွယ္လစ္၊ ကိုကိုေမာင္ႀကီး၏ ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ ဆိုရွယ္လစ္ ဤသို႔ ဤႏွယ္ ျပင္းထန္ေသာ အစြဲမ်ားသည္လည္း ယေန႔ေခတ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ေနလာ ႏွင္းေပ်ာက္ ျဖစ္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါရာ ဒိုင္းအေျပာင္းအလဲတြင္ ႏိုင္ငံေရး အေတြးအျမင္မ်ားကို အဓိကထားမႈမ်ား နိဂုံးခ်ဳပ္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ အိုင္ဒီေယာ္ေလာ္ဂ်ီသမိုင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသည္ ဤသို႔ေသာ ေခတ္သစ္ စနစ္သစ္တြင္မွာ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရး မတည္ေဆာက္ ႏိုင္လွ်င္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္သမိုင္း ႐ိုင္းရာ က်ေပလိမ့္မည္။
Clash of Ideal

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးသည္ ဒီမိုကေရစီ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ဟူေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ပန္းတိုင္ကို တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပဳိင္တည္း ေလွ်ာက္လွမ္းသည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး တာဝန္ယူစ အခ်ိန္တြင္ ဒီမိုကေရစီကို အရင္သြားသည့္ ဝါရွင္တန္ ပုံစံ၊ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးကို အရင္သြားသည့္ ေဘဂ်င္းပုံစံ၊ ႀကဳိက္ရာ ပုံစံေ႐ြးဟူေသာ ဒီဘိတ္သည္ ဖြံ႕ၿဖဳိးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး ေမးခြန္း ျဖစ္ေနခဲ့ ခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးသည္ မူလကတည္းက တည္ရွိခဲ့ေသာ Clash of Ideal ကို ဒိုင္ယာေလာ့ျဖင့္ ေစ့စပ္ ညႇိႏိႈင္းခဲ့ၿပီး မတူတာခြဲလုပ္၊ တူတာတြဲလုပ္ ဟူေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အသစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ရသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးၿပီးေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီတို႔ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ပင္မေရစီးျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။ ဤသည္မွာ Adjustment of Interest ကို ညႇိယူေသာ နည္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ရလဒ္မွာ အားလုံး သိသည့္အတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မ်က္ႏွာစာတြင္ေတာ့ ထိုမွ် မလြယ္ကူလွသလို စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာလည္း မနည္းမေနာ ရွိေနေပသည္။

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဟူေသာ ပန္းတိုင္မ်ား တူညီေနၾကၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း နည္းလမ္းမ်ားတြင္ အခ်င္းမ်ားေနမႈ မ်ားမွာလည္း ဒီမိုကေရစီ၏ ဗီဇသေဘာဟု နားလည္ၾကရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္းသည္ မည္သည့္ ပုံစံႏွင့္မွ် မ်ဥ္းတန္း သေဘာယူ၍ မရေသာေၾကာင့္ ျမန္မာပုံစံ ျမန္မာ ေမာ္ဒယ္လ္သည္ ဒီမိုကေရစီ သေဘာတရားမ်ား အတြက္ အသစ္တစ္ရပ္ရပ္ ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့သည့္ အိပ္မက္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ကိုယ္တိုင္ ေျပာၾကားထား ၿပီးျဖစ္ရာ အိပ္မက္အတြက္ စိတ္ကူးစံမ်ား အေက်အလည္ ညႇိႏိႈင္းႏိုင္ေရးသာ အေရးႀကီးမည္ ျဖစ္သည္။ သယံဇာတ က်ိန္စာဟု ႏိုင္ငံတကာပဋိပကၡ ေလ့လာသူမ်ားက တံဆိပ္ကပ္ၾကသည့္ မၿငိမ္းခ်မ္းေသးေသာ နယ္ေျမ ေဒသမ်ားမွာလည္း သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား အုံႏွင့္က်င္းႏွင့္ ရွိေနၾကသည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ေနသည္။ သယံဇာတ မရွိေသာေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ပန္းတိုင္သို႔ အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း လွမ္းေလွ်ာက္ ႏိုင္ခဲ့ၾကကုန္ေသာ ေတာင္ကိုရီးယား၊ စင္ကာပူ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ဂ်ပန္တို႔မွာ အာရွေမာ္ဒယ္လ္ အသစ္ကိုပင္ ဖန္ဆင္းႏိုင္ ခဲ့ၾကသည္။ သယံဇာတ ႂကြယ္ဝမႈတို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္မီးသို႔ သက္ဆင္းၾကကုန္ေသာ ကမၻာတစ္ဝန္းမွ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း လက္နက္ကိုင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ဘုရင္ဝါဒမ်ားအၾကား ပိတ္မိကာ ဆင္းရဲတြင္း နစ္ခဲ့ၾကရသည့္ ေခတ္ၿပဳိင္ သင္ခန္းစာမ်ား မႈိလို ေပါက္ေအာင္ ရွိေနၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔ ထူေထာင္တည္ ေဆာက္ေနၾကေသာ လက္ရွိကာလသည္ သင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ခန္းစာမ်ား ဟူ၍ ပီပီျပင္ျပင္ သိျမင နားလည္လာၾကရန္ အေရးႀကီးေနၿပီ ျဖစ္သည္။
ကမၻာမေက် သီခ်င္းျဖင့္ နိဒါန္းဖြင့္ျခင္း

ကိုလိုနီလက္ေအာက္မွ ႐ုန္းထ လြတ္ေျမာက္ၿပီးစ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ခြင့္တူညီမွ် ဝါဒျဖဴစင္သည့္ေျမ ျဖစ္ရန္ ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဝါဒျဖဴ ျခင္း၊ ဝါဒနီျခင္းတို႔ျဖင့္ Clash of Ideal ေထာင္ေခ်ာက္သို႔ က်ေရာက္ ခဲ့ရေပသည္။ အားပါလွသည္၊ မာန္ပါလွသည္၊ ဇာတိမာန္ ထက္သန္ေစသည္ဟု မိမိတို႔ အားလုံး ခံယူခဲ့ၾကေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ သီခ်င္းပါ၊ ကမၻာမေက်ဟူေသာ နိဒါန္းသည္ပင္လွ်င္ ဥဒါန္းမေက်ေစေသာ ျပည္တြင္းစစ္ကို ဖန္တီးေလခဲ့ေရာ့သလား စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားကိုပဲ ၾကည့္ၾကည့္၊ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားကိုပဲ ေမွ်ာ္ေမွ်ာ္ ေအာက္တန္း ေနာက္တန္းက်ေနေသာ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို အမွန္အတိုင္း သိျမင္ၾကရန္ လိုအပ္သည္။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတးသံမ်ား ဖုံးလႊမ္းေနၿပီဟု ျမင္ေယာင္ၾကည့္လွ်င္ စစ္မီးလွ်ံတို႔ ဝင္းဝင္းေတာက္ေနေသာ နယ္စပ္ေဒသမ်ား အေစာဆုံး ႏိုးထလာသည့္ စီးပြားေရးဇုန္ႀကီးမ်ား ျဖစ္လာေပ လိမ့္မည္။

စိတ္ကူးစံအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိၾကကုန္ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနႏွင့္လည္း Reality Analysis ႏွင့္ Future Analysis ကို ေကာင္းစြာအသုံးခ်၍ သန္း ၆၀ အႏိုင္ရရွိေရးကို ေရွး႐ႈၾကရန္ ေမွ်ာ္လင့္မိသည္။ ပြင့္လင္းလာေသာ ယေန႔ေခတ္တြင္ သမိုင္း၏ လိုအပ္ခ်က္၊ သမိုင္း၏ လမ္းညႊန္မႈ စသည္တို႔ မရွိသင့္ေတာ့ပါ။ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးကို မတည္ေဆာက္ႏိုင္သေ႐ြ႕ ေန႔လား ညလား မသိ ေရေရရာရာ မရွိႏိုင္ေသာ သန္း ၆၀ ၏ အိမ္နိမ့္စံဘဝမ်ား ကြၽတ္တမ္း ဝင္ၾကဦးမည္ မဟုတ္ပါ။ အမ်ဳိးသား ညီညြတ္ေရးအတြက္ လက္ရွိ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ဆုံမွတ္ျဖစ္သည့္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးသည္ သမိုင္းအဆက္ဆက္ မႀကံဳဖူးေသာ အခြင့္အလမ္းႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ကို သတိျပဳၾကေစလိုသည္။ ဖက္ဒရယ္ကို ေခါင္းခါျခင္းမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီအသံ နားပိတ္ထားျခင္းမ်ား လားလားမွ် မရွိေတာ့သည့္ ယခုေရာက္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံေရး ေျမညီကြင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တံခါးေခါက္သံမ်ားပင္ ျဖစ္ေနသည္။
ဂုဏ္သိကၡာမွ စီးဆင္းလာေသာ ခြန္အားမ်ား

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးသည္ ႏိုင္ငံေရး ပြတ္တိုက္မႈမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ သေဘာသဘာဝဟု ခံယူထားၿပီး ပြတ္တိုက္မႈမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဒိုင္ယာေလာ့ျဖင့္ ေျဖရွင္းသြားသင့္သည္ဟု ယူဆထားသူ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ အသစ္ျဖစ္ထြန္းခဲ့ေသာ မတူတာခြဲလုပ္ တူတာတြဲလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈသည္ ၂၀၁၃ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းသို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ခြဲလုပ္ေနၾကေသာ မတူသည္မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဒိုင္ယာေလာ့ျဖင့္ ေျဖရွင္း အေျဖရွာေသာ ႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈ အသစ္သို႔ ဆက္လက္ ဆြဲတင္ေနၾကသည္မွာလည္း အမ်ဳိးသား ညီညြတ္ေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္စရာ မ်ားစြာ ေကာင္းေနေပသည္။

အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရး မရွိသမွ် ကာလပတ္လုံး ဟိုလူ႔ေအာက္က်ဳိ႕ရ ဒီလူ႔ေအာက္က်ဳိးရ ျဖစ္ေနဦးမည္ဟူေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ စကားသည္ ယေန႔ အခ်ိန္အထိ မွန္ကန္ေနဆဲ ျဖစ္ေနသည္မွာလည္း လြတ္လပ္ေရး မရခင္ကတည္းက တည္ရွိခဲ့ၾကကုန္ေသာ ကြဲရာဇဝင္ႏွင့္ ခ်သမိုင္းမ်ားကို ယေန႔ေခတ္တိုင္ ဆက္လက္ သယ္ေဆာင္ေနၾက ေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကေသာ ဂိုဏ္းဂဏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အကြဲအၿပဲ အစဥ္အလာမ်ားကို ဆင္ျခင္ဉာဏ္ျဖင့္ ပယ္ရွားႏိုင္ကာမွ တန္ကာက်ပါမည္။

ဆိုဗီယက္အုပ္စုႏွင့္ အေမရိကန္အုပ္စုတို႔ ကမၻာ့ေျမပုံမ်ား ကိုင္၍ အားၿပဳိင္ခဲ့ၾကေသာ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ ဇာတ္ရွိန္ အျမင့္မားဆုံး အခ်ိန္တြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံခဲ့ရေသာ ပန္းတေနာ္သား ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးသန္႔ကို သီဟိုဠ္ (သီရိလကၤာ) သံအမတ္ႀကီးက ဤသို႔ ညႊန္းဆိုခဲ့သည္။ အတၱတံခြန္ထူျခင္း၊ ရန္လိုျခင္းႏွင့္ လက္သီး လက္ေမာင္းတန္းလ်က္ အာေပါင္အာရင္း သန္ျခင္းတို႔ကို ခြန္အားဟု ယူဆၾကေသာ ဤေခတ္ႀကီးတြင္ ဦးသန္႔၌ရွိေသာ ခြန္အားမွာ တသီးတသန္႔ ျခားနားေန၏။ ဦးသန္႔၏ ခြန္အားမွာ တည္ၿငိမ္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာမွ စီးဆင္းလာေသာ ခြန္အား ျဖစ္သည္။၊ ကမၻာစစ္ႀကီး ျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာ မီးေတာက္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဦးသန္႔သည္ တည္ၿငိမ္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာမွ စီးဆင္းလာေသာ ခြန္အားတို႔ျဖင့္ ေျဖရွင္း ေအာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ဦးသန္႔ကို ေမြးဖြားခဲ့ေသာ မၿငိမ္းခ်မ္းေသးသည့္ ျမန္မာ့ေျမတြင္ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ လတ္တေလာ လိုအပ္ေနသည္မွာ စစ္ကို ခုံမင္ေသာ၊ စစ္ဘုရင္ အလံေတာ္မ်ား မဟုတ္ရဘဲ တည္ၿငိမ္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာမွ စီးဆင္းလာေသာ ခြန္အားမ်ားသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလုံးအေနႏွင့္ သန္း ၆၀ အႏိုင္ရရွိေရးအတြက္ တည္ၿငိမ္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာမွ စီးဆင္းလာေသာ ခြန္အားမ်ား ေပးသနားရန္သာ ေမွ်ာ္လင့္မိေပသည္။

မွဴးေဇာ္

Like & Share ေပးျခင္းျဖင့္ မိဘမ်ားကို ရွာေဖြေပး လိုက္ၾကရေအာင္ဗ်ာ.. သနားစရာ ေကာင္းပါတယ္.... ေဘးကင္းၿပီး အျမန္ ျပန္လည္ ေတြ႔ရွိပါေစ...

Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under | No comments


မိန္းကေလးေတြရဲ႕ စိတ္ကို ေဖာက္ထြင္း ျမင္ႏိုင္ဖို႔

Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under | 1 comment

မိန္းကေလးေတြရဲ႕ စိတ္ကို ေဖာက္ထြင္း ျမင္ခ်င္ပါသလား? ေအာက္ကစာကို ဆက္ဖတ္ပါ...

၁) မႏႈိင္းနဲ႔

"သူ႔မိန္းမက အိမ္ေထာင္မႈ ဘယ္ေလာက္ ထိန္းႏိုင္တယ္၊ သူ႔ခ်စ္သူက ဘယ္လိုၾကင္နာ တတ္တယ္"လို႔ ကိုယ့္မိန္းမ၊ ကိုယ့္ခ်စ္သူကုိ တစ္ျခား မိန္းကေလးေတြနဲ႔ မႏႈိင္းနဲ႔။ ကိုယ္ခ်စ္တဲ့သူနဲ႔ အတူေနခြင့္ ရတာ မဂၤလာတစ္ပါးပါ။ မိန္းကေလးအမ်ားက ကိုယ္ခ်စ္တဲ့လူဆီက ၾကားရတဲ့ ခ်ီးက်ဴးစကား တစ္ခြန္းကို အျခားလူေတြဆီက ၾကားရတဲ့ ခ်ီးက်ဴး စကားေတြထက္ ပိုတန္ဖိုးပါတယ္။

၂) လွ်စ္လွ်ဴမ႐ွဴနဲ႔

မိန္းကေလးေတြရဲ႕ ခံစားမႈအာ႐ံုက လႈပ္႐ွားလြယ္တယ္။ ကိုယ္ခ်စ္တဲ့လူနဲ႔ ပတ္သက္ လာရင္ မေကာင္းတဲ့ဖက္ ေတြးျမင္လြယ္တယ္။ သဝန္တို၊ အူတိုလြယ္တယ္။ ကိုယ္အခက္အခဲ ၾကံဳတဲ့အခါ သူ႔ကို ဖြင့္ေျပာတိုင္ပင္ျပီး မွ်ေဝခံစားမယ္။ သူဝမ္းနည္း အားငယ္တဲ့အခါ လက္ကို တင္းတင္း ဆုပ္ကိုင္ျပီး အၾကင္နာ ေငြ႔ေတြနဲ႔ ကူညီအားေပးမယ္။ အလုပ္မသြားခင္ ပုစဥ္းေရနား အနမ္းေလးနဲ႔ ႏႈတ္ဆက္မယ္၊ အိမ္ေရာက္ရင္လည္း ျပန္ေရာက္ေၾကာင္း ေပြ႔ဖက္ ႏႈတ္ဆက္မယ္။ အဲဒီလို ကိုယ့္အတြက္ အပန္းမၾကီးတဲ့ ႏႈတ္ဆက္ျခင္းေတြ၊ အျပဳအမႈေတြက မိန္းကေလးေတြ အတြက္ တစ္သက္လံုး ေတြးတိုင္း ၾကည္ႏူးေစ ႏိုင္ပါတယ္။

၃) မ်က္ႏွာထား မျပနဲ႔

မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ကို ေဒါသမ်က္ႏွာနဲ႔ တင္းျပတတ္တဲ့ ေယာက္်ားေလာက္ ၾကည့္ရဆိုးတာ မရွိဘူး။ ကိုယ္က အျပင္မွာ မအားမလပ္ စီးပြါး႐ွာေနသလို သူလည္း အိမ္မႈကိစၥ၊ ကေလးေတြနဲ႔ အလုပ္႐ႈပ္ေနတယ္ဆို သတိရေပးပါ။ ေနာက္ကေန လိုအပ္သမွ် ျဖည့္ဆည္းေပးတဲ့ သူ႐ွိလို႔ အျပင္မွာ ကိုယ္ စိတ္ခ်လက္ခ် အလုပ္လုပ္ ႏိုင္တယ္ဆိုတာ သတိရေပးပါ။ ကိုယ္အလုပ္က ျပန္ေရာက္ရင္ " မိန္းမေရ.. ပင္ပန္းေနျပီလား" နဲ႔ " မပင္ပန္း ပါဘူး.. အျပင္ထြက္ အလုပ္လုပ္တဲ့ ေယာက္်ားက ပိုပင္ပန္းတာ" ဆိုတဲ့ အျပန္အလွန္ စကားပံုရိပ္ေတြက လွပတဲ့ ပန္းခ်ီကား တစ္ခ်ပ္လိုပါပဲ လူကို ၾကည္ႏူး ေစပါတယ္။

၄) ၿပိဳင္ၾကတယ္

ေယာက္်ားေတြက အလုပ္ျပိဳင္၊ ရာထူးျပိဳင္သလို မိန္းကေလးေတြလည္း ကိုယ့္ေယာက္်ား၊ ကိုယ့္ကေလးအေၾကာင္း ျပိဳင္တတ္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူေတြေ႐ွ႕မွာ မိန္းကေလးေတြကို မေဟာက္၊ မေအာ္ဘဲ အၾကင္နာေတြ၊ ဂ႐ုစိုက္မႈေတြ ေပးပါ။ တစ္ျခားမိန္းကေလးေတြ မနာလိုဝန္တို ျဖစ္ေစ ေလာက္တဲ့ အခ်စ္ကို ရထားတဲ့ မင္းသမီးလို႔ သူ႔ကိုယ္သူ ထင္ျမင္ေအာင္ ၾကင္နာျပပါ။ သူဟာထက္ျမက္တဲ့ မိန္းကေလးျဖစ္ခဲ့ရင္ ကိုယ့္အေပါင္းသင္း ေ႐ွ႕မွာလည္း ကိုယ္ဟာ မိန္းမကို ဂ႐ုစိုက္ ၾကင္နာသူအျဖင့္ သူမ်က္ႏွာသာ ျပန္ေပးပါလိမ့္မယ္။

၅) ၾကည့္တတ္တယ္

မိန္းမလွေလးေတြ ျမင္ရင္ ေယာက္်ားေလးေတြ ၾကည့္တတ္ၾကသလို ေယာက္်ားေလး ေခ်ာေခ်ာေတြကို ျမင္ရင္လည္း မိန္းကေလးေတြ ၾကည့္တတ္ပါတယ္။ ဒါကို သဝန္တို၊ စိတ္တို ႏိုင္ေပမယ့္ ေခ်ာတဲ့ ေယာက္်ားကိုၾကည့္တဲ့ မိန္းကေလးရဲ႕အၾကည့္က ေခ်ာတဲ့ မိန္းကေလးကို ၾကည့္တဲ့ ကိုယ့္အၾကည့္ထက္ ရိုးသားပါတယ္။ မိန္းကေလးေတြ ၾကည့္တဲ့ အၾကည့္က လွတဲ့ ပစၥည္းတစ္ခု၊ ပန္းခ်ီကား တစ္ခ်ပ္ကို ၾကည့္႐ႈခံစား သလိုပဲ ေယာက္်ားေလးေတြလို ၾကည့္ျပီး စိတ္ကူးယဥ္တာေတြ
မပါပါဘူး။

၆) မ႐ိုက္နဲ႔

မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ကို ရုိက္တတ္တဲ့ ေယာက္်ားေလာက္ ေအာက္တန္းက်တာ မရွိဘူး။ သူ႔ကို တကယ္ခ်စ္ရင္ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈဆိုတာ ရွိသင့္တယ္။ လက္မပါသင့္ဘူး။ သူ႔ကို မခ်စ္ေတာ့ရင္ ကိုယ့္ႏွလံုးသားကို ျပန္ေမးၾကည့္ပါ။ သူ႔ကိုေပ်ာ္ေအာင္ ဆက္ထားႏိုင္မလား? တကယ္လို႔ မထားႏိုင္ခဲ့ရင္ ဆုပ္ကိုင္မထားပါနဲ႔။ လက္လြတ္လိုက္ပါ၊ သူ လြတ္လပ္ပါေစ။

၇) ႏူးညံ့ပါ

မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ထက္ျမက္္ေနပါေစ ေယာက္်ားတစ္ဦးရဲ႕ ဦးေဆာင္ ဆံုးျဖတ္မႈကို ပိုအေလးထားၾကတယ္။ ဒါမွ ကိုယ့္အတြက္ ေဘးကင္း လံုျခံဳတယ္လို႔ ထင္တတ္ ၾကတယ္။ မိန္းမေတြဟာ ေယာက္်ားေတြရဲ႕ ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႔တာကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ဘူး။ တကယ္လို႔ မိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ႕ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔မႈက ေယာက္်ား တစ္ေယာက္ကို ရင္ဆိုင္ဖို႔
လက္နက္ ျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုရင္ ေယာက္်ား တစ္ေယာက္ရဲ႕ ႏူးညံ့မႈက မိန္းကေလးအတြက္ အဏုျမဴပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ မိန္းကေလးေတြမွာ ေမြးရာပါ မိခင္စိတ္ ရွိတာေၾကာင့္ တစ္ခါတေလ ကိုယ့္ကို ကေလးေလး တစ္ေယာက္လို အစစအရာရာ စိုးရိမ္စိတ္ေတြပိုျပီး ဗ်စ္ေတာက္ ဗ်စ္ေတာက္ လိုက္ေျပာမယ္။ အလိုလိုက္ တတ္သလို၊ ဟိုဟာမလုပ္နဲ႔ ဒီလိုလုပ္လို႔ လိုက္စြက္ဖက္မယ္။ ဒါေတြကို အျပစ္မျမင္ ေဗြမယူ၊ ေဒါသမထြက္ဘဲ ႏူးညံ့ေပးပါ။ သူဟာ မိခင္စိတ္ရွိတဲ့ မိန္းမသား ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။

၈) မိသားစုဟာ ပထမ

ေယာက္်ားေတြဟာ အလုပ္ကို တာဝန္ယူရတယ္။ အလုပ္အတြက္ စာရိတၱ ေကာင္းရတယ္။ အလုပ္ထဲမွာ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ ေနတတ္ဖို႔နဲ႔ အလုပ္ရဲ႕ ေက်းကြ်န္မျဖစ္ဖို႔ သိတတ္ရတယ္။ အလုပ္လုပ္တာဟာ မိသားစု ေပ်ာ္ရႊင္ဖို႔အတြက္၊ မိသားစု စားဝတ္ေနေရး အတြက္ဆိုရင္ ကိုယ္ခ်စ္တဲ့ သူနဲ႔ ကုိယ့္သားသမီးေတြ ေပ်ာ္ရႊင္ဖို႔ ကိုယ္နဲ႔အတူေနခြင့္ အခ်ိန္ကို မၾကာခဏေပးပါ။

၉) ေယာကၡမ ဆိုတာလည္း မိဘပဲ

မိန္းမကို တကယ္ခ်စ္ရင္ သူ႔မိဘေတြကုိလည္း ခ်စ္ပါ။ စိတ္ထဲမွာ ဒါ ကိုယ့္မိဘေတြပဲလို႔ ထည့္ထားပါ။ ေယာကၡမ ေတြကို ကိုယ့္မိဘအရင္းလို သေဘာထားႏိုင္ရင္ သူတို႔ကလည္း ကိုယ့္ကို သားအရင္းလို သေဘာထား ၾကပါလိမ့္မယ္။ လူေတြက အသက္ၾကီး အုိမင္းလာရင္ ကေလးေလးနဲ႔ တူသြားတတ္သတဲ့။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ေန႔ တစ္ျခား အုိမင္းလာတဲ့ ေယာကၡမ၊ မိဘေတြကို ကေလးတစ္ေယာက္ သေဘာထားျပီး ဂရုစိုက္ပါ၊ ျပဳစုပါ။ သူတုိ႔ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ ေခ်ာ့ျမဴပါ။ ကိုယ္လဲ တစ္ေန႔ေန႔မွာ အိုမင္း လာႏိုင္တဲ့အတြက္ ၾကည့္မွန္တစ္ခ်ပ္ကို ျပဳလုပ္ေနသလိုပဲ ကိုယ့္သားသမီးေတြ အတုယူႏိုင္ဖို႔ လူအိုေတြကို ဘယ္လိုဂရုစိုက္ ေလးစားရမယ္ ဆိုတာကို သူတို႔ သိျမင္ပါေစ။ ဒါမွ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ကိုယ့္ကို သူတို႔ျပန္ေလးစား ပါလိမ့္မယ္။

၁ဝ) သစၥာ၊ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ခြင့္လြတ္ျခင္း၊ နားလည္ျခင္း

လူႏွစ္ေယာက္ ေပါင္းစပ္ဖို႔ ဒါေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ ကိစၥတိုင္းကို ဖြင့္ေျပာ တိုင္ပင္သင့္တယ္ ဆိုေပမယ့္ တစ္ခါတေလ မတတ္သာတဲ့အခ်ိန္မွာ ခ်ဳိသာတဲ့ မုသားကိုလည္း သံုးႏိုင္ပါတယ္။ ျပႆနာတစ္ခုခု ရင္ဆိုင္ရျပီဆိုရင္ မိန္းကေလးကို အျပစ္မတင္ခင္ ကိစၥတစ္ခုရဲ႕ အတိမ္၊ အနက္ကို ေဝဖန္ပိုင္းျခား တတ္ဖို႔ လိုျပီး ႐ႈေထာင့္ အဖက္ဖက္ကေန အရင္ၾကည့္႐ႈ ခံစားေပးပါ။ မိန္းကေလးဖက္ ကေန ဝင္ေရာက္္ခံစား တတ္ဖို႔လည္း လိုပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ္ဟာ သူ႔ရဲ႕အခ်စ္ရဆံုး ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူ႔ကို နားလည္ေပးပါ။ အားေပးပါ။ ခြင့္လြတ္ေပးပါ။

ဆိုင္ကယ္ (၂)စီးခိုးယူသူအားဖမ္းဆီးရမိ

Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under | No comments

ရန္ကုန္၊ ႏို၀င္ဘာ ၅

၃၁.၁၀.၂၀၁၃ရက္ေန႔ ၂၃၃၀အခ်ိန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕၊အေနာက္ပိုင္းခရိုင္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴးရံုး၊ အထူးမႈခင္းႏွိမ္နင္းေရးဌာနစုမွ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ ခိုးမႈမ်ားက်ဴးလြန္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိထားသူ စန္းလြင္ဦး (ဘ)ဦးၾကည္သန္း၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ေနသူအား ဖမ္းဆီးရီမန္ယူစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔စစ္ေဆးရာ စန္းလြင္ဦးသည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ (၅)လပိုင္း၊ ရက္မမွတ္မိ
ေန႔က ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္၊ ေစ်းပိုင္း ညြန္႔ရုပ္ရွင္ရံုအနီး ရပ္ထားေသာ Dream စာတမ္းပါ HONDA -125 အစိမ္း/အျပာေရာင္ လိုင္စင္မဲ့ဆိုင္ကယ္
(၁)စီးအား ခိုးယူေရာင္းခ်ထားေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သျဖင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၆၃၃/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၃၇၉/၅၄ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ (၅)လပိုင္း၊ ရက္မမွတ္မိေန႔ကပင္ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္၊
ေစ်းႀကီးအနီးရပ္ထားေသာ Dream စာတမ္းပါ SUNYOKE -110 အနက္ေရာင္လိုင္စင္မဲ့ဆိုင္ကယ္ (၁)စီးအား ခိုးယူေရာင္းခ်ထားေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သျဖင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၆၃၄/၂၀၁၃၊ 
ပုဒ္မ ၃၇၉/၅၄ျဖင့္လည္းေကာင္း အသီးသီးအမႈဖြင့္ 
အေရးယူထားရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

credit>> Yangon police

ထိုင္းဘုရင့္ေျမးေတာ္မေလး အခု ဆီးဂိမ္းမွာ ျမင္းစီး၀င္ၿပိဳင္မယ္

Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under | No comments

သူကေတာ့ (၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းစ္ ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ျမင္းစီး အားကစား နည္းမွာ ၀င္ၿပိဳင္မယ့္ ထိုင္းဘုရင္ Bhumibol Adulyadej ရဲ႕ ေျမးမေတာ္ Princess Sirivannavari ျဖစ္ပါတယ္။ 
စြဲေဆာင္မႈ ရွိၿပီး Fashion က်က် ၀တ္ဆင္ တက္တဲ့ သူဟာ Forber မဂၢဇင္းကျပဳလုပ္တဲ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ "20 Hottest Young Royals" မွာ နံပါတ္ ၁၆ ရခဲ့ဖူး ပါတယ္။ 

ထို႔အျပင္ အားကစားနည္း မ်ားကို စိတ္၀င္စားၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဖိလစ္ပိုင္မွာ က်င္းပတဲ့ (၂၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းစ္ ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ၾကက္ေတာင္ အားကစား နည္းမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳ အျဖစ္ သြားေရာက္ ခဲ့ပါတယ္။ 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အင္ဒိုနီးရွား ဆီးဂိမ္းစ္ ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ျမင္းစီး အားကစားနည္း ၿပိဳင္ပြဲကို သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈ ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လက္ခံ က်င္းပမည့္ ဆီးဂိမ္းစ္ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ မယ္လို႔ ဆိုလာ ပါတယ္။

အခ်စ္(လိင္)ဟာ ေဆးဝါး တစ္မ်ိဳးပါ (အသက္ (၁၈) ျပည့္မွ ဖတ္ပါ)

Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under | 5 comments

အိပ္ခန္းထဲမွ အခ်စ္ဟာ သင့္အတြက္ ကင္ဆာေရာဂါကို ေအာင္ႏိုင္ၿပီး ႏွလံုးေရာဂါကို ကာကြယ္ႏိုင္တဲ့ အျပင္ အရြယ္တင္ ႏုပ်ိဳေစပါတယ္။ လိင္ ဆက္ဆံမႈ ျပဳလုပ္တာေၾကာင့္ ဘယ္လို အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ပိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ ဆိုတာ ေဖာ္ျပ လိုက္ပါတယ္။
၁။ အရြယ္တင္ႏုပ်ိဳေစပါတယ္

တစ္ပတ္ကို အနည္းဆံုး ေလးႀကိမ္ လိင္ဆက္ဆံမႈ ျပဳလုပ္တဲ့ လင္မယားေတြဟာ ပုံမွန္ လူႀကီးေတြထက္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔ ပိုၿပီး အရြယ္တင္ႏုပ်ိဳ ေစႏုိင္တယ္လို႔ Royal Edinburhg ေဆး႐ုံမွ သုေတ သန ျပဳလုပ္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။ “လိင္ဆက္ဆံ မႈေၾကာင့္ ရရွိတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္ ေက်နပ္မႈဟာ အရြယ္တင္ ႏုပ်ိဳဖို႔အတြက္ အေရးႀကီး အခ်က္ ျဖစ္တဲ့ adrenaline, dopamine နဲ႔ noradrenalin ေတြ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ ပါတယ္” လို႔ အာ႐ုံေၾကာနဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အထူးကု Dr.Dowid က ေျပာပါတယ္။
“ဒါ့အျပင္ လိင္ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ Growth ေဟာ္မုန္းေတြ ထြက္လာၿပီး ေလထု ညစ္ညမ္း မႈေၾကာင့္ ရရွိလာတဲ့ ဓာတ္တိုးပစၥည္းေတြကို တိုက္ခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေရျပား Cell နံရံေတြ မပ်က္စီးေအာင္ ထိန္းႏိုင္ၿပီး ႂကြက္သားေတြ Relax ရေစကာ အေရးအေၾကာင္းေတြ မေပၚေအာင္ ကူညီႏိုင္ပါတယ္” လို႔ ဆက္ေျပာပါတယ္။

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္
ကာမဂုဏ္ လိုက္စားတာ မဟုတ္ဘဲ သင္ရဲ႕ ဇနီးမယားနဲ႔ ပံုမွန္ လိင္ဆက္ဆံမႈ လုပ္တာေၾကာင့္ စိုးရိမ္ ေၾကာင့္ၾကမႈ မ်ားတာနဲ႔ မိမိကိုယ္ကို လံုၿခံဳမႈမရွိတာလိုမ်ိဳး အခ်က္ေတြ မရွိေတာ့ဘဲ ငယ္ရြယ္ ႏုပ်ိဳေအာင္ ေနႏိုင္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္သည္ အသက္ရွည္ရတဲ့ ေသာ့ခ်က္ေတြ အေနနဲ႔ ဓာတုပစၥည္း Response ေတြရေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္မႈ အေနနဲ႔ လင္မယားခ်င္း ေပြ႕ဖက္တာနဲ႔ ထိေတြ႕ကိုင္တြယ္မႈ လုပ္တာေတြကို ၁၅ မိနစ္ခန္႔ လိင္ဆက္ဆံမႈ မျပဳလုပ္ခင္နဲ႔ ျပဳလုပ္ အၿပီးမွာ ျပဳလုပ္ေပးပါ။၂။ အေအးမိေရာဂါကို ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္
တစ္ပတ္ကို အနည္းဆံုးႏွစ္ႀကိမ္ လိင္ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ အေအးမိေရာဂါနဲ႔ တျခား ဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါေတြကို ကာကြယ္ႏိုင္တဲ့ Antibody ျဖစ္တဲ့ Immunoglobulin ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ လာႏိုင္တယ္လို႔ wikes တကၠသိုလ္မွ ေလ့လာသူေတြက ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ဒီလို သဘာဝအေလ်ာက္ထြက္လာတဲ့ Antibodies ေတြ ပိုရရွိေအာင္ Sex ကို အခ်ိန္ ၾကာၾကာ လုပ္ေပးရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ လိင္ဆက္ဆံမႈကို Position မ်ိဳးစံုလုပ္ေပးပါ။

၃။ ကင္ဆာကို ကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္
အသက္ ၂၀ အရြယ္မွာ တစ္ပတ္ကို အနည္းဆံုး ခုႏွစ္ႀကိမ္ သုက္လႊတ္တဲ့ အမ်ိဳးသားေတြဟာ တစ္ပတ္ကို သံုးႀကိမ္ေလာက္သာ သုက္လႊတ္တဲ့ အမ်ိဳးသားေတြထက္ အသက္ႀကီးလာရင္ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခသံုးဆ နည္းတယ္လို႔ ၾသစေၾတးလ် ကင္ဆာ အဖြဲ႕မွ ေလ့လာမႈအရ သိရပါတယ္။ မၾကာခဏ သုက္လႊတ္တာေၾကာင့္ ဆီးက်ိတ္ႁပြန္ထဲမွ ကင္ဆာ ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ Carcinogens စုေဆာင္းမႈ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ႏုိင္ပါတယ္လို႔ သုေတသန ေခါင္းေဆာင္ ပါေမာကၡ Graham Giles က ေျပာပါတယ္။

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္တစ္ေန႔တည္းကို ခဏခဏ သုက္လႊတ္မည့္အစား ေန႔စဥ္တစ္ႀကိမ္စီ သုက္လႊတ္ ေပးတာဟာ အက်ိဳးရွိဆံုးပါ။

၄။ နာက်င္မႈ ေပ်ာက္ေစပါတယ္
လိင္ဆက္ဆံၿပီးေနာက္ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရေနတာဟာ နာက်င္မႈကို သက္သာေစတယ္လို႔ Biology and Medicine ဂ်ာနယ္မွ သုေတသနျပဳခ်က္အရ သိရပါတယ္။ လိင္ဆက္ဆံမႈ ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ သဘာဝ အကိုက္အခဲ ေပ်ာက္ေဆး Endorphins ေတြဟာ တစ္မိနစ္ အတြက္ သံုးဆေလာက္ ျမင့္တက္ လာပါတယ္လို႔ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ Paisley တကၠသိုလ္မွ Sexual Psychologisl ကေျပာပါတယ္။ လိင္ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ ခါးေနာက္ေက်ာ နာတာနဲ႔ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ ေဝဒနာေတြ သက္သာသြားတဲ့ အေထာက္ အထားေတြ ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္
သင့္မွာ နာက်င္မႈရွိေနရင္ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ လိင္ဆက္ဆံမႈကို ေရွာင္ပါ။ ညင္ညင္သာသာ ေႏွးေႏွး ေကြးေကြးနဲ႔ အခ်ိန္ၾကာတဲ့ ဆက္ဆံနည္းကို အသံုးျပဳပါ။ လိင္ဆက္ဆံမွဳပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုေျပာင္းေပးပါ။
နာက်င္မႈ ပိုမို သက္သာေအာင္ ပိုတက္စီယမ္ ပါဝင္မႈမ်ားတဲ့ စပ်စ္သီးေတြ စားေပးပါ။

သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင္ ့စပ္လ်ဥ္း၍ ျပင္ဆင္ထားသည့္ အပုိဒ္၊ အပိုဒ္ခြဲ အတုိင္း အတည္ျပဳ

Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under | No comments

္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမွန္ အစည္းအေဝး (၁၈) ရက္ေျမာက္ေန႔ကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပရာ ရေသ့ေတာင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚခင္ေစာေဝ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားကို ေရွး႐ႈၿပီး ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ ေဒသ တြင္ ဘက္စံုေထာင့္စံုမွ ထိေရာက္ေသာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္း ထားသည့္ လံုၿခံဳေရး၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစီအမံမ်ားကို ယခင္ကထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ အစီအမံမ်ားျဖင့္ အျမန္ဆံုးခ်မွတ္ စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္အုန္းက ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊား၍ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ ေရတို၊ ေရရွည္တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေရးဆဲြ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိ သည့္အျပင္ ယခုအဆို တြင္ပါရွိသည့္ တင္ျပခ်က္မ်ားကိုလည္း အေလးထား သံုးသပ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆိုကို မွတ္တမ္းတင္ ထားႏိုင္ေရး စဥ္းစား သံုးသပ္ႏိုင္ပါရန္ တင္ျပအပ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး လႊတ္ေတာ္က အဆိုကို မွတ္တမ္း တင္ထားရွိရန္ ဆံုးျဖတ္ ခဲ့ေၾကာင္းသတင္း ရရွိသည္။

ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ခရီးသြား သံတမန္ဘြဲ႕ ခန္႔အပ္ခံရတဲ့ ေမာ္ဒယ္ တင္မိုးလြင္

Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under | No comments

အႏုပညာေလာက မွာ ေမာ္ဒယ္ မိခင္ႀကီးလို႔ တင္စားေခၚေဝၚ ခံရတဲ့ Talents & Models ေအဂ်င္စီ တည္ေထာင္သူ တင္မိုးလြင္ က ေအာက္တို ဘာ ၇ ရက္ေန႔က ကိုရီးယားႏုိင္ငံ၊ ဆိုးလ္ၿမဳိ႕ကို သြားေရာက္ၿပီး ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ ရဲ႕ခရီးသြား ဝန္ႀကီး ဌာန ကေပးအပ္ တဲ့ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ခရီး သြား သံတမန္ ဘြဲ႕ကို သြားေရာက္ ယူခဲ့ပါ တယ္။ ကိုရီးယား ကုန္သြယ္မႈ အဖြဲ႕အစည္း၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ ေနတဲ့ ကိုရီးယား လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားရဲ႕ ေထာက္ ခံေပးအပ္မႈေၾကာင့္ ရရွိခဲ့ ျခင္းျဖစ္တယ္ လို႔ သိရပါတယ္။ ဂုဏ္ထူး ေဆာင္ ခရီးသြား သံတမန္ဘြဲ႕ကို ခန္႔အပ္ ျခင္း ခံရတဲ့ ေမာ္ဒယ္ တင္မုိးလြင္က

“ကိုရီးယားႏုိင္ငံရဲ႕ ခရီးသြား ဝန္ႀကီးဌာန ကေနၿပီးေတာ့ ခန္႔အပ္ တဲ့ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ခရီးသြား သံတမန္ ဘြဲ႕ကို သြားၿပီးေတာ့ ယူရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို ဒီဘဲြ႕ကို ယူခြင့္ ရတဲ့ အတြက္လည္း တအား ဂုဏ္ယူမိပါ တယ္။ သူတို႔အေန နဲ႔ကလည္း မမို႔ကို ဘယ္လို ရွာေတြ႕သြားခဲ့လဲ ဆိုေတာ့ ကိုရီးယား သံ႐ံုး၊ ျမန္မာျပည္ မွာရွိတဲ့ သံ ႐ံုးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား နဲ႔ ပြဲေတြကို လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေလ့ ရွိတယ္။ ဒီလိုပဲ မမိုးက အၿမဲတမ္း ကူညီေပး ေလ့ရွိတယ္။ ကိုရီးယား သံ႐ံုးမွာလည္း မမိုး ရဲ႕ နာမည္ List ရွိတယ္။ အဲဒီ ေတာ့ ျမန္မာျပည္ ကိုေရာက္ေနတဲ့ ကိုရီးယား ကုန္သြယ္မႈ အဖြဲ႕အစည္း ကလည္း ျမန္မာျပည္ကို စေရာက္ကတည္းက မမိုး တို႔ရဲ႕ကုမၸဏီနဲ႔ ဆက္သြယ္ တယ္။ အဲဒီ သံ႐ံုးရယ္၊ အဖြဲ႕ အစည္းေတြရယ္ ၊အခုျမန္မာျပည္မွာ ရွိေနတဲ့ ကိုရီးယား လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ရဲ႕ ေထာက္ခံမႈေတြ နဲ႔ေပါ့ေလ။ မမိုးရဲ႕ Profile ကိုလိုခ်င္ပါတယ္။ မမုိးရဲ႕ Data ေတြကို သိခ်င္ပါတယ္ ဆိုလို႔ သူတုိ႔နဲ႔ မိတ္ဆက္တဲ့ အခါမွာ ဒီဘြဲ႕ကို ခန္႔အပ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔က ျမန္မာျပည္ကေန သံတမန္ တစ္ဦး လိုခ်င္တယ္ လုိ႔ သူတို႔ရဲ႕သံ႐ံုး ကိုေျပာလုိက္တဲ့ အခါမွာ သံ႐ံုးနဲ႔ အဆက္အသြယ္ ရွိေတာ့ သံ႐ံုးကေန ေရြးခ်ယ္ ေပးလုိက္တာေပါ့။ သံ႐ံုးရယ္ ၊ျမန္မာႏုိင္ငံက ကုန္သြယ္မႈ အဖြဲ႕ အစည္း ရယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံက ကိုရီးယား လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ကေထာက္ခံေပး လုိက္တာပါ” လုိ႔ ေျပာျပခဲ့ ပါတယ္။ ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ကို သြားေရာက္ ျဖစ္ခဲ့တုန္း က အေတြ႕ အႀကံဳမ်ား နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လည္း တင္မုိးလြင္က “ဟိုမွာေတာ့ သံတမန္ တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ သူတု႔ိရဲ႕ ေဒသျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္တဲ့ အလွအပ၊ က်န္းမာေရး ၊ဖက္ရွင္၊ စားေသာက္ကုန္ ၊ယဥ္ေက်းမႈ အဲဒီဟာေတြကို တစ္ေနရာစီ လိုက္ေလ့လာ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ အမွန္ေတာ့ မမိုးက ဘယ္လိုမွ အခ်ိန္မရပါဘူး။ အခုျမန္မာျပည္ မွာရွိတဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕ အလုပ္ ေတြ၊ ကိုယ္လုပ္ေနတဲ့ ပရဟိတေတြ ကေပါင္းစံုကေန ဝင္ေရာက္ လုပ္ျဖစ္ ေနတဲ့ အတြက္ ဒီလိုမ်ဳိး အလုပ္လုပ္ဖို႔ ဆိုတာ အခ်ိန္က မရွိသေလာက္ ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ လည္း သူတို႔အေန နဲ႔လည္း တကယ္ လုိအပ္တယ္။ ျမန္မာျပည္ အေနနဲ႔လည္း တကယ္ လိုအပ္တ့ဲ အတြက္ အခ်ိန္ေပးၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အဆင္ေျပသြားေအာင္ သံ တမန္ အေနနဲ႔ လုပ္ေပးရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ မမိုးဝါသနာ ပါတဲ့ အတြက္အခုလို လုပ္ခြင့္ရတဲ့ အတြက္ ဂုဏ္ လည္းယူပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

သိမ့္သိမ့္

ျမန္မာ့သတၲဳတြင္း ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္

Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under | No comments

ျမန္မာ့သတၲဳတြင္း ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္
ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ား ဆုိင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တုိင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရ ေဒသ ဥကၠ႒ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ား ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ကို ျပင္ဆင္ သည့္ ဥပေဒၾကမ္း တုိ႔အား လႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြး စဥ္းစားရန္ အဆုိကို ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ လင္းေအာင္က ယေန႔ က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ အ႒မ ပံုမွန္ အစည္းအေဝးတြင္ တင္သြင္း ရာ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ 
ျ္ပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားဆုိင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီဝင္ ဦးေစာေမာ္ထြန္းက အဓိက ျပင္ဆင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမွာ ဝင္ေငြခြန္ ဥပေဒအရ အခြန္ေကာက္ခံႏုိင္ရန္ အတြက္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ား ဆုိင္ရာ ဥပေဒ အသီးသီးတြင္ ''ဝင္ေငြခြန္ ေကာက္ခံျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေစရမည္'' ဆုိသည့္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ကိုယ္ ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ ဥကၠ႒ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒ ႏွင့္ေကာင္စီဝင္မ်ား၏ လစဥ္ခ်ီးျမႇင့္ ေငြမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ အရေလွ်ာ့ခ်၍ ခံစားလ်က္ရွိၾကပါေၾကာင္း၊
သို႔ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား၌ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ားကို ယခုတုိင္ ေလွ်ာ့ခ်ျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳလုပ္ရေသးသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ အတုိင္း မခံစားဘဲ ယခုတုိင္ ေလွ်ာ့ခ်၍ ဆက္လက္ ခံစား မည္ ဆုိပါက သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား၌ ေလွ်ာ့ခ်ျပင္ဆင္ ျပ႒ာန္းေပးရန္ လက္ေတြ႕က်က် ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊
ဥပေဒျပ႒ာန္း ခ်က္အတုိင္း မခံစားျခင္းသည္ ယာယီသေဘာ မဟုတ္ဘဲ သက္တမ္းအားျဖင့္ ထက္ဝက္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားအား ျပင္ဆင္္ရန္ အခ်ိန္သင့္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္ အေယာင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္လည္း ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္တရား စီရင္ေရး နယ္ပယ္(၃)ရပ္ စလံုး အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ညီၫြတ္မႈ ရွိေအာင္ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္း သင့္သည္ကို ေလ့လာ ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ယင္း ဥပေဒၾကမ္း အေပၚ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား အတုိင္း အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ တင္ျပအပ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို တင္သြင္း ခဲ့သည္။

ကမၻာ့တန္ဖုိးအႀကီးဆုံး မဂၤလာအခမ္းအနားမ်ား

Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under | No comments

မဂၤလာအခမ္းအနားသည္ လူ႕ဘဝတြင္ အေတာ္အတန္ကုန္က်စရိတ္မ်ားေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ဟု ဆုိနုိင္သည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ မဂၤလာေဆာင္တစ္ခုအတြက္ပ်မ္းမွ် ကုန္က်ေငြမွာ ေဒၚလာ သံုးေသာင္းရွိသည္ဟုသိရသည္။ဂုဏ္သိကၡာရာထူးႀကီးသူမ်ား၊ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူမ်ား၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူမ်ား ဘုရင့္ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ား စသူတုိ႔သည္ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ကုန္က်ေသာ မဂၤလာအခမ္းအနားႀကီးမ်ားကုိ ျပဳလုပ္က်င္းပေလ့ရွိၾကသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ကုန္က်စရိတ္အမ်ားဆုံး မဂၤလာ အခမ္းအနားငါးခုကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

(၁) Prince Charles ႏွင့္ Lady Diana

ပ်မ္းမွ်ကုန္က်ေငြ- ေဒၚလာ သန္း ၁ဝဝ

ေဝလမင္းသားခ်ားလ္ႏွင့္ မင္းသမီးေခ်ာဒုိင္ယာနာတုိ႔၏ ၁၉၈၁ခုႏွစ္က်င္းပခဲ့ေသာ မဂၤလာအခမ္းအနားသည္ ကမၻာ ေပၚ တြင္ ကုန္က်စရိတ္အမ်ားဆုံး ျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္သူ႕၏ သားႀကီးဝီလ်ံျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ေသာ စိန္႔ေပါလ္ ဘုရားေက်ာင္း (St.Paul’s Cathedral) တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ငါးေပရွိေ သာ မဂၤလာကိတ္ ေပ၂ဝ ရွည္ေသာ သတုိ႔သမီးဝတ္စုံတုိ႔ သည္လည္း စိတ္ ဝင္စားဖြယ္ရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

(၂) Vanisha Mittal ႏွင့္ Amit Bhatia
ပ်မ္းမွ်ကုန္က်ေငြ- ေဒၚလာသန္း ၆ဝ

ကမၻာ့စီးပြားေရးေလာကတြင္အသက္ငယ္ၿပီးေအာင္ျမင္ေသာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္အာမစ္ဘာတီးယာႏွင့္ကမၻာ့သံမဏိသူေဌးႀကီး N-Mittal ၏ တစ္ဦးတည္းေသာသမီး Vanisha Mittal တုိ႔၏ မဂၤလာပြဲသည္ ၾကားရ သူမ်ားကုိ အံ့ၾသရေစသည္။ ၂ဝဝ၄ခုႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၌ ျပဳလုပ္ က်င္းပခဲ့ၿပီး မဂၤလာအခမ္းအနား ဖိတ္ၾကားလႊာ ကုိ ေလယာဥ္လက္မွတ္၊ ဟုိတယ္အခန္းအမွတ္တုိ႔ႏွင့္ အတူေငြေသတၱာထဲထည့္ၿပီးေပးပုိ႔ ဖိတ္ ၾကား ခဲ့သည္။ျပင္သစ္ႏုိင္ငံဗာ ဆုိင္းနန္းေတာ္ႀကီး တြင္ ျပဳလုပ္ က်င္းပခဲ့ေ သာ မဂၤလာအခမ္းအနားတြင္ကမၻာ့တန္ဖုိးႀကီး ရွန္ပိန္မ်ားႏွင့္ ဧည့္ခံခဲ့သည္။

(၃) Prince William ႏွင့္ Kate Middleton
ပ်မ္းမွ်ကုန္က်ေငြ- ေဒၚလာသန္း ၃ဝ

မင္းသမီးေခ်ာဒုိင္ယာနာ၏ သားႀကီး၊ မင္းသားဝီလ်ံႏွင့္ကိတ္ မက္ဒဲလ္တန္၏ ၂ဝ၁၁ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ေသာ ေတာ္ဝင္ မဂၤလာေဆာင္သည္ ကမၻာေပၚရွိ လူအမ်ား အာ႐ုံစုိက္ျခင္းခံခဲ့ရ သည္။ သတုိ႔သမီး၏လည္ဆြဲတန္ဆာ မဝတ္ဆင္ခဲ့ျခင္းကပင္ ေျပာ စမွတ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ မဂၤလာပြဲတြင္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ ပန္းတန္ ဖုိးေငြမွာ ေဒၚ လာ႐ွစ္ သိန္းခန္႔ရွိသည္ဟုသတင္းမ်ားကဆုိသည္။ မဂၤလာ အခမ္း အနားကုိ စိန္႔ေပါလ္ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ စီရင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ပရိသတ္ေ ပါင္း ႏွစ္ဘီ လီယံ ခန္႔ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကသည္။

(၄) Wayne Rooney ႏွင့္ Coleen Mcloughlin
ပ်မ္းမွ်ကုန္က်ေငြ -ေဒၚလာ ခုနစ္သန္း

၂ဝဝ၈ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလန္ ေဘာလုံးသမား ရြန္းနီႏွင့္ သူ၏ငယ္ခ်စ္ Coleen Meloughlin တုိ႔ မဂၤလာေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ဖိတ္ၾကားခံရေသာ ဧည့္သည္ေတာ္ ၆၅ေယာက္ ပါဝင္ေသာ စင္းလုံးငွားေလယာဥ္ သည္ အီတလီႏုိင္ငံဂ်ီႏုိအာၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္ ေဒၚလာသန္း ၁၂ဝေက်ာ္တန္ေသာ ရြက္ေလွစီးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေနာက္ ဧည့္ သည္ ေတာ္မ်ားကုိ ၾကယ္ငါးပြင့္ ဟုိတယ္ တြင္ဧည့္ခံခဲ့ၾကသည္။ေနာက္ဆုံးကမၻာေပၚတြင္ အလွဆုံး ႏွင့္ တန္ဖုိး ႀကီးႀကီးေပးရေသာ ၁၇ရာစုဖီလာႏွင့္ အီတလီ တံငါရြာ ကေလးျဖစ္ေသာ ေပၚတုိဖီဒုိ (Protofino) အထက္ပုိင္းအလယ္ေခတ္ဆန္း ခန္းမၾကီးတစ္ခုတြင္မဂၤလာဧည့္ခံပြဲကုိ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။

(၅) Liza Minnelli ႏွင့္ David Gest
ပ်မ္းမွ်ကုန္က်ေငြ- ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၁ သန္း

၂ဝဝ၂ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ျပဳလုပ္ က်င္းပခဲ့ေသာကမၻာေက်ာ္႐ုပ္ရွင္ မင္းသမီး Liza Minneli ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ ေရးပုိင္ရွင္ David Gest တုိ႔၏ မဂၤလာ ပြဲကုိ ဂရမ္မီဆု ေပးပြဲ ႏွင့္ ခုိင္းႏႈိင္းၾကသည္။ နယူးေယာက္ ၿမိဳ႕ရွိနာမည္ေက်ာ္ Regent ဟုိတယ္ တြင္ ဧည့္ပရိသတ္ေပါင္း ၈၅ဝေက်ာ္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား သူမ်ား စြာတက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ယင္းပြဲသုိ႔ အဆုိေတာ္ မုိက္ကယ္ဂ်က္ဆင္၊အဲလစ္ ဇဘတ္ေတလာ၊ဒုိင္ယာနက္႐ုိ႕စ္စသူ တုိ႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ဧပရယ္မုိးဆက္

ႏို၀င္ဘာ ၅ ရက္ေန႔အတြက္ ရည္ၫႊန္းႏုိင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း

Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under | No comments


ယေန႔ ႏို၀င္ဘာ ၅ ရက္ေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္က သတ္မွတ္ေသာ ရည္ၫႊန္းႏုိင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း Reference Foreign Exchange Rate မွာ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာကို ျမန္မာေငြ ၉၇၂ က်ပ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ Cross Exchange Rate အရ
တစ္ယူ႐ုိ - ၁၃၁၄.၁ က်ပ္၊
စကၤာပူ တစ္ေဒၚလာ - ၇၈၂.၆၇ က်ပ္၊
စတာလင္ေပါင္ တစ္ေပါင္ - ၁၅၅၃.၀ က်ပ္၊
ဂ်ပန္ယန္း တစ္ရာ - ၉၈၆.၄၅ က်ပ္၊
ၾသစေၾတးလ်ေဒၚလာ တစ္ေဒၚလာ - ၉၂၄.၉၂ က်ပ္၊
တ႐ုတ္ယြမ္ တစ္ယြမ္ - ၁၅၉.၃၇ က်ပ္၊
အိႏိၵယ႐ူပီး တစ္႐ူပီး - ၁၅.၇၄၁ က်ပ္၊
ကိုရီးယား၀မ္ တစ္ရာ - ၉၁.၅၀၀ က်ပ္၊
မေလးရွား ရင္းဂစ္ တစ္ရင္းဂစ္ - ၃၀၆.၃၃ က်ပ္
ထုိင္းဘတ္ တစ္ဘတ္ - ၃၁.၀၅၄က်ပ္ သတ္မွတ္သည္။

အင္တာနက္ ဘဏ္စနစ္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္

Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under | No comments


Tuesday, November 5, 2013

ျပည္တြင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ Internet Banking စနစ္ကို ယခုႏွစ္ အတြင္း စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ပုဂၢ လိကဘဏ္အသိုင္းအဝိုင္းမွ သိရ သည္။ အဆိုပါမိုဘိုင္းဘဏ္ Internet Banking စနစ္ကို လုပ္ ေဆာင္ရန္ ျပည္တြင္းတြင္အသုံးျပဳေနေသာ အင္တာနက္လိုင္းႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားရွိေနေသးေၾကာင္း သိ ရသည္။ သမဝါယမဘဏ္အုပ္ခ်ဳပ္ မွုဒါရိုက္တာဦးေဖျမင့္က ''ဒီႏွစ္ ထဲမွာပဲ Internet Banking စ လုပ္မယ္။ အဲဒါေတာ့ အင္တာ နက္ေကာင္းဖို႔လိုေသးတယ္။ အင္ တာနက္မေကာင္းရင္ မရဘူး''ဟု ေျပာသည္။

အာဆီယံေဒသတြင္း နိုင္ငံ မ်ားနည္းတူ ဘဏ္လုပ္ငန္းဖြံ့ၿဖိဳး ေရးအတြက္ Mobile Banking စနစ္ႏွင့္ Internet Banking စနစ္ မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ဘဏ္လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသိုင္းအဝိုင္းက ဆိုသည္။ ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ နိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာစႏၵာဦးက က်င္းပလ်က္ ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ''ဗဟိုဘဏ္ အေနနဲ႔ မိုဘိုင္းဘဏ္ကင္းစနစ္ ခြင့္ျပဳဖို႔အတြက္ စီစဥ္ေနပါတယ္'' ဟု လႊတ္ေတာ္သို႔ ေျပာ သည္။

လက္ရွိမိုဘိုင္းဘဏ္စနစ္ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ ျမန္ မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္သို႔ တင္ၿပ ထားသည့္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္ ငါးခုခန႔္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အာရွစိမ္းလန္းမွုဖြံ့ၿဖိဳးေရး ဘဏ္မွ မန္ေနဂ်င္း ဒါရိုက္တာ ဦးရဲမင္းဦးက''ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ ေရးလိုင္းနဲ႔ ဗဟိုဘဏ္က ခြင့္ျပဳ ခ်က္ေပးရင္ ျပည္တြင္းမွာအေကာင္ အထည္ေဖာ္နိုင္မွာပါ။ လက္ရွိအ ေနအထားက အီလက္ထရြန္နစ္ ေပးမန႔္ေတြ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ မရေသးဘူး။ Internet Banking အေသးေလးေတြျဖစ္တဲ့ အက္ပ လီေကးရွင္းေလးေတြေတာ့ စ တင္ေနပါၿပီ''ဟု ေျပာသည္။

အာကာ
The Yangon Times

တစ္ဖက္ႏုိင္ငံတြင္း ဒုကၡသည္ အမည္ခံေနရာမွ အင္အား သိန္းဂဏန္းရွိ အလုပ္ လက္မဲ႕မ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္အား တုိက္ခိုက္ရန္ အစြန္းေရာက္ အဖြဲ႔မ်ားက အလံုးအရင္းျဖင္႕ ကူညီေထာက္ပံ႕သိမ္းသြင္းေနသည္ဟုဆုိ

Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under | No comments

Tuesday, November 5, 2013

ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ဖက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အတြင္း အင္အားသိန္းဂဏန္းရွိ ဒုကၡသည္ အမည္ခံေနရာမ်ားတြင္ အလုပ္လက္မဲ့လူလတ္ ပုိင္းအရြယ္မ်ားကို မိမိတို႔ျပည္နယ္အားတုိက္ခိုက္ ရန္ အင္အားစုတစ္ရပ္အျဖစ္ အစြန္းေရာက္အဖြဲ႕ မ်ားက အလံုးအရင္းျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈျပဳ သိမ္းသြင္းၿပီး သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေလ့က်င့္ေပး
ေနသည္ကိုသိရွိရေၾကာင္းရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚခင္ေစာေဝက ယေန႔ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ အဆုိ တင္သြားရာ၌ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚခင္ေစာေဝက''တစ္ဖက္ႏုိင္ငံ၏ ေရြး ေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလတြင္ ပါတီႀကီးႏွစ္ခု အားၿပိဳင္မႈ၊ အေထြေထြသပိတ္ေမွာက္မႈ၊ ဆူပူ အၾကမ္းဖက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္ပြားၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား
ေလ်ာ့ရဲေနခ်ိန္ႏွင့္တုိက္ဆိုင္ ေနသျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသတြင္ရွိေသာ လက္နက္ ကိုင္အင္အားစုမ်ားအတြက္ ထိန္းခ်ဳပ္မည့္သူ မရွိဘဲ စိတ္ႀကိဳက္ၾကံစည္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေနပါတယ္။ ယခုလုိအခ်ိန္မ်ိဳး တြင္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသ တြင္လဲ(န.စ.က)ဖ်က္သိမ္းၿပီး အင္အားလစ္ဟာမႈ ျဖစ္ေပၚေနေသာအခ်ိန္ႏွင့္ တုိက္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေန ရပါေၾကာင္း၊ (န.စ.က) ေနရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ကဝင္ေရာက္ သည္ဆုိေသာ္လဲ လူအင္အား အေနျဖင့္ ယခင္ (န.စ.က)ထက္ ေထာင္ဂဏန္းေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ နယ္ေျမ မကၽြမ္းက်င္မႈ၊ နယ္စပ္ေဒသတြင္ လံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္စစ္နည္းဗ်ဴဟာအေတြ႕ အၾကံဳမရွိေသးသူမ်ားျဖစ္ေနျခင္း၊ အင္အား နည္းပါးမႈေၾကာင့္ ျမစ္ေပါက္၊ ေခ်ာင္းေပါက္ႏွင့္ ကင္း စခန္းမ်ားတြင္ လံုျခံဳေရးအျပည့္အဝ ခ်မထားႏုိင္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕ေပၚမွအပ လ.ဝ.က လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန္႔ေနျခင္းတုိ႔ကို ေတြ႔ျမင္ၾကား သိေနရပါတယ္''ဟု အဆုိတင္သြင္း ရာတြင္ တင္ျပေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဌာနဒုတိယဝန္ႀကီးကျပန္လည္ရွင္းလင္းရာ ရခုိင္ ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္ အစြန္ဆံုးတြင္တည္ရွိၿပီး လူဦးေရ ၈၁၁ဝဝ၉ ဦးေနထုိင္ကာ ယင္းအနက္ ဘဂၤါလီ/ ႏုိင္ငံျခားသားဦးေရမွာ ၇၃၈၃၉၃ ဦးရွိ၍ တုိင္း ရင္းသားဦးေရမွာ ၇၂၆၁၆ ဦးရွိသည္ဟုဆုိသည္။ ေနထုိင္သူအားလံုးအနက္ ဘဂၤါလီ/ႏိုင္ငံျခားသား ဦးေရက တုိင္းရင္းသားဦးေရထက္ လူဦးေရ ၆၆၅၇၇၇ ဦး (ေျခာက္သိန္းေျခာက္ေသာင္း ေက်ာ္) ပိုမုိေနသည္ကုိ တြက္ခ်က္သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ ရဲႏွင့္ျပည္သူအခ်ိဳးမွာ တစ္ အခ်ိဳး ၉ဝဝ ျဖစ္ေသာ္ လည္း ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္မူ တစ္ အခ်ိဳး ၅ဝဝ ျဖင့္ လံုျခံဳေရးတာဝန္ယူေပးထားေၾကာင္း၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဌာန အေနျဖင့္ သတင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ဂ်ီအက္စ္အမ္ဖုန္း အလံုး ၁ဝဝဝကို ရခုိင္ျပည္နယ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕သုိ႔ျဖန္႔ေဝထားရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး အတြက္ ရဲတပ္ရင္းအင္အားတုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည့္အျပင္ ပင္လယ္ျပင္လံုျခံဳေရးတာဝန္ မ်ားကို ေရေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ကေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ တရားမဝင္ဝင္ေရာက္မႈ မ်ားကို ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး ကာရံ ျခင္းလုပ္ငန္းကို ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ နတ္ျမစ္ဝမွ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္တစ္ ေလွ်ာက္ ၁၆၈ဒသမ၅၆၈ မုိင္အထိ အပိုင္းေလး ပိုင္းခြဲကာေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ဒုတိယ ဝန္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုန္းကရွင္းျပသည္။

The Union Daily

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ NGO ႏွင့္ INGO မ်ား မွ်မွ်တတ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သတိေပး

Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under | No comments

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၄

လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ခုၾကား ခြဲျခား ဆက္ဆံသည္ဟုဆိုကာ ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္ ခံေနရသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ NGO ႏွင့္ INGO မ်ား လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခု အတူတကြ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လူသားခ်င္း စာနာသည့္ အကူအညီမ်ား ေပးရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရန္ႏွင့္ မွ်တမႈရွိရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာဆိုေၾကာင္း ျပည္နယ္ ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးဦးလွသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအဝင္ INGO၊ INGO မ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး၌ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ယင္းသို႔ ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ပဋိပကၡမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေဒသျဖစ္သျဖင့္ အကူအညီမ်ား ေပးရာတြင္ ပြင့္လင္းမႈ ရွိရန္ႏွင့္ မွ်တမႈရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ NGO ႏွင့္ INGO မ်ားအေနႏွင့္ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ကာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား မွ်တမႈ ရွိေၾကာင္း ထင္သာျမင္သာ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာဆိုသည္ဟု ဦးဦးလွသိန္းက ဆိုသည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ NGO ႏွင့္ INGO အဖြဲ႕ ၁၈ ခုမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး NGO ႏွင INGO မ်ားအေနႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္ရာတြင္လည္း ဥပေဒ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္အညီ ေနထိုင္ရန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ၎ကထပ္မံ ေျပာဆိုသည္။

ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ သတင္းျပန္ၾကားေရးဌာန (UNIC) မွ ျပန္ၾကားေရးအရာရွိ ဦးေအးဝင္းကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာတြင္ NGO ႏွင့္ INGO မ်ားသည္ လြတ္လပ္မႈ၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈ၊ ဘက္မလိုက္မႈစသည့္ အေျခခံ အခ်က္မ်ားကို မလြဲမေသြ လိုက္နာရေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ NGO ႏွင့္ INGO မ်ားကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာဆိုမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သီးျခားမွတ္ခ်က္ေပး ေျပာဆိုျခင္း မျပဳေပ။

NGO ႏွင့္ INGO မ်ားသည့္ ရခိုင္ႏွင့္ ဘဂၤါလီ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ခုၾကားခြဲျခား ဆက္ဆံသည္ဟုဆိုကာ ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္ေန႔က စစ္ေတြၿမဳိ႕ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံဝင္း အတြင္းတြင္ ၿမဳိ႕ခံလူထု ၃၀၀ ေက်ာ္က ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္ခဲ့မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔က ေပါက္ေတာၿမဳိ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ဒဏ္ရာရရွိသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို INGO တစ္ခုက အျမန္ေရယာဥ္ျဖင့္ ေခၚေဆာင္ကာ စစ္ေတြေဆး႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္ ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေမာင္းတြင္ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ရရွိခဲ့သည့္ ရခိုင္ အမ်ဳိးသမီးကို ေခၚေဆာင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ေဒသခံမ်ား မေက်နပ္ၾကေၾကာင္း ေပါက္ေတာ ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ေပါက္ေတာၿမဳိ႕နယ္ရွိ ေဒသခံ မဟုတ္သည့္ NGO ႏွင့္ INGO မ်ား ႏွစ္ရက္အတြင္း ထြက္ခြာေပးရန္ အခ်က္ပါဝင္သည့္ ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ကို ၿမဳိ႕လူထုက ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ INGO ႏွင့္ NGO အဖြဲ႕ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည့္အနက္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၁၉ ဖြဲ႕ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိသည္ဟု ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း ေဒသခံလူထုကမူ INGO ႏွင့္ NGO အဖြဲ႕ေပါင္း ၈၀ ခန္႔ ရွိသည္ဟု ေျပာဆိုထားသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူ ၆၉ ဦးကို ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္ေန႔က ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရာတြင္ INGO ဝန္ထမ္းႏွစ္ဦး ပါဝင္သည္။

The Voice Weekly

First Look: LG ‘G Pad’

Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under | No comments

ေတာင္ကိုရီးယားအေျခစိုက္ LG အီလက္ထေရာနစ္ ကုမၸဏီက IT Gadgets ေတြမွာလည္း ေျခလွမ္းက်ဲေနတာကို ပရိသတ္ေတြ သတိထားမိမွာပါ။ ရက္ပိုင္းကမွ ထြက္ရွိထားတဲ့ Nexus 5 စမတ္ဖုန္းဟာလည္း LG နဲ႔ Google ပူးေပါင္းထုတ္လုပ္ လိုက္တဲ့ Android 4.4 (KitKat) ကိုပထမဆံုး အသံုးျပဳထားကာ LG G2 ဖုန္းနဲ႔ Hardware ပိုင္းမွာ ဆင္တူေနတယ္လို႔ သတင္းေတြထြက္ေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုေျခလွမ္းက်ဲေနတဲ့ LG ရဲ႕ ရွားရွားပါးပါး Tablet တစ္လံုးျဖစ္တဲ့ G Pad နဲ႔မိတ္ဆက္ ေပးလိုက္ပါတယ္။

နာမည္အျပည့္အစံုကေတာ့ LG G Pad 8.3 ဆိုတဲ့အတိုင္းပဲ မ်က္ႏွာျပင္အက်ယ္ ၈.၃လက္မ WUXGA Capactivite Touchscreen ျဖစ္ပါတယ္။ Screen ကုိဖြင့္ဖို႔ Power ခလုတ္ကို ႏွိပ္ေနစရာမလိုေတာ့ဘဲ Screen ကို ႏွစ္ခ်က္ထိလိုက္ရံုျဖင့္ ပြင့္လာေစမယ့္ KnockOn ဆိုတဲ့ Feature လည္းထည့္သြင္း ထားပါတယ္။

1920×1200 Resolution ရွိၿပီး စာဖတ္ျခင္းနဲ႔ Web Browsing လုပ္ျခင္းေတြမွာ အဆင္ေျပေစမွာပါ။

တပ္ဆင္ထားတဲ့ Chipset က Qualcomm ရဲ႕ Snapdragon 600 ျဖစ္ၿပီး CPU ကေတာ့ Quad-core 1.7 GHz Krait 300 ပါ။ RAM 2GB စီစဥ္ေပးထားကာ ဂရပ္ဖစ္ကိုလည္း Adreno 320 တပ္ဆင္ထားတာေၾကာင့္ ဂရပ္ဖစ္ျမင့္မားတဲ့ Tablet တစ္လံုးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကင္မရာက 5MP အရည္အေသြးနဲ႔ တပ္ဆင္ထားတာျဖစ္ၿပီး Autofocus, LED Flash, Geo-Tagging, Image Stabilization, Time catch shot & VR panoramas စတဲ့ Features ေတြလည္း အစံုအလင္ပါ၀င္ ေနပါတယ္။ ဗီဒီယိုေတြကိုလည္း 1080p@30fps အရည္အေသြးနဲ႔ ရိုက္ကူးႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ေရွ႕ကင္မရာ 1.3 MP ျဖစ္ပါတယ္။

Tablet အတြင္းမွာ အခ်က္အလက္သိုေလွာင္ဖို႔ 16GB built-in storage ပါ၀င္ၿပီး မလံုေလာက္ေသးရင္ ထပ္မံခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔ microSD card slot လည္း စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ 4600 mAh Li-ion Battery တပ္ဆင္ေပးထားကာ ဘကၳရီသက္တမ္း ၇နာရီေက်ာ္ ဆက္တိုက္သံုးစြဲႏိုင္မွာပါ။

အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ သံုးစြဲဖို႔ကေတာ့ Wi-Fi စနစ္တစ္မ်ိဳးတည္း ရွိကာ အေလးခ်ိန္ 338 ဂရမ္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ သံုးစြဲထားတဲ့ ခ်စ္ပ္ Snapdragon 600 ဆိုတာက ေ၀ဖန္စရာ တစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ေနာက္ဆံုးေပၚမဟုတ္လို႔ပါ။

ဒီဇိုင္းေလးက လွပၿပီး ေဒၚလာ ၃၅၀ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ထားပါတယ္။ OS က Android 4.2.2 (Jelly Bean) ျဖစ္ၿပီးေတာ့ Power ခလုတ္နဲ႔ အသံအတိုး/အက်ယ္ ခလုတ္ေတြဟာ Tablet ရဲ႕ ညာဘက္မွာ ပါ၀င္ေနတာပါ။ 

Ref: Engadget, GSM Arena

အေမရိကန္ SWAT အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under | No comments

SWAT (Special Weapons And Tactics) လို႔အမည္ရတဲ့ အေမရိကန္မွ အထူးကြန္မန္ဒို တပ္ဖြဲ႔ဟာ ကမၻာက အသိအမွတ္ျပဳရေလာက္ေအာင္ ထူးခြ်န္ ထက္ျမတ္ ၾကပါတယ္။ 

၁၉၆၄ ခုႏွစ္က စတင္ဖြဲ႔စည္းေပမယ့္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္မွ ေလာ့အိမ္ဂ်စ္လစ္ျမိဳ ႔က LAPD (ေလာအိမ္ဂ်လစ္ ရဲဌာနခ်ဳပ္) ကေန ေသခ်ာ ဖြဲ႔စည္းျဖစ္တာ ျဖစ္ ပါတယ္။ အစက LAPD နဲ႔ ပူးတြဲေပမယ့္ ေနာက္ေတာ့ SWAT ဆုိတာကို သီးျခား အဖြဲ႔တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေစခဲ့ ပါတယ္။ ဒီအတြက္လည္း ေသ ခ်ာ ေလ့က်င့္မွု ျပဳလုပ္ထားေပးျပီး အေမရိကန္မွ အေတာ္ဆံုး ရဲမ်ား စုစည္းရာလို႔ေတာင္ ေျပာစမွတ္ျပဳ ပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ သူတို႔လိုပဲ FBI, CIA တို႔ ရွိေနေသးေပမယ့္ SWATက Local ကို ဦးစားေပးတဲ့ အဖြဲ႔ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ FBI, CIA တို႔မွ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရး တို႔ ျပဳလုပ္ေပ မယ့္ SWAT ရဲ ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်ည္းကေတာ့ သိပ္မမ်ားပါဘူး။ 

SWAT Team ရဲ ႔ Duty အေနနဲ႔က ဓားစာခံ ကယ္တင္ျခင္း၊ ပဋိပကၡ ျဖစ္ ပြားမွုကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ VIP ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာ့င့္ျခင္း၊ ဝရမ္းေျပးဖမ္းဆီး မွုအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း၊ အေရးေပၚ အေျခအေနအတြက္ လံုျခံဳေရး ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ ျပႆနာ မ်ား ေျဖရွင္းျခင္း အစရွိတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားကို အဓိက ထား ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ တိုက္ပြဲ ဝင္ဖို႔ပါပဲ။ 

လက္နက္ မၾကီး၊မငယ္ အရြယ္အလတ္စားမ်ားကို အဓိကထား အသံုးျပဳ ပါတယ္။ စက္ေသနတ္၊ ရိုင္ဖယ္၊ ေသနတ္တို၊ စႏိုက္ပါ၊ လက္ပစ္ဗံုး၊ မီးခိုးဖံုး တို႔ကို အဓိကထား အသံုးျပဳ ပါတယ္။ အဓိက ေအာင္ျမင္မွု ၂ ခု အေနနဲ႔ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ေက်ာ္က အေမရိကန္မွာ ၾကီးထြားခဲ့တဲ့ SLA သူပုန္အဖြဲ႔အစည္း ကို ျဖိဳခြင္း လိုက္ႏိုင္ခဲ့ျပီး SWAT မွာ တစ္ေယာက္မွာ မေသပါဘူး။ ျပီးေတာ့ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွာ Colardo မွာ Columbine High School massarcre မွာလည္း ေအာင္ျမင္မွု ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းက မွုခင္း၊ ပစ္ခတ္မွု၊ အၾကီးအေသး ေနရာစံုမွာ ပါဝင္ျပီး ေအာင္ျမင္တဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔ တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔မွာ SWAT Team ဟာ ကမၻာ အေတာ္ဆံုး ကြန္မန္ဒို ရဲတပ္ဖြဲ႔ စာရင္းထဲမွာ ပါဝင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။
.
Ref: wiki
ေအာင္ခမ္း ( ရိုးရာေလး )

nokia ဖုန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုျမန္မာစာထည္ ့ခ်င္တဲ ့သူေတြအတြက္

Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under | No comments

nokia ဖုန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုျမန္မာစာထည္ ့ခ်င္တဲ ့သူေတြအတြက္ပါ။samsung ,LG , Sonny တစ္ခ်ိဳ ့ဖုနု္းေတြအတြက္ေတာင္ပါပါတယ္။ ျမန္မာေဖာင္ ့သြငး္လို ့ရမဲ ့ဖုန္းအမ်ိဳးအစား
မ်ားကေတာ ့

Symbian O 9.1
Nokia 3250
Nokia 5500 Sport
Nokia E50
Nokia E60
Nokia E61
Nokia E61i
Nokia E62
Nokia E65
Nokia E70
Nokia N71*. Nokia N73
Nokia N75
Nokia N77
Nokia N80
Nokia N91
Nokia N91 8GB
Nokia N92
Nokia N93
Nokia N93i
Samsung SGH-i570
Symbian Os 9.2
LG KS10
LG KT610
LG KT615
Nokia 5700 XpressMusic
Nokia 6110 Navigator
Nokia 6120 Classic
Nokia 6121 Classic
Nokia 6124 classic
Nokia 6290
Nokia E51*. Nokia E63
Nokia E66
Nokia E71
Nokia E71x
Nokia E90 Communicator
Nokia N76
Nokia N81
Nokia N81 8GB
Nokia N82
Nokia N95
Nokia N95 8GB
Samsung SGH-G810
Samsung SGH-i400
Samsung SGH-i408
Samsung SGH-i450
Samsung SGH-i458
Samsung SGH-i520
Samsung SGH-i550
Samsung SGH-i550w
Samsung SGH-i560
Samsung SGH-i568
Symbian O 9.3
Nokia 5320 XpressMusic
Nokia 5630 XpressMusic
Nokia 5730 XpressMusic
Nokia 6210 Navigator
Nokia 6220 Classic
Nokia 6650 fold
Nokia 6710 Navigator
Nokia 6720 Classic
Nokia 6730 Classic
Nokia 6760 Slide*. Nokia 6790 Surge
Nokia C5-00
Nokia E5-00
Nokia E52
Nokia E55
Nokia E72
Nokia E73 Mode
Nokia E75
Nokia N78
Nokia N79
Nokia N85
Nokia N86 8MP
Nokia N96
Nokia X5
Samsung GT-i8510 (INNOV8)
Samsung GT-I7110
Samsung SGH-L870
Symbian Os9.4
(Corresponds to Symbian^1 )
Nokia 5228
Nokia 5230
Nokia 5233
Nokia 5235
Nokia 5250
Nokia 5530 XpressMusic
Nokia 5800 XpressMusic
Nokia 5800 Navigation Edition
Nokia C5-03
Nokia C6-00
Nokia N97
Nokia N97 mini
Nokia X6
*. Samsung i8910 Omnia HD [ 8 ]
Sony Ericsson Satio
Sony Ericsson Vivaz
Sony Ericsson Vivaz Pro
Symbian^3
(or PR1.0,1.1,1,2,Symbian Anna ) 5.2 9.5
Nokia X7
Nokia E6
Nokia 500
Nokia 702T
Nokia T7
Nokia C6-01
Nokia C7-00
Nokia E7-00
Nokia N8
Symbian^3 (or Symbian Belle )
Nokia 600
Nokia 700
Nokia 701

nokia ဖုန္းေတြကိုျမန္မာစာထည္ ့သြင္းဖို ့အတြက္ဆိုရင္ ဖုန္းကိုအရင္ဆံုး hack ရပါမယ္ အဲဒီအတြက္ အရင္ဆံုးလိုအပ္တဲ ့ဖိုင္ေလးကို ေဒါင္းလိုက္ပါ။

http://www49.zippyshare.com/v/38282452/file.html


( အဆင့္ ၁. )
--------------------------------------

NortonSymbian.sisx ကုိ Install လုပ္ပါ။
( အဆင့္ ၂ )
----------------------------------------
NortonSymbian.sisx ကုိ Install လုပ္ၿပီးရင္ ဖြင္ ့လိုက္ ပါ.....Options ကုိသြားပါ..Anti-Virus ကုိထပ္သြားပါ..
Quarantine list ကုိေရြးပါ..
( အဆင္ ့ ၃ )
--------------------------------------------------
Options ကုိႏွိပ္ျပီး ..Restore ကုိႏွိပ္ပါ..
Yes or No ေပၚလာရင္ Yes ကိုႏွိပ္ပါ..ျပီးရင္ Exit ကုိႏွိပ္ထြက္ပါ..
( အဆင္ ့ ၄ )
------------------------------------------

ဖုန္း Settings ထဲ Application mgr(manager) ကုိသြား.. က်လာတဲ့ အထဲက Symantec Symbian H***
ဆုိတဲ့စာတန္းကုိရွာၿပီး uninstall လုပ္ေပးပါ..ျပန္ထြက္..


( အဆင္ ့ ၅ )
--------------------------------
ေစာေစာက ေဒါင္းထားတဲ့ အထဲက RomPatcherPlus_ 3.1 lite.sisx ကုိ install လုပ္လုိက္ပါ..
ၿပီးရင္ RomPatcherPlus ဆီသြားၿပီး ဖြင့္ပါ..Install Server RP+ နဲ႔ Open4all RP+ ဖုိင္ႏွစ္ခုကုိေတြ႕ရပါမယ္..
တခုခ်င္းဆီကုိႏွိပ္ပါ.Options ကုိသြားပါ..All Patches ကုိ ႏွိပ္ Apply ကုိထပ္ႏွိပ္ပါ..
ေနာက္ထပ္ဖိုင္တစ္ခုကို လည္း အဲ့ဒီ အတုိင္းလုပ္ပါ..
ျပီးရင္ ဖုန္းကုိ hack တဲ့ အဆင့္ၿပီးသြားပါျပီ.
.ေဖာင့္ထည့္ဖုိ႔ပဲ လုိပါေတာ့မယ္..

ေဒါင္းလုပ္ယူထားတဲ ့အထဲမွာ ျမန္မာ ေဖာင့္ဖိုင္ပါပါတယ္ ..Memory crad ရဲ ့ကုိယ့္ထည့္ထားတဲ့ေနရာ မွာသြားရွာၿပီး install လုပ္လုိက္ပါ..ဘာေမးေမး လုပ္မယ္ပဲ ေျဖေပးပါ...
ဲၿပီးၿပီဆုိတာနဲ႔ ဖုန္းကုိ Restart သာခ်လုိက္ပါ။


pdf file ေလးအေနနဲ ့သိမ္းထားမယ္ဆိုရင္ Downloadယူရန္

အဇၥ်တၱဒိုင္ယာယီ

Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under | No comments

ထမင္းေျခာက္နဲ႔ထန္းလ်က္ လဲ၊ ထန္းလ်က္ ၂ ပိႆာ

ထမင္းေျခာက္ ရြာအေနာက္ပုိင္းက မိဖား ေရာင္း- ၀တၳဳ ၁၀၀ က်ပ္

ေက်ာင္းၿခံစည္းရုိးမွ မန္က်ီးသီးေရာင္း - ၀တၳဳေငြ ၂၀၀ က်ပ္

ေနာက္ထပ္ ေရာင္းဘို႔ ထမင္းေျခာက္လက္က်န္ တစ္တင္းခြဲ၀င္အိတ္နဲ႔ ၂ အိတ္

(ကပၸိယႀကီး ဦးညဳိႀကီး၏ ဒုိင္ယာယီ)
ဘယာေၾကာ္ငါးခုဘိုး- ေတာင္ပုိင္း ေဒၚေခြး

ၾကက္သြန္ေပါင္းေၾကာ္- ဆယ္ခု အေနာက္ပုိင္းက ေဒၚႀကီးမတင္ပု

ကုိသာအုိးကုိ ဗူးသီးငါးလုံးဘုိးေပးရမယ္

ႀကီးေဒၚမတင္ေအးကို ဆီတစ္ပိႆာဘုိးေပးရမယ္

(အေၾကာ္သည္မ မပု ဒုိင္ယာယီ)
ေမာင္ကံသာ၏ ႏြားခုိးမႈ- 10. 09. 2008

ဦးလွထြန္းႏွင့္ ဦးညီပုတုိ႔၏ ကုမၸဏီျပႆနာ - 18. 10. 2008

ေမာင္ႏုိင္မုိးႏွင့္မခင္ႏြယ္ မဂၤလာပြဲ- 20. 11. 2008

ကုိဖုိးကြန္း ၿခံေျမေရာင္း၀ယ္မႈျပႆနာ- 01. 01. 2009

(ေရွ႔ေနႀကီး ဦးသာျမတ္၏ဒုိင္ယာယီ)
ဆယ္တန္းေအာင္စာရင္းထြက္သည့္ေန႔- ငါးဘာသာဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ 10. 07. 2008

ေဆးတကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ရခဲ့- 10. 12. 2008

ေဆးတကၠသုိလက္ စတင္တက္ေရာက္ခဲ့- 01. 06. 2009

(ေဆးေက်ာင္းသူ မေအးျမတ္စႏၵာ၏ ဒုိင္ယာယီ)

ဒုိင္ယာယီဆုိတာ မွတ္တမ္း၊ ကိုယ့္ဘ၀ရဲ့ ထူးေထြမႈေလးေတြထဲက ထူးျခားမႈေလးေတြ၊ အလုပ္မွာ ေမ့ သြားမွာစုိးရိမ္ၿပီး ေရးမွတ္ထားၾကတဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးေတြေပါ့။ အဆုိးေတြ ပါတတ္သလုိ အမ်ား အားျဖင့္ကေတာ့ အေကာင္းေလးေတြခ်ည္း ေရးမွတ္တတ္ၾကပါတယ္၊ သူခုိးတစ္ေယာက္ရဲ့ဒုိင္ယာယီ ထဲမွာေတာ့ သူခုိးလုိ႔ရတဲ့ပစၥည္းေတြ ေရးမွတ္ေကာင္းမွတ္ပါမယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဘယ္သူ႔အိမ္က ဘယ္ေလာက္ ဘယ္မွ်ဆုိတာကိုေတာ့ မွတ္သားေလ့မရွိပါဘူး၊ ဘာေၾကာင့္ဆုိ အဲဒီလိုမွတ္ခဲ့ရင္ အဲဒီဒုိင္ယာယီဟာ တစ္ေန႔သူ႔ကိုဒုကၡေပးတတ္လုိ႔ပါ၊ လူသတ္သမား တစ္ေယာက္ဟာလည္း သူ႔ေရး မွတ္တမ္းဒုိင္ယာယီထဲမွာ သူသတ္ခဲ့တဲ့ လူေတြရဲ့နာမည္စာရင္းကို မွတ္သားေလ့မရွိပါဘူး၊ ခုနေျပာသလုိပါပဲ သူ႔ရဲ့ဒိုင္ယာယီက သူ႔လည္ပင္းကို သူကိုယ္တုိင္ ႀကဳိးစားကြင္းစြပ္မွာစုိးလုိ႔ပါ၊ ေလာက ဒုိင္ယာယီ၊ ဒီဒုိင္ယာယီကုိ ဗဟိဒၶ- ခႏၶာကိုယ္ အျပင္ပက ဒုိင္ယာယီလုိ႔ ေခၚပါတယ္။

အဲဒီဗဟိဒၶဒုိင္ယာယီဆုိတာကေတာ့ ကိုယ္ေရးခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာေလးေတြကုိ ေရြးၿပီး ေတာ့ ေရးလုိ႔ရပါတယ္၊ ကိုယ္မလုိတာေတြ မေရးဘဲထားလုိ႔လည္း ရပါတယ္၊ အေကာင္းေလးေတြကိုပဲ ေရြးႏႈတ္ၿပီး ေရးတတ္ၾကတာကေတာ့ ထုံးစံပါပဲ။ အဲဒီဒုိင္ယာယီေရးဘို႔က အနည္းဆုံးစာကိုေရးတတ္ ဖတ္တတ္ျဖစ္ရပါမယ္၊ စာအုပ္တစ္အုပ္၊ ေဘာ့ပင္တစ္ေခ်ာင္း (ဒါမွမဟုတ္) ခဲတံတစ္ေခ်ာင္းလုိပါမယ္၊ ပညာတတ္အသုိင္း၀ုိင္းေတြကေတာ့ ဒုိင္ယာယီစာအုပ္ဆုိၿပီး သီးသန္႔ထားၾကပါတယ္၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းက ကပၸိယႀကီးတုိ႔လိုလူမ်ဳိးကေတာ့ ေက်ာင္းမွာရွိေနတဲ့ သူေနတဲ့ ဇရပ္နံရံဟာ သူ႔အတြက္ ဒိုင္ယာယီပါပဲ၊ မီးေသြးခဲတစ္ခဲ (ဒါမွမဟုတ္) ေျမျဖဴခဲအတုိတစ္ေခ်ာင္းရွိရင္ သူ႔အတြက္ သူ႔ဒုိင္ယာယီ ေရးသားျခင္းကိစၥၿပီးပါတယ္၊ အေၾကာ္သည္မ မပုတုိ႔လုိမ်ဳိးက်ေတာ့လည္း ဗလာစာအုပ္တစ္အုပ္ဆုိ သူ႔အတြက္ ဒုိင္ယာယီေရးဘုိ႔ျပည့္စုံပါၿပီ။ ဒါေတြက ဗဟိဒၶဒိုင္ယာယီေတြေပါ့။

ဗဟိဒၶဒိုင္ယာယီကိုေရးၾကသလုိ မျဖစ္မေနေရးသင့္တာကေတာ့ အဇၥ်တၱဒုိင္ယာယီပါပဲ၊ ကိုယ္တြင္း ဒုိင္ယာယီေပါ့၊ ႏွလုံးသားထဲမွာ ေရးရတဲ့ ကိုယ္တြင္းဒိုင္ယာယီပါ၊ အဲဒါက ေဟာဒီပစၥဳပၸန္ ေလာက တစ္ဘ၀စာတြင္မဟုတ္ပါဘူး၊ သံသရာအတြက္ပါ အေရးပါမွာမို႔ပါ၊ ေရးသင့္ပါတယ္၊ ေရးဘို႔ အလြန္ပဲ လုိအပ္ပါတယ္၊ ဗဟိဒၶဒုိင္ယာယီမွာကေတာ့ ကိုယ္ေရးလုိရာေတြ ေရြးေရးလုိ႔အဆင္ေျပ ေပမယ့္ အဇၥ်တၱဒုိင္ယာယီမွာကေတာ့ ကိုယ္အေၾကာင္း ကုိယ္လုပ္တဲ့အေၾကာင္း မခၽြင္းမခ်န္ အားလုံးေရးသားဘို႔ေရးသားဘို႔လုိပါတယ္၊ ဗဟိဒၶဒုိင္ယာယီက လိမ္လုိ႔ရ ညာလုိ႔ရပါတယ္၊ အဇၥ်တၱဒုိင္ယာယီမွာကေတာ့ လိမ္လုိ႔ညာလုိ႔ မရပါဘူး၊ အဲဒီလုိလုပ္ရင္လည္း အနည္းဆုံး ကုိယ္လုပ္တာကို ကုိယ္ကိုယ္တုိင္က သိေနပါတယ္၊ လိမ္လည္း ကိုယ္ခံ၊ မလိမ္လည္း ကိုယ္အတြက္ ခ်ည္းပါပဲ၊ ဘယ္လုိေရးၾကမလဲ၊ ဒီလုိေလးေရးရပါမယ္။

၁။ ႏွလုံးသားဆုိတဲ့ စာမ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ (ႏွလုံးသားစာအုပ္)

၂။ စိတ္ဆုိတဲ့ ကေလာင္တံေလးနဲ႔

၃။ ညအိပ္ရာ၀င္ခ်န္

၄။ နဖူးေပၚလက္တင္

၅။ စဥ္းစားခန္း၀င္ၿပီး

၆။ ငါဒီေန႔ ဘာေတြ လုပ္ခဲ့သလဲ၊ ဘာေတြေျပာခဲ့သလဲ၊ ဘာေတြေတြးခဲ့သလဲ

အျမန္လမ္းမႀကီးေပၚ ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္တစ္စီးတိမ္းေမွာက္ ႏွစ္ဦးေသ၊ သုံးဦးဒဏ္ရာရ

Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under | No comments

မဂၤလာေဆာင္အျပန္ လူငါးဦး ပါ ကိုယ္ပိုင္ပရာဒိုကားတစ္စီး ယာဥ္ေမာင္းအိပ္ငိုက္၍ တိမ္းေမွာက္သျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းအပါအဝင္ ႏွစ္ဦး ေသဆုံးၿပီး သုံးဦး ဒဏ္ရာျပင္း ထန္စြာရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမႀကီး ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး ေတာင္ငူခ႐ိုင္ အုတ္တြင္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၄ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


ျဖစ္စဥ္မွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ရန္ကုန္သို႔အျပန္ ယာဥ္ေမာင္း ခင္ေမာင္ေက်ာ္ (၄၄ ႏွစ္) ေက်ာင္း ေတာ္ရာ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေမာင္းႏွင္ လာေသာ ကိုယ္ပိုင္ပရာဒိုကား အမွတ္ ၃ဃ/--- သည္ ႏိုဝင္ဘာ ၄ ရက္ နံနက္ ၅ နာရီက အျမန္ လမ္းမႀကီး အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ မိုင္ တိုင္အမွတ္ (၁၂၁/၂ႏွင့္ ၁၂၁/၃) အၾကားအေရာက္ ယာဥ္ေမာင္း အိပ္ငိုက္ရာမွ လမ္းလယ္ရွိကြန္ ကရစ္ကၽြန္းတိုင္မ်ားကို တိုက္မိၿပီး ယာဥ္တိမ္းေမွာက္သြားသည္။

ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ ယာဥ္ ေမာင္း ခင္ေမာင္ေက်ာ္၊ ဦးေဇာ္လြင္၊ ေဒၚေထြးယုံ၊ ေဒၚသိန္းသိန္းႏွင့္ မဖူးပြင့္သက္တို႔သည္ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိကာ ျဖဴးျပည္သူ႕ ေဆး႐ုံႀကီး အေရာက္တြင္ ယာဥ္ေမာင္း ခင္ေမာင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဦးေဇာ္လြင္တို႔ႏွစ္ဦးသည္ ဒဏ္ရာ မ်ားျဖင့္ေသဆုံးသြားၾကၿပီး က်န္ လူနာမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း သိရသည္။

ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈသတင္းရလၽွင္ရခ်င္း အျမန္လမ္းမႀကီး ၁၁၅ မိုင္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း အေရးေပၚေရွးဦးျပဳစုျခင္းစခန္းမွလူနာတင္ယာဥ္တစ္စီးႏွင့္ တာဝန္ခံ ေဒၚသန္းသန္းျမင့္ႏွင့္ အဖြဲ႕၊ ၁၂၂ မိုင္ရွိ အာေရာဂ်ံၿခံမွ ဦးကိုကိုႀကီး ႏွင့္ ကုသိုလ္ျဖစ္ လူနာတင္ယာဥ္ တစ္စီးႏွင့္ ေဗာဓိကုန္းရဲစခန္းမွ လူနာတင္ယာဥ္တစ္စီးတို႔ ေရာက္ရွိ ၾကၿပီး လူနာမ်ားကို ျဖဴးေဆး႐ုံႀကီးသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ၾကသည္။ အမႈကို အျမန္ လမ္းမႀကီး ေဗာဓိကုန္းရဲစခန္းက အေရးယူထားေၾကာင္း သိရ သည္။

ေက်ာ္လွ(ေတာင္ငူ)
Myanmaalinn

ငါးမန္းမ်ား ရရွိေရး အတြက္ စေတး ခံေနရသည့္ လင္းပိုင္မ်ား

Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under | No comments

လင္းပုိင္ဟု ဆုိလိုက္လွ်င္ ၿပံဳးခ်ဳိေသာ မ်က္ႏွာေလးမ်ားရွိၿပီး လူသားမ်ားႏွင့္ ယဥ္ပါး ကြၽမ္းဝင္တတ္သည့္ ေရေန သတၱဝါေလးမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ျမင္ေယာင္မိၾကမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ ခ်စ္စရာ လင္းပုိင္ ေလးမ်ားသည္ ခိုင္မာမႈ မရွိလွသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခုေၾကာင့္ ၎တို႔ ခင္မင္ရင္းႏွီး ကြၽမ္းဝင္ လိုသည့္ လူသားမ်ား၏ ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ ေနရျခင္းမွာ ဆိုးရြားလွသည့္ ဝဋ္ေၾကြးတစ္ခု အျဖစ္ ယူဆရမည္ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ေတာင္အေမရိက တုိက္ရွိ ပိ႐ူးႏိုင္ငံမွ ငါးမန္းဖမ္း ေရလုပ္သားမ်ားသည္ ၎တို႔အနီး ခ်ဥ္းကပ္လာသည့္ လင္းပိုင္မ်ားကို ဆြဲယူ သတ္ျဖတ္ေလ့ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ လင္းပိုင္ ခ်စ္သူမ်ားအတြက္ ပို၍ ရင္နာစရာေကာင္းေသာ အခ်က္မွာ ထိုသို႔ သတ္ျဖတ္ျခင္းသည္ ငါးမန္းမွ်ားရန္ အတြက္ အလြယ္တကူ ရရွိလာသည့္ လင္းပိုင္မ်ားျဖင့္ အစားထိုး ေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိ႐ူးအစိုးရက လင္းပိုင္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ခြင့္ မရွိဟု ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း ၎တံငါသည္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည့္ျပည့္ဝဝ အကာအကြယ္ မေပးႏိုင္ခဲ့ေပ။

ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာ၏ ေရလိႈင္းမ်ားၾကားတြင္ စက္ေလွနား ခ်ဥ္းကပ္လာသည့္ လင္းပိုင္ ေလးတစ္ေကာင္ကို စူးရွ ထက္ျမက္သည့္ မွိန္းတံျဖင့္ ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ေနသည့္ ငါးဖမ္း လုပ္သားတစ္ဦး၏ မွတ္တမ္း ဓာတ္ပံု မ်ားသည္ ၎ေဒသရွိ လင္းပိုင္မ်ား၏ ေခ်ာက္ခ်ား ေၾကကြဲစရာ ဘဝကို နိမိတ္ ထင္ဟပ္ေစခဲ့သည္။ လူသား မ်ားကို ခင္မင္ရင္းႏွီးဟန္ျဖင့္ ေပ်ာ္ျမဴးစြာ ခ်ဥ္းကပ္လာသည့္ လင္းပိုင္ေလးမ်ားသည္ ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ ပစ္ခတ္သည့္ မွိန္းတံ၏ လက္ခ်က္ေအာက္တြင္ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ေဝဒနာ ခံစားရၿပီး အသက္ေပ်ာက္ သြားေလ့ ရွိသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္မူ ငါးမန္းဖမ္း ေရလုပ္သားမ်ားက အူအေခြလိုက္ ထြက္က်လာသည့္ လင္းပိုင္ကို ေလွေပၚသို႔ ဆြဲတင္လိုက္ၾကသည္။ ယင္းေနာက္ ရရွိလာသည့္ လင္းပိုင္ကို ခုတ္ထစ္ကာ ငါးမန္းမ်ားကို ဆြဲေဆာင္သည့္ ငါးစာအျဖစ္ ျပန္လည္ အသံုးျပဳၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္း မွတ္တမ္းရယူရန္ ငါးဖမ္း စက္ေလွပိုင္ရွင္ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း၍ ေလွေပၚလိုက္ပါသည့္ Daily Mail သတင္းဌာန၏ အယ္ဒီတာ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဂ်င္မ္ဝစ္ကန္စ္က 'မွိန္းထိသြားတဲ့ လင္းပိုင္က ေၾကာက္အားလန္႔အားႏွင့္ ေရကူးၿပီး ေျပးပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ မွိန္းေနာက္မွာ တြဲခ်ည္ထားတဲ့ ႀကိဳးေၾကာင့္ အေဝးႀကီးေတာ့ မေရာက္ခဲ့ပါဘူး၊ ယင္းေနာက္မွာေတာ့ ေသြးအလူးလူးနဲ႔ ေသအံ့မူးမူး ျဖစ္ေနေသာ လင္းပိုင္ကို ေလွနား ကပ္ဆြဲၿပီး သံမဏိ ခ်ိတ္ေကာက္ႀကီးျဖင့္ ေခါင္းကို ေဖာက္ခ်ိတ္၍ ဆြဲတင္လိုက္ေတာ့ တာပါပဲ၊ ဒဏ္ရာကေန အူေတြ အေခြလိုက္ ထြက္က်ေနတာကို ကြၽန္ေတာ္ျမင္တယ္၊ သူေသသြားၿပီလို႔ ထင္ေပမဲ့ သေဘၤာ ကုန္းဘက္ေပၚမွာ တြန္႔လိမ္ အေၾကာဆြဲ ေနတုန္းပါပဲ' ဟု ဂ်င္မ္က စိတ္မေကာင္းျခင္း ႀကီးစြာနဲ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''ကြၽန္ေတာ္ဟာ ကမ္းေျခကေန ကီလုိမီတာ ၁ဝဝ ေလာက္ အကြာက ငါးဖမ္းေလွေပၚ ေရာက္ေနတယ္၊ ေလွနား တစ္ဝိုက္မွာေတာ့ တျခား တံငါေလွ အမ်ားအျပားကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္၊ တံငါသည္မ်ား အေနျဖင့္ လင္းပိုင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၎တို႔၏ လုပ္ရပ္ကို သာမန္လို႔ပဲ သေဘာထားေၾကာင္း၊ ၎လုပ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔က စက္ဆုပ္တဲ့ အမူအရာမ်ဳိး ျပလိုက္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အတြက္ အႏၲရာယ္ မ်ားသြားမွာ စိုးရိမ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ဓာတ္ပံု ဆရာတို႔က အမိအရ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးၿပီး ကမၻာက သိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ပဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါေၾကာင္း'' ဟု ဂ်င္မ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပိ႐ူး တံငါသည္တို႔၏ ေဒသ အေခၚအေဝၚအရ လင္းပိုင္မ်ားကို ပင္လယ္ဝက္ဟု အမည္ ေပးထားေၾကာင္း၊ ၎လင္းပိုင္မ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ေသြး အေျမာက္အျမား ဖြဲ႕စည္းပါရွိရာ ေသြးညႇီနံ႔ ႀကိဳက္သည့္ ငါးမန္းမ်ား အတြက္ အေကာင္းဆံုး ဆြဲေဆာင္မႈလည္း ျဖစ္ေနသည္။

ဂ်င္မ္လုိက္ပါလာသည့္ ေလွေပၚမွ ေလွသူႀကီးက ၎တို႔၏ လုပ္ရပ္သည္ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္ ျဖစ္သည္ကို သိရွိ ထားေသာ္လည္း လိုအပ္၍ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ခံယူခ်က္ ထားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိ ရသည္။ ထို႔ျပင္ အဆိုပါ ငါးဖမ္းေလွမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပင္လယ္ျပင္သို႔ (၁၂) ႀကိမ္ခန္႔ ငါးဖမ္းထြက္ ေၾကာင္း တစ္ႀကိမ္လွ်င္ လင္းပိုင္ အေကာင္ေရ ႏွစ္ေကာင္မွ သံုးေကာင္ အထိ ဖမ္းဆီး သတ္ျဖတ္ေလ့ ရွိၿပီး ရာဂဏန္းထိ ရွိသည့္ ငါးမန္းမ်ားကို ဖမ္းဆီးေန။

သိုင္းေျပာင္းျပန္ ဆရာႀကီးမ်ား သိုင္းစြမ္းရည္ ျပသ

Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under | No comments

မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး ေအာင္ေျမသာဇံၿမိဳ႕နယ္ (၁၉) လမ္း နန္းေရွ႕မုန္တုိင္ ဓမၼာ႐ံု၌ ျမန္မာ့႐ိုးရာ သိုင္းေျပာင္းျပန္ ပညာစဥ္ တိမ္ေကာပေပ်ာက္သြားျခင္း မရွိေစရန္၊ လက္ဆင့္ကမ္း ထိန္းသိမ္းသည့္ ပညာရွင္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္၊ ပညာညီအစ္ကို အခ်င္းခ်င္း စည္းလံုး ညီၫြတ္ေစၿပီး ျမန္မာ့႐ိုးရာ သိုင္းပညာရပ္ မ်ား ျပန္႔ပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ခူးကာခ်မ့္ ကေမၻာဇ နန္းတြင္းသိုင္းေျပာင္းျပန္ ပင္မနာယက ဆရာႀကီး ဦးေမာင္ေလးႏွင့္ ဆရာႀကီး ဦးေအးႏုိင္ (နန္းေတာ္ေရွ႕) တုိ႔အား ပညာစဥ္၊ သမားစဥ္ ဂါရဝျပဳျခင္း အခမ္းအနားကို ယမန္ေန႔က က်င္းပသည္။ အခမ္းအနားတြင္ သိုင္းေျပာင္းျပန္ ပညာစဥ္ ပူေဇာ္ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး နာယက ဦးသန္းေမာင္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး ရန္ကုန္သိုင္းေျပာင္းျပန္ ပင္မဦးစီးမွ ဆရာဦးသိန္းေအးက ခူးကာခ်မ့္ ကေမၻာဇနန္းတြင္း သိုင္းေျပာင္းျပန္ နာယက ဆရာႀကီးမ်ား၏ ပညာစဥ္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဆရာဦးေက်ာ္ေဆာင္းက မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး ကိုယ္စားျပဳ သိုင္းေျပာင္းျပန္ အဖဲြ႕၏ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။ ဆက္လက္၍ သိုင္းေျပာင္းျပန္ ပညာစဥ္မ်ားကို သိုင္းေျပာင္းျပန္ အဖဲြ႕အသီးသီး၏ ဆရာမ်ားႏွင့္ တပည့္မ်ားက တစ္ဦးခ်င္း၊ အဖဲြ႕လိုက္ သိုင္းစြမ္းရည္မ်ား ျပသကာ သိုင္းေျပာင္းျပန္ ပညာစဥ္ပူေဇာ္ပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဆရာဦးဝင္းေဌးက ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသည္။ သိုင္းေျပာင္းျပန္ ပညာရပ္တြင္ ဗန္တိုေခၚ လက္နက္မဲ့ တုိက္ခိုက္နည္းပညာ၊ ဗန္ရွည္ေခၚ လက္နက္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္နည္းပညာမ်ား ပါဝင္သည္။ လက္နက္ျဖင့္ တုိက္ခိုက္နည္းတြင္ လက္နက္ အတုိ၊ အရွည္ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကို ကြၽမ္းက်င္စြာ အသံုးခ်ႏုိင္ရန္ သင္ၾကားေပးေသာ ဘာသာရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတ်ာင္းယု ကြၽန္းမ်ားအေရး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင္႕အတူ ကာကြယ္ရန္ အစီအစဥ္မရွိဟု အေမရိကန္ ေျပာၾကား

Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under | No comments

အေမရိကန္ႏုိင္ငံသည္ အျငင္းပြားလ်က္ရွိေသာ ေတ်ာင္းယုကြၽန္းမ်ားအား တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ံ တုိက္ခုိက္ႏုိင္ဖြယ္ရွိမႈကုိ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင့္ အတူပူးတြဲ စစ္ဆင္မႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္သြားရန္ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း ပင္တဂြန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ဂ်က္ဖ္ပူးလ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ႏုိဝင္ဘာ ၄ ရက္ အင္တာနက္ သတင္းတစ္ရပ္အရ သိရသည္။ ႏုိဝင္ဘာ ၁ ရက္ဝါရွင္တန္ ဒီစီတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တစ္ရပ္၌ ေတ်ာင္းယုကြၽန္းမ်ားအား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက တုိက္ခုိက္ခဲ့လွ်င္ အေမရိကန္အေနျဖင့္ ဂ်ပန္အားေထာက္ ကူေပးရန္ ရွိ၊ မရွိေမးျမန္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ပူးလ္ကထုိသုိ႔ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ စက္တင္ဘာလ အတြင္း၌ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဝီလ်ံဘန္းႏွင့္ ဂ်ပန္လႊတ္ေတာ္ ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္ နတ္ဆူအုိယာမာဂူခ်ီတုိ႔ ဝါရွင္တန္ဒီစီတြင္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးစဥ္ အဆုိပါကြၽန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအား ေထာက္ကူေပးမည္ဟု အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳ ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံပုိင္ Kyodo သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့မႈကုိ ဒုတိယ ဗုိလ္မွဴးႀကီးပူးလ္က ျငင္းဆုိခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္အၾကား နယ္နိမိတ္ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘက္လုိက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆုိသည္မွာ အေမရိကန္ အစုိးရ၏ မူဝါဒ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ နည္းျဖင့္ေျဖရွင္းရန္ ႏွစ္ဖက္စလုံးအား အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ တုိက္တြန္းထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကမၻာ့အဆိပ္အျပင္းဆုံး ေသာ ပင့္ကူမ်ားကို ယူေကရွိ စူပါမားကက္တစ္ခုမွ ဝယ္ယူလာ ေသာ ငွက္ေပ်ာသီးမ်ားေပၚတြင္ သြားလာေနသည္ကို ေတြ႕ရ

Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under | No comments

ကမၻာ့အဆိပ္အျပင္းဆုံး ေသာ ပင့္ကူမ်ားကို ယူေကရွိ စူပါမားကက္တစ္ခုမွ ဝယ္ယူလာ ေသာ ငွက္ေပ်ာသီးမ်ားေပၚတြင္ သြားလာေနသည္ကို ေတြ႕ရ ေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရသိရ သည္။ ေနရာ အတည္တက်မေန ဘဲ လွည့္လည္သြားလာေနတတ္ ေသာ ဘရာဇီးမ်ိဳးစိတ္ပင့္ကူမ်ား ကို အေမရိကန္ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ပုန္းခိုေနနိုင္ရန္ ငွက္ေပ်ာပင္မ်ား တြင္လည္း ေနထိုင္ေၾကာင္းသိရၿပီး တျခားေသာ ေနရာမ်ားတြင္လည္း ေတြ႕ရတတ္ သည္။ 

လန္ဒန္ရွိအိမ္တစ္အိမ္ တြင္ ငွက္ေပ်ာသီး၏ အသားေပၚ တြင္ ေသဆုံးေနေသာ ဘရာဇီး မ်ိဳးစိတ္ နယ္လွည့္ပင့္ကူ ဒါဇင္ ေပါင္းမ်ားစြာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရ ေၾကာင္းသိရသည္။ ''အစကေတာ့ ပုံေဖာ္ထားတာလို႔ထင္ေပမယ့္ အနီးကပ္ၾကည့္ေတာ့မွ ေၾကာက္ စရာပင့္ကူေတြပဲဆိုတာေတြ႕ရ တယ္။ သူတို႔ေတြက စားပြဲေပၚ မွာ အေကာင္ေပါက္ေနၿပီး ကၽြန္ မအိမ္ရဲ့ေကာ္ေဇာမွာ ေျပးလႊား ေနၾကတယ္'' ဟု ကြန္ဆီေတလာ က ေျပာခဲ့သည္။

အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ရွိေသာ ေတလာသည္ Sainsbury စူပါမားကက္ဆိုင္ခြဲ မွ သစ္သီးမ်ားဝယ္ယူခဲ့ၿပီး သူမ ကို အဆိုပါ အျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ နစ္နာေၾကးေပါင္ ၁၀ တန္ ေၿပ စာကို ေပးခဲ့သည္။ ပင့္ကူမ်ား သည္ သူမႏွင့္မိသားစုတို႔ကို အ ႏၲရာယ္ေပးနိုင္ေၾကာင္းကို တိရ စၧာန္ထိန္းသိမ္းေရးကုမၸဏီသို႔ ဓာတ္ပုံပို႔ခ်ိန္မွသာ သိခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု သူမက ေျပာခဲ့သည္။

Ref-Daily Mirror

ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပဳလုပ္မည့္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသည္ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေတာင္ကုိရီးယား သမၼတ ေျပာၾကား

Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under | No comments

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံတုိ႔၏ လက္ရွိႏွင့္ အနာဂတ္ ဆက္ဆံေရးသည္ အားရေက်နပ္ဖြယ္ အေျခအေနတစ္ရပ္သုိ႔ ေရာက္ရွိႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ယခင္က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေတာင္းပန္ရန္ ပ်က္ကြက္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘးႏွင့္ ျပဳလုပ္မည့္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသည္ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေတာင္ကုိရီးယား သမၼတ ပတ္ဂြမ္ေဟးက ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသုိ႕ သြားေရာက္မည့္ အလည္အပတ္ ခရီးစဥ္မတုိင္ မီ ႏုိဝင္ဘာ ၄ ရက္၌ ဘီဘီစီ သတင္း ဌာနႏွင့္ ျပဳလုပ္သည့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း တစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မၾကာေသးမီလမ်ားက အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသည္ အာရွေဒသရွိ ၎၏အဓိက စစ္ေရး မဟာမိတ္ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ေတာင္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတုိ႔ အၾကား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္မႈ ရရွိရန္ႀကိဳးပမ္း ခဲ့ေသာ္လည္း အနည္းငယ္သာ တုိးတက္မႈရွိခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတကာ အသုိက္အဝန္းက ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံ ၏ ႏ်ဴကလီး ယား ဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ရန္ တစုိက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္း ေနခ်ိန္ တြင္ ေတာင္ကုိရီး ယားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတုိ႔၏ ဆက္ဆံေရး မေျပလည္မႈမ်ားသည္ အဓိကျပႆနာ တစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္။ ေတာင္ကုိရီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတုိ႔ သည္ ေတာင္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ၆ ႏုိင္ငံ ေဆြးေႏြးပြဲအဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပန္လည္စတင္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေၾကာင္း ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား တုိးျမင့္ ျဖစ္ေပၚ လ်က္ ရွိသည္။ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သံတမန္မ်ားသည္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း ပတ္ဂြမ္ေဟးႏွင့္ အာေဘးတုိ႔၏ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္သည္ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံႏွင့္ ညီၫြတ္သည့္ အင္အားစု တစ္ရပ္အျဖစ္ ျပသရာတြင္ အေရးပါသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ ရပ္ ျဖစ္လာမည္ဟု ေလ့လာ ဆန္းစစ္သူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ပန္ေမာ္ဒယ္ေလး Mayu Watanabe ရဲ့အတြင္းခံဖက္ရွင္..

Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under | No comments
Yu Thandar Tin

Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under | No comments

ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆း၃ဝ နာရီတြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ အေျခအေန GFS ေမာ္ဒယ္ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္

Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under | No comments

(ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည့္ ေလတိုက္ႏွဳန္း ခန္႕မွန္း 23-28 knots)
Credit>>mmweather

ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံရွိ ဆီးရီးယား ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ယန္း ၁ ဘီလီယံ ေထာက္ပ့ံမည္

Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under | No comments

ဆီးရီးယားမွ ဒုကၡသည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ လက္ခံထားေသာ ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံ၏ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးကုိ ေလ်ာ့က်ေစရန္အတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ယန္း ၁ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ၁ဝ ဒသမ ၁ သန္း) ေထာက္ပံ့ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံ စီမံေရးရာ ဝန္ႀကီး အီဘရာဟင္မ္ေဆ့ဖ္က ႏုိဝင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု အင္တာနက္ သတင္းတစ္ရပ္အရ သိရသည္။ ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံသည္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ထုိကဲ့သုိ႔ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎ေငြေၾကးမ်ားကုိ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ မိလႅာကန္ႏွင့္ ေရတုိင္ကီမ်ား ဝယ္ယူရန္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳသြားမည္ဟု ၎ကထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းနယ္စပ္အနီး Zaatari ဒုကၡသည္စခန္းရွိ ဒုကၡသည္ ၁ဝဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္အပါအဝင္ ဆီးရီးယား ဒုကၡသည္ေပါင္း အနည္းဆုံး ၅ဝဝ,ဝဝဝ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ ဖြံ႔ၿဖဳိး တုိးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇၃ သန္း ေထာက္ပံ့ေပး ခဲ့ေၾကာင္း ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံ စီမံေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

Ringtone Randomizer

Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under | No comments

Ringtone သံ တစ္မ်ဳိးတည္းပဲ ၾကားေနရတာဟာ တစ္ခါတစ္ေလ ..
ညည္းေငြ႕စရာေကာင္းပါတယ္။ ဖုန္းလာတိုင္း Ringtone သံ ..
တစ္မ်ဳိးၿပီး တစ္မ်ဳိး ေျပာင္းလဲၿပီး ျမည္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ..
Ringtone Randomizer နဲ႕ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ မိမိ ႏွစ္သက္ရာ ..
Ringtone မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေပးထားၿပီး ဖုန္းတစ္ခါလာတိုင္း ..
Ring သံ တစ္မ်ဳိးစီ ေျပာင္းေပးပါတယ္။ Ringtone အျပင္ ..
Notification အသံမ်ားကိုလဲ Random စနစ္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ..
ေျပာင္းသြားေအာင္ လုပ္ေပးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဆို သေဘာက်တဲ့
Ringtone သံုးမ်ဳိးေလာက္ ေရြးေပးထားတယ္။ ဖုန္းလာတိုင္း ..
တစ္မ်ဳိးစီ အလွည့္က် ေျပာင္းေပးေနေတာ့ လန္းတယ္ဗ်။ 
အသံုးျပဳပံုကလဲ လြယ္ပါတယ္။ ကိုယ္ထည့္ထားခ်င္တဲ့ အသံမ်ားကို
ေရြးေပးလိုက္ရုံပါပဲ။ အေပၚဆံုးက Phone Ringtone ဆိုတာကို
အမွန္ျခစ္ေပးၿပီး on လိုက္ရင္ စတင္ အလုပ္လုပ္ပါၿပီ။
Android 2.2 ႏွင့္အထက္ ဖုန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

download -ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ။

Mr.AD

ခ်င္းျပည္နယ္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အတြက္ ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိရန္ မဟာ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား သြယ္တန္းေန

Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under | No comments

ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းရွိ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားကို တန္းတူ ညီမွ်ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာေစရန္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟားခါးေဒသ၌ ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္ မီးလင္းႏိုင္ေရးအတြက္ မဟာ ဓာတ္အားလိုင္းႀကီးမ်ားကို မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္မွ တစ္ဆင့္ သြယ္တန္းလုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသို႔သြယ္တန္းရာတြင္ ေတာင္ေပၚေဒသျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ လွ်ဳိေျမာင္ ေခ်ာက္ၾကားမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္လ်က္ ဓာတ္အားလိုင္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္သားႀကီးမ်ားက ခက္ခက္ခဲခဲ လုပ္ကိုင္ေနရ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဂန္႔ေဂါ-ဟားခါး ၆၆ KV ဓာတ္အားလုိင္းတည္ ေဆာက္ေရး အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦး က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါ သြယ္တန္းတည္ ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ ၆၆ KV မဟာ ဓာတ္အားလိုင္းႀကီးကို ME-PE ဌာနႏွင့္ MOEP ဌာနတို႔ ပူးေပါင္း တည္ေဆာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဂန္႔ေဂါ- ဟားခါးၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕သည္ ကားလမ္းမိုင္ ၈၅ မိုင္ခန္႔ကြာေဝး ေသာ္လည္း ေတာင္တန္းမ်ား အလြန္ထူထပ္လ်က္ရွိၿပီး ရာသီမေရြး သြားလာႏုိင္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ သတ္မွတ္ စီမံကိန္းကာလအတြင္း ဓာတ္အားလိုင္း သြယ္တန္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ၿပီးစီးေအာင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဓာတ္ အားလိုင္းတည္ေဆာက္ေရး လုပ္သားႀကီးမ်ားက ေျပာျပခဲ့သည္။ အဆုိပါ မဟာ ဓာတ္အားလိုင္းႀကီး သြယ္တန္းလ်က္ ရွိေသာ ေတာင္ေပၚ ေဒသတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပုိင္းခန္႔က မိုးရြာသြန္းမႈအလြန္ မ်ားျပားခဲ့ေသာ္လည္း ဓာတ္အားလိုင္း သြယ္တန္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္နားထားျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ေရာက္ရွိလာမည့္ မုန္တိုင္း ၂ လံုး – 30W ႏွင့္ 31W

Posted by drmyochit Tuesday, November 05, 2013, under | No comments


လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းသို႕ ေရာက္ရွိလာသည့္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း(30W – THIRTY)မွာ အေနာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႕ ဆက္လက္ေရြ႕လ်ားၿပီး ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္သို႕ ဝင္ေရာက္ကာ ဗီယက္နန္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း၊ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံႏွင့္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းတို႕ကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕အတြင္း၌ ပိုမိုအားေကာင္းလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း တနသၤာရီတိုင္းအား ၿမိတ္ၿမိဳ႕အနီးမွ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း(TS အဆင့္ျဖင့္) ျဖတ္သန္းၿပီး ကပၸလီပင္လယ္သို႕ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႕တြင္ ေရာက္ရွိလာမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။
(ၿမိတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္အတြက္ အထူး သတိျပဳေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ မတိုင္မီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားသင့္ပါသည္၊ အလားတူ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚကမ္းနီး/ကမ္းေဝးပင္လယ္ျပင္တို႕တြင္ မိုးသက္ေလျပင္း က်ေရာက္ႏိုင္မည့္ အႏၱရာယ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားသင့္ပါသည္)

ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 30W ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီး မုန္တိုင္းငယ္ အဆင့္သို႕ ေရာက္လာမည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္း HAIYAN(31W) ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ ေတာင္ပိုင္းမွ တစ္ဆင့္ ဗီယက္နန္ကမ္းေျခ၊ ဒါနန္းၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂ဝဝ ခန္႕သို႕ ေရာက္ရွိလာမည့္ ေန႕ရက္ႏွင့္အခ်ိန္ျဖစ္ေသာ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ဝ ရက္တြင္ ၿမိတ္ကၽြန္းစုေဒသ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္၊ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႕တြင္ မိုးသက္ေလျပင္းမ်ား က်ေရာက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္ အသိေပးတင္ျပလိုပါသည္။(ပံုတြင္ၾကည့္ပါ)

ႏိုဝင္ဘာလ ၅ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၉း၃ဝ နာရီ – JTWC သတိေပး ထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္-၈ (ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္း 30W၏ လက္ရွိ အေျခအေန) 

05/00Z (TROPICAL DEPRESSION 30W (THIRTY) WARNING NR 008- 030 knots)
TROPICAL DEPRESSION 30W (THIRTY) WARNING #8
WTPN32 PGTW 050300
050000Z POSIT: NEAR 10.8N 119.2E
MOVING 285 DEGREES TRUE AT 20 KNOTS
MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT: 13 FEET
05/00Z, WINDS 030 KTS, GUSTS TO 040 KTS
05/12Z, WINDS 035 KTS, GUSTS TO 045 KTS
06/00Z, WINDS 045 KTS, GUSTS TO 055 KTS
06/12Z, WINDS 055 KTS, GUSTS TO 070 KTS
07/00Z, WINDS 040 KTS, GUSTS TO 050 KTS
08/00Z, WINDS 030 KTS, GUSTS TO 040 KTS
09/00Z, WINDS 025 KTS, GUSTS TO 035 KTS
10/00Z, WINDS 025 KTS, GUSTS TO 035 KTSမုန္တိုင္း(၂)လံုး အနက္ HAIYAN(31W)မွာ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း(TS) အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ပင္လယ္ျပင္ေတာင္ပိုင္းတြင္ အင္အား အေကာင္းဆံုး(အဆင့္-၄) တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းအဆင့္ျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းအား ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္