Friday, September 21, 2012

ကခ်င္ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရး KIA ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္သာ မူတည္ပါသည္

Posted by drmyochit Friday, September 21, 2012, under | No comments


ကခ်င္ တိုင္းရင္းသားတစ္ဦး အေနျဖင့္ ကခ်င္ေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ မည္သူ႔တြင္ အဓိက တာ၀န္ရွိသည္၊  မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာေနရသည္ကို စဥ္းစားမိခဲ့သည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ပါသည္။ မိမိကဲ့သို႕ပင္ ကခ်င္ေဒသေနျပည္သူမ်ား  ႏိုင္ငံအ၀ွမ္းရွိ တိုင္းရင္းသား မ်ားႏွင့္  ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး စိတ္၀င္စားသူ  အားလံုး စဥ္းစားမိမည္ ထင္ပါသည္။  မွားယြင္းသည့္ အခ်က္အ လက္မ်ား  (Wrong  information)၊ လြဲမွားစြာ လက္ခံထားသည့္ အယူ၀ါဒစြဲမ်ား (Ideology deviation)၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ အေတြးအ ေခၚမ်ား (Opposite idea) စသည္တို႔ကို အေျခခံေသာ ႐ႈျမင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ႏွင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ေနႏိုင္ပါသည္။ ရာဇ ၀င္သမိုင္းပါ မ်က္မျမင ္ပုဏၰားမ်ားကဲ့သို႔ ကိုယ္ထင္ရာ ခန္႔မွန္း ေျပာဆိုေနျခင္းထက္ ပကတိ အမွန္တရားဆိုင္ရာ အခ်က္လက္မ်ားကို ေစ့ငုစြာရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္၍ အေျဖရွာသင့္ပါသည္။

    အၿငိမ္းစားတရားေရး ၀န္ထမ္းတစ္ဦးအေနျဖင့္ ၀ါသနာပါသည့္ စာေပႏွင့္ေမြ႕ေလ်ာ္ရင္း ေအးေအးပဲေနဖုိ႔ စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့မိသည္။ သို႔ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ေနသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း အနိ႒ာ႐ံုျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ စိတ္ကူးယဥ္မေနႏိုင္ေတာ့ဘဲ စစ္တပ္ႏွင့္ KIA တပ္မေတာ္တို႔၏  မၿပီးဆံုးေသးေသာ တိုက္ပဲြမ်ားအေၾကာင္းကိုသာ အၿမဲလိုစဥ္းစားလာမိခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့အသက္  ၆၅ ႏွစ္ရွိပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ့တစ္သက္တာ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းမွာသာ ေနထိုင္လာခဲ့ရသည့္အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္အေၾကာင္း၊ ကခ်င္လူမ်ိဳးအေၾကာင္း၊ စစ္တပ္ အေၾကာင္းႏွင့္ KIA အေၾကာင္းတို႔ကို ၆၅ ႏွစ္ၾကာ အေတြ႕အႀကံဳအရ စံုစံုလင္လင္သိရွိခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ့္ညီအစ္ကုိေတာ္တခ်ိဳ႕ KIA ထဲတြင္ရွိပါသည္။ မည္သည့္ဘက္တြင္မွ ရပ္တည္ျခင္းမရွိဘဲ ၾကားမွာေနၿပီး    ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ ေလ့လာသိရွိရသမွ် အေျခအေနမွန္မ်ားကို အရွိအတိုင္း ေရးသားလိုပါသည္။
အစုိးရသစ္သည္ ၁၈-၈-၂၀၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁/၂၀၁၁)ျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ တရား၀င္ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။

  ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီ ထပ္မံဖြဲ႕စည္းၿပီး သမၼတကိုယ္တိုင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ပါ၀င္ကာ ဒုတိယသမၼတ မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔မွ အဖဲြ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။  လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္း ၁၀ ဖဲြ႕ႏွင့္ လက္မွတ္ေရး ထိုးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ ဗဟို ေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္အားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလို လားလား   ေဆာင္ ရြက္ေနေၾကာင္း    ျမင္သာလ်က္ ရွိပါသည္။
    သမၼတ၏မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ အျမင္သေဘာထား မတူသည္မ်ားကုိထားၿပီး အျမင္ သေဘာထားတူညီသည္ မ်ားကုိ ျပည္သူမ်ား အက်ဳိးအတြက္ ပူးေပါင္း  ေဆာင္ ရြက္ေရးမူျဖင့္ ႀကဳိးပမ္း     ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ေျပာၾကား ထားပါသည္။ မွန္ပါသည္။အျမင္ သေဘာထား မတူညီသည္မ်ားကုိ စစ္တိုုက္ရင္း     ေဆြးေႏြး၍မရေၾကာင္း  တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္း ၁၀  ဖြဲ႕လံုးက လက္ခံ ယံုၾကည္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ KIA လူႀကီးမ်ားကိုလည္း ယင္းသို႔လက္ခံယံုၾကည္ေစလိုပါသည္။

         KIA လူႀကီးမ်ားႏွင့္ အစိုးရ တာ ၀န္ရွိ သူမ်ား စုစုေပါင္း ၁၀ ႀကိမ္ ထက္ မနည္း    ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အႀကိမ္တိုင္းတြင္  KIA မွ   ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ ကုိသာ  ဦးစြာေ ဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး(Cease-Fire)အား ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈၿပီးမွသာ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေျပာၾကားလ်က္ရွိေၾကာင္း KIA ၿငိမ္းခ်မ္းေရး  ေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႕အတြင္းမွ သိရွိရပါသည္အပစ္အခတ္ ရပ္စဲျခင္းမရွိေသးဘဲ မည္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွ ရႏိုင္ဖြယ္ မရွိသကဲ့သုိ႔ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ ကုိ မွလည္း တိုက္ပဲြမ်ား အတြင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖြယ္ မရွိဟု ကၽြန္ေတာ္ျမင္ပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိလုိပါက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကုိ ဦးစြာေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ဒုတိယအဆင့္ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္သူမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးေရးကိစၥမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သြား သင့္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အိမ္နီးခ်င္း ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ အိႏိၵယတြင္ နာဂအဖဲြ႕၊ ကူကီးအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ KIA လူႀကီးမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒသည္ စစ္ကုိ လုိလား ေနသေယာင္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္   ႏိုင္ငံတကာ လက္ခံ က်င့္သံုးေနသည့္ Peace Process မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္  ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ လက္ခံေဆာင္ရြက္ သြားသင့္သည္ဟု ႐ိုးသားစြာအႀကံျပဳလိုပါသည္။

၁၉၉၄ မွစ၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းလာခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၁ ဇြန္လေလာက္မွစ၍ တာပိန္ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံု လံုၿခဳံေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕၀င္အခ်ိဳ႕ကို KIA အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဖမ္းဆီးသြားရာမွ တိုက္ပြဲမ်ားစတင္ခဲ့ပါသည္။
           KIA ႏွင့္ အစိုးရတပ္  ေအာက္ေျခအဖြဲ႕ငယ္အခ်င္းခ်င္း  အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈ စတင္ျဖစ္ပြားသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္း KIA သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အႏွံ႔ တံတားမ်ားကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ဖ်က္ဆီးခဲ့ပါသည္။ တစ္ရက္တည္း မွာပင္ တံတား ၄/၅ စင္းကုိဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တံတားမ်ားဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္အတူ ရထားလမ္းမ်ား၊ ကားလမ္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္တာ၀ါတိုင္မ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး အေဆာက္အဦမ်ားကိုလည္း  ဆက္တိုက္ဆိုသလို ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ပါသည္။


KIA သည္ ကခ်င္လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း အဓမၼဖမ္းဆီး၍ လူသစ္စုပါေတာ့သည္။ လိုအပ္သည့္ လက္နက္၊ ခဲယမ္းမ်ား ၀ယ္ႏိုင္ရန္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ ဆက္ေၾကးအဆမတန္ ေကာက္ခံသည္။ မိုင္းေထာင္၊ မိုင္းခြဲသည့္ အလုပ္မ်ားကို KIA အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျပင္ မသိနားမလည္သည့္ ရြားသားမ်ားကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္ေစခိုင္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါသည္။KIA သည္ ႐ိုးသားသည့္ရြာသားမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိလည္း လက္နက္ျပၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အေၾကာင္းမဲ့ သတ္ျဖတ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။အစိုးရမွ စစ္တပ္ကို ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ခုခံကာကြယ္႐ံုမွအပ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ KIA စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းစာဖတ္ရင္း သိရပါသည္။ စစ္တပ္အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ရိကၡာ ပုိ႔ ျခင္း၊ လူနာသယ္ျခင္း စသည့္ပံုမွန္လုပ္ငန္းမ်ား မလႊဲမေရွာင္သာ ေဆာင္ရြက္ေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္စဥ္တြင္ ကခ်င္ တပ္မေတာ္မွ မိုင္းေထာင္ျခင္း၊ ေစာင့္၍ တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသျဖင့္သာ စစ္တပ္မွျပန္လည္ခုခံရင္း တုိက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ဤေနရာတြင္ အားမရတာတစ္ခုကိုေျပာခ်င္ပါသည္။ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ အေျခအေနမွန္အားလံုးကို ျမင္ေန၊ သိေနရသည့္ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ေရးခ်င္၊ ေျပာခ်င္လြန္းလွပါသည္။ ေရးသင့္၊ ေျပာသင့္၊ ေဖာ္ထုတ္သင့္ပါလ်က္ စစ္တပ္မွ ဘာေၾကာင့္မေျပာလဲဆိုတာကို စဥ္းစားမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ျဖစ္ရပါသည္။

ေက်ာက္နီေမွာ္ ကိစၥမွစခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္၊ ေမာင္ေတာ၊ စစ္ေတြ ျပႆနာမ်ားတြင္ စစ္တပ္သည္ ေဒသအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး အခ်ိန္မီ ထိန္းသိမ္းခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အေျခအေနျ ပန္လည္တည္ၿငိမ္သြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာသာ စစ္တပ္က ၀င္မထိန္းလ်င္ ရခိုင္-႐ိုဟင္ဂ်ာ အေရးအခင္းဟာ ေျပာမျပတတ္ေလာက္ေအာင္ ဆိုးရြား လာမည္မွာေသခ်ာပါသည္။ Internet Website ေတြ၊ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ရခိုင္ကိစၥ အေျခအေနေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္ေဖာ္ျပခဲ့သလို ယခုကၽြန္ေတာ္တို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ကိစၥ ေတြကိုလည္း အလားတူေဖာ္ထုတ္ျပဖို႔ အႀကံျပဳခ်င္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အေၾကာင္း ေျပာေနသူေတြဟာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဘယ္နားရွိမွန္းမသိ၊ KIA ဆိုတာ ဘာလဲမသိဘဲ ေရးေနေျပာေန ၾကသည္ဟုထင္ပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲက ကခ်င္တစ္ဦးအတြက္ကေတာ့ ဂ်ာနယ္ေတြေပၚက စာသားေတြဟာ ဂြမ္ေမာ္ရဲ႕ ပလီစိေခ်ာက္ခ်က္ စကားေတြပဲဆိုတာကို ေတြးၾကည့္ရင္၊ ေျပးၾကည့္တာထက္ ပိုသိပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္တပ္ကိုအႀကံေပးခ်င္တာက ခင္ဗ်ားတို႔သိတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္က အျဖစ္မွန္ေတြကို မစားရ၀ခမန္းႏွင့္ ေျပာေန၊ ေရးေနသူေတြ ႏႈတ္ပိတ္သြားေအာင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဖာ္ထုတ္ဖို႔ အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

          ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကခ်င္တပ္မေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္ကာလ အပိုင္း ၃ပိုင္း ခြဲျခားျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ အပိုင္း(၁)သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းလ်က္ရွိသည့္  အေျခအေနမွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ တာပိန္ေရအားလွ်ပ္စစ္ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အခ်ိန္ထိျဖစ္သည္။ အပိုင္း(၂)သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွစ၍ အစိုးရမွ စစ္တပ္သို႔ ခုခံကာကြယ္႐ံုမွအပ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းမျပဳရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အထိျဖစ္သည္။ အပိုင္း(၃)သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ ယေန႔အခ်ိန္အထိျဖစ္သည္။

အပိုင္း(၁)တြင္ KIA ကခ်င္တပ္မေတာ္ေၾကာင့္သာ တိုက္ပြဲမ်ားစတင္ျဖစ္ေပၚလာသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ အပိုင္း(၂)တြင္ KIA ကခ်င္တပ္မေတာ္မွ အဖ်က္လုပ္ငန္းမ်ိဳးစံုကို ဆက္တိုက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အပိုင္း(၃)တြင္ KIA ကခ်င္တပ္မေတာ္သည္ မိမိကိုယ္ကိုခုခံကာကြယ္႐ံုသာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ စစ္တပ္အား ပိုမိုတိုက္ခိုက္ ေနသည့္အျပင္ စစ္တပ္ႏွင့္မဆိုင္သည့္လူမ်ားကို အဆက္မျပတ္ဖမ္းဆီးျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

စစ္တပ္အေနျဖင့္ ၎တို႔လက္ေအာက္အဖြဲ႕မ်ား ကၽြန္ေတာ္တို႔လို အရပ္သားမ်ားအေပၚ ထိခိုက္ေစသည့္  ျပစ္မႈႀကီး/ငယ္ က်ဴးလြန္ပါက ခ်က္ျခင္းအေရးယူေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း မ်က္ျမင္ျဖစ္ပါသည္။ စစ္တပ္သည္ စစ္စည္းကမ္းႏွင့္ အထက္အမိန္႔ကို အေလးထားလိုက္နာေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ့္အေတြ႕အႀကံဳအရ ေျပာႏိုင္ပါသည္။

          အစိုးရမွ ၫႊန္ၾကားလာသည့္အခ်ိန္တြင္ အမိန္႔နာခံမႈေကာင္းေသာ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ လက္ေအာက္ရွိတပ္မ်ားကို မည္သည့္စတင္ တိုက္ခိုက္မႈကိုမွ် ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳမွာ မဟုတ္သလို၊ အစိုးရ၏  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူ၀ါဒအတိုင္း လိုက္ပါ လုပ္ေဆာင္ မည္သာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမႈမရွိျခင္းမွာ   ျမန္မာစစ္တပ္၏ေခါင္းေဆာင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေၾကာင့္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္မိပါသည္။

သတင္းစာႏွင့္႐ုပ္/သံပါ (၆၇)ႏွစ္ေျမာက္တပ္မေတာ္ေန႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ မိန္႔ခြန္း၌ တပ္မေတာ္သည္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ပိုၿပီးလိုလားေၾကာင္း၊ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ စစ္မွန္သည့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္အတူ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားမႈကို ဖတ္မိ္၊ ၾကားမိခဲ့ပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ ၎၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ သေဘာထားျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုသာ လုိလားေၾကာင္း၊ စစ္ကိုလိုလားျခင္း မရွိေၾကာင္းကိုလည္း ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစပါသည္။

           အထက္ပါ အေျခအေနအရပ္ရပ္အေပၚ မွန္ကန္စြာသံုးသပ္ပါက အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္ဘက္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္အတူ မ်ားစြာလိုလားလ်က္ရွိၿပီး ကခ်င္ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ KIA ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္သာ မူတည္လ်က္ရွိပါေတာ့ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ Pyi Chit Thar facebook ပါ ကခ်င္ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အဓိကတာ၀န္ရွိသူအမွန္အား သိျမင္ေစႏိုင္ရန္ ေစတနာထား၍ ေရးသားလိုက္ရပါသည္။


ကခ်င္ျပည္နယ္မွ အၿငိမ္းစားတရားေရး၀န္ထမ္းတစ္ဦး

ABSDF(ေျမာက္ပိုင္း)ဖြဲ ့စည္းပံု

Posted by drmyochit Friday, September 21, 2012, under | No comments


(၁) ဥကၠဌ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (မႏၱေလး)
(၂) ဒု-ဥကၠဌ(၁) သံေခ်ာင္း (ေမာ္ဟန္) စစ္ေရးတာဝန္ခံ
(၃) ဒု-ဥကၠဌ(၂) ေက်ာ္ေက်ာ္ (ျမစ္ႀကီးနား)
(၄) ဒု-ဥကၠဌ (၃) ကိုသံလြင္ (လားရႈိး) (ရင္း-၄၀၁)
(၅) အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ေအာင္ႏိုင္ (မႏၱေလး)
(၆) တဲြ-အတြင္းေရးမႈး (၁) မ်ိဳးဝင္း (နမ့္ေဆာ္ေလာ္၊နမၼား) ဒု-စစ္ေရးတာဝန္ခံ
(၇) တြဲ-အတြင္းေရးမႈး (၂) လဆိုင္း (စီတာပူ၊ျမစ္ႀကီးနား)
ေဒသေရးရာတာဝန္ခံမ်ား-
(၈) စိန္ေအး (မိုးညွင္း) ကခ်င္ေဒသေရးရာတာဝန္ခံ
(၉) ရဲလင္း (ရန္ကုန္) ရန္ကုန္ေဒသေရးရာတာဝန္ခံ
(၁၀) ညီညီေက်ာ္ (မႏၱေလး) မႏၱေလးေဒသေရးရာတာဝန္ခံ
(၁၁) ဦးေက်ာ္ေက်ာ္အံုး (တန္ ့ဆည္) စစ္ကိုင္းေဒသေရးရာတာဝန္ခံ
(၁၂) ဝင္းသိန္း (လားရႈိး) ရွမ္းေဒသေရးရာတာဝန္ခံ (ရင္း-၄၀၁)
လပ္ငန္းတာဝန္ခံမ်ား-
(၁၃) စိုးလင္း (မႏၱေလး) ႏိုင္ငံေရးမႈး
(၁၄) အားစိုက္(ခ)တင္ေမာင္ေအး (ကသာ) ျပန္ၾကားေရး
(၁၅) ဦးစိန္ (ရန္ကုန္) တရားေရး
(၁၆) ျမင့္ေက်ာ္ (မိုးညွင္း) လုပ္ငန္းစစ္
(၁၇) ေအာင္ႀကီး (မိုးေကာင္း) ဘ႑ာေရး
(၁၈) ေနဒြန္း (ျမစ္ႀကီးနား) စီးပြားေရး
(၁၉) ဦးရန္ႏိုင္စိုး (တန္ ့ဆည္) က်န္းမာေရး
- စုစုေပါင္း ဗဟိုေကာ္မတီ (၁၉)ဦး ျဖစ္ပါသည္။
- ရင္း(၄၀၁) မွ(၂)ဦး ဖြဲ ့စည္းပံုအရ ျဖစ္၊ ဒု-ဥကၠဌ(၃)ျဖစ္
- ယခင္ ဥကၠဌ ဖြဲ ့စည္းပံုအရ ဒု-ဥကၠဌ(၂) ျဖစ္ (လုပ္ငန္းအဆက္မျပတ္ေစရန္)
- စစ္ေရးတာဝန္ခံ ဖြဲ ့စည္းပံုအရ ဒု-ဥကၠဌ (၁) ျဖစ္ (စစ္ေရးတာဝန္ခံမေျပာင္းလဲရန္)
- ေျမာက္ပိုင္းျဖစ္လာေသာအခါ ABSDF(ကခ်င္)မွ သံေခ်ာင္း၊မ်ိဳးဝင္း၊ေနဒြန္း၊ေအာင္ႀကီး၊စိန္ေအးတို ့သာပါၿပီး ဥကၠဌ ေက်ာ္ေက်ာ္ အားမျဖစ္မေနျပန္ထည့္ခဲ့သည္။(မိုးညွင္း အုပ္စုအားထိမ္းႏိုင္ရန္)
- ဖြဲ ့စည္းပံုတြင္ ဒု-စစ္ေရးတာဝန္ခံ မရွိပါ။သံေခ်ာင္းဒဏ္ရာရေနစဥ္ ယာယီဟုဆိုကာ တရားဝင္ျပန္တမ္းမရွိဘဲ မ်ိဳးဝင္းမွယူခဲ့ရာ ရဲေဘာ္မ်ားက ကန္ ့ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္းမေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ဖြဲ ့စည္းပံုေရးေနခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။
- ေဒသခံမ်ား၏ အုပ္စည္းမႈကိုကာကြယ္ရန္ ေဒသတာဝန္ခံမ်ား ထားရွိခဲ့ရသည္။
- စစ္ေရးသမားမ်ား အားထိမ္းညိွရန္ မ်ိဳးဝင္းႏွင့္ေက်ာင္းေနဖက္ ကိုစိုးလင္း အား ႏိုင္ငံေရးမႈးအျဖစ္ တီထြင္ထားခဲ့သည္။ရဲေဘာ္မ်ားမွ ႏုိင္ငံေရး မေပ်ာက္ေစရန္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
- ယခင္ ဦးစီးအဖြဲ ့ဝင္ လွေဌး (ဗန္းေမာ္)အား AB(ဗဟို) ေျမာက္ပိုင္းကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္သာဆက္အသိအမွတ္ျပဳခဲ့။ဗဟိုေကာ္မတီ မျဖစ္ခဲ့ပါ။
- ရင္း(၄၀၁) တစ္ရင္းလံုး အလင္းဝင္ရခ်ိန္တြင္ ဗဟိုေကာ္မတီ (၁၇)ဦးသာျဖစ္ခဲ့။
- ေျမာက္ပိုင္းေကာ္မတီ အတည္မျပဳခင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းအဖဲြ ့မူလအစီအစဥ္ ရင္(၇၀၂) (ဂ်ိဳးျဖဴစစ္ေၾကာင္း)ထြက္ခြာသြားခဲ့သျဖင့္ ဗဟိုေကာ္မတီ (၁၅)ဦးသာျဖစ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္။
(ဦးေက်ာ္ေက်ာ္အံုး သည္ မ်ိဳးဝင္းအားအာခံခဲ့ေသာ အညႈိးေၾကာင့္ အသတ္ခံရၿပီး ဦးရန္ႏိုင္စိုး ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္)
- ထို ့ေၾကာင့္ ေျမာက္ပိုင္းဗဟိုေကာ္မတီ (၁၅)ဦးျဖစ္
- ကိုစိုးလင္း အားမာနယ္ပေလာသို ့ေျမာက္ပိုင္းကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေစလြတ္၊ကိုျမင့္ေက်ာ္ အားၿမိဳ ့ေပၚတာဝန္ျဖင့္မႏၱေလးသို ့ေစလြတ္(သူရွိပါကအပါတ္စဥ္(၅)ေျမာက္ပိုင္းျဖစ္ရန္လုပ္မႈျဖင့္ ေသရန္ေသ ခ်ာ)
-ပါေဂ်ာင္တြင္ဗဟိုေကာ္မတီ(၅)ဦးအဖမ္ခံရၿပီး(၃)ဦးအသတ္ခံရ၊။ညီညီေက်ာ္ႏွင့္ရဲလင္းတို့(၂)ဦးလြတ္ေျမာက္၊ မာနယ္ပေလာ(ဗဟို)တြင္ ကိုစိုးလင္း အဖမ္းခံၿပီး အခ်ဳပ္ေဖာက္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့။
- ဥကၠဌ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္၊ဦးစိန္၊ကိုအားစိုက္ တို ့အသက္ေပးခဲ့ၾက ရပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ပထမအႀကိမ္ စံုစမ္းမႈၿပီးဆံုး ကမံလူမ်ဳိးမ်ားအျဖစ္ ေဖာင္းပြေနေသာ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ား ေတြ႔ရ

Posted by drmyochit Friday, September 21, 2012, under | No comments
ရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡစံုစမ္းေရးအတြက္ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕၀င္ ၂၇ ဦးျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ ပထမ အႀကိမ္ ၃ ရက္တာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း စံုစမ္းေရးခရီးမွာ ၿပီးဆံုးသြားၿပီျဖစ္ကာ စံုစမ္းစစ္ေဆး မႈျပဳ လုပ္ရာတြင္ ကမံလူမ်ဳိးႏွစ္ဦးက ေထာက္ခံလွ်င္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးတစ္ဦး ကမံျဖစ္ႏုိင္ေသာ ယခင္သတ္မွတ္ခ်က္ အရ ကမံလူမ်ဳိးမ်ားအျဖစ္ ေဖာင္းပြေနေသာ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားကို စံုစမ္းေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕၀င္ ေဒါက္တာ ဦးေအးေမာင္က ေျပာသည္။

ကမံဦးေရက ရခိုင္တစ္ျပည္လံုးမွာ ႏွစ္ေသာင္းေလာက္ပဲ ရွိတယ္လုိ႔သိရတယ္။ ေက်းရြာအုပ္စုေတြမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတာ။ ရမ္းၿဗဲမွာဆုိ ၄၀၄ဦးေလာက္ပဲရွိတယ္။ အဲဒီ ကမံထဲမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္သြားတဲ့ ကမံေတြ လည္းရွိတယ္။ ဒါက ကမံအစစ္ ေတြ။ ဒါေပမဲ့ ဟိုေခတ္က ကမံႏွစ္ဦးေထာက္ခံရင္ ဘဂၤါလီ တစ္ဦးက ကမံျဖစ္ တယ္။

အဲဒါမ်ဳိးေတြနဲ႔ လ၀ကရဲ႕စာရင္းဇယားေတြမွာကမံလူမ်ဳိးေတြထဲဘဂၤါလီလူမ်ဳိးေတြ ေဖာင္းပြသြားတာပဲ။ ေနာက္ကမံ ျဖစ္သြားတဲ့ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးေတြက အခ်င္းခ်င္း ေထာက္ခံၾကတာ။ အခု ေက်ာက္နီေမာ္ တစ္ရြာလံုးဆုိ ကမံျဖစ္သြားတာ”” ဟုေျပာသည္။

စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အခုခရီးစဥ္တြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ ပြားခဲ့ေသာေနရာမ်ားအားလံုးကို အဖဲြ႕မ်ားခဲြ၍ သြားေရာက္စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူခဲ့သည္။ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္တြင္ ျပည္ပသတင္းဌာနမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား ႏွင့္ကဲြလဲြမႈမ်ား ရွိေနၿပီးယခုစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္အၿပီး သံုးပတ္အၾကာ ေအာက္တုိဘာလ ပထမပတ္အတြင္းတြင္ ေကာ္မရွင္မွ သုေတသနအဖဲြ႕ တစ္ဖဲြ႕မွ ထပ္မံ၍စံုစမ္းမႈမ်ား ကြင္းဆင္းျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမွ အမွန္တရားမ်ား(၂)

Posted by drmyochit Friday, September 21, 2012, under | No comments


ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျပည္သူအားလုံးအဓိက မွီခိုအားထားေနရသည့္ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းကို ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား ေၾကာင့္ ခရီးသြားျပည္္သူမ်ား ေၾကာက္႐ြ႕ံထိတ္လန္႔ေစရန္ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမလုံၿခဳံမႈျဖစ္ေပၚေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့။ မီးရထားလမ္းေၾကာင္း ပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ ကုန္စည္ စီးဆင္းမႈ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္း၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္ျခင္း၊ ဒုကၡမ်ားကို ျပည္သူ ျပည္သူလူထုခံစားေနရ။ အခ်ိန္မွန္သြားလာႏိုင္မႈမရွိျခင္း၊ စိုးရိမ္းေၾကာက္လန္႔မႈမ်ားေၾကာင့္လူမႈေရးဒုကၡမ်ားကို ျပည္သူလူထုခံစားေနရ။

ပံု- ေကအိုင္ေအတို႔ မိုင္းခြဲမွုေၾကာင့္ နမၼတီး-မိုးေကာင္းၾကားရွိ ရထားလမ္းပ်က္စီးခဲ့ပံု ပံု-၂၂-၆-၂ဝ၁၁ ျမစ္ႀကီးနား-မႏၲေလးရထားလမ္းကူးတံတား တံတားအမွတ္(၇၁၅) ပ်က္စီးသြားပံု

 
ပံု-၂၂-၆-၂ဝ၁၁ ျမစ္ႀကီးနား-မိုးေကာင္းရထားလမ္းကူးတံတား တံတားအမွတ္ (၆၇၈) ပ်က္စီးသြားပံု


ဆက္သြယ္မွုျပတ္ေတာက္ေစရန္သာမက ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အသက္ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစသည္အထိ အၾကမ္းဖက္ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးရန္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျပည္သူလူထု၏လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ဆက္သြယ္ေရး တာ၀ါတိုင္ပါ မက်န္ မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီးမႈကို က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။

  ပံု-နမၼတီးႏွင့္မလိခၾကား မီးရထားလမ္းမိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲရန္ ျပင္ဆင္ထားစဥ္ လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႔မ်ားမွေတြ႔ရွိခဲ့ပံု


 ပံု-၁၄-၇-၂ဝ၁၁ ဂူယန္သခ်ၤဳိးကုန္းအနီး ဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္ ပ်က္စီးေနပံုထိုကဲ့သို႕ေသာ အဖ်က္လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ လူမ်ိဳးေရးကို အေၾကာင္းျပဳျပီး အဖ်က္အေမွာင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ ေဒသခံမ်ား အသိပင္ျဖစ္သည္။


ဆက္ပါအံုးမည္


၀ရမ္းေျပး တစ္ဦးေၾကာင့္ ရေသ့ေတာင္ ျမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္း တည္ျငိမ္မူ ပ်က္ျပား

Posted by drmyochit Friday, September 21, 2012, under | No comments

 လြတ္လပ္ေရး ရရွိသည္မွာ ၆၄ ႏွစ္ ရွိလာျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘာမွ မေျပာင္းလဲတဲ့ျမိဳ႕ (ဓါတ္ပံု- ေမာင္လူေအး)ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ၀ရမ္းေျပး တစ္ဦးအား  အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီး အေရးယူ ႏိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ တည္ျငိမ္မူ ပ်က္ျပား ေနေၾကာင္း သိရသည္။


 အဆုိပါ ၀ရမ္းေျပးမွာ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္း  ဘူးသီးေတာင္ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ နယ္ခ်င္း ကပ္ရပ္တည္ရွိေသာ ဆင္ခုန္းတိုင္ ဘဂၤလီ ေက်းရြာမွ ျဖစ္ျပီး ေဒသ အနီးတ၀ိုက္မွ ကၽြဲႏြားမ်ားကို ခိုးယူေနသျဖင့္ တည္ျငိမ္မူ ပ်က္ျပားေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ ကၽြဲႏြားေတြကို ေန႕စဥ္ ရက္ဆက္ ရြာတိုင္း အခိုးခံေနေတာ့ လူထု မေက်မနပ္ ျဖစ္လာရတယ္။

အဲဒီေတာ့ ရြာသားေတြက မေက်နပ္မူကေန တိုက္ခိုက္မူူေတြ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး အဓိဂရုဏ္းေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ အခု အဲဒီ ၀ရမ္းေျပးေၾကာင့္ မတည္ျငိမ္မူေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု ဆင္ခုန္းတိုင္း ရြာသား တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဆင္ခုန္းတိုင္ရြာမွ ၀ရမ္းေျပးေနသူမွာ  ဘဂၤလီ လူမ်ိဳး  ရခိုင္နာမည္ ေမာင္လွေက်ာ္ ျဖစ္ျပီး သူ႕၏ အေဖနာမည္ မွာ ဦးေမာင္စိန္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ဘေက်ာ္သည္ ၂၀၁၁ က ေက်ာင္းဆရာ ဦးသိန္း၀င္းကို ရိုက္ပုတ္ထားသျဖင့္ ဦးသိန္း၀င္းက တရားစြဲဆို အမႈဖြင့္ ခံထားရသူ ျဖစ္သည္။

၀ရမ္းေျပး တစ္ဦးကို မဖမ္းဆီးသည့္ အျပင္ ကၽြဲႏြား ခိုးယူေနသည္ကိုလည္း တစ္စံုတစ္ရာဟန္႕တား ႏိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ နယ္ေျမခံ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား အေပၚ ျပည္သူမ်ားက သံသယ ၀င္ေန ၾကသည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

၎အနီးအနား တည္ရွိေသာာ ေက်းရြာမ်ားမွာ ဆင္ခုန္းတိုင္ ရခုိင္ရြာ၊ ဆင္ခုန္းတိုင္ ရြာသစ္၊ ဆင္ခုန္းတိုင္ မူဆလင္ရြာ၊ အုိး ေဖါက္၊ ေတာင္ရင္းရြာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္ပိုင္ သည္းကံခြဆံု၊ ေစတီေတာင္ရြာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ယခုအခါ မေက်နပ္ေသာ ေက်းရြာသားမ်ားမွ ၀ိုင္း၀န္း သတ္ျဖတ္ပစ္မည္ဟု  သတင္း မ်ား ျဖစ္ေပၚ ေနသျဖင့္ ျပႆနာ ၾကီးထြားသြား မည္ကိို မလိုလားေသာ ေက်းရြာလူၾကီး မ်ားက သက္ဆိုင္ရာကို တိုင္ ၾကားထားေၾကာင္း
သိရသည္။ “ ၁၉ ရက္ေန႕က က်ေနာ္နဲ႕ ဦးဖိုးမြားနဲ႕ စာတေစာင္ သြားတင္ပါတယ္။ ဒီျပႆနာဟာ ရခိုင္-ဘဂၤလီ ျပႆာနာ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္ဆိုျပီးေတာ့ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဆီ တေစာင္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဆီ တေစာင္ တင္ခဲ့ ပါတယ္။ တင္ထား တဲ့ အဓိက အခ်က္ကေတာ့ ေမာင္လွေက်ာ္ ၀ရမ္းကို ဖမ္းေပးဖို႕နဲ႕  သူ႕ကို မဖမ္း ႏိုင္ရင္ ဒီေဒသမွာ ရခိုင္-ဘဂၤလီ ျပႆနာျဖစ္လာႏိုင္တယ္ဆိုျပီး တင္ျပထားတဲ့ စာတစ္ေစာင္ကို  ဒီလ ၁၉ ရက္ေန႕ က တင္ေပးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္”
ဟု ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေမာင္သိန္းက ေျပာသည္။

ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ႏြားခိုးဂိုဏ္းမ်ားေၾကာင့္ လူမူေရး မတည္ျငိမ္မူမ်ား ေနရာ အႏွံ႕ အျပားတြင္ ေပၚေပါက္ေနေသာ္လည္း အာဏာပိုင္မ်ားက ထိေရာက္စြာ တားဆီးႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၾသဂတ္လ ၁၅ ရက္ေန႕က ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ မယူကမ္း ကုလား ေခ်ာင္း ေက်းရြာတြင္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕မွ ၀င္ေရာက္လာေသာ လက္နက္ကိုင္ ႏြားခိုးဂိုဏ္း တစ္ခုႏွင့္ ေဒသခံမ်ား အၾကား ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ စက္ေလွ တစ္စီးႏွင့္ ကၽြဲတစ္ေကာင္ကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။

နိရဥၥရာ

အၾကမ္းဖက္သမားတို႔၏အနာဂတ္

Posted by drmyochit Friday, September 21, 2012, under | No comments


မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ တစ္ကမၻၻာလံုးပ်ံ႕ႏွံ႔လာလ်က္ရွိရာ အေမရိကန္ ႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပင္ ၾသဂုတ္လအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရ လ်က္ရွိသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ပံုသ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျဖစ္တည္လာလ်က္ရွိရာ အမ်ား အားျဖင့္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး အစြန္းေရာက္တို႔၏အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံခြဲထြက္လို၍ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား စသည္ျဖင့္ေတြ႕လာရသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတိုင္း တြင္ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္း၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းေရးဆိုသည္မွာ ႀကိဳတင္လက္ဦးမႈ ရယူ၍တားဆီးႏွိမ္နင္းျခင္း၊ စစ္ဆင္ေရး မ်ားျပဳလုပ္၍တိုက္ခိုက္ႏွိမ္နင္းျခင္းဟု အေမရိကန္တို႔မွအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ အာဖဂန္ နစၥတန္တြင္ တာလီဘန္တို႔၏အၾကမ္းဖက္မႈျမင့္မားလာသျဖင့္ အေမရိကန္တို႔မွ က်ဴးေက်ာ္စစ္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။ ေခ်ခ်င္းညွာသို႔ ႐ုရွားတို႔က်ဴးေက်ာ္စစ္ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ တရားေသာစစ္ဆင္ႏႊဲခဲ့ျခင္းဟု မွတ္ယူခဲ့ၾကသည္။ အစၥေရးႏွင့္ ပါလက္စတိုင္းပဋိပကၡမ်ား၊ ကိုလံဘီယာျပည္တြင္းစစ္၊ ၿဗိတိန္၏အိုင္ယာလန္သူပုန္ႏွိမ္နင္းျခင္းႏွင့္ သီရိလကၤာျပည္တြင္း စစ္တို႔သည္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွိမ္နင္းေရးစစ္ပြဲမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ 

သီရိလကၤာေျမာက္ပုိင္းရွိ တမီးလ္က်ားသူပုန္တို႔သည္ လြတ္လပ္ေသာ တမီးလ္ႏိုင္ငံ ခြဲထြက္ရန္အတြက္ အစိုးရအားဆန္႔က်င္၍ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ တမီးလ္သူပုန္ တို႔သည္ အာရွ၏ အရွည္ၾကာဆံုးေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ဖြဲ႕ပင္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ျပည္ေထာင္စုခြဲထြက္လိုသည့္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ႏွင့္ အလားသ႑ာန္ခပ္ဆင္ဆင္တူေလသည္။ တမီးလ္က်ားသူပုန္မ်ားသည္ သီရိလကၤာ ေျမာက္ပိုင္းကိုသိမ္းပိုက္ထားခဲ့သည္။ ၎တို႔အင္အားမွာ ၇၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး အစိုးရတပ္ အင္အားမွာ ၁၅၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္။ ၎တို႔သည္ ျပည္သူအားအစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အစိုးရအေဆာက္အဦမ်ားအား ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးျခင္း၊ စီးနင္းတိုက္ခိုက္ျခင္း၊ အေသခံဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္ျခင္း စသည္ျဖင့္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔အား အိႏိၵယႏိုင္ငံရွိတမီးလ္မ်ားႏွင့္ ဥေရာပ၊ အာဖရိကရွိ တမီးလ္မ်ားက ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ ၾကသည္။ ၎အျပင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံကပါ အကူအညီမ်ားေပးခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အစိုးရႏွင့္ (၆)ႀကိမ္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ၿပီး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾက သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၀၅ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တမီးလ္က်ားတို႔သည္ သီရိလကၤာ ေရြးေကာက္ပြဲမွႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးရန္ကမ္းလွမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႔ကလက္မခံခဲ့ဘဲ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္စြပ္စြဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးပ်က္ျပယ္ခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ပိုင္းအစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ ျပင္းထန္စြာတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အစိုးရအေပၚတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွဖိအားေပးရန္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ တမီးလ္က်ားသူပုန္တို႔မွ အထိအခိုက္မ်ားလာသျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ အစိုးရသို႔ကမ္းလွမ္းခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရမွ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ၎ေနာက္တမီးလ္သူပုန္မ်ားကို ေလေၾကာင္းအပါအ၀င္ အစိုးရတပ္မ်ားက အၿပီးသတ္တိုက္ခိုက္ႏွိမ္နင္းခဲ့သည္။ စစ္ဆင္ေရးအတြင္း ႏွစ္ဖက္အက်အဆံုး ၂၅၀၀၀ ေက်ာ္ ခန္႔ရွိၿပီး ၇၀၀၀ ခန္႔ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ကာ ျပည္သူ ၃၅၀၀၀၀ ခန္႔အား ေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း ေစခဲ့ရသည္။ 

မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအနက္ KIA ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေလ့လာၾကည့္ပါက ရထားလမ္းႏွင့္ ကားလမ္းတံတားမ်ားေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ေပၚလူေနရပ္ကြက္မ်ားတြင္ မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲျခင္း၊ တာပိန္ ေရအားလွ်ပ္စစ္လမ္းေၾကာင္းတြင္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူ ၇ ဦးအားသတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္း၊ ေက်းရြာလူႀကီး အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ျပည္သူအခ်ိဳ႕အားသတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းမ်ား၊ ေနရာအႏွံ႔မိုင္းေထာင္ျခင္းမ်ားမွာ ကခ်င္ ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ မည္သို႔မွ်မသက္ဆိုင္ဘဲ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ကခ်င္အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ရွမ္းလူငယ္/မိန္းကေလး မ်ားအား အတင္းအဓမၼစစ္သားစုေဆာင္းျခင္းမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ျပန္ၾကားေရးဌာန၏မွတ္တမ္းမ်ားအရ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ရထားလမ္း၊ ကားလမ္း မ်ားအား KIA မွမိုင္းခြဲဖ်က္ဆီးမႈ ၁၅၁ ႀကိမ္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားအား ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးမႈ ၂၃ ႀကိမ္၊ ေက်းရြာမ်ားအားမီး႐ိွဳ႕မႈ ၁၃ ႀကိမ္၊ အတင္းအဓမၼဖမ္းဆီး၍ စစ္သားစုေဆာင္းမႈအႀကိမ္ ၅၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ KIA မိုင္းေၾကာင့္ ေသဆုံးဒဏ္ရာရသူ ရာဂဏန္း ေက်ာ္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္လူထုအေနျဖင့္ ရထားလမ္း၊ ကားလမ္း၊ တံတား မ်ားဖ်က္ဆီးခံထားရသျဖင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈျပတ္ေတာက္ကာ စိတ္သြားတိုင္း ကုိယ္မပါ ဘဲ၊ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်မိသားစုဘ၀လံုၿခံဳေရးအား ၿခိမ္းေျခာက္္ခံေနရသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုမ်ား ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး အတြက္ စိတ္ရွည္သည္းခံစြာျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ကမ္းလွမ္း၍ အျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးခဲ့မႈအႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သေဘာထားမမွန္သျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္မွေသြဖည္ၿပီး အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပကာ အခ်ိန္ ဆြဲ၍ေသြးသစ္ေလာင္းျခင္းႏွင့္ အင္အားျဖည့္တင္းျခင္းကိုသာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲမွ မည္သည့္အက်ိဳးရလဒ္မွ်ထြက္ေပၚလာျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အရွိန္အဟုန္ျမွွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ အလုိက္သင့္ပါမလာဘဲ ေနာက္က်န္ေနသူ၊ ေနာက္ျပန္သြားလိုသူမ်ားကို လက္တြဲျဖဳတ္ခဲ့မည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ 

KIA ၏လုပ္ရပ္မ်ားသည္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံရွိ တမီးလ္က်ားသူပုန္တို႔၏ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ထပ္တူနီးပါးတူညီေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ KIA အေနျဖင့္ယခုကဲ့သို႔သာ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားအတုိင္း ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းမည္ဆိုလွ်င္ ျပည္သူလူထု၏အက်ိဳး စီးပြားကိုကာကြယ္ရန္အတြက္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံမွ တမီးလ္က်ားသူပုန္မ်ားအား ျပတ္ျပတ္ သားသားႏိွမ္နင္းသကဲ့သို႔ အစိုးရမွျပတ္သားစြာေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မေနာေျမမွ အတိဒုကၡေရာက္ေနသည့္ ျပည္သူမ်ားကိုယ္စားဆႏၵျပဳလုိက္သည္။ 

မေနာေမာင္

ဘာသာေရးဖိႏွိပ္ျခင္းမဟုတ္၊ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမိုကေရစီသာ

Posted by drmyochit Friday, September 21, 2012, under | No comments


ကမၻာေပၚတြင္ အဓိကဘာသာႀကီး ၄ မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ဟိႏၵဴ၊ ဗုဒၶ၊ ခရစ္ယာန္၊ အစၥလမ္ဘာသာမ်ား ထြန္းကားခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပ်ဴေခတ္ႏွင့္ရခိုင္သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားအရ ဗုဒၶဘာသာမွာ မဇိၥ်မေဒသ မ်ားႏွင့္အတူ စတင္ထြန္းကားခဲ့ၿပီး ေရွးက်ေသာဘာသာတစ္ခုအျဖစ္ေတြ႕ရသည္။ ပုဂံေခတ္တြင္ ပိုမုိ အသက္၀င္လာၿပီး သာသနာေတာ္ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာပ်ံႏွံ႔လာခဲ့သည္။ လက္ရွိစာရင္းအရ ျမန္မာႏို္င္ငံသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာမွာ ၿဗိတိသွ်ကုိလိုနီေခတ္တြင္ ခရစ္ယာန္ မစ္ရွင္အဖြဲ႕ႏွင့္ပါရွိလာၿပီး ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆာင္ရြက္လာျခင္းျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံလာခဲ့သည္။ ရခိုင္၊ မြန္၊ ရွမ္းျပည္နယ္အပါအ၀င္ ေျမျပန္႔ေဒသမ်ားတြင္ ဗုဒၶဘာသာပ်ံႏွ႔ံၿပီးျဖစ္သျဖင့္ အဓိကနတ္ကိုးကြယ္သူမ်ားၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈခက္ခဲသည့္ေတာင္တန္းေဒသမ်ားကုိ မစ္ရွင္အဖြဲ႕မ်ား က ဦးစားေပးသာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
            အစၥလာမ္ဘာသာမွာမူ မိမိႏိုင္ငံအတြင္း သာသနာျပဳပ်ံႏွံ႔လာျခင္းမဟုတ္ဘဲ အေနာက္ဘက္ မြတ္စလင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကိုလိုနီေခတ္၀င္ေရာက္လာသူမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားႏွင့္ အတူပါရွိလာျခင္းသာျဖစ္သည္။ အစၥလာမ္ဘာသာမွာ ဗုဒၶ၊ ခရစ္ယာန္ကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသာသနာျပဳျခင္းျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံလာျခင္းမဟုတ္ဘဲ မူလအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား၏ လူဦးေရ တိုးပြားလာမႈေၾကာင့္သာ ကိုးကြယ္သူမ်ားျပားလာျခင္းျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ နတ္ကိုးကြယ္သူမ်ားမွ အစၥလာမ္ဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္းကိုးကြယ္ျခင္းမွာ မရွိသေလာက္ အလြန္တရာမွ နည္းပါးသည္။
                ေရွးအက်ဆံုးျဖစ္သည့္ဗုဒၶဘာသာမွာ ေရွးယခင္ကပင္ ဘာသာ၀င္မ်ား၏အထြဋ္အျမတ္ထားမႈ ေၾကာင့္ ေဒသအတြင္းရွိျမင့္မားေသာေတာင္ကုန္းမ်ားတြင္ ေစတီ၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ ကိုးကြယ္သည့္အေလ့အထရွိခဲ့သည္။ ကိုလိုနီေခတ္တြင္ ေလေၾကာင္းဓာတ္ပံုမ်ား႐ိုက္ကူး၍ ျမန္မာျပည္ ေျမပံုထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီးမ်ားထံမွ ေစတီပုထိုးမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ပါရွိလာသည့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ ဗလီမ်ားကို သာသာနာပိုင္နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပး ခဲ့သည္။ ေရွးယခင္ကတည္းကပင္ တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့သည့္ ဘုရား၊ ပုထိုးမ်ား၊ ေက်ာင္းကန္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သဒၶါတရားထက္သန္သူမ်ားက ျပန္လည္မြမ္းမံျခင္း၊ ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သာသနာ့ေျမအျဖစ္သတ္မွတ္ေပးထားျခင္း မရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေစတီတည္ထားကိုးကြယ္ျခင္း၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ျခင္းတို႔ကို ခြင့္မျပဳ ေပ။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လကလည္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ သာသနာ့ေျမမဟုတ္ဘဲ က်ဴးေက်ာ္ေဆာက္လုပ္ ထားသည့္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္ မညီၫြတ္သျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၏အစီအစဥ္ျဖင့္ ဖယ္ရွားခဲ့ရသည္။ ဤကဲ့သို႔အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ႀကဳံေတြ႕ရသည့္ ျပႆနာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕သဒၶါတရားထက္သန္သူမ်ားအေနျဖင့္ လူပုဂၢိဳလ္ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈျဖင့္ ရပ္ကြက္အတြင္းေျမကြက္၀ယ္၍လွဴဒါန္းၿပီး သံဃာေတာ္မ်ားအား ေက်ာင္းေဆာက္ကာ သီတင္းသံုးေစျခင္း မ်ိဳးႀကံဳေတြ႕ရသည္။ သာသနာေျမမဟုတ္သျဖင့္ သာသနာေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ သံဃာနာယကအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ဖယ္ရွားျခင္းမ်ား မၾကာခဏေဆာင္ရြက္ရေလ့ရွိသည္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြင္း ဘာသာတိုင္း၊ လူမ်ိဳးတိုင္းယံုၾကည္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စနစ္တက်စည္းကမ္းရွိေစရန္ မ်ားစြာ အသိပညာေပးရဦးမည္ျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္လည္း ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ မ်ားတြင္ သာသနာပိုင္ေျမမဟုတ္သည့္ေနရာမ်ား၌ ဗလီမ်ားတိုးခ်ဲ႕လာျခင္း၊ သခႋ်ဳင္းမ်ားတိုးခ်ဲ႕လာျခင္း တို႔ကို ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ ၎တို႔ကို စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီထိထိေရာက္ေရာက္တားျမစ္သင့္သည္။ ဘာသာေရးဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမဟုတ္ပါ။ စည္းကမ္းျပည့္၀သည့္ ဒီမိုကေရစီက်င့္ထံုးနည္းပင္ျဖစ္သည္။
            စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ ဧရာ၀တီသတင္းတြင္ ခ်င္းခရစ္ယာန္မ်ား ဖိႏွိပ္ခံေနရသည္ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ သတင္းတစ္ပုဒ္ပါလာသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ သာသနာေရးက လက္၀ါးကပ္တိုင္ ၁၃ ခု ျဖဳတ္ခ် ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားတယ္။ ၎မွာလည္း ဥပေဒႏွင့္မညီၫြတ္သည့္တရားမ၀င္ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းမ်ားဖယ္ရွားခံရသကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္က ကယားျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္မ်ားကိုေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ကားလမ္းေပၚမွၾကည့္လိုက္လွ်င္ ျမင့္မားသည့္ေတာင္ကုန္းတိုင္းတြင္ လက္၀ါးကပ္တိုင္မ်ားစုိက္ထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ၎တို႔သည္ ကိုလိုနီေခတ္ကတည္းက စိုက္ထူခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဒသခံမ်ားကနယ္ေျမခ်ဲ႕ၿပီး စိုက္ထူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္မ်ားထုတ္ခဲ့သည့္ ေျမပံုမ်ားကိုေတြ႕ျမင္ဖူးပါသည္။ လက္၀ါးကပ္တိုင္ႏွင့္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားတြဲလ်က္သာ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾက သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ေတာင္ျမင့္ျမင့္ေတြ႕တိုင္း လက္၀ါးကပ္တိုင္သီးသန္႔(ဘုရား ေက်ာင္းမပါ)စိုက္ထူလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သာသနာ့ေျမလည္းမဟုတ္ပါ။ ေရွးက ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ ေတာင္ျမင့္ျမင့္တြင္ဘုရားတည္သည့္ဓေလ့ကို ပံုတူကူးခ်ထားသလားဟု ေအာက္ေမ့ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔္္ႏိုင္ငံမွာ ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိေသာ္လည္း ေဆာ္ဒီႏိုင္ငံက့ဲသို႔ ဘာသာေရးဖိႏွိပ္မႈ လံုး၀မေတြ႕ရပါ။ ဘာသာေရးဖိႏွိပ္ခဲ့လွ်င္လည္း တရားစြဲခံရမည္သာျဖစ္သည္။ မိမိအေနျဖင့္ မည္သည့္ ဘာသာဘက္မွ အထူးျပဳေရးသားျခင္းမဟုတ္ပါ။ စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္ေစရန္ အျပဳသေဘာျဖင့္ ေရးသား ရျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

ေ၀ယံမိုး

ျပဳသမွ်ႏုရမယ့္ KIA ရဲ႕ကၽြန္ေတြလိုပါပဲ

Posted by drmyochit Friday, September 21, 2012, under | No comments


ကခ်င္ျပည္နယ္အေရးကိုေတြးမိတိုင္း ျပာႏွမ္းႏွမ္းေတာင္တန္းေတြေပၚက ျဖဴျဖဴေဖြးေဖြး ျမဴေတြနဲ႔ ေရာေႏွာေနတဲ့ယမ္းခိုး၊ ယမ္းေငြ႕ေတြကိုျမင္ေယာင္မိတယ္။ ၾကာခဲ့ပါၿပီေလ။ စစ္ရဲ႕အနိ႒ာ႐ံုေတြ ျပည္သူ ေတြရဲ႕ဆင္းရဲဒုကၡေတြ ရင္နဲ႔မမွ်ေအာင္ပါပဲ။ တျခားျပည္နယ္၊ တိုင္းေတြနဲ႔ယွဥ္လိုက္ရင္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ မိသားစုဘ၀လံုၿခံဳမႈေတြ ဒါေတြအားလံုးဆံုး႐ံႈးေနခဲ့တာ ၂ ႏွစ္ ေတာင္ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ လြတ္လပ္စြာဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ေတြ၊ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ေတြေတာင္ခြင့္ျပဳေနၿပီ။ မီဒီယာဆင္ဆာေတြျဖဳတ္ၿပီး လြတ္လပ္စြာေရးသားပံုႏွိပ္ခြင့္ေတြရေနပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမစ္ႀကီးနားမွာေတာ့ တစ္ေလာကၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လူအမ်ားစုေ၀းၿပီး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မလို႔ အာဏာပုိင္ေတြက ခြင့္ျပဳခဲ့ေပ မယ့္ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က လက္တို႔ၿပီးၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့လို႔ ပ်က္ျပယ္သြားခ့ဲရတယ္။ သမၼတႀကီးရဲ႕ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္တဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကခ်င္ျပည္နယ္ ႀကီးကို ခ်န္မထားခဲ့ပါနဲ႔လို႔ေတာင္းဆိုပါရေစ။ မိုင္းခြဲဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရတဲ့ လမ္းတံတားေတြကိုလည္း အျမန္ဆံုး ျပဳျပင္ေပးဖို႔ေတာင္းဆိုပါရေစ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားတဲ့ ကခ်င္အဖြဲ႕အစည္း ၁၁ ဖြဲ႕ကလည္း အေ၀းကေန ေတာင္းဆိုမေနဘဲ ကခ်င္ျပည္နယ္ကို ကိုယ္တိုင္လာၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ သြားေတြ႕ေစခ်င္တယ္။ လက္ခုပ္ဆိုတာ တစ္ဖက္တည္းတီးလို႔မျမည္ႏိုင္ပါဘူး။ အစိုးရက အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ၁၀ ဖြဲ႕နဲ႔အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီးလို႔ တိုင္းရင္းသားေတြၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ကိုခံစားရေနၿပီမဟုတ္လား။ KIA တစ္ခုတည္းခၽြန္ထြက္ၿပီး အထူးအခြင့္အေရးေတာင္းေနရင္ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းတန္းတူအခြင့္အေရးဆိုတာ ရွိႏိုင္ပါေတာ့မလား။ ပင္လံုညီလာခံဆိုတာၿပီးခဲ့ပါၿပီ။ လက္ရွိ အေျခအေနႏိုင္ငံေရးေရစီးေၾကာင္းအတိုင္းပဲ သြားသင့္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားေတြဟာ ျပဳသမွ်ႏုရမယ့္ KIA ရဲ႕ ကၽြန္ေတြလိုပါပဲ။ က်ားသနားမွ ႏြားခ်မ္းသာမယ့္ဘ၀ေတြပါ။

မေနာေမာင

ကာတြန္းက႑

Posted by drmyochit Friday, September 21, 2012, under | No comments

လူသတ္မႈျဖင့္ဖမ္းဆီးထားေသာ ဘဂၤလီႏွစ္ဦး ေက်ာက္ေတာ္ရဲစခန္းအခ်ဳပ္ခန္းမွ ေဖာက္ ထြက္ လြတ္ေျမာက္သြား

Posted by drmyochit Friday, September 21, 2012, under | No comments


ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕တြင္ လူသတ္မႈျဖင့္ဖမ္းဆီးထားေသာ ဘဂၤလီႏွစ္ဦး၂၁ ရက္ေန႔ည  ၁း၃၀ ခန္႔အခ်ိန္ တြင္ ေက်ာက္ေတာ္ ရဲစခန္း အခ်ဳပ္ခန္းမွ ေဖာက္ ထြက္ လြတ္ေျမာက္သြားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
ထုိသို႔ ေဖာက္ထြက္ သြားျခင္း မွာ ပုဆုိးကုိသံတုိင္အားလိမ္ကာ ထြက္သြား ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။ ထုိသူတုိ႔သည္ မၾကာေသးမီက သရက္အုပ္ေက်းရြာမွာ ဦးေက်ာ္ေမာင္ေခ် အားသတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ တရားခံမ်ားျဖစ္ၿပီး ရဲစခန္းတြင္ ၀န္ခံထြက္ဆုိ ထား သူမ်ားလည္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။
ယင္းသုိ႔လြတ္ေျမာက္သြားျခင္းသည္ ရဲစခန္းတြင္လုံး၀တာ၀န္ရွိၿပီး ျပန္လည္ ဖမ္းဆီးႏုိင္ျခင္းမရွိလ်င္...............။
ရခုိင္သားမ်ားအားသတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ အဆုိပါ တရာခံအား ယင္းသုိ႔ လြတ္ ေျမာက္သြားမႈမွာ သံသယမကင္းေၾကာင္းမ်ားရွိေၾကာင္းလည္းသိရွိရပါသည္။
ယေန႔တြင္ ရဲမ်ားက အပူတျပင္းရွာေဖြေနေသာ္လည္း ေတြ႕ရွိျခင္းမရွိေသး ေၾကာင္းႏွင့္ ထုိသုိ႔လြတ္ေျမာက္သြားျခင္းမွာ ရဲသားမ်ားအရက္ေသာက္ ၿပီး အိပ္ေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ဟုလည္း ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕သူသားမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ညေနပုိင္းက ရဲသားမ်ားအရက္၀ယ္သြားသည္ကုိ ေတြ႕လုိက္ရေၾကာင္း လည္း ေျပာဆုိၾကပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ ျဖတ္ယူမႈ တိုင္ၾကားသူမ်ားျပား

Posted by drmyochit Friday, September 21, 2012, under | No commentsပ်ိဳးႏုတ္ေနေသာ လယ္သမားတခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – Reuters)
ေတာင္ကုတ္ႏွင့္ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္က လယ္သမားမ်ားအား စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ထုတ္ေခ်းရာတြင္ ေငြျဖတ္ယူမႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ မေက်နပ္သူမ်ား၏ တိုင္ၾကားမႈ မ်ားျပားလာေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
လယ္သမားမ်ားအေရး ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၿမိဳ႕နယ္ ညီလာခံက်င္းပေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးစိုးခ်စ္ေမာင္က “က်ေနာ္တို႔ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ေခ်းတဲ့အခါမွာ ေငြျဖတ္ယူတာေတြ ရွိေတာ့ မေက်နပ္လို႔ ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း အုပ္စု သံုးခုက လာတိုင္တာေတြ ရွိတယ္။ တိုင္တဲ့ လယ္သမားေတြကေတာ့ အဓိက စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ေခ်းေငြရဖို႔အတြက္ ပိုက္ဆံေပးရမယ္ဆိုၿပီး ေတာင္းယူတဲ့ အမႈေတြပါ” ဟု ဦးစိုးခ်စ္ေမာင္က ေျပာသည္။

လာေရာက္ တိုင္ၾကားေသာ လယ္သမားမ်ားမွာ ေတာင္ကုုတ္ၿမိဳ႕နယ္မွ မိုး အုပ္စု၊ ေမာင္း အုပ္စုႏွင့္ ေက်ာက္ေမာင္မွ မ အုပ္စုတို႔ ျဖစ္ၿပီး တုိင္ၾကားရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမွာ လယ္သမားမ်ားကို အစိုးရက ထုတ္ေပးသည့္ ေခ်းေငြျဖတ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိုး ေက်းရြာအုပ္စုမွ လယ္သမားတစ္ဦးက ရွင္းျပသည္။
“က်ေနာ္တို႔ မိုး ေက်းရြာအုပ္စုမွာ ဘဏ္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးဘ၀င္းနဲ႔ အတြင္းေရးမႉး ဦး၀င္းေမာင္က ဘဏ္က ေငြထုတ္ ေခ်းမယ္ဆိုၿပီး ဒီႏွစ္မွ ေခ်းမယ့္သူဆိုရင္ ၃၅၀၀ က်ပ္၊ အယင္ႏွစ္ေတြက ေခ်းဖူးတဲ့ လယ္သမားဆုိရင္ ၁၅၀၀ က်ပ္ ႀကိဳတင္ၿပီး ေတာင္းယူပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းေပးၿပီးတဲ့ အခါမွာလည္း လယ္ဧက အနည္းအမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ၇၀၀၀
ကေန ၁၀၀၀၀ အထိ ျဖတ္ယူပါတယ္။ အဲဒါကို မေက်နပ္လို႔ လာတိုင္ၾကတာပါ” ဟု သူက ေျပာသည္။
ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဘဏ္မွ ေငြမ်ား ေခ်းေပးရာတြင္ ေက်းရြာအုပ္စုအလိုက္ ဘဏ္ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမႉး ႏွစ္ဦးစီ တာ၀န္ေပးၿပီး အစိုးရက တဧကကို က်ပ္ေငြ ၅၀၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းေပးေနသည္။
အစိုးရက လယ္သမားမ်ားအတြက္ ထုတ္ေပးသည့္ စိုက္ပ်ိဳးခေခ်းေငြထဲမွ ဘဏ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျဖတ္ယူၾကျခင္းမွာ ပံုစံ မတူဘဲ ေမာင္းအုပ္စုတြင္ လယ္သမားတဦးထံမွ က်ပ္ ၇၀၀၀ ႏွင့္ ေက်ာက္ေမာင္ႏွမ အုပ္စုတြင္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ အထိ ျဖတ္ယူေနေၾကာင္း သိရသည္။
ေမာင္းအုပ္စု လယ္သမားမ်ားထံမွ ေခါင္းပံုျဖတ္ယူေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔က ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးတင့္ေဇာ္ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့သည္ဟု ေမာင္းေက်းရြာသား တဦးက ေျပာသည္။
“ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကိုယ္တိုင္ က်ေနာ္တို႔ ေက်းရြာအုပ္စုကို လာစစ္ေဆးပါတယ္။ စစ္ေဆးတဲ့ အခါမွာ သူတို႔နဲ႔ နီးစပ္တဲ့ လယ္သမားေတြကို အတင္းအဓမၼ ေတာင္းတာမဟုတ္ဘူး၊ လယ္သမားေတြက ေစတနာနဲ႔ ေပးတာလို႔ ေျပာခိုင္းသလို၊ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ကလည္း လယ္သမားေတြက ေစတနာအေလွ်ာက္ ေပးတာပါ ဆိုၿပီး ဥကၠ႒က ေျပာပါတယ္” ဟု သူက ဆိုသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္အတြက္ ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္မွ တဧကကို က်ပ္ ၅၀၀၀၀ ထုတ္ေခ်း ေပးေသာ္လည္း လယ္ဧက အေလ်ာက္ ထုတ္ေခ်းေပးျခင္း မဟုတ္ဘဲ ယခုႏွစ္မွ စေခ်းေသာ လယ္သမားကို က်ပ္ ၂ သိန္း၊ ယခင္ ေခ်းဖူးေသာ လယ္သမားကို က်ပ္ ၄ သိန္းမွ ၅ သိန္း အထိ ထုတ္ေခ်း ေပးေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
၎အျပင္ လယ္သမားတဦးလွ်င္ ေခ်းေငြ ရရွိေရးအတြက္ တဧကကို က်ပ္ ၂၀၀၀ စီေပးသြင္းေနၾကရၿပီး မိဘနာမည္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို မိဘကိုယ္စား သားသမီးမ်ားက ထုတ္ယူ၍ မရသျဖင့္ သားသမီး နာမည္ လႊဲေျပာင္းရာတြင္လည္း တဧကကို က်ပ္ ၂၀၀၀ စီ ေပးသြင္းရသည္ဟု ေငြတြင္းတူး ရြာသားတဦးက ေျပာသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕တြင္လည္း ေခ်းေငြ ရရွိေရးအတြက္ လယ္တဧကကို က်ပ္ ၃၀၀၀ ႏွင့္ မိဘ ေသဆံုးသြားေသာ လယ္သမားမ်ားက သားသမီးနာမည္ ျပန္ေျပာင္းရာတြင္ ေျမတိုင္းစာေရးကို တဧကအတြက္ က်ပ္ ၃၀၀၀ စီ ေပးသြင္းခဲ့ ရေၾကာင္း ပလႅင္ေက်းရြာမွ လယ္သမားတဦးက ဆုိသည္။
၎က “မခံႏိုင္ေတာ့လို႔ ဘယ္သူက ဘယ္ေလာက္ျဖတ္တယ္၊ ဘာျဖစ္တယ္၊ ညာျဖစ္တယ္လို႔ တိုင္သာ တိုင္ေနရတာပါ။ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ တာဝန္ရွိသူေတြ ကိုယ္တိုင္က ဘာမွ ဂရုတစိုက္ လုပ္ေပးတာ မေတြ႕ရေသးဘူး။ က်ေနာ္တို႔မွာ ဘယ္လို လုပ္ရမွန္းကုိ မသိေတာ့ပါဘူး” ဟု ဆက္ေျပာသည္။

သားအမိႏွစ္ဦးကို ကားျဖင့္ တိုက္မိခဲ႔သူအား ဖမ္းဆီးႏိုင္ျခင္း မရွိေသး

Posted by drmyochit Friday, September 21, 2012, under | No commentsရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ သုဓမၼာလမ္း ေပၚတြင္ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔ည ၉နာရီ ၃၀မိနစ္တြင္ သားအမိႏွစ္ဦးအား တိုက္မိခဲ့ေသာ ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာ ဥ္အားအား ၁၀ရက္ၾကာသည္ အထိ ဖမ္းဆီးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ယင္းအမ်ဳိးသမီး၏ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးစိန္ထြန္းက The Voice Weekly သို႔ေျပာၾကားသည္။


ယင္းေနညတြင္ ေဒၚရီရီျမင႔္သက္ ၄၀ ႏွစ္သည္ သားျဖစ္သူ ေမာင္ျပည့္စံုေက်ာ္ႏွင့္ အတူ ၎တို႔ ေနထိုင္ရာ အမွတ္ ၂ ရပ္ကြက္မွ ေန၍ အမွတ္ ၁ ရပ္ကြက္သို႔ သုဓမၼာ လမ္းမႀကီး မွတဆင့္ ျဖတ္ကူးစဥ္ ေျမာက္ မွေတာင္သို႔ ေမာင္းႏွင္ လာေသာ လိုက္ထရပ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အျဖဴေရာင္ တစ္စီး လာသည္ကို ျမင္သျဖင့္ လမ္းလယ္ အျဖဴေရာင္ မ်ဥ္းေပၚတြင္ ရပ္တန္႔ေနစဥ္ ယင္းယာဥ္မွ သားအမိႏွစ္ဦးအား တိုက္မိကာ ထြက္ေျပးသြားေၾကာင္း ယင္းေန႔ညက မ်က္ျမင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။ ''ေရာက္ၿပီး ေနာက္ေန႕မွာ ပထမဆံုး ဦးေခါင္းဒဏ္ရာကို ခြဲစိတ္ရတယ္၊ ေနာက္ ၁၇ ရက္ေန႔က တစ္ခါ ခြဲစိတ္ ရတယ္၊ စေရာက္ကတည္းက သတိ မရေသးဘူး၊ ဆရာဝန္ႀကီး ေျပာတာေတာ့ ၅၀/၅၀ တဲ့" ဟုယင္းက ေျမးျဖစ္သူ၏ အေျခအေနကို ေျပာဆိုသည္။ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ်က္ျမင္ေတြ႔ရိွသူမ်ားက သက္ေသ မလိုက္ခ်င္ေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈက်ဳးလြန္သူအား ဖမ္းဆီးႏိုင္ေရးတြင္ ၄င္းတို႔၏ အကူအညီ လိုအပ္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္းအမွတ္(၇) နယ္ေျမ ႀကိဳးမဲ႔ေၾကးနန္းႏွင့္ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႔မွ ဒုရဲအုပ္ ေအာင္ဇင္မ်ိဳးမင္း က The Voice Weekly သို႔ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။
ေမာ္ဒယ္ အိေခ်ာပို ရဲ့ ဖက္ရွင္

Posted by drmyochit Friday, September 21, 2012, under | No commentsMyanmar Pretty Model Girl: Ei Chaw Po


myanmarcelebrity

ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ ကခ်င္ေျမ

Posted by drmyochit Friday, September 21, 2012, under | No comments

အစိုးရတပ္မ်ားနဲ႔ တိုက္ပြဲေတြျဖစ္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း KIA ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိတဲ့ ရြာေတြက လူအားလံုး လိုင္ဇာၿမိဳ႕ကို ေရႊ႕ခိုင္းၿပီး ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ေနထိုင္ေစခဲ့ပါတယ္။ အစပိုင္းမွာေတာ့ ဆန္နဲ႔စားစရာ အသင့္ အတင့္ရရွိၿပီး အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္လာတဲ့ေနာက္မွာ ထမင္း၀ေအာင္ မစားရတဲ့ အေျခအေနေတြ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိပါတယ္။

ဒုကၡသည္စခန္းအတြင္း ေရာက္ရွိလာသူမ်ားထဲက က်န္းမာသန္စြမ္း သူအမ်ိဳးသားမ်ားကို KIA လက္နက္ ကိုင္ အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ေစၿပီး ေရွ႕တန္းစစ္ဆင္ေရးႏွင့္ မိုင္းေထာင္ေဖာက္ခြဲ ေရးတာ၀န္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့တဲ့ အတြက္ တိုက္ပြဲေတြမွာ ေသဆံုးသူ၊ ထိခိုင္ဒဏ္ရာရသူအမ်ားအျပားရွိေန၍ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳလိုေသာ္လည္း ဒုကၡသည္စခန္းမွာရွိတဲ့ သားသမီး၊ ဇနီး၊ မိသားစုမ်ားမွာ KIA ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ရွိတဲ့အတြက္ ထြက္မေျပး ႏိုင္တာေၾကာင့္ ဆက္လက္တုိက္ပြဲ၀င္ ေနၾကရပါတယ္။ တိုက္ခိုက္မႈေတြ အတြင္း ေသဆံုးသြားသူ ေတြရဲ႕ မိသားစုေတြမွာ မည္သည့္ေထာက္ပံ့မႈမွမရဘဲ ဒုကၡသည္ စခန္းမွာ အမွန္ တကယ္ ဒုကၡေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ားရရွိပါတယ္။

ၿမိဳ႕ေပၚ ဒုကၡသည္စခန္းေရာက္ အခ်ဳိ႕မိသားစုမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ ခင္ပြန္းႏွင့္ သားသမီးအခ်ဳိ႕ တိုက္ပြဲတြင္ ရာမွာလည္းေကာင္း၊ မိုင္းေထာင္ရာမွာလည္းေကာင္း ေသဆံုးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိရာ လူသိမွာစုိး၍ ပြင့္လင္းစြာ ပင္ ငိုေၾကြးႏိုင္မႈမရွိေၾကာင္း၊ ဆုေတာင္းပြဲမ်ားလည္း မလုပ္ရဲျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ KIA နယ္ေျမရွိ ဒုကၡသည္ စခန္းမွ မိသားစုမ်ားမွလည္း KIA ၏ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အသိမေပးဘဲ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားျခင္း ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း မ်ားစြာဒုကၡေရာက္လ်က္ရွိပါတယ္။

အစိုးရက ကူညီေထာက္ပ့ံေပးေနေသာ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ရွိေနသူမ်ားမွာလည္း စားေသာက္ေရးမွာ ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေၾကာင့္ အဆင္ေျပေနေသာ္လည္း ၀င္ေငြရေသာ စီးပြားေရး မလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ က်န္းမာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိလာပါက အခက္အခဲျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အရြယ္ေရာက္ေသာ မိန္းမပ်ိဳေလး မ်ားႏွင့္ ညဦးပိုင္း ႏွင့္ ညဥ့္နက္ပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းခြင္၀င္၍ ေငြေၾကးရွာေဖြေနရျခင္း၊ လူငယ္မ်ားမွလည္း ဖိစီးမႈမ်ားေၾကာင့္ မူးယစ္ ေဆး၀ါးသံုးစြဲျခင္း၊ ပစၥည္းမ်ားခိုးယူျခင္း၊ လုယက္မႈက်ဴးလြန္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ညပိုင္းအျပင္သြားလာမႈမ်ား အခက္အခဲႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

 ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္ ႏွစ္ဘက္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးအခက္အခဲျဖစ္ေပၚျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး သံုးစြဲ သူမ်ားျပားျခင္း၊ မိန္းကေလးမ်ား အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပား ျခင္း၊ ခိုး၊ ဆိုး၊ လုယက္မႈမ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ဒုကၡသည္မ်ား အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အျမန္ဆံုးရရွိေစရန္ ဆႏၵရွိၾကပါေၾကာင္း KDN သတင္းဌာနကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္ ေငြျဖည့္ကတ္ ရၿပီ

Posted by drmyochit Friday, September 21, 2012, under | No commentsFrom : ေခတ္လူငယ္

စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းမွစ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ဖုန္းဆုိင္မ်ားတြင္ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္ ေငြျဖည့္ကတ္မ်ား စတင္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ေပးေနၿပီ ျဖစ္သည္။ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္ ေငြျဖည့္ကတ္ ဝယ္ယူေနသည့္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးကလည္း ‘သမီးတုိ႔ မုန္႔ဖုိးထဲကစုၿပီး ဝယ္ရတာ ငါးေထာင္က်ပ္တန္ဆုိေတာ့ အဆင္ေျပသြားၿပီ’ ဆိုတဲ့ အသံကိုလည္း ၾကားရသည္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းသည္ မုိဘိုင္းဖုန္း သံုးစြဲသူမ်ားအား CDMA, GSM လက္ကုိင္ဖုန္းမ်ားကို ခ်ဳိသာေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ အရစ္က် ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ေငြျဖည့္ကတ္မ်ားကိုလည္း အမ်ားျပည္သူ သံုးစြဲရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္ ေငြျဖည့္ကတ္မ်ား ေရာင္းခ်ေပးျခင္းေၾကာင့္ ဖုန္းသံုးစြဲသူ ျပည္သူမ်ား ေက်နပ္ဝမ္းေျမာက္ေနၾကေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမုံ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ျမန္မာ့ေရပုိင္နက္အတြင္း မူဆလင္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ ၀င္ေရာက္လာ

Posted by drmyochit Friday, September 21, 2012, under | No comments

ျမန္မာႏုိင္ငံ ပင္လယ္ျပင္ ေရပုိင္နက္ အတြင္း မူဆလင္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ စက္ေလွတစီးနဲ႔ ၀င္ေရာက္လာတဲ့အတြက္ ဧရာဝတီတိုင္း ဖ်ာပံုခရုိင္အတြင္းက ပင္လယ္ နဲ႔နီးတဲ့ ေက်းရြာေတြမွာ ဒီကေန႔ကစလုိ႔ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႔ေတြ အေရးေပၚဖြဲ႔စည္း တာ၀န္ေပးအပ္ေနတယ္လုိ႔ RFA က စံုစမ္းသိရပါတယ္။
အခုလုိ အေရးေပၚ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႔ေတြ ေက်းရြာအလုိက္ ဖြဲ႔စည္းေနတာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဖ်ာပံုခရုိင္ အမာၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးက စာအမွတ္ ၃/၂၀၁၂ နဲ႔ ဒီကေန႔ ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ ေဒသခံတစ္ဦးက အခုလုိ ဖတ္ျပပါတယ္။
"ပပ္နန္းအုပ္စု စက္စမ္းျပင္မွ ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာေၾကာင္း၊ မိမိနယ္ေျမအတြင္း သတင္းလက္ဦးမႈ ရရိွေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးကို အထူးတလည္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဖ်ာပံုျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးရံုးမွ ဖုန္းေၾကးနန္းျဖင့္ အေၾကာင္းၾကား လာပါတယ္။ သို႔ျဖစ္၍ မူဆလင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ဝင္ေရာက္မႈႏွင့္ သတင္းလက္ဦးမႈ ရရိွေစရန္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႔၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႔မ်ားအား ပူးတြဲပါအတိုင္း ဖြဲ႔စည္း တာဝန္ေပးအပ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး လံုျခဳံေရး အဖြဲ႔အေနႏွင့္ မိမိနယ္ေျမအတြင္း ထူးျခားမႈရိွပါက အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ တင္ျပသြားရန္ အေၾကာင္းၾကား ပါသည္"
အဲဒီ အေရးေပၚ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႔ေတြကုိ အေရွ႕ဖ်ား၊ ေနာက္မီး၊ ကဗ်က္၊ ဂယက္ၾကီး စတဲ့ ပင္လယ္ကမ္းေျခ ေက်းရြာေတြမွာ အဓိက ဖြဲ႔စည္းေနတာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြကုိ ျပည္သူေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းတာ မဟုတ္ဘဲ မီးသတ္၊ ျပည္သူ႔စစ္စတဲ့ တပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြနဲ႔ ရြာတစ္ရြာကုိ (၆) ဦးကေန (၉) ဦးအထိ ဖြဲ႔စည္းေနတာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။

အဲဒီ မူဆလင္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္ဘက္စြန္း ပင္လယ္ျပင္ တစ္ေနရာျဖစ္တဲ့ ရေနာင္းေဒသ ပပ္နန္အုပ္စု ပတ္ဝန္းက်င္ကေန စက္ေလွတစင္းနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရပုိင္နက္အတြင္းကုိ ၀င္ေရာက္လာတာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ အမာျမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးက ဒီကေန႔ ထုတ္ျပန္တဲ့ စာအရ သိရပါတယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရး မီးရႈးတိုင္ သယ္ေဆာင္မည္

Posted by drmyochit Friday, September 21, 2012, under | No comments


ျငိမ္းခ်မ္းေရး မီးရႈးတိုင္ သယ္ေဆာင္မည့္ အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ကို ျငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားေသာ လူငယ္မ်ားမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ လံုျခဳံေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေသာ စစ္ေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအေရးကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးမွ လူငယ္မ်ားမွ စုေပါင္းတိုင္ပင္လ်က္ စီစဥ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ျမ့ိဳမွ စတင္လ်က္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အထိ ျငိမ္းခ်မ္းေရး မီးရႈးတိုင္ကို လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေဆာင္ၾကမည္ ျဖစ္ျပီး လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ျမိဳ့ရြာမ်ားမွ အဖြဲ႔အစည္း မဟုတ္ေသာ လူထု လႈပ္ရွားမႈ အသြင္ေဆာင္လ်က္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားသူ မွန္သမွ် ပူးေပါင္း ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေဒသ အသီးသီး သို႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

မည္သည့္ အသင္းအဖြဲ႔ ၏ နာမည္ ၊ ဦးေဆာင္မႈ အျဖစ္ လက္ခံမည္ မဟုတ္ပဲ ျပည္သူဆႏၵ ေဖာ္ညႊန္းေသာ လူထု လႈပ္ရွားမႈကိုသာ အသားေပး စီစဥ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ျဖတ္သန္းရာတြင္ မိမိတို႔ေဒသ အတြင္း ျဖတ္သန္းခ်ိန္ တာဝန္ယူ သယ္ေဆာင္ၾကမည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားသူမ်ား ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပး အပ္ပါသည္။ သယ္ယူရာတြင္ အလွမ္းကြာေဝးလြန္းေသာ ျမ့ဳိရြာ အကြာအေဝးမ်ားတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ သယ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ျပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ လူထု လမ္းေလွ်ာက္ သယ္ယူမည္ ျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ စုရပ္တြင္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ မွ သယ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျပန္လည္ စုစည္းၾကမည္ ျဖစ္ျပီး စစ္ျဖစ္ပြားရာေဒသ အတြင္းထိ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံ ဆက္သြယ္ႏိုင္ျပီး ေဖာ္ျပထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဖာ္ျပေပးေစလိုေသာ သူမ်ားလည္း ျဖည့္စြတ္ေပးသြားပါမည္။

ကိုဘိုဘို(စမ္းေခ်ာင္း) အျဖဴေရာင္တြဲလက္မ်ား - ၀၉ ၇၃၀ ၇၁၀ ၂၅ ကိုရဲရင့္ေက်ာ္ (ဗကသမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ) ၀၉ ၄၀၂၅၅ ၄၀ ၁၅ ေဒါက္တာေက်ာ္ေဇယ် (ေႏွာင္ၾကိဳးမဲ့ကြန္ယက္) ၀၉ ၉၁၀ ၄၈ ၄၉ ၃ မေနႏြယ္ထြန္း (ကေလးခ်စ္သူမ်ားကြန္ယက္) ၀၉ ၄၀ ၂၆ ၂၂၂ ၈၆ ကိုစိုးျမင့္ေအာင္ (ပီတိ မိုးေကာင္ကင္ ပရဟိတ) ၀၉ ၂၀ ၃၅ ၄၁၂


လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း ေဒသခံမ်ား ထပ္မံဆႏၵျပ

Posted by drmyochit Friday, September 21, 2012, under | No comments

 

စစ္ကိုင္းတုိင္း၊ မံုရြာခရိုင္၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ေနရာကို ေက်းရြာ (၁၀) ရြာက ေဒသခံ ၁,၀၀၀ နီးပါးေလာက္ ဒီကေန႔ သြားေရာက္ျပီး တားျမစ္ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ လယ္ေျမသိမ္းခံ ထားရတဲ့ ေနရာေတြမွာ လယ္သိမ္းခံ ေတာင္သူေတြက ႏွမ္းသီးႏွံေတြ စိုက္ပ်ိဳးေနတဲ့အတြက္ ဆက္လက္ မစိုက္ပ်ိဳး ႏုိင္ေအာင္ အဲဒီလယ္ေျမေတြ အတြင္းကို ကုမၸဏီဘက္က ေက်ာက္ေတြလာပံုတဲ့အတြက္ ေဒသခံေတာင္သူေတြက သြားေရာက္ တားျမစ္ၾကတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆႏၵျပ ေဒသခံေတာင္သူ တစ္ဦးက RFA ကို အခုလို ေျပာျပပါတယ္။
"တားတဲ့အခါက်ေတာ့ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကိုယ္တိုင္ ဆင္းလာပါတယ္။  သူ႔ရဲ႕ေနာက္က စစ္သားေတြနဲ႔ အတူေပါ့ဗ်ာ။ ေသနတ္ေတြနဲ႔လည္း ခ်ိန္ထားတယ္။ 

သူတို႔က ဒီေနရာေတြကို အေဆာက္အဦးေဆာက္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ယာေျမေတြကို  ခုတ္ထြင္ ေပးတဲ့ လယ္ထြန္စက္ ေတြကိုလည္း သူတို႔သိမ္းမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။  ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဒီတစ္ႏွစ္မွာ တစ္ရက္ပဲ တန္ဖိုးထားရတာ။ အခုဆိုရင္ ႀကဲလို႔ မရဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ 

အခုက ျခိမ္းေျခာက္မႈနဲ႔ အဲဒီလို အာဏာေတြျပေနတဲ့ အခါက်ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘာမွ  လုပ္စားလို႔ မရေတာ့ဘူးဗ်။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေတြ႔ခ်င္တယ္။ ေဆြးေႏြးမႈကို လာျပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးမႈလည္း မျပဳပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႔ မနီးမေဝးမွာ စခန္းထိုင္ ထားတာ ၃ ခု ရိွတယ္ဗ်"

ဒီကေန႔ ဆႏၵျပတားျမစ္တဲ့ ေက်းရြာေတြဟာ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ လယ္ေျမ သိမ္းယူခံထားရတဲ့ ဆည္တဲ၊ မိုးၾကိဳးျပင္၊ အလယ္ရြာ စတဲ့ ေက်းရြာေတြျဖစ္ျပီး အဲဒီ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီ စီမံကိန္း ရပ္ဆုိင္းဖုိ႔ ေဒသခံ ေတာင္သူေတြမွာ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိမႈေတြ လုပ္ေပမယ့္ အခုအခ်ိန္ထိ ေၾကးနီစီမံကိန္းကို လုပ္ကိုင္ ေနဆဲပဲလို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီ ေၾကးနီစီမံကိန္းကို စစ္တပ္ပုိင္ ဦးပုိင္ကုမၸဏီနဲ႔ ျမန္မာ-၀မ္ေပါင္ တရုတ္ကုမၸဏီတုိ႔ ဖက္စပ္ လုပ္ကုိင္ေနတာျဖစ္ျပီး စီမံကိန္းတ၀ုိက္က ေက်းရြာ ၂၆ ရြာက လယ္ေျမဧက ၇,၈၀၀ ေက်ာ္ကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကစျပီး အဓမၼ သိမ္းယူခံထားရပါတယ္။ ၾသဂုတ္လ ေနာက္ဆံုးပတ္ကစလို႔ လယ္သိမ္းခံရတဲ့ ေဒသခံ ေတာင္သူေတြက အဲဒီ စီမံကိန္းကို တားဆီးဖို႔ လယ္သိမ္းတုိက္ပြဲကို ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီေန႔ ဆႏၵျပမႈ ေနာက္ဆံုး အေျခအေနကေတာ့ ေဒသခံေတြက ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ လူစုခြဲလိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္ ေဆးကုသခံယူမႈ ထိုင္းႏုိင္ငံၿပီးေနာက္ မေလးရွားသို႔ သြားေရာက္မႈ ျမင့္တက္လာ

Posted by drmyochit Friday, September 21, 2012, under | No commentsျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္ ေဆးကုသမႈ ခံယူၾကရာတြင္ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏုိင္ငံၿပီးေနာက္ မေလးရွားႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ ေဆးကုသခံယူမႈ ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း မေလးရွားက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေကာင္စီမွ သိရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ မေလးရွားႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ ေဆးကုသခံယူမႈႏႈန္းမွာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ၄၆ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္ လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဓိက ကုသခံယူခဲ့ၾကသည့္ ေရာဂါအမ်ဳိး အစားမ်ားမွာ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ကင္ဆာေရာဂါ၊ အေရျပားခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္း၊ ဖန္ျပြန္သေႏၶသား ရယူျခင္းႏွင့္ အ႐ိုး၊ အေၾကာ၊ အဆစ္ ေရာဂါမ်ားကို အမ်ားဆံုး လာေရာက္ကုသခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အမ်ားစုသည္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ ကုန္က်စရိတ္ သင့္တင့္မွ်တေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ အမ်ားဆံုး သြားေရာက္ေလ့ရွိၾကၿပီး မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းအေပၚကိုလည္း ယခင္ကထက္ ပိုမိုစိတ္ဝင္စားမႈ ရွိလာၾကသည္။ မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ မေလးရွား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေကာင္စီက ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ မိတ္ဆက္တင္ျပရန္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္မွ ၂၂ ရက္အထိ က်င္းပမည့္ Malaysia Expo & Healthcare Seminar 2012 ျပပြဲတြင္ မေလးရွားႏုိင္ငံမွ ေဆး႐ုံႀကီးမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ စနစ္မ်ားကို ေလ့လာႏုိင္ရန္ မိတ္ဆက္ျပသသြားမည္ ျဖစ္သည္။ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံႏွင့္အဝန္း ငါးကီလိုမီတာ အကြာအေဝးတိုင္းတြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေသာ ေဆးခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားရွိ၍ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ေဆးခန္းစုစုေပါင္း ၉၄၈၇ ခန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ဆရာဝန္မ်ား၏ အေရအတြက္မွာလည္း ႏုိင္ငံလူဦးေရႏွင့္ အခ်ဳိးခ်ၾကည့္ပါက ၁ း ၈၅၉ ခန္႔ ရွိသည့္အတြက္ နာမက်န္းေသာ လူနာမ်ားသည္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူရန္ အခ်ိန္ေစာင့္ဆိုင္းစရာ မလိုဘဲ ခ်က္ခ်င္းျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူႏုိင္ရန္ မေလးရွား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေကာင္စီက ဦးစီးေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမဝတီ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္