Saturday, September 07, 2013

မိမိ ကုန္ပစၥည္းအတြက္ ေဖာက္သည္ ရွာရန္ အရိုးရွင္းဆံုး နည္းလမ္း ၄ခု

Posted by drmyochit Saturday, September 07, 2013, under | No comments


အခ်ိဳ ႔အခ်ိဳ ႔ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဟာ Customer မရွိေတာ့ ပံုမွန္ မလည္ပတ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဆုိလုိတာက Customer မရတဲ့ ျပႆနာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ မိမိကုန္ပစၥည္းအတြက္ Customer ရွာေဖြႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္း ေယဘုယ် နည္းလမ္း ၄ ခုကို ေဖာ္ျပ လိုက္ရ ပါတယ္။

1. Advertising

ေၾကာ္ျငာရပါမယ္။ ေၾကာ္ျငာမယ္ဆုိရင္ သိထားရမွာက ေငြေၾကး ခပ္မ်ားမ်ားကုန္မွ Customer သိမယ္ ဆုိတဲ့ အခ်က္မဟုတ္ပါဘူး။ Type of Customer , Location of Customer နဲ႔ Number of Customer ကုိ ေသခ်ာ စစ္ေဆးလို႔ အသင့္ေတာ္ဆံုးေနရာမွာ Advertise လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ေဘာလံုးကြင္း အနီးအနားမွာ အားကစားပစၥည္း ေၾကာ္ျငာတာမ်ိဳး၊ နည္းပညာ ဂ်ာနယ္မွာ နည္းပညာ ပစၥည္းဆိုင္ ေၾကာ္ျငာတာမ်ိဳးတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတာင္မွာ ေဘလ္ဘုတ္လား၊ ပိုစတာလား၊ သတင္းစာေဆာင္ ေၾကာ္ျငာလား၊ လက္ကမ္း စာေဆာင္လား၊ တီဗီ ေၾကာ္ျငာလား၊ ေရဒီယိုလား ဘယ္နည္းလမ္းက ကိုယ္လိုအပ္တဲ့ Customer အေရအတြက္ကို ေရာက္ေစလဲဆုိတာကို ေသခ်ာ ေလ့လာထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

2. Networking and Referrals

ပန္းသတင္းေလညင္းေဆာင္၊ လူသတင္း လူခ်င္းေဆာင္ ဆုိသလိုပါပဲ။ Networking and Referrals ကလည္း အင္မတန္ ထိေရာက္တဲ့ Customer ရရန္ နည္းလမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဝယ္ျပီးတဲ့ Customer ေတြက တစ္ဆင့္ စကား တစ္ဆင့္ပါးမယ္။ ကိုယ္နဲ႔ တြဲလုပ္ဖူးတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြဆီကေန ဆက္စပ္လို႔ Customer ေတြရရွိမယ္။ ၎တိ႔ုမွ တစ္ဆင့္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔တဲ့ Networking ျဖစ္လာျပီး ေဘလ္ဘုတ္တင္ ေၾကာ္ျငာစရာေတာင္ မလိုေတာ့ ပါဘူး။ ျမန္မာျပည္ကို ဝင္လာတဲ့ အခ်ိဳ ႔ ေစ်းၾကီးေဆးေတြဆုိရင္ တီဗီေၾကာ္ျငာ၊ ဘာေၾကာ္ျငာမွ မလုပ္ပဲ Networking and Referrals ရွာေဖြတဲ့ နည္းလမ္းကိုသာ အသံုးခ်သြားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ Customer တစ္ေယာက္ ရွာႏိုင္ရင္ Percentage ဘယ္ေလာက္ အစရွိသျဖင့္ ခြဲတမ္းခ် စနစ္ေၾကာင့္လည္း Network ပုိလို႔ေတာင္ က်ယ္ျပန္႔ သြားပါတယ္။

3. Teaming up

Teaming up လုပ္ဖု႔ိ လိုအပ္ပါတယ္။ ကုန္ပစၥည္း ကုမၼဏီတစ္ခုက သူ႔ကုန္ပစၥည္း အေရာင္းထြက္ဖို႔အတြက္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး အသံုးျပဳတဲ့အခါအမွာ မိမိ ကုန္ပစၥည္းကို တြဲပါေစတဲ့ သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔တည္း မဟုတ္ မိမိ ကုန္ပစၥည္းကို ေရာင္းခ်တဲ့အခါ သူ႔ကုန္ပစၥည္းကိုပါ တြဲထုတ္ေပးတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ - အဝတ္ ဘယ္ႏွစ္ထည္ ဝယ္သူကို မီးဖိုေခ်ာင္သံုးဖို႔ ခြက္၊ပန္းကန္ ေပးျခင္း ျပဳလုပ္မွုက ခြက္၊ပန္းကန္တို႔ကိုလည္း တစ္ခါတည္း ေရာင္းထြက္ေစပါတယ္။ ဒီမွာ ေစ်းသတ္မွတ္မွုအတြက္ team လုပ္မယ္ ကုမၼဏီနဲ႔ ေသခ်ာ တိုင္ပင္ရပါမယ္။ ကိုယ့္ ပစၥည္းကို Free ေပးမွာလား၊ Expense ဖုန္းေလာက္ ျပန္ရ ေစမလား အစရွိသျဖင့္ တိုင္ပင္ျပီး တစ္ဖက္က ကုန္ပစၥည္းကို ေစ်းနည္းနည္းတင္ခိုင္းလိုက္တာမ်ိဳး သုိ႔မဟုတ္ တြဲဝယ္ရင္ ဒီတစ္ေစ်း အစရွိသျဖင့္ သတ္မွတ္ႏုိင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကုန္တိုက္အခ်ိဳ ႔မွာ ကားကံစမ္းမဲ ေဖာက္ေပးေနတာ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။

4. Strategic Alliances

မဟာမိတ္ဖြဲ႔ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ကုိယ္က Web Design နဲ႔ Graphic Design လုပ္တာဆုိရင္ ေၾကာ္ျငာ ေအဂ်င္စီ တစ္ခုနဲ႔ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သူ႔ဘက္က Customer ရရင္ ကိုယ္နဲ႔ ေပါင္းလုပ္မယ္။ ကိုယ့္ ဘက္က Customer ရရင္ သူနဲ ႔ေပါင္းလုပ္မယ္ အစရွိသျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ Refer လုပ္ျခင္း ျဖင့္လည္း Customer ရရွိေစပါတယ္။

ဒီေလာက္ဆုိရင္ စီးပြား စြန္႔ဦးၾကိဳးစားတည္ေထာင္ေနသူတို႔ Customer ရွာေဖြလို႔ရမယ့္ ေယဘုယ် နည္းလမ္းကို သိရွိျပီလို႔ ေမ်ာ္လင့္ပါတယ္။
.
Ref: entrepreneur.com
ေအာင္ခမ္း (TSJ team)
TechSpace Journal

၉၆၉ အမွတ္တံဆိပ္ အသံုးျပဳ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာ နာယကအဖြဲ႕ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္မညီဟုဆို

Posted by drmyochit Saturday, September 07, 2013, under | No comments


ဗုဒၶဘာသာ၏ အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ ၉၆၉ ကို အသံုးျပဳလႈပ္ရွားေနျခင္းႏွင့္ သံဃာ့ကြန္ရက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္း၊ ဥပေဒမ်ားအရ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခြင့္မရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕က ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါၫႊန္ၾကားလႊာကို ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္မ်ားသို႔ ေပးပို႔ထားသည္ဟု သိရသည္။
““အဲဒီစာ မေရာက္ေသးဘူး။ နာယကဆရာေတာ္ႀကီးေတြဆီလည္း ေရာက္တာမၾကားေသးဘူး။ ဟုိတစ္ခါ တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ပုိ႔တဲ့ အခမ္းအနားလုပ္ရင္ ႏွစ္ပတ္ႀကိဳအသိေပးရမယ္ဆုိတဲ့စာေတာ့ ရတယ္။ ဘုန္းႀကီးတုိ႔ကေတာ့ ဘာသာေရးပဲလုပ္တာ၊ ႏုိင္ငံေရးမလုပ္ဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာပဲ ေဆာင္ရြက္တယ္။ အၾကမ္းမဖက္ဘူး။ ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္တာမလုပ္ဘူး။ ၉၆၉ ဆုိတာက ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ဂုဏ္ေတာ္ပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၆၀၀ ေက်ာ္ကတည္းက ေပၚတာ။ နံပါတ္သေကၤတကေတာ့ အခုမွလုပ္တာေပါ့။ ဘုန္းႀကီးတုိ႔ လႈပ္ရွားမႈေတြက အၿမဲတမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာပဲ။ သက္ဆုိင္သူ ၀န္ႀကီးေတြကုိေတြ႕ရင္ ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္”” ဟု ဆရာေတာ္ဦးေကသရ(ေထရ၀ါဒဓမၼကြန္ရက္)က မိန္႔ ၾကားသည္။
ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ သတၱမအႀကိမ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ ၄၇ ပါး စံုညီဒုတိယအစည္းအေ၀းမွ ထုိကဲ့သို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၉၆၉ သာသနပါလက ဂဏ၀ါစကႏွင့္ သံဃာ့ကြန္ရက္အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေနမႈကို လိုအပ္သလို ၾသ၀ါဒေပးႏုိင္ပါရန္ ေလွ်ာက္ထားတင္ျပလာမႈအေပၚ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အခန္း ၂၊ အပိုဒ္ ၄၊ ၅၊ ၈ အရ လည္းေကာင္း၊ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ အခန္း ၂၊ အပုိဒ္ ၃၊ ၅ ႏွင့္ အခန္း ၃ အပိုဒ္ ၈၊ ၉ တို႔အရလည္းေကာင္း ၫႊန္ၾကားလႊာ ၈၁ အရ လည္းေကာင္း ထိုကဲ့သို႔ ဖြဲ႕စည္းပိုင္ခြင့္မရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၫႊန္ၾကားလႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၉၆၉ အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတစ္၀န္း က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးျပဳလာၾကၿပီးေနာက္ အဆိုပါအမွတ္တံဆိပ္သေကၤတကို ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ညႇိဳးႏြမ္းေစမည့္ေနရာဌာနမ်ားတြင္ အသံုးမျပဳရန္ ဇြန္ ၁၄ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ ၾသ၀ါဒခံယူပြဲ၌ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းကလည္း လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေသာ ၉၆၉ လႈပ္ရွားသူအဖြဲ႕မ်ားကို ဥပေဒအရ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းက အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔  သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

7day daily

iPad အတြက္ Writing app ၁၀ မ်ိဳး

Posted by drmyochit Saturday, September 07, 2013, under | No commentsEditorial ($4.99)

Editorial ဟာ iPad writing app ေတြထဲက အေကာင္းဆံုး app တစ္ခုလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ Pythonista ဖန္တီးသူ Ole Moritz က ေရးဆြဲထားတာျဖစ္ၿပီး ၎မွာ Mark down နဲ႔ Python scripting တို႔ကို ေထာက္ပံ့ေပးထားပါတယ္။ Built-in browser ပါဝင္ၿပီး အသံုးျပဳလိုတဲ့အခါ ေဘးဘက္ကေန swipe လုပ္ၿပီး သံုးႏုိင္ပါတယ္။ Document ေတြကို Dropbox folder မွာ သိုေလွာင္ သိမ္းဆည္းထားႏုိင္ပါ တယ္။ ေနာက္ၿပီး Mark down ကို ေရးသားျခင္းနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ special character ေတြအတြက္ Smart Keyboard တစ္ခုလည္း ပါဝင္ပါတယ္။

Quip (free)

Facebook နည္းပညာအရာရွိခ်ဳပ္ ဘရတ္ေတလာရဲ႕ Quip ကေတာ့ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးနဲ႔ အသံုးျပဳႏုိင္မယ့္ writing app တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ Quip မွာ word processor နဲ႔ messaging system တို႔ကို ေပါင္းစပ္ထားတာေၾကာင့္ thread မ်ားကို ဖန္တီးၿပီး ေဆြးေႏြးျခင္း၊ document မ်ား ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ Quip app ဟာ version 1.1 သာ ရွိေသးတာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ feature ေတြပါဝင္လာျခင္း မရွိေသးပါဘူး။

Pages ($9.99)

Apple ရဲ႕ Pages app ကလည္း ေရြးခ်ယ္ အသံုးျပဳသင့္တဲ့ app တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ Writing app ေတြထဲမွာ ေစ်းအႀကီးဆံုး ျဖစ္ေပမယ့္လည္း Pages ဟာ fully-feature document creator တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ Pages ကို iOS, iClound နဲ႔ Mac version Pages တို႔မွာ ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ iCloud နဲ႔ အသုံးျပဳႏိုင္တာေၾကာင့္ ဘယ္ေနရာကေနမဆို ဖိုင္ေတြကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဖန္တီးျခင္း၊ ၾကည့္႐ႈျခင္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ Retina display ပါတဲ့ iPad ေပၚကေန အသံုးျပဳတဲ့ အခါမွာလည္း အရာအားလံုးကို ထူးကဲေကာင္းမြန္စြာနဲ႔ အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Pages ကို စာ႐ိုက္႐ံုသာမကဘဲ ဂရပ္ဖစ္မ်ား၊ ဇယားကြက္မ်ား ပါဝင္တဲ့ page တစ္ခုကို ျပင္ဆင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

Day One ($4.99)

Day One ကေတာ့ weather, markdown, Foursquare အေထာက္အပံ့ စတဲ့ ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ အပိုေဆာင္း feature ေတြ ပါဝင္တဲ့ journal app တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဝမွာ အမွတ္ရစရာ အခ်က္အလက္ေတြကို ျပန္လည္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ app ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အမွတ္ရစရာ ဓာတ္ပံုေတြ၊ ပြဲေတြကို ထည့္သြင္းၿပီး iCloud နဲ႔ Dropbox ကို သံုးကာ iPhone နဲ႔ iPad တို႔မွာ sync ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

Phraseology ($3.99)

Phraseology ကလည္း စာေပၚက cursor navigation အားနည္းခ်က္ကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ျပဳလုပ္ထားၿပီး စာမ်ားကို အလြယ္တကူ select လုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အလြယ္တကူ သံုးႏုိင္တဲ့ keyboard ကို ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ cut နဲ႔ paste တို႔ထက္ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္ႏုိင္မယ့္ drag and drop interface ကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးထားပါတယ္။ အသံုးျပဳတဲ့အခါမွာ မ်က္စိကို ပိတ္ထားၿပီး အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ Interface နဲ႔ editing feature ေတြ မပါဝင္ေပမယ့္လည္း iPad ေပၚမွာ စာ႐ိုက္တဲ့အခါမွာ iPad ကို လံုးဝ ၾကည့္စရာမလိုဘဲ စာလံုးေတြကို တိက်စြာ ႐ိုက္ႏိုင္ပါတယ္။

Evernote (free)

Evernote ကေတာ့ အလြယ္တကူ အသံုးျပဳႏုိင္မယ့္ အခမဲ့ app ျဖစ္ပါတယ္။ မွတ္စုမ်ား ေရးမွတ္ျခင္း၊ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးျခင္း၊ to-do list မ်ား ဖန္တီးျခင္း၊ အသံမ်ားကို ဖမ္းယူျခင္း စတာေတြကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး device အားလုံးမွာ ျပဳလုပ္ထားသမွ်ကို မွတ္သားေပးႏုိင္တဲ့ app ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေရးမွတ္ထားတဲ့ မွတ္စုေတြကို ဘယ္ေနရာမွမဆို ျပန္လည္ ရွာေဖြႏုိင္ပါတယ္။

Penultimate (free)

Penultimate app ကေတာ့ iPad ေပၚမွာ မွတ္စုေတြကို လက္ေရးနဲ႔ ေရးသားႏုိင္မယ့္ အခမဲ့ app ျဖစ္ပါတယ္။ စာရြက္ေပၚမွာ လက္ေရးနဲ႔ေရးတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳကို ေပးစြမ္းႏုိင္ပါတယ္။ မွတ္စုမ်ား ေရးသားျခင္း၊ ပံုၾကမ္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ၿပီး ေရးမွတ္ထားသမွ်ကို ေဝမွ်မႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

iA Writer ($0.99)

iPhonန နဲ႔ iPad ေပၚမွာ စာေရးသားမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္မယ့္ app ျဖစ္ပါတယ္။ Formatting setting ေတြ ပါဝင္ျခင္း မရွိေပမယ့္ markdown file format ကို ေထာက္ပံ့ေပးထားပါတယ္။ ေရးသားထားတာေတြကို Mac, iPad နဲ႔ iPhone တို႔အၾကား sync လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

Blogsy ($4.99)

Blogging platform အားလံုးနီးပါးကို အေထာက္အပံ့ ေပးထားတဲ့ writing app ျဖစ္ပါတယ္။ WordPress, Blogger, TypePad, Movable Type, Joomla, Drupal, IBm Connections, Tumblr, Squarespace နဲ႔ MetaWeblog တို႔လို နာမည္ေက်ာ္ platform ေတြကို အေထာက္အပံ့ ေပးပါတယ္။ Pull-in browser, swipe to HTML mode အျပင္ Photos, Flickr, Picasa, Instagram, Facebook, YouTube, Vimeo တို႔မွ drag-and- drop multimedia support စတဲ့ feature ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ Markdown ကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးထားပါတယ္။

ဘမ္ဘီ
From: Myanmar Mobile

ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ပထမဦးဆံုး Hacking Magzine (ျမန္မာလို) (6.3MB)

Posted by drmyochit Saturday, September 07, 2013, under | 1 comment


 အားလံုးပဲ မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ။ ဒီေန႕ေတာ့ သူငယ္ခ်င္းတို႕အားလံုးအတြက္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ပထမဦးဆံုး Hacking Magzine ေလးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ စာအုပ္ေရးသားထုတ္ေ၀တဲ့ Ghost Area ကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိ ပါတယ္။  Hackers ႏွင့္ Hacking ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိရေအာင္ႏွင့္ ဘာေတြကို Hack ျပထားသလဲဆိုတာ
သိရေအာင္ ေဒါင္းလုပ္ဆြဲၿပီး ဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါဗ်ာ။ အားလံုးပဲ စိတ္၀င္စားၾကလိမ့္မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ခင္မင္လွ်က္........


Download=>> Link 1, Link 2

From: Pyae Phyo

ဆီးရီးယားကို စစ္ေရးအရ ၀င္စြတ္ဖက္မည့္ ကိစၥ မက္ေဒါနား ဆန္႔က်င္

Posted by drmyochit Saturday, September 07, 2013, under | No comments


ဆီးရီးယားကို စစ္ေရးအရ ၀င္ေရာက္ စြတ္ဖက့္မည့္ အေမရိကန္ အစိုးရ၏ အစီအစဥ္အား ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ေပါ့တ္စတား မက္ေဒါနားက ထုတ္ေဖၚေျပာဆို လိုက္သည္။ ဆီးရီးယားကို လက္ေရွာင္ပါ အေမရီကန္ (US Stay Out of Syria ) ဟူေသာ လက္ေရးမူ ဓာတ္ပံုက ို မက္ေဒါနားက ဓာတ္ပံုမ်ား လြင့္တင္ ေ၀မွ်ႏိုင္ေသာ Instagram စာမ်က္ႏွာ ထက္တြင္ လြင့္တင္ခဲ့ျပီး ဆီးရီးယားကို စစ္ေရးအရ ၀င္ေရာက္ စြတ္ဖက့္မည့္ အေမရိကန္ အစိုးရ၏ အစီအစဥ္အား ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ျပသခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မက္ေဒါနားသည္ ဆီးရီးယားကို စစ္ေရးအရ ၀င္ေရာက္ စြတ္ဖက့္မည့္ အစီအစဥ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေနသူ အေမရိကန္ သမၼတ ဘာရက္ အိုဘားမားအား ယခင္က ကာလရွည္ ေထာက္ခံခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ "ဆက္ဒမ္ ဟူစိန္ကို အေမရိကန္ သမၼတ ဘုရွ္ ၀င္တိုက္ျပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျပင္းထန္တဲ့ စစ္ဆန္႔က်င္ေရး၀ါဒီ တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္ " ဟု Huffington Post သတင္း စာက ေဖၚျပထားသည္။

ေသြးအားနည္းေရာဂါ ကာကြယ္ပါ

Posted by drmyochit Saturday, September 07, 2013, under | No comments


မိန္းကေလးေတြမွာ အျဖစ္မ်ားတဲ့ ေသြးအား နည္းေရာဂါ ဆိုတာ တစ္သွ်ဴးေတြ ဆီကို ေအာက္ဆီ ဂ်င္အလံု အေလာက္ သယ္ယူႏိုင္တဲ့ က်န္းမာတဲ့ ေသြးနီဥေတြ မရွိတဲ့ အေျခအေနပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေသြး အားနည္း ေရာဂါျဖစ္ရင္ ေမာပန္းႏံုးခ်ည့္ေနတတ္ပါ တယ္။ ေသြးထြက္မ်ား ရင္လည္း ေသြးအားနည္းတတ္ ပါတယ္။

ေသြးအားနည္းတဲ့ အခါ အျဖစ္မ်ားတဲ့ လကၡ ဏာေတြ ကေတာ့ ႏံုးခ်ည့္ေညာင္းညာတာ၊ အသား အေရာင္ေဖ်ာ့တာ၊ ႏွလံုးခုန္ျမန္တာ၊ အသက္႐ွဴမဝ တာ၊ ရငဘ္ တေ္ အာငတ့္ ာ၊ မူး ေဝတာ၊ လက ္ ဖ်ားေျခ ဖ်ား ေအးစက္တာ၊ ေခါင္းကိုက္တာေတြပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ မိန္းကေလးအမ်ားစုဟာ ေသြးအားနည္းေနတဲ့ အခါ အစပိုင္းမွာ သတိမထား မိတတ္ၾကပါဘူး။ အေျခအေနဆိုး လာမွသာ စစ္ေဆးရင္းသိရွိတာမ်ား ပါတယ္။

ေသြးအားနည္းေရာဂါ မျဖစ္ေစဖို႔ ေအာက္ပါ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ကာကြယ္သင့္ပါတယ္။ ေသြးအားနည္းေရာဂါ အမ်ိဳးအစား အမ်ားစုက ကာကြယ္လို႔ ရပါတယ္။ သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့လို႔ ျဖစ္တဲ့ ေသြးအားနည္း ေရာဂါနဲ႔ ဗီတာမင္ခ်ိဳ႕တဲ့လို႔ ျဖစ္တဲ့ ေသြးအားနည္း ေရာဂါေတြ အတြက္ ေအာက္ပါ အစာ ေတြ စားေပးပါ။

သံဓာတ္ - သံဓာတ္မ်ားတဲ့ အမဲသားနဲ႔ တျခား အသားေတြ၊ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အစိမ္းရင့္ေရာင္ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္နဲ႔ သစ္သီးေျခာက္ ေတြကို စားပါ။ ေဖာ္လိတ္ - ေဖာလိတ္ (ေဖာလစ္အက္စစ္) ဓာတ္ ကို ခ်ဥ္တဲ့ သစ္သီးေတြနဲ႔ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ေတြ၊ ငွက္ေပ်ာသီး၊ အစိမ္းရင့္ေရာင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ပဲသီး၊ ေကြကာနဲ႔ ေခါက္ဆြဲေတြ စားၿပီး ရယူႏိုင္ပါ တယ္။

ဗီတာမင္ B 12 - ဒီဗီတာမင္ ရရွိေစဖို႔ အသား၊ ႏို႔နဲ႔ ႏို႔ထြက္ ပစၥည္းေတြကို စားပါ။ ေကြကာ တခ်ိဳ႕နဲ႔ ပဲႏို႔ လို ပဲပုပ္ေစ့ထြက္ကုန္ အစားအေသာက္ေတြ ထဲမွာ လည္း ဗီတာမင္ B12 ပါဝင္ပါတယ္။

ဗီတာမင္စီ- ဗီတာမင္စီ ပါဝင္တဲ့ ခ်ဥ္တဲ့ သစ္သီး ေတြ၊ ဖရဲသီးနဲ႔ ဘယ္ရီသီးေတြဟာ သံဓာတ္စုပ္ယူမႈကို အားေကာင္း ေစပါတယ္။

ကမၻာေပၚတြင္ အျမန္ဆံုး အင္တာနက္လိုင္း ရရွိသူ

Posted by drmyochit Saturday, September 07, 2013, under | No comments


ကမၻာ့ အျမန္ဆံုး အင္တာနက္လိုင္းရရွိသူကေတာ့ Sigbritt Löthberg အမည္ရ အသက္ ၇၅ ႏွစ္အရြယ္ ဆြီဒင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။

သူ႔အိမ္မွာ တပ္ဆင္ထားတဲ့ အင္တာနက္ လိုင္းက တစ္စကၠန္႔ကို 40Gbs အထိ လိုင္းစြဲအားမ်ားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Full HD ဗားရွင္း ဗီဒီယို ဖိုင္တစ္ဖိုင္ ကို Download ဆြဲဖို႔ ၂ စကၠန္႔ သာ ၾကာပါတယ္။ HDTV channel အခု ၁၅၀၀ ကုိလည္း တစ္ျပိဳင္နက္တည္း ၾကည့္ရွုႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္ လူတစ္ေယာက္ ရရွိတဲ့ အင္တာနက္ လိုင္းစြဲအားထက္ အဆေပါင္း မ်ားစြာ သာလြန္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို အင္တာနက္ လိုင္းျမန္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း ရွိပါတယ္။ သူ႔သား Peter Löthberg ဟာ အင္တာနက္ geek တစ္ဦး ျဖစ္ျပီး ေနာက္တစ္ေယာက္ Karlstad Stadsnät ကလည္း ေဒသတြင္း Network ေကာင္စီမွာ အရာရွိ တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ အင္တာနက္လိုင္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ရရွိေရး အတြက္ ၾကိဳးပမ္းေနသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ယခု Sigbritt အေမအတြက္ ဖန္တီးေပးထားတဲ့ အင္တာနက္လိုင္းက စံျပ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ အနည္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ဒီလို လိုင္း ျဖစ္ေအာင္ ျပဳ လုပ္ ေပးဖို႔လည္း ၾကိဳးစားေနျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Ref: reuters
www.facebook.com/TheWebshopMM
www.thewebshop-mm.com

မေလးရွား မယ္ ကမၻာ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ မူဆလင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တားျမစ္ခံရ

Posted by drmyochit Saturday, September 07, 2013, under | No comments

အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသမီး မ်ား အလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲဝင္ျခင္းမွာ အျပစ္ (ဟာရမ္)ျဖစ္သည္ဟု ဖက္ဒရယ္ ေဒ သႏၲရဘာသာေရး ဆရာဝမ္ ဇဟီဒီဝမ္က အြန္လိုင္းမွ ေဝဖန္မႈေၾကာင့္ ဖိုင္နယ္အ ဆင့္ မေလးရွားအလွ မယ္ ေလးဦးၿပိဳင္ ပြဲမွ ထုတ္ပယ္ခံရေၾကာင္း The Star သတင္းစာမွ သိရသည္။

… ထုတ္ပယ္ခံရေသာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ေလးဦးမွာဆာယာအာမယ္လီယာ ဘား နဒ္ဝါဖာ ေယာဘန္နာဒီေကာ့၊ မီရာရွိခ္ ႏွင့္ ကက္သရီနာ ရဒ္ဇြမ္တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး ထိုသီးသန္႔တားျမစ္ခ်က္အား စာရြက္ စာတမ္း မိတၱဴအေနျဖင့္ ရရွိျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ဘာသာေရးကို ေလးစားေသာေၾကာင့္ ယင္းသို႔ ထုတ္ ပယ္လိုက္ရေၾကာင္းကို ပြဲစီစဥ္ က်င္းပ သူ အန္နာလင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

အင္ဒိုနီးရွားကဲ့သို႔ အစၥလာမ္ႏိုင္ငံ မ်ိဳးတြင္ပင္ မယ္ကမၻာၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ လွ်င္ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ မက်င္း ပႏိုင္ ရသည့္ အေၾကာင္း အရင္းကို သိခ်င္၍ ဘာသာေရး ဆရာဝမ္ဇဟီဒီကို ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးရန္ ႀကိဳးစား ခဲ့သည္ကိုလည္း သူမက ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။

၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္က အေမရိကတြင္ မယ္ကမၻာဘြဲ႕ရခဲ့သူ ရီမာဖကီးသည္ ပထမဆံုး မူဆလင္မယ္ ကမၻာတစ္ ဦးျဖစ္ ၿပီး ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ အဂၤလန္မယ္ ဟမ္မာ သာ ကိုဟီစတန္နီသည္လည္းအစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ တစ္ဦးျဖစ္ သည္။ အလွ မယ္ၿပိဳင္ပြဲဝင္ျခင္းသည္ Sexy အဝတ္အစားမ်ား ဝတ္ျပရန္ ဝင္ေရာက္ ျခင္းမဟုတ္ ဘဲ ပညာတတ္အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး၏ ပရဟိတ အလွဴဒါနႏွင့္ လူ႕ အရည္ အေသြးကို ျပသရန္အတြက္ ျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ပယ္ခံရသူ ဘားနဒ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မေလးရွားမယ္ကမၻာၿပိဳင္ပြဲ တစ္ခု လံုးတြင္ ေရကူးဝတ္စံုျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မျပဳဘဲ မေလးအမ်ိဳးသမီးအားလံုး အား ကစားဝတ္စံုသာ ဝတ္ရမည့္ စည္းကမ္း သည္ရွိၿပီးသားျဖစ္သည္။ ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အလြန္အကြၽံ ေဖာ္ ခြၽတ္ရမည့္အေျခအေနမ်ိဳးမျဖစ္ေ အာင္ အဆင့္တိုင္းတြင္ စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္းကို လည္း ပြဲမွ ထုတ္ပယ္ခံရသူ ဝါဖာက ေျပာၾကားသည္။

မူဆလင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား မဖြယ္ မရာဝတ္စားဆင္ယင္မႈကို တားျမစ္ သည့္ ဖာတဝါတားျမစ္ခ်က္၏ ဤၿပိဳင္ ပြဲမ်ိဳးအေပၚ သက္ေရာက္မႈကို စိုးရိမ္ သည္ဟု အစၥလာမ္ညီအစ္မမ်ား Sisters in Islam အဖြဲ႕က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ထုတ္ ျပန္ထားသည့္ ယင္းတားျမစ္ခ်က္ကို မေလးရွားအလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲ စီစဥ္က်င္းပ သူမ်ား မသိရျခင္းအေၾကာင္း ရင္း ေမးခြန္းထုတ္ၿပီး ရာမဒန္ ဥပုသ္လတြင္ ပို၍ သတိထားသင့္ေၾကာင္းကို ပန္ဂ်ာရန္း ခ႐ိုင္ အမ်ိဳးသမီး ပါလီမန္ အမတ္ အဇာလီနာေအာ့သ္မန္ က ေျပာခဲ့သည္။

Popular Myanmar News Journal

တတိယလိင္ ျမန္မာမယ္

Posted by drmyochit Saturday, September 07, 2013, under | No comments

ပန္းေရာင္ဂါဝန္တိုတို ဝတ္ဆင္ထားသည္က ေျဖာင့္စင္းေသာ ေပါင္တံအလွကို ေပၚလြင္ေစသည္။ ေျခေထာက္ ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ယွက္ထားကာ လက္ႏွစ္ဖက္ ခါးေထာက္လ်က္ ညဳတုတု မ်က္လုံးမ်ားႏွင့္ အၾကည့္မ်ားက စူးရွလ်က္။

သာမန္ၾကည့္လိုက္ရင္ေတာ့ျဖင့္ အလွအပမ်ား ျပင္ဆင္ထားသည့္ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ မိန္းမစစ္စစ္ေတာ့ မဟုတ္။ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲကာ တတိယလိင္အျဖစ္ ခံယူထားသူျဖစ္သည္။သူ႔အမည္ကား သညာေမာင္။ အသက္က ၂၉ ႏွစ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ပတၱရားကမ္းေျခတြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္ ေန႔၌ က်င္းပမည့္ Miss International Queen 2013 ၿပဳိင္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳ ပထမဆုံး ယွဥ္ၿပဳိင္မည့္သူလည္း ျဖစ္သည္။

သညာေမာင္သည္ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမဳိ႕နယ္ ဇာတိဖြားျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမဳိ႕တြင္ ေနထိုင္ေနကာ Ramkhamhaeng တကၠသိုလ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ ဘာသာရပ္ကို အထူးျပဳ သင္ၾကားလ်က္ ရွိသည္။
သညာေမာင္သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ စတင္ေရာက္ရွိကာ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္အျပင္ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား ပညာေရးအတြက္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အလုပ္ကိုလည္း လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။
Miss International Queen 2013 ၿပဳိင္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ရျခင္းကို သူက “ကြၽန္မလို အမ်ဳိးတူ Gender အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေနသူေတြအတြက္လည္း အခြင့္အေရးေကာင္းေတြ ရေစခ်င္လို႔ပါ” ဟု ရင္ဖြင့္ ေျပာျပသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳ၍ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ျခင္းကို ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ အေျခစိုက္ အလွ ဖန္တီးရွင္ အသိုင္းအဝိုင္းက တတိယလိင္အျဖစ္ ခံယူထားသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္း ျဖစ္သည္ဟု တူညီစြာ ေျပာဆိုၾကသည္။
“ဒီပြဲကိုဝင္ၿပဳိင္ရျခင္းက ျမန္မာ့ဂုဏ္ေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္ခ်င္တာ” ဟုလည္း သညာေမာင္က ဆိုသည္။

Miss International Queen 2013 ၿပဳိင္ပြဲကို Tiffany’s Show pattaya Co., Ltd. က စီစဥ္ၿပီး ၿပဳိင္ပြဲဝင္မ်ားသည္ ထိုင္းဘတ္ေငြ တစ္ေသာင္းခြဲကို ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး လာေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ရန္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ကုန္က်ခံရမည္ ျဖစ္သည္ဟု ယင္းၿပဳိင္ပြဲ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ယင္းၿပဳိင္ပြဲသည္ တတိယလိင္အျဖစ္ ခံယူထားသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ ဖန္တီးေပးျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ၿပဳိင္ပြဲဝင္ ၃၀ ဦးက ယွဥ္ၿပဳိင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


နာမည္ေက်ာ္ အလွဖန္တီးရွင္ မိတ္ကပ္တိုးတိုးကမူ “ၿပဳိင္ပြဲဝင္တာက အဘက္ဘက္က အရည္အခ်င္း ျပည့္စုံလို႔ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တတိယလိင္အျဖစ္ ခံယူထားသူမ်ားကို အခ်ဳိ႕က ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႐ိုးရာအစဥ္အလာ စသည္ျဖင့္ တိုင္းတာကာ လက္ခံႏိုင္ျခင္း မရွိၾကဘဲ အခ်ဳိ႕ကလည္း လူ႔ခြင့္အေရး ႐ႈေထာင့္က ႐ႈျမင္ကာ ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားလည္း ရွိသည္။
ေခတ္အဆက္ဆက္ အစိုးရကမူ တတိယလိင္ ကိစၥကို အားမေပးေသာ္လည္း မႏွိမ့္ခ်သကဲ့သို႔ ေထာက္ခံျခင္းလည္း မရွိေပ။

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ႀကီးတြင္ တတိယလိင္ ခံယူသူတို႔၏ ေမာ္ဒယ္လ္႐ိႈး ေလွ်ာက္ပြဲမ်ားကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္၌ ပထမဆုံး က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ထိုပြဲတြင္ အမ်ဳိးသမီးစစ္စစ္ မ်ားပင္ အ႐ႈံးေပးရေလာက္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။
ယင္းေနာက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေမာ္ဒယ္လ္႐ိႈး ေလွ်ာက္ပြဲကို Excel Tower တြင္ က်င္းပခဲ့သကဲ့သို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ တတိယလိင္အျဖစ္ ခံယူထားသည့္ အလွပေဂးမ်ားက တရားဝင္ လာေရာက္ ေဖ်ာ္ေျဖၾကသည္။
ထိုပြဲတြင္ ေမာ္ဒယ္လ္အျဖစ္ လမ္းေလွ်ာက္သူ အသက္ ၂၄ ႏွစ္အ႐ြယ္ အလွဖန္တီးရွင္တစ္ဦးကမူ “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ဒါမ်ဳိး႐ိႈးပြဲေတြ မ်ားမ်ားလုပ္ေစခ်င္တယ္။ သညာေမာင္ ဝင္ၿပဳိင္တာလည္း ဆုရေစခ်င္တယ္” ဟု ႏြဲ႕ေႏွာင္းေသာအသံျဖင့္ ဆိုသည္။

သညာေမာင္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္မည့္ Miss International Queen ၿပဳိင္ပြဲကို ပတၱရားကမ္းေျခတြင္ က်င္းပခဲ့သည္မွာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ျဖစ္ၿပီး ဆုေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ေသာင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံက Kevin Balot က ရရွိထားသည္။
၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့ေသာ ယင္းၿပဳိင္ပြဲဆုမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံမွ သုံးႀကိမ္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ မကၠဆီကို၊ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တို႔က တစ္ႀကိမ္စီ ရရွိထားသည္။

ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ တတိယလိင္အျဖစ္ ခံယူထားသူမ်ား စိတ္ဝင္တစား လာေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ၾကသည့္ ၿပဳိင္ပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳကာ သညာေမာင္က ပထမဆုံး စတင္ယွဥ္ၿပဳိင္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
သညာေမာင္က“ဒီၿပဳိင္ပြဲမွာ အေကာင္းဆုံး ႀကဳိးစားသြားၿပီးေတာ့ ကြၽန္မလိုဘဝတူေတြ အတြက္လည္း အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြ ေဖာ္ေဆာင္ေပးခ်င္လို႔ပါ” ဟု ေျပာျပသည္။

ဘုရင္မ သရဖူကို ပုံေဖာ္ထားေသာ Miss International Queen လိုဂိုအနီးတြင္ ပန္းေရာင္ဇာေပါက္ အက်ႌကို ဝတ္ဆင္ထားသည့္ စူးရွရွမ်က္လုံးမ်ားျဖင့္ ၾကည့္ေနသည္။ လိုဂိုေအာက္တြင္ Contestant -Miss Tanya Maung ဟု ေရးသားထားသည့္အျပင္ ကိုယ္စားျပဳ ယွဥ္ၿပဳိင္သည့္ ေနရာတြင္လည္း ျမန္မာဟု ေဖာ္ျပထားသည္က သူ၏လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ျဖစ္သည္။

Miss International Queen 2013 ဆု ရမရကိုေတာ့ ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ရဦး မည္ျဖစ္သည္။

မင္းထက္စံ
From: The Voice

ရင္သား ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္၊ ကိုယ္ခႏၶာ အခ်ိဳးအစားလွေအာင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွဖတ္ပါေဆးစာမ်ား

Posted by drmyochit Saturday, September 07, 2013, under | No comments


အခ်ိဳးအစားလွေအာင္ ေဆးေသာက္လို႔ရတယ္လို႔ ႀကားဖူးပါတယ္။ အက်ိဳး-အၿပစ္ေတြကို သိခ်င္ပါတယ္ရွင္။ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ဖို႔ အဆင္မေၿပလို႔ပါရွင္။ အေမ ေမြးေပးထားတဲ့ ရုပ္အဂၤါကို ျပင္ခ်င္တာဟာ အခက္ဆံုးေတြထဲမွာ ပါတယ္။

ဒါကို ဆရာဝန္က ေျပာတာပါ။ ဆရာဝန္က ေဆးေပးမယ္၊ နည္းလမ္းေပးမယ္၊ ခြဲစိတ္ေပးမယ္။ ခြဲစိတ္တာကိုေတာ့ ဆရာဝန္ဘက္က ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ လုပ္ႏိုင္တာေပါ့။ က်န္တာကို လုိက္နာရမွာက ကာယကံရွင္ ျဖစ္တယ္။ ညႊန္းတဲ့ေဆး ေသာက္တာ၊ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္တာ၊ ေရွာင္စရာ-ေဆာင္စရာေတြကို လုိက္နာဘို႔ကေတာ့ ေကာင္းခ်င္၊ ေပ်ာက္ခ်င္သူေတြက လုပ္ၾကရတယ္။ ဆရာဝန္ေတြမွာလဲ လုပ္ေပးႏိုင္တာထက္ မလုပ္ႏိုင္တာေတြက ပိုမ်ားမလားဘဲ။
ပိန္ခ်င္၊ ဝခ်င္၊ လွခ်င္၊ ရွည္ခ်င္၊ ျဖဴခ်င္၊ ညိဳတိုတို ျဖစ္ခ်င္၊ ေသးတာကိုၾကီးခ်င္၊ ၾကီးတာကိုေသးခ်င္ လိုအင္ဆႏၵေတြ လူမ်ိဳးတိုင္းမွာရွိတယ္။ က်ား-မ မေရြးလဲရွိတယ္။ အရြယ္ မေရြးလဲ ရွိေသးတာဘဲ။ ျဖစ္ခ်င္သူကို အျပစ္ျမင္စရာ မရွိသင့္ၾကပါ။ ဆရာဝန္ ညႊန္တာကို ရခ်င္တာလဲ ေကာင္းတာဘဲ။ အက်ိဳး-အျပစ္ သိခ်င္တာလဲ ပညာရွိရာက်တယ္။


ၾကြက္သားကိုေတာ့ ဖြံ႔ထြားေစဘို႔ မခက္လွပါ။ အေလးမသူေတြသာ ၾကည့္ပါ။ ၾကြက္သား မဟုတ္တဲ့ အရိုး၊ အဆီ နဲ႔ တျခား (တစ္ရွဴး) ေတြကို ဖြံ႔ထြား၊ မ်ားျပားလာဘို႔ ေလ့က်င့္ခန္းနဲ႔ေတာ့ မရပါ။ ရင္သားက ၾကြက္သား မဟုတ္ဘူး။ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္တာေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရင္သား၊ တင္ပါးအတြက္ နည္းေတြ ေရးထားပါတယ္။ ေမးတဲ့သူက အေျခအေန မေပးလို႔ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္မရေတာ့ ခက္ျပန္ေပါ့။ ခက္တာကို ရေအာင္ယူႏိုင္ရင္ လူေတာ္လို႔ ဆိုၾကတာမို႔ ေတာ္ခ်င္လိုက္စမ္းပါ။ တခုေလးေတာ့ သတိေပးပါရေစ။ ျဖစ္သင့္တာကိုသာ ရခ်င္သင့္တယ္။

မရႏိုင္တာ၊ မရေသးတာအတြက္ စိတ္ပ်က္မေနပါနဲ႔။ ကံတရား အားကိုးႏိုင္ေသးတာဘဲ။ ကံေကာင္းခ်င္ရင္ စိတ္ေကာင္း အရင္ေမြးလို႔ ဆရာေတာ္မ်ားက ဆံုးမေလ့ရွိတယ္။ ေဆးပဲ ေသာက္ခ်င္သူကေမးလို႔ ေဆးကိုသာ အဓိကထား ေရးပါရေစ။ ေဆးေတြလဲ ရွိပါတယ္။ (ေအလိုပက္သစ္) ေဆး၊ (ဟိုမီယိုပက္သစ္) ေဆး၊ (အာယုေဗဒ) ေဆး၊ တိုင္းရင္းေဆး၊ (ဟာဗယ္) ေဆး၊ တရုပ္ေဆး၊ အိႏၵိယေဆး၊ အစံုပါဘဲ။ ေၾကာ္ညာေတြက အမ်ားၾကီး။ တျခားေဆးနည္းေတြကို သင္မထားရလို႔ မေျပာႏိုင္ပါ။ ကိုယ့္ေဆးပညာနဲ႔ ဆိုင္တာဘဲ ေရးပါမယ္။ Anabolic steroids (အင္နာေဘာလစ္-စတီရြိဳက္) ေတြရွိတယ္။ ၁၉၃ဝ ေက်ာ္ကတည္းက သံုးလာတယ္။ Medical uses ေဆးကုရာမွာ အသံုးျပဳႏိုင္တာေတြက - Bone marrow stimulation ရိုးတြင္းျခင္ဆီ ေစ့ေဆာ္ေပးျခင္း၊ - Growth stimulation ၾကီးထြားေစေအာင္ ေစ့ေဆာ္ေပးျခင္း၊ - Stimulation of appetite and preservation and increase of muscle mass စားခ်င္စိတ္ကဲေစျပီး၊ ၾကြက္သား ထုထည္ ၾကီးေစျခင္း၊ - Induction of male puberty ေယာက္်ားေလး ေစာေစာ လူပ်ိဳျဖစ္ေစျခင္း၊ - Male contraception (Testosterone enanthate) ေယာက္်ားသံုး သားသမီးမရေဆး၊ - Stimulation of lean body mass and prevention of bone loss in elderly men ကိုယ္ခႏၶာေသးေနသူေတြကို ေစ့ေဆာ္ေပးျခင္း နဲ႔ အသက္ၾကီးသူေတြမွာ အရိုးပ်က္စီးတာ သက္သာေစျခင္း၊ - Hormone replacement for men ေယာက္်ား-ေဟာ္မုန္း အစားထိုးကုသျခင္း၊ - Gender Identity Disorder ေယာက္်ား-မိန္းမ ပီသေစျခင္း၊ Ergogenic use and abuse တလြဲ အသံုးျပဳေနတာလဲရွိတယ္။ အေမရိကားမွာ လူဦးေရရဲ႕ ၁% ဟာ ဒီေဆးမ်ိဳးကို တလြဲသံုးေနၾကတယ္။ လူလတ္တန္းစားေတြကေန အားကစား ျပိဳင္ပြဲဝင္ဘို႔ မဟုတ္ဘဲ Cosmetic purposes ကိုယ္ခႏၶာလွခ်င္လို႔ လုပ္ၾကတာျဖစ္တယ္။ ဒီေဆးမ်ိဳးသံုးသူေတြဟာ မီဒီယာမွာ ေဖၚျပတာေတြကို ၾကည့္-ဖတ္ျပီး စိတ္ထဲ တလြဲထင္မွတ္ေနၾကတယ္။ အားကစား နယ္ပယ္မွာေတာ့ ေယာက္်ားေတြေရာ မိန္းမေတြပါ ကိုယ္ကာယ၊ အေလးမ၊ သံလံုးျပစ္၊ ေျပး-ခုန္-ျပစ္၊ စက္ဘီးစီး၊ (ေဘ့စ္-ေဘာလ္)၊ နဘမ္းသတ္၊ သိုင္း၊ လက္ေဝွ႔၊ ေဘာလံုး၊ ခရစ္ကက္၊ အားကစား နည္းေတြမွာ သံုးၾကတယ္။ ဒီလို လူမ်ိဳးေတြထဲက ၅၆% ဟာ ဆရာဝန္ေတြ ေျပာတာကို မယံုၾကဘူး။ ေဆးေတြကို လူသာမက တိရစၧာန္ေတြကိုပါ သံုးတာရွိတယ္။ ဆိုင္ကၾကက္သား ဝယ္မစားရဲေအာင္ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ျဖစ္ေနျပီ။ ျမန္မာေတြကေတာ့ အေကာင္အတြက္ေဆး လူသံုးလို႔ အေကာင္နဲ႔ တူသူေတြ မ်က္ေစ့ေအာက္မွာတင္ ရွိတယ္။

သဘာဝ ေဟာ္မုန္း (၃) မ်ိဳး (Estradiol, Testosterone, and Progesterone) နဲ႔ တည္ေဆာက္ ေဟာ္မုန္း ၃ မ်ိဳး (Estrogen compound zeranol, Androgen trenbolone acetate, and Progestin melengestrol acetate) ေတြကို တိရစၧာန္ေတြကို အသားတိုးေအာင္ ထိုးေပးတယ္။ Bodybuilding drug ကိုယ္ခႏၶာ သန္မာၾကံ့ခိုင္ေအာင္ သံုးၾကတဲ့ေဆးေတြကို ဆရာဝန္ေတြေတာင္မွ အံ့ၾသရတယ္။ ေဆး နမူနာ (၃) ခုေရးျပပါမယ္။ (၁) Lasix ဆီးေဆးလို႔ အလြယ္ေခၚတဲ့ ကိုယ္ေရာင္ေနသူ၊ ေသြးတိုးရွိသူ၊ ႏွလံုး အလုပ္ မလုပ္ႏိုင္သူေတြကို ေပးတဲ့ေဆး။ (၂) Cytomel ဆိုတာ Thyroid drugs လည္ပင္းၾကီးေဆး ျဖစ္တယ္။ (၃) Human chorionic gondotropin (HCG) အလြယ္ေျပာရင္ အခ်င္းေဟာ္မုန္း။ အမ်ား နားလည္ေအာင္ ေျပာရရင္ ကိုယ္ဝန္ရွိ-မရွိစစ္တယ္ဆိုတာ ဆီးထဲ-ေသြးထဲမွာ ဒီဟာ ပါေန-မေန စစ္တာျဖစ္တယ္။ Breast augmentation ရင္သားကို ခြဲစိတ္ျပဳျပင္နည္းေတြလဲ ရွိတယ္။ Breast implant ရင္သားအတုထည့္တာ နဲ႔ Fat-graft mammoplasty procedures အဆီကို ေနရာေျပာင္းထည့္ေပးတာေတြဟာ ရင္သား မလွတာကို လွေစဘို႔၊ ပိုျပီး အရြယ္အစားၾကီးေစဘို႔ နဲ႔ ထိေတြ႔မႈမွာ သာေစဘို႔ အတြက္လုပ္တယ္။ ရင္သားခြဲစိတ္ျပဳျပင္နည္းေတြမွာ Saline-filled (ေစလိုင္း) သံုးနည္း နဲ႔ Silicone-filled prosthetic breast (စီလီကြန္) သံုးနည္း လုပ္ႏိုင္တယ္။ Post–mastectomy ရင္သား ခြဲစိတ္ထုတ္ထားရသူေတြကို Breast reconstruction ရင္သား အသစ္တပ္ေပးတာ လုပ္ႏိုင္တယ္။ ရင္သား ဝိုင္းစက္-ေဖါင္းၾကြေနတာ ဓါတ္ပံုမွာ အသားေပးထားရင္ အဲဒါသာမွတ္။ • Breast implant ရင္သားအတု http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2012/01/breast-implant.html • Breast Reconstruction ရင္သား အသစ္တပ္ေပးျခင္း http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2012/01/breast-reconstruction.html ေတြ ေရးထားပါတယ္။ အျပင္ပမ္း ၾကည့္ျပီး ရုပ္လွ-မလွ စသျဖင့္ အကဲျဖတ္ေလ့ရွိတယ္။ အျမင္မွာ သာေစဘို႔ အခုအခံလဲ လုပ္ၾကပါတယ္။ Camouflage ေခၚတယ္။ ပံုဖ်က္ထားတာေပါ့။ အမွန္က သူမ်ားအျမင္ကို အာရံုေျပာင္းေစနည္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေရးမွာ (စပါယ္ရွယ္လစ္) ေတြ ေျပာတာက ရင္သားကို ပိုၾကီးခ်င္သူအေရအတြက္နဲ႔ ၾကီးေနတာကို ေသးခ်င္သူ အေရအတြက္ မကြာဘူးတဲ့။ ရင္သား ၾကီးေနတာကို ေဆးမပါ၊ ဆရာဝန္မပါဘဲ လွည့္စားနည္းေတြ ရွိပါတယ္။ • Baggy and wavy blouses ေခ်ာင္က်ျပီး လိႈင္းထေနတဲ့ အဝတ္အစား ေရြးဝတ္ပါ။ • Classic dark, black or navy blue အနက္ေရာင္၊ အေရာင္ရင့္၊ (ေနဗီ-ဘလူး) ဝတ္ဆင္ပါ။ • Avoid exposing it ကိုယ့္ဟာကို သူမ်ားကို မျမင္သာပါေစနဲ႔။ • Tops with higher collar and neckline ေကာ္လာပါတာ ဝတ္ပါ။ လည္မဟိုက္ေစပါနဲ႔။ ဆြဲၾကိဳးဝတ္ပါ။ ပုလဲပုတီးဆြဲပါ။ • Stripes and different patterns အစဥ္းေၾကာင္းပါတဲ့ (ပက္တန္) မတူတဲ့ အဆင္ေရြးဝတ္ပါ။ • Seamless bra (ဘရာစီယာ) အခြက္ဝိုင္းမွာ ဘာအစဥ္း၊ ဒီဇိုင္းမွမပါတဲ့ ေျပာင္ေခ်ာေနတာ ဝတ္ပါ။ • လူကပိန္ျပီး ရင္သားကထြားေနသူဆိုရင္ ေအာက္က Skinny jeans ဂ်င္းေဘာင္းဘီ ၾကပ္တာဝတ္ပါ။


ၾကည့္တဲ့သူ မ်က္စိကို တေနရာလႊဲေစပါ။ ဒီေတာ့ ရင္သားေသးေနသူေတြက ေျပာင္းျပန္ယူက ရမလားဘဲ။ ကိုယ္ခႏၶာ အခ်ိဳးအစားက်ဘို႔ရာ တကယ္လိုပါတယ္။ မိန္းမေတြအလွကို "ခါးေသး-ရင္ခ်ီ" လို႔ သတ္မွတ္ေသးရင္ ရင္နဲ႔ တင္ကို ျပင္ဘို႔ လိုမယ္။ ရင္သားဟာ ရင္ေခါင္းပိုင္း အရိုးစုအေပၚမွာ ရွိတယ္။ တင္ဆိုတာ ေဘးကားတာနဲ႔ ေနာက္ေကာ့ေနတာဟာ အရိုးပံုပန္းအေပၚ မူတည္တယ္။ လူကိုယ္ခႏၶာဟာ အရိုးေပၚမွာ တည္ေဆာက္ထားတယ္။ အရိုးကို အလွအပအတြက္ ျပင္ေပးဘို႔ရာ မရသေလာက္ ခက္ပါတယ္။ ေခမာမိဖုရားၾကီး တရားခြ်တ္ခန္း ပန္းခ်ီ ေတြ႔ဘူးသူ မ်ားမွာပါ။ အရိုးပေဒသာေပၚကေန ၾကြက္သားေတြ၊ အရြတ္ေတြ၊ အဆီေတြ နဲ႔ အေပၚကေန အေရျပား ဖံုးထားတယ္။ အတြင္းထဲမွာ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းေတြရွိတယ္။ လွခ်င္သူေတြက အလွေဗဒ နားလည္ၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။ (ဗီးနပ္စ္) ဂရိလက္ရာ ရုပ္ထုဟာ သမိုင္းမွာ အခ်စ္နဲ႔ အလွကို ကိုယ္စားျပဳတယ္။ လက္ေတြ ျပတ္ေနတာေတာင္ ခုထိ တန္ဘိုးထားတံုးဘဲ။ သတိျပဳဘို႔က ခါးမေသးပါ။ ရင္ကလဲ သူလိုကိုယ္လိုပါ။ သက္ရွိလူေတြကို လွတယ္လို႔ သတ္မွတ္တာေတာ့ ရုပ္တုေတြနဲ႔ မတူႏိုင္ပါ။ ကိုယ္ေနဟန္ထား၊ အဝတ္အစား၊ မ်က္ႏွာေပး၊ မူယာ--မာယာ၊ စတာစတာေတြနဲ႔ အလွကို အသက္ဝင္ေစႏိုင္တယ္။ ဖက္ရွင္ ဘန္းစကားတခု ျဖစ္တဲ့ Catwalk ေလွ်ာက္လမ္းမွာ လမ္းေလွ်ာက္ျပရတဲ့ ဖက္ရွင္မယ္ေတြဟာ အသစ္ေပၚ အဝတ္အစား၊ အသံုးအေဆာင္ေတြဝတ္ျပီး၊ အင္မတန္ ပိန္ပါးျပီး တအားအရပ္ရွည္ၾကရတာကုိ စံလို႔ သတ္မွတ္ထားတယ္။ ရင္မထြားတာလဲ တန္ဘိုးတရပ္ မဟုတ္ပါလား။ ပုဗၺေစတနာ ပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ အရုပ္ဆုိးရသူ (ပဥၥပါပီ) ဟာ ေဖာ႒ာဗၺာရံုမွာေတာ့ နာမည္ၾကီးတယ္လို႔ ဖတ္ရတယ္။ အာရံုခံစားမႈ အရည္အခ်င္း အလြန္႔အလြန္ကို ေကာင္းလွသတဲ့။ အာရံုေၾကာေတြ ေကာင္းဘို႔ရာ က်န္းမာဘို႔ မလိုပါလား။ ဗီတာမင္ (ဘီ) ေတြက အာရံုေၾကာအတြက္ ေကာင္းတယ္။ ဆီးခ်ိဳရွိေနသူေတြ ေျခလက္ ထံုတာဟာ B6 နဲ႔ B12 နည္းလို႔ ျဖစ္တယ္။ B1 ဟာ စိုးရိမ္စိတ္ကို သက္သာေစတာက အာရံုေၾကာေတြအေပၚ သက္ေရာက္လို႔ ျဖစ္တယ္။ E လဲနည္းရင္ Neuron degeneration အာရံုေၾကာေရာဂါ ရေစႏိုင္တယ္။ ဗီတာမင္ (စီ) ကလဲ စိုးရိမ္စိတ္ကို သက္ေသာေစတဲ့အျပင္ ဦးေႏွာက္-ဓါတုအလုပ္ နဲ႔ (အျဒီနယ္-ဂလင္း) ေတြကို ကူညီတယ္။ ဓါတ္ဆားေတြထဲက (ကယ္လ္စီယမ္) နဲ႔ (မဂၢနီဆီယမ္) ေတြလဲ အာရံုေၾကာေတြအတြက္ လိုတယ္။ ၾကြက္သားေတြအတြက္လဲ ဗီတာမင္ေတြက အေရးပါတယ္။ A ကေန ၾကြက္သားေတြ တင္းအားနည္းတာကို ကူညီမယ္။ B နည္းရင္ အားယုတ္ျပီး ၾကြက္သာေတြနာေနမယ္။ B-1 နည္းရင္၊ B-6 နည္းရင္၊ B-12 နည္းရင္ ၾကြက္သားေတြ အားယုတ္ေနတယ္။B-12 က ၾကြက္သား ျပန္အသစ္ျဖစ္တာ ကူညီမယ္။ E ထဲမွာ Antioxidant and Anti-inflammatory သတိၲိေတြ ရွိလို႔ ၾကြက္သားပ်က္စီးတာျပင္ဘို႔ အသံုးက်တယ္။ C ကလဲ ၾကြက္သား ထိခိုက္တာအတြက္ ေကာင္းတယ္။ နည္းရင္ တင္းအားနည္းမယ္။ D က ၾကြက္သား အေကြး-အဆန္႔ အတြက္လိုတယ္။ D အလြန္နည္းရင္ ကေလးေတြမွာ Rickets အရိုးေပ်ာ့ေရာဂါ ျဖစ္မယ္။ လူၾကီးေတြမွာ Osteomalacia အရိုးမသန္တာ ျဖစ္မယ္။ အေရၾကီးဆံုးတခုနဲ႔ နိဂံုးခ်ဳပ္ပါမယ္။ ကိုယ္ခႏၶာ အခ်ိဳးအစား၊ အဝတ္အစား၊ တန္ဆာပလာ၊ လူေနဟန္၊ စတာေတြရဲ႕ အတြင္းဘက္မွာ မျမင္ရတဲ့ အလွဆိုတာ သိၾကတဲ့အတိုင္း စိတ္အလွျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာဝန္ မတတ္ႏိုင္ပါ။ ကိုယ္တိုင္ေတာ့ ေကာင္းေကာင္း ေမြးျမဴ၊ သင္ယူ-က်င့္ေဆာင္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ မျမင္ရတဲ့ အလွဆိုတာ မၾကည့္ဘဲလဲ သိႏိုင္ၾကတယ္။ အရာတိုင္းမွာ လွၾကပါေစ။

ေရႊဝါေရာင္မ်ိဳးဆက္ သံဃာတစ္ပါး နိုင္ငံေရးလွုပ္ရွားမွုျဖင့္ ေက်ာင္းတိုက္မွ ထုတ္ပယ္ခံရ

Posted by drmyochit Saturday, September 07, 2013, under | No comments

ရန္ကုန္ ၊ စက္တင္ဘာ ၆ ။      ။ သာသနာ ပိုင္ေျမေရာင္းစားမွုျဖင့္ ေက်ာင္း ထိုင္ဆရာေတာ္ကို တရားစြဲခဲ့ ေသာ သံဃာေတာ္တစ္ပါးအား နိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက အဖြဲ႕မွ နိုင္ငံေရးလွုပ္ရွားမွုမ်ားျပဳ လုပ္သည္ဟုဆိုကာ ေက်ာင္းတိုက္ အတြင္းမွ ထုတ္ပယ္လိုက္ေၾကာင္း ထုတ္ပယ္ခံရေသာ သံဃာေတာ္ ၏မိန႔္ၾကားခ်က္အရသိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊  ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ငါး/ေျမာက္ရပ္ကြက္ လိပ္ျပာကန္ေက်ာင္း တိုက္အ လယ္ေက်ာင္းႀကီးေန ဦးေဃာသိ တမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္း ထိုင္ဆရာေတာ္မွ ေက်ာင္းတိုက္ အတြင္းမွ သာသနာပိုင္ေျမေပ (၃၀*၇၀)အား ေရာင္းခ်မွုျပဳ သည္ ကို သံဃာေတာ္အပါး ၃၁ပါးခန႔္ လက္မွတ္ျဖင့္ကန႔္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ စာကိုနိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယ ကအဖြဲ႕သို႔စာတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဦးဇင္းေဃာသိတအား ေက်ာင္း တိုက္အတြင္းမွ အျမန္ဆုံးဖယ္ရွား ေပးပါရန္ နိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာ နာယကသို႔ ေလၽွာက္ထားလိုက္ သည့္အတြက္ ေက်ာင္းမွထုတ္ပယ္ ျခင္းခံလိုက္ရေၾကာင္း ေရႊဝါေရာင္ သံဃာအေရးအခင္းတြင္ လွုပ္ရွား ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေဃာသိတ ကမိန႔္သည္။

ဦးေဃာသိတက ''ဦးဇင္း က သာသနာေျမေရာင္းစားတာ မေက်နပ္လို႔ေလၽွာက္ထားခဲ့ေပ မယ့္ ဦးဇင္းကိုနိုင္ငံေရးလွုပ္ရွား မွုေတြျပဳလုပ္ခဲ့တယ္ဆိုၿပီး နိုင္ငံ ေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ကို ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိကကေလၽွာက္ ထားတယ္။ အခုလဲနိုင္ငံေတာ္သံ ဃမဟာနာယကအဖြဲ႕က ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး သံဃမဟာနာယ ကအဖြဲ႕ကိုေက်ာင္းတိုက္က ဖယ္ ရွားဖို႔အမိန႔္ေပးလို႔ ဦးဇင္းေက်ာင္း ကေနထုတ္ပယ္လိုက္တယ္''ဟု မိန႔္သည္။  ဦးေဃာသိတသည္ လိပ္ျပာ ကန္ေက်ာင္းတိုက္အလယ္ေက်ာင္း ႀကီး၏ စာခ်ကိုယ္ေတာ္တစ္ပါး ျဖစ္ၿပီး သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ ၁ရက္ (၂၀ -၁၀-၂၀၁၃ ရက္) ညေန ၄နာရီေနာက္ဆုံးထားၿပီး ေက်ာင္းတိုက္အတြင္းမွ ထြက္ခြာ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ နိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာ နယကအဖြဲ႕ ၄ရ ပါးစုံညီဒုတိယ အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ အညီဩဝါဒခံယူကာ ဝန္ခံကတိ ျပဳခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

ဦးေဃာသိတက ''ဦးဇင္းကို ေခၚယူစစ္ေဆးတုန္းက လုံးဝကို ေျမယာကိစၥကိုမေဖာ္ပါဘူး၊ ေၿမ ယာကိစၥကိုမေျပာဘဲနဲ႔ ဦးဇင္းကို သာလၽွင္ ဒီေက်ာင္းထဲမွာ နိုင္ငံေရး ေတြလုပ္ေနပါတယ္ဆိုၿပီး ပုဒ္မ ႀကီးေတြ တပ္ၿပီးထုတ္ပယ္တာပါ။ ဦးဇင္းက ေျမယာကိစၥတုန္းကလဲ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ကန႔္ကြက္လို႔ ဦးဇင္းကိုပဲထုတ္ပယ္တာျဖစ္မယ္'' ဟု မိန႔္သည္။ ဆက္လက္ၿပီး ''ေက်ာင္းတိုက္ ကို ေမာ္ေရႊျပည္ရွမ္းေက်ာင္းဆရာ ေတာ္ကို ေရာင္းစားခဲ့တယ္။ ဦး ဇင္းတို႔ေရွ႕မွာတင္ ေက်ာင္းတိုက္ ႏွစ္ေက်ာင္းကို ေရာင္းစားခဲ့တာ ျမင္ခဲ့ရတယ္။ အမွန္တကယ္ဆို နိုင္ငံေတာ္ကခြင့္ျပဳခ်က္ရမွ သာ လၽွင္ အဲ့ဒီေက်ာင္းကက်န္တဲ့ တစ္ ပါးကို လက္ဆင့္ကမ္းခြင့္ရတယ္။ အခုဟာကအဲ့လိုမဟုတ္ဘဲ သူတို႔ ဘာသာေရာင္းစားသြားတာျဖစ္ တယ္''ဟု ဦးေဃာသိတကမိန႔္ သည္။

ဦးေဃာသိတသည္ေရႊဝါ ေရာင္သံဃာအေရးအခင္းတြင္ လွုပ္ရွားခဲ့ဖူးသူျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၈ခု ႏွစ္တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရကာေထာင္ ခုနစ္ႏွစ္က်ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ''ဦးဇင္းအေန နဲ႔နိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕က ဆရာ ေတာ္ႀကီးမ်ားအေနနဲ႔ အမွားကို အမွန္တရားျဖစ္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ ေပးဖို႔လိုသလို သာသနာေရးဝန္ ႀကီးဌာနက တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ေတြ ကလဲ ျပန္လည္စစ္ေဆးၿပီး အမွန္ တရားကိုေဖာ္ ေဆာင္ဖို႔လို ပါတယ္'' ဟုမိန႔္သည္။

ေသာ္ဇင္ထက္
Yangon media group

ၿမိဳ႕ပတ္အထူးတြဲေပၚမွ စံုတြဲအခ်ိဳ႕၏ မဖြယ္မရာသတင္း

Posted by drmyochit Saturday, September 07, 2013, under | No comments


ၿမိဳ႕ပတ္ရထားအထူးတြဲမ်ားေပၚ၌ စံုတြဲအခ်ိဳ႕ မဖြယ္မရာျပဳလုပ္မႈကို ၾကား သိရေသာ္လည္း တရား ဝင္တိုင္ၾကားမႈ မ်ားမရွိေသး ဟု ျမန္မာ့မီးရထားမွ ရန္ ကုန္တိုင္း လက္ေထာက္အေထြေထြမန္ ေနဂ်ာ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္မ်ိဳးက ေျပာသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ကေတာ့ သူ တို႔က လက္မွတ္ဝယ္စီး တာဆိုေတာ့ သြားတားဆီးဖို႔ အခက္အခဲရွိႏိုင္တယ္။ သိပ္ႀကီးလြန္လြန္ ကဲကဲ ျဖစ္လာ ရင္ လူမႈေရးအရပဲ ေျပာျပေမတၱာရပ္ခံ ရမွာေပါ့'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕ပတ္အထူးတြဲမ်ားေပၚ၌ ရထား ရဲ၊ အထူးတြဲ တြဲေစာင့္ဝန္ထမ္းႏွင့္ လက္ မွတ္သိမ္းဝန္ထမ္းမ်ားပါရွိေၾကာင္း အထူး တြဲတြင္ ေစ်းသည္မ်ားပါရွိမႈ နည္းပါး၍ စံုတြဲမ်ား စီးနင္းမႈမ်ားျပားေၾကာင္း သိရ သည္။

''အထူးတြဲမွာေရာ၊ ႐ိုး႐ိုးတြဲမွာေရာ ဒါမ်ိဳးေတြက ရွိႏိုင္တာပဲ''ဟု အထက္ ပါ အရာရွိက ဆက္လက္ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထား ၂၁ ဆိုင္းရွိၿပီး ယင္းတို႔၌ အထူးတြဲ ခ်ိတ္ ဆက္ႏိုင္ေသာ အဆိုင္း ၁၄ ဆိုင္းရွိ ကာအထူးတြဲ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးစီးမႈမွာ ၁၁ ဆိုင္းရွိၿပီ ဟု သိရသည္။

ၿမိဳ႕ပတ္ရထားသည္ နံနက္ ၄ နာရီ ၄၅ မိနစ္မွ စတင္၍ ထြက္ခြာၿပီး ယင္း တြင္လည္း အထူးတြဲပါရွိေၾကာင္းညပိုင္း တြင္ ေနာက္ဆံုးထြက္ ရထားမွာ ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ္ျဖစ္ၿပီး အထူးတြဲပါရွိသည့္ ေနာက္ဆံုးတြဲမွာ ၉ နာရီ မိနစ္၂ဝ တြင္ ဘူတာႀကီးမွစတင္ထြက္သည္ဟု ျမန္မာ မီးရထားမွ သိရသည္။

''မနက္အေစာပိုင္း ေန႔ခင္းလူနည္း ခ်ိန္ ညပိုင္းေတြမွာ အဲလိုကိစၥေတြ ပိုရွိ ႏိုင္တာေပါ့''ဟု အထက္ပါ အရာရွိက ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။


From : .. popular

ကြမ္းၿခံကုန္းရြာသားမ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္အလံဥပေဒျဖင့္ အေရးယူ

Posted by drmyochit Saturday, September 07, 2013, under | No commentsရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၄

 ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဆူးကလပ္ ေက်းရြာတြင္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အလံအား ေဇာက္ထုိးတင္ျခင္းႏွင့္ ေအာက္ကုိ လႊတ္ခ်သည္ ဆုိေသာေၾကာင့္ အေရးယူ ခံရသူမ်ားဘက္မွ လုိက္ပါ ကူညီေဆာင္ရြက္သူ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသိန္းစုိးက မိမိလုိက္ပါ ေဆာင္ရြက္သည့္ အမႈမ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္အလံ ဥပေဒအမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ့သံေတာ္ဆင့္သုိ႔ စက္တင္ဘာ (၃) ရက္ေန႔က ကြမ္းၿခံကုန္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျပာသည္။

၄င္းက ““ဒီဥပေဒက နယက အစုိးရ လက္ထက္မွာ ၂၁-၁၀-၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၈/၂၀၁၀နဲ႔ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ဥပေဒ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အလံဥပေဒကုိ ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ရင္ သုံးႏွစ္ထက္ ပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊  က်ပ္သုံးသိန္းထက္ မပုိေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ ႏုိင္တယ္လုိ႔ … ေဖာ္ျပထားတယ္။ သုံးႏွစ္ထက္ပုိေသာ ဆုိတာေၾကာင့္ အာမခံေပးခြင့္ မရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ က်င့္ထုံးပုဒ္မ ၄၉၇(၁) ႁခြင္းခ်က္အရ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ၿပီး က်န္းမာေရး အရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီး ေသာ္လည္းေကာင္း စတဲ့ႁခြင္းခ်က္ေတြအရ ႐ုံးေတာ္က စဥ္းစားပါတယ္။  ဒါေပမဲ့ ခုခ်ိန္ထိေတာ့ ကာယကံရွင္မ်ား ဘက္က အာမခံ ေလွ်ာက္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိမႈ မျပဳေသးပါဘူး””ဟု ေျပာသည္။

ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္  ဆူးကလပ္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမင္းလွဦးႏွင့္ ဦးစိန္သန္းတုိ႔အား ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏုိင္ငံေတာ္အလံ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆ျဖင့္ ဇြန္ (၆)ရက္ေန႔ က(ပ)၁၂၉/၁၃ျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူသည္။

စက္တင္ဘာ (၃)ရက္ေန႔က တရားလုိျပ သက္ေသ ကုိေအာင္မ်ဳိး၀င္းအား စစ္ေဆးၿပီး ေနာက္႐ုံးခ်ိန္းရက္မွာ စက္တင္ဘာ (၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး႐ုံးတြင္ ျပစ္မႈႀကီးအမႈ အမွတ္ ၃၅၁/၁၃ျဖင့္ လက္ခံၾကားနာ စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္။

တရားသူႀကီး(ၿငိမ္း) ဦးေဇာ္၀င္းက ““ဒီလုိ ႏုိင္ငံေတာ္အလံ ဥပေဒနဲ႔ ၿငိစြန္းတဲ့ အမႈမ်ဳိးက အင္မတန္ ရွားပါးတဲ့ အမႈမ်ဳိးပါ။ ေနာက္ထြက္တဲ့ ဥပေဒျပစ္ဒဏ္နဲ႔ အရင္ ဥပေဒ ျပစ္ဒဏ္ ေနာက္ကေတာ့ နည္းနည္း ပုိမ်ားတယ္။ ကုိယ့္လုပ္သက္ တစ္ေလွ်ာက္မွာေတာ့ တစ္မႈႀကံဳဖူးတယ္။ ဒါကလည္း အရြယ္ မေရာက္ေသးတဲ့ ကေလးျဖစ္ေန တယ္။ အရြယ္မေရာက္ေတာ့လည္း ျပစ္ဒဏ္က မရွိဘူးေပါ့။ ဆုိဆုံးမ လႊတ္လုိက္တယ္။ ဒါက ဟုိေခတ္တုန္းက ဥပေဒေပါ့ေလ”” ဟု ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ေမ၂၂ ရက္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၊အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္သည္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ အထက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ စားပြဲခုံေပၚရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အလံ ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ေနျခင္းအတြက္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က တာ၀န္ရွိသူ အဆင့္ဆင့္ကုိ လႊတ္ေတာ္မွ အေရးယူမႈ ရွိခဲ့ၿပီး၂၀၁၂ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ (၁၄) ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ၊ ပထမအႀကိမ္ ပါတီညီလာခံ(၂၀၁၂) ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံ  အကအဖြဲ႕မွ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အလံ ေျပာင္းျပန္လႊင့္ထူကာ ကခဲ့ျခင္း အေပၚတြင္မူ အေရးယူျခင္း တစ္စုံတစ္ရာ ျပဳလုပ္သည္ဟု မသိရေပ။

 စိန္မ်က္ခံုး
Myanmartandawsint Newspaper

Labia မ-အဂၤါ ႏႈတ္ခမ္းသား လွဘို႔လိုသလား ..?

Posted by drmyochit Saturday, September 07, 2013, under | No comments

မ-အဂၤါ ေဘးႏႈတ္ခမ္းသားဆိုတာေလးေတြကို ေသးေအာင္ ဘယ္လို လုပ္ရင္ ရမလဲလို႔ပါရွင့္။ အကယ္ လို႔မ်ား ႏႈတ္ခမ္းသားေတြ ေသးလို႔မရရင္ Clitoris ကိုေကာၾကီးေအာင္ လုပ္လို႔ရလား သိခ်င္ပါတယ္။ Labia minora မအဂၤါ ႏႈတ္ခမ္းသား အေသးေတြဟာ Vaginal opening (ဗဂ်ိဳင္းနား) ေပါက္ရဲ႕ ေဘးတဖက္စီမွာ၊ Labia majora မ-အဂၤါ-ႏႈတ္ခမ္းသား အၾကီးေတြရဲ႕ အတြင္းမွာ ရွိတယ္။ အရြယ္အစား၊ အေရာင္ နဲ႔ ပံုပန္း တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ မတူၾကပါ။

Clitoris မ-အစိကေန ေအာက္ဖက္-ေဘးဘက္-ေနာက္ဖက္-ခပ္ေစာင္းေစာင္း ဆင္းသြားတယ္။ ေအာက္ အဆံုး ေနရာမွာ ႏွစ္ခုက ကန္႔လန္႔ဆက္ေနတာကို Fourchette လို႔ ေခၚတယ္။ ကေလးေမြးဘူးရင္၊ အတင္း ဆြဲဆန္႔တာခံရရင္ ဒီေနရာ စုပ္ျပဲသြားေတာ့မယ္။ လိင္ဆက္ဆံမႈ ေကာင္းေကာင္းရွိဘူးရင္လဲ စုတ္ျပဲျပီး အပ်ိဳ မဟုတ္ေတာ့တာကို သိသာေစတယ္။ အဓမၼလိင္ဆက္ဆံခံရသူေတြမွာ စုပ္ျပဲသြားလို႔ ေသြးယိုတာကို တခါတေလ ခ်ဳပ္ေပးရတတ္တယ္။

အထက္ေနရာမွာေတာ့ မ-ႏႈတ္ခမ္းသား အေသး ႏွစ္ခုဟာ ႏွစ္ပိုင္းလိုရွိတယ္။ (၁) အေပၚပိုင္းေတြက Clitoris အထက္မွာ ဆံုၾကမယ္။ တခ်ိဳ႕ အရြယ္အစား မငယ္ရင္ Glans clitoridis မ-အစိေခါင္းကို ဖံုးအုပ္ ေနျပီး Fold ေခါက္ထားသလိုမ်ိဳး ရွိေနမယ္။ အေပၚကေန မိုးထားေနမယ္။ Preputium clitoridis လို႔ေခၚ တယ္။ (၂) ေအာက္ပိုင္းေတြက Glans clitoridis မ-အစိေခါင္းရဲ႕ ေအာက္မွာ ေပါင္းဆုံျပီး Frenulum clitoridis လို႔ ေခၚတာ ျဖစ္လာတယ္။

Labia stretching မ-အဂၤါ ႏႈတ္ခမ္းသားေတြကို ဆြဲဆန္႔ျခင္း
မိန္းကေလးေတြရဲ႕ မအဂၤါ-ႏႈတ္ခမ္းသား အေသးကို ပိုရွည္လာေစေအာင္ လုပ္ေပးနည္းကို (ရဝမ္ဒါ) စတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ လုပ္တယ္။ လက္နဲ႔ ဆန္႔ေပးတာေရာ အေလးဆြဲျပီး လုပ္ေပးတာေရာ ရွိတယ္။ လိင္အေရး မွာ ကဲေစဘို႔၊ Orgasm (ေအာ္ဂဇင္) ရေစဘို႔၊ Female ejaculation ျပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ အရည္ပန္းထြက္တာ ျဖစ္ေစဘို႔၊ က်ားမ ႏွစ္ေယာက္ စလံုးမွာ သာယာမႈ ပိုေစဘို႔ ရည္ရြယ္တယ္။ မအဂၤါ-ႏႈတ္ခမ္းသား အေသးတ ဖက္က ပိုတိုေနသူေတြကိုလဲ ဘက္ညီေအာင္ လုပ္တာလဲ ရွိတယ္။ သူတို႔ဆီမွာ မိန္းကေလးေတြ အရြယ္ ေရာက္တည္းကေန မ-ႏႈတ္ခမ္းသား အေသးကို ဆြဲဆြဲ ေပးတတ္ေအာင္ မိန္းမၾကီးေတြကေန သင္ေပး တယ္။ ေဆးတမ်ိဳးကိုလဲ လိမ္းၾကေစတယ္။

ေဆးပညာအလိုအရ မအဂၤါ-ႏႈတ္ခမ္းသား အေသးဟာ ဘယ္အရြယ္အစားက ေကာင္းတယ္၊ မေကာင္းဘူး ဆိုတာ မရွိပါ။ လိုတာထက္ ပိုၾကီးေနရင္ အတြင္းခံ (ဇစ္ပ္) တပ္တာမွာ ခက္သူေတြ ရွိတယ္။ အတြင္းခံ တထပ္ထဲဝတ္ထားတာကို သူမ်ား ျမင္ရင္ မလွသလိုေနမယ္။ စက္ဘီးစီးတာ ေျပးတဲ့အခါမွာလဲ ဆီးစပ္ေန ရာမွာ နာတတ္တယ္။ ဆီးသြားရာမွာ စိုႏိုင္တယ္။
လိင္ဆက္ဆံရင္ နာတတ္တယ္။

မတ္တပ္ရပ္ေနတဲ့ အေနအထားမွာ ဘယ္လိုေနသလဲဆိုတာ ပိုအေရးၾကီးတယ္။ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္မဲ့ အမ်ိဳးသမီး ရဲ႕ မ-အဂၤါ ေဆးမစားမီပံုကို ၾကည့္ရင္ ကာယကံရွင္က အလိုမက်ဘူး ဆိုတာလဲ မွန္တယ္။ အေတာ္ကို သိသိသာသာ တြဲက်-ရွည္လွ်ားေနတာေတြ ရွိတယ္။

၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ ျဗိတိန္မွာ အသက္ ၁၈ ကေန ၅ဝ ရွိ အမ်ိဳးသမီး ၅ဝ ကို ေလ့လာမႈတခု လုပ္ခဲ့တယ္။
- Clitoral length မ-အစိ အရွည္ = 5 မွ 35 (ပ်မ္းမွ် = 19.1 mm)
- Clitoral glans width မ-အစိ အက်ယ္ = 3 မွ 10 (ပ်မ္းမွ် = 5.5 mm)
- Clitoris to urethra မ-အစိကေန ဆီးေပါက္အထိ = 16 မွ 45 (ပ်မ္းမွ် = 28.5 mm)
- Labia majora length မ-ႏႈတ္ခမ္းသား အၾကီး အရွည္ = 7.0 မွ 12.0 (ပ်မ္းမွ် = 9.3 mm)
- Labia minora length မ-ႏႈတ္ခမ္းသား အေသး အရွည္ = 20 မွ 100 (ပ်မ္းမွ် = 60.6 mm)
- Labia minora width မ-ႏႈတ္ခမ္းသား အေသး အက်ယ္ = 7 မွ 50 (ပ်မ္းမွ် = 21.8 mm)
- Vaginal length ဗဂ်ိဳင္းနား အရွည္ = 6.5 မွ 12.5 (ပ်မ္းမွ် = 9.6 cm)

မ-ႏႈတ္ခမ္းသား အေသး သိပ္ၾကီးေနသူေတြကို Labiaplasty ခြဲစိတ္ျပဳျပင္နည္း လုပ္ႏိုင္တယ္။ ဒီနည္းကို အရင္ကေတာ့ ကမာၻ႔က်န္းမာေရး အဖြဲ႔ၾကီးကေန တားျမစ္ထားရာကေန ျဖဳတ္လိုက္ပါျပီ။ မလုပ္သင့္တဲ့ Mutilation ေခၚတဲ့ မိန္းကေလး လိင္အဂၤါကို လွီးျဖတ္ေပးတာကို တားျမစ္တံုးက ထည့္ထားခဲ့တာ ျဖစ္ တယ္။ Labial stretching ကိုေတာ့ အျပစ္လို႔ မသတ္မွတ္ေတာ့ပါ။ ကာယကံရွင္ကေန လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ လူနာ စိတ္တိုင္းက် အရြယ္အစားကို တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးျပီး အေကာင္းဆံုးကို ဆံုးျဖတ္ လုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

Labia majora မအဂၤါ-ႏႈတ္ခမ္းသား အၾကီးစားဟာ အဆီမ်ားျပီး၊ အေသးစားဟာ ေသြးေၾကာမ်ားတယ္။ အေသးစားမွာ Sebaceous glands ေခြ်းထြက္ (ဂလင္း) ေတြေရာ Nerve endings အာရံုေၾကာေတြ မ်ား လို႔ ထိရင္ သိပ္ခံစားမႈ မ်ားတယ္။ Hair follicles အေမႊးမေပါက္ဘူး။

မအဂၤါ-ႏႈတ္ခမ္းသား အေသးစားက ၂ ပိုင္းရွိတယ္။ Adipose tissue အဆီ (တစ္ရွဴး) ျဖစ္တဲ့ ဘယ္နဲ႔ညာ ႏွစ္ခုကို ဆက္ေပးထားတာေလးက Vulva မိန္းမကိုယ္ရဲ႕ အထက္ဆံုးမွာ ရွိတယ္။ ပဌမအပုိင္းဟာ Clitoris (ကလိုက္ေတာရစ္) အေပၚကို ဖံုးေနတယ္။ က်ားအဂၤါထိပ္ဖ်ားနဲ႔ ဆင္တူတယ္။ နာမည္လဲတူတယ္ Prepuce of the clitoris လို႔ ေခၚတယ္။ ခပ္ေကာက္ေကာက္ ေလးေနလို႔ Clitoral hood လို႔ ေခၚတာ မ်ားတယ္။ ခ်ိတ္လိုေနတယ္။ ဒုတိယအပိုင္းကေတာ့ Clitoris ေအာက္မွာ ကန္႔လန္႔စင္း Fourchette (Labial frenulum) ေခၚတယ္။

Vulvo-vaginal folds အ-အဂၤါ အနီးတဝိႈက္မွာ Connective နဲ႔ Erectile tissue (တစ္ရွဴး) ေတြဟာ ေယာက်္ား လိင္အဂၤါ ထဲမွာရွိတဲ့ Corpus spongiosum penis နဲ႔ အလားတူျဖစ္တယ္။ Sexual arousal လိင္စိတ္ျဖစ္ေပၚလာခ်ိန္ ဒီေနရာမွာ စိုစြြပ္-ေဖါင္းၾကြလာတယ္။ ၂-၃ ဆ အထိ ပိုၾကီးလာတယ္။ ဆီးသြား ခ်ိန္မွာလဲ ဆီးထြက္တာကို ေဘးေနရာ မစိုေစေအာင္ လုပ္ေပးေသးတယ္။

အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ဘဝမွာ Labia minora ဟာ အရြယ္-ပံုစံေျပာင္းလာတတ္တယ္။ Hypertrophied ပိုၾကီးလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Sexual intercourse လိင္ဆက္ဆံတာ၊ Masturbation ဖါသာအာသာေျဖတာ၊ Childbirth ကေလးကို ေမြးလမ္းကေန ေမြးရတာ၊ Lymphatic congestion ေရာင္တာ၊ Chronic dermatitis နာတာရွည္ အေရျပားနာရွိတာ၊ Urinary incontinence ဆီးမထိန္းႏိုင္တာေတြေၾကာင့္ အဲလိုျဖစ္ေစမယ္။ Genital piercing မ-အဂၤါေနရာမွာ ကြင္းေတြ တပ္ဆင္တာေၾကာင့္လဲ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

Labiaplasty (Labioplasty) ခြဲစိတ္ျပဳျပင္နည္း
မအဂၤါ-ႏႈတ္ခမ္းသား အေသး သိပ္ၾကီးေနတာကို Plastic surgery ပလပ္စတစ္-ခြဲစိတ္နည္းနဲ႔ လုပ္ပါတယ္။
(၁) Defect and Deformity ပံုသဏၭာန္မမွန္လို႔ ခြဲစိတ္ျခင္း၊
• Vaginal atresia ေမြးကတည္းက (ဗဂ်ိဳင္းနား) လမ္းေၾကာင္း မပါလာတာ၊
• Müllerian agenesis သားအိမ္၊ သားအိမ္ျပြန္ေတြ ပံုမွန္မဟုတ္တာ၊
• Intersex conditions ေယာက္်ားလိုေရာ မိန္းမလိုပါ အဂၤါႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနတာ၊
• Exterior cosmetic refinement of the vulvo-vaginal complex ကေလးေမြးရလို႔ျဖစ္ျဖစ္၊ ထိခိုက္မိ လို႔ျဖစ္ျဖစ္ မ-အဂၤါတ၀ိႈက္မွာ စုတ္ျပဲသြားတာ၊
• Male-to-female sexual reassignment ေယာက္်ားလိုကေန မိန္းမလိုပီျပင္ေစေအာင္ လုပ္ရာမွာလဲ ဒီအဆင့္ပါ ပါရတယ္။ Neovagina ဆိုတဲ့ နဂိုက မရွိေသးတဲ့ ႏႈတ္ခမ္းသားအတု လုပ္ေပးရတာမ်ိဳး ျဖစ္ တယ္။

(၂) Cosmetic refinement ပံုသဏၭာန္မၾကိဳက္လို႔ ပိုလွေစေအာင္ ခြဲစိတ္ႏိုင္တယ္။

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူကိုသာ ခြဲစိတ္ေပးသင့္တယ္။ ထံုးစံအတိုင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနခ်ိန္၊ ရာသီလာေနခ်ိန္မွာ ခြဲစိတ္တာကို မလုပ္သင့္ေသးဘူး။ မ်ိဳးပြါးလမ္းမွာ ေရာဂါပိုးဝင္တာနဲ႔ ကင္ဆာရွိေနသူေတြကို မခြဲသင့္ဘူး။

Techniques for labial reduction မအဂၤါ-ႏႈတ္ခမ္းသား ေသးေအာင္ ခြဲစိတ္နည္းေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္။ Cosmetic gynecologists အထူးကု ဆရာဝန္ေတြကေန လုပ္ေပးတာက အေကာင္းဆံုး ျဖစ္တယ္။
(၁) Edge resection technique အစြန္း-အနား ျဖတ္ေတာက္နည္း၊
(၂) Central wedge resection technique အလည္ပိုင္း တရိဂံပံု ျဖတ္ေတာက္နည္း၊
(၃) De-epithelialization technique (ဒီအပီသီရယ္လိုက္ေဇးရွင္း) နည္း၊
(၄) Labiaplasty with clitoral unhooding ႏႈတ္ခမ္းသာျပင္နည္းေရာ အေပၚက ခ်ိတ္လိုေနရာ ျပဳျပင္္တာ ပါ ေပါင္းနည္း၊
(၅) Laser labiaplasty technique (ေလဆာ) နည္း။

တခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အလွအပအတြက္မွာ အေတာ္ကို ကဲပါတယ္။ ရင္အတု၊ တင္အတုေတြက ဘာ ဟုတ္ေသးလဲ။ Hymenoplasty အပ်ိဳေမွး အတုျပန္လုပ္တယ္။ မိန္းမကိုယ္ အသစ္ျပန္ခ်ဳပ္တယ္။ တကယ့္ အပ်ိဳေပါက္ေလးလိုေနေအာင္ ျပန္ျပီး ငယ္ရုပ္ဆင္ခ်င္လို႔ မိန္းမကိုယ္ကိုလဲ အဲလို ျဖစ္ခ်င္ၾကတာျဖစ္တယ္။

The retrospective study Labiaplasty of the Labia minora: Patients’ Indications for Pursuing Surgery (2008) ေလ့လာမႈအရ အမ်ိဳးသမီး ၁၃၁ ေယာက္မွာ -
• ၃၂% ဟာ Functional impairment ေနရထိုင္ရတာမွာ ျပႆနာရွိလို႔ ခြဲစိတ္တယ္။
• ၃၁% ဟာ Functional impairment ေနရထိုင္ရတာမွာ ျပႆနာရွိလို႔ေရာ Aesthetic reasons အလွအပအတြက္ေရာ ေၾကာင့္ ခြဲစိတ္တယ္။
• ၃၇% ဟာ Aesthetic correction လွခ်င္လြန္းလို႔အတြက္သာ ခြဲစိတ္တယ္။

၁၉၉၉ ေလ့လာမႈအရ အဲဒီလို ခြဲစိတ္ကုသခံခဲ့သူ အမ်ိဳးသမီး ၁၆၃ ေယာက္မွာ ၉၃% က ေက်နပ္ၾကတယ္။ အေမရိကားက Feminist “မိန္းမသည္သာ ဦးထိပ္မွာ” အဖြဲ႔အစည္း New View Campaign ကေတာ့ အဲလို ခြဲစိတ္ျပဳျပင္တာကို ကန္႔ကြက္တယ္။ မသဘာဝ လိင္မႈေရးရာကို ေဆးပညာက စြက္ဖက္ေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးတိုင္းကေတာ့ သေဘာမတူၾကပါ။

Dr. တင့္ေဆြ

အိမ္ေထာင္သည္မိန္းမမ်ား မိမိေယာကၤ်ားကို ဒါေတြေကၽြးပါ

Posted by drmyochit Saturday, September 07, 2013, under | No comments


အမ်ဳိးသား အမ်ားစုက အစာကို စနစ္တက် ေရြးခ်ယ္ၿပီး စားေလ့ မရွိၾကပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ က်န္းမာေရး ကိုလည္း ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ အမ်ဳိး သားေတြ ရဲ႕ သက္ရွည္ က်န္းမာေရး ကို အဟန္႔ အတား ျဖစ္ေစတဲ့ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဇနီးမယားေတြကပဲ သင့္ အမ်ဳိး သား အတြက္ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီၫြတ္တဲ့ အစာေတြ ပါဝင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေပးသင့္ပါတယ္။

(၁)ဂ်ဳံမႈန္႔အၾကမ္း

အမ်ဳိးသားေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုးနံနက္စာမွာ ဂ်ဳံမႈန္႔အၾကမ္း ပါဝင္သင့္ပါတယ္။ ဒါမွ သာ ႏွလံုးေရာ ဂါ ျဖစ္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်မႈ ရွိမွာပါ။ ခ်က္ၿပီးသား ဂ်ဳံမႈန္႔အၾကမ္း တစ္ခြက္မွာ ေပ်ာ္ဝင္တဲ့ အမွ်င္ဓာတ္ သံုးဂရမ္ ပါဝင္တာေၾကာင့္ ၾကာၾကာ ဗိုက္ျပည့္ေစၿပီး ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္ တည္ၿငိမ္ကာ ေသြးတြင္းကို လက္စထေရာအဆင့္ ေလ်ာ့က်မႈ ရွိေစပါတယ္။ ဂ်ဳံမႈန္႔အၾကမ္းမွာ ကိုယ္ခံစြမ္းအား ေကာင္းေစတဲ့ သြပ္ဓာတ္၊ စိတ္ဖိစီးမႈ တြန္းလွန္ေပးတဲ့ ဗီတာမင္ဘီနဲ႔ အင္တီေအာက္ဆီးဒင့္ အစြမ္းရွိတဲ့ တျခား ဗီတာမင္နဲ႔ သတၱဳဓာတ္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

(၂)ငွက္ေပ်ာသီး

ငွက္ေပ်ာသီးမွာ ပိုတက္စီယမ္ အမ်ားအျပား ပါဝင္တဲ့အတြက္ အမ်ဳိးသားေတြရဲ႕ ေသြးဖိအားကို ထိန္းညႇိေပးႏိုင္သလို ႂကြက္တက္တာမ်ဳိး မျဖစ္ေအာင္လည္း ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ ငွက္ေပ်ာသီး မွာ ေရာင္ ရမ္း မႈ ေလ်ာ့က်ေစတဲ့ အစြမ္းရွိတာေၾကာင့္ အဆစ္နဲ႔ ႂကြက္သားေတြကို တစ္ေန႔လံုး နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ ကင္းေဝးေစပါတယ္။ အမွ်င္ဓာတ္ပါဝင္မႈ ျမင့္မားတာေၾကာင့္ ငွက္ေပ်ာသီးကို စားေပးရင္ကို လက္စ ထေရာ ေလ်ာ့က်ေစၿပီး အူမႀကီးကင္ဆာ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ မဂၢနီဆီယမ္ ပါဝင္ တာေၾကာင့္ ေလျဖတ္တဲ့ အႏၲရာယ္ကိုလည္း ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။

(၃)ခရမ္းခ်ဥ္သီး

ခရမ္းခ်ဥ္သီးမွာ လိုင္ကိုပင္း ပါဝင္ၿပီး ဆီးက်ိတ္က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ေစတဲ့အတြက္ အမ်ဳိးသားေတြ အတြက္ စံျပ အစာပါ။ အစြမ္းထက္ ကာ႐ိုတီးႏြိဳက္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကို အနီေရာင္ ျဖစ္ေစ တဲ့အျပင္ ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာ ျဖစ္ႏႈန္းကိုပါ ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ ခရမ္းခ်ဥ္သီးကို မစားခင္ အရင္ခ်က္ပါ။ အပူေပးလိုက္တဲ့အခါ လိုင္ကိုပင္းကို စုပ္ယူအား ပိုေကာင္းေစလို႔ပါ။

(၄)ဘလူးဘယ္ရီသီး

ဘလူးဘယ္ရီသီး တစ္ေအာင္စမွာ ဗီတာမင္၊ သတၱဳဓာတ္နဲ႔ အမွ်င္ဓာတ္ မ်ားမ်ား ပါဝင္ပါတယ္။ ဘလူးဘယ္ရီသီးကို အျပာေရာင္ ျဖစ္ေစတဲ့ အစြမ္းထက္ အင္တီေအာက္ဆီးဒင့္ဟာ အန္သိုဆိုင္ယာနင္ ခႏၶာကိုယ္ထဲက အစြမ္းထက္ ဖရီးရယ္ဒီကယ္ေတြကို တြန္းလွန္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

(၅)သံလြင္ဆီ

တစ္ေန႔ သံလြင္ဆီ ထမင္းစားဇြန္း ႏွစ္ဇြန္းစား႐ံုနဲ႔ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့က်ေစၿပီး စိတ္ခံစားမႈ ေကာင္းမြန္ေစကာ ေရာဂါေဝဒနာကို တြန္းလွန္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ သံလြင္ဆီမွာ မျပည့္ဝဆီအျပင္ ဗီတာမင္အီးနဲ႔ ကာ႐ို တီးႏြိဳက္ေတြလို အစြမ္းထက္ အင္တီေအာက္ဆီးဒင့္ေတြလည္း ပါဝင္ တာေၾကာင့္ ေသြး တိုး က်ေစၿပီး ကင္ဆာေရာဂါ ႀကီးထြားႏႈန္းကို ခ်ဳိးႏွိမ္ေပးကာ ပန္းနာရင္က်ပ္ ေရာဂါနဲ႔ အဆစ္ေရာင္ နာ ျဖစ္ႏႈန္းကို ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ သံလြင္ဆီမွာ ေရာင္ရမ္းမႈက်ေစတဲ့ အာနိသင္ရွိၿပီး နာက်င္ကိုက္ခဲ မႈနဲ႔ေရာင္ရမ္းမႈကိုေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။

(၆)သစ္ၾကားသီး

သစ္ၾကားသီးမွာပါတဲ့ ပ႐ိုတင္းဓာတ္၊ အမွ်င္ဓာတ္၊ ဆီလီနီယမ္၊ မဂၢနီဆီယမ္နဲ႔ ဗီတာမင္အီးတို႔ဟာ ဆီးက်ိတ္ကို အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္ပါတယ္။ သစ္ၾကားသီးကို ပံုမွန္စားသူေတြဟာ ေသြးတြင္းစုစုေပါင္း ကုိလက္စထေရာအဆင့္ ၅ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ မေကာင္းတဲ့ ကိုလက္စေရာ ၉ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်မႈ ရွိေၾကာင္း အေမရိကန္ အာဟာရ ဂ်ာနယ္ရဲ႕ ေလ့လာမႈအရ သိရပါတယ္။

(၇)ပန္းေဂၚဖီစိမ္း

ပန္းေဂၚဖီစိမ္းမွာ ကိုယ္ခံစြမ္းအား ေကာင္းေစတဲ့ ဗီတာမင္ေအ၊ စီနဲ႔ အီးတို႔အျပင္ မဂၢနီဆီယမ္နဲ႔ ပိုတက္စီယမ္စတဲ့ သတၱဳဓာတ္ေတြလည္း ပါဝင္တာေၾကာင့္ ေသြးဖိအားကို ထိန္းႏိုင္တဲ့ အျပင္ ႏွလံုးေရာ ဂါနဲ႔ ကင္ဆာျဖစ္ႏႈန္းကိုေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။

(၈)အဆီမ်ားေသာငါး

အဆီမ်ားတဲ့ ငါးမွာ အိုမီဂါ ၃ ဖက္တီးအက္စစ္ ပါဝင္တာေၾကာင့္ ႏွလံုးေရာ ဂါ ျဖစ္ႏႈန္း ကို ေလ်ာ့ က်ေစပါတယ္။ ထရစ္ပတိုဖန္ အာဟာရဓာတ္လည္း ပါဝင္တဲ့အတြက္ တစ္ေန႔လံုး စိတ္တည္ၿငိမ္ လန္းဆန္းေစၿပီး အိပ္ေရးဝဝအိပ္ေပ်ာ္ေစပါတယ္။

(၉)ပဲမည္း

ဆိုဒီယမ္၊ အဆီနဲ႔ ကိုလက္စထေရာ ပါဝင္မႈ နည္းၿပီး အမွ်င္ဓာတ္မ်ားတဲ့ ပဲမည္းကို စားတာေၾကာင့္ တစ္ေန႔လံုး စြမ္းအင္ ျပည့္ဝေစပါတယ္။ ပဲက အေရာင္ပိုရင့္ ေလေလ၊ အင္တီေအာက္ဆီးဒင့္ ပမာဏ ပိုမ်ားေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္တီေအာက္ဆီးဒင့္ ပါဝင္မႈမ်ားတဲ့ အစာေတြကို စားတာေၾကာင့္ ကင္ဆာနဲ႔ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ႏႈန္းကိုေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။

(၁၀)လက္ဖက္စိမ္းလက္ဖက္ရည္

လက္ဖက္စိမ္း လက္ဖက္ရည္ ေသာက္တာေၾကာင့္ ကက္တီခ်င္လို အင္တီေအာက္ဆီးဒင့္ ရရွိေစၿပီး ကင္ဆာဆဲလ္ေတြကို ဟန္႔တားေပးႏိုင္ကာ ကိုယ္ခံစြမ္း အားေကာင္းေစတဲ့ အင္ဇိုင္းထုတ္လုပ္မႈကို အားေပးပါတယ္။

ေကအမ္

By Good Health

ရာထူး ၁၄၀ ေက်ာ္ တယ္လီေနာဝန္ထမ္းေခၚ

Posted by drmyochit Saturday, September 07, 2013, under | No comments

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၆

ဆက္သြယ္ေရး တင္ဒါေအာင္ျမင္ထားၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စတင္ေဆာင္ ႐ြက္တာ့မည့္ တယ္လီေနာျမန္မာကုမၸဏီက ရာထူးေနရာ တစ္ခုလွ်င္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးႏႈန္းျဖင့္ ရာထူးေနရာ ၁၄၆ ေနရာအတြက္ ျမန္မာဝန္ထမ္းမ်ား စတင္ေခၚယူၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသည္။

တယ္လီေနာျမန္မာကုမၸဏီက အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္႐ုံး၊ Corporate Affairs၊ ဘ႑ာေရး၊ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ေရး၊ ဝန္ထမ္းေရးရာႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဌာနမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ရာထူးေနရာ ၁၄၆ ေနရာအတြက္ ဝန္ထမ္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဒီေန႔စေခၚတာပါ။ ရာထူးက တစ္ရာေက်ာ္ရွိတယ္။ အရင္က ၂၇ ေနရာပဲ ေခၚထားတာ။ အခုရာထူး အေရအတြက္ ထပ္တိုးေခၚတာ” ဟု တယ္လီေနာျမန္မာမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

တယ္လီေနာျမန္မာတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားမွာ http://www.telenor.com/news-and-media/in-focus/telenor-in-myanmar/vacant-positions/ တြင္ ေလ့လာႏိုင္ၿပီး ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို hr.myanmar@telenor.com သို႔ အီးေမးေပးပို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

“တယ္လီေနာက လူေခၚမယ္ဆို ကတည္းက စိတ္ဝင္စားေနတာ။ ပထမ တစ္ေခါက္ေခၚတုန္းက ထိပ္ပိုင္း ရာထူးေတြဆိုေတာ့ မေလွ်ာက္ျဖစ္ဘူး။ ဒီတစ္ခါေတာ့ Marketing ဘက္မွာ ေလွ်ာက္မယ္” ဟု ျပည္တြင္း အီလက္ထ႐ြန္နစ္ကုမၸဏီ တစ္ခုတြင္ လုပ္သက္ေလးႏွစ္ရွိ Marketing Executive ေဒၚေဟမာန္က ဆိုသည္။

တယ္လီေနာျမန္မာ ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ဝန္ထမ္း အေရအတြက္ စုစုေပါင္း သုံးေထာင္ခန္႔ ေခၚယူမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္း အသုံးျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

The Voice Weekly

ၿမန္မာ႔အလွမယ္ ခင္၀င္႔၀ါ ဆုေလးဆုနဲ႔အတူ အၿပန္ခရီးကို လာေရာက္ႀကိဳဆိုနိုင္

Posted by drmyochit Saturday, September 07, 2013, under | 1 comment


မစၥစူပရာေနရွင္နယ္ၿပိဳင္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ရွင္ၿပိဳင္ခဲ႔တဲ႔ ၿမန္မာ႔အလွမယ္ ခင္၀င္႔၀ါအေနနဲ႔ သူမရရွိထားတဲ႔ ဆုေလးဆုနဲ႔အတူ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ နံနက္ ၁၁း၄၅နာရီမွာ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ကိုၿပန္လည္ေရာက္ရွိမွာၿဖစ္ၿပီး သူမကိုလာေရာက္ ႀကိဳဆိုနိုင္တယ္လို႔ သိရတယ္။

မစၥစူပရာေနရင္နယ္ၿပိဳင္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ခဲ႔တဲ႔ ခင္၀င္႔၀ါက မစ္အင္တာနက္ဆု အပါအ၀င္ ဆုေပါင္းေလးဆုကို ရရွိခဲ႔ၿပီး ရတဲ႔ ဆုေငြအားလံုးကို ပရဟိတဒါန ၿပဳသြားမွာၿဖစ္ၿပီး Miss Supranational Myanmar Organization နဲ႔ လက္တြဲၿပီး အနုပညာအလုပ္ေတြ ဆက္လုပ္သြားမယ္လို႔ သိရတယ္။

“ညီမ စကာတင္(၂၀)ထဲမွာပါ၀င္ခဲ့ျပီး Miss Internet ဆုရတဲ့အတြက္ ၀မး္သာေပ်ာ္ရႊင္ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္... ဒီဆုေတြက ပရိသတ္ႀကီး ေပးခဲ့တဲ့ဆုပါ... ညီမ အေနနဲ႔ ဆုေငြအားလံုးကို ပရဟိတ အလွဴဒါနျပဳသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ညီမ ျမန္မာျပည္ကို ေရာက္တဲ့အခါ ညီမကို မိသားစုလို ခ်စ္ခင္ျပီး အေကာင္းဆံုးပံ့ပိုးေပးခဲ့တဲ့ Miss Supranational Myanmar Organization နဲ့ လက္တြဲျပီး အႏုပညာအလုပ္ေတြလုပ္သြားမွာပါ။အဲဒီက ရရွိလာတဲ့၀င္ေငြရဲ႔ ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္းကို လူမႈအက်ိဳးျပဳ ပရဟိတအလုပ္ေတြ အတြက္လွဴဒါန္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္... ညီမ ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသမွွ် ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလံုးအတြက္ အက်ိဳးျပဳသြားပါမယ္ရွင့္... ပရိသတ္ႀကီးကို အရမ္းခ်စ္ပါတယ္ရွင့္” လို႔ သူမရဲ႔ ေဖ႔ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမွာ တင္ထားပါတယ္။

ခင္၀င္႔၀ါရရွိခဲ႔တဲ႔ ဆုေတြက Miss Internet ,Most Beautiful Girl in the World, People Choice Award နဲ႕Face of Miss Supranational ဆုတို႔ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿမန္မာ အလွမယ္ခင္၀င္႔၀ါ
ကစကာတင္လက္ေရြးစင္ဖိုင္နနယ္လစ္စာရင္း၀င္ခဲ႔ပါတယ္။
Miss Supranational ဆုကို ဖိလစ္ပိုင္အလွမယ္က ရရွိခဲ႔ပါတယ္။

The Modern News Journal

အစိုးရက ဥပေဒမရိႇ၊ စံႏႈန္းမရိႇဘဲ လက္ရိႇမီတာခထက္ သံုး-ေလးဆအထိ ျမင့္တက္ႏိုင္သည့္ႏႈန္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္အား ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ ဆက္တိုက္ခြင့္ျပဳရန္ စီစဥ္ေန

Posted by drmyochit Saturday, September 07, 2013, under | No comments

ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္႐ုံးတြင္ မီတာခြန္ ေဆာင္ရန္အတြက္ ေစာင့္ဆုိင္း ေနၾကသူမ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ- ၀င္းျမင့္ေက်ာ္)


သီးသန္႔ဥပေဒမရႇိ၊ စံသတ္မႇတ္ခ်က္ ေစ်းႏႈန္းတစ္ရပ္ မရႇိေသးဘဲ လက္ရႇိဓာတ္အားခ ႏႈန္းထက္ သံုး၊ ေလးဆအထိ ျမင့္မားေသာ တစ္ယူနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၂၀ မႇ က်ပ္ ၁၅၀ ေက်ာ္အထိ က်သင့္မည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသို႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခြင့္ ျပဳမႈ၊ ဆက္လက္ ခြင့္ျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနမႈမ်ား ရိႇေၾကာင္း သတင္းရရိႇသည္။

လက္ရႇိတြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားအား ေရအားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္မီးေသြးျဖင့္ လည္းေကာင္း နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး အသံုးျပဳကာ BOT စနစ္ျဖင့္ ႏႇစ္ရႇည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္မ်ားကို စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းကုမၸဏီ ၂၀ ေက်ာ္အား ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၈၄ ၿမိဳ႕နယ္ကို ပုဂၢလိက အေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္မ်ားအား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးၾကားသိရသည့္ သတင္းအရ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးမႇပင္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသို႔ပင္ လုပ္ငန္းလႊဲေျပာင္း ေပးေနၿပီ ျဖစ္သည္။

လုပ္ကိုင္ခြင့္ရသည့္ ကုမၸဏီမ်ားထဲတြင္ ေအးရႇားေ၀ါလ္ကုမၸဏီ (Gold Energy Co.,Ltd အမည္ျဖင့္)၊ Ruby Dragon Construction၊ Capital Development၊ ဧဒင္စြမ္းအင္ႏႇင့္ သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကုမၸဏီတို႔ကဲ့သို႕ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား ပါ၀င္ၿပီး လက္ရႇိအခ်ိန္အထိ ဆိုပါက ေအးရႇားေ၀ါလ္ ကုမၸဏီမႇ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားဆံုး ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္ ရရႇိထားသည္။

၎အျပင္ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္သည့္ Toyo-Thai ကဲ့သို႔ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကိုလည္း BOT နစ္ျဖင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ကာ ပုဂၢလိက ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္ကို ခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ေရအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္ေပးမႈတြင္ ဓာတ္အားခ တစ္ယူနစ္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမႇာ ျမင့္မားသည္ဟု မဆိုသာေသာ္လည္း သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ျဖင့္ ဓာတ္အားေပးမည့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္မည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမႇာမူ တစ္ယူနစ္လွ်င္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕တန္ဖိုး ပါ၀င္ပါက က်ပ္ ၁၂၀ မႇ ၁၅၀ ေက်ာ္ အထိပင္ က်သင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ပကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္ေသာToyo-Thai, BKB, စင္ကာပူအေျခစိုက္ Myanmar Power Pte, UPP Holding ကုမၸဏီ စသည္ျဖင့္ ကုမၸဏီေပါင္း မ်ားစြာကိုလည္း အခ်ဳိ႕ မႇာ ခြင့္ျပဳေပးထားၿပီး အခ်ဳိ႕ကို ထပ္မံခြင့္ျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု သိရသည္။

မဂၢါ၀ပ္ ၁၂၀ စက္ တပ္ဆင္အားရႇိသည့္ အလံုသဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုကို တည္ေဆာက္ လုပ္ကိုင္ရန္ Toyo-Thai ကုမၸဏီအား ခြင့္ျပဳစဥ္က တစ္ယူနစ္ဓာတ္အားခ က်သင့္ေငြမႇာ အေမရိကန္ ေဒၚလာျဖင့္ ၁၃ ဒသမ ၃၁ ဆင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ (လက္ရႇိတစ္ေဒၚလာ ၉၇၅ က်ပ္ျဖင့္ ဆိုပါက) တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၁၃၀ နီးပါးျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

BKB ကုမၸဏီမႇာလည္း ထုိသို႔ပင္ တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၁၃၀ နီးပါး က်သင့္ၿပီး ယခု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္ စီစဥ္ေနသည့္ Myanmar Power ျဖင့္ ဆိုပါက ဓာတ္အားခမႇာ တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၁၂၀ (သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ဖိုး အပါအ၀င္) အထိေပးရဖြယ္ ရႇိေနၿပီး UPP Holding ျဖင့္ဆိုပါက တစ္ယူနစ္လွ်င္ ဓာတ္အားခေစ်းမႇာ ၁၅၂ က်ပ္ ေက်ာ္အထိ (တစ္ေဒၚလာ ၉၇၅ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္) က်သင့္ႏိုင္ဖြယ္ ရိႇေၾကာင္း သိရသည္။

UPP Holding ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ Myanmar Power ျဖင့္ျဖစ္ေစ လုပ္ကိုင္ရန္ စီစဥ္ရာတြင္ အဆိုပါ ကုမၸဏီမ်ား တည္ေဆာက္မည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕ကို လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနမႇ အခမဲ့ ပံ့ပိုးေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဓာတ္ေငြ႕ဖိုး မပါဆိုပါက အဆိုပါ ကုမၸဏီမ်ားမႇ ေရာင္းခ်မည့္ေစ်းမႇာ တစ္ယူနစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၄ ဆင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ဖိုး ထည့္တြက္ပါက ဓာတ္အားခမႇာ တစ္ယူနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၅၀ ေက်ာ္အထိ က်သင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနမႇ အဆိုပါ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ဖိုးအား ၀န္ႀကီးဌာန၏ ဘတ္ဂ်က္အတြင္းမႇ က်ခံေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ယူနစ္ ဓာတ္အားခအား တြက္ခ်က္ပါက သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ဖိုးပါ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ အစိုးရမႇ စိုက္ထုတ္ မေပးႏိုင္ပါက ယခု စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ဓာတ္အားခမ်ားမႇာ လက္ရိႇထက္ သံုးဆမႇ ေလးဆအထိ ျမင့္သည့္ ေစ်းမ်ားသုိ႔ ျမင့္တက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ကြၽမ္းက်င္ သူမ်ားက ဆိုသည္။

စံသတ္မႇတ္ထားသည့္ ေစ်းႏႈန္းမရႇိဘဲ ကုမၸဏီ အမ်ဳိးမ်ဳိးအား ေစ်းႏႈန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခြင့္ ျပဳျခင္းသည္ ေရရႇည္တြင္ ျပႆနာ ရႇိလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ အဓိကအားျဖင့္ ထုိသို႔ ပုဂၢလိကသို႔ ခြင့္ျပဳၿပီးပါက အမ်ားျပည္သူႏႇင့္ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ားသို႔ မည္သည့္ ေစ်းျဖင့္ျဖန္႔ျဖဴးမည္၊ ေစ်းတက္မည္၊ မတက္မည္၊ တက္လွ်င္ အမ်ားျပည္သူ မည္မွ်ႏႈန္း၊ စက္႐ံုအလုပ္႐ံု မည္မွ်ႏႈန္း ဆိုသည္ကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ရႇင္းလင္းစြာ ခ်ျပျခင္းမရႇိဘဲ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကုမၸဏီေပါင္း မ်ားစြာကို ခြင့္ျပဳေပးျခင္းသည္ တစ္ခ်ိန္တြင္ အခက္အခဲ ရႇိလာႏိုင္သည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တစ္ယူနစ္ပ်မ္းမွ် ထုတ္လုပ္ ကုန္က်စရိတ္မႇာ ၇၈ က်ပ္အထိရႇိၿပီး ျပန္လည္ ျဖန္႔ျဖဴးရာတြင္ ပ်မ္းမွ်တစ္ယူနစ္ ၅၆ က်ပ္သာ ျပန္ရ၍ တစ္ယူနစ္ ၂၂ က်ပ္ အ႐ံႈးေပၚေနသည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိသို႔ဆိုလွ်င္ ယခုစာခ်ဳပ္ထားသည့္ တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၁၂၀ မႇ ၁၅၀ ေက်ာ္အထိ ေစ်းႏႈန္းမ်ားဆိုလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ မ်ားစြာ ထပ္႐ံႈးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အစိုးရမ်ား အေနျဖင့္ ပုဂၢလိက ဓာတ္အားေပး လုပ္ငန္းမ်ားအား စာခ်ဳပ္ရာတြင္ ဆႏၵေစာျခင္း၊ စံႏႈန္းသတ္မႇတ္ခ်က္ေစ်း မရႇိျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေရရႇည္တြင္ ကုမၸဏီႏႇင့္ အစိုးရၾကား အခက္အခဲ ေပါင္းစံုျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရမႈ မ်ားကိုလည္း သတိျပဳရန္ လိုသည္ဟု လွ်ပ္စစ္ေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူ ပညာရႇင္မ်ားက ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။

Eleven

ဆန္မွာ Arsenic အဆိပ္ပါဝင္မႈ အေမရိကန္စစ္ေဆး

Posted by drmyochit Saturday, September 07, 2013, under | No comments

အေမရိကန္ဆန္အတြင္း Arsenic
အဆိပ္ပါဝင္မႈအဆင့္ကို သတ္မွတ္ျပ
ထားထားစဥ္။ 
အေမရိကန္ အစားအေသာက္နဲ႔ေဆးဝါးဆိုင္ရာ ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႔က ဆန္၊ ဆန္နဲ႔ျပဳလုပ္တဲ့စားေသာက္ကုန္  နမူနာ ၁၃ဝဝ မွာ ေျမဆီလႊာအတြင္း ေတြ႔ရေလ႔ရွိတဲ႔ အာဆင္းနစ္နဲ႔ တျခား အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစတဲ႔ ဓာတုပစၥည္း ပါဝင္ေနမႈကို စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။

ကမၻာေပၚက လူသန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕ အဓိက စားေသာက္ကုန္ ဆန္ထဲမွာ လက္ရွိ အာဆင္းနစ္ ပါဝင္မႈပမာဏက လူထုက်န္းမာေရးကို အႏၱရာယ္ ရွိေစႏုိင္သလား ဆိုတာကို အေမရိကန္ ႀကီးၾကပ္ေရး ေအဂ်င္စီက ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ FDA ရဲ႕ သိပၸံပညာရွင္ေတြက ေအာ္ဂဲနစ္ အာဆင္းနစ္္နဲ႔ အဆိပ္ျပင္းအဆံုး ဓာတုပစၥည္း အင္ေအာ္ဂဲနစ္ အာဆင္းနစ္လို႔ေခၚတဲ့ အသြင္ေျပာင္း အာဆင္းနစ္ ပါဝင္မႈ ပမာဏေတြကို စမ္းသပ္ခဲ႔ပါတယ္။

ေအာ္ဂဲနစ္ အာဆင္းနစ္ ပါဝင္မႈကေတာ့ ထမင္းတစ္ပြဲစာမွာ ၂.၆ မိုက္ခရိုဂရမ္ကေန ၇.၂ မိုက္ခရိုဂရမ္ အထိ ပါဝင္ေနတာကို သူတို႔ေတြ႔ခဲ့ပါတယ္။ ေအာ္ဂဲနစ္ အာဆင္းနစ္ ပါဝင္မႈက ဆန္ေခ်ာမွာနိမ့္ၿပီး ဆန္ၾကမ္း ဆန္လံုးညိဳမွာေတာ့ ပါဝင္မႈမ်ားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဆန္၊ ဆန္နဲ႔ျပဳလုပ္တဲ႔ စားေသာက္ကုန္ေတြမွာ အင္ေအာ္ဂဲနစ္ အာဆင္းနစ္ လို႔ေခၚတဲ႔ အသြင္ေျပာင္း အာဆင္းနစ္ ပါဝင္မႈကေတာ့ ဒသမ ၁ မိုက္ခရိုဂရမ္ ကေန ၆.၆ မိုက္ခရို ဂရမ္ အထိ ပါဝင္ေနပါတယ္။

ေမြးကင္းစကေလးငယ္ေတြအတြက္ အသင့္စားအစားအစာေတြမွာ အသြင္ေျပာင္း အာဆင္းနစ္ပမာဏ အနည္းဆံုးျဖစ္ၿပီး ဆန္ေခါက္ဆြဲမွာေတာ့ ပါဝင္မႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္ရွင္။

ေတာင္ကိုရီးယား လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးကို သူပုန္ထရန္ႀကံစည္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီး

Posted by drmyochit Saturday, September 07, 2013, under | No comments

ေတာင္ကိုရီးယား၏ ႏုိင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္ ေျမာက္ကိုရီးယားကို လိုလားၿပီး ပုန္ကန္ထၾကြရန္ အစီအစဥ္ တစ္ခု ႀကံစည္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႕ရွိသည့္ေနာက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ၎အတြက္ ဖမ္းဝရမ္းကို လက္ခံသင့္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့
ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ တစ္ဦးအား သူပုန္ထရန္ ႀကံစည္မႈ စြဲခ်က္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးလုိက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ လီဆြတ္ခ္ကီ သည္ ေတာင္ကိုရီးယား၏ ႏုိင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္ ေျမာက္ကိုရီးယားကို လိုလားၿပီး ပုန္ကန္ထၾကြရန္ အစီအစဥ္ တစ္ခု ႀကံစည္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႕ရွိသည့္ေနာက္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား က ၎အတြက္ ဖမ္းဝရမ္းကို လက္ခံ သင့္ေၾကာင္း အ တည္ျပဳခဲ့သည္။ "ဒီကိစၥက အမ်ိဳးသား ေထာက္လွမ္းေရး ဌာနရဲ႕ လုပ္ဇာတ္ႀကီးပဲ"ဟု ၾကာသပေတးေန႔ က ဆူဝမ္ရွိ ရဲစခန္းသို႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္း ခံရခ်ိန္ ၌ လီက ေအာ္ဟစ္ ေျပာၾကားသြားသည္။ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေတာင္ပိုင္း ရွိ ဆူဝမ္ရဲစခန္းတြင္ ၎ကို ေခတၱ ထိန္းသိမ္းၿပီးေနာက္ အခ်ဳပ္ေထာင္သို႔ ပို႔ေဆာင္လုိက္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕က အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္အမတ္ တစ္ဦးအား သူပုန္ထရန္ ႀကံစည္မႈ စြဲခ်က္အတြက္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္၍ ဖမ္းဆီးေစျခင္းသည္ ယခုတစ္ႀကိမ္ ပထမဆံုးလည္း ျဖစ္သည္။ လီသည္ ေသးငယ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု တိုးတက္ေရးပါတီမွ အမတ္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ ေတာင္ကို ရီးယား ေထာက္လွမ္းေရး ဌာနက လီသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားကို ေထာက္ခံ အားေပးကူညီေနေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး သူလွ်ိဳအျဖစ္ စြပ္စြဲခဲ့သည္။ ၎သည္ ေမလက ေျမာက္ကိုရီးယားမွ ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ို႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ေတာင္ကိုရီးယား၏ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားကို တုိက္ခုိက္ျခင္းျဖင့္ စစ္ပြဲကို အစျပဳေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။

ဥပေဒ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ ေတာင္ကိုရီးယား ေထာက္လွမ္းေရး ဌာနသည္ တရားရံုးသို႔ လႊဲအပ္ျခင္း မျပဳမီ လီကို (၁၀)ရက္ၾကာ အခ်ိန္ယူ စစ္ေဆးခြင့္ ရွိေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ဆူဝမ္ခရိုင္ တရားသူႀကီး လီဂ်န္ဝမ္က မိမိသည္ လီအတြက္ အလ်င္အျမန္ ဝရမ္းထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ယင္းမွာ သံသယ တရားခံ အေနျဖင့္ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားကို ဖ်က္ဆီးရန္ အခ်ိန္ရသြားျခင္းမ်ိဳး၊ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေစလို၍ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသြားသည္။

From: Planet

တာလီဘန္တို႔အေၾကာင္း ကိုယ္ေတြ႕ဝတၳဳ ေရးခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသမီး ပစ္သတ္ခံရ

Posted by drmyochit Saturday, September 07, 2013, under | No comments

ဆူရွာမီတာ ဘာနာဂ်ီသည္ အာဖဂန္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးႏွင့္ လက္ထပ္ထားသျဖင့္ အိႏၵိယမွ အာဖဂန္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထုိင္ေနသည္။ သူမသည္ ၾကာသပေတးေန႔က ပါတီကာ ေဒသရွိ သူမ၏ ေနအိမ္ အျပင္ဘက္တြင္ ပစ္သတ္ ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အာဖဂန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္

တာလီဘန္မ်ား လက္ထဲမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည့္ ကိုယ္ေတြ႕မွတ္တမ္းကို ေရးသားခဲ့သျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္ခဲ့ေသာ အိႏၵိယ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးသည္ ယခုအခါ အာဖဂန္ နစၥတန္တြင္ ပစ္သတ္ ခံလုိက္ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဆူရွာမီတာ ဘာနာဂ်ီသည္ အာဖဂန္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးႏွင့္ လက္ထပ္ထားသျဖင့္ အိႏၵိယမွ အာဖဂန္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထုိင္ေနသည္။ သူမသည္ ၾကာသပေတးေန႔က ပါတီကာ ေဒသရွိ သူမ၏ ေနအိမ္ အျပင္ဘက္တြင္ ပစ္သတ္ ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အာဖဂန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လူသတ္မႈ က်ဴးလြန္သြားသည္မွာ တာလီဘန္ တပ္ဖဲြ႕မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။ ဘာနာဂ်ီသည္ (၁၉၉၅)ခုႏွစ္က တာလီဘန္တို႔ လက္ထဲမွ သူမ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ရပံုကို စာအုပ္တစ္အုပ္ ထုတ္ေဝခဲ့ရာ အိႏၵိယတြင္ ေရာင္းအေကာင္းဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဇာတ္လမ္းကို (၂၀၀၃)ခုႏွစ္တြင္ ေဘာလီးဝုဒ္ ရုပ္ရွင္အျဖစ္ပင္ ရိုက္ကူးခဲ့သည္။ သူမသည္ ယခင္က အိႏၵိယတြင္ အဓိက ေနထုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ခင္ပြန္းျဖစ္သူႏွင့္ အတူရွိေစရန္ အာဖဂန္သို႔ မၾကာေသးမီကမွ ေျပာင္းေရႊ႕သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘာနာဂ်ီသည္ ပါတီကာတြင္ က်န္းမာေရး ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ေနေၾကာင္း ေဒသခံ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူမသည္ လုပ္ငန္း၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုအျဖစ္ ေဒသခံ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ ဗီဒီယို ရိုက္ေလ့ရွိသည္။ ပါတီကာေဒသ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ခါရာနာရွိ သူမ၏ ေနအိမ္သို႔ တာလီဘန္ လက္နက္ကိုင္မ်ား ေရာက္လာၿပီး ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္ မိသားစုဝင္ အားလံုးကို ႀကိဳးျဖင့္ တုပ္ေႏွာင္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္တြင္မူ ဘာနာဂ်ီကို အိမ္ျပင္ဆြဲထုတ္ကာ ပစ္သတ္ၿပီး အေလာင္းကို အနီးရွိ ဘာသာေရး စာသင္ေက်ာင္း တစ္ခုေရွ႕တြင္ စြန္႔ပစ္သြားေၾကာင္း ရဲမ်ားက ဆိုသည္။ တာလီဘန္တို႔ကမူ အဆိုပါ တိုက္ခုိက္မႈသည္ မိမိတုိ႔ လက္ခ်က္မဟုတ္ဟု BBCသို႔ ဆက္သြယ္ ျငင္းခ်က္ထုတ္ခဲ့သည္။ အသက္(၄၉)ႏွစ္ရွိ ဘာနာဂ်ီသည္ A Kabuliwala's Bengali Wife အမည္ျဖင့္ သူမႏွင့္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဂ်န္ဘက္ဇ္ခန္းတို႔ တာလီဘန္တို႔လက္မွ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာပံု ကိုယ္ေတြ႕ဇာတ္လမ္းကို ေရးသားၿပီး ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့သလို ထုိဇာတ္လမ္းကို Escape From Taliban အမည္ျဖင့္ ရုပ္ရွင္ ျပန္လည္ ရိုက္ကူးခဲ့သည္။

Planet

ဆီးရီးယားသူပုန္တို႔၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတစ္ခု ထြက္ေပၚလာ

Posted by drmyochit Saturday, September 07, 2013, under | No comments

New York Times သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဗီဒီယို မွတ္တမ္း တစ္ခုတြင္ သမၼတ ဘာရွာ အာဆက္ဒ္၏ သစၥာေတာ္ခံ တပ္သား (၇)ဦးကို ဆီးရီးယား သူပုန္မ်ားက သတ္ျဖတ္ေနပံုကို တုန္လႈပ္ ေျခာက္ျခားဖြယ္ ေတြ႕ရွိရ

ဆီးရီးယား အစိုးရ အေနျဖင့္ သူပုန္တပ္မ်ားကို ဓာတုလက္နက္မ်ား အသံုးျပဳ တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈမ်ား အားေကာင္းေနခ်ိန္တြင္ သူပုန္တပ္မ်ားဘက္မွလည္း ရက္စက္လြန္းသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား က်ဴးလြန္ေနေၾကာင္း မွတ္တမ္း အေထာက္အထားမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ New York Times သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဗီဒီယို မွတ္တမ္း တစ္ခုတြင္ သမၼတ ဘာရွာ အာဆက္ဒ္၏ သစၥာေတာ္ခံ တပ္သား (၇)ဦးကို ဆီးရီးယား သူပုန္မ်ားက သတ္ျဖတ္ေနပံုကို တုန္လႈပ္ ေျခာက္ျခားဖြယ္ ေတြ႕ရွိရသည္။ ဆီးရီးယား စစ္သားမ်ားကို အဝတ္အစားမ်ားခၽြတ္ကာ ေျမႀကီးေပၚ တြန္းလွဲၿပီး သူပုန္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ အမ်ားအျပားက ၎တို႔ကို ကန္ေက်ာက္ ႏွိပ္စက္မႈမ်ား ျပုလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းစစ္သားမ်ားအနက္ အခ်ို႕သည္ ေက်ာဘက္ႏွင့္ လက္ေမာင္းတို႔တြင္ ဆိုးဆိုးရြားရြား ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အဆိုပါ စစ္သည္မ်ား၏ ဦးေခါင္းကို ေသနတ္ျဖင့္ ေတ့ကာ ပစ္မသတ္မီတြင္ ဦးေလးႀကီးဟု အမ်ားက ေခၚေဝၚသည့္ သူပုန္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ အက္ဘ္ဒူလ္ဆာမက္ဒ္ အစ္ဆာက ရိုးရာ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကို ရြတ္ဖတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ပထမဆံုး က်ည္ဆန္ကို ၎ကိုယ္တိုင္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ "ႏွစ္ေပါင္း(၅၀)ေလာက္ ၾကာေညာင္းေအာင္ သူတို႔ေတြဟာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈရဲ႕ ေနာက္လိုက္ေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။ က်ဳပ္တို႔ဟာ ဘုရားသခင္ကို တိုင္တည္တယ္။ က်မ္းက်ိန္တယ္။ က်ဳပ္တို႔ လက္စားေခ်မယ္"ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့ေသးသည္။

အဆိုပါ ေျခာက္ျခားစရာ ျဖစ္ရပ္သည္ (၂၀၁၂)ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလက ရိုက္ကူးထားသည့္ မွတ္တမ္း ဗီဒီယိုထဲမွ ပံုရိပ္လည္း ျဖစ္သည္။ ယခုဗီဒီယိုကို သူပုန္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း တစ္ဦးကိုယ္တုိင္က မိမိအေနျဖင့္ ယင္းရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကို စိတ္ပ်က္ေၾကာင္း ဝန္ခံၿပီး New York Timesသို႔ လက္လႊဲေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပစ္သတ္ခံရေသာ ဆီးရီးယား စစ္သားမ်ား၏ အေလာင္းမ်ားကိုမူ ေရတြင္းေဟာင္း တစ္ခုထဲတြင္ စြန္႔ပစ္ခဲ့ၾကသည္။ အစ္ဆာသည္ ယခုသုတ္သင္မႈကို ဗီဒီယို ရိုက္ကူးထားရန္ ကိုယ္တိုင္ ညႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး ထိုဗီဒီယိုကို ျပသကာ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြ ရွာေဖြရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆီးရီးယား အစိုးရသည္ မိမိတုိ႔၏ စစ္သားမ်ားကို သူပုန္မ်ားက ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ေနျခင္းကို ႏုိင္ငံတကာက သိရွိႏုိင္မည္ မဟုတ္ဟု ေဝဖန္ခဲ့ဖူးသလို ဆီးရီးယား ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးက မိမိတို႔၏ ေလတပ္ပိုင္းေလာ့ တစ္ဦးကို ေခါင္းျဖတ္ကာ ဆီပူအိုးထဲ ထည့္ေၾကာ္သည့္ ဗီဒီယိုမ်ိုးကို ၾကည့္ရႈဖူးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။ ယခင္ကလည္း ဆီးရီးယား သူပုန္တပ္ဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသည္ စစ္သားတစ္ဦး၏ အေလာင္းကို ဓားတစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ လွီးျဖတ္ကာ အသည္းႏွလံုးထုတ္ၿပီး တစ္ဖဲ့ယူစားျပဖူးသည့္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ရာ ဗီဒီယို မွတ္တမ္းမ်ိဳး ထြက္ေပၚခဲ့ဖူးသည္။

From: Planet Myanmar Network

Miss Supranational-2013 အစအဆံုး အပိုင္း (၆) ပိုင္း ပါပါတယ္
Miss Supranational Myanmar ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ရဲ ႔စည္းလံုးညီညြတ္မႈနဲ ့
မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္တို ့ကို တစ္ကမၻာလံုးက အ့ံအားသင့္သြားေအာင္ ျပသႏိုင္ခဲ့ပါျပီ..

Miss internet .....Myanmar ခင္၀င့္၀ါ ရရွိ

မၾကည့္ရေသးတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္
တင္ေပးလိုက္ပါတယ္
ေျခာက္ပုိင္းပါ အစဥ္လိုက္တင္ေပးထားပါတယ္


ရွယ္လုပ္ၿပီး မၾကည့္ရေသးတဲ့သူအတြက္ အားေပးလိုက္ၾကပါဦး

အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ရန္ စည္ပင္မႇတားျမစ္ ထားေသာ္လည္း ၀ါ၀ါ၀င္းကုမၸဏီက ဆက္လက္ ေဆာက္လုပ္ေနမႈေၾကာင့္ မူလေျမပိုင္ရႇင္မ်ား လာေရာက္ကန္႔ကြက္

Posted by drmyochit Saturday, September 07, 2013, under | No comments

စက္တင္ဘာ ၆ရက္ မူလ ေျမပိုင္ရႇင္ ၅၀ ခန္႔က အေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ေနမႈကို လာေရာက္ ကန္႔ကြက္ေနၾကစဥ္ (ဓာတ္ပံု-သက္မ်ိဳးမင္း)
အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ရန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္မႇ ခြင့္ျပဳခ်က္မေပးဘဲ တားျမစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၀ါ၀ါ၀င္းကုမၸဏီမႇ ဆက္လက္ ေဆာက္လုပ္ေနမႈေၾကာင့္ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမတိုင္းရပ္ကြက္ ၉K ၃ ရပ္ကြက္၊ ၅၇ လမ္း၊ ၅၈ လမ္း၊ ၅၉ လမ္း၊ လမ္း ၆၀ ေျမေနရာ (ယခင္စီအိုဒီ၀င္း အတြင္းရႇိ) မူလေျမပိုင္ရႇင္ ဦးေရ ၅၀ ခန္႔က စက္တင္ဘာ ၆ ရက္၊ နံနက္ပိုင္းက ယင္းေျမေနရာသို႔ လာေရာက္ကန္႔ကြက္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္မႇ ယင္းေျမေနရာတြင္ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္မေပးဘဲ ဆက္လက္ ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းကိုလည္း တားျမစ္ခဲ့ေသာ္လည္း မူလႏႇစ္ထပ္ရႇိ အေဆာက္အအံုမႇ ယခုေလးထပ္အထိ တိုးျမႇင့္ေဆာက္လုပ္ လာျခင္းႏႇင့္ ယင္းေျမေနရာ မ်ားအတြင္း ျခံ၀င္းကာရံ လိုက္သည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ လာေရာက္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မူလေျမပိုင္ရႇင္မ်ားသည္ ႏႇစ္ ၉၀ ဂရန္ ႏႇင့္ ႏႇစ္ ၆၀ ဂရန္ရႇိသူ အမ်ားစုျဖစ္ၿပီး ၁၉၄၇ ခုႏႇစ္က ကာကြယ္ေရးႏႇင့္ ကုန္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနတို႔က ယင္းေျမကြက္မ်ားကို ငႇားရမ္းခဲ့ၿပီး ၁၉၉၄ ဇြန္လတြင္ ၿမိဳ႕ရြာႏႇင့္ အိုးအိမ္ဖြံျဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမႇ ထိုေျမမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ လိုအပ္ခ်က္ဟုဆိုကာ သိမ္းယူခဲ့ၿပီး မည္သည့္စီမံကိန္းမႇ ျပဳလုပ္ျခင္းမရႇိဘဲ ၂၀၀၃ ခုႏႇစ္တြင္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၀ါ၀ါ၀င္း ကုမၸဏီအျပင္ ဧဒင္၊ ပတၲျမားနဂါး၊ ယုဇနကုမၸဏီမ်ားမႇ တစ္ကြက္ ပ်မ္းမွ်အက်ယ္ ၂၅x၅၈ ေပျဖင့္ စုစုေပါင္း ၇၁၃ ကြက္ရႇိၿပီး တည္ေနရာမႇာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ (၅၇) လမ္းမႇ လမ္း (၇၀) ၀န္းက်င္အထိ အလ်ား၊ ဗႏၶဳလလမ္းမႇ ကမ္းနားလမ္းအထိ အနံအျဖစ္ တည္ရႇိေသာ ေျမကြက္လပ္မ်ားေပၚတြင္ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ကာ သိမ္းယူခဲ့သည့္အတြက္ ဟုဆိုကာ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္မႇာလည္း ေလးႀကိမ္ရႇိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းေျမကြက္လပ္မ်ားေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား အတြက္ တရား၀င္ စည္ပင္မႇ ခြင့္ျပဳသည္မႇာ ၁၂ လံုးသာရႇိေၾကာင္း သိရၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ ေျမပိုင္ရႇင္ရႇိေသာ ေျမကြက္ေပၚတြင္ တရားမ၀င္ ေဆာက္လုပ္ေနမႈေၾကာင့္ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ ဆက္လက္ ဆႏၵျပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven

ဆက္သြယ္ေရးစခန္းေျပာင္းေရႊ႕မည္ျဖစ္၍ ႀကိဳးဖုန္းအလံုးငါးရာ ႏွစ္ရက္တာ ျပတ္ေတာက္မည္

Posted by drmyochit Saturday, September 07, 2013, under | No comments

မႏၱေလး ၊ စက္တင္ဘာ ၆။

မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ခ်မ္းျမသာစည္ ဆက္သြယ္ေရး စခန္းေရႊ႕ေျပာင္းမည္ျဖစ္၍ ၎စခန္းမွ တပ္ဆင္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ ႀကိဳးဖုန္း အလံုးငါးရာ စက္တင္ဘာလ (၇)ရက္မွ (၈)ရက္ေန႔အထိ ႏွစ္ရက္တာ ေခတၱျပတ္ေတာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးထံက သိရသည္။

ယင္းအလံုး ငါးရာမွာ ၀၂-၇၈၀၀၀မွ ၀၂-၇၈၄၉၉ထိ ျဖစ္ၿပီး ထိုဖုန္းမ်ားမွာ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အသံုးျပဳေနေသာ ဖုန္းလိုင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

၎ဆက္သြယ္ေရးစခန္းမွာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ အားကစားကြင္း ပတ္လည္လမ္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္း ေရာက္ရွိေနေသာေၾကာင့္
၎ဆက္သြယ္ေရး စခန္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

လူလူ
The Myanma Age

Miss Supranational 2013 ဆုကို ဖိလစ္ပိုင္ အလႇမယ္မႇ ရရႇိခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳ အလႇမယ္ ခင္၀င့္၀ါ Miss Internet ဆု အပါအ၀င္ ဆုေလးခု ဆြတ္ခူးရရႇိ

Posted by drmyochit Saturday, September 07, 2013, under | No comments

Miss Supranational 2013 ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္အၿပီး ခင္၀င့္၀ါအား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo:Miss Supranational Myanmar facebook)
ျမန္မာႏိုင္ငံမႇ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ၀င္ေရာက္ယႇဥ္ၿပိဳင္သည့္ Miss Supranational 2013 ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို Belarus ႏိုင္ငံ၊ Minsk ၿမိဳ႕၌ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ (ယမန္ေန႔) ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ္က စတင္က်င္းပခဲ့ရာ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္နံနက္ ၁ နာရီခန္႔တြင္ ၿပီးဆုံးခဲ့သည္။

အဆိုပါ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံကိုယ္စားျပဳ အလႇမယ္ Miss Personality ဆု ရရႇိထားသူ Mutya Datul က Miss Supranational 2013 ဆုကို ရရႇိသြားခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ကိုယ္စားျပဳအလႇမယ္ ခင္၀င့္၀ါမႇာ Miss Internet ဆု အပါအ၀င္ ဆုေလးခု ဆြတ္ခူးရရႇိခဲ့သည္။

အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာမႇ အလႇမယ္ ၉၄ ဦး ပါ၀င္ယႇဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆံုး ယႇဥ္ၿပိဳင္မႈအေနျဖင့္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ၀တ္စံုျဖင့္ ယႇဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး Swim Suit ႏႇင့္ ညေနခင္း၀တ္စံုတို႔ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ ယႇဥ္ၿပိဳင္ၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုးၿပိဳင္ပြဲ မစတင္မီ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကိုယ္စားျပဳအလႇမယ္ ခင္၀င့္၀ါသည္ Miss Supranational ၿပိဳင္ပြဲမႇ ေပးအပ္သည့္ Miss Internet ဆုကို ဆြတ္ခူးရရႇိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎ဆုအတြက္ အြန္လိုင္းမႇတစ္ဆင့္ တရား၀င္ မဲေပးႏိုင္ျခင္းကို စက္တင္ဘာ ၂ ရက္မႇစတင္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအထိ မဲေပးခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မဲေပးရာတြင္ အခမဲ့စနစ္ မဟုတ္ဘဲ ၁၀ မဲလွ်င္ ငါးေဒၚလာႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူမဲေပးရျခင္း ျဖစ္သည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အြန္လိုင္းက ေငြေပးေခ်တဲ့ စနစ္ေခတ္မစားေတာ့ ဒီေလာက္ထိ အားေပးလိမ့္မယ္လို႔ မထင္ထားဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခုလို နံပါတ္ (၁) မဲအမ်ားဆံုးရၿပီး ျမန္မာကိုယ္စားျပဳ ဆုရတဲ့အတြက္ ခင္၀င့္၀ါနဲ႔ထပ္တူ ၀မ္းသာပါတယ္'' ဟု Miss Supranational Myanmar Organization မႇ တာ၀န္ရႇိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ Miss Internet ဆုကို ျမန္မာအလႇမယ္သည္ အြန္လိုင္းမႇ မဲအေရအတြက္ ၃၆၀၀ ျဖင့္ဆြတ္ခူးရရႇိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယမဲအမ်ားဆံုး ရရႇိေနသည့္ ထိုင္းအလႇမယ္ႏႇင့္ မဲအေရအတြက္ အျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏိုင္ရခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုးယႇဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ပြဲစဥ္တြင္ ျမန္မာအလႇမယ္ ခင္၀င့္၀ါသည္ ႐ိုးရာ၀တ္စုံ အေနျဖင့္ ပ်ဴေခတ္အ၀တ္အစားျဖင့္ ယႇဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ၎ေနာက္တြင္ ေရကူး၀တ္စံု၊ ညေနခင္း ၀တ္စံုတို႔ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ယႇဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စတင္ယႇဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ႏႇစ္တြင္ပင္ ျမန္မာအလႇမယ္သည္ ေနာက္ဆံုးဆန္ခါတင္ ၂၀ ဦးအဆင့္အထိ ေရာက္ရႇိခဲ့သည္။

ျမန္မာအလႇမယ္ ခင္၀င့္၀ါသည္ Miss Supranational ၿပိဳင္ပြဲမႇ ေပးအပ္ေသာ Miss Internet ဆုအျပင္ အြန္လိုင္းမႇမဲေပးၿပီး ေပးအပ္သည့္ ဘီလာ႐ုစ္ ၀က္ဘ္ဆိုက္မႇ ခ်ီးျမႇင့္ေသာ Most Beautiful Girl in the World ဆု၊ Missosology မႇ ခ်ီးျမႇင့္ေသာ People Choice Award ႏႇင့္ Face of Miss Supranational 2013 ဆုမ်ားကိုပါ ဆြတ္ခူးႏုိင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာကိုယ္စားျပဳ အလႇမယ္ ခင္၀င့္၀ါမႇာ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရႇိမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ Miss Supranational ၿပိဳင္ပြဲမႇာ Miss Universe ႏႇင့္ Miss World ၿပိဳင္ပြဲတို႔ၿပီးလွ်င္ ကမၻာ့တတိယ အႀကီးဆံုး Miss ၿပိဳင္ပြဲႀကီးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမႇ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ၀င္ေရာက္ယႇဥ္ၿပိဳင္သည့္ ပြဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

Eleven

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္