Thursday, August 01, 2013

ျမန္မာႏိုင္ငံကို တိုက္ခိုက္ဖို႔ႀကိဳးစားေနတဲ့ မူဆလင္ အစြန္းေရာက္ေတြဟာ KIA အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေနၿပီလား

Posted by drmyochit Thursday, August 01, 2013, under | No comments


ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္ေန႕က KIA ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္(လိုင္ဇာ)ကို မူဆလင္ အစြန္းေ ရာက္ေတြ ေရာက္ေန တယ္ဆိုၿပီး အင္တာ နက္ေပၚမွာ သတင္းတစ္ပုဒ္ ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ အိႏိၵယ - ပါကစၥတန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္အေျခစိုက္ မြတ္ဆလင္ အစြန္း ေရာက္ေတြဟာ အိႏိၵယကေန တစ္ဆင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ထဲကို ၀င္ေရာက္လာတယ္၊ ၿပီးေတာ့ လိုင္ဇာကိုသြားၿပီး KIA ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြဟာ မွန္ခဲ့တယ္ဆိုရင္ မူဆလင္အစြန္းေရာက္ေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွာ ပိုၿပီးဆိုးရြားတဲ့ ျပႆနာေတြကို ဖန္တီးေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ လကၡဏာလို႔ ထင္ျမင္မိပါတယ္။

မူဆလင္အစြန္းေရာက္အခ်ဳိ႕ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဂ်ီဟတ္စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲမယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြအမ်ဳိးမ်ဳိး ထြက္ေပၚလာပါတယ္ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြမွာ ဘဂၤလီေတြကို ရခိုင္ေတြက အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ပါတယ္ဆိုတဲ့
အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ တုိက္ခုိက္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အေျခခ်စခန္းေတြ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ကို သူတို႔ အေျခခ်စခန္းေတြ ေဆာက္ဖုိ႔ အေျခအေနအေပးဆံုး ေနရာအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္၊

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ေနထုိင္ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားအမ်ားစုဟာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ေတြျဖစ္ေနတာရယ္၊ KIA အဖြဲ႕ဟာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းအျဖစ္ ရပ္တည္ေနၿပီး ဟုိးတုန္းက မူဆလင္အစြန္းေရာက္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈေတြ ရွိခဲ့တာေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မူဆလင္အစြန္းေရာက္ေတြဟာ ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲကို၀င္ေရာက္လာျခင္းမွာ လက္တေလာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ထားတဲ့ KIA အဖြဲ႕ကုိ စည္းရုံးၿပီး လက္တြဲဖို႔ ႀကံစည္ေနတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာကို ရန္တိုက္ေပးမယ္၊ ၿပီးရင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာနဲ႔ အစၥလာမ္ ဘာသာကို သင့္ျမတ္ေအာင္ စည္း ႐ံုးမယ္၊ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္ ေနတဲ့ျ မန္မာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလံုးနီးပါးကို တိုက္ခိုက္ၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာ လႊမ္းမိုးေအာင္လုပ္မယ္၊ ဒါမွသာ ရုိဟင္ဂ်ာ မူဆလင္ေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆက္လက္ေန ထုိင္ခြင့္ ရွိမယ္ဆိုၿပီး KIA အဖြဲ႕ကို လာေပါင္းတာျဖစ္ႏိုင္ ပါတယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္မွာကေတာ့ ေဒသခံ ကခ်င္လူမ်ဳိးေတြအမ်ားစု ေနထုိင္ၾကၿပီး ရွမ္း၊ဗမာဆိုတာကလည္း အနည္းစု ျဖစ္ပါ တယ္၊ ၿပီးေတာ့ ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္တဲ့ သူလည္း နည္းေတာ့ ေဒသခံကခ်င္ေတြနဲ႔ ပလဲနံပသင့္မယ္လို႔ျမင္လာၾကတယ္၊ ၿပီးေတာ့ KIA ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို
ေလ့လာၿပီး မက္လံုးေတြနဲ႔ လာေရာက္ ပူးေပါင္းၿပီး KIA ကုိ စည္းရုံးၿပီးျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဂ်ီဟတ္စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲဖို႔ လုပ္မယ္၊ လက္နက္ခဲယမ္းေတြနဲ႔ လူအင္အားေတြကို KIA ဆီကရမယ္၊ ၿပီးရင္ လိုအပ္တဲ့ လက္နက္ခဲယမ္း၊
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ေတြကို အိႏိၵယ၊ တ႐ုတ္နယ္စပ္ေတြကေန OIC လုိ အဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံေတြ၊ မူဆလင္ အစြန္းေရာက္ေတြဆီက ရယူမယ္၊ အခုလာတဲ့အဖြဲ႕ဟာ အိႏိၵယ - ပါကစၥတန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္မွာ အေျခစိုက္ထားတာျဖစ္လို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲကို အလြယ္တကူ ၀င္ေရာက္လာ ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အေျခ
အေနေတြကလည္း ရွိေနျပန္ပါတယ္။

KIA အဖြဲ႕အေနနဲ႔ ဒီလ ၂၃ ရက္ေန႔က Technical Advisory Team ရုံးဖြင့္ပြဲကုိ က်င္းပခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးဒုဥကၠ႒ကုိယ္တုိင္ တက္ေရာက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္္းေရးအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေနဆဲကာလမွာ KIA အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အစိုးရနဲ႔ ေသြးခြဲၿပီး မူဆလင္အစြန္းေရာက္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းလာ ေအာင္စည္းရုံးေန တယ္ဆုိ တာျမင္သာ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မူဆလင္အစြန္းေရာက္ေ တြရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုိ တုိက္ခုိက္ဖုိ႔ ကခ်င္ ျပည္နယ္ထဲ၀င္ၿပီး အေျခခ်စခန္းေတြတည္ေဆာက္ႏုိင္ေအာင္ စည္းရုံးေနမႈေတြကုိ KIA ေခါင္းေဆာင္
မ်ားအေန နဲ႔ နား မေယာင္ မိဖုိ႔ အႀကံျပဳလုိက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဘရန္ထြန္း

အေမ့အိမ္

ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ ျပည့္စံုေသာ အစီရင္ခံစာထုတ္

Posted by drmyochit Thursday, August 01, 2013, under | No comments


ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၁။


၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ သတင္း လြဲမွားေပး ခဲ့ၾကေသာ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားကိုယ္တိုင္ ေအာင့္ အည္း သည္း ခံ၍ ခံစားလာခဲ့ရေသာ ဒုကၡမ်ားကို ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ားအေပၚ ရခိုင္မ်ားကပင္ ျပဳလုပ္ သေယာင္ အျပစ္ဖို႔၊ စြပ္စြဲခံလာရေသာေၾကာင့္ ရခိုင္လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ (AHRDO) မွ “ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဖက္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡ၊ အၾကမ္းဖက္ မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ မည္သို႔ျဖစ္ေနပံု၊ အ ဘယ့္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရပံုႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာမ်ား ” ဟု အမည္ေပးထားေသာ အစီရင္ခံစာႀကီးတစ္ခုကို စုစည္းေရး သား၍ ယေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“ အဓိကရည္ရြယ္တာကေတာ့ တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာေတြက ျဖစ္ၿပီးခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြကို ျပန္လည္ တင္ျပရာမွာ သူတို႔သတင္းေတြက အခ်က္အလက္ေတြမွားေတာ့ ရခိုင္လူမ်ဳိးေတြအေပၚ အျပစ္တင္ ခံရတယ္၊ စြပ္စြဲခံရတာေတြ ရွိတယ္။အဲဒါေၾကာင့္ ဒီအစီရင္ခံစာကို စုစည္းထုတ္ျပန္တာပါ။ တျခားႏိုင္ငံ တကာ အဖြဲ႕ အစည္းေတြ၊ မီဒီယာေတြ၊ NGO ေတြလဲ ဒီအစီရင္ခံစာကို ေလ့လာၿပီး အေျခေနအမွန္ကို သိလာ ဖို႔၊ အခ်က္အလက္မွန္ေတြကို သိႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္ ” ဟု ရခိုင္လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး အဖြဲ႕ (AHRDO)၏ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာျဖစ္သူ ကိုေအာင္မင္းဦးကေျပာသည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာကို ရခိုင္လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ (AHRDO)မွ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ ကိုေအာင္မင္းဦးႏွင့္ အဓိကေရးသားသူ Rick Heizman တို႔၏ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ သုေတသနျပဳ ေရးသား တင္ျပ ထားၿပီး ပဋိပကၡေနာက္ကြယ္မွ သမိုင္းေၾကာင္း၊ အဂၤလိပ္လူမ်ဳိးမ်ား၊ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးႏွင့္ အစၥလာမ္ႏိုင္ငံမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (OIC) တို႔ပါ၀င္ ခဲ့ေသာ အခန္းက႑မ်ား၊တကယ့္အမွန္တရားမ်ားကို ျပညႊန္းသြားမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစြာကို သမိုင္း အမွန္ တရားမွ သာမက ကိုယ္ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရေသာ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ေျပာျပခ်က္မ်ား၊ ဆက္စပ္ ေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္မႈမ်ားျဖင့္ပါ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။


သတင္းဓါတ္ပံု-သီဟသစ္
ျမန္မာ့ေခတ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စြန္႕ဦးတီထြင္ သည့္ အခမ္းအနားအျဖစ္၀ါးရမ္းကပ္ခံထားရသူမ်ား၏ စုေပါင္း အဖမ္းခံပြဲ အခမ္းအနားအားဗိုလ္ၾကီးေဟာင္းေနမ်ိဳးဇင္ဦးစီးျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ရဲမွ အမွန္တကယ္ ဖမ္းဆီး သြားသျဖင့္ေဒသ ခံမ်ား ဒုကၡေရာက္ေန

Posted by drmyochit Thursday, August 01, 2013, under | No commentsျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စြန္႕ဦးတီထြင္ သည့္ အခမ္းအနားအျဖစ္ ၀ါးရမ္းကပ္ခံထားရသူမ်ား၏ စုေပါင္း အဖမ္းခံပြဲ အခမ္းအနား အားဗိုလ္ၾကီးေဟာင္းေနမ်ိဳးဇင္ဦးစီးျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ရဲမွ အမွန္တကယ္ ဖမ္းဆီးသြား သျဖင့္ေဒသခံ မ်ားဒုကၡေရာက္ေနၾကာင္းေဒသခံမ်ားမွေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၀ရမ္းထုတ္ခံထားရေပမဲ့ ရဲက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ လာဖမ္းတာမရွိေသးပါဘူး။ ဗိုလ္ႀကီး ေနမ်ဳိးဇင္ေရာက္လာၿပီး ၀ရမ္း ထုတ္ခံ ရသူေတြ အားလံုး စုေပါင္းအဖမ္းခံပြဲလုပ္မယ္၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကုိ ရဲက တကယ္ဖမ္းရဲမယ္မဟုတ္ဘူး။

ခင္ဗ်ားတုိ႔ လုပ္ရပ္ေတြ အားလံုးကုိ က်ဳပ္က တစ္ကမၻာလံုးသိေအာင္ ျဖန္႔ေပးမယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ အဖမ္းခံရရင္ ကၽြန္ေတာ္ တာ၀န္ ယူေျဖရွင္းေပးမယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ဦးေဆာင္မယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ မေၾကာက္ၾကနဲ႔လို႔ လာေရာက္စည္း႐ံုးတဲ့အတြက္ စုေပါင္းအဖမ္းခံပြဲကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဖမ္းခံရသည့္ မိသားစု၀င္တစ္ဦးမွ ေျပာၾကားပါသည္။ ၎မွပင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဆႏၵျပတဲ့သေဘာလို႔ပဲထင္တာ၊ ဥပေဒကုိလည္း နားမလည္ဘူး။ တကယ္အဖမ္းခံရမယ္လို႔လည္း မထင္ဘူး။ တကယ္လည္းဖမ္းလိုက္ေရာ တာ၀န္ယူတယ္ဆိုတဲ့ ဗိုလ္ႀကီး ေနမ်ဳိးဇင္လည္း ဘာမွမတတ္ႏိုင္ဘူး။ တကယ္ေထာင္ထဲေရာက္သြားတာက ဘာမွမသိတဲ့ ရြာသားေတြပါ။ အခုလည္း ဗိုလ္ႀကီး ေနမ်ဳိးဇင္လည္း ဘာမွမတတ္ႏိုင္ေတာ့လို႔ ရန္ကုန္ျပန္သြားပါၿပီဟု ေျပာဆုိသြားသည္။

ငါးခိုးဖမ္းသည္ဟု အင္းသူႀကီးက စြပ္စြဲ တိုင္ၾကားခံထားရသျဖင့္ ရဲစခန္းတြင္ စုေပါင္း အဖမ္းခံခဲ့သည့္ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ ခႏြဲကဘိုရြာမွ ေရလုပ္သား ၂၅ ဦးကို ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္က ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးတြင္ စစ္ေဆးၿပီး ေနာက္ ရဲစခန္းရွိ အခ်ဳပ္ခန္းသို႔ ထည့္ထားလုိက္သည္ဟု မဇၩိမသတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Planet

ေမာ္ဒယ္ေလးေတြရဲ့ Sexyအၿဖစ္ဆံုးဓာတ္ပံုေတြကို စုစည္းထားတဲ႔ Album

Posted by drmyochit Thursday, August 01, 2013, under | 2 comments


ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ပုဂံတြင္မ႐ိုက္ရဲႏုိ္င္ေလာက္ေသာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ၂ဝ၁၄တြင္ ဒါ႐ိုက္တာ ေအာင္ကိုလတ္ ႐ိုက္မည္

Posted by drmyochit Thursday, August 01, 2013, under | No comments


မည္သည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမွ ပုဂံ တြင္ ဇာတ္ကားမ႐ိုက္ေတာ့ဘူး ကြာ ျဖစ္ ေစရမည့္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကား တစ္ကား ကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ ႐ိုက္ကူးမည္ ဟု ဒါ႐ိုက္တာ ေအာင္ကိုလတ္က ေျပာ သည္။

''ဇာတ္ကားနာမည္က 'ကြၽန္ေတာ့္ နာမည္ ေမာင္ၾကည္လင္'။ ဒါကို ႐ုပ္ရွင္ အျဖစ္႐ိုက္မယ္။ အဲဒီဇာတ္ကားအတြက္ အခ်ဳိ႕ လုပ္ေဆာင္ၿပီးေနၿပီ။ အဆင္သင့္ ပဲ။ ဘာေၾကာင့္ဆုိ ေမာင္ၾကည္လင္ ဇာတ္က တကယ္တမ္းေတာ့ 'ကယန္း အလွ' ထက္ အရင္ေရးခဲ့တဲ့ ဇာတ္ပါ။ ဒါေပမဲ့လည္း ကယန္းကို ဦးစားေပးျဖစ္ သြားေတာ့ သူက ဒုတိယျဖစ္သြားတာ ေပါ့။

ဒီရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ ေမာင္ၾကည္ လင္ကို ဇာတ္လမ္းခြင့္ျပဳခ်က္ ယူမယ္။ ၿပီးတာနဲ႔ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ေလာက္မွာ စ႐ိုက္မယ္။ အဲဒီကားမွာ ကေလးသ႐ုပ္ေဆာင္ေတြခ်ည္း ပါမွာမို႔ ထူးဆန္းတယ္။ ပင္ေတာ့ပင္ပန္းမယ္။ ပုဂံနဲ႔ပုပၸားေဒသေတြမွာ သြား႐ိုက္မွာ။ တစ္ခုရိွတာက ဒီဇာတ္ကားက ခရီးသြား လမ္းၫႊန္၊ ဧည့္လမ္းၫႊန္ကားမဟုတ္ ဘူး။ တကယ့္အျဖစ္အပ်က္ ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္လမ္းအစစ္အမွန္ကို ႐ိုက္မွာ။

ကမၻာေပၚမွာ ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္း ဇာတ္ ကား ကြာလတီ၊Sky Fall ဇာတ္ကား ကြာလတီ အဲဒီကြာလတီေတြ ဘယ္ ေလာက္ေကာင္းလဲ။ အဲဒီကြာလတီမ်ဳိးနဲ႔ ခ်ျပမွာ။ ဒါကို အခ်ိန္ယူၿပီး ႐ိုက္မယ္။ ေနာက္ထပ္ ဘယ္ႏုိင္ငံျခားသားမွ ပုဂံ မွာ လာ႐ိုက္လာ႐ိုက္ ေဆာရီးပဲ။

ဒီဇာတ္ကား႐ိုက္ၿပီးသြားရင္ သူတုိ႔ အေနနဲ႔ ငါတုိ႔ပုဂံမွာ မ႐ိုက္ေတာ့ဘူးကြာ လို႔ ျဖစ္ေစရမယ္။ အဓိက ကိုယ့္ႏုိင္ငံ ဂုဏ္မငယ္ရေစဖို႔အတြက္ပါ။ တခ်ဳိ႕ ႏုိင္ ငံျခားသားေတြဆုိရင္ ဟိုတစ္ကြက္၊ သည္တစ္ကြက္ ျဖတ္ညႇပ္ကပ္ေတြ လုပ္ ၿပီး ဂုဏ္ေတြယူ လုပ္စားသြားၾကတယ္ ေလ။ အမ်ားႀကီးပဲ။ ဒီေတာ့သူတုိ႔ ေက်ာ ခ်မ္းသြားေအာင္၊ ေၾကာက္သြားေအာင္ လုပ္မွာ။ ၾကြားခ်င္လို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ၿပီး ေတာ့ ျမန္မာအခ်င္းခ်င္း ၿပိဳင္ဖို႔လည္း မဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ အႏုပညာ အရ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ တစ္ခုတည္းပဲ။ ဒီအ တြက္ 'ေမာင္ၾကည္လင္' ကို အပီျပင္ဆံုး နဲ႔ အေကာင္းဆံုး လက္ရာျဖစ္ေအာင္ လုပ္မယ္'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

Mဘြယ္
Popular Journal

ကုလားကို အတူပူးေပါင္း ဆန္႔က်င္ခဲ့သည့္ ရခုိင္ပါတီသစ္ ၾသဂုတ္လမွာ မွတ္ပံုတင္မယ္

Posted by drmyochit Thursday, August 01, 2013, under | No commentsရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ RNDP နဲ႔ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ALD တုိ႔ ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းလုိက္တဲ့ ရခိုင္အမိ်ဳးသားပါတီအသစ္ဟာ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖုိ႔ လာမယ့္ ၾသဂုတ္လကုန္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး မွတ္ပံုတင္သြားမယ္လို႔ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြက ေျပာပါတယ္။
မွတ္ပံုတင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ ေလွ်ာက္ထားမွာနဲ႔ ပက္သက္လုိ႔ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဦးလွျမင့္က RFAကို အခုလုိ ေျပာပါတယ္။

"ၾသဂုတ္လ ၃ဝ ရက္ေန႔ လကုန္ရက္ကို ေနာက္ဆံုးထားၿပီးေတာ့တင္ဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္၊ RNDP နဲ႔ ALD ရယ္ကေန အဲဒါ ALD မွာ CEC တာဝန္ထမ္းဖို႔ေပါ့ေနာ္၊ CED လုပ္ငန္းကိုလုပ္ဖို႔အတြက္ ၁၅ ဦးစီေပးထားတယ္၊ အဲဒီလူစာရင္းရယ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုရယ္၊ မူဝါဒရယ္ကို ေကာ္မရွင္ကိုတင္မယ္၊ အဲဒါပါတီႏွစ္ခုရဲ႕ ေပါင္းစည္းေရးကို သေဘာတူခ်မွတ္တယ္ဆိုရင္ ေကာ္မရွင္ကခ်ရင္ၿပီးသြားၿပီပဲေနာ္"

ၿပီးခဲ့တဲ့ဇြန္လအတြင္းက ရခိုင္ႏွစ္ပါတီပူးေပါင္းၿပီး ထူေထာင္လုိက္တဲ့ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီအေနနဲ႔ ေလာေလာဆယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းနဲ႔ မူဝါဒေတြကို မၾကာမီရက္ပိုင္းအတြင္း အၿပီးသတ္ႏုိင္ေအာင္ ေရးဆြဲေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။From: rfa

အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တုိးတက္မႈ အျမင့္ဆံုး

Posted by drmyochit Thursday, August 01, 2013, under | No commentsUnited Nations World Tourism Organization (UNWTO) ၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝသည့္ UNWTO Tourism Highlight ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ အေရွ႕ေတာင္အာရွအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံက ခရီးသြား လုပ္ငန္း တုိးတက္မႈရာခုိင္ႏႈန္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ၏ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဆုိင္ရာ သံုးသပ္ခ်က္တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသသည္ အျခားေသာ အာရွေဒသခြဲမ်ားထက္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း တုိးတက္မႈ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက တုိးတက္မႈ ရာခုိင္ႏႈန္း အေနျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ ၁၆ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံသည္ ၂၄ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသည္ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း UNWTO က သံုးသပ္ တင္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ ကမာၻလွည့္ခရီးသြား ဝင္ေရာက္မႈဦးေရ တစ္သန္းေက်ာ္ ခဲ့ေသာ္လည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသအတြင္း၌ ခရီးသည္ဝင္ေရာက္မႈ အနည္း ဆံုးႏုိင္ငံမ်ား ထဲပါဝင္ေနဆဲျဖစ္သည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ကမာၻ႕လွည့္ခရီးသြားမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈ ျမင့္တက္ကာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တြင္ ပထမဆံုး ကမာၻလွည့္ခရီးသြား တစ္သန္း ေက်ာ္လြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က UNWTO အဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္လာၿပီး ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ေခတၱဆုိင္း ငံ့ခဲ့ကာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ကမာၻ႕ခရီးသြား လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ လာေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ထုိႏွစ္တြင္ UNWTO အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္ျမန္မာ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

From:ေခတ္လူငယ္

အေရျပား ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနေသာ တက္တူးထိုးျခင္း

Posted by drmyochit Thursday, August 01, 2013, under | No commentsလူငယ္မ်ား အၾကားတြင္ ေခတ္စားေနေသာ တက္တူး ထိုးျခင္းသည္ အေရျပား ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားမႈ ႏႈႈန္းကို ျမင့္ တက္ ေစေၾကာင္း ေလ့လာမႈ တစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ တက္တူး ထိုးရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ ေဆးရည္ သည္ အေရျပား ကင္ဆာကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္ ေနသည္ဟု သိရသည္။ အထူး သျဖင့္ အျပာေရာင္ျခယ္ တက္တူး မင္သည္ တက္တူး ထိုးသူမ်ားႏွင့္ ထိုးႏွံ ေပးေသာ သူမ်ား အႀကိဳက္ အေရာင္ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ၿပီးကို ေဘာ့သတၴဳႏွင့္ အလူ မီနီယမ္မ်ား ပါ၀င္ ေနသည္။

နယူး ေဒလီၿမိဳ႕ BLK ေဆး႐ံု၊ အေရျပား အထူးကုဌာနမွ Dr. D.J.S Tula တက္တူးႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာ အေပါက္ေဖာက္ေသာ ကိရိယာမ်ားသည္ လူ႔ေသြးမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ကူးစက္ေသာ ေရာဂါမ်ား ရရွိႏိုင္ေခ် မ်ားေၾကာင္း၊ ေသြးမွ တစ္ဆင့္ ကူးစက္ တတ္ေသာ HIV၊ အသည္းေရာင္ အသား၀ါ B,Cႏွင့္ အေရျပား ကင္ ဆာ ေရာဂါ အခ်ိဳ႕ကို ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ အေရျပား ကင္ဆာ မ်ားတြင္ မွဲ႕ကင္ဆာႏွင့္ Squamous cell carcinoma တို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ တက္တူး ထိုးသူတိုင္း အဆိုပါ ေရာဂါမ်ားကို ရရွိႏိုင္သည္ဟု မဆိုလိုဘဲ အသံုးျပဳေသာ တက္တူး မင္အမ်ိဳးအစား၊ တက္တူး ထိုးေသာ ကိရိယာ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား၏ ပိုးသတ္ ထားမႈ ရွိမ ရွိက အဓိကက် ေၾကာင္းကို ရွင္းျပ ထားသည္။

“တက္တူးထိုးတဲ့ မင္မွာ တစ္ခါတေလ အာဆင္း နစ္ေတြ ထည့္သြင္း ထားတတ္ ပါတယ္။ ထိုးႏွံ သူကေတာ့ မသိတဲ့ အတြက္ အေရျပား ကင္ဆာ ျဖစ္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေနပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး မွဲ႕ရွိတဲ့ ေနရာေတြ နားမွာလည္း တက္တူး မထိုး သင့္ပါဘူး တကယ္လို႕ တက္တူး ထိုးထားတဲ့ ေနရာ အနီးတ၀ိုက္မွာ ပံုမွန္ မဟုတ္ ဘဲမွဲ႕ေတြ ေပၚလာၿပီဆုိရင္ အေရာင္၊ အရြယ္ အစား၊ ပံုသဏၭာန္၊ အနားသတ္ ပံုစံေတြကို ေသခ်ာ စစ္ေဆးဖို႕ လိုပါတယ္။ တကယ္လို႕ ေသခ်ာ မၾကည့္ဘဲ ေပါ့ေပါ့ဆဆပဲ ထားမယ္ဆိုရင္ မွဲ႔ကင္ဆာနဲ႕ အျခား အေရျပား ကင္ဆာ ေတြကို အခ်ိန္လြန္မွ သိတာမ်ိဳး ျဖစ္သြား ႏုိင္ပါတယ္ဟု ကင္ဆာ ေရာဂါ အထူးကု ဆရာ၀န္ Dr.Amit Kumarက အၾကံ ေပးထားသည္။

ထို႕ျပင္ တက္တူး ဖ်က္ျခင္းတြင္လည္း ဆိုးက်ိဳးမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ အေရျပား အေရာင္ ေဖ်ာ့သြားျခင္း (hypo pigmentation)၊ ရင့္သြားျခင္း (hyper pigmentation) မ်ား ရလာ ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ကၽြမ္းက်င္ေသာ တက္တူး ထိုးေပးသူမ်ား ထံသာ သြားသင့္ေၾကာင္း၊ progessional tattooistသည္ ေအာ္ဂဲနစ္ မင္ကိုသာ အသံုးျပဳ ၾကေၾကာင္း၊ ေစ်းေပါေပါ သံုးထားေသာ တက္တူးမ်ားတြင္ အာဆင္းနစ္၊ ကိုေဘာ့ႏွင့္ အလူမီနီယမ္ ကဲ့သို႕ေသာ အေရျပား ကင္ဆာ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ဓာတ္မ်ား ပါ၀င္ ေနေၾကာင္းကို ယခု ေလ့လာမႈတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

သန္႕စင္
Ref: IANS
Health Updates Journal
Vol-2,No-7

ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ ေမာ္ဒယ္ၿမတ္ႏိုးေ၀ရဲ့ ဓာတ္ပံုေတြ

Posted by drmyochit Thursday, August 01, 2013, under | No commentsဖုန္းေထာက္လွမ္းေရး မွတ္တမ္း ကန္ထုတ္ျပန္

Posted by drmyochit Thursday, August 01, 2013, under | No commentsတယ္လီဖုန္း ၾကားျဖတ္ နားေထာင္တဲ့ စီမံကိန္း မွတ္တမ္း တခ်ိဳ႕ကို အေမရိကန္ အစိုးရက အမ်ား ျပည္သူ ၾကည့္ရွုဖို႔ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါတယ္။

သတင္း အခ်က္ ရယူမွုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပိုၿပီး ပြင့္လင္း ျမင္သာ ရွိေစလိုေၾကာင္း အာဏာပိုင္ေတြက ေျပာၾကား ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဒီမွတ္တမ္း ေတြထဲမွာ အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္း အက္ဒြပ္ စနိုဒန္ ထုတ္ေဖာ္ လိုက္တဲ့ အေထာက္အထား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပါဝင္လာတာ မေတြ႕ရပါဘူး။

ဒီအခ်ိန္မွာပဲ အင္တာနက္ သုံးစြဲသူေတြ ျပဳလုပ္သမၽွ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္သား နိုင္တဲ့ လၽွို႔ဝွက္ စက္ကိရိယာ အေၾကာင္းကို မစၥတာ စနိုဒန္ က ၿဗိတိန္ ထုတ္ ဂါးဒီးယန္း သတင္းစာ မွာ ေနာက္ထပ္ ဖြင့္ခ်လိုက္ ပါတယ္။

BBC Burmese

သမၼတခရီးစဥ္၏ ရလာဒ္တစ္ခုေၾကာင့္ ၿဗိတိန္-ျမန္မာ ပူးတြဲစစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈ ၾသဂုတ္လတြင္ စမည္

Posted by drmyochit Thursday, August 01, 2013, under | No commentsသမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ၿဗိတိန္ခရီးစဥ္အတြင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ အစိုးရအရာရွိမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ ၿဗိတိန္-ျမန္မာ တပ္မေတာ္မ်ား ပူးတြဲေလ့က်င့္ေရးကို လာမည့္ ၾသဂုတ္လအတြင္း စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ၿဗိတိန္သံ႐ုံးမွ ႏုိင္ငံေရးဌာန ဒုတိယအတြင္းဝန္ Mr.Joseph Fisher က ေျပာၾကားသည္။ ၿဗိတိန္အစိုးရ၏ အဆုိပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က တာဝန္သိေသာ၊ တာဝန္ယူႏုိင္ေသာ တပ္မေတာ္ ျဖစ္လာေစရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို အျပည့္အဝ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ရန္ အတြက္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ၄င္းက ရွင္းျပသည္။

ယင္းသို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ ၿဗိတိန္အစိုးရက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္၍ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္း မၿငိမ္မသက္မႈမ်ားကို အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳလုပ္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆိုသည္။ အဆိုပါ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈကို မည့္သည္ႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပသြားမည္၊ မည္သို႔ က်င္းပမည္ ဆိုသည္ကိုမူ အေသးစိတ္ မသိရွိရေသးေသာ္လည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလတပ္မ်ား ပူးတြဲစစ္ေရး ေလ့က်င့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Mr.Joseph Fisher ထံမွ သိရသည္ဟု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၃၀ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

From:ေခတ္လူငယ္

မြတ္စလင္မ်ားရဲ့ ျမန္မာျပည္ကိုသိမ္းရန္ ဗလီအတြင္း ေဆြးေႏြးရာမွခ်မွတ္လိုက္ေသာ အဆင့္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိရန္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္

Posted by drmyochit Thursday, August 01, 2013, under | No comments(1) အိမ္ေထာင္သားေမြး သာသနာျပဳျခင္းမွာ လူဦးေရးတိုးႏႈန္းနဲတဲ့ အတြက္ ရခိုင္နယ္စပ္ရွိ ဘင္ဂါလီမ်ား ကိုတိုင္းရင္းသားအျဖစ္ေျပာင္းလဲ၍ ျပည္တြင္းမြတ္စလင္ အင္အားတိုးပြါးေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္၊(ထိုသို႕ျပဳ လုပ္ရန္အတြက္BBC ၊ VOA စတဲ့ျပည္ပမီဒီယာမ်ားကို ေဆာ္ဒီရွိမြတ္စလင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေဒၚလာသန္း နဲ႕ခ်ီလက္ထိုးခဲ့သည္)လက္ရွိအေျခအေန - (လူေပါင္းမွားေသာ BBC ေခြးျဖစ္သြားသည္၊ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာမ်ားမွ ႐ိုဟင္ဂ်ာေပး တာစားျပီး ေဟာင္တဲ့ BBC ဟုအားေပးတာခံလိုက္ရသည္)

(2) လူသုံးမ်ားေသာ ျမန္မာ social website မ်ားတြင္ မြတ္စလင္တို႕၏ တိုင္းျပည္အက်ိဳးကို ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါတယ္၊တိုင္းျပည္ကို ဘယ္လိုခ်စ္ခဲ့ပါတယ္၊ ဆိုတဲ့ ဝါဒျဖန္႕စာေတြ ရသမ်တင္ျပီး ျပည္သူကို စည္းရုံးရန္္
လက္ရွိအေျခအေန - social website တိုင္းတြင္ တင္တဲ့ေကာင္ ဝိုင္းဆဲခံရ၍ ထပ္မတင္ရဲေတာ့ပါ


(3) ျပည္တြင္းရွိ နာမည္ၾကီး မီဒီယာမ်ားကို အစုရွယ္ရာဝယ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မြတ္စလင္ သူေဌးမ်ားမွ ဝယ္၍လည္းေကာင္းဩဇာသက္ေရာက္ေအာင္လုပ္၍၊ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားအား လိုသလိုၾကိဳးကိုင္ရန္၊

လက္ရွိအေျခအေန - မသီတာေထြးကိစၥတြင္ လူမိသြား၍ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ား အရွက္ကြဲခဲ့ရသည္

(4) ႏိုင္ငံေရးဩဇာရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ ေငြအား ၊လူအား ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ေနရာရရန္ၾကိဳးစားရန္

လက္ရွိအေျခအေန - ေဆာင္းဦးလိႈင္၊ ရဲတိုက္စတဲ့ မြတ္စလင္မ်ားရဲ့ ယခင္ကမရွိ အခုမွရွိတဲ့ ေဖာင္ေဒးရွင္း မ်ား ေထာင္ကာ ဘယ္ကရမွန္မသိတဲ့ ေထာက္ပံ့ ေၾကးမ်ားျဖင့္လူထုအားစည္းရုံးေနမႈ ၊ NLD ပါတီထဲသို႕ မြတ္စလင္မ်ားဝင္ေရာက္မႈ စတာေတြကို မ်ိဳးခ်စ္လူငယ္မ်ားမွ ေထာက္ျပမႈေၾကာင့္ NLD အခက္ေတြ႕ ၊ေရရွည္တြင္ ျပည္သူေထာက္ခံမႈ မရမွာစိတ္ပူရ၊

(5) ဦးႏုအစိုးရေနာက္ပိုင္း ေခတ္အဆက္ဆက္ စစ္အစိုးရမွ လူရာမသြင္း၍ စစ္တပ္ကို အညိဳးၾကီးညိဳးကာ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြန္႕ရွိလာသည္ႏွင့္ အမွ်ျပည္တြင္းမီဒီယာႏွင့္ ေပါင္းကာ စစ္တပ္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးအပုပ္ခ်ကာ၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ျပည္သူကို ေသြးခြဲရန္၊

လက္ရွိအေျခအေန - မ်ိဳးခ်စ္လူငယ္မ်ားအေနနဲ႕ ဖန္ခြက္က်ကြဲတာေတာင္၊ စစ္အစိုးရေၾကာင့္ဟု မဆီမ ဆိုင္ေပးေသာ comment မ်ားကိုၾကည့္၍ စစ္တပ္နဲ ျပည္သူကို မရရေအာင္ေသြးခြဲေနမွန္း သတိျပဳမိခဲ့၊ လႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္တပ္ 25% ကိုမထားရန္ အေမစုကို အတင္းတိုက္တြန္း ေနပါသည္မွာ အရမ္းသိ သာေနပါသည္၊

(6) 88 ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႕ကဲ့သို႕ေသာ ေက်ာ္ၾကားေသာႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားကို အပိုင္ေပါင္းကာ အေရးၾကဳံလာပါက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ကာ မြတ္စလင္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္

လက္ရွိအေျခအေန - မသီတာေထြး အသတ္ခံရတုန္းက မထုတ္ဘဲ၊ မြတ္စလင္ အသတ္ခံရမွေၾကညာ ခ်က္ထုတ္ျခင္း၊ ခိုးဝင္႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အေနေခ်ာင္ေအာင္ ဧည့္စာရင္း တိုင္ျခင္းမရွိေအာင္ ကိုကိုၾကီးအား စည္းရုံးေစျခင္း၊ တို႕ေၾကာင့္ 88 အဖြဲ႕ ျပည္သူမ်ား၏ ဆဲဆိုအားေပးတာခံရ၊

စသျဖင့္နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ကို သုံးကာ မၾကာမွီႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း ၊ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္လာေအာင္၊ ရာစုနစ္တစ္ခု ၊နစ္ခုေလာက္ အတြင္းျမန္မာျပည္ကို မြတ္စလင္ႏိုင္ငံျဖစ္ေအာင္ စနစ္တက် စီမံကိန္းမ်ားခ်ကာ ၾကိဳးစားသြားရန္ျဖစ္ပါသည္


From:MEG

မုဒိမ္းမႈ ဆန့္က်င္ေရး အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဆနၵျပ

Posted by drmyochit Thursday, August 01, 2013, under | No commentsဧရာဝတီတိုင္း လပြတၱာျမုိ့က အမ်ဳိးသမီး ၂၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ဟာ  ကေလးသူငယ္မ်ားနဲ့ အမ်ဳိး သမီးမ်ား အေပၚ အဓမၼျပုက်င့္မႈကုိ ဆန့္က်င္တဲ့အေနနဲ့  ဒီကေန့မနက္က  လပြတၱာ ျမို့လယ္ေခါင္ လမ္းမေတြေပၚမွာ  လွည့္ လည္ ဆနၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ လပြတၱာျမုိ့နယ္အတြင္း မၾကာေသးခင္က အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚ အဓမၼျပု က်င့္မႈ နွစ္ၾကိမ္ ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြထြက္လာျပီးေနာက္  သက္ဆိုင္ရာ အာဏာ ပုိင္ေတြ အေနနဲ့  ဒီကိစၥကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးဖုိ့  ဆနၵထုတ္ေဖာ္ၾကတာလုိ့   ျမုိ့ခံ ကုိေဇာ္မုိးက ေျပာပါ တယ္။“ကေလးသူငယ္မ်ားနဲ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အဓမၼ ျပုက်င့္မႈ ဆန့္က်င္႐ႈတ္ခ် ဆနၵထုတ္ေဖာ္ ပြဲပါ။

 မုဒိမ္းမႈက ေလာေလာဆယ္ ဒီလအတြင္းမွာ ၂ မႈေလာက္ တက္ေနတယ္။ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြက အသက္ ကေလးၾကည့္လိုက္ရင္ ၁၅ နွစ္၊ တေယာက္က ၁၇ နွစ္ပဲ ႐ွိပါေသးတယ္။ ကေလးေတြက အဲဒီလို ျပုက်င့္ ခံေန ရတယ္။ အာဏာပုိင္ေတြကလည္း ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးဖို့နဲ့ က်ေနာ္တို့ သူတို့ကုိ အသိ ပညာေပး ခ်င္တဲ့ သေဘာနဲ့ပါ။ ဒီေဟာေျပာပြဲလုပ္ရင္ စီတန္းလွည့္လည္တာ။”ဆနၵျပမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြက   အဓ မၼမႈေတြ တုိက္ဖ်က္ေရး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဘ၀လုံျခံုေရး၊ မုဒိမ္းမႈ ပေပ်ာက္ေရး၊  ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ထိန္း သိမ္းေရး နဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားဘ၀ ကာကြယ္ေပးေရး စတဲ့အခ်က္ ၅ ခ်က္ကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။
ဒီဆနၵျပ ပြဲကို  ျမုိ့ခံ ရဲစခန္းနဲ့ ျမုိ့နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးဆီက တရား၀င္ခြင့္ျပုခ်က္ေတာင္းခံျပီး ဆနၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ အာဏာပုိင္ေတြရဲ့ တားဆီးပိတ္ပင္မႈ မ႐ွိဘူးလို့ သိရပါတယ္။

From:dvb

အိပ္ရာထဲတြင္ ျမန္ဆန္စြာ အိပ္ေမာက်ေစမည့္ နည္းေျခာက္သြယ္

Posted by drmyochit Thursday, August 01, 2013, under | No commentsအိပ္ရာထဲတြင္ ျမန္ဆန္စြာ အိပ္ေမာက်ေစမည့္ နည္းေျခာက္သြယ္လူအမ်ားစုဟာ ေခါင္းအံုးနဲ႔ ေခါင္းထိ လိုက္႐ံုနဲ႔ အိပ္ေမာက် သြားတတ္ပါတယ္။  လူအနည္းစု ကေတာ့ အေတြးေတြ မ်ားၿပီး ေတာ္ေတာ္နဲ႔ အိပ္ မေပ်ာ္ႏိုင္ျဖစ္ တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အိပ္ရာထဲဝင္ၿပီး အခ်ိန္ အေတာ္ၾကာတဲ့ အထိ လူးလူးလြန္႔လြန္႔နဲ႔ အိပ္ မေပ်ာ္ ႏိုင္တာမ်ိဳး မႀကံဳဘဲ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္ေမာက် ေစဖို႔ ေအာက္ပါ နည္းေျခာက္သြယ္ကို ေရးသား လိုက္ရပါတယ္။

ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ပါ

အိပ္ေရးဝဝ အိပ္ေပ်ာ္ဖို႔အတြက္ ပံုမွန္ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ မနက္ခင္း ဒါမွမဟုတ္ ေန႔ လယ္ခင္းမွာ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တာက အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ၿပီး အနည္းဆံုး အိပ္ရာဝင္ခ်ိန္မတိုင္ခင္ အခ်ိန္ သံုးနာရီေလာက္ျခားၿပီးမွ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္သင့္ပါတယ္။

နံနက္ခင္း ေနျခည္ႏုႏုခံပါ

ကိုယ္ခႏၶာဇီဝ နရီရဲ႕ ႏုိးထမႈနဲ႔ ဟန္ခ်က္ညီ မွ်မႈတို႔အတြက္ မနက္ခင္းမွာ ေနျခည္ႏုႏုခံယူေပးပါ။ မနက္ ေျခာက္နာရီကေန ရွစ္နာရီၾကား ေနျခည္ႏုႏုကို ခံယူတာက အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။

စိတ္ဖိစီးမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ပါ

စိတ္ဖိစီးမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ အဆိုး ျမင္အေတြးေတြကို ကင္းစင္ေစၿပီး အိပ္ရာထဲ ဝင္တာ နဲ႔ ခပ္ျမန္ျမန္ အိပ္ေမာက်ေစပါတယ္။

တစ္ေရးအိပ္စက္ပါ

ပင္ပန္းေနရင္ တစ္ေရးအိပ္ပါ။ အခ်ိန္ ၃၀ မိနစ္ ေအာက္နည္းၿပီး တစ္ေရးအိပ္ပါ။

က်န္းမားေရးနွင့္ ညီညြတ္ေသာ အစာ စားပါ

အေမရိကန္လူမ်ိဳးအမ်ားစုဟာ ညစာကို မ်ားမ်ား စားေလ့ရွိတာေၾကာင့္ အိပ္စက္မႈစနစ္ ထိခိုက္ေနရ တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မနက္စာကို မ်ားမ်ားစားတာ၊ ေန႔လယ္စာကို အသင့္အတင့္စားၿပီး ညစာကို နည္း နည္းပဲ စားတာေတြက အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ညစာကို အိပ္ရာမဝင္ခင္ အနည္းဆံုး ႏွစ္နာရီ ျခားၿပီး စားပါ။ ကဖင္းဓာတ္နဲ႔ အယ္လ္ကိုေဟာကို ေလွ်ာ့ ေသာက္ၿပီး ညစာမစားခင္ အရည္ မ်ားမ်ားေသာက္ပါ။

ပံုမွန္ အိပ္ခ်ိန္၊ ထခ်ိန္ ထားရိွပါ

အိပ္စက္ဖို႔အတြက္ သင့္ခႏၶာကိုယ္ကို ျပင္ဆင္ တာနဲ႔ ေန႔စဥ္ အိပ္-ႏိုးစနစ္ကို တူညီတဲ့အခ်ိန္မွာ ထား ရွိတာေၾကာင့္ ခပ္ၾကာၾကာ အိပ္ေမာက်ေစပါတယ္။ အိပ္ခန္းထဲမွာ လွ်ပ္စစ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြ ကို ဖယ္ရွားၿပီး အခန္းအပူခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ခ်ပါ။

ၾကယ္စင္
By Good Health

မူးယစ္ေဆးစြဲေနသူက အိမ္နီးနားခ်င္းထံမွ အရိုးျပာအိုးကို ဘိန္းျဖဴအမွတ္ျဖင့္ ခိုးယူ

Posted by drmyochit Thursday, August 01, 2013, under | No commentsမူးယစ္ေဆး စြဲေနသူ တစ္ဦးက ၎၏ ေနအိမ္အနီးရွိ အိမ္နီးခ်င္း တစ္ဦး၏ ေနအိမ္မွ အရိုးျပာ အိုးကို ဘိန္းျဖဴ အမွတ္ျဖင့္ ခိုးယူမႈ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ တင္နက္ဆီ ျပည္နယ္ နက္ရွ္ဗယ္လီ ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ သည္။ အသက္ ၂၈ ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ၀ီလ်ံဘယ္လီသည္ အိမ္နီးနားခ်င္း ေနအိမ္မွ ေသဆုံးသြားေသာ အမ်ိဳးသီး တစ္ဦး၏ အရိုးျပာ အိုးကို ဘိန္းျဖဴ ထည့္ထားေသာ အိုးျဖင့္ ထင္မွတ္ကာ ခိုးယူခဲ့သည္။ ၀ီလ်ံဘယ္လီသည္ ထိုအိုး ကို အဘြား ျဖစ္သူ၏ ေနအိမ္သို႔ ယူေဆာင္ သြားကာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အမွတ္ျဖင့္ သုံးစြဲရန္ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့သည္။ ၎၏ အဖြားျဖစ္သူက အဆိုပါ အုိးမွ ေသသူ၏ အမည္၊ ေမြးေန႔၊ ေသဆုံးၿပီး ရက္စြဲတို႕ကို သတိ ျပဳမိ ခဲ့ၿပီးေနာက္ မူးယစ္ေဆးစြဲ ေရာဂါ ခံစားေနရေသာ ေျမးျဖစ္သူကို အာဏာပိုင္တို႔ လက္တြင္းသို႔ အပ္ႏွံခဲ့ သည္။ ေျမးျဖစ္သူ၏ လုပ္ရပ္အေပၚ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိေၾကာင္းႏွင့္ ေျမးျဖစ္သူကို မူးယစ္ေဆးစြဲ ေရာဂါ ပေပ်ာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ ေပးရန္ အဘြားျဖစ္သူ ေကသီက အာဏာပိုင္ မ်ားကို ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။
(Mirror,23.7.13) ကိုစိုး
30-7-2013 ရက္ (အဂၤါေန႔) ထုတ္ ျပည္ျမန္မာ ဂ်နယ္မွ

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၏ အင္တာနက္ဖုိက္ဘာဆက္ေၾကာင္းကုိ Telenor ႏွင့္ Ooredoo ကုမၸဏီတုိ႕ကအသုံးျပဳလုိပါကငွားရမ္းမည္ဟုဆုိ

Posted by drmyochit Thursday, August 01, 2013, under | No comments


ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မုိဘုိင္းလ္ဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ တင္ဒါရရွိထားသည့္ Telenor ကုမၸဏီႏွင့္ Ooredoo ကုမၸဏီတုိ႔က တ႐ုတ္အစုိးရပုိင္ China Unicom ကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းတုိ႔ သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္တရပ္ ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ အသစ္တည္ေဆာက္မည့္ေရေအာက္ဖုိက္ဘာ ဆက္ေၾကာင္းအသစ္ကို အသုံးျပဳလိုပါက ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ငွားရမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္းကို ဆက္သြယ္ေရး တင္ဒါရသြားတဲ့ ကုမၸဏီေတြက သုံးမယ္ဆုိရင္လည္း ငွားေပးလုိ႔ ရပါတယ္။ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ငွားေပးလို႔ရတယ္” ဟု ဦးစုိးသိန္းက ရွင္းျပသည္။

အဆုိပါ ေရေအာက္ ဖုိက္ဘာ ဆက္ေၾကာင္းသစ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ တာ၀န္ယူထားသည့္ China Unicom ကုမၸဏီ မွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔ တတိ ယ အႀကီးမားဆုံးေသာ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီတခုျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။

အုိင္တီ ပညာရွင္တဦးျဖစ္သူ ဦးရဲျမတ္သူက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဖုိက္ဘာဆက္ေၾကာင္းသစ္တခု ထပ္မံ ခ်ိတ္ဆက္ မႈ အေပၚ ႀကဳိဆုိေသာ္လည္း ျမန္မာအစုိးရ အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီကုိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ ေပးမႈ အေပၚ ေသခ်ာဆန္းစစ္ ေလ့လာၿပီး ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ေပးသင့္သည္ဟု သုံးသပ္သည္။

“တ႐ုတ္လုပ္လုိ႔ ေကာင္းတယ္၊ မေကာင္းတယ္ ဆုိတာထက္ အဓိက တ႐ုတ္ရဲ႕ နည္းပညာက အေမရိ ကားတုိ႔ ဂ်ပန္တို႔ကို မမီတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ အခု လုပ္မယ့္အလုပ္က နည္းပညာ အရမ္းမလိုဘူး ဆုိရင္ေတာ့ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီ ဆုိရင္လည္း ျပႆနာမရွိဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔က ကန္ထရုိက္စာခ်ဳပ္ကို ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ဘယ္ လို အရည္အေသြးကုိ ရမလဲ။ က်ေနာ္တို႔က ေစ်းဆစ္ၿပီး ရေအာင္လုပ္ေပး ဆုိရင္ေတာ့ ျဖစ္ကတတ္ ဆန္းပဲ ထြက္လာမွာပဲ။ ေရထဲမွာ ပိုက္ခ်တဲ့ကိစၥမွာ ဘယ္သူက အရည္အေသြးေကာင္းသလဲ၊ ေစ်းတန္သလဲ၊ အာမခံ ခ်က္ ဘယ္ေလာက္ေပးႏုိင္သလဲ ဆုိတဲ့အခ်က္ေတြကို ၾကည့္ၿပီး အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္တဲ့ ကုမၸဏီ မ်ဳိးကုိ ေရြးသင့္တယ္။ အဲဒီလို မေရြးဘဲနဲ႔ တ႐ုတ္နဲ႔ပဲ သိလုိ႔ ေရြးတာဆုိရင္ေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ” ဟု ဦးရဲျမတ္ သူက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရေအာက္ ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္း SEA.ME.WE 3 ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ဖိုက္ဘာ ဆက္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထုိင္းနယ္စပ္ ကုန္တြင္းေဒသ ျဖတ္ေက်ာ္ သြယ္တန္းထားေသာ ဆက္ေၾကာင္း မ်ားရွိၿပီး လတ္တေလာ SEA.ME.WE 3 ေရေအာက္ ဖုိက္ဘာ ဆက္ေၾကာင္းသည္ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္အနီးတြင္ ဇူလုိင္ လ ၂၂ ရက္ေန႔က ခၽြတ္ယြင္းသြားသည့္အတြက္ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းမ်ား တလတိတိ ေႏွးေကြးေန မည္ဟု ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက တရား၀င္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

Ref & Credit: ဧရာ၀တီ

အေမရိကတြင္ ကေလးငယ္မ်ားကို ျပည့္တန္ဆာ အဓမၼလုပ္ခိုင္းမႈျဖင့္ ၁၅၉ ဦး FBI ဖမ္းဆီး

Posted by drmyochit Thursday, August 01, 2013, under | No comments
ဝါရွင္တန္၊ ဇူလိုင္ ၃၀

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ FBI တပ္ဖြဲ႕က ႏိုင္ငံလုံးအႏွံ႔ ကေလးသူငယ္အဓမၼ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖလုပ္သား လုပ္ကိုင္ေစျခင္း ႏွိမ္နင္းမႈ စစ္ဆင္ေရးကို ႏိုင္ငံလုံးခ်ီ၍ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ စုစုေပါင္း ၁၅၉ ဦးကို ဖမ္းဆီး အေရးယူထားေၾကာင္း New York Times သတင္းစာက ေရးသားေဖာ္ျပ ထားသည္။

မိန္းကေလးငယ္ ၂၇၀၀ ကို ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ခန္႔ သာရွိေသးေၾကာင္း လည္း ယင္းသတင္းအရ သိရသည္။

အဆိုပါ စစ္ဆင္ေရးသည္ ဆယ္ စုႏွစ္တစ္ခု ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ တရားေရး ဌာန၏ အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္ Innocence Lost National Initiative ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ၿပီး ကေလးသူငယ္မ်ားကို လိင္လုပ္သား လုပ္ကိုင္ေစသည့္ ဒုစ႐ိုက္ ဂိုဏ္းမ်ားကို ၿဖဳိခြင္းရန္ ရည္႐ြယ္သည္။

ကယ္ဆယ္ထားေသာ လိင္လုပ္သား ကေလးငယ္မ်ားကို ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြး အားေပးရန္ႏွင့္ ၄င္းတို႔အတြက္ ေနထိုင္စရာ စီစဥ္ေပးရန္လည္း FBI ကေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိသည္ဟု အဆိုပါ ဒုစ႐ိုက္ႏွိမ္နင္းေရး အဖြဲ႕အစည္း၏ လက္ေထာက္ဒါ႐ိုက္တာ ႐ြန္ေဟာ့စ္ကို က ေျပာၾကားသည္။

မိန္းကေလးငယ္မ်ားကို မည္သည့္ အမႈႏွင့္မွ် တရားစြဲဆိုအေရးယူသြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း FBI က ထုတ္ျပန္ ထားသည္။

"ျပည့္တန္ဆာ အတင္းအဓၼမ လုပ္ခိုင္းခံရတဲ့ ကေလးေတြကို ျပည့္တန္ဆာမႈနဲ႔ အေရးယူမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ကို သားေကာင္ အျဖစ္ခံရသူေတြလို႔ သေဘာ ထားပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ေ႐ြးခ်ယ္စရာမရွိခဲ့ ပါဘူး။ အဓိကက ဒီလိုသံသရာ လည္ေနတာကို ရပ္တန္႔ခ်င္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ဘဝကို သူတို႔ ျပန္ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပး ရမွာပါ" ဟု ႐ြန္ေဟာ့စ္က ေျပာၾကားသည္။

အမ်ားဆုံး ဖမ္းမိသည့္ေနရာမွာ ဒက္ထ႐ြိဳက္တြင္ ျဖစ္ၿပီး ျပည့္တန္ဆာေခါင္း ၁၈ ဦးကို ဖမ္းမိခဲ့ကာ မိန္းကေလး ၁၀ ဦးကို လည္းကယ္တင္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။

ဆန္ဖရန္စစၥကို တြင္လည္း ျပည့္တန္ဆာေခါင္း ၁၈ ဦး ဖမ္းမိထားၿပီး မိန္းကေလးငယ္ ၁၂ ဦး ကယ္တင္ထား ႏိုင္ကာ အတၱလႏၲာတြင္လည္း ျပည့္တန္ဆာ ေခါင္း ၁၇ ဦးႏွင့္ မိန္းကေလးႏွစ္ဦးတို႔ ရရွိထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၿမဳိ႕ႀကီး ေပါင္း ၇၀ တြင္ ေဖာ္ျပပါစစ္ဆင္ေရးကို အခ်ိန္ကိုက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အင္တာနက္ ေပၚမွ ေဖာက္သည္ရွာေသာ ျပည့္တန္ဆာ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ဘတ္ကားမွတ္တိုင္မ်ား၊ ကာစီႏိုမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားၾကသည့္ အဖြဲ႕မ်ား ကို ပစ္မွတ္ထား ေျခရာခံၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔မွတစ္ဆင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အတင္းအဓမၼ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ခိုင္းသည့္ အမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

FBI ႏွင့္ ေပ်ာက္ဆုံး၊ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံ ကေလးမ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသားဗဟိုဌာန ကဲ႔သို႔ေသာ ဥပေဒ ဘက္ေတာ္သား အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းကာ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ကို လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္း ဟုလည္း ယင္း သတင္းကဆိုသည္

The Voice Weekly

ေရႊညဳိေရာင္ ဆံႏြယ္ရွင္နဲ႔ ပါတီပြဲႏႊဲခဲ့ပါတယ္----မက္ဆီ

Posted by drmyochit Thursday, August 01, 2013, under | No commentsေရႊညဳိေရာင္ ဆံႏြယ္ရွင္နဲ႔ ပါတီပြဲႏႊဲခဲ့ပါတယ္----မက္ဆီအာဂ်င္တီးနား မဂၢဇင္းရဲ႕ မ်က္ႏွာဖုံးေၾကာင့္ မက္ဆီတစ္ေယာက္ ျပႆနာ ႀကဳံဖုိ႔ ရွိေနပါတယ္။ ပရြန္တုိ မဂၢဇင္းဟာ လက္ဗီးဂတ္စ္မွာ ေရႊညဳိေရာင္

ဆံႏြယ္ပုိင္ရွင္ မိန္းမတစ္ေယာက္နဲ႔ ဖက္ထားတဲ့ မက္ဆီရဲ႕ပုံကုိ မ်က္ႏွာဖုံးတင္ခဲ့ၿပီး ဒီအေၾကာင္းကုိ “မီးလွ်ံမ်ား ထဲက လတ္ဗီးဂတ္စ္ည”လုိ႔ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

မက္ဆီဟာ ဇူလုိင္ ၅ရက္ေန႔က ခ်ီကာဂုိမွာ ေျခစမ္းပြဲ လာကစားခဲ့ၿပီး လတ္ဗီးဂတ္စ္က ညေတြအတြက္ အခု လုိ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ “အျပစ္ေတြၾကားက ၿမဳိ႔ကုိ အလည္သြားတုန္းက ေရႊညဳိေရာင္ ဆံႏြယ္ရွင္ေလးနဲ႔ ပါတီပြဲ ႏြဲခဲ့ပါေသး တယ္”လုိ႔ မက္ဆီက ၀န္ခံခဲ့တာပါ။ ဒီအေၾကာင္းအရာဟာ ခ်စ္သူ ေရာ့ကတ္ဇုိနဲ႔ သူ႔ၾကား ဆက္ ဆံေရး ကုိ ထိခုိက္ေစမလား ဆုိတဲ့ေမးခြန္းကလည္း သူတုိ႔အသုိင္း အ၀ုိင္းၾကားေရပန္းစားေနေလ ရဲ႕ဗ်ာ။zaw zaw tun
By ရိုးရာေလး

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္