Saturday, July 21, 2012

ဆီးရီးယားႏုိင္ငံအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈအတြက္ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ေရးကိစၥအား လံုၿခဳံေရးေကာင္စီက ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့ျခင္း

Posted by drmyochit Saturday, July 21, 2012, under | No comments


Xinhuanet.com;July-19(Thu)

          ကုလသမဂၢလံုၿခဳံေရးေကာင္စီသည္ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းအသစ္ အေပၚ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ေရးကိစၥအား ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ဆီးရီးယား ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ႐ုရွားႏွင့္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတုိ႔မွ အဆုိျပဳတင္သြင္းထားေသာ မူၾကမ္းစာသားမ်ားအၾကား ကဲြလဲြမႈမ်ားရွိေနေသာ ေၾကာင့္ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ေရးကိစၥအားဆုိင္းငံ့ထားရန္ ကုိဖီအာနန္က ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
 တုိ႔အေန ျဖင့္  ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္အခန္း(၇)ပါဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ဗီတိုအာဏာသံုး၍ပယ္ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုရွားႏုိင္ငံ က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 သို႔ေသာ္ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္၊ အေမရိကန္၊ ဂ်ာမနီႏွင့္ေပၚတူဂီႏုိင္ငံတုိ႔က တုိ႔အေနျဖင့္ ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္အခန္း(၇)အား အခုိင္အမာဆုပ္ကုိင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဇြန္လ ၃ဝ ရက္ေန႔က ဂ်ီနီဗာ၌ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဝန္ႀကီးမ်ား အဆင့္ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ခ်မွတ္ ခဲ့ေသာ ေနာက္ဆံုးေၾကညာခ်က္အား
တုိ႔အေနျဖင့္ ႀကိဳဆုိလက္ခံေၾကာင္း ႐ုရွားႏုိင္ငံက ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
 
ဆီးရီးယားအတုိက္အခံမ်ားညီလာခံက အတည္ျပဳထားေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ပူးတဲြႏုိင္ငံေရးအျမင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ဥေရာပမဟာမိတ္ႏုိင္ငံမ်ားက ႀကိဳဆုိ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ညီလာခံအား ဇူလုိင္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိင္႐ုိ၌ အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ား အဖဲြ႕ က ကမကထျပဳ၍က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ကုလသမဂၢေစာင့္ၾကည့္ေရးမစ္ရွင္အဖဲြ႕ဝင္၏လုပ္ေဆာင္မႈအား   ႐ုရွား ႏုိင္ငံက ၃ လတုိးျမႇင့္ေပးရန္ေတာင္းဆုိထားေသာ္လည္း  ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မူၾကမ္းတြင္ ၄၅ ရက္သာ သက္တမ္းတုိးျမႇင့္ေပးရန္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ဆီးရီးယားလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ အဓိကက်သည့္ေနရာမ်ားအား ျပန္လည္သိမ္းပုိက္ရမိၿပီဆိုျခင္း

Posted by drmyochit Saturday, July 21, 2012, under | No comments


Press TV.com;July-20(Fri)
 
          ဆီးရီးယားလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အစိုးရဆန္႔က်င္ေသာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးရွိအဓိကက်ေသာေနရာမ်ားအား ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ရရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Press TV  သတင္းဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဒမတ္စကတ္ၿမိဳ႕ဝန္းက်င္al-Midan ေဒသအားလံုးကုိ ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားထံမွ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ 

လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား Idlib ရွိ ွSilqin ေဒသအားထိန္းခ်ဳပ္ရန္အပါအဝင္ တူရကီနယ္စပ္အနီးရွိ Bab al-Hawa  ႏွင့္ အီရတ္နယ္စပ္အနီး ရွိal-Bukamal  ေဒသတို႔ကုိလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိိုင္ခဲ့ပါသည္။ဆီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လမွစ၍ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူရာေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးခဲ့ပါသည္။ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ သူပုန္မ်ား၊ အဖ်က္သမားမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကုိင္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက လုပ္ေဆာင္ ေနသည္ဟု ဆီးရီးယားႏိုင္ငံက ျပစ္တင္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

တစ္ရက္တည္းမွာပင္ ဆီးရီးယားဒုကၡသည္ ၈၅ဝဝ ခန့္ လက္ဘနြန္နိုင္ငံအတြင္းသို့ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့သည္ဟုဆို

Posted by Anonymous Saturday, July 21, 2012, under | No comments

 ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန့တစ္ရက္တည္းမွာပင္ ဆီးရီးယားဒုကၡသည္ ၈၅ဝဝ ခန့္သည္ လက္ဘနြန္နိုင္ငံ အတြင္းသို့ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ျကေျကာင္းနွင့္ အမ်ားစုမွာ ျမို့ေတာ္ ဒမတ္စကတ္နွင့္အနီးဝန္းက်င္ျမို့မ်ားမွ ျဖစ္ေျကာင္း လက္ဘနြန္လူမႈေရးရာဝန္ျကီး ေဝးလ္အဘိုဖိုအာကေျပာျကားခဲ့သည္ဟု သိရိွရပါသည္။ ဆီးရီးယားနိုင္ငံ ဒမတ္စကတ္ျမို့တြင္ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန့က ဗံုးေပါက္ကဲြမႈေျကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူ အေရအတြက္ တိုးျမင့္လာျခင္းျဖစ္ေျကာင္းနွင့္ ၎ဗံုးေပါက္ကဲြမႈတြင္ လံုျခံုေရးဆိုင္ရာထိပ္တန္း တာဝန္ရိွသူ ၃ ဦးေသဆံုးခဲ့ေျကာင္း ဖိုအာကေျပာျကားခဲ့ပါသည္။
လက္ဘနြန္အစိုးရအေနျဖင့္ အဆိုပါဒုကၡသည္မ်ားကို အကူအညီေပးရန္ဆံုးျဖတ္ထားေျကာင္းနွင့္ ဒုကၡသည္ဦးေရတိုးပြာလာနိုင္ေျကာင္း ၎ကထပ္ေလာင္း ေျပာျကားခဲ့ပါသည္။ လက္ဘနြန္ကယ္ဆယ္ေရးအဖဲြ့မ်ားသည္ လက္ဘနြန္နိုင္ငံရိွ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ား ဆိုင္ရာေကာ္မရွင္နွင့္ NGO  အဖဲြ့အစည္းမ်ားနွင့္အတူ နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္တြင္ရိွေနျပီး အကူအညီ ေပးလ်က္ရိွေျကာင္း သိရိွရပါသည္။
လက္ဘနြန္ဝန္ျကီးခု်ပ္ နာဂ်စ္မီကာတီကလည္း အဆိုပါကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ကယ္ဆယ္ေရးဆိုင္ရာအဆင့္ျမင့္ေကာ္မတီအား ညႊန္ျကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားျပီး ျဖစ္ေျကာင္း သိရိွရပါသည္။

တရုတ္ဝန္ျကီးခု်ပ္နွင့္ ေတာင္အာဖရိကသမၼတတို့သည္ နွစ္နိုင္ငံဆက္ဆံမႈတိုးျမွင့္ေရးေတြ့ဆံုေဆြးေနြးခဲ့ျခင္း

Posted by Anonymous Saturday, July 21, 2012, under | No comments

  တရုတ္ဝန္ျကီးခု်ပ္ ဝမ္ျကားေပါင္သည္ အလည္အပတ္ေရာက္ရိွေနေသာ ေတာင္အာဖရိကသမၼတ ဂ်က္ေကာ့ဇူးမားနွင့္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန့တြင္ ေတြ့ဆံုေဆြးေနြး ခဲ့ျပီး တရုတ္-အာဖရိက နက္ရိႈင္းစြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးနွင့္ ဆက္ဆံေရးတိုးျမွင့္ေရး ကတိျပုခဲ့ျကေျကာင္း သိရိွရပါသည္။ နိုင္ငံတကာဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းသည္ နွစ္နိုင္ငံအတြက္ စိန္ေခၚမႈအသစ္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း အခိုင္အမာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးျမွင့္ေျဖရွင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေျကာင္း ဝမ္ျကားေပါင္ကေျပာျကားခဲ့ပါသည္။ တရုတ္နိုင္ငံ အေနျဖင့္ နွစ္နိုင္ငံျပည္သူတို့၏အကို်းစီးပြားနွင့္ ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ တည္ျငိမ္ေရးတို့ အတြက္ အာဖရိကနိုင္ငံမ်ားနွင့္ ပိုမိုနီးကပ္စြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေျကာင္း ဝမ္ကေျပာျကားခဲ့ပါသည္။ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Kyushu ကြၽန္းရွိ လူေပါင္း ၃,ဝဝဝ နီးပါးသည္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဘးကင္းရာသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ေနရျခင္း

Posted by drmyochit Saturday, July 21, 2012, under | No comments


Xinhuanet.com;July-19(Thu)

          ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပုိင္းKyushu  ကြၽန္းေပၚရွိ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တြင္ လူေပါင္း ၃,ဝဝဝ ခန္႔သည္ မုိးသည္းထန္စြာရြာသြန္း၍ ေျမၿပိဳျခင္းႏွင့္ေရႀကီးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ¤င္းတုိ႔၏အိမ္ရာမ်ားကုိစြန္႔ခြာၿပီး ေဘးကင္းရာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနၾကရေၾကာင္း ေဒသသတင္းဌာနမွ ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ Aso  ၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္သူ မ်ားသည္ မုိးသည္းထန္စြာဆက္လက္ရြာသြန္းေနေသာေၾကာင့္ ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေဘးကင္းရာ သုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္းေနရၿပီး ယခင္သီတင္းပတ္ကလည္း ၎တုိ႔နယ္ေျမတြင္ ေျမၿပိဳျခင္းမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ပန္ အေျခစုိက္ NHK  သတင္းဌာနမွ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ 

          Aso ၿမိဳ႕ႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္Kumamoto စီရင္စုေဒသတြင္ ယခင္သီတင္းပတ္က ေနရာ ၆ဝ ေက်ာ္တြင္ ေျမၿပိဳခဲ့ၿပီး လူ ၂၃ ဦး ေသဆံုးကာ  ၂ ဦးေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။  Kyushu ကြၽန္း၏ ေျမာက္ဘက္ ဧရိယာအခ်ိဳ႕တြင္ Khanun  အပူပိုင္းမုန္တိုင္းေၾကာင့္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းၿပီး နံနက္ပိုင္းတြင္ မိုးေရခ်ိန္ ၄ဝ ႏွင့္ ၅ဝ မီလီမီတာအၾကား ရြာသြန္းခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ အဆိုပါမုန္တိုင္းသည္ အေနာက္ဘက္သို႔ ေရြ႕လ်ား ေနၿပီး Kyushu ကြၽန္း၌ ဇူလိုင္လ ၂ဝ ရက္ေန႔ထိ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းႏိုင္ၿပီး ေရလႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမိုးေလဝသဌာနမွ သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ေဆာ္ဒီ သတင္းစာ ေတြ၊ ေဆာ္ဒီ ကာတြန္း ဆရာေတြက လုပ္ႀကံေနတယ္.. ခင္ဗ်ားတို႔ ပါးစပ္ထဲမွာ ဆို႔ထားတာကို ခဏ အျပင္ထုတ္လိုက္ပါ

Posted by drmyochit Saturday, July 21, 2012, under | No comments

 

ေဆာ္ဒီသတင္းစာ မွာ ကာတြန္းေတြမွာ ရိုဟင္ဂ်ာေတြက ကိုယ့္ကိုယ္ကို မီးရႈိ႕ေနၾကတဲ့အေၾကာင္း ၊ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးေတြက လက္ခုပ္တီး ဟားတုိက္ရယ္ေမာေနေၾကာင္း၊ သမၼတႀကီးက လက္ေနာက္ပစ္ ၿပံဳးၾကည့္ေနေၾကာင္း၊ စစ္တပ္က ဓာတ္ပံုရိုက္ေနေၾကာင္း ေရးထား၊ စြဲထားၾကတယ္

အိနိၵယနိုင္ငံက ဘရာမို့စ္ဒံုးပံ်အား ရုရွားေရတပ္တြင္ အသံုးျပုရန္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ဟုဆို

Posted by Anonymous Saturday, July 21, 2012, under | No comments

အိနိၵယနိုင္ငံနွင့္ ရုရွားနိုင္ငံတို့သည္ အသံထက္ျမန္ေသာ ခရုစ္ဒံုးပံ်မ်ားပူးတဲြထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအား ၁၉၉၈ ခုနွစ္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေျကာင္း၊ အိနိၵယနိုင္ငံက ရုရွားနိုင္ငံအား နွစ္နိုင္ငံအျကား ပူးတဲြလုပ္ေဆာင္မႈ ပိုမိုခိုင္မာလာေစရန္အတြက္ အကြာအေဝးကီလိုမီတာ ၂၉ဝ အထိေရာက္ရိွပစ္ခတ္နိုင္ေသာ အသံထက္ျမန္သည့္ ဘရာမို့စ္ခရုစ္ဒံုးပံ်မ်ားအား ရုရွားေရတပ္တြင္ စတင္တပ္ဆင္အသံုးျပုေရးအတြက္ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန့တြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေျကာင္း သိရိွရပါသည္။ ရုရွားဒုတိယဝန္ျကီးခု်ပ္ ဒီမီထရီရိုဂိုဇင္သည္ အိနိၵယနိုင္ငံရိွ ဘရာမို့စ္ဒံုးပံ် ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံုသို့ လာေရာက္လည္ပတ္စဥ္ကာလအတြင္း အဆိုပါပူးတဲြလုပ္ငန္းအဖဲြ့အျကီးအကဲ ေအဆီဗာသာနုပီလိုင္က ဘရာမို့စ္ဒံုးပံ်မ်ားအား ရုရွားေရတပ္တြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပုရန္တိုက္တြန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါခရီးစဥ္အတြင္း ရိုဂိုဇင္သည္ ဘရာမို့စ္ဒံုးပံ်မို်းကဲြအမ်ားအျပားတိုးတက္စမ္းသပ္ေအာင္ျမင္မႈ နွင့္ ၂ဝ၅ဝ ခုနွစ္ အနာဂတ္အစီအစဥ္အပါအဝင္ ကုမၸဏီ၏အနာဂတ္အစီအစဥ္မ်ားကို ျကည့္ရႈခဲ့ေျကာင္းသိရိွရ ပါသည္။ အိနိၵယျကည္း၊ ေရ၊ ေလတပ္ဖဲြ့မ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါဘရာမို့စ္ဒံုးပံ်မ်ားအား မွာယူအသံုးျပုခဲ့ေသာ္လည္း ရုရွားစစ္ဘက္အေနျဖင့္ မွာယူအသံုးျပုမႈမရိွေသးေျကာင္းသိရိွရပါသည္။ အိနိၵယနိုင္ငံတြင္ ေရတပ္နွင့္ျကည္းတပ္ တို့၌ အဆိုပါဘရာမို့စ္ဒံုးပံ်မ်ားကို တပ္ဆင္အသံုးျပုလ်က္ရိွျပီး အိနိၵယေလတပ္ရိွ ွ့SU-30 MKI တိုက္ေလယာဥ္ မ်ားတြင္တပ္ဆင္မည့္ ဘရာမို့စ္ဒံုးပံ်မ်ားထုတ္လုပ္မႈကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွေျကာင္းသိရိွရပါသည္။

ထို္င္းနွင့္ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံတို့အျကား တင္းမာေနေသာနယ္စပ္ေဒသတြင္ ရဲတပ္ဖဲြ့ဝင္မ်ားအား ေျပာင္းလဲေနရာခ်ထားလိုက္ျခင္း

Posted by Anonymous Saturday, July 21, 2012, under | No comments

Xinhuanet.com;July-17(Tue)
          ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန့မွစ၍ ထိုင္းနွင့္ကေမၻာဒီးယားနယ္စပ္ရိွ စစ္ဘက္တပ္ဖဲြ့ဝင္မ်ားအား ရုပ္သိမ္း ရန္ နွစ္နိုင္ငံသေဘာတူညီမႈရရိွခဲ့ျပီးေနာက္ ပရိရွ္ဝိဟာရဘုရားေက်ာင္းပတ္လည္၌ စစ္ဘက္တပ္ဖဲြ့ဝင္မ်ားအစား ထိုင္းနယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားအား အစားထိုးရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရိွေျကာင္း သိရိွရပါသည္။ ယူဘြန္ရက္ခ်က္သနီျပည္နယ္၊ ယူဒံုသနီျပည္နယ္နွင့္ ဆခြန္နခြန္ျပည္နယ္တို့မွ နယ္ျခားေစာင့္ရဲမ်ားအပါအဝင္ ရဲတပ္ခဲြ ၄ ခဲြ သည္ ဆီဆာခတ္ ျပည္နယ္ရိွ နယ္ျခားေစာင့္ရဲစခန္း၌ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန့တြင္ စစ္ဘက္တပ္ဖဲြ့ဝင္မ်ားထံမွ တာဝန္လဲႊေျပာင္းယူရန္ အသင့္ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ရိွပါသည္။
          နယ္စပ္ေဒသအားကာကြယ္ရန္ ရဲတပ္ဖဲြ့ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို့၏စြမ္းရည္အျပည့္အဝအား အသံုးျပုသြားမည္ျဖစ္ေျကာင္းနွင့္ နွစ္နိုင္ငံျကား အိမ္နီးခ်င္းပီသမႈကိုထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ရဲတပ္ဖဲြ့ဝင္မ်ားအား စည္းကမ္းတိက်စြာလိုက္နာရန္ ညႊန္ျကားထားေျကာင္း ယူဘြန္ရက္ခ်က္သနီနယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖဲြ့တပ္မွူး ရဲမွူးျကီး  Sunthorn Praditthaen က ေျပာျကားခဲ့ပါသည္။ စစ္ဘက္တပ္ဖဲြ့ဝင္မ်ားနွင့္ တာဝန္လဲႊေျပာင္းျခင္းမျပုမီ နယ္ေျမေဒသ အားရင္းနီွးမႈရိွေစရန္ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန့တြင္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖဲြ့တစ္ဖဲြ့အား ေလ့လာမႈျပုလုပ္ေစမည္ ျဖစ္ေျကာင္း ရဲမွူးျကီး ွSunthorn  က ထပ္ေလာင္းေျပာျကားခဲ့ပါသည္။ နိုင္ငံတကာတရားရံုး၏ အမိန့္နွင့္အညီ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေပၚေနေသာ နယ္စပ္ေဒသ၌ နွစ္နိုင္ငံတပ္ဖဲြ့ဝင္မ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်မည္ဟု ထိုင္းနွင့္ကေမၻာဒီးယား နိုင္ငံတို့က လြန္ခဲ့ေသာရက္သတၲပတ္က ေျကညာခဲ့ပါသည္။  

အေမရိကန္ေရတပ္မွ ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္း အိုမန္နိုင္ငံအနီးတြင္ ပ်က္က်ခဲ့ျခင္း

Posted by Anonymous Saturday, July 21, 2012, under | No comments

 အေမရိကန္ေရတပ္မွ MH-53 E Sea Dragon ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္းသည္ သယ္ယူပို့ေဆာင္ေရး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန့က အိုမန္နိုင္ငံအနီးတြင္ပ်က္က်ခဲ့ေျကာင္း Xinhua သတင္း တစ္ရပ္အရ သိရိွရပါသည္။ အဆိုပါရဟတ္ယာဥ္သည္ တန္ျပန္လႈပ္ရွားစစ္ဆင္ေရးအမွတ္ ၁၅ ရဟတ္ယာဥ္ အုပ္မွရဟတ္ယာဥ္ျဖစ္ေျကာင္း၊ ရဟတ္ယာဥ္ေပၚတြင္ တပ္ဖဲြ့ဝင္ ၅ ဦးပါဝင္ေျကာင္း ၎တို့၏ အေျခအေနကို မသိရိွရေသးေျကာင္းနွင့္ အိုမန္နိုင္ငံ မူစကတ္ျမို့၏အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၉၂ ကီလိုမီတာ(၅၈မိုင္)ခန့္ အကြာတြင္ ပ်က္က်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေျကာင္း အေမရိကန္ေရတပ္အလယ္ပိုင္းေဒသစစ္ဌာနခု်ပ္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာျကားခဲ့ပါသည္။ ၎ရဟတ္ယာဥ္ပ်က္က်ရျခင္းသည္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခံရျခင္းေျကာင့္ ပ်က္က်ျခင္းမျဖစ္နိုင္ေျကာင္းနွင့္ ျဖစ္စဥ္နွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပုလုပ္ေနေျကာင္း သိရိွရပါသည္။

ေရနံႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ ကုမၸဏီမ်ား အခြန္ႏွင့္ အျမတ္ ခ်ျပရေတာ့မည္

Posted by drmyochit Saturday, July 21, 2012, under | No comments

ႏုိင္ငံတကာတြင္ က်င့္သံုးေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ စံႏႈန္း (EITI)ကို ျမန္မာအစိုးရက စတင္က်င့္သံုးရန္ ၾကိဳးပမ္းေနၿပီ
ျဖစ္သျဖင့္ မ်ားမၾကာမီ ကာလတြင္ ႏုိင္ငံအတြင္း၌ ေရနံ၊ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ အခြန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အျမတ္ရရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကို ျပည္သူကို ခ်ျပရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္ဟု EITI အဖြဲ႔မွ Head of Secretariat (အတြင္းဝန္ခ်ဳပ္) Mr. Jonas Moberg က ေျပာသည္။

စစ္ေတြတြင္ ဘဂၤါလီ ၂၀၀ေက်ာ္ စုရုံးမႈ ေသနတ္ပစ္ေဖာက္ ဟန္႔တား

Posted by drmyochit Saturday, July 21, 2012, under | No comments


အေရးေပၚ အေျခအေန ထုတ္ျပန္ ထားဆဲျဖစ္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ စစ္ေတြျမဳိ႕ ဘုေမရႊာမွ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ား ဇူလုိင္လ ၂၀ရက္ေန႔တြင္ ဗလီမွ အျပန္တြင္ လူ ၂၀၀ေက်ာ္ စုရုံးၿပီး ရခုိင္တုိင္း ရင္းသားမ်ား ေနထုိ္င္ရာ ရပ္ကြက္မ်ားဘက္သုိ႔ ခ်ီတက္လာသျဖင္႔ လုံျခဳံရဲမ်ားက ေသနတ္ပစ္ေဖာက္ ဟန္႔တား ခဲ႔ရေၾကာင္း ေဒသ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင္႔ ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ျဖစ္စဥ္မွာ ဇူလိုင္လ ၂၀ရက္ေန႔ နံနက္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ား ဗလီတြင္ ၀တ္ျပဳၿပီး အျပန္တြင္ လူ ၂၀၀ခန္႔ စုံရုံးကာ ရခုိင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထုိင္ရာ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ေန႔လယ္ ၁နာရီ ခြဲခန္႔တြင္ ခ်ီတက္လာခဲ႔သျဖင္႔ ေဒသလုံျခဳံေရး မ်ားက ဆူပူမႈ မျဖစ္ပြားေစရန္ အခ်ိန္မီ ထိန္းသိမ္း ခဲ႔ရေၾကာင္း ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဦးေအာင္ျမေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕႔ သတင္း ျပန္ၾကားေရးဌာနမွ ဥကၠဌ ဦးဦးလွသိန္းကမႈ “ေသနတ္သုံးခ်က္ ပစ္ၿပီး လူစုခြဲလုိက္ရတယ္။ ထိခုိ္က္ ပ်က္စီးတာေတာ့ မရွိခဲ႔ဘူး“ ဟု ၄င္းက စစ္ေတြျမဳိ႕ အေျခအေနကုိ ရွင္းျပသည္။

The Voice Weekly

ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲ ေဖ်ာ္ေျဖမႈတြင္ လူဦးေရ သုံးေထာင္ေက်ာ္ ပါ၀င္ တင္ဆက္ သြားရန္ရွိ

Posted by drmyochit Saturday, July 21, 2012, under | No comments

 သုံးေထာင္ေက်ာ္ ပါ၀င္ကျပ တင္ဆက္ သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီး ဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ အရ သိရပါတယ္။ ဒီလို ကျပေဖ်ာ္ေျဖရာမွာ သီဆိုမႈ၊ ကျပမႈမ်ားနဲ႔ တင္ဆက္ သြားမွာျဖစ္ၿပီး ကျပမႈ မွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီၫြတ္မႈကို တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံ၊ ခုိင္ၿမဲတဲ့ ႏုိင္ငံ၊ ႏုိင္ငံထဲမွာ စည္းစည္းလံုးလံုး ညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ ေနထုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း အစရွိတာေတြနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ သ႐ုပ္ေဖာ္မႈေတြနဲ႕တင္ဆက္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္မႈမ်ား၊ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားနဲ႔ ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္စြာ ေနထုိင္ခဲ့တဲ့ အစဥ္အလာကို ေဖာ္က်ဴးတဲ့ သ႐ုပ္ေဖာ္ ကျပမႈေတြပါ ပါ၀င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ အခုလို ကျပ တင္ဆက္ဖို႔ အတြက္ အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီး ဌာနေအာက္ရွိ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ နယ္ေျမ အတြင္းရွိ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသူမ်ား ယဥ္ေက်းမႈ ၀န္ႀကီးဌာနမွ အႏုပညာရွင္ ၀န္ထမ္းမ်ားနဲ႔ အႏုပညာ ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အစရွိသူေတြက ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိပါ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ဖြင့္ပြဲနဲ႔ ပိတ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ ဇမၺဴသီရိ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အားကစား႐ံုမွာ ျပဳလုပ္သြား မွာျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲ ပြဲစဥ္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ တို႔မွာရွိတဲ့ အားကစား ႐ံုမ်ားမွာ ျပဳလုပ္ သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

From : MRTV-4
ာမယ့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံ က်င္းပမယ့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲ ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္မႈမွာ ေဖ်ာ္ေျဖသူ ဦးေရ

Express Times ၀က္ဘ္ဆိုက္ hack ခံရ

Posted by drmyochit Saturday, July 21, 2012, under | No comments


နိုင္ငံေရး ေရွ့ေနေတြ လိုင္စင္ ျပန္ခ်ေပး

Posted by drmyochit Saturday, July 21, 2012, under | No commentsနိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားတဲ့ ေရွ့ေန တခို့် လိုင္စင္ ျပန္ရ
နိုင္ငံေရးနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ အမႈေတြကို လိုက္လို့ လိုင္စင္ ပိတ္ခံရတဲ့ ေရွ့ေန တခို့်ကို လိုင္စင္ေတြ ျပန္ခြင့္ျပု ေနပါတယ္။

လိုင္စင္ ျပန္ရခဲ့တဲ့ ေရွ့ေန ဦးေရာဘတ္ စန္းေအာင္ က သူဟာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ တက္လာ ကထဲက လိုင္စင္ ျပန္ေလွ်ာက္ ခဲ့ျပီး ေမလက အမို်းသား လွြတ္ေတာ္မွာ ဒီကိစၥ ေဆြးေနြးခ်က္ကိုပါ ပူးတဲြ တင္သြင္း လိုက္မွ ခ်ေပး ခဲ့တယ္လို့ သိရပါတယ္။

၁၉၉၃ ကထဲက လိုင္စင္ ပိတ္ခံ ခဲ့ရတာပါ။

ဖိလစ္ပိုင္ေလတပ္က တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္ ၁ဝ စင္းဝယ္ယူမည္ဟုဆို

Posted by Anonymous Saturday, July 21, 2012, under | No comments

ဖိလစ္ပိုင္ေလတပ္ (PAF) သည္ အီတလီနိုင္ငံထံမွ တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္ ၁ဝ စင္းဝယ္ယူမည္ျဖစ္ ေျကာင္း ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန့ Newsnow သတင္းတစ္ရပ္အရသိရိွရပါသည္။ ထို့အျပင္ ဖိလစ္ပိုင္ပီဆို ၇၅ ဘီလီယံ(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၇၉ ဘီလီယံ)တန္ဖိုးရိွေသာ ဖိလစ္ပိုင္တပ္မေတာ္ ေခတ္မီအဆင့္ျမွင့္တင္ေရး အစီအစဥ္၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ၂ဝ၁၂ ခုနွစ္မကုန္မီ Huey ရဟတ္ယာဥ္ ၂၁ စင္း၊ အလတ္စားသယ္ယူ ပို့ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ ၃ စင္းနွင့္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ ၁၂ စင္းတို့ကိုလည္း ဝယ္ယူသြားမည္ျဖစ္ေျကာင္း ေလတပ္ဦးစီးခု်ပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခု်ပ္ျကီး ေလာရိုကာတာလီနိုဒီလာခရုဇ္ကေျပာျကားခဲ့သည္ဟု သိရိွရပါသည္။ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံသည္ အီတလီလုပ္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားအား အေမရိကန္နိုင္ငံလုပ္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားထက္ ပို၍ ေဈးသက္သာေသာေျကာင့္ ပိုမိုနွစ္သက္လ်က္ရိွပါသည္။ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံသို့ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ ၁၂ စင္း ေရာင္းခ်ေရးအတြက္ အီတလီ၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ရုရွားနွင့္ ျဗိတိန္နိုင္ငံတို့က ျပိုင္ဆိုင္လ်က္ရိွေျကာင္းသိရိွရ ပါသည္။ အဆိုပါတိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ားအား သက္တမ္းရင့္ OV-10 Bronco နွင့္ MG 520 တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ားေနရာတြင္ အစားထိုးသြားမည္ျဖစ္ျပီး သယ္ယူပို့ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ ၃ စင္းအား C-130 ေလယာဥ္ေနရာတြင္ အစားထိုးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဖိလစ္ပိုင္တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ အေလးထားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွျပီး စပရက္တလီ ကြ်န္းမ်ားနွင့္ တရုတ္နိုင္ငံနွင့္အျငင္းပြားျပီးေနာက္ ခိုင္မာေသာကာကြယ္ေရးစြမ္းအားရိွရန္လိုအပ္သည္ဟု နားလည္လက္ခံထားေျကာင္းသိရိွရပါသည္။

အေမရိကန္နိုင္ငံသည္ ကာတာနိုင္ငံတြင္ ဒံုးပံ်ကာကြယ္ေရးေရဒါစခန္းတစ္ခု တည္ေဆာက္လ်က္ရိွသည္ဟုဆို

Posted by Anonymous Saturday, July 21, 2012, under | No comments

အေမရိကန္နိုင္ငံသည္ ကာတာနိုင္ငံရိွ လိွု့်ဝွက္ေနရာတစ္ခု၌ ဒံုးပံ်ကာကြယ္ေရးေရဒါစခန္းတစ္ခု တည္ေဆာက္လ်က္ရိွေျကာင္း၊ အဆိုပါစခန္းသည္ အေမရိကန္နိုင္ငံနွင့္ မဟာမိတ္နိုင္ငံမ်ား၏အကို်း စီးပြားမ်ားကို အီရန္ဒံုးက်ည္မ်ား၏ရန္မွကာကြယ္ရန္ရည္ရြယ္ထားေသာ စနစ္တစ္ရပ္၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ေျကာင္း အေမရိကန္အရာရိွမ်ား၏ေျပာျကားခ်က္ကို ကိုးကား၍ The Wall Street ဂ်ာနယ္တြင္ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန့ကေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ထို့အျပင္ အေမရိကန္နိုင္ငံသည္ အဆိုပါေဒသအတြင္း ပထမဆံုးအျကိမ္ နိုင္ငံစံုစစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ အျကီးမားဆံုးမိုင္းရွင္းစစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုအား စက္တင္ဘာလ အတြင္းျပုလုပ္ရန္ ျကိုတင္ျပင္ဆင္လ်က္ရိွပါသည္။ အေရွ့အလယ္ပိုင္းနွင့္ ေတာင္အာရွေဒသရိွ အေမရိကန္ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျကီးျကပ္ကြပ္ကဲရေသာ အေမရိကန္အလယ္ပိုင္းေဒသစစ္ဌာနခု်ပ္သည္  ယူေအအီး နိုင္ငံတြင္ လာမည့္လမ်ားအတြင္း THAAD ဒံုးပံ်ကာကြယ္ေရးစနစ္တစ္ရပ္ကို တပ္ျဖန့္ခ်ထားရန္ဆနၵရိွေနေျကာင္း သိရိွရပါသည္။

Kudankulam နူ်ကလီးယားဓာတ္အားေပးစက္ရံုတည္ေဆာက္ေရးတြင္ ဘ႑ာေငြထပ္မံထည့္ဝင္ရန္ ရုရွားနွင့္ အိနိၵယနိုင္ငံတို့မွ သေဘာတူညီခဲ့ျခင္း

Posted by Anonymous Saturday, July 21, 2012, under | No comments

RIA Novosti.com;July-18(Wed)
          အိနိၵယနိုင္ငံေတာင္ပိုင္း Kudankulam နူ်ကလီးယားဓာတ္အားေပးစက္ရံု၌ အမွတ္(၃) နွင့္ အမွတ္(၄) ဓာတ္ေပါင္းဖိုတည္ေဆာက္ေရးနွင့္ပတ္သက္သည့္ ဘ႑ေရးဆိုင္ရာညိွနိႈင္းခ်က္တစ္ရပ္အား ရုရွားနိုင္ငံနွင့္ အိနိၵယ နိုင္ငံတို့မွ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျကပါသည္။ အဆိုပါညိွနိႈင္းခ်က္အား ရုရွားနိုင္ငံ၌ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန့တြင္  လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းတည္ေဆာက္ရာတြင္ ယခင္ခန့္မွန္းထားသည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆.၄ ဘီလီယံထက္ ရုရွားနိုင္ငံမွေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၄ ဘီလီယံအား အိနိၵယသို့ တိုးျမွင့္ေပးပို့သြားမည္ျဖစ္သည္။ အိနိၵယနိုင္ငံအေနျဖင့္ အဆိုပါေခ်းေငြမ်ားအား တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစတင္ခိ်န္ မွစတင္၍ ၁၄ နွစ္အတြင္း ျပန္လည္ေပးဆပ္သြားရမည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္မွာ ယခု ႏွစ္ကုန္တြင္ လက္ခံ ႏိုင္မည့္ ခရီးသည္ ပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္ ႏိုင္

Posted by drmyochit Saturday, July 21, 2012, under | No comments


ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီး ဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးရဲ႕ ေျပာျပခ်က္ အရ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္မွာ လက္ခံႏုိင္တဲ့ ခရီးသည္ ပမာဏဟာ ယခုႏွစ္ကုန္မွာ ပိုမိုမ်ားျပား လာမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္ဟာ ခရီးသည္ လက္ခံႏုိင္မႈ အေနနဲ႔ ၂.၇ သန္း ၀င္ဆံ့တဲ့ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ ေလဆိပ္ကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔က တည္ေဆာက္ ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္ေတြ GTC ၌ ေက်ာင္းသားဦးေရ သုံးပုံတစ္ပုံသာ ေက်ာင္းတက္

Posted by drmyochit Saturday, July 21, 2012, under | No commentsရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ အစိုးရ နည္းပညာ ေကာလိပ္ GTC အား ဇူလုိင္လ ၁၆ ရက္ေန႔က ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းတတ္သူ ဦးေရမွာ သံုးပံု တစ္ပံုပင္ ျပည့္မီျခင္း မရွိေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖဲြ႔မွ ယာယီ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ သတင္းျပန္ၾကားေရးအဖဲြ႔ ဥကၠ႒ ဦးဦးလွသိန္းက The Voice Weekly သို႔ ေျပာၾကားသည္။

သူခိုးက လူဟစ္သည္ BBC

Posted by drmyochit Saturday, July 21, 2012, under | No comments12-July-2012 မွာ ဘီဘီစီကေနပီး ေဖ့စ္ဘုတ္အပါအ၀င္ အင္တာနက္ အြန္လိုင္းမွာ ပုဂၢိဳလ္ေရး၊ လူမ်ဳိးေရး စြပ္စြဲ ပုတ္ခတ္ ဆဲဆို ေျပာဆိုမႈေတြဟာ ကိုယ္က်င့္တရားကို ဘယ္ေလာက္ ေဖာက္ဖ်က္ေနသလဲ၊ တန္ျပန္ အက်ဳိးဆက္ေတြ ဘာေတြ ရွိလာႏိုင္မလဲ ဆိုုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႕ ေဆြးေႏြးပြဲလို႕ အမည္တပ္ထားတဲ့ သတင္းအစီအစဥ္တစ္ခု ထုတ္လႊင့္သြားပါတယ္။ ထံုးစံအတုိင္း ေဆြးေႏြးပြဲလို႕ ေခါင္းစဥ္တပ္ေပမယ့္ သူတို႕လိုခ်င္တဲ့ ပံုစံ၊ လိုခ်င္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚကို ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးသူ ပါမလာရင္ အတင္းကို ျဖတ္ခ်တဲ့ အာဏာရွင္ အက်င့္ေတြလည္း ထပ္မံဆိုးရြားစြာ ေတြ႕ရပါတယ္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၂၂ ရက္ေန႔ ထုိင္းကုိသြားမယ္

Posted by drmyochit Saturday, July 21, 2012, under | No comments

ထုိင္းအစိုးရရဲ႕ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ လာမဲ့ ၂၂ ရက္ေန ့ တနဂၤေႏြေန ့မွာ ထုိင္းႏုိင္ငံကို ၃ ရက္ၾကာ အလည္အပတ္ သြားေရာက္မယ္လုိ ့သိရပါတယ္။
Photo: President Office Website
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္က ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဒီမိုကေရစီ မိတ္ေဆြမ်ားပါတီ ၁၀ ပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေနစဥ္။
၂၃ ရက္ေန႔ တနလၤာေန ့မွာ ထုိင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ယင္လတ္ ရွင္နာ၀ပ္က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ေတြ ့ဆုံေဆြးေႏြးျပီး ညေနပိုင္းမွာ ထုိင္းဘုရင့္သမီးေတာ္ သီရိဒုံနဲ႔ နန္းေတာ္မွာ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆုံမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဂၤါေန ့၂၄ ရက္ေန႔မွာ ေရႊနန္းေတာ္နဲ ့ျမဘုရားကို သြားေရာက္ ဖူးေျမာ္ျပီး ညေနပိုင္းမွာ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ေတာ္ကေန အထူးေလယာဥ္နဲ ့ ေနျပည္ေတာ္ကို ျပန္လည္ထြက္ခြာမယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ဒီအေတာအတြင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ထိုင္းႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ရပ္ေအာင္ ထိုင္းအစိုးရအေနနဲ႔ တိုက္တြန္းဖို႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ျမိဳ႕အေျခစိုက္ HRW ေခၚ လူ႕အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕က ထိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ မစၥ ယင္းလပ္ကို တိုက္တြန္းစာတစ္ေစာင္ ေပးပို႔လိုက္ပါတယ္။
ထိုင္းႏိုင္ငံဟာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈမွာ ပါဝင္ကူညီမယ္။ အထူးသျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရး အေျခအေန တိုးတက္လာေအာင္ ဝိုင္းဝန္း ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ထပ္ခါတလဲ ကတိေပးထားတာ ရွိသလို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း တိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈ တခ်ိဳ႕ေတြ ရွိခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ လူ႕အခြင့္အေရး အေျခအေနကေတာ့ ဆက္လက္ ဆိုးဝါးေနတုန္းပဲလို႔ HRW အဖြဲ႕က ဆိုပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ယင္းလပ္ အစိုးရအေနနဲ႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အခ်က္ (၄) ခ်က္ ေဆာင္ရြက္ေအာင္ တိုက္တြန္းသင့္တယ္လို႔ HRW အဖြဲ႕ကေျပာပါတယ္။
အဲဒီအခ်က္ေတြကေတာ့ က်န္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ ျခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးဖို႔၊ တိုင္းရင္းသား ေဒသေတြမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္တာေတြရပ္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူဖို႔၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔နဲ႔ ILO နဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္အတိုင္း အဓမၼ လုပ္အားေပး ခိုင္းေစတာေတြ ရပ္ၿပီး အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႔ ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ အိႏၵိယႏိုင္ငံကို သြားမည္

Posted by drmyochit Saturday, July 21, 2012, under | No comments

အိႏၵိယ ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ စစ္ေရးဆိုင္ရာ ဆက္ဆံမႈ ခိုင္မာျမဲျမံေရးအတြက္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ဟာ လာမယ့္ ၾသဂုတ္လဆန္းပိုင္းမွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံကို လာေရာက္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း အိႏၵိယ သတင္းမီဒီယာေတြက မေန႔က ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။
AFP
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ ၆၇ ၾကိမ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနား၌ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး မင္းေအာင္လိွဳင္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားအား စစ္ေဆးေနစဥ္။
ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာ ၾသဂုတ္လ (၁) ရက္ေန႔ကေန (၈) ရက္ေန႔အထိ ေနထိုင္မွာျဖစ္ျပီး အိႏၵိယ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး မစၥတာ A K Antony အပါအ၀င္ ၾကည္း၊ေရ၊ေလ အႀကီးအကဲေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါအျပင္ အေရွ႕ပိုင္း ၾကည္းတပ္၊ ေရတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ တျခား ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ေနရာဌာနေတြကို သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ဟာ ဗုဒၵဂါယာကိုလည္း သြားေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျပီးခဲ့တဲ့ ေမလကုန္ပိုင္းက အိႏၵိယ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္မိုဟန္ဆင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို အလည္အပတ္ သြားေရာက္ခဲ့ျပီးတဲ့ေနာက္ မၾကာခင္မွာ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ရဲ႕ အိႏၵိယခရီးစဥ္ ေပၚေပါက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေရးအေပၚ ေထာက္ခံအားေပးခဲ့တဲ့ အိႏၵိယ အစိုးရဟာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာ မူ၀ါဒ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ျပီး အေနာက္ႏိုင္ငံေတြ စိုးရိမ္ေနတဲ့ၾကားက ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ပင္လယ္ျပင္ ကင္းလွည့္ ေလယာဥ္ေတြ၊ ၁၀၅ မမ အေျမာက္ေတြ၊ စစ္ေရယာဥ္ေတြ၊ စိန္ေျပာင္းေတြနဲ႔ ရိုင္ဖယ္ေသနတ္ေတြ ေထာက္ပံ့ခဲ့ပါတယ္။
Radio Free Asia

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကုိ ထိုင္းသတင္းစာက ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္

Posted by drmyochit Saturday, July 21, 2012, under | No comments

ပိတ္ဆို႔မႈအားလံုး ရုပ္သိမ္းရန္ ေစာလြန္းေသးဟု အေမရိကန္သံအမတ္ေျပာ

Posted by drmyochit Saturday, July 21, 2012, under | No comments

ပိတ္ဆို႔မႈအားလံုး ရုပ္သိမ္းဖို႔ဆိုတာ အခ်ိန္ေစာလြန္းေသးေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး ဒဲရက္ခ္ မစ္ခ်ဲလ္က ဒီကေန႔ ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။
RFA
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေမရိကန္သံရံုးတြင္ က်င္းပသည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး ဒဲရက္ခ္ မစ္ခ်ဲလ္ စကားေျပာၾကားေနစဥ္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေမရိကန္သံရံုးမွာ က်င္းပတဲ့ သံအမတ္ႀကီးရဲ႕ ပထမအႀကိမ္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြမွာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြဟာ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈေတြကို အေထာက္အကူ ျပဳမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားပါတယ္။
အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး ဒဲရက္ခ္ မစ္ခ်ဲလ္က တာ၀န္သိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အဓိက အေရးႀကီးတဲ့ အစိတ္အပိုင္းက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စီးပြားေရး လာလုပ္ၾကမယ့္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီေတြ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ေကာ္ပိုရိတ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စံႏႈန္းကို အျမင့္ဆံုး အေနအထားမွာ က်င့္သံုးၿပီး လုပ္ကိုင္ၾကရမွာျဖစ္ၿပီး သူတို႔ လုပ္ကိုင္ေနပံုေတြကိုလည္း အေမရိကန္ အစိုးရထံ အစီရင္ခံဖို႔ လိုအပ္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။
တဆက္တည္း အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး ဒဲရက္ခ္ မစ္ခ်ဲလ္က စီးပြားေရး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈက သယံဇာတ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရတဲ့ ေငြပမာဏ ႀကီးမားၿပီး ျမန္မာ့ေရနံနဲ႔ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းလို ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြက ႏိုင္ငံရဲ႕အေမြအႏွစ္ျဖစ္တဲ့ သဘာ၀ သယံဇာတေတြကို စီမံခန္႔ခဲြၾကရလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ MOGE လို ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္မယ့္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီေတြ အတြက္ အထူးလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ဘက္က သတ္မွတ္ထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္လုိ႔လည္း ဆုိပါတယ္။
သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းက စစ္ေဘး ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးသန္း တန္ဖိုးရိွတဲ့ စားနပ္ရိကၡာေတြကို US AID အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံတကာ ဖြ႔ံျဖိဳးေရး အစီအစဥ္က ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ ကမာၻ႕စားနပ္ရိကၡာ အစီစဥ္ WFP ကေနတဆင့္ လွဴဒါန္းမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သံအမတ္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။
ဒီအစီစဥ္အရ ဒုကၡသည္ လူဦးေရ ငါးေသာင္းေက်ာ္ ေျခာက္လၾကာ စားသုံးႏုိင္ေရးအတြက္ ဆန္တန္ခ်ိန္ စုစုေပါင္း မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ သံုးေထာင္ေက်ာ္ ေထာက္ပ့ံ ကူညီႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေျပာဆုိသြားပါတယ္။

ဘူလ္ေဂးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ အစၥေရးကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား လိုက္ပါလာေသာ ဘတ္စ္ကားတစ္စီး ဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္ခံရမႈအား ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း

Posted by drmyochit Saturday, July 21, 2012, under | No comments


Xinhuanet.com;July-19(Thu)

          ဘူလ္ေဂးရီးယားႏိုင္ငံပင္လယ္နက္ကမ္းေျခေဒသ ဘာဂတ္ေလဆိပ္တြင္ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ အစၥေရးကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားလိုက္ပါလာေသာ ဘတ္စ္ကားတစ္စီးကုိ အေသခံဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လူ ၇ ဦးေသဆံုးကာ လူ ၃ဝ ေက်ာ္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ဘူလ္ေဂးရီးယားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဘူလ္ေဂးရီးယားအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈအား စံုစမ္းစစ္ေဆး လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဘာဂတ္ေလဆိပ္အားယာယီပိတ္ထားေၾကာင္း ႏို္င္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာသို႔ ဘူလ္ေဂးရီးယားသမၼတRosen Plevneliev ႏွင္ ့Tsvetan Tsvetanov တို႔လည္း သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

          ဘူလ္ေဂးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ အစၥေရးကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားအား အေသခံဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပင္းထန္စြာျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္မႈတြင္ အစၥေရး ၅ ဦး၊ ဘူလ္ေဂးရီးယားကားသမား ၁ ဦး၊ ဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္သူဟု သံသယရွိသူ ၁ ဦးေသဆံုးခဲ့ကာ အစၥေရးကမၻာလွည့္ခရီး သည္ ၃ဝ ေက်ာ္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕မွာစိုးရိမ္ရသည့္အေျခအေနတြင္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

 ထိုကဲ့သို႔ အေသခံဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္မႈအား ျပင္းထန္စြာျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း တူရကီႏိုင္ငံက ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ ယခုျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေသဆံုးသြားသူမ်ားႏွင့္ ၎းတို႔၏မိသားစုမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ဘူလ္ေဂးရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ အစၥေရးႏိုင္ငံတို႕မွ အစိုးရႏွင့္ျပည္သူလူထုအားလည္းေကာင္း ဘန္ကီမြန္းက ဝမ္းနည္းစကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ေမာင္ေတာ ဆူပူမူႏွင့္ ဆက္စပ္ ဖမ္းဆီးခံရသူ ေဒါက္တာ ထြန္းေအာင္ကို စစ္ေတြ တြင္ ရံုးတင္

Posted by drmyochit Saturday, July 21, 2012, under | No comments


ေမာင္ေတာျမိဳ႕တြင္ ဖမ္းဆီးခံရျပီး စစ္ေတြ အက်ဥ္းေထာင္သို႕ လြဲေျပာင္းခံရသူ ေဒါက္တာ ထြန္းေအာင္ (ေခၚ) ႏုရ္ေဟာက္အား ယမန္ေန႕က စစ္ေတြ ခရိုင္တရားရံုးတြင္ ရံုးထုတ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

“ ေန႕လည္ ၂ နာရီခြဲမွာ မေန႕က ရံုးထုတ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕လည္း နားေထာင္ခြင့္ရမလားလို႕ သြားတာ အထဲကို ၀င္ေရာက္ခြင့္မရတဲ့ အ တြက္ အျပင္ကဘဲ နားေထာင္ရပါတယ္။ အျပင္က နားေထာင္ေတာ့ ဘာမွ မၾကားရပါ” အမည္မေဖၚလိုသူ စစ္ေတြ ေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာ သည္။

ေဒါက္တာ ထြန္းေအာင္အား အဂၤါေန႕က ေန႕လည္တြင္ ရံုးထုတ္စဥ္ ရန္ကုန္မွ ေရွ႕ေန အမ်ိဳးသမီးၾကီး တစ္ဦးလည္း သူ႕အမူကို လုိက္ပါ ေဆာင္ ရြက္ရန္ ေရာက္ရွိသည္ဟု သူက ေျပာသည္။


ဂါဇာကမ္းေျမာင္ေဒသအေပၚ ပိတ္ဆို့ထားမႈအား ဖယ္ရွားနိုင္ေရးအတြက္ အကူအညီေပးသြားမည္ဟု အီဂ်စ္သမၼတက ကတိျပုေျပာျကားျခင္း

Posted by Anonymous Saturday, July 21, 2012, under | No comments

ဂါဇာကမ္းေျမာင္ေဒသအေပၚပိတ္ဆို့ထားမႈအား ဖယ္ရွားနိုုင္ေရးျကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အကူအညီ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေျကာင္း အီဂ်စ္သမၼတ မိုဟာမက္ေမာ္စီက ကတိျပုေျပာျကားခဲ့သည္ဟု ဟားမာ့စ္တာဝန္ရိွသူ တစ္ဦးက ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္ေန့တြင္ေျပာျကားခဲ့ေျကာင္း Xinhua  သတင္းတစ္ရပ္အရ သိရိွရပါသည္။ သမၼတ ေမာ္စီနွင့္ဟားမာ့စ္ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ့တို့ ကိုင္ရိုျမို့တြင္ေတြ့ဆံုေဆြးေနြးျပီးေနာက္ ထိုကဲ့သို့ကတိျပုမႈ ေပၚထြက္ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါေတြ့ဆံုမႈသည္ အီဂ်စ္သမၼတတစ္ဦး၏ ဟားမာ့စ္တို့နွင့္ပထမဆံုးအျကိမ္ ေတြ့ဆံုမႈ ျဖစ္ပါသည္။ ဟားမာ့စ္သည္ Muslim Brotherhood လႈပ္ရွားမႈအဖဲြ့၏ အဖဲြ့ခဲြတစ္ဖဲြ့လည္းျဖစ္ပါသည္။ အီဂ်စ္ သမၼတေဟာင္း မူဘာရက္လက္ထက္တြင္ အီဂ်စ္နွင့္ဂါဇာေဒသအျကား Rafah  နယ္စပ္ဂိတ္အားပိတ္ျခင္း အားျဖင့္ အစၥေရးကဂါဇာေဒသအေပၚပိတ္ဆို့မႈကို အီဂ်စ္နိုင္ငံေထာက္ခံခဲ့ပါသည္။ ဂါဇာကမ္းေျမာင္ေဒသ အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားနွင့္ ေလာင္စာအခက္အခဲကိုေျဖရွင္းေရးအတြက္ ျကိုးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေျကာင္း ေမာ္စီကေျပာျကားခဲ့ပါသည္။
ေမာ္စီသည္ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန့က ပါလက္စတိုင္းသမၼတ မာမြတ္ အဘာ့စ္နွင့္ေတြ့ဆံုေဆြးေနြးခဲ့ေျကာင္းနွင့္ ဟားမာ့စ္တို့အေနျဖင့္ အဘာ့စ္၏ဖာတာ့ပါတီနွင့္ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ ေမာ္စီကတိုက္တြန္းခဲ့ေျကာင္း သိရိွရပါသည္။

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္