Monday, June 30, 2014

ကမာၻ႕တန္ဖိုးအႀကီးဆံုး အိမ္ေမြးေခြးေလးမ်ား

Posted by drmyochit Monday, June 30, 2014, under | No comments

လူသားမ်ား၏ အေကာင္းဆံုးေသာ မိတ္ေဆြမ်ားအျဖစ္ ေခြးမ်ားကို သတ္မွတ္ ညႊန္းဆိုေလ့ ရွိၾကသည္။ ေခြးမ်ား၏ ပင္ကိုသဘာဝ၊ သစၥာေစာင့္သိမႈ၊ ႐ိုးသားမႈႏွင့္ လိမၼာတတ္သိမႈမ်ားေၾကာင့္ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ လူသားမ်ားအတြက္ ခင္မင္စရာ အေကာင္းဆံုး အေဖာ္မ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္လာႏုိင္ခဲ့သည္။

ကမာၻေပၚတြင္ ႏုိင္ငံအလုိက္၊ ေဒသအလိုက္ ေပါက္ဖြားမႈ ကြဲျပားသည့္ ေခြးမ်ိဳးစိတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနသလို ၎တို႔၏ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးႏွင့္ မ်ိဳး႐ိုးတို႔ကိုလုိက္ၿပီး တန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားလည္း ကြာဟေလ့ရွိသည္။

အိမ္ေမြးေခြးမ်ိဳးႏြယ္ အမ်ားအျပားအနက္ ကမာၻေပၚတြင္ ေစ်းႏႈန္းအျမင့္ဆံုး၊ တန္ဖိုးအရွိဆံုးအျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည့္ (၁၀)မ်ိဳးကို ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

၁၀။ Chow Chow


အေမြးပြပြႏွင့္ ေခြးႀကီးမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဇာတိျဖစ္ၿပီး ေရွးႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကတည္းက အဆင့္ဆင့္ ေပါက္ဖြားဆင္းသက္လာသည့္ မ်ိဳးႏြယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ႀကီးမားေသာ ဦးေခါင္းႏွင့္ အေမြးစုတ္ဖြား အၿမီးမ်ား ရွိတတ္သည္။ ၎တို႔သည္ လူကို ေသသည္အထိ ကိုက္ႏုိင္သည့္အတြက္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ေခြးမ်ိဳးစိတ္ တစ္ခုအျဖစ္လည္း သတ္မွတ္ခံရသည္။ အိမ္ေစာင့္ေခြးမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္မူ အထူးသင့္ေလ်ာ္သည္။

Chow Chowတို႔သည္ လူစိမ္းမ်ားကို ရန္လိုေလ့ရွိေသာ္လည္း သခင္ျဖစ္သူ အေပၚတြင္မူ အလြန္ရင္းႏွီး ကၽြမ္းဝင္ၿပီး သစၥာေစာင့္သိေလ့ ရွိသည္။ ယင္းတို႔၏ တန္ဖိုးသည္ တစ္ေကာင္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ေဒၚလာ(၃၀၀၀)မွ်ျဖစ္သည္။

၉။ Pharaoh Hound


ေရွးေဟာင္းအီဂ်စ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကတည္းက အိမ္ေမြးေခြး ျဖစ္ခဲ့သည့္ မ်ိဳးစိတ္အျဖစ္ လူအမ်ားက ယူဆထားၾကသည္။ အီဂ်စ္ဖာ႐ိုး ဘုရင္မ်ား၏ သခ်ႋဳင္းဂူမ်ားတြင္ နံရံ၌ Pharaoh Hound ေခြးမ်ား၏ ပံုကို ေရးဆြဲထားေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း Pharaoh Houndတို႔၏ မူရင္းဇာတိေျမမွာ ေမာ္လ္တာဘက္မွျဖစ္ၿပီး ယုန္လိုက္သည့္ ေခြးမ်ားအျဖစ္ မုဆိုးမ်ားက ေလ့က်င့္ အသံုးခ်ေလ့ရွိသည္။

Pharaoh Hound ေခြးမ်ားအေၾကာင္း ေျပာဆိုသည့္အခါ ယင္းတို႔၏ ခြန္အားေကာင္းမြန္မႈ၊ ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္မႈ၊ သစၥာရွိမႈ၊ ဇြဲႀကီးမႈတို႔က အဓိက ဝိေသသမ်ား အေနျဖင့္ ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနတတ္ၿပီး ေျခဦးတည့္ရာ သြားလာခ်င္သည့္ ဉာဥ္မ်ိဳးေၾကာင့္ အတူတကြ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္သည့္အခါ ယင္းတို႔ကို မျဖစ္မေန သိုင္းႀကိဳးခ်ည္ထားရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ Pharaoh Hound ေခြးတစ္ေကာင္၏ ပ်မ္းမွ်တန္ဖုိးသည္ ေဒၚလာ (၃၀၀၀)ေက်ာ္မွ် က်သင့္သည္။

၈။ Akita


Akita ေခြးမ်ားကို ျမစ္ဖ်ားခံရာ ဇာတိေဒသ ႏွစ္ခုတြင္ ကြဲျပားေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ တစ္ေနရာမွာ အေမရိကန္ျဖစ္ၿပီး တစ္ေနရာကမူ အာရွတိုက္မွ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။

အနီ၊ အျဖဴ၊ အညိဳ အစရွိသျဖင့္ အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားေလ့ရွိၿပီး တုတ္ခိုင္သန္စြမ္းေသာ ခႏၶာကိုယ္မ်ိဳး ရွိသည္။ လူစိမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေခြးမ်ားကို ရန္လိုတိုက္ခုိက္ေလ့ ရွိသျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ဝင္းၿခံႏွင့္ သီးျခားမထားရွိႏုိင္ပါက မေမြးသင့္ေသာ ေခြးမ်ိဳးျဖစ္သည္။

Akita ေခြးမ်ားကို ငယ္စဥ္ကတည္းက အျခားေသာ သတၱဝါမ်ားႏွင့္ လုိက္ဖက္ညီစြာ ေနထုိင္တတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးထားပါက ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတ ပိုျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွိသည္။

သစၥာရွိမႈ၊ သခင္အေပၚ တြယ္တာရင္းႏွီးမႈမ်ားေၾကာင့္ နာမည္ေကာင္းရသည့္ ေခြးမ်ိဳးစိတ္သည္ တစ္ေကာင္လွ်င္ ေဒၚလာ (၃၅၀၀)ဝန္းက်င္မွ် တန္ဖိုးရွိတတ္သည္။

၇။ Chinese Crested Hairless


Hairlessဟူေသာ အမည္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္ အေမြးအမွင္ မရွိေသာ ေခြးကေလးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ကိုယ္လံုး အေမြးကင္းမဲ့ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဦးေခါင္း၊ အၿမီးႏွင့္ ေျခလက္ေအာက္ပိုင္းတို႔တြင္ အေမြးမ်ား ထူထူထပ္ထပ္ ရွိေနတတ္သည္။

ယင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ Powderpuff မ်ိဳးႏြယ္မ်ားမွာမူ ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခုလံုး အေမြးမ်ား ဖံုးအုပ္ေနေလ့ ရွိသည္။ အေမြးကင္းမဲ့ေသာ ေခြးေလးမ်ားသည္ ေနေလာင္ျခင္း၊ ဝက္ၿခံေပါက္ျခင္း၊ အသားအေရ ခန္းေျခာက္ျခင္း အစရွိသည့္ အေရျပား ျပႆနာမ်ားကို ႀကံဳရေလ့ရွိသည္။ ယင္းတို႔၏ တန္ဖိုးသည္ ေဒၚလာ(၅၀၀၀)ဝန္းက်င္ ျဖစ္သည္။

၆။ Tibetan Mastiff


အာရွအလယ္ပိုင္းမွ အစျပဳ ေပါက္ဖြားလာသည့္ ေခြးႀကီးမ်ားသည္ ခြန္အားသန္မာၿပီး ဉာဏ္ရည္ ျမင့္မားသည္။ တိဗက္တြင္ ယင္းတို႔ကို လမ္းျပေခြး အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ကၽြဲႏြားမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းေက်ာင္းေပးသည့္ အေစာင့္အေရွာက္ေခြး အျဖစ္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။

ဦးေခါင္းက အရြယ္အစား ႀကီးမားၿပီး လည္ဆံေမြးမ်ား ထူေျပာစြာ ရွိေနရာ ယင္းတို႔၏ အသြင္အျပင္သည္ ျခေသၤ့ႀကီးမ်ားသဖြယ္ ျဖစ္ေနတတ္သည္။

သဘာဝအားျဖင့္ သူစိမ္းမ်ားကို ရန္လိုတတ္ေသာ္လည္း လူအမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေအာင္ သင္ျပေပးသည့္အခါ အဆင္ေျပသည့္ ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္ေသာ ေခြးမ်ားျဖစ္သည္။ ေဒၚလာ(၅၀၀၀)ေက်ာ္တန္ ေခြးႀကီးမ်ားသည္ ေန႔ဘက္တြင္ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္ေနတတ္ၿပီး ညပိုင္းတြင္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကား ကင္းလွည့္ေနတတ္သည့္ အေစာင့္ေခြးမ်ား အေနျဖင့္လည္း လူသိမ်ားသည္။

၅။ Canadian Eskimo Dog


ေျမာက္အေမရိကတြင္ မ်ိဳး႐ိုးအေျချပဳ ဆင္းသက္လာသည့္ ေခြးႀကီးမ်ားသည္ ယေန႔တိုင္ မ်ိဳးႏြယ္ေရာစပ္ျခင္း မရွိသည့္ အရွားပါးဆံုး မ်ိဳးစိတ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

ျဖဴလြေသာ အေရာင္အဆင္းရွိၿပီး အေမရိကန္ ႏွင္းဝံပုေလြမ်ားသဖြယ္ ခ့ံညားလွပၿပီး သန္မာအားေကာင္းသည့္ ခႏၶာကိုယ္ တည္ေဆာက္မႈကိုလည္း ပိုင္ဆုိင္ထားသည္။

ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္ျခင္း၊ သစၥာရွိျခင္း၊ သတၱိေကာင္းျခင္း၊ ႏိုးၾကားျခင္းႏွင့္ သခင္အေပၚ တြယ္တာျခင္းတို႔သည္ ေဒၚလာ (၆၀၀၀)ေက်ာ္တန္ ေခြးႀကီးမ်ား၏ ထူးျခားေသာ အရည္အေသြးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

၄။ German Shepherd

ကမာၻေပၚတြင္ တန္ဖိုးအႀကီးဆံုး စာရင္းဝင္ ေခြးမ်ိဳးစိတ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္အျပင္ ယင္း၏ ထူးျခားေသာ အရည္အေသြးေကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဂ်ာမန္သိုးထိန္းေခြးမ်ားကို ေခြးခ်စ္သူမ်ားက အလြန္လုိလား ႏွစ္သက္ေလ့ရွိသည္။

ဂ်ာမနီမွ စတင္ေပါက္ဖြားလာေသာ ေခြးမ်ားသည္ အေစာင့္ေခြးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ သိုးအုပ္မ်ားကို ဝံပုေလြရန္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးရာတြင္လည္းေကာင္း လူအမ်ားကို ကူညီေပးေလ့ရွိသည္။

သတၱိရွိျခင္း၊ ႏိုးၾကားျခင္း၊ ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္ျခင္း၊ သခင့္အလိုကို နားလည္ျခင္း၊ ခြန္အားႀကီးျခင္းႏွင့္ ခိုင္းေစမႈကို အလြန္လ်င္ျမန္စြာ တံု႔ျပန္ႏုိင္ျခင္း အစရွိသည့္ ဝိေသသေကာင္းမ်ားကို အျခားေသာ ေခြးမ်ိဳးစိတ္မ်ားထက္ ပီျပင္ထင္ရွားစြာ ပိုင္ဆိုင္ထားတတ္ၾကသည္။

သခင္၏ အမိန္႔ကို တစ္သေဝမတိမ္း နာခံတတ္ၿပီး လူစိမ္းမ်ားကို ယဥ္ပါးမႈမရွိဘဲ သံသယႀကီးလြန္းျခင္းက အေစာင့္ေခြး ေကာင္းေကာင္း ပိုင္ဆိုင္လုိသူမ်ားအတြက္ အႀကိဳက္ေတြ႕ေစမည့္ အရည္အေသြးမ်ား ျဖစ္သည္။

ဂ်ာမန္သိုးထိန္းေခြးမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ စစ္တပ္မ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳေလ့ရွိၿပီး စစ္ေရးႏွင့္ မႈခင္းေရးရာ အေထာက္အကူျပဳ ေခြးမ်ားအျဖစ္ ေလ့က်င့္ေပးႏုိင္သည္။ အဆိုပါေခြး တစ္ေကာင္၏ ပ်မ္းမွ်တန္ဖိုးမွာ ေဒၚလာ(၆၅၀၀)မွ်ရွိသည္။

၃။ Samoyed

အေမြးႏုႏုမ်ားႏွင့္ ခ်စ္စရာ ေခြးႀကီးမ်ားသည္ ဆိုက္ေဘးရီးယား ေဒသမွ စတင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေပါက္ဖြားလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ကို Bjelkierဟူေသာ အမည္ျဖင့္လည္း ေခၚေဝၚေလ့ရွိသည္။

ဆိုက္ေဘးရီးယားတြင္ စြပ္ဖားဆြဲေသာ ေခြးမ်ားျဖစ္ၿပီး အုပ္စုဖြဲ႕ ေနထိုင္ေလ့ ရွိၾကသည္။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ၿပီး အေဆာ့သန္သည့္ ေခြးမ်ားျဖစ္ရာ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ပင္ စိတ္ခ်လက္ခ် လႊတ္ထားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

အျခားေသာ လူႏွင့္ တိရစာၦန္မ်ားကို ရန္လိုေလ့ မရွိေသာေၾကာင့္ အေစာင့္ေခြး အေနျဖင့္မူ Samoyedမ်ားက အသံုးဝင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ေဒၚလာ (၆၅၀၀)ေက်ာ္တန္ ေခြးႀကီးမ်ားသည္ ေနအိမ္သို႔ ဧည့္သည္လာပါက ဝမ္းပန္းတသာ ႀကိဳဆိုတတ္သည့္ ဧည့္ႀကိဳေခြးမ်ားျဖစ္သည္။

၂။ Rottweiler

ကမာၻအႏွံ႔အျပားတြင္ ေပါက္ဖြားရွင္သန္ႏုိင္သည့္ ေခြးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယခင္က ကၽြဲႏြားအုပ္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းေက်ာင္းရန္အတြက္ Rottweilerမ်ားကို လူအမ်ားက အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။

ႀကီးမားတုတ္ခိုင္ေသာ ခႏၶာကိုယ္မ်ိဳး ရွိေနၿပီး အလြန္ခြန္အားသန္မာၾကသည္။ ေဒၚလာ(၇၀၀၀)တန္ ေခြးႀကီးမ်ားသည္ လူစိမ္းသူစိမ္းမ်ားကို ရန္လိုတိုက္ခိုက္တတ္သည့္ အေစာင့္ေခြး အမ်ိဳးအစားေကာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ယင္းတို႔ကို သင္တန္းေပး ေလ့က်င့္ေစၿပီး စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔တြင္ အေထာက္အကူျပဳ ေခြးမ်ားအျဖစ္လည္း အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။

၁။ Lowchenကမာၻေပၚတြင္ အရွားပါးဆံုး စာရင္းဝင္ ေခြးမ်ိဳးစိတ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး တန္ဖိုးလည္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။ Lowchenတို႔ကို Little Lion Dogဟုလည္း ေခၚေဝၚေလ့ရွိသည္။

ဥေရာပ ေဒသမွ စတင္ဆင္းသက္ ေပါက္ဖြားလာသည့္ ေခြးေလးမ်ားသည္ ျခေသၤ့မ်ားႏွင့္ သဏၭာန္တူၿပီး ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီႏွင့္ စပိန္တုိ႔တြင္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ေလးမ်ားအျဖစ္ စတင္ေရပန္းစား လူႀကိဳက္မ်ားလာခဲ့သည္။

Lowchenတို႔တြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဦးခြံဖြဲ႕စည္းမႈ ရွိေနၿပီး ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္ အေမြးမ်ား ထူထူထပ္ထပ္ ဖံုးအုပ္ထားသည္။ ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္ၿပီး အေဆာ့သန္ကာ လူအမ်ားကို ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ေနထုိင္တတ္သည္။

ထို႔အျပင္ သစၥာရွိျခင္း၊ ႏိုးၾကားတက္ႂကြျခင္း၊ အမိန္႔နာခံလြယ္ျခင္း၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ အကၽြမ္းတဝင္ ေနထိုင္တတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မိသားစု ေမြးျမဴသင့္သည့္ ေခြးေလးမ်ားအျဖစ္ လူသိမ်ားသည္။ ယင္းတို႔၏ ေစ်းႏႈန္းသည္ ေဒၚလာ(၇၀၀၀)ေက်ာ္မွ် ရွိသည္။

Top Teny
7 Day

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို အိမ္ျပန္လုိက္ပုိ႔ေပးမည္ဟုဆုိကာ အဓမၼျပဳက်င့္

Posted by drmyochit Monday, June 30, 2014, under | No comments

သီဟလြင္-ျပည္(ျမစ္မခ) - ဖလား၀ါးနယူးစ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၁၀)၊ အမွတ္ (၂၅)။

ျပည္၊ ဇြန္ ၂၇- ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အ ေနာက္ပုိင္း ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ မႏၲေလးမွ ျပည္ၿမိဳ႕ နယ္သုိ႔ျပန္လာေသာ မိန္းကေလးအား ျပည္ ၿမိဳ႕သုိ႔အေရာက္တြင္ ထြန္းျမင့္ႏုိင္ဆုိသူက မိန္းကေလးေနထုိင္ေသာေက်းရြာသုိ႔ လုိက္ ပုိ႔ေပးမည္ဆုိကာ တစ္ညတာ ေခၚေဆာင္ သြားၿပီးေနာက္ ဇြန္ ၂၆ရက္တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕ ဘူတာႀကီးသုိ႔ ျပန္လည္လုိက္ပုိ႔ရာမွ ေဒသခံ မ်ားမွ ဝုိင္းဝန္းဖမ္းဆီး၍ ရဲစခန္းသုိ႔ ပုိ႔ ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
အဆုိပါမိန္းကေလးက မႏၲေလး မွ ျပည္ၿမိဳ႕သုိ႔ ဇြန္၂၅ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ေရႊဆံေတာ္ဘုရား ေပၚတြင္ ထြန္းျမင့္ႏုိင္ဆုိသူႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ ၿပီး မိန္းကေလးျပန္မည့္ရြာကို သိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူကုိယ္တုိင္ လုိက္ပုိ႔ေပးမည္ ဟုေျပာဆုိကာ နဝေဒးတံတားအနီးရွိလူသူ ျပတ္လတ္ေသာ အေလာင္းေတာ္ကႆပေတာင္ေပၚသုိ႔ေခၚသြားၿပီးေနာက္ လက္သီးျဖင့္ထုိးကာ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း မိန္းကေလး၏ ေျပာျပခ်က္အရဖခင္ကထြက္ဆုိခဲ့သည္ဟု ျပည္ၿမိဳ႕မရဲစ ခန္းမွ တာဝန္က်ရဲအရာရွိကေျပာသည္။
ဇြန္၂၅ ရက္ညေနပုိင္းတြင္ စြပ္စြဲ ခံရသူကမိန္းကေလးအား ျပည္ၿမိဳ႕တစ္ဖက္ ကမ္း ကံမၿမိဳ႕နယ္ ဝဲႀကီးရြာသုိ႔ ေခၚေဆာင္ သြားၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား မိန္းမခုိးလာ သည္ဟုေျပာဆုိကာ လက္မွတ္ထုိးခုိင္းခဲ့ ေသာ္လည္း မွတ္ပုံတင္မပါရွိ၍ လက္မွတ္ မထုိးေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဇြန္၂၆ရက္တြင္ အဆုိပါ မိန္းကေလးအား ျပည္ၿမိဳ႕ ဘူတာႀကီးသို႔ ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ရာတြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ ျပထားသည္။
''အဲဒီေကာင္က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဘူတာကုိ ေကာင္မေလးကုိ ဆုိင္ကယ္နဲ႔ လာပုိ႔ၿပီး ျပန္မယ္လုပ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကတားတာ ဒီေကာင္ကထြက္ေျပးတယ္။ အဲဒါအနီးအနားက လူေတြက ဝုိင္းဖမ္းၿပီး ရဲစခန္းပုိ႔လုိက္တယ္။ ေကာင္မေလးရဲ႕အေမ ဆုိ မ်က္ရည္နဲ႔မ်က္ခြက္ပဲ။ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိတယ္''ဟု ျပည္ၿမိဳ႕ ဘူတာႀကီးအနီးမွ လုိက္လံဖမ္းဆီးေပးခဲ့ေသာ ေဒသခံတစ္ဦး က ေျပာသည္။
အဆုိပါမိန္းကေလးသည္ မႏၲ ေလးၿမိဳ႕ရွိ အေဒၚျဖစ္သူထံသုိ႔ သြားေရာက္ ေနထုိင္စဥ္ မိခင္ေနမေကာင္း၍ ျပန္လာ ရန္မွာၾကားခဲ့ေသာၾကာင့္ အေဒၚျဖစ္သူက မႏၲေလး-ျပည္ကားဂိတ္သုိ႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ ၿပီး ဇြန္ ၂၅ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ျပန္ေရာက္ ႏုိင္ေၾကာင္း ဖုန္းဆက္ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာျခင္းမရွိ၍ ျပည္ၿမိဳ႕ေပၚ ထိ လုိက္လံရွာေဖြရာမွ ၂၆ရက္တြင္ ျပည္ ၿမိဳ႕ဘူတာႀကီးတြင္ ျပန္လည္ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း မိန္းကေလး၏ ဖခင္ျဖစ္သူက ရဲ စခန္းတြင္ထြက္ဆုိသည္။
အဆုိပါအမႈအား ျပည္ၿမိဳ႕မရဲစ ခန္းတြင္ မိန္းကေလး၏ဖခင္က တရားလုိ ျပဳလုပ္တုိင္တန္းခဲ့ၿပီး (ပ) ၄၈ဝ/၂ဝ၁၄ ျပစ္ မႈဆုိင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇၆/၃၂၃ ျဖင့္စစ္ ေဆး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။

Yangon Media Group

ဆန္းလၻက္ရည္ဆုိင္ ပုိင္ရွင္ မူဆလင္ညီအစ္ကုိ ႏွစ္ဦးက ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ ဆုိင္အလုပ္သမ တဦးအား အဓမၼျပဳက်င့္

Posted by drmyochit Monday, June 30, 2014, under | 2 comments


ျပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန ့ညက မႏၱေလးတုိင္း ေဒသၾကီး ခ်မ္းေအးသာစံ ျမဳိ ့နယ္ ၂၈ လမ္းႏွင့္ ၈၂ လမ္းေထာင့္ရိွ ဆန္းလၻက္ရည္ ဆုိင္မွာ ထမင္းခ်က္ လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ မစုိးစုိး (ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္) မိန္းခေလးကုိ ဆုိင္ပုိင္ရွင္ ကုိဆန္းေမာင္ (မြတ္ဆလင္/အစၥလာမ္) ႏွင့္ ညီျဖစ္သူ ကုိေန၀င္း (မြတ္ဆလင္/အစၥလာမ္) တုိ႔ ညီ အစ္ကို ႏွစ္ဦးက လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ားျပီး အဓမၼျပဳက်င့္ ခဲ့ေၾကာင္း သစ္ထူးလြင္ က သတင္းရရိွပါတယ္။

 အဆုိပါ ညက လၻက္ရည္ဆုိင္ ပိတ္ခ်ိန္မွာ ၁၈/၁၉ လမ္း၊ ၈၀/၈၁ လမ္းေန  ဆုိင္ရွင္ကုိဆန္းေမာင္ ႏွင့္ ကုိေန၀င္းတုိ ့ကားအျဖဴေရာင္ႏွင့္ ေရာက္ရိွလာျပီး ေနျပည္ေတာ္မွာ လၻက္ရည္ဆုိင္ ဖြင့္ရန္ လုိက္ခဲ့ဖုိ ့ေျပာ ကာ မစုိးစုိး အား ယာဥ္ေနာက္ခန္းမွာ တင္ေဆာင္ ေမာင္းႏွင္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 ဇြန္လ ၂၉ရက္ေန ့နံနက္ ၁ နာရီခန္ ့မွာေတာ့ ပ်ဥ္းမနားျမဳိ ့ေယာက္သြားအင္း ရပ္ကြက္ ေတာ္၀င္နန္းေတာ္ ဟုိတယ္ အနီး ကားလမ္းေဘးမွာ ကားရပ္နားကာ ဆန္းေမာင္မွ ယာဥ္ေနာက္ခန္းကုိ ေရာက္ရိွလာျပီ မစိုးစုိး အား ေတာင္းပန္ေနသည့္ ၾကားက အဓမၼတၾကိမ္ ျပဳက်င့္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ဆန္းေမာင္ ကားေရွ့ခန္း ျပန္သြားျပီ ေန၀င္း ထပ္မံေရာက္လာကာ အဓမၼ တၾကိမ္ ထပ္မံျပဳက်င့္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ျမင္းရတနာ မီးပြိဳင့္အလြန္မွာ ကားရပ္ျပီး မစုိးစုိးကုိ ဆင္းခိုင္းကာ ကားေမာင္းႏွင္ ထြက္ေျပးသြားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အဆုိပါ အမႈကို  ပ်ဥ္းမနား ရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္လွစ္ ထားျပီ ထြက္ေျပးသြားတဲ့ တရားခံ ညီအစ္ကို ကို ဖမ္းဆီးရမိေရး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သစ္ထူးလြင္ က စုံစမ္းသိရိွရပါတယ္။

BY THIT HTOO LWIN

Mobile Browser မ်ားမွာ ၀က္ဆိုက္မ်ားရဲ႕ Desktop Version ကို ၾကည့္ရႈႏိုင္မယ့္ နည္းမ်ား

Posted by drmyochit Monday, June 30, 2014, under | No comments၀က္ဆုိက္အမ်ားစုက မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားအတြက္ Mobile Version မ်ားျပဳလုပ္ေပးထားၾကပါတယ္။ Mobile Version မ်ားက Bandwidth ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသလို မ်က္ႏွာျပင္ေသးတဲ့ ဖုန္းမ်ားမွာ ၾကည့္ရႈရအဆင္ေျပေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၀က္ဆိုက္တစ္ခုရဲ႕ Desktop Version ကို မိုဘုိင္းဖုန္းကေန အသံုးျပဳခ်င္တဲ့ အေျခအေနမ်ားစြာရွိပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ဖုန္းဟာ မ်က္ႏွာျပင္ႀကီးရင္ Desktop Version နဲ႔ ၀က္ဆိုက္မ်ားၾကည့္ခ်င္မွာပါ။ အခ်ိဳ႕၀က္ဆိုက္မ်ားက မိုဘုိင္းဗားရွင္းမွာ စြမ္းေဆာင္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ဖယ္ရွားထားတဲ့အတြက္ အဲဒီစြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳခ်င္ရင္ Desktop Version ကို အသံုးျပဳခ်င္မွာပါ။ မိုဘိုင္းဗားရွင္းရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေနာက္တစ္ခုက Navigate ျပဳလုပ္ရတာ အခက္အခဲရွိပါတယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္ IMDB ၀က္ဆိုက္ကိုၾကည့္ပါ။
IMDB ၀က္ဆိုက္မွာ ဟာသရုပ္ရွင္မင္းသား Will Ferrell ပါ၀င္ပတ္သက္တဲ့ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားကို ၾကည့္ခ်င္တယ္ဆိုပါစို႔။ ဘေရာက္စာကေန Will Ferrell ရဲ႕ IMDB Page ကို သြားပါ။


Full Filmography ကို ႏွိပ္ပါ။

ဒါဆိုရင္ Will Ferrell ပါ၀င္ပတ္သက္တဲ့ က႑မ်ားကို လင့္မ်ားအေနနဲ႔ ေတြ႔ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လင့္တစ္ခုခ်င္းစီကို ႏွိပ္ၿပီး ဇာတ္ကားတစ္ခုခ်င္းစီမွ မင္းသားရဲ႕ ပါ၀င္တဲ့ အခန္းက႑ကိုၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ကုန္ေစၿပီး အဆင္မေျပလွပါဘူး။ Desktop Version မွာဆိုရင္ေတာ့ မင္းသား ပါ၀င္ပတ္သက္တဲ့ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားအားလံုးကို Web Page တစ္ခုထဲကေနျမင္ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းတဲ့အခ်က္က IMDB ၀က္ဆိုက္က Desktop Version ကို အလြယ္တကူ ေျပာင္းၾကည့္လို႔ရေအာင္ျပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၀က္ဆိုက္အမ်ားစုကေတာ့ Desktop Version ကို ေျပာင္းၾကည့္ဖို႔ ျပဳလုပ္ေပးထားျခင္းမရွိပါဘူး။
ဒီလိုအေျခအေနမွာ မိုဘိုင္းဘေရာက္စာမ်ားရဲ႕ Settings ကေန Desktop Version ကို ေျပာင္းလဲၾကည့္ရႈဖို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ားရွိပါတယ္။

iOS Device
---------------
iPhone , iPad မ်ားရဲ႕ Default Browser ျဖစ္တဲ့ Safari မွာ Desktop Version ကို ေျပာင္းလဲၾကည့္ရႈဖို႔ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ကို Apple က ျပဳလုပ္ေပးထားျခင္းမရွိပါဘူး။ အဲဒီစြမ္းေဆာင္ခ်က္ပါရွိတဲ့ ဘေရာက္စာကေတာ့ Google Chrome ျဖစ္ၿပီး Apple App Store ကေန အခမဲ့ရယူႏုိင္ပါတယ္။ Chrome Browser မွာ ၀က္ဆိုက္တစ္ခုရဲ႕ Desktop Version ကို ေျပာင္းလဲၾကည့္ရႈခ်င္ရင္ ညာဘက္အေပၚေထာင့္က Menu ကို ႏွိပ္ၿပီး Request Desktop Site ကို ႏွိပ္ပါ။


Chrome ရဲ႕အားနည္းခ်က္က Desktop Version ကို Default အားျဖင့္ Enable ျပဳလုပ္လို႔မရပါဘူး။ ဆိုလိုတာက ၀က္ဆိုက္တစ္ခုကို ဖြင့္တိုင္း Mobile Version ကေန Desktop Version ကို အေပၚကနည္းအတိုင္း အၿမဲေျပာင္းလဲေပးရမွာပါ။ Desktop Version ကို Default အားျဖင့္ Enable ျပဳလုပ္ေပးႏုိ္င္တဲ့ မိုဘိုင္းဘေရာက္စာက Puffin Web Browser ျဖစ္ပါတယ္။ Puffiin Web Browser ကို အခမဲ့အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး ၀က္ဆိုက္တစ္ခုရဲ႕ မိုဘိုင္းဗားရွင္းကို အလြယ္တကူ Disable လုပ္ႏို္င္ပါတယ္။ Puffin Web Browser ဟာ အခေပးဗားရွင္းလည္းရွိေပမယ့္ အခမဲ့ဗားရွင္းမွာ Desktop Version ကို အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။
Puffin Web Browser ကို အင္စေတာ လုပ္ၿပီးရင္ ညာဘက္အေပၚေထာင့္က Menu ကိုႏွိပ္ပါ။ More > Settings > User Agent ထဲသြားၿပီး User Agent ကို Desktop ေျပာင္းပါ။


ဒါဆိုရင္ Puffiin Browser ကေန ၀က္ဆိုက္ေတြၾကည့္တိုင္း Desktop Version နဲ႔ ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိုဘိုင္းဗားရွင္းကို ျပန္အသံုးျပဳခ်င္ရင္ အေပၚကနည္းအတိုင္း User Agent ထဲသြားၿပီး iPhone ကို ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။

Android
-----------
Google က Android ရဲ႕ Default Browser ျဖစ္တဲ့ Chrome မွာ Desktop Version ကို အလြယ္တကူေျပာင္းလဲႏုိင္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။ ၀က္ဆုိက္တစ္ခုကိုဖြင့္ၿပီး ဖုန္းရဲ႕ Menu ခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။ Request desktop site မွာ အမွန္ျခစ္ေပးပါ။

Chrome ရဲ႕ အားနည္းခ်က္က iOS မွာလိုပဲ Desktop Version ကို အၿမဲတမ္း Enable လုပ္လို႔မရပါဘူး။ ဒီလိုလုပ္ဖို႔အတြက္ Puffin Web Browser ကိုပဲ အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ Puffin Web Browser ကို Google Play Store မွာ အခမဲ့ အသံုးျပဳႏုိ္င္ပါတယ္။ ဘေရာက္စာကို အင္စေတာ လုပ္ၿပီးရင္ ညာဘက္အေပၚေထာင့္က Menu ကိုႏွိပ္ပါ။ Settings ထဲသြားၿပီး Mobile Browser Mode မွာ အမွန္ျခစ္ျဖဳတ္ေပးပါ။


Windows Phone
--------------------
Windows Phone ရဲ႕ Default Browser ျဖစ္တဲ့ Internet Explorer မွာ မိုဘုိင္းဗားရွင္းကို အၿမဲတမ္း Disable လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ Internet Explorer ရဲ႕ More > Settings > Website preference မွာ မိုဘုိင္းဗားရွင္း ကေန Desktop Version ကို ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။


အရိုးရွင္းဆံုးနည္း
--------------------
မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားမွာ ၀က္ဆိုက္တစ္ခုရဲ႕ Desktop Version ကို အသံုးျပဳဖို႔ အရိုးရွင္းဆံုးနည္းက ၀က္ဆိုက္မွာ Desktop Version ကို ေျပာင္းႏုိင္တဲ့ လင့္ ကို ႏွိပ္တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ၀က္ဆိုက္တိုင္းမွာေတာ့ အဲဒီစြမ္းေဆာင္ခ်က္ကို ထည့္ေပးထားျခင္းမရွိပါဘူး။ အဲဒီလိုအေျခအေနမွာ အေပၚကနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

သူရ
Myanmar Digital Life Journal

မႈိစားၿပီး အဆိပ္သင့္ကာ သားအဖေလးဦး ေသဆုံး

Posted by drmyochit Monday, June 30, 2014, under | No comments

ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ တီြဗ်ာလ္ေက်းရြာတြင္ မႈိစားၿပီး သားအဖေလးဦးစလုံး ေသဆုံးသြားကာ သမီးျဖစ္သူမွာမူ ေဆးကုသမႈ ဆက္လက္ခံယူေနရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သတင္းရရွိသည္။

ေတာထဲမွရရွိလာေသာ ေဒသအေခၚ ေဒါင္းမႈိစားရာမွ သားအဖေလးဦး အစာအဆိပ္သင့္ခဲ့သျဖင့္ ေက်းရြာဆရာ၀န္ႏွင့္ပင္ ေဆးကုသမႈခံယူခဲ့သည္။

ဇြန္လ ၂၃ ရက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္သုံးရက္အၾကာ ဇြန္လ ၂၇ ရက္တြင္ ဖခင္ႏွင့္ အငယ္ဆုံးသားတုိ႔ ေသဆုံးသြားၿပီး သမီးျဖစ္သူႏွင့္ သားႏွစ္ဦးတုိ႔မွာ မသက္သာ၍ ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္စဥ္ သားႏွစ္ဦးမွာ လမ္းတြင္ ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။ သမီးျဖစ္သူမွာ ၀ယ္ဇလီေဆး႐ုံတြင္ အတြင္းလူနာအျဖစ္ ဆက္လက္ေဆးကုသမႈခံယူေနဆဲျဖစ္သည္ဟု တီြဗ်ာလ္ေက်းရြာသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

7 Day

ေအာင္ဆန္းသူရိယဘြဲ႔ ရရွိထားသူမ်ား

Posted by drmyochit Monday, June 30, 2014, under | No comments(၁) ေအာင္ဆန္းသူရိယ ေအးခ်ိဳ (၁၉၄၈) - ဗုိလ္မွဴး (က်ဆုံး) / ျပည္ေထာင္စု စစ္ရဲတပ္ရင္း (၂၁)
(၂) ေအာင္ဆန္းသူရိယ တိုက္ခၽြန္း (၁၉၅၀) - ဗုိလ္ (ေနာင္တြင္ဗိုလ္ၾကီး) / အမွတ္(၁) ခ်င္းေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္း

(၃) ေအာင္ဆန္းသူရိယ လွေသာင္း (၁၉၄၉) - တပ္သား (က်ဆုံး) / အမွတ္(၃) ဗမာ့ေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္း

(၄) ေအာင္ဆန္းသူရိယ ေစာျမင့္ (၁၉၅၁) - တပ္သား (က်ဆုံး) / အမွတ္(၁)ကရင္ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း

(၅) ေအာင္ဆန္းသူရိယ ေစာဘရီ (၁၉၅၁) - အရပ္သား (က်ဆုံး) / အမွတ္(၂) ေျချမန္တပ္မဟာဌာနခ်ုပ္ (တဲြဖက္)

(၆) ေအာင္ဆန္းသူရိယ စြပ္ဗဟာဒူးရိုင္း (၁၉၅၀) - တပ္သား (က်ဆုံး) / အမွတ္(၄)ေျခလ်င္တပ္ရင္း

(၁) ေအာင္ဆန္းသူရိယ ေအးခ်ိဳ
-----------------------------
ကုိယ္ပုိင္အမွတ္ - ၾကည္း ၅၁၈၀

ဘြဲ႕ရစဥ္အဆင့္ - ဗုိလ္မွဴး

အမည္ - ေအးခ်ိဳ(က်ဆုံး)

အျမင့္ဆုံးရရွိသည့္ဘြဲ႕/ႏွစ္ - ေအာင္ဆန္းသူရိယ (၁၉၄၈)

ဘြဲ႕ရရွိစဥ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္တပ္ - ျပည္ေထာင္စု စစ္ရဲတပ္ရင္း (၂၁)

ဘြဲ႕အပ္ႏွင္းခံရေသာအမိန္႕အာဏာ - ၁၀/အထူး/၅၀

ဘြဲ႕ရရွိပုံျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း ။ ၁၉၄၈ ၾသဂုတ္လအတြင္း ကြန္ျမဴနစ္တပ္မ်ားသည္ အင္အားအလုံးအရင္းျဖင့္ ရန္ကုန္ျမဳိ႕ကုိတုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္ရန္ ျပည္-ရန္ကုန္ကားလမ္းအတိုင္း ခ်ီတက္လာရာ ၁၉-၄-၄၈ ည ၇ နာရီခန္႕အခ်ိန္ နတၱလင္းျမိဳ႕အနီးရွိဖုိးသာေအာင္ကုန္း တံတားတဘက္သုိ႕အေရာက္တြင္ နတၱလင္းတြင္တပ္စြဲထားေသာ ျပည္ေထာင္စုစစ္ရဲတပ္ရင္း (၂၁)၏ တပ္ရင္းမွဴးဗုိလ္မွဴးေအးခ်ိဳသည္ အင္အားအဆမတန္မ်းျပားေသာရန္သူတို႕အား မိမိအသက္ကုိပဓာနမထားပဲ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံခုခံတုိက္ခုိက္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္တပ္မ်ား ဆက္လက္ျပီး မခ်ီတက္ႏိုင္ေတာ့ပဲ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားခဲ့ရသည္။

ဗုိလ္မွဴးေအးခ်ိဳသည္ ယင္းကဲ့သုိ႕ထူးကဲျမင့္မားလွေသာရဲစြမ္းသတၱိ၊ ၾကံ႕ခုိင္ေသာစိတ္ဓါတ္တုိ႕ျဖင့္ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံခုခံ တုိက္ခုိက္ရင္း ျပင္းထန္စြာဒဏ္ရာရရွိကာ ၁၉၄၈ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႕တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္တာ၀န္ေက်ပြန္စြာ အသက္ေပးလွဴသြားသူျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ရဲစြမ္းသတၱိဆုိင္ရာအျမင့္ဆုံးျဖစ္ေသာ ေအာင္ဆန္းသူရိယဘြဲ႕ကုိ ပထမဆုံးခ်ီးျမွႈင့္ျခင္းခံရသူျဖစ္သည္။

(၂) ေအာင္ဆန္းသူရိယ တိုက္ခၽြန္း
-------------------------
ကုိယ္ပုိင္အမွတ္ - ၾကည္း ၇၂၈၈

ဘြဲ႕ရစဥ္အဆင့္ - ဗုိလ္ (ေနာင္တြင္ဗိုလ္ၾကီး)

အမည္ - တုိက္ခၽြန္း

အျမင့္ဆုံးရရွိသည့္ဘြဲ႕/ႏွစ္ - ေအာင္ဆန္းသူရိယ (၁၉၅၀)

ဘြဲ႕ရရွိစဥ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္တပ္ - အမွတ္(၁) ခ်င္းေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္း

ဘြဲ႕အပ္ႏွင္းခံရေသာအမိန္႕အာဏာ - ၁၀/အထူး/၅၀

ဘြဲ႕ရရွိပုံျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း ။ ၁၉၄၉ ခု ဧျပီလတြင္ အင္းစိန္ျမိဳ႕ကုိအခုိင္အမာစုိးမုိးထားသည့္ ေကအင္ဒီအုိမ်ားအား ဗမာ့တပ္မေတာ္ကတုိက္ထုတ္ေခ်မႈန္းရာတြင္ ၁၆-၄-၄၉ ေန႕ နံနက္ပုိင္းတြင္ အမွတ္(၁)ခ်င္းေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္း စစ္မ်က္ႏွာရွိ တပ္ခြဲတခြဲအား ရန္သူတုိ႕၏၀ုိင္း၀န္းပစ္ခတ္ျခင္းကုိခံေနရစဥ္ ဗိုလ္တုိက္ခၽြန္းသည္ ရန္သူမ်ားအတြင္း၀င္ေရာက္ကာ အမ်ားအျပားက်ဆုံးေအာင္ သူရသတၱိေျပာင္ေျမာက္စြာ တုိက္ခုိက္ေခ်မႈန္းႏိုင္ခဲ့သည့္ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည္။

ဗုိလ္တုိက္ခၽြန္းသည္ ယင္းသုိ႕စံတင္ေလာက္သည့္ ရဲစြမ္းသတၱိ၊ ဂုဏ္ျပဳေလာက္သည့္စြန္႕စားျခင္းတုိ႕ျဖင့္ ၁၀-၄-၄၉ ေန႕ ေစာ္ဘြားၾကီးကုန္းတုိက္ပြဲတြင္လည္းေကာင္း၊ ၁၆-၄-၄၉ ေန႕ ဦးစကၠိန္ေက်ာင္းတုိက္ပြဲတြင္လည္းေကာင္း၊ ၁၈-၄-၄၉ ေန႔ ရန္သူ႕ခံကတုတ္ကုိေခ်မႈန္း တုိက္ခုိက္ရာတြင္လည္းေကာင္းအသက္ကုိပဓါနမထားပဲ ရဲ၀့ံစြန္႕စားစြာ တာ၀န္ထမ္းရြက္ခဲ့သည့္အတြက္ႏိုင္ငံေတာ္၏အျမင့္ဆုံးစြမ္းရည္သတၱိဘြဲ႕ ျဖစ္ေသာေအာင္ဆန္းသူရိယဘြဲ႕ကုိခ်ီးျမွႈင့္ျခင္းခံရသည္။

ဗိုလ္တုိက္ခၽြန္းသည္ ယခင္တုိက္ပြဲတြင္လည္း ရဲစြမ္းသတၱိေျပာင္ေျမာက္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က သူရဘြဲ႕ခ်ီးျမွင့္ျခင္း ခံရသူျဖစ္သည္။

(၃) ေအာင္ဆန္းသူရိယ လွေသာင္း
------------------------------
ကုိယ္ပုိင္အမွတ္ - ၈၈၈၆၅

ဘြဲ႕ရစဥ္အဆင့္ - တပ္သား

အမည္ - လွေသာင္း(က်ဆုံး)

အျမင့္ဆုံးရရွိသည့္ဘြဲ႕/ႏွစ္ - ေအာင္ဆန္းသူရိယ (၁၉၄၉)

ဘြဲ႕ရရွိစဥ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္တပ္ - အမွတ္(၃)ဗမာ့ေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္း

ဘြဲ႕အပ္ႏွင္းခံရေသာအမိန္႕အာဏာ - ၁၀/အထူး/၅၀

ဘြဲ႕ရရွိပုံျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း ။ ၁၉၄၉ ခု ဧျပီလ ၂၈ရက္ေန႕မနက္ ၀၃၀၀ နာရီတြင္ ဒုိက္ဦးစစ္မ်က္နာတြင္ အင္အားအဆမတန္ မ်ားျပားေသာေကအင္(န)ဒီအုိမ်ားက အမွတ္(၃)ဗမာ့ေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္း ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ကို၀ုိင္း၀န္းတုိက္ခုိက္ရာ တပ္သားလွေသာင္းသည္ အသက္ကုိပဓါနမထားပဲ ရဲ၀ံ့စြန္႕စားစြာ ရန္သူအမ်ားအျပားက်ဆုံးေအာင္ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံတုိက္ခုိက္ျခင္းျဖင့္ ရန္သူ၏ထုိးစစ္ကုိဟန္႕တားႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ မိမိဘက္မွ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအထိခုိက္မရွိဆုတ္ခြာေပးႏိုင္ေအာင္ ေနာက္ခ်န္ကာဘရင္းစက္ေသနတ္ျဖင့္ ကာပစ္ပစ္ေပးေနစဥ္ရန္သူ႕လက္ခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္အသက္ေပးလွဴသူျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အျမင့္ဆုံးစြမ္းရည္သတၱိဘြဲ႕ ျဖစ္ေသာေအာင္ဆန္းသူရိယဘြဲ႕ကုိခ်ီးျမွႈင့္ျခင္းခံရသည္။

တပ္သားလွေသာင္းသည္ ရခုိင္၊ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ၊ဇီးကုန္း၊၀က္ေကာ္ႏွင့္ အင္းစိန္တုိက္ပြဲတုိ႕တြင္လည္း အသက္ကုိပဓါနမထားပဲ၊ထူးကဲျမင့္မားေသာရဲစြမ္းသတၱိ၊ၾကံခုိင္ထက္ျမက္ေသာစိတ္ဓါတ္တို႕ျဖင့္ ထူးခၽြန္စြာတာ၀န္ထမ္းရြက္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

(၄) ေအာင္ဆန္းသူရိယ ေစာျမင့္
----------------------------
ကိုယ္ပိုင္အမွတ္ - B/00603

ဘဲြ့ရရွိစဥ္ကအဆင့္ - တပ္သား

အမည္ - ေစာျမင့္(က်ဆံုး)

အျမင့္ဆံုးရရွိသည့္ဘဲြ့ - ေအာင္ဆန္းသူရိယ

ရရွိသည့္နွစ္ - ၁၉၅၁

ဘဲြရရွိစဥ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္
တပ္ရင္း - အမွတ္(၁)ကရင္ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း၊ အမွတ္(၂) ေျချမန္တပ္မ ဌာနခ်ုပ္(တဲြဖက္)

ဘဲြ့အပ္နွင္းခံရေသာ အမိန့္အာဏာ - ၃/အထူး/၅၂

ဘဲြ့ရရွိပံု ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း

တပ္သားေစာျမင့္သည္ သံေတာင္ျမို့နယ္၊ ေရသိုးျကီးရြာတြင္ ေကအင္ဒီအိုမ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံေနရေသာ ဗိုလ္မွဴးျကီးေမာင္ေမာင္နွင့္ အဖဲြ့အား ကယ္ထုတ္ရန္ အရပ္သားေစာဘရီနွင့္အတူ (၈.၆.၅၁)ေန့တြင္ သြားေရာက္ျပီး ဗိုလ္မွဴးျကီးေမာင္ေမာင္နဲ့အဆက္အသြယ္ယူနိုင္ခဲ့ကာ (၂၄.၆.၅၁)တြင္ ေစာဘရီနွင့္ အရပ္သား(၄)ဦးပါ အဖဲြ့ငယ္ကို ဦးေဆာင္ျပီး ရန္သူ့နယ္ေျမအတြင္း ထပ္မံ၀င္ေရာက္နိုင္ခဲ့သည္။

တပ္သားေစာျမင့္နွင့္အဖဲြ့သည္ (၂၈.၆.၅၁)ရက္ေန့ညတြင္ အခက္အခဲမ်ိုးစံုတို့အားေက်ာ္ျဖတ္ကာ ဗိုလ္မွဴးျကီးေမာင္ေမာင္တို့အား ခ်ုပ္ထားေသာ အခ်ုပ္ခန္းအား ၀င္ေရာက္စီးနင္းလ်က္ ေအာင္ျမင္စြာကယ္ထုတ္ခဲ့သည္။

ယင္းသို့ ကယ္ထုတ္စဥ္ ရန္သူတို့၏ ျပင္းထန္စြာ ၀ိုင္း၀န္းပစ္ခတ္မႈေျကာင့္ ေျခေထာက္တြင္ ဒဏ္ရာရရွိလဲက်သြားခဲ့ေသာ္လည္း မိမိဒဏ္ရာကို ဂရုမထားပဲ ဗိုလ္မွူးျကီးေမာင္ေမာင္နွင့္အဖဲြ့ကို ေဘးကင္းရာသို့ ေရာက္ရွိသည့္တိုင္ ရန္သူမ်ားကို က်ည္ကုန္သည္အထိ ပစ္ခတ္ျပီးေနာက္ မိမိအတြက္ ၀န္မေလးေစရန္ က်န္ရွိသည့္ လက္ပစ္ဗံုးျဖင့္ အသက္ကိုစေတးကာ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ အသက္ကိုေပးလွူခဲ့သူျဖစ္သည္။

တပ္သားေစာျမင့္သည္ ယင္းကဲ့သို့ မိမိရဲေဘာ္မ်ားအတြက္ ကိုယ္က်ိုးမဖက္အသက့္စြန့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ အလြန္ျမင့္ျမတ္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ရဲစြမ္းသတၱိဆိုင္ရာ အျမင့္ဆံုးဘဲြ့ျဖစ္ေသာ ေအာင္ဆန္းသူရိယ ဘဲြ့အားခ်ီးျမွင့္ျခင္း ခံရသည္။

ဆရာမန္းသင့္ေနာင္(ေကာ့ကရိတ္) ရဲ့စာအုပ္ကပါ။

(၅) ေအာင္ဆန္းသူရိယ ေစာဘရီ
----------------------------
ကိုယ္ပိုင္အမွတ္ - မရွိ

ဘဲြ့ရရွိစဥ္က အဆင့္ - အရပ္သား

အမည္ - ေစာဘရီ (က်ဆံုး)

အျမင့္ဆံုးရရွိသည့္ဘဲြ့ - ေအာင္ဆန္းသူရိယ

ရရွိသည့္နွစ္ - ၁၉၅၁

ဘဲြ့ရရွိစဥ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္ တပ္ရင္း - အမွတ္(၂) ေျချမန္တပ္မဟာဌာနခ်ုပ္ (တဲြဖက္)

ဘဲြ့ရရွိပံု ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း

ေစာဘရီသည္ သံေတာင္ျမို့နယ္၊ ေရသိုးျကီးရြာတြင္ ေကအင္ဒီအိုမ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံေနရေသာ ဗိုလ္မွဴးျကီးေမာင္ေမာင္နွင့္ အဖဲြ့အား ကယ္ထုတ္ရန္ တပ္သားေစာျမင့္နွင့္အတူ (၈.၆.၅၁)ေန့တြင္ သြားေရာက္ျပီး ဗိုလ္မွဴးျကီးေမာင္ေမာင္နဲ့ အဆက္အသြယ္ယူခဲ့ကာ (၂၄.၆.၅၁)တြင္ ရန္သူ့နယ္ေျမအတြင္း ထပ္မံ၀င္ေရာက္နိုင္ခဲ့သည္။

ေစာဘရီဦးေဆာင္ေသာ အဖဲြ့သည္ (၂၈.၆.၅၁)ရက္ေန့ညတြင္ အခက္အခဲမ်ိုးစံုတို့အားေက်ာ္ျဖတ္ကာ ဗိုလ္မွဴးျကီးေမာင္ေမာင္တို့အား ခ်ုပ္ထားေသာ အခ်ုပ္ခန္းအား ၀င္ေရာက္စီးနင္းလ်က္ ေအာင္ျမင္စြာကယ္ထုတ္ခဲ့သည္။ထိုတိုက္ပဲြတြင္ ရန္သူမ်ားမွ အျပင္းအထန္ ၀ိုင္း၀န္းပစ္ခတ္ခံရျပီး ဒဏ္ရာရရွိကာ အသက္ဆံုးရႈံးခဲ့သည့္ သူရဲေကာင္းတစ္ဦး ျဖစ္သည္။

ေစာဘရီသည္ မိမိအား ေပးအပ္သည့္တာ၀န္ကို ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္သည္အထိ ထူးကဲျမင့္မားေသာ ရဲစြမ္းသတၱိျဖင့္ တိုက္ခိုက္ရင္း နိုင္ငံေတာ္အတြက္ အသက္ေပးလွူခဲ့သည့္အတြက္ ရဲစြမ္းသတၱိဆိုင္ရာ အျမင့္ဆံုးဘဲြ့ျဖစ္ေသာ ေအာင္ဆန္းသူရိယ ဘဲြ့ကိုခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္..။

ဆရာမန္းသင့္ေနာင္(ေကာ့ကရိတ္) ရဲ့စာအုပ္ကပါ။
(ေစာဘရီဟာ အရပ္သားဆိုေပမယ့္ အလင္း၀င္ ေကအင္ဒီအိုေဟာင္းျဖစ္သည္)

(၆) ေအာင္ဆန္းသူရိယ စြပ္ဗဟာဒူးရိုင္း
--------------------------------

ကုိယ္ပုိင္အမွတ္ - ၀၁၉၁၄

ဘြဲ႕ရစဥ္အဆင့္ - တပ္သား

အမည္ - စြက္(က္) ဗဟာဒူးရုိင္း (က်ဆုံး)

အျမင့္ဆုံးရရွိသည့္ဘြဲ႕/ႏွစ္ - ေအာင္ဆန္းသူရိယ (၁၉၅၀)

ဘြဲ႕ရရွိစဥ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္တပ္ - အမွတ္(၄)ေျခလ်င္တပ္ရင္း

ဘြဲ႕အပ္ႏွင္းခံရေသာအမိန္႕အာဏာ - ၁၀/အထူး/၅၁

ဘြဲ႕ရရွိပုံျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း ။ ၁၉၅၀ ခု ဇြန္ ၁၇၊၁၈ ရက္တုိ႕တြင္ အမွတ္(၄)ေျခလ်င္တပ္ရင္း၏ (ဃ)တပ္ခြဲသည္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း တာေလမွပန္ခီသုိ႕ခ်ီတက္စဥ္ အင္အားအဆမတန္မ်ားျပားေသာ ရန္သူတရုတ္ျဖဴေသာင္းက်န္းသူ မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ တပ္သားစြက္(က္) ဗဟာဒူးရိုင္းသည္ မိမိတပ္ခြဲ၏ရိကၡာတင္ထရပ္ကား(၇)စီးကုိ ရန္သူ၀ုိင္း၀န္းပစ္ခတ္မႈမွ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံခုခံကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ မိမိတပ္ခြဲအား ရန္သူအင္အားၾကီးမားစြာ ၀ိုင္း၀န္းပစ္ခတ္ေနသည့္ၾကားမွ ဘရင္းစက္ေသနတ္ျဖင့္ ရန္သူ ၁၀၀ ေက်ာ္ က်ဆုံးသည္အထိမိမိအသက္ကုိ ပဓါနမထားပဲ ရန္သူမ်ားအတြင္းသုိ ႕ရဲ၀ံ့စြန္႕စားစြာ၀င္ေရာက္ ပစ္ခတ္ရင္း ရန္သူ၏လက္ပစ္ဗုံးထိမွန္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္အသက္ေပးလွဴခဲ့သူျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အျမင့္ဆုံးစြမ္းရည္သတၱိဘြဲ႕ျဖစ္ေသာေအာင္ဆန္းသူရိယဘြဲ႕ကုိခ်ီးျမွႈင့္ျခင္းခံရသည္။

စြက္(က္) ဗဟာဒူးရုိင္းသည္ ယခင္ကလည္း ရဲစြမ္းသတၱိေျပာင္ေျမာက္မႈအတြက္ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္က သူရဲေကာင္းမွတ္တမ္း၀င္တံဆိပ္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္း ခံရသူျဖစ္သည္။

Reference :
-------------
From Tea Shot

ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကုိ ခြင့္ျပဳေပးမည္ ဆုိေသာ္လည္း အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းဘဏ္မ်ားအား ျပည္ပႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္သည့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း၌သာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည္

Posted by drmyochit Monday, June 30, 2014, under | No comments


အငယ္ေထြး

ျပည္ပဘဏ္မ်ားအား ခြင့္ျပဳေပးသည္ ဆိုေသာ္လည္း ယင္းဘဏ္မ်ားအား အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္ပႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ကိုၿဖိဳးမင္းသိမ္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ငါးခုကေန အမ်ားဆံုး ၁ဝ ခုေလာက္အထိကို စက္တင္ဘာလမွာ ေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္က ဇြန္ ၂၅ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ဖြင့္ခြင့္ျပဳရာတြင္ ယခုျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ခြင့္ျပဳေပးမယ့္ စနစ္သည္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ခြဲ လာေရာက္ဖြင့္လွစ္ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္တစ္ခုက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုမၸဏီအသစ္တစ္ခု ထူေထာင္ၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

ဦးၿဖိဳးမင္းသိမ္းက “ဗဟိုဘဏ္နဲ႔ ၾကားနာတဲ့ အေနအထားအရ ဆိုရင္ေတာ့ ဘဏ္မ်ားနဲ႔ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဥပေဒကိုလည္း ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြဝင္တဲ့ ကာလမွာပဲ အဆင္ေျပေအာင္၊ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ေတြကို ျမန္မာျပည္မွာ လက္ခံတဲ့ ပံုသဏၭာန္က Subsidiary ပံုစံမ်ဳိးေပါ့။ ဥပေဒနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေအာင္ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ခြင့္ျပဳေပးမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ျပည္တြင္းက ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြ ရပ္တည္လႈပ္ရွားႏိုင္ဖို႔ အတြက္ကို အမိန္႔ၫြန္ၾကားခ်က္ ၈၈ ခုေပါ့။ ဒါေတြကိုလည္း အျမန္ဆံုး ထြက္မယ္ေျပာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အမ်ဳိးသားဘဏ္ေတြအားလံုး ရပ္တည္ရတာ လြယ္ကူေအာင္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့ လတ္တေလာမွာ ငါးဘဏ္ေလာက္ပဲ ခြင့္ျပဳေပးဖို႔နဲ႔ ေနာက္ပိုင္းမွသာ တိုးခ်ဲ႕ေပးဖို႔ အၾကံဳျပဳထားပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။ အကယ္၍ အမိန္႔ၫြန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္မည္ဆိုပါက ျပည္တြင္း၌ရွိေသာ ဘဏ္မ်ားလည္း ျပင္ဆင္ရန္ အခ်ိန္ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ၎က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

“အခုဝင္လာတဲ့ ဘဏ္ေတြက ျပည္တြင္းမွာ retail လုပ္ခြင့္ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီကိစၥရပ္ေတြကိုေတာ့ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြနဲ႔ပဲ လာလုပ္ရမယ္လုိ႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာလည္း တစ္ဖက္က သေဘာတူထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းမွာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားရဲ႕ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကိုပဲ လုပ္မွာေပါ့။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေငြေရးေၾကးေရးမူဝါကို အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ေအာင္ပဲ ႀကိဳးစားမယ္။ ၿပီးေတာ့ ဝန္ထမ္းခန္႔ထားေရးမွာလည္း သူတို႔ခန္႔မယ့္ ဝန္ထမ္းကို သူတို႔ဘာသာသူတို႔ စီစဥ္မယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ပုဂၢလိကဝန္ထမ္းကို မထိခိုက္ေအာင္ လုပ္ပါ့မယ္လို႔ ကတိျပဳထားပါတယ္” ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိမ္းက ဆိုသည္။

“အခု ခြင့္ျပဳေပးလုိက္ေပမယ့္ လက္ကား (wholesale) ပဲ ရပါတယ္၊ လက္လီဘဏ္လုပ္ငန္း (retail) မရဘူးေလ။ ေပးရင္ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြ အေျခအေန ဆိုးသြားမွာပါ။ လက္ကားဘဏ္လုပ္ငန္း ဆိုတာက သူ႔တို႔သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေတြအတြက္ ေငြေခ်းေပးတာတို႔ လုပ္လို႔ရပါတယ္။ လက္လီဘဏ္လုပ္ငန္းကေတာ့ hire purchase လုပ္တာတို႔၊ တစ္ဦးခ်င္းဆီက လက္ခံယူတာတို႔ေပါ့။ အဲဒါေတြေတာ့ သူတို႔လုပ္လို႔ မရပါဘူး။ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြပဲ ဆက္လုပ္သြားမွာပါ” ဟု ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူ ဦးစံသိန္းက ေျပာၾကားသည္။    

Eleven Media Group

အင္အားႀကီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ အမ်ဳိးသားေရးပါတီ အာဏာရ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ စစ္တပ္အာဏာသိမ္း ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံတို႔ ၀န္းရံေနသျဖင့္ ျမန္မာ႔ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ေအာင္ျမင္ရန္ ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးစားရမည္ဟု ျမန္မာ႔အေရး ေလ့လာေနသည့္ The Educational Initiatives မွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Mr. Igor Blazevic ေျပာၾကား

Posted by drmyochit Monday, June 30, 2014, under | No comments

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားျပ ေျမပုံ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ေအာင္ျမင္မႈ မရရိွရန္ အင္အားႀကီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ အမ်ဳိးသားေရး ပါတီမွ လက္ရွိ အာဏာရရွိထားသည့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ စစ္တပ္မွ မၾကာခဏ အာဏာသိမ္းယူေလ့ရွိသည့္ ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ား ဝန္းရံေနသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ေအာင္ျမင္ရန္ ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခစိုက္၍ ေလ့လာေနသည့္ The Educational Initiatives မွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Mr. Igor Blazevic က ေျပာၾကားသည္။

အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီေရးဆုိင္ရာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားအား ေလ့လာေနသည့္ The Educational Initiatives အဖြဲ႔ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပြားေနသည့္ ဒီမိုကေရစီေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ေလ့လာ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ရွိေနျခင္း ရွိမေနျခင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဇြန္ ၂၆ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရွိ The Educational Initiatives အဖြဲ႔႐ံုးခန္းတြင္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ျပည္သူလူထုအား ဖိႏွိပ္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုၾကား ျပႆနာ မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား ႀကီးမားသည့္ႏုိင္ငံ၊ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ႏုိင္ငံ၊ ေရနံသဘာဝဓာတ္ေငြ႔ သယံဇာတမ်ားအား ေပါႂကြယ္ဝ၍ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားအား အာဏာလက္ဝယ္ရွိသူမ်ား ရယူထားသည့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းအား မလိုလားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား ဝန္းရံေနျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ား ရွိေနပါက ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိမႈ မရွိေၾကာင္း Mr. Igor Blazevic က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ မေကာင္းလို႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္ မေအာင္ျမင္တာေတြ ရွိတယ္။ ဥပမာ ႐ုရွားႏုိင္ငံ ရွိေနလို႔ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ ယူကရိန္း၊ ဘီလာ႐ုဇ္ စတဲ့ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ မေအာင္မျမင္ အခက္ေတြ႕ေနသလို ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏိုင္ငံေၾကာင့္ ဘာရိန္း၊ အီရန္၊ ဆီးရီးယား စတဲ့ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ မေအာင္မျမင္ ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ဒီမိုကေရစီစနစ္ မေအာင္မျမင္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတင္ မကဘူး။ အမ်ဳိးသားေရးကို ဦးစားေပးတဲ့ပါတီ အာဏာရသြားတဲ့ အိႏၵိယႏုိင္ငံနဲ႔ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ဆိုေပမယ့္ စစ္တပ္က မၾကာခဏ အာဏာသိမ္းတဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔၊ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္မႈေၾကာင့္ ဘာသာေရးျပႆနာေတြ ျဖစ္ပြားတတ္တဲ့ သီရိလကၤာႏိုင္ငံတို႔က ဝန္းရံထားတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြက ဒီမိုကေရစီလိုလားတဲ့ႏုိင္ငံ မရွိျဖစ္ေနတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ၿပိဳပ်က္ႏုိင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အကုန္ရွိေနတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီ စိန္ေခၚမႈ အရမ္းႀကီးေနတယ္။ ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးစားရမယ္” ဟု Mr. Igor Blazevic က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ အာဏာရရွိထားသူမ်ား အေနႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိ၍ အာဏာဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Mr. Igor Blazevic က သံုးသပ္သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ အေနအထားမ်ားလည္း ရွိေနၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အေနအထားမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း Mr. Igor Blazevic က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပဋိပကၡမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ အာဏာရပါတီ အစိုးရအၾကား လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ားအျဖစ္ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအား လက္ရွိ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအတိုင္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ပါဝင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ ပါ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း၊ ၅၉ (စ) အား ဖ်က္သိမ္းေပးျခင္း၊ အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္အစား လက္ရွိက်င့္သံုးသည့္ ႏုိင္သူအကုန္ယူ စနစ္ကိုသာ က်င့္သံုးသင့္ျခင္း၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံအား ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေစႏုိင္ခဲ့သည့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရး တင္းမာမႈ ေလ်ာ့က်ရန္ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကား ယဥ္ေက်းမႈမ်ား လြတ္လပ္ခြင့္ေပးျခင္း၊ စစ္တပ္၏ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ား ရပ္တန္႔၍ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ တိုးခ်ဲ႕ေနရာယူေနမႈအား ရပ္တန္႔ေပးရန္ လိုအပ္ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေနၿပီး ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွသာ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ တရားမွ်တႏုိင္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား တားဆီးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Mr. Igor Blazevic က ထပ္ဆင့္သံုးသပ္သည္။

ၿဖိဳးေဝ
Eleven Media Group

Water poisoning ေရအဆိပ္သင့္ျခင္း

Posted by drmyochit Monday, June 30, 2014, under | No comments

ေရဆိပ္သင့္ျခင္းလို႔ ေခါင္းစဥ္တပ္ေပမဲ့ ေသာက္တဲ့-သံုးတဲ့ေရထဲမွာ အဆိပ္ပါတာ မဟုတ္ပါ။ ေရသန္႔ဗူးထဲကေရေတြ တအားၾကီး ေသာက္ရင္လဲ အဆိပ္သင့္ႏိုင္တာကို ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးစာနဲ႔ဆို Water intoxication လို႔ ေခၚတယ္။ ေသေကာင္း ေသႏိုင္တယ္။ ဦးေႏွာက္ လုပ္ငန္းေတြ ထိခိုက္ေစမယ္။ Electrolytes ဓါတ္ဆား အခ်ိဳးအစား မမွ်ရာကေန Hyponatremia ေခၚတဲ့ (ဆိုဒီယမ္) နည္းတာျဖစ္ေစတယ္။
အမွတ္တမဲ့ေတာ့ ေရေတြ တအားေသာက္တယ္ ဆိုတာေတာ့ ရွားပါတယ္။ Water drinking contests ေရေသာက္ ျပိဳင္ၾကရင္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ၁၂-၁-၂ဝဝ၇ တံုးက Hold Your Wee for a Wii ေရေသာက္ျပီး ေသးမေပါက္နဲ႔ ဆိုတဲ့ ျပိဳင္ပြဲဝင္သူ ၂၈ ႏွစ္အရြယ္၊ ကေလး ၂ ေယာက္အေမ Jennifer Strange ဟာ ေသသြားလို႔ ျပိဳင္ပြဲစီစဥ္တဲ့ The End ေရဒီယိုက ေဒၚလာ ၁၆႕၅ သန္း ေလွ်ာ္လိုက္ရတယ္။

ေဆးရံုေတြမွာ လူနာကို လိုတာထက္ ေရပါတဲ့ Drips ေတြ အမ်ားၾကီး သြင္းရင္လဲ ဒုကၡေပးမယ္။ ေရေကာင္းေရသန္႔ကေန အဆိပ္လို႔ ေခၚေတာ့မယ္။ တန္ေဆး၊ လြန္ေဘး အစစ္ျဖစ္တယ္။

လူ႔ကိုယ္ခႏၶာမွာ ပါးစပ္ႏႈတ္ခမ္းကေန စအိုအထိရွိတဲ့ အစာလမ္းကေန ေရကို စုပ္ယူႏိုင္စြမ္းရွိတယ္။ အစာအိမ္နဲ႔ အူေတြကေန အမ်ားဆံုး စုပ္ယူေပးတယ္။ ေရ နဲ႔ Sodium (ဆိုဒီယမ္) ဓါတ္ဆားက တြဲေနတယ္။ တသမတ္ထဲ မွ်ေနရတယ္။ (ဆဲလ္) တခုရဲ႕ အျပင္ဝန္းက်င္နဲ့ (ဆဲလ္) အတြင္ကလဲ မွ်ေနရတယ္။ ေရက မ်ားသြားခ်ိန္မွာ (ဆိုဒီယမ္) က နည္းသြားမယ္။ Hyponatremia ေခၚတယ္။ တေနရာရာမွာ ဓါတ္ဆားအခ်ိဳးအဆ ကဲမယ္-နည္းမယ္ဆိုရင္ (ဆဲလ္) နံရံကေန Osmosis (ေအာ့စ္ေမာဆစ္) အျပန္အလွန္ စုပ္ယူ-စုပ္ထုတ္ျခင္း ျဖစ္စဥ္အရ ညီေစအာင္ ၾကိဳးစားလိမ့္မယ္။ (ဆဲလ္) ေတြ ေဖါင္းကားလာလိမ့္မယ္။ Intracranial pressure ဦးေႏွာက္ထဲမွာ ဖိအားေတြ တက္လာလိမ့္မယ္။

Water intoxication ေရအဆိပ္သင့္ျခင္း လကၡဏာေတြစေတာ့မယ္။
• Headache ေခါင္းကိုက္မယ္၊
• Personality changes (ပါဇင္နယ္လ္တီ) ေျပာင္းမယ္၊
• Changes in behavior အမူအယာေျပာင္းမယ္၊
• Confusion စိတ္ရႈတ္ေထြးလာမယ္၊
• Irritability ဂနာမျငိမ္ျဖစ္လာမယ္၊
• Drowsiness အိပ္ခ်င္လာမယ္။
ဆက္ျပီးေတာ့
• Difficulty breathing during exertion ၾကိဳးစားမႈရွိခ်ိန္မွာ အသက္ရွဴလို႔ခက္လာမယ္၊
• Muscle weakness ၾကြက္သားေတြ အားနည္းလာမယ္၊ Twitching အလိုလိုလႈတ္မယ္၊ Cramping နာမယ္၊
• Nausea ပ်ိဳ႕မယ္၊ Vomiting အန္မယ္၊
• Thirst ေရသန္သလိုျဖစ္မယ္၊
• Sensory information နာတာ-ထိတာ-ဖိတာကိုသိမႈေတြ အားယုတ္လာမယ္။
ဆက္ဆိုးလာမယ္ဆိုရင္
• Papillary သူငယ္အိမ္တံု႔ျပန္မႈေလွ်ာ့လာမယ္၊
• Vital signs အေရးအၾကီးဆံုး လကၡဏာေတြ ထိခိုက္လာမယ္။ ဥပမာ Bradycardia ႏွလံုးခုန္ေႏွးမယ္၊ Widened pulse pressure ေသြးဖိအားေျပာင္းလာမယ္။
• Cerebral edema ဦးေႏွာက္ေရာင္လာမယ္။ Brain stem ဦးေႏွာက္အေျခေနရာကိ ုဖိအားသက္ေရာက္လို႔ ဆက္ျဖစ္စရာေတြ ျဖစ္လာမယ္။ Central nervous system dysfunction ဗဟိုဦးေႏွာက္-အာရံုေၾကာစနစ္ ထိခိုက္လာမယ္။
• Seizures တက္မယ္၊ Coma သတိလစ္မယ္၊ Death ေသမယ္။

Risk factors ဘယ္လိုလူေတြမွာ ပိုဆိုးသလဲ။
• ကေလး ငယ္ေလ ဆိုးေလ။ ၉-၆-၂ဝဝ၂ မွာ ၄ ႏွစ္သမီးေလး Cassandra Killpack ကို မေအျဖစ္သူက ေရတဂါလံ ကုန္ေအာင္ အေသာက္ခိုင္းရာကေန ေသသြားလို႔ သူ႔အေမ Jennette Killpack ေထာင္က်တယ္။
• Marathon runners မာရသြန္အေျပးသမား အျဖစ္မ်ားတယ္။ ေရေသာက္မ်ားရာကေန Sodium levels 135 mmol/L ထက္က်လာခ်ိန္မွာ ေရာဂါလကၡဏာေတြ ျဖစ္လာမယ္။
• Overexertion ခြန္အား အသံုးမ်ားတာကေနလဲျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။ ေမာလြန္းလို႔ ေရေတြ တအား ေသာက္ရင္ ျဖစ္မယ္။ ၁၂-၉-၁၉၉၉ မွာ စစ္သင္တန္းဆရာ Michael J. Schindler ေသဆံုးရတယ္။
• MDMA (Ecstasy) ေဆးမ်ိဳးေသာက္ျပီး လုပ္သင့္တာတဲ့ပိုျပီး ခြန္အားစိုက္ရာကေနလဲျဖစ္မယ္။
• Heat stress သိပ္ပူခ်ိန္မ်ိဳးမွာ နားေနရင္နဲ႔ ေရေတြ အေသာက္မ်ားရင္လဲ ျဖစ္မယ္။
• Psychogenic polydipsia စိတ္ေရာဂါရွိသူေတြက ေရပိုေသာက္တယ္။
• Oxcarbazepine ေဆးေၾကာင့္လဲ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။
• Diabetes insipidus ဆီးခ်ိဳေၾကာင့္လဲ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

Treatment ဘယ္လိုကုသမလဲ
• Mild intoxication ေတာ္ေတာ္တန္တန္က ေရာဂါလကၡဏာမျပေသးပါ။ ျဖစ္လာျပီဆိုရင္
• Diuretics ဆီးသြားေစတဲ့ေဆး ေပးရမယ္။
• Vasopressin receptor antagonists ေဆးကိုလဲ သံုးတယ္။

Dr. တင့္ေဆြ

ဂါဇာမွာ အစၥေရးေလေၾကာင္းက ထုိးစစ္ဆင္

Posted by drmyochit Monday, June 30, 2014, under | No comments

ရဲဘက္အဆို အစၥေရးဒံုးက်ည္တိုက္ခုိက္ခံရတဲ့ ေနရာကို ပါလက္စတုိင္းစစ္ေသြးႂကြတစ္ဦးက စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈေနစဥ္။ (ဂၽြန္ ၂၉၊ ၂၀၁၄)အစၥေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြက တနဂၤေႏြေန႔မွာ ဂါဇာကမ္းေျမာင္ေဒသကို ေလေၾကာင္းကေနတိုက္ခိုက္ခဲ့တယ္လို႔ အစၥေရး တာ၀န္ရွိသူေတြကေျပာပါတယ္။ ပါလက္စၥတိုင္းေတြက အစၥေရးနယ္ေျမအတြင္း နယ္စပ္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ေရာ့ကက္ ဒံုးက်ည္ေတြနဲ႔ ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ျပန္လည္ျပဳလုပ္တဲ့ အခု တိုက္ခိုက္မႈအတြင္း ဟားမတ္စ္ စစ္ေသြးႂကြ တဦးေသဆံုးၿပီး ၂ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အစၥေရးပိုင္နယ္ေျမအတြင္းကို ေရာ့ကက္ဒံုးပ်ံနဲ႔တိုက္ခိုက္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ စစ္ေသြးႂကြေတြက ခ်ိန္ရြယ္ တိုက္ခိုက္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ အစၥေရးၾကည္းတပ္ဖြဲ႔ ေျပာခြင့္ရသူက ေျပာပါတယ္။

ပါလက္စတိုင္းစစ္ေသြးႂကြေတြဟာ အစၥေရးႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းကို ေသာၾကာေန႔နဲ႔ စေနေန႔ေတြမွာ ေရာ့ကက္ေတြနဲ႔ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါတယ္။ ေရာ့ကက္ဒံုးက်ည္တခုဟာ Sderot (ဆဒါေရာ့) ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ စက္႐ံုတခုကို ထိမွန္ခဲ့ၿပီး စက္႐ံု မီးေလာင္ႂကြမ္း သြားခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဇြန္လဆန္းပိုင္းကစၿပီး ဂါဇာ ကမ္းေျမာင္ေဒသမွာေနထိုင္တဲ့ ပါလက္စတိုင္း စစ္ေသြးႂကြေတြဟာ အစၥေရးႏိုင္ငံအတြင္းကို ေရာ့ကက္ဒံုးက်ည္ အလံုးေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ပစ္ခတ္ခဲ့တယ္လို႔ အစၥေရးစစ္တပ္ကေျပာပါတယ္။

ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔က ဂါဇာျမစ္ အေနာက္ဖက္ျခမ္းမွာ အစၥေရးႏိုင္ငံသား ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္တခ်ိဳ႕ ေပ်ာက္ဆံုး ခဲ့ၿပီးေနာက္ အစၥေရးနဲ႔ ပါလက္စတိုင္းၾကားမွာ အေျခေနေတြ တင္းမာလာခဲ့တာပါ။ အဲဒီလူငယ္ေတြကို ဟားမတ္စ္အဖြဲ႔က ျပန္ေပးဆြဲသြားတာ ျဖစ္တယ္လို႔ အစၥေရးကစြပ္စြဲထားပါတယ္။


ဗြီအိုေအ (ျမန္မာဌာန)

ထုိင္းစစ္တပ္က လူပြဲစားေတြ စႏွိမ္နင္းမည္

Posted by drmyochit Monday, June 30, 2014, under | No comments


ထိုင္းႏုိင္ငံ အေနာက္ပိုင္း စမြတ္စခံုအရပ္က ေရလုပ္ငန္းမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြ

ထိုင္းအစိုးရအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတြင္းမွာ တရားမဝင္ေရာက္ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံေတြက အလုပ္သမားေတြအေပၚ ျပင္းထန္တဲ့ အေရးယူမႈေတြ လုပ္မွာမဟုတ္ဘဲ ေနာက္ကြယ္ကေန လူကုန္ကူးေနတဲ့ပဲြစားေတြကို အဓိက အေရးယူႏွိမ္နင္းသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္းစစ္တပ္အႀကီးအကဲက မေန႔က ႏိုင္ငံေတာ္မိန္႔ခြန္းထဲမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူကုန္ကူးမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနတဲ့ ေနရာေတြ ျဖစ္တဲ့ ငါးဖမ္းေလွေတြမွာ ေရာင္းစားခံေနရသူေတြကို အရင္ဆံုး ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္သင့္တယ္လို႔ လူကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေဆာင္ရြက္ေနသူေတြက ေျပာပါတယ္။ အျပည့္အစံုကိုေတာ့ ဆက္သြယ္စံုစမ္းထားတဲ့ ထုိင္းအေျခစိုက္ ဗီြအိုေအသတင္းေထာက္ မေအးေအးမာက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံတကာ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအစီရင္ခံစာထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို Tier-2 ေစာင့္ၾကည့္စာရင္းမွာထည့္ထားေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ထုိင္းနဲ႔ မေလးရွားႏိုင္ငံေတြကေတာ့ Tier-3 အဆိုးဆံုးအဆင့္ကို သတ္မွတ္ခံထားရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံရဲ႕ အာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရဟာ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ႏုိင္ငံတကာအစိုးရေတြနဲ႔ ဌာနဆုိင္ရာေတြနဲ႔ေတြ႔ဆံုၿပီး လူကုန္ကူးမႈ ပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္အေၾကာင္း ေျပာခဲ့တာပါ။ လူကုန္ကူးမႈႏွိမ္နင္းေရကို ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ထုိင္းအစိုးရစစ္ေခါင္းေဆာင္က ႏုိင္ငံေတာ္ကိုေျပာတဲ့ မိန္႔ခြန္းမွာ အခုလို ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။

ထုိင္းစစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္က ႏိုင္ငံေတာ္ကိုေျပာႀကားတဲ့အထဲမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြၾကား လူကုန္ကူးမႈမရွိေအာင္၊ မာဖီးယားဂိုဏ္းလို ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းေတြနဲပ သူတို႔နဲ႔ဆက္စပ္ေနတဲ့ ပဲြစားေတြ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမရွိေအာင္ ႏွိမ္နင္းသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့တာပါ။

ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ကပဲ ႏုိင္ငံျခားသား အလုပ္သမားေတြနဲ႔ လူကုန္ကူးမႈ ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရး ယာယီစီမံခ်က္အျဖစ္ အမိန္႔အမွတ္ ၇၀/၂၅၅၇ ကို လည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအထဲမွာလည္း လူကုန္ကူးမႈ၊ လုပ္အား ေခါင္းပံုျဖတ္မႈေတြ၊ အလုပ္သမားေတြကို အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကားမႈ မရွိေစေရးေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

ထုိင္းလူကုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ရဲေတြနဲ႔ လူကုန္ကူးသူေတြကို ကယ္ဆယ္ေနတဲ့ ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအဖဲြ႔က ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေက်ာ္ေသာင္း ကေတာ့ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းမွာ လူကုန္ကူးမႈေတြ တုိက္ဖ်က္တဲ့အခါမွာ ေရထြက္လုပ္ငန္းလုပ္တဲ့ေနရာေတြက ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းေတြမွာ ေရာင္းစားခံရသူေတြကို အရင္ ကယ္ဆယ္သင့္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

“လံုးဝ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကင္းစင္တဲ့ ေပ်ာ္ရင္လုပ္၊ မေပ်ာ္ရင္ျပန္ဆိုတဲ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ေပးၿပီးေတာ့မွ သန္႔စင္ပစ္လိုက္ရမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အဲဒီငါးလုပ္ငန္းမွာ နာရီေပါင္း ၾကာၾကာခုိင္းေစဖို႔အတြက္ အခေၾကးေငြ မ်ားစြာေပးႏုိင္တဲ့ စနစ္မ်ဳိးကို လုပ္ရမယ္။ ဂ်ပန္တို႔၊ ကိုရီးယားတို႔ကို ျမန္မာအလုပ္သမားေတြသြားခ်င္တယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ပင္ပန္းသေလာက္ကို အက်ဳိးရွိတယ္၊ ပိုက္ဆံရတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံက ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမွာ အလုပ္သမားရွားပါးေနတာက လုပ္ရသေလာက္ကို ပိုက္ဆံမေပးခ်င္ဘဲ အလကားခုိင္းခ်င္တာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီလို မတရားခုိင္းေစတဲ့ေနရာကို အရင္သန္႔စင္ဖို႔ လိုတယ္။ ေနာက္ၿပီး နယ္ျခားေဒသေတြမွာ မယ္ဆိုင္၊ ေကာ့ေသာင္း၊ ရေနာင္း အဲဒီ နယ္ျခားေတြမွာ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြလာၿပီးေတာ့ လြယ္လင့္တကူ နယ္စပ္မွာ One Stop Service ထားေပး။ ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္းမွာ တရားဝင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရွိဖို႔လိုတယ္။ အဲလိုမွ မဟုတ္လုိ႔ရွိရင္ ဗမာျပည္ကထြက္လာတဲ့သူေတြ အလုပ္႐ံုကိုလာဖို႔အတြက္ ဘယ္လုပ္ငန္းရွင္ကမွ သြားမေခၚဘူး။ အလုပ္လုပ္ခ်င္တဲ့ အလုပ္သမားကလည္း ဘယ္အလုပ္ရွင္ကိုမွ ဆက္သြယ္လို႔မရဘူး။ အဲဒီလို မလုပ္ရင္ မာဖီးယားဂိုဏ္းတို႔၊ ပဲြစားဂိုဏ္းတို႔ဆိုတာ ရွိေနအံုးမွာပဲ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ တကယ္လုပ္ဖို႔ေတာ့ လုိလိမ့္မယ္။”

ထုိင္းစစ္တပ္က တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အဖဲြ႔တို႔ဟာ မၾကာေသးခင္ကပဲ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး လူကုန္ကူးမႈဂိုဏ္းေတြကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ေရး အခ်က္အလက္ေတြေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံဟာ လူကုန္ကူးမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဆိုးဆံုးအဆင့္ကေန ေက်ာ္လႊားဖို႔ ႀကိဳးစားေနေပမယ့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြက အလုပ္ရွာေဖြသူေတြ မ်ားေနတာေၾကာင့္ လူကုန္ကူးမႈေတြ ျဖစ္ေနရေၾကာင္း ေျပာဆိုေနၾကတာပါ။ စစ္အစိုးရတက္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ ျမန္မာျပည္ကေန ထုိင္းႏိုင္ငံကို သြားေရာက္ၿပီး တရားမဝင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသူေတြကို တရားဝင္အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေအာင္၊ တရားဝင္ေနထုိင္ခြင့္ရေအာင္၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရေအာင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ေတြကို စနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေပးမယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီလို တရားဝင္အေထာက္အထားေတြ ရရွိဖို႔ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔ကစၿပီး မဟာခ်ဳိင္ေဒသမွာ One Stop Service (ေန႔ခ်င္းၿပီးအစီအစဥ္) ဖြင့္ၿပီး အလုပ္သမားလက္မွတ္ေတြ စတင္ထုတ္ေပးေတာ့မွာျဖစ္တယ္လို႔ ေၾကညာထားပါတယ္။

‪‎VOA‬ Burmese Fan Page

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္