Sunday, March 16, 2014

ကိုယ္ဝန္ တားနည္းေတြဟာ အျပစ္လြတ္ပါသလား

Posted by drmyochit Sunday, March 16, 2014, under | No comments


ပဋိသေႏၶတားနည္း မ်ိဳးစံုရွိတာမွာ ထိေရာက္မႈ နဲ႔ ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳးေတြ ေရးထားျပီးပါျပီ။ အခု ရႈေဒါင့္သစ္ကေန ၾကည့္ပါမယ္။

ကိုယ္ဝန္တားနည္းေတြကို ဘာသာေရးက ခြင့္ျပဳသလား-မျပဳဘူးလား။ ေဆြးေႏြး၊ ျငင္းခုံေနၾကတာေတြ ရွိပါတယ္။ ခြင့္မျပဳတာေတြလဲ ရွိသလို ခြင့္ျပဳတာေတြလဲ ရွိတယ္။ အရင္က တားထားခဲ့ျပီး ေနာက္မွာ ခြင့္ျပဳလာတာေတြလဲ ရွိတယ္။ ဘယ္ေပၚမွာ အေျခခံၾကသလဲ၊ အေျခခံသင့္ၾကသလဲ။ ၾကိဳက္တာ ယူပါေလ။ ေဆးပညာအရသာ ေျပာပါ့မယ္။

Fertilization အဖို-အမ ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖစ္စဥ္ဆိုတာ က်ားသုက္ပိုး Spermatozoön နဲ႔ ရင့္မွည့္ေနတဲ့ မ-မ်ိဳးဥ Ovum တို႔ ႏွစ္ခုသား ထိေတြ႔-ေပါင္းစပ္ၾကတာ ျဖစ္တယ္။ သားအိမ္ျပြန္ အဖ်ားပိုင္းမွာ အဖို-အမ ေပါင္းစပ္တာ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္မွာ သားအိမ္အထဲကို ဆင္းလာတယ္။ အဲလို ဆင္းလာရင္းနဲ႔ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္တာကို Segmentation လို႔ ေခၚတယ္။

အမွန္က ထိေတြ႔-ေပါင္းစပ္ ကတည္းကေန ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေနတာပါ။ ေနာက္ဆံုး Implantation သြားျပီးတြယ္ကပ္ရမဲ့ သားအိမ္ အတြင္းဆံုး အလႊာအထိ ၇-၈ ရက္ ၾကာတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အေရးေပၚတားေဆးဟာ ၃-၅ ရက္အတြင္း သံုးရတာမို႔ အျပစ္လြတ္တယ္ အလြယ္ေျပာႏိုင္တယ္။ ဆက္ဖတ္ပါအံုး။

ေပါင္းစပ္တယ္ဆိုတာ အဖိုဘက္က သူ႔မ်ိဳးဗီဇသေဘာ၊ အမဘက္ကလဲ သူ႔မ်ိဳးဗီဇသေဘာေတြ ႏွစ္မ်ိဳး Fuse တသားထဲ ျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းစပ္လိုက္ၾကတာ ျဖစ္တယ္။ သက္ရွိတိုင္းရဲ႕ အေျခခံဟာ (ဆဲလ္) တခုျဖစ္တယ္။ အခုလို အဖို-အမ ေပါင္းစပ္တာကေန တခုထဲေသာ (ဆဲလ္) ျဖစ္လို႔ သူ႔မွာ Nucleus (ႏူကလိယပ္စ္) အသစ္လဲ ျဖစ္လာေတာ့တယ္။ အဲလို
လာေပါင္းၾကတဲ့ Male pronucleus အဖိုရဲ႕ (ပရိုႏူကလိယပ္စ္) ထဲကေရာ Female pronucleus အမရဲ႕ (ပရိုႏူကလိယပ္စ္) ေရာကေန Chromosomes (ခရိုမိုဇုမ္း) အေရအတြက္ အတူအညီကုိ ရေစတယ္။

ကိုယ္ဝန္-တားေဆးေတြကေန Fertilization မျဖစ္ေစအာင္ လုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ Medical community ေဆးပညာ နယ္ပယ္မွာ Pregnancy ကိုယ္ဝန္ဆိုတာ Implantation of a fertilized egg in the lining of a woman’s uterus “ေပါင္းစပ္ျပီးသား မ်ိဳးဥကေန အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ သားအိမ္နံရံမွာ လာေရာက္တြယ္ကပ္မႈ ျဖစ္ေျမာက္လာတာ” လို႔ ေခၚတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ဆရာဝန္ေတြ ဘက္ကေနေျပာရင္ အဲဒီအဆင့္ မေရာက္ေသးသမွ် ကိုယ္ဝန္ရတယ္လို႔ မေခၚဘူး။ ကိုယ္ဝန္တားနည္း မ်ိဳးစံုရွိတာမွာ အုပ္စုခြဲရင္ ၄ မ်ိဳးရမယ္။

ပဌမအုပ္စု
• Spermicides က်ားသုက္ပိုးေသေဆး (Nonoxynol-9) ပါတဲ့ေဆးျဖစ္တယ္။ Tablets, jelly (gel), films, and foams စသျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိတယ္။ သေႏၶအဆင့္ မေရာက္လာခင္ မ-မ်ိဳးဥနဲ႔ေတာင္ မေတြ႔ေစဘူး သုက္ပိုးေသသြားေစတယ္။

ဒုတိယအုပ္စု
• Male and female condoms က်ား-မ (ကြန္ဒြမ္) အစြပ္ေတြက က်ား-သုက္ပိုးေတြကို မ-မ်ိဳးဥနဲ႔ မေတြ႔ေအာင္ ၾကားခံေပးထားတဲ့ အဆီးအတားျဖစ္တယ္။ Fertilization အဖို-အမ ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖစ္စဥ္ မျဖစ္ေစဘူး။ သေႏၶအထိ မေရာက္ေစႏိုင္ဘူး။ ဘယ္ဘက္က ၾကည့္ၾကည့္ လြတ္မယ္ထင္ပါတယ္။
• Intrauterine Contraceptive Device (IUCD or IUD) သားအိမ္ထဲထည့္ ပစၥည္းဆိုတာကလဲ က်ားသုက္ပိုးကို မ-မ်ိဳးဥနဲ႔ မေတြ႔ေစႏိုင္ဘူး။ အဖို-အမ ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖစ္စဥ္ မျဖစ္ေစဘူး။ သေႏၶအထိ မေရာက္ေစႏိုင္ဘူး။ ဘယ္ဘက္က ၾကည့္ၾကည့္ လြတ္မယ္ထင္ပါတယ္။
• သဘာဝနည္းေတြဆိုတာ (က) ရက္ေရွာင္နည္း သို႔မဟုတ္ ျပကၡဒိန္နည္း၊ (ခ) သုက္ရည္ ျပင္ပစြန္႔ထုတ္နည္း နဲ႔ (၈) ကေလး ႏို႔တိုက္ျခင္းနည္း နည္းေတြအားလံုးကလဲဘဲ အဖို-အမ ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖစ္စဥ္ မျဖစ္ေစဘူး။ သေႏၶအထိ မေရာက္ေစႏိုင္ဘူး။ ဘယ္ဘက္က ၾကည့္ၾကည့္ လြတ္မယ္ထင္ပါတယ္။
• Diaphragms and caps သားအိမ္ဝအဖံုးေတြကလဲ က်ားသုက္ပိုးမ်ားအား မမ်ိဳးဥႏွင့္ မေတြ႔ေစေအာင္ ၾကားခံေပးထားတဲ့ အဆီးအတားမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ အဖို-အမ ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖစ္စဥ္ မျဖစ္ေစဘူး။ သေႏၶအထိ မေရာက္ေစႏိုင္ဘူး။ ဘယ္ဘက္က ၾကည့္ၾကည့္ လြတ္မယ္ထင္ပါတယ္။

တတိယအုပ္စု
• Male and female sterilization ေယာက္်ား-မိန္းမ သားေၾကာျဖတ္ျခင္းဟာ ရာသက္ပန္ ကေလး မႏိုင္ေတာ့တဲ့ နည္း ျဖစ္တယ္။ က်ားသုက္ပိုး ထြက္လာရတဲ့ လမ္းေၾကာင္း၊ ဘယ္နဲ႔ညာ ႏွစ္ဘက္လံုးကို ျဖတ္ျပစ္လိုက္တာ ျဖစ္တယ္။ အမ်ိဳးသမီးဆိုလဲ သုတ္ပိုးနဲ႔ မ်ိဳးဥေတြေတြ႔ၾကမဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို ျဖတ္လိုက္တာ ျဖစ္လို႔ အသက္ကိစၥ ဘာမွ မပါေစလို႔ အျပစ္လြတ္-မလႊတ္ စဥ္းစားႏိုင္ပါတယ္။

စတုတၳအုပ္စု
• Estrogen နဲ႔ Progestogen ေဟာ္မုန္း ႏွစ္မ်ိဳးပါ တေန႔တလံုး ေသာက္ရတဲ့ ကိုယ္ဝန္တားေဆးေတြဟာ လတိုင္း ထြက္ရမဲ့ မမ်ိဳးဥ ထြက္မလာေအာင္ တားဆီးေပးတယ္။ သားအိမ္အဝရွိ ခြ်ဲက်ိတဲ့အရည္ဟာ ျပစ္ေစးလာျပီး၊ က်ားသုက္ပိုးကို သားအိမ္ထဲ မဝင္ေစေအာင္ တားထားတယ္။ သားအိမ္ အတြင္းနံရံကို ပါးလႊာေစလို႔ Fertilization အဖို-အမ ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖစ္စဥ္ ျဖစ္အံုးေတာ့ Implantation သေႏၡဥ တြယ္ကပ္ျခင္းကိုလည္း တားဆီးေပးတယ္။
• Progestogen ေဟာ္မုန္းတမ်ိဳးပါ Depo-Provera ၃ လခံ ထိုးေဆးဟာ မမ်ိဳးဥအိမ္မွ မမ်ိဳးဥ မထြက္ေစဘို႔ တားဆီးေပးတယ္။ သားအိမ္အဝရွိ ခြ်ဲက်ိတဲ့အရည္ဟာ ျပစ္ေစးလာျပီး၊ က်ားသုက္ပိုးကို သားအိမ္ထဲ မဝင္ေစေအာင္ တားထားတယ္။ သားအိမ္ အတြင္းနံရံကို ပါးလႊာေစလို႔ Fertilization အဖို-အမ ေပါင္းစပ္ျခင္း ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္အံုးေတာ့ Implantation သေႏၡဥ တြယ္ကပ္ျခင္းကိုလည္း တားဆီးေပးတယ္။
• အေရျပား ေဆးကပ္ခြါ၊ Contraceptive patch ဟာ ေဟာ္မုန္းေတြ ပါတယ္။ မမ်ိဳးဥ မထြက္ေစေအာင္ တားဆီးတယ္။ သားအိမ္အဝရွိ ခြ်ဲက်ိတဲ့အရည္ဟာ ျပစ္ေစးလာျပီး၊ က်ားသုက္ပိုးကို သားအိမ္ထဲ မဝင္ေစေအာင္ တားထားတယ္။ သားအိမ္ အတြင္းနံရံကို ပါးလႊာေစလို႔ Implantation သေႏၡဥ တြယ္ကပ္ျခင္းကိုလည္း တားဆီးေပးတယ္။
• ေဟာ္မုန္းမပါ စားေဆး Centchroman ေခၚ Saheli Tablets က မမ်ိဳးဥထြက္တာကို တားဆီးျခင္း မလုပ္ဘဲ၊ Implantation သားအိမ္အတြင္းနံရံကို လာတြယ္ကပ္တဲ့ျဖစ္စဥ္ကို တားဆီးျခင္းျဖစ္တယ္။
• Progestogen-only pill (ပီ-အို-ပီ) ေဆးလံုးေၾကာင့္ သားအိမ္အဝရွိ ခြ်ဲက်ိတဲ့အရည္ဟာ ျပစ္ေစးလာျပီး၊ က်ားသုက္ပိုးကို သားအိမ္ထဲ မဝင္ေစေအာင္ တားထားတယ္။ သားအိမ္ အတြင္းနံရံကို ပါးလႊာေစလို႔ Fertilization အဖို-အမ ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖစ္စဥ္ ျဖစ္အံုးေတာ့ Implantation သေႏၡဥ တြယ္ကပ္ျခင္းကိုလည္း တားဆီးေပးတယ္။ Cerazette ေဆးက
မမ်ိဳးဥထြက္တာကို တားဆီးေပးတယ္။
• Contraceptive implant အေရျပားေအာက္ ထည့္ရတဲ့ ဆံညွပ္အရြယ္၊ ျပြန္ေခ်ာင္းကေလးဟာ Progestogen ေဟာ္မုန္းပါတယ္။ မ-မ်ိဳးဥမထြက္ေစဘို႔ တားဆီးတယ္။ သားအိမ္ အဝရွိ ခြ်ဲက်ိတဲ့ အရည္ဟာ ျပစ္ေစးလာေစကာ က်ားသုက္ပိုးကို သားအိမ္ထဲ မဝင္ေစေအာင္ တားထားတယ္။ သားအိမ္ အတြင္းသား နံရံကို ပါးလႊာေစလို႔ Fertilization အဖို-အမ ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖစ္စဥ္ ျဖစ္အံုးေတာ့ Implantation သေႏၡဥ တြယ္ကပ္တာကို တားဆီးေပးတယ္။
• The intrauterine system (IUS) သားအိမ္ထဲထည့္ တာရွည္ခံေဆး T ပံုရွိတဲ့ ပလပ္စတစ္ကေန Progestogen ေဟာ္မုန္းအား တေျဖးေျဖး ထုတ္ေပးေနတယ္။ သားအိမ္အဝရွိ ခြ်ဲက်ိတဲ့ အရည္ဟာ ျပစ္ေစးလာျပီး၊ က်ားသုက္ပိုးကို သားအိမ္ထဲ မဝင္ေစေအာင္ တားထားတယ္။ သားအိမ္ အတြင္းနံရံကို ပါးလႊာေစလို႔ Fertilization အဖို-အမ ေပါင္းစပ္ျခင္း ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္အံုးေတာ့ Implantation သေႏၡဥ တြယ္ကပ္ျခင္းကိုလည္း တားဆီးေပးတယ္။
• Vaginal rings သေႏၶတား သားေရကြင္း Etonogestrel (Progesterone) နဲ႔ Ethinyl estradiol (Estrogen) ေဟာ္မုန္းေတြ ထုတ္ေပးေနတယ္။ မ်ိဳးဥအိမ္ကေန မ်ိဳးမထြက္ေစဘူး။ သားအိမ္အဝက အခြ်ဲကို ေစးပ်စ္ေစတယ္။ သားအိမ္ အတြင္းဆံုးအလႊာကို ပါးေစမယ္။ Fertilization အဖို-အမ ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖစ္စဥ္ ျဖစ္အံုးေတာ့ Implantation သေႏၡဥတြယ္ကပ္ ျခင္းကိုလည္း တားဆီးေပးတယ္။
• Emergency Contraception အေရးေပၚတားေဆးေတြကလဲ Estrogen နဲ႔ Progestogen ေဟာ္မုန္း ႏွစ္မ်ိဳး မ်ားမ်ားပါတယ္။ အေရးေပၚတားေဆးေတြက မ-မ်ိဳးဥထြက္လာမွာကို တားဆီးေပးတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ေနာက္က်ေစတယ္။ သားအိမ္အဝရွိတဲ့ ခြ်ဲရည္ကို ထူျပစ္ေစတာမို႔ မ-မ်ိဳးဥ ထြက္ေစအံုးေတာ့ က်ားသုက္ပိုးနဲ႔ ေတြ႔ဘို႔ ခက္ခဲေစတယ္။ သားအိမ္ အတြင္း နံရံကို ပါးလႊာေစတာေၾကာင့္ပါ Fertilization အဖို-အမ ေပါင္းစပ္ျခင္း ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္အံုးေတာ့ Implantation သေႏၶဟာ သားအိမ္မွာ လာမကပ္ေစႏိုင္ပါ။

သတိထားစရာေတြ ဆက္ရွိပါေသးတယ္။ အေရးေပၚတားေဆး ဒုကၡေပးဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ စာတပုဒ္ ေရးထားပါတယ္။ တားေဆး၊ တာနည္းတိုင္းကို ရာႏွဳန္းျပည့္ အာမ မခံႏိုင္ပါ။

တကယ္လို႔ တားတာက မထိေရာက္ရင္ ဖ်က္ရတဲ့အဆင့္ ေရာက္ႏိုင္တယ္။ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ျခင္းရဲ႕ က်န္းမာေရး ေနာက္ဆက္တြဲေတြလဲ ေရးျပီးသားပါ။ ဖ်က္ရျပီဆိုကတည္းက ဥပေဒေၾကာင္း၊ ဘာသာေရးေၾကာင္း၊ လူမႈေရးေၾကာင္းေတြ တသီၾကီး လိုက္လာပါမယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
By HIM

“ဤသတင္း အတိုင္းဆို မေလးစစ္တပ္မွာ တာဝန္မကင္း ျဖစ္မည္”

Posted by drmyochit Sunday, March 16, 2014, under | No comments


(ဘဲလားေလဘာတီ)

လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္ကတည္းက မေလးရွားကေန တ႐ုတ္ကို ထြက္ခြာသြားတဲ့ မေလးရွား ေလေၾကာင္းမွ MH370 ဟာ ယေန႔အထိ ေပ်ာက္ဆုံးေနလ်က္ပါ။ ေပ်ာက္တဲ့ေန႔က စၿပီး ယေန႔အထိ ဂမီၻရဆန္ေနၿပီး သဲလြန္စ ဘာမွမရဘဲ ျဖစ္ေနၾကဆဲ။ ခရီးသည္ ၂၃၉ ဦးနဲ႔ ေလယာဥ္ တစ္စင္းလုံး ေပ်ာက္သြားၿပီး အေမရိကန္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း မ်ားစြာက ေရေၾကာင္း ေလေၾကာင္းကေန ရွာပုံေတာ္ ဖြင့္ေနၾကဆဲပါ။

ေဗဒင္ ဆရာေတြကလည္း တစ္ဖုံ၊ ပညာရွင္ေတြကလည္း တစ္သြယ္ မိမိတို႔ရဲ႕ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ေတြကို ေရွ႕တန္းတင္ လာၾကရာမွာ ပထမဆုံး အားလုံးက Passport အတုနဲ႔ ႏွစ္ေယာက္ ပါသြားတယ္ ဆိုတာကို အေျခခံၿပီး ေလယာဥ္ေတာ့ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ျပန္ေပးဆြဲသြားၿပီလို႔ ထင္ျမင္ခဲ့ၾကသလို ေပါက္ကြဲသြားၿပီလို႔ ဆိုလာၾကျပန္ေတာ့လည္း အၾကမ္းဖက္သမားေတြ လက္ခ်က္ပဲလို႔ ထင္ေၾကး ေပးလာခဲ့ၾက ပါတယ္။

ဒီေတာ့ MH370 ရဲ႕ ကံၾကမၼာဟာ ျပန္ေပးဆြဲ ခံရတာနဲ႔ ေပါက္ကြဲသြားၿပီ ဆိုတဲ့ မ်ဥ္းၿပဳိင္ေပၚမွာပဲ ရွိေနခဲ့ရာမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ရက္ေတြက တ႐ုတ္ Satellite ကေန ႐ိုက္ယူေပးတဲ့ ပင္လယ္ေရျပင္က အပိုင္းအစေတြက ေပါက္ကြဲ သြားၿပီဆိုတဲ့ သက္ေသ၊ သဲလြန္စလို႔ လက္ခံရမယ့္ အေျခအေနမွာပဲ မေလးဝန္ႀကီးက ဒါ MH370 နဲ႔ ဘာမွ မပတ္သက္ဘူးလို႔ ျငင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ MH370 အေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ဆက္ထား လာႏိုင္ၾကသလို မေလးဝန္ႀကီး ကေတာ့ သူတို႔ ေလယာဥ္ကို ျပန္ေပးဆြဲ ခံရတယ္လို႔ပဲ တရားေသ တြက္ထားပါတယ္။ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုမွာ ထင္ျမင္ခ်က္ ကိုယ္စီနဲ႔ ေနလာခဲ့ရာက ေပါက္ကြဲသြားၿပီ အဆိုဘက္ကို လိုက္လို႔ ႏိုင္ငံေပါင္းစုံက တ႐ုတ္ပင္လယ္ တစ္ေၾကာမွာ ေလေၾကာင္း ေရေၾကာင္းကေန ရွာပုံေတာ္ ဖြင့္ေနခ်ိန္မွာပဲ အေမရိကန္က တစ္ခါ အိႏၵိယ သမုဒၵရာထဲကို ရွာရမယ္လို႔ ရွာပုံေတာ္ ဧရိယာကို တိုးခ်ဲ႕လာခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ စစ္သေဘၤာေတြနဲ႔ ေလယာဥ္ေတြကို အိႏၵိယ သမုဒၵရာထဲကို ေစလႊတ္ခဲ့ပါတယ္။

သို႔ေပမယ့္ ဒီရွာပုံေတာ္ေတြကို မေလးရွားဝန္ႀကီး အားရ ေက်နပ္မႈမ်ဳိးကို မျပခဲ့ပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆို သူက သူတို႔ ေလယာဥ္ပ်ံက အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ျပန္ေပးဆြဲ သြားတာပဲလို႔ တထစ္ခ် ယုံၾကည္ထားလို႔ပါပဲ။

ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ ဒီအခ်ိန္မွာပဲ မေလးရွား စစ္တပ္ရဲ႕ Radar က ေလယာဥ္ရဲ႕သဲလြန္စကို ရွာေတြ႕ၿပီလို႔ March 15th မွာ ေနာက္ထပ္ Latest News အေနနဲ႔ သတင္း စာမ်က္ႏွာေတြေပၚ တင္လာခဲ့ၾကပါတယ္။

မေလးစစ္တပ္ရဲ႕ အဆိုကေတာ့ သူတို႔ စစ္တပ္ Radar မွာ MH370 ဟာ ပုံမွန္ပဲ ေကြ႔ၿပီး မေလး ကြၽန္းဆြယ္ကို ျဖတ္လို႔ ေလယာဥ္ဟာ အိႏၵိယ ပင္လယ္မွာ ရွိေနတဲ့ Andaman Islands အက္ဒမင္န္ ကြၽန္းဆီ ဦးတည္ ပ်ံသန္းေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီေလေၾကာင္းလမ္းက ေလယာဥ္ေတြ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းကို ပ်ံသန္းတဲ့ ေလေၾကာင္း လမ္းမလည္း ျဖစ္တယ္လို႔ မေလး စစ္တပ္က Reuter သတင္းဌာနကို ေျပာခဲ့ျပန္ပါတယ္။

မေလးစစ္တပ္က ဒီလို ေျပာလိုက္ေတာ့ မေလး စစ္တပ္မွာ လုံးဝ တာဝန္မကင္း ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ MH370 က Ground Station နဲ႔ အဆက္အသြယ္ ျပတ္သြားၿပီဆိုရင္ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ပဲ ရွိပါတယ္။

ပထမအခ်က္ Signal Box ပ်က္စီးေလာက္ေအာင္ ႀကီးမားတဲ့ ေပါက္ကြဲမႈ ေလယာဥ္မွာ ေပါက္ကြဲခဲ့လို႔ အထူးသျဖင့္ ေလယာဥ္ဦးမွာ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ခဲ့လို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ယင္း Signal Box က ေတာ္႐ံုနဲ႔ မပ်က္စီးႏိုင္သလို တျခား ေလယာဥ္ အလယ္နဲ႔ ပဲ့ပိုင္းမွာ ေပါက္ကြဲတာေတာင္ မပ်က္စီးႏိုင္ဘဲ သူ႔အလုပ္ သူ လုပ္ေနတတ္ပါတယ္။

ဒုတိယ အခ်က္ကေတာ့ ေလယာဥ္ ျပန္ေပးဆြဲလို႔ Hijack ေခါင္းေဆာင္က ၎ Signal Box ကို ပိတ္ထားလို႔ပဲ ဆိုတာ ေသခ်ာေနပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးေပၚ Radar ေတြမွာ Signal Box on ထားရင္ ျဖတ္သန္းသြားတဲ့ ေလယာဥ္တိုင္းရဲ႕ ID က Radar မွာ ေပၚၿပီး Flashing ျပပါတယ္။ အကယ္၍ Signal Box ကို ပိတ္ထားလိုက္ရင္ေတာ့ ေျမျပင္က Radar ေတြမွာ ၎ေလယာဥ္ရဲ႕ ID မေပၚႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီလို ID မေပၚတဲ့ ယာဥ္တစ္စင္းက မိမိ ေလပိုင္နက္ထဲကို ျဖတ္သန္းရင္ သက္ဆိုင္ရာ ေလတပ္ကေန ခ်က္ခ်င္း ထလိုက္ရပါတယ္။ ဒီေတာ့ အားလုံးနဲ႔ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေနတဲ့ MH370 ကလည္း မေလးစစ္တပ္ Radar မွာ MH370 ရဲ႕ ID မေပၚဘဲ Unknown ID အေနအထားနဲ႔ပဲ ျဖတ္သန္းခဲ့မွာ ဧကန္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ မေလးစစ္တပ္ကို ဒီေနရာမွာ ေမးစရာ ႏွစ္ခ်က္ ရွိပါတယ္။ ပထမအခ်က္က Signal Box ကို Off လုပ္ထားၿပီး ID မေပၚဘဲ Radar မွာ ေတြ႔လိုက္တဲ့ ေလယာဥ္ကို MH 370 ပါလို႔ ဘယ္လို ေျပာႏိုင္လဲ ဆိုတာရယ္၊ ေနာက္တစ္ခ်က္ မိမိပိုင္နက္ထဲမွာ ID မပါဘဲ Unknown Object တစ္ခု ျဖတ္သန္းသြားတာကို Radar မွာ ေပၚေနရဲ႕သားနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ စစ္ေလယာဥ္ပ်ံက ခ်က္ခ်င္း ထမလိုက္ခဲ့ၾကတာလဲ ဆိုတဲ့ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ကို ေမးႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလို ေမးရင္ မေလး စစ္တပ္က ေျဖရခက္လိမ့္မယ္။ ထားပါေတာ့။ ေနာက္ၿပီး အၾကမ္းဖက္သမားက ေလယာဥ္ကို Signal Box ပိတ္ၿပီး Unknown ID နဲ႔ ဘယ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ေလပိုင္နက္ေတြကို ျဖတ္သန္းလို႔ ရမွာလဲ။ ထားပါေတာ့။ ႏိုင္ငံေတြ ေလပိုင္နက္ အဝင္မွာ Signal Box ကို ဖြင့္ေမာင္းတယ္ထား Radar ေတြမွာ MH370 ID ေပၚလာရင္ ဒီေလာက္ ဟိုးေလးတေက်ာ္ ျဖစ္ေနတဲ့ MH370 ကို ဘယ္ႏိုင္ငံက ပ်ံသန္းခြင့္ ေပးမလဲ ဖမ္းေတာ့မွာေပါ့။
ဒီေတာ့ ေနာက္ဆုံး စစ္တပ္က ေပးလာတဲ့ အထက္ပါ သတင္းအရ ဆိုရင္ မေလး စစ္တပ္မွာ အထူး တာဝန္မကင္း ျဖစ္သြားမွာေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။
အထက္ပါ သတင္းေၾကာင့္ ယေန႔ MH370 ျပႆနာမွာ လက္ရွိ ေပါက္ကြဲတယ္လို႔ ယူဆခ်က္ေတြဘက္က အားေတြ နည္းလာသလို ျဖစ္သြားၿပီး မေလးဝန္ႀကီးရဲ႕ အစကတည္းက ျပန္ေပးဆြဲ ခံရတယ္လို႔ ထင္ထားတဲ့ ထင္ေၾကးအတြက္ အားေတြနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဘက္ ေရာင္ျခည္သန္းလာေနၿပီ။ တကယ္ပဲ MH370 က မေလးကြၽန္းဆြယ္ ေပၚကေန ျဖတ္သန္းသြားခဲ့တယ္ ဆိုရင္ စစ္တပ္မွာ တာဝန္မကင္းဆုံးလည္း ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ ဒီမေလးစစ္တပ္ Radar ရဲ႕ သက္ေသက ခိုင္မာႏိုင္မလား။ ျဖစ္ႏိုင္မလား ဆိုတာကို ျပန္လည္ သုံးသပ္မယ္ ဆိုရင္ မျဖစ္ႏိုင္ဖုိ႔ မ်ားေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုရင္ မေလးရွားက Islam ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနတာမို႔ အၾကမ္းဖက္ သမားေတြဘက္က Hijack လုပ္ဖို႔ အေၾကာင္း သိပ္မရွိႏိုင္ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး Hijack လုပ္ထားရင္လည္း ျပန္ေပး ေခါင္းေဆာင္ေတြမွာ တစ္ခုခုကို ေတာင္းဆိုရမွာ ျဖစ္တာမို႔ ယခုလို တစ္ပတ္ကိုးသီတင္း ေရငုံေနစရာေတာ့ မရွိပါဘူး။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ဆက္သြယ္လာရမွာပါပဲ။
မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ MH370 ေပ်ာက္ဆုံးေနတာ တစ္ပတ္ေက်ာ္သြားသည့္တိုင္ ယေန႔အထိေတာ့ အထက္ေဖာ္ျပပါ အတိုင္း ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္မ်ား ၾကားမွာ အားလုံး Confuse ျဖစ္ေနၾကရင္း ေခတ္မီ တိုးတက္လွတဲ့ Satellite Communication ေတြ၊ Radar ေတြ ေျမျပင္မွာ တစ္ေပ ပတ္လည္အတြင္း ဘာရွိတယ္လို႔ အေျဖရွာလို႔ ဓာတ္ပုံ ႐ိုက္ယူႏိုင္သလို ေျမေအာက္ သယံဇာတကို ေသာ္မွ ရွာေဖြႏိုင္စြမ္း ရွိတဲ့ အာကာသ Satellite ေတြ ရွိေနပါလ်က္နဲ႔ေတာင္ အေၾကာင္းတရားပါ ကံၾကမၼာရဲ႕ ႐ိုက္ခ်က္ကိုေတာ့ ဘယ္လိုမွ ႀကဳိတင္ ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္း မရွိသလို ကယ္ဆယ္ေရး အတြက္ကိုလည္း ဘယ္လိုမွ အခ်ိန္မီ လုပ္ေပးလို႔ မရေအာင္ အရာရာတိုင္းက ကံၾကမၼာ မႈိင္းမိလို႔ လက္မႈိင္ခ် သြားၾကၿပီပဲ မဟုတ္ပါလား။

အားလုံးရဲ႕ထင္ျမင္ခ်က္အတိုင္း လြဲလို႔ MH370 ခရီးသည္နဲ႔ Crew ေတြ အားလုံး ေဘးမသီ ရန္မခလို႔ ဂမၻီရဆန္ဆန္ ျပန္လာလို႔ အံ့ဖြယ္ တစ္ပါး ျဖစ္ပါေစေသာ္။

ဘဲလား ေလဘာတီ (March 15, 2014 @4:47 Pm)

MISSING MH370: Radar data suggests plane flown deliberately toward Andaman

KUALA LUMPUR: Military radar-tracking evidence suggests a Malaysia Airlines jetliner missing for nearly a week was deliberately flown across the Malay peninsula towards the Andaman Islands, sources familiar with the investigation told Reuters on Friday.

Latest - New Straits Times http://www.nst.com.my/latest/font-color-red-missing-mh370-font-radar-data-suggests-plane-flown-deliberately-toward-andaman-1.512761#commentsForm-748765#ixzz2w0dPKjTv

The Voice Weekly

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္