Thursday, November 28, 2013

ကံပစ္ခ်ရာ

Posted by drmyochit Thursday, November 28, 2013, under | No comments
မိမိတို႔ရဲ႕ယုံမွားမႈ႕သံသယေတြကိုပယ္ေဖ်ာက္ႏိုင္ေစဖို႔ ရရွိထားတဲ့ဘ၀အမွန္ကို ဘယ္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကမွ လုပ္ေပးလို႔ရတယ္ဆိုတဲ့ အယူအစြဲေတြ ယေန႔သူေတာ္စင္မ်ား ရဲ႕သႏၲာန္မွာ အနည္းငယ္မွ်မက်န္ရေအာင္ အား လုံးရဲ႕သႏၲာန္မွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနဲ႔ အသိေတြကိန္းဖို႔အတြက္က ကိုယ့္ရဲ႕ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ဇစ္ျမစ္အမွန္တရား ေတာ္ကုိ ေဖာ္ထုတ္သိခြင့္ရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ သံသယမရွင္းႏိုင္ဘူးလား…ရွင္းႏိုင္ပါတယ္။ ေအး ဒီသံသယေတြ ရွင္းႏိုင္ဖို႔က နဂိုတုန္းကေတာ့ ကုိယ္ျဖစ္လာတဲ့ဘ၀ကို သမိုင္းသုေတသီေတြကလည္းပဲ ေဩာ္ လူနဲ႔ေမ်ာက္က ဆင္သလိုလိုရွိတဲ့အတြက္ ေမ်ာက္ကဆင္းသက္လာသလိုလို၊ တစ္ခ်ဳိ႕ေရွးက်တဲ့အယူေတြေၾကာင့္ ျဗဟၼာ၊သိ ၾကားပဲ ေမြးဖြားလာသလိုလို၊ တန္ခိုးရွင္ေတြဖန္ဆင္းရွင္ေတြကပဲဖန္ဆင္းလို႔ ေပၚလာသလိုလို ဒီလိုမ်ဳိးနဲ႔ပဲ အယူ အစြဲေတြကအားေကာင္းၿပီး လက္ခံလာၾကလို႔ မွားယြင္းတဲ့အယူေတြေနာက္မွာ တေကာက္ေကာက္ပါခဲ့ၾက အခု ဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး ပြင့္ထြန္းလာတဲ့ သာသနာေတာ္နဲ႔ အားလုံးသူေတာ္စင္ေတြ လာဆုံတဲ့အခါမွာ အမွန္တရားေတြကိုနာခြင့္ရလို႔ ဖန္ဆင္းရွင္၊တန္ခိုးရွင္ ဆိုတာေတြလည္း မဟုတ္ပါလား၊ ျဗဟၼာသိၾကားကေမြးဖြား တယ္ဆိုတာလည္း မဟုတ္ပါလား၊ ေမ်ာက္ကဆင္းသက္လာတယ္ဆိုတာလည္း မဟုတ္ပါလား တကယ့္ကိုအ ေၾကာင္းတရားရွိပါလားလုိ႔ ယေန႔မိမိတို႔တရားေတြကိုနာရတဲ့အခါက်ေတာ့ အသိအျမင္ေတြက တိုးတိုးၿပီးေတာ့ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ သံသယေတြကို ကင္းစင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ေကာ ဥာဏ္မေရာက္ဘူးလား…ေရာက္ခဲ့လား။ အဲ့ဒါ ေတြကိုသိႏိုင္ဖို႔အတြက္က ယေန႔သူေတာ္စင္မ်ားေရွ႕ေမွာက္ ေတြ႔ေနရတဲ့ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားကို ေသခ်ာၾကည့္ မယ္ဆိုရင္ေတာ့ သေဘာရွင္းမွာပါ။

ဒီပဋိစၥသမုပၸါဒ္မွာၾကည့္လိုက္ရင္ အကြက္အားျဖင့္ (၄)ကြက္မရွိဘူးလား။ (၁) အကြက္ကို လြန္ခဲ့ၿပီးေသာ အတိတ္လို႔မွတ္ထားေနာ္။(၂)အကြက္က ယခုကိုယ္ရထားတဲ့ဘ၀အမွန္ကို ေဖာ္ ထုတ္ထားတဲ့ ပစၥဳပၸန္ဘ၀။ ဒါေၾကာင့္ ယခုျဖစ္ဆဲပစၥဳပၸန္လို႔မွတ္ထား။ ေဟာဒီရရွိထားတဲ့ဘ၀အမွန္ကိုမသိရင္ (၃)အကြက္မွာဒါေတြကိုျပန္ရေအာင္ႀကိဳးစားေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါကုိလည္းယခုလက္ေတြ႔ပစၥဳပၸန္မွာျပန္ႀကိဳး စားလုိ႔ ယခုျဖစ္ဆဲပစၥဳပၸန္လို႔ (၃)အကြက္ကိုလည္း မွတ္ထားပါ။ (၄)အကြက္က မေရာက္ေသး မရေသးတဲ့ အနာ ဂတ္ကို ေဖာ္ၾကဴးထားတာမို႔လို႔ ေနာင္ျဖစ္လတၱံအနာဂတ္ကာလလို႔ မွတ္ထားပါ။ ကာလအားျဖင့္ သုံးပါး။အကြက္ အားျဖင့္ေတာ့ ေလးကြက္ရွိတယ္ေပါ႔။ ယေန႔မိမိတို႔အားလုံးေရာက္ရွိေနတာက (၂)အကြက္ထဲမွာေနာ္။ အဲ့ေတာ့ (၂)အကြက္ထဲမွာ အားလုံးေသာ သတၱ၀ါေတြ အပါယ္ေလးဘုံကိုေရာက္ေနတဲ့ အပါယ္ေလးဘုံသားေတြလည္းရွိ တယ္၊ လူ႔ျပည္ကိုေရာက္ေနတဲ့ လူသားေတြရွိတယ္၊ နတ္ျပည္ကိုေရာက္ေနတဲ့ နတ္သားနတ္သမီးေတြရွိၾက တယ္၊ ျဗဟၼာျပည္ကိုေရာက္ေနတဲ့ ျဗဟၼာႀကီးေတြလည္းရွိၾကတယ္။ ၃၁ဘုံထဲမွာရွိေနၾကတဲ့သတၱ၀ါေတြအားလုံး ဘယ္အကြက္မွာေတြ႔ရမလဲ…(၂)အကြက္မွာ။

အရင္တုန္းကေတာ့ ျဗဟၼာ၊သိၾကားကပဲ ေမြးဖြားထားသလိုလို၊ တန္ခိုးရွင္၊ဖန္ဆင္းရွင္ေတြကပဲ ဖန္ဆင္းထားသလိုလို ၊ သူတို႔ကိုမကိုးကြယ္ရင္ ဒဏ္ခတ္တဲ့အေနနဲ႔အပါယ္ေလး ဘုံကိုခ်သလိုလို၊ ေကာင္းတာလုပ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားက်ေတာ့လည္း သူတို႔ကိုပူေဇာ္ပသတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ လူ ခ်မ္းသာ ၊ နတ္ခ်မ္းသာကို ေပးသလိုလိုနဲ႔ သလိုလိုနဲ႔တက္လာခဲ့တဲ့ဘ၀ႀကီးဟာ ရွည္ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ အခုျမတ္စြာဘု ရားပြင္လာတဲ့အခါက်မွ ဒါေတြအားလုံး ဘာတစ္ခုမွမဟုတ္ဘူးေဟ့။ ေဟာဒီပစၥဳပၸန္မွာျဖစ္ေပၚေနၾကတဲ့ သတၱ၀ါ ေတြကို ျဖစ္ေပၚေစတဲ့အေၾကာင္းအရာဟာ တစ္ျခားမဟုတ္ပါဘူးဆိုၿပီး အတိတ္မွာမွာေဖာ္ထုတ္ၿပီးေတာ့ အ တိတ္န႔ဲ႔ပစၥဳပၸန္ကို အေၾကာင္းအက်ဳိးဆက္စပ္တဲ့ေနရာမွာ ေသခ်ာသေဘာေပါက္ေအာင္ နားလည္လြယ္ေအာင္...........
ကံပစ္ခ်ရာ သတၱ၀ါ ေရာက္ကာေနရသည္

အခုပစၥဳပၸန္မွာရွိေနၾကတဲ့သတၱ၀ါေတြ ေခါင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္ၿပီးေတာ့ ဆိုင္းဘုတ္ေတြမေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ ဆြဲထား ပါေစ။ အဲ့ဒီျမားေျမာင္လွတဲ့သတၱ၀ါအမ်ဳိးအမည္ေပါင္းကို ဘယ္သူေတြကမ်ား ရေအာင္ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သလဲဆို ေတာ့ကိုယ္ဆိုင္ရာ ဆိုင္ရာအတိတ္ကလုပ္ခဲ့တဲ့ကံက ျပဳလုပ္ေပးတယ္ လို႔မွတ္လိုက္ေနာ္။ ေဟာဒီပစၥဳပၸန္သတၱ၀ါ ေတြကို ဘယ္သူလုပ္ေပး … ကံတရားကလုပ္ေပးတယ္။ အဲ့ဒီကံသခၤါရဆိုတာ ပစၥဳပၸန္မွာေရာက္လာတဲ့သတၱ၀ါ ေတြအတြက္ကို ေဟာဒီအတိတ္က ေဖာ္ၾကဴးထားတဲ့ သခၤါရတစ္လုံးမရွိဘူးလား။ အဲ့ဒီသခၤါရတရားမွာ သုံးမ်ဳိးရွိ တယ္လို႔မွတ္ထား။ ပုညာဘိသခၤါရဆိုတဲ့ ကုသိုလ္၊ အပုညဘိသခၤါရဆိုတဲ့ အကုသိုလ္၊ အနၪၥာဘိသခၤါရဆိုတဲ့ စ်ာန္၊သမထကုသိုလ္ ရယ္ဆိုၿပီး ရွိတယ္။ ကုသိုလ္သခၤါရကို အတိတ္တုန္းကလုပ္ခဲ့ရင္ ယခုပစၥဳပၸန္မွာ လူ႔ဘ၀အ ျဖစ္နဲ႔ ပုံသဏၰာန္အထည္ေတြေနာက္ကိုလုိက္ၿပီး ဆိုင္းဘုတ္ဆြဲထားတဲ့ လူအျဖစ္နဲ႔လည္းေတြ႔ရမယ္၊နတ္အျဖစ္နဲ႔ လည္းေတြ႔ရမယ္၊ ရူပျဗဟၼာအျဖစ္နဲ႔လည္းေတြ႔ရမယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ လူေတြ၊နတ္ေတြ၊ျဗဟၼာေတြကို ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ တရားသည္ ပုညာဘိသခၤါရလို႔မွတ္ထားေနာ္။ အနၪၥာဘိသခၤါရကိုလုပ္ရင္ အရူပျဗဟၼာကိုရေစတယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ စ်ာန္၊သမထကုသိုလ္ေတြကိုလုပ္ရင္ အရူပျဗဟၼာကိုျဖစ္ေစတယ္။ အပုညာဘိသခၤါရကိုလုပ္မယ္ဆိုရင္ အပါယ္ ေလးဘုံက်မယ္၊ အပါယ္ေလးဘုံကိုေရာက္မယ္ေပါ႔။

ကဲဒီလိုဆိုရင္ အတိတ္ကသာ အပုညာဘိသခၤါရကိုလုပ္ရင္ ယေန႔လူ႔ဘုံေရာက္ပါ႔မလား။ နတ္ဘုံ၊ျဗဟၼာဘုံေရာ တက္ခ်င္လို႔ျဖစ္ပါ႔မလား။ သူနဲ႔ထိုက္တန္တဲ့အက်ဳိးေပးသည္ ဘာလဲေမးရင္ အပါယ္ေလးဘုံ။ အတိတ္ကသာေကာင္းမႈ႕ကုသုိလ္ေတြလုပ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ေဟာဒီပစၥဳပၸန္မွာ အပါယ္ေလးဘုံကလြတ္ၿပီး ယေန႔ရတဲ့လူ႔ဘ၀လည္းရမယ္။ ဒီထက္ျမင့္ျမတ္တဲ့ နတ္ဘုံ၊ျဗဟၼာဘုံလည္းရမယ္ဆို ေတာ့ ကုသိုလ္သခၤါရရဲ႕ အေၾကာင္းရွိရင္ သုဂတိဘုံ လူနတ္ျဗဟၼာမရဘူးလား။ အကုသိုလ္လုပ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ အပါယ္ေလးဘုံမက်ဘူးလား။ ကဲဒီလိုဆိုရင္ ၃၁ဘုံထဲရွိေနၾကတဲ့ သတၱ၀ါေတြသည္ ဖန္ဆင္းရွင္၊တန္ခိုးရွင္နဲ႔ဆိုင္ သလား။ ျဗဟၼာ၊သိၾကားကေမြးဖြားတယ္ဆိုတာေရာ လက္ခံစရာအေၾကာင္းရွိသလား။ အဲ့လိုဆိုရင္ ဒုိ႔လုပ္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြ ရွိလား..မရွိဘူးလား …ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီအေၾကာင္းတရားက သတၱ၀ါေတြျဖစ္ရတာသည္ ကံပစ္ခ်လို႔ဆိုရင္ မမွန္ဘူးလား။ အဲ့ဒီကံသခၤါရကို ဘယ္သူက အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့လဲေမးရင္ .. အ၀ိဇၨာ။

ဒါျဖင့္ အ၀ိဇၨာအုပ္ ခ်ဳပ္ၿပီး ကံသခၤါရေတြျပဳလုပ္ၿပီး ေဟာဒီပစၥဳပၸန္မွာ လူ၊နတ္၊ျဗဟၼာအျဖစ္ေတြ႔ရတယ္။ အဲ့ဒီေတြ႔ရတဲ့ ၃၁ဘုံထဲမွာ ေရာက္တဲ့အရပ္ေတြကို အပါယ္ေလးဘုံထက္ လူ႔ဘုံကျမတ္တယ္၊ လူ႔ဘုံထက္နတ္ဘုံကျမတ္တယ္၊ နတ္ဘုံ ထက္ ျဗဟၼာဘုံကျမတ္တယ္လို႔ သူ႔ခ်မ္းသာခ်မ္းသာေလးေတြကို ဆင့္ကဲဆင့္ကဲျပေတာ့ အပါယ္ေလးဘုံထက္ လူ႔ဘ၀ကို သာယာၾကတယ္။ လူ႔ဘုံထက္ နတ္ဘုံကိုသေဘာက်တယ္။ နတ္ဘုံထက္ျဗဟၼာဘုံကို တပ္မက္ေန ၾကတယ္။ အဲ့ဒီလိုမ်ဳိးဆင့္ကဲ ဆင့္ကဲတပ္မက္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ေဟာဒီပစၥဳပၸန္မွာျပန္ၿပီးေတာ့ အပါယ္ ေလးဘုံကိုမက်ရေအာင္ လူ႔ဘုံကိုလိုခ်င္တဲ့တဏွာနဲ႔ေရာ မႀကိဳးစားဘူးလား။ နတ္ဘုံ၊ျဗဟၼာဘုံကိုလိုခ်င္တဲ့ တ ဏွာနဲ႔လည္း ႀကိဳးစားၾကတယ္။ အဲ့ဒီတဏွာအုပ္ခ်ဳပ္ၿပီးေတာ့ ကံသခၤါရေတြလုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ကမၼ ပ စၥယာ ဇာတိဆိုၿပီး အနာဂတ္သံသရာမွာ ဇာတိေခ်ာက္ထဲျပန္မက်ဘူးလား။

ဇာတိဘာသစၥာ…ဒုကၡသစၥာ။ ဇာတိ ဆိုတဲ့တရားရရင္ အိုေသေရာမရဘူးလား။ အိုေသလည္း ဘာသစၥာ…ဒုကၡသစၥာ။ လက္ရွိပစၥဳပၸန္မွာလည္း အပါယ္ေလးဘုံသားလည္း ဒုိ႔ေတြအားလုံးဟာ ေဟာဒီပစၥဳပၸန္မွာေရာက္ေနတယ္လို႔ေျပာေပမယ့္ တကယ္တမ္း က်ေတာ့ ေရာက္ရာဌာနကို ခ်မ္းသာတယ္ ခ်မ္းသာတယ္လို႔ ထင္ခဲ့ၾကတဲ့အရာေတြအားလုံး ဘာတစ္ခုမွမဟုတ္ ပါလားဆိုတာကို ယေန႔သိရေအာင္က ေရာက္လာတဲ့အရပ္ဌာနကိုၾကည့္လုိက္ရင္ အပါယ္ေလးဘုံသားလည္း ၀ိ ညာဏ္ကစတယ္လို႔မွတ္ထား။ လူ႔ျပည္၊နတ္ျပည္၊ျဗဟၼာ့ျပည္ကိုေရာက္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္လည္း ဘယ္ကစလဲ..၀ိညာဏ္။ ဒါဘ၀မွာအဦးဆုံး အစဆုံးျဖစ္တဲ့ ပဋိသေႏၶစိတ္ ၊ခႏၶာအားျဖင့္ ၀ိညာဏကၡခႏၶာ။ သစၥာနဲ႔ေျပာရင္ ဒုကၡသစၥာ။ ဘာနဲ႔စခဲ့တုန္း ..ဒုကၡသစၥာနဲ႔စခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီ၀ိညာဏ္ရတဲ့ပုဂၢိဳလ္တိုင္း ၀ိညာဏပစၥယာ နာမရူပံဆိုၿပီးေတာ့ နာမ္ ရုပ္ေရာမေပၚဘူးလား။ အဲ့ဒီနာမ္ရုပ္မွာ ေစတသိတ္နာမ္ရယ္ ေဟာဒီရုပ္တရားေတြကရယ္က ၃၁ဘုံထဲသတၱ၀ါ ေတြထဲမွာ ၂၈ပါးေသာ ရုပ္ေတြက ပါၿပီးသားဆိုေတာ့ ခႏၶာငါးပါးျပသြားတယ္။

ဆရာေတာ္အရွင္ပုညာနႏၵ၏ ကံျပစ္ခ်ရာတရားေတာ္မွ ထုတ္ႏႈတ္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

Posted by သုံးဆယ္ သား
Words of Buddha

သိပံၸပညာရွင္ Albert Einstein

Posted by drmyochit Thursday, November 28, 2013, under | No comments

Modern Physics ရဲ႕ဖခင္လို႔ အမ်ားကတင္ စားေလ့ရိွတဲ့ သိပံၸပညာရွင္ Albert Einstein ပဲျဖစ္ပါတယ္။ E=mc2 လုိ႔ ဆုိလုိက္တာနဲ႔ German လူမ်ိဳး သိပၸံပညာရွင္ Einstein ကို ရင္းႏွီးၿပီးသား ျဖစ္မွာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ Einstein နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သူ႔ဘ၀အေၾကာင္းေလးေတြနဲ႔ သူ႔ရဲ႕သိပၸံေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကို MYMC ပရိသတ္ၾကီးကို တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ပါ။ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔အတူ ကူညီတင္ဆက္ေပးမယ့္ ဒီေဂ်ကေတာ့ ^AnGeL^ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မျပည့္စံုမူမ်ား ရိွခဲ့တယ္ဆိုရင္လည္း နားလည္မႈနဲ႔ ခြင့္ လႊတ္ေပးမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ကဲ... ဒါဆုိရင္ ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ DJ ကပဲ Einstein ရဲ႕ ငယ္ဘ၀နဲ့ သူၾကီးျပင္းလာပံုေလးကို စတင္ေျပာ ေပးပါအံုးေနာ္။ 

ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းနဲ႔ ငယ္ဘ၀
သိပံၸပညာရွင္ Einstein ရဲ႕ နာမည္အရင္းကေတာ့ Alert Einstein ျဖစ္ပါတယ္။ Einstein ကို ၁၈၇၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာျဖစ္ျပီး ေမြးရပ္ဇာတိကေတာ့ German Empire ၾကီးထဲက ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ Ulm ျမိဳ႕မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သူရဲ႕ဖခင္ကေတာ့ အေရာင္းအ၀ယ္ စီးပြားေရး သမား၊ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ Hermann Einstein ျဖစ္ျပီး မိခင္ကေတာ့ Pauline Einstein ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၈၈၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ Einstein တို႔မိသားစုဟာ Munich ျမိဳ႕ကို ေျပာင္းေရြ႕ခဲ့ျပီး အဲဒီျမိဳ႕မွာပဲ သူ႔အေဖနဲ႔ သူ႔ဦးေလးျဖစ္သူတို႔ဟာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္တဲ့ Company တစ္ခုကို စတင္ထူေထာင္ခဲ့ပါ တယ္။ Einstein ဟာ အသက္ ၅ ႏွစ္ကစျပီး Catholic Elementary School မွာ သံုးႏွစ္ၾကာ ပညာစတင္ သင္ယူခဲ့ပါတယ္။ အသက္ ၈ ႏွစ္အရြယ္မွာ Einstein ဟာ primary နဲ႔ secondary ကို Luitpold Gymnasium ေက်ာင္းမွာ ၇ ႏွစ္တတ္ခဲ့ၿပီးေတာ့ Germany ကို ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ပါတယ္။ ကေလးဘ၀တုန္းက Einstein ဟာ စကားစေျပာဖုိ႔ ေတာ္ေတာ္ေလး အခ်ိန္ယူခဲ့ရေပမယ့္လည္း elementary school မွာေတာ့ ထူးခြ်န္ထက္ျမတ္တဲ့ ေက်ာင္းသားစာရင္းမွာ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

Einstein ဟာ အေတြးအေခၚနဲ႔ စူးစမ္းေလ့လာစိတ္ရွိသူ တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ သူငယ္ရြယ္စဥ္မွာ သူ႔ဖခင္ဆီကေန အိတ္ေဆာင္သံ လိုက္အိမ္ေျမာင္ေလးတစ္ခုကို စၿပီးျမင္ဖူးတဲ့ အခ်ိန္မွာပဲ Einstein ဟာ ေလဟာနယ္ထဲက အရာတစ္ခုခုက သံလုိက္အိမ္ေျမွာင္ရဲ႕ လက္တံကို လႈပ္ရွားေအာင္ လုပ္ေနတာျဖစ္မယ္ဆုိၿပီး ေတြးေတာမိခဲ့ပါတယ္။ Einstein ဟာ ၾကီးျပင္းလာတာနဲ႔အမွ် စက္ကိရိယာတခ်ိဳ႕ကို ကိုယ္တိုင္ဒီဇုိင္း ဆြဲတီထြင္ျပီး သူ႔ရဲ႕သခ်ာၤစြမ္းရည္ကို ျပသခဲ့ပါတယ္။ ၁၈၈၉ ခုႏွစ္ကေန ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ေတြမွာေတာ့ Poland ႏုိင္ငံသား ေဆးေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ Max Talmey က ၁၀ ႏွစ္သားအရြယ္ Einstein ကို သိပံၸပညာရပ္ေတြ၊ သခ်ာၤသင္ခန္းစာေတြနဲ႔ အေတြးအေခၚပိုင္းဆိုင္ရာ ေတြးေခၚခ်က္ေတြကို သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ ထမင္းအတူတူစားရတဲ့ အခ်ိန္ပိုင္းေလးမွာ သင္ၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိမ်ိဳး သင္ၾကားေပးခဲ့မႈဟာ Einstein အတြက္ေတာ့ သိပၸံပညာရပ္အေပၚ ရူးသြပ္မႈကို အစေဖာ္ေပးလုိက္ျခင္းပါပဲ။ 

 ၁၈၉၄ ခုႏွစ္ AC/DC current wars ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ Einstein အေဖျဖစ္သူရဲ႕ Company ဟာ အရံွဴးေပၚခဲ့ျပီး စီပြားေရးအေျခအေနေၾကာင့္ သူတို႔မိသားစုဟာ အီတလီကို ေျပာင္းေရြ႕ခဲ့ၾကပါတယ္။ စစခ်င္းမွာေတာ့ Milan ျမိဳ႕ကို ေျပာင္းေရြ႕ခဲ့ျပီး ေနာက္ေတာ့ Pavia ဆိုတဲ့ ျမိဳ႕ေလးမွာ အေျခခ်ျဖစ္ခဲ့ၾက တယ္။ ဒါေပမယ့္ Einstein ကေတာ့ Munich ျမိဳ႕ေလးမွာပဲ က်န္ရစ္ခဲ့ျပီး သူ႔ရဲ႕ပညာေရးကို မထိခိုက္ ေအာင္ ဆက္လက္ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ သူ႔အေဖကေတာ့ သူ႔သား Albert Einstein ေလးကို Electrical Engineer တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေစခ်င္ခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္လည္း Einstein ဟာ စာသင္ၾကားမႈလမ္းစဥ္နဲ႔ ပက္သက္ၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းကအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ကေတာက္ကဆ ျဖစ္လုိက္ပါေသးတယ္။ ေနာက္ႏွစ္အ နည္းငယ္အၾကာမွာ Einstein က အလြတ္က်က္မွတ္ၿပီး စာသင္ၾကားျခင္းဟာ တီထြင္ႏိုင္မွဳစြမ္းရည္ကို က်ဆင္းေစတယ္လို႔ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ Einstein ဟာ သူ႔ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ ဖုန္းနံပါတ္ကိုေတာင္ မွတ္မိသူ မဟုတ္ပါဘူး။ ၁၈၉၅ မွာေတာ့ သူ႔မိသားစုရွိတဲ့ဆီကို ဆရာ၀န္ရဲ့ေထာက္ခံစာနဲ႔ ေက်ာင္းထြက္ျပီး သြားခဲ့ ပါတယ္။ အဲဒီ့အခ်ိန္ကစျပီး Einstein ဟာ "The Investigation of the State of Aether in Magnetic Fields" ဆုိတဲ့ သူ႔ရဲ႕ပထမဦးဆံုး သိပံၸလက္ေတြ႔ စမ္းသပ္ခ်က္ကို ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

Einstein ဟာ Zurich, Switzerland က Eidgenössische Polytechnische Schule (ETH) ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ေျဖဆုိခဲ့ပါေသးတယ္။ အဲဒီ စာေမးပြဲကို သူက်ခဲ့ေပမယ့္လည္း Mathematics နဲ႔ Physics ဘာသာေတြမွာေတာ့ အမွတ္အလြန္ ေကာင္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ Einstein ကို သူ႔မိသားစုက Switzerland ေျမာက္ဘက္ပိုင္းမွာရွိတဲ့ Aarau ကိုလႊတ္ၿပီး Secondary School ကို ၿပီးေအာင္ ပညာဆက္လက္ သင္ၾကားေစခဲ့ပါတယ္။ Aarau မွာ Einstein ဟာ Maxwell ရဲ႕ Electromagnetic Theory ကို သင္ၾကားခဲ့ၿပီး အသက္ ၁၇ ႏွစ္မွာ သူေက်ာင္းၿပီးခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းၿပီးၿပီးခ်င္းပဲ Einstein ဟာ စစ္မႈထမ္းဥပေဒကို ေရွာင္ဖယ္ဖုိ႔အတြက္ သူ႔ဖခင္ရဲ႕ သေဘာတူညီမႈနဲ႔ German ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၈၉၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ Zurich Polytechnic မွာ Mathematics နဲ႔ Physics ကို ၄ ႏွစ္ၾကာ ဆက္လက္သင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ 

အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ မိသားစု 

 Einsten ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရးနဲ႔ မိသားစုေရးရာကို ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၁၉၀၃ ခုႏွစ္မွာ Einstein ဟာ သူနဲ႔ ေက်ာင္းအတူတူတက္ခဲ့တဲ့ Mileva Maric နဲ႔ ဇန္န၀ါရီလမွာ လက္ထပ္ခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ဟာ သူငယ္ခ်င္းအျဖစ္ကေန အတူတူသြားလာ၊ စာေပအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရင္းနဲ႔ ခ်စ္သူေတြ ျဖစ္သြားခဲ့ၾကတာပါ။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွာ Einstein ဟာ Diploma ရခဲ့ေပမယ့္ Maric ကေတာ့ သခ်ာၤဘာသာရပ္မွာ အမွတ္နည္းတာေၾကာင့္ စာေမးပြဲ က်ရံႈးခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၀၄ ခုႏွစ္ ေမလမွာ သူတို႔ရဲ႕သားဦး Hans Albert Einstein ကို Switzerland ႏိုင္ငံ Bern ျမိဳ႕မွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယသား Eduard ကိုေတာ့ Zurich ျမိဳ႕မွာ ၁၉၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ဇူလုိင္လမွာ ေမြးဖြား ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္မွာေတာ့ Einstein ဟာ Berlin ကို ေျပာင္းေရြ႕ခဲ့ျပီး သူ႔အမ်ိဳးသမီးကေတာ့ သားႏွစ္ ေယာက္နဲ႔ က်န္ခဲ့ပါတယ္။ ကံမေကာင္းစြာပဲ Einstein တို႔ အိမ္ေထာင္ေရးဟာ ၅ ႏွစ္ၾကာ ခဲြျပီးေနထိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ လမ္းခဲြခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၁၉ ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔မွာေတာ့ Einstein ဟာ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျဖစ္တဲ့ Elsa နဲ႔လက္တဲြခဲ့ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ Elsa နဲ႔က ၁၉၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ဆက္သြယ္မႈရွိခဲ့ၿပီး Einstein နဲ႔ အမ်ိဳးလည္းေတာ္ပါတယ္။ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္မွာေတာ့ သူတုိ႔ဟာ United States ကို အၿပီးအပိုင္ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၾကပါတယ္။ Elsa ဟာ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္မွာ ႏွလံုးနဲ႔ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ ရရွိခဲ့ၿပီး ဒီေရာဂါနဲ႔ပဲ ဒီဇင္ဘာ ၁၉၃၆ မွာ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါတယ္။

အလုပ္အကိုင္ 

 ဆက္လက္ျပီး Einstein ရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္အေၾကာင္းေလးေတြကို ေျပာျပပါမယ္။ Einstein ဟာ ဘြဲ႔ရၿပီးၿပီးခ်င္း ၂ ႏွစ္ေလာက္ စာသင္တဲ့အလုပ္ကို ရွာေဖြခဲ့ပါေသးတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ Einstein ရဲ႕ အတန္းေဖာ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဖခင္အကူအညီနဲ႔ Bern ျမိဳ႕က Patent Office မွာ လက္ ေထာက္စာေမးပဲြစစ္ေဆးသူအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၀၃ ခုႏွစ္မွာေတာ့ Einstein ဟာ Swiss Patent Office မွာ ရာသက္ပန္ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ မ်ားေသာအား ျဖင့္ေတာ့ သူ႔အလုပ္ေတြက Electric signal ေတြရဲ႕ Transmission ျဖစ္ေပၚမွဳေတြအေၾကာင္းနဲ႔ Electrical, mechanical နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ ေမးခြန္းမ်ားစြာကို ေျဖရွင္းေလ့လာရပါတယ္။ Bern ျမိဳ႕က သူငယ္ခ်င္းတစ္ခုနဲ႔အတူ Einstein ဟာ Olympia Academy အဖြဲ႕ဆိုျပီး ေနာက္ေနာက္ ေျပာင္ေျပာင္ဖြဲ႔ၿပီးေတာ့ Science နဲ႔ philosophy အေၾကာင္းေတြကို မၾကာခဏ ေလ့လာေဆြးေႏြးေလ့ရိွပါတယ္။ သူတို႔ဖတ္တဲ့၊ ေလ့လာတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြထဲမွာ Einstein ရဲ႕ သိပံၸပညာနဲ႔ အေတြးအေခၚေတြအေပၚ လြမး္မိုးမွဳအမ်ားၾကီးရိွတဲ့ Henri Poincare', Ernst Mach နဲ႔ David Hume တို႔အေၾကာင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ 

ပညာေရးအလုပ္အကိုင္

 ၁၉၀၁ ခုႏွစ္မွာေတာ့ Einstein ရဲ႕ စာတမ္းတစ္ေစာင္ဟာ Physics စာအုပ္တစ္အုပ္မွာ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၀၅ ခုႏွစ္ ဧပရယ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွာေတာ့ Einstein ဟာ သူ႔ရဲ႕စာတမ္းျပဳစုခ်က္ကို အဆံုးသတ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီစာတမ္းေၾကာင္းပဲ Einstein ကို Zurich University က PhD ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ ပါတယ္။ ၁၉၀၅ ခုႏွစ္ကို အမ်ားကေတာ့ Einstein ရဲ႕ ကံအေကာင္းဆံုးခုႏွစ္လုိ႔ ေျပာရေလာက္ေအာင္ အဲဒီႏွစ္မွာပဲ သူ႔ကိုပညာေရးနယ္ပယ္က အသိအမွတ္ျပဳသြားေစတဲ့ စာတမ္း ၄ ေစာင္ကိုလည္း ထုတ္ျပန္ႏုိင္ ခဲ့ပါေသးတယ္။ ၁၉၀၈ ခုႏွစ္မွာေတာ့ သူ႔ကိုထက္ျမတ္တဲ့ သိပၸံပညာရွင္ တစ္ေယာက္အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳျခင္းခံရၿပီး Bern University မွာ ဆရာအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။ မၾကာခင္မွာပဲ Einstein ဟာ Patent office ကေန အလုပ္ထြက္လုိက္ၿပီးေတာ့ Zurich University မွာ Physics ပညာရပ္ကို သင္ၾကား ပို႔ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၁၁ ခုႏွစ္မွာေတာ့ Professor တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ၁၉၁၄ ခုႏွစ္မွာ Germany ကို အလုပ္တာ၀န္နဲ႔ ျပန္သြားခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၁၆ ခုႏွစ္မွာ Einstein ဟာ German Physical Society ရဲ႕ President အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။ 

၁၉၁၁ ခုႏွစ္မွာ Einstein ဟာ သူ႔ရဲ႕ general relativity ကို အေျခခံၿပီးေတာ့ ေနေရာင္ျခည္ရဲ႕ ဆြဲငင္အားေၾကာင့္ ၾကယ္တစ္စင္းရဲ႕ အလင္းေရာင္ဟာ ေကြ႕ေကာက္သြားႏုိင္တယ္ဆုိတာကို တြက္ခ်က္လုိ႔ ရခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတြက္ခ်က္မႈကို ၁၉၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၉ ရက္ Solar Eclipse မွာ အတည္ျပဳျခင္း ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒီလုိျဖစ္ရပ္ဟာ Einstein ကို ကမာၻေက်ာ္ သိပၸံပညာရွင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေစခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္မွာေတာ့ Einstein ဟာ Physics ပညာရပ္မွာ Nobel Price ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံခဲ့ရတဲ့အျပင္ Royal Society က Copley Medal ကိုလည္း ၁၉၂၅ ခုႏွစ္မွာ ရရွိခဲ့ပါေသးတယ္။ 

ကမာၻအႏွ႔ံ လႈပ္ရွားမႈမ်ား

 ၁၉၂၁ ခုႏွစ္ ဧပရယ္လ ၂ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ရဲ႕ ဖိတ္ေခၚမႈနဲ႔ New York ျမိဳ႕ေတာ္ကို စာေပ ပို႔ခ်ဖုိ႔အတြက္ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး Washington ကိုလည္း သြားေရာက္ခဲ့ ၿပီး အိမ္ျဖဴေတာ္ကို ႏုိင္ငံတကာ သိပၸံပညာရွင္မ်ားကိုယ္စား သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ Europe ကို အျပန္လမ္းမွာ လည္း သိပၸံပညာရွင္မ်ားစြာနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီးေတာ့ ပညာေရးေဆြးေႏြးမႈေတြလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္မွာ အာရွဘက္ကို သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး Japan မွာေတာ့ ေတာ္၀င္မိသားစုနဲ႔ပါ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ သူေတြ႔ခဲ့ဖူးသမွ် လူေတြထဲမွာ Japan လူမ်ိဳးေတြကို အႏွစ္သက္ဆံုးျဖစ္တယ္လုိ႔ Einstein ဟာ သူ႔ရဲ႕သားျဖစ္သူကို ေရးထားခဲ့တဲ့ စာတစ္ေစာင္ထဲမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးပါတယ္။

Germany ကုိ Hitler အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ေတာ့ Einstein ဟာ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္မွာ United States ကို အၿပီးအပိုင္ ေျပာင္းေရႊ႕ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္ပါေတာ့တယ္။ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္ ဧပရယ္လမွာ Einstein ဟာ US က University ေတြကို သြားေရာက္ေနတုန္း သူၾကား သိလုိက္ရတာက German အစိုးရက ဥပေဒအသစ္တစ္ခုကို ထုတ္ျပန္လုိက္ၿပီးေတာ့ Nazi Booking Burnings ျဖစ္ပြားခဲ့ကာ သူ႔ကိုလည္း $5000 နဲ႔ ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ျပန္လုိက္တယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းပါပဲ။ သူ႔ရဲ႕ ထက္ျမတ္မႈဟာ Nazi ေတြအတြက္ေတာ့ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာတစ္ခု ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ။ Germany က အျခားေသာ သိပၸံပညာရွင္တစ္ခ်ိဳ႕လည္း ဒီအျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ United States ကို ေျပာင္းေရႊ႕ ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၄၀ မွာေတာ့ Einstein ဟာ US ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူခဲ့ပါတယ္။ 

သိပၸံပညာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား

(^AnGeL^) Einstein ဟာ သူ႔ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး စာအုပ္ေပါင္းစြာနဲ႔ စာတမ္းမ်ားစြာကို ေရးသားျပဳစုခဲ့ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ သူ႔ရဲ႕ စာအုပ္ေတြဟာ Physics အေၾကာင္းျဖစ္ေပမယ့္ တခ်ဳိ႕စာအုပ္ေတြကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအေၾကာင္း၊ ဘာသာေရးအေၾကာင္းနဲ႔ လူမႈေရး အေၾကာင္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ထင္ရွားတဲ့ သိပၸံလႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးပါမယ္။ Annus Mirabilis papers 

Annus Mirabilis papers ကေတာ့ ၁၉၀၅ ခုႏွစ္ Annalen der Physik မွာ ပါ၀င္ခဲ့တာပါ။ ဒီစာတမ္းမွာေတာ့ Einstein ဟာ photoelectric effect, Brownian motion, the special theory of relativity နဲ႔ E = mc2 အေၾကာင္းကို ေရးသားထားပါတယ္။

Thermodynamic fluctuations and statistical physics
ဒီစာတမ္းကေတာ့ Einstein ရဲ႕ ပထမဦးဆံုး ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ စာတမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာတမ္းရဲ႕ေနာက္ဆက္တြဲ စာတမ္းေတြကိုလည္း ၁၉၀၂ ခုႏွစ္၊ ၁၉၀၃ခုႏွစ္ နဲ႔ ၁၉၀၅ ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါေသးတယ္။ 

General principles
Einstein ဟာ the Principle of Relativity ကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။ တျခား Principle ေတြျဖစ္တဲ့ the Principle of Equivalence, the Principle of Adiabatic Invariance of the Quantum Number နဲ႔ Mach's Principle တုိ႔ကိုလည္း ေတြ႔ရွိခဲ့ပါေသးတယ္။

Theory of relativity and E = mc2
Theory of Relativity ကို အေျခခံၿပီးေတာ့ Einstein ဟာ E = mc2 ဆုိတဲ့ ညီမွ်ျခင္းတစ္ခုကို ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီညီမွ်ျခင္းကေတာ့ Nuclear စြမ္းအား ထုတ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ အသံုးျပဳတဲ့အထိ ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ Einstein ရဲ႕ အေက်ာ္ၾကားဆံုး ညီမွ်ျခင္းလုိ႔လည္း ေျပာလုိ႔ရပါ တယ္။ 

Photons
၁၉၀၅ ခုႏွစ္မွာ Einstein က အလင္းေရာင္ထဲမွာ အလြန္ေသးငယ္တဲ့ အမႈန္ေတြ ပါ၀င္တယ္လုိ႔ ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအဆုိကိုေတာ့ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္ကမွ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံခဲ့ရတာပါ။ 

Einstein ရဲ႕ အျခားေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကေတာ့ 

Quantized atomic vibrations 
Adiabatic principle and action-angle variables
Wave-particle duality
Theory of critical opalescence
Zero-point energy
General relativity and the Equivalence Principle
Hole argument and Entwurf theory
Cosmology
Modern quantum theory
Bose–Einstein statistics
Energy momentum pseudotensor
Unified field theory
Wormholes
Einstein–Cartan theory
Equations of motion တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးေန႔ရက္မ်ား

 ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ဧပရယ္လ ၁၇ ရက္ေန႔မွာ ကလီစာတြင္း ေသြးေၾကာေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါ တယ္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တုန္းကလည္း ဒီေနရာကိုပဲ Dr. Rudolph Nissen နဲ႔ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူခဲ့ပါေသးတယ္။ သူမကြယ္လြန္မွာ Nuclear စြမ္းအင္ကို ေကာင္းတဲ့ဘက္မွာ အသံုးခ်ဖုိ႔ တိုက္တြန္းခဲ့ၿပီးေတာ့ ေပါင္းစပ္ စက္ကြင္း Theory ကို တင္ျပခဲ့ပါေသးတယ္။ အဲဒီ Theory ကို ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ ထပ္မံရွင္းမျပႏိုင္ခင္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ မနက္ ၁ နာရီ ၂၅ မိနစ္က Priceton ေဆးရံုမွာ သူကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ Einstein မေသဆံုးခင္မွာ သူ႔ေရာဂါအတြက္ ထပ္မံခြဲစိတ္ကုသဖုိ႔ တုိက္တြန္းခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ Einstein က သူ႔ဘ၀မွာ လုပ္သင့္တာေတြ လုပ္ခဲ့ၿပီးၿပီမုိ႔ အခုအခ်ိန္မွာ သူသြားဖုိ႔အခ်ိန္တန္ၿပီ။ ကံကိုသာ ပံုအပ္လုိက္ေတာ့မယ္ဆုိၿပီး ခြဲစိတ္မႈကို ပယ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ သူကြယ္လြန္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ သူ႔ရဲ႕ ဦးေႏွာက္ကို အလွဴခံၿပီး Einstein ဟာ ဘာေၾကာင့္ ဒီေလာက္ထိ ဥာဏ္ေကာင္းခဲ့တယ္ဆုိတာကို အေျဖရွာ ခဲ့ၾကပါေသးတယ္။ 

Einstein ဟာ ဒီကမာၻမွာ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေပၚေပါက္လာဖုိ႔ ခဲယဥ္းတဲ့ ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြဟာ အံ့မခန္းေတြခ်ည္းပါပဲ။ ကဲ.. ဒီေလာက္ဆုိရင္ေတာ့ ကမာၻေက်ာ္ သိပၸံပညာရွင္ၾကီး Albert Einstein အေၾကာင္းကို MYMC ပရိသတ္ၾကီး အေတာ္အသင့္ သိၿပီလုိ႔ေတာ့ ထင္ပါတယ္ေနာ္။ မျပည့္စံုမႈမ်ား ရွိခဲ့ရင္လည္း နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးၾကမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ MYMC ပရိသတ္ေတြအေနနဲ႔ ဒီေန႔ တင္ဆက္ေပးလိုက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေလးကို ၾကိဳက္ႏွစ္သက္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဗဟုသုတအေနနဲ႔ လာေရာက္ဖတ္ရူၾကတဲ့ ပရိသတ္ေတြကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ဘယ္လို အေၾကာင္းအရာေလးေတြကို MYMC ပရိသတ္ ေတြအတြက္ တင္ဆက္ေပးမလဲ ဆိုတာကို ေစာင့္ေမွ်ာ္အားေပးၾကပါဦးေနာ္။ 

Written and Translated | Bene | ^AnGeL^
Myanmar youth Media 

တရားခံ ပံုတူ ဆြဲတဲ့ ေနရာမွာ အထူးခၽြန္ဆံုး အမ်ိဳးသမီး

Posted by drmyochit Thursday, November 28, 2013, under | No comments

Lois Gibson ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီးဟာ တရားခံ ပံုတူ ဆြဲတဲ့ ေနရာမွာ အထူးခၽြန္ဆံုး သူတစ္ေယာက္ ၿဖစ္ၿပီး အမႈေပါင္း တစ္ ေထာင္ေက်ာ္ကို သူမရဲ႕ခဲၿခစ္ အစြမ္းနဲ႔ ေဖာ္ထုတ္ ေပးႏုိင္ခဲ့ ပါတယ္။ 

ေခတ္မီ နည္းပညာ မ်ိဳးစံုနဲ႔ တရားခံေတြ ရွာေနႏိုင္ တဲ့အခ်ိန္မွာ ပံုတူဆြဲျပီး တရားခံ ရွာတဲ့ သမာရုိးက် နည္းလမ္းဟာ အသံုးမ၀င္ ေတာ့ဘူး ထင္ရင္ေတာ့ မွားပါလိမ့္မယ္။ တရားခံ ပံုတူဆြဲတယ္ ဆိုတာ ဓားစားခံ အပါအ၀င္ မ်က္ျမင္ သက္ေသ ေတြရဲ႕ တရားခံ မ်က္ႏွာ သြင္ျပင္ကို မွတ္ မိသမွ် ေျပာျပခ်က္ကို လိုက္ျပီး ဆြဲရတာပါ။ ပံုဆြဲသူဟာ မ်က္ျမင္ သက္ေသ ေျပာစကားကို အထူး နားလည္ဖို႔ လိုသလို ေျပာျပခ်က္ကို ထပ္ ဆင့္ စိတ္ကူး ရင့္သန္ႏိုင္တဲ့ အစြမ္းလည္း ရွိရပါတယ္။ ပံုတူဆြဲ ရတာ သက္သက္မ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ မ်က္ျမင္ သက္ေသ ေတြဟာ တစ္ခါ တစ္ေလ ၾကံဳခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ တရားခံ မ်က္ႏွာကို ရုတ္တရက္ မမွတ္မိတဲ့ အေၿခအေနမ်ိဳး အခက္အခဲ မ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီလို အ ေၿခအေန မ်ိဳးမွာ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္မွာ ကြယ္၀ွက္ ေနတဲ့ တရားခံ မ်က္ႏွာ မွတ္ဉာဏ္ကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဆြဲထုတ္ ရတာလဲ ပညာတစ္ခု ပါပဲ။ တ ရားခံ ပံုတူဆြဲတာ ဘယ္လိုလဲ ဆိုတာ သိျပီးေနာက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သူရဲေကာင္းမၾကီး Lois Gibson အေၾကာင္း ဆက္ၾကရေအာင္။ 
Lois Gibson ဟာငယ္ငယ္ ရြယ္ရြယ္တုန္းက သူရဲ႕ အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္း အျဖစ္ Street Artist အေနနဲ႔ေကာ Part-time Playboy Model အေနနဲ႔ပါ အလုပ္လုပ္ရင္း ျဖတ္သန္း ခဲ့ပါတယ္။ လံုျခံဳမႈ အားနည္းတဲ့ အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္းမႈေၾကာင့္ အသက္ ၂၁ႏွစ္ အရြယ္မွာ ရက္ ရက္စက္စက္ ေသခါနီး အထိ တိုက္ခိုက္ ခံရျပီး ရာဇ၀တ္မႈ တစ္ခုရဲ႕ ဓားစာခံ ျဖစ္ခဲ့ရ ပါတယ္။ အဲဒီ အျဖစ္အပ်က္ ေနာက္ပိုင္းမွာ သူဟာ Hous ton ျမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျပီး ရဲအဖြဲ႔မွာ သူတတ္ကြ်မ္းတဲ့ ပန္းခ်ီ ပညာနဲ႔ တရားမွ်တမႈ အတြက္ စတင္ လုပ္ကိုင္ ခဲ့ပါတယ္။ သူရဲ႕ ပထမႏွင့္ ဒုတိယ တရားခံ ပံုတူေတြဟာ တရားခံကို ဖမ္းဆီးေလာက္ တဲ့အထိ အရာမထင္ ခဲ့ေပမယ့္ တတိယ ေျမာက္မွာေတာ့ တရားခံကို ဖမ္းဆီးရ မိတဲ့အ ခ်ိန္ ကစလို႔ အခုအထိ အဲဒီ အလုပ္ကို စြဲစြဲျမဲျမဲ လုပ္ခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း၃၀ ေက်ာ္ခဲ့ပါျပီ။ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္အတြင္း ယခု အသက္ ၆၂ႏွစ္ အရြယ္မွာ အမႈေပါင္း ၁,၀၀၀ေက်ာ္ ေျဖရွင္းႏုိင္ တဲ့အထိ ေအာင္ျမင္ ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကမာၻ႔ နာမည္ၾကီး Guinness စာအုပ္ထဲမွာ ကမာၻ႔ အေအာင္ ၿမင္ဆံုး ပံုတူဆြဲ ပန္းခ်ီ အႏုပညာရွင္ အျဖစ္ Guinness World Record တစ္ခု အေနနဲ႔ သတ္မွတ္ ထားျခင္း ခံရပါတယ္။ 


အခုအခ်ိန္ မွာေတာ့ အေမရိက တစ္ႏုိင္ငံလံုးက တရားခံ ပံုတူဆြဲတဲ့ သူေတြထဲမွာ အေတာ္ဆံုးနဲ႔ အေအာင္ျမင္ဆံုး အထဲက တစ္ေယာက္ ျဖစ္ ေနပါျပီ။ တစ္ပတ္ကို ႏွစ္ပံုႏႈန္းနဲ႔ ေရးဆြဲေနျပီး စံုေထာက္ေတြ စစ္ေဆးလို႔ မရတဲ့ ဓားစာခံ ေတြရဲ႕ မွတ္ဉာဏ္ ေတြဟာ သူနဲ႔ ၃-၄နာရီေလာက္ စကားေျပာ လုိက္တာနဲ႔ အလိုလို ပံုတူေတြ ျဖစ္လာေန ဆဲပါပဲ။ ရဲဘက္မွာတင္ မကပါဘူး။ တျခားေသာ နယ္ပယ္ေတြ မွာလည္း သူဟာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရေနပါတယ္။ Northwestern တကၠသိုလ္မွာ College Professor အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနသလို Romania ႏုိင္ငံက သူတို႔ ႏုိင္ငံမွာ Lois လိုထူးခြ်န္တဲ့ ပံုတူဆြဲ သမားေတြ ေပၚေပါက္ေရး အတြက္ ေလ့က်င့္ ေပးဖုိ႔ တရား၀င္ ဖိတ္ၾကားတာ မ်ိဳးေတြလည္း ခံခဲ့ရ တဲ့အထိ ေအာင္ျမင္ ခဲ့ပါတယ္။ Lois Gibson လုိကိုယ့္ရဲ႕ အတတ္ပညာကို ေကာင္းတဲ့ ေနရာမွာ အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ် တာမ်ိဳးဟာ အလြန္ အတုယူဖြယ္ ေကာင္းလွ ပါတယ္။ ဘ၀တစ္ေကြ႔မွာ အၾကမ္းဖက္ ခံရလည္း ၾကိဳးၾကိဳးစားစား ေလာကဓံကို အံတုခဲ့ျပီး ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရယူႏုိင္ ခဲ့တာလည္း ေလးစားဖို႔ ေကာင္းလွ ပါတယ္။ စာဖတ္သူမ်ား အေနနဲ႔လည္း သူရဲ႕ အေၾကာင္းကို ဖတ္ျပီး အတုယူကာ တရားမွ်တမႈကို ကူညီ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ သူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾက ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ လိုက္ရ ပါတယ္ဗ်ာ။ 


Images from dailymail, houstontx. Source: unbelievable-facts.com, dailymail.co.uk

လူနာကို ေဆးပညာ အကူအညီနဲ႔ ေသေစျခင္းဟာ ဥပေဒ အရ တရားဝင္

Posted by drmyochit Thursday, November 28, 2013, under | No comments


Belgium မွာလူနာကို ေဆးပညာ အကူအညီနဲ႔ ေသေစျခင္းဟာ ဥပေဒ အရ တရားဝင္ ပါတယ္။ ဆိုလိုတာ ကေတာ့ မိ မိကိုယ္ကို အဆုံးစီရင္ ခ်င္တဲ့သူ ေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္က ကူညီေပး တာပါ။ 

ကိုယ့္ကိုကိုယ္ အဆံုး စီရင္တယ္ ဆိုတာ အမ်ားအား ျဖင့္ေတာ့ ေသလုေျမာပါး ျဖစ္ေနတဲ့ လူနာ ေတြနဲ႔ မလိုအပ္ဘဲ နာက်င္ျခင္းကို ခံစားေန ရတဲ့ ေဝဒနာရွင္ ေတြအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ဒဏ္ရာ ရွိေနျပီး ဘ၀ကို အဆုံးသတ္ ခ်င္သူ ေတြလည္း တျဖည္းျဖည္း မ်ားလာ ေနပါျပီ။ ေနာက္ဆုံး ျဖစ္သြားတဲ့ ျဖစ္ရပ္ ကေတာ့ ဒီႏွစ္ဦးပိုင္းက ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ တာပါ။ Nathan Verhelst လို႔ေခၚတဲ့ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးဟာ ငယ္ စဥ္က သူ႔အစ္ကို ေတြရဲ႕ အဓမၼ ျပဳက်င့္ျခင္းကို ခံခဲ့ရတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ Post-traumatic Stress Disorder (PTSD) လို႔ေခၚတဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈ ဒဏ္ ရာ ရရွိေန ခဲ့ျပီး သူ႔ရဲ႕ လိင္အဂၤါေျပာင္း ခြဲစိတ္မႈ အျပီးမွာ သူ႔ကိုယ္သူ "မိစာၦေကာင္ၾကီး" လိုခံစားရ တာေၾကာင့္ ေဆးအကူအညီနဲ႔ ေသေစရန္ ေတာင္းဆို ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ Verhelst ဟာအမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးလို ၾကီးျပင္း လာခဲ့ျပီး လိင္ေျပာင္း ခြဲစိတ္မႈ ျပဳလုပ္ရာမွာ ဆရာဝန္ ေတြက အ မ်ိဳးသား လိင္အဂၤါကို ျပဳလုပ္ တပ္ဆင္ ေပးရာမွာ အခက္အခဲ မ်ားစြာနဲ႔ ၾကဳံခဲ့ရ ပါတယ္။ ခြဲစိတ္ ဆရာဝန္ ေတြက သူ႔အတြက္ အဂၤါတစ္ခု ျပဳ လုပ္ေပး ခဲ့ေပမယ့္ သူ႔ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ ဓာတ္မတည့္ဘဲ ခႏၶာကိုယ္က ျငင္းပယ္ ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူအသက္ရွင္ ေနခ်င္စိတ္ ကုန္ခန္းသြား ၿပီလို႔ သူ႔သူငယ္ခ်င္း ေတြနဲ႔ သူ႔ဆရာဝန္ ေတြကို ေျပာခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ ေဆးပညာ အကူအညီနဲ႔ လူေသေစ ျခင္းကို လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ႏွစ္ခန္႔က တရားဝင္ ျပဳလုပ္ျပီး ကတည္းက ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ႏိုင္ငံရဲ႕ အထင္ ကရ အျဖစ္ဆုံး ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ ပါတယ္။ အေၾကာင္း ကေတာ့ ေသေဆး မထိုးမီ တစ္ရက္အလို Brussels ျမိဳ႕မွာ Verhelst ကိုသ တင္းစာၾကီး တစ္ေစာင္က ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္း ခဲ့လို႔ပါပဲ။ စိတ္ဒုကၡေတြ ခံစားေန ရသူေတြ ေဆးထိုး ေသေစျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အထင္ကရ ျဖစ္ ရပ္ေတြ အမ်ားၾကီး ရွိခဲ့ဖူး ပါတယ္။ ကေလးဘဝ တုန္းက ရရွိခဲ့တဲ့ စိတ္ဒဏ္ရာ ေဟာင္းကို ထပ္ခါတလဲလဲ အမွတ္ရ ေနတဲ့ အစားအ ေသာက္ ပ်က္ေရာဂါ (Anorexia) ေဝဒနာရွင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး ကလည္း ေဆးထိုး ေသေစဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ ဖူးပါတယ္။ နားမၾကား ရတဲ့အၿမြာ ႏွစ္ဦးဟာ သူတို႔မွာ မ်က္စိကြယ္ ေစႏိုင္ေလာက္တဲ့ ေမြးရာပါ ေရာဂါတစ္ခု ရွိေနတာကို သိရွိျပီး ေနာက္မွာလည္း ဒီလိုပဲ ေဆးထိုး ေသေစ လိုေၾကာင္း ေတာင္းဆိုခဲ့ ၾကပါတယ္။ 


ဒီလူေတြရဲ႕ တူညီတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ သူတို႔မွာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သာမက စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ေဝဒနာ ေတြကိုပါ ခံစားေန ရတာပါ။ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ဥပေဒအရ ေဆးထိုး ေသေစတာကို ခြင့္ျပဳဖို႔ အတြက္ အနည္းဆုံး ဆရာဝန္ႏွစ္ဦး တိုင္ပင္သေဘာ တူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Verhelst လိုမ်ိဳး စိတ္ ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဝဒနာ အတြက္ ဆိုရင္ေတာ့ ဆရာဝန္ သုံးဦး တိုင္ပင္ျပီး သေဘာတူမွ ခြင့္ျပဳမွာပါ။ လူနာရဲ႕ ေရာဂါ အေျခအေနကို အခ်ိန္ အ ေတာ္ၾကာ ေစာင့္ၾကည့္ျပီးမွ ေဆးထိုး ေသေစျခင္းကို ခြင့္ျပဳရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိကိုယ္ကို ေသေၾကာင္း ၾကံျခင္းဟာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တ ရား မဝင္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြ မွာဆို ေသေၾကာင္း ၾကံၾကသူ ေတြဟာ အထီးက်န္ဆန္ ေနၾကျပီး ေလာကၾကီးနဲ႔ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေနတတ္ ၾကပါ တယ္။ Verhelst ကေတာ့ သူငယ္ခ်င္း အသိုင္းအဝိုင္း အခိုင္အမာ ရွိျပီး သူတို႔ဟာ ေနာက္ဆုံး ပါတီကို စီစဥ္ ေပးခဲ့ၾကျပီး သူ႔ကို ျပန္စဥ္း စားဖို႔ စည္းရုံး ခဲ့ၾကပါ ေသးတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ရင္းႏွီးတဲ့ သူငယ္ခ်င္း တစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ Marisol Mesot ကေတာ့ ဘယ္အရာကမွ သူ႔ကို ဒီေလာကမွာ ျပန္ ေနခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေစ ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ သူဟာ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ႏိုးလာတာနဲ႔ "မိစာၦေကာင္ၾကီး" လိုခံစားေန ရတာပါ။ 


အခုေတာ့ ကေနဒါ ႏိုင္ငံ ကြီဘက္နယ္ မွာလည္း ဘယ္လ္ဂ်ီယံက ဥပေဒလိုမ်ိဳး အလားတူ ဥပေဒကို ေရးဆြဲဖို႔ စဥ္းစားေန ၾကပါျပီ။ ေသလု ေၿမာပါး ေဝဒနာကို ခံစား ေနရသူ ေတြအတြက္ေရာ စိတ္ဒုကၡ ခံစားေန ၾကရသူေတြ အတြက္ပါ ေဆးပညာ အကူအညီျဖင့္ ေသေစျခင္းကို ခြင့္ ၿပဳေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ ဒီနယ္က ဥပေဒကို ျပဌာန္း လိုက္မယ္ ဆိုရင္ လူဇင္ဘတ္၊ နယ္သာလန္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ အေမရိကန္ၿပည္ က ဝါရွင္တန္၊ အိုရီဂြန္ ျပည္နယ္တို႔လို ကမာၻေပၚမွာ ေဆးပညာ အကူအညီျဖင့္ ေသေစျခင္းကို ခြင့္ျပဳတဲ့ အနည္းငယ္ မွ်သာ ရွိတဲ့ နယ္ေျမေတြ ထဲက တစ္ခုျဖစ္ လာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ပုဂၢိဳလ္ေရး လြတ္လပ္မႈကို အရင္က တစ္ခါမွ မေမွ်ာ္လင့္ ထားခဲ့ဖူးတဲ့ ပံုစံတစ္ခု အျဖစ္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ရဲ႕ အနာဂတ္မွာ ျပယုဂ္တစ္ခု ျဖစ္လာ ႏိုင္ပါတယ္။ 
Images from flanderstoday, top-10-list, wikimedia. Source: io9.com

HTC မွ Desire ဖုန္းအသစ္မ်ားကို ေၾကညာ

Posted by drmyochit Thursday, November 28, 2013, under | No comments


ထိုင္၀မ္အေျခစိုက္ HTC ကုမၸဏီ အေနနဲ႔ ၎တို႔ရဲ႕ စမတ္ဖုန္းအသစ္ ၃မ်ိဳး Desire 700, 501 နဲ႔ Dual-SIM 601 တို႔ကို ယေန႔ မိတ္ဆက္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။
HTC မွာက ‘One, Desire နဲ႔ Butterfly’ ဆိုၿပီး Family ၃ခု ရွိတဲ့အနက္ ဒီဖုန္း၃မ်ိဳးဟာ Desire မိသားစု၀င္သစ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အရမ္းအဆင့္ျမင့္၊ အရမ္းလည္း ေစ်းႀကီးတဲ့ High-End ဖုန္းေတြ မဟုတ္ေပမယ့္ အရည္အေသြးေကာင္းေကာင္း၊ ေပါ႔ပါးလွပတဲ့ဒီဇိုင္း၊ သင့္တင့္တဲ့ ေစ်းႏႈန္းေတြနဲ႔ ထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့ HTC ရဲ႕ ေစ်းကြက္ဗ်ဴဟာ တစ္ခုပါ။

HTC Desire 700

ပထမဆံုး မိတ္ဆက္ေပးရမယ္ဆိုရင္ HTC Desire 700 ျဖစ္ပါတယ္။ HTC One အစားထိုး ဖုန္းတစ္လံုးလို႔ေတာင္ တင္စားျခင္း ခံရၿပီး မ်က္ႏွာျပင္ ၅လက္မ၊ Quad-Core Snapdragon ခ်စ္ပ္နဲ႔ RAM 1GB စီစဥ္ ေပးထားပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ဖုန္းရဲ႕ စပီကာဟာလည္း HTC One လိုပဲ ဖုန္းအေရွ႕ဘက္မွာ အေပၚတစ္ခု၊ ေအာက္တစ္ခုနဲ႔ Stereo Boom Sound စပီကာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဓိကကင္မရာ 8MP ျဖစ္ၿပီး ေရွ႕ကင္မရာကေတာ့ 2.1MP ပါ။ ကင္မရာ ႏွစ္ခုလံုးမွာ BSI Sensor တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ အဓိက ကင္မရာမွာ 1080p ရုပ္ထြက္အရည္အေသြးရွိ ဗီဒီယိုေတြကို ရိုက္ကူးႏိုင္ၿပီး HTC Zoe စနစ္လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ Zoe ဆိုတာက ဓာတ္ပံုတစ္ခု ရိုက္လိုက္တဲ့အခါ မိမိ မလိုခ်င္တဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြကို အလြယ္တကူ ဖယ္ရွားႏိုင္ၿပီး Editing လုပ္ဖို႔အတြက္လည္း မ်ားစြာ ေထာက္ပံ့ေပးထား ပါတယ္။

Default အေနနဲ႔ ဖုန္းတြင္းမွတ္ဥာဏ္ 8GB ပါ၀င္ကာ microSD Card Slot လည္း တပ္ဆင္ေပးထားၿပီး အဓိက အားသာခ်က္ကေတာ့ ဒီဖုန္းဟာ SIM ကဒ္ ႏွစ္ခု တစ္ၿပိဳင္တည္း အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ Dual-SIM ျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္းဘတၳရီကလည္း 2100 mAh Li-Po ျဖစ္ကာ ဖုန္းေျပာခ်ိန္ ၁၂ နာရီခန္႔ အသံုးျပဳႏိုင္မွာပါ။ ေစ်းႏႈန္း ေဒၚလာ ၄၇၀ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

HTC Desire 501


တကယ္လို႔ အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ HTC Desire 700 ဟာ HTC One အစားထိုး ဖုန္းတစ္လံုး ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ယခု HTC Desire 501 ဟာ One mini အစားထိုးေလး ပါပဲ။ ၄.၃ လက္မ မ်က္ႏွာျပင္အရြယ္အစား၊ Dual-Core 1.15 GHz ပေရာ္ဆက္ဆာ၊ 1GB RAM တပ္ဆင္ထားၿပီး အဓိက ကင္မရာ 8MP, ေရွ႕ကင္မရာ 2.1MP ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဖုန္းရဲ႕ ကင္မရာမွာ HTC Zoe စနစ္ေတာ့ မပါ၀င္ပါဘူး။

ေစ်းႏႈန္းအေနနဲ႔ကလည္း ေဒၚလာ ၃၃၀ ပါ။ ဖုန္းတြင္းမွတ္ဥာဏ္ 8GB နဲ႔ microSD Slot လည္း စီစဥ္ ေပးထားကာ ဖုန္းစပီကာဟာလည္း Boom Sound ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ သာမန္စမတ္ဖုန္း စပီကာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

HTC Desire 601


ဒီဖုန္းဟာလည္း Dual-SIM ျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ႏွာျပင္ ၄.၅လက္မ ရွိၿပီး မႀကီးလြန္း မေသးလြန္းတဲ့ အေနေတာ္ စမတ္ဖုန္းတစ္လံုးပါ။ ကင္မရာ 5MP ျဖစ္ၿပီး ဖုန္းတြင္းမွတ္ဥာဏ္ 4GB နဲ႔ microSD ကဒ္ ေနရာလည္း ထည့္သြင္း ေပးထားပါတယ္။

ထူးထူးျခားျခားပဲ ဒီဖုန္းမွာ ထည့္သြင္းထားတာက Boom Sound စပီကာစနစ္ပါ။ Dual-Core 1.2GHz ပေရာ္ဆက္ဆာ တပ္ဆင္ထားပါတယ္။

ယေန႔ပြဲမွာ HTC အေနနဲ႔ အထက္ပါ ဖုန္း၃လံုးအျပင္ ေဒၚလာ ၂၇၀ တန္ Desire 300 ဖုန္းကိုလည္း မိတ္ဆက္ပြဲထုတ္ ခဲ့ေပမယ့္ အဆိုပါဖုန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အခ်က္အလက္ေတြေတာ့ မပါ၀င္ခဲ့ပါဘူး။

ယခု Desire ဖုန္းေတြဟာ မၾကာခင္ ကမာၻအႏွံ႔ကိုျဖန္႔ခ်ိမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုျဖန္႔ခ်ိမယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ တိတိက်က် မသိရေသးပါဘူး။ ဒီထက္ပိုၿပီး တိက်မွန္ကန္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ရတဲ့အခါ Myanmar Consumer Guide ပရိသတ္ေတြကို ထပ္မံ တင္ဆက္ေပးသြားပါမယ္။Ref: gsmarena

ဆိုလာျပားမ်ား မွားယြင္းတပ္ဆင္ထားေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ား ေထာက္ျပ

Posted by drmyochit Thursday, November 28, 2013, under | No comments

ကမာၻေပၚတြင္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ စုေဆာင္းသည့္ ဆိုလာျပားမ်ား တပ္ဆင္ပံုသည္ အမ်ားအားျဖင့္ မွားယြင္းေနေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားလုိက္သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ သုေတသီ တစ္စုသည္ ဆိုလာျပားမ်ား၏ စြမ္းအင္စုေဆာင္းမႈ စြမ္းရည္ကို အရပ္မ်က္ႏွာ ကြာျခားမႈအလုိက္ ေလ့လာ သုေတသန ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေျမာက္ကမာၻျခမ္းမွ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ဆိုလာျပားမ်ားကို ေတာင္ဘက္အရပ္သို႔ ဦးတည္၍ တပ္ဆင္ေလ့ ရွိေသာ္လည္း အမွန္တကယ္အားျဖင့္ အေနာက္ဘက္သို႔ ဦးလွည့္ျခင္းက ပိုမို၍ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေၾကာင္း ပီကန္လမ္း သုေတသန ဌာနမွ ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎တုိ႔သည္ တကၠဆက္စ္တြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ဆိုလာျပားမ်ား၏ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ စုေဆာင္းပံုကို အေသးစိတ္ ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

ေတာင္ဘက္သို႔ ဦးလွည့္ထားျခင္းသည္ ဆိုလာျပားေပၚ ေနေရာင္ျခည္ က်ေရာက္မႈ အခ်ိန္ကာလကို ပိုမိုရွည္ၾကာေစေသာ္လည္း အေနာက္ဘက္သို႔ ဦးလွည့္ထားသည့္ ဆိုလာျပားမ်ားက စြမ္းအင္ကို ပိုမိုပမာဏ မ်ားျပားစြာ စုေဆာင္းႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ဆိုသည္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေနရာတစ္ခုတည္းတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ အရည္အေသြးတူ ဆိုလာျပား ႏွစ္ခု၌ အေနာက္ဘက္သို႔ လွည့္ေနသည့္ တစ္ခုက ေတာင္အရပ္သို႔ ဦးတည္ေနေသာ အျခားတစ္ခုထက္ တစ္ေန႔လွ်င္ ေနစြမ္းအင္ (၂)ရာခုိင္ႏႈန္းမွ် ပိုမိုစုေဆာင္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အေနာက္ဘက္သို႔ လွည့္ထားေသာ ဆိုလာျပားသည္ မနက္ပိုင္း အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ေနေရာင္ျခည္ ခံယူရရွိခ်ိန္ နည္းပါးေသာ္လည္း မြန္းတည့္ခ်ိန္တြင္ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္ကို အျမင့္မားဆံုး၊ အျပည့္ဝဆံုး စုေဆာင္းထားႏုိင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။ "ဗိသုကာေတြကေတာ့ စည္းမ်ဥ္းအတိုင္း လုပ္ၾကတာပါပဲ။ ေတာင္ဘက္ကိုပဲ လွည့္ၿပီးေတာ့ ဆိုလာျပားေတြ တပ္ဆင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္တမ္းက အေနာက္ဘက္ကို လွည့္ထားတဲ့အခါ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္ကို ပိုၿပီး ရယူႏုိင္ေလ့ ရွိပါတယ္။ တစ္ရက္တစ္ရက္ (၂)ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ ပိုရတယ္ ဆိုရင္ေတာင္ ေရရွည္အေနအထားနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ မ်ားျပားတဲ့ စုေဆာင္းမႈ ျဖစ္လာမွာပါ"ဟု ယခုသုေတသန လုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္သူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တိုင္းတာခ်က္မ်ားအရ ေတာင္ဘက္သို႔ လွည့္ထားသည့္ ဆိုလာျပား တစ္ခ်ပ္သည္ အျမင့္ဆံုး ေနေရာင္က်ေရာက္သည့္ မြန္းတည့္ခ်ိန္တြင္ ေနစြမ္းအင္သက္ေရာက္မႈ၏ (၅၄)ရာခုိင္ႏႈန္းကို စုေဆာင္းထားႏုိင္ေသာ္လည္း ေတာင္ဘက္လွည့္ထားသည့္ အျခားအရည္အေသြးတူ ဆိုလာျပားက (၆၅)ရာခုိင္ႏႈန္း စုေဆာင္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ေန႔လံုး အတိုင္းအတာတြင္မူ ေတာင္ဘက္လွည့္ထားသည့္ ဆိုလာျပားက ေနေရာင္ႏွင့္ အခ်ိန္ပိုမိုၾကာေအာင္ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႕ေနမည္ ျဖစ္သည္။

planet News 

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္