Monday, June 30, 2014

ကမာၻ႕တန္ဖိုးအႀကီးဆံုး အိမ္ေမြးေခြးေလးမ်ား

Posted by drmyochit Monday, June 30, 2014, under | No comments

လူသားမ်ား၏ အေကာင္းဆံုးေသာ မိတ္ေဆြမ်ားအျဖစ္ ေခြးမ်ားကို သတ္မွတ္ ညႊန္းဆိုေလ့ ရွိၾကသည္။ ေခြးမ်ား၏ ပင္ကိုသဘာဝ၊ သစၥာေစာင့္သိမႈ၊ ႐ိုးသားမႈႏွင့္ လိမၼာတတ္သိမႈမ်ားေၾကာင့္ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ လူသားမ်ားအတြက္ ခင္မင္စရာ အေကာင္းဆံုး အေဖာ္မ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္လာႏုိင္ခဲ့သည္။

ကမာၻေပၚတြင္ ႏုိင္ငံအလုိက္၊ ေဒသအလိုက္ ေပါက္ဖြားမႈ ကြဲျပားသည့္ ေခြးမ်ိဳးစိတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနသလို ၎တို႔၏ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးႏွင့္ မ်ိဳး႐ိုးတို႔ကိုလုိက္ၿပီး တန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားလည္း ကြာဟေလ့ရွိသည္။

အိမ္ေမြးေခြးမ်ိဳးႏြယ္ အမ်ားအျပားအနက္ ကမာၻေပၚတြင္ ေစ်းႏႈန္းအျမင့္ဆံုး၊ တန္ဖိုးအရွိဆံုးအျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည့္ (၁၀)မ်ိဳးကို ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

၁၀။ Chow Chow


အေမြးပြပြႏွင့္ ေခြးႀကီးမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဇာတိျဖစ္ၿပီး ေရွးႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကတည္းက အဆင့္ဆင့္ ေပါက္ဖြားဆင္းသက္လာသည့္ မ်ိဳးႏြယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ႀကီးမားေသာ ဦးေခါင္းႏွင့္ အေမြးစုတ္ဖြား အၿမီးမ်ား ရွိတတ္သည္။ ၎တို႔သည္ လူကို ေသသည္အထိ ကိုက္ႏုိင္သည့္အတြက္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ေခြးမ်ိဳးစိတ္ တစ္ခုအျဖစ္လည္း သတ္မွတ္ခံရသည္။ အိမ္ေစာင့္ေခြးမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္မူ အထူးသင့္ေလ်ာ္သည္။

Chow Chowတို႔သည္ လူစိမ္းမ်ားကို ရန္လိုေလ့ရွိေသာ္လည္း သခင္ျဖစ္သူ အေပၚတြင္မူ အလြန္ရင္းႏွီး ကၽြမ္းဝင္ၿပီး သစၥာေစာင့္သိေလ့ ရွိသည္။ ယင္းတို႔၏ တန္ဖိုးသည္ တစ္ေကာင္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ေဒၚလာ(၃၀၀၀)မွ်ျဖစ္သည္။

၉။ Pharaoh Hound


ေရွးေဟာင္းအီဂ်စ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကတည္းက အိမ္ေမြးေခြး ျဖစ္ခဲ့သည့္ မ်ိဳးစိတ္အျဖစ္ လူအမ်ားက ယူဆထားၾကသည္။ အီဂ်စ္ဖာ႐ိုး ဘုရင္မ်ား၏ သခ်ႋဳင္းဂူမ်ားတြင္ နံရံ၌ Pharaoh Hound ေခြးမ်ား၏ ပံုကို ေရးဆြဲထားေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း Pharaoh Houndတို႔၏ မူရင္းဇာတိေျမမွာ ေမာ္လ္တာဘက္မွျဖစ္ၿပီး ယုန္လိုက္သည့္ ေခြးမ်ားအျဖစ္ မုဆိုးမ်ားက ေလ့က်င့္ အသံုးခ်ေလ့ရွိသည္။

Pharaoh Hound ေခြးမ်ားအေၾကာင္း ေျပာဆိုသည့္အခါ ယင္းတို႔၏ ခြန္အားေကာင္းမြန္မႈ၊ ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္မႈ၊ သစၥာရွိမႈ၊ ဇြဲႀကီးမႈတို႔က အဓိက ဝိေသသမ်ား အေနျဖင့္ ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနတတ္ၿပီး ေျခဦးတည့္ရာ သြားလာခ်င္သည့္ ဉာဥ္မ်ိဳးေၾကာင့္ အတူတကြ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္သည့္အခါ ယင္းတို႔ကို မျဖစ္မေန သိုင္းႀကိဳးခ်ည္ထားရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ Pharaoh Hound ေခြးတစ္ေကာင္၏ ပ်မ္းမွ်တန္ဖုိးသည္ ေဒၚလာ (၃၀၀၀)ေက်ာ္မွ် က်သင့္သည္။

၈။ Akita


Akita ေခြးမ်ားကို ျမစ္ဖ်ားခံရာ ဇာတိေဒသ ႏွစ္ခုတြင္ ကြဲျပားေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ တစ္ေနရာမွာ အေမရိကန္ျဖစ္ၿပီး တစ္ေနရာကမူ အာရွတိုက္မွ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။

အနီ၊ အျဖဴ၊ အညိဳ အစရွိသျဖင့္ အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားေလ့ရွိၿပီး တုတ္ခိုင္သန္စြမ္းေသာ ခႏၶာကိုယ္မ်ိဳး ရွိသည္။ လူစိမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေခြးမ်ားကို ရန္လိုတိုက္ခုိက္ေလ့ ရွိသျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ဝင္းၿခံႏွင့္ သီးျခားမထားရွိႏုိင္ပါက မေမြးသင့္ေသာ ေခြးမ်ိဳးျဖစ္သည္။

Akita ေခြးမ်ားကို ငယ္စဥ္ကတည္းက အျခားေသာ သတၱဝါမ်ားႏွင့္ လုိက္ဖက္ညီစြာ ေနထုိင္တတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးထားပါက ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတ ပိုျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွိသည္။

သစၥာရွိမႈ၊ သခင္အေပၚ တြယ္တာရင္းႏွီးမႈမ်ားေၾကာင့္ နာမည္ေကာင္းရသည့္ ေခြးမ်ိဳးစိတ္သည္ တစ္ေကာင္လွ်င္ ေဒၚလာ (၃၅၀၀)ဝန္းက်င္မွ် တန္ဖိုးရွိတတ္သည္။

၇။ Chinese Crested Hairless


Hairlessဟူေသာ အမည္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္ အေမြးအမွင္ မရွိေသာ ေခြးကေလးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ကိုယ္လံုး အေမြးကင္းမဲ့ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဦးေခါင္း၊ အၿမီးႏွင့္ ေျခလက္ေအာက္ပိုင္းတို႔တြင္ အေမြးမ်ား ထူထူထပ္ထပ္ ရွိေနတတ္သည္။

ယင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ Powderpuff မ်ိဳးႏြယ္မ်ားမွာမူ ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခုလံုး အေမြးမ်ား ဖံုးအုပ္ေနေလ့ ရွိသည္။ အေမြးကင္းမဲ့ေသာ ေခြးေလးမ်ားသည္ ေနေလာင္ျခင္း၊ ဝက္ၿခံေပါက္ျခင္း၊ အသားအေရ ခန္းေျခာက္ျခင္း အစရွိသည့္ အေရျပား ျပႆနာမ်ားကို ႀကံဳရေလ့ရွိသည္။ ယင္းတို႔၏ တန္ဖိုးသည္ ေဒၚလာ(၅၀၀၀)ဝန္းက်င္ ျဖစ္သည္။

၆။ Tibetan Mastiff


အာရွအလယ္ပိုင္းမွ အစျပဳ ေပါက္ဖြားလာသည့္ ေခြးႀကီးမ်ားသည္ ခြန္အားသန္မာၿပီး ဉာဏ္ရည္ ျမင့္မားသည္။ တိဗက္တြင္ ယင္းတို႔ကို လမ္းျပေခြး အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ကၽြဲႏြားမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းေက်ာင္းေပးသည့္ အေစာင့္အေရွာက္ေခြး အျဖစ္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။

ဦးေခါင္းက အရြယ္အစား ႀကီးမားၿပီး လည္ဆံေမြးမ်ား ထူေျပာစြာ ရွိေနရာ ယင္းတို႔၏ အသြင္အျပင္သည္ ျခေသၤ့ႀကီးမ်ားသဖြယ္ ျဖစ္ေနတတ္သည္။

သဘာဝအားျဖင့္ သူစိမ္းမ်ားကို ရန္လိုတတ္ေသာ္လည္း လူအမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေအာင္ သင္ျပေပးသည့္အခါ အဆင္ေျပသည့္ ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္ေသာ ေခြးမ်ားျဖစ္သည္။ ေဒၚလာ(၅၀၀၀)ေက်ာ္တန္ ေခြးႀကီးမ်ားသည္ ေန႔ဘက္တြင္ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္ေနတတ္ၿပီး ညပိုင္းတြင္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကား ကင္းလွည့္ေနတတ္သည့္ အေစာင့္ေခြးမ်ား အေနျဖင့္လည္း လူသိမ်ားသည္။

၅။ Canadian Eskimo Dog


ေျမာက္အေမရိကတြင္ မ်ိဳး႐ိုးအေျချပဳ ဆင္းသက္လာသည့္ ေခြးႀကီးမ်ားသည္ ယေန႔တိုင္ မ်ိဳးႏြယ္ေရာစပ္ျခင္း မရွိသည့္ အရွားပါးဆံုး မ်ိဳးစိတ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

ျဖဴလြေသာ အေရာင္အဆင္းရွိၿပီး အေမရိကန္ ႏွင္းဝံပုေလြမ်ားသဖြယ္ ခ့ံညားလွပၿပီး သန္မာအားေကာင္းသည့္ ခႏၶာကိုယ္ တည္ေဆာက္မႈကိုလည္း ပိုင္ဆုိင္ထားသည္။

ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္ျခင္း၊ သစၥာရွိျခင္း၊ သတၱိေကာင္းျခင္း၊ ႏိုးၾကားျခင္းႏွင့္ သခင္အေပၚ တြယ္တာျခင္းတို႔သည္ ေဒၚလာ (၆၀၀၀)ေက်ာ္တန္ ေခြးႀကီးမ်ား၏ ထူးျခားေသာ အရည္အေသြးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

၄။ German Shepherd

ကမာၻေပၚတြင္ တန္ဖိုးအႀကီးဆံုး စာရင္းဝင္ ေခြးမ်ိဳးစိတ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္အျပင္ ယင္း၏ ထူးျခားေသာ အရည္အေသြးေကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဂ်ာမန္သိုးထိန္းေခြးမ်ားကို ေခြးခ်စ္သူမ်ားက အလြန္လုိလား ႏွစ္သက္ေလ့ရွိသည္။

ဂ်ာမနီမွ စတင္ေပါက္ဖြားလာေသာ ေခြးမ်ားသည္ အေစာင့္ေခြးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ သိုးအုပ္မ်ားကို ဝံပုေလြရန္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးရာတြင္လည္းေကာင္း လူအမ်ားကို ကူညီေပးေလ့ရွိသည္။

သတၱိရွိျခင္း၊ ႏိုးၾကားျခင္း၊ ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္ျခင္း၊ သခင့္အလိုကို နားလည္ျခင္း၊ ခြန္အားႀကီးျခင္းႏွင့္ ခိုင္းေစမႈကို အလြန္လ်င္ျမန္စြာ တံု႔ျပန္ႏုိင္ျခင္း အစရွိသည့္ ဝိေသသေကာင္းမ်ားကို အျခားေသာ ေခြးမ်ိဳးစိတ္မ်ားထက္ ပီျပင္ထင္ရွားစြာ ပိုင္ဆိုင္ထားတတ္ၾကသည္။

သခင္၏ အမိန္႔ကို တစ္သေဝမတိမ္း နာခံတတ္ၿပီး လူစိမ္းမ်ားကို ယဥ္ပါးမႈမရွိဘဲ သံသယႀကီးလြန္းျခင္းက အေစာင့္ေခြး ေကာင္းေကာင္း ပိုင္ဆိုင္လုိသူမ်ားအတြက္ အႀကိဳက္ေတြ႕ေစမည့္ အရည္အေသြးမ်ား ျဖစ္သည္။

ဂ်ာမန္သိုးထိန္းေခြးမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ စစ္တပ္မ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳေလ့ရွိၿပီး စစ္ေရးႏွင့္ မႈခင္းေရးရာ အေထာက္အကူျပဳ ေခြးမ်ားအျဖစ္ ေလ့က်င့္ေပးႏုိင္သည္။ အဆိုပါေခြး တစ္ေကာင္၏ ပ်မ္းမွ်တန္ဖိုးမွာ ေဒၚလာ(၆၅၀၀)မွ်ရွိသည္။

၃။ Samoyed

အေမြးႏုႏုမ်ားႏွင့္ ခ်စ္စရာ ေခြးႀကီးမ်ားသည္ ဆိုက္ေဘးရီးယား ေဒသမွ စတင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေပါက္ဖြားလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ကို Bjelkierဟူေသာ အမည္ျဖင့္လည္း ေခၚေဝၚေလ့ရွိသည္။

ဆိုက္ေဘးရီးယားတြင္ စြပ္ဖားဆြဲေသာ ေခြးမ်ားျဖစ္ၿပီး အုပ္စုဖြဲ႕ ေနထိုင္ေလ့ ရွိၾကသည္။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ၿပီး အေဆာ့သန္သည့္ ေခြးမ်ားျဖစ္ရာ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ပင္ စိတ္ခ်လက္ခ် လႊတ္ထားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

အျခားေသာ လူႏွင့္ တိရစာၦန္မ်ားကို ရန္လိုေလ့ မရွိေသာေၾကာင့္ အေစာင့္ေခြး အေနျဖင့္မူ Samoyedမ်ားက အသံုးဝင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ေဒၚလာ (၆၅၀၀)ေက်ာ္တန္ ေခြးႀကီးမ်ားသည္ ေနအိမ္သို႔ ဧည့္သည္လာပါက ဝမ္းပန္းတသာ ႀကိဳဆိုတတ္သည့္ ဧည့္ႀကိဳေခြးမ်ားျဖစ္သည္။

၂။ Rottweiler

ကမာၻအႏွံ႔အျပားတြင္ ေပါက္ဖြားရွင္သန္ႏုိင္သည့္ ေခြးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယခင္က ကၽြဲႏြားအုပ္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းေက်ာင္းရန္အတြက္ Rottweilerမ်ားကို လူအမ်ားက အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။

ႀကီးမားတုတ္ခိုင္ေသာ ခႏၶာကိုယ္မ်ိဳး ရွိေနၿပီး အလြန္ခြန္အားသန္မာၾကသည္။ ေဒၚလာ(၇၀၀၀)တန္ ေခြးႀကီးမ်ားသည္ လူစိမ္းသူစိမ္းမ်ားကို ရန္လိုတိုက္ခိုက္တတ္သည့္ အေစာင့္ေခြး အမ်ိဳးအစားေကာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ယင္းတို႔ကို သင္တန္းေပး ေလ့က်င့္ေစၿပီး စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔တြင္ အေထာက္အကူျပဳ ေခြးမ်ားအျဖစ္လည္း အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။

၁။ Lowchenကမာၻေပၚတြင္ အရွားပါးဆံုး စာရင္းဝင္ ေခြးမ်ိဳးစိတ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး တန္ဖိုးလည္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။ Lowchenတို႔ကို Little Lion Dogဟုလည္း ေခၚေဝၚေလ့ရွိသည္။

ဥေရာပ ေဒသမွ စတင္ဆင္းသက္ ေပါက္ဖြားလာသည့္ ေခြးေလးမ်ားသည္ ျခေသၤ့မ်ားႏွင့္ သဏၭာန္တူၿပီး ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီႏွင့္ စပိန္တုိ႔တြင္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ေလးမ်ားအျဖစ္ စတင္ေရပန္းစား လူႀကိဳက္မ်ားလာခဲ့သည္။

Lowchenတို႔တြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဦးခြံဖြဲ႕စည္းမႈ ရွိေနၿပီး ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္ အေမြးမ်ား ထူထူထပ္ထပ္ ဖံုးအုပ္ထားသည္။ ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္ၿပီး အေဆာ့သန္ကာ လူအမ်ားကို ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ေနထုိင္တတ္သည္။

ထို႔အျပင္ သစၥာရွိျခင္း၊ ႏိုးၾကားတက္ႂကြျခင္း၊ အမိန္႔နာခံလြယ္ျခင္း၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ အကၽြမ္းတဝင္ ေနထိုင္တတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မိသားစု ေမြးျမဴသင့္သည့္ ေခြးေလးမ်ားအျဖစ္ လူသိမ်ားသည္။ ယင္းတို႔၏ ေစ်းႏႈန္းသည္ ေဒၚလာ(၇၀၀၀)ေက်ာ္မွ် ရွိသည္။

Top Teny
7 Day

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို အိမ္ျပန္လုိက္ပုိ႔ေပးမည္ဟုဆုိကာ အဓမၼျပဳက်င့္

Posted by drmyochit Monday, June 30, 2014, under | No comments

သီဟလြင္-ျပည္(ျမစ္မခ) - ဖလား၀ါးနယူးစ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၁၀)၊ အမွတ္ (၂၅)။

ျပည္၊ ဇြန္ ၂၇- ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အ ေနာက္ပုိင္း ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ မႏၲေလးမွ ျပည္ၿမိဳ႕ နယ္သုိ႔ျပန္လာေသာ မိန္းကေလးအား ျပည္ ၿမိဳ႕သုိ႔အေရာက္တြင္ ထြန္းျမင့္ႏုိင္ဆုိသူက မိန္းကေလးေနထုိင္ေသာေက်းရြာသုိ႔ လုိက္ ပုိ႔ေပးမည္ဆုိကာ တစ္ညတာ ေခၚေဆာင္ သြားၿပီးေနာက္ ဇြန္ ၂၆ရက္တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕ ဘူတာႀကီးသုိ႔ ျပန္လည္လုိက္ပုိ႔ရာမွ ေဒသခံ မ်ားမွ ဝုိင္းဝန္းဖမ္းဆီး၍ ရဲစခန္းသုိ႔ ပုိ႔ ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
အဆုိပါမိန္းကေလးက မႏၲေလး မွ ျပည္ၿမိဳ႕သုိ႔ ဇြန္၂၅ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ေရႊဆံေတာ္ဘုရား ေပၚတြင္ ထြန္းျမင့္ႏုိင္ဆုိသူႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ ၿပီး မိန္းကေလးျပန္မည့္ရြာကို သိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူကုိယ္တုိင္ လုိက္ပုိ႔ေပးမည္ ဟုေျပာဆုိကာ နဝေဒးတံတားအနီးရွိလူသူ ျပတ္လတ္ေသာ အေလာင္းေတာ္ကႆပေတာင္ေပၚသုိ႔ေခၚသြားၿပီးေနာက္ လက္သီးျဖင့္ထုိးကာ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း မိန္းကေလး၏ ေျပာျပခ်က္အရဖခင္ကထြက္ဆုိခဲ့သည္ဟု ျပည္ၿမိဳ႕မရဲစ ခန္းမွ တာဝန္က်ရဲအရာရွိကေျပာသည္။
ဇြန္၂၅ ရက္ညေနပုိင္းတြင္ စြပ္စြဲ ခံရသူကမိန္းကေလးအား ျပည္ၿမိဳ႕တစ္ဖက္ ကမ္း ကံမၿမိဳ႕နယ္ ဝဲႀကီးရြာသုိ႔ ေခၚေဆာင္ သြားၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား မိန္းမခုိးလာ သည္ဟုေျပာဆုိကာ လက္မွတ္ထုိးခုိင္းခဲ့ ေသာ္လည္း မွတ္ပုံတင္မပါရွိ၍ လက္မွတ္ မထုိးေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဇြန္၂၆ရက္တြင္ အဆုိပါ မိန္းကေလးအား ျပည္ၿမိဳ႕ ဘူတာႀကီးသို႔ ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ရာတြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ ျပထားသည္။
''အဲဒီေကာင္က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဘူတာကုိ ေကာင္မေလးကုိ ဆုိင္ကယ္နဲ႔ လာပုိ႔ၿပီး ျပန္မယ္လုပ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကတားတာ ဒီေကာင္ကထြက္ေျပးတယ္။ အဲဒါအနီးအနားက လူေတြက ဝုိင္းဖမ္းၿပီး ရဲစခန္းပုိ႔လုိက္တယ္။ ေကာင္မေလးရဲ႕အေမ ဆုိ မ်က္ရည္နဲ႔မ်က္ခြက္ပဲ။ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိတယ္''ဟု ျပည္ၿမိဳ႕ ဘူတာႀကီးအနီးမွ လုိက္လံဖမ္းဆီးေပးခဲ့ေသာ ေဒသခံတစ္ဦး က ေျပာသည္။
အဆုိပါမိန္းကေလးသည္ မႏၲ ေလးၿမိဳ႕ရွိ အေဒၚျဖစ္သူထံသုိ႔ သြားေရာက္ ေနထုိင္စဥ္ မိခင္ေနမေကာင္း၍ ျပန္လာ ရန္မွာၾကားခဲ့ေသာၾကာင့္ အေဒၚျဖစ္သူက မႏၲေလး-ျပည္ကားဂိတ္သုိ႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ ၿပီး ဇြန္ ၂၅ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ျပန္ေရာက္ ႏုိင္ေၾကာင္း ဖုန္းဆက္ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာျခင္းမရွိ၍ ျပည္ၿမိဳ႕ေပၚ ထိ လုိက္လံရွာေဖြရာမွ ၂၆ရက္တြင္ ျပည္ ၿမိဳ႕ဘူတာႀကီးတြင္ ျပန္လည္ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း မိန္းကေလး၏ ဖခင္ျဖစ္သူက ရဲ စခန္းတြင္ထြက္ဆုိသည္။
အဆုိပါအမႈအား ျပည္ၿမိဳ႕မရဲစ ခန္းတြင္ မိန္းကေလး၏ဖခင္က တရားလုိ ျပဳလုပ္တုိင္တန္းခဲ့ၿပီး (ပ) ၄၈ဝ/၂ဝ၁၄ ျပစ္ မႈဆုိင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇၆/၃၂၃ ျဖင့္စစ္ ေဆး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။

Yangon Media Group

ဆန္းလၻက္ရည္ဆုိင္ ပုိင္ရွင္ မူဆလင္ညီအစ္ကုိ ႏွစ္ဦးက ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္ ဆုိင္အလုပ္သမ တဦးအား အဓမၼျပဳက်င့္

Posted by drmyochit Monday, June 30, 2014, under | 2 comments


ျပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန ့ညက မႏၱေလးတုိင္း ေဒသၾကီး ခ်မ္းေအးသာစံ ျမဳိ ့နယ္ ၂၈ လမ္းႏွင့္ ၈၂ လမ္းေထာင့္ရိွ ဆန္းလၻက္ရည္ ဆုိင္မွာ ထမင္းခ်က္ လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ မစုိးစုိး (ဗုဒၶ ဘာသာ၀င္) မိန္းခေလးကုိ ဆုိင္ပုိင္ရွင္ ကုိဆန္းေမာင္ (မြတ္ဆလင္/အစၥလာမ္) ႏွင့္ ညီျဖစ္သူ ကုိေန၀င္း (မြတ္ဆလင္/အစၥလာမ္) တုိ႔ ညီ အစ္ကို ႏွစ္ဦးက လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ားျပီး အဓမၼျပဳက်င့္ ခဲ့ေၾကာင္း သစ္ထူးလြင္ က သတင္းရရိွပါတယ္။

 အဆုိပါ ညက လၻက္ရည္ဆုိင္ ပိတ္ခ်ိန္မွာ ၁၈/၁၉ လမ္း၊ ၈၀/၈၁ လမ္းေန  ဆုိင္ရွင္ကုိဆန္းေမာင္ ႏွင့္ ကုိေန၀င္းတုိ ့ကားအျဖဴေရာင္ႏွင့္ ေရာက္ရိွလာျပီး ေနျပည္ေတာ္မွာ လၻက္ရည္ဆုိင္ ဖြင့္ရန္ လုိက္ခဲ့ဖုိ ့ေျပာ ကာ မစုိးစုိး အား ယာဥ္ေနာက္ခန္းမွာ တင္ေဆာင္ ေမာင္းႏွင္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 ဇြန္လ ၂၉ရက္ေန ့နံနက္ ၁ နာရီခန္ ့မွာေတာ့ ပ်ဥ္းမနားျမဳိ ့ေယာက္သြားအင္း ရပ္ကြက္ ေတာ္၀င္နန္းေတာ္ ဟုိတယ္ အနီး ကားလမ္းေဘးမွာ ကားရပ္နားကာ ဆန္းေမာင္မွ ယာဥ္ေနာက္ခန္းကုိ ေရာက္ရိွလာျပီ မစိုးစုိး အား ေတာင္းပန္ေနသည့္ ၾကားက အဓမၼတၾကိမ္ ျပဳက်င့္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ဆန္းေမာင္ ကားေရွ့ခန္း ျပန္သြားျပီ ေန၀င္း ထပ္မံေရာက္လာကာ အဓမၼ တၾကိမ္ ထပ္မံျပဳက်င့္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ျမင္းရတနာ မီးပြိဳင့္အလြန္မွာ ကားရပ္ျပီး မစုိးစုိးကုိ ဆင္းခိုင္းကာ ကားေမာင္းႏွင္ ထြက္ေျပးသြားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အဆုိပါ အမႈကို  ပ်ဥ္းမနား ရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္လွစ္ ထားျပီ ထြက္ေျပးသြားတဲ့ တရားခံ ညီအစ္ကို ကို ဖမ္းဆီးရမိေရး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သစ္ထူးလြင္ က စုံစမ္းသိရိွရပါတယ္။

BY THIT HTOO LWIN

Mobile Browser မ်ားမွာ ၀က္ဆိုက္မ်ားရဲ႕ Desktop Version ကို ၾကည့္ရႈႏိုင္မယ့္ နည္းမ်ား

Posted by drmyochit Monday, June 30, 2014, under | No comments၀က္ဆုိက္အမ်ားစုက မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားအတြက္ Mobile Version မ်ားျပဳလုပ္ေပးထားၾကပါတယ္။ Mobile Version မ်ားက Bandwidth ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသလို မ်က္ႏွာျပင္ေသးတဲ့ ဖုန္းမ်ားမွာ ၾကည့္ရႈရအဆင္ေျပေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၀က္ဆိုက္တစ္ခုရဲ႕ Desktop Version ကို မိုဘုိင္းဖုန္းကေန အသံုးျပဳခ်င္တဲ့ အေျခအေနမ်ားစြာရွိပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ဖုန္းဟာ မ်က္ႏွာျပင္ႀကီးရင္ Desktop Version နဲ႔ ၀က္ဆိုက္မ်ားၾကည့္ခ်င္မွာပါ။ အခ်ိဳ႕၀က္ဆိုက္မ်ားက မိုဘုိင္းဗားရွင္းမွာ စြမ္းေဆာင္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ဖယ္ရွားထားတဲ့အတြက္ အဲဒီစြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳခ်င္ရင္ Desktop Version ကို အသံုးျပဳခ်င္မွာပါ။ မိုဘိုင္းဗားရွင္းရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေနာက္တစ္ခုက Navigate ျပဳလုပ္ရတာ အခက္အခဲရွိပါတယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္ IMDB ၀က္ဆိုက္ကိုၾကည့္ပါ။
IMDB ၀က္ဆိုက္မွာ ဟာသရုပ္ရွင္မင္းသား Will Ferrell ပါ၀င္ပတ္သက္တဲ့ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားကို ၾကည့္ခ်င္တယ္ဆိုပါစို႔။ ဘေရာက္စာကေန Will Ferrell ရဲ႕ IMDB Page ကို သြားပါ။


Full Filmography ကို ႏွိပ္ပါ။

ဒါဆိုရင္ Will Ferrell ပါ၀င္ပတ္သက္တဲ့ က႑မ်ားကို လင့္မ်ားအေနနဲ႔ ေတြ႔ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လင့္တစ္ခုခ်င္းစီကို ႏွိပ္ၿပီး ဇာတ္ကားတစ္ခုခ်င္းစီမွ မင္းသားရဲ႕ ပါ၀င္တဲ့ အခန္းက႑ကိုၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ကုန္ေစၿပီး အဆင္မေျပလွပါဘူး။ Desktop Version မွာဆိုရင္ေတာ့ မင္းသား ပါ၀င္ပတ္သက္တဲ့ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားအားလံုးကို Web Page တစ္ခုထဲကေနျမင္ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းတဲ့အခ်က္က IMDB ၀က္ဆိုက္က Desktop Version ကို အလြယ္တကူ ေျပာင္းၾကည့္လို႔ရေအာင္ျပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၀က္ဆိုက္အမ်ားစုကေတာ့ Desktop Version ကို ေျပာင္းၾကည့္ဖို႔ ျပဳလုပ္ေပးထားျခင္းမရွိပါဘူး။
ဒီလိုအေျခအေနမွာ မိုဘိုင္းဘေရာက္စာမ်ားရဲ႕ Settings ကေန Desktop Version ကို ေျပာင္းလဲၾကည့္ရႈဖို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ားရွိပါတယ္။

iOS Device
---------------
iPhone , iPad မ်ားရဲ႕ Default Browser ျဖစ္တဲ့ Safari မွာ Desktop Version ကို ေျပာင္းလဲၾကည့္ရႈဖို႔ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ကို Apple က ျပဳလုပ္ေပးထားျခင္းမရွိပါဘူး။ အဲဒီစြမ္းေဆာင္ခ်က္ပါရွိတဲ့ ဘေရာက္စာကေတာ့ Google Chrome ျဖစ္ၿပီး Apple App Store ကေန အခမဲ့ရယူႏုိင္ပါတယ္။ Chrome Browser မွာ ၀က္ဆိုက္တစ္ခုရဲ႕ Desktop Version ကို ေျပာင္းလဲၾကည့္ရႈခ်င္ရင္ ညာဘက္အေပၚေထာင့္က Menu ကို ႏွိပ္ၿပီး Request Desktop Site ကို ႏွိပ္ပါ။


Chrome ရဲ႕အားနည္းခ်က္က Desktop Version ကို Default အားျဖင့္ Enable ျပဳလုပ္လို႔မရပါဘူး။ ဆိုလိုတာက ၀က္ဆိုက္တစ္ခုကို ဖြင့္တိုင္း Mobile Version ကေန Desktop Version ကို အေပၚကနည္းအတိုင္း အၿမဲေျပာင္းလဲေပးရမွာပါ။ Desktop Version ကို Default အားျဖင့္ Enable ျပဳလုပ္ေပးႏုိ္င္တဲ့ မိုဘိုင္းဘေရာက္စာက Puffin Web Browser ျဖစ္ပါတယ္။ Puffiin Web Browser ကို အခမဲ့အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး ၀က္ဆိုက္တစ္ခုရဲ႕ မိုဘိုင္းဗားရွင္းကို အလြယ္တကူ Disable လုပ္ႏို္င္ပါတယ္။ Puffin Web Browser ဟာ အခေပးဗားရွင္းလည္းရွိေပမယ့္ အခမဲ့ဗားရွင္းမွာ Desktop Version ကို အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။
Puffin Web Browser ကို အင္စေတာ လုပ္ၿပီးရင္ ညာဘက္အေပၚေထာင့္က Menu ကိုႏွိပ္ပါ။ More > Settings > User Agent ထဲသြားၿပီး User Agent ကို Desktop ေျပာင္းပါ။


ဒါဆိုရင္ Puffiin Browser ကေန ၀က္ဆိုက္ေတြၾကည့္တိုင္း Desktop Version နဲ႔ ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိုဘိုင္းဗားရွင္းကို ျပန္အသံုးျပဳခ်င္ရင္ အေပၚကနည္းအတိုင္း User Agent ထဲသြားၿပီး iPhone ကို ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။

Android
-----------
Google က Android ရဲ႕ Default Browser ျဖစ္တဲ့ Chrome မွာ Desktop Version ကို အလြယ္တကူေျပာင္းလဲႏုိင္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။ ၀က္ဆုိက္တစ္ခုကိုဖြင့္ၿပီး ဖုန္းရဲ႕ Menu ခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။ Request desktop site မွာ အမွန္ျခစ္ေပးပါ။

Chrome ရဲ႕ အားနည္းခ်က္က iOS မွာလိုပဲ Desktop Version ကို အၿမဲတမ္း Enable လုပ္လို႔မရပါဘူး။ ဒီလိုလုပ္ဖို႔အတြက္ Puffin Web Browser ကိုပဲ အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ Puffin Web Browser ကို Google Play Store မွာ အခမဲ့ အသံုးျပဳႏုိ္င္ပါတယ္။ ဘေရာက္စာကို အင္စေတာ လုပ္ၿပီးရင္ ညာဘက္အေပၚေထာင့္က Menu ကိုႏွိပ္ပါ။ Settings ထဲသြားၿပီး Mobile Browser Mode မွာ အမွန္ျခစ္ျဖဳတ္ေပးပါ။


Windows Phone
--------------------
Windows Phone ရဲ႕ Default Browser ျဖစ္တဲ့ Internet Explorer မွာ မိုဘုိင္းဗားရွင္းကို အၿမဲတမ္း Disable လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ Internet Explorer ရဲ႕ More > Settings > Website preference မွာ မိုဘုိင္းဗားရွင္း ကေန Desktop Version ကို ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။


အရိုးရွင္းဆံုးနည္း
--------------------
မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားမွာ ၀က္ဆိုက္တစ္ခုရဲ႕ Desktop Version ကို အသံုးျပဳဖို႔ အရိုးရွင္းဆံုးနည္းက ၀က္ဆိုက္မွာ Desktop Version ကို ေျပာင္းႏုိင္တဲ့ လင့္ ကို ႏွိပ္တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ၀က္ဆိုက္တိုင္းမွာေတာ့ အဲဒီစြမ္းေဆာင္ခ်က္ကို ထည့္ေပးထားျခင္းမရွိပါဘူး။ အဲဒီလိုအေျခအေနမွာ အေပၚကနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

သူရ
Myanmar Digital Life Journal

မႈိစားၿပီး အဆိပ္သင့္ကာ သားအဖေလးဦး ေသဆုံး

Posted by drmyochit Monday, June 30, 2014, under | No comments

ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ တီြဗ်ာလ္ေက်းရြာတြင္ မႈိစားၿပီး သားအဖေလးဦးစလုံး ေသဆုံးသြားကာ သမီးျဖစ္သူမွာမူ ေဆးကုသမႈ ဆက္လက္ခံယူေနရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သတင္းရရွိသည္။

ေတာထဲမွရရွိလာေသာ ေဒသအေခၚ ေဒါင္းမႈိစားရာမွ သားအဖေလးဦး အစာအဆိပ္သင့္ခဲ့သျဖင့္ ေက်းရြာဆရာ၀န္ႏွင့္ပင္ ေဆးကုသမႈခံယူခဲ့သည္။

ဇြန္လ ၂၃ ရက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္သုံးရက္အၾကာ ဇြန္လ ၂၇ ရက္တြင္ ဖခင္ႏွင့္ အငယ္ဆုံးသားတုိ႔ ေသဆုံးသြားၿပီး သမီးျဖစ္သူႏွင့္ သားႏွစ္ဦးတုိ႔မွာ မသက္သာ၍ ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္စဥ္ သားႏွစ္ဦးမွာ လမ္းတြင္ ေသဆုံးသြားခဲ့သည္။ သမီးျဖစ္သူမွာ ၀ယ္ဇလီေဆး႐ုံတြင္ အတြင္းလူနာအျဖစ္ ဆက္လက္ေဆးကုသမႈခံယူေနဆဲျဖစ္သည္ဟု တီြဗ်ာလ္ေက်းရြာသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

7 Day

ေအာင္ဆန္းသူရိယဘြဲ႔ ရရွိထားသူမ်ား

Posted by drmyochit Monday, June 30, 2014, under | No comments(၁) ေအာင္ဆန္းသူရိယ ေအးခ်ိဳ (၁၉၄၈) - ဗုိလ္မွဴး (က်ဆုံး) / ျပည္ေထာင္စု စစ္ရဲတပ္ရင္း (၂၁)
(၂) ေအာင္ဆန္းသူရိယ တိုက္ခၽြန္း (၁၉၅၀) - ဗုိလ္ (ေနာင္တြင္ဗိုလ္ၾကီး) / အမွတ္(၁) ခ်င္းေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္း

(၃) ေအာင္ဆန္းသူရိယ လွေသာင္း (၁၉၄၉) - တပ္သား (က်ဆုံး) / အမွတ္(၃) ဗမာ့ေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္း

(၄) ေအာင္ဆန္းသူရိယ ေစာျမင့္ (၁၉၅၁) - တပ္သား (က်ဆုံး) / အမွတ္(၁)ကရင္ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း

(၅) ေအာင္ဆန္းသူရိယ ေစာဘရီ (၁၉၅၁) - အရပ္သား (က်ဆုံး) / အမွတ္(၂) ေျချမန္တပ္မဟာဌာနခ်ုပ္ (တဲြဖက္)

(၆) ေအာင္ဆန္းသူရိယ စြပ္ဗဟာဒူးရိုင္း (၁၉၅၀) - တပ္သား (က်ဆုံး) / အမွတ္(၄)ေျခလ်င္တပ္ရင္း

(၁) ေအာင္ဆန္းသူရိယ ေအးခ်ိဳ
-----------------------------
ကုိယ္ပုိင္အမွတ္ - ၾကည္း ၅၁၈၀

ဘြဲ႕ရစဥ္အဆင့္ - ဗုိလ္မွဴး

အမည္ - ေအးခ်ိဳ(က်ဆုံး)

အျမင့္ဆုံးရရွိသည့္ဘြဲ႕/ႏွစ္ - ေအာင္ဆန္းသူရိယ (၁၉၄၈)

ဘြဲ႕ရရွိစဥ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္တပ္ - ျပည္ေထာင္စု စစ္ရဲတပ္ရင္း (၂၁)

ဘြဲ႕အပ္ႏွင္းခံရေသာအမိန္႕အာဏာ - ၁၀/အထူး/၅၀

ဘြဲ႕ရရွိပုံျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း ။ ၁၉၄၈ ၾသဂုတ္လအတြင္း ကြန္ျမဴနစ္တပ္မ်ားသည္ အင္အားအလုံးအရင္းျဖင့္ ရန္ကုန္ျမဳိ႕ကုိတုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္ရန္ ျပည္-ရန္ကုန္ကားလမ္းအတိုင္း ခ်ီတက္လာရာ ၁၉-၄-၄၈ ည ၇ နာရီခန္႕အခ်ိန္ နတၱလင္းျမိဳ႕အနီးရွိဖုိးသာေအာင္ကုန္း တံတားတဘက္သုိ႕အေရာက္တြင္ နတၱလင္းတြင္တပ္စြဲထားေသာ ျပည္ေထာင္စုစစ္ရဲတပ္ရင္း (၂၁)၏ တပ္ရင္းမွဴးဗုိလ္မွဴးေအးခ်ိဳသည္ အင္အားအဆမတန္မ်းျပားေသာရန္သူတို႕အား မိမိအသက္ကုိပဓာနမထားပဲ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံခုခံတုိက္ခုိက္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္တပ္မ်ား ဆက္လက္ျပီး မခ်ီတက္ႏိုင္ေတာ့ပဲ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြားခဲ့ရသည္။

ဗုိလ္မွဴးေအးခ်ိဳသည္ ယင္းကဲ့သုိ႕ထူးကဲျမင့္မားလွေသာရဲစြမ္းသတၱိ၊ ၾကံ႕ခုိင္ေသာစိတ္ဓါတ္တုိ႕ျဖင့္ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံခုခံ တုိက္ခုိက္ရင္း ျပင္းထန္စြာဒဏ္ရာရရွိကာ ၁၉၄၈ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႕တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္တာ၀န္ေက်ပြန္စြာ အသက္ေပးလွဴသြားသူျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ရဲစြမ္းသတၱိဆုိင္ရာအျမင့္ဆုံးျဖစ္ေသာ ေအာင္ဆန္းသူရိယဘြဲ႕ကုိ ပထမဆုံးခ်ီးျမွႈင့္ျခင္းခံရသူျဖစ္သည္။

(၂) ေအာင္ဆန္းသူရိယ တိုက္ခၽြန္း
-------------------------
ကုိယ္ပုိင္အမွတ္ - ၾကည္း ၇၂၈၈

ဘြဲ႕ရစဥ္အဆင့္ - ဗုိလ္ (ေနာင္တြင္ဗိုလ္ၾကီး)

အမည္ - တုိက္ခၽြန္း

အျမင့္ဆုံးရရွိသည့္ဘြဲ႕/ႏွစ္ - ေအာင္ဆန္းသူရိယ (၁၉၅၀)

ဘြဲ႕ရရွိစဥ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္တပ္ - အမွတ္(၁) ခ်င္းေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္း

ဘြဲ႕အပ္ႏွင္းခံရေသာအမိန္႕အာဏာ - ၁၀/အထူး/၅၀

ဘြဲ႕ရရွိပုံျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း ။ ၁၉၄၉ ခု ဧျပီလတြင္ အင္းစိန္ျမိဳ႕ကုိအခုိင္အမာစုိးမုိးထားသည့္ ေကအင္ဒီအုိမ်ားအား ဗမာ့တပ္မေတာ္ကတုိက္ထုတ္ေခ်မႈန္းရာတြင္ ၁၆-၄-၄၉ ေန႕ နံနက္ပုိင္းတြင္ အမွတ္(၁)ခ်င္းေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္း စစ္မ်က္ႏွာရွိ တပ္ခြဲတခြဲအား ရန္သူတုိ႕၏၀ုိင္း၀န္းပစ္ခတ္ျခင္းကုိခံေနရစဥ္ ဗိုလ္တုိက္ခၽြန္းသည္ ရန္သူမ်ားအတြင္း၀င္ေရာက္ကာ အမ်ားအျပားက်ဆုံးေအာင္ သူရသတၱိေျပာင္ေျမာက္စြာ တုိက္ခုိက္ေခ်မႈန္းႏိုင္ခဲ့သည့္ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည္။

ဗုိလ္တုိက္ခၽြန္းသည္ ယင္းသုိ႕စံတင္ေလာက္သည့္ ရဲစြမ္းသတၱိ၊ ဂုဏ္ျပဳေလာက္သည့္စြန္႕စားျခင္းတုိ႕ျဖင့္ ၁၀-၄-၄၉ ေန႕ ေစာ္ဘြားၾကီးကုန္းတုိက္ပြဲတြင္လည္းေကာင္း၊ ၁၆-၄-၄၉ ေန႕ ဦးစကၠိန္ေက်ာင္းတုိက္ပြဲတြင္လည္းေကာင္း၊ ၁၈-၄-၄၉ ေန႔ ရန္သူ႕ခံကတုတ္ကုိေခ်မႈန္း တုိက္ခုိက္ရာတြင္လည္းေကာင္းအသက္ကုိပဓါနမထားပဲ ရဲ၀့ံစြန္႕စားစြာ တာ၀န္ထမ္းရြက္ခဲ့သည့္အတြက္ႏိုင္ငံေတာ္၏အျမင့္ဆုံးစြမ္းရည္သတၱိဘြဲ႕ ျဖစ္ေသာေအာင္ဆန္းသူရိယဘြဲ႕ကုိခ်ီးျမွႈင့္ျခင္းခံရသည္။

ဗိုလ္တုိက္ခၽြန္းသည္ ယခင္တုိက္ပြဲတြင္လည္း ရဲစြမ္းသတၱိေျပာင္ေျမာက္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က သူရဘြဲ႕ခ်ီးျမွင့္ျခင္း ခံရသူျဖစ္သည္။

(၃) ေအာင္ဆန္းသူရိယ လွေသာင္း
------------------------------
ကုိယ္ပုိင္အမွတ္ - ၈၈၈၆၅

ဘြဲ႕ရစဥ္အဆင့္ - တပ္သား

အမည္ - လွေသာင္း(က်ဆုံး)

အျမင့္ဆုံးရရွိသည့္ဘြဲ႕/ႏွစ္ - ေအာင္ဆန္းသူရိယ (၁၉၄၉)

ဘြဲ႕ရရွိစဥ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္တပ္ - အမွတ္(၃)ဗမာ့ေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္း

ဘြဲ႕အပ္ႏွင္းခံရေသာအမိန္႕အာဏာ - ၁၀/အထူး/၅၀

ဘြဲ႕ရရွိပုံျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း ။ ၁၉၄၉ ခု ဧျပီလ ၂၈ရက္ေန႕မနက္ ၀၃၀၀ နာရီတြင္ ဒုိက္ဦးစစ္မ်က္နာတြင္ အင္အားအဆမတန္ မ်ားျပားေသာေကအင္(န)ဒီအုိမ်ားက အမွတ္(၃)ဗမာ့ေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္း ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ကို၀ုိင္း၀န္းတုိက္ခုိက္ရာ တပ္သားလွေသာင္းသည္ အသက္ကုိပဓါနမထားပဲ ရဲ၀ံ့စြန္႕စားစြာ ရန္သူအမ်ားအျပားက်ဆုံးေအာင္ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံတုိက္ခုိက္ျခင္းျဖင့္ ရန္သူ၏ထုိးစစ္ကုိဟန္႕တားႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ မိမိဘက္မွ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအထိခုိက္မရွိဆုတ္ခြာေပးႏိုင္ေအာင္ ေနာက္ခ်န္ကာဘရင္းစက္ေသနတ္ျဖင့္ ကာပစ္ပစ္ေပးေနစဥ္ရန္သူ႕လက္ခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္အသက္ေပးလွဴသူျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အျမင့္ဆုံးစြမ္းရည္သတၱိဘြဲ႕ ျဖစ္ေသာေအာင္ဆန္းသူရိယဘြဲ႕ကုိခ်ီးျမွႈင့္ျခင္းခံရသည္။

တပ္သားလွေသာင္းသည္ ရခုိင္၊ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ၊ဇီးကုန္း၊၀က္ေကာ္ႏွင့္ အင္းစိန္တုိက္ပြဲတုိ႕တြင္လည္း အသက္ကုိပဓါနမထားပဲ၊ထူးကဲျမင့္မားေသာရဲစြမ္းသတၱိ၊ၾကံခုိင္ထက္ျမက္ေသာစိတ္ဓါတ္တို႕ျဖင့္ ထူးခၽြန္စြာတာ၀န္ထမ္းရြက္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

(၄) ေအာင္ဆန္းသူရိယ ေစာျမင့္
----------------------------
ကိုယ္ပိုင္အမွတ္ - B/00603

ဘဲြ့ရရွိစဥ္ကအဆင့္ - တပ္သား

အမည္ - ေစာျမင့္(က်ဆံုး)

အျမင့္ဆံုးရရွိသည့္ဘဲြ့ - ေအာင္ဆန္းသူရိယ

ရရွိသည့္နွစ္ - ၁၉၅၁

ဘဲြရရွိစဥ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္
တပ္ရင္း - အမွတ္(၁)ကရင္ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း၊ အမွတ္(၂) ေျချမန္တပ္မ ဌာနခ်ုပ္(တဲြဖက္)

ဘဲြ့အပ္နွင္းခံရေသာ အမိန့္အာဏာ - ၃/အထူး/၅၂

ဘဲြ့ရရွိပံု ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း

တပ္သားေစာျမင့္သည္ သံေတာင္ျမို့နယ္၊ ေရသိုးျကီးရြာတြင္ ေကအင္ဒီအိုမ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံေနရေသာ ဗိုလ္မွဴးျကီးေမာင္ေမာင္နွင့္ အဖဲြ့အား ကယ္ထုတ္ရန္ အရပ္သားေစာဘရီနွင့္အတူ (၈.၆.၅၁)ေန့တြင္ သြားေရာက္ျပီး ဗိုလ္မွဴးျကီးေမာင္ေမာင္နဲ့အဆက္အသြယ္ယူနိုင္ခဲ့ကာ (၂၄.၆.၅၁)တြင္ ေစာဘရီနွင့္ အရပ္သား(၄)ဦးပါ အဖဲြ့ငယ္ကို ဦးေဆာင္ျပီး ရန္သူ့နယ္ေျမအတြင္း ထပ္မံ၀င္ေရာက္နိုင္ခဲ့သည္။

တပ္သားေစာျမင့္နွင့္အဖဲြ့သည္ (၂၈.၆.၅၁)ရက္ေန့ညတြင္ အခက္အခဲမ်ိုးစံုတို့အားေက်ာ္ျဖတ္ကာ ဗိုလ္မွဴးျကီးေမာင္ေမာင္တို့အား ခ်ုပ္ထားေသာ အခ်ုပ္ခန္းအား ၀င္ေရာက္စီးနင္းလ်က္ ေအာင္ျမင္စြာကယ္ထုတ္ခဲ့သည္။

ယင္းသို့ ကယ္ထုတ္စဥ္ ရန္သူတို့၏ ျပင္းထန္စြာ ၀ိုင္း၀န္းပစ္ခတ္မႈေျကာင့္ ေျခေထာက္တြင္ ဒဏ္ရာရရွိလဲက်သြားခဲ့ေသာ္လည္း မိမိဒဏ္ရာကို ဂရုမထားပဲ ဗိုလ္မွူးျကီးေမာင္ေမာင္နွင့္အဖဲြ့ကို ေဘးကင္းရာသို့ ေရာက္ရွိသည့္တိုင္ ရန္သူမ်ားကို က်ည္ကုန္သည္အထိ ပစ္ခတ္ျပီးေနာက္ မိမိအတြက္ ၀န္မေလးေစရန္ က်န္ရွိသည့္ လက္ပစ္ဗံုးျဖင့္ အသက္ကိုစေတးကာ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ အသက္ကိုေပးလွူခဲ့သူျဖစ္သည္။

တပ္သားေစာျမင့္သည္ ယင္းကဲ့သို့ မိမိရဲေဘာ္မ်ားအတြက္ ကိုယ္က်ိုးမဖက္အသက့္စြန့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ အလြန္ျမင့္ျမတ္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ရဲစြမ္းသတၱိဆိုင္ရာ အျမင့္ဆံုးဘဲြ့ျဖစ္ေသာ ေအာင္ဆန္းသူရိယ ဘဲြ့အားခ်ီးျမွင့္ျခင္း ခံရသည္။

ဆရာမန္းသင့္ေနာင္(ေကာ့ကရိတ္) ရဲ့စာအုပ္ကပါ။

(၅) ေအာင္ဆန္းသူရိယ ေစာဘရီ
----------------------------
ကိုယ္ပိုင္အမွတ္ - မရွိ

ဘဲြ့ရရွိစဥ္က အဆင့္ - အရပ္သား

အမည္ - ေစာဘရီ (က်ဆံုး)

အျမင့္ဆံုးရရွိသည့္ဘဲြ့ - ေအာင္ဆန္းသူရိယ

ရရွိသည့္နွစ္ - ၁၉၅၁

ဘဲြ့ရရွိစဥ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္ တပ္ရင္း - အမွတ္(၂) ေျချမန္တပ္မဟာဌာနခ်ုပ္ (တဲြဖက္)

ဘဲြ့ရရွိပံု ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း

ေစာဘရီသည္ သံေတာင္ျမို့နယ္၊ ေရသိုးျကီးရြာတြင္ ေကအင္ဒီအိုမ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံေနရေသာ ဗိုလ္မွဴးျကီးေမာင္ေမာင္နွင့္ အဖဲြ့အား ကယ္ထုတ္ရန္ တပ္သားေစာျမင့္နွင့္အတူ (၈.၆.၅၁)ေန့တြင္ သြားေရာက္ျပီး ဗိုလ္မွဴးျကီးေမာင္ေမာင္နဲ့ အဆက္အသြယ္ယူခဲ့ကာ (၂၄.၆.၅၁)တြင္ ရန္သူ့နယ္ေျမအတြင္း ထပ္မံ၀င္ေရာက္နိုင္ခဲ့သည္။

ေစာဘရီဦးေဆာင္ေသာ အဖဲြ့သည္ (၂၈.၆.၅၁)ရက္ေန့ညတြင္ အခက္အခဲမ်ိုးစံုတို့အားေက်ာ္ျဖတ္ကာ ဗိုလ္မွဴးျကီးေမာင္ေမာင္တို့အား ခ်ုပ္ထားေသာ အခ်ုပ္ခန္းအား ၀င္ေရာက္စီးနင္းလ်က္ ေအာင္ျမင္စြာကယ္ထုတ္ခဲ့သည္။ထိုတိုက္ပဲြတြင္ ရန္သူမ်ားမွ အျပင္းအထန္ ၀ိုင္း၀န္းပစ္ခတ္ခံရျပီး ဒဏ္ရာရရွိကာ အသက္ဆံုးရႈံးခဲ့သည့္ သူရဲေကာင္းတစ္ဦး ျဖစ္သည္။

ေစာဘရီသည္ မိမိအား ေပးအပ္သည့္တာ၀န္ကို ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္သည္အထိ ထူးကဲျမင့္မားေသာ ရဲစြမ္းသတၱိျဖင့္ တိုက္ခိုက္ရင္း နိုင္ငံေတာ္အတြက္ အသက္ေပးလွူခဲ့သည့္အတြက္ ရဲစြမ္းသတၱိဆိုင္ရာ အျမင့္ဆံုးဘဲြ့ျဖစ္ေသာ ေအာင္ဆန္းသူရိယ ဘဲြ့ကိုခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္..။

ဆရာမန္းသင့္ေနာင္(ေကာ့ကရိတ္) ရဲ့စာအုပ္ကပါ။
(ေစာဘရီဟာ အရပ္သားဆိုေပမယ့္ အလင္း၀င္ ေကအင္ဒီအိုေဟာင္းျဖစ္သည္)

(၆) ေအာင္ဆန္းသူရိယ စြပ္ဗဟာဒူးရိုင္း
--------------------------------

ကုိယ္ပုိင္အမွတ္ - ၀၁၉၁၄

ဘြဲ႕ရစဥ္အဆင့္ - တပ္သား

အမည္ - စြက္(က္) ဗဟာဒူးရုိင္း (က်ဆုံး)

အျမင့္ဆုံးရရွိသည့္ဘြဲ႕/ႏွစ္ - ေအာင္ဆန္းသူရိယ (၁၉၅၀)

ဘြဲ႕ရရွိစဥ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္တပ္ - အမွတ္(၄)ေျခလ်င္တပ္ရင္း

ဘြဲ႕အပ္ႏွင္းခံရေသာအမိန္႕အာဏာ - ၁၀/အထူး/၅၁

ဘြဲ႕ရရွိပုံျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း ။ ၁၉၅၀ ခု ဇြန္ ၁၇၊၁၈ ရက္တုိ႕တြင္ အမွတ္(၄)ေျခလ်င္တပ္ရင္း၏ (ဃ)တပ္ခြဲသည္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း တာေလမွပန္ခီသုိ႕ခ်ီတက္စဥ္ အင္အားအဆမတန္မ်ားျပားေသာ ရန္သူတရုတ္ျဖဴေသာင္းက်န္းသူ မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ တပ္သားစြက္(က္) ဗဟာဒူးရိုင္းသည္ မိမိတပ္ခြဲ၏ရိကၡာတင္ထရပ္ကား(၇)စီးကုိ ရန္သူ၀ုိင္း၀န္းပစ္ခတ္မႈမွ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံခုခံကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ မိမိတပ္ခြဲအား ရန္သူအင္အားၾကီးမားစြာ ၀ိုင္း၀န္းပစ္ခတ္ေနသည့္ၾကားမွ ဘရင္းစက္ေသနတ္ျဖင့္ ရန္သူ ၁၀၀ ေက်ာ္ က်ဆုံးသည္အထိမိမိအသက္ကုိ ပဓါနမထားပဲ ရန္သူမ်ားအတြင္းသုိ ႕ရဲ၀ံ့စြန္႕စားစြာ၀င္ေရာက္ ပစ္ခတ္ရင္း ရန္သူ၏လက္ပစ္ဗုံးထိမွန္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္အသက္ေပးလွဴခဲ့သူျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အျမင့္ဆုံးစြမ္းရည္သတၱိဘြဲ႕ျဖစ္ေသာေအာင္ဆန္းသူရိယဘြဲ႕ကုိခ်ီးျမွႈင့္ျခင္းခံရသည္။

စြက္(က္) ဗဟာဒူးရုိင္းသည္ ယခင္ကလည္း ရဲစြမ္းသတၱိေျပာင္ေျမာက္မႈအတြက္ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္က သူရဲေကာင္းမွတ္တမ္း၀င္တံဆိပ္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္း ခံရသူျဖစ္သည္။

Reference :
-------------
From Tea Shot

ႏုိင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကုိ ခြင့္ျပဳေပးမည္ ဆုိေသာ္လည္း အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းဘဏ္မ်ားအား ျပည္ပႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္သည့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း၌သာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည္

Posted by drmyochit Monday, June 30, 2014, under | No comments


အငယ္ေထြး

ျပည္ပဘဏ္မ်ားအား ခြင့္ျပဳေပးသည္ ဆိုေသာ္လည္း ယင္းဘဏ္မ်ားအား အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ခြင့္ျပဳေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္ပႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ကိုၿဖိဳးမင္းသိမ္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ငါးခုကေန အမ်ားဆံုး ၁ဝ ခုေလာက္အထိကို စက္တင္ဘာလမွာ ေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္က ဇြန္ ၂၅ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ဖြင့္ခြင့္ျပဳရာတြင္ ယခုျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ခြင့္ျပဳေပးမယ့္ စနစ္သည္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ခြဲ လာေရာက္ဖြင့္လွစ္ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္တစ္ခုက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုမၸဏီအသစ္တစ္ခု ထူေထာင္ၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဆက္ေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

ဦးၿဖိဳးမင္းသိမ္းက “ဗဟိုဘဏ္နဲ႔ ၾကားနာတဲ့ အေနအထားအရ ဆိုရင္ေတာ့ ဘဏ္မ်ားနဲ႔ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဥပေဒကိုလည္း ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြဝင္တဲ့ ကာလမွာပဲ အဆင္ေျပေအာင္၊ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ေတြကို ျမန္မာျပည္မွာ လက္ခံတဲ့ ပံုသဏၭာန္က Subsidiary ပံုစံမ်ဳိးေပါ့။ ဥပေဒနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေအာင္ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ခြင့္ျပဳေပးမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ျပည္တြင္းက ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြ ရပ္တည္လႈပ္ရွားႏိုင္ဖို႔ အတြက္ကို အမိန္႔ၫြန္ၾကားခ်က္ ၈၈ ခုေပါ့။ ဒါေတြကိုလည္း အျမန္ဆံုး ထြက္မယ္ေျပာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အမ်ဳိးသားဘဏ္ေတြအားလံုး ရပ္တည္ရတာ လြယ္ကူေအာင္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့ လတ္တေလာမွာ ငါးဘဏ္ေလာက္ပဲ ခြင့္ျပဳေပးဖို႔နဲ႔ ေနာက္ပိုင္းမွသာ တိုးခ်ဲ႕ေပးဖို႔ အၾကံဳျပဳထားပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။ အကယ္၍ အမိန္႔ၫြန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္မည္ဆိုပါက ျပည္တြင္း၌ရွိေသာ ဘဏ္မ်ားလည္း ျပင္ဆင္ရန္ အခ်ိန္ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ၎က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

“အခုဝင္လာတဲ့ ဘဏ္ေတြက ျပည္တြင္းမွာ retail လုပ္ခြင့္ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီကိစၥရပ္ေတြကိုေတာ့ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြနဲ႔ပဲ လာလုပ္ရမယ္လုိ႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာလည္း တစ္ဖက္က သေဘာတူထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းမွာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားရဲ႕ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကိုပဲ လုပ္မွာေပါ့။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေငြေရးေၾကးေရးမူဝါကို အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ေအာင္ပဲ ႀကိဳးစားမယ္။ ၿပီးေတာ့ ဝန္ထမ္းခန္႔ထားေရးမွာလည္း သူတို႔ခန္႔မယ့္ ဝန္ထမ္းကို သူတို႔ဘာသာသူတို႔ စီစဥ္မယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ပုဂၢလိကဝန္ထမ္းကို မထိခိုက္ေအာင္ လုပ္ပါ့မယ္လို႔ ကတိျပဳထားပါတယ္” ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိမ္းက ဆိုသည္။

“အခု ခြင့္ျပဳေပးလုိက္ေပမယ့္ လက္ကား (wholesale) ပဲ ရပါတယ္၊ လက္လီဘဏ္လုပ္ငန္း (retail) မရဘူးေလ။ ေပးရင္ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြ အေျခအေန ဆိုးသြားမွာပါ။ လက္ကားဘဏ္လုပ္ငန္း ဆိုတာက သူ႔တို႔သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေတြအတြက္ ေငြေခ်းေပးတာတို႔ လုပ္လို႔ရပါတယ္။ လက္လီဘဏ္လုပ္ငန္းကေတာ့ hire purchase လုပ္တာတို႔၊ တစ္ဦးခ်င္းဆီက လက္ခံယူတာတို႔ေပါ့။ အဲဒါေတြေတာ့ သူတို႔လုပ္လို႔ မရပါဘူး။ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြပဲ ဆက္လုပ္သြားမွာပါ” ဟု ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူ ဦးစံသိန္းက ေျပာၾကားသည္။    

Eleven Media Group

အင္အားႀကီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ အမ်ဳိးသားေရးပါတီ အာဏာရ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ စစ္တပ္အာဏာသိမ္း ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံတို႔ ၀န္းရံေနသျဖင့္ ျမန္မာ႔ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ေအာင္ျမင္ရန္ ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးစားရမည္ဟု ျမန္မာ႔အေရး ေလ့လာေနသည့္ The Educational Initiatives မွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Mr. Igor Blazevic ေျပာၾကား

Posted by drmyochit Monday, June 30, 2014, under | No comments

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားျပ ေျမပုံ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ေအာင္ျမင္မႈ မရရိွရန္ အင္အားႀကီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ အမ်ဳိးသားေရး ပါတီမွ လက္ရွိ အာဏာရရွိထားသည့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ စစ္တပ္မွ မၾကာခဏ အာဏာသိမ္းယူေလ့ရွိသည့္ ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ား ဝန္းရံေနသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ေအာင္ျမင္ရန္ ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခစိုက္၍ ေလ့လာေနသည့္ The Educational Initiatives မွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး Mr. Igor Blazevic က ေျပာၾကားသည္။

အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီေရးဆုိင္ရာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားအား ေလ့လာေနသည့္ The Educational Initiatives အဖြဲ႔ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပြားေနသည့္ ဒီမိုကေရစီေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ေလ့လာ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ရွိေနျခင္း ရွိမေနျခင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဇြန္ ၂၆ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရွိ The Educational Initiatives အဖြဲ႔႐ံုးခန္းတြင္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ျပည္သူလူထုအား ဖိႏွိပ္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုၾကား ျပႆနာ မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား ႀကီးမားသည့္ႏုိင္ငံ၊ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ႏုိင္ငံ၊ ေရနံသဘာဝဓာတ္ေငြ႔ သယံဇာတမ်ားအား ေပါႂကြယ္ဝ၍ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားအား အာဏာလက္ဝယ္ရွိသူမ်ား ရယူထားသည့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းအား မလိုလားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား ဝန္းရံေနျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ား ရွိေနပါက ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိမႈ မရွိေၾကာင္း Mr. Igor Blazevic က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ မေကာင္းလို႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္ မေအာင္ျမင္တာေတြ ရွိတယ္။ ဥပမာ ႐ုရွားႏုိင္ငံ ရွိေနလို႔ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ ယူကရိန္း၊ ဘီလာ႐ုဇ္ စတဲ့ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ မေအာင္မျမင္ အခက္ေတြ႕ေနသလို ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏိုင္ငံေၾကာင့္ ဘာရိန္း၊ အီရန္၊ ဆီးရီးယား စတဲ့ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ မေအာင္မျမင္ ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ဒီမိုကေရစီစနစ္ မေအာင္မျမင္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတင္ မကဘူး။ အမ်ဳိးသားေရးကို ဦးစားေပးတဲ့ပါတီ အာဏာရသြားတဲ့ အိႏၵိယႏုိင္ငံနဲ႔ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ဆိုေပမယ့္ စစ္တပ္က မၾကာခဏ အာဏာသိမ္းတဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔၊ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္မႈေၾကာင့္ ဘာသာေရးျပႆနာေတြ ျဖစ္ပြားတတ္တဲ့ သီရိလကၤာႏိုင္ငံတို႔က ဝန္းရံထားတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြက ဒီမိုကေရစီလိုလားတဲ့ႏုိင္ငံ မရွိျဖစ္ေနတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ၿပိဳပ်က္ႏုိင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အကုန္ရွိေနတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီ စိန္ေခၚမႈ အရမ္းႀကီးေနတယ္။ ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးစားရမယ္” ဟု Mr. Igor Blazevic က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ အာဏာရရွိထားသူမ်ား အေနႏွင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိ၍ အာဏာဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Mr. Igor Blazevic က သံုးသပ္သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ အေနအထားမ်ားလည္း ရွိေနၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အေနအထားမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း Mr. Igor Blazevic က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပဋိပကၡမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ အာဏာရပါတီ အစိုးရအၾကား လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ားအျဖစ္ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအား လက္ရွိ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအတိုင္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ပါဝင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ ပါ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္း၊ ၅၉ (စ) အား ဖ်က္သိမ္းေပးျခင္း၊ အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္အစား လက္ရွိက်င့္သံုးသည့္ ႏုိင္သူအကုန္ယူ စနစ္ကိုသာ က်င့္သံုးသင့္ျခင္း၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံအား ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေစႏုိင္ခဲ့သည့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရး တင္းမာမႈ ေလ်ာ့က်ရန္ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကား ယဥ္ေက်းမႈမ်ား လြတ္လပ္ခြင့္ေပးျခင္း၊ စစ္တပ္၏ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ား ရပ္တန္႔၍ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ တိုးခ်ဲ႕ေနရာယူေနမႈအား ရပ္တန္႔ေပးရန္ လိုအပ္ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေနၿပီး ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွသာ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ တရားမွ်တႏုိင္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား တားဆီးႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Mr. Igor Blazevic က ထပ္ဆင့္သံုးသပ္သည္။

ၿဖိဳးေဝ
Eleven Media Group

Water poisoning ေရအဆိပ္သင့္ျခင္း

Posted by drmyochit Monday, June 30, 2014, under | No comments

ေရဆိပ္သင့္ျခင္းလို႔ ေခါင္းစဥ္တပ္ေပမဲ့ ေသာက္တဲ့-သံုးတဲ့ေရထဲမွာ အဆိပ္ပါတာ မဟုတ္ပါ။ ေရသန္႔ဗူးထဲကေရေတြ တအားၾကီး ေသာက္ရင္လဲ အဆိပ္သင့္ႏိုင္တာကို ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးစာနဲ႔ဆို Water intoxication လို႔ ေခၚတယ္။ ေသေကာင္း ေသႏိုင္တယ္။ ဦးေႏွာက္ လုပ္ငန္းေတြ ထိခိုက္ေစမယ္။ Electrolytes ဓါတ္ဆား အခ်ိဳးအစား မမွ်ရာကေန Hyponatremia ေခၚတဲ့ (ဆိုဒီယမ္) နည္းတာျဖစ္ေစတယ္။
အမွတ္တမဲ့ေတာ့ ေရေတြ တအားေသာက္တယ္ ဆိုတာေတာ့ ရွားပါတယ္။ Water drinking contests ေရေသာက္ ျပိဳင္ၾကရင္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ၁၂-၁-၂ဝဝ၇ တံုးက Hold Your Wee for a Wii ေရေသာက္ျပီး ေသးမေပါက္နဲ႔ ဆိုတဲ့ ျပိဳင္ပြဲဝင္သူ ၂၈ ႏွစ္အရြယ္၊ ကေလး ၂ ေယာက္အေမ Jennifer Strange ဟာ ေသသြားလို႔ ျပိဳင္ပြဲစီစဥ္တဲ့ The End ေရဒီယိုက ေဒၚလာ ၁၆႕၅ သန္း ေလွ်ာ္လိုက္ရတယ္။

ေဆးရံုေတြမွာ လူနာကို လိုတာထက္ ေရပါတဲ့ Drips ေတြ အမ်ားၾကီး သြင္းရင္လဲ ဒုကၡေပးမယ္။ ေရေကာင္းေရသန္႔ကေန အဆိပ္လို႔ ေခၚေတာ့မယ္။ တန္ေဆး၊ လြန္ေဘး အစစ္ျဖစ္တယ္။

လူ႔ကိုယ္ခႏၶာမွာ ပါးစပ္ႏႈတ္ခမ္းကေန စအိုအထိရွိတဲ့ အစာလမ္းကေန ေရကို စုပ္ယူႏိုင္စြမ္းရွိတယ္။ အစာအိမ္နဲ႔ အူေတြကေန အမ်ားဆံုး စုပ္ယူေပးတယ္။ ေရ နဲ႔ Sodium (ဆိုဒီယမ္) ဓါတ္ဆားက တြဲေနတယ္။ တသမတ္ထဲ မွ်ေနရတယ္။ (ဆဲလ္) တခုရဲ႕ အျပင္ဝန္းက်င္နဲ့ (ဆဲလ္) အတြင္ကလဲ မွ်ေနရတယ္။ ေရက မ်ားသြားခ်ိန္မွာ (ဆိုဒီယမ္) က နည္းသြားမယ္။ Hyponatremia ေခၚတယ္။ တေနရာရာမွာ ဓါတ္ဆားအခ်ိဳးအဆ ကဲမယ္-နည္းမယ္ဆိုရင္ (ဆဲလ္) နံရံကေန Osmosis (ေအာ့စ္ေမာဆစ္) အျပန္အလွန္ စုပ္ယူ-စုပ္ထုတ္ျခင္း ျဖစ္စဥ္အရ ညီေစအာင္ ၾကိဳးစားလိမ့္မယ္။ (ဆဲလ္) ေတြ ေဖါင္းကားလာလိမ့္မယ္။ Intracranial pressure ဦးေႏွာက္ထဲမွာ ဖိအားေတြ တက္လာလိမ့္မယ္။

Water intoxication ေရအဆိပ္သင့္ျခင္း လကၡဏာေတြစေတာ့မယ္။
• Headache ေခါင္းကိုက္မယ္၊
• Personality changes (ပါဇင္နယ္လ္တီ) ေျပာင္းမယ္၊
• Changes in behavior အမူအယာေျပာင္းမယ္၊
• Confusion စိတ္ရႈတ္ေထြးလာမယ္၊
• Irritability ဂနာမျငိမ္ျဖစ္လာမယ္၊
• Drowsiness အိပ္ခ်င္လာမယ္။
ဆက္ျပီးေတာ့
• Difficulty breathing during exertion ၾကိဳးစားမႈရွိခ်ိန္မွာ အသက္ရွဴလို႔ခက္လာမယ္၊
• Muscle weakness ၾကြက္သားေတြ အားနည္းလာမယ္၊ Twitching အလိုလိုလႈတ္မယ္၊ Cramping နာမယ္၊
• Nausea ပ်ိဳ႕မယ္၊ Vomiting အန္မယ္၊
• Thirst ေရသန္သလိုျဖစ္မယ္၊
• Sensory information နာတာ-ထိတာ-ဖိတာကိုသိမႈေတြ အားယုတ္လာမယ္။
ဆက္ဆိုးလာမယ္ဆိုရင္
• Papillary သူငယ္အိမ္တံု႔ျပန္မႈေလွ်ာ့လာမယ္၊
• Vital signs အေရးအၾကီးဆံုး လကၡဏာေတြ ထိခိုက္လာမယ္။ ဥပမာ Bradycardia ႏွလံုးခုန္ေႏွးမယ္၊ Widened pulse pressure ေသြးဖိအားေျပာင္းလာမယ္။
• Cerebral edema ဦးေႏွာက္ေရာင္လာမယ္။ Brain stem ဦးေႏွာက္အေျခေနရာကိ ုဖိအားသက္ေရာက္လို႔ ဆက္ျဖစ္စရာေတြ ျဖစ္လာမယ္။ Central nervous system dysfunction ဗဟိုဦးေႏွာက္-အာရံုေၾကာစနစ္ ထိခိုက္လာမယ္။
• Seizures တက္မယ္၊ Coma သတိလစ္မယ္၊ Death ေသမယ္။

Risk factors ဘယ္လိုလူေတြမွာ ပိုဆိုးသလဲ။
• ကေလး ငယ္ေလ ဆိုးေလ။ ၉-၆-၂ဝဝ၂ မွာ ၄ ႏွစ္သမီးေလး Cassandra Killpack ကို မေအျဖစ္သူက ေရတဂါလံ ကုန္ေအာင္ အေသာက္ခိုင္းရာကေန ေသသြားလို႔ သူ႔အေမ Jennette Killpack ေထာင္က်တယ္။
• Marathon runners မာရသြန္အေျပးသမား အျဖစ္မ်ားတယ္။ ေရေသာက္မ်ားရာကေန Sodium levels 135 mmol/L ထက္က်လာခ်ိန္မွာ ေရာဂါလကၡဏာေတြ ျဖစ္လာမယ္။
• Overexertion ခြန္အား အသံုးမ်ားတာကေနလဲျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။ ေမာလြန္းလို႔ ေရေတြ တအား ေသာက္ရင္ ျဖစ္မယ္။ ၁၂-၉-၁၉၉၉ မွာ စစ္သင္တန္းဆရာ Michael J. Schindler ေသဆံုးရတယ္။
• MDMA (Ecstasy) ေဆးမ်ိဳးေသာက္ျပီး လုပ္သင့္တာတဲ့ပိုျပီး ခြန္အားစိုက္ရာကေနလဲျဖစ္မယ္။
• Heat stress သိပ္ပူခ်ိန္မ်ိဳးမွာ နားေနရင္နဲ႔ ေရေတြ အေသာက္မ်ားရင္လဲ ျဖစ္မယ္။
• Psychogenic polydipsia စိတ္ေရာဂါရွိသူေတြက ေရပိုေသာက္တယ္။
• Oxcarbazepine ေဆးေၾကာင့္လဲ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။
• Diabetes insipidus ဆီးခ်ိဳေၾကာင့္လဲ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

Treatment ဘယ္လိုကုသမလဲ
• Mild intoxication ေတာ္ေတာ္တန္တန္က ေရာဂါလကၡဏာမျပေသးပါ။ ျဖစ္လာျပီဆိုရင္
• Diuretics ဆီးသြားေစတဲ့ေဆး ေပးရမယ္။
• Vasopressin receptor antagonists ေဆးကိုလဲ သံုးတယ္။

Dr. တင့္ေဆြ

ဂါဇာမွာ အစၥေရးေလေၾကာင္းက ထုိးစစ္ဆင္

Posted by drmyochit Monday, June 30, 2014, under | No comments

ရဲဘက္အဆို အစၥေရးဒံုးက်ည္တိုက္ခုိက္ခံရတဲ့ ေနရာကို ပါလက္စတုိင္းစစ္ေသြးႂကြတစ္ဦးက စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈေနစဥ္။ (ဂၽြန္ ၂၉၊ ၂၀၁၄)အစၥေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြက တနဂၤေႏြေန႔မွာ ဂါဇာကမ္းေျမာင္ေဒသကို ေလေၾကာင္းကေနတိုက္ခိုက္ခဲ့တယ္လို႔ အစၥေရး တာ၀န္ရွိသူေတြကေျပာပါတယ္။ ပါလက္စၥတိုင္းေတြက အစၥေရးနယ္ေျမအတြင္း နယ္စပ္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ေရာ့ကက္ ဒံုးက်ည္ေတြနဲ႔ ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ျပန္လည္ျပဳလုပ္တဲ့ အခု တိုက္ခိုက္မႈအတြင္း ဟားမတ္စ္ စစ္ေသြးႂကြ တဦးေသဆံုးၿပီး ၂ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အစၥေရးပိုင္နယ္ေျမအတြင္းကို ေရာ့ကက္ဒံုးပ်ံနဲ႔တိုက္ခိုက္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ စစ္ေသြးႂကြေတြက ခ်ိန္ရြယ္ တိုက္ခိုက္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ အစၥေရးၾကည္းတပ္ဖြဲ႔ ေျပာခြင့္ရသူက ေျပာပါတယ္။

ပါလက္စတိုင္းစစ္ေသြးႂကြေတြဟာ အစၥေရးႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းကို ေသာၾကာေန႔နဲ႔ စေနေန႔ေတြမွာ ေရာ့ကက္ေတြနဲ႔ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါတယ္။ ေရာ့ကက္ဒံုးက်ည္တခုဟာ Sderot (ဆဒါေရာ့) ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ စက္႐ံုတခုကို ထိမွန္ခဲ့ၿပီး စက္႐ံု မီးေလာင္ႂကြမ္း သြားခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဇြန္လဆန္းပိုင္းကစၿပီး ဂါဇာ ကမ္းေျမာင္ေဒသမွာေနထိုင္တဲ့ ပါလက္စတိုင္း စစ္ေသြးႂကြေတြဟာ အစၥေရးႏိုင္ငံအတြင္းကို ေရာ့ကက္ဒံုးက်ည္ အလံုးေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ပစ္ခတ္ခဲ့တယ္လို႔ အစၥေရးစစ္တပ္ကေျပာပါတယ္။

ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔က ဂါဇာျမစ္ အေနာက္ဖက္ျခမ္းမွာ အစၥေရးႏိုင္ငံသား ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္တခ်ိဳ႕ ေပ်ာက္ဆံုး ခဲ့ၿပီးေနာက္ အစၥေရးနဲ႔ ပါလက္စတိုင္းၾကားမွာ အေျခေနေတြ တင္းမာလာခဲ့တာပါ။ အဲဒီလူငယ္ေတြကို ဟားမတ္စ္အဖြဲ႔က ျပန္ေပးဆြဲသြားတာ ျဖစ္တယ္လို႔ အစၥေရးကစြပ္စြဲထားပါတယ္။


ဗြီအိုေအ (ျမန္မာဌာန)

ထုိင္းစစ္တပ္က လူပြဲစားေတြ စႏွိမ္နင္းမည္

Posted by drmyochit Monday, June 30, 2014, under | No comments


ထိုင္းႏုိင္ငံ အေနာက္ပိုင္း စမြတ္စခံုအရပ္က ေရလုပ္ငန္းမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြ

ထိုင္းအစိုးရအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတြင္းမွာ တရားမဝင္ေရာက္ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံေတြက အလုပ္သမားေတြအေပၚ ျပင္းထန္တဲ့ အေရးယူမႈေတြ လုပ္မွာမဟုတ္ဘဲ ေနာက္ကြယ္ကေန လူကုန္ကူးေနတဲ့ပဲြစားေတြကို အဓိက အေရးယူႏွိမ္နင္းသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ထုိင္းစစ္တပ္အႀကီးအကဲက မေန႔က ႏိုင္ငံေတာ္မိန္႔ခြန္းထဲမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူကုန္ကူးမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနတဲ့ ေနရာေတြ ျဖစ္တဲ့ ငါးဖမ္းေလွေတြမွာ ေရာင္းစားခံေနရသူေတြကို အရင္ဆံုး ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္သင့္တယ္လို႔ လူကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေဆာင္ရြက္ေနသူေတြက ေျပာပါတယ္။ အျပည့္အစံုကိုေတာ့ ဆက္သြယ္စံုစမ္းထားတဲ့ ထုိင္းအေျခစိုက္ ဗီြအိုေအသတင္းေထာက္ မေအးေအးမာက သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံတကာ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအစီရင္ခံစာထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို Tier-2 ေစာင့္ၾကည့္စာရင္းမွာထည့္ထားေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ထုိင္းနဲ႔ မေလးရွားႏိုင္ငံေတြကေတာ့ Tier-3 အဆိုးဆံုးအဆင့္ကို သတ္မွတ္ခံထားရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံရဲ႕ အာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရဟာ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ႏုိင္ငံတကာအစိုးရေတြနဲ႔ ဌာနဆုိင္ရာေတြနဲ႔ေတြ႔ဆံုၿပီး လူကုန္ကူးမႈ ပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္အေၾကာင္း ေျပာခဲ့တာပါ။ လူကုန္ကူးမႈႏွိမ္နင္းေရကို ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ထုိင္းအစိုးရစစ္ေခါင္းေဆာင္က ႏုိင္ငံေတာ္ကိုေျပာတဲ့ မိန္႔ခြန္းမွာ အခုလို ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။

ထုိင္းစစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္က ႏိုင္ငံေတာ္ကိုေျပာႀကားတဲ့အထဲမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြၾကား လူကုန္ကူးမႈမရွိေအာင္၊ မာဖီးယားဂိုဏ္းလို ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းေတြနဲပ သူတို႔နဲ႔ဆက္စပ္ေနတဲ့ ပဲြစားေတြ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမရွိေအာင္ ႏွိမ္နင္းသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့တာပါ။

ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ကပဲ ႏုိင္ငံျခားသား အလုပ္သမားေတြနဲ႔ လူကုန္ကူးမႈ ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရး ယာယီစီမံခ်က္အျဖစ္ အမိန္႔အမွတ္ ၇၀/၂၅၅၇ ကို လည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအထဲမွာလည္း လူကုန္ကူးမႈ၊ လုပ္အား ေခါင္းပံုျဖတ္မႈေတြ၊ အလုပ္သမားေတြကို အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကားမႈ မရွိေစေရးေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

ထုိင္းလူကုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ရဲေတြနဲ႔ လူကုန္ကူးသူေတြကို ကယ္ဆယ္ေနတဲ့ ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအဖဲြ႔က ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေက်ာ္ေသာင္း ကေတာ့ ထုိင္းႏုိင္ငံအတြင္းမွာ လူကုန္ကူးမႈေတြ တုိက္ဖ်က္တဲ့အခါမွာ ေရထြက္လုပ္ငန္းလုပ္တဲ့ေနရာေတြက ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းေတြမွာ ေရာင္းစားခံရသူေတြကို အရင္ ကယ္ဆယ္သင့္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

“လံုးဝ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကင္းစင္တဲ့ ေပ်ာ္ရင္လုပ္၊ မေပ်ာ္ရင္ျပန္ဆိုတဲ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ေပးၿပီးေတာ့မွ သန္႔စင္ပစ္လိုက္ရမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အဲဒီငါးလုပ္ငန္းမွာ နာရီေပါင္း ၾကာၾကာခုိင္းေစဖို႔အတြက္ အခေၾကးေငြ မ်ားစြာေပးႏုိင္တဲ့ စနစ္မ်ဳိးကို လုပ္ရမယ္။ ဂ်ပန္တို႔၊ ကိုရီးယားတို႔ကို ျမန္မာအလုပ္သမားေတြသြားခ်င္တယ္၊ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ပင္ပန္းသေလာက္ကို အက်ဳိးရွိတယ္၊ ပိုက္ဆံရတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံက ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမွာ အလုပ္သမားရွားပါးေနတာက လုပ္ရသေလာက္ကို ပိုက္ဆံမေပးခ်င္ဘဲ အလကားခုိင္းခ်င္တာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီလို မတရားခုိင္းေစတဲ့ေနရာကို အရင္သန္႔စင္ဖို႔ လိုတယ္။ ေနာက္ၿပီး နယ္ျခားေဒသေတြမွာ မယ္ဆိုင္၊ ေကာ့ေသာင္း၊ ရေနာင္း အဲဒီ နယ္ျခားေတြမွာ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြလာၿပီးေတာ့ လြယ္လင့္တကူ နယ္စပ္မွာ One Stop Service ထားေပး။ ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္းမွာ တရားဝင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရွိဖို႔လိုတယ္။ အဲလိုမွ မဟုတ္လုိ႔ရွိရင္ ဗမာျပည္ကထြက္လာတဲ့သူေတြ အလုပ္႐ံုကိုလာဖို႔အတြက္ ဘယ္လုပ္ငန္းရွင္ကမွ သြားမေခၚဘူး။ အလုပ္လုပ္ခ်င္တဲ့ အလုပ္သမားကလည္း ဘယ္အလုပ္ရွင္ကိုမွ ဆက္သြယ္လို႔မရဘူး။ အဲဒီလို မလုပ္ရင္ မာဖီးယားဂိုဏ္းတို႔၊ ပဲြစားဂိုဏ္းတို႔ဆိုတာ ရွိေနအံုးမွာပဲ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ တကယ္လုပ္ဖို႔ေတာ့ လုိလိမ့္မယ္။”

ထုိင္းစစ္တပ္က တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အဖဲြ႔တို႔ဟာ မၾကာေသးခင္ကပဲ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး လူကုန္ကူးမႈဂိုဏ္းေတြကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ေရး အခ်က္အလက္ေတြေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံဟာ လူကုန္ကူးမႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အဆိုးဆံုးအဆင့္ကေန ေက်ာ္လႊားဖို႔ ႀကိဳးစားေနေပမယ့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြက အလုပ္ရွာေဖြသူေတြ မ်ားေနတာေၾကာင့္ လူကုန္ကူးမႈေတြ ျဖစ္ေနရေၾကာင္း ေျပာဆိုေနၾကတာပါ။ စစ္အစိုးရတက္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ ျမန္မာျပည္ကေန ထုိင္းႏိုင္ငံကို သြားေရာက္ၿပီး တရားမဝင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသူေတြကို တရားဝင္အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေအာင္၊ တရားဝင္ေနထုိင္ခြင့္ရေအာင္၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရေအာင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ေတြကို စနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေပးမယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီလို တရားဝင္အေထာက္အထားေတြ ရရွိဖို႔ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔ကစၿပီး မဟာခ်ဳိင္ေဒသမွာ One Stop Service (ေန႔ခ်င္းၿပီးအစီအစဥ္) ဖြင့္ၿပီး အလုပ္သမားလက္မွတ္ေတြ စတင္ထုတ္ေပးေတာ့မွာျဖစ္တယ္လို႔ ေၾကညာထားပါတယ္။

‪‎VOA‬ Burmese Fan Page

Tuesday, June 24, 2014

JORDAN ႏုိင္ငံတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာျမန္မာအမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးအဓမၼျပဳက်င့္ခံရျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို ့ျပန္ပို ့ခံရ

Posted by drmyochit Tuesday, June 24, 2014, under | 1 comment

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အလုပ္အကုိင္ေတြ ႐ွားပါးေတာ့ ျမန္မာ အမ်ိဳးေကာင္းသမီးေလးေတြအမ်ားစုဟာ ျပည္ပ ႏုိင္ငံေတြမွာ အလုပ္အ ကိုင္ေတြ ထြက္၍ လုပ္ကုိင္ေနၾကရပါတယ္
 ။ ဒီလုိ ျပည္ပ ထြက္ၿပီ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ျမန္မာ့ အမ်ိဳးသမီး တခ်ိဳ႕ဟာ ရင္နာစရာအျဖစ္ေတြနဲ႔ ၾကဳံၾကဳိက္ခဲ့တာေတြကုိလဲ အားလုံးသိပါတယ္။

အခု ျဖစ္ရပ္ကလဲ ျပည္ပႏုိင္ငံမွာ အလုပ္သြားလုပ္တဲ့ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးရဲ႕ ရင္နာစရာျဖစ္ရပ္ပါ ဒီသတင္းကုိ အမ်ားသိဖုိ႔ လုိအပ္လုိ႔ ဒီေနရာ ထပ္ၿပီေတာင္းဆုိပါရေစ ..အမ်ားသိေအာင္ SHARE ေပးၾကပါ။
ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံဆုိတာ မြတ္စလင္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။

အခု ျဖစ္ရပ္က ၁၈ ...၆ ေန႔က ျဖစ္တာပါ ။ျဖစ္ပုံက အဲ့ေနမွာ အေရးတႀကီး ပုိက္ဆံလုိအပ္မႈေၾကာင့္ အလုပ္မွ အေဆာင္ကုိ အဌားကားစီးၿပီျပန္သြားပါတယ္။ အဲ့လုိ အဌားကားစီးၿပီ ျပန္အသြားမွာ အဌားကား သမားက ေရာက္ေအာင္လုိက္မပုိ႔ပဲ ေနာက္ထပ္ လူတစ္ေယာက္ဆီကုိ လြဲခဲ့တယ္လုိ သိပါတယ္။
မလည္မ၀ယ္ ႐ုိးအ တဲ့ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးကုိ jordan ႏုိင္ငံသား အလြဲခံခဲ့ရတဲ့ လူယုတ္မာမွ ဆုိင္ကယ္ျဖင့္ တက္ေဆာင္သြားၿပီ အဓမၼအႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳက်င့္ခဲ့ပါတယ္။

ျပဳက်င့္ၿပီ လူယုတ္မာက ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးကုိ ထားပစ္ခဲ့ၿပီထြက္သြားပါတယ္။ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးဟာ စုတ္ျပတ္ေပေရၿပီ အလုပ္႐ွိရာ အားယူလာခဲ့ပါတယ္။

အဲ့ဒီ အလုပ္မွာ ႐ွိတဲ့ ျမန္မာေတြ ခ်က္ခ်င္း မသိၾကပါဘူးေနာက္ တစ္ေယာက္စ ေျပာရင္ အကုန္သိကုန္ပါတယ္။ဘယ္လုိ လုပ္ၾကမယ္ဆုိတာကုိ ျမန္မာ အမ်ားစုက မသိပါဘူး အဲ့ဒီ ႏုိင္ငံမွာ ျမန္မာေတြ အတြက္ကာကြယ္ေပးမယ့္ ဘာအဖြဲ႔ အစည္းမွ မ႐ွိပါဘူး။

ျမန္မာ အလုပ္သမားေတြအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့သူက ျမန္မာႏုိင္ငံသူ႐ွမ္းတ႐ုတ္မ တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာၿမိဳ႕ေတြက အလုပ္သမားေတြကုိ ေခၚယူေပးၿပီ စီးပြား႐ွာေနတဲ့ သူပါ။

အဓမၼအျပဳက်င့္ခံရေတာ့ ျမန္မာအလုပ္သမားအေရးကုိေဆာင္ရႊက္ေပးေနတဲ့ ေစတနာ႐ွင္ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံသူ ေ႐ွ့ေနမ တစ္ေယာက္မွ အမႈဖြင့္ဖုိ႔ေျပာပါတယ္။ အဲ့ဒါကုိ ဘာအေၾကာင္းမွ မျပန္ေသးပဲ ျမန္မာေတြအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ႐ွမ္းတ႐ုတ္မ နဲ႔ အဓမၼျပဳက်င့္ခံရတဲ့ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ေယာက္ထဲေတြ႕ဆုံစကားေျပာပါတယ္ ။

 ေျပာၿပီေတာ့ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံသူေ႐ွ့ေနကုိ အေၾကာင္းျပန္ပါတယ္ ဘာအမႈမွ မဖြင့္ေတာ့ဘူးဆုိၿပီ ေျပာလုိက္ၾကပါတယ္ ..ႏုိင္ငံသူေ႐ွ့ေနမက အရမ္းစိတ္ဆုိးၿပီ နင့္တုိ႔ ျမန္မာေတြ လူလိမ္ေတြ ေနာက္ကုိ နင့္တုိ႔ကုိ ဘာမွကူညီမေပးဘူးဆုိေျပာသြားတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

ေနာက္မွ သိရတာက ႐ွမ္းတ႐ုတ္မက အျပဳက်င့္ခံရတဲ့အမ်ိဳးသမီးကုိ ...နင့္ ဒီမွာဆက္လုပ္ခ်င္ရင္ ငါ့စကား နားေထာင္ နားမေထာင္ရင္ နင့္ကုိ ျပန္ပုိ႔မယ္ဆုိၿပီ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။


အဲ့လုိ သိရေတာ့ ျမန္မာ ေတြက မခံႏုိင္ေတာ့ပဲ ဆႏၵျပၿပီအေရးဆုိဖုိ႔ လုပ္ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒါကုိ သိသြားတဲ့ ႐ွမ္းတ႐ုတ္မက အျပဳက်င့္ခံရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးဆီထပ္သြားၿပီဘာေတြေျပာလုိက္တယ္မသိဘူး အျပဳက်င့္ခံရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးဟာ ခ်က္ခ်င္းျပန္မယ္ဆုိၿပီျဖစ္သြားပါတယ္။

ဘာေတြ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆုိလုိက္တယ္ဆုိတာကုိ အားလုံး ၀ုိင္ေမးေသာ္လည္ အမ်ိဳးသမီးက လုံး၀ မေျပာျပပါဘူး။

အဲ့ဒါေၾကာင့္ ယခုလ (၁၈) ရက္ေန႔မွာ ျဖစ္ၿပီ ၁၉ ရက္ေန႔ည ၉ နာရီမွာ အမ်ိဳးသမီးကုိ ခ်က္ခ်င္းျပန္ပုိ႔လုိက္ပါတယ္။

ဘာအေရးယူမႈမွ မလုပ္ေပး ဘာကာကြယ္မႈမွမရပဲ ျမန္မာျပည္ကုိ ျပန္သြားရပါတယ္။
အရမ္းရင္နာစရာေကာင္းပါတယ္။

အလာတူ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးကုိ မၾကာေသခင္ကလဲ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ဘာအေရးယူမႈမွ မလုပ္ ပဲ ျပန္ပုိ႔ခဲ့ပါတယ္။
အဲ့ဒီလို ဘာအေရးယူမႈမွ မလုပ္ေပးတဲ့ အတြက္ လူယုတ္မာေတြဟာ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြကုိ ရဲရဲတင္းတင္း ေစာ္ကားမႈေတြျပဳ လာႏုိင္ပါတယ္။


ျဖစ္တဲ့ စက္႐ုံရဲ႕ လိပ္စာနဲ႔ အတူ ျမန္မာေတြေပါ့ ရက္စက္တဲ့ ႐ွမ္းတ႐ုတ္မပုံေရာ အျပဳက်င့္ခံရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးပုံပါ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္...။

ဒီအေၾကာင္းကုိ သက္ဆုိင္ရာကုိေရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြကုိပါ သိေစခ်င္ပါတယ္
ဒါေၾကာင့္ ႐ွယ္ေပးၾကပါ ခင္ဗ်။။

မိုးသက္ေအာင္ ေမးျဖင့္ ပို ့ ေပးပါသည္။


CENTURY MIRACLE LTD
JORDAN. P.O HOX 5
RAMTHA 21468
AL-HASSAN INDUSTRIAL
ESTATE
RANTHA - JORDAN.. .......

စုိးျပည့္မွဴး

 ေရႊျမန္မာမီဒီယာ

အလြန္အမင္း ရုပ္ေခ်ာတာေၾကာင့္ အႏုိင္က်င့္ခံရတဲ့ ရုရွားေက်ာင္းသူ

Posted by drmyochit Tuesday, June 24, 2014, under | No comments


ရုပ္ရည္ ေခ်ာေမာလွပလြန္းသူတုိင္း လူခ်စ္လူခင္ ေပါလိမ့္မယ္လုိ႔ မထင္လုိက္ပါနဲ႔။ အဲဒီ ရုပ္ရည္ေၾကာင့္ပဲ မုဒိတာ မပြားႏုိင္ဘဲ မနာလုိသူေတြ ရိွနုိင္ပါတယ္။ အခုျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ရုရွားႏုိင္ငံမွာ ရုပ္ေခ်ာလြန္းသူ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္ မိန္းကေလး တစ္ဦးကုိ သူမရဲ႕ အတန္းေဖာ္ေတြက ရုိက္ႏွက္ၿပီး ရႊံရည္ေသာက္ခုိင္းခဲ့ပါတယ္။

ရုရွား အေနာက္ပုိင္း Ural ေတာင္တန္းေတြမွာ ရိွတဲ့ Korkino က စာသင္ေက်ာင္းမွာ တက္ေရာက္ေနသူ Viada Kholod အမည္ရ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ရိွ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးကုိ ေက်ာင္းတူ  အမ်ိဳးသမီး ၄ ဦး အဖြဲ႔က တုိက္ခုိက္ႏွိပ္စက္ထားသမွ်ကုိ ရုပ္သံရုိက္ကူးထားပါတယ္။

ရုပ္သံထဲမွာေတာ့ သူမကုိ ရုိက္ႏွက္ၿပီး ရႊံဗြက္ေတြနဲ႔ ညစ္ပတ္ေနတဲ့ လမ္းေပၚမွာ လဲခုိင္ၿပီးေနာက္ အဲဒီ ညီနံ႔ေဟာင္ေနတဲ့  ေရဆုိုးေတြကုိ ေသာက္ခုိင္းတာကုိ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

အဲဒီ အျဖစ္အပ်က္ကုိ ရုိက္ကူးခဲ့သူေတြက ေက်ာင္းသားနွစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ ရုပ္သံကုိ ရုရွား လူမႈကြန္ယက္တစ္ခု ျဖစ္တဲ့  VKontakte မွာ တင္ထားခဲ့ပါတယ္။ အဆုိပါ ရုပ္သံကုိ သူမတုိ႔ေက်ာင္းက ဆရာေတြ ျမင္ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ သူမကုိ အုပ္စုဖြဲ႔ ႏိွပ္စက္ ခဲ့သူေတြကုိ အျပစ္မေပးခဲ့ေပမယ့္ သူမထံ ေတာင္းပန္ဖုိ႔ ဖိအားေတာ့ ေပးခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အဲဒီလုိ ႏိွပ္စက္ခဲ့တဲ့ သူေတြကေတာ့ Viada ရဲ႕ အတန္းေဖာ္ေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ Olga Guseva ( ၁၆ ႏွစ္) ၊Lyubov Goloborodko (၁၄ ႏွစ္)၊ Sasha Rattsova (၁၅ ႏွစ္) နဲ႔ Ekatirina Streltsova (၁၅ႏွစ္) တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သူမတုိ႔ ေျပာဆုိခ်က္အရ Viada ဟာ သူမတုိ႔ ထဲက တစ္ေယာက္ေသာ သူရဲ႕ မိဘေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္ေျပာဆုိတာေၾကာင့္ ဘယ္သူမွ အျခား တစ္စံုတစ္ဦးရဲ႕ မိဘနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္ ေျပာဆုိပုိင္ခြင့္ မရိွေၾကာင္းကုိ နမူနာ ပညာေပး ဆံုးမရျခင္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ Viada ကေတာ့ အဲဒါ မွန္ကန္ျခင္း မရိွဘဲ VKontakete ဟာ သူမရဲ႕ ေဆြမ်ိဳးတစ္ေယာက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လိပ္ျပာမလံုတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ျပန္လည္ ေခ်ပထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Olga ဟာ သူမရဲ႕ ရုပ္ရည္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အလြန္ မနာလုိ ျဖစ္ခဲ့တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ Olga ရဲ႕ ခ်စ္သူဟာ သူမကုိ ေငးေမာ ၾကည့္ရႈေလ့ ရိွတဲ့ အတြက္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

အႏုိင္က်င့္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသူမ်ားထဲက တစ္ဦးျဖစ္သူ Olga 


Viada ကုိ တုိက္ခုိက္ခဲ့သူေတြရဲ႕ ေတာင္းပန္ၿပီး ေနာက္မွာေတာ့ Viada  ဟာ တစ္ေက်ာင္းလံုးေရွ႕မွာ သူမကုိ အႏုိင္က်င္ ႏိွပ္စက္မႈေတြကုိ ပါးစပ္ကေန ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ သူမရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကေတာ့ သူမက အရမ္း သတၱိရိွတယ္။ သူမကုိ အႏုိင္က်င့္ နိွပ္စက္သူေတြကုိ ရင္ဆုိင္ရဲသူ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

World Myanmar News
ref: dailymail.co.uk

အစြန္းေရာက္ သူပုန္အုပ္စု ISIS က လိင္ကိစၥအတြက္ သမီးဆက္သရန္ ျပည္သူမ်ားထံ ေတာင္းဆို

Posted by drmyochit Tuesday, June 24, 2014, under | 1 comment

အီရတ္ႏွင့္ ဆီးရီးယားတို႔တြင္ လတ္တေလာ အျပင္းအထန္ သူပုန္ထေနေသာ စြန္နီဘာသာေရး အစြန္းေရာက္အုပ္စု ISIS က မိသားစုမ်ားအား သမီးဆက္သရန္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း The Daily Mirror မွ ေဖာ္ျပသည္။ ၎တို႔ဆင္ႏႊဲေနေသာ ဘာသာေရး စစ္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားလည္း မျဖစ္မေန ပါ၀င္ရ မည္ျဖစ္ျပီး စစ္ေသြးၾကြတို႔ႏွင့္ လိင္ဆက္ ဆံျခင္းျဖင့္ ၀ိညာဥ္အား သန္႔စင္ၾကရန္ ေတာင္းဆို ထားသည္။

အစြန္းေရာက္တို႔ သိမ္းပိုက္ထားသည့္ မိုစူးလ္ႏွင့္ တိကရစ္ျမိဳ႕မ်ားတြင္ ေတြ႔ရေသာ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား၌ ဘုရာသခင္၏အလိုေတာ္ကို ခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ား ရုိတ္နွက္ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ပစ္ျခင္း ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေရးသားထားသည္။

ေဆာ္ဒီနိုင္ငံမွ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တဦး ေပးထားေသာ အစၥလာမ္ဘာသာေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ည္းစီရင္ထံုး(fatwa) တခုအရ ISIS စစ္ေသြးၾကြမ်ားအား ဆီးရီးယားအမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အဓမျပဳက်င့္ခြင့္ေပးထားသည္။

“ဒါဟာ အစၥလာမ္ဘာသာရဲ႕အဆံုးအမေတြအားလံုးနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဖီလာျဖစ္ပါတယ္၊ သူတို႔(စစ္ေသြးၾကြမ်ား)က မိန္းမေတြအေပၚ ဒီလိုမဒိန္းျပဳက်င့္တာကို လိင္ဂ်ီဟတ္တမ်ဳိးလို႔ ထင္ေနတယ္၊ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈပါ” လို႔ ဘဂၢဒက္တကၠသိုလ္မွ လက္ခ်ာဆရာ နာဆာကတ္ေတာက ေျပာသည္။

Ref ; TNP
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

Monday, June 23, 2014

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား နာမည္ႀကီး ေပါ့အဆိုေတာ္မွ သူမ၏ အပ်ိဳစင္ဘဝ ႏွင့္ ဘိုကိုဟာရာမ္မ်ား ျပန္ေပးဆြဲထားေသာ မိန္းကေလးမ်ား အလဲအလွယ္လုပ္ရန္ ကမ္းလွမ္း

Posted by drmyochit Monday, June 23, 2014, under | No commentsဇြန္လ ၂၃ ရက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္

ထင္ရွားလွေသာ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ေပါ့အဆိုေတာ္ ႏွင့္ အီမိုျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသံအမတ္ ေအဒိုကီယီ မွ အံ့ၾသဖြယ္ ကမ္းလွမ္းမႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္လိုက္သည္။

အသက္ ၂၃ ႏွစ္ အရြယ္ ေအဒိုကီယီသည္ သူမ၏ လြတ္လပ္ေသာ ဝတ္စားဆင္ယင္ပံုမ်ားေၾကာင့္ "ေဟာ့" သည္ဟု နာမည္ႀကီးလွေသာ္လည္း သူမသည္ အပ်ိဳစင္သာ ရွိေသးသည္ဟု ဖြင့္ဟထားသူျဖစ္သည္။ သူမ၏ အပ်ိဳစင္ဘဝကို လိုခ်င္ေသာ မည္သူမဆိုသည္ သူမ၏ မိခင္အား ဂ်က္ေလယာဥ္တစ္စီး ဝယ္ေပးလွ်င္ ရယူႏိုင္သည္ဟု ေၾကျငာထားသည္။ ေအဒိုကီယီမွ သူမ၏ မိခင္အား ဂ်က္ေလယာဥ္တစ္စီး ဝယ္ေပးရန္ ကတိေပးထားဖူးသည္။

ယခုအခါ ေအဒိုကီယီမွ သူမ၏ အပ်ိဳစင္ဘဝႏွင့္ ပတ္သက္၍ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ကမ္းလွမ္းမႈတစ္ခုကို ဘိုကိုဟာရာမ္ အစၥလမၼစ္ စစ္ေသြးၾကြမ်ားထံ ျပဳလုပ္လိုက္သည္။

အမ်ားသူငွာ လိုခ်င္တပ္မက္ေနၾကေသာ သူမ၏ အပ်ိဳစင္ဘဝအား ဘိုကိုဟာရာမ္အဖြဲ႔သားမ်ားက ေျခြနင္းရယူႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အလဲအလွယ္အေနျဖင့္ ဘိုကိုဟာရာမ္တို႔မွ ၎တို႔ျပန္ေပးဆြဲထားေသာ ခ်ီေဘာ့ၿမိဳ႕မွ မိန္းကေလးမ်ားကို ျပန္လႊတ္ေပးရမည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

"ည ၁၁ နာရီေလာက္ေပါ့။ အဲ့အခ်ိန္က က်မ စဥ္းစားမိတယ္။ ဒီကေလးမေလးေတြ ဘယ္ေရာက္ေနလဲ၊ သူတို႔ေတြ ဘယ္လိုျဖစ္ေနၿပီလဲ။ မတရားတဲ့ ကိစၥႀကီးပါရွင္။ ကေလးမေလးေတြက ငယ္ငယ္ေလးပဲ ရွိေသးတယ္။ က်မ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ရင္းၿပီး သူတို႔ေလးေတြကို ကယ္ခ်င္မိတယ္" ဟု ေအဒိုကီယီမွ ဖြင့္ဟခဲ့သည္။

သူမအေနျဖင့္ ဤသို႔ကမ္းလွွမ္းလွ်င္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ လိင္ကြ်န္ဘဝ ေရာက္သြားႏိုင္သည္ဟု သတိေပးေသာအခါ ဤသို႔ တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။

"သခင္ေယရႈ ေက်းဇူးေတာ္ကို ျပန္ဆပ္ခြင့္ ႀကံဳတယ္လို႔ သေဘာထားပါတယ္။ သူတို႔ေလးေတြက ၁၂ ႏွစ္ကေန ၁၅ ႏွစ္ပဲ ရွိေသးပါတယ္။ က်မကေတာ့ သူတို႔ႏွင့္စာရင္ အသက္ႀကီးေနပါၿပီ။ က်မကို ညစဥ္ညတိုင္း လူ ၁၀ ေယာက္က ေစာ္ကားတယ္ ဆိုဦးေတာ့ က်မ ထည့္မတြက္ပါဘူး။ သူတို႔ေလးေတြကို လႊတ္ေပးၿပီး သူတို႔ေလးေတြ သူတို႔မိဘေတြႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္ရတယ္ဆို က်မေက်နပ္ပါတယ္။"

http://www.osundefender.org/?p=173294

မ်ိဳးမင္းသန္႔

အဂၤါၿဂိဳလ္ေပၚ ၁၇ ႏွစ္ၾကာေနခဲ့သူ ေျပာတဲ့ ကမာၻေျမကာကြယ္ေရး ကိစၥ

Posted by drmyochit Monday, June 23, 2014, under | No comments

ကေန႔ The Mirror မွာ တကယ့္ကို ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္သတင္းတပုဒ္ ေတြ႔တယ္။ ဘာပဲေျပာေျပာ စိတ္ဝင္ စားစရာမုိ႔ ႀကိဳးစားၿပီး ဘာသာျပန္လုိက္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီလတုန္းက အဂၤါၿဂိဳလ္ေပၚ လူသားမ်ား နယ္ခ်ဲ႕မည္ လုိ႔ ဧရာဝတီက သတင္းတပုဒ္တင္ခဲ့ဖူးပါတယ္။
အခု သတင္းကလည္း အဂၤါၿဂိဳလ္ ကိစၥျဖစ္ေပမယ့္ ထူးျခားေနပါတယ္။

ကမာၻ႔လူသားေတြ သြားနယ္ခ်ဲ႕ၾကမယ့္ အဂၤါၿဂိဳလ္၊ ဓာတ္ပံု- ၀ီကီပီဒီးယား

သတင္းက   ….

အၿငိမ္းစား အေမရိကန္ ေရတပ္ ကပၸတိန္ ေကးက သူဟာ ႏုိင္ငံေပါင္းစံုပါဝင္တဲ့ ကမာၻေျမကာကြယ္ေရးရဲ႕ လွ်ိဳ႕ဝွက္ အာကာသ ယာဥ္တခုမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္လို႔ ထုတ္ေျပာလုိက္ၿပီး သူ႔ဘဝမွာ ၿဂိဳလ္နီႀကီး လို႔ ေခၚ တဲ့ အဂၤါၿဂိဳလ္ေပၚမွာ ၁၇ ႏွစ္ၾကာခဲ့တယ္လို႔လည္းဆုိပါတယ္။

အၿငိမ္းစား ေရတပ္ ကပၸတိန္ ေကး ( အမည္လႊဲ)က သူ႔ကို လူသားေတြ နယ္ခ်ဲ႕ ထားတဲ့ ကုိလုိနီ ေနရာ ၅ ခု ကို ကာကြယ္ ဖုိ႔ အတြက္ အဂၤါၿဂိဳလ္ေပၚမွာ တာဝန္ေပးအပ္ခံရတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

သူေျပာတာက အေမရိကန္၊ ႐ုရွားနဲ႔ တ႐ုတ္အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေပါင္းစံုက စစ္သားေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ကမာၻေျမ ကာ ကြယ္ ေရး Earth Defense Force –EDF အဖြဲ႔အစည္းတခုမွာ ၃ ႏွစ္နီးပါး လွ်ိဳ႕ဝွက္ ယာဥ္တစီးမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တာလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

အစမ္းေလ့က်င့္တဲ့ကိစၥမွာ ကပၸတိန္ေကးကုိ အာကာသ တုိက္ေလယာဥ္ ၃ မ်ိဳးနဲ႔ ဗံုးက်ဲ ေလယာဥ္ ၃ စီးတုိ႔ ကုိ ပ်ံသန္းဖုိ႔ ေလ့က်င့္ခုိင္းခဲ့တယ္တဲ့။

ၿပီးေတာ့ လကမာၻအေျခစုိက္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ Lunar Operations Command လုိ႔ ေခၚတဲ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္ လကမာၻ အေျခစိုက္ စခန္း တခု၊ စေနၿဂိဳလ္ရဲ႕ အရံၿဂိဳလ္ တုိက္တန္နဲ႔ တကယ့္ အာကာသ ႀကီးထဲမွာ သူ႔ကို ေလ့က်င့္ ဖုိ႔ ေခၚသြားခဲ့တယ္လို႔ သူက ထပ္ ေျပာပါတယ္။

ကပၸတိန္ေကးက တာဝန္ေတြကို ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ထမ္းေဆာင္ၿပီး အၿငိမ္းစားယူခဲ့ပါတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ အၿငိမ္းစားယူတဲ့ အခမ္းအနားကို လကမာၻေပၚမွာ က်င္းပခဲ့တာလို႔ သူက ေျပာၿပီး အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္း ေဒၚနယ္ရမ္းစဖီးလ္အပါအဝင္ အေရးႀကီး ပုဂၢဳိလ္ေတြလည္း တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေတြ
ေျပာခဲ့ၾကတယ္တဲ့။

စိတ္ဝင္စားစရာ ဒီလို သတင္းမ်ိဳးက သူတုိ႔ဆီမွာ ေရးသားေဖာ္ျပေလ့ ရွိတတ္ပါတယ္။

အိမ့္သံစဥ္
ဧရာ၀တီ

လိုင္စင္မဲ့ ႏွင့္ လိုင္စင္အတု မ်ား၏ လက္ထဲမွ လူ႔အသက္ စစ္စစ္မ်ား

Posted by drmyochit Monday, June 23, 2014, under | No comments

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရ သိပ္ သည္းမႈ ျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္ အတူ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ သံုးစြဲမႈမ်ားလည္း တိုး ပြားလာသည္။ အေကာင္း အဆိုး ဒြန္တြဲ ေနတတ္သည့္ သဘာဝ အတိုင္း ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ား တိုးပြားမႈႏွင့္ အတူ ယာဥ္တိုက္ မႈမ်ား မွာလည္း ႏွစ္စဥ္ျမင့္တက္လ်က္ ရွိသည္။

ယာဥ္တိုက္မႈ မ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ထက္ဝက္ခန္႔ သည္ လိုင္စင္မဲ့ ယာဥ္ေမာင္း မ်ား၏ မဆင္မျခင္ ေမာင္းႏွင္မႈမ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္းလမ္း ပို႔ေဆာင္ ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီး ဌာနစစ္တမ္းမ်ားမွ သိႏိုင္သည္။

ထုိထက္ပို၍ အာ႐ံု စိုက္ေစသည့္ အခ်က္တစ္ခု ကေတာ့ လိုင္စင္မဲ့ ယာဥ္ ေမာင္းမ်ားနည္းတူ လိုင္စင္ အတုျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေနၾကေသာ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား လည္း အမ်ား အျပား ရွိေနျခင္းကိုပင္ ျဖစ္သည္။

”လိုင္စင္ အတုေတြနဲ႔ ေမာင္းေနၾက တာေတာ့ အမ်ားႀကီး ရွိတာေပါ့။ ဒါက် ေတာ့ ပြဲစားေတြ ရွိတယ္။ မ်ားေသာအား ျဖင့္ ကားႀကီးဝင္းေတြ၊ ဘတ္စ္ကားဂိတ္ ေတြမွာ ပြဲစားေတြ ရွိတာ မ်ားတယ္” ဟု ကားဝယ္ေရာင္း ဦးလွျမင့္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေနရာမ်ားတြင္ ယာဥ္ေမာင္း မ်ား ေပါမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး လိုင္စင္ အတုလုပ္ျခင္းမွာ အခ်ိန္ကုန္ သက္သာ ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလွျမင့္ က ေျပာသည္။

”ကားေမာင္း ကြၽမ္းေတာ့ အႏၲရာယ္ မရွိဘူး၊ လိုင္စင္အတု ကိုင္ၿပီး ကားေမာင္း ကြၽမ္းက်င္ ရင္ေတာ့ ဘာမွ မျဖစ္ဘူး။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ အႏၲရာယ္ ရွိႏိုင္တယ္”ဟု ၄င္းက ထပ္ေလာင္း ေျပာသည္။

လိုင္စင္အတု လုပ္ရန္ ခက္ခဲမႈ မရွိ ေၾကာင္း အလြယ္တကူ လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေငြေၾကး ကုန္က်မႈလည္း သက္သာ ေၾကာင္း စသည္ တို႔ေၾကာင့္ ယင္း လိုင္စင္ အတု မ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ေန ၾကျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ကားႀကီး စက္ျပင္ဆရာျဖစ္သည့္ ကိုသက္မင္း (အမည္လႊဲ)က ေျပာသည္။

”ကြၽန္ေတာ့္ ပတ္ဝန္းက်င္မွာလည္း အမ်ားႀကီး ေတြ႕ရတယ္။ ဒါက ကြန္ပ်ဴ တာေလး နဲ႔ လုပ္လိုက္တာ ဆိုေတာ့ အခ်ိန္ ကုန္လည္း သက္သာတယ္။ အနီလိုခ်င္ လား၊ အနက္ လိုခ်င္လား၊ ႀကိဳက္တာေျပာ လုပ္လို႔ရတယ္”ဟု ၄င္းေတြ႕ဖူးသည္ကို ေျပာသည္။

ယာဥ္ေမာင္း လိုင္စင္ တစ္ခုရရန္ အတြက္ အခ်ိန္ကုန္ မခံဘဲ လိုင္စင္အတု မ်ားျဖင့္သာ လုပ္လာၾကေၾကာင္း ကို အထက္ပါ ပုဂၢိဳလ္က ဆိုသည္။

”ဟုိမွာက်ေတာ့ ေရးေျဖတို႔၊ အစမ္း ေမာင္းတို႔၊ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ေျဖရတယ္၊ ေျဖရင္လည္း လိုင္စင္မဲ့ ႏွစ္ေခါက္ သံုးေခါက္ ေလာက္ ျပန္ေျဖေနရတယ္ ဆိုေတာ့ သိပ္ၿပီး သြား မေျဖခ်င္ၾကေတာ့ဘူး၊ သြား ေျဖရတဲ့ေနရာ က လည္း ေဝးတယ္ေလ” ဟု ကုန္ ကားေမာင္းသူ ကိုေအးလြင္ (အမည္လႊဲ) က ေျပာသည္။

လိုင္စင္ အတု တစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ ေငြေၾကး အားျဖင့္ ႏွစ္ေသာင္း မွ ငါးေသာင္း ထိ ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းေစ်း ႏႈန္းသည္ လည္း ပြဲစား မ်ား၏ ပါးစပ္ထဲ တြင္သာ ရွိေၾကာင္း တကၠစီ ယာဥ္ေမာင္း ကိုေအးခ်မ္း (အမည္လႊဲ)က ေျပာသည္။

”ပိုက္ဆံေပး လိုက္ရင္ သြားေျဖစရာ မလိုဘူး။ သင္တန္းဆင္း လက္မွတ္ မလိုဘူး၊ အခ်ိန္ မကုန္ ဘူး၊ လူ မပင္ပန္းဘူးေပါ့။ အဲ့ဒီေတာ့ အစစ္သာ မဟုတ္တာ။ အားလံုး ေတာ့ ပိုလြယ္တယ္” ဟု ကိုေအးခ်မ္း က ဆိုသည္။

ယခု အခ်ိန္တြင္ လိုင္စင္ အတုမ်ား ကို အထူး တပ္ဖြဲ႕ မ်ားျဖင့္သာ ဖမ္းဆီး လ်က္ ရွိၿပီး ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၄၂ဝ) လိမ္လည္မႈ၊ ပုဒ္မ (၄၆၈) စာ တန္း အမွတ္ အသား တုျပဳလုပ္မႈ၊ ပုဒ္မ (၄၇၁) အတုမွန္း သိလ်က္ႏွင့္ ဆက္ လက္အသံုးျပဳမႈ စသည့္ အမႈမ်ားျဖင့္ အေရးယူလ်က္ ရွိေၾကာင္း အမွတ္ (၂) ယာဥ္ထိန္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴး ႐ံုး (ရန္ကုန္) မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး၏ ေျပာၾကား ခ်က္ အရ သိရသည္။

”သူတို႔ရဲ႕ ေထာင္ဒဏ္ေတြ ကေတာ့ ၇ ႏွစ္စီ က်ႏိုင္တယ္။ အာမခံေတာ့ ရွိတယ္။ အာမခံ ဆိုတာလည္း ေပးလို႔ရတဲ့ လူေတြ ကိုပဲ ေပးတာပါ”ဟု ယာဥ္ထိန္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ ခြဲမွဴး ႐ံုး (ရန္ကုန္)မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ဘတ္စ္ကားမ်ား၊ ကုန္ ကားမ်ား အျပင္ ၿမိဳ႕တြင္းမွ တကၠစီသမား မ်ားပါ သတ္မွတ္ လိုင္စင္မပါဘဲ ေမာင္း ႏွင္ျခင္းမ်ားကို ျမင္ေန ရေၾကာင္း အထက္ ပါပုဂၢိဳလ္ က ထပ္ေလာင္း ေျပာသည္။

ယာဥ္ေမာင္း လိုင္စင္ကိုင္ေဆာင္ သူႏွင့္ ယာဥ္စီးေရ အခ်ဳိးအား စိစစ္ရာ တြင္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ တြင္ ၁၁ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိရာမွ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၁ဝ ဒသမ ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ထိ က်ဆင္းခဲ့ ေၾကာင္း ကုန္းလမ္း ပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ ၾကားမႈဦးစီး ဌာန၏ စိစစ္ခ်က္မ်ားမွ သိရသည္။

ယခင္ႏွစ္ ဇြန္လလယ္ခန္႔ တြင္ လား႐ိႈးၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမအနီး အဝိုင္းႏွင့္ ယာဥ္ထိန္း႐ံုး အၾကား မူဆယ္ဘက္ မွ မႏၲေလးဘက္ သို႔ ေမာင္းႏွင္ လာေသာ ယာဥ္အား လွည့္ကင္း တပ္ဖြဲ႕မွ စစ္ေဆး စဥ္ ယာဥ္ေမာင္း ကိုင္ေဆာင္ေသာ လိုင္စင္ႏွင့္ ယာဥ္၏ သက္ေသခံ လိုင္စင္ အဝိုင္းတို႔မွာ အတုမ်ား ျဖစ္ၿပီး ယင္း လုိင္စင္ အတုမ်ားျဖင့္ မႏၲေလး၊ မူဆယ္ အသြားအျပန္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္ ေျပးဆြဲေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသျဖင့္ အမွတ္ (၁) ရဲစခန္း မွ (ပ) ၂၉၈/၂ဝ၁၃ ျပစ္မႈ ပုဒ္မ ၄၂ဝ/၄၆၈ ျဖင့္ အေရး ယူခဲ့ဖူး ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ ကဲ့သို႔ပင္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ ၁၆ ရက္ေန႔ တြင္ ထပ္မံ ဖမ္းဆီးနိုင္ ခဲ့သျဖင့္ ျပစ္မႈပုဒ္မ (ပ)၂၉၉/၂ဝ၁၃၊ ျပစ္မႈ ပုဒ္မ ၄၂ဝ/၄၆၈ ျဖင့္ အေရးယူ ခဲ့ ေၾကာင္း သိရ သည္။

”အရင္က လိုင္စင္အတု ကိုင္ဖူးတယ္။ အစစ္က မရေသးဘူး။ အလုပ္ကလည္း အေရးတႀကီး လိုေတာ့၊ လိုင္စင္ အတု လုပ္လို႔ ရတယ္ေပါ့။ တစ္သိန္းေလာက္ ကုန္မယ္ ဆိုေတာ့ လုပ္လိုက္တယ္။ အဲဒီ တုန္းက လိုင္စင္ အတုနဲ႔ ေမာင္းေနတာ ဆိုေတာ့ စိတ္ထဲေတာ့ ေၾကာက္တာေပါ့။ ငါ့ကို ဖမ္းရင္မ်ား ဘယ္လို လုပ္မလဲ ဆိုၿပီး ေပါ့” ဟု လိုင္စင္ အတု ကိုင္ေဆာင္ခဲ့ဖူးသူ ကိုေဝဠဳ (အမည္လႊဲ) က ေျပာသည္။

လုိင္စင္ အတုျဖင့္ အဖမ္းခံ ရျခင္းထက္ လိုင္စင္ မရွိျခင္းက ေကာင္းဦးမည္ဟု စဥ္း စားမိေသာ္လည္း အလုပ္ရရန္ အတြက္ အတုလုပ္ခဲ့ မိေၾကာင္း ကိုေဝဠဳက သူ၏ အေတြ႕ အႀကံဳကို ေျပာသည္။

”အခုက လိုင္စင္ကို ဘယ္လိုေျဖ ရမယ္ မစဥ္းစားေတာ့ဘူး။ စတီယာရင္ ေလးကိုင္တတ္တယ္ ဆိုတာနဲ႔ လုိင္စင္က လုပ္ခ်င္ေနေတာ့ တာေလ”ဟု ကုန္တင္ ယာဥ္ေမာင္း လုပ္သက္ ၁ဝ ႏွစ္ေက်ာ္ရွိ ဦးလွေအာင္က ဆိုသည္။

အဆိုပါ ကိစၥမ်ားကို ယာဥ္ထိန္းရဲ မ်ား အေနျဖင့္ ၾကပ္ၾကပ္ မတ္မတ္လုပ္ေစ ခ်င္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္ေျပာသည္။

”အခုက အစ္ကို ကုန္ကားေမာင္း သမားေတြ ျမင္ေနရတာက ေမာင္းတဲ့ လူေတြက ငယ္ငယ္ေလးေတြ၊ လိုင္စင္ အနီေတာ့ မဟုတ္ေလာက္ဘူး။ စပယ္ ယာေတြ က ေဘးမွာ လိုက္ၿပီး ကားႀကီးရဲ႕ အယူအဆေလာက္ တတ္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ တက္ေမာင္းေန ၾကတာ။ အေရးရယ္၊ အေၾကာင္းရယ္ ဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔ ကား ေမာင္းတဲ့ ဝါေလာက္ နဲ႔ ဒီလို ကားႀကီးကို ထိန္းဖို႔ မလြယ္ႏိုင္ဘူး။ လူငယ္ ဆိုေတာ့ ပိုက္ဆံ လိုခ်င္တာပဲ သိမွာေပါ့” ဟု သူ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနကို ရွင္းျပသည္။

ကုန္းလမ္း ပို႔ေဆာင္ေရး ၫႊန္ၾကား မႈဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရိွသူ တစ္ဦးက အေရးယူမႈမ်ားက ဥပေဒက ျပ႒ာန္း ထားၿပီးသားျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတုလုပ္ ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ဥပေဒ အရ အေရး ယူမႈမ်ားရိွေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာဌာန မ်ားကလည္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ရိွေၾကာင္း ယင္းကဲ့သို႔ လိုင္စင္ အတုမ်ား ထပ္မံ မလုပ္ရန္ အတြက္ ပညာေပးမႈ မ်ားလည္း ရိွေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

”လိုင္စင္ရဖို႔ ဦးတို႔ဆီမွာ ေရးေျဖ ေတြေျဖေန ရတယ္။ အနည္းဆုံး ၄၊ ၅ ႀကိမ္ေလာက္ေတာ့ ေျဖရတယ္။ အဲ့ဒါ ေျဖၿပီးရင္ ကားနဲ႔ေျဖ ရတယ္။ အဆင့္ ဆင့္ေျဖၿပီး ေအာင္မွ လိုင္စင္ ထုတ္ေပး တာ၊ ကားႀကီးေမာင္းတဲ့ သူေတြဆိုလည္း TE ကားႀကီးေတြ၊ ဘတ္စ္ကားေတြနဲ႔ ေျဖရတယ္။ အဲ့ဒီလို စစ္ေဆးမႈေတြ ကို လုပ္တယ္” ဟု ကုန္းလမ္း ပို႔ေဆာင္ေရး မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေသာင္းလြင္က ေျပာ သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ လိုင္စင္ အတုမ်ား လုပ္ ေဆာင္သူ မ်ားသည္ ႐ုံးအနီးရိွ လက္ဖက္ ရည္ဆိုင္မ်ား၊ ဘတ္စ္ ကား ဂိတ္မ်ား၊ ကားႀကီးဂိတ္ မ်ား စသည့္ ေနရာ မ်ားတြင္ ေစာင့္၍ အလုပ္ လုပ္ၾက သည္ ဟု သိရွိရ ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

”အတု လုပ္တာက ဒီလို စစ္ေဆးမႈ ေတြ မလုပ္ဘဲနဲ႔ အလြယ္ လုပ္ ၾကတာ၊ အဲ့ဒီ အခြင့္ အလမ္းက ကားေမာင္းခြင့္ ရၿပီး ပိုက္ဆံရမယ္၊ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဘယ္ ေလာက္ပဲေပး ရေပး ရ အတု လုပ္ၾက တယ္” ဟု ၄င္းက ထပ္ေျပာသည္။

အဆိုပါ ကိစၥမ်ားအား အေရးေပၚ စစ္ေဆးမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ ၾကေၾကာင္း၊ ကညနမွ ထုတ္ေပးေသာ လိုင္စင္ မွာ ကညန တံဆိပ္မ်ား၊ ဘားကုတ္ မ်ားကို ထည့္ထားေၾကာင္း၊ မူလ အတိုင္း ၾကည့္ လွ်င္ မျမင္ရေၾကာင္း၊ ခရမ္းလြန္ေရာင္ ျခည္ ေလဆာႏွင့္ ၾကည့္မွသာ ျမင္ရ ေၾကာင္း အတုတြင္ ထိုသို႔ မပါဝင္ ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

”လိုင္စင္ အတု နဲ႔အစစ္ကို ေလဆာ နဲ႔ ခြဲျခားၿပီး ဖမ္းလို႔ ရတယ္။ ဒါ့အျပင္ စမတ္ကတ္ အတြင္းက လိုင္စင္ ပိုင္ရွင္ ရဲ႕ ဓာတ္ပုံ၊ ကညန ၏ ေရာင္ျပန္ အမွတ္ တံဆိပ္၊ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးမည့္ရက္၊ လိုင္စင္နံပါတ္ စသည္တို႔ကို ၾကည့္ၿပီး ဖမ္းရတာပါ” ဟု အမွတ္ (၂) ယာဥ္ ထိန္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံး ရန္ကုန္မွ တာဝန္ ရိွသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

”လိုင္စင္ အတုေတြ ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္ ၾကားသေလာက္ အစစ္ လုပ္တဲ့ ေနရာကပဲ ထြက္တယ္လို႔ ၾကားတယ္။ ဟုတ္ မဟုတ္ေတာ့ မသိဘူးေပါ့” ဟု ကိုေဝဠဳဆိုသူ က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္း ကုန္းလမ္း ပို႔ေဆာင္ေရးမွ ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး ဦးေသာင္းလြင္က ”ဒီလို နာမည္ေတြ ထြက္ေနေတာ့ မေကာင္းဘူး ေပါ့။ ဦးတို႔ ဌာန ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ လည္း ထိခိုက္တယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး လုပ္ေနတာေတြ လည္း ဦးတို႔ အေနနဲ႔ ဥပေဒအရ အေရး ယူမႈေတြ လုပ္ေနပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ ေနအိမ္တြင္ ကားတစ္စီးမက ဝယ္ထား ေသာေၾကာင့္ ဟိုဒီ သြားခ်င္လွ်င္ ကိုယ္ ပိုင္ကား မ်ားျဖင့္ သြားလာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ျခင္း တို႔ျဖင့္လည္း ယာဥ္ မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ပြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အငွားကား ယာဥ္ေမာင္း ဦးေအး (အမည္လႊဲ)က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ယာဥ္ထိန္းရဲ မ်ားအေနျဖင့္ လည္း ယခုမွသာ ယာဥ္ေမာင္း လိုင္စင္ အား အတင္းအက်ပ္ ဖမ္းဆီးေနၿပီး ယခင္က ယာဥ္ေမာင္း လိုင္စင္ မ်ားအား လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ခဲ့ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရိွ ယာဥ္ေမာင္း မ်ားမွာ စည္းကမ္းမဲ့မ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၄င္းက ထပ္ေျပာသည္။

လူငယ္ေတြ ဆိုေပမယ့္ သူတို႔လိုင္ စင္ ရဖို႔ လာေျဖၾကတယ္။ သူတို႔ေျဖႏိုင္ ရင္ေတာ့ လိုင္စင္ရမွာပဲ။ အသက္ျပည့္ တဲ့ လူတိုင္းက လိုင္စင္ေျဖလို႔ ရတယ္ေလ။ ကားေမာင္း မၾကမ္းဖို႔ ကေတာ့ လူတို႔ အမူအက်င့္နဲ႔ မိဘ အုပ္ထိန္းမႈနဲ႔ ဆိုင္ တယ္။ ဥပေဒကို ဘယ္ေလာက္ထိ လိုက္ နာႏိုင္လဲ ဆိုတာသာ မူတည္ပါတယ္။ အကုန္လုံး က ဥပေဒအရ ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး သားပါဟု ကုန္းလမ္း ပို႔ေဆာင္ေရးမွ တာဝန္ရိွသူ က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ လိုင္စင္ ျပဳလုပ္ရာ၌ ရန္ကုန္ လိုင္စင္တြင္ အခက္အခဲ ရိွျခင္းေၾကာင့္ နယ္ လိုင္စင္ မ်ား လည္း ျပဳလုပ္ေန ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ပဲခူး တြင္ ျပဳလုပ္ၾကသည္ ဟု တကၠစီ ယာဥ္ေမာင္း ဦးေအး လြင္ က ေျပာ သည္။

”အခုက တကယ္ ေမာင္းတတ္တဲ့ လူေတြမွာ လိုင္စင္ မရိွဘဲ တကယ္ မေမာင္းတတ္ဘဲ စတီယာ ရင္ ေတာင္ မကိုင္ဖူးတဲ့ လူေတြက ပိုင္ရာ ဆိုင္ရာေတြ နဲ႔ လိုင္စင္ လုပ္ထား တာေတြ ျမင္ရတယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ကုန္းလမ္း ပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ လိုင္စင္ ေျဖရာ၌ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေအာင္ ျမင္ၿပီး သူမ်ားကို ကြန္ပ်ဴ တာ စနစ္ျဖင့္ စနစ္တက် သိမ္းဆည္း ထားၿပီး မည္သူ မည္ဝါ ဟူ၍ စာရင္း ထည့္သြင္းမႈ မ ရိွေၾကာင္း၊ စနစ္တက် စစ္ေဆးထား ေၾကာင္း ကညနမွ တာဝန္ ရိွသူ တစ္ဦးက ေျပာ သည္။

”ဦးတို႔ အေနနဲ႔ အခက္အခဲ ဆိုရင္ ေတာ့ ဒီလို အတု လုပ္ေနတဲ့လူေတြ ထဲကို ထဲထဲဝင္ဝင္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဘူး။ လုပ္ ႏိုင္ဖို႔ေတာ့ လိုတယ္။ အားလုံးက တာဝန္ ေတြ နဲ႔ ဆိုေတာ့ အဲ့ဒီေလာက္ ထိ မလုပ္ ႏိုင္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ၄င္းက ထပ္ ေျပာသည္။

တကၠစီယာဥ္ေမာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ အသက္ ၃ဝ ေက်ာ္ ဝန္းက်င္ရွိ ကိုေက်ာ္ လတ္ (အမည္လႊဲ)ကေတာ့ ”VIP လိုင္ စင္ဆိုၿပီးေတာ့ ၾကားဖူးတယ္။ ဝန္ႀကီး ေတြ ကိုင္တဲ့ လုိင္စင္ ဆိုၿပီးေတာ့။ ျမင္ေတာ့ မျမင္ဖူးဘူး။ ဒီလိုေတြ ျဖစ္ေနမွေတာ့ ယာဥ္အႏၲရာယ္ ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေနၿပီ။ သူတို႔ ေနာက္က လိုက္တဲ့ ခရီး သည္ ျဖစ္ျဖစ္ ၊ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ျဖစ္ အႏၲရာယ္ ရွိေနၿပီ။ ကညနက လိုင္စင္ ထုတ္ေပးတာကို ေသ ေသခ်ာခ်ာေလး ျဖစ္ေစခ်င္တယ္” ဟု သံုးသပ္သည္။

ၿမိဳ႕ျပဟူသည္ ကေတာ့ တစ္စတစ္ စႏွင့္ ပို၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာစၿမဲ။ လူဦးေရသိပ္ သည္းလာမႈႏွင့္ အတူ လိုအပ္ခ်က္အရ တုိးပြား လာေနေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားကလည္း လမ္းတုိင္း တြင္ အျပည့္။ ထိုအေရ အတြက္ႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္း သိမ္း အေရး ယူေနေသာ ဝန္ထမ္းအင္ အား အေရအတြက္ တို႔ကလည္း အခ်ိဳး အစား မမွ်တ။ ထို႔ျပင္ စနစ္ ဆိုးေအာက္ အျမစ္တြယ္ က်န္ခဲ့ေသာ အဂတိ တရား မ်ားကလည္း အရွိန္ အဟုန္ျဖင့္ သြားေနဆဲ ျဖစ္ရာ လစ္ဟာမႈ မ်ားစြာ တို႔ကို လည္း လက္ညိႇဳးထိုး မလြဲ ျမင္ေတြ႕ေနရဆဲ ျဖစ္ သည္။

မည္သို႔ပင္ ဆိုေစ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္ အလုိက္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ ၾကရာတြင္ အမွန္တကယ္ ကြၽမ္းက်င္ မႈအရ တာဝန္ခံဖို႔ လိုအပ္ သကဲ့သုိ႔ ရပ္ တည္မႈ အတြက္ အသိ အမွတ္ျပဳ ခံရရန္ ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာ တို႔ကိုလည္း မလစ္ ဟင္းသင့္ သည္ကေတာ့ အမွန္ျဖစ္သည္။

လိုင္စင္အတြက္ ေငြေၾကးႏွင့္ အခ်ိန္ ကာလကို လက္ညိႇဳး ထိုးသည္။ ဝမ္းေရးႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ နည္းေသာ ဘဝ မ်ားကို ခ်ျပၾကသည္။ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ႏွင့္ ဥပေဒ တို႔ကို လည္း ေထာက္ျပသည္။ အခက္အခဲႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ အဆင့္ဆင့္ တို႔ကိုလည္း ဆြဲေခၚသည္။ ေပါက္ပင္ ဘာေၾကာင့္ ကိုင္းရသည့္ ဥပမာကို မၾကာခဏ ထည့္ သံုးစြဲေန ရျခင္း သည္ပင္ အဓိပၸာယ္အားျဖင့္ ပလိုင္းေပါက္ႏွင့္ ဖားေကာက္ေနသည့္ သေဘာက ပိုထင္ ရွားေလ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အဆုိပါ အေျခအေန မ်ားထဲ လိုင္စင္မဲ့၊ လုိင္စင္ အတု မ်ား၏ လက္ထဲတြင္ လူ႔ အသက္စစ္ စစ္မ်ားက တည္ရွိေနၿပီး ထိုအခ်က္ သည္ ပင္ ပလိုင္းေပါက္ႏွင့္ ဖားေကာက္ေန ျခင္း၏ ရလဒ္ဟု ဆိုပါက ……။

ရန္ႏိုင္၊ ေဇေ၀ယံ ေရးဖြဲ႔သည္။
ဓါတ္ပံု – ေအာင္ႏိုင္စိုး ( ကစၦပ )
Popular Myanmar News Journal

ျမန္မာကေလးမ်ားကို လူကုန္ကူးသူတစ္ဦး ထိုင္းတြင္ ဖမ္းမိ

Posted by drmyochit Monday, June 23, 2014, under | 1 comment


အသက္ ၁၅ ႏွစ္ေအာက္ ျမန္မာကေလးငယ္ သုံးေယာက္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ႏွင္းဆီပန္းေရာင္းရန္ ေစခိုင္း သည့္ လူကုန္ကူးခဲ့သူ အသက္ ၂၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားတစ္ဦးကို ထိုင္းလူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႔မ်ားက ဘန္ေကာက္ၿမဳိ႕တြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း Bangkok Post သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ အမ်ဳိးသားသည္ ျမန္မာကေလးငယ္မ်ားကို ဘန္ေကာက္ၿမဳိ႕လမ္းမ်ား တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ကမာၻလွည့္ ခရီးသြားမ်ားထံ ႏွင္းဆီပန္းေရာင္းရန္ ေစခိုင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းသတင္းက ဆိုသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမဳိ႕ ခအိုဆန္ (Khao San) လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ နံနက္ ၈ နာရီမွ မြန္းလြဲ၂ နာရီအတြင္း ျမန္မာကေလးမ်ားကို အုပ္စုလိုက္ ေတြ႔ရွိရေလ့ ရွိေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔၏ စစ္တမ္းအရ သိရသည္။

ကေလးငယ္မ်ားသည္ တစ္ရက္လွ်င္ ႏွင္းဆီပန္း ၂၅ ပြင့္ ေရာင္းရၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္ မျပည့္ပါက ႐ိုက္ႏွက္ခံရေၾကာင္း ထိုင္းလူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔မ်ားက ဆိုသည္။

ကေလးငယ္တစ္ဦးလွ်င္ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၁၈၀၀ (က်ပ္ ၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္) ႏႈန္းျဖင့္ ကေလးမ်ား၏ မိခင္ထံသို႔ လစဥ္ ေပးရေၾကာင္း လူကုန္ကူးသူ အမ်ဳိးသား၏ ထြက္ဆိုခ်က္ကို Bangkok Post တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီျခင္း မရွိေၾကာင္း ကမာၻ႔လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုင္းမီဒီယာမ်ားက ယခုသတင္းကို ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

‪‎The‬ Voice Weekly

ဆီးရီးယားစစ္ဌာနခ်ဳဳပ္ကို အစၥေရးေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္

Posted by drmyochit Monday, June 23, 2014, under | No comments

စစ္အေျခစိုက္စခန္းရွိတဲ့ပင္လယ္နီအပမ္းေျဖရိပ္သာမွာ ျပသထားတဲ့ အစၥေရး ဒံုးက်ည္မ်ား။

ဆီးရီးယားစစ္ဌာနခ်ဳပ္နဲ႔ တျခား ပစ္အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ အစၥေရးက ဗုံးႀကဲတုိက္ခုိက္လုိက္ပါတယ္။ ဒါဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ရက္ပုိင္းအတြင္း အစၥေရး ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ တဦးကုိ ဆီးရီးယားက ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္လုိက္တာကုိ လက္စားေခ်တဲ့အေနနဲ႔ အခုလုိ တုိက္ခုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

 တနလၤာေန႔မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ တုိက္ခုိက္မႈအတြင္း ပစ္မွတ္ေတြကုိ တုိက္႐ိုက္ ထိမွန္ေၾကာင္း အစၥေရးဖက္က အတည္ျပဳ ေျပာဆုိပါတယ္။

 အစၥေရးတုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ဂိုလန္ကုန္းျမင့္ေဒသကုိ ေမာင္းသြားတဲ့ အစၥေရး ထရပ္ကားတစ္ဆီးကုိ ဆီးရီးယားက တနဂၤေႏြေန႔မွာ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ခဲ့အတြက္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ လူငယ္တဦး ေသဆုံးသြားခဲ့ၿပီး တျခား ၂ ဦးလည္း ထိခုိက္ ဒဏ္ရာ ရသြားခဲ့ပါတယ္။

 အဲဒီ တုိက္ခုိက္မႈဟာ အစၥေရးကုိ ရန္စတဲ့ တုိက္ခုိက္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္တဲ့အတြက္ အစၥေရးက အခုလုိ လက္စားေခ် တုိက္ခုိက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဗြီအိုုေအ (ျမန္မာဌာန)

၆ လ ၾကာ ခြဲခဲ့ရတဲ့ သခင္ျပန္အလာ အလြမ္းသည္တဲ့ ေခြးကေလး

Posted by drmyochit Monday, June 23, 2014, under | No comments


ေလာကမွာ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးၾကသူေတြဟာ ကြဲကြာသြားၾကၿပီး ျပန္လည္ ဆံုဆည္းတဲ့အခါ ကြဲကြာ ခ်ိန္က အလြမ္းေတြကို သည္ေဆာင္လာၿပီး တနင့္တပုိး အားပါတရ အလြမ္းေျဖၾကေလ့ ရွိပါတယ္။

ဒီလုိ ကိစၥမ်ဳိးဟာ လူသား တင္မက တိရိစာၦန္ေတြမွာလည္း ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေခြးေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ သခင္နဲ႔ ကြဲကြာသြားၿပီး ျပန္ဆံုဆည္းတဲ့အခါ အလြမ္းသည္တတ္ေလ့ ရွိပါတယ္။

အခု ယူက်ဳေပၚက ဗြီဒီယိုမွတ္တမ္းတခုမွာ ေခြးကေလး တေကာင္က သူ႔ သခင္န႔ဲ ၆ လေလာက္ ခြဲခြာေန ခဲ့ရၿပီး တေန႔ သခင္ျဖစ္သူ အိမ္ျပန္လာစဥ္ အလြမ္းသည္ပံုက တကယ့္ကုိ ခ်စ္စရာေလးပါ။

သူ႔မွာ ေျပာစရာ စကားေတြလည္း တပံုႀကီး ရွိတယ္ ထင္ပါရဲ႕၊ သူ႔အသံက ကြဲကြာခဲ့တဲ့ ၆ လ ကာလအတြင္း သူ ဘယ္ေလာက္ လြမ္းေၾကာင္း သူ႔ သခင္ကို ေျပာေနတယ္ ထင္ပါရဲ႕။

အိမ့္သံစဥ္
ဧရာ၀တီ

Sunday, June 22, 2014

အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားႏွစ္ဦးေရွ႕တြင္ ဝတ္လစ္စားလစ္ ကျပခဲ့သည့္ အဝတ္အစားကုမၸဏီ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ အလုပ္ထုတ္ပယ္ခံရ

Posted by drmyochit Sunday, June 22, 2014, under | No comments


Vidd.me ဗီဒီယိုမွ ရယူထားေသာပံု

အမ်ိဳးသမီးအလုပ္ သမားႏွစ္ဦးေရွ႕တြင္ ကခုန္စဥ္ အဝတ္အစား ဝတ္ဆင္ထားျခင္းမရွိခဲ့သည့္အတြက္ အေမရိကန္ အဝတ္အစားကုမၸဏီ တည္ေထာင္သူ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဒုိ႔ဗ္ခ်ာေနကုိ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားက အလုပ္ျဖဳတ္လုိက္ သည္။

ဗီဒီယိုဖုိင္မ်ား ေဝမွ်ႏုိင္သည့္ Vidd.me ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ဝတ္လစ္စားလစ္ ကခုန္ေနပံုကို တင္ခဲ့သည့္ အသက္(၄၅)ႏွစ္အရြယ္ ကေနဒါႏုိင္ငံသား အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္အတြက္ အေျခအေန မ်ား ပုိမိုဆုိးရြားေစျခင္းမွာ ယင္း ဗီဒီယုိဖုိင္ကုိ တစ္စံုတစ္ဦးက ေတြ႕ရွိသြားၿပီး အတင္းအဖ်င္း သတင္း မ်ားကို အြန္လုိင္းမွ ေဖာ္ျပသည့္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ Gawker ဝက္ဘ္ဆိုက္သို႔ ေပးပို႔ခဲ့ ၿပီး ယင္းဝက္ဘ္ဆုိက္က ၁ မိနစ္ ၁၅ စကၠန္႔ၾကာ ဗီဒီယုိဖုိင္ ျပသ ခဲ့၍ ျဖစ္သည္။

ဒို႔ဗ္ခ်ာေနမွာ ယင္းသို႔ ဝိုင္း ပတ္ကခုန္ေနစဥ္ လက္ကိုင္ဖုန္း ျဖင့္လည္း စကားေျပာေနေသး သည္။

ယင္းဗီဒီယုိဖုိင္တြင္ ေမြးေန႔ ဝတ္စံုႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွာ ခ်ာေန ျဖစ္္ေၾကာင္း အေမရိကန္အပယ္ ရယ္ကုမၸဏီ၏ ေမာ္ဒယ္ေဟာင္း တစ္ဦးကို ကိုးကား၍ အဆုိပါ သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပၿပီး ၎ႏွင့္ အတူ ယင္းဗီဒီယိုဖုိင္၌ ပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးမွာ အပယ္ရယ္ကုမၸဏီႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိေၾကာင္း  အလုပ္သမားေဟာင္းတစ္ဦးက အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ မေလ်ာ္မ ကန္ ျပဳလုပ္သည္ဟု ယခင္က အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားမ်ားစြာ ၏ တုိင္ၾကားျခင္းခံထားရေသာ ခ်ာေနကို ယင္းကဲ့သို႔ ဝတ္လစ္ စားလစ္ ကခုန္ျခင္းအတြက္ အလုပ္ မွ ထုတ္ပယ္လုိက္သည္ဟု အေမ ရိကန္ အပယ္ရယ္ကုမၸဏီဘုတ္ အဖြဲ႕၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ ျပထားသည္။

ယခင္ တုိင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘုတ္အဖြဲ႕က ၎ အေပၚ တုိင္ၾကားမႈမ်ားကုိ ေျဖ ရွင္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) ပယ္ခ်ျခင္း ျဖင့္ ခ်ာေနဘက္က ရပ္တည္ခဲ့ သည္။

ယင္းကုမၸဏီက ဘ႑ာေရး အရာရွိ ဂြၽန္လူသရယ္အား ယာယီ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားသည္။

—Ref: Reuters
7day

အြန္လိုင္းမွ ေဆးလိပ္ေသာက္သည့္ဓာတ္ပုံကိစၥ ေရႊမႈံရတီ မိခင္ရွင္း


အြန္လိုင္းတြင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေန ေသာ ေဆးလိပ္ေသာက္ေနသည့္ ပံုသည္ ေရွးေခတ္အမ်ိဳးသမီး ေဆးျပင္း လိပ္ေသာက္ သည့္ ပံုစံ အတြက္ ဓာတ္ပံုအထူးျပဳလုပ္ ခ်က္ျဖင့္ ျပဳျပင္ရန္ ႐ိုက္ကူးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ကာ ယင္းပံုကို တရား၀င္အ သံုးျပဳခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေရႊမႈံ ရတီ၏ မိခင္က ေျပာသည္။

‘‘အဲဒီပံုမွာ ၀တ္စားဆင္ယင္ ပံုကိုၾကည့္ရင္လည္း အရင္ေခတ္ က ပံုဆိုတာ သိႏုိင္ပါတယ္။ ႐ုတ္ တရက္ ေဆးျပင္းလိပ္ရွာမေတြ႕ တဲ့အခါ လက္ထဲမွာ စီးကရက္ကို ညႇပ္ၿပီး႐ိုက္ထားတာ။ ေနာက္မွ ဖိုတုိေရွာ့လုပ္မယ္ဆိုၿပီး ႐ိုက္ခဲ့ တာ။ ဒါေပမဲ့လည္း သူတို႔လုပ္လို႔ အဆင္မေျပလို႔လား၊ အျမင္မ ေတာ္လို႔လားမသိဘူး အဲဒီပံုကို လည္း မထုတ္ျဖစ္ခဲ့ပါဘူး’’ ဟု ေရႊမႈံရတီ၏ မိခင္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အဆိုပါ ဓာတ္ပံု ကို လြန္ခဲ့သည့္ ေျခာက္လခန္႔က တည္းက ႐ိုက္ကူးခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ ယခုကိစၥသည္ ၎၏ သမီးကို တိုက္ခိုက္ခ်င္ေသာေၾကာင့္ တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ၎က သံုး သပ္သည္။

‘‘အန္တီ ညံ့သြားလို႔၊ အ ေတြးေတြ နည္းနည္းမွားသြားလို႔ ဒါက မျဖစ္ေလာက္ဘူးဆိုၿပီး ထင္ လို႔ လုပ္ခဲ့တာဆုိေတာ့ ေနာက္ ေနာင္ကို ဒါမ်ိဳးဘယ္ေသာအခါမွ အျဖစ္ခံမွာမဟုတ္ဘူး’’ ဟု ေရႊ မႈံရတီ၏ မိခင္က ေျပာသည္။

7 Day

ေယာက်ာၤးယူရန္ အသက္အပိုင္းအျခား

Posted by drmyochit Sunday, June 22, 2014, under | No comments


မိန္းကေလးေတြအတြက္က ေစ်းဝယ္တာနဲ႔ ဥပမာေပးၿပီးတဲ့ေနာက္ အခုေယာက်ာ္းေလးေတြအတြက္ ဟင္းခ်က္တာေလးနဲ႔ နမူနာျပပါ့မယ္။

အသက္ ၂၀ ဝန္းက်င္
ဒီအသက္အ႐ြယ္ကေတာ့ ေစ်းကဝယ္လာတဲ့ အသားလိုပါပဲ။ အတုုံးလိုက္အတစ္လိုက္ပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ခ်က္စားဖို႔အတြက္ ခုတ္ထစ္ ရပါအုန္းမယ္။

အသက္ ၂၅ ဝန္းက်င္
ဒီအသက္အ႐ြယ္ကေတာ့ ဟင္းခ်က္ဖို႔ အသင့္ျပင္ဆင္ထားသလိုပါပဲ။ တစ္လုတ္စာအ႐ြယ္ကေလးေတြကို ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ေတြနဲ႔ အသင့္ႏွပ္ထားတဲ့ အဆင့္ေရာက္ေနပါၿပီ။

အသက္ ၃၀ ဝန္းက်င္
ဒီအသက္မွာဆိုရင္ေတာ့ ဟင္းစခ်က္ေနပါၿပီ။ ႏူးေအာင္လို႔ ထည့္ထားတဲ့ေရဟာခန္းလို႔ ေနာက္တေရကို ထပ္ထည့္ရေတာ့မယ့္ အေနအထားပါ။

အသက္ ၃၅ ဝန္းက်င္
ခုခ်ိန္ကေတာ့ ထည့္ထားတဲ့အသားက ႏူးစျပဳေနပါၿပီ။ စသုံးေဆာင္မယ္ဆိုရင္ သုံးေဆာင္လို႔ရပါၿပီ။

အသက္ ၄၀ ဝန္းက်င္
ဟင္းက်က္ပါၿပီ။ ဒီအခ်ိန္စားမယ္ဆုိ အရသာရွိတဲ့ ဟင္းေကာင္းတစ္ခြက္ကို သုံးေဆာင္ႏိုင္ပါၿပီ။ ေလးဆယ္ေက်ာ္အခ်စ္ရဲ႕ အစေပါ့။

အသက္ ၄၅ ဝန္းက်င္ ဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ အသားေတြက ႏူးအိေနပါၿပီ။ ခုခ်ိန္မွာ ခ်က္ထားတဲ့ဟင္းအိုးကို မီးဖိုေပၚကခ်ဖို႔လိုေနပါၿပီ။ ေတာ္ၾကာ ဆီမက်န္ ေရမက်န္ျဖစ္ေတာ့မွာပါ။

အသက္ ၅၀ ဝန္းက်င္
ဒီအခ်ိန္ကေတာ့ တူးနံ႔စထြက္ေနပါၿပီ။ ဆီလည္းကုန္ခါနီး ေရလည္းမရွိေတာ့ပါဘူး။ ႀကိတ္မိွတ္ၿပီး စားခ်င္တဲ့လူ အနည္းငယ္သာ ရွိပါေတာ့တယ္။

အသက္ ၆၀ ဝန္းက်င္ ခုအေနအထားကိုသာ ပန္းကန္ထဲထည့္ထားလို႔ကေတာ့ ဟင္းခြက္ကိုႏွိက္ခ်င္တဲ့လူ ေတာ္ေတာ္ရွားသြားပါၿပီ။

Credit>> Bush-Man JD

အသားျဖဴခရင္မ္သံုးရင္း အေရျပားတြင္ အမဲစက္မ်ား ထင္က်န္ရစ္သူမ်ားကို ကာနီဘို နစ္နာေၾကးေပး

Posted by drmyochit Sunday, June 22, 2014, under | No commentsဂ်ပန္အလွကုန္ ကာနီဘိုမွ ထုတ္လုပ္သည့္ အသားျဖဴခရင္မ္မ်ား သံုးစြဲၿပီး မ်က္ႏွာတြင္ အမဲစက္မ်ား ထြက္ခဲ႔သူ ေလးေထာင္ေက်ာ္ကို ကာနီဘိုသည္ နစ္နာေၾကးမ်ား စတင္ေပးအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မ်က္ႏွာ အမဲစက္မ်ားထြက္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔သူ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသား (၁၅၀၀၀) အနက္ (၄၀၀၀) ေက်ာ္ကို နစ္္နာေၾကးမ်ား စတင္ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႐ိုဒိုဒီႏိုဟု ေခၚတြင္သည့္ ဓာတုပစၥည္းပါ၀င္ေသာ ကာနီဘိုအလွကုန္ (၅၄) မ်ဳိးေၾကာင့္ အေရျပားတြင္ အမဲစက္မ်ားထြက္ေၾကာင္း သိရအၿပီးတြင္ ကာနီဘိုသည္ သက္ဆိုင္ရာ အလွကုန္ အမ်ားအျပားကို ျပန္သိမ္းယူခဲ့ရသည္။

အသားျဖဴခရင္မ္ လိမ္းအၿပီးတြင္ အေရျပားတြင္အမဲစက္မ်ား ထြက္လာျခင္း၊ အေရျပားအေရာင္ ပ်က္ျပယ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ကာနီဘိုသည္ ထိခိုက္ ခံစားခဲ့ရသူမ်ားကို က်န္းမာေရး စရိတ္မ်ားလည္း ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ယခုအခါတြင္မွ နစ္နာေၾကးကို ထပ္မံေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

မတဲ့ေသာ ဓာတ္ပစၥည္းပါသည့္ ကာနီဘို အလွကုန္ကို အသံုးရပ္ၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာသည့္တိုင္ အေရျပားတြင္ အမဲစက္မ်ား၊ အေရာင္ မမွန္ကြက္မ်ား ထင္က်န္ေနဆဲသူ (၄၀၀၀) ေက်ာ္ကို နစ္နာေၾကးမ်ား ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကာနီဘိုေျပာေရး ဆိုခြင္႔ရွိသူ အမ်ဳိးသမီးက ေျပာသည္။

နစ္နာေၾကးသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ကြာျခားႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာခြင္႔ရ အမ်ဳိးသမီးက ေျပာသည္။ စုစုေပါင္းမည္မွ် ေပးအပ္ေၾကာင္း ကိုကား ကာနီဘိုက ထုတ္ျပန္ ေျပာၾကားျခင္းမရွိ။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ဂ်ီဂ်ီသတင္းဌာန၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ေဒၚလာသန္း ဆယ္ဂဏန္း ၀န္းက်င္ရွိႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source: AFP
Messenger

အသက္ (၁၂) ႏွစ္အရြယ္ ေကာင္မေလးရဲ႕ သားအိမ္မွာ ဖရဲသီး အရြယ္ေလာက္ရွိ အသားပို တြယ္ကပ္ေန

Posted by drmyochit Sunday, June 22, 2014, under | No comments


ေအသင္ေအာင္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း Heilongaijang အရပ္ေဒသမွာ ေနထိုင္တဲ့ အသက္ (၁၂) ႏွစ္ အရြယ္ ေကာင္မေလးတစ္ဦး ရဲက သားအိမ္ မွာ ဖရဲသီး အရြယ္အစားေလာက္ရွိ အသားပုိ တြယ္ကပ္ေနတာမို႔ ခြဲစိတ္ ကုသမႈ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဟန္ဘင္းဘင္း အမည္ရ ေကာင္မေလးဟာ ၂၀၀၉ ကတည္းက ဒီေရာဂါ ေ၀ဒနာ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဟန္ဘင္းဘင္းကုိ မိဘေတြက ေဆးကုသမႈ ေပးခဲ့ေပမယ့္  ေရာဂါေ၀ဒနာ က သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းျခင္းမရွိဘဲ အေႂကြးတင္တဲ့ အေျခအေနကို ေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ေဆးကုသစရိတ္ ႀကီးျမင့္တဲ့အျပင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေရာဂါေ၀ဒနာ သက္သာေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသႏိုင္တဲ့ ဆရာ၀န္လည္း မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဆရာ၀န္ အမ်ားစုက ဟန္ဘင္းဘင္းရဲ႕ေ၀ဒနာကို ကုသဖို႔ ျငင္းဆန္ခဲ့တာၾကမို႔ ကုသမႈျပဳလုပ္ရာမွာမ်ားစြာ အခက္ေတြ႕ ခဲ့ရပါတယ္။ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းေတြ လိုက္ရွာရင္း ေနာက္ဆံုးမွာ ခြဲစိတ္ကုသေပးမယ့္ ေဆး႐ံုကို ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီေဆး႐ံုက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္း Gyang Zhou ေဒသမွာရွိၿပီး၊ ဟန္ဘင္းဘင္းတုိ႔ ေနထိုင္ရာ အရပ္နဲ႔ မိုင္ေပါင္း (၂၅၀၀) ေက်ာ္ ေ၀းကြာပါတယ္။ ဟန္ဘင္းဘင္းဟာ ကုသဖို႔ေနရာ သြားေပမယ့္ ေဆးကု သစရိတ္အတြက္ ရွာေဖြေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ခြဲစိတ္မႈၿပီးေျမာက္ေစဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ေဆးကုသ စရိတ္ကုိ ေဒသဆိုင္ရာ လူမႈအဖြဲ ့အစည္းေတြ နဲ႔အတူ ရွာေဖြေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

messenger

လူႀကီး၊ လူငယ္ၾကား အျမင္ကြာျခားခ်က္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ e-Sports

Posted by drmyochit Sunday, June 22, 2014, under | No comments


လူငယ္ ၁၀ ဦး ၎တို႔၏ ကြန္ပ်ဴတာ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားေပၚသို႔ အာ႐ုံစူးစိုက္ေနၾကသည္။ မ်က္လုံးမ်ား အၿငိမ္မေနသလို လက္ေခ်ာင္းမ်ားသည္လည္း ကြန္ပ်ဴတာ ကီးဘုတ္မ်ားေပၚတြင္ ေျပးလြားေနသည္။ အသြင္အျပင္မ်ားကား တိုက္ပြဲတစ္ခုတြင္ ရန္သူအား အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္းေတာ့မည့္ စစ္သည္မ်ားသဏၭာန္။ တည္ေနရာကား စမ္းေခ်ာင္းရပ္ကြက္ အတြင္းရွိ ကြန္ပ်ဴတာ ဂိမ္းဆိုင္ေလး တစ္ခုအတြင္းတြင္ ျဖစ္သည္။ ဆိုင္အတြင္း ေမာက္စ္သံ တစ္ခ်က္ခ်က္၊ ကီးဘုတ္သံ တေတာက္ေတာက္မွအပ တိတ္ဆိတ္ေနသည္။ မၾကာမီတြင္ သူတို႔၏ ငါးေယာက္တစ္ဖက္ စစ္ပြဲၿပီးဆုံးသြားပုံရသည္။ အႏိုင္ရသြားဟန္တူေသာ အဖြဲ႔မွ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္က ႐ႈံးနိမ့္သြားေသာ အသင္းမွ ေလာင္းေၾကးေငြ သုံးေသာင္းကို ထယူလိုက္သည္။

“မင္းတို႔ဆိုင္မွာမို႔ပါကြာ... ကီးဘုတ္ေတြ၊ ေမာက္စ္ေတြ ငါတို႔ မကိုင္တတ္ဘူး။ ေနာက္တစ္ေခါက္ ငါတို႔ဆိုင္မွာ ေဆာ့မယ္။ ဂိမ္းဖိုးရွင္းေၾကး၊ သုံးေသာင္းေၾကးေပါ့” ဟုေျပာကာ ႐ႈံးနိမ့္သြားေသာ လူငယ္မ်ား ထြက္သြားသည္။

“ခုခ်ိန္ထိ ဒီေကာင္ေတြ ကိုယ့္ Skill ကို မသိေသးဘူး ေနာက္တစ္ခါ ထပ္႐ိုက္ခံခ်င္လို႔”

အႏိုင္ရေသာအသင္းမွ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ဟန္တူေသာ လူငယ္က ရယ္ေမာေျပာဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ အေပ်ာ္မ်ားမွာ မၾကာလိုက္။

“ဟဲ့ လင္းသိန္း၊ နင္ ဒီ Game ကိုပဲ တစ္သက္လုံး ေဆာ့ေနမွာလား။ နင့္ဘဝ တက္လမ္း ဘာရွိလို႔လဲ။ နင့္အသက္က မငယ္ေတာ့ဘူး။ ထမင္းလည္း ျပန္မစား၊ အိမ္ကိုလည္း လွည့္မၾကည့္နဲ႔ နင့္ဘဝ ဒီလိုနဲ႔ ၿပီးေတာ့မွာလား” သူ၏မိခင္ ျဖစ္ဟန္တူေသာ အသက္ ၃၀ ေက်ာ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးက သူတို႔၏ ေအာင္ပြဲခံ အခမ္းအနားအတြင္းသို႔ ဝင္လာသည္။

“အေမတို႔လူႀကီးေတြ သိပ္ခက္တယ္ဗ်ာ။ ဒါအေပ်ာ္တမ္းဂိမ္း မဟုတ္ဘူး ...။ အေမတို႔ကို ရွင္းျပလည္း နားမလည္ပါဘူး” ဟုဆိုကာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ဟန္တူသူ လူငယ္က စိတ္ပ်က္သည့္ ပုံစံျဖင့္ မိခင္ေနာက္သို႔ လိုက္ပါသြားသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္ခန္႔က စတင္ကာ Defense of the Ancients အမ်ားရင္းႏွီးတဲ့ အသုံးအႏႈန္း ဒိုတာ (Dota) ဂိမ္းကစားနည္းတစ္မ်ဳိး လူငယ္မ်ားအၾကား ေရပန္းစားလာခဲ့ၿပီးေနာက္ နည္းပညာ ဗဟုသုတ အားနည္းေသာ မိဘမ်ားႏွင့္ အဆိုပါဂိမ္းကို ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အဆင့္ထိ ကစားရန္ ႀကဳိးပမ္းေနေသာ လူငယ္မ်ားအၾကား ျပႆနာအခ်ဳိ႕ ရွိလာသည္။

အဆိုပါ Dota ဂိမ္းကို ဥေရာပႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အားကစားနည္း တစ္ခုကဲ့သို႔ ေဆာ့ကစားေနၾကၿပီး အဆိုပါဂိမ္းတြင္ လက္ရည္ေကာင္းမြန္သူမ်ားကို နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားက ပံ့ပိုးမႈေပးျခင္း၊ လူငယ္မ်ားၾကား ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေသာ အားကစားသမား တစ္ဦးကဲ့သို႔ အေလးထား ဆက္ဆံျခင္းတို႔ကို ၾကည့္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူငယ္အမ်ားစု ထိုဂိမ္းကို ပညာရပ္တစ္ခုကဲ့သို႔ အေလးထား ေဆာ့ကစားလာၾကသည္။

“ျပည္တြင္း ပြဲေတြမွာေတာင္ ႏိုင္ရင္ သိန္းဂဏန္းေလာက္ကို ရတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာဆိုရင္ Gamer ေတြကို နာမည္ႀကီး ေဘာလုံးသမားေတြလိုမ်ဳိး ဆက္ဆံၾကတာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အဲ့လိုျဖစ္ခ်င္တာ” ဟု လိႈင္ၿမဳိ႕နယ္ေန အသက္ ၁၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ GTC ေက်ာင္းသား ဂိမ္းဝါသနာရွင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မိဘမ်ားအေနႏွင့္လည္း မိမိတို႔၏ မ်ဳိးဆက္မ်ားကို မိ႐ိုးဖလာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေစလိုၿပီး ဘြဲ႔မရခင္အထိ တကၠသိုလ္ပညာေရးကို ႀကဳိးစားသင္ယူေစလိုေသာ အစဥ္အလာမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခအေနအရ မေသခ်ာေသာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို တိုးဝင္ျခင္းထက္ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူတို႔၏ ေနာက္သို႔ လိုက္ရန္သာ ညႊန္ၾကားတတ္ၾကသည္။

“သူတို႔ေျပာေနတဲ့ ဂိမ္းအားကစားကို ဦးတို႔အေနနဲ႔ အဆင္ေျပမယ္ မထင္ဘူး။ ဦးတို႔မိဘေတြက ဆယ္တန္းအမွတ္နဲ႔ ကိုက္တဲ့ ဘြဲ႔တစ္ခုကိုယူ၊ ေနာက္အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္၊ အဲေလာက္ပဲ ျဖစ္ေစခ်င္တာ။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔က လမ္းသစ္တစ္ခုကို ေဖာက္ဖို႔အတြက္ အားသန္ေနၾကတယ္။ ေန႔ည ဂိမ္းဆိုင္မွာခ်ည္းပဲ။ လတ္တေလာ အိမ္က သားကေတာ့ အခ်င္းခ်င္း ပိုက္ဆံေၾကး ေဆာ့ေနၾကတာပဲ။ ၿပဳိင္ပြဲေတြ ဘာေတြ ေဆာ့တာေတာ့ မေတြ႔ဖူးေသးဘူး” ဟု ဂိမ္းဝါသနာရွင္ သားတစ္ဦး၏ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးေအးကိုက ေျပာၾကားသည္။

ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အာရွတိုက္အခ်ဳိ႕ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ e-Sports ၿပဳိင္ပြဲေပါင္း မ်ားစြာကို လစဥ္ က်င္းပေနၿပီး ဆုေၾကးမ်ားမွာလည္း မက္ေလာက္စရာပင္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ဖရန္႔ဖတ္ၿမဳိ႕တြင္ လာမည့္ ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္၊ ၂၉ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်င္းပမည့္ ESL One Dota 2 ၿပဳိင္ပြဲကို ဥေရာပတိုက္မွ အင္အားႀကီး ဂိမ္းကလပ္ သံုးခု၊ အေမရိကတိုက္မွ တစ္သင္း၊ အာရွမွ တစ္သင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အသင္းတစ္သင္းတို႔အျပင္ ဖိတ္ၾကားခံ အသင္းႏွစ္သင္းတို႔ ယွဥ္ၿပဳိင္ၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး အႏိုင္ရရွိေသာ အသင္းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ အနည္းဆုံး ရရွိမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ က်န္အသင္းမ်ားလည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ေလးေသာင္း၊ ႏွစ္ေသာင္း၊ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ဆုေၾကးမ်ားကို ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ e-Sports ေလာကကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ေနေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မ်ားစြာ ရွိႏိုင္သလို တစ္လလွ်င္ ၿပဳိင္ပြဲတစ္ပြဲမွ် မက်င္းပေသာ ျမန္မာ e-Sports ေလာကကို မွီခိုမည့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ မိဘမ်ား ရင္ေလးက်သည္မွာလည္း မိဘမ်ားအလြန္ မဟုတ္ေခ်။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာရွအဆင့္အထိ ေအာင္ျမင္ေသာ G-Seven ကဲ့သို႔ အသင္းႀကီးမ်ား ရွိေသာ္လည္း လက္ခ်ဳိးေရတြက္လွ်င္ ဆယ္ေခ်ာင္းျပည့္မည္ မဟုတ္ေပ။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ စေဆာ့တုန္းက ျပည္တြင္းပြဲေလးေတြပဲ ေဆာ့ရတာ။ ေနာက္မွ Online ကေန SEA ပြဲေလးေတြ ေဆာ့တယ္။ အဲဒီကမွတစ္ဆင့္ ဖိတ္တဲ့ၿပဳိင္ပြဲေတြကို ေဆာ့တယ္။ ႏိုင္ငံျခားမွာ ေဆာ့ဖို႔ဆိုတာက စပြန္ဆာ လိုတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ e-Sports နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႈပ္ရွားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း နည္းေသးတယ္။ ေနာက္ၿပဳိင္ပြဲေတြ အရမ္းနည္းပါတယ္” ဟု G-Seven အသင္းေခါင္းေဆာင္ Kenji က ဆိုသည္။

ယခင္က ေဘာလုံးအားကစားသမားမ်ားကို ဝင္ေငြပုံမွန္ ရရွိေနေသာ အျခားသူမ်ားကဲ့သို႔ ေလးစားခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလုံးေလာကကို ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အဆင့္သို႔ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ တိုးျမႇင့္ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္မူ ပုံမွန္ဝင္ေငြ ရွိလာခဲ့ျခင္း၊ ၿပဳိင္ပြဲမ်ား ဆက္တိုက္ဆိုသလို ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ မိဘမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ား ေဘာလုံးအားကစားနည္းကို အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေလ့လာေနျခင္းကို လက္ခံလာၾကသည္။ “e-Sports က အားကစားပါပဲ။ ေဘာလုံးေကာင္းေကာင္း ကစားႏိုင္ရင္ လစာေကာင္းေကာင္း ရႏိုင္သလို ဂိမ္းေကာင္းေကာင္း ေဆာ့ႏိုင္ရင္လည္း လခ ေကာင္းေကာင္း ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ e-Sports မဖြံ႔ၿဖဳိးေသးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ အတြက္ေတာ့ ဂိမ္းကို တစ္သမတ္တည္း လိုက္ဖို႔ဆိုတာက ေတာ္ေတာ္ခက္ခဲမယ္။ မိဘေတြ နားလည္လာဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကဳိးစားမွာပါ။ အားကစားပြဲတိုင္းမွာေတာ့ ေထာက္ပံ့တဲ့ စပြန္ဆာလိုတယ္ သူတို႔ကလည္း e-Sports ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့အပိုင္းမွာ ပါပါတယ္” ဟု Kenji က ဆိုသည္။

e-Sports ဖြံ႔ၿဖဳိးၿပီးျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပညာရွင္မ်ားက e-Sports ၏ လူငယ္မ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈကို ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳခဲ့ၾကၿပီး ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို စာတမ္းျပဳစုခဲ့ၾကသည္။ ဂိမ္းကစားခ်င္းကို စြဲမက္သြားေသာ လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ လူမူေရးဆက္ဆံမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မ်ားစြာ က်ဆင္းသြားျခင္း၊ မိမိေနထိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အံမဝင္ျခင္းမ်ားအျပင္ ေက်ာင္းစာမ်ားကို စိတ္ပါဝင္စားမႈ အားနည္းလာျခင္း၊ စိတ္ဖိစီးမႈ မ်ားျပားျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားတတ္ၿပီး ေကာင္းက်ဳိးမ်ား အေနႏွင့္ အရက္ေသစာ၊ မူးယစ္ေဆးမ်ား၊ မိန္းမကိစၥ အ႐ႈပ္အရွင္းမ်ားကို စိတ္ပါဝင္စားျခင္း မရွိတတ္ေၾကာင္း စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“အိမ္ကသား ဂိမ္းေဆာ့လို႔ စာေမးပြဲက်တာ ၂ ႏွစ္ ျဖစ္သြားၿပီ။ သူတို႔ ေန႔ေရာ ညပါ ဂိမ္းေဆာ့ေနတတ္ၾကတယ္။ ေကာင္းတာတစ္ခုဆိုလို႔ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားတာ၊ အရက္ေသာက္တာ၊ မူးယစ္ေဆးသုံးတာ၊ ေနာက္ဆုံး ရည္းစားကအစ သူမထားဘူး။ အဲဒီဂိမ္းကိုပဲ စြဲလမ္းေနတယ္ ထင္ရတယ္” ဟု GTC ပထမႏွစ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး၏ မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚရည္မြန္သန္႔က ဆိုသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႔မွ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဝါရွင္တန္ဒီစီတြင္ Dota 2 Championship The International 2014 က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ဆုေၾကးအျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ သန္းေက်ာ္ကို ခ်ီးျမႇင့္မည္ ျဖစ္ကာ အဆိုပါၿပဳိင္ပြဲ တိုက္႐ိုက္ၾကည့္႐ႈခြင့္ လက္မွတ္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၉၊ ၁၉၉ ႏွင့္ ၄၉၉ ေဒၚလာအထိ သတ္မွတ္ထားၿပီး ထိုင္ခုံအလုံး တစ္ေသာင္းစာ လက္မွတ္ အားလုံး ၁ နာရီအတြင္း ေရာင္းကုန္သြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အားကစားတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ေသာ e-Sports အေပၚ လုံးဝလက္မခံႏိုင္ေသာ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးေနေသးေသာ e-Sports လမ္းေၾကာင္းကို ပညာေရး အထိခိုက္ခံကာ တစ္ဖက္တည္း မ်က္စိမွိတ္ တိုးဝင္ေနေသာ လူငယ္အခ်ဳိ႕ၾကား ညႇိႏိႈင္းျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနသည္။

ေအာင္ေသာ္ၿဖိဳး
The Voice Weekly

ပါကစၥတန္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး အဓမၼျပဳက်င့္ခံရၿပီး သစ္ပင္၌ ဆြဲႀကိဳးခ် အသတ္ခံရ

Posted by drmyochit Sunday, June 22, 2014, under | No comments

Photo - STRINGER/REUTERS 

ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံတြင္အသက္(၂၁)ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး အဓမၼျပဳက်င့္ခံရၿပီး သစ္ပင္၌ ဆြဲႀကိဳးခ် အသတ္ခံရသည္ဟု ပါကစၥတန္ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာသည္။ ယင္းအမႈမွာ ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္း အိႏၵိယႏုိင္ငံ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဓမၼျပဳက်င့္၍ လူသတ္သည့္အမႈမ်ားႏွင့္ ဆင္တူေနသည္။

အသတ္ခံရသ ူအမ်ိဳးသမီးငယ္၏ခ်စ္သူ မူဟာမက္ဆာကြစ္က အဓမၼျပဳက်င့္၍ သတ္ခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့ၿပီး တရားခံကို ရဲစခန္းတြင္ ဖမ္းခ်ဳပ္ထားသည္ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာသည္။ ဆာကြစ္သည္ ခ်စ္သူမိန္းကေလးအား ၎၏ မိတ္ေဆြႏွစ္ဦးႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံရန္ အတင္းအက်ပ္တုိက္တြန္းခဲ့ရာ မိန္းကေလးက ျငင္းဆန္ခဲ့၍
အဓမၼျပဳက်င့္ၿပီး လည္ပင္းညႇစ္သတ္ကာ သစ္ပင္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားခဲ့သည္ဟု ဝန္ခံခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ အဓမၸျပဳက်င့္ၿပီး အသတ္ခံရမႈမွာ ၾကာသပေတးေန႔ညက ပန္ဂ်က္ေဒသ ေလယာခ႐ိုင္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေသာၾကာေန႔ နံနက္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က သတင္းရရွိျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘အမ်ိဳးသမီးက အဓမၼျပဳက်င့္ခံရၿပီး လည္ပင္းညႇစ္သတ္ခံရတာပါ။ အဲဒီေနာက္မွာသူ႔အေလာင္းကို ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသသလိုမ်ိဳး သစ္ပင္မွာ ဆြဲႀကိဳးခ်ထားခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့ သစ္ကိုင္းက နိမ့္နိမ့္ကေလး။ အေလာင္းက ထိုင္လ်က္အေနအထားနဲ႔ ေျမႀကီးနဲ႔လည္း ထိေနတယ္’’ဟု ယင္းေဒသရွိ အႀကီးတန္း ရဲအရာရွိ တစ္ဦးက ေအအက္ဖ္ပီသတင္းဌာနသို႔ ေျပာသည္။

ေသဆံုးသူ အမ်ိဳးသမီးငယ္မွာ မ်က္မျမင္မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ ေမာင္ႏွမခုနစ္ဦးကို လယ္ယာလုပ္ကိုင္၍ ရွာေဖြေကြၽးေမြးေနေသာ မိသားစု၏ သမီးအႀကီးဆံုး ျဖစ္သည္။ ယင္းအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မူဟာမက္ဆာကြစ္တို႔မွာ
ခ်စ္သူသက္တမ္း ေျခာက္လၾကာၿပီျဖစ္ၿပီး လက္ထပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဆာကြစ္သည္ အျပစ္ဝန္ခံခဲ့ၿပီျဖစ္၍ ၎၏ မိတ္ေဆြႏွစ္ဦးကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က ရွာေဖြစံုစမ္းေနဆဲျဖစ္သည္။

—Ref: AFP
7 Day

လူကုုန္ကူးမႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး အညံ့ဆံုုး ၃ ႏိုင္ငံစာရင္း အေမရိကန္ထုတ္ျပန္

Posted by drmyochit Sunday, June 22, 2014, under | No comments

အေမရိကန္ႏိုုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ကယ္ရီ
သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ ျပဳလုပ္စဥ္
အေမရိကန္ႏိုုင္ငံက လူကုုန္ကူးမႈ ကာကြယ္တားဆီးေရးမွာ အညံ့ဆံုုးႏိုုင္ငံေတြ စာရင္းမွာ ထိုုင္းႏိုုင္ငံ၊ မေလးရွားႏိုုင္ငံနဲ႔ ဗင္နီဇဲြလားႏိုုင္ငံ ၃ ႏိုုင္ငံကိုု ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔က ထည့္သြင္းခဲ့ပါတယ္။

ေျမာက္ကိုုးရီးယား၊ ဆီးရီးယားႏိုုင္ငံေတြနဲ႔တန္းတူ သတ္မွတ္လိုုက္တာျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုုး သတ္မွတ္ခ်က္ေတြထဲေတာင္ မ၀င္တာေၾကာင့္ ပိတ္ဆိုု႔အေရးယူမႈေတြ လုုပ္ႏိုုင္တယ္လိုု႔ ေျပာဆိုုပါတယ္။

အေမရိကန္ႏိုုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ကယ္ရီက ဒီသတ္မွတ္ခ်က္ကို ႏိုင္ငံတခ်ဳိ႕က သေဘာမတူေပမယ့္ အေမရိကန္ႏိုုင္ငံအပါအ၀င္ နိုင္ငံအားလံုုးကိုု အရည္အခ်င္းတူ သတ္မွတ္တာျဖစ္တယ္လိုု႔ ေျပာဆိုုခဲ့ပါတယ္။

ထိုုင္းႏိုုင္ငံဟာ ကမၻာေပၚမွာ ပုုဇြန္အတင္ပိုု႔ဆံုုးႏိုုင္ငံျဖစ္ၿပီး ငါးဖမ္းလုုပ္ငန္းေတြမွာ အလုုပ္သမား ေတြအေပၚ ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုုတ္မႈေတြရွိတယ္လိုု႔ အေမရိကန္ရဲ႕ထုုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားတာေၾကာင့္ ထိုုင္းႏိုုင္ငံရဲ႕ ငါးဖမ္းလုုပ္ငန္းကိုု ထိခိုုက္ႏိုုင္တယ္လိုု႔ ဆိုုပါတယ္။

ထိုုင္းႏိုုင္ငံဟာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုုင္ငံေတြက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုုပ္သမားေတြအေပၚ ေခါင္းပံုုျဖတ္ အျမတ္ထုုတ္မႈေတြ၊ လိင္လုုပ္ငန္းေတြမွာလည္း နိုင္ထက္စီးနင္းမႈေတြရွိတယ္လိုု႔လည္း ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံက ထြက္ေျပးလာတဲ့ ႐ိုုဟင္ဂ်ာေတြေပၚမွာလည္း ထိုင္းေရတပ္ေရာ၊ အရပ္သားေတြပါ အျမတ္ထုုတ္မႈေတြရွိတယ္လိုု႔လည္း ေဖာ္ျပပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုုင္ငံရဲ႕ထုုတ္ျပန္ခ်က္ကို ထိုုင္းႏိုုင္ငံကေတာ့ သေဘာမတူ ကန္႔ကြက္တယ္လို႔ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔က ေျပာဆိုပါတယ္။

ႏိုုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ စီဟာဆတ္ က လူကုုန္ကူးမႈတိုုက္ဖ်က္ေရးကို ထိုုင္းႏိုုင္ငံက ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနၿပီး တိုုးတက္မႈေတြရွိေနတဲ့အေပၚမွာ အေမရိကန္က မ်က္ကြယ္ျပဳတာျဖစ္တယ္လိုု႔ ေျပာဆိုုပါတယ္။

ထိုုင္းႏိုုင္ငံရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈေတြကို ျမင္ေအာက္ၾကည့္တာ မၾကည့္တာ၊ ေဒသတြင္း အေရးႀကီးတဲ့ မဟာမိတ္အျဖစ္ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းတာ မပူးေပါင္းတာဟာ အေမရိကန္ႏိုုင္ငံရဲ႕ ေရြးခ်ယ္ခြင့္နဲ႔ပဲ ဆိုုင္တယ္လိုု႔လည္း ထိုုင္းႏိုုင္ငံျခားေရးအၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္က ေျပာဆိုုခဲ့ပါတယ္။

ဒီဗီြဘီ

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္