Saturday, November 16, 2013

ေမတၱာသည္ ေဒါသျဖစ္သူအတြက္ လက္နက္ေကာင္း

Posted by drmyochit Saturday, November 16, 2013, under | No comments


လူတို႔သည္ မေက်နပ္ေသာအေၾကာင္းအရာတခုခုေၾကာင့္ ေဒါသမ်ား ဆူေဝလာၾကပါသည္။ ထိုေဒါသမ်ား ဆူေဝလာမႈေၾကာင့္ ေပါက္ကြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျပီး မျဖစ္သင့္ေသာ ခိုက္ရန္ေဒါသမ်ား ျဖစ္ေပၚလာကာ တဦးႏွင့္တဦး မုန္းတီးၾကျခင္း၊ ရန္ျဖစ္ၾကျခင္း၊ ရုိက္ႏွက္ၾကျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးလူသတ္သည္အထိပါ ျဖစ္ေပၚလာေတာ့သည္။

ဤသို႔ မျဖစ္သင့္ေသာကိစၥမ်ား မျဖစ္ေပၚလာေစဘဲ မိမိတဦးတည္းသာ ေဒါသမ်ားကို တအံုတေႏြးေႏြးနဲ႔ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကို မေျဖေဖ်ာက္ႏို္င္ဘဲ ျဖစ္ေနပါက စိတ္မ်ား ဆူေဝလာျပီး စိတ္နာမႈ၊ အသားတဆတ္ဆတ္ တုန္မႈ၊ ေခါင္းကိုက္ခဲမႈမ်ား ျဖစ္လာတတ္သည္ကို ေတြ႔ဖူး ၾကံဳဖူးၾကပါလိမ့္မည္။

အေနာက္တိုင္း စိတ္ပညာရွင္အခ်ိဳ႔တို႔၏ အဆိုအရ ေဒါသေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈတို႔ကို ေျပေပ်ာက္ေစရန္ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ရိုက္ပုတ္ျခင္း၊ တစံုတခုကို ပစ္ေပါက္ျခင္း၊ အိုးခြက္ပန္းကန္တို႔ကို ရိုက္ခြဲျခင္းတို႔သည္ ေဒါသကိုေျပရာေျပေၾကာင္း ျဖစ္ေစသည္ဟု ဆိုၾကသည္ကို ဖတ္ခဲ့ရဖူးပါသည္။

ထိုအဆိုသည္ မွားသည္ဟုမဆိုလိုေသာ္လည္း မွန္သည္ဟုေတာ့ မဆိုႏိုင္ပါ။ ထိုနည္းလမ္းတို႔သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔အတြက္ ဖီလာကန္႔လန္႔ႀကီးျဖစ္ေနသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

**ေအာ္ဟစ္ဆဲဆိုျခင္းသည္ ေဒါသကိုမေလ်ာ့**
ေဒါသျဖစ္သူတဦးသည္ ေအာ္ဟစ္ဆဲဆိုလိုက္လွ်င္ ေဒါသေျပေပ်ာက္သြားမည္ဟု အေနာက္တိုင္း ပညာရွင္ တခ်ိဳ႔က ထင္ၾကသည္။ မဟုတ္ပါေခ်။ ေဒါသမ်ား မယုတ္ေလ်ာ့သည့္အျပင္ မိမိက ေအာ္ဟစ္ဆဲဆိုလိုက္၍ ခံရသူတဦး၏ အျငိဳးအေတးထားျခင္းကိုသာ ခံရဖို႔ရွိေပသည္။ သို႔အတြက္ ေၾကာင့္ ေသးႏုပ္ေသာ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစကာမူ ေစာ္ကားေသာ အမူအရာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ေခ်ပရာ၌ ႀကီးက်ယ္ေသာ ခိုက္ရန္ေဒါသမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

 အေနာက္တိုင္းအယူအဆ ဆရာတို႔၏ ေဒါသေျပေပ်ာက္နည္းမ်ား ရွိပါေသးသည္။

**တစ္မွ တစ္ေထာင္ထိ ေရပါ**
ေဒါသထြက္လာပါက ေျပေပ်ာက္ေအာင္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ကို ေလးနက္စြာ နည္းလမ္းရွာၾကံသင့္သည္။ မည္သည့္စိတ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးကိုမဆို အခ်ိန္ၾကာၾကာေစာင့္ဆိုင္း၍

ျငိမ္သက္စြာေနပါက အမ်က္ေဒါသတို႔ တျဖည္းျဖည္း ယုတ္ေလ်ာ့သြားမည္သာ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တစ္မွ တစ္ေထာင္အထိ ေရတြက္ေနပါက တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ေဒါသမ်ား ေျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဒါသည္ ပံုေသနည္းတရပ္ျဖစ္သည္ဟု တခ်ိဳ႔ကဆိုၾကပါသည္။

**ေဒါသျဖစ္ေနခ်ိန္ ဘာကိုမွ မလုပ္ပါနဲ႔**
ေဒါသျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ ဘာမွမလုပ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေလသည္။ ဘာမွမလုပ္ျခင္းျဖင့္ ထိုအေၾကာင္းအရာကို ေမ့ေလ်ာ့သြားပါလိမ့္မည္။ တိတ္ဆိတ္စြာေနျခင္းသည္ စိ္တ္ကိုျငိမ္းခ်မ္းခြင့္ ေပးထား၍ ထိုကိစၥမ်ားကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ သင့္,မသင့္ကို ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္ ရွိလာပါလိမ့္မည္။

**ရန္စ, ရန္လုပ္လာသူကို ကိုယ္ခ်င္းစာၾကည့္ပါ**
ငါ့ကို သူက ဘာထင္လို႔ မထီမဲ့ျမင္လုပ္ရတာလဲ။ အေတြးအေခၚမရွိတဲ့ ေအာက္တန္းစားအမ်ိဳးေတြ၊ ရုပ္ကိုၾကည့္ပါ၊ လင္ငယ္ေနမယ့္ရုပ္မ်ိဳး စသည္ျဖင့္ ေျပာဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ အေစာကားခံရသည့္အခါမ်ားတြင္ ပို၍အမ်က္ေဒါသထြက္တတ္ၾကေပသည္။

သည္အခါတြင္ နင္ပဲငဆေျပာဆိုသူအား ကိုယ္ခ်င္းစာျပီး သူ ဘာေၾကာင့္ေျပာသည္ဆိုတာကို အေထာက္အထားႀကိဳးစားျပီးရွာပါ။ မည္သုိ႔ဆက္လုပ္ရမည္ကိုလည္း နည္းလမ္းရွာေဖြသင့္ပါသည္။
ေျပာဆိုသည့္ပုဂၢိဳလ္သည္ ဒုကၡႏွင့္ၾကံဳေတြ႔ေနရသလား၊ ဤသို႔ေျပာဆိုျခင္းမွာ သူ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ေန၍သာ ထိုသို႔ေျပာဆိုသည္ဟု ႏွလံုးသြင္း၍ အေျဖကိုရွာေဖြသင့္ပါသည္။

**ရယ္ေမာလိုက္ျပီး ေဒါသကို ခ်ဳပ္တည္းပါ**
အလိုမက်ဘဲ မ်က္ေမွာင္ကုတ္၍ ေတာက္ေခါက္မႈႏွင့္ ဝမ္းသာေပ်ာ္ရႊင္၍ ရႊင္ျပံဳးမႈတို႔ တခ်ိန္တည္း၌ မလုပ္ႏိုင္သည္မွန္ေသာ္လည္း အခ်ိုဳ႔စိတ္ပညာသမားမ်ားသည္ ေဒါသထြက္ေနသူတို႔အား ျပံဳးရယ္ရႊင္လန္း၊ ရယ္ေမာလာေအာင္ ကုစားနည္းကို အသံုးျပဳၾကေလသည္။

ကေလးငယ္မ်ား ေဒါသထြက္ေနပါလွ်င္ ဟာသရုပ္ရွင္ကားမ်ား ၾကည့္ေစျခင္းျဖင့္ ကေလး ငယ္တို႔အား ရယ္ေမာလာေအာင္ ေနာက္ေျပာင္၍ ရယ္စရာစကားမ်ား ေျပာဆိုျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္လိုက္ပါက ေဒါသမ်ားခ်ဳပ္ျငိမ္း၍ ရယ္ေမာလာပါလိမ့္မည္။

**သမထနည္းျဖင့္ ေဒါသကို ထိန္းပံု**
အမ်က္ေဒါသ ထြက္လြယ္သူမ်ားအဖို႔ အေကာင္းဆံုးနည္းမွာ စိတ္ႏွင့္ကိုယ္ကို တည္ျငိမ္ေအာင္
ႏွလုံးသြင္းမႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ သမထထိုင္နည္းႏွင့္ ဝိပႆနာတရား ပြားမ်ားနည္း၊ အိႏၵိယ, ဟိႏၵဴ ေယာဂီမ်ား၏ ေယာဂက်င့္စဥ္တို႔သည္ စိတ္မ်ားပ်ံ႔လြင့္ေစမႈတို႔ ခ်ဳပ္ျငိမ္းေစျပီး ေဒါသေျပေပ်ာက္မႈတို႔ကို ရရွိေစပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အေနာက္တိုင္း စိတ္ပညာရွင္မ်ားက ထိုနည္းတို႔ကို နည္းယူလက္ခံ၍ လိုက္စားေနၾကေလသည္။

**ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမႈမ်ားသည္ ေဒါသကို ေလ်ာ့သြားႏိုင္ပါသလား**
ေဒါသထြက္ေပၚမႈမ်ားကို အိပ္သြန္ဖာေမွာက္ ေျပာဆိုလိုက္ရ၍ ေပၚေပါက္လာတဲ့

ေဒါသအာဃာတမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားေစပါတယ္လို႔ အေနာက္ႏိုင္ငံသားမ်ားက ယူဆေနၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ပညာရွင္မ်ားကေတာ့ ဤသို႔ေပါက္ကြဲထြက္မႈသည္ ေဒါသမ်ား၊ အာဃာတမ်ားပင္ ေပ်ာက္မသြားဘဲ ထပ္တလဲလဲ ပြားမ်ားေစေၾကာင္းကိုလည္း သေဘာေပါက္ၾကပါသည္။

ခံစားခ်က္မ်ားကို ခေရေစ့တြင္းက် ေျပာဆိုလာမႈေၾကာင့္ ထိုလူ၏ စိတ္လႈပ္ရွားမႈတို႔သည္ ပိုမိုႀကီးထြားလာေစသည္သာမက ေဒါသ၊ အာဃာတမ်ားမွာလည္း ပိုမို၍ ႀကီးထြား လာေစႏိုင္ပါသည္။ ေဒါသေလ်ာ့ပါးေစလိုျပီး ဆက္ဆံေပါင္းသင္းမႈ ေျပျပစ္ေစလိုပါလွ်င္ တဖက္ကို ျပန္၍မေျပာဘဲ အေလွ်ာ့ေပး၍ တိတ္တိတ္ေနသင့္ပါသည္။ စိတ္ဆိုးျမဲ ဆိုးေနပါေစ၊ ျမန္မာတို႔ ဆိုရိုးစကားအတိုင္း ေမာလွ်င္ ရပ္သြားလိမ့္မည္ဆိုသလိုပါပဲ။ ထိုေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွာ အေနာက္တိုင္း စိတ္ပညာရာတုိ႔၏ ေယဘုယ်ယူဆခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

**ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့ေသာ ေဒါသရန္ျငိဳး ေျဖေဖ်ာက္နည္း**
္ျမတ္ဗုဒၶဘုရားရွင္ ေဟာၾကားခဲ့သည့္ တရားေတာ္မ်ားအရ တဦးတေယာက္အား အမ်က္ေဒါသထြက္၍ ရန္ျငိဳးမ်ားရွိခဲ့ပါလွ်င္ ထိုရန္ျငိဳးေဒါသတရားတိုု႔ကို တားဆီးႏိုင္ေသာတရားမွာ
ေမတၱာဓာတ္သာျဖစ္သည္ဟု ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
ေမတၱာဘာဝနာကို စနစ္တက် ပြားမ်ားသြားပါက ေဒါသေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ရန္ျငိဳးႀကီးမားျခင္း၊ ျပစ္မွားျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ မုန္းျခင္း၊ စိတ္သေဘာထား ကြဲလြဲျခင္း၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္းတို႔ ေျပေပ်ာက္ေစႏိုင္ရန္ ပဋိသမၻိဒါမဂ္ပါဠိေတာ္၌ ေမတၱာပြားမ်ား၍ ရရွိေသာ အက်ိဳးတရား မ်ားကို ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။
ေဒါသတရားမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါလွ်င္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အမ်က္ေဒါသတရားတို႔ကို ဆင္ျခင္ကာ ေမတၱာပြားမ်ား၍ ရန္ျငိဳးေျပေစေသာ နည္း(၁၁)နည္းကို ဝိသုဒၶိမဂ္၌ ဤသို႔ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

**ရန္ျငိဳးရန္စေျဖေဖ်ာက္နည္း (၁၁)နည္း**
(၁) ေမတၱာစ်ာန္ဝင္စား၍ ရန္ျငိဳးေျဖေဖ်ာက္ျခင္း။
(၂) ေဒါသအျပစ္တို႔ကို ဆင္ျခင္၍ ရန္ျငိဳးေျဖေဖ်ာက္ျခင္း။
(၃) ရန္သူ၏ အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို ဆင္ျခင္၍ ရန္ျငိဳးေျဖေဖ်ာက္ျခင္း။
(၄) ကရုဏာျဖင့္ ရန္ျငိဳးေျဖေဖ်ာက္ျခင္း။
(၅) ဘုရားရွင္ေဟာၾကားေတာ္မူသည့္ တရားေတာ္မ်ား၊ ၾသဝါဒမ်ားကို ဆင္ျခင္ပြားမ်ား၍ မိမိကိုယ္ကိုမိမိ ဆံုးမကာ ရန္ျငိဳးေျဖေဖ်ာက္ျခင္း။
(၆) ကမၼႆကတာဉာဏ္ျဖင့္ ရန္ျငိဳးေျဖေဖ်ာက္ျခင္း။
(၇) ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည့္ ဇာတ္ေတာ္လာ သည္းခံနည္းမ်ားျဖင့္ ရန္ျငိဳး ေျဖေဖ်ာက္ျခင္း။
(၈) သံသရာတေလွ်ာက္လံုး၌ မိဘ ညီအကိုေမာင္ႏွမ ေဆြမ်ိဳးမေတာ္စပ္ခဲ့ဖူးသူ မရွိပါလားဟု ဆင္ျခင္သည့္နည္းျဖင့္ ရန္ျငိဳးေျဖေဖ်ာက္ျခင္း။
(၉) ေမတၱာအက်ိဳးတရားမ်ားကို ဆင္ျခင္၍ ရန္ျငိဳးေျဖေဖ်ာက္ျခင္း။
(၁၀) ဓာတ္ခြဲ၍ ရန္ျငိဳးေျဖေဖ်ာက္ျခင္း။
(မိမိ၏ ရုပ္နာမ္မျမဲျခင္းသေဘာကို ဆင္ျခင္၍ ငါလည္း တခ်ိန္ေသရမည္၊ သူတို႔လည္း တခ်ိန္ေသရမည္ဟု ႏွလံုးသြင္း၍ မရဏာႏုႆတိတရား ပြားမ်ား၍ ရန္ျငိဳးေျဖေဖ်ာက္ျခင္း)။
(၁၁) ပစၥည္းဥစၥာ ေပကမ္းေထာက္ပံ႔ေသာနည္းျဖင့္ ရန္ျငိဳးေျဖေဖ်ာက္ျခင္းတို႔ပင္ ျဖစ္ၾကပါသည္။

သေဒါသံ စိတၱံ သေဒါသံ စိတၱႏၱိ ပဇာနာတိ၊ေဒါသစိတ္ျဖစ္သည္၊ ေဒါသစိတ္ျဖစ္သည္ဟု ထပ္တလဲလဲ သတိတရားယွဥ္၍ ႏွလံုးသြင္းရပါမည္။

**ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ေရေမတၱာ**
အလ်ဥ္းသင့္၍ ခႏၶာဝန္ခ်ေတာ္မူခဲ့ျပီးျဖစ္ေသာ ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမသာရ၏ ေရေမတၱာကိုလည္း အသံုးျပဳပါက မုန္းသည့္သူကို ခ်စ္ခင္လာႏိုင္တာ၊ စိေျဖေဖ်ာက္လာႏိုင္တာကို လက္ေတြ႔ခံစားရပါမည္။
ဥပမာ---ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ တစံုတေယာက္ေသာသူက ရန္မူလာလွ်င္ ရန္မူေသာထိုသူကို စိတ္အာရံုညြတ္၍ သူ႔ခမ်ာ ငါ့ကို ရန္မူေနတဲ့အတြက္ စိတ္ႏွလံုးပူေလာင္ေနရွာမွာပဲ-ဟု ကရုဏာစိတ္ကို ဦးစြာျဖစ္ေစပါ။ သနားထိုက္ေသာ သနားစရာေကာင္းေသာ သတၱဝါအျဖစ္ထား၍ ကရုဏာစိတ္ ဝင္စားျပီးလွ်င္ ေနာက္မွတဆက္တည္း တကယ္ခ်မ္းသာေကာင္းစားေစလိုုေသာ ေစတနာျဖင့္ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ေမတၱာပို႔လႊတ္ေပးရမည္။ အျမဲမျပတ္ မလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေမတၱာပို႔ေနေသာအခိုက္တြင္ လႈိက္လွဲေသာေစတနာ ထက္သန္မႈရွိေစရမည္။ ထက္သန္မႈရွိမွ ထိေရာက္သည္။ တန္ခိုးထက္ျမက္သည္။

အထူးသတိျပဳရန္မွာ စိတ္ညြတ္၍ ေမတၱာပို႔ေသာအခါ မိမိစိတ္ထဲသို႔ ေဒါသဝင္မလာေစရပါ။ တဖက္သား ပ်က္စီးေစလိုျခင္း၊ ဒုကၡေရာက္သြားေစလိုျခင္း စေသာ ေဒါသစိတ္ (အာဃာတ-ရန္ျငိဳးစိတ္၊ ေဒါမနႆ-မေက်မခ်မ္း နာၾကည္းစိတ္) ဝင္လာတတ္သည္။ ဝင္လာလွ်င္ လြတ္ေအာင္ဖယ္ထုတ္ပစ္ပါ။ ယင္းေဒါသစိတ္ကင္းေအာင္ ဖယ္ထုတ္ပစ္ႏိုင္လွ်င္ ရန္သူအေပၚ မိမိကေအာင္ႏိုင္ျပီဟူ၍ မွတ္ပါ။

အကယ္၍ ရန္သူကို စိတ္အာရံုညြတ္၍ ေမတၱာပို႔ရံုသက္သက္ျဖင့္ အျမန္ေျပေအးသြားမည္ မထင္လွ်င္ ဖန္ခြက္တခုကို ေဆးေၾကာ၊ ေရေအးေအး သန္႔သန္႔ထည့္ျပီး အမႈိက္သရိုက္မက်ေအာင္ အဖံုး,ဖံုး၍ ဘုရားစင္မွာ တင္ထား၊ ရန္မူသူကို ကိုယ္စားရည္မွတ္၍ ေက်ာက္စရစ္ ခဲကေလးကိုျဖစ္ေစ၊ တုတ္ေခ်ာင္းကေလးကို ျဖစ္ေစ ထိုေရဖန္ခြက္ထဲသို႔ခ်ျပီး စိမ္ထား။ သူ႔ကို ေအးခ်မ္းသြားေစရန္ ေမတၱာေရ စိမ္ထားျပီ-ဟု စိတ္ရွင္းစြာထား၍ ေမတၱာပို႔လႊတ္ေပးေနပါ။

ထိုရန္မူေနသူကို ေကာင္းစားခ်မ္းသာေစလိုေသာ ေမတၱာစိတ္ပို႔လႊတ္ေပးေနလွ်င္ ခုနစ္ရက္အတြင္း မူေျပာင္းလာလိမ့္မည္။ ထူးျခားသည္မွာ သူ႔မွာေဒါသမရွိလွ်င္၊ ေဒါသနည္းလွ်င္ ခ်စ္ခင္လာလိမ့္မည္။ ကိုယ့္ကို သနားစိတ္ဝင္လာလိမ့္မည္။ သူေျပာမွားရွိသမွ် ဝန္ခ်ေတာင္းပန္လာလိမ့္မည္။ အကယ္၍ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္မေတာင္းပန္ေစကာမူ ဆက္လက္၍ ရန္မမူေတာ့ေခ်။ မီးကို ေရႏွင့္ဖ်န္းလိုက္သလို ျငိမ္းသြားလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ သူ႔မွာ မေက်နပ္ႏိုင္၊ မေအးႏို္င္ေအာင္ ေဒါသရွိေနေသးလွ်င္ကား ကိုယ့္အနားမွာ ေနလို႔မရ၊ ေဝးရာသို႔ တနည္းနည္းျဖင့္ ဖယ္ခြါသြားရတတ္သည္။ အားလံုး ဤပံုစံခ်ည္းပင္။ ထံုးစံပင္တည္း။ မလြဲႏိုင္ေခ်။

ထိုမွတပါး အျခားမည္သည့္လုပ္ငန္းကိစၥမဆို ေတြ႔ၾကံဳေနရေသာ ေႏွာင့္ယွက္သူကို ျဖစ္ေစ၊ ေနထိုင္စားေသာက္ေရးကိစၥ၌ ေတြ႔ၾကံဳရသူကိုျဖစ္ေစ ေတြ႔ၾကံဳရေလသမွ် အထက္ပါနည္း အတိုင္းသာ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ပါ။ ေမတၱာစိတ္ဓာတ္ခိုင္ျမဲေသာ အေဆာင္တန္ခိုးျဖင့္ ၾကည္လင္ေအးျမျခင္းကို ျဖစ္ေစရမည္။ ေအာင္ႏိုင္ရမည္ဟူ၍ ညႊန္ၾကားအပ္ပါသည္။

အိမ္မွ စိတ္ေကာက္ျပီး ထြက္သြားသူကိုလည္း ဤနည္းအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ပါ။ ျပန္ေရာက္ လာပါလိမ့္မည္။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔မည္သည္ ေမတၱာတရားကို လက္ကိုင္ထားရမည္။ အျခားနည္းကို လက္ကိုင္ထားလွ်င္ မွားေရာ-မွတ္ပါ။ ေမတၱာေလာက္ ေကာင္းတာ ေလာကမွ ဘာမွမရွိပါ။


ဤေရေမတၱာကို ျပဳလုပ္ေနသူသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုေတာ့ လိုက္နာရပါလိမ့္မည္။
(၁) အရက္ေသစာ မေသာက္ဖို႔၊
(၂) တတ္ႏိုင္လွ်င္ ဥပုသ္ေစာင့္ဖို႔၊
(၃) ေသြးသံရဲရဲ သားစိမ္း၊ ငါးစိမ္း မစားရ၊ (ငါးေျခာက္လိုဟာမ်ိဳး စားႏိုင္တယ္)
(၄) ရန္ရွာတဲ့လူအေပၚကို ေဒါသစိတ္ အလွ်င္းမထားနဲ႔၊ စကားကို ညင္ညင္သာသာေျပာ။
(၅) ေရထဲသို႔ထည့္ထားသည့္ ေက်ာက္ခဲေလးအား မိမိေမတၱာပို႔သူ၏ ရုပ္ကို ေပၚေအာင္ၾကည့္၍ စူးစူးစိုက္စိုက္ ေမတၱာပို႔လႊတ္ပါ။

တဦးေပၚတဦး ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာစိတ္မ်ား ေမြးျမဴႏိုင္ၾကပါက သည္ကမၻာေျမႀကီးသည္ ထာဝစဥ္ ေမတၱာပန္းမ်ား ပြင့္လန္းေနၾကပါမည္။

ေကာင္းက်ိ္ဳးလိုရာျပည့္ပါေစ
**ေမာင္လွယဥ္(ေမာ္လျမိဳင္)**
ရတနာဝါသဘုရားေက်ာင္း

တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ 'သာမညဖလ အခါေတာ္ေန႔'

Posted by drmyochit Saturday, November 16, 2013, under | No comments


Written by - အရွင္ပညာသီဟာဘိ၀ံသ (တရားဦးဓမၼစၾကာ) 

တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေန႔ကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔က သာမညဖလ အခါေတာ္ေန႔ဟု ေခၚဆိုၾကပါသည္။ ဘုရားျမတ္စြာသည္ အဇာတသတ္ မင္းသားအား သာမညဖလ သုတၱန္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူရာ ေန႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဟူ၏။

သာမညဖလ အခါေတာ္ေန႔ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း

အရွင္ေဒ၀ဒတ္သည္ ဘုရားရွင္က့ဲသို႔ ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ၾကားခ်င္၏။ လူတို႔၏ လာဘ္ပူေဇာ္သကၠာရ ျပဳျခင္းကိုလည္း ခံယူလို၏။ အရွင္ သာရိပုတၱရာ၊ အရွင္ ေမာဂၢလာန္၊ အရွင္ အာနႏၵာတို႔ကဲ့သို႔လည္း လူမ်ားစြာ၏ ၾကည္ညိဳမႈကို ခံခ်င္၏။ အရွင္ ေဒ၀ဒတ္သည္ သူ႔သႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ အလုိႀကီးျခင္း ေလာဘရမၼက္ကို မထိန္းကြပ္ႏိုင္ ျဖစ္လာၿပီး"ဒါေတြရဖို႔ဆိုလွ်င္ ဘုရားျဖစ္ဖို႔ လိုမယ္။ ဘုရားျဖစ္ဖို႔ဆိုလွ်င္ လက္ရွိဘုရားကို လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ ရမယ္။ဘုရားကို လုပ္ၾကံဖို႔ဆိုလွ်င္ ေနာက္ခံအင္အားႀကီးသူရဲ႕ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ လိုအပ္တယ္။ ဗိမိၺသာရ မင္းႀကီးက အသက္ႀကီးၿပီ။ သူက ဘုရားဒကာ၊ ေက်ာင္းဒကာ သူ႔ကိုကပ္လို႔ေတာ့ မရႏိုင္။ သူ႔သား အဇာတသတ္ မင္းသားကား ငယ္ရြယ္သူ၊ အရာခပ္သိမ္း သိနားလည္ျခင္း မရွိႏိုင္ေသးတဲ့အရြယ္။ သူ႔ကိုအသံုးခ်ၿပီး ဘုရားကို လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ရမယ္"ဟု မၾကံအပ္ မၾကံစည္ရာကို စိတ္ကူးၿပီး သူ႔စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါေတာ့သည္။

အရွင္ေဒ၀ဒတ္သည္ သူရထားေသာ ေလာကီ အဘိညာဥ္ျဖင့္ အဇာတသတ္ မင္းသားကို တန္ခိုးျပလွ်က္ ဦးစြာ ၾကည္ညိဳအထင္ႀကီးေစလ်က္ သူ႔အလိုပါလာေအာင္ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းႏုိင္ခဲ့၏။ "မင္းသား၊ ေရွးတုန္းက လူေတြက အသက္ရွည္ၾကတယ္။ အခု လူ႔သက္တမ္းတိုလာၿပီ။ ခမည္းေတာ္ေသမွ ရွင္ဘုရင္ ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ မင္းသားအတြက္ ရွင္ဘုရင္လုပ္ခ်ိန္ သိပ္မရွိႏိုင္ေတာ့ဘူး။ သင့္ခမည္းေတာ္ကလည္း အရြယ္က အေကာင္းႀကီး ရွိေသးတာ" စသျဖင့္ နားသြင္းေပး၏။ ေသြးထိုးေပး၏။ သူေမွ်ာ္မွန္း ထားသည့္အတိုင္း အဇာတသတ္ မင္းသားက"ဘာလုပ္ရမွာပါလဲ ဘုရား" ဟု ေမးလာခ်ိန္မွာေတာ့"ခမည္းေတာ္ကို သတ္ၿပီး ရွင္ဘုရင္လုပ္ေပါ့"ဟု ေျပာဆိုပါသည္။
ေလာကတြင္ ကိုယ့္အတြက္ လိုလိုႏွင့္ သူ႔အတြက္ ကိုယ့္ကို အသံုးခ်သြားတတ္ၾက၏။ လူကိုလူကပင္ အသံုးခ်တတ္၏။ ဤေလာကတြင္ အရွင္ေဒ၀ဒတ္ကဲ့သို႔ေသာ လူမ်ားစြာတို႔ကို ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ အသံုးခ်ေနသူမ်ား၊ အဇာတသတ္ ကဲ့သို႔ေသာ ကိုယ့္ကို အသံုးခ်ေနမွန္းလည္း မသိ၊ အသံုးခ် ခံေနရျခင္းကိုပင္ ၾကည္ျဖဴစြာ ခံယူေနၾကသူမ်ားလည္း ရွိတတ္ပါသည္။ အဇာတသတ္ မင္းသား ခမည္းေတာ္ ဗိမိၺသာရမင္းႀကီးကို သတ္ၿပီးေနာက္ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္သည္ႏွင့္ အရွင္ေဒ၀ဒတ္သည္ မင္းဆရာဟူေသာ အရွိန္ျဖင့္ မင္းမႈထမ္းမ်ားအျပင္ နာဠာဂီရိ ဆင္ထိန္းကိုပါ"ငါသည္ မင္းဆရာျဖစ္သည္။ ရာထူးျမင့္သူတို႔ကို ရာထူးက်ေအာင္၊ ရာထူးနိမ့္သူတို႔ကို ရာထူးျမင့္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူ ျဖစ္တယ္။ မင္းတို႔ ငါ့အလိုလိုက္၊ ငါ့အႀကိဳက္ ေဆာင္ေပးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ မင္းတို႔ ရာထူးတိုးေစရမယ္"ဟု မက္လံုးေပး စည္း႐ံုးၿပီး ဘုရားရွင္ကို လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ ေစပါေတာ့သည္။ အရွင္ ေဒ၀ဒတ္ ကိုယ္တိုင္ပင္ ဘုရားရွင္ကို ဂိဇၩကုဋ္ ေတာင္မွအဆင္း ေက်ာက္တံုးျဖင့္ ပစ္ခ်ၿပီး လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္၏။ အစိေႏၲယ်ဂုဏ္ရွင္ ဘုရားသခင္ကား သူတစ္ပါးပေယာဂျဖင့္ ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္႐ိုး ထံုးစံမရွိ။

အဇာတသတ္မင္းသည္ ခမည္းေတာ္အား သတ္ျဖတ္ၿပီးေနာက္ စိတ္ေသာက အလြန္ေရာက္လွ်က္ မအိပ္ႏိုင္ မစားႏုိင္ ျဖစ္ေနေတာ့၏။ အိပ္မည္ဟု သလြန္ေပၚေလ်ာင္းစဥ္ မ်က္လံုးမွိတ္လိုက္သည္ႏွင့္ လွံေပါင္းမ်ားစြာ ထိုးဆြခံရ ဘိသကဲ့သို႔ ၀ူး၀ူး၀ါး၀ါး ထေအာ္ေတာ့၏။ မင္းမႈထမ္းတို႔က"ဘာပါလဲ"ဟုေမးျမန္းေသာ္ ဘာဆိုဘာမွ် မေျပာႏိုင္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဇာတသတ္မင္းသည္ အိပ္ျခင္းကို မႏွစ္သက္ေတာ့။ အိပ္ရမည္ကို ေၾကာက္ေနေတာ့၏။
မွဴးမတ္တို႔ ကိုးကြယ္ေသာ ထိုေခတ္က ႏိုင္ငံအတြင္း ေက်ာ္ၾကားေသာ ေျခာက္ဦးထံ စိတ္သက္သာရာ ရလိုရျငား ဦးစြာခ်ဥ္းကပ္ခဲ့၏။ သဲကိုညႇစ္၍ ဆီမထြက္သကဲ့သို႔ ေက်နပ္ဖြယ္ေလာက္ေသာ စိတ္သက္သာရာကို မရႏိုင္ခဲ့၍ ေဆးဆရာ ဇီ၀က အကူအညီျဖင့္ ဘုရားရွင္ထံ ဆည္းကပ္တရားနာယူခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။

ကုမုျဒာ ၾကာတို႔ပြင့္ရာ၊ မိုးေလးလတို႔၏ ေနာက္ဆံုး၊ ဆီးႏွင္းျမဴတိမ္ အသူရိန္မီးခိုးညစ္မ်ဳိးတို႔ ကင္းစင္သျဖင့္ အလြန္တင့္တယ္ သာယာေသာ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေန႔ ညဦးတြင္"ဒီကေန႔ည အလြန္သာယာလိုက္တာ။ ဒီလိုညမ်ဳိးမွာ ရဟန္း၊ ပုဏၰားတစ္ဦးဦး ထံခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ျပႆနာေမး၊ တရားနာယူရလွ်င္ေတာ့ စိတ္ၾကည္လင္ၿပီး ေအးခ်မ္းလိမ့္မယ္ထင္ပါရဲ႕"ဟု အဇာတသတ္မင္းသည္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ထုတ္ေဖာ္ ႏႈတ္ျမြက္လိုက္ပါသည္။
မွဴးမတ္တို႔က မင္းတရား တရားနာယူလိုဟန္တူရဲ႕ဟု ေတြးၾကၿပီး မိမိတို႔ကိုးကြယ္ေသာ ဆရာႀကီးမ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္တရားနာယူဖို႔ သံေတာ္ဦး တင္ၾကျပန္ပါတယ္။ သရက္သီးမွည့္ စားလိုေသာ ေယာက္်ားသည္ ၀ါ၀င္းၿပီး အရသာအျပည့္ရွိေသာ သရက္သီးမွည့္ကို လက္ထဲမွာ ရွိေနလွ်င္ ကံျပင္းသီးကို မမက္ေမာေတာ့သကဲ့သို႔ မင္းတရားသည္လည္း စ်ာန္အဘိညာဥ္တို႔ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ လကၡဏာေရးသံုးပါးကို ထင္ရွားျပတတ္ေသာ ခ်ဳိၿမိန္ေသာ တရားေတာ္ကို ယခုနာယူလိုသည္ ျဖစ္၍ ယခင္က နာၾကားခဲ့ဖူးေသာ ဆရာႀကီးတို႔၏ တရားကို ႏွစ္သက္မႈမရွိ၍ တိတ္ဆိတ္စြာ ဆိုင္းငံ့ေနပါသည္။အဇာတသတ္မင္းက မွဴးမတ္တို႔နည္းတူ ဆရာဇီ၀ကလည္း သူကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားျမတ္စြာထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ တရားနာယူရန္ ကမ္းလွမ္းမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး တိတ္ဆိတ္စြာေနျခင္းျဖစ္၏။ ေက်ာင္းဒကာ၊ ဘုရားဒကာ ခမည္းေတာ္ကို သတ္သူျဖစ္၍ သူကိုယ္တိုင္လည္း ဘုရားထံမသြား၀ံ့၊ မ်က္ႏွာမျပရဲ၊ ဆရာ ဇီ၀က၏ အကူအညီကို ရမွျဖစ္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္"အေမာင္ဇီ၀က အျခားမွဴးမတ္ေတြက သူတို႔ကိုးကြယ္တဲ့ ဆရာေတြရဲ႕ဂုဏ္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေနၾကတာ ပါးစပ္ေတာင္ မဆံ့ၾကဘူး။ သင့္မွာေရာ ကိုးကြယ္တဲ့ဆရာ မရွိဘူးလား။ သင္မဆင္းရဲပါဘူး။ ခမည္းေတာ္က သင့္ကို စည္းစိမ္မ်ားစြာ ေပးထားတယ္ မဟုတ္လား။ သင့္မွာ သဒၶါတရား မရွိဘူးလား"ဟု နဂါးအဆီကိုေသာက္ၿပီး အဆီရစ္ေနေသာ ဂဠဳန္က့ဲသို႔ တိတ္ဆိတ္ေနေသာ ဆရာဇီ၀ကကို စကားေျပာဆိုေစရန္ အဇာတသတ္မင္းက စကားဦး သန္းလိုက္၏။

ဆရာဇီ၀ကသည္ ဘုရားရွင္ သီတင္းသံုးေတာ္မူရာ သရက္ဥယ်ာဥ္ ေက်ာင္းေတာ္ဘက္ မ်က္ႏွာမူ လက္အုပ္ခ်ီလွ်က္ ဘုရားရွင္၏ အႏႈိင္းမဲ့ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို၍ ယခုအခါ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္အတူ ရဟန္းေတာ္ မ်ားသည္ သရက္ဥယ်ာဥ္ေက်ာင္းတြင္ သီတင္းသံုး ေနထိုင္ေတာ္မူပါသည္။ ဘုရားျမတ္စြာထံ ခ်ဥ္းကပ္တရားနာယူမည္ဆိုလွ်င္ မင္းတရား၏စိတ္သည္ ဧကန္ၾကည္လင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို အဇာတသတ္မင္းအား သံေတာ္ဦး တင္ပါသည္။အဇာတသတ္မင္းသည္ အခ်ိန္မဆိုင္းေနေတာ့ဘဲ ယခုခ်က္ခ်င္းပင္လွ်င္ ဘုရားထံသို႔ တရားသြားေရာက္ နာယူမည္။ အေမာင္ဇီ၀ အျမန္စီစဥ္ပါဟု ေစခိုင္း၍ ဘုရားရွင္ သီတင္းသံုးေတာ္မူရာ ဆရာဇီ၀က ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းအပ္ေသာ သရက္ဥယ်ာဥ္ေက်ာင္းသို႔ ဆီမီးၿမိဳင္ၿမိဳင္ ထြန္းညႇိကိုင္ေဆာင္ၾကေစလွ်က္ ဆင္မယာဥ္ကိုစီးၿပီး ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ မင္းပရိသတ္တို႔ႏွင့္အတူ ၾကြခ်ီေတာ္မူပါသည္။ ထိုညကား တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေန႔ည ျဖစ္၏။

သာမညဖလသုတၱန္

ရဟန္းျပဳျခင္းေၾကာင့္ ရအပ္ေသာအက်ဳိးတို႔ကို ျပဆိုရာေဒသနာျဖစ္၍ သာမညဖလသုတၱန္ဟု ေခၚဆိုပါသည္။ အဇာတသတ္မင္းသည္ ဘုရားထံေမွာက္ ေရာက္၍ ရွိခိုးဦးခ်ၿပီးေနာက္ ဘုရားျမတ္စြာအား "အရွင္ဘုရား ေလာကမွာ ဆင္စီးအတတ္၊ ျမင္းစီအတတ္၊ ဓားခုတ္လွံထိုး အတတ္စေသာ အတတ္ပညာ တတ္ကြၽမ္းက်င္သူတို႔သည္ သူတို႔ရဲ႕ အတတ္ပညာကို အမွီျပဳၿပီး ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ အသက္ေမြးျမဴႏိုင္ပါတယ္။ ဇနီးမယား၊ သမီးသား၊ ေဆြမ်ဳိးမိတ္ေဆြတို႔ကိုလည္း လုပ္ေကြၽး ျပဳစုႏိုင္ပါတယ္။ ရဟန္းပုဏၰားတို႔အား လွဴဒါန္းၿပီး နတ္ျပည္သို႔လည္း ေရာက္ႏုိင္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ အတတ္ပညာရဲ႕ ပစၥကၡ အက်ဳိးပါဘုရား၊ ရဟန္းျပဳရင္ေရာ ပစၥကၡမွာ ဘာအက်ဳိးရတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါသလား ဘုရား"ဟု ေမးေလွ်ာက္သျဖင့္ ဘုရားျမတ္စြာသည္ သာမညဖလသုတၱန္ကို အက်ယ္ ေဟာၾကားေတာ္မူပါသည္။

"မင္းတရား၊ ကြၽန္ရဟန္းျပဳသြားလွ်င္ သူ႔သခင္က သူ႔ကို ေစခိုင္းလို႔ မရႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ရွိခိုးဦးခ်ရမယ္။ အလားတူ လယ္ကူလီ (စာရင္းငွား) ရဟန္းျပဳသြားလွ်င္လည္း လယ္ရွင္က သူ႔ကို လယ္ထြန္ခိုင္းလို႔ မရေတာ့ဘူး။ ရွိခိုးဦးခ်ရမယ္။ ထို႔အတူ ဒကာေတာ္မင္းႀကီးရဲ႕ မင္းမႈထမ္း ရဟန္းျပဳသြားလွ်င္ မင္းတရားက သူ႔ကို စစ္တိုက္ခိုင္းလို႔ မရႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ရွိခိုးဦးခ်ရမယ္။ ပစၥည္းေလးပါး လွဴဒါန္းရမယ္။ တရားနဲ႔အညီ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမယ္။ ဒါဟာ ရဟန္းျပဳျခင္းေၾကာင့္ ရအပ္တဲ့အက်ဳိး (သာမညဖလ) ျဖစ္တယ္"ဟု မိန္႔ေတာ္မူေသာ္-

"ဒါတင္ပဲလားဘုရား၊ ဒီထက္သာလြန္ ျမင့္ျမတ္တဲ့ သာမညဖလေရာ မရွိႏိုင္ေတာ့ဘူးလား ဘုရား"ဟု အဇာတသတ္မင္းက ဆက္လက္ေမး ေလွ်ာက္သျဖင့္]]မင္းတရား သဒၶါတရားနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ အမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ ဗုဒၶရဲ႕ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို ၾကည္ညိဳၿပီး အိမ္ရာတည္ေထာင္ လူ႔ေဘာင္ကို ခြာေရွာင္လွ်က္ ရဟန္းျပဳခဲ့တယ္"ရဟန္းျပဳၿပီးေနာက္"ရဟန္းေတာ္မ်ား ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာၾကရတဲ့ ပါတိမာကၡ သံ၀ရသီလကို ေစာင့္ထိန္းျခင္း၊ အက်င့္ က်က္စားရာနဲ႔ ျပည့္စံုျခင္း၊ အာပတ္တို႔ကို ေၾကာက္စရာ ေဘးစဖြယ္႐ႈငဲ့ၿပီး အာပတ္မသင့္ေအာင္ ေနျခင္း၊ စင္ၾကယ္တဲ့ အျပဳအမူ အေျပာအဆိုနဲ႔ ျပည့္စံုျခင္း၊ စင္ၾကယ္စြာ အသက္ေမြးျခင္း၊ မ်က္စိ၊ နား၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္ ဣေႁႏၵ ေျခာက္ပါးကို အသိ၊ သတိတို႔ျဖင့္ လံုျခံဳေအာင္ ေနျခင္း၊ ရသမွ်နဲ႔ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲျခင္းတို႔ျဖင့္သာ ေနထိုင္ပါတယ္။ မင္းတရား၊ ထိုကဲ့သို႔ အက်င့္ျမတ္ျဖင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္းသည္ ၿမိဳ႕ရြာပူသံ မဆူညံဘဲ လူသံ ကင္းဆိတ္ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္းေသာ အရပ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ကမၼ႒ာန္းတရားကိုသာ ပြားမ်ား အားထုတ္ေနပါသည္။ အားထုတ္ဖန္မ်ား၍ ႐ႈအားေတြသန္၊ ႐ႈဥာဏ္ေတြ ေကာင္းလာေသာ္ ၁။ စိတ္အညစ္အေၾကး (နီ၀ရဏ) တို႔မွ ကင္းစင္ၿပီး စ်ာန္ေလးပါးကို ဦးစြာရ၏။ ၂။ စ်ာန္ေၾကာင့္ သမာဓိ အလြန္ေကာင္းၿပီး မိမိခႏၶာကိုယ္အတြင္း ဥာဏ္သြင္းလ်က္ ခႏၶာ၏ မျမဲျခင္း၊ ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလြဲ ၿပိဳကြဲပ်က္စီးျခင္း အနိစၥအခ်က္ကို ျမင္ေအာင္ ႐ႈပြားႏိုင္ေသာ ၀ိပႆနာဥာဏ္ ျဖစ္ေပၚ၏။၃။ထို႔ေနာက္ အထက္အထက္ေသာ အဘိညာဥ္တို႔ကိုရၿပီး အဆံုးတြင္ အာသ၀ကၡယဥာဏ္သို႔ ေရာက္လ်က္ ရဟႏၲာ ျဖစ္သြားေတာ့၏။ ဤသည္တို႔ကား ဓရဟန္းျပဳျခင္းေၾကာင့္ ပစၥကၡတြင္ ရအပ္ေသာ သာမညဖလ" ျဖစ္၏ဟု သုတၱန္ကို အက်ယ္တ၀င့္ ေဟာၾကားေတာ္မူပါသည္။

အဇာတသတ္မင္းသားသည္ သရဏဂံု ေဆာက္တည္ ဥပါသကာအျဖစ္ ခံယူၿပီး ဓမၼရာဇာျဖစ္သည့္ ခမည္းေတာ္ကို အသိ၊ မိုက္မဲ၊မလိမၼာသည့္အေလ်ာက္ သတ္မိမွားခဲ့ပါၿပီဟု သူ႔အျပစ္ကို ၀န္ခံလ်က္ ရွိခိုးဦးခ် ျပန္သြားပါသည္။

သုတၱန္ၾကားနာရက်ဳိး

"ရဟန္းတို႔ အဇာတသတ္မင္းသည္ ပါပမိတၱ (မိတ္ေဆြယုတ္) ႏွင့္ မေပါင္းမိဘဲ ခမည္းေတာ္ကို အကယ္၍ မသတ္ခ့ဲဘူးဆိုလွ်င္ ဤသုတၱန္အဆံုး၌ ေသာတာပန္ ျဖစ္မည္။ အဇာတသတ္မင္းသည္ ေသာတာပန္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ ပါရမီ ကုသိုလ္ထူးႀကီး ရွိခဲ့ေသာ္လည္း သူကိုယ္တိုင္ ထိုကုသိုလ္ကို ဖ်က္ဆီး တူးၿဖိဳပစ္ခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ အခ်ည္းအႏွီးေတာ့မျဖစ္ ဓမၼၾသဇာျပည့္၀ေသာ ဤသာမညဖလသုတၱန္ကို နာယူလိုက္ရသျဖင့္ အဇာတသတ္မင္းသည္ အိပ္ေပ်ာ္သည့္အျပင္ အ၀ီစိငရဲက်မည့္ ေဘးမွလည္း လြတ္မည္။ ေလာဟကုမီၻငရဲ၌ အႏွစ္ေျခာက္ေသာင္းခံရၿပီး ထိုငရဲမွလြတ္ၿပီးေသာ္ ၀ိဇိတာ၀ီအမည္ျဖင့္ ပေစၥကဗုဒၶါ ျဖစ္မည္။ ရတနာသံုးပါးကို ၾကည္ညိဳေသာ ပုထုဇဥ္ပုဂိၢဳလ္တို႔တြင္ အဇာတသတ္မင္းထက္ သာလြန္သူ မရွိႏိုင္"ဟူ၍ အဇာတသတ္မင္း ရအပ္ေသာ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို မိန္႔ၾကားေတာ္မူပါသည္။

စက္မပ်က္ၾကပါေစနဲ႔

အရွင္ေဒ၀ဒတ္သည္ သူ၏လုပ္ရပ္မ်ားကို လူအမ်ားသိၿပီး ရာဇၿဂိဳဟ္မွ ထြက္ခြာခဲ့ရ၏။ ဘုရားရွင္ထံ ေတာင္းပန္ဖို႔အသြား ေဇတ၀န္ ေက်ာင္းေတာ္အနီး၌ ေသြးအန္၊ ေျမမ်ဳိၿပီး အ၀ီစိငရဲသို႔ က်ေရာက္သြားေတာ့၏။"ဘုရား ရွင္က"ရဟန္းတို႔ အသီး သီးျခင္းသည္ ငွက္ေပ်ာပင္၊ ၀ါးပင္တို႔ကို သေႏၶသားသည္ အႆထိုရ္ျမင္းမကို ေသဖို႔ရာသာ ျဖစ္သကဲ့သို႔ အလိုႀကီးျခင္း ေလာဘရမၼက္သည္လည္း လူသားတို႔ကို ေသဖို႔သာျဖစ္၏"အလိုရမၼက္ေနာက္သို႔ မလိုက္ပါၾကရန္ သံဃာေတာ္မ်ားကို ဆံုးမေတာ္မူပါသည္။ အဇာတသတ္သည္ ေရွးကျပဳခဲ့ဖူးေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈရွိခဲ့၍ မင္းမ်ဳိးမင္းႏြယ္၌ ျဖစ္ရ၏။ မိတ္ေဆြယုတ္ႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမိျခင္းေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို ေကာင္းမႈ၌ ထားျခင္း (အတၱသမၼာပဏိဓိစက္) ပ်က္ခဲ့ရရွာ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အပါယ္မွ ကင္းေ၀းၿပီး နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ေသာ ေသာတာပန္ျဖစ္ခြင့္ လက္လႊတ္ဆံုး႐ႈံးရေတာ့၏။ အဇာတသတ္မင္းကဲ့သို႔ မိမိတို႔ကိုယ္ကိုယ္ ေကာင္းေသာအမႈ၌ ထားႏုိင္ျခင္း အတၱသမၼာပဏိဓိစက္ မပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ႏိုင္ၾကပါေစဟု တိုက္တြန္း အသိေပးလိုက္ရပါသည္။

မဲဇလီဖူး ေဆးဖက္၀င္ေအာင္သုပ္နည္း

Posted by drmyochit Saturday, November 16, 2013, under | No comments


''လျပည့္ည မွာ သုပ္စား တဲ့ မဲဇလီ ဖူးသုပ္ က ေဆးဖက္ ဝင္ တယ္။ ေက်းလက္ ေတာ ရြာေတြ မွာ ေနတဲ့ သူေတြ ဆိုရင္ လျပည့္ေန႔ လေရာင္ က်ထား တဲ့ မဲဇလီဖူး ေတြကို ခူးသင့္ ပါတယ္။ လေရာင္ ထိထား တဲ့ မဲဇလီေတြ ကေဆး ေပါင္းခ ၿပီး ေဆးစြမ္း ထက္ပါ တယ္။ ၿမိဳ႕မွာ ေနတဲ့ သူေတြ ဆို ရင္ေတာ့ လျပည့္ည မတိုင္မီ ခူးထား တဲ့ မဲ ဇလီဖူးေတြ ကို လျပည့္ည နကၡတ္ စုံခ်ိန္က် မွာ ေရေႏြး ေဖ်ာ ၿပီး သုပ္ စား သင့္ ပါတယ္။ နကၡတ္ စုံခ်ိန္ ႏွစ္ခ်ိန္ ရွိပါတယ္။ လျပည့္ေန႔ ည ၉ နာရီ ၁၆ မိနစ္နဲ႔ လျပည့္ ေန႔ သန္းေခါင္ ယံ အခ်ိန္မွာ မဲဇလီ ဖူးသုပ္ ကို သုံးေဆာင္ သင့္ ပါတယ္'' ဟု ယင္း က ဆိုသည္။ ေဆးေပါင္း ခခ်ိန္တြင္ မဲ ဇလီဖူး သုပ္စားျခင္း ျဖင့္ အသက္ ရွည္ၿပီး အနာ ေရာဂါ ကင္းမဲ့ေစ နိုင္ေၾကာင္း၊ မဲဇလီရြက္ သည္ နတ္ျပည္ တြင္ နတ္သက္ ရွည္ရန္ စားေလ့ ရွိသည့္ မဥၨဴသက နတ္ ပန္း ႏွင့္ဆင္ တူေသာ ေၾကာင့္ မဲဇလီ ရြက္မ်ား ကို စားသုံး ျခင္းျဖင့္ အ သက္ ရွည္၊ အနာကင္း နိုင္ေၾကာင္း ေရွးသူ ေဟာင္း တို႔မွ အႀကံျပဳ ခဲ့သ ျဖင့္ ယင္း ဓေလ့မွာ ယေန႔ တိုင္ ထြန္းကား ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိ ရသည္။

Aung Zaw Oo ေအးျမသာစည္ရြာ

ျပန္ေပးတရားခံသံုးဦးအား ဆုေငြထုတ္

Posted by drmyochit Saturday, November 16, 2013, under | No comments


ရန္ကုန္- တြံေတးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးအား အက္ရွင္ဇာတ္ကားဆန္ဆန္ ျပန္ေပးဆဲြမႈက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ တရားခံမ်ား လြတ္ေျမာက္ေနေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔အား သတင္းေပးႏုိင္သူကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ထုိက္တန္စြာ ဆုခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ဟု ေၾကညာသည္။
္ျပန္ေပးသမားသံုးဦးကုိ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခ်ိန္မွ ၁၀ရက္ၾကာသည္အထိဖမ္းမမိေသးေသာေၾကာင့္ ၎တို႔၏ဓာတ္ပံုမ်ားကုိလည္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပကာ သတင္းေပးႏုိင္သူအား ထုိက္တန္စြာဆုခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ျပန္ေပးသမားေတြကုိ ဆုေတာ္ေငြထုတ္ထားတာ တုိင္းရဲတပ္ဖဲြ႕က ကုိင္တြယ္လုိက္တာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကလည္း အျမန္ဖမ္းမိဖုိ႔ ပုိက္စိပ္တုိက္ရွာေနတယ္။ အခုအခ်ိန္အထိ မမိေသးဘူး။ ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း သူတို႔နဲ႔ဆံုေတာ့လည္း ညအခ်ိန္ေမွာင္ႀကီးထဲမွာဆုိေတာ့ သူတို႔ေတြကုိ မမွတ္မိလိုက္ဘူး။ အဓိကတရားခံက ကထီးဆုိတဲ့သူပဲ။ သူ႔ဓာတ္ပံုရေအာင္ မနည္းႀကိဳးစားလိုက္ရတယ္။ သူတို႔ ဘာေၾကာင့္ျပန္ေပးဆဲြတယ္ဆိုတာ သံုးေယာက္တည္းက တစ္ေယာက္ေလာက္မိရင္ေပၚၿပီ။ အခုအထိေတာ့ တစ္ေယာက္မွဖမ္းမမိေသးဘူး”ဟု တံြေတးၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ဒုရဲမွဴးသန္းတင့္ကေျပာသည္။

အမႈျဖစ္ပြားပံုမွာ ႏုိ၀င္ဘာ ၆ ရက္ မြန္းတည့္ခ်ိန္တြင္ ဦးေက်ာ္မင္းဦးႏွင့္ ဇနီးေဒၚမုိးမုိးေအးတို႔၏ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦး တြံေတးၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရားႀကီးရြာမွ ဒလၿမိဳ႕ုသို႔ ဆုိင္ကယ္ျဖင့္သြားေနစဥ္ လမ္း၌ အမ်ိဳးသားသံုးဦးက ကားေပၚတင္ကာ ျပန္ေပးဆဲြသြားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေငြက်ပ္သိန္း ၂၀၀၀ ျဖင့္ လာေရြးရန္ ညီမျဖစ္သူ မမိုးမုိးေအာင္ကို အေၾကာင္းၾကားသျဖင့္ အေရးယူထားသည့္ အမႈျဖစ္သည္။ ယင္းအမႈတြင္ အဓိကတရားခံသည္ ျပစ္ဒဏ္ (၆၄)ႏွစ္က်ခံေနရာမွ ထြက္ေျပးေနသည့္အသက္ (၄၁)ႏွစ္အရြယ္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၌ ေက်ာ္၀င္းစိန္(ခ)က်င္စိမ္းျဖစ္သည္။

က်န္တစ္ဦးမွာ ၎ႏွင့္အတူေနထုိင္ေသာ ျပစ္ဒဏ္(၁၇) ႏွစ္က်ခံေနရာမွ ထြက္ေျပးေနသည့္ ၃၃ ႏွစ္အရြယ္ စိုးမင္းဦး(ခ)သံပါးစပ္ ျဖစ္သည္။ က်န္တရားခံမွာ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္ေသာ ကထီး(ခ)သူရေဇာ္ဦး ျဖစ္သည္။

သတင္းေပးပို႔ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားမွာ ၀၁-၂၃၀၇၄၇(ကြပ္ကဲမႈခန္းမ)၊ ၀၉-၅၂၄၀၁၁၂(ရဲမွဴး-ဦးစီး)၊ ၀၉-၈၆၀၂၃၆၃(ရဲမွဴး-မႈခင္း)၊ ၀၉-၈၆၀၂၃၆၄(အေရွ႕ပိုင္းခ႐ုိင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး႐ံုး)၊ ၀၉-၈၆၀၂၃၆၇ (အေနာက္ပုိင္းခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး႐ံုး)၊ ၀၉-၈၆၀၂၃၆၉ (ေတာင္ပုိင္းခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး႐ံုး)၊ ၀၉-၈၆၀၂၃၈၆(ေျမာက္ပုိင္းခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး႐ံုး) တုိ႔ျဖစ္သည္။ တရားခံမ်ားရိွႏုိင္သည့္ ေနရာအား တိက်ေသခ်ာစြာ သတင္းေပးႏုိင္ပါက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕က ထုိက္တန္စြာ ဆုခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

7Day News Journal

စက္ဘီးျပင္သမားကေန သန္းၾကြယ္သူေဌး ျဖစ္လာသူ

Posted by drmyochit Saturday, November 16, 2013, under | No comments


အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာပါ။ Chris Zane လို႔အမည္ရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ပါတယ္။ မိဘ ၂ ပါးက စက္ဘီး ဆုိင္ဖြင့္ျပီး စီးပြားေရးလုပ္တာပါ။ 

ေနာက္ေတာ့ စက္ဘီးဆိုင္က အေရာင္းမထြက္ပဲ ပိတ္ခါနီးအခ်ိန္ အသက္ ၁၂ ႏွစ္ရွိျပီျဖစ္တဲ့ Chris Zane က ဆက္ဖြင့္ရန္ ေတာင္းဆုိပါတယ္။ အဘိုးျဖစ္သူထံက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၃၀၀၀ ကိုအတိုးနဲ႔ ေခ်းငွားခဲ့ျပီး စက္ဘီးဆိုင္ေလးကို ျပန္ဖြင့္ ပါတယ္။ စက္ဘီးပဲ ေရာင္းတာ မဟုတ္ေတာ့ ပါဘူး။ စက္ဘီး ေလထိုး၊ ကြ်တ္ဖာတာကစလို႔ သူကိုယ္တိုင္ လုပ္ကိုင္ပါ တယ္။ မနက္ပိုင္း ေက်ာင္းသြားခ်ိန္ အေမ့ကို ဆိုင္ေစာင့္ခိုင္းျပီး ညေနမွာ ဆိုင္ကို သူတာဝန္ယူပါတယ္။ 

ယေန႔ Chris Zone ရဲ ႔ အသက္က ၄၆ ႏွစ္ရွိသြားပါျပီ။ သူ႔ရဲ ႔ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြ ကလည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၁ သန္းအထိ ျမင့္တက္ သြားပါတယ္။ သူ အသက္ငယ္စဥ္ စတင္လုပ္ကိုင္တုန္းက စက္ဘီး သိပ္အမ်ားၾကီး မတင္ေရာင္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ျပီး တစ္ႏွစ္ သူ႔လုပ္ငန္းငယ္ေလးကို တိုးခ်ဲ ႔လာတာ အေမရိကန္က စက္ဘီး ကုမၼဏီတို႔ အားထားရတဲ့ အေရာင္းဆိုင္ တစ္ခု ျဖစ္လာပါတယ္။ ယေန႔မွာ Chris Zone ဟာ သန္းၾကြယ္ သူေဌးျဖစ္ျပီး အမ်ားေလးစားခံရတဲ့ Entrepreneur တစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
.
Ref: inc
ေအာင္ခမ္း

ဝဘ္ဆိုဒ္ တစ္ခုေၾကာင့္ သန္းၾကြယ္ သူေဌး ျဖစ္သြားသူ ၂ ဦး

Posted by drmyochit Saturday, November 16, 2013, under | No comments


အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု Minnesota က Brooklyn Park ျမိဳ ႔ငယ္ေလး မွာ ေနထိုင္ပါတယ္။ အေမရိကန္မွာက ျပည္နယ္ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ဆီေစ်းက မတူပါဘူး။ အနည္းဆံုး 2 Cent, 3 Cent ကေတာ့ ၁၀ ေဒၚလာနီးပါး အထိ ေစ်းႏွုန္းကြားျခားတဲ့အထိ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အေမရိကန္မွာ ရွိတဲ့ ကားဒရိုင္ဘာေတြက ဆီေစ်းႏွုန္းသက္သာတဲ့ ဆိုင္ေတြဆီ ေရြးျပီး သြားဝယ္တတ္ၾကပါတယ္။ 

အဲ့လိုေရြးဝယ္ဖို႔ဆုိတာ ဆီေစ်း သတင္းေတြ ပံုမွန္တက္ေနဖို႔လိုတာေလ။ ဒီေတာ့ ဆီဆိုင္ေတြ တစ္ခုခ်င္းဆီက ေစ်းေတြကို တစ္ေနရာတည္းမွာ စုျပီးေဖာ္ျပမယ့္ ဝဘ္ဆိုဒ္ေလးလို႔ုဖို႔ သူငယ္ခ်င္း ၂ ဦး စိတ္ကူးရၾကပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ကိုလည္း အေမရိကန္ တစ္တိုင္းျပည္လံုးသြားျပီး လိုက္မေကာက္ႏိုင္ေတာ့ စိတ္ညစ္ရပါ ေလေရာ။ ဒါနဲ႔ သတင္းအခ်က္ အလက္လာၾကည့္သူေတြပဲ ကိုယ္တိုင္ တင္တဲ့ စနစ္တစ္ခုကို ဖန္တီးဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကပါတယ္။ GasBuddy.com လို႔အမည္ရတဲ့ ဝဘ္ဆိုဒ္ကို တည္ေထာင္ျပီး လာေရာက္ၾကည့္ရွုသူက User Account ဖြင့္ရပါ မယ္။ ျပီးေတာ့ သူသိတဲ့ အနီးအနားဆိုင္က ဆီေစ်းကို တင္လိုက္ပါမယ္။ ဒါကေတာ့ လြယ္လြယ္ေလးပါ။ Map option ေပးထားျပီးသားမို႔ ဂဏန္းေလး ထည့္ေပးရံုမို႔ ကားသမားေတြလည္း ထည့္ၾကပါတယ္။ 

ဒီလိုနဲ႔ ဟုိလူထည့္၊ ဒီလူထည့္ နဲ႔ မ်ားလာတာေၾကာင့္ ဆီေစ်း သက္သာမယ့္ ဆုိင္ေတြကို ေတြ႔ရွိၾကျပီး အခ်င္းအခ်င္း အြန္လိုင္းမွာ ျပန္ Posting လုပ္ၾကပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ေတြ႔ၾကျပန္ျပီး ဆိုင္ေတြကို စိတ္ၾကိဳက္ေရြးသြား ပါေတာ့တယ္။ ဒီေတာ့ ဆီဆိုင္ေတြရဲ ႔ ေၾကာ္ျငာ စရာ ေနရာတစ္ခု လည္း ျဖစ္လာသလုိ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ကားသမားမ်ား လက္စြဲ အသံုးျပဳတဲ့ ဝဘ္ဆုိဒ္ ျဖစ္လာပါတယ္။ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ ဒါကို အကြက္ၾကိဳျမင္တဲ့ Jason Toews နဲ႔ Dustin Coupal က မိုဘိုင္း Application ကုိ ဖန္တီးျပီး ျဖန္ခ်ိေတာ့လည္း ေအာင္ျမင္ျပန္ပါတယ္။ အေမရိကန္မွာတင္ မဟုတ္ေတာ့ပဲ လုပ္ငန္းက ကေနဒါ အတြက္ပါ ဝန္ေဆာင္မွု ေပးတဲ့အထိ ပိုမိုတိုးတက္လာပါတယ္။ 

ေနာက္ေတာ့ အေမရိကန္က အၾကီးမားဆံုး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစုမ်ားထဲမွ တစ္ခုရဲ ႔ ကမ္းလွမ္းဝယ္ယူမွုကို လက္ခံ ရရွိခဲ့ျပီး Founder ၂ ဦးကပဲ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ေပးေန ပါတယ္။ သြားဆရာဝန္က ကြန္ျပဴတာနဲ႔ ပက္သက္လို႔ ဘာမွ သိပ္မသိေပမယ့္ ပရိုဂမ္မာ သူငယ္ခ်င္း လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို စုစည္းေပးျခင္း၊ တင္ေပးျခင္း၊ သူလုိခ်င္တဲ့ အိုင္ဒီယာကို ထုတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ပရိုဂမ္မာကလည္း သ႔ူအိုင္ဒီယာနဲ႔အတူ၊ သူငယ္ခ်င္း သြားစရာဝန္ရဲ ႔ အၾကံအဥာဏ္မ်ားနဲ႔ User Friendly ျဖစ္တဲ့ ဆိုဒ္တစ္ခုကို ဖန္တီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

Team work အားေကာင္းမွုေၾကာင့္လည္း ေအာင္ျမင္သြားပါတယ္။ ယခု သူတိ႔ု ၂ ဦးစလံုးဟာ အေမရိကန္မွာ လူအေလးစားခံရတဲ့ Entrepreneur မ်ားစာရင္းထဲမွာ ထိပ္တန္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရ ပါတယ္။

Ref: inc
ေအာင္ခမ္း ( smart.com.mm )

ျမန္မာ ယူ ၂၃ တုိက္ပဲြ၀င္ရမည့္ ေရႊေရာင္ ပန္းတုိင္တစ္ခု

Posted by drmyochit Saturday, November 16, 2013, under | No comments


၂၇ ၾကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းပဲြၾကီး စတင္ဖုိ႔ရန္ ရက္ပုိင္းမွ်သာ လုိေတာ့သည္္၊ ယခု ဆီးဂိမ္းပဲြကုိေတာ့ ခါတုိင္းႏွစ္ေတြနဲ႔မတူ ျပည္တြင္း ႏွင့္ ျပည္ပမွ ျမန္မာပရိတ္သတ္မ်ား အထူး စိတ္၀င္တစားရွိၾကပါတယ္။ ႏွစ္ေတာ္ေတာ္ၾကာမွ တဖန္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ ျပဳလုပ္က်င္းပႏုိင္ခဲ့သည့္ ယခုအားကစားပဲြေတာ္ၾကီးတြင္ ျမန္မာအားကစားအဖဲြ႔၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိလည္း ပရိတ္သတ္မ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တလွ်က္ရွိၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမည့္ ယခုႏွစ္ဆီးဂိမ္းပဲြတြင္ အားကစားနည္း (၃၃) မ်ိဳးထည့္သြင္းက်င္းပမည္ဟုလည္း သိရပါသည္။ ထုိအားကစားနည္းေတြထဲကမွ ေရႊနဲ႔ေ၀းကြာေနရသည့္ အားကစားနည္းမ်ားကို ပုိမုိရေစခ်င္မိၾကမွာေတာ့ မိမိဆႏၵႏွင့္ ထပ္တူက်မည္ဟု ယူဆမိပါတယ္။ ထုိအထဲတြင္ ကေဖးပရိတ္သတ္တစ္ဦးမွ ေမးလာသည့္ ေမးခြန္းတစ္ခုကို သြားျမင္မိ၏္။ ျမန္မာ ယူ ၂၃ အေၾကာင္းသုံးသပ္ခ်က္ေလးနဲ႔ ေရႊရႏုိင္ေခ်ရွိမရွိ ခန္႔မွန္းေပးပါရန္ဆုိျပီး ေတာင္းဆုိတဲ့ message ေလးတစ္ခုကိုေတြ႔ခဲ့ရမိပါတယ္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ယခုလုိ ခန္႔မွန္းခ်က္ေလးေရးဖုိ႔ ျဖစ္တည္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဆီးဂိမ္း၏ အုပ္စုခဲြေ၀မႈ အျခအေနအရ သုံးသပ္ရရင္ ဖီလစ္ပုိင္အသင္းမပါေတာ့တဲ့ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆဲြထားေသာ ပဲြစဥ္အေနအထားအရ ျမန္မာ ယူ ၂၃ အသင္းသည္ အုပ္စု (ခ) မွာ ကေမာၻဒီးယား၊ ထုိင္း၊ တီေမာ၊ အင္ဒုိနီးရွား စတဲ့အသင္းမ်ားျဖင့္ တစ္အုပ္စုတည္းက်ေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ ဒီဇင္ဘာ (၇) တြင္ ပဲြဦးထြက္အျဖစ္ ကေမာၻဒီးယားအသင္းႏွင့္ စတင္ယွဥ္ျပိဳင္ကစားရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔ေနာက္မွာေတာ့ ဒီဇင္ဘာ (၉) တြင္ ျမန္မာ ႏွင့္ တီေမာတုိ႔ႏွင့္ ကန္ရမွာပါ။ အုပ္စု (က) ပဲြစဥ္ေတြကုိေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ ေဇယ်ာသီရိကြင္းမွာ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားေစမွာျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာ ယူ၂၃၏အုပ္စု (ခ)ကိုေတာ့ ျမန္မာတုိ႔၏ေအာင္ေျမလုိ႔ေျပာလုိ႔ရတဲ့ ရန္ကုန္ သု၀ဏကြင္းမွာ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားၾကမွာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာအသင္းအေနနဲ႔ အုပ္စုပဲြစဥ္အစေတြမွာ အသင္းငယ္ေတြနဲ႔ စတင္ကစားမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ အႏုိင္ေသခ်ာသေလာက္ အေနအထားရွိေပမဲ့လည္း ဂုိးျပတ္ႏုိင္ထားပါမွ ေနာက္တစ္ဆင့္ အာမခံခ်က္အတြက္ ပိုေသခ်ာေစမည္ဟု ထင္မိပါတယ္။ ထုိ႔ေနာက္မွာေတာ့ အသင္းၾကီးျဖစ္တဲ့ အင္ဒုိနီးရွား နဲ႔ ထုိင္းတုိ႔က ဒီဇင္ဘာ (၁၂) ရက္ေန႔ မွာ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ဆုံကန္မွာျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာအသင္းကေတာ့ (၄) ရက္အနားရေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးမွ အင္ဒုိနီးရွားနဲ႔ ဒီဇင္ဘာ (၁၄) မွာတပဲြ ႏွင့္ ထုိင္းနဲ႔ ဒီဇင္ဘာ (၁၆) ရက္မွာစသျဖင့္ အသီးသီးပဲြစဥ္ဇယားဆဲြထားကုိေတြ႔ရပါတယ္။ လက္ရွိ ပဲြစဥ္ဇယား အေျခအေနအရ ျမန္မာအသင္း အုပ္စုဗုိလ္ျဖစ္ေရး အေျခအေနေကာင္းတခုလုိ႔ ယူဆႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး ႏွစ္ပဲြကို အေကာင္းဆုံးယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့ၿပီး၊ အနာတရ ကင္းကင္းနဲ႔ အုပ္စု ပထမေနရာကေန တက္လာႏုိင္ရင္ ဆီမီးအဆင့္မွာ အနည္းငယ္သက္သာတဲ့ ျပိဳင္ဘက္မ်ိဳးနဲ႔ ေတြ႔ႏုိင္မွာပါ။ တစ္ဖက္အုပ္စုကေတာ့ ခန္႔မွန္းအေနနဲ႔ မေလးရွား နဲ႔ ဗီယက္နမ္အသင္းတုိ႔ အုပ္စု ပထမ နဲ႔ ဒုတိယေနရာကို လုရႏုိင္တယ္လုိ႔ ထင္ျမင္ယူဆမိပါတယ္။
ျပိဳင္ဘက္အသင္းမ်ား၏ ျပင္ဆင္မႈအေနအထားကေတာ့ အသင္းၾကီးတုိင္းအားလုံးက ဒီပဲြအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ထားၿပီး ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေနၾကတာကုိေတြ႔ၾကရမိမွာပါ။ လက္ရွိခ်န္ပီယံ မေလးဆုိရင္လည္း မာေဒးကား ႏွင့္ BIDC ဖလားပဲြေတြမွာေစလြတ္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့သလုိ၊ ဗီယက္နမ္ကလည္း သူ႔ေလ့က်င့္မႈနဲ႔သူ နဲ႔ ၾကိဳးစားေလ့က်င့္ေနၾကတဲ့သူေတြပါ။ ျပီးခဲ့တဲ့ BIDC မွာ ခ်န္ပီယံျဖစ္ခဲ့တဲ့ ထုိင္းအသင္းကိုလည္း ေလ်ာ့တြက္လုိ႔ မရပါဘူး ေရႊနဲ႔ေ၀းကြာေနတဲ့ ထုိင္းကလည္း ဒီႏွစ္အတြက္ ၾကိဳျပင္လာပုံရပါတယ္။ ဒီ့ေနာက္မွာမွ စင္ကာပူ နဲ႔ အင္ဒုိနီရွားကလည္း ေပါ့ဆ ကစားလုိ႔မရတဲ့အထဲမွာပါပါတယ္။ အရင္ ျမန္မာ ယူ ၂၃ တတိယရခဲ့စဥ္က ေျခစြမ္းမ်ိဳးအတုိင္း ရေနခဲ့မယ္ဆုိရင္ ေရႊအတြက္ အဓိကျပိဳင္ဘက္က လက္ရွိခ်န္ပီယံ မေလး နဲ႔ ဗီယက္နမ္ ဘဲျဖစ္မွာပါ။

ျ္မန္မာအသင္း၏ ေျခစမ္းပဲြ ႏွင့္ ျပိဳင္ပဲြရလဒ္မ်ားကို ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ တေလာက မာေဒးကားျပိဳင္ပဲြမွာ အိမ္ရွင္မေလးကုိ အုပ္စု နဲ႔ ဖုိင္နယ္မွာ (၂) ပဲြလုံးရႈံးနိမ့္ထားသလုိ၊ ဗီယက္နမ္အသင္းကုိလည္း အိမ္ကြင္း ေျခစမ္းပဲြမွာ (၃) ဂုိး (၁) ဂုိးနဲ႔ ရႈံးနိမ့္ထားသည္ကုိေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ပတ္ေဆာင္ဟြာက လက္ရွိရလဒ္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းမစဥ္းစားဘဲ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္မွီျပဳျပင္ၿပီး အေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သူက ဂ်ပန္ ႏွင့္ကုိရီးယားႏုိင္ငံသုိ႔ ေလ့က်င့္ေရးခရီးစဥ္မသြားခင္ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔မွာေတာ့ ျမန္မာ ယူ ၂၃ အသင္း ေတာင္ကိုရီးယား ႏွင့္ ဂ်ပန္ခရီးစဥ္တုိ႔မွ ရန္ကုန္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္ကုိရီးယားခရီးစဥ္အတြင္း ကုိရီးယားကလပ္ ႏွင့္ တကၠသုိလ္ကလပ္အသင္းမ်ားႏွင့္ (၅) ပဲြေျခစမ္းကစားခဲ့ရာတြင္ ဟုိနန္တကၠသုိလ္ကုိ တပဲြႏဳိင္ခဲ့ၿပီး က်န္ပဲြမ်ားတြင္ ဂြမ္ဂ်ဴး FC ႏွင့္ ခ်ိဳဟမ္တကၠသိုလ္ ကို ၁ ဂုိးစီသေရနဲ႔ က်န္ပဲြမ်ားတြင္ ရႈံးခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္ခရီးစဥ္ကိုလည္း ယခုလအတြင္းမွာ သြားေရာက္ေလ့က်င့္ေျခစမ္းခဲ့ၿပီ အုိဆာကာယူ တသင္းကိုဘဲ ဂုိးျပတ္ႏုိင္ၿပီး က်န္တဲ့ ဂ်ပန္ကလပ္အသင္းမ်ားကိုေတာ့ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အရင္ႏွစ္ေတြတုန္းက ေတာင္ကုိရီးယား ႏွင့္ ဂ်ပန္မွာ ေလ့က်င့္ၿပီး ျပန္လာတုိင္း ေကာင္းမြန္တဲ့အေနအထားမ်ိဳးကုိေတြ႔ရတာေၾကာင့္ ယခုလည္း ျမန္မာလူငယ္အသင္း ေျခစြမ္းေကာင္း ႏွင့္ နည္းျပ၏ ကစားကြက္ထဲမွာ အံ၀င္ခြင္က်နဲ႔ ေရႊတံဆိပ္အတြက္ ေလ့က်င့္သားျပည့္၀ေနျပီဟုေတာ့ ထင္ျမင္မိပါတယ္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ Joint Training သြားေရာက္ ခဲ့ၿပီးေသာ ျမန္မာ ယူ-၂၃ အသင္းကို (၃) ရက္အနားေပးၿပီး ႏုိဝင္ဘာ ၁၄ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းမွ စတင္ကာ ေလ့က်င့္ေရးမ်ား ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း သိရပါတယ္။ ဆီးဂိမ္းပဲြမတုိင္မွီ ေျခစမ္းပဲြ (၄) ပဲြကစားအုံးမည္ဟုလည္း သိရပါတယ္။ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၀) ရက္တြင္ ျပိဳင္ဘက္ေကာင္းဟု သက္မွတ္ရမည့္ ဂ်ပန္ ယူ -၂၀ အသင္းနဲ႔ သု၀ဏကြင္းတြင္ ေျခစမ္းဖုိ႔ရွိေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။ ထုိ႔ေနာက္မွာေတာ့ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၃၊ ၂၇၊ ၃၀ ရက္မ်ားမွာ ျပည္တြင္းကလပ္မ်ားျဖင့္ ေျခစမ္းကစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သိရပါတယ္။ ေရႊတံဆိပ္ ရယူႏုိင္ေရး ေစာင့္ၾကည့္ပဲြအျဖစ္ ဂ်ပန္နဲ႔ ပဲြစဥ္ကုိ ပရိတ္သတ္မ်ား အကဲခတ္ေစာင့္ၾကည့္ရေတာ့မွာပါ။

ဒဏ္ရာအနာတရ အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပုိင္းအတြင္းက ဂ်ပန္ကလပ္နဲ႔ ေျခစမ္းပဲြစဥ္မွာ ၾကည္လင္း ေျခခ်င္း၀တ္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ တစ္ပတ္ေက်ာ္ခန္႔ အနားရဖြယ္ရွိသည္ဟုသိရျပီး၊ အဓိက ကစားသမား တစ္ဦးျဖစ္သူ ေက်ာ္ကိုကိုကေတာ့ ဒဏ္ရာရထားသည့္အေျခအေနမွ ေကာင္းမြန္ေနျပီဟု သိရပါတယ္။ က်န္တဲ့ကစားသမားမ်ားကေတာ့ ၾကံ႔ခုိင္မႈ ျပည့္၀လွ်က္ရွိေၾကာင္းကုိ ၾကားသိရပါတယ္။ ျမန္မာအသင္း တုိက္စစ္၏ ေသြးေၾကာျဖစ္တဲ့ ၾကည္လင္း ႏွင့္ ေက်ာ္ကိုကုိတုိ႔ အေကာင္းဆုံးအေနအထားျဖင့္ ကစားႏုိင္မႈ ရွိမရွိကလည္း ေရႊေရာင္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အတြက္ အေရးပါလွတဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုလုိ႔ ထင္ျမင္သုံးသပ္မိပါတယ္။

အဆုံးသတ္ အေနျဖင့္ လက္ရွိ ျမန္မာ ယူ ၂၃ အသင္းသည္ အုပ္စုခဲြေ၀မႈ အေျခအေနေကာင္းကုိ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္အသုံးခ်ႏုိင္ျပီး၊ ဒဏ္ရာရ ကစားသမားမ်ားနည္းပါးလွ်က္၊ အမိအိမ္ကြင္း ပရိတ္သတ္၏ အားေပးသံေတြနဲ႔အတူ ေနာက္ဆုံး ဗုိလ္လုပဲြက်င္းပမည္ဟု သိရတဲ့ ေနျပည္ေတာ္ ေဇယ်ာသီရိကြင္းမွာ ျပည္သူ ျပည္သားတုိ႔၏ ေရႊေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ျဖည့္စြမ္းေပးႏုိင္မည္ဟုယူဆမိေၾကာင္း ႏွင့္ ျဖည့္စြမ္းေပးႏုိင္ပါေစေၾကာင္း လည္း မိမိအေနျဖင့္ဆုေတာင္းရင္း သုံးသပ္ေရးသားမိပါ၏။

Football Café

လက္တစ္ကမ္းမွ အဆိပ္သင့္အစိမ္းေရာင္ကမၻာ

Posted by drmyochit Saturday, November 16, 2013, under | No comments


သင္ဟာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ကို ခံုမင္စြာ စားသံုးသူတစ္ဦး ျဖစ္ေနပါသလား။ ယုတ္စြအဆံုး ထမင္းစားစဥ္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္တုိ႔ကို အတုိ႔အျမႇဳပ္အျဖစ္ထည့္သြင္း စားသံုးသူ တစ္ဦး ဟုတ္ေနပါသလား။ ဟုတ္မွန္တယ္ဆိုရင္ သင္ဟာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ကိုသန္႔စင္စြာ စိတ္ခ်လက္ ခ်ေဆးေၾကာကာ စားသံုးရပါမည္။ ထိုသို႔ မဟုတ္ပါက ကင္ ဆာေရာဂါအပါအဝင္ လတ္တေလာ ေဘးဒုကၡျဖင့္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳ ေတြ႕ရႏုိင္သည္ဟု ဇီဝနည္းပညာဘာသာ ရပ္ျဖင့္ အီတလီမွ ပါရဂူဘဲြ႕ ရရိွထားေသာ ေဒါက္တာ သန္း သန္းစိန္က သတိေပး စကားေျပာၾကားထားသည္။

၎က ျမန္မာႏုိင္ငံ သစ္သီးဝလံ ပန္းမံႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ဳိးထုတ္ လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္း၏ အႀကံေပးတစ္ဦးျဖစ္သည့္အျပင္ မႏၲေလး နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ဇီဝနည္းပညာဌာန၌ ဧည့္ပါေမာကၡတစ္ဦးအျဖစ္ တာ ဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၿပီး လက္ရိွျမန္မာတြင္ ႀကီးမားစြာ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ကင္ဆာ ေရာဂါ အပါအဝင္ အစာ အဆိပ္သင့္မႈ ျဖစ္ရပ္တုိ႔နည္းပါးသြားရန္ လမ္းၫႊန္လိုက္ ျခင္းနည္းလမ္းတစ္ခုသာျဖစ္သည္။ ”အခု ေတာင္သူေတြလဲြမွားစြာနဲ႔ အဆမတန္အသံုး ျပဳေနၾကတဲ့ ပိုးသတ္ေဆးေ တြရဲ႕အႏၲရာယ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈက စလာၿပီ” ဟု ေဒါက္တာ သန္းသန္းစိန္က ဆုိလိုက္သည္။

ပိုးသတ္ေဆးသံုးစဲြမႈ အခ်ိန္အဆ မကြၽမ္းက်င္မႈ၊ ခူးဆြတ္ခ်ိန္ကာလ ေစာ ျခင္းစေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာေပး ဗဟုသုတမရိွျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဆုိးက်ဳိးမ်ားျဖစ္ကာ ကင္ဆာျဖစ္ မႈႏႈန္းကုိ အားေပးေန သည္ဟု ၎ကဆုိသည္။ သူ႔သတိေပးမႈကလည္း မွားမည္မ ထင္။ ကမၻာက ယေန႔ျမန္မာကုိ အဆင့္ သတ္မွတ္ေပးလာမႈကလည္း ရိွလာေနၿပီ။ ဤအရာကား သည္ကမၻာေပၚတြင္ ျမန္ မာကအဆင့္-၂။ တုိးတက္မႈႏႈန္းေတာ့ မဟုတ္ ကင္ဆာျဖစ္မႈႏႈန္း။ ဒါက ႏုိင္ငံတကာ၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈပင္။ ထိုမွ် မက ေသး ျမန္မာ ဘက္က ကိန္းဂဏန္းကလည္း ေၾကာက္ခမန္းလိလိပင္ လြန္ခဲ့သည့္ ၈ႏွစ္ ကထက္ ႏွစ္ဆမ်ားလာေၾကာင္း ရန္ကုန္ ေဆး႐ုံႀကီး၏ ကင္ဆာဌာ နမွတ္တမ္းတြင္ မွတ္တမ္းျပဳ စုထားၿပီးျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။
ထိုအေျခအေနအတုိင္းဆုိပါက ျပည္ သူတုိ႔ သတိထားၾကဖို႔လိုေနၿပီး က်န္းမာ ေရးအတြက္ ေဘးကင္းေသာ အစားအ ေသာက္ေန႔စဥ္ျဖစ္ဖို႔က အေရးႀကီးလာၿပီ ဟု ေဒါက္ တာ သန္းသန္းစိန္ကဆက္ေျပာသည္။ ယေန႔ အစားအေသာက္တုိ႔က စိတ္မခ်ရ။ ထိုထက္ဆုိးလာသည္က ဟင္းသီးဟင္းရြက္ဘက္ကိုပင္ စိတ္မခ်ရမႈက သိသိ သာသာ တုိးလာေနၿပီဟု သူကပင္ စိုးရိမ္စြာ ေျပာလာျပန္သည္။

အစာလည္းအဆိပ္ အဆိပ္လည္းအစာ
ကင္ဆာကိုေနာက္ထား ယခုလတ္တေလာ ျမင္ေနရေသာ အစာအဆိပ္သင့္မႈေၾကာင့္ လူတို႔ေဘးေတြ႕လာၾကေၾကာင္း ေဒါက္တာသန္းသန္းစိန္က အေထာက္အ ထားျ ဖင့္ ေျပာလာျပန္သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ အတြင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ တန္းၿမိဳ႕နယ္ ေသာင္ႀကီးေက်းရြာတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထုတ္ အပင္အားတုိးေဆးဖ်န္း ထား သည့္ ကန္စြန္းရြက္ကို စားသံုးခဲ့သ ျဖင့္ အစာအဆိပ္သင့္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အသက္ ခုနစ္ႏွစ္အရြယ္ကေလးငယ္မွ အသက္ ၆ဝ အရြယ္ ၁၆ ဦးတုိ႔ မူးေဝ ျခင္း၊ ေအာ့ အန္ျခင္း မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးၾက သည္။ ထို႔အျပင္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ဟုမၼလင္း ယက္ဖေက်းရြာတြင္ သစ္ပါး လႊာစက္႐ံုမွ ဝန္ထမ္းမ်ား မနက္စာ စား ရင္း ေဂၚဖီထုပ္ေၾကာင့္ အစာအဆိပ္သင့္ သျဖင့္ လူ ၃၂ ဦး (က်ား ၁၇၊ မ ၁၅) ေဆး႐ုံတင္ရရာ မ ႏွစ္ဦးေသဆံုး သြား သည္။ ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုတြင္ သူတုိ႔စားၾကသည္ က ေဂၚဖီထုပ္ႏွင့္ ကန္စြန္းရြက္ ကိုသာ။ ရဲက ကြၽမ္းက်င္သူတုိ႔ႏွင့္ စစ္ေဆးကာ ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုစလံုးကို ပိုးသတ္ေဆးမ်ား အလြန္အကြၽံ ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ အဓိက လက္သည္မွာ ပိုးသတ္ေဆးဓာတ္ၾကြင္း ေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ၿပီး လူအမ်ား စား သံုးမိကာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ထိခုိက္ ျခင္းျဖစ္သည္။ 

လူတုိင္းက အသက္ရွည္ လိုၾက သည္။ သို႔ေသာ္ ”အစားမေတာ္ တစ္လုတ္” ဆုိေသာ စကားက သတိေပး လာေနၿပီ။ စားေသာက္ရသမွ်က ”ေဆး လည္းအစာ အစာ လည္းေဆး” မျဖစ္ဘဲ ”အဆိပ္လည္း အစာ အစာလည္းအဆိပ္” ဟု ေျပာင္းလဲရမည့္ အေျခအေန ေရာက္ သြားေနသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္တုိ႔က ပိုးသတ္ ေဆးဖ်န္းထားၿပီး ရက္ မေစ့ဘဲ ခ်က္ခ်င္း ခူး၊ ခ်က္ ခ်င္း ေစ်း ကြက္ထဲေရာက္၊ ယင္း ကိုပင္ ေရႏွင့္စင္ေအာင္ မေဆးၾကသျဖင့္ ယခုလို အႏၲရာယ္ႀကံဳရျခင္းျဖစ္သည္ဟု စိုက္ပ်ဳိးေရး ပညာရွင္ တုိ႔ က ေျပာၾကသည္။
ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန၏ ေျပာၾကား ခ်က္အရမူ ေဆးဖ်န္းၿပီး ၇ ရက္ၾကာသည္ အထိ လူကိုအႏၲရာယ္ေပးႏိုင္သည့္ အာနိ သင္ရိွေနသည္ဟုဆုိ၏။ ထိုသုိ႔ေသာအစား အေသာက္က အေျခခံလူတန္းစားတုိ႔၏ အမ်ားဆံုးစားေသာ အစားအေသာက္မ်ား တြင္ ပါဝင္သည္က ျပႆနာပင္။ေဒါက္တာ သန္းသန္းစိန္က ထိုျဖစ္ရပ္က ေတာင္သူတုိ႔ မသိနားမလည္ရာက တမင္လုပ္သလို ျဖစ္ေနေၾကာင္း သူ႕အျမင္ကို ေျပာလာသည္။


”ဒါကို ကြၽန္မတို႔ေတြ လုိက္နာဖို႔အတြက္ကို ပညာေပးဖို႔၊ အသိေပးဖို႔ မ်ားမ်ားလုိလာပါၿပီ” ဟု ၎က ေျပာသည္။ သူ၏ ေျပာပံုအရပညာေပးမႈက ရိွေနေသာ္လည္း လုိက္နာ မႈက မရိွဆုိသည္ကို ၫႊန္း ခ်င္ပံုရေနသည္။ စံုစမ္းရသေလာက္ လတ္ဆတ္ေသာသစ္သီးဝလံမ်ားႏွင့္ဟင္း သီးဟင္းရြက္မ်ားကို ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စနစ္တ က်သံုးၾကရန္ ေဟာေျပာ၊ ေဆြးေႏြး၊ ေရးသားမႈမ်ားကုိ ဌာန ဆုိင္ရာမ်ား၊ ပုဂၢလိကအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးေရာင္းခ်သူမ်ား မၾကာခဏ လည္းျပဳ လုပ္ေ နၾကေၾကာင္းကို ၾကားသိေန ရသည္။ ထို႔အျပင္ ပိုးသတ္ေဆး ေပၚစ အခ်ိန္ကာလက ဆရာစံထြန္းေအာင္က ပုိးသတ္ေဆးမွာ ေတာမီးႏွင့္တူေၾကာင္း တင္စားထားေသာ ”ပိုးသတ္ေဆး ေတာမီး” စာအုပ္ကို စာေပဗိမာန္မွေရးသား ထုတ္ေဝခဲ့ဖူးပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေဘးျဖစ္မႈက ရပ္မသြားခဲ့။ ထုံးစံအတုိင္းလိုက္နာမႈက အားနည္းေနသည္။

ပိုးသတ္ေဆးသည္ ပိုးတုိ႔ကိုသာ သတ္ႏုိင္သည္မဟုတ္
ပုိးသတ္ေဆးဆုိသည္က စိုက္ပ်ဳိး ေရးလုပ္ငန္းခြင္တြင္ အသံုးျပဳေသာဓာတု ေဆးဝါးျဖစ္သည္။ မိမိစုိက္ပ်ဳိးထားေသာ သီးႏွံတုိ႔ ေအာင္ျမင္စြာ ျဖစ္ထြန္းရန္ႏွင့္ ရွင္သန္ႀကီး ထြားရန္ ပိုးမက်ေစရန္ အသံုးျပဳသည့္ ေဆးဝါးျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရး ပညာရွင္တုိ႔ကမူ ပိုးသတ္ေဆးကို အႏၲရာယ္ ရိွေသာ ဓာတုပစၥည္းဟု ဖြင့္ဆုိၾကသည္။ အဘ ယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ပိုးသတ္ေဆး ဆုိသည္မ်ဳိးက အပင္တုိ႔ကို သတ္ေသာ အေကာင္ဗေလာင္တုိ႔အား သတ္ေသာ ေဆးျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အဆိပ္ ေတြဟု ဖြင့္ ဆုိၾကျ ခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေတာင္သူတုိ႔က ယင္းအဆိပ္ကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ သံုးေနၾကရပါသနည္းဟု အေမး ရိွလာလွ်င္ ေတာင္သူတုိ႔အဆုိက သီးႏွံ မ်ား မျဖစ္ ထြန္းသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ႏွင့္ ပိုတိုးကာ လုိခ်င္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ဟု အေျဖေပးၾကေျပာၾကသည္။ 

ဥကၠံၿမိဳ႕နယ္ မွ ေတာင္သူဦးခင္လွေအာင္က ”ေၾကာ္ ျငာ အားေ ကာင္းတာရယ္။ အျဖစ္ ျမန္ခ်င္ တာေၾကာင့္ပါပဲ” လက္ရိွအေျခအေနကို ရွင္းျပသည္။ လက္ရိွ ေတာင္သူတုိ႔ အသံုး ျပဳေနမႈက နည္းစနစ္ မမွန္တာေတြ ရိွေန ေၾကာင္း ကိုေတာ့ သူကမု သားမပါ၊ အမွန္ အတုိင္းေျပာသည္။
အဓိကကေတာ့ အခ်ိန္အဆမမွန္ဘဲ တအားသံုးတာဟု ၎ကေျပာသည္။ ဆုိးက်ဳိးကျဖင့္ ေဆးယဥ္သြားကာ ေဆးမတုိးသည့္ ျပႆနာက ကပ္ပါလာသည္ဟု ၎ က ေျပာသည္။ ဒါက အပင္အႏၲရာယ္၊ လူအႏၲရာယ္က လည္း ေနရာအခ်ဳိ႕တြင္ ခပ္စိပ္စိပ္ရိွလာ ေနသည္။ ပိုးသတ္ေဆးအၾကြင္းက ပမာဏနည္းလွ်င္ ခ်က္ခ်င္းသိ သာစြာ အာနိသင္မျပဘဲ စားတာမ်ားလာသည္ႏွင့္ အမွ်ကင္ဆာ စသည့္ ကုမရႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္တတ္ေၾကာင္း သိပၸံပညာ ရွင္တုိ႔က သတိေပး ထားေၾကာင္း ေဒါက္ တာ သန္းသန္းစိန္ထံမွ သိရသည္။

”စားသံုးသူေတြ ဆုိတာက ဒုတိယ အဆင့္မွပါ၊ ပထမဆံုးအႏၲရာယ္မ်ားတာက ေတာ့ လယ္သမားကိုယ္တုိင္ပါပဲ” ဟု ၎က လက္ရိွ အေျခအေန ကို ေျပာျပ သည္။ ျမန္ မာႏုိင္ငံသစ္သီးဝလံပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္တင္ ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ ေျပာၾကားခ်က္အရ ယခုႏွစ္တြင္ မေကြး၌ ေဆးဖ်န္းေနရင္း မိသားစု သံုးဦးစလံုး မူးေမ့လဲက်သြားခဲ့ေသာျဖစ္စဥ္ အပါအဝင္အလားတူ ျဖစ္စဥ္တုိ႔က ရိွေနသည္ဟုသိရကာ စားသံုးသူသာမက သံုးစဲြသူကိုပါ ေဘးသင့္ လာေနၿပီျဖစ္ သည္ဟု သိ ရသည္။စိုက္ပ်ဳိး ေရးေဆး ေရာင္းခ်သူတုိ႔ကမူ ျမန္မာတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ ေဆးကို အၫႊန္းအတုိင္း စနစ္တက်သံုးစဲြ ပါက ေဘး မရိွေၾကာင္း ေထာက္ျပၾက သည္။လိုအပ္သည့္အတြက္ ထုိေဆးက ရိွေနသည္ဟုပါ ထည့္သြင္းေျပာၾကသည္။

တရားမဝင္အဆိပ္ကုိ တရားဝင္သံုးျခင္းသည္လည္းေကာင္း
္ျမန္မာ့ ၾသဘာလုပ္ငန္းစုမွ ဦးျမင့္စိုး က ”ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္သူေတြက ေငြ မႏိုင္လို႔ သိပ္မသံုးႏုိင္ပါဘူး။ ခုျဖစ္ေန တာေတြက ထုိင္းတုိ႔၊ တ႐ုတ္တို႔ကေန ဝင္ လာတဲ့ တ ရား မဝင္တာေတြေၾကာင့္ပါ” ဟု ေျပာသည္။ ယင္းေဆးတုိ႔ အသံုးျပဳ ပံုကို ျမန္မာစာလံုးျဖင့္ မေရးထားသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ အသံုးမျပဳတတ္ရာမွတစ္ ဆင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က အေၾကာင္းရင္း ကို ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ေစ်းကြက္တြင္ ထိုေဆးတုိ႔ ေနရာယူမႈက ႀကီးေနၿပီျဖစ္ သည္။ ယခုႏွစ္ပိုင္းက ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ ပိတ္ပင္ထားေသာ စုိက္ ပ်ဳိးေရးသံုး ပိုး သတ္ေဆးမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ ေနေၾကာင္း ဆန္စပါးလုပ္ငန္းအသင္းခ်ဳပ္ မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္း ေအာင္က တပ္လွန္႔ သတိေပးခဲ့ ဖူး သည္။ အထူးသျဖင့္ ဧရာဝတီႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသ ႀကီးတုိ႔တြင္ ဥေရာပ၊ အေမရိကႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံတုိ႔ကပင္ ပိတ္ပင္တားဆီးထားသည့္ ပုိး သတ္ေဆး တစ္ မ်ဳိး ေရာင္း ခ်ေနသည္ကို ေတြ႕ရိွေနရေၾကာင္း ၎က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုတရားမဝင္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား သည္ မူဆယ္၊ ျမဝတီနယ္စပ္လမ္းေၾကာင္း မ်ား မွ ဝင္လာခဲ့ သည္ဟု စစ္ေဆးေဖာ္ ထုတ္ခ်က္မ်ားအရ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သိရိွ ခဲ့ရသည္။
ျ္မန္မာက ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒကုိ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ မတ္လ ၅ ရက္တြင္ ထုတ္ ျပန္ခဲ့ၿပီး ပုိးသတ္ေဆးဥပေဒပါ စည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ပိုးသတ္ေဆး အုပ္စုေျခာက္ အုပ္စုကို ခြင့္ျပဳထားခဲ့သည္။ 

ပိုးသတ္ေဆးမွတ္ပံုတင္အဖဲြ႕က ယေန႔ အထိ ပိုးသတ္ေဆး အမ်ဳိးအစားေပါင္း ၁၇၁၆ ခုကို ခြင့္ျပဳေပးထားေၾကာင္းလယ္ ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဌာနမွသိရသည္။ အစိုးရသစ္ကာလ ျပည္ နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕အသီး သီးမွ စစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕တို႔ျဖင့္ တရားမဝင္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား အေပၚ အေရးယူေဆာင္ ရြက္လ်က္ရိွသည္ဟု ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး က ေျပာၾကားခဲ့ ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ရိွေနေသး ေၾကာင္း ျမန္မာ့ၾသဘာလုပ္ငန္းစုမွ ဦးျမင့္ စုိးက ေျပာျပသည္။ ”ဒါေတြေၾကာင့္ေပါ့ ဗ်ာ သံုးသူေရာ စားသူပါ ဒုကၡေ တြ႕ေန တာ ေပါ့” ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။ ေဒါက္တာသန္းသန္းစိန္က ပိုးသတ္ေဆး မွာ ဖ်န္းၿပီးပါက ခ်က္ခ်င္း ဓာတ္ျပယ္မသြားတ တ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ ဆက္တဲြ အေန ျဖင့္ ဓာတ္ၾကြင္းအႏၲရာယ္ကပ္ပါလာေၾကာင္း အဓိကက ဓာတ္ၾကြင္းေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ရိွေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း သတ္မွတ္ရက္ ၁၄ ရက္ သို႔မဟုတ္ ရက္ ၂ဝ ၾကာ လွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ မုိးရြာလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ေနပူလွ်င္ျဖစ္ ေစ ဓာတ္ၾကြင္းအာနိသင္ကုန္သြားပါ သည္ဟု ရွင္းျပသည္။

”ဒါေတြနဲ႔ မကိုက္ညီဘူးဆိုရင္ အႏၲ ရာယ္ရိွပါတယ္” ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ ႏုိင္ငံလုံး၌ ပိုးသတ္ေဆးသံုးစဲြမႈႏႈန္းက ၂ဝ၁၁-၂ဝ၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၁၁၁ဝ၁ ဒသမ ၄၁မက္ထရစ္တန္။ ၂ဝဝ၂-၂ဝဝ၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၂၈၇၄ ဒသမ ၆ဝ မက္ ထရစ္တန္ရိွေနသည္။ ယခင္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အဆ မတန္ ျမင့္တက္ သြားသည္။ ထိုပမာဏကို ၾကည့္လွ်င္ အစိုးရိမ္ႀကီး မျဖစ္လွ်င္ေတာင္ သတိထား ဖို႔ ကိန္းဂဏန္းကျပေနၿပီျဖစ္သည္။ ၤဗဥ ၏ ထုတ္ျပန္မႈ တြင္ ေဆး မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ ေသာ ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ပုိးသတ္ေဆးသံုး စဲြသူမ်ားလည္း ေသဆံုးၾကမႈ ပိုမ်ားလာ ေၾကာင္း အသိေပးခဲ့ဖူးသည္။ အစားအ ေသာက္ လမ္းၫႊန္ ခ်က္မ်ား တြင္ လတ္ ဆတ္ေသာ သစ္သီးဝလံမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္မ်ားကုိ တစ္ေန႔လွ်င္ ၄ ႀကိမ္မွ ၁ဝ ႀကိမ္ အထိ အသက္အရြယ္ကို လိုက္ ၍ စားသံုးသင့္သည္ဟု အႀကံျပဳ ထား သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သစ္သီးဝလံမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကုိ အမယ္စံုေအာင္ စားသံုးပါက အခ်ဳိ႕ေသာ ကင္ဆာေရာဂါ မ်ားအပါအဝင္ နာတာ ရွည္ေရာ ဂါမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေျခနည္းပါးသည္ဟုလည္း ေျပာဆုိ ထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အထူးအႀကံျပဳ ထားသည္က သစ္သီးဝလံႏွင့္ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္မ်ားကို ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး မွသာ စား သံုးသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အကယ္၍ သစ္သီးဝလံ မ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို မခ်က္ ျပဳတ္ဘဲ အစိမ္းစားမည္ဆုိပါက အထက္ ပါ ေဆးေၾကာသန္႔စင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ကို မလဲႊမေရွာင္ဘဲ အတိအက် လိုက္နာ၍ အထူးအေလးထားေဆာင္ ရြက္ပါရန္ ထည့္သြင္းတုိက္တြန္းထားခ်က္ ပါဝင္ေနသည္။ ပါေမာကၡ ဆရာ ဝန္ႀကီး မ်ားက ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ရျခင္းကို အေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာ ရိွသည့္အနက္ က အစားအစာမ်ားေၾကာင့္ ကင္ဆာ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏႈန္းမွာ ပိုမုိမ်ားျပားေၾကာင္း မွတ္ ခ်က္ျပဳ ထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ဖခင္ျဖစ္သူက ေဆးလိပ္ႏွင့္ အရက္ မေသာက္၊ သက္သတ္လြတ္သာစားေသာ္ လည္း လည္ေခ်ာင္းကင္ဆာျဖင့္ ေသဆံုး သြားခဲ့ဖူးသည္ကုိ သမီးျဖစ္သူက အံ့ၾသစြာ ဆုိခဲ့ဖူးေသာျဖစ္ရပ္။ ေဆးလိပ္ မေသာက္ အရက္မေသာက္ သို႔ေသာ္ အဆုတ္ကင္ ဆာျဖင့္ ေသဆံုးသြားသည္ဆုိေသာ သတင္း စကား။ ထိုစကားမ်ားက ရပ္ရြာထဲတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔စီညံေနၿပီ။ ေသဆံုးလိုက္တုိင္း ကင္ ဆာဆုိေသာ သတင္းစကားကို မ႐ိုးႏိုင္စြာ ေျပာဆိုေနၾကရသည္။

ဒါမွမဟုတ္ရင္ ဘာလဲ။လမ္းၫႊန္ဆိုင္းဘုတ္ရိွၿပီလား
လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ အိမ္ရွင္မ တစ္ဦးက ”ဒါဆုိဘာစားရမလဲ” ဟု ေမး ခြန္းထုတ္သည္။ ထိုသို႔ဆုိလွ်င္ အႏၲရာယ္ ကင္းသည့္ အစားအေသာက္က ေအာ္ဂဲ နစ္စားစရာ သာ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ စိုက္ ပ်ဳိးတဲ့အခ်ိန္မွ ေစ်းဆုိင္ေပၚေရာက္သည္ အထိ ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ ဓာတုေျမၾသဇာ မ်ား အသံုးျပဳထားျခင္းမရိွသည့္ စားစရာ မ်ား ကုိ ေအာ္ ဂဲနစ္စားစရာဟု ေခၚၿပီး ႏုိင္ငံတကာတြင္ ေနရာယူလာေနၿပီျဖစ္ သည္။ ပုိးသတ္ေဆးမ်ား အႏၲရာယ္ရိွေသာ ဓာတု ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈမရိွေတာ့ သည့္ အ တြက္ ေအာ္ဂဲနစ္စားစရာမ်ားမွာ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားစြာသာရိွေနသည္။ ၾကြင္းက်န္ခဲ့ေသာ ပိုးသတ္ေဆးကို ေရွာင္ရွား ႏုိင္႐ုံသာမက အာဟာရဓာတ္မ်ား ပိုမို ၾကြယ္ဝစြာ ပါဝင္ မႈေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္လာ ၾကၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေစ်းႀကီးျခင္း၊ ဝယ္ယူရရိွရန္ ခက္ခဲျခင္း စတာေတြေၾကာင့္ အကန္႔အသတ္ ရိွေနသည္။

သို႔ေသာ္ျမန္မာအတြက္က ထိုကဲ့သုိ႔ အတားအဆီးမရိွ ၾသဂဲနစ္စိုက္ခင္းမ်ားကို သစ္သီးဝလံပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေရာင္း ခ်သူမ်ားအ သင္းႏွင့္ ေအာ္ဂဲနစ္စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းတုိ႔က ပူးေပါင္းကာေဆာင္ရြက္သြားေတာ့ မည္ဟု သိရသည္။ ေဒါက္တာသန္းသန္း စိန္က ”တစ္ပိုင္ တစ္ႏုိင္ စိုက္ခင္းေတြ ေပၚလာတာ မ်ားရင္ ေစ်းမႀကီးပါဘူး။ စၾကဖို႔ပဲလိုပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။ ထို႔ အျပင္ တစ္ဖက္ကလည္း ပိုးသတ္ေဆး ေလွ်ာ့သံုးရန္ အစိုးရအပါအဝင္ လူမႈ အဖဲြ႕အစည္းတုိ႔က က်ယ္ျပန္႔စြာပညာေပး ရန္ႏွင့္ တရားမဝင္လာေသာ ပုိးသတ္ေဆး ကုိ ထိေရာက္ေသာ အေရးယူမႈျဖင့္ တား ဆီးဖို႔လိုေၾကာင္း ၎က ေမတၱာရပ္ခံ သည္။ 

ကမၻာ႔က်န္းမာေရးအဖဲြ႕ႀကီး၏ ထုတ္ျပန္မႈအရ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံ မ်ားတြင္ က်န္းမာေရးဂ်ီဒီပီအဆင့္က ျမန္ မာႏုိင္ငံမွာ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ လာအိုက ၄ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ကေမၻာဒီးယားက ၅ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ရိွေနရာ က်န္းမာ ေရးအဆင့္နိမ့္က်ေသာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉၁ ႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာအနိမ့္ဆံုးအဆင့္ တြင္ ေနရာယူေန သည္ဟု သိရသည့္အ ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ကင္ဆာေရာဂါသည္ မ်ားအတြက္ ေရာဂါကုသမႈ စက္ကိရိယာ ျဖစ္ေသာ ဓာတ္ေရာင္ျခည္စက္မွာလည္း တစ္ျပည္လံုးမွာ သံုးလံုးသာရိွသည့္အတြက္ ေဝဒနာဆုိး ခံစားမသြားရေအာင္ အား လံုးပါဝင္မွသာျဖစ္မည္ဟု စိုက္ပ်ဳိးေရး ပညာရွင္တို႔က ေတာင္းဆိုသည္။ ဒါ ႐ိုက္တာမင္းထင္ကိုကိုႀကီးက ”အင္းသီး” ဆုိေသာ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္အျဖစ္ ပိုးသတ္ ေဆးကုိကားတုိေလး ႐ိုက္ကာ ပညာေပး ခဲ့မႈက စိုးရိမ္စရာ သို႔မဟုတ္ မျဖစ္မေန ကာကြယ္ရေတာ့မည့္ အေရးေပၚျ ပႆနာ တစ္ခုအား သတိေပးေခါင္းေလာင္းသံထိုး လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သင္သည္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ကို ႏွစ္ၿခိဳက္ခံုမင္စြာ အၿမဲစားသံုးေနသူ ျဖစ္ ပါသလား..။ ထိုသို႔ ဆုိလွ်င္…။
Credit>>
Popular Myanmar News Journal

မိဘဆိုသည္မွာ...........

Posted by drmyochit Saturday, November 16, 2013, under | No comments


ေရွးေရွးတုန္း အသီးေတြ အရမ္းသီးေသာ ပန္းသီး ပင္ၾကီး တပင္ ရိွပါတယ္။ ထိုပန္းသီးပင္ၾကီး၏ ေအာက္တြင္ ေန႔စဥ္နွင့္အမွ် လာေရာက္ ေဆာ့ကစားေသာ ကေလးငယ္ေလး တစ္ေယာက္ ရိွပါတယ္။ 

ကေလးငယ္ဟာ ပန္းသီးပင္ၾကီး၏ အေပၚကို တက္တယ္ ပန္းသီးေတြကို ခူးယူစားေသာက္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သစ္ပင္ၾကီးဟာလည္း ကေလးေလး ကို ခ်စ္သလို ကေလးေလးကလည္း သစ္ပင္ၾကီးကို ခ်စ္ပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ ကေလးေလးလည္း အရြယ္ေရာက္လာ ပါေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အရင္ကလို ေန႔တိုင္း သစ္ပင္ၾကီးနဲ႔ မေဆာ့ေတာ့ဘူးေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ သစ္ပင္ၾကီးက ကေလးေလး မလာတဲ့ ေန႔ေတြဆိုရင္ တစ္ေယာက္တည္း ပ်င္းေနျပီးေတာ့ ကေလးေလးကို ေမွ်ာ္ေနရပါေတာ့တယ္။

တစ္ေန႔မွာေတာ့ ကေလးေလး သစ္ပင္ၾကီးဆီကို ေရာက္လာပါေတာ့။ ကေလးေလး၏ မ်က္နွာက မရႊင္မျပနဲ႔ တစ္ခုခု စိတ္ညစ္ေနဟန္ ေပၚေနပါတယ္။

" ေကာင္ေလး မင္း ငါနဲ႔ ေဆာ့ေအာင္ လာတာလား "

" ငါမင္းနဲ႔ မေဆာ့ခ်င္ေတာ့ဘူး ၊ ငါ အရုပ္ေတြနဲ႔ ပဲ ေဆာ့ခ်င္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ငါ အရုပ္လိုခ်င္တယ္ ငါ့မွာ ပိုက္ဆံ မရိွဘူး မင္း ဝယ္ေပးနိုင္မလား " လို႔ ေကာင္ေလးက ေျပာလိုက္တယ္။

" ေတာင္ပန္းပါတယ္ ကေလးရယ္ ၊ ငါ မင္းကို အရုပ္ေတြေတာ့ ဝယ္မေပးနိုင္ဘူး ဒါေပမယ့္ အရုပ္ေတြ ရေအာင္ေတာ့ လုပ္ေပးနိုင္ပါတယ္။ 
မင္း ငါ့ရဲ႕ အပင္ေပၚက ပန္းသီးေတြကို ခူးသြားပါ။ ျပီးရင္ မင္းေရာင္းျပီး ရလာတဲ့ ပိုက္ဆံေတြကို အရုပ္ဝယ္လိုက္ပါလို႔ " ေျပာလိုက္တယ္။

သစ္သီးေတြ ခူးသြားျပီးေနာက္ ရက္အေတာ္ ၾကာေအာင္ ေကာင္ေလး ဟာ သစ္ပင္ၾကီးဆီသို႔ ျပန္မလာခဲ့ပါဘူး။ သို႔ေပမယ့္ တစ္ရက္မွာေတာ့ ေကာင္ေလးဟာ သစ္ပင္ၾကီးဆီသို႔ ျပန္လာပါေတာ့တယ္။

" ေကာင္ေလး မင္း ငါနဲ႔ ကစားဖို႔ ျပန္လာတာလား " 

" ကြ်န္ေတာ္ ခင္ဗ်ားနဲ႔ ကစားဖို႔ အခ်ိန္မရိွဘူး။ မိသားစု အတြက္ အလုပ္လုပ္ေနရတယ္၊ ငါ အခု အိမ္တစ္လံုး အလို ရိွတယ္ မင္းကူညီနိုင္မလား " လို႔ ေကာင္ေလးက ေျပာလိုက္ပါတယ္။

" ဝမ္းနည္းပါတယ္ ေကာင္းကေလးရယ္ ငါ မင္းကို အိမ္တစ္လံုး မေဆာက္ေပးနိုင္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ အိမ္တစ္လံုး ရေအာင္ေတာ့ ကူညီေပးနိုင္ပါတယ္။ မင္း ငါ့ရဲ႕ အကိုင္းအခက္ေတြ အားလံုးကို ခုတ္သြားပါ " လို႔ သစ္ပင္ၾကီးက ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေကာင္ေလးဟာ သူ႔မိသားစု ေနဖို႔ အိမ္ရရိွရန္ သစ္ပင္ၾကီး၏ အကိုင္အခတ္ေတြအားလံုးကို ခုတ္ယူလို႔ သြားပါေတာ့ တယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ေကာင္ေလးရယ္ သစ္ပင္ၾကီးဆီသို႔ အေတာ္ ၾကာ မသြားခဲ့ပါဘူး။ 
သို႔ေပမယ့္ တစ္ခုေသာ ေႏြရာသီမွာ ေကာင္ေလး သစ္ပင္ၾကီးဆီသို႔ သြားပါေတာ့တယ္။

" မင္း ငါနဲ႔ ေဆာ့ေအာင္ ျပန္လာတာလား "

" ငါ အိုေနျပီ ဒါေၾကာင့္ ငါမင္းနဲ႔ မေဆာ့နိုင္ေတာ့ ဘူး။ ငါ အပန္းေျဖ ခရီးထြက္ဖို႔ အတြက္ ေလွတစ္စင္း လိုခ်င္တယ္။ မင္း ငါ့ကို ကူညီနိုင္မလား " 


" ငါ အရမ္းဝမ္းနည္းပါတယ္ကြာ မင္းကို ငါ ေလွတစ္စင္း မေပးနိုင္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ မင္း ငါ့၏ ပင္စည္ကို ခုတ္ျပီး ေလွလုပ္လိုက္ပါ " 

လို႔ဆိုပါတယ္။ ေကာင္းေလးလည္း သစ္ပင္ၾကီးကို ခုတ္ကာ ေလွလုပ္ျပီး သူ၏ အပန္းေျဖခရီးကို ထြက္သြားပါေတာ့တယ္။ 

သစ္ပင္ၾကီးလည္း ေကာင္ေလးကို ကူညီလိုက္ရလို႔ ဝမ္းနည္းမႈ မရိွ ေပ်ာ္ရႊင္ေနတာေပါ့။

ဒီလိုနဲ႔ပဲ နွစ္အေတာ္ၾကာ ေကာင္ေလး သစ္ပင္ၾကီးဆီကို ျပန္မလာခဲ့ပါဘူး။ သစ္ပင္ၾကီးကလည္း တစ္ေယာက္တည္း ေမွ်ာ္ေနရတာေပါ့။

ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ေကာင္ေလးဟာ သစ္ပင္ၾကီးဆီကို ျပန္လာပါ ေတာ့တယ္။ 

" အလြန္းဝမ္းနည္းပါတယ္ ေကာင္ကေလးရယ္ ငါ မင္းကို ကူညီဖို႔ ဘာမွ မရိွေတာ့ဘူး။ ငါ့မွာ ရိွတာေတြ အကုန္ကုန္ျပီ။ ငါေတာင္းပန္ပါတယ္။

" ျပႆနာ မရိွပါဘူး သစ္ပင္ၾကီး။ ငါဟာ အသက္ၾကီးလို႔ သြားေတြ မရိွေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘာမွလည္း မစားနိုင္ေတာ့ဘူး။ မင္းရဲ႕ အေပၚကိုလည္း မတက္နိုင္ေတာ့ဘူး။ 
" ငါ တကယ္မင္းအတြက္ ဘာမွ လုပ္မေပးနိုင္တာကို ေတာင္းပန္ပါတယ္ကြာ " 

" ဘာမွ ငါ မလိုအပ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ငါ အခု အခ်ိန္မွာ အနားယူဖို႔ အတြက္ ေနရာတစ္ခုေလာက္ လိုခ်င္တယ္ သစ္ပင္ၾကီး ၊ ငါ အရမ္းေမာပန္း ေနျပီကြာ" လို႔ေျပာလိုက္ပါတယ္။

" ေကာင္ေလးရယ္ မင္း အေတာ္ ပင္ပန္းေနျပီ ဒါေၾကာင့္ မင္းအနားယူဖို႔ ငါ့ရဲ႔ အျမစ္ေတြ အေပၚမွာ ထိုင္ပါ " လို႔ သစ္ပင္ၾကီးက ျပံဳးရႊင္စြာေျပာလိုက္ပါတယ္။

ဒီပံုျပင္ဟာ လူတိုင္းအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ သစ္ပင္ၾကီးဟာ ကြ်န္ေတာ္ တို႔၏ မိဘမ်ားနွင့္ တူပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ငယ္ရြယ္စဥ္မွာ သူတို႔နွင့္အတူ ေဆာ့ကစားၾကတယ္။ ၾကီးလာေသာအခါ ကြ်န္ေတာ္တို႔က သူတို႔ကို ထားခဲ့ၾကတယ္ေလ။ သို႔ေသာ္လည္း " ခလုပ္ထိမွ အမိတ" ဆိုသလိုပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အကူအညီေတြ လိုရင္ သူတို႔ဆီကို ျပန္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ ကူညီဖို႔ အဆင့္သင့္ ပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုအမွားေတြ လုပ္လုပ္ သူတို႔က အျမဲတန္း ခြင့္လႊတ္ျပီးသားပါ။ သူတို႔ဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ျမင္ေနရတယ္ဆို ရင္ပဲ ေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကတာပါ။

သင္ဟာ ေတြးနိုင္ပါတယ္။ ေကာင္ေလးဟာ သင္ပင္ၾကီး အေပၚမွာ ရက္ စက္စြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း သစ္ပင္ၾကီးဟာ မမုန္းပါဘူး။ 
ထို႔နည္းတူ ပါပဲ မိဘေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ အတြက္ အျမဲတန္း ကူညီဖို႔ အတြက္ အဆင့္သင့္ပါ။

စာေရးသူ အနွစ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ဆိုေသာ္ မိဘေတြ အေပၚမွာ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ဆက္ဆံပါ။ 

မိဘ၏ တန္ဖိုးကို သင္ကိုယ္တိုင္ မိဘေနရာကို ေရာက္ ခ်ိန္မွာ ေကာင္းေကာင္းၾကီး သိလာပါလိမ့္မယ္။ 

သင့္ရဲ႕ မိဘ ထိုင္ေနၾက ခံုေလး လစ္ဟာေနမွ မိဘကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာင့္ခြင့္ မရလိုက္ပါလားဟု ေနာင္တေတြ မရပါေစနဲ႔။ 

သင္ဟာ သင့္မိဘကို ဘယ္ေတာ့မွ ေက်းဇူးဆပ္ လို႔ ကုန္မွာ မဟုတ္ပါဘူးလို႔ စာေရးသူ နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ ပါရေစ။ 
ေက်ာ္လင္းနို္င္ (MM Social Sky)ထံမွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္မွ်ေ၀သည္။

တ႐ုတ္ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ ဇနီးအျဖစ္ ေရာင္းခ်ခံရေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား ေပါက္ေစ်း ၂၅ သိန္းမႇ သိန္း ၅၀ ၾကားရႇိ

Posted by drmyochit Saturday, November 16, 2013, under | No comments


တ႐ုတ္ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ ဇနီးအျဖစ္ ေရာင္းခ်ခံရေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား ေပါက္ေစ်း ၂၅ သိန္းမႇ သိန္း ၅၀ ၾကား ရႇိေနေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္ဇနီးအျဖစ္ ေရာင္းစားျခင္းခံရေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားမႇာ ေျခာက္လခန္႔ အၾကာတြင္ အျခားတ႐ုတ္ တစ္ေယာက္ထံေငြျဖင့္ ထပ္မံေရာင္းစားျခင္း ခံေနရေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏႇင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမႇ သိရသည္။

မၾကာေသးမီက ျမန္မာႏုိင္ငံ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏႇိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕မႇ တာ၀န္ရႇိသူ တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားထားခ်က္အရ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား လူကုန္ကူးခံရမႈ၏ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမႇာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ ဇနီး၊မယားအျဖစ္ ေရာင္းသည့္အတြက္ ယင္းသုိ႔ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းမႇာ လူကုန္ကူးခံရမႈ အေျခအေနမ်ားတြင္ ပုိမုိစုိးရိမ္ဖြယ္ အေနအထား တစ္ခုသုိ႔ ေရာက္ရႇိေနေၾကာင္း သိရသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္း ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႇဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ထြန္းခုိင္က ''တ႐ုတ္ကုိ ေရာင္းစားခံၿပီးသြားတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာဆုိရင္ တ႐ုတ္မယားအျဖစ္ ေပါင္းသင္းျခင္းကုိ အမ်ားဆုံးခံရတယ္။ ၿပီးေတာ့လုပ္ခ လစာလည္း မရဘူး။ ေခတ္သစ္ ေငြ၀ယ္ကြၽန္ ျဖစ္သြားတယ္။ ေနာက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စစ္ေဆးေတြ႕ရႇိခ်က္ အရမႇာေတာ့ တ႐ုတ္အိမ္ေရာက္ၿပီး ေျခာက္လခန္႔ ၾကာတဲ့အခါမႇာ အျခားတ႐ုတ္ တစ္ေယာက္ထံကုိ ေငြနဲ႔ျပန္ေရာင္းစားျခင္းေတြ ျဖစ္ေပၚေနတယ္'' ဟု ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ထုံးတမ္းအစဥ္အလာ တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ တစ္အိမ္ေထာင္ သားသမီးတစ္ေယာက္ စနစ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ရႇားပါးမႈ ၾကံဳေတြ႕လာမႈႏႇင့္ ယင္းႏိုင္ငံတြင္ လက္ထပ္ရန္အတြက္ ျမန္မာေငြက်ပ္သိန္း ၁၀၀ ခန္႔ ရႇိေနသျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားမႇ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ ေစ်းေပါေပါႏႇင့္ ၀ယ္ယူရရႇိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဇနီးအျဖစ္ယူျခင္း၊ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ ခုိင္းေစျခင္း၊ အတင္းအဓမၼ ထိမ္းျမားျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေပၚေနရေၾကာင္း လူကုန္ကူးတားဆီး ႏႇိမ္ႏႇင္းေရးတပ္ဖြဲ႕မႇ သိရသည္။

ယင္းအေျခအေနမႇာ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အမ်ားစုထိခုိက္မႈ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ယခုႏႇစ္ေနာက္ပုိင္းမ်ားတြင္ လူကုန္ကူးခံရမႈ ျမင့္တက္လာကာ အဓိက ဆက္သြယ္ခံရသည့္ ႏုိင္ငံမႇာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေနၿပီး လူကုန္ကူး ပြဲစားမ်ားထံမႇ ၀ယ္ယူရာတြင္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ က်ပ္ ၂၅ သိန္းႏႇင့္ သိန္း ၅၀ အၾကား ေပးေနေၾကာင္းကုိ စစ္ေဆးေတြ႕ရႇိ ရေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
ျ္မန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ယင္းအေျခအေနကုိ ထိန္းခ်ဳပ္တားဆီးႏုိင္ရန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမႇ တာ၀န္ရႇိသူမ်ားႏႇင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူကုန္ကူး တားဆီးႏႇိမ္ႏႇင္းေရး တပ္ဖြဲ႕စု ၂၇ ဖြဲ႕အား အင္အားတုိးခ်ဲ႕ သြားမည္ဟုလည္း လူကုန္ကူး တားဆီးႏႇိမ္ႏႇင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕မႇ တာ၀န္ရႇိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားထားသည္။
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးျခင္း၊ မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း၊ ပဋိပကၡမ်ားႏႇင့္ စစ္ျဖစ္ပြားမႈ အေျခအေနရႇိျခင္း၊ သဘာ၀ေဘးကပ္ က်ေရာက္ျခင္းႏႇင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခြဲျခားဆက္ဆံ ခံရျခင္းတုိ႔မႇာ လူကုန္ကူးခံရမႈ ျဖစ္ပြားေနရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

လူကုန္ကူးမႈႏႇင့္ ပတ္သက္၍ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ယခုႏႇစ္ပိုင္းတြင္ လူကုန္ကူးမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပား လာသျဖင့္ လက္ရႇိသမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္၌ လူကုန္ကူးမႈမ်ား ပိုမုိျမင့္တက္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

လူကုန္ကူးမႈ အမႈအေရအတြက္မႇာ ႏႇစ္စဥ္ ၅၀ ေက်ာ္မႇ ၂၀၀ နီးပါးအထိ ရႇိေနေၾကာင္း၊ လူကုန္ကူးခံရ သူမ်ားမႇာလည္း ၂၀၀ ခန္႔မႇ ၄၀၀ ၀န္းက်င္ထိ ရႇိေနၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏႇင့္ ကေလးငယ္မ်ားမႇာ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏႇစ္မႇ ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ေအာက္တုိဘာလအထိ တ႐ုတ္၊ ထုိင္း အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေပါင္း ငါးႏုိင္ငံမႇ ျပန္လည္ ကယ္ဆယ္ခဲ့ရေသာ လူကုန္ကူးခံရသူ ၂၀၀၀ ေက်ာ္အထိ ရႇိခဲ့ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ ဆယ္ေရးႏႇင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမႇ သိရသည္။

အထူးသျဖင့္ ရႇမ္းျပည္နယ္အတြင္း လူကုန္ကူးခံရသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမႇာ ၀င္ေငြရ တရား၀င္လုပ္ငန္း နည္းပါးမႈေၾကာင့္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရႇိ ရသူမ်ားလည္းရႇိေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏႇင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနမႇ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမႇဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ထြန္းခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

''ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ခ်မ္းသာလာေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရႇင္ႀကီးမ်ား ရႇိလာေသာ္လည္း ျပည္သူအမ်ားစုမႇာမူ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အခ်ဳိ႕က အဆိုပါ လုပ္ငန္းရႇင္မ်ား ရႇိေသာေၾကာင့္ လုပ္သားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္အကိုင္ ရရႇိေနသည္ဟု ေျပာဆိုျငားလည္း တစ္ေျပးညီ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ကင္းမဲ့ေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး အခင္းအက်င္းေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ဳိး သန္းေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေနျခင္းႏႇင့္ ျမန္မာလူမ်ဳိး သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရရာအလုပ္ (ေအာက္ေျခသိမ္း အလုပ္မ်ား အပါအ၀င္) လုပ္ေနရျခင္း၊ လူကုန္ကူးျခင္းမ်ား ခံေနရျခင္းႏႇင့္ မက္ခ႐ို စီးပြားေရးအင္အား နိမ့္က်ျခင္း ျဖစ္သကဲ့သို႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမႇာလည္း လူတစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြအရ အာဆီယံ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ မ်ားထဲတြင္ ေအာက္ဆံုးအဆင့္သို႔ ေရာက္ရႇိသြားၿပီ ျဖစ္သည္'' ဟု ေဆာင္းပါးရႇင္ ေဒါက္တာေအာင္ကိုကို၏ ေဆာင္းပါးတြင္ ထည့္သြင္းသံုးသပ္ ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

''လူကုန္ကူးမႈေတြ ျမင့္တက္ေနတယ္ ဆုိတာ တုိင္းျပည္ဆင္းရဲလို႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးေတြ အေနနဲ႔ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ လစာ ၆ သိန္းတို႕ သမၼတလစာ ၁၅ သိန္းတို႔ ေလွ်ာ့ယူမယ္ဆုိတဲ့အစား ျပည္သူေတြရဲ႕ လက္ေတြ႕ဆင္းရဲ မႈေတြေၾကာင့္ လူကုန္ကူး ခံရတာေတြကို အဲဒီနယ္စပ္ဂိတ္ေတြမႇာ သြားထိုင္ေစာင့္ ၾကည့္သင့္တယ္္'' ဟု စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရႇင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုဘုိဘိုက သံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။

Eleven Media Group
(ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ ၀င္ေပါက္ ထြက္ေပါက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ မူဆယ္-က်ယ္ေဂါင္ နယ္စပ္ဂိတ္အား ေတြ႕ရစဥ္)

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္