Monday, April 29, 2013

ရခိုင္အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ၿပီ

Posted by drmyochit Monday, April 29, 2013, under | No comments

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူေပါင္း ၂ ေထာင္ေက်ာ္အား ကြင္းဆင္း ေမးျမန္းခ်က္ မ်ား အေပၚ အေျခခံသည့္ အစီရင္ခံစာကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡမ်ား စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္က အမ်ားျပည္ သူသို႔ ယေန႔ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ယင္း ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ပိုင္ခြင့္ကိစၥ၊ ယာယီေနရာခ်ထားေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမ်ား၊ နယ္စပ္ ပိုင္နက္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ လူဦးေရ ျပန္႔ပြားမႈႏႈန္းျမင့္မားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ား အပါ အ၀င္ အခန္း ၁၄ ခန္းႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ ၁၃၈ မ်က္ႏွာ ပါရွိသည္။

လူေပါင္း ၁သိန္းေက်ာ္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ကာ ဒုကၡသည္မ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ခက္ခဲမႈ မ်ားေၾကာင့္ မိသားစု စား၀တ္ ေနေရးမ်ား ထိခိုက္မႈရွိေနေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္မ်ား စိတ္ပိုင္း ရုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ား တိုးပြားလာေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အတူ လူမ်ိဳးစု တစ္စုႏွင့္ တစ္စု အၾကား မယံုၾကည္မႈမ်ားတိုးပြားလာေနျခင္း၊ ဆက္ဆံေရး ျပတ္ေတာက္ ျခင္းႏွင့္ တင္းမာ မႈမ်ားျမင့္ တက္ေနျခင္း မ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေနရာ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖ ရွင္းႏိုင္ရန္ အတြက္ လံုျခံဳေရးတပ္အင္အားမ်ား ရုတ္တရက္ မ်ားျပားစြာ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမျပဳရန္၊ တပ္မေတာ္ေရ တပ္ အင္အားတိုးခ်ဲ႕ခ်ထားရန္၊ ကမ္းေျခေစာင့္ ေရဒါစခန္းမ်ား၊ ကင္းလွည့္ေရယာဥ္မ်ား၊ CCTV ေစာင့္ၾကည့္ေရး ကင္မရာမ်ား၊ လူလုပ္ အတားအဆီးမ်ားခ်ထားရန္ စသည့္အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္ အႀကံျပဳ ခ်က္ ၁၆ ခ်က္ကိုလည္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႕ျပင္ လ.၀.က ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အခ်က္မ်ား၊ စစ္ဘက္ အရပ္ဘက္ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား ပါ၀င္ သည့္ အထူးအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းေရး ဆိုင္ရာအခ်က္မ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ လိုအပ္ ခ်က္မ်ား၊ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

ကေလး သူငယ္ မ်ား၏ အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈဆိုင္ရာ ျပႆနာႏွင့္ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ားကိုလည္း သီးျခားထည့္သြင္း အႀကံျပဳထားသည္။

ယင္း အစီရင္ ခံစာတြင္ ပါ၀င္သည့္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ အမိန္႔ ျဖင့္ ၂၀၁၂ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီခြဲ ၇ ခုက တာ၀န္ ဆက္လက္ ယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ဦးကိုကိုႀကီးက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာဆိုသည္။

“အခု က်ေနာ္တို ႔ရင္ဆိုင္ေနရတာေတြက လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ စုႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက ျပႆနာေဟာင္းေတြပါ။ က်ေနာ္ တို႔က ဒုကၡသည္ေတြ အမိုးအကာနဲ႔ အစားအစာရရွိေရးအတြက္ကို အဓိကထား စဥ္းစားမယ္။ လူသား တေယာက္ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ႏိုင္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေလးအနက္ထား စဥ္းစားသြားမယ္” ဟု ဦးကို ကိုႀကီး က ေျပာသည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း လူေပါင္း ၁၉၂ ဦး အသက္ဆံုးရႈံးခဲ့ရၿပီး ၂၆၅ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ကာ ေနအိမ္ေပါင္း ၈၆၁၄ လံုး ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ရခိုင္ႏွင့္ ဘဂၤါလီဟု သံုးစြဲထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္း ေနထိုင္လွ်က္ရွိသည့္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သင့္သူမ်ားကို ႏုိင္ငံ သားျဖစ္ေရးႏွင့္ မျဖစ္သင့္သူမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဆက္ လက္ေဆာင္ ရြက္ သင့္ေၾကာင္း စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္က အႀကံျပဳထားသည္။

ယင္း အခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးကိုကိုႀကီးက“ႏိုင္ငံသားဆိုရင္ ႏိုင္ငံအေပၚမွာ သစၥာေစာင့္သိဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အေၾကာင္း ေတြကို ႏိုင္ငံသား ေလွ်ာက္ ထား သူေတြ ေလးေလးနက္နက္ လက္ခံ လာေအာင္ အမ်ားႀကီး လုပ္ဖို႔ လို အပ္တယ္။ အစိုးရကလည္း ႏိုင္ငံသားအားလံုးကို ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး တန္းတူေပးဖို႔ လိုအပ္ တယ္။ ဒါမွ လစ္ဘရယ္ ျဖစ္လာမယ္၊ ႏုိင္ငံအေပၚ သစၥာေစာင့္ သိမႈေတြရွိလာမယ္။ လူမ်ိဳးစုေတြၾကားမွာ သဟဇာ တ ျဖစ္မႈေတြရွိလာမယ္” ဟု ဆက္လက္ေျပာသည္။

ယင္း အစီရင္ ခံစာကို အဖြဲ႔၀င္ ၂၅ ဦးပါ၀င္သည့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔က ၇ လၾကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ယေန႕ အမ်ားျပည္ သူသို႔ မီဒီယာမ်ားတဆင့္ ယေန႔ထပ္မံထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေျခစိုက္ လူ႕အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ အာရွေရးရာ လက္ေထာက္ ဒါ႐ိုက္ တာ ေဖလ္ေရာဘတ္ဆန္ကမူ ယခု အစီရင္ခံစာတြင္ “ယမန္ႏွစ္ ဇြန္လနဲ႕ ေအာက္တိုဘာလမွာ ျဖစ္ပြား ခဲ့တဲ့ လူသားထုအေပၚ က်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈနဲ႕ လူမ်ိဳးတုန္း သန္႕စင္မႈေတြအတြက္ တာဝန္ခံဖို႕ လိုအပ္ တာကို ေထာက္ျပေျပာဆိုမႈေတြ မပါဝင္ဘူး” ဟု ေျပာဆိုေၾကာင္း ေအပီသတင္းတပုဒ္က ေရးသား ထားသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ အပတ္ အဆိုပါ အဖြဲ႔က ယမန္ႏွစ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေသြးစြန္းေသာ အဓိ က႐ုဏ္းႏွင့္ အစုအၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို လူသားမဆန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး ျမန္မာ အာဏာ ပိုင္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက ရခိုင္ျပည္ရွိ မြတ္စလင္မ်ားကို “လူမ်ိဳး တုန္းသန္႕စင္ေရး” လုပ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲထားသည္။

ဧရာ၀တီ

ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈ၊ စာတတ္ေျမာက္မႈ မ်ားကိုလည္း သီးျခားထည့္သြင္း အႀကံျပဳ ထားသည္ (ဓာတ္ပံု – Reuters)

ေၾကးနီစီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းေရး ထပ္မံဆႏၵေဖာ္ထုတ္

Posted by drmyochit Monday, April 29, 2013, under | No comments


လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ ေဒသခံေတြက ဒီေန႔ ထပ္မံ ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္ခဲ့ ပါ တယ္။

ေၾကးနီ စီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ အနီးက ဆည္တဲ၊ ဇီးေတာ၊ အလယ္ရြာ၊ အလယ္ေတာ၊ ရြာသစ္ရြာနဲ႔ မိုးႀကိဳးျပင္ရြာက ေဒသခံ ၅၀၀ ေလာက္က အစိုးရထံကေန ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။

ဆႏၵျပရာမွာပါ၀င္တဲ့ အလယ္ေတာရြာက ေဒၚစႏၵာက “လက္ပန္းေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္းလံုး၀ ဖ်က္သိမ္း ေရး၊ ပုဒ္မ ၁၄၄ ဖ်က္သိမ္းေရး၊ မီးေလာင္ဗံုးတရားခံမ်ား အျမန္ဆံုးအေရးယူေဖာ္ထုတ္ေပးေရး၊ ေၾကးနီ စီမံကိန္း အတြက္ အသစ္ျပင္ ဆင္ခ်ဳပ္ ဆုိမယ့္ စာခ်ဳပ္အလိုမရွိ၊ ေလ်ာ္ေၾကးမယူတဲ့ လယ္ယာေျမ မ်ားေပၚမွာ ရွိတဲ့ အေဆာက္ အအံုနဲ႔ စြန္႔ပ စ္ပစၥည္းမ်ားကုိ အျမန္ဆံုးဖယ္ရွားေပးေရး၊ ကၽြန္ဇာတ္ လာခင္း မယ့္ ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီ အလိုမရွိ၊ တုိင္းျပည္ကုိ လက္ညႇိဳးထိုးေရာင္းစားေနတဲ့ ဦးပိုင္ကုမၸဏီအလုိမရိွဆုိတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္ သံ ၇ ရပ္နဲ႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနတယ္” လို႔ ေျပာျပပါတယ္။

အရင္ရက္ပိုင္းက လက္ပန္းေတာင္းေတာင္အနီး ထြန္တုံးတိုက္ပြဲေတြကို ေဒသခံေတြက ဆင္ႏႊဲခဲ့ၿပီး လုံၿခဳံ ေရး တပ္ဖြဲ႔ ေတြနဲ႔ အဓိကရုဏ္း ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။

ဒီအတြက္ ေဒသခံေတြကို ဖမ္းဆီးတာေတြ ရွိခဲ့သလုိ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္း ေဒသအတြင္းမွာ မတည္ မျငိမ္ျဖစ္ေအာင္ ဆူပူလႈံ႔ေဆာ္ေနတယ္လို႔ စြပ္စြဲျပီး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၈ ဦးကုိ စစ္ကုိင္းတုိင္း ရဲတပ္ ဖြဲ႔က ဧၿပီ ၂၈ ရက္ေန႔မွာ ဖမ္းဆီးမိန္႔ ထုုတ္ျပန္လုုိက္ပါတယ္။

ဒီလို ၀ရမ္း ထုတ္လုိက္တဲ့ အေပၚကို ေဒၚစႏၵာက သူ႔အျမင္ကုိ ခုလုိေျပာပါတယ္။

“၀ရမ္းထုတ္ခဲ့ရသူေတြကုိ ေဒသခံေတြက ကာကြယ္မွာပါ။ သူတို႔ ေၾကးနီစီမံကိန္းဆက္လုပ္ႏုိင္ဖို႔။ ၀ရမ္း ထုတ္ခံ ထားရတဲ့ ပြင့္လင္းအဖြဲ႔ကလူေတြဟာ ေဒသခံေတြကို ကူညီေပးေနသူေတြျဖစ္လို႔ က်မတုိ႔ကုိ ဆက္အ ကူ အညီမေပးႏုိင္ေအာင္ ၀ရမ္းထုတ္တာပဲ။”

ညေနပိုင္းမွာ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းေဒသက ရြာသား ၅၀၀ ေလာက္ဟာ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ အရ စီမံကိန္းရပ္ဆိုင္းေရးဆႏၵျပပြဲကို ဒီေန႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေညာင္ပင္ၾကီးရဲစခန္းကို သြား ေရာက္ၿပီး သူတုိ႔တေတြကို ဖမ္းဆီးဖို႔ အဖမ္းခံၾကပါတယ္။

ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဆႏၵျပပြဲမွာ သတင္းသြားယူေနတဲ့ ဒီဗြီဘီသတင္းေထာက္ ေဒၚတင္မာေဆြ ေျပာျပတာက

“ေညာင္ပင္ႀကီးရဲစခန္းကုိေရာက္ေတာ့ ရြာသား ၅၀၀ ေလာက္က သူတို႔ေတြဟာ ဟန္၀င္းေအာင္တုိ႔ကုိ လက္သင့္ခံ ထားတယ္၊ ထမင္းလည္းပုိ႔တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ကုိ အေရးယူပါ၊ ဖမ္းပါေျပာေတာ့. စခန္းမွဴး က အဲလိုဖမ္းလို႔မရဘူး၊ တရားခံေတြကုိ လာအပ္ပါလုိ႔ေျပာေတာ့ ရြာသားေတြက တရားခံေတြမဟုတ္လုိ႔ လာမ အပ္ႏုိင္ ဘူးလို႔ ျပန္ေျပာတယ္။ ၀မ္ေပါင္ဘက္ကုိသြားမလို႔လုပ္ေနတုန္းမွာ ရဲေတြကအင္အားသံုးၿပီး ျပန္ခုိင္း တယ္၊ ၀မ္ေပါင္ဘက္ မေရာက္ေသးဘူး။”

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဟာဗႏၶဳလ ပန္းၿခံ ေရွ႕မွာလည္း ျပည္သူ႔အက်ဳိးေဆာင္ကြန္ရက္က ဦးေဆာင္ၿပီး ေၾကးနီစီမံ ကိန္း လႈပ္ရွား မႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထားသူေတြ ျပန္လႊတ္ေပးေရး၊ ေတာင္သူလယ္သမားေတြနဲ႔ ျပည္သူ႔ အက်ဳိး ေဆာင္ ကြန္ရက္၀င္ အသီးသီးတုိ႔ကုိ ၀ရမ္းထုတ္ထားတဲ့အေပၚ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီဗြီဘီ၊ ဧၿပီ ၂၉၊ ၂၀၁၃

ဆည္တည္းရြာ ဆႏၵျပမႈ ဦးေဆာင္သူ ၃ ဦးကို အမႈဖြင့္လိုက္ၿပီ

Posted by drmyochit Monday, April 29, 2013, under | No comments


လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္း လယ္ေျမမ်ားကို ေရာင္းခ် ေပါင္ႏွံျခင္းမျပဳရ ဆိုသည့္ စာမ်ားကို ယင္းေဒ သရွိ အိမ္တုိင္းတြင္ ဤသို႔ ကပ္ထားသည္ (ဓာတ္ပံု – မန္းသားေလး / ဧရာဝတီ)

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ဆည္တည္း ေက်းရြာတြင္ ဆႏၵျပရာ၌ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားသူ ၃ ဦးကို အမႈဖြင့္လုိက္ၿပီ ျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိ ေနေသာ ပါဝင္ဦးေဆာင္သူ မ်ားကိုလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆားလင္းႀကီး ရဲစခန္းမွ သိရသည္။

ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ေျမေနရာအတြင္း ေဒသခံမ်ားက ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ဝင္ေရာက္ ထြန္ ယက္ စိုက္ ပ်ိဳးမႈ ျပဳလုပ္ ခဲ့ၿပီး အၾကမ္း ဖက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္ ဆုိသည့္ စြပ္စြဲမႈမ်ားႏွင့္ ဆားလင္း ၾကီးၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း မွ တရားခံဟု ယူဆရသူ ၃ ဦးကို အမႈေပါင္း ၄ ခုႏွင့္ အမႈဖြင့္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဖမ္းဆီး ခံရသည့္အထဲတြင္ ရန္ကုန္ ျပည္သူ႔ အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ရက္မွ ကိုေအာင္စုိးႏွင့္ ရြာသားႏွစ္ဦး ပါ၀င္ သည္။

၎တုိ႔ကုိ ပုဒ္မ ၃၃၃ (တာ၀န္၀တၱရား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းကို နာက်င္ေစမႈ)၊ ၄၄၇ (စီမံကိန္း ဧရိယာအတြင္း ေက်ာ္နင္းမႈ)၊ ၁၄၃ (ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္ စုေ၀းမႈ)၊ ၃၄ (အႀကံအစည္ တခု ကို အထေျမာက္ေစရန္ တဦးထက္ပုိေသာ လူမ်ား စုေဝးမႈ) စသည့္ အမႈမ်ားႏွင့္ ဆားလင္းႀကီး တရားရုံး တြင္ အမႈဖြင့္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ လက္ပန္းေတာင္း လယ္ေျမကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စီမံကိန္းေဒသအတြင္း မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေစ ရန္ ေနာက္ ကြယ္မွ ႀကိဳးကိုင္ေစခုိင္းသူဟု ရဲဌာနက သတ္မွတ္သူ ၈ ဦးကို ဖမ္းဆီးအေရးယူရန္ စစ္ကိုင္း တိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္လုိက္ၿပီ ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ၁ ဦးကို ဖမ္းဆီးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

“ဖမ္း၀ရမ္း ထုတ္ထားတဲ့ တရားခံေတြကုိ ဖမ္းမိဖုိ႔အတြက္ က်ေနာ္တို႔ တရားဥပေဒနဲ႔ အညီ ၀င္ေရာက္ ရွာေဖြ ဖမ္းဆီး ေဆာင္ရြက္ သြားမွာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ အဓိကရုဏ္း ျဖစ္စဥ္တုန္းကလည္း ေဒသခံ လယ္ သမား ေတြက တားျမစ္ ထားတဲ့ ေျမေနရာကုိ က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါကို က်ေနာ္က သုံးႀကိမ္သုံးခါ ေအာ္ၿပီး တားျမစ္ ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္” ဟု မုံရြာခရိုင္ရဲမႉး ဦးတင္ထြန္းက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ၎က တားျမစ္သည့္သေဘာ ေအာ္ေျပာေနခ်ိန္တြင္ပင္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္ ကြန္ရက္မွ ကိုေအာင္ စိုးက ေဒသခံ လယ္သမားမ်ားအား ရဲမႉးစကား နားမေထာင္ဘဲ ေရွ႕ကို ဆက္တိုးရန္ ေနာက္မွ ေျပာဆုိ သျဖင့္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု ဆုိသည္။

“ရဲမႉးစကား နားမေထာင္နဲ႔ ဆက္တိုးဆိုၿပီး ေအာင္စိုးက ေနာက္ကေန ေျပာလို႔ မျဖစ္သင့္တာေတြ ျဖစ္ခဲ့ရ တာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔က ေအာင္စိုးကို ၀င္ဖမ္းရတာပါ” ဟု သူက ေျပာသည္

၂၅ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အဓိကရုဏ္းအသြင္ ေဆာင္ေသာ ျဖစ္စဥ္မွာ ကိုေအာင္စုိးကုိ ၀င္ေရာက္ ဖမ္းဆီး သျဖင့္ ေဒသခံမ်ားက လက္မခံဘဲ ကိုေအာင္စိုးကုိ ျပန္လည္ဆြဲေခၚရာမွ ႏွစ္ဘက္ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ကာ ႏွစ္ဘက္စလုံး ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ား ျပင္းထန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾက သည္။

ဖမ္း၀ရမ္း ထုတ္ ခံရ သည့္ အက်ိဳးေဆာင္မ်ား အေပၚ ရဲမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈကုိ ဆည္တည္းရြာမွ ရြာခံမ်ား က လက္မခံၾကေပ။

“က်မတုိ႔က ဥပေဒကို နားမလည္ဘူး။ သူတုိ႔က ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းရာေတြကုိ က်မတုိ႔ကုိ ရွင္း ျပႏိုင္ တယ္။ ေဒသခံေတြက ကိုယ္တုိင္မပါဘဲ က်မတုိ႔ကုိ ဘယ္သူကမွ ေျမႇာက္ေပးလုိ႔ မရပါဘူး။ က်မတုိ႔ ေဒသခံ ေတြနဲ႔ ဒီ အဖြဲ႕စည္းေတြက စိတ္ထပ္တူညီမွ် ခံစားခ်က္ျခင္း တူလို႔ ဒီလို လုပ္ေဆာင္ၾကတာပါ” ဟု ဆည္ တည္း ရြာသူ မ၀င္း၀င္းေဌးက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔ အက်ိဳးေဆာင္ ကြန္ရက္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ တျခားအဖြဲ႔စည္းမ်ားမွ ဖမ္း၀ရမ္း ထုတ္ထားသူမ်ားကို ဆည္ တည္းရြာ အတြင္း ၀င္ေရာက္ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ ဆုိေသာေၾကာင့္ ရြာတြင္ ကင္းမ်ား ခ်ထား ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ အက်ိဳးေဆာင္ ကြန္ယက္မွ ကိုဗထူးက ဆုိသည္။

ဆည္တည္းေက်းရြာရွိ ေဒသခံမ်ားက ၎တို႔ ေလ်ာ္ေၾကးမယူခဲ့သည့္ လယ္ေျမမ်ားတြင္ ဧၿပီ ၂၅ ရက္ေန႔က ဝင္ေရာက္ ထြန္ယက္ရာမွ ရဲမ်ားက အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံမ်ားထံ ေရာက္ ရွိေနသည့္ ရန္ကုန္ ျပည္သူ႔ အက်ိဳးေဆာင္ ကြန္ရက္မွ ကိုေအာင္စုိးကို ၀င္ေရာက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ေဒသခံ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚရာတြင္လည္း ေဒသခံမ်ားကို မီးခိုး ဗုံးမ်ား၊ ေသနတ္မ်ား၊ ရာဘာဒုတ္၊ ဒိုင္းမ်ား သံုး၍ ရိုက္ႏွက္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံမ်ား ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္ ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။

အဆုိပါ အဓိကရုဏ္း ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေဒသခံ ၂၀ ထက္မနည္း ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ၿပီး ၃ ဦး အတြင္းလူနာျဖစ္ ေဆးကု သမႈ ခံယူခဲ့ရသည္။ ေဒသခံတဦးမွာ လက္ေမာင္းတြင္ ေသနတ္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ၿပီး မုံရြာေဆးရုံတြင္ ေဆးကု သမႈ ခံယူလွ်က္ ရွိသည္။ရဲမ်ားဘက္တြင္လည္း ၁၅ ဦး ဒဏ္ရာရရွိကာ ၃ ဦးမွာ ဆားလင္း ၾကီးၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းတြင္ ေဆးကုသမႈ ခံယူလွ်က္ ရွိသည္။

ဒဏ္ရာရရွိသည့္ ရဲ ၃ ဦးကို ဧရာ၀တီမွ ကိုယ္တုိင္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံၿပီး ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေမးျမန္း ခဲ့ေသာ္လည္း အထက္မွ ေျဖၾကားခြင့္ အမိန္႔ မရရွိသည့္အတြက္ မေျဖၾကားရဲေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဓာတ္ပုံ ရိုက္ ယူရာတြင္လည္း တာ၀န္ရွိ ရဲမႉးက တားျမစ္ ခဲ့သည့္အတြက္ မွတ္တမ္း မယူခဲ့ရေပ။ သုိ႔ေသာ္ လည္း ရဲ တဦးမွာ ညဘက္ မ်က္လုံးေအာက္တြင္ ေလးခြ မွန္ထားသည့္ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ၆ ခ်က္ ခ်ဳပ္လုိက္ ရေၾကာင္းႏွင့္ က်န္တဦးမွာ ေနာက္ေစ့ ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ ဘယ္ဘက္ မ်က္လုံးအထက္ နဖူးတြင္ ထိခုိက္ ဒဏ္ရာ တုိ႔ ျပင္းထန္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာတြင္ ေရွ႕မွ တားျမစ္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည့္ မုံရြာခရိုင္ရဲမႉး ဦးတင္ထြန္းမွာလည္း ညာဘက္ဒူးဆစ္တြင္ ျပင္းထန္သည့္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

“က်ေနာ္က တားျမစ္ဧရိယာမွာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လယ္သမားေတြကို ဖယ္ရွားေပးဖုိ႔ သုံးႀကိမ္ ေအာ္ၿပီး သတိေပး ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ရြာသားေတြက ရဲေတြကို ခဲနဲ႔ စၿပီး ပစ္ပါတယ္။ က်ေနာ့္ဆီလာတဲ့ ခဲေတြ ကို ရဲသားႏွစ္ဦးက ဒိုင္းေတြနဲ႔ ကာေပးလို႔ ခဲေတြက မ်က္ႏွာကုိ မမွန္တာပါ” ဟု ခရိုင္ရဲမႉးက ေျပာ သည္။

ဆည္တည္း ေက်းရြာမွ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိေသာ ေဒသခံမ်ားက မုံရြာေဆးရုံသုိ႔ သြားေရာက္ မကုသရဲေၾကာင္း၊ သြားေရာက္ ကုသသည့္ အခါတြင္ ရဲမ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ နီးစပ္ရာ ေဆးပညာ နားလည္သူမ်ားႏွင့္သာ ျပသ ေနရေၾကာင္း ဆည္တည္းရြာသူ မ၀င္း၀င္းေဌးက ဆုိသည္။

“က်မတို႔  ရြာက ရဲဆုိရင္ကုိ တအား မုန္းေနၾကၿပီ။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ သူတို႔ေတြက က်မတုိ႔ကုိ အရမ္း ႏွိပ္စက္ တယ္။ ေနာက္ၿပီး မဟုတ္မမွန္ စကားေတြကိုလည္း ေျပာဆုိၾကတယ္။ အခုကိစၥမွာလည္း ရဲေတြက က်မတုိ႔ လက္ေတြကုိ တုတ္ေတြနဲ႔ ရိုက္တယ္။ ေပါင္ႏွစ္လုံးၾကားထဲ ေခါင္း၀င္ခိုင္းၿပီး ေနာက္ေၾကာကို တအုန္း အုန္းနဲ႔ ထုတာ” ဟု သူက ေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ၎က ရဲမ်ားသည္ မီးသတ္ပိုက္ထဲသုိ႔ ဓာတ္ဆီမ်ား ထည့္ၿပီး ျဖန္းပက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ ေၾကာင္း၊ ပထမ ျဖစ္စဥ္ ရွိခဲ့သည့္ အတြက္ ၎တုိ႔က မီးသတ္ကားကုိ ေလးခြႏွင့္ ပစ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔ လူအုပ္ၾကားထဲသို႔လည္း မီးခိုးဗုံး ႏွစ္လုံး ပစ္သြင္းေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။

“တကယ္လုိ႔သာ က်မတုိ႔က လက္ဦးမႈ မရရွိဘူးဆုိရင္ မီးခိုးဗုံးနဲ႔ မီးသတ္ပိုက္က ဓာတ္ဆီေတြ ေပါင္းၿပီး အခုဆို ေသေလာက္ ပါၿပီ” ဟု မ၀င္း၀င္းေဌးက ေျပာသည္။

မ၀င္း၀င္းေဌး ေျပာဆုိမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆားလင္းႀကီး စခန္းမႉး ဦးလွေငြက လံုးဝမဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းဆန္ ျပီး ရဲမ်ား အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္နည္းကို အသံုးမျပဳေၾကာင္း၊ မီးသတ္ကားမွာ လူစုလူေဝးျပဳျခင္းကို ၿဖိဳခြင္း ရန္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ရွင္းျပသည္။

“မီးသတ္ပုိက္က ေရေတာင္ မထုတ္ရေသးဘူး။ ကားကို ေလးခြေတြ ခဲေတြနဲ႔ ပစ္လုိ႔ မီးသတ္ကားလည္း ထြက္ေျပး သြားရတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ဘက္က မီးခုိးဗုံး မသုံးပါဘူး။ သူတုိ႔ဘက္ကပဲ ပုလင္းထဲကုိ ဓာတ္ဆီ ထည့္ၿပီး မီးစနဲ႔ပစ္လို႔ မီးေတြ ေလာင္ရတာပါ။ တကယ္တမ္း ရဲေတြက ၀ိုင္းလုပ္ရင္ လုပ္လို႔ရတာေပါ့။ က်ေနာ္ တို႔က လူအင္အားသုံးၿပီး ၿဖိဳခြင္းတယ္ဆုိတာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု သူက ဆုိသည္။

ဆည္ တည္း ရြာသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ တရား၀င္ ဆႏၵျပသည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ သူမ်ား ဘက္မွ လက္ခံ၍ ရေၾကာင္း၊ ၂၅ ရက္ေန႔က တားျမစ္ဧရိယာတြင္ ဝင္ေရာက္ လယ္ထြန္ သည္ကို ရဲ မ်ားက တားျမစ္ ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆားလင္းႀကီး ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေက်ာ္ေသာင္က ေျပာ သည္။

“တကယ့္တကယ္ အဲဒီလယ္ေတြက ဦးပုိင္အမည္ မေပါက္ေသးတဲ့ လယ္ယာေျမေတြ။ အဲဒီအေပၚမွာ သူတို႔ က ထြန္ၾကတာ။ က်ေနာ္တို႔က လယ္ယာေျမ ေလ်ာ္ေၾကးကို အားလုံး တေျပးညီ ေပးၿပီးၿပီ။ ယာေျမ တဧက ကုိ က်ပ္ ၁၀ သိန္း ေပးထားတယ္” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ဧၿပီ ၂၇ ရက္ေန႔အထိ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးထားသည့္ေျမ ၂၀၃၁ ဧက ျဖစ္ၿပီး ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၂၀၆၈၀. ၈၁ ထုတ္ ေပးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာဝတီမွ စံုစမ္း သိရွိရသည္။

လက္ပန္းေတာင္း ေဒသတြင္ ေဒသခံမ်ား လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ေနသည့္ ေျမဧက ၇၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ယင္းေျမ ဧက ၇၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ကာ စီမံကိန္း တားျမစ္နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေဆာင္ ရြက္ လွ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္ လယ္ထြန္ စုိက္ပ်ိဳးစရာ လုပ္ကြက္မ်ား မရွိေတာ့သည့္အတြက္ အစုိးရ ကို နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံႏွင့္ ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ ရွိေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာ သည္။

လက္ပံေတာင္း တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔မွ ကုိမင္း ကုိႏုိင္က “ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ထားတဲ့ ဧရိယာလုိ႔ အေၾကာင္းျပၿပီး လယ္မထြန္ရဘူး ဆုိတာေတာ့ သိပ္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ႏွစ္ဖက္စလုံး ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း လုပ္ဖုိ႔လုိတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ရွိ ေက်းရြာ ၂၆ ရြာမွ ေဒသခံ အင္အား ၅၀၀ ေက်ာ္တို႔ သည္ တရား ၀င္ ဆႏၵ ျပခြင့္ ရရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

From: ဧရာ၀တီ

ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္း သေဘၤာႏွစ္စီးတိုက္မိက်ပ္သိန္း ၅၀၀၀ တန္ဆီတင္သေဘၤာျမဳပ္

Posted by drmyochit Monday, April 29, 2013, under | No comments

ရန္ကုန္- စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ ဆီတင္သေဘၤာႏွင့္ ကားမ်ားတင္ေဆာင္လာေသာ သေဘၤာတစ္စီး တုိက္မိကာ က်ပ္သိန္း ၅၀၀၀ ခန္႔ တန္ဖိုးရွိ ဆီတင္သေဘၤာမွာ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းအနီး ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္း နစ္ျမဳပ္ သြားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းမွ စကၤာပူဆိပ္ကမ္းသို႔ျပန္ေသာ ကားတင္သေဘၤာ ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္မွ ရန္ကုန္သို႔ ျပန္၀င္လာသည့္ ျမန္ေအာင္ဆီတင္ သေဘၤာတို႔သည္ ညေန ၃ နာရီခန္႔တြင္ တိုက္မိခဲ့ၿပီး ျမန္ေအာင္ သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္ ခဲ့ သည္ဟု စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဌာနတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

နစ္ျမဳပ္ခဲ့ေသာ ျမန္ေအာင္သေဘၤာသည္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ပုိင္သေဘၤာျဖစ္ၿပီး ဆီတင္ေျခာက္စီးအနက္ တစ္စီးျဖစ္ ကာ တန္ေၾကးအားျဖင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြသိန္း ၅၀၀၀ ခန္႔တန္ဖုိးရွိေၾကာင္း စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရ ရွိသည္။

“မွားတာက ဆီတင္သေဘၤာကမွားတာ။ ႏုိင္ငံျခားသေဘၤာႀကီး ေတြက လမ္းေၾကာင္းမွန္ရင္ ဖယ္ ေပးေလ့မ ရွိဘူး” ဟု ယင္းဆိပ္ကမ္းအနီးရွိ သမန္ေမာင္း သူ တစ္ဦးက သူ၏အျမင္ကို ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္း သဲေသာင္မ်ားေၾကာင့္ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာမ်ားသည္ အလြယ္တကူေရွာင္တိမ္း ရန္ခက္ခဲေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

နစ္ျမဳပ္ခဲ့ေသာ ျမန္ေအာင္ ဆီတင္သေဘၤာတြင္ပါရွိသည့္ သေဘၤာသား ၁၇ ဦးအား အနီးရွိေရ တပ္စစ္ သေဘၤာမွ အခ်ိန္ မီ ကယ္တင္ႏုိင္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ လူအေသ အေပ်ာက္ မရွိေၾကာင္း စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ ရွိသူ တစ္ဦးက ဆုိသည္။ ဆီတင္သေဘၤာသည္ ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ ဆီမ်ားခ်ထားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္သို႔ ျပန္အ ၀င္တြင္ လက္က်န္ဆီမပါေတာ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

From: 7 Day News Journal

ဆင္းတုရွိခိုးတာ အက်ိဳးရွိသလား..(ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္) ဗုဒၶဘာသာတိုင္းသိသင္႔ပါတယ္

Posted by drmyochit Monday, April 29, 2013, under | No comments

ေဂါတမ ၿမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ စံလြန္သြားတာ ႏွစ္ ၂၅၀၀ ေက်ာ္ၿပီ။ မရွိေတာ့တဲ့ ၿမတ္စြာ ဘုရားကို ဆည္းကပ္ ကိုးကြယ္လို႔ ရေသးသလား။ ကိုးကြယ္ေန လို႔ေကာ အက်ိဳး ရွိပါမလား။

ဗုဒၶ ဘာသာက ဆင္းတုေတြ၊ ရုပ္ပံုပန္းခ်ီကားေတြကို ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာလား..ဆင္းတုေတြ ရုပ္ပံုေတြကို ရွိခိုး ကိုးကြယ္ေနလို့ ဘာအ က်ိဳးရွိမွာလဲ။

ဒါေတြက အေနာက္ႏိုင္ငံသားေတြ ဘာသာၿခား ေတြေမး တက္တဲ့ ေမးခြန္းေတြပဲ။

ေဂါတမ ၿမတ္စြာဘုရားဟာ ပရိနိဗၺာန္ စံလြန္သြားၿပီ ၿဖစ္ေပမဲ့ သူေဟာၾကားထားတဲ့ တရားအဆံုးအမေတြက ပကတိ အတိုင္း ရွိေနၾက တုန္းပဲ။ သူဘုရားၿဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့တာ အခုလို တရားအဆံုးအမကုိ ေဟာၿပ ဖို့ပဲ။ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားကို ညႊန္ၿပေပးခဲ့ဖို့ပဲ။

ဒါေတြက အခု အကုန္ရွိေနေသးတာမို့ ဒီတရားေတာ္အတိုင္း လိုက္နာက်င့္ၾကံ အားထုတ္ရင္း ၿမတ္ ဗုဒၶ ရွိစဥ္တုန္း ကလိုပဲ ထပ္တူ ထပ္မွ် အက်ိဳး ထူးမ်ားကို ခံစား ရပါတယ္။ နိဗၺာန္ ခ်မ္းသာ ကိုလည္း မ်က္ေမွာက္ၿပဳႏိုင္ ပါတယ္။

ဗုဒၶၿမတ္စြာ ပရိနိဗၺာန္မစံမီမွာ ဗုဒၶကိုယ္စား ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ဖို့အတြက္ ေစတီ ၄ မ်ိဳးကို သတ္မွတ္ ေပးေတာ္ မူခဲ့တယ္။

ဓာတုေစတီ… ဗုဒၶရဲ့ ရုပ္ကလပ္ေတာ္ကို မီးသၿဂိၤုဟ္တဲ့အခါ က်န္ရစ္တဲ့ ဓါတ္ေတာ္မ်ားကို ဘုရားရွင္ ကိုယ္စား ကိုးကြယ္ႏိုင္တယ္။

ဓမၼေစတီ… ဗုဒၶၿမတ္စြာ ၄၅ ႏွစ္တိုင္တိုင္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တဲ့ ပိဋကတ္သံုးပံု၊ မဂ္ေလးတန္၊ ဖိုလ္ေလး တန္နဲ့ နိဗၺာန္တရားတို့ကို ဘုရားရွင္ကိုယ္စား ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ႏုိင္တယ္။

ဥဒၵိႆေ စတီ… သက္ေတာ္ထင္ရွား ၿမတ္ဘုရားကို ရည္မွန္းၿပီး ေရးသားတဲ့ ပံုေတာ္၊ ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ေတြ၊ သစ္သား ဆင္စြယ္ စသည္တို့ကို ထုလုပ္ထားတဲ့ ဆင္းတုေတြ၊ အုတ္၊ သဲ၊ အဂၤေတ စသည္တို့ၿဖင့္ တည္ေဆာက္ ထားတဲ့ ေစတီပုထိုးေတြ၊ ဒီအရာေတြအားလံုးကို ဘုရားရွင္ကိုယ္စား ရွိခိုးပူေဇာ္ႏုိင္တယ္။

ပရိေဘာဂေစတီ… မဟာေဗာဓိပင္ အပါအ၀င္ ဘုရားရွင္ အသံုးၿပဳေတာ္မူခဲ့တဲ့ သပိတ္၊ သကၤန္း၊ ေတာင္ေ၀ွးစသည္တို့ကိုလည္း ဘုရားရွင္ကိုယ္စား ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ႏိုိင္တယ္။

အဲဒီေတာ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားက ၿမတ္ဗုဒၶရဲ့ ပံုေတာ္ပန္းခ်ီကားေတြ၊ ဆင္းတုေတြကို ရွိခိုးပူေဇာ္တာဟာ ဥဒၵိႆေစ တီအၿဖစ္ ရည္မွန္းၿပီး ရွိခိုးပူေဇာ္ၿခင္းၿဖစ္တယ္။ ပန္းခ်ီကားအေနနဲ့ ရုပ္ထု၊ ဆင္း တုေတာ္မ်ား အေနနဲ့ ရွိခိုးပူေဇာ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။

ဥပမာ… ကြယ္လြန္သြားၿပီးတဲ့ မိဘမ်ားရဲ့ဓါတ္ပံုကို ရွိခိုးကန္ေတာ့ေနတဲ့သူဟာ စကၠဴဓာတ္ပံုကို ရွိခိုးကန္ ေတာ့ေန တာမဟုတ္ဘူး။ သူ့မိဘကို ရည္မွန္းၿပီး ရွိခိုးကန္ေတာ့ေနၿခင္းၿဖစ္တယ္။ မိဘဓာတ္ပံုက အသက္ ထင္ရွား ရွိစဥ္ အခါက မိဘတုိ့ရဲ့ ရုပ္ပံုကိုထင္ၿမင္လာေအာင္ အေထာက္အပံ့ၿပဳတယ္။ မိဘရဲ့ ဂုဏ္ေက်း ဇူးေတြ ထင္ေပၚ လာေအာင္ ေက်းဇူးၿပဳေပးတယ္။

စကၠဴဓာတ္ပံုကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး မိဘတို့ရဲ့ တကယ့္ရုပ္သြင္နဲ့ မိဘတို့ရဲ့ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ား ေပၚလြင္လာေအာင္ ၾကည့္ရွူရ သလို ဘုရားပန္းခ်ီ၊ ရုပ္ထု၊ ဆင္းတုမ်ားကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး ၿမတ္စြာဘုရားရဲ့ တကယ့္ရုပ္သြင္နဲ့ ဂုဏ္ေတာ္ မ်ား၊ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားေပၚလြင္ေအာင္ ၾကည့္ရွုၾကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ပံုေတာ္၊ ဆင္းတုေတာ္တိုဟာ အေထာက္အပ့ံ ပစၥည္းမွ်သာၿဖစ္တယ္။ ပံုေတာ္၊ ဆင္းတုေတာ္ေတြ မရွိဘဲႏွင့္ လဲ ၿမတ္စြာဘုရားရဲ့ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို ရည္မွန္းၿပီး ရွိခိုးပူေဇာ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၿမတ္စြာ ဘုရား သက္ေတာ္ ထင္ရွား ရွိစဥ္အခါကလည္း ဘုရားဂုဏ္ေတာ္မ်ားကိုသာ ရည္မွန္းၿပီး ပူေဇာ္ရပါတယ္။

ၿမတ္စြာဘုရားရဲ့ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားဆီသို့ စိတ္ေရာက္တာခ်င္းတူရင္ အက်ိဳးေက်းဇူးကလည္း တူမွာပဲ။ ဂုဏ္ေတာ္မ်ား စုေပါင္းထားတဲ့ ဘုရားရွင္ကို ဉာဏ္နဲ့ၿမင္ေအာင္ အာရံုၿပဳရမယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဆိုတာ ရုပ္ပံု၊ ရုပ္ထုေတြကို ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါက မသိ၊ နားမ လည္ သူေတြ ရဲ့ လြဲလြဲမွားမွား စြပ္စြဲမွုမ်ားသာ ၿဖစ္ပါတယ္။

ဗုဒၶဘာ သာ၀င္ေတြ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ေနတာက အရဟံအစ ဘဂ၀ါအဆံုး အတုမရွိတဲ့ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားရဲ့ ပိုင္ရွင္ၿဖစ္ တဲ့ ဗုဒၶဘုရား၊ ထုိၿမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားညႊန္ၿပခဲ့တဲ့ မဂ္ေလးတန္၊ ဖိုလ္ေလးတန္ နိဗၺာန္ ပရိယတ္ လို့ဆို တဲ့အတုမရွိ ၿမင့္ၿမတ္တဲ့ ဓမၼတရား၊ သစၥာေလးပါး ၿမတ္တရားကို သိၿမင္ၾကၿပီးတဲ့ အရိယာ သံဃာ မ်ားနဲ့ ၿမတ္စြာဘုရားရဲ့ အဆံုးအမဩ၀ါဒအတုိင္း က်င့္ၾကံေနၾကတဲ့ သမုတိသံဃာ၊ ဒီဘုရား၊ တရား၊ သံဃာလို့ ဆိုအပ္တဲ့ ရတနာၿမတ္သံုးပါးပါပဲ။

ဒီလို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ထိုက္တဲ့ အၿမတ္ဆံုးရတနာ သံုးပါးဆိုတာ အၿခားဘယ္မွာ ရွာေဖြလို့ ရႏိုင္ပါေတာ့ မလဲ။

---------------------------------------
(ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္)

အႏွိႈင္းမဲ႔စာတိုေပစမ်ား

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(ေျမာက္ပိုင္း)တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ မိုင္းရႈးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားအား အတင္း အဓမၼ ႏွင္ထုတ္ေန

Posted by drmyochit Monday, April 29, 2013, under | No comments

ယခုႏွစ္မတ္လမွစ၍ ၀မ္ဟိုင္း အေျခစိုက္ ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပိုင္း) အဖြဲ႕သည္ ရွမ္းျပည္ နယ္၊ မိုင္းရႈး ၿမိဳ႕ နယ္ အတြင္းေနထိုင္ၾကေသာ ဗမာ လူမ်ိဳး မ်ားအား အတင္း အဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းခိုင္းျခင္း၊ ဖမ္း ဆီးျခင္း မ်ားေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံ မ်ားထံမွ ၾကားသိရပါတယ္။ ၎သတင္းႏွင့္ ပတ္ သက္ ၍ေဒသခံ မ်ားအား ေမးျမန္း ခ်က္အရ ယခုႏွစ္ အေစာ ပိုင္းမွစ၍ ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပိုင္း) တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ မတ္လ( ၄) ရက္ေန ႔မွ တြင္ မိုင္းရႈးၿမိဳ႕နယ္၊ လိြဳင္ေဆာင္ေထာက္ေဒသ၏ေျမာက္ဘက္ (၇)မိုင္ခန္႔အကြာရွိ ေက်ာက္ျဖဴ ေတာင္ေက်း ရြာမွ ရြာသူ/ရြာသားမ်ားအား (၇)ရက္အတြင္း မိမိတို႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ေနရာေဒ သ အသီး သီး သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ ရန္ႏွင့္ အၿပီးမေရႊ႕ပါက က်န္ရွိေနေသာေနအိမ္မ်ားအား မီးရိႈ႕ဖ်က္ ဆီးပစ္ မည္ ဟုေျပာ ၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါ တယ္။

ဧၿပီလ (၄)ရက္ေန႔တြင္လည္း မိုင္းရႈးၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္(၂)၊ နယ္ေျမ(၆)တြင္ ေနထိုင္ေသာ ဦး၀င္းႀကိဳင္ (အဖ) ဦးေအး၊ ဗမာ/ဗုဒၶသည္ မိုင္းရႈးၿမိဳ႕မွ လိြဳင္ေဆာင္ေထာက္ေဒသသို႔ သားစားၾကက္ မ်ားပို႔ရန္ သြား ေရာက္ခဲ့ရာမွ ပါခ်ီေက်းရြာအေက်ာ္ ေတာင္ကုန္းအတက္တြင္ ဆိုင္ကယ္ပ်က္၍ျပင္ေနစဥ္ SSPP/SSA အဖြဲ႕ မွ ေရာက္ရွိလာၿပီး ၎အဖြဲ႕မွ ဦး၀င္းႀကိဳင္အား ရွမ္းဘာသာစကားျဖင့္ေမးျမန္းရာ နားမ လည္ သျဖင့္ ဖမ္းဆီး ကာပံုဆန္ေက်းရြာ၌ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေၾကာင္း၊ ယခုအထိျပန္မလႊတ္ေသးေၾကာင္း သိရွိရ ပါ တယ္။

အဆိုပါ အဖြဲ႕သည္ ပါခ်ီေက်းရြာႏွင့္ ပန္ငေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားအား ၎ေ က်း ရြာ မ်ားမွ ေမာင္းထုတ္ေရႊ႕ေျပာင္းခိုင္းသည့္စာအား ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏လက္မွတ္၊ တံဆိပ္ တံုး မ်ား အသံုး ျပဳ၍ေရႊ႕ေျပာင္းခိုင္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ဧၿပီလ(၈)ရက္ေန႔တြင္ ပါခ်ီေက်းရြာသို႔ထပ္မံေရာက္ရွိလာၿပီး ၎ရြာမွေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္းထားေသာ ဗမာလူ မ်ိဳးမ်ား အား ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းရွိ/မရွိ လိုက္လံစစ္ေဆးေၾကာင္း၊ ဗမာလူမ်ိဳးျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ေရႊႏွင့္ ဇနီးေဒၚေ အးေအးျမင့္ တို႔သည္ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမရွိေသးသျဖင့္ ၎တို႔မွ ေဒၚေအးေအးျမင့္အား ဘာလူမ်ိဳး လဲေမး ျမန္းေၾကာင္း ကခ်င္ လူမ်ိဳးဟု ေျပာသျဖင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းကိုေတာင္းယူၾကည့္ရာ အိမ္ေထာင္စု စာရင္း တြင္ ဗမာဟုေရးထား သျဖင့္ (၂)နာရီအတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ပါခ်ီေက်းရြာတြင္ ဗမာအိမ္ေထာင္စု (၁၁)စု ရွိၿပီး ဧၿပီလ(၈)ရက္ေန႔မွစ၍ အိမ္ေထာင္စုအားလံုး မိုင္း ရႈးၿမိဳ႕ႏွင့္ လြယ္ေဆာင္ေထာက္သို႔ေျပာင္းေရႊ႕သြားေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ SSPP/SSA တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ လမ္း မေပၚ တြင္ ျဖတ္သန္းသြားလာေသာ ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ ကားမ်ားအားလည္း စစ္ေဆးၿပီးဗမာလူမ်ိဳးမ်ား ပါ/မပါ ေမးျမန္း ေၾကာင္း၊ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါက ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆိုင္ကယ္မ်ားအား ရွာေဖြ စစ္ေဆးေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ဧၿပီလ(၁၁)ရက္ေန႔တြင္လည္း မိုင္းရႈးၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ေတာင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ နမ့္ေတာင္ေက်းရြာရွိ ဦးစံ၀ိ၏ အ ခ်ိဳေျခာက္ စက္ရံုမွ ဗမာအလုပ္သမားမ်ားအား ရိုက္ႏွက္ေမာင္းထုတ္ခဲ့ၿပီး ၎ေက်းရြာရွိ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား အား အျမန္ဆံုးေျပာင္းေရႊ႕ရန္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

အထက္ပါသတင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး SSPP/SSA အဖြဲ႕မွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသး ေၾကာင္းႏွင့္ ဗမာစစ္တပ္ကလည္း သႀကၤန္အၿပီးထိ ၎ျပႆနာအား ထိထိေရာက္ေရာက္ဟန္႔ တားထိန္း သိမ္း တာမ်ိဳး မေတြ႕ရေသးေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အထက္ပါကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ ေလ့လာသူတစ္ဦးကေတာ့ “ ဒီသတင္း မွန္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ SSPP/SSA ကမလုပ္သင့္တဲ့ကိစၥဘဲ၊ လူမ်ိဳးေရးျပႆနာျဖစ္ေအာင္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ ဖန္တီးေနတယ္လို႔ ယူဆရမယ္၊ တန္႔ယန္း/မိုင္းေကာင္ဘက္မွာ ၿပီးခဲ့ တဲ့ေဖေဖာ္ ၀ါရီ လက တည္းက ဗမာစစ္တပ္နဲ႔ စစ္ေရးတင္းမာမႈေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္ျဖစ္ေနတာ အခုထိ မၿပီးေသးဘူး၊ မိုင္းရႈးျပႆ နာကို ဗမာ စစ္တပ္က အင္အားသံုးၿပီး၀င္ရွင္းရင္ ပဋိပကၡကပိုႀကီးသြားႏိုင္တယ္၊ ဒီလိုဆို ရင္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးက ပိုၿပီး အလွမ္း ေ၀းသြားႏိုင္တယ္ ” ဟုမွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါတယ္။

စစ္စံျမတ္

Credit to:Myanmar Online News

ျမန္မာ အမ်ိဳး သမီးမ်ား သတိျပဳႏိုင္ရန္ ကာယိေၿႏၵေႏွာက္ ယွက္မႈ ေတြကိုဥပေဒ အရအေရးယူႏုိင္ရန္ ( ဥပေဒ ေၾကာင္း အရ အခမဲ့ အကူအညီေပးပါသည္။ )

Posted by drmyochit Monday, April 29, 2013, under | No comments

ျမန္မာ အမ်ိဳး သမီးမ်ား သတိ ျပဳႏိုင္ရန္ ကာယိေၿႏၵေႏွာက္ ယွက္မႈ ေတြ ကို ဥပေဒ အရ အေရး ယူႏုိင္ရန္ ( အၿမန္ဆံုး သတင္းပို႕ပါ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အခမဲ့ အကူအညီေပး ပါသည္။ )

အစ္မ တစ္ေယာက္ က သူမ်က္ျမင္ေတြ႕ ခဲ႕တာကို သူကိုယ္ တိုင္ စာေရး သားျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။

ျမန္မာ အမ်ိဳး သမီးမ်ား သတိျပဳႏိုင္ ရန္ ဦးစြာပထမ ေျပာခ်င္ တာ ကေတာ့ အဲ႕ အတြက္ ေအာက္ပါ အခ်က္ အလက္မ်ား လီဆယ္ လုပ္ၾကံေရး သားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း က်ေနာ္အာမခံနိင္ပါတယ္။ ေနာက္ တစ္ခ်က္ က ဒီဟာက ဘာသာေရး အဓိ ကရိုဏ္း ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ လိုျခင္း မရိွပါဘူး။ ျမန္မာျဖစ္ျဖစ္ တရုတ္ ျဖစ္ျဖစ္ ကုလားျဖစ္ျဖစ္ ယုတ္မာတဲ႕သူဟာ ယုတ္မာတာပါပဲ။ အဲ့ဒီထဲကမွာေအာက္ကစာပုိစ့္ထဲမွာ ယုတ္ မွာေန တဲ႕ ကုလား တစ္ေယာက္ အေၾကာင္းကိုဖ တ္ရင္ မိန္းကေလးမ်ား သ တိ ထား နိင္ၾက ပါေစ။

ပုဂိၢဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းဆီ သိရေအာင္ share ေစခ်င္ ပါတယ္။ ေယာက်္ား ပုရိသမ်ား အေနနဲ႕လဲ ကိုယ္ ပတ္၀င္းက်င္ မွာ အဲလို ယုတ္မာ တာေတြ႕ရင္ ကူညီ ကာကြယ္ေပးနိင္ၾကပါေစ။ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ ရိွသူ မ်ားလဲ သတိျပဳ နိင္ၾကပါေစ။

ေအာက္တြင္ အကူ အညီေတာင္း ခံႏိုင္ေသာေနရာႏွင္႕ဖုန္း နံပါတ္မ်ားကုိ ပူးတြဲေပးလုိက္ပါတယ္။


ဥပေဒ ေၾကာင္းအရ အကူ အညီ လိုအပ္ သူမ်ား အေနၿဖင့္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ၿပ ထားေသာ လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံ ပါတ္မ်ားသို႕ ဖုန္းၿဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ လူကိုယ္တိုင္ၿဖစ္ေစ အခ်ိန္မေရြးအကူအညီ ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၅ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန ့၊ နံနက္ ၁၀း၃၀ အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မဂၤလာ ေတာင္ညြန္ ့ၿမိဳ ့နယ္၊ ကန္ေတာ္ေလး စာတိုက္ ကားမွတ္တိုင္တြင္္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ ခရီးသည္မ်ား သည္္ ကားေစာင့္ ေနၾကပါ သည္။ ထိုသို ့ကားေစာင့္ေနစဥ္ ခႏာကိုယ္ ၀၀၊အရပ္ ၅ေပ ၅လက္မခန္ ့၊အသက္ ၅၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ တဏွာရူး၊ ႏွာဘူးကုလားတစ္ေကာင္သည္ ကားေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ ျမန္မာ အမ်ိဳး သမီးမ်ား အား ရိုင္းျပ ေစာ္ကားစြာ ဆံစမွေျခဖ်ားထိလွည့္ပတ္ၾကည့္ရႈ ့ေနပါသည္။

အမ်ိဳး သမီးငယ္ ၃ ဦးသည္ထိုတဏွာရူး၊ႏွာဘူးကုလားကို ေရွာင္ရန္ေန ရာေျပာင္း လိုက္သည္ကို ေတြ႔ လိုက္ပါ သည္။ သို ့ပါေသာ္လည္း တဏွာရူး၊ ႏွာဘူးကုလားသည္ ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားအနီးသို ့သြား၍ ရိုင္းျပ ေစာ္ ကားစြာ လွည့္ပတ္ၾကည့္လိုက္ အတူပါလာေသာကုလားအုပ္စုသို ့သြား၍ တီးတိုးေျပာ ေလွာင္ေျပာင္ လိုက္ မိန္းကေလးမ်ားအနီးသို ့ ျပန္လာလိုက္ လုပ္ေနပါသည္။ ထိုစဥ္ အုပ္ထိန္းသူ ဟု ထင္ရေသာ အမ်ိဳးသား တစ္ဦး စီးနင္းလိုက္ ပါလာေသာ ကားမွာကားဂိတ္သို ့ေရာက္လာ၍ အမ်ိဳးသမီးငယ္ တစ္ဦးသည္ လူႀကီး လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိေစရန္ “ ေဖေဖလာၿပီ “ ဟုေျပာကာ သြားႀကိဳစဥ္ ႏွာဘူး ကုလားသည္ က်န္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးေနာက္မွ တင္ပါးကို လက္ျဖင့္ တိုက္မိ သလို တမင္လုပ္၍ ကားလမ္း မဘက္သို႔ ေလွ်ာက္သြား ပါသည္။ ထို အမ်ိဳးသမီး သည္ ရိုင္းျပေစာ္ကား ေသာ တဏွာရူး၊ႏွာ ဘူး ကုလား အား ထီးျဖင့္ လိုက္ရိုက္ သည္ကိုေတြ ့လိုက္ပါသည္။ တဏွာရူး၊ႏွာဘူးကုလားေကာင္ သည္ တစ္ဘက္ ကားလမ္းသို ့ ျဖတ္ေျပး ပါသည္။ 

အုပ္ထိန္း သူ ဟုထင္ရေသာ လူလတ္ပိုင္း အမ်ိဳးသား တစ္ဦးသည္ တဏွာရူး၊ႏွာဘူးကုလား ေနာက္သို ့ဆဲ၍ ရုိက္ႏွက္ဆံုး မ ရဲစခန္းသို႔ပို႔ရန္ တစ္ဘက္ ကားလမ္းသို႔ ျဖတ္၍ လိုက္ပါသည္။ တဏွာရူး၊ႏွာဘူး ကုလားေကာင္ သည္ ျမယာ ကုန္းဗလီ ဘက္သို ့ထြက္ေျပး သြား ပါသည္။ 

တဏွာရူး၊ ႏွာဘူး ကုလားေကာင္ အား စံုစမ္းရန္ ကုလား အုပ္စု အားျပန္ လည္ ရွာေဖြၾက ရာ ကားဂိတ္တြင္ မရွိေတာ့ပါ။ ထိုကုလား အုပ္စုတြင္ ရုပ္သန္ ့သန္ ့၊မ်က္မွန္ျဖင့္ ေက်ာင္းသား လူရြယ္ပံု စံလူငယ္ ကုလားလဲ ပါပါသည္။

ျမန္မာ အမ်ိဳး သမီး မ်ားသည္ မိမိတို ့ကိုရိုင္းျပေစာ္ကားေနမႈမ်ား အားလူ အမ်ားၾကား တြင္လူ အမ်ား သိမည္ ကိုရွက္ျခင္း၊ေၾကာက္ျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာသို ့တိုင္ၾကားရာတြင္ ရဲစခန္း၊တရားရံုးတို ့တြင္ေျဖရွင္း ထြက္ဆို ရန္ ရွက္ျခင္း၊ အရွက္ သိကၡာ က်မည္ကို စိုးရိမ္ျခင္း တို ့ေၾကာင့္မ်ိဳ သိပ္သည္း ခံေနၾကရပါသည္။ သို ့ပါေသာ္လည္း ထိုသို ့ရွက္၊ေၾကာက္၊သည္းခံေနျခင္းမ်ား အာ:ပိုမို၍အခြင့္ေကာင္းယူကာ ရိုင္းျပေစာ္ကား လွ်က္ရွိေန ပါသည္။ သို ့ျဖစ္ပါ၍ မဂၤလာေတာင္ညြန္ ့ၿမိဳ ့နယ္အတြင္းရွိသက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိ အဖြဲ ့အစည္း မ်ား မွ လည္းဂရုျပဳ၍ ျမန္မာ အမ်ိဳး သမီး မ်ားအား တဏွာရူး၊ ႏွာဘူး ကုလား အုပ္စု တစ္စုမွ ရိုင္းျပေစာ္ ကားေန မႈမ်ား ကို ဝိုင္းဝန္းကာကြယ္ ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ ေပးပါရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံ အပ္ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ တဏွာရူး၊ ႏွာဘူး ကုလား အုပ္စုသည္ ျမန္မာ အမ်ိဳး သမီးမ်ား အေပ: ရိုင္းျပ ေစာ္ကား ေနမႈ မ်ားအား သာမန္ အေသး အဖြဲ၊ ေသးငယ္ ေသာျပသနာ တစ္ရပ္ အျဖစ္ ဂရုမျပဳ၊ ထိေရာက္စြာ အေရး ယူ အျပစ္ ေပးျခင္း မ်ားမရွိပါက ေအာက္ပါ ေနာက္ဆက္တြဲျပသနာမ်ား၊ျပစ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားလာႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာ အမ်ိဳး သမီး မ်ားကို ရိုင္းျပ ေစာ္ကား လာေသာ တဏွာရူး၊ ႏွာဘူး ကုလားအုပ္စု ႏွင့္ ထိုသို ့ရိုင္းျပ ေစာ္ကား မႈမ်ားကို မခံႏိုင္၊ ၾကည့္မေနႏိုင္ေသာ ဖခင္၊ ဘႀကီး၊ ဦးေလး၊ အကို၊ ေမာင္၊ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ ဓါတ္ျဖင့္ ကာကြယ္ ေပးၾကေသာျမန္မာအမ်ိဳးသားမ်ားခိုက္ရန္ျဖစ္ပြား၍ ေျခလြန္လက္လြန္ ျဖစ္ပါက မလိုလား အပ္ေသာ အမႈ အခင္း မ်ားျဖစ္ ပြားႏုိင္ၿပီး ျမန္မာ အမ်ိဳး ေကာင္းသား မ်ား ထိခိုက္ နစ္နာ ဆံုး ရႈံးႏိုင္ျခင္း။

တစ္ဘက္ ကားလမ္း သို ့ျဖတ္ကူး ေျပးလိုက္စဥ္ လူ ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚႏုိင္ၿခင္း။

ကန္ေတာ္ေလး စာတိုက္ ကားမွတ္ တိုင္တြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ အမ်ား ဆံုးကားေစာင့္ ဆိုင္းျခင္း ရွိေသာ ေၾကာင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးငယ္ ေက်ာင္းသူေလးမ်ား ကိုရိုင္းျပ ေစာ္ကား လာပါက ေက်ာင္းသား လူငယ္ မ်ားႏွင့္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အနာဂတ္အတြက္တန္ဖိုးရွိေသာ ေက်ာင္းသား လူငယ္ မ်ားကို ထိခိုက္ နစ္နာ ဆံုးရႈံး မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္ၿခင္း။

ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အျပစ္ေပး၊ အေရး ယူျခင္း မ်ား မရွိပါက ပိုမို အတင့္ ရဲလာကာ မုဒိမ္း မႈမ်ား အထိျဖစ္ ေပၚႏုိင္ၿခင္း။

ဗလီ ဘက္သို ့ထြက္ေျပးလာေ သာ ရိုင္းျပ ေစာ္ကား ေသာကုလားအား ဗလီဆရာမ်ားမွ ကာကြယ္မႈ မေပး ရန္ ႏွင့္ ကာကြယ္ေပးခဲ့ပါက ထိုသူ/ ထို အုပ္စု တစ္စုေၾကာင့္ က်န္လူမ်ားပါ အမည္ ဆိုးျဖင့္ ထိခိုက္ နစ္နာ ႏိုင္ၿပီး လူမ်ိဳးေရး ျပသနာမ်ား ထိပါ ျဖစ္ပြား လာႏိုင္ ပါသည္။


သို ့ျဖစ္ပါ ၍ ျမန္မာ အမ်ိဳး သမီး ႀကီး/ငယ္ မေရြး မိမိတို ့သြားလာ လႈပ္ရွား ရာတြင္ သတိျပဳႏိုင္ၾကရန္ အသိေပး လိုက္ ရပါသည္။


Legal Aid Project ဆိုသည္မွာ ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အသက္(၁၈)ႏွစ္ေအာက္ ရွိ ၿပစ္မူ က်ဴးလြန္ ေစာ္ကား ခံရေသာ ကေလး သူငယ္မ်ား ၊ လူငယ္ မ်ားႏွင့္ သက္ေသမ်ား ၊ ၿပစ္မူ က်ဴးလြန္ သည္ဟု စြပ္စြဲ ခံရေသာ ကေလး သူ ငယ္မ်ား ႏွင့္ လူငယ္မ်ား၊ အသက္(၁၈)ႏွစ္ ေက်ာ္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးၿဖစ္သည့္အတြက္ ၿပစ္မူ က်ဴး လြန္ေစာ္ ကား ခံရေသာ(female survivos of gender based violence) အမ်ိဳး သမီးမ်ား အတြက္ အမူလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခ (ေရွ႕ေနခ) တစ္စံုတစ္ရာမယူဘဲ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အခမဲ့ ကူညီေပး သည့္ စီမံ ခ်က္ၿဖစ္ ပါ သည္

ရည္ရြယ္ခ်က္

-မသိ နားမလည္ ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားရံုး စရိတ္ မတတ္ႏိုင္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရွ႕ေန ငွားရမ္းခ မတတ္ႏိုင္ ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိနစ္နာေသာအမူကိုတိုင္တန္းရန္ (သို႕) စြပ္စြဲ ခံရေသာ အမူကို ရင္ ဆိုင္ေၿဖရွင္း ရန္ အခက္အခဲ ရွိသူမ်ားအတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အခမဲ့ လိုက္ပါေဆာင္ ရြက္ေပး ရန္

-ၿပစ္မူ က်ဴးလြန္ ေစာ္ကားခံရသူ (နစ္နာသူ) အသက္(၁၈)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္၊ လူငယ္မ်ားအား ေက်ာင္း စရိ တ္အခက္ အခဲ ရွိပါက ေက်ာင္းစ ရိတ္ေထာက္ ပံ့ ကူ ညီရန္

-ၿပစ္မူ က်ဴးလြန္ ေစာ္ကား ခံရသူ (နစ္နာသူ) မ်ားအား ေဆးကုသစရိတ္ ႏွင့္ တရားရံုးသို႕သြားလာစရိတ္ အခက္ အခဲ ရွိပါက လူမူေရး စရိတ္ ေထာက္ပံ့ ကူညီ ရန္

-ၿပစ္မူ က်ဴးလြန္ ေစာ္ကားခံရသူ (နစ္နာသူ) အား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္အတြက္ အခက္ အခဲရွိ ပါက အသက္ ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းႏိုင္ရန္ အတြက္ အခက္ အခဲ ရွိပါက အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း သင္တန္း တစ္ခုခု တက္ေရာက္ႏိုင္ေရး အတြက္ ေထာက္ပံ့ သကူ ညီရန္


xxx အသက္(၁၈)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား၊လူငယ္မ်ား ၿပစ္မူက်ဴးလြန္ေစာ္ကားခံရလွ်င္

xxx အသက္(၁၈)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား၊လူငယ္မ်ား ၿပစ္မူက်ဴးလြန္ေၾကာင္းစြပ္စြဲခံရ၍ တရားရံုးတြင္ အမူရင္ ဆိုင္ရလွ်င္

xxx အသက္ (၁၈)ႏွစ္ေက်ာ္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးၿဖစ္သည္အတြက္ ၿပစ္မူက်ဴးလြန္ေစာ္ကားခံရလွ်င္


"အၿမန္ ဆံုး သတင္းပို႕ပါ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အခမဲ့ အကူ အညီ ေပးပါသည္ "
Legal Aid Project ေအာက္တြင္ အမူလိုက္ ပါေဆာင္ရြက္ေသာ ေရွ႕ေနမ်ားအား ေရွ႕ေနခ၊ ခရီးစရိတ္၊ စားစရိတ္၊ စာရြက္စာတမ္းခ မ်ားကို အမူ သည္ မ်ားက လံုးဝ မေပးရပါ၊
ေရွႈ႕ေနမ်ားမွ ေငြေၾကး တစ္စံု တစ္ရာ ေတာင္းခံ လာပါက စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာ ထံတြင္ တိုင္တန္းႏိုင္ ပါသည္။


ဦးငိုင္ဆာခ့္
(စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာ)
၀၉-၈၆၁၈၁၉၆၊ ၀၁-၃၉၈၃၉၇
၀၉-၅၁၆၀၇၈၄၊ ၀၁-၃၉၈၂၁၅

"ရံုးခန္း"
အမွတ္(၃၈၅/၃၈၉)၊ (၆)ထပ္၊ အခန္း(ခ)၊ ဂလိုဘယ္တာဝါ ၊ မဟာဗႏၵဳလလမ္း ႏွင့္ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းေဒါင့္၊ေက်ာက္ တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။


အကူ အညီေတာင္း ခံႏိုင္ေသာေန ရာႏွင္႕ဖုန္းနံ ပါတ္မ်ား
ဥပေဒေၾကာင္း အရ အကူ အညီ လိုအပ္ သူမ်ား အေနၿဖင့္ ေအာက္ တြင္ ေဖာ္ၿပထားေသာ လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္း နံပါတ္ မ်ားသို႕ ဖုန္းၿဖင့္ၿဖစ္ေစ၊ လူကိုယ္တိုင္ၿဖစ္ေစ အခ်ိန္မေရြးအကူအညီ ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။


ရန္ ကုန္ရံုးခ်ဳပ္
အမွတ္ (၃၈၅/၃၈၉)၊ (၆)ထပ္၊ အခန္း(ခ)၊ ဂလိုဘယ္တာဝါ ၊ မဟာဗႏၵဳလလမ္း ႏွင့္ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းေဒါင့္၊ေက်ာက္တံ တားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ (ပန္းဆိုးတန္းက Olympic Tower မွာပါ)
၀၉-၂၀၅၄၇၈၂၊ ၀၁-၃၉၈၂၁၅

မႏၱေလးရံုး
၂၆(ဘီ)လမ္း၊၆၂x ၆၃ လမ္းၾကား၊
မဟာေဇယ်ာဘံုရပ္၊ေအာင္ေၿမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၱေလးၿမိဳ႕၊
၀၉-၄၉၂၄၀၈၇၃

ပုသိမ္ရံုး
အမွတ္(၅၆) ၊ ပုသိမ္-မံုရြာ-ေရဦးလမ္း၊(၁၅)နယ္ေၿမ ၊ ၿမတ္တိုရပ္ကြက္ ၊ပုသိမ္ၿမိဳ႕။
၀၉-၈၅၅၃၄၃၀၊ ၀၉-၇၃၁၃၀၅၂၁

ၿပည္ရံုး
အခန္းအမွတ္(၁၅)၊မီးသတ္တိုက္ခန္း၊ကန္လမ္း၊ေက်ာင္းႀကီးအိုးတန္းရပ္ကြက္၊ၿပည္ၿမိဳ႕။
၀၉-၇၃၁၃၀၅၂၃

ပဲခူးရံုး
အမွတ္(၂၂၄/ခ)၊ (၃)ထပ္ ၊မင္းလမ္း၊ရံုးႀကီးရပ္ကြက္၊ပဲခူးၿမိဳ႕။
၀၉-၇၃၁၂၆၄၂၅

ေတာင္ႀကီးရံုး
အမွတ္(၁၁၂)၊ ေၿမညီထပ္၊ေဇာတိကလမ္း၊သစ္ေတာရပ္ကြက္ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕။
၀၉-၄၉၃၁၉၉၄၈

ၿမစ္ႀကီးနားရံုး
အမွတ္(၆၂)၊ စီတာပူရပ္ကြက္ၿမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕။
၀၉-၆၄၁၂၁၇၉

ပခုကၠဴရံုး
အမွတ္(၃၅)၊တပ္မလမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္ပခုကၠဴၿမိဳ႕။
၀၉-၄၉၃၂၁၁၈၁

ကေလးရံုး
အမွတ္(၄/၇)၊ပင္လံုလမ္းမေတာ္လမ္း၊ပင္လံုရပ္ကြက္၊ကေလးၿမိဳ႕။
၀၉-၄၉၃၃၀၇၁၅

လားရိူးရံုး
ဆိုင္ခန္းအမွတ္(၁၁)၊စစ္သားစုေဆာင္းေရးတိုက္တန္း၊ကံ့ေကာ္လမ္းႏွင့္ ဘူတာလမ္းေထာင့္၊ရပ္ကြက္(၁)လားရိူးၿမိဳ႕။
၀၉-၇၃၁၃၆၃၂၆၊၀၈၂-၃၀၅၃၅

ေမာ္လၿမိဳင္ရံုး
အမွတ္(၃၃/ဘီ) သိပံြလမ္း၊အန္းဘဲတန္း ရပ္ကြက္၊ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕။
၀၉-၄၉၃၂၅၉၀၂

မံုရြာရံုး
မံုရြာတကၠသိုလ္ဘုရားအနီး၊ေက်ာက္ကာလမ္း၊မံုရြာၿမိဳ႕။
၀၉-၄၇၀၅၈၂၅၅

မေကြးရံုး
အမွတ္(၈၀)၊ကမ္းနားလမ္း၊အလယ္ရပ္၊မေကြးၿမိဳ႕။
၀၉၄၉၃၂၂၁၁၇၈

က်ိဳင္းတံုရံုး
ေနာင္ႏြန္ေက်းရြာ၊မိုင္းဇိုင္း၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕။
၀၉၅၂၅၂၀၈၆

သံတြဲရံုး
အမွတ္(၁၂၃)၊ဇီဇဝါလမ္း၊(၆)ရပ္ကြက္၊သံတြဲၿမိဳ႕။
၀၉-၈၅၁၆၆၄၈

ဘားအံရံုး
အမွတ္(၆/၄၃၂)ၿမိဳ႕ေတာ္ဦးလမ္း၊(၆)ရပ္ကြက္။ဘားအံၿမိဳ႕။
၀၉-၇၃၁၄၀၂၃

ေတာင္ကုတ္ရံုး
ၿပည္-ေတာင္ကုတ္လမ္း၊ ကန္ပိုင္ရပ္ကြက္၊ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕။
၀၉-၄၉၆၆၈၁၃၉


ၿမိတ္ရံုး
အမွတ္(၃၅)၊ သိန္းညီေနာင္လမ္း၊ကံဖ်ားရပ္ကြက္။ၿမိတ္ၿမိဳ႕။
၀၉-၄၉၈၇၂၄၃၀

ထားဝယ္ရံုး
အမွတ္(၄၃၀)၊ေရးလမ္း၊ဆင္ဆိမ့္ရပ္ကြက္၊ထားဝယ္ၿမိဳ႕။
၀၉-၄၉၈၅၀၈၂၆


မွ်ေ၀သူ...thadasoe

ေ၀သာလီေခတ္ ေၾကးသြန္းဆင္းထုေတာ္ ေပ်ာက္ဆံုးမူ ျပည္နယ္ အစိုးရကို တိုင္ၾကားမည္

Posted by drmyochit Monday, April 29, 2013, under | No comments

ရခိုင္ျပည္ နယ္ ေပါက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္ င၀က္စြယ္ ေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ ၾကီး ေက်ာင္းမွ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ေ၀သာ လီေခတ္ ဗုဒၶ ဆင္းထုေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ရြာသားမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္ နယ္ အစိုးရထိ တက္ေရာက္ တိုင္ၾကားရန္ စီစဥ္ေန သည္ ဟု သတင္း ရရွိသည္။

နိရဥၥ ရာသုိ႕ ေက်းရြာသား တစ္ဦးမွ ယခုလို ဖံုးဆက္ေျပာ ၾကား သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႕ အခု စစ္ေတြကိုလာတာက ဒီဘုရား ေပ်ာက္ သြားတဲ့ ကိစၥကို ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြကို တိုင္ၾကား ထားေပမဲ့ ဘာမွ မထူးျခားတဲ့ အတြက္ အမႈဖြင့္လို႕ ရမလား ဆိုျပီး ေမ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႕ လာတာျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ဌာ နဆိုင္ ရာေတြ ကို သြားျပီး အေျခအေနေတြကို ေျပာျပေတာ့ အမႈဖြင့္ဖို႕ အတြက္ ျပည္နယ္ရံုးက အမႈဖြင့္ ခြင့္ေတာင္း ရမယ္လို႕ ေျပာပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

ရခိုင္ ေ၀သာလီေခတ္ ဗုဒၶဆင္းထုေတာ္မွာ ဥာဏ္ေတာ္ (၉) လက္မ ျမင့္ျပီး ရြာဘုန္းၾကီးေက်ာင္း မီးခံ ေသတၱာ တြင္ သိမ္းဆည္းထားရာမွ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ဧျပီလ ၁၆ ရက္ေန႕က ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့သည္။

ေပ်ာက္ဆံုးျပီးေနာက္ ေက်းရြာသားမ်ားမွ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခရိုင္အဆင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား တိုင္ၾကား ထားခဲ့သည္။ တႏွစ္ေက်ာ္ၾကာလာသည့္ တိုင္ေအာင္ ဘုရားေပ်ာက္ဆံုးမူ ကိစၥ တစ္စံုတရာ စံုစမ္း စစ္ေဆး ေမးျမန္းမူ မရွိေသးေၾကာင္း ေက်းရြာသားမ်ားက ေျပာသည္။

“ ဗုဒၶဆင္းထုေတာ္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားတဲ့ အတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေမလအတြင္းက သက္ဆိုင္ရာဌာန အသီး သီးသို႕ ေက်းရြားသားမ်ားက တိုင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ သူတို႕က ဘာမွ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူ ေဆာင္ ရြက္ေပး တာ မရွိဘူး” ဟု ဆိုသည္။

ေပ်ာက္ဆံုးသြာေသာ ဆင္းထုေတာ္မွာ ေရွးေခတ္ ေၾကးသြန္းဘုရားျဖစ္ျပီး အထူးသပၸါယ္ကာ တန္ဖိုးၾကီးမား သည္ ဟု ဆိုသည္။

ဘုရား ဆင္းထုေတာ္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး သတင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးထြက္ေပၚ လာသျဖင့္ ေက်းရြာသားမ်ားက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧျပီ လ ၁၆ ရက္ေန႕တြင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ေက်ာင္း က်က္သေရခန္းထဲရွိ မီးခံေသတၱာထဲအား စစ္ေဆး ရာ ဆင္း ထုေတာ္မွာ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ဘုရားအား ထိိန္းသိမ္းထားရာ မီးခံ ေသတၱာေသာ့အား ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ထံတြင္ သိမ္းဆည္း ထား သျဖင့္ ဆင္းထုေတာ္ ေပ်ာက္ဆံုးျပီးေနာက္ ေက်းရြာသားမ်ား အၾကား စိတ္၀မ္း ကြဲျပားမူမ်ားလည္း ေပၚေပါက္ ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေပ်ာက္ဆံုး ေနေသာ ေရွးေဟာင္း ဆင္းထုေတာ္ အေရးအကိစၥကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ တာ၀န္ရွိ သူမ်ား မွ ေဖၚထုတ္ စစ္ေဆးေပးရန္ ေက်းရြာသားမ်ားက အထူးလိုလားေနေၾကာင္း သိရသည္။

narinjara

မၾကာမီဖြင့္လွစ္မည့္ ပုဂၢလိက အာမခံကုမၸဏီ ၁၂ ခုတြင္ မတည္ရင္းႏွီးေငြ ေပးသြင္းရန္ ကုမၸဏီ ၇ ခုက်န္ေန

Posted by drmyochit Monday, April 29, 2013, under | No comments

ဇြန္လတြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ပုဂၢလိကအာမခံလုပ္ငန္း (၁၂)ခု မွ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းသို႔ မတည္ ရင္းႏွီးေငြ အျဖစ္ ေပးသြင္း ရန္ ပုဂၢလိက အာမခံလုပ္ငန္း (၇)ခု က်န္ရွိေနၿပီး ၎ကုမၸဏီ (၇)ခုအား ေမလတြင္ ေနာက္ ဆံုး ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းမွ ဦးေဆာင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအးမင္း သိန္း က ေျပာသည္။

““ပုဂၢလိက အာမခံေတြ အား လံုး အရစ္က်နဲ႔သြင္းလုိ႔မရဘူး။ အလံုးအရင္းနဲ႔ အျပည့္သြင္းရမွာ။ အေထြေထြ အာမ ခံ အတြက္က က်ပ္သန္းေပါင္း (၄၆၀၀)နဲ႔ အထက္အာမခံအတြက္က သန္း (၆၀၀၀)သြင္းရမွာမုိ႔လုိ႔ သူတုိ႔ ဘာ သာသူတုိ႔ ခ်ိန္ဆေနၾကတာေပါ့။ အဘတုိ႔ကလည္း ဘယ္ေန႔ဘယ္ ရက္သြင္းရမယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ ရပါ တယ္။ အဲ့လုိ ေျပာလုိက္ရင္  ေစ်း ကြက္ထဲမွာ ဥပမာ (၄၆၀၀၀) (၁၀)ဦးထြက္သြားမယ္ဆုိရင္ သိန္း ေပါင္း (၄၆၀၀၀၀)ျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ကုန္စည္ေငြ ေရးေၾကးေရး လည္ပတ္မႈမွာ နည္းနည္း အထိ အခိုက္ျဖစ္ႏုိင္ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဘတုိ႔က မေျပာဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔သိ တယ္။ အဘတုိ႔ Limit ေလးေတြ သတ္မွတ္ထားတာရွိတယ္။ အခု ဆုိရင္ ေမရယ္၊ ဇြန္ရယ္(၂)လပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ ေမလမွာ ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္ေရာက္ေနၿပီ။ ဒီ လထဲမွာ သူတုိ႔သြင္းကိုသြင္းရမွာ”” ဟု ၎င္းကေျပာသည္။

အဆုိပါ ပုဂၢ လိက အာမခံ လုပ္ ငန္း(၇)မွာFirst National Issuenesscom ၊ AR Myanmar Issuenesscom ၊ IKPZ Intranational Kanbawza ၊ Pillar of Truth၊ Effecient Fortune Intranational ၊ Young Global Issuenesscom ၊ Global world တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ လက္ေျပာသည္။


ယဥ္ပပထြန္း
From: The Hot News

၁၅-ႏွစ္သမီးေလးကုိ ေမြး-စားေသာ(အလိုမတူ ကာမဆက္ဆံ) ေသာ ကုလားကုိ တရားစြဲဖုိ႔ ျပင္ဆင္

Posted by drmyochit Monday, April 29, 2013, under | 1 comment


(ျဖားေယာင္းျခင္း ခံရေသာ ကေလးမေလး)
(တကၠစီသမား ကိုေအာင္ေအာင္ဦး)

ကုိေအာင္ေအာင္ ဦးဟာ မ်ဳိးခ်စ္ လူငယ္ တစ္ဦးပါ။တကၠစီ ေမာင္းသည့္ ကား ဆရာျဖစ္ပါတယ္။ ၁၈-၃-၂၀၁၃ ရက္ေန႔၊ ညေန(၆း၃၀) နာရီခန္႔မွာ ထူူးျခားတဲ့ စံုတြဲ တစ္တြဲကုိ လုိက္ပုိ႔ ခြင့္ ရခဲ့ပါ တယ္။ ေတာင္ ဥကၠလာ စာတုိက္မွတ္ တုိင္မွာ တင္ေဆာင္လာ ခဲ့တာပါ။

အမ်ဳိးသားျဖစ္ သူက အသက္ (၄၂)ႏွစ္ အရြယ္ မုဆိတ္ ပါသူ ျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ိဳး သမီး ေလးက ဆယ္တန္း ေက်ာင္းသူ အရြယ္ေလး ပါ။ ကားေနာက္ ခန္းမွာ လုိက္ပါ လာၾကၿပီး၊ ခပ္ ခြာခြာထုိင္ လုိက္ လာ တာျဖစ္လုိ႔ ပထမေတာ့ စိတ္မဝင္ စားမိပါဘူး။

အေျခ အေနကုိ အကဲခတ္ရင္း လုိက္လာတဲ့ ဦး မုဆိတ္က တာေမြ အေရာက္မွာ ကေလးမေလးကုိ စဖက္ တာပါ။ အသက္ အရြယ္လည္း မမွ် အေပ်ာ္ အပ်က္ ပံုစံ မ်ဳိးလည္း မဟုတ္ မိခင္ ဖခင္ သား သမီး ပံုစံေလး ကုိ ဒီမုဆိတ္ႀကီးက ေပြ႔ဖက္ ကုိင္ တြယ္ၿပီး၊ လုိက္လာ တာကုိ ကုိေအာင္ေအာင္ဦး ရင္ထဲ နာက်င္စြာ ခံစားေန မိတာပါ။

ခရီးသည္ စံုတြဲက မဂၤလာေတာင္ ညြန္႔မွာ ဆင္းပါ တယ္။ ပန္းေသး ေခါက္ဆြဲ ဆုိင္ထဲ ဝင္သြား ၾကပါတယ္။ ကုိေအာင္ေအာင္ ဦးက ျပန္ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ၿပီးေစာင့္ ၾကည့္ပါတယ္။ မိနစ္ (၄၀) ဝန္းက်င္ခန္႔မွာ ျပန္ထြက္ လာၿပီး၊ တကၠစီႏွင့္ ထြက္ ခြာသြားၾက ပါတယ္။ ကုိေအာင္ေအာင္ဦးက ေနာက္ေယာင္ခံ လုိက္လာ ခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္ ဥကၠလာ စာတုိက္ မွတ္တုိင္မွာ ေကာင္မေလးကုိ ခ်ထားခဲ့ၿပီး၊ ဦးမုဆိတ္က တကၠစီႏွင့္ ဆက္ထြက္ သြားပါတယ္။

ကုိေအာင္ေအာင္ဦး က အေဖာ္ပါ လာတဲ့ သူငယ္ခ်င္းကုိ ကေလးမေလးထံ ခ်ထားခဲ့ၿပီး၊ ဦးမု ဆိတ္ကား ကုိ ေက်ာ္ တက္ကာ ေရွ႕မွ ပိတ္ရပ္လုိက္ ပါတယ္။ကားေပၚမွ ဆင္းလာၿပီး၊ “ေဟ့လူ ေကာင္မေလးကုိ ဘာလုပ္ တာလဲ”ဟု ေမးလုိက္ရာ ဦးမုဆိတ္က ထြက္ေျပး ပါတယ္။ ကုိေအာင္ေအာင္ ဦးက လုိက္ ဖမ္းၿပီး၊ ထုိးႀကိတ္ ပစ္ပါတယ္။ လူေတြ ဝုိင္းအံု လာတဲ့ အခါ အဓိ ကရုဏ္း ျဖစ္မွာ စုိးလုိ႔ အက်ဳိး အေၾကာင္း ေျပာျပၿပီး ဦးမု ဆိတ္ေရာ ေကာင္မေလး ကုိပါ ကားေပၚ တင္ေခၚ လာကာ ေတာင္ ဥကၠလာ ရဲစခန္းကုိ လုိက္ ပုိ႔ ပါတယ္။

လမ္းမွာ ဦးမု ဆိတ္က ေကာင္မေလးကုိ တုိးတုိး တိတ္တိတ္ သင္ၾကား လာတာက “အသက္ (၁၈)ႏွစ္ ရွိၿပီ လုိ႔ေျပာ။ လင္မယား လုိ႔ေျပာ”ဆုိတာ ပါဘဲ။

ရဲစခန္းေရာက္ေတာ့ အလွည့္က် တာဝန္မွဴးက ဘာေတာ္လဲေမးရာ ေကာင္မေလးက “ကၽြန္မေယာက္်ား ပါ”လုိ႔ ေျဖပါတယ္။ (၁၈)ႏွ စ္ျပည့္ၿပီး ပါၿပီလုိ႔ ေျဖပါတယ္။

ရဲက ဘာမွ လုပ္လုိ႔ မရေၾကာင္း တကၠစီ ဆရာကုိ ေျပာပါ တယ္။ တကၠစီ ဆရာက မိဘေတြေခၚၿပီး စစ္ေမး ဖို႔ေျပာ ရာ တာဝန္မွဴးက ဖုန္းဆက္ေပး ပါတယ္။ ဖုန္းဆက္ၿပီး ေနာက္ မိဘေတြ လုိက္လာ ေနပါၿပီ- ဆုိၿပီး ကားဆရာ ကုိ ျပန္ခုိင္း ပါတယ္။ ကားဆရာက မိဘေတြ ေရာက္လာမွ ျပန္မယ္ ေျပာတဲ့ အခါ တာဝန္ မွဴးက “ဘာလဲ အဓိ ကရုဏ္း ျဖစ္ခ်င္ လုိ႔လား”လုိ႔ ေမးပါတယ္။

ဒါနဲ႔ ကားဆရာ ကုိေအာင္ေအာင္ဦးက ရဲစခန္း ပတ္ဝန္း က်င္မွာသူ႔ ဖုန္းနံ ပါတ္ေပး ခဲ့ၿပီး မွာၾကား ခဲ့ပါတယ္။ ကုိေအာင္ေအာင္ဦး ျပန္သြား တဲ့အခါ တာဝန္မွဴး ကႀကံ႕ဖံြ႔- ကုိသိန္းထိုက္ကုိ ေခၚၿပီး ကေလးမေလးကုိ ျပန္ပုိ႔ခုိင္း လုိက္ပါတယ္။ ကုိသိန္း ထုိက္က လမ္းထိပ္ လုိက္ပုိ႔ ေပးၿပီး ျပန္လာခဲ့ ပါတယ္။ လမ္းထိပ္ေရ ေက္ေတာ့ အစ္မျဖစ္သူ မေမခ်ဳိဦး ကေကာင္မေလး ကုိ စုိးရိမ္တႀကီး ေစာင့္ေန တာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ ည (၉း၃၀) နာရီ ရွိပါၿပီ။

ည(၁၀း၃၀)နာရီမွာကုိသိန္းထုိက္ ေကာင္မေလး အိမ္ကုိ ျပန္ေရာက္ လာပါတယ္။ ေကာင္မေလးက ရဲစခန္းမွာ လိပ္စာ လြဲၿပီးေပးခဲ့ လုိ႔ ရပ္ကြက္ ရံုးမွာ ဝင္စံု စမ္းၿပီး လုိက္ လာျခင္း ျဖစ္ ပါတယ္။

ကုိ သိန္းထုိက္ ကေကာင္မေလးရဲ႕ အစ္ ကုိျဖစ္ သူ ဆုိက္ကား ဆရာ ေအာင္ျမင့္ျမတ္ ကို ရပ္ကြက္ ရံုးမွာ ေခၚေတြ႔ ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္ဦး(၅၆)ႏွစ္ကုိ ေခၚေတြ႔ ပါတယ္။ ဖခင္ ဦးခင္ေမာင္ဦး ကတရား စြဲခ်င္ေၾကာင္း ေျပာရာ ေနာက္ တေန႔မနက္ (၇း၀၀)နာရီ လာခဲ့ဖုိ႔ ခ်ိန္းလုိက္ပါ တယ္။

၁၉-၃-၂၀၁၃မနက္ (၇း၀၀)နာရီမွာ ဒုရဲအုပ္ မ်ဳိးေအာင္ ေရာက္လာပါတယ္။ ေကာင္မေလးတုိ႔ သားအဖကို ရပ္ကြက္ ရံုးေခၚၿပီး(၁၀း၀၀)နာရီထိ စကားေျပာ ၾကပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ရဲစခန္းကုိ    ေခၚသြားပါတယ္။

စခန္းမွဴး က စာအုပ္ႀကီး ဖက္ျပၿပီး “စခန္းမွာ တုိင္ခ်က္ ဖြင့္လုိ႔ ရတဲ့ အမႈ မဟုတ္ဘူး။ တရား ရံုးကုိ ဦး တုိက္ေလွ်ာက္ ရမွာ မနက္ျဖန္ လာခဲ့”လုိ႔ မွာ လုိက္ပါတယ္။

၂၀-၃-၂၀၁၃ရက္ေန႔မွာ ေကာင္မေလးရဲ႕ဖေအက စခန္း မသြားေတာ့ ပါဘူး။ စခန္းက လူလႊတ္ၿပီး ခဏခဏ လာေခၚ ပါတယ္။ေကာင္မေလး ေနမေကာင္း လုိ႔ အေၾကာင္းျပၿပီး မသြား ၾကတာပါ။ ရဲစခန္းက အခင္းျဖစ္ တဲ့ေန႔မွာ မိဘေတြ ကုိ အသိမေပး အေၾကာင္း မၾကား တာရယ္၊ ေကာင္မေလးကုိ မိဘထံ လာမ အပ္ဘဲ ႀကံ႕ဖြ႔ံ- ကုိသိန္းထုိက္ႏွင့္ ထည့္လႊတ္ လုိက္တာရယ္၊ ႀကံ႕ဖြ႔ံ- ကုိသိန္းထုိက္က လမ္းထိပ္မွာ ပစ္ထားခဲ့ တာရယ္ေၾကာင့္ ရဲကုိ အယံုအၾကည္ မရွိေတာ့လုိ႔ မသြားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

၂၂-၃-၂၀၁၃ေန႔မွာ ရဲစခန္းက ထပ္မံ လာေခၚ ပါတယ္။ ေကာင္မေလးတုိ ႔မိသားစု လုိက္သြား ပါတယ္။ အစ္ မျဖစ္သူ မေမ ခ်ဳိဦးက အခင္းျဖစ္တဲ့ညက မိဘအုပ္ထိန္းသူထံ အေၾကာင္းမၾကားတဲ့ကိစၥေမးရာ စခန္းမွဴးက မေမ ခ်ဳိဦးကုိ ေငါက္ဆူ ဆူပါတယ္။

မိဘေတြက သမီးျဖစ္သူရဲ႕ ဘဝကုိ ဖ်က္ဆီး ခဲ့တဲ့ ဦး မုဆိတ္ကုိ တရား စြဲဖုိ႔ ႀကိဳးစားေပမယ့္ ေကာင္ မေလးက မုဆိတ္နာ က်ေန ပါတယ္။ ဒါကုိ ကုိေအာင္ေအာင္ဦး က ေတာင္ဒဂံု ရွိ ေရႊဝါဝင္း ေက်ာင္းတုိက္ ထိေကာင္မေလး မိသားစုကုိ ေခၚသြားၿပီး ေကာင္မေလးကုိ ဆံုးမေပးဖို႔ အပ္ႏွံရင္း ငုိယုိေလွ်ာက္ ထားခဲ့ပါတယ္ ။ဆရာေတာ္မ်ား က ဆံုးမၾသဝါဒေပးၾကပါတယ္။

ဒါနဲ႔တင္ မလံုေလာက္ေသးလုိ႔ သာေကတမွ အရွင္ ပညာ ဓဇတုိ႔  ဖြဲ႔စည္း ထားတဲ့(၉၆၉) ရဟန္းေတာ္ မ်ားထံ ထပ္ မံေလွ်ာက္ ထားခဲ့ပါတယ္။ (၉၆၉)ရဟန္း ပ်ဳိမ်ားက ေကာင္မေလး မိသားစုကုိ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း ေထာက္ ပံ့ေပးၿပီး ဆံုးမ လမ္းညႊန္ခဲ့ ပါတယ္။ ရဟန္းသံ ဃာမ်ားရဲ႕ ဆံုး မျပဳျပင္မႈႏွင့္ ကုိေအာင္ေအာင္ ဦးရဲ႕ ေမတၱာေစတ နာေတြေၾကာင့္ ေကာင္မေလးက သူ႔ဘဝ မွန္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ျပခဲ့ပါတယ္။  အခုေတာ့ မုဆိတ္နာ ေပ်ာ က္သြား ခဲ့ပါၿပီ။

ေကာင္မေလးက ငါးတန္း ထိဘဲ ေက်ာင္းေန ခဲ့ရ သူပါ။ ဖေအက ဆုိက္ ကားဆရာ၊ ေမြးခ်င္းက (၉)ေယာက္ ေတာင္ျဖစ္လုိ႔ ေက်ာင္းထြက္ၿပီး စက္ခ်ဳပ္ သင္ပါတယ္။ ေတာင္ဥကၠလာ(၇)ရပ္ကြက္၊ (၂၂)လမ္း၊ ဦးေစာလြင္(ခ) အရြတ္+ေဒၚဝါဝါေရႊ (ခရစ္ယာန္မွ အစၥလာမ္ေျပာင္းလဲခံယူ)တုိ႔ အိမ္မွာ စက္ခ်ဳပ္ သင္တာပါ။ (၁၃)ႏွစ္ အရြယ္မွာ သင္ၾကားရာ၊ (၁၄)ႏွစ္ အရြယ္မွာ အရြတ္တုိ႔ အိမ္မွာဘဲ ပုိက္ဆံ အိပ္ေတြ ကိုေန႔စား ခ်ဳပ္လုပ္ ခြင့္ ရခဲ့ ပါတယ္။

(၁၅)ႏွစ္ အရြယ္၂၀၁၂-ဧၿပီလမွာ ခ်စ္ေရးဆုိ ခံရၿပီး၊ ရုပ္ရွင္ ၾကည့္ရင္း အေျဖ ေပးမိ ခဲ့တာပါ။ ရည္းစား ျဖစ္ၿပီး လပုိင္း အၾကာမွာ ေတာင္သံုး လံုးရွိ တည္းခုိခန္း တစ္ခုသုိ႔ ေခၚ သြားၿပီး စည္းရံုးခံ ရတာ ပါ။ “တစ္ခါ တည္း ပါ” “ငါ့ကုိ မယံုဘူးလား” “လက္ထပ္ မွာပါ”လုိ႔ ေျပာၿပီး မုဆိတ္ေမႊးေတြ နဲ႔ ေရႊလည္တုိင္ကုိပြ တ္သပ္ေခ်ာ့ ျမဴရင္း ျပန္ခြင့္ ေတာင္းတာ မေပးဘဲ၊ လက္ဖ်ံႏွစ္ဖက္ကုိ မုဆိတ္ လက္ႏွစ္ ဖက္နဲ႔ ခ်ဳပ္ကုိင္ ထားၿပီး အႏုိင္ယူ လုိက္တာ ပါ။ ေကာင္မေလးက ေျခကန္ ရုန္းကန္ ခဲ့ေပ မယ့္ သမင္နဲ႔က်ား အင္အား ခ်င္းက တစ္ျခား စီျဖစ္ တာမုိ႔ အားမတန္မာန္ ေလ်ာ့ခဲ့တာပါ။

အဲဒီေနာက္ေလးငါးခါေလာက္ တည္းခုိခန္းမွာ အတူေနခဲ့ၾကပါတယ္။

ဦးမုဆိတ္(ခ) အရြတ္ အိမ္မွာ အလုပ္ သမ(၆)ေယာက္ ရွိၿပီး၊ မူ ဆလင္ မေလးေတြက သံုးေယာက္၊ ဗမာ မေလး ေတြက သံုး ေယာက္ျဖစ္ ပါတယ္။ အလုပ္ရံု ဆုိေပမယ့္ အပ္ခ်ဳပ္ စက္ေလးလံုး သာရွိၿပီး ေကာင္မေလး ကုိ စက္တစ္လံုး ဝယ္ေပးထား တာေလးလပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ေကာင္မေလးက အိမ္မွာပဲ ဦးမု ဆိတ္အပ္တဲ့ ပုိက္ဆံ အိပ္ေတြကုိ ခ်ဳပ္ရၿပီး၊ ဦးမုဆိတ္က ဖုန္းဆက္ ခ်ိန္းရင္ စာတုိက္ မွတ္တုိင္မွာ ဆံုၾကကာ ဦးမုဆိတ္ေနာက္ လုိက္သြား တတ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ကုိေအာင္ေအာင္ဦး ကားကုိ ငွားစီး တဲ့ေန႔မွာေတာ့ လင္ မယားပံုစံနဲ႔ မေန ခဲ့ပါဘူးလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ကုိရ္အန္က်မ္း မွာမပါဘဲ မုဆိတ္ ထားၾကတာ မုဆိတ္ကုိ အျမတ္ တႏိုးနဲ႔  တန္ဖိုး ထားၾက တာဟာ မုဆိတ္ ထားမွ ကုသိုလ္ ရတယ္ ဆိုတဲ့ အယူ ရွိၾက လုိ႔တင္ မဟုတ္ ပါဘူး။ ကာမဂုဏ္ စြဲမက္ေအာင္ မုဆိတ္စြဲေဆး ေဖာ္စပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ တာ အဓိကလို႔ မုဆိ္တ္မ ထားတဲ့ မူဆလင္ေတြက ဖြင့္ဟခဲ့ ဖူးပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ ဗလီေတြ မွာ မုဆိတ္ ထားတာဟာ ငါးၾကိမ္ ဝတ္ျပဳတာ ထက္ ကုသိုလ္ ရတယ္လို႔ ေရးသား ထားျပီး မုဆိတ္ မထားရင္ (၂၄)နာရီ အကု သိုလ္ျဖစ္ တယ္။ ဂ်ဟနဟ္(ငရဲ)က်တယ္လို႔ ေရးသား ထားလို႔ မုဆိတ္ မထားတဲ့ မူဆ လင္မ်ားနဲ႔ အျငင္းပြား ၾကတာေတြေတာင္ ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဒီမုဆိတ္ေတြနဲ႔ ေျခဆုံး ေခါင္းဆုံး ပြတ္ကာ သပ္ကာ ေဖ်ာေျဖခံ ရျပီဆိုရင္ အဲ့ဒီ မိန္း ကေလးဟာ ဘုရား မ်က္ႏွာ မျမင္ေတာ့ဘဲ ကုလား မ်က္ႏွာပဲ ျမင္ေယာင္ မိေတာ့တာ။ တရား စကား နား မဝင္ဘဲ ကုလား စကားပဲ တြင္တြင္ေျပာ တတ္တာ။ ေနာက္ဆုံး အသက္ေပး ရေပးရ ဘုရား ပုံကို ေျခနဲ႔ ႏွင္း ရႏွင္းရ။ စစ္သုံ႔ ပန္းေတြ လို တစ္သက္လုံး အက်ဥ္းက် ခံရခံရ အရာရာကို ရင္ဆိုင္ ရဲတဲ့ ပုံစံမ်ဳိး ေရာက္ရွိ သြားျပီး မုဆိတ္မွ မုဆိတ္ ျဖစ္သြား တတ္တယ္ ဆိုတာ ကိုေတာ့ သတိထား ရေတာ့ မယ္ေနာ္။ မုဆိတ္ အႏၲရာယ္ ကလည္း အမွန္ တကယ္ က်ေရာက္ ေနျပီ မဟုတ္လား။

ကိုေအာင္ေအာင္ဦး က သာေကတ(၉၆၉) လုပုဂၢဳိလ္မ်ား အဖြဲ႔ရဲ႕ အကူ အညီနဲ႔ Youth Legal Clinic (ေရွ႕ေနမ်ား ကြန္ယက္ စမ္းေခ်ာင္း) ကုိ ဆက္သြယ္ ခဲ့ရာ ေရွ႕ေန ကြန္ယက္က တရား စြဲဖုိ႔ ျပင္ဆင္ ေနပါျပီ။

ကိုေအာင္ေအာင္ဦး ဟာ အိမ္ေထာင္သည္ ကေလး တစ္ေယာက္ ဖခင္ျဖစ္ျပီး ေသြးမေတာ္ သားမစပ္ဘဲ ျမန္မာ သမီးပ်ဳိေလး တစ္ေယာက္ကုိ သူစြမ္းႏိုင္ သေလာက္ ကူညီ တာကို ခ်ီးက်ဴးရ မယ္ေနာ္။ သူသာ မကယ္ ခဲ့ရင္ စားေနၾက ေၾကာင္ပါးက သမီး အရြယ္ ေလးကို ေမြးျပီး စားေန ဦးမွာ ပဲ။ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ျပည့္ ရင္ လက္ထပ္ ယူမယ္ လို႔ ေပးထား တဲ့ကတိ အတိုင္း မယား ငယ္အျဖစ္ တရားဝင္ ယူျဖစ္ ခဲ့ရင္ လည္း ေကာင္မေလး က အစၥလာမ္ ဘာသာ ထဲပဲ ဝင္ရေတာ့ မွာပါ။ လက္ရွိမ ယားၾကီး ေဒၚဝါဝါ ေရႊေတာင္ မွ ဦးမုဆိတ္ (ခ) အရြတ္နဲ႔ ညားမွ ခရိယာန္ ဘာသာမွ အစၥလာမ္ဘာ သာထဲ ေျပာင္းခဲ့ ရတယ္ မဟုတ္လား။

               စာရႈသူတုိင္းကိုေအာင္ေအာင္ဦးလို မုဆိတ္အႏၲရာယ္ကာကြယ္ႏိုင္ပါေစဗ်ာ။
        
               (ေကာင္မေလးမိသားစုကို ဦးဝီရသူက ေငြ တစ္သိန္းက်ပ္ ေထာက္ပ့ံခဲ့ပါသည္။)

ဆက္သြယ္ရန္-         01.561642
                            01.561398
ေရွ႕ေနကြန္ယက္-      09.421720170
တကၠစီဆရာ-           09.73018411
ဦးမုဆိတ္ (ခ)အရြတ္-09.73108970

From: Wira Thu 

လက္ပံေတာင္း ဆူပူသူမ်ားကို အျမန္ ဖမ္းဆီးရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ ေျပာဆိုခဲ့ဖူး

Posted by drmyochit Monday, April 29, 2013, under | No comments

လက္ပံေတာင္း အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ျပီးေနာက္ပိုင္း စီမံကိန္း တည္ရွိရာ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ေဒၚ ေအာင္ဆန္း စုၾကည္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုစဥ္အတြင္း ေဒသခံ မဟုတ္ဘဲ ရြာတြင္း အခိုင္အမာ စခန္းခ် ေနထိုင္သည့္ ဟန္ ၀င္း ေအာင္ တို႔ လူအုပ္စုကို တရားဥပေဒႏွင့္ အညီ ဖမ္းဆီးသင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိ သူ မ်ား ကို ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္ ဟု သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ဥပေဒ အတိုင္းအေရးယူရမွာပဲ။ အခုက ေဒသ ခံေတြ ကို ေျမွာက္ပင့္ျပီး ဆူ ပူေအာင္ လုပ္ေနတာ။ ဟု အန္အယ္ဒီ ပါတီ၀င္ မ်ားႏွ င့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အေရွ႕တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။  အတိအက် မေျပာႏိုင္ေသာ သတင္းမ်ားအရ ဟန္၀င္းေအာင္ႏွင့္ အေပါင္း အပါ အုပ္စု အား ဖမ္းဆီးရန္ အမိန္႔ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ဖမ္းဆီးျခင္း မျပဳခဲ့သည့္ ခရိုင္ရဲမွဴးၾကီး အေရးယူခံရဖြယ္ ရွိသည္ ဟု ဆိုသည္။ ျပည္တြင္းေန ျပည္သူမ်ားမွလည္း တရားစြဲ ေထာင္ခ်ႏိုင္သည့္ ျပစ္မႈေပါင္းမ်ားစြာ က်ဴးလြန္ျပီး ရြာ သား မ်ားကို ေနာက္ကြယ္မွ ေျမွာက္ပင့္ေသြးထိုးေနသည့္ ထုိအုပ္စု တစ္စုအား  အေရးယူ ဖမ္းဆီးျခင္း မရွိသည့္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ အေပၚ အားမလို အားမရ ျဖစ္လွ်က္ ရွိသည္။

ေနာက္ဆံုး သတင္းမ်ားအရ ဟန္၀င္းေအာင္ ႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ အခိုင္အမာ စခန္း ခ် ထားသည့္ ရြာမ်ားအတြင္း လွည့္ လည္ ပုန္းေအာင္းလွ်က္ ရွိျပီး ပါတီ အဖြဲ႔ အ စည္းမ်ား၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ပူးေပါင္း ကာ ဖမ္း ဆီးႏိုင္ေ ရး ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိသည္။

ဟန္၀င္းေအာင္ႏွင့္ အဖြဲ႔အား အလိုရွိသည္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ကပ္၍ ဖမ္းဆီးျပီ

Posted by drmyochit Monday, April 29, 2013, under | No comments

လက္ပံေတာင္း ေဒသတြင္ ရြာသူရြာသားမ်ား အၾကား ေသြးထိုးေျမွာက္ပင့္ကာ ဆူပူမႈမ်ား ျဖစ္ေစသည့္ ဟန္ ၀င္းေအာင္ႏွင့္ အဖြဲ႕အား အလို္ရွိသည္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ေနရာအႏွံ႕ကပ္၍ ဖမ္းဆီးမႈ စတင္ေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

အေစာ ပိုင္း ေ၀ငွခဲ့သည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ေၾကညာခ်က္၌ အမႈဖြင့္ခံရသူမ်ားကို သ တင္းေပး တိုင္ၾကားရန္ ပ်က္ကြက္ သူမ်ားအား ေထာင္ဒဏ္ ၆ လ အထိ ခ်မႇတ္ခံရႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇၆ တြင္ ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း၊ ေသဒဏ္ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူကို လက္ခံထားပါက ၅ ႏႇစ္ေထာင္ ဒဏ္၊ တစ္ကြၽန္း သို႔မဟုတ္ ၁၀ ႏႇစ္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို လက္ခံထားက ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏႇစ္အထိ၊ တစ္ႏႇ စ္ႏႇင့္ ဆယ္ႏႇစ္အၾကား ေထာင္ဒဏ္ထိုက္သင့္ သူကို လက္ခံထားပါက ျပ႒ာန္းကာလ၏ ၄ ပုံ ၁ ပုံကို အျပစ္ေ ပးႏိုင္ေၾကာင္း ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၁၂ တြင္ ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဟန္၀င္းေအာင္ ႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ ရမည္ဟူေသာ မက္ လုံးျဖင့္ ရြာတစ္ရြာအား စည္း ရံုး ထားျပီး အခိုင္အမာ အေျခခ် ေနထုိင္လွ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ဆူပူသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးႏိုင္ေရး အ တြက္ ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕ အား အတိုက္အခံ ပါတီၾကီး တစ္ခုမွ အကူအညီ ေပးလွ်က္ ရွိျပီး ျပည္သူမ်ား ကလည္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိသည္။
======================================================


၂၀၁၃ ၊ ဧၿပီ ၂၈


စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္ ၈ ဦးကို အမွဳဖြင့္ အေရးယူထားၿပီး လက္ခံထား သူေတြ ကို ပါ အေရး ယူမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ယေန႔ ဧၿပီ ၂၈ ရက္မွာ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။


၁။ ကိုေအာင္စိုး (ရန္ကုန္ျပည္သူ႕အက်ဳိးေဆာင္ကြန္ယက္) အမွဳ ၁၄ မွဳ

၂။ ကိုဟန္၀င္းေအာင္ (ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး) အမွဳ ၅ မွဳ

၃။ ကိုဗထူး (ရန္ကုန္ျပည္သူ႕အက်ဳိးေဆာင္ကြန္ယက္) အမွဳ ၉ မွဳ

၄။ ကိုေသာင္းထိုက္ (ရန္ကုန္ ၀ိဇၨာ သိပၸံ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားကြန္ယက္ ) အမွဳ ၁၈ မွဳ

၅။ ကိုသားႀကီး (ရန္ကုန္ျပည္သူ႕အက်ဳိးေဆာင္ကြန္ယက္) အမွဳ ၆ မွဳ

၆။ ကိုလတ္ (ရန္ကုန္ျပည္သူ႕အက်ဳိးေဆာင္ကြန္ယက္) အမွဳ ၈ မွဳ

၇။ ကိုေသာ္ဇင္ (ရန္ကုန္ျပည္သူ႕အက်ဳိးေဆာင္ကြန္ယက္) အမွဳ ၅ မွဳ

၈။ ကိုသူ (ရန္ကုန္ျပည္သူ႕အက်ဳိးေဆာင္ကြန္ယက္) အမွဳ ၁ မွဳ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။


အမွဳဖြင့္ ထားသူ စာရင္းကို လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီ စီမံကိန္း အနီးက ရြာ ၂၆ ရြာမွာ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ထာၿပီး သတင္းေပးမွဳ ပ်က္ကြက္ရင္ လက္ခံထားရင္ ျပစ္မွဳဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇၆ အရ အေရးယူ မယ္လို႔ မံုရြာခရိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးက ေျပာပါတယ္။

From: OPP

“ဗုဒၶဘာသာမိန္းကေလးတုိင္း ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္ အဆီကုိစား အသားကုိမ်ဳိမည့္သူမ်ား”

Posted by drmyochit Monday, April 29, 2013, under | No comments

လူမ်ဳိးျခား ဘာသာျခား ေတြဟာ ဗုဒၶ ဘာသာ ျမန္မာ အမ်ဳိး သမီး ေတြကုိ ရမယ္ဆုိရင္ ခ်ဥ္ခ်ဥ္ တူးတူး မူးျပီး ေရာဆုိတဲ့ လူသားေတြ ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ မုိ႔ ျမန္မာ အမ်ဳိး သမီးေလး မ်ားကုိ ရမယ္ ဆုိရင္ အနု နည္းနဲ႔ တစ္ဖုံ၊ အၾကမ္းနည္းနဲ႔ တစ္မ်ဳိး၊ ေနာက္ ျပီး မာယာ ပရိယာယ္နဲ႔ တစ္သြယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရ ေအာင္ ယူတတ္ၾက ပါတယ္။ အဲသည္လုိ ရေအာင္ ယူတဲ့ အခါ မွာလည္း အဆင္းရဲဆုံး မိန္း ကေလး ကေန အခ်မ္း သာဆုံး မိန္းကေလး အထိ အလႊာ အ သီးသီး ကေန ရေအာင္ ယူ တတ္ၾက ပါတယ္။ ဆင္းရဲတဲ့ မိန္း ကေလးေတြ ကုိ ေငြေရး ေၾကးေရးနဲ႔ ဗန္းျပျပီး အမိ ဖမ္း တတ္ၾက သလုိ ခ်မ္းသာတဲ့ မိန္းကေလးေတြ ကုိေတာ့ မာယာ ပရိယာယ္ ဆင္ျပီး အမိ ဖမ္းတတ္ၾက ပါတယ္။

သူတုိ႔ ရဲ႕ မာယာ ညြတ္ကြင္း ထဲမွာ အမိဖမ္းခံလုိက္ရတဲ့ ျမန္မာမိန္းကေလးေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဘယ္ လုိမွ ရုန္းထြက္ လုိ႔မ ရေအာင္ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားၾကပါတယ္။ အဲဒီအခါ သူတုိ႔လက္ခုပ္ထဲက ေရျဖစ္ သြားျပီ မုိ႔ ေမွာက္ခ်င္ သလုိေမွာက္၊ သြန္ခ်င္သလုိ သြန္ လုပ္ၾက ပါေတာ့ တယ္။ လူ မ်ဳိးျခား၊ ဘာသာျခား ေတြဟာ ျမန္မာ မိန္း ကေလး ေတြကုိ အမိ ဖမ္းၾက တဲ့ေန ရာမွာ အေပၚ ယံႏွုတ္ ဖ်ားက ေရႊမႈန္ၾကဲျပီး ခ်ဳိသလုိ ျမဴ သလုိ ရွိတတ္ၾကေပမယ့္ အတြင္းႏွလုံးသားကေတာ့ က်ီးအာသီးလုိ မဲပုတ္ပုတ္ ညစ္ေထေထပါပဲ။ ျမန္မာ မိန္းကေလး ေတြဟာ အမ်ား အားျဖင့္ အမ်ဳိးသားေရး အေျခခံစိတ္၊ ဘာသာေရး အေျခခံစိတ္ အလြန္ နည္း ပါးၾက ပါ တယ္။ ဒါဟာ လူမ်ဳိးျခား ဘာသာ ျခားေတြ အတြက္ မဟာ အခြင့္ အေရးၾကီး သဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့ ပါတယ္။ သူတုိ႔ ဟာ ဒီလုိ အခြင့္ အေရး မ်ဳိးၾကီး ကုိ အကြက္ေကာင္း အျဖစ္ အသုံး ခ် ေနၾက ပါတယ္။

တစ္ခ်ဳိ႕ ျမန္မာ မိန္း ကေလး ေတြဟာ အျပင္ ပန္းက ၾကည့္ ရင္ေတာ့ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္၊ ဘာသာေရး စိတ္ဓာတ္ေတြ ျပည့္ျပည့္ ဝဝ ရွိေနတယ္ လုိ႔ ထင္ ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ လက္ထဲေရာက္ သြားတဲ့ အခါ မွာေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ ပုံသြင္း မႈကုိ ခံရ ပါတယ္။ သူတုိ႔က ဒီလုိေန၊ ဒီလုိစား၊ ဒီလုိဝတ္၊ ဒီဘာသာ ကုိ ကုိးကြယ္ ဆုိရင္လည္း ႏွစ္ခါ မေျပာ ရဘူး။ ေျပာရင္ လည္းယုံ၊ ယုံရင္လည္း ပုံလုိက္ၾက ပါတယ္။ ဒါဟာ အၾကီး မား ဆုံး- ဆုံး႐ႈံးမႈတစ္ခုပင္ျဖစ္၏။ တစ္ဘဝတည္း႐ႈံးတာမဟုတ္ဘဲ တစ္သံသရာလုံးစာအတြက္ ႐ႈံးျခင္း ျဖစ္ေလ ေသာေၾကာင့္ အ႐ႈံးၾကီး ရႈံးသည္ဟု ဆုိရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုိ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ရ တာ လဲ ဆုိရင္ အဓိက အေျခခံ အေၾကာင္း အရင္းကုိ စစ္ၾကည့္ လုိက္ေတာ့ အမ်ဳိး သားေရး အေျခခံ စိတ္၊ ဘာသာေရး အေျခခံ စိတ္ဓာတ္ ေကာင္းေတြ နည္းပါ မႈေတြ ေၾကာင့္ ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ မုိ႔လည္း ျမန္မာ အမ်ဳိး သမီး ေလးေတြ လူမ်ဳိးျခား ဘာသာ ျခားေနာက္ ကုိ ဟုိရပ္ကြက္က ပါသြား လုိက္၊ ဒီရပ္ ကြက္က ပါသြား လုိက္ျဖစ္ ေနၾကတာ မနည္း ေတာ့ပါဘူး။ ေသခ်ာ ဆင္ျခင္ သင့္ပါျပီ။ အားလုံး လည္း ဘာသာျခား မ်ားရဲ႕ ရက္ စက္စြာ ညွင္းပန္းႏွိပ္ စက္မႈ မ်ားကုိ ဗီဒီယို ဖုိင္ေတြ၊ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ မ်ား မွာပါ ျမင္ေတြ႕ ေနၾက ရပါျပီ။ ဆက္မုိက္ ေနမည္ ဆုိရင္ေတာ့ ကုိယ့္ အတြက္နဲ႔ ဘာသာ သာသနာ လူမ်ဳိးနဲ႔ မိမိရဲ႕ မိဘ ေဆြမ်ဳိး ဂုဏ္ သိကၡာ မ်ားပါ ပြန္းပဲ့ ပ်က္စီး ပါ လိမ့္မယ္။ ဒီလုိသာ မ်ားလာ မယ္ဆုိ ရင္ ဗုဒၶ ဘာသာ ဟာ ျမန္မာ ေျမေပၚမွာ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားပါ လိမ့္မယ္။ 

အထူး ဂရုစုိက္ သတိထား ဆင္ျခင္ ၾကပါလုိ႔ တုိက္တြန္း ပါရေစ။ ေနာက္ျပီး လူမ်ဳိးျခား ဘာသာျခားေနာက္ ပါသြား ၾကတဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေလးေတြဟာ တစ္ေယာက္အစ တစ္ရာမေတာ့တဲ့အတြက္ ၾကာလာရင္ အမ်ဳိးသား အႏၱရာယ္၊ ဘာသာေရးအႏၱရာယ္ေတြ ျဖစ္လာနုိင္ပါတယ္။ ဘာလုိ႔ဒီလုိေျပာေနရတာလဲဆုိရင္ လူမ်ဳိးျခား ေနာက္ ဘာသာျခား ေနာက္ပါ သြားတဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတုိင္းဟာ ကုိယ့္လူမ်ဳိး ကုိယ့္ ဘာသာ ေတြရဲ႕ အယူကုိစြန္႔ျပီး သူတုိ႔လူမ်ဳိး သူတုိ႔ဘာသာေနာက္ကုိ ပါသြားၾကလုိ႔ပါပဲ။ ကုိယ့္ဘာသာထဲကုိေတာ့ တစ္ရာမွာ တစ္ေယာက္ေတာင္ ပါမလာပါဘူး။ လူမ်ဳိးျခား ဘာသာျခားနဲ႔ ညားလုိ႔ လူမ်ဳိးျခားစိတ္ဓာတ္၊ ဘာသာျခား စိတ္ဓာတ္၊ ေပါက္သြားျပီဆုိရင္ ေမြးလာတဲ့ ကေလးကအစ ဘာမွစြဲေဆာင္စရာ မလုိေတာ့ဘဲ သူ႔အ လုိလုိ လူမ်ဳိးျခား ဘာသာျခား ျဖစ္သြား ေတာ့ပါပဲ။ စိတ္ဓာတ္ ကအစ ျမန္မာ စိတ္ဓာတ္ မရွိေတာ့ ပါဘူး။

ဗုဒၶ ဘာသာ ျမန္မာ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ က ဝမ္းနဲ႔ လြယ္ျပီး ေမြးေပး လုိက္တဲ့ ကေလးဟာ ျမန္မာ စိတ္ဓာတ္ မရွိဘူး ဆုိရင္ လူမ်ဳိး လည္း႐ႈံး၊ ဘာသာလည္း ဆုံးေတာ့ တဲ့ အတြက္ ျမန္မာ တစ္မ်ဳိး သားလုံး အတြက္ ေတာ္ေတာ္ ကုိပဲ နစ္နာ လြန္းလွ ပါတယ္။ ရင္နာ စရာလည္း ေကာင္း ပါတယ္။ ျမန္မာ လူမ်ဳိး ဆုိတဲ့ အဆီကုိလည္းစားတယ္။ ဗုဒၶဘာသာဆုိတဲ့ အသားကုိလည္း မ်ဳိတယ္ဆုိတာ ဒါမ်ဳိးေျပာ တာျဖစ္ပါ တယ္။ လူမ်ဳိးျခား ဘာသာျခားေတြက ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြကုိ ဟင္းရြတ္ကန္ဇြန္းလုိ ေစ်းေပါေပါနဲ႔ ရေအာင္ ယူၾကေပ မယ့္ သူတုိ႔ ရင္ မွျဖစ္တဲ့ သမီး ပ်ဳိေလး မ်ားကုိေတာ့ စိန္ေကာင္း ေက်ာက္ေကာင္း ေတြ အလား သုိသုိ သိပ္သိပ္နဲ႔ သိမ္းထား ၾကပါ တယ္။ ေနာက္ျပီး လူမ်ဳိးျခား၊ ဘာသာျခား ေတြဟာ သူတုိ႔ေသြး သားစစ္စစ္ မဟုတ္တဲ့ ကျပား အမ်ဳိး သမီးကုိ ျမန္မာ အမ်ဳိး သားက ယူရင္ေတာင္ အသည္းကုိ လွန္စြပ္နဲ႔ ထုိးသ လုိ နာတတ္ၾက ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မုိ႔ သူတုိ႔ သမီးပ်ဳိ ေတြနဲ႔ ျမန္မာ အမ်ဳိး သားေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ခြင့္၊ နီးစပ္ခြင့္၊ ခ်စ္ၾကိဳက္ခြင့္ မရွိၾက ရေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ခ်ဳပ္ ကုိင္ျပီး အိမ္တြင္း ပုန္းခုိင္း ထားၾက ပါတယ္။ အေၾကာင္း ကိစၥ ရွိလုိ႔ အျပင္ကုိ မျဖစ္ မေန ထြက္ရမယ္ ဆုိရင္လည္း လုံျခဳံမႈ ရွိေအာင္ အျပည့္ အဝ အကာ အကြယ္ ယူထား ၾက ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ျမန္မာ အမ်ဳိး သားေတြ အေ နနဲ႔ လူမ်ဳိးျခား ဘာသာျခား အမ်ဳိး သမီး စစ္စစ္ တစ္ေယာက္ ကုိ ရေအာင္ယူ ဖုိ႔အပထား၊ ျမန္မာမ နဲ႔ ရတဲ့ ကျပား အမ်ဳိး သမီး ကုိေတာင္ ရေအာင္ ယူဖုိ႔ ခဲယဥ္း လွပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ ထိ ခဲယဥ္း လဲဆုိရင္ ကုိယ့္ဘက္က ျမန္မာ အမ်ဳိး သမီး အေယာက္ (၁၀၀၀) ေပးလုိက္ရမွ သူတုိ႔ ဘက္က အမ်ဳိး သမီး တစ္ေယာက္ေလး ကုိေတာင္ ယူဖုိ႔မ လြယ္ကူ နုိင္ေလာက္ေအာင္ ထိ ခဲယဥ္း လွပါတယ္။

ဒီ လုိေျပာ လုိ႔ သူတုိ႔ ကုိ အျပစ္ တင္ေန တာမ ဟုတ္ ပါဘူး။ ျမန္မာ လူမ်ဳိးေတြ အတု ယူဖုိ႔၊ သင္ခန္း စာယူဖုိ႔၊ သတိထားဆင္ျခင္ဖုိ႔ ေျပာေနတာျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔က သူတုိ႔ရဲ႕ အဖူးအညႊန္႔ျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိး သမီးေတြ ကုိ ႏွေျမာ တတ္၊ တြန္႔တုိတတ္၊ တန္ဖုိးထားတတ္ရင္၊ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြကလည္း ျမန္မာ လူမ်ဳိး တုိ႔ရဲ႕ အညႊန္႔ အဖူး ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြကုိ ႏွေျမာတတ္၊ တြန္႔တုိတတ္၊ တန္ဖုိးထားတတ္ဖုိ႔ လုိပါ တယ္။ ဒါဟာ တရားေသာ နည္းလမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ဳိးျခား ဘာသာျခားေတြဟာ သူတုိ႔ အမ်ဳိး သမီးေတြ ကုိ သူတုိ႔ လူမ်ဳိး၊ သူတုိ႔ဘာသာ၊ လူဦးေရတုိးတက္မ်ားျပားဖုိ႔အတြက္ ဘယ္ေလာက္အထိ အေရးပါ အရာ ေရာက္ တယ္ ဆုိတာ ေကာင္းေကာင္းၾကီး နားလည္ သေဘာေပါက္ ထားၾကပါ တယ္။ ေနာက္ျပီး ျမန္မာ တစ္မ်ဳိး သားလုံး ကုိ လူလူခ်င္းခ်င္း ဝါးျမိဳျပီး ဖုံလႊမ္း ပစ္ဖုိ႔ အတြက္ အမ်ဳိး သမီး မ်ားဟာ မဟာ လက္နက္ၾကီး သဖြယ္ ဆုိတာလည္း သိထားၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ သူတုိ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ လုံျခဳံေအာင္ ခ်ဳပ္ ခ်ယ္ျပီး ျမန္မာ အမ်ဳိး သမီးေတြ ကုိေတာ့ ရသေလာက္ သိမ္း ပုိက္ၾက ပါတယ္။

ဒီလုိျမန္မာ အမ်ဳိး သမီးေတြ ကုိ ရေအာင္ ယူျခင္း အားျဖင့္ ျမန္မာ လူမ်ဳိး ေတြရဲ႕ အဖူး အညႊန္႔မ်ားကုိ ခ်ဳိးႏွိမ္ျပီး သား ျဖစ္သ လုိ သူတုိ ႔လူမ်ဳိးေတြရဲ႕ အညႊန္႔ အဖူးအတြက္လည္း အားျဖည့္ျပီး သားျဖစ္သြား ပါတယ္။ တစ္ခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ဆုိတာ ဒါမ်ဳိးကုိ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာလူေတြဟာ ဒီေလာက္ ကေလးသာ နားလည္သေဘာေပါက္ထားမယ္ဆုိရင္ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ တန္ဖုိးထား တတ္လာပါ လိမ့္မယ္။ တန္ဖုိးထားတတ္လာတဲ့အခါ လူမ်ဳိးျခား ဘာသာျခားေတြနဲ႔ ညားသြားမွာကုိလည္း ႏွေျမာ တတ္ လာ ပါ လိမ့္မယ္။ ေနာက္ျပီး ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြကုိယ္တုိင္ကလည္း လူမ်ဳိးျခား၊ ဘာသာ ျခားေတြ နဲ႔ နီး စပ္ခြင့္၊ ထိေတြ႕ခြင့္၊ ခ်စ္ၾကိဳက္ခြင့္မရေအာင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ ေရွာင္တတ္ တိမ္းတတ္ လာပါ လိမ့္မယ္။ အခုျဖစ္ေနတာက အခ်ဳိ႕ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြဟာ မိမိတုိ႔ အႏြယ္ျဖစ္ တဲ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျမန္မာ အမ်ဳိး သမီးေတြ ကုိ အမ်ဳိးသားေရး သတိ၊ ဘာသာေရး အသိေတြနဲ႔ အျပည့္ အဝ ကာကြယ္ ဖုိ႔ ေနေန သာသာ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ကေတာင္ လူမ်ဳိးျခား ဘာသာျခားေတြနဲ႔ ညားေအာင္ၾကား က ေအာင္သြယ္ေတာ္ လုပ္ေပး ေနၾက တာေတြ ရွိပါတယ္။

ဒါဟာ ဘာလဲ လုိ႔ ဆုိရင္ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္၊ ေခါင္းပါး၊ ဘာသာေရး အသြင္ အျပင္ရဲ႕ လကၡဏာေတြ ကုိ နားမလည္မႈ တုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ျပည့္ဝတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ အမ်ဳိး ပ်က္မဲ့ လုပ္ရပ္ေတြ ကုိ ဘယ္ေတာ့ မွ မလုပ္ ပါဘူး။ ေအာက္ တန္းစား စိတ္ဓာတ္ ရွိတဲ့လူ၊ စိတ္ပုတ္ စိတ္ယုတ္ စိတ္ည့ံရွိၾကတဲ့ လူေတြကသာ လုပ္ၾကတာပါ။ သားသမီးခ်င္းကုိယ္ခ်င္းမစာ၊ ႏွမသားခ်င္း ကုိယ္ခ်င္း မစာ၊ ေခြးေလာက္မွ အသိမရွိ၊ အလြန္ေအာက္တန္းက်လွပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားသာသနာ၊ ဗုဒၶ ဘာသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်က္ႏွာမေထာက္ထားဘဲ ေငြမ်က္ႏွာတစ္ခုတည္းကုိၾကည့္တဲ့ ေအာက္တန္းက်လွတဲ့ လုပ္ရပ္ ပင္ျဖစ္ ပါတယ္။ လူကုန္ကူးတာတုိ႔၊ ဘာသာျခားမ်ားကုိ လက္ထပ္စည္းရုံးေစတဲ့ သူမ်ားကုိ ဆုိ လုိျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီလုပ္ရပ္မ်ားဟာ ကုိယ့္ရဲ႕မ်ဳိးေစ့ကုိ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္မီးဖုတ္သကဲ့သုိ႔ျဖစ္ျပီး၊ ကုိယ့္ျခံ ထဲေပါက္ ေန တဲ့ အညႊန္႔တလူလူတက္ေနတဲ့ သစ္ပင္ငယ္ေလး ကုိ ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ ေရေႏြးပူ၊ အက္ဆစ္နဲ႔ ပတ္ဖ်န္းျပီး မ်ဳိး တုန္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း ပင္ျဖစ္ပါ တယ္။

ျမန္မာ လူမ်ဳိးတုိင္း ေအာက္ တန္းစား စိတ္ဓာတ္ေတြ မထားၾကဖုိ႔ ေတာင္းပန္ခ်င္ ပါတယ္။ အိမ္ေနာက္ေဖး က မီးေလာင္ တာ အိမ္ေရွ႕ ခန္းနဲ႔ ဘာမွမ ဆုိင္ သလုိ၊ အိမ္တုိင္ တစ္လုံး ျခပုံး တတ္တာ တစ္အိမ္လုံးနဲ႔ ဘာမွမ ဆုိင္ သလုိ မေနေစခ်င္ပါ။ အိမ္ေနာက္ေဖးကမီးေလာင္တာ ဝုိင္းျပီး မျငိမ္းရင္ အိမ္ေရွ႕ခန္းေရာ တစ္အိမ္ လုံး ကုိပါ အေလာင္ခံရတတ္သလုိ၊ အိမ္တုိင္တစ္လုံး ျခပုိးစားတာကုိ ေပါ့ေပါ့ ဆဆေန လုိက္မယ္ ဆုိရင္ တစ္အိမ္ လုံး အကုိက္ ခံ ရမွာေသ ခ်ာပါတယ္။ ငါ ေကာင္းစား ရင္ျပီးတာပဲ၊ က်န္တဲ့သူ ဘာျဖစ္ျဖစ္ ဆုိတဲ့ စိတ္ထား မ်ဳိး မထားပါနဲ႔။ ကုိယ့္ဘာသာဝင္ လူမ်ဳိးတစ္ဦးဦးကုိ အျခားဘာသာျခားမ်ားက ေစာ္ကားေမာ္ကား ရန္စတာျမင္ရင္ ကုိယ္နဲ႔ သိသည္ျဖစ္ေစ၊ မသိသည္ျဖစ္ေစ၊ ဝိုင္းဝန္း ကူညီ ရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ငါနဲ႔မဆုိင္ပါဘူး။ ငါ့အမ်ဳိးလည္းမဟုတ္ပါဘူးဆုိျပီး လ်စ္လွ်ဴမ႐ႈေစခ်င္ပါ။ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္ လုိ႔ဆုိ လုိက္ တာ နဲ႔ အား လုံးဟာ မိသားစုပမာျဖစ္ေနရပါမယ္။ မေမ့ၾကပါနဲ႔ သတိရွိၾကပါ။ ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိင္း တစ္အိမ္ လုံးမီး မေလာင္ ခင္၊ တစ္အိမ္လုံး ျခပုံးမတတ္ခင္ ျမန္ျမန္ထက္ထက္ ကာကြယ္ၾကပါေတာ့ တုိက္တြန္း လုိက္ရ ပါသည္။

စာဖတ္သူ အားလုံး သက္ရွည္ က်န္းမာ စိတ္ခ်မ္း သာျပီး လုိရာ ဆႏၵမ်ား တစ္လုံး တစ္ဝတည္း ျပည့္ဝ ၾကပါေစ။

အရွင္ဝိမလဝံသ(နာလႏၵာတကၠသုိလ္)

From:  http://goo.gl/k3fuU

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆရာ၀န္ နဲ႕ စစ္သားမရွိပဲ ေလ်ာက္လွမ္းႏိုင္ၿပီလား..

Posted by drmyochit Monday, April 29, 2013, under | No comments


ဖြဘုတ္ႀကီးေပၚမွာ ျပည္သူ ေတြ အထင္လြဲ ခံရဆံုးကေတာ့

စစ္သား နဲ႔ ဆရာ၀န္ ထင္မယ္ ဆရာ၀န္ေတြက ျပည္သူေတြကို

ၾကင္ၾကင္ နာနာ ေဆးကုေပးတယ္ ဒါေပမဲ့ တစ္ေယာက္ေသာ

ဆရာ၀န္ မေကာင္းမႈ႕ေၾကာင့္ ဂ်ာနယ္ေတြက အစ

ဆရာ၀န္ေတြက ဘယ္လို 

ဘယ္လိုဆိုၿပီး ေ၀ဖန္ၾကတယ္ ေလကန္ၾကတယ္ေပါ့....

ဒါေပမဲ့ အျဖစ္က (တစ္ေယာက္ေသာ ဆရာ၀န္ ေၾကာင့္ပါ)

ကဲ စစ္သားေတြကို ၾကည့္ရေအာင္ သူတို႕လည္း အတူတူပဲ

ခုၾကည့္ ဘယ္ေနရာမွာ ျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္ေရာက္ ဘယ္သူကူညီတာလဲ

ျပည္သူေတြ ခု ေရလို အပ္တဲ့ေနရာေတြ ဘယ္သူကူညီတာလဲ

မိတၱီလာ မွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ေနရာမွာပဲ မီးေလာင္ေလာင္

ဘယ္ေဒသမွာပဲ ဒုကၡျဖစ္ျဖစ္ စစ္သား မကူညီတာ တစ္ခုမွ မရွိဘူး

(တစ္ခ်ိဳ႕ဆို တိုက္ပဲြမွာ အသက္စြန္႕ရတယ္ )

ဒါေပမဲ့ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ စစ္သား မေကာင္းမႈ႕ေၾကာင့္ (သို႕) ဟိုအရင္က

လုပ္ခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဦးသန္းေရႊ ဦးေန၀င္းေပါ့

အနည္းငယ္ေၾကာင့္ ခု အခ်ိန္ထိ မ်က္မွန္စိမ္းတပ္ၿပီး ၾကည့္ခံရတယ္

ဒါဆိုရင္ ေမးမယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္သားနဲ႕ ဆရာ၀န္ မပါပဲ အနာဂတ္ကို

ေလ်ာက္လွမ္းႏိုင္ၿပီလား ........


ခဏခဏ ေျပာေနၾက စကားေလးပါပဲ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ မေကာင္းလို႕

ဆရာ၀န္ ေတြက ဘယ္လို ဘယ္ပံုလို႕ ေျပာရင္ တစ္ကယ္ ေစတနာထားၿပီး

ေဆးကုေပးေနတဲ့ ဆရာ၀န္ေတြက စိတ္တိုၾကတယ္ 

(စိတ္မေကာင္းျဖစ္မယ္ကပိုမွန္မယ္)

တစ္ေယာက္မေကာင္းလို႕ စစ္သားေတြကို ေျပာမယ္ဆုိရင္

အသက္ေပးသြားၾကတဲ့ စစ္သားေတြရဲ႕ ဇနီး မိသားစုေတြက

ရင္စို႕ၾကမယ္(၀မ္းနည္စိတ္မေကာင္းျဖစ္မယ္က ပိုမွန္မယ္)


အဲေတာ့ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုလံုးကို မေျပာပဲ ျဖစ္တဲ့သူကိုပဲ By Name တပ္ၿပီး

ရဲရဲ ၀ံံ့၀ံ့ ေျပာၾကရေအာင္လားဗ်ာ...... ခုဟာကဘယ္လိုျဖစ္ေနလဲဆိုေတာ့

ဂ်ာနယ္ေတြကေန မဟုတ္တာေတြ တင္တဲ့အခါမွာ ျပန္လည္ ေခ်ပတဲ့သူ

အားနည္းေတာ့ ျပည္သူေတြက အမွန္ထင္ကုန္ၾကတယ္ အဲဒီေတာ့

မေနႏိုင္လို႕ သူတို႕ဘက္ကနာၿပီး

ေရးလိုက္တာပါ မွန္တာကို ေျပာလို႕ မုန္းလည္း မတက္ႏိုင္ဘူး...


Credit : Nay Min

အဆ ငါးဆယ္ ဝန္းက်င္ ေစ်းတက္ေနတ့ဲ တန္ဘုိးနည္းဖုန္းကတ္

Posted by drmyochit Monday, April 29, 2013, under | No comments

ယခု ေခတ္ စားေန သည့္ က်ပ္ ၁,၅၀၀ တန္ ဖုန္းကတ္ သည္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ ဖုန္းေစ်းကြက္ အတြင္းသုိ႔ ထုတ္ေစ်း ထက္ အဆ ငါးဆယ္ခန္႔ ေစ်း တက္ၿပီး ေရာက္လာ သည္။
ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြ မဟုတ္ပါ၊ ဖုန္းကတ္ ကံထူးရွင္ ေရြးခ်ယ္ ပဲြႀကီး ျဖစ္ေလ၏ (ဓာတ္ပုံ – ဂြ်န္ခ်စ္ၿငိမ္း/ေတာင္ႀကီး)

မဲေပါက္သူ တခ်ဳိ႕ ထံမွ လာသည္ဟု ယူဆရသည့္ ကတ္တခ်ဳိ႕က ဖုနး္ အေရာင္း ဆိုင္တြင္ တကတ္ က်ပ္ ၇၀,၀၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်း ျဖစ္ေန သည္။

“ကၽြန္မ တို႕ကို ဖုနး္ကတ္ မဲေပါက္ သူေတြက လာေရာင္းေပးတယ္…သူတို႕ေခၚေစ်းက က်ပ္ ၈၀,၀၀၀ အထိ ရွိတယ္…၊ ကၽြန္မတို႕ လညး္ ဆိုင္မွာျပန္ေရာင္းရေအာင္လို႕ က်ပ္ ၆၅,၀၀၀ ႏွင့္ေကာက္လိုက္တယ္၊ ျပီးေတာ့ ဆိုင္ မွာ က်ပ္ ၇၀,၀၀၀ ႏွင့္ျပန္လည္ေရာင္း ခ်ေပးပါတယ္” ဟု ဖုန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္း အေရာင္း အ၀ယ္ လုပ္သူ တဦးက ေျပာဆိုသည္။

ဖုန္းကတ္ ေစ်းကစားရန္ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိေၾကာင္း၊ လိုအပ္သူက ၇၀,၀၀၀ ေပးျပီး လာ၀ယ္လ်ွင္ မိမိတို႕ ေရာင္းေပး လိုက္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္းလမ်ားတြင္ ေစ်းက်လာႏိုင္ေၾကာင္း ဖုန္းအေရာင္းဆိုင္တုိ႔က ေျပာ ဆို သည္။

မဲႏိႈက္ သည့္ေန႔က ေရာက္လာသူတခ်ဳိ႕မွာ တန္ဘုိးႀကီးမားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေရာက္ လာၾက သည္ ကုိ ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ တတ္ႏုိင္ သူတုိ႔က ၀င္ေငြ နည္းပါး သူတုိ႔ႏွင့္ ယွဥ္ၿပီး မဲႏိႈက္ျခင္းမွာ သူ၏ အခြင့္ အေရး ျဖစ္ေသာ္လည္း ထုိလုပ္ရပ္ကုိ အ့ံအား သင့္မိေၾကာင္း ယူဆသူ လည္း ရိွေနသည္။

ဖုန္း ကတ္ အဆ ေလးငါးဆယ္ခန္႔ ေစ်းတက္ၿပီး ျပင္ပတြင္ အေရာင္း အ၀ယ္ျဖစ္ ေနေၾကာင္းကုိ သတင္း ဂ်ာနယ္ မ်ား၊ ေန႔စဥ္ ထုတ္ သတင္း စာမ်ားတြင္ လည္း ေဖာ္ျပထားၾကသည္။

Ref & Credit to Khitmoe Daily Newspaper
From: Myanmar Mobile Application Store

မႏၱေလးဘူတာ၌ အက်င့္ပ်က္ဝန္ထမ္းတခ်ိဳ႕ ရွိေန

Posted by drmyochit Monday, April 29, 2013, under | No comments

မႏၱေလး၊ ဧၿပီ ၂၈။

မႏၱေလးၿမိဳ႕ ဘူတာႀကီးတြင္ ေအာက္ စႀကၤန္လမ္း လက္မွတ္ သိမ္းဆည္းေရး တာဝန္ခံ တစ္ဦးျဖစ္ သူသည္ မႏၱေလး မွ ျမစ္ႀကီးနား သို႔ သြားေရာက္ သည့္ ခရီးသည္မ်ား အပါအဝင္ ဝန္ထမ္းငယ္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဘူတာ ႀကီးတြင္ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ေန သူ ေစ်းသည္ အခ်ိဳ႕အား မတရား ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ ႏိုင့္ထက္ စီးနင္းျပဳ လုပ္လ်က္ ရွိေန၍ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ယင္းဝန္ထမ္းအား စိစစ္ေပးေစလိုေၾကာင္း အဆုိပါ ဘူတာ ႀကီးမွ ေစ်းသည္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“ကၽြန္မ တို႔ ဆိုရင္ ဘူတာမွာ စည္းကမ္းမဲ့ေရာင္းတဲ့ ေစ်းသည္ေတြလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုရထား ဆိုက္တဲ့ အခ်ိန္ေတြဘဲ ေရာင္းတာပါ။ တျခားလုပ္ကိုင္ စားေသာက္ဖို႔ဆိုတာလည္း အဆင္ မေျပ လို႔ ဒီအလုပ္ကိုဘဲ အေျပာအဆိုခံၿပီး လုပ္ကိုင္ေနရတာပါ။ သူအေနနဲ႔ စည္းကမ္းမဲ့ေစ်းသည္ေတြကို ဖမ္း မယ္ ဆိုရင္ တာဝန္နဲ႔ အညီ ဖမ္းလို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ေစာ္ကားေတြတာ။ ေစ်း ေရာင္း ပစၥည္းေတြ ကို ဖ်က္ဆီးတာေတြေတာ့ မလုပ္သင့္ပါဘူး”ဟု ယင္းဘူ တာတြင္ ထိုးမုန္႔ေရာင္းသူ အ မ်ိဳး သမီး တဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ အဆိုပါတာဝန္ခံသည္ စည္းကမ္းမဲ့ေစ်းသည္မ်ားအား ဖမ္းဆီးရာ၌ လူအမ်ားၾကားတြင္ မဖြယ္ မရာ စကားမ်ား ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ေစာ္ကားျခင္းအား ျပဳလုပ္သည္ သာမက ေစ်းေရာင္း ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ အိုးခြက္ပန္း ကန္မ်ားအား ရိုက္ခြဲျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မႈရွိေၾကာင္း ဘူတာ၌ ထမင္းေရာင္းသူ အမ်ိဳး သား တစ္ဦးက ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ့္ကိုလည္း ေစ်းေရာင္းလို႔ ဖမ္းတုန္းကဆိုရင္ ထမင္းအိုးေတြေကာ ပန္းကန္ေတြေကာ အကုန္ ရိုက္ခြဲ တာေတြ လုပ္ တယ္။ ရိုးရိုးဖမ္းသလိုမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ မင့္မဲ့စရိုက္ဆန္ဆန္ ဖမ္းတာ။ ၿပီးေတာ့ သူ႔ လက္ေအာက္ က ဝန္ထမ္းေတြကိုလည္း ရာထူးႀကီးတယ္ဆိုၿပီး ႏႈတ္ၾကမ္းၾကမ္းနဲ႔ ေျပာဆို တာေတြ ရွိတယ္”ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အဆိုပါဝန္ထမ္းသည္ ၎တာဝန္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ လက္မွတ္ အေရာင္းဌာနမွ တာဝန္ ရွိသူ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ရထားလက္မွတ္မ်ားအား တရားမဝင္ ယူေဆာင္၍ ရထားဘူတာ အနီးရွိ စားေသာက္ ဆိုင္ အခ်ိဳ႕၌ ေမွာင္ခုိေစ်းကြက္သဖြယ္ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အတြက္ ပံုမွန္လက္မွတ္တေစာင္လွ်င္ ၄၁၅၀ က်ပ္ရွိရာ ၎မွ ယခုအခ်ိန္၌ လက္မွတ္တေစာင္လွ်င္ ရွစ္ေထာင္ႏႈန္းျဖင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိေၾကာင္း မ်က္ျမင္သိရွိသူမ်ားက ေျပာၾကသည္။

“သူက ဒီရထားလက္မွတ္ အေရာင္းဌာနကလူေတြနဲ႔ေပါင္း မႏၱေလး ျမစ္ႀကီးနား ရထား လက္မွတ္ေတြ ကိုထုတ္ လက္မွတ္ တန္းစီတဲ့ လူအခ်ိဳ႕ထဲက အတဲ့ လူေတြကို သူတို႔စုရပ္ ေနရာကိုခ်ိန္းၿပီး ရိုးရိုးတန္း တေစာင္ ကို လၻက္ရည္ဖိုးဆိုၿပီး ေလးေထာင္ ငါးေထာင္ေလာက္ ျပန္ေရာင္းတယ္။ ၿပီးရင္လည္း သူပိုင္တဲ့ ကားလို ရထားတြဲေတြက အဆင္မေျပတဲ့ ခရီးသည္ေတြကို မဖြယ္မရာေတြ ေျပာတာလည္း ရွိတယ္”ဟု ယင္းဘူ တာမွ တာဝန္က် ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ လတ္မွတ္ သိမ္းဆည္းေရး တာဝန္ခံ၏ တစ္ေန႔အသံုးစရိတ္သည္ ႏွစ္ေသာင္းႏွင့္ အထက္ တြင္ ရွိေၾကာင္း သိရၿပီး ယင္းသည္ တစ္လလွ်င္ တရားဝင္လစာ ၉ေသာင္းႏွင့္ တစ္သိန္းနီးပါးခန္႔သာ ရ ရွိေသာေၾကာင့္ အက်င့္ပ်က္ဝန္ထမ္းအား သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက စိစစ္အေရးယူေပးေစလိုၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ၎အေနျဖင့္ ယခုအျပဳအမူမ်ားကဲ့သို႔ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြားမည္ ဆိုပါက ေနာက္ တခ်ိန္ တြင္ မျဖစ္သင့္သည့္ ျပႆ နာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ကို စိုးရိမ္ေနရေၾကာင္း အဆိုပါဝန္ထမ္းႏွင့္နီးစပ္သူ တစ္ဦး ၏ ေျပာၾကား ခ်က္ အရ သိရသည္။

ျမန္မာ့ေခတ္

ခုိးဝင္လာတဲ့ ဘဂၤလီလူမ်ဳိးေတြအေၾကာင္းကုိ သမၼဦးသိန္းစိန္က အေမရိကန္မွာ ႏုိင္ငံ တကာ သိေအာင္ ေျပာၾကားမည္

Posted by drmyochit Monday, April 29, 2013, under | No comments

သမၼတ ဦးသိန္း စိန္ရဲ႔ အေမ ရိကန္ ခရီးမွာ သမၼ တရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး ေဆာင္ရြက္ ခ်က္ေတြ ကို ႏိုင္ငံ တကာ သိ ေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကား သြား မွာျဖစ္ျပီး ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လဲ ရွင္း လင္း ေျပာ ၾကား သြားဖို႔ ရွိတယ္ လို႔ သမၼ တရံုး က ေျပာပါတယ္။

စက္ တင္ဘာ ၂၄ရက္က စတင္လိုက္တဲ့ သမၼတရဲ႔ အေမ ၇ိကန္ တစ္ပတ္ၾကာခရီးစဥ္ထဲ အဓိက ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ သြားဖို႔ ရွိလဲလို႔ ဒီဗီြဘီက ဆက္ သြယ္ေမးျမန္းရာမွာ သမၼတရံုးညႊန္မွဴး ဦးေဇာ္ေဌးက ခုလိုထုတ္ ေဖာ ္ေျပာဆို လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

အထူး သျဖင့္ေတာ့ ျမန္မာျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းေတြ ဘာေတြလုပ္ေနတယ္။ ဘာေတြ ဆက္ လုပ္ သြားမယ္၊ အခက္အခဲေတြ စိမ္ေခၚမွုေတြက ဘာေတြရွိေနတယ္၊ အဲ့ဒီအတြက္ ႏိုင္ငံတကာက ေထာက္ ပံ႔ကူ ညီမွု ဘာေတြ လိုအပ္ေနတယ္ ဆိုတာေတြ သမၼတအေနနဲ ့ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသြားဖို႔ရွိတယ္လို႔လဲ ေျပာပါ တယ္။

သမၼ တဦး သိန္းစိန္ရဲ႕ အေမရိ ကား ခရီးစဥ္မွာ အေမရိကန္သမၼတ ဘားရတ္အိုဘားမားနဲ႔ ေတြ႔ဖို႔ရွိ မရွိ ကေတာ့ မသိ ရေသး ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကုလသမဂ အေထြေထြအတြင္း ေရး မွုးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း၊ အေမရိ ကန္ႏိုင္ ငံျခား ေရး၀န္ၾကီး ဟီလာရီကလင္တန္၊ ထိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ယင္လပ္ရွင္ နာ၀ပ္၊ အေမ ရိကန္ႏိုင္ ငံျခားေရး မူ၀ါပိုင္းက ဟင္နရီကစ္ဆင္းဂ်ား၊ တခါ ဥေရာပသမဂ အီးယူထိပ္တန္းေ ခါင္း ေဆာင္ေတြနဲ႔ အေမ ရိကန္ ထိပ္တန္းစီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ ့ေတြ ့ဖို ့ရွိတယ္လို ့သမၼတရံုးကေျပာ ပါတယ္။

DVB TV News

NLD အေယာင္ေဆာင္ၿပီး တရားမ၀င္ေခြေရာင္းသူ ဖမ္းဆီး

Posted by drmyochit Monday, April 29, 2013, under | No comments

ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႕ နံနက္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၀တ္စံုႏွင့္ လူငယ္တစ္ဦး  မိတၱိ လာ ပဋိ ပကၡ ျဖစ္ပြား ပံုမ်ားပါ ၀င္ေသာ ဗြီဒီ ယိုေခြမ်ား ေရာင္းခ်ေန သည္ ကိုေတြ႕ ရွိရ သျဖင့္  ေက်ာက္ တံတားျမိဳ႕ နယ္မွ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၀င္မ်ား က စံုစမ္း ေမးျမန္းခဲ႕သည္။

ထို NLD အဖြဲ႕၀င္ မဟုတ္ဘဲ ပါတီ၀င္မဟုတ္ဘဲ ပါတီ၀တ္စံုကုိ ၀တ္ဆင္ထားေသာ လူငယ္ တစ္ဦးသာ ျဖစ္ေၾကာင္း   ေျမာက္ ဥကၠ လာ ပၿမိဳ႕နယ္ တြင္ေနထိုင္သူ ေဇာ္မင္းထြန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိသိရွိရသည္။

ထို လူငယ္ အား ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ မည္သို႕ ဆက္လက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ မည္ကို ေက်ာက္ တံတားျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ အေနာက္ပိုင္း ခရိုင္ႏွင့္ ရန္ကုန္ တိုင္း တာ၀န္ ရွိသူ မ်ားက အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ၤFrom: ျမစ္မခ 

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္