Friday, August 09, 2013

ျမန္မာက က်ဴးေက်ာ္တာ မဟုတ္ပါ

Posted by drmyochit Friday, August 09, 2013, under | No comments
၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ျသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔၊ RFA ျမန္မာပိုင္း အစီအစဉ္မွ နံနက္ ၇ နာရီခ်ိန္ ထုတ္လႊင့္ ခဲ့မႈနွင့္ အိႏိၵယ သတင္း မီဒီယာမ်ားတြင္ ယခုရက္ပိုင္း အတြင္း ေဖာ္ျပေနမႈမ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာ- အိႏိၵယ နယ္စပ္ ျခံစည္းရိုး ကာရံျခင္းကို မရပ္တန္႔ပါက မဏိပူရ္ ပိုင္နက္ နယ္ေျမ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေပးလိုက္ရမည္ သာမက ၄၀နီးပါးရွိေသာ ေက်ရြာမ်ားသည္လည္း အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံသို႔ပါ သြားလိမ့္မည္ဟု ေဖာ္ျပထုတ္ လႊင့္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိေနရပါတယ္။

ျမန္မာ- အိႏိၵယ ႏွစ္ႏိုင္ငံဟာ အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီ ေအာက္ကေန မေရွးမေနွာင္းပဲ လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့ ၾကပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရး ရျပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာ နွစ္ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္ကို တိုင္းတာ သတ္မွတ္ဖို႔ အတြက္ နယ္နိမိတ္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို ၁၉၆၇ ခုနွစ္တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

သေဘာတူ စာခ်ုပ္အရ နယ္နိမိတ္ တိုင္းတာ သတ္မွတ္ျခင္းကို ၁၉၆၉မွ ၁၉၇၄ထိ ပူးတြဲတိုင္းတာ ခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ထိစပ္မႈအေနျဖင့္ ၁၀၁၀ မိုင္ခန္႔ ဆက္စပ္လ်က္ရွိျပီး တိုင္းတာရန္ ၂ ေနရာ က်န္ ေန ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ေနရာက ျမန္မာ- တရုတ္- အိႏိၵယ ၃ ႏိုင္ငံ ဆုံရာ ေနရာပါ။ အဲဒီေနရာက အိႏိၵယ- တရုတ္နွစ္နိုင္ငံ နယ္ေျမ အျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ က်န္ရွိေနတာ ျဖစ္ျပီး သူတို႔ ႏွစ္နိုင္ငံေျပလည္ မွ ဆက္တိုင္းရမွာပါ။ ေနာက္တစ္ေနရာ ကေတာ့ ျမန္မာ- အိႏိၵယ ကေဘာ္ခ်ိဳင့္ဝွမ္း ေဒသ မွတ္တိုင္ ၉တိုင္ စိုက္ထူရန္ က်န္ရွိေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေၾကာင္းရင္း ကေတာ့ ျမန္မာ- အိႏိၵယ နွစ္နိုင္ငံ အၾကား ကေဘာ္ခ်ိုင့္ဝွမ္း ေဒသမွာ အဂၤလိပ္က မွတ္တိုင္ ၃၉ တိုင္ သတ္မွတ္ စိုက္ထူခဲ့ျပီးသားပါ။ အဲဒီတိုင္ေတြ ေနရာမွာ တိုင္အသစ္ေတြ စိုက္ထူ ျပီး နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ရာ နယ္နိမိတ္ မွတ္တိုင္ေဟာင္းေတြ ေနရာေရြ႕ေနတာရယ္၊ အိႏိၵယ ဘက္က ရြာေတြ ျမန္မာ့နယ္ေျမဘက္ က်ဴးေက်ာ္ ေနတာရယ္ေၾကာင့္ မွတ္တိုင္ ၉တိုင္ အသစ္ စိုက္ထူရန္ က်န္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုေနရာေတြမွာ ျမန္မာဘက္က ဆုံးရႈံးေနတာျဖစ္ျပီး နယ္နိ မိတ္ စာခ်ဳပ္ သေဘာတူညီခ်က္ အတိုင္း အတိအက် ေဆာင္ရြက္ပါက အိႏိၵယ ဘက္က က်ဴးေက်ာ္ေနတဲ့ ေက်းရြာ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ ေရႊ႕ေျပာင္း ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အိႏိၵယ ျပည္သူေတြကလည္း လက္မခံၾကလို႔ ၁၉၇၀မွာ သူတို႔ အစိုးရကို ဆႏၵျပမႈေတြ လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါနဲ႕ ျမန္မာဘက္က အိမ္နီးခ်င္း ပီသစြာ က်ဴးေက်ာ္ ေက်းရြာေတြကို ဖယ္ရွား ေစရန္ (အစား) အစားထိုး ေျမျပန္ေပးဖို႕သာ ညွိနွိုင္းရာ အိႏိၵယ ျပည္သူေတြရဲ့ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ေျဖရွင္းရ ခက္ေနပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ျပီး ေနရာေတြမွာေတာင္ အခုေနာက္ပိုင္း ကာလမ်ားမွာ အိႏိၵယ ဘက္က က်ဴးေက်ာ္မႈေတြ မ်ားစြာရွိေနလို႔ နွစ္နိုင္ငံ ပူးတြဲ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ၾက ရပါတယ္။ ကြင္းဆင္း အေျဖအရ သူတို႔ဘက္က နယ္နိမိတ္ က်ဴးေက်ာ္မႈေတြ ေပၚလြင္ ေနတာ ေတာင္ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးဘဲ ျပည္နယ္ တရားရုံး အဆင့္မွာတင္ ၾကန္႔ၾကာ ေနပါတယ္။

 အိႏိၵယ အေနနဲ႔  နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ျပီးျဖစ္တဲ့ နယ္နိမိတ္ မွတ္တိုင္ ၇၉နဲ႔ ၈၁ အၾကားမွာ ျခံစည္း ရိုးကာရံျခင္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ျခံစည္းရိုး ခတ္မယ့္ ေနရာမွာရွိတဲ့ ေဂၚဘာယံ ရြာဟာ နယ္နိမိတ္ကို ေက်ာ္လြန္ျပီး ျမန္မာဘက္ ကိုေတာင္ ေရာက္ေနတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၎ေက်းရြာ ေနရာတြင္ ျခံစည္းရိုး ကာရံမႈ ခ်န္လွပ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီေက်းရြာမွ အိမ္မ်ား ျမန္မာနိုင္ငံ ဘက္ကို ေက်ာ္လြန္ေနတာလည္း သူတို႔ဖယ္ရွား ရွင္းလင္း နိုင္ျခင္း မရွိတဲ့အျပင္ ေက်းရြာေန သူေတြရဲ့ ဖိအားေပးမႈ ခံေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမွာ နိုင္ငံေရး ပါတီေတြက မဲဆြယ္တဲ့ အေနနဲ႔ ျမန္မာ- အိႏိၵယ နယ္နိမိတ္ ျပန္တိုင္းမယ္ဆိုတဲ့ ပုံစံမ်ိဳး မဲဆြယ္ေနျပီး ယခုကဲ့သို႔ သတင္းမွားမ်ား ထုတ္လႊင့္ေနတာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ျမန္မာပိုင္နက္ကို ထပ္မံက်ဴးေက်ာ္မႈ မရွိဖို႔၊ က်ဴးေက်ာ္ ေနရာမ်ားအား ျပန္လည္ ဖယ္ရွားဖို႔ ေတြဟာ နယ္စပ္ ေဒသမွာရွိတဲ့ ျမန္မာျပည္သူေတြလည္း သိဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ- အိႏိၵယ နယ္နိမိတ္ မွာရွိတဲ့ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိရွိနဲ႔ လိမ္မာပါးနပ္မႈတို႔ျဖင့္ ကာကြယ္ ၾကိဳးပမ္း ၾကရန္ လိုအပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ အဲဒီနယ္စပ္မွာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ဖူးတဲ့ ဝန္ထမ္းေဟာင္း တစ္ဦး အေနနဲ႔ သိရွိသမ်ွကို အက်ဉ္းခ်ဳပ္ၿပီး မွ်ေဝလိုက္ရပါတယ္။

ေဆာင္းပါးရွင္- ဦးေအာင္ (၀န္ထမ္းေဟာင္း)

From: ျမ၀တီ

စစ္ေတြတြင္ လုံထိန္း ႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ား အၾကား ပဋိပကၡေၾကာင့္ ၃ ဦးဒဏ္ရာရ

Posted by drmyochit Friday, August 09, 2013, under | No commentsရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕အနီးရွိ အုန္းေတာဒုကၡသည္စခန္းကုိ ေတြ႕ရစဥ္။(ဓာတ္ပံု – ေဂ်ပိုင္ / ဧရာဝတီ)

ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ အုန္းေတာႀကီး ဒုကၡသည္စခန္း အနီးရွိ ေဗာဒူဖေခ်ာင္းတြင္ မြတ္စလင္ အမ်ဳိး သမီး အေလာင္း တေလာင္း ေတြ႕ရွိမႈ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး လံုထိန္းရဲ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ ေဒသခံ မြတ္စလင္ မ်ားၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လုံထိန္းတပ္ဖြဲ႕၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ မြတ္စလင္ ၃ ဦး ဒဏ္ရာရရွိေၾကာင္း သိရွိရ သည္။

ယေန႔ မနက္ ၁၁ နာရီခန္႔က စစ္ေတြၿမိဳ႕ အုန္းေတာႀကီး ဒုကၡသည္ စခန္း အနီးရွိ ေဗာဒူဖေခ်ာင္းတြင္ မြတ္ စလင္ အမ်ိဳးသမီး အေလာင္း တေလာင္းေတြ႕ရွိရသျဖင့္ အာဏာပုိင္မ်ားက နယ္ေျမခံ ေခ်ာင္း၀ ရဲစခန္းသို႔ အေလာင္း ကုိ ယူေဆာင္ စစ္ေဆး ခဲ့ေၾကာင္း၊ အုန္းေတာႀကီး ဒုကၡသည္စခန္းမွ မြတ္စလင္မ်ားက မြတ္စ လင္ အမ်ဳိးသမီးအေလာင္းကို ျပန္ေပးရန္ ေခ်ာင္း၀ ရဲစခန္းသို႔ သြားေရာက္ ေတာင္းဆုိၾကရာ အေလာင္းျပန္ မရသျဖင့္ ရဲစခန္းကုိ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီး ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယင္းေနာက္ ေခ်ာင္း၀ရဲစခန္းသုိ႔ လံုထိန္း ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး လူစုခြဲရန္ မိုးေပၚသို႔ ေသနတ္ ပစ္ေဖာက္ သတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း လူစုမကြဲသျဖင့္ လူအုပ္တြင္းသုိ႔ ပစ္ခတ္ခဲ့ရာမွ မြတ္စလင္ ၃ ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေခ်ာင္းအတြင္းမွ ေတြ႕ရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီးအေလာင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေသဆုံးရသည့္ အေၾကာင္း အရင္းကုိ သက္ဆုိင္ရာက စုံစမ္းစစ္ေဆး ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အစုိးရ၏ ေျပာခြင့္ ရပုဂၢဳိလ္ ဦး၀င္းၿမိဳင္က ေျပာဆုိသည္။

ယေန႔ မနက္ျဖစ္ပြားေသာ လုံထိန္းမ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ မြတ္စလင္ ၄ ဦးေသဆံုး၍ ၄ ဦးဒဏ္ရာ ရရွိသည္ဟု သတင္း ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းသတင္းမွာ မဟုတ္မွန္ဟု ဦး၀င္းၿမိဳင္က ဧရာ၀တီသုိ႔ ရွင္းျပသည္။

“လူေသတာမရွိပါဘူး။ ဒဏ္ရာရတာပဲ ရွိပါတယ္။ ဒဏ္ရာရတာ ၃ ေယာက္ေလာက္ရွိတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ သတင္း ထုတ္ျပန္ေပးပါ့မယ္” ဟု ဦး၀င္းၿမိဳင္က ဆိုသည္။

အုန္းေတာႀကီး ဒုကၡသည္စခန္းမွ မြတ္စလင္မ်ားသည္ သစ္ပင္မ်ားခုတ္လွဲ၍ လမ္းပိတ္ဆို႕ျခင္း၊ လုံၿခဳံေရး ကား မ်ား မသြားလာႏုိင္ရန္ ဟန္႔တားမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရထံမွ သိရွိရသည္။

အုန္းေတာႀကီး ဒုကၡသည္စခန္းအနီးမွ မြတ္စလင္တဦးျဖစ္သူ ကိုေဇာ္ေဇာ္၏ အဆုိအရ ေဗာဒူဖေခ်ာင္းတြင္ ေတြ႕ရွိ သည့္ မြတ္စလင္ လူေသအေလာင္းကုိ သၿဂိဳလ္ရန္ သြားေရာက္ေတာင္းဆုိခဲ့ရာ လံုထိန္းမ်ားက လက္မခံ ဘဲ လုံထိန္းတပ္ဖြဲ႕၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ မြတ္စလင္ ၃ ဦးေသဆုံးၿပီး ၃ ဦးဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္ဟု ဧရာ၀တီ သုိ႔ ေျပာဆုိသည္။

“လူေသအေလာင္းကို လံုထိန္းေတြက ထုတ္မေပးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဘက္က လူအံုလာၿပီး ဆူဆူပူပူျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ရဲကပစ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဘက္က ၃ ေယာက္ ပြဲခ်င္းၿပီးေသတယ္။ ၃ ေယာက္ဒဏ္ရာရတယ္။
ဒဏ္ရာရရွိတဲ့သူေတြထဲက တေယာက္ကို စစ္ေတြေဆး႐ံု ပို႔လိုက္တယ္။ တေယာက္ကုိ MSF ေဆးခန္းမွာ ပုိ႔ထားတယ္။ တေယာက္ကိုေတာ့ ရဲေတြ ဖမ္းထားတယ္” ဟု ကိုေဇာ္ေဇာ္က ေျပာသည္။

ဦး၀င္းၿမိဳင္က လူေသအေလာင္း ေတြ႕ရွိမႈတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဆက္လက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မြတ္စလင္မ်ားသည္ လူေသအေလာင္းကို တစံုတဦးကို ျပလုိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေတာင္းဆုိလိုျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ မြတ္စလင္မ်ားသည္ ရဲကင္းမ်ားကို ၀င္ေရာက္ဖ်က္ဆီး မီး႐ိႈ႕ၾကေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာဆုိသည္။

ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ဦးခင္ေမာင္ႀကီးက မြတ္စလင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာကင္တာနား ယခုလအတြင္း လာေရာက္မည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ အခ်ိန္ကိုက္ ျပႆနာရွာ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိသည္။

“ ႏိုင္ငံတကာက တေယာက္ေယာက္ လာေတာ့မယ္ဆိုရင္ သူတို႔က အၿမဲ ဒီလိုလုပ္တယ္။ သူတို႔ကို ကမၻာရဲ႕ အာ႐ံုစိုက္မႈရ ေအာင္ လုပ္တာပဲ” ဟု ဆိုသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ယမန္ႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၉၂ ဦးေသဆုံးခဲ့ၿပီး လူဦးေရ ၁ သိန္းေက်ာ္ အုိးမဲ့အိမ္မ့ဲ ဒုကၡသည္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း ရခုိင္ပဋိကၡ စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။

ထက္ႏုိင္ေဇာ္| ဧရာဝတီ

သူခုိုးေၾကာင္႕ စိတ္ႂကြေဆးျပားေရာင္း ၀ယ္သူမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ

Posted by drmyochit Friday, August 09, 2013, under | No comments


ကယားျပည္နယ္လြိဳင္ေကာ္ ၿမိဳ႕တြင္ မသကၤာဖြယ္ေတြ႕ရွိသူကို စစ္ေဆးရာမွ ခိုးမႈေပၚေပါက္ၿပီး စိတ္ႂကြေဆးျပား ၅၀၀ ေက်ာ္သိမ္း ဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၂ ရက္ ညေန ၄ နာရီက လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၊ ရွမ္းစုရပ္ ကြက္၊ ေလာပိတလမ္းရွိယိုးဒယား ပန္းတိမ္ ဆုိင္တြင္ မသကၤာဖြယ္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးေရာက္ရွိလာၿပီး ေရႊဆြဲႀကိဳးအျပတ္တစ္ခုေရာင္းခ် ေနေၾကာင္း သတင္း အရ လြိဳင္ေကာ္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းစခန္းမွဴးဒုရဲမွဴး ေမာင္ေမာင္ျမင္ႏွင့္ အဖြဲ႕တို႔က သြားေရာက္စုံစမ္းရာ လြိဳင္ေကာ္ ၿမိဳ႕မင္းစုရပ္ကြက္ေနျမင့္ဦး (ခ)  မဲေလး (၂၃)ႏွစ္ အား ၁၂ ပဲတစ္ ေရြးအေလး ခ်ိန္ရွိေရႊ ဆြဲႀကိဳး အျပတ္ တစ္ခုWave ၁၂၅ အျဖဴေရာင္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္တစ္စီးတို႔ႏွင့္ အတူေတြ႕ ရသည္ဟု ဆိုသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ပဏာမစစ္ေၾကာ ခ်က္အရအဆုိပါေရႊဆြဲႀကိဳးအျပတ္ သည္လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ခ်ိကယ္ေက်း  ရြာအုပ္စု နမ့္ကြတ္ေက်းရြာေန ဦးလွေရႊ၏ ေနအိမ္မွ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္တြင္ ခုိးယူခဲ့ေသာ ေရႊထည္  ပစၥည္း မ်ား အနက္ တစ္ခုအပါအ၀င္  ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသျဖင့္ လြိဳင္ေကာ္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္း (ပ) ၉၇/၂၀၁၃၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၈၀ အရဆက္လက္ စုံစမ္းရာေရႊအေလးခ်ိန္ႏွစ္က်ပ္ သား၊ ခုႏွစ္ပဲႏွင့္ ေလးေရြးကို ထပ္မံေဖာ္ ထုတ္သိမ္း ဆည္းရ မိခဲ့ သည္ဟုဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ ျမင့္ဦး (ခ) မဲေလးႏွင့္ အတူေတြ႕ ရွိရသည့္Wave-125  အမ်ဳိး အစား  အျဖဴေရာင္ဆုိင္ကယ္ကို ရွာေဖြ ရာဖင္ထုိင္ခုံအတြင္းWY စာတမ္းပါစိတ္ႂကြေဆးျပားေျခာက္      ျပားကိုရွာေဖြေတြ႕ရွိသျဖင့္ လြိဳင္ေကာ္ရဲစခန္း ကမယ (ပ) ၁၅/၂၀၁၃၊ မူးယစ္ပုဒ္မ ၁၅/၁၆ (ဂ)/၂၀ (က) ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရး  ယူခဲ့သည္။

ထပ္မံစုံစမ္းခ်က္အရအဆိုပါ စိတ္ႂကြေဆးျပားမ်ားကို လြိဳင္ေကာ္ ၿမိဳ႕နယ္ႏြားလ၀ိုင္းေက်းရြာအုပ္စု ကယန္း သာယာ (ေျမာက္) ေက်းရြာေနအမိုး (ခ) ေဒၚအန္းဂ်လာ (၅၇) ႏွစ္ ထံမွ၀ယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသျဖင့္ေဒၚ အန္းဂ်လာ(ခ)အမိုး ၏ေနအိမ္အား ၾသဂုတ္ ၃ ရက္ ည ၇ နာရီ ၁၅မိနစ္တြင္ရွာေဖြရာ ေနအိမ္ အိပ္ခန္း အတြင္းရွိ အနက္ ေရာင္သားေရလက္ကိုင္အိတ္အတြင္း  ပလပ္စတစ္အိတ္ျဖင့္ထည့္ထား ေသာ WY စာတမ္း ပါ ပန္းေရာင္ စိတ္ႂကြေဆးျပား ၄၉၅ ျပားႏွင့္ ေငြက်ပ္ ၃၀၃၀၀၀၀ ကိုရွာေဖြေတြ႕  ရွိသိမ္းဆည္း ရမိခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ZTE တံဆိပ္ပါအထုိင္ဖုန္းတစ္လံုး၊  Peace-125 အမ်ဳိးအစားအျဖဴ ေရာင္ေမာ္ေတာ္ ဆုိင္ကယ္ တစ္စီးSHENG BO-110 အမ်ဳိးအစား  အနက္ေရာင္ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ တစ္စီးတို႔ကို ရွာေဖြသိမ္း ဆည္းရ မိခဲ့သည္။

လိြဳင္ေကာ္ရဲစခန္းက အမိုး (ခ) ေဒၚအန္းဂ်လာႏွင့္ ယင္း၏ ေနအိမ္သို႔စိတ္ႂကြေဆးျပားေရာင္း ခ်ရန္ေရာက္ ရွိေနေသာ လြိဳင္ေကာ္  ၿမိဳ႕နယ္ ႏြားလ၀ိုင္းေက်းရြာအုပ္စု  ကယန္းသာယာ (ေျမာက္) ေက်းရြာေနမားရ္ကို (၄၅ ႏွစ္)၊ ေက်ာ္ေလး (၂၆ ႏွစ္)ႏွင့္ လိြဳင္ေကာ္ ၿမိဳ႕ေလာဓမၼရပ္ကြက္၊ ၾကည္သာ ယာတိုး ခ်ဲ႕ေနစိုင္း ေနာင္ေနာင္ (၁၉ ႏွစ္) တို႔အား မယ (ပ) ၁၆/၂၀၁၃၊ မူးယစ္ပုဒ္မ ၁၅/၁၉ (က)/၂၀ (က)/၂၁ အရအမႈ ဖြင့္လွစ္စစ္ေဆးသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါအမႈမ်ားတြင္ စိတ္ႂကြေဆးျပားစုစုေပါင္း ၅၁၁ ျပားသိမ္းဆည္းရမိၿပီးအမ်ဳိးသား ေလးဦးႏွင့္ အမ်ဳိး သမီး တစ္ဦးတို႔ အားအေရးယူႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။  ႀကီးျမင့္ႏိုင္ (လြိဳင္ေကာ္)
From: Hot News Weekly

ေပ၄၀အနက္ေခ်ာက္ကမ္းပါးသို့ကားျဖင့္က်ေသာ္လည္းမေသခဲ့သူ

Posted by drmyochit Friday, August 09, 2013, under | No commentsအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ကာလီဖိုးနီးယားျပည္နယ္မွ အမ်ိဳး သားတစ္ဦးသည္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေမာင္းႏွင္ ရင္း စန္တီေယဂိုရွိ ေပ ၄၀ အျမင့္ေတာင္ကမ္းပါးယံမွ ပင္လယ္ေကြ႕ငယ္အတြင္းသို႔က် ေရာက္သြား ခဲ့သျဖင့္ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ေဆး႐ံုသို႔ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ရေၾကာင္း စန္တီေယဂိုမီးသတ္ဌာနမွေအဘီစီ သတင္း ဌာန သို႔ေျပာၾကား လိုက္ သည္။

ထိုသူတြင္အေသးစားဒဏ္ရာ မ်ားသာရရွိသြားခဲ့ေၾကာင္း မီးသတ္ကယ္ဆယ္ေရးဌာန၏ လူထုဆက္ သြယ္ေရး အ ရာရွိ ေမာရစ္လူကြီကေျပာၾကားလိုက္ သည္။

အာဏာပိုင္မ်ားက ထိုသူ၏ အမည္နာမအားထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ျခင္းမရွိဘဲေအဘီစီသတင္းဌာနက လည္းထိုသူ၏လက္ရွိအေျခအေန ႏွင့္ ဒဏ္ရာအေျခအေနမ်ားကို ေဆး႐ံုမွရရွိႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။
နံနက္ ၅ နာရီ ၄၅ မိနစ္ တြင္မီးသတ္ကယ္ဆယ္ေရးဌာနသို႕ ဖုန္းအႀကိမ္ႀကိမ္ေခၚဆိုၿပီး ကား တစ္စီး သည္ေတာင္ကမ္းပါးယံမွ က်၍ပင္လယ္ကမ္းေျခသို႕ေရာက္ ရွိသြားေၾကာင္း သတင္းေပးပို႔မႈရ ရွိခဲ့သျဖင့္ မီးသတ္ ကယ္ဆယ္ေရး ဌာနသည္ကမ္းေျခသို႔ေဆးအကူအညီ ေပးေရးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို ခ်က္ခ်င္း ေစလႊတ္ ခဲ့ေၾကာင္း လူကြီကေျပာ ၾကားသည္။

ပထမတြင္ထိုသူမွာေစလႊတ္ လိုက္ေသာကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ မရွိဘဲ ရန္လို လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ထိုေနာက္တြင္မွ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕က ထိုသူအားထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီး ေဆး႐ံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ ခဲ့ေၾကာင္း လူကြီကဆက္လက္ေျပာၾကား သည္။

စန္တီေယဂိုရဲတပ္ဖြဲ႕ကမူ ထိုသူသည္ ေနာက္ ၄၈ နာရီ အတြင္းျပန္လည္ရရွိမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ ရေသာ ပံုမွန္ေသြး လည္ပတ္မႈ မရရွိမီအတြင္းမူးယစ္ေနဦးမည္လား ဟူသည္ကို မေျပာႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကား လိုက္သည္။ စန္တီေယဂိုရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ထို ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍စံုစမ္းစစ္ ေဆးမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္လ်က္ရွိ သည္။Source:ABCNewsဥကၠာေအာင္
From: Hot News

ဓားႏွင့္ခုခံတဲ့ မူးယစ္ တရားခံေျပးကို လက္နက္မႈနဲ႔ ထပ္မံ အေရးယူ

Posted by drmyochit Friday, August 09, 2013, under | No commentsစစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပင္ လည္ဘူးၿမိဳ႕႔နယ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ မ်ားက မူးယစ္အမႈမွ တရားခံ ေျပးအား ဖမ္းဆီးရာဓားျဖင့္ခုခံခဲ့ ၍ လက္နက္ပုန္း ကုိင္ေဆာင္မႈ ျဖင့္ ထပ္မံအေရးယူခဲ့ေၾကာင္းသိ ရသည္။

ဇူလိုင္လ ၇ရက္ေန႔ ညေန (၃)နာရီအခ်ိန္ခန္႔က ပင္လည္ဘူး ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမွ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား သည္ သတင္းအရ သက္ေသ မ်ားႏွင့္အတူ ပင္လည္ဘူးရဲစခန္း မယ (ပ)၁၂/၂၀၁၂၊ မူးယစ္ပုဒ္မ ၁၅/၁၉(က) အမႈမွ ကြင္းဆက္ တရားခံ တရားခံေျပး မင္းေဇာ္ဆုိ သူအား သြားေရာက္ဖမ္းဆီးရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား မင္းေဇာ္က ဓားဦးခၽြန္ျဖင့္ ျပန္လည္ခုခံရာ လုံး ေထြး သတ္ပုတ္ ဖမ္းဆီးခဲ့ရသည္။

တရားခံေျပးမင္းေဇာ္ထံမွ အ႐ုိးအသြား (၁၃)လက္မခန္႔႔ရွိ ဓားဦးခၽြန္ တစ္ေခ်ာင္းကို သက္ ေသမ်ား၏ ေရွ႕႔ေမွာက္၌သိမ္းယူ ဖမ္းမိခဲ့သည္။ ပင္လည္ဘူးၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ (ပ) ၈၇/၂၀၁၃၊လက္ နက္ပုဒ္မ ၁၉ (င) ျဖင့္ မင္းေဇာ္ (၃၆)ႏွစ္၊ ၀ါးယူသာေက်းရြာ၊ပင္ လည္ဘူးၿမိဳ႕နယ္ ေနသူအား ဖမ္းဆီး၍ အမႈစစ္ ဒုရဲအုပ္ေက်ာ္ သန္းက စစ္ေဆးေနေၾကာင္း သိ ရသည္။

ေရႊလင္း-ျပည့္စုံ

Hot News Weekly

မႏၱေလး ျပည္ႀကီးတံခြန္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အႏုၾကမ္းစီးမႈ ျဖစ္ပြား အဘြားအို တစ္ဦး အသတ္ခံရ …..

Posted by drmyochit Friday, August 09, 2013, under | No commentsမႏၲေလး ၾသဂုတ္ ၈


မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး ျပည္ႀကီး တံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်မ္းျမသာယာ ရပ္ကြက္တြင္ ၾသဂုတ္ ၅ရက္ ညေန ၃ နာရီခြဲခန္႔က အသက္ ၇၃ ႏွစ္အရြယ္ အဘြားအိုတစ္ဦး၏ ေနအိမ္၌ အႏု ၾကမ္းစီးမႈ တစ္ခု ျဖစ္ပြား ခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ေရႊျပည္မႏၲလာ တုိက္တန္း အေဆာင္(၂)၊ အခန္း(၈)ေန ေဒၚဂ်မ္းေဒါ ၇၃ႏွစ္ (ဘ) ဦးကိုဦးသည္ ေနာက္ေဖး မီးဖုိေခ်ာင္တြင္ နဖူးေပါက္ၿပဲ ဒဏ္ရာျဖင့္ လဲက်ေနသည္ကို သားျဖစ္သူ ကိုခန္႔မင္းက ေတြ႕ရွိသျဖင့္ ေဆး႐ံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ရာ ေဆး႐ံု၌ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။

ထုိျဖစ္စဥ္အား သားျဖစ္သူက ျပည္ႀကီး တံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ရာ ျပည္ႀကီး တံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ျမင့္ ရဲစခန္းမွ တာဝန္မွဴး ဒုတိယ ရဲအုပ္ ၾကည္စိုးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အခင္း ျဖစ္ပြားရာ ေနရာသို႔ သြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ရာ ေနအိမ္ အိပ္ခန္းအတြင္းရွိ ေဒၚဂ်မ္းေဒါ ပိုင္ ဆုိင္ေသာ ေသတၱာမွာ ေသာ့ဖ်က္ ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိသျဖင့္ ေသတၱာအတြင္းရွိ ပစၥည္းမ်ားအား စစ္ေဆးရာ ေရႊငါးက်ပ္သား ဆြဲႀကိဳးတစ္ကံုး၊ တစ္က်ပ္ခြဲသား ဆြဲႀကိဳးတစ္ကံုး၊ ေရႊဘယက္ တစ္က်ပ္သားတစ္ခု၊ တစ္က်ပ္သား ေရႊလက္ ေကာက္ငါးကြင္း၊ ေရႊလက္စြပ္ ငါးမူးသားသံုး ကြင္းႏွင့္ ေငြက်ပ္ႏွစ္သိန္း ေပ်ာက္ဆံုး ေနေၾကာင္း သိရသျဖင့္ သားျဖစ္သူ ကိုခန္႔မင္းက ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕ နယ္ အဆင့္ျမင့္ ရဲစခန္းသို႔ တုိင္ၾကားခဲ့ရာ ရဲစခန္းမွ (ပ) ၃၇၆/ ၂ဝ၁၃၊ ျပစ္မႈဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ဝ၂/ ၃၉၂ တို႔ျဖင့္ အမႈဖြင့္ စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီ

ကန္ေဒၚလာတစ္ေသာင္းေက်ာ္ လိမ္လည္မႈျဖင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံသား အခ်င္းခ်င္း အမႈဖြင့္

Posted by drmyochit Friday, August 09, 2013, under | No comments


ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၈

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္ (၉) ရပ္ကြက္၊ ဧရာဝဏ္လမ္းတြင္ ေနထိုင္သည့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ သား တစ္ဦးက အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ လိမ္လည္ရယူသည္ဟုဆုိကာ အျခားကိုရီးယား ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးက အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးထံမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

အမႈဖြင့္ျခင္းခံရသူ Mr. Choi Chung Hyun ႏွင့္ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားသူ Mr.Choi Jung Ho တို႔သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ရင္းႏွီးခဲ့ၿပီး အေဆာင္ငွားရမ္းျခင္းလုပ္ငန္း အက်ဳိးတူ လုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ Mark II ယာဥ္တစ္စီးကို အမႈဖြင့္ တုိင္ၾကားခံရသူ Mr. Choi Chung Hyun ထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄,၄၀၀ ျဖင့္ ဝယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း၊ တစ္လျပည့္သည္အထိ ယာဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို ေပးအပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ယာဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုံစမ္းခဲ့ရာ ငွားရမ္းထားသည့္ ယာဥ္ျဖစ္ေနသျဖင့္ တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္ ၿမဳိ႕မရဲစခန္းထံမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

အဆိုပါယာဥ္ကို Mr. Choi Chung Hyun ထံမွ ဝယ္ယူခဲ့သူသည္ ေငြေပးစာခ်ဳပ္ျဖင့္ ဝယ္ယူထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးထံမွ သိရွိရသည္။

ကန္ေဒၚလာ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ လိမ္လည္မႈျဖင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံသားကို (ပ) ၃၃၀/၁၃၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ-၄၂၀ ျဖင့္ အမႈ ဖြင့္ စစ္ေဆးလ်က္ ရွိေၾကာင္း မရမ္းကုန္း ၿမဳိ႕မရဲစခန္းထံမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

The Voice Weekly

ကုမၸဏီနဲ႔ ကန္ထ႐ိုက္ ခ်ထားေပးသူေတြ ႐ိုက္စားလုပ္သြားတဲ့ ေရဆင္း စိုက္တကၠသိုလ္က ကတၱရာလမ္း

Posted by drmyochit Friday, August 09, 2013, under | No comments


ေရဆင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္အတြင္းရွိ လမ္းမ်ားကို ကတၱရာလမ္းမ်ားခင္းရာတြင္ ကန္ထ႐ိုက္ ရရွိသူ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ အမွန္တကယ္သုံးစြဲရမည့္လမ္းႀကိတ္စက္ယႏၱရားကိုမသုံးစြဲဘဲ ရာဘာ႐ိုလာ လမ္းႀကိတ္ စက္ငယ္ကေလး ကိုသာသုံးစြဲၿပီး အေပၚယံအျမင္လွ႐ုံ  ၿပီးစလြယ္ခင္းသြားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ လမ္းေအာက္ေျခ ပိုင္း ၆×၉ ေက်ာက္မ်ားၾကားတြင္ဂလိုင္မ်ားျဖစ္ေနၿပီး မိုးမ်ားခ်ိန္တြင္ေရမ်ားစိမ့္၀င္ကာ ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္း ပ်က္စီးသြားဖြယ္ရွိ ေၾကာင္း လမ္းလုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေရဆင္းေဒသတြင္ ႏွစ္ရွည္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖူးသူ အၿငိမ္းစားေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးက `` လမ္းေအာက္ ခံ ၆×၉ေက်ာက္ကို အခုလို ရာဘာ႐ိုလာႀကိတ္စက္နဲ႔ႀကိတ္တာ နည္းလမ္းမက်ပါဘူး၊သံဘီး လမ္းႀကိတ္ စက္ႀကီးနဲ႔ႀကိတ္ရပါတယ္၊ဟိုေခတ္ ေဆာင္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာႀကီးေတြဆိုရင္ သံဘီးႀကိတ္ စက္ ဘီးေတြထဲမွာ ေရအျပည့္ထည့္ၿပီးမွကိုႀကိတ္ေလ့ရွိတာဗ်၊ဒါမွ ေက်ာက္ႀကီးေတြက ေလဟာနယ္ မရွိ ေစ့သြားႏိုင္တာ၊အခုလိုမ်ိဳး လုပ္ေနတာ ကို ဘယ္သူကမွ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးတာ မရွိဘူး ထင္တယ္၊ ဘယ္လိုအင္ဂ်င္နီယာမွလည္းမပါဘဲ ဒီလမ္းေတြကိုခင္းသြားတာ၊တကၠသိုလ္ကလည္း မစစ္ေဆးဘဲလက္ခံလိုက္သလားမသိဘူး၊ကုမၸဏီက ႐ိုက္စားလုပ္သြားတာပဲ၊သံဘီးလမ္း ႀကိတ္စက္ အႀကီးေတာင္မရွိတဲ့ ကုမၸဏီကို ကန္ထ႐ိုက္ခ်ေပးလိုက္တာလည္း အံ့ၾသစရာပဲ၊ဒီလမ္းက အလြန္ဆုံးခံရင္ သုံးႏွစ္ပါပဲ၊အေပၚယံ ကတၱရာကုတ္အားနည္းသြားခ်ိန္ အခ်ပ္လိုက္လန္ထြက္သြားမွာေသခ်ာတယ္``ဟု ေျပာျပခဲ့၏။
       
ေရဆင္းတကၠသိုလ္ေဒသခံတစ္ဦးကလည္း ``လမ္းခင္းၿပီးစ မိုးေတြတအားသည္းခဲ့ၿပီးေနာက္မွာ လမ္းေအာက္ ကေရေတြ ဆက္တိုက္စီးထြက္ေနတာသတိျပဳမိတယ္၊ဒီလိုေရေတြစီးထြက္ေနေတာ့မွ ကုမၸဏီက အလုပ္ သမား ေတြေခၚလာၿပီး လမ္းပုခုံးမွာ ၾကပ္တီးေျမနဲ႔ရိစာေတြ အေမာတေကာ လာဖို႔ ခဲ့ၾက တယ္၊ လမ္းခင္းေနတဲ့ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံး တကၠသိုလ္က အင္ဂ်င္နီယာေတြ ဆရာေတြ ဘယ္ သူမွ ေစာင့္ၿပီး မႀကီးၾကပ္ေလေတာ့ ျဖစ္သလိုလုပ္သြားၾကတာ၊ လမ္းမ်က္ႏွာျပင္က အခုက တည္းက လိႈင္းေတြျဖစ္ေန သလို တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာေတြက ခြက္၀င္ေနတာေတြ႕ရတယ္၊ ကုမၸဏီနဲ႔ဌာနဆိုင္ရာက တာ၀န္ရွိသူေတြေပါင္းၿပီး စားသြားၾကတာေနမွာေပါ့ဗ်ာ၊ဒီလမ္းကို ျပန္ၿပီးစစ္ေဆးေပးဖို႔နဲ႔ေနာက္ကြယ္ မွာ အဂတိလုိက္စားမႈေတြရွိမရွိ ေသခ်ာစိစစ္ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေပးဖို႔ေကာင္းတယ္`ဟုဆို၏။

(ေဇယ်ာသီရိမီဒီယာ)

ရိုဟင္ဂ်ာနဲ႔ ထိုင္းအာဏာပိုင္ေတြ အေျခအေနတင္းမာမႈျဖစ္

Posted by drmyochit Friday, August 09, 2013, under | No comments


ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းမွာ ဖမ္းဆီးခံရတဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာေတြ (Credit: AFP)

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ဖန္င ခရိုင္အတြင္းက လူ၀င္မႈထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမွာ ထိန္းသိမ္းခံရထားရတဲ႔ ရိုဟင္ ဂ်ာ ေတြက သူ႔ရဲ႕ ရာမန္ဒန္ ဦးပုဒ္ကာလအၿပီး က်င္းပတဲ႔ အစ္ပြဲေတာ္ကို က်င္းပ ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ထိန္းသိမ္းေရး စခန္းကို ဖ်က္စီးၿပီး အျပင္ထြက္ဖို႔ ၾကိဳးစားတဲ႔အတြက္ေၾကာင္႔ ထိုင္း ရဲေတြက မီးသတ္ ပိုက္ေတြ သံုးၿပီး ကာကြယ္ ႏွိမ္ႏွင္းခဲ႔ရတယ္လို႔သိရပါတယ္။

လူေပါင္း ၂၆၀ ေက်ာ္ေလာက္ရွိတဲ႔ ခိုလံုခြင္႔ေတာင္းခံသူ ရိုဟင္ဂ်ာေတြဟာ အခန္းႏွစ္ခန္းက ေသာ႔ကို ဖ်က္စီး ခဲ႔ၿပီး ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းရဲ႕ အေရွ႕တံခါးေပါက္ကကို တိုးေဖာက္ႏိုင္ဖို႔ၾကိဳးစားခဲ႔ၾကတယ္လို႔ ရဲေတြ ကေျပာပါတယ္။

ဒါေပမယ္႔ ရဲအာဏာပိုင္ေတြက ေျမညီထပ္ပိတ္ခ်လိုက္ႏိုင္ၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာေတြနဲ႔ ညိွႏိႈင္းမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ အေၾကာင္း၊ ဒါေပမယ္႔ ရိုဟင္ဂ်ာေတြက အခန္းထဲျပန္ဖို႔ ျငင္းဆိုခဲ႔ၿပီး အျပင္ထြက္ႏိုင္ဖို႔ ၾကိဳးစား ခဲ႔တဲ႔ အေၾကာင္း၊ အဲဒါေၾကာင္႔ သူတို႔ကို အျပင္ထြက္လို႔မရေအာင္တားဆီးကာကြယ္တဲ႔အေနနဲ႔ မီးသတ္ ပိုက္ေတြ သံုးၿပီး ႏွိမ္ႏွင္းခဲ႔ရတယ္လို႔ ဖန္ငခရိုင္ ရဲအရာရွိတစ္ဦးကေျပာပါတယ္။

ရဲေတြက ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို ငါးေယာက္တတြဲ အျပင္ထြက္ခြင္႔ျပဳဖို႔ခဲ႔ေပမယ္႔ ရိုဟင္ဂ်ာေတြက အုပ္စုလိုက္ ထြက္ခ်င္ တဲ႔အတြက္ အခုလို အေျခအေနတင္းမာမႈမ်ဳိးေတြျဖစ္ခဲ႔ရတာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လက္ရွိ အေနနဲ႔ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္း ဖ်က္ဆီးထိုးေဖာက္တဲ႔ အထဲမွာ ပါ၀င္တဲ႔သူေတြကိုေတာ႔ ရဲစခန္း ကိုပို႔ေဆာင္ ထိန္းသိမ္း ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ခိုလံုခြင္႔ ေတာင္းခံဖို႔အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ေလွေတြနဲ႔ ေရာက္လာၿပီး ထိုင္းအာဏာပိုင္ေတြ ထိန္းသိမ္း ခံရတဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာေတြ အေျမာက္အမ်ားရွိေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ABC Radio Australia

မွ်စ္ခ်ိဳးရာမွ စကားမ်ား လူသတ္မႈအား (၂၄) နာရီအတြင္း ေကာလင္းရဲစခန္းမွ တရားခံေဖာ္ထုတ္

Posted by drmyochit Friday, August 09, 2013, under | No commentsစစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ေကာ လင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ႀကီးေက်းရြာ အနီးတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမ်က္ ႏွာတြင္ျပတ္ ရွဓား ခုတ္ဒဏ္ရာမ်ား ျဖင့္ေသဆံုးေနေၾကာင္းသိရသည္။

ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ေတာင္ႀကီး ေက်းရြာအနီးေတာထဲတြင္ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္နံနက္ ၁၁း၃၀ နာရီခန္႔က ဥမွင္ ကုန္းအုပ္စု၊ ေတာင္ႀကီးေက်း ရြာေျမာက္ဘက္ ၂မိုင္ခန္႔အကြာ ေတာထဲတြင္ ဦးထြန္းသိန္း၏ ဇနီး ျဖစ္သူ ေဒၚသီ တာ ၄၂ႏွစ္မွာ ေျမ ႀကီးေပၚလဲ၍ မ်က္ႏွာတြင္ ဓား ခုတ္ဒဏ္ရာ ႏွစ္ခ်က္၊ လည္ပင္း ေနာက္တြင္ျပတ္ ရွဓား ခုတ္ ဒဏ္ရာ တစ္ခ်က္တုိ႔ျဖင့္ေသဆံုးေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအမ်ိဳးသမီးမွာ ဇူလိုင္ ၂၅ရက္၊ နံနက္ ၅နာရီေက်ာ္ခန္႔က တစ္ဦးတည္း မွ်စ္ခ်ိဳးထြက္သြားရာ မွဓားဒဏ္ ရာ ရရွိေၾကာင္း၊ရဲတပ္ဖြဲ႕ က သဲလြန္စမ်ားကိုအေျခခံ၍ စံု စမ္းၾကရာ ေတာင္ႀကီးေက်းရြာ ဇာတိ ဘုန္းေက်ာ္(ခ) မင္းေအာင္ (၃၀)ႏွစ္၊ (ဘ)ဦးမိုးသီး၊ေတာင္သူ၊ ေတာင္ႀကီးေက်းရြာ၊ ေကာလင္း ၿမိဳ႕နယ္ေနသူအား မသကၤာဖြယ္ ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ စစ္ေဆးၾကရာ ဘုန္းေက်ာ္ (ခ) မင္းေအာင္မွာ နံနက္ ၈ နာရီခန္႔ကျပစ္မႈက်ဴးလြန္ ခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ခံထြက္ဆိုခဲ့သည္ ဆို၏။

ဘုန္းေက်ာ္ (ခ) မင္းေအာင္ သည္ ဇူလိုင္ ၂၅ရက္ နံနက္ပိုင္း က ေတာထဲတြင္ မသီတာႏွင့္ေတြ႕ ၿပီး ၀ါး႐ံုပင္တစ္ပင္တည္း မွ်စ္ခ်ိဳး ၾကရာမွ ပိုင္ဆုိင္မႈအတြက္ စကား မ်ားၿပီး ေဒါသအေလ်ာက္ ဘုန္း ေက်ာ္(ခ) မင္းေအာင္က မွ်စ္ခ်ိဳး ေနသည့္ဓားမျဖင့္ခုတ္၍ မသီတာ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း ထြက္ဆို သည္ဆို၏။
ဘုန္းေက်ာ္ (ခ) မင္းေအာင္ အား ေကာလင္းရဲစခန္းမွ (ပ) ၂၅၇/၂၀၁၃ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၀၂အရ အေရးယူထားေၾကာင္းသိရသည္။

From : ..hot news

ဘဂၤလားေဒ့ရႇ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ဆက္တိုက္ အၾကမ္းဖက္ ခံေနရသျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တိမ္းေရႇာင္ေနရဘဂၤလားေဒ့ရႇ္ႏိုင္ငံ ဖေလာင္းခ်ိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္က ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကစဥ္

ဘဂၤလားေဒ့ရႇ္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ အုပ္စု မ်ားမႇ အေၾကာင္းရႇာကာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရႇိလာသျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရႇာင္ ေနၾကရေၾကာင္း သတင္းရရႇိသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရႇ္ႏိုင္ငံ စစ္တေကာင္း ေတာင္တန္းေဒသေန ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စု ၁၅၀၀ ခန္႔ ၾသဂုတ္လ အေစာပိုင္း က အိႏိၵယႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရႇာင္ ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၃ ရက္က စစ္တေကာင္း၊ ေနမရမာ၊ သက္၊ ဒိုင္းနက္ မ်ိဳးႏြယ္စု၀င္မ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေနအိမ္ မ်ားအား မီး႐ႈိ႕ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အိမ္ေျခ ၆၀ ေက်ာ္ မီးေလာင္ခဲ့ျပီးေနာက္ ယင္းေဒသတြင္ မေနရဲေတာ့ ဘဲ ထြက္ေျပးခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူနည္းစုမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ႏႇင့္ မတရားသိမ္းပိုက္ က်ဴးေက်ာ္ယူထားေသာ ေျမမ်ား ျပန္ လည္ ရရႇိရန္အတြက္ ၾသဂုတ္၅ ရက္က ဘဂၤလားေဒ့ရႇ္ႏိုင္ငံ ဖေလာင္းခ်ိတ္ျမိဳ႕တြင္ လူအင္အား ၃၀၀ ခန္႔ျဖင့္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

''အဓိကေတာ့ အစုိးရဌာနဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲ႐ုံးေရႇ႕မႇာ ဆႏၵျပတာျဖစ္တယ္။ ပုိစတာေတြကုိကုိင္ၿပီး အခြင့္ အေရးေတြ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကတယ္။ လူနည္းစု ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ လူမ်ားစုက အႏုိင္က်င့္ ေစာ္ကားျခင္းေတြ ကုိ ရပ္ေပးဖုိ႔ရယ္။ လယ္ေျမ၊ ပုိင္နက္ က်ဴးေက်ာ္မႈေတြကုိ ျပန္ေပးဖုိ႔ရယ္။ ဖိႏႇိပ္မႈေတြကုိ ရပ္ဖုိ႔ရယ္ကုိ သက္ ဆုိင္ရာ လူၾကီးေတြ လုပ္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိတာပါ'' ဟု ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိသူမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဦးေက်ာ္ေဇာေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤါလီမ်ား၏ အႏုိင္က်င့္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရႇ္ႏုိင္ငံတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရႇိသည့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားမႇာ ဘာသာ တူ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏႇင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လူဦးေရေသာင္းခ်ီ ခိုလႈံရန္ ေတာင္း ခံေန ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

From: Eleven

အသားျဖဴရန္ ေဆးထိုးမႈအမ်ိဳးသားမ်ားပါ ျပဳလုပ္လာၾက

Posted by drmyochit Friday, August 09, 2013, under | No commentsအသားအ ေရျဖဴေဖြးၾကည္လင္ေတာက္ပ ေစရန္ေဆးထိုးမႈကို မိန္းကေလး မ်ားသာမက အမ်ိဳးသားမ်ားပါ ျပဳလုပ္မႈမ်ားလာေၾကာင္း Ama-ra International Company Limited မွ သိရသည္။

ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစုမွာ အမ်ားအားျဖင့္ အသားျဖဴလိုၾက ေလ့ရွိေသာ္လည္း ေနေရာင္ျခည္ ကိုအမ်ား ဆုံးခံ ရေလ့ ရွိသျဖင့္ အ သားညိဳသူမ်ားျပားၾကသည့္အ တြက္ အဆိုပါကုမၸဏီမွ ဝန္ေဆာင္ မႈအသစ္အေနျဖင့္ အသားျဖဴေစ ရန္ႏွင့္ အသားကို ၾကည္လင္ဝင္းပ ေစရန္အတြက္ Gluta-White-ning Vitamin Cocktail Treat-ment by Glutathione injec-tion ဟူေသာေဆးျဖင့္ ဝန္ေဆာင္ မႈေပးရာ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္သူ မ်ား လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ကုမၸဏီမွ ဒါရိုက္တာ ေဒါက္တာ ရဲေအာင္က ေျပာသည္။

ယင္းမွာ အေၾကာအတြင္း သို႔ ထိုးေဆးကဲ့သို႔သြင္းရေသာ ေဆးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ယိုးဒယား နိုင္ငံတြင္ အဓိက အားျဖင့္ ေခတ္ အစားဆုံးအသုံးျပဳၾကေလ့ရွိၿပီး ေဆး၏အာနိသင္သည္ ခ်က္ခ်င္း အသားျဖဴေစျခင္း မဟုတ္ေသာ္ လည္း အာဟာရ ျဖည့္တင္းေပး ေသာအေနျဖင့္ ယင္းေဆးကိုအ သုံးျပဳၾကျခင္းျဖစ္ကာ ေဘး ထြက္ ဆိုးက်ိဳးမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

''ငါးခါေလာက္ထိုးၿပီးရင္ ေတာ့ေတာ္ေတာ္ေလးကို သိသာ သြားပါတယ္။ တစ္ခါသြင္းလိုက္ တာနဲ႔တင္ သိသာပါ တယ္။ ငါးခါ ေလာက္ဆိုေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ သိ သိသာသာႀကီးကို အသားအေရ က ၾကည္ လင္ေတာက္ပသြားတယ္ ေပါ့။ ယိုးဒယားနိုင္ငံမွာေတာ့ ဒီလို ေဆးမ်ိဳးကို ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီးေတာ့ ထိုး ၾကတယ္။ တစ္ႏွစ္ေလာက္ ကို ထိုး ၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ သ႐ုပ္ ေဆာင္ေတြ၊ ေမာ္ဒယ္ေတြက အ ဓိကအ သုံး မ်ားၾကတယ္၊ အရင္တုန္း က သိပ္မသိဘူး။ လုပ္ေလ့မရွိၾက ေပမယ့္ အခုဆိုရင္ အမ်ိဳးသမီး ေတြသာမက အမ်ိဳး သားေတြ ပါ လုပ္လာၾကပါတယ္''ဟု ေဒါက္တာ ရဲေအာင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါေဆး သည္ အသား ကိုျဖဴေစ႐ုံမက အသားအေရက်န္း မာေရးကိုေကာင္းေစသည့္အျပင္ ခႏၶာကိုယ္ တြင္ရွိ သည့္ အသည္း ေက်ာက္ကပ္တို႔ကို အားေကာင္း ေစၿပီး အားေဆးသေဘာမ်ိဳးႏွင့္ လည္း အသုံးျပဳေၾကာင္း သိရသည္။

''ဒီေဆးက အသားကိုျဖဴ ေစတယ္၊ အသားအေရက်န္းမာ ေရးကို ေကာင္းေစတဲ့အျပင္ ခႏၶာ ကိုယ္မွာရွိတဲ့ အသည္း၊ ေက်ာက္ ကပ္တို႔ကိုအားေကာင္းေစတယ္။ အားေဆးသေဘာမ်ိဳးနဲ႔လဲ အသုံး ျပဳၾကတယ္။ ေဆးကို ပုံမွန္ေတာ့ တစ္ပတ္ကို တစ္ခါ ဒါမွမဟုတ္ ရင္လဲ ႏွစ္ပတ္ကိုတစ္ခါေလာက္ သြင္းၾကတယ္''ဟု ေျပာသည္။

တစ္ႏွစ္ခန႔္သြင္းပါက ခႏၶာ ကိုယ္အတြင္းရွိ အစိတ္အပိုင္း မ်ားကိုကာကြယ္ေပးသည့္အျပင္ အေရျပား က်န္းမာေရး ကိုလည္း ထိန္းသိမ္းေပးေၾကာင္း၊ အျခား ေသာနိုင္ငံမ်ားတြင္ လြန္စြာေခတ္ စားေနၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ တြင္လည္း ယခုေနာက္ပိုင္းမွာ ေခတ္စားလာ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
''လာျပၾက တဲ့ ကာစတန္မာ ေတြကလဲ ဒါကိုပိုၿပီးစိတ္ဝင္စား လာၾကပါၿပီ။ အသားျဖဴေအာင္ လုပ္လာၾက ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ ၿပီး ျပဳလုပ္ၿပီးသူမ်ားလဲ စိတ္ေက် နပ္မႈကိုရၾကေတာ့ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ ျပဳလုပ္ သူမ်ား လာပါတယ္။ အခုေခတ္က ေခတ္ အေျခအေနအရ အသားျဖဴခ်င္ ၾကတယ္။ ေယာက္်ားေလး၊ မိန္း ကေလးလုပ္ၾကတယ္။ ဆရာဝန္ ကိုယ္တိုင္မွႀကီးၾကပ္ၿပီး သြင္းေပး တယ္၊ ေဆးသြင္း ခ်ိန္မွာ မိနစ္ ၂၀၊ နာရီဝက္အတြင္း ၾကာျမင့္ၿပီး ေတာ့ ထိုး႐ုံနဲ႔ သိသိသာသာႀကီး ျဖဴေဖြး သြားျခင္း မ်ိဳးမ ဟုတ္ဘဲ ေလးငါးႀကိမ္သြင္းၿပီးပါက သိသိ သာသာကိုျဖဴစင္တဲ့အသားအ ရည္ကိုရရွိနိုင္ပါတယ္''ဟုေဒါက္ တာရဲေအာင္ က ဆက္လက္ေျပာ သည္။

ပထမအႀကိမ္ထိုးၿပီးသည္ ႏွင့္ ေဆး၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ သည္ ဒုတိယအႀကိမ္မထိုးမီ ေလး ငါးရက္ခန႔္တြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ မႈအေနျဖင့္ အသားပိုျဖဴလာၿပီး လက္ဖဝါးမ်ား လက္ဖ်ံမ်ားတြင္ ပိုမိုသိသာလာကာ တစ္ပတ္တစ္ ခါသြင္းသူမ်ားသည္ အသားအ ေရျဖဴေဖြးၾကည္လင္မႈကို ပိုမိုသိ သာေစနိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆးသြင္းလိုက္သည့္သ ေဘာသည္ ေဆးမွာ ခႏၶာကိုယ္ တြင္ရွိေသာဆဲလ္မ်ားကိုေျပာင္း လဲေပး လိုက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဆဲလ္မ်ား ကိုပိုအားေကာင္းေစရန္ ျပဳလုပ္ ေပးျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပင္ပေန ထိေတြ႕မႈမ်ားပါက ဆဲလ္မ်ားပ်က္ စီးသြားေစနိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေဆးမွာ တစ္လုံး လၽွင္ ေလးေသာင္းဝန္းက်င္ခန႔္ က်သင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဆးထိုးၿပီးသူ မ်ားသည္ ေနေရာင္ျခည္ တိုက္ ရိုက္ထိေတြ႕မႈမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခင္သက္မြန္၊ ၾသဂုတ္(၇)၊ ရန္ကုန္တိုင္းမ္ေန႔စဥ္သတင္းစာ

ဆင္ဆာမျဖတ္လွ်င္ ေနကာမ်က္မွန္ျဖင့္ ၾကည့္ေတာ္မူမည္

Posted by drmyochit Friday, August 09, 2013, under | No commentsယခုတစ္ေလာျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ေလာက ႏွင့္ အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆိုက္ေလာက၌ ျခင္ေထာင္သတင္းမ်ား အေတာ္ hot လွ ၏။ ပရိသတ္၏ (ဆဲဆိုၾသဘာေထာပနာ သံမ်ားေၾကာင့္) သတင္းစာဂ်ာနယ္ စာ မ်က္ႏွာ တို႔၌ေျဖၾကရွင္းၾကသည္မွာလည္း အေတာ့္ကို ညႇီေစာ္နံလွ၏။

““ပရိသတ္အျမင္႐ိုင္းသြားမယ္ဆုိရင္ မီးမီးစိတ္မေကာင္းပါဘူးရွင့္Love scene (အခ်စ္ခန္း) တစ္ခု ပါတယ္ ဆိုတာ သိတယ္ ရွင့္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလုိပံုစံမ်ိဳး႐ိုက္မယ္ဆုိတာ မသိဘူးရွင့္။ (စဥ္းစားသာၾကည့္။ မသိဘဲ ႏွင့္ ႐ိုက္ကူး လုိ႔ ရသတဲ့လား။ ထြီ)”” တို႔ေလ ႐ႈတင္ေပၚေရာက္ေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ကိုယ္လက္ ခံၿပီးသား အလုပ္ တစ္ခုကို ႐ႈတင္ကေနျပန္လို႔လည္းမေကာင္းဘူးေလ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီဇာတ္၀င္ခန္းကို ႐ိုက္ေပးျဖစ္ ပါတယ္ ရွင့္””တဲ့။ ႐ႈတင္မန္ေနဂ်ာ၊ ဒါ႐ိုက္ တာ၊ ကင္မရာ၊ မွန္ထိုး၊ မွတ္တမ္းေရးသူ အပါအ၀င္ မဆုိင္ဘဲ ၀င္ေလ့ လာၾက ကုန္ ေသာ မ်က္လံုးေပါင္းေထာင္ေသာင္းႏွင့္ မီးစေလာင္းေရွ႕၌ ဘယ္လိုမ်ား ႏွစ္ကိုယ္ ၾကားကိစၥ အ႐ိုက္ ခံၾကပါ လိမ့္ဗ်ာရယ္။ ရဲတင္းလိုက္ၾကတာ။ ထြီ။

သည္ဇာတ္ကားနာမည္ကိုထည့္ေရး လုိက္လွ်င္ ဘယ္လုိျဖစ္သြားမည္နည္း။ သ႐ုပ္ေဆာင္နာမည္၊ ဒါ႐ိုက္ တာ နာမည္ မ်ားကို ထည့္ေရးလုိက္လွ်င္ ဂုဏ္သိကၡာ ပိုင္းဆိုင္ရာ မည္မွ်အထိ က်ဆင္းသြား မည္နည္း။ စိုးရိမ္စရာ မလိုပါ။ နာမည္ ထည့္ေရးလွ်င္ ေၾကညာေပးသလိုျဖစ္ၿပီး လွိမ့္ပိမ့္ ေက်းဇူး တင္ ကုန္ၾကေတာ့ မွာေပါ့ ဗ်ာရယ္။ နာမည္မႀကီးရွာတဲ့ မင္းသား (အညာတရေဒ၀တာဘ၀မွ ရွယ္ရွဲ႕ရွယ္ ေဒ၀တာ) ျဖစ္သြား မွာေပါ့ဗ်ာ ရယ္။ နာမည္လိုခ်င္ေနတဲ့ မင္းသမီးလည္း ထို နည္းလည္းေကာင္း အျပာသတင္းႀကီးလို႔ မဟာမင္း သမီးျဖစ္ကုန္မွာေပါ့ဗ်ာရယ္။

တေလာက အင္တာနက္၀က္ဘ္ ဆုိဒ္ေလထုပိတ္ကားမွာ ကမၻာေက်ာ္သြား ဖူးတဲ့ ျမန္မာ အဆုိေတာ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ကို ၾကည့္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာျပႆနာ ေကာင္က မဟာအရွက္ေတာ္ ကြဲေစခ်င္ တဲ့ရည္ ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ ထုတ္လႊင္ေပးလုိက္ တာပါပဲ။ ဒီမင္းသမီးေလးခမ်ာ စုိင္ေကာ္ လို႔ၿခံဳေပၚေရာက္ ရတယ္ ဆုိသ လုိခ်စ္တင္း ေႏွာကိစ္ၥကမၻာေက်ာ္မင္းသမီးေလးျဖစ္ သြားပါေလေရာ။ နာမည္ႀကီးအာင္လုပ္ ေပးလုိက္ သလိုျဖစ္သြားလို႔ ပီတိေတြ ေတာင္ျဖစ္လို႔ဆိုပဲ။ဇာတ္လမ္းဇာတ္ကြက္ အျပည့္ အစံု မပါေသာ ေၾကာင့္ ႐ံုတင္ခြင့္ေတာ့ မရရွာပါ။ (သနားစရာေနာ္) အင္တာ နက္ ပိတ္ကားမ်ားရဲ႕ ႐ိုက္ ခ်က္ကေတာ့ ျပင္းလြန္းလွေပါ့ဗ်ာရယ္။ ကတ္ၱီပါဖိနပ္၊ ေရႊထီးေဆာင္းေသာ အပ်ိဳ ေတာ္ခင္မိတ္ႏွင့္ လူပ်ိဳေတာ္တို႔ ခ်စ္တင္း ေႏွာသည့္ ကိစၥ ဘုရင္ႀကီးအသည္းဆြသ လို ျဖစ္လို႔ အႀကီးေတာ္ခ်ဳပ္ ဦးျမတ္စံ (လက္၀ဲသုႏၵရ) မဲဇာလြင့္ သြားသ လို (သံလ်င္ကၽြန္းတကၠသိုလ္က ခင္လြန္းတို႔ ရွက္ရွက္ကိစၥ) ဒိသာပါေမာကၡ ေက်ာင္း အုပ္ႀကီး ထမင္း အိုး ဖုန္းကနဲ ကြဲသံၾကားရ စိတ္မခ်မ္းသာလွပါဗ်ာရယ္။ေက်ာင္းအုပ္ ႀကီးခမ်ာ ဒီဘ၀ ေရာက္ေအာင္ ဘယ္လို မ်ားႀကိဳးစားျဖတ္သန္းခဲ့ရရွာပါလိမ့္ဆိုသည္ ကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားထည့္ေတြးသင့္၏။ (ဧ၀ကန္) မွန္တယ္ ဆိုရင္ေပါ့ေလ။

သူတို႔သူတို႔ေသာအလားတူခ်စ္တင္း ေႏွာလိုသူမ်ားအတြက္ေတာ့ သင္ခန္းစာ သဖြယ္ လန္႔သြား ရွာမွာေပါ့ ဗ်ာရယ္။ ေက်ာင္းသားခ်ာတိတ္စံုတြဲခမ်ာ အင္တာ နက္မင္းသား၊ မင္းသမီးမ်ားအျဖစ္ ကမၻာ ေက်ာ္ ကုန္ၾကျပန္ေပါ့။ေၾသာ္ ေကာ္လည္း ေကာ္တဲ့ အင္တာနက္စိုင္ခ်ိဳႀကီးပါလား ဗ်ာရယ္။ ““ဒီမုိကေရစီရၿပီေဟ့”” ဆိုၿပီး တကၠသိုလ္ စာသင္ခန္းထဲမွာ ေဆး႐ုိးသြား လွန္ၾကတာကိုး။ တကၠသိုလ္ရွင္ေမြးလြန္း (ေမြ႕ႏြန္း)ႏွင့္ တကၠ သိုလ္ မင္းနႏၵာတို႔ခမ်ာ ေတာ့ငမိုးရိပ္မိေခ်ာင္းစီးမိလို႔အင္တာနက္ (မလက္တို)က တြယ္ထည့္ လိုက္ရွာ ပါ ေရာလားဗ်ာရယ္။သက္ဆုိင္သူကာယကံ ရွင္ မိဘေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအ၀ိုင္းခမ်ာ(မ်က္ ႏွာဓားလွီး ရာ) ဗရပြျဖစ္ေနရရွာေပါ့။

ေရးရင္းေရးရင္း ေလေဗ်ာက္အုိးရဲ႕ ကေလာင္တံေတာင္ ညႇီေစာ္အေတာ္နံ လာၿပီ။ ေျပာခ်င္သည္က ဂ်င္မီ ဂ်က္ (လား႐ိႈးသိန္းေအာင္) စံုတဲြသီခ်င္းေလး သတိရၿပီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္သြားလို႔ပါ။ ““ေဟ့ ေကာင္ကေလး ကမၻာေပၚ မွာ ျမန္မာျပည္ဟာ အယဥ္ေက်းဆံုးတုိင္း ျပည္ျဖစ္တာ လိမ္လိမ္မာမာ ဆရာမိဘ စကားကိုသာ စြဲစြဲၿမဲၿမဲနားေထာင္ေစခ်င္ တာ ေစတနာ…”” တဲ့။ ဆရာမိဘ စကားကို ေျမ၀ယ္မက် နားေထာင္ၾကပါ ရဲ႕ဗ်ာ ရယ္။ ဟုတ္တယ္ေလ။ ေျမ၀ယ္ မက်ေပမယ့္ ေလထုထဲမွာေတာ့ ပြေနၿပီ ဗ်ာေရ။

ဒါမ်ိဳးေတြ ျမင္ရၾကားရေတာ့ ေၾသာ္ ခဗ်ာႏွယ္ (ဆင္ဆာမရွိလို႔) (ထင္ရာကလိႏိုင္တာ)(မဂၤလာရွိတယ္လို႔) ဆိုႏုိင္ သ ကိုးဗ်ာရ။ (ဂြဒ္ေလစြ။ ဂြဒ္ေလစြ) ““အင္တာနက္၀က္ဘ္ဆုိဒ္ေပၚမွာ လူ အမ်ားကဲ့ရဲ႕ခံရသျဖင့္ သတင္း စာဂ်ာ နယ္ မ်ား၌ ပရိသတ္အားအႀကိမ္ႀကိမ္အလီလီ ေတာင္းပန္ရွိခိုးထားရေသာ အျပာဆန္ ဆန္ ကမၻာေက်ာ္ ဆင္ဆာမဲ့ ျမန္မာဇာတ္ ကားႀကီး”” ရယ္လို႔ ေၾကာ္ျငာၿပီး ႐ံုသြင္း ျပစားၾကပါလားဗ်ာရယ္။ ႐ံုျပည့္၊ ႐ံုလွ်ံ၊ ႐ံုလန္၊ ႐ံုကြဲ၊ ႐ံုၿပဲ၊ ႐ံုအာျဖစ္လုိက္မယ့္ျဖစ္ ျခင္း။ (အဟုတ္) ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလုိင္လ ေနာက္ဆံုး အပတ္ ေလာက္က ဇာတ္ကားနာမည္တစ္လံုးထဲ ပါေသာကားကုိ ေလေဗ်ာက္အုိးကမူး႐ွဴး ထုိးၾကည့္မိသဗ်။

Sky Net ႐ုပ္သံက တရား၀င္လႊင့္တာဆိုေတာ့ သန္႔စင္ၿ့ပီး သားလုိ႔ ထင္သေပါ့ဗ်ာ။ သ၀န္ေၾကာင္တဲ့ ရည္းစား (သူေ႒းမ၊ တစ္ခုလပ္)ကို သူရဲ႕ ၀န္ထမ္းရည္းစားက စိတ္တိုၿပီး ၀ုန္းဒိုင္း ႀကဲတာဗ်။ မင္းသား ကမင္း သမီးကို ေျပာ တဲ့စကားဟုတ္မွဟုတ္ရဲ႕လား၊ နားၾကား လြဲတာလားေတာင္ မွတ္ရသဗ်။ ဘာ ေျပာတယ္ မွတ္သလဲ။ ““ခင္ဗ်ားဒီေလာက္ သ၀န္တိုေနရင္ က်ဳပ္ကိုေတာ့မရဘူး။

က်ဳပ္လိုခပ္ငယ္ငယ္လူငယ္ကို အထာ ေပးၿပီး အ(ျပဳ) ခံလိုက္၊ ဒါပဲ”” ဆိုၿပီး မိုက္ မိုက္႐ိုင္း႐ိုင္းေျပာသြားတဲ့ ဇာတ္၀င္ ခန္း ေလေဗ်ာက္အိုးနားနဲ႔ ဆန္းေနတယ္ဗ်ာ ရယ္။ (ျပဳ) ဆိုတဲ့ေနရာက (ျပဳ) မဟုတ္ ဘူး။ ဟုိလိုႀကီး တည့္ တည့္ေျပာတာေနာ္။ ဒါႀကီးကို ကမၻာအရပ္ရပ္က ဖမ္းယူၾကည့္ ႐ႈလုိ႔ရႏုိင္ပါ၏။ သို႔ေသာ္ လည္းေလ။ ယဥ္ေက်းသည္ျဖစ္ေစ၊ ႐ိုင္းစိုင္းသည္ျဖစ္ ေစ နာမည္ႀကီးေနဖို႔သာ အဓိကဆိုေတာ့ ကာ သူတုိ႔ေလးေတြ ရဲ႕ ေက်းဇူးေၾကာင့္ (ျမန္မာကို ကမၻာကသိတာ) ေက်းဇူးတင္ တတ္ရမယ္ပဗ်ာရယ္။ ဆင္ဆာ မရွိလို႔ ထင္ရာကလိတာကို (ေလဆရာ မရွက္ ေအာင္ေနကာမ်က္မွန္ (၁) လက္ေဆာင္  ထားပါ ေသာ္ေကာ ဗ်ာရယ္။

From : .. hot news

ရႇစ္ေလးလုံးေငြရတု အမႇတ္တရ ဂုဏ္ျပဳလမ္းေလွ်ာက္သူ အခ်ဳိ႕အား ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထား

Posted by drmyochit Friday, August 09, 2013, under | No commentsရႇစ္ေလးလုံး ေငြရတု ဂုဏ္ျပဳလမ္းေလွ်ာက္သူမ်ားအား ရဲတပ္ဖြဲ႕မႇ ေမးျမန္းေနစဥ္

ရႇစ္ေလးလုံး ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံ (၂၅) ႏႇစ္ျပည့္ ေငြရတုအမႇတ္တရ ဂုဏ္ျပဳလမ္းေလွ်ာက္သူ အခ်ဳိ႕ အား ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ ရဲစခန္းမ်ားက အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း သတင္းရရႇိသည္။

ရႇစ္ေလးလုံး ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံ ေငြရတု အထိမ္းအမႇတ္အျဖစ္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ဟံသာ ၀တီ အ၀ုိင္းမႇ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရႇ႕သုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လမ္းေလွ်ာက္ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသူမ်ားထဲမႇ ႏႇစ္ဦးအား ၎ တုိ႔ျဖတ္ သန္းခဲ့သည့္ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္အနက္ ေလးၿမိဳ႕နယ္ရႇိ ရဲစခန္းမ်ားမႇ ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ ထားေၾကာင္း ဂုဏ္ျပဳလမ္းေလွ်ာက္ရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူ ဦး၀င္းခ်ဳိက ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ ဂုဏ္ျပဳလမ္းေလွ်ာက္ရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ဦး၀င္းခ်ဳိက ''ကြၽန္ေတာ့္ကုိ ရဲစခန္းေလးခုက အမႈဖြင့္ ထားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ကုိ ေက်ာက္တံတား ရဲစခန္းမႇာ လသာေရာ၊ ပန္းဘဲတန္းေရာ သုံးခုေပါင္းၿပီးေတာ့ စစ္ပါ တယ္။ စမ္းေခ်ာင္း ရဲစခန္းကလည္း ေက်ာက္တံတားမႇာ လာၿပီးစစ္မယ္ဆုိၿပီး ေျပာေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္ က MCC ကုိ သြားစရာရႇိေသးလုိ႔ ေနာက္ေန႔မႇ လာၿပီးအစစ္ခံမယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ က်န္တဲ့ ရဲစခန္း ႏႇစ္ ခုျဖစ္ တဲ့ လမ္းမေတာ္နဲ႔ ဒဂုံကလည္း ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဘာမႇမေျပာေသးပါဘူး'' The Daily Eleven သ တင္း စာသုိ႔ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ ညေနပုိင္းက ေျပာၾကားသည္။

ရႇစ္ေလးလုံး ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံ (၂၅) ႏႇစ္ျပည့္ ေငြရတု အမႇတ္တရတြင္ ဟံသာ၀တီအ၀ုိင္းမႇ ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမေရႇ႕သုိ႔ လမ္းေလွ်ာက္ ဂုဏ္ျပဳရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမ်ားမႇ တာ၀န္ရႇိသူမ်ားက လာေရာက္ၿပီး ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

''ကြၽန္မတုိ႔က ခြင့္ျပဳမိန္႔ တင္မထားပါဘူး။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ပန္းဘဲတန္း၊ လသာ၊ ေက်ာက္တံတား ရဲစ ခန္းေတြ က ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ ထားပါတယ္'' ဟု ဂုဏ္ျပဳလမ္းေလွ်ာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္း သားေဟာင္းမ်ား အင္အားစုမႇ တာ၀န္ခံ ေဒၚျဖဴျဖဴ၀င္းက The Daily Eleven သတင္းစာသုိ႔ ၾသ ဂုတ္ ၈ ရက္ ညေနပုိင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ပန္းဘဲတန္း ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမႇ စခန္းမႇဴးေအးျမင့္အား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ ၎က ''ဟုတ္ပါ တယ္။ ဦး၀င္းခ်ဳိနဲ႔ ေဒၚျဖဴျဖဴ၀င္းကုိ ပုဒ္မ ၁၈ နဲ႔ အမႈဖြင့္ ထားပါတယ္'' ဟု The Daily Eleven သတင္းစာသုိ႔ ၾသ ဂုတ္ ၈ ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

From: Eleven

ေက်ာင္းသူတစ္ဦး ပိုးသတ္ေဆးေသာက္ သတ္ေသ

Posted by drmyochit Friday, August 09, 2013, under | No comments


မႏၲေလး၊ ၾသဂုတ္၇

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မတၱရာၿမဳိ႕ ကုန္းႀကီး ေက်း႐ြာတြင္ ေနထိုင္သူ အသက္ ၁၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ အ႒မတန္း ေက်ာင္းသူသည္ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔က ပိုးသတ္ေဆး ေသာက္၍ မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ႐ုံးထံမွ စုံစမ္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါ ေက်ာင္းသူသည္ မိဘမ်ားက ေငြေၾကး ခ်ဳိ႕တဲ့သျဖင့္ မတၱရာၿမိဳ႕ အမွတ္(၂) ရပ္ကြက္ေန ဦးေလးျဖစ္သူထံတြင္ ေနထိုင္၍ ေက်ာင္းတက္ရေၾကာင္း၊ ၎သည္ မၾကာခဏ က်န္းမာေရး မေကာင္း ျဖစ္ၿပီး ပညာေရးတြင္လည္း အားနည္းေနသျဖင့္ စိတ္ဖိစီးမႈ ခံစားရကာ ပိုးသတ္ေဆးေသာက္ ေသဆုံးျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါ႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက သုံးသပ္ ေျပာၾကားသည္။

မတၱရာၿမဳိ႕ ကုန္းႀကီးေက်း႐ြာတြင္ ေနထိုင္သူ မဇင္ကလ်ာ ၁၃ ႏွစ္သည္ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခန္႔က အမွတ္ (၂) ရပ္ကြက္ ဗိုလ္ေတဇ ပန္းၿခံအနီး လမ္းေလွ်ာက္လာစဥ္ လမ္းတြင္ ေတြ႕ရွိသူ တစ္ရပ္တည္းေန ေဒၚေရႊ ၄၃ႏွစ္၏ ပခုံးကို အတင္းဝင္ဖက္၍ အရမ္း မူးသည္ဟု ေျပာသျဖင့္ ျပင္ပေဆးခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ရာ ပိုးသတ္ေဆး အနံ႔ရသျဖင့္ ေဆး႐ုံသို႔ ဆက္လက္ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ၃၅ မိနစ္ အခ်ိန္တြင္ ေသဆုံးသြားခဲ့ေၾကာင္း မႈခင္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

“အဲဒီ ေကာင္မေလးက ေက်ာင္းစာ မလိုက္ႏိုင္လို႔ အဆိပ္ေသာက္ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသတာ ပါ” ဟု မတၱရာၿမဳိ႕ခံ ျပင္ပသင္ ဆရာတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ယင္းေသဆုံးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတၱရာၿမဳိ႕မ ရဲစခန္းက ေသမႈေသခင္း အမွတ္စဥ္ ၁၉/၂၀၁၃ အရ အမႈဖြင့္ စစ္ေဆး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း အဆိုပါ ရဲတပ္ဖြဲ႕ စခန္းထံမွ သိရသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမဳိ႕နယ္ ျမဝတီ မင္းႀကီးလမ္းႏွင့္ လမ္းသြယ္ၾကားရွိ အေဆာင္ တစ္ခု၌ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔ ည ၇ နာရီခန္႔က အ႒မတန္း ေက်ာင္းသူတစ္ဦး လြယ္အိတ္ႀကဳိးျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေက်ာင္းသူသည္ အိမ္ႏွင့္ ခြဲခြာရသျဖင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံစားမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ႐ုံးမွ တာဝန္က် အရာရွိက ေျပာၾကားသည္။

The Voice Weekly

ေျခလက္အတု အခမဲ့တပ္ဆင္ေပးျခင္း လူထုအတြင္း က်ယ္ျပန္႔စြာသိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္

Posted by drmyochit Friday, August 09, 2013, under | No comments
အခမဲ့ ေျခတုလက္တုတပ္ဆင္ ေပးျခင္းကို လူထုအတြင္း က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔သိရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခ နီ အသင္းမွ သိရသည္။

''တခ်ိဳ႕က သိလို႔လာၾကတာရွိ တယ္။ မသိတဲ့လူေတြလည္းမလာႏို င္ၾက ဘူး။ အဲဒီေတာ့ တစ္ရာရွိရင္ တစ္ရာ လံုး လာႏိုင္ေအာင္လို႔ပါ'' ဟု ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္း အက်ိဳးေဆာင္ ေဒါက္တာလွေဖ က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ အဆိုပါလုပ္ငန္းကို သိသူရွိသလို မသိေသးသူမ်ားလည္း ရွိ သျဖင့္ လူထုပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ သိရွိႏိုင္ ေစရန္ လူထုအေျချပဳ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေရွးဦးျပဳစုျခင္း စီမံခ်က္တြင္ ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္း ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီ ေကာ္မတီတို႔ ပူးေပါင္း၍ ဘားအံ ေျခတုလက္တုဆိုင္ ရာ ျပန္လည္သန္စြမ္း ေရး စင္တာကို ဖြင့္လွစ္ကာ ေဒသငါးခု ရွိ ေျခတုလက္တုတပ္ဆင္လိုသူမ်ားကို အခမဲ့ တပ္ဆင္ေပးလ်က္ရွိသည္။

ဘားအံေျခတုလက္တုဆိုင္ရာ ျပန္ လည္သန္စြမ္းေရး စင္တာမွ အခမဲ့ တပ္ ဆင္ေပးေနေသာ ေဒသငါးခုမွာ ကရင္၊ မြန္၊ ကယား၊ တနသၤာရီႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒ သႀကီး အေရွ႕ပိုင္းတို႔ျဖစ္သည္။

''အဲဒီေနရာေတြကို ေရြးျဖစ္တာက ေဝးလံခက္ခဲတဲ့ နယ္စပ္ေဒသမွာ ရွိတဲ့ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေျခလက္ အဂၤါခ်ိဳ႕ယြင္းသူေတြကို တပ္ဆင္ေပး ႏိုင္ေအာင္လို႔ပါ'' ဟု ယင္းစင္တာ မန္ ေနဂ်ာ ေဒၚခင္ခင္စိုး က ေျပာသည္။

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေျခတု ၉ဝဝ ခန္႔ တပ္ဆင္ေပးရၿပီး အမ်ားဆံုးမွာ မိုင္းထိ ျခင္း၊ ယာဥ္တိုက္ျခင္း စေသာ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရမႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယ အမ်ားဆံုးမွာ ေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း၊ ကင္ဆာ၊ ဆီးခ်ိဳစ သည့္ ေရာဂါမ်ား ေၾကာင့္ ေျခေထာက္ျဖတ္ရသည့္ အ တြက္
ေျခတုတပ္ဆင္ေပးရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ေဒၚခင္ခင္စိုးက ေျပာသည္။

ေျခတုတပ္ဆင္ေပးျခင္းအျပင္ ပို လီယိုေၾကာင့္ေသာ္လည္းေ ကာင္း၊ ေျခ ေထာက္သိမ္ေန၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျခေထာက္အားမရွိဘဲ ေပါင္တြင္ အား က်န္ရွိသူမ်ားဆိုပါကလည္း အကူကိရိ ယာတပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ ခ်ိဳင္းေထာက္၊ လက္ေထာက္၊ဘီးတပ္ကုလားထိုင္တို႔ကို ေပးအပ္ျခင္းမ်ား လည္း ျပဳလုပ္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

အသံုးျပဳေသာ ေျခတုလက္တုႏွင့္ အျခားအကူကိရိယာအားလံုးကို ဂ်ီနီဗာ မွမွာယူျခင္းျဖစ္ၿပီး ေျခဖဝါးအတုကိုမူ ေရေျမသဘာဝႏွင့္ ကိုက္ညီမွ အဆင္ ေျပမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္တြင္းျဖစ္ ကို အသံုးျပဳေၾကာင္း သိရသည္။

ေျခတုတပ္ဆင္သူမ်ားကို ရြာမွ ဘားအံအထိ အသြား၊ အျပန္လမ္း စရိတ္ ျပန္ေပးသည့္အျပင္ စင္တာ၌ပင္ ေနစ ရာစားစရာေပး၍ တပ္ဆင္ေပးျခင္းျဖစ္ သည္။

ယင္းေျခတုလက္တုအခမဲ့ တပ္ ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းကို ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္က စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခု အခ်ိန္အထိ လူဦးေရ ၅ဝဝဝ ေက်ာ္ကို တပ္ဆင္ေပးၿပီးျဖစ္သည္။

ျမတ္စုၿငိမ္း

Popular Myanmar News Journal

ျပည္သူမ်ား တိုင္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ရထားဝန္ထမ္းမ်ားအား ႏွစ္စဥ္ အေရးယူလ်က္ရွိ

Posted by drmyochit Friday, August 09, 2013, under | No commentsရထားစီး ခရီးသြား ျပည္သူမ်ား၏ တိုင္ၾကား ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ အေရးယူခံရေသာ ရထား ဝန္ထမ္း မ်ားျပား စြာရွိေၾကာင္းရထားပို႕ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးျမင့္သိန္းက ယေန႔ က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝးတြင္ ေျပာသည္။

မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁၂)မွ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြ၏ ေန႔စဥ္ေျပး ဆြဲေနေသာ ရထား တြဲဆိုင္းမ်ားေပၚရွိ တြဲေစာင့္မ်ား ခန္႔ထားျခင္း သည္ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ား အေပၚ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိမရွိႏွင့္ မီးရထား ရဲဝန္ထမ္း မ်ား၏တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေက်ာ္လြန္ေဆာင္ ရြက္ေနျခင္းအား မည္ကဲ့သို႔ၾကပ္မတ္ သြားမည္ကို သိရွိလိုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း ကို ျပန္လည္ ေျဖၾကားရာတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

''ျမန္မာ့မီးရထားအေနျဖင့္ ရထားလမ္း တစ္ေလွ်ာက္ ျဖန္႔ၾကက္ထားေသာဘူတာဝန္ထမ္း မ်ား၊ ရထားဝန္ထမ္းမ်ား၊ ရထားလက္မွတ္စစ္ မ်ား၊ တြဲထိန္းမ်ား၊ ရထားရဲက မိဘျပည္သူမ်ား၊ ခရီးသြားမ်ားအေပၚ မမွန္မကန္ ျပဳလုပ္ပါက တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဘူတာတိုင္းတြင္ ျမန္မာ့ မီးရထား ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဖုန္းနံပါတ္ ႏွင့္ တိုင္းအရာရွိမ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကိုေဖာ္ျပ ထားျခင္းအျပင္ ခရီးသည္မ်ား မေက်နပ္ခ်က္ ရွိပါက တိုင္ၾကားႏိုင္ရန္ တိုင္ၾကားခ်က္စာအုပ္ ထားရွိဖြင့္လွစ္ေပးထားပါတယ္။ တိုင္ၾကားမႈမ်ား ကိုလဲ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူလ်က္ရွိရာ ႏွစ္စဥ္ အေရးယူခဲ့ရသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားျပားစြာ ရွိပါ တယ္''ဟု ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးျမင့္သိန္းက ျပန္လည္ေျဖၾကား သည္။

ထိုသို႔အေရးယူခဲ့ရာတြင္ တြဲထိန္းမ်ားအရက္ ေသစာေသာက္စားျခင္း၊ တြဲထိန္းမ်ား တန္ဆာမဲ့ ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္ျခင္း၊ မေကာင္းေသာ မိန္းမပ်က္မ်ားကို တြဲထိန္းကေခၚယူလာျခင္း၊ အေရးေပၚလိုအပ္သည့္အခါ တြဲထိန္းမ်ားေခၚမရ ျခင္း၊ ရထားဝန္ထမ္းမ်ားက လက္မွတ္မဲ့ခရီး သည္မ်ားတင္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကိုေတြ႕ရွိ၍အေရးယူ ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ရထားတြဲဆိုင္းမ်ားေပၚတြင္ ခန္႕ထားေသာ တြဲေစာင့္မ်ား၏တာဝန္မွာ ခရီးသည္က အေရး ေပၚ ရထားရပ္ေစလိုေသာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ေရး၊ ရထားေပၚတြင္ လုယက္မႈႏွင့္ပစၥည္း အလစ္ခိုးယူမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ကိစၥ၊ ခရီးသည္ အခ်င္းခ်င္းရန္ျဖစ္ျခင္း၊ မူးယစ္ၿပီး႐ိုက္ႏွက္ျခင္း ကိစၥမ်ားအားထိန္းသိမ္းရန္၊ မက်န္းမာေသာခရီး သည္အား ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ တြဲမ်ားသန္႔ရွင္းေရး၊ ခရီးသည္မ်ားအား အကူအညီေပးေရး၊ အျခား လိုအပ္ေသာေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရး၊ လက္မွတ္မဲ့၊တန္ဆာမဲ့ကိစၥမ်ားအတြက္လက္မွတ္ စစ္အား မွန္ကန္စြာအကူ အညီေပးေရးတို႕ျဖစ္ၿပီး ရထားရဲမ်ားကိုလည္း ခရီးသည္ႏွင့္ ပစၥည္းလံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုင္ရာမ်ား ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္ လိုက္ပါေစျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

The Union Daily

ၿမိဳ႕ပတ္အထူးတြဲေပၚမွ စံုတြဲအခ်ိဳ႕၏ မဖြယ္မရာသတင္းတရားဝင္ တိုင္ၾကားျခင္း မရွိေသး

Posted by drmyochit Friday, August 09, 2013, under | No comments


ၿမိဳ႕ပတ္ရထားအထူးတြဲမ်ားေပၚ၌ စံုတြဲအခ်ိဳ႕ မဖြယ္မရာျပဳလုပ္မႈကို ၾကား သိရေသာ္လည္း တရားဝင္ တိုင္ၾကားမႈ မ်ားမရွိေသး ဟု ျမန္မာ့မီးရထားမွ ရန္ ကုန္တိုင္း လက္ေထာက္အေထြေထြမန္ ေနဂ်ာ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ မ်ိဳးက ေျပာသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ကေတာ့ သူ တို႔က လက္မွတ္ဝယ္စီး တာဆိုေတာ့ သြားတားဆီးဖို႔ အခက္ အခဲ ရွိႏိုင္တယ္။ သိပ္ႀကီးလြန္လြန္ ကဲကဲ ျဖစ္လာ ရင္ လူမႈေရးအရပဲ ေျပာျပေမတၱာရပ္ခံ ရမွာေပါ့'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕ပတ္အထူးတြဲမ်ားေပၚ၌ ရထား ရဲ၊ အထူးတြဲ တြဲေစာင့္ဝန္ထမ္းႏွင့္ လက္ မွတ္သိမ္း ဝန္ထမ္းမ်ား ပါရွိ ေၾကာင္း အထူး တြဲတြင္ ေစ်းသည္မ်ားပါရွိမႈ နည္းပါး၍ စံုတြဲမ်ား စီးနင္းမႈမ်ားျပားေၾကာင္း သိရ သည္။

''အထူး တြဲမွာေရာ၊ ႐ိုး႐ိုးတြဲမွာေရာ ဒါမ်ိဳးေတြက ရွိႏိုင္တာပဲ''ဟု အထက္ ပါ အရာရွိက ဆက္လက္ေျပာ သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထား ၂၁ ဆိုင္းရွိၿပီး ယင္းတို႔၌ အထူးတြဲ ခ်ိတ္ ဆက္ႏိုင္ေသာ အဆိုင္း ၁၄ ဆိုင္းရွိ ကာအ ထူးတြဲ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးစီးမႈမွာ ၁၁ ဆိုင္းရွိၿပီ ဟု သိရသည္။

ၿမိဳ႕ပတ္ရထားသည္ နံနက္ ၄ နာရီ ၄၅ မိနစ္မွ စတင္၍ ထြက္ခြာၿပီး ယင္း တြင္လည္း အထူးတြဲ ပါရွိေၾကာင္း ညပိုင္း တြင္ ေနာက္ဆံုးထြက္ ရထားမွာ ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ္ျဖစ္ၿပီး အထူးတြဲပါရွိသည့္ ေနာက္ဆံုး တြဲမွာ ၉ နာရီ မိနစ္၂ဝ တြင္ ဘူတာႀကီးမွစတင္ထြက္သည္ဟု ျမန္မာ မီးရထားမွ သိရသည္။

''မနက္အေစာပိုင္း ေန႔ခင္းလူနည္း ခ်ိန္ ညပိုင္းေတြမွာ အဲလိုကိစၥေတြ ပိုရွိ ႏိုင္တာေပါ့''ဟု အထက္ပါ အရာရွိ က ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။

ေဝမာထြန္း
Popular Myanmar News Journal 

၁၁ ႏွစ္အ႐ြယ္ မိန္းကေလးကို မဖြယ္မရာလုပ္သူ တရားစြဲခံရ

Posted by drmyochit Friday, August 09, 2013, under | No commentsမိတၳီလာ၊ ၾသဂုတ္ ၇

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မိတၳီလာၿမဳိ႕နယ္ သီးကုန္းေက်း႐ြာအုပ္စု မက်ီးခ်ဳိေက်း႐ြာ အ႐ြယ္ မေရာက္ ေသးေသာ ၁၁ ႏွစ္ မိန္းကေလးကို ကာယိေႁႏၵပ်က္ေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သံသယရွိသူတစ္ဦးကို ၾသဂုတ္ လ ၂ ရက္ေန႔က မိတၳီလာၿမဳိ႕နယ္ တရား႐ုံးတြင္ တရားစြဲဆိုထားေၾကာင္း အဆိုပါတရား႐ုံးထံမွ သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ မိတၳီလာၿမဳိ႕နယ္ သီးကုန္းေက်း႐ြာအုပ္စု မက်ီးခ်ဳိ႐ြာေန ဦးႏိုင္ဝင္းစိန္၊ ေဒၚျမျမေထြးတို႔၏သမီး အသက္ ၁၁ ႏွစ္အ႐ြယ္ မိန္းကေလးသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔ ညေန ၆ နာရီ မိနစ္ ၃၀ ခန္႔က ႐ြာအေနာက္ဘက္ ေခ်ာင္းအတြင္း ႐ြယ္တူသူငယ္ခ်င္းအေဖာ္ မိန္းကေလးတစ္ဦးႏွင့္ ေရခ်ဳိးေနစဥ္ လူႀကီး တစ္ဦး သည္ ေရငုပ္၍လာၿပီး အဆိုပါ ၁၁ ႏွစ္အ႐ြယ္ မိန္းကေလး၏ ကိုယ္ခႏၶာကို မဖြယ္မရာ ကိုင္တြယ္ ခဲ့၍ ေအာ္ဟစ္ အကူအညီေတာင္းရာ ယင္းေနရာႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဆယ္အိမ္မွဴး ဦးျမခဲက ၾကားသိ၍ ကူညီရာမွ ထိုလူမွာ ထြက္ေျပးသြားေၾကာင္း မိတၳီလာၿမဳိ႕နယ္ အလယ္႐ြာ ရဲစခန္းထံမွ သိရသည္။

“ကေလးက အေဖာ္နဲ႔ ေရခ်ဳိးသြားတာ ငိုယိုၿပီး ျပန္လာေတာ့ ေခ်ာ့ေမးၾကည့္မွ သမီးကို လူႀကီး တစ္ေယာက္က ေရငုပ္ လာၿပီး ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းကကိုင္ၿပီး သုံးခါေလာက္ ေရထဲႏွစ္တယ္။ ေရမြန္းေနတဲ့ သမီးကို ဖက္ၿပီး ရင္သားေတြကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ဖ်စ္ညႇစ္တယ္။ သမီးတို႔ ေအာ္လိုက္ေတာ့ ဦးျမခဲ ေရာက္လာၿပီး ေဟ့ေကာင္ ဘာလုပ္တာလဲလို႔ ေမးေတာ့မွ ကစားတာပါဆိုၿပီး ထြက္ေျပးသြားတယ္လို႔ ကေလးကေျပာတယ္” ဟု အဆိုပါ မိန္းကေလး၏ မိခင္က The Voice ကို ေျပာသည္။

လိုက္လံစုံစမ္းရာ ထြက္ေျပးသြားသူသည္ မက်ီးခ်ဳိေက်း႐ြာ၏ နီးစပ္သည့္ ၿမဳိင္သာေက်း႐ြာရွိ ဦးသိုက္စိုး ( ခ) ဦးထိုက္ ၃၀ႏွစ္ ျဖစ္သည္ဟုသိရၿပီး မိတၳီလာၿမဳိ႕နယ္ အလယ္႐ြာ ရဲစခန္းတြင္ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔က ပုဒ္မ ၃၅၄ ရဲစခန္း (ပ) ၁၂/၂၀၁၃ျဖင့္ အမႈဖြင့္၍ သက္ဆိုင္ရာ မိတၳီလာၿမဳိ႕နယ္ တရား႐ုံးသို႔ တရားစြဲဆို တင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ရဲမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

အဆိုပါအမႈကို မိတၳီလာၿမဳိ႕နယ္ တရား႐ုံးက ျပစ္မႈႀကီးအမွတ္ ၄၂၇၆/၂၀၁၃ ျဖင့္လက္ခံ၍ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႔က စတင္ၾကားနာ စစ္ေဆးခဲ့ကာ လာမည့္ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔သို႔ ထပ္မံ ႐ုံးခ်ိန္းလိုက္ေၾကာင္း မိတၳီလာၿမဳိ႕နယ္ တရား႐ုံးမွ သိရသည္။

အဆိုပါအမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ဴးလြန္သည္ဟု သံသယ ရွိခံထားရသူ ဦးသိုက္စိုးကို ေမးျမန္းရာ ေျပာစရာမရွိဟု ၎ကျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။

The Voice Weekly

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္