Monday, July 02, 2012

ယူေအအီးနွင့္ဘာရိန္းနိုင္ငံတို့သည္ ပူးတဲြစစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းစတင္ျပုလုပ္ခဲ့ျခင္း

Posted by Anonymous Monday, July 02, 2012, under | No comments

ယူေအအီးနွင္ ့ဘာရိန္းစစ္ဘက္တို့သည္ Hawks Union 1/2012  အမည္ရိွ ပူးတဲြစစ္ေရး ေလ့က်င့္ခန္း တစ္ရပ္ အား ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန့တြင္ စတင္ျပုလုပ္ခဲ့ျကေျကာင္း Newsnow  သတင္းတစ္ ရပ္အရသိရိွရပါသည္။ အဆိုပါစစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းတြင္ ယူေအအီးေလတပ္၊ ေလေျကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖဲြ့နွင့္ ဘာရိန္း ေလတပ္တို့မွ တပ္ဖဲြ့ဝင္မ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ေျကာင္း၊ စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းတြင္ စစ္သံုးပစၥည္းမ်ား လက္ေတြ့ကိုင္တြယ္ အသံုးျပုေလ့က်င့္မႈမ်ား၊ နည္းဗူ်ဟာေျမာက္ စစ္ကစားမႈမ်ား၊ ပူးတဲြေလေျကာင္း စစ္ဆင္ေရးမ်ား၊ ျကီးျကပ္ကြပ္ကဲမႈနွင့္ ပစ္ကူေပးမႈဆိုင္ရာ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားအျပင္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အနာဂတ္ ျဖစ္နိုင္ေျခမ်ားနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျဖစ္စဥ္ဖြင့္ေလ့က်င့္မႈမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ေျကာင္း သိရိွရပါသည္။ အဆိုပါစစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းသည္ ပင္လယ္ေကြ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖဲြ့ (GCC) အဖဲြ့ဝင္နိုင္ငံမ်ားမွ စစ္ဘက္မ်ားအျကား စစ္ဆင္ေရးစီမံခ်က္ ေရးဆဲြမႈစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားျမွင့္တင္ရန္၊ ကြ်မ္းက်င္မႈတိုးျမွင့္ရန္နွင့္ တိုက္ပဲြဝင္အသင့္ျဖစ္မႈကို တိုးခဲ့်ရန္တို့အတြက္ စစ္ေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ေျကာင္း သိရိွရပါသည္။

ကူဝိတ္နိုင္ငံသည္ ေလာ့ခ္ဟိမာတင္ကုမၸဏီထံမွ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူရန္ စီစဥ္လ်က္ရိွသည္ဟုဆို

Posted by Anonymous Monday, July 02, 2012, under | No comments

ကူဝိတ္နိုင္ငံသည္ တို့၏တပ္မေတာ္အား ေခတ္မီအဆင့္ျမွင္ ့တင္ရန္နွင့္ ေလတပ္အင္အား တိုးခဲ့်ရန္ အတြက္ ေလာ့ခ္ဟိမာတင ္ကုမၸဏီမွ ေဝဟင္မွေျမျပင္ပစ္ ဒံုးပံ်အစင္း ၃ဝဝ အပါအဝင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၉ သန္းတန္ဖိုးရိွ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူရန္စီစဥ္ လ်က္ရိွေျကာင္း ဇူလိုုင္လ ၁ ရက္ေန့ Newsnow သတင္း တစ္ရပ္အရ သိရိွရပါသည္။ ပင္လယ္ေကြ့ေဒသ နိုင္ငံမ်ားသည္

အီရန္နိုင္ငံသည္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပုလုပ္စဥ္ ဒံုးပံ်မ်ားစမ္းသပ္ပစ္ခတ္မည္ဟုဆို

Posted by Anonymous Monday, July 02, 2012, under | No comments

အီရန္ေတာ္လွန္ေရး အေစာင့္တပ္ဖဲြ့သည္ အစၥေရးနွင့္ အေမရိကန္နိုင္ငံတို့၏ စစ္ေရးဆိုင္ရာျခိမ္းေျခာက္မႈ မ်ားကို သတိေပးသည့္အေနျဖင့္ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန့မွစတင္ျပုလုပ္မည့္ ၃ ရက္ျကာစစ္ေရး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားအတြင္း သဲကနၲာရအတြင္းရိွ ပစ္မွတ္မ်ားကို တာေဝး၊ တာလတ္နွင့္တာတို၊ ေျမျပင္မွ ေျမျပင္ပစ္ဒံုးပံ် မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္မည္ ျဖစ္ေျကာင္း အီရန္ေတာ္လွန္ေရးအေစာင့္တပ္ဖဲြ့ ၏ဒံုးပံ်စနစ္မ်ားဆိုင္ရာ ေလေျကာင္းဌာန အျကီးအကဲ ဗိုလ္မွူးခု်ပ္ အမီယာအလီဟာဂီ်ဇာဒက္ ကေျပာျကားခဲ့သည္ဟု ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ ေန့ AFP သတင္းတစ္ရပ္အရ သိရိွရပါသည္။

၂-၇-၂၀၁၂ ( ညေနပိုင္း )

Posted by Anonymous Monday, July 02, 2012, under | No comments

-   ရခိုင္-ကုလားအေရးအခင္းမွာ ေဒၚစုၾကည္ဘာလို႔ ရခိုင္လူမ်ဳိးေတြဘက္က မရပ္တည္တာလဲသိလား… ဖတ္ရန္
-   SSA ေျမာက္ပိုင္းနဲ့အစိုးရတပ္တိုက္ပဲြျဖစ္ ဖတ္ရန္
-   တိုင္းရင္းသားေဒသ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေၾကာင့္ မတည္ျငိမ္တာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ ဖတ္ရန္
-   ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ေခတ္ၿပိဳင္ျမန္မာကဗ်ာ စာတမ္းဖတ္ပြဲ က်င္းပ ဖတ္ရန္
-   ကမၻာ႕ဘဏ္ေတြ ျမန္မာကို ကူညီဖို့ နီးစပ္ ဖတ္ရန္
-   ဟသၤာတၿမိဳ႕ ေစ်းသူ ေစ်းသားမ်ား ရင္ဖြင့္သံ ဖတ္ရန္
-   ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အအုံေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးမႈ တရားခံဘယ္သူလဲ ဖတ္ရန္
-   ေဒၚစု ဥေရာပ ခရီးစဥ္ က ဘုန္းႀကီးမ်ားကို အရွက္ရေစ ဖတ္ရန္
-   Mandalay Phone Gyi – ဘာသာညီအစ္ကိုမ်ား ဖတ္ရန္
-   တံခါးဖြင့္စဥ္ ျမင္ေတြ႔လုိက္ရသည့္ ခ်ည့္နဲ႔ေနေသာ ပညာေရး ဖတ္ရန္
-   Ashin Dhammapiya – ပညာျမင့္မွ လူမ်ဳိးတင့္မယ္ဆိုလွ်င္္ ဖတ္ရန္
-   ပညာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အထူးက႑ျဖင့္ ေမာကၡပညာေရးမဂၢဇင္း အမွတ္ (၉) ထြက္ေတာ့မည္ ဖတ္ရန္
-   ဒုကၡသည္စခန္းထဲမွ ၆ ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္တစ္ဦး ေပၚထြက္ ဖတ္ရန္
-   ျမန္မာႏိုင္ငံေရးမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေျပာင္းဖို႔လို ဖတ္ရန္
-   ကိုသူရေရ ...ကြ်န္ေတာ္တို႔ ယူတတ္ရင္ေတာ႔ သင္ခန္းစာေပါ႔ဗ်ာ (၂) ဖတ္ရန္
-   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံးေလဆိပ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚတည္ေဆာက္သြားမည္ ဖတ္ရန္
-   အတြင္းပဒံ၊ အျပင္ပဒံမွ လယ္သမားမ်ား ဆႏၵျပ  ဖတ္ရန္
-   ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ မူ၀ါဒ ေျပာင္းလဲမည့္ အစီစဥ္ မရိွေသး၊ ျပည္ေထာင္ စု ၀န္ၾကီးမ်ား လာဘ္စားပါက ကိုယ္တိုင္ နဳတ္ထြက္မည္ ဟုဆို ဖတ္ရန္
-   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခြင့္ယူထားေသာ္လည္း က်န္းမာေရးအရ စိုးရိမ္းစရာ မရိွ  ဖတ္ရန္
-   ထာ၀ရျငိမ္းခ်မ္းေရး ဥပေဒ အတည္ျပဳရန္ ေကအိုင္ေအ အားေစာင့္ဆိုင္း ရန္မလို ဖတ္ရန္
-   ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္မ်ား အေပၚ ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူလ်က္ရွိ ဖတ္ရန္
-   တစ္ဗိုက္ တစ္သိန္းနဲ႔ တစ္လ ဗိုက္ (၃၀ )  ဖတ္ရန္
-   Shopping center မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္႐ွိေသာ ဆိုင္၀န္ ထမ္းမ်ား အခြင့္အေရး ျပင္ဆင္ဖုိ ့လို ဖတ္ရန္
-   အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ္ လည္း ေတာင္ငူတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား ဖတ္ရန္
-   ပညာတတ္တုိင္း ဆရာ မျဖစ္ (လူထုစိန္၀င္း) ဖတ္ရန္
-   ျမန္မာႏိုုင္ငံရုုပ္ရွင္အစည္းအရုုံးက ေငြက်ပ္သိန္း ၉၀၀ ေက်ာ္ ရခုုိင္စစ္ေတြသိုု႔ ကိုုယ္တိုုင္လွဴ ဖတ္ရန္
-   Saw Ngo – လည္သမားေတြ လယ္ပိုုင္ရမည္ … ဖတ္ရန္
-   မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီဝင္ ၃ ဦး ဂ်ပန္နိုင္ငံသြားေရာက္ေလ့လာမည္ ဖတ္ရန္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မူပုိင္လက္နက္က

Posted by drmyochit Monday, July 02, 2012, under | No comments

  

အိုကီနာဝါျပည္နယ္အုပ္ခု်ပ္ေရးမွူးက အေမရိကန္ Osprey စစ္ေလယာဥ္မ်ား တပ္ျဖန့္ခ်ထားမႈကိုျငင္းပယ္ခဲ့ျခင္း

Posted by Anonymous Monday, July 02, 2012, under | No comments

ဂ်ပန္နိုင္ငံ အိုကီနာဝါျပည္နယ္ အုပ္ခု်ပ္ေရးမွူး ဟီရိုကာဇူနာကိုင္မာက လံုျခံုေရးဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားေျကာင့္ Osprey  စစ္ေလယာဥ္မ်ား တပ္ျဖန့္ခ်ထားမည့္ အေမရိကန္နိုင္ငံ၏ အစီအစဥ္ကို ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ ေန့တြင္ျငင္းပယ္ခဲ့ေျကာင္း AFP သတင္းတစ္ရပ္အရ သိရိွရပါသည္။ အဆိုပါကိစၥနွင့္ပတ္သက္၍ နာကိုင္မာသည္ ဂ်ပန္ကာကြယ္ေရးဝန္ျကီး ဆာတိုရီွမိုရီမိုတိုနွင့္ အိုကီနာဝါျပည္နယ္ျမို့ေတာ္ နာဟာတြင္ ေတြ့ဆံုေဆြးေနြးခဲ့ ေျကာင္းနွင့္ ေဒသခံျပည္သူ ၂၂ဝ ခန့္ကလည္း အဆိုပါကြ်န္းေပၚတြင္ အေမရိကန္တပ္ဖဲြ့မ်ား ဆက္လက္တပ္ျဖန့္ ခ်ထားမည့္ကိစၥအား ဆန့္က်င္ဆနၵျပခဲ့ျကေျကာင္းသိရိွရပါသည္။

ဗီယက္နမ္နိုင္ငံတြင္ တရုတ္ဆန့္က်င္ေရး လူထုစုရံုးမႈမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့သည္ဟုဆို

Posted by Anonymous Monday, July 02, 2012, under | No comments

တရုတ္နွင့္ ဗီယက္နမ္ နွစ္နိုင္ငံအျကား ပိုင္နက္နယ္ေျမဆိုင္ရာ တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရိွစဥ္ ေတာင္တရုတ္ ပင္လယ္အတြင္း တရုတ္နိုင္ငံ၏ ရန္လိုမႈမ်ားကို ဆန့္က်င္ဆနၵျပသည့္အေနျဖင့္ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံ ဟနိြုင္းျမို့ေတာ္၏ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန့က လူတစ္ရာခန့္ စုရံုးဆနၵျပခဲ့ျက ေျကာင္းနွင့္ ၎တို့သည္ ဟနိြုင္းျမို့ေတာ္ရိွ တရုတ္သံရံုးအျပင္ ဘက္တြင္လည္း စုရံုးဆနၵျပခဲ့ျကေျကာင္း Newsnow  သတင္း တစ္ရပ္အရသိရိွရပါသည္။

ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံသို့ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံမွ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ေစာင့္ျကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ့ေရာက္ရိွလာျခင္း

Posted by Anonymous Monday, July 02, 2012, under | No comments

အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံမွ ျငိမ္းခ်မ္းမႈေစာင့္ျကည့္ ေလ့လာေရးအဖဲြ့သည္ ဖိလစ္ပိုင္ အစိုးရနွင့္ မိုရိုအစၥလာမၼစ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (MILF) တို့အျကား ၂ဝ၁၂ ခုနွစ္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာ တူညီခ်က္တစ္ရပ္အား လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပုလုပ္ထားခဲ့ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ ခိုင္မာေစရန္အတြက္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ နိုင္ငံတကာ ေစာင့္ျကည့္ေလ့လာေရးအဖဲြ့တြင္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန့က ပူးေပါင္းပါဝင္လာခဲ့ေျကာင္း Bangkokpost  သတင္းတစ္ရပ္အရ သိရိွရပါသည္။

ထိုင္ဝမ္ေရတပ္သည္ ဒံုးပံ်တင္အျမန္သြားတိုက္ေရယာဥ္ အစီး ၂ဝ အား အနားေပးခဲ့ျခင္း

Posted by Anonymous Monday, July 02, 2012, under | No comments


ထိုင္ဝမ္ေရတပ္သည္ နွစ္ေပါင္း ၃ဝ ေက်ာ္အသံုးျပဳခဲ့သည့္ တန္ ၅ဝ အေလးခိ်န္ရိွ Seagull အတန္းအစား ဒံုးပံ်တင္ အျမန္သြားတိုက္ေရယာဥ္ အစီး ၂ဝ အား ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန့တြင္ အနားေပးခဲ့ေျကာင္း AFP သတင္းတစ္ရပ္ အရသိရိွရပါသည္။ ထိုင္ဝမ္ေရတပ္သည္ အဆိုပါေရယာဥ္မ်ားအား ၁၉၇ဝ ျပည့္လြန္နွစ္ ေနွာင္းပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ပထမဆံုးစတင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ျပီး ၁၉၈ဝ ျပည့္လြန္နွစ္ အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ အမ်ားအျပား ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။

၂-၇-၂၀၁၂ ( နံနက္ပိုင္း )

Posted by Anonymous Monday, July 02, 2012, under | No comments


-   တိုင္းရင္းသားေဒသ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေၾကာင့္ မတည္ျငိမ္တာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ ဖတ္ရန္
-   နုိင္ငံျခားမွာတုန္းက မူးေမာ အန္ထြက္တာေတာင္ တစ္ပြဲမွ မပ်က္ေအာင္ တက္ခဲ့တဲ့လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚစု ျပည္တြင္းကလႊတ္ေတာ္ကိုေတာ့ ပင္းပန္းလို႔ မတက္ ဟု ဆို ဖတ္ရန္
-   ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ လူတစ္ဦးေသဆုံး ဖတ္ရန္
-   ဦးသိန္းစိန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ခရီးစဥ္ေရႊ႕ဆိုင္း ဖတ္ရန္
-   ေဒၚစု လႊတ္ေတာ္တက္မယ့္ရက္ ေရႊ႕ဆိုင္း ဖတ္ရန္
-   ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌသူရ ဦးေရႊမန္း ဦးေဆာင္ေသာအဖ ြဲ႔ ႏွင့္ ၈၈ - မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား အဖြဲ႔တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ဖတ္ရန္
-   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္တက္မယ့္ရက္ ေရႊ႕ဆိုင္း ဖတ္ရန္
-   သူရဦးေရႊမန္းနဲ႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ပထမဆံုးအၾကိမ္ ေတြ႔ဆံု ဖတ္ရန္
-   လွြတ္ေတာ္နဲ့ ၈၈ တာဝန္ကိုယ္စီနဲ့ လုပ္ကိုင္ ဖတ္ရန္
-   ဝန္ျကီးသံုးပါးရဲ့ ေနျပည္ေတာ္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြ ဖတ္ရန္
-   ဒု ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ကို ေရာက္ရွိ ဖတ္ရန္
-   ဟသၤာတၿမိဳ႕ ေစ်းသူ ေစ်းသားမ်ား ရင္ဖြင့္သံ ဖတ္ရန္
-   “ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္” အမွတ္ (၄၂၈) – Mar Mar Aye ဖတ္ရန္
-   ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္မ်ား အေပၚ ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူလ်က္ရွိ  ဖတ္ရန္
-   တစ္ဗိုက္ တစ္သိန္းနဲ႔ တစ္လ ဗိုက္ (၃၀ )  ဖတ္ရန္
-   Shopping center မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္႐ွိေသာ ဆိုင္၀န္ ထမ္းမ်ား အခြင့္အေရး ျပင္ဆင္ဖုိ ့လို ဖတ္ရန္
-   ဇူလုိင္ ရ ရက္ ဆြမ္းေကြ်းပြဲ တားျမစ္ခံရ  ဖတ္ရန္
-   တိုင္းရင္းသားေဒသ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေၾကာင့္ မတည္ျငိမ္တာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္  ဖတ္ရန္
-   ကိုသူရေရ ... ကြ်န္ေတာ္တို႔ ယူတတ္ရင္ေတာ႔ သင္ခန္းစာေပါ႔ဗ်ာ ဖတ္ရန္
-   ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ရန္ပုံေငြပေဒသာကပြဲ က်င္းပ ဖတ္ရန္
-   ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ေခတ္ၿပိဳင္ျမန္မာကဗ်ာ စာတမ္းဖတ္ပြဲ က်င္းပ ဖတ္ရန္
-   ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဒုကၡသည္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအား သြားေရာက္ကူညီ လွဴဒါန္းၾကတဲ့ အႏုပညာရွင္မ်ားနဲ႔ ယေန႔ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး(၃)ဦးရဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ.. ဖတ္ရန္
-   လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္းကတည္းက အယ္လ္ခိုင္ဒါနဲ႔ စပ္ဆက္ေနသူမ်ားအား ျမန္မာအစိုးရမွ ဖမ္းဆီးရမိထားဟုဆို။.... ဖတ္ရန္
-   တာခ်ီလိတ္မွာဆိုင္ကယ္အျမန္ေၾကးေတာင္းခံလုပ္စားေန ဖတ္ရန္

ဟာသ

Posted by drmyochit Monday, July 02, 2012, under | No comments


Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္