Friday, May 23, 2014

သတိထားရမည့္ လိင္ဆက္ဆံစဥ္ ကြန္ဒံုး အသံုးျပဳပံု မွားယြင္းမႈမ်ား

Posted by drmyochit Friday, May 23, 2014, under | No comments


ကြန္ဒံုးမ်ားသည္ သေႏၶတားဆီးရန္နွင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းမွ တစ္ဆင့္ ကူးစက္ေသာ ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ တားဆီးရာ၌ ၉၈ ရာခိုင္နႈန္း ထိေရာက္မႈ ရိွေသာ္လည္း ယင္းကို စနစ္တက် မွန္ကန္စြာ အသံုးျပဳတတ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက သတိေပး လိုက္သည္။ ကင္းေဆးတကၠသိုလ္ ကြန္ဒံုး အသံုးျပဳမႈ သုေတသန အဖဲြ႕က ၁၉၉၅ ခုနွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ ေဆာင္းပါး ၅၀ ေက်ာ္အျပင္ ျဗိတိန္၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ကေနဒါတို႔ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၄ ႏိုင္ငံမွ ေလ့လာခ်က္မ်ားကို ေလ့လာ ခဲ့ၾကသည္။

သူတို့သည္ ကြန္ဒံုး အထုပ္ကို ေဖာက္ရာတြင္ ခြ်န္ထက္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း၊ ကြန္ဒံုးကို အလြန္ ေနာက္က်မွ ခြ်တ္ျခင္း၊ ကြန္ဒံုးကို အလြန္ေစာစြာ ခြ်တ္ျခင္းႏွင့္ ေရကို အေျခခံေသာ ေခ်ာဆီမ်ား အသံုးျပဳရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းတို႔ အပါအ၀င္ မွားေလ့ မွားထရိွသည့္ အမွားမ်ားစြာကို ေတြ႕ရိွ ခဲ့ၾကသည္။ ယခု ေလ့လာခ်က္မ်ားတြင္ တစ္လင္ တစ္မယား စနစ္ က်င့္သံုးသည့္ လက္ထပ္ ထားသည့္ စံုတဲြ မ်ားမွသည္ ျပည့္တန္ဆာမ်ား အထိ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ ေလ့လာခ်က္အရ ကြန္ဒံုးမ်ားကို လိင္ဆက္ဆံ ေနစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး အသံုးျပဳေလ့ မရိွေၾကာင္း၊ ၁၇ မွ ၅၁ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လိင္ဆက္ ဆံမႈစတင္ျပီး ေနာက္မွသာ ကြန္ဒံုး စြပ္ေလ့ ရိွျပီး ၁၃ ဒသမ ၆ မွ ၄၄ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ ႏႈန္းသည္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း ျပီးေျမာက္မႈ မရိွမီ ကြန္ဒံုးကို ေစာေစာစီးစီး ခြ်တ္ပစ္ေလ့ရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ အမို်းသားမ်ား အေနျဖင့္ ကြန္ဒံုးကို အသံုးျပဳရာ၌ ကြန္ဒံုးအတြင္း၌ သုက္ရည္အတြက္ ေနရာလပ္ခ်န္ ေပးမထားေၾကာင္း၊ ကြန္ဒံုးကို တပ္ဆင္ျခင္းမရိွမီ မမွန္မကန္ အလိပ္ေျဖေလ့ ရိွေၾကာင္း၊ ကြန္ဒံုး တစ္ခုလံုး၌ မည္သည့္ ျပႆနာ ရိွေၾကာင္း စစ္ေဆးျခင္းမရိွဘဲ ကြန္ဒံုးကို ေကာက္စြပ္ လိုက္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွ ရသည္ဟု ဆိုသည္။

၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ ကြန္ဒံုးကို စြပ္ျပီးေနာက္ ေလထုတ္ ပစ္ေလ့ မရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ လိင္ဆက္ဆံစဥ္ ကြန္ဒံုး ေပါက္ျပဲျခင္းႏွင့္ ယိုစိမ့္မႈ ျဖစ္ပြားျခင္းတို႔မွာလည္း ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ ရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ပညာရွင္တို႔က ကြန္ဒံုးကို စနစ္တက် ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္မႈ တိုးတက္လာျခင္းအားျဖင့္ ေရာဂါ ကူးစက္မႈေပါင္း သန္းႏွင့္ခီ်လ်က္ကို ေရွာင္ရွား ႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိ ေပးခဲ့သည္။
ျမဝတီ

သုံးႏွစ္အရြယ္နဲ႔ လက္ထပ္ဖုိ႔ေတာင္းဆုိတဲ့ လူဝင္စား ကေလးငယ္ႏွစ္ဦး


ပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ႀကိမ္ေခြေမာ္ေက်းရြာ အံ့ဖြယ္လူ၀င္စားထူးျခားျဖစ္စဥ္

ေပါက္ေတာၿမိဳ႕တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ (၄)ႏွစ္ခန္႔က ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ၊ နတ္ေတာင္ျပင္ေက်းရြာမွ ခ်စ္သူႏွစ္ဦး

(ထုိခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏မိဘအမည္ႏွင့္ကာယကံရွင္အမည္ႏွင့္မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံမ်ားေနာက္တင္ျပေပးပါမည္) မွာ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင္း မဆုံျဖစ္ၾက၍ ရြာအျပင္ဘက္ေကာက္ရုိးပုံေဘးတြင္ အဆိပ္စား
ေသဆုံးၿပီးေနာက္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ၊ နတ္ေတာင္ျပင္ေက်းရြာႏွင့္ (၂)မုိင္ခန္႔ေ၀းေသာ ႀကိမ္ေခြေမာ္ေက်းရြာေန ဦးေမာင္ညြန္႔တင္ ႏွင့္ ေဒၚသန္းသန္းယဥ္တုိ႔ထံတြင္ ေယာက်ၤားျဖစ္သူက၀င္စားၿပီး ၊ တစ္ရြာတည္းေန ဦးဦးသန္းေမာင္ ဇနီး ေဒၚခင္ခင္သန္း တုိ႔ထံတြင္ မိန္းခေလးျဖစ္သူ၀င္စားကာ ယခုအခ်ိန္ (၃)ႏွစ္အရြယ္ကေလးအျဖစ္ က်န္းမာစြာရွင္သန္လ်က္ရွိပါသည္။ အဆုိပါခ်စ္သူႏွစ္ဦး၏
ယခုဘ၀အမည္မ်ားမွာ ေမာင္ျဖဴသန္းလင္း ႏွင့္ မပုပုသန္း တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

သူတုိ႔ႏွစ္ဦးသည္ အသက္အရြယ္ႏွင့္ မလုိက္ေအာင္ လူႀကီးဆန္ၾကၿပီး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးခ်ိန္းေတြ႕ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ခ်ိန္းေတြ႕သည္ဆုိရာတြင္ ကေလးမေပ်ာက္သည္ဟု မိဘမ်ားလုိက္ရွာတုိင္း ေယာက်ၤားကေလးအိမ္ကုိေရာက္ေနတတ္ျခင္း
ေယာက်ၤားကေလးေပ်ာက္သည္ဟု မိဘမ်ားလုိက္ရွာတုိင္း ေကာင္းမေလးအိမ္ကုိေရာက္ေနတတ္ျခင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆုံးစကားေျပာ
တတ္အရြယ္(ယခု ၃ ႏွစ္အရြယ္) သုိ႔ေရာက္ေသာအခါ ယခုဘ၀မိဘမ်ားကုိ ကုိယ္စီကုိယ္စီဘ၀ေဟာင္းအေၾကာင္းမ်ားကုိ ဖြင့္ေျပာၾကၿပီး လက္ထပ္ေပးရန္အတင္းေတာင္းဆုိ
ေၾကာင္း ၊ လက္ထပ္မေပးပါက ယခင္ဘ၀ကကဲ့သုိ႔ အဆုံးသတ္ေသမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္
ေတာင္းဆုိသျဖင့္ အထက္ေဖၚျပပါဖိတ္စာအစီအစဥ္မ်ားအတုိင္း ႏွစ္ဘက္မိဘမ်ားမွ (၃)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးႏွစ္ဦးအား တရား၀င္လက္ထပ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ထပ္မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံမ်ား ထပ္မံတင္ျပပါမည္။ စိတ္၀င္စားသူမ်ား ဖိတ္စာပါအစီအစဥ္အတုိင္း
လာေရာက္ၾကည့္ရႈလက္ဖြဲ႕ေပးၾကရန္ တုိက္တြန္းပါသည္။

Sein Down

MH370 ေလယာဥ္ကို ဧရိယာပိုမိုျဖန္႔က်က္ၿပီး ရွာေဖြေန

Posted by drmyochit Friday, May 23, 2014, under | No comments

မေလးရွား ေလေၾကာင္းလုိင္းပိုင္ Boeing 777 ေလယာဥ္ကို အိႏၵိယ သမုဒၵရာ ေရနက္ပိုင္း၌ ဩစေၾတးလ် ႏုိင္ငံက ဦးေဆာင္ၿပီး ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ MH370 ေလယာဥ္ကို နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ ပိုမိုက်ယ္ဝန္းစြာ ျဖန္႔က်က္ရွာေဖြမႈမ်ား စတင္ေနၿပီဟု သိရွိရသည္။ မေလးရွား ေလေၾကာင္းလုိင္းပိုင္ Boeing 777 ေလယာဥ္ကို အိႏၵိယ သမုဒၵရာ ေရနက္ပိုင္း၌ ဩစေၾတးလ် ႏုိင္ငံက ဦးေဆာင္ၿပီး ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လာမည့္သီတင္းပတ္မ်ားတြင္မူ ပုဂၢလိက ကန္ထရိုက္တာမ်ားလက္သို႔ လႊဲအပ္ကာ ရွာေဖြမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေရွ႕ဆက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ရာသီဥတု အေျခအေနအရ ရွာေဖြမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရက္ပိုင္းမွ် ဆုိင္းငံ့ထားေသာ္လည္း ယခုအခါ တရုတ္သေဘၤာ ႏွစ္စင္းသည္ ဩစေၾတးလ် အေနာက္ပိုင္း ဆိပ္ကမ္းမွ ထြက္ခြာသြားၿပီး ဩစေၾတးလ် သေဘၤာမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းမည္ ျဖစ္သည္။

မတ္လ (၈)ရက္ေန႔ကတည္းက လူေပါင္း(၂၃၉)ဦးႏွင့္အတူ ေပ်ာက္ခ်င္းမလွ ေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာ ေလယာဥ္၏ ေသတၱာနက္မွ ထုတ္လႊင့္သည္ဟု ယူဆရေသာ အခ်က္ျပလိႈင္းမ်ားကို ဧၿပီလတြင္ ဖမ္းယူရရွိခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္ အေထာက္အထားကိုမွ် တိတိက်က် ဖမ္းဆုပ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေခ်။ ဩစေၾတးလ် ကာကြယ္ေရး အႀကီးအကဲေဟာင္း အန္ဂက္စ္ဟူစတန္သည္ ၎တာဝန္ယူေနသည့္ ရွာေဖြေရး က႑ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး “အဲဒီတုန္းက ဖမ္းယူရရွိခဲ့တဲ့ အခ်က္ျပမႈေတြအတြက္ ျပန္ၿပီး စိစစ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ဘာကိုမွ အာမခံခ်က္ မေပးႏုိင္ေသးဘူး။ အေျခအေနတိုင္းကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ဖုိ႔ေတာ့ လိုပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎က “အခ်ိန္(၂)လခြဲေလာက္ ၾကာလာတဲ့ေနာက္ သက္ဆိုင္ရာ မိသားစုေတြ၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြလည္း အရမ္းကို ထိခုိက္ ခံစားထားရမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘက္ကလည္း အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ခံရရင္ေတာ့ တိုးတက္မႈႏႈန္းက ႏုနယ္လြန္းေနပါေသးတယ္”ဟုလည္း ဝန္ခံသြားခဲ့သည္။

From: Planet Myanmar Network

ယင္လတ္နဲ႔ မိသားစုကို စစ္တပ္က ထိန္းသိမ္း

Posted by drmyochit Friday, May 23, 2014, under | No comments


ယင္လတ္နဲ႔ သူ႔မိသားစုဝင္ေတြအျပင္ အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း
ေတြကို ထိန္းသိမ္းထားထိုင္းနိုင္ငံမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ယင္လတ္ ရွင္နာဝပ္နဲ႔ သူ႔မိသားစုဝင္ေတြကို စစ္တပ္က ထိန္းသိမ္း ထားလိုက္ၿပီလို႔ သိရပါတယ္။

ယင္လတ္နဲ႔အတူ အစိုးရအဖြဲ႕ေဟာင္းက အျခား နိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြ
ဟာ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕က စစ္စခန္းကို အေစာပိုင္းက သတင္းပို႔ခဲ့ၾကရပါတယ္။

အဲဒီ စစ္စခန္းမွာ နာရီအေတာ္ၾကာ ထိန္းသိမ္းခံထားရၿပီး ေနာက္မွာ အတိအက် မသိရတဲ့ ေနရာကို ေခၚေဆာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း ခံလိုက္ရတယ္လို႔ သတင္းရပါတယ္။

စစ္တပ္ အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ ခ်န္ အိုခ်ာဟာ သူ႔ရဲ့ တပ္အရာရွိေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေတြ မစခင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးေတြ အရင္ လုပ္ရမယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

စစ္တပ္ရဲ့ ရာထူးအႀကီးဆုံး အရာရွိ ၆ ေယာက္ကို ထိုင္းနိုင္ငံရဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑အသီးသီးကို တာဝန္ယူဖို႔အတြက္ ခန္႔အပ္လိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

BBC

စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈအေပၚ ထိုင္း၏ မဟာမိတ္ ႏုိင္ငံမ်ား စိုးရိမ္ေန

Posted by drmyochit Friday, May 23, 2014, under | No comments

ထိုင္းႏုိင္ငံေရး အားၿပိဳင္မႈမ်ား ျပင္းထန္ၾကန္႔ၾကာေနခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ဆိုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ထိုင္းစစ္တပ္က အာဏာသိမ္းလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။


ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းယူမႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ အပါအဝင္ ထုိင္း၏ မဟာမိတ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ဖက္ ႏိုင္ငံမ်ားက ျပည္သူတို႔ထံ အျမန္ဆံုး အာဏာလႊဲအပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၾကာသပေတးေန႔ ညေနပိုင္းက ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာကို သိမ္းယူလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းစစ္တပ္ အႀကီးအကဲျဖစ္သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာရြတ္သ္ ခ်န္အိုခ်ာက ေၾကညာခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာရြတ္သ္သည္ အာဏာသိမ္း ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံ၏ ယာယီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ပါ တာဝန္ယူသြားမည္ဟု အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံေရး အားၿပိဳင္မႈမ်ား ျပင္းထန္ၾကန္႔ၾကာေနခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ဆိုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ထိုင္းစစ္တပ္က အာဏာသိမ္းလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာရြတ္သ္ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ ၾကားျဖတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တာဝန္ကို ရယူထားေၾကာင္း သတင္းကို ေသာၾကာေန႔တြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။


ပရာရြတ္သ္သည္ ၿပိဳင္ဘက္ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ (၁၁၄)ဦးကို ဆင့္ေခၚမိန္႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ထင္ရွားေသာ ႏုိင္ငံေရးသမား (၁၅၅)ဦးကိုလည္း ႏုိင္ငံအတြင္းမွ ထြက္ခြာခြင့္ ပိတ္ပင္ တားဆီးထားလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိင္းတြင္ အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံမ်ား၊ ကုန္သြယ္ဖက္ ႏုိင္ငံမ်ား အားလံုးက ယင္းအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုလားမႈ မရွိေသာ တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို ျပသလာခဲ့သည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ အလံုးအရင္း ျမႇဳပ္ႏွံရင္းႏွီးထားသည့္ ဂ်ပန္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ားက ၾကာသပေတးေန႔မွ စတင္ကာ စက္ရံုမ်ား ညပိုင္းလည္ပတ္မႈကို မျဖစ္မေန ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စစ္တပ္အစိုးရက ဘန္ေကာက္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ တဝွမ္းတြင္ ညမထြက္ရအမိန္႔ ထုတ္ျပန္ထား၍ ျဖစ္သည္။


ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ အႀကီးမားဆံုး ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေနာင္တရစရာ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။ “ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အေနနဲ႔ ထုိင္းစစ္တပ္ဟာ ဒီမိုကရက္တစ္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကို ျပန္ၿပီး သက္ဝင္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ေလးေလးနက္နက္ ေထာက္ခံတုိက္တြန္းပါတယ္”ဟု ဂ်ပန္အစိုးရအဖြဲ႕၏ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ယိုရွီဟိုင္ဒီ ဆူဂါက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကမာၻ႕အႀကီးမားဆံုး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လုပ္ငန္းစုႀကီးျဖစ္သည့္ Toyotaသည္ ထုိင္းႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ ကားစင္းေရ (၆၇၀၀၀၀)မွ်ထိ ထုတ္လုပ္လွ်က္ ရွိသည္။ ဂ်ပန္ကုမၸဏီႀကီးက ထိုင္းအစိုးရ၏ ညမထြက္ရ တားျမစ္မိန္႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ စက္ရံုမ်ား လည္ပတ္မႈ ရပ္တန္႔ေနၿပီဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ Hondaသည္လည္း အလားတူ အေျခအေနမ်ိဳး ႀကံဳခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳထားသည္။

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကလည္း ၎တို႔၏ သက္တမ္းအရွည္ဆံုး အာရွမဟာမိတ္ ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အလွည့္အေျပာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရတက္မေအးႏိုင္ဘဲ ရွိေနသည္။ ပင္တဂြန္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္က မိမိတို႔သည္ ထုိင္းစစ္တပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ စိစစ္သံုးသပ္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂၽြန္ကယ္ရီကလည္း “ထုိင္းျပည္သူေတြအေပၚ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ထားရွိခဲ့တဲ့ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈ တန္ဖိုးအရ ခုျဖစ္ရပ္ဟာ ထုိင္း-အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရးမွာ ထိခုိက္မႈေတြ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ထုိင္းစစ္တပ္နဲ႔ အေမရိကန္စစ္တပ္ရဲ႕ ဆက္ဆံေရး က႑မွာေပါ့”ဟု သတိေပးခဲ့သည္။တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ အရာရွိ ဟြမ္လုိင္ကလည္း “တရုတ္နဲ႔ ထုိင္းဆိုတာ ခင္မင္ရင္းႏွီးတဲ့ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံေတြပါ။ ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ ျပည္သူ႔ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ျမန္ႏုိင္သမွ်ျမန္ျမန္ ျပန္ရလာပါေစလို႔ ဆႏၵျပဳပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဩစေၾတးလ် ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂ်ဴလီဘိေရွာ့ကမူ “ဒါဟာ အထိပါး မခံႏုိင္တဲ့ အေျခအေန တစ္ခုပါပဲ။ ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႕ အေနအထားကို ကၽြန္မတို႔ မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ဩစေၾတးလ် ႏုိင္ငံသားေတြ အေနနဲ႔ တစ္ကိုယ္ေရ လံုၿခံဳေရး က႑နဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ ခရီးစဥ္ေတြအေပၚ အေလးအနက္ သတိထားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္”ဟု ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ဖက္မ်ားျဖစ္သည့္ မေလးရွားႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္တို႔ကလည္း အေရးတႀကီး မလုိအပ္လွ်င္ ထုိင္းသို႔ ခရီးမသြားရန္ မိမိတို႔၏ ႏုိင္ငံသားမ်ားကို အႀကံျပဳထားလိုက္သည္။ မေလးရွားႏုိင္ငံသည္ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ကမာၻလွည့္ ခရီးသည္ အေရအတြက္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္သည္။ စကၤာပူ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနကလည္း “ထိုင္းႏုိင္ငံကို သြားေရာက္ဖုိ႔ စီစဥ္ထားတာေတြရွိရင္ စကၤာပူ ႏုိင္ငံသားေတြ အေနနဲ႔ အေလးအနက္ ျပန္ၿပီးေတာ့ စဥ္းစားသံုးသပ္သင့္ပါတယ္”ဟု တိုက္တြန္းထားသည္။ အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံကမူ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ား အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (အာဆီယံ)တြင္ ဦးေဆာင္ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၌ ယခုလို အေျပာင္းအလဲမ်ိဳး ေပၚေပါက္လာျခင္းကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ဝန္ခံထားသည္။

အျခားေသာ သတင္းမ်ားအရ မၾကာေသးမီက ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံထားရသည့္ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ယင္လက္ခ္ ရွီနာဝါထရာသည္ သူမထံသို႔ ထိုင္းစစ္တပ္မွ ဆင့္ေခၚစာ ေရာက္ရွိလာသည့္ေနာက္ ေသာၾကာေန႔က နီးစပ္ရာ စစ္စခန္း တစ္ခုသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူမကို လတ္တေလာတြင္ စစ္တပ္က ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ရွိမရွိ ကြဲကြဲျပားျပား မသိရေသးေခ်။ ထုိင္းစစ္တပ္ အာဏာသိမ္းခ်ိန္တြင္ အစိုးရႏွင့္ အတုိက္အခံ ပါတီမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးလုိက္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလွ်က္ရွိသည္။ ေနာက္ဆုံးသတင္းမ်ားအရ ထုိင္းစစ္တပ္သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ယင္လတ္ခ္၊ သူမႏွင့္ ညီအစ္မေတာ္စပ္သည့္ အမ်ဳိးသမီးတုိ႕ လင္မယားကုိ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ထုိသုိ႕ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းမွာ သီတင္တစ္ပတ္ထက္ ပုိမုိၾကာျမင့္မည္ မဟုတ္ဟု စစ္တပ္ ထိပ္တန္းအရာ႐ွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။

Planet Myanmar Network

ဆီးရီးယား သတို႔သမီးမ်ား ေရာင္းရန္ရွိသည္ဟု ေဖ့စဘုတ္၌ ေၾကာ္ျငာ

Posted by drmyochit Friday, May 23, 2014, under | No comments
May 23, 2014

အာရပ္မီဒီယာမ်ား၌ ေဖာ္ျပေနၾကသည္မွာ ဆီးရီးယား ဒုကၡသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၎တို႔ကိုယ္ကို ေရာင္းကုန္သတို႔သမီးမ်ားအျဖစ္ ေဖ့စဘုတ္ေပၚ၌ ေၾကာ္ျငာေနၾကသည့္အေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။


အာရပ္ေန႔စဥ္သတင္းစာ အယ္လ္ဟာယတ္၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ေဖ့စဘုတ္ စာမ်က္ႏွာ(page|ေပ့ဂ်္) "Syrian Refugees for Marriage" ၌ ညိွိႏိႈင္းေစ်းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ သတို႔သမီးေရာင္းကုန္ ဆီးရီးယားအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ေၾကာ္ျငာထားသည္။ ထိုစာမ်က္ႏွာ (ေပ့ဂ်္) သည္ ၎ စတင္သည့္ ေမ ၁၆ မွ ထိုေပ့ဂ်္အား ဖ်က္သိမ္းသြားသည့္ တစ္ပတ္အတြင္း Like ၁၈၀၀၀ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့သည္။

လက္ဘႏြန္သတင္းေပၚတယ္တစ္ခု၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ "ထိုေပ့ဂ်္ကို အာရပ္ကမၻာမွ အသက္အရြယ္မေရြး၊ ဘာသာမေရြး share လုပ္ခဲ့ၾကသည္" ဟူ၏။

ထိုေပ့ဂ်္ ပိတ္သိမ္းသြားေသာအခါ ထိုနာမည္ႏွင့္ပင္ ေနာက္ထပ္ ေပ့ဂ်္တစ္ခု ေပၚလာျပန္သည္။

ထူးျခားသည္မွာ ေနာက္ေပၚလာေသာေပ့ဂ်္၏ cover photo အား ကုရ္အာန္စာသားမ်ားႏွင့္ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေပ့ဂ်္၏ ရည္ရြယ္ရင္းျဖစ္ေသာ "အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေရာင္းကုန္တင္လက္ထပ္ျခင္းကို အစၥလာမ္၌ ခြင့္ျပဳသည္" ဟု ကုရ္အာန္အား အေထာက္အထားျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။

မ်ိဳးမင္းသန္း
Ref-http://english.alarabiya.net/en/variety/2014/05/22/Syrian-refugee-brides-advertised-on-Facebook.html

ေတာင္ကိုရီးယား စစ္သေဘၤာအနီးသို႔ ေျမာက္ကိုရီးယား ပစ္ခတ္

Posted by drmyochit Friday, May 23, 2014, under | No comments

ဆိုးလ္

ျမတ္ဆုကို

ႏွစ္ႏုိင္ငံ အျငင္းပြားေနေသာ ေရျပင္အတြင္း ေတာင္ကိုရီးယား စစ္သေဘၤာတစ္စီး အနီးသို႔ ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္က လက္နက္ႀကီးမ်ား ျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား စစ္ဘက္ဆိုင္ရာက ထုတ္ျပန္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံ အေနာက္ပိုင္းနယ္စပ္ရွိ ေရပိုင္နက္  အျငင္းပြားရာ ေနရာရွိ ယြန္ႁပြန္းကၽြန္း အနီး   ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း  ယြန္ဟပ္ သတင္း ဌာန က ေဖာ္ျပသြားသည္။   အဂၤါေန႔က အျငင္းပြားေရျပင္ကို ကူးျဖတ္ ခုတ္ေမာင္းေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား သေဘၤာသံုးစင္းကို ေတာင္ကိုရီးယားဘက္က သတိေပးသည့္ အေနျဖင့္ ပစ္ခတ္ေျခာက္လွန္႔ခဲ့ရာ ထိုကိစၥကို တံု႔ျပန္မည္ဟု  ေျမာက္ကိုရီးယားက  ၿခိမ္းေျခာက္မႈ  ျဖစ္ပြား ၿပီးေနာက္ ယခု ၾကာသပေတး တြင္ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ယြန္ႁပြန္းကၽြန္းကိုလက္နက္ႀကီးမ်ားႏွင့္  ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယား ေရတပ္သားႏွစ္ဦး ႏွင့္ အရပ္သားႏွစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယား ေရပိုင္နက္ထဲမွာ ကင္းလွည့္ေနတဲ႔ စစ္သေဘၤာ တစ္စီးနားကို အေျမာက္ဆန္ေတြ က်လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သေဘၤာကို ထိခိုက္မႈ တစံုတရာမရွိပါဘူး ဟု ေတာင္ကိုရီးယား ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ေျပာသည္။  ႏွစ္ႏုိင္ငံ အေနာက္ပိုင္း ပင္လယ္ပိုင္နက္ နယ္နမိတ္ကိုကုလသမဂက ေရးဆြဲေပးထားေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္က လက္မခံ မႈေၾကာင့္ နယ္ေျမအျငင္းပြားမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိသည္။  ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူခ်က္သာ ရထားေသးေသာေၾကာင့္ မူအားျဖင့္ စစ္ေရးရင္ဆိုင္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးသာ ျဖစ္ သည္။  ၂၀၁၀ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္လည္း ေတာင္ကိုရီးယား စစ္သေဘၤာတစ္စီး နစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ (၄၆)ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။    ေျမာက္ကိုရီးယား က ေတာ္ပီဒိုႏွင့္ ထုမႈေၾကာင့္ဟု ေတာင္ကိုရီးယားက စြပ္စြဲေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားက ျငင္းဆိုထားသည္။

Source: BBC

ပါကစၥတန္ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ စစ္ေသြးၾကြ ၈ဝ ေက်ာ္ ေသဆုံး

Posted by drmyochit Friday, May 23, 2014, under | No comments


ေမ၊၂၃။

ပါကစၥတန္စစ္ဘက္က ႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း ေျမာက္ဝါဇီရစၥတန္ေဒသမွာေလေၾကာင္းထိုးစစ္ဆင္မႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ တာေၾကာင့္ စစ္ေသြးၾကြ ၈ဝ ေက်ာ္ေသဆုံးၿပီး အမ်ားအျပား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ပါကစၥတန္ရဟတ္ယာဥ္နဲ႔ဂ်က္ေလယာဥ္မ်ားဟာ အာဖဂန္နစၥတန္ႏုိင္ငံနယ္စပ္
အနီးမွာရွိတဲ့Miranshah Mir Ali ႏွင့္ Boya ၿမိဳ႕ အပါအဝင္ ေနရာအမ်ားအျပားကိုေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္ မႈျပဳလုပ္ခဲ့ တဲ့အျပင္ စစ္ေသြးၾကြလို႔ယူဆရသူမ်ား ခိုေအာင္းေနတဲ့ ေနရာေတြကိုလည္း ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္  ပစ္မွတ္ထားတုိက္ခိုက္ခဲ့တဲ့ေနရာမ်ားရွိ ဝင္လမ္း၊ထြက္လမ္းမ်ားကုိ ပိတ္ဆုိ႔ျခင္း၊ အဆုိပါေနရာမ်ား တြင္ ကာဖ်ဴးအမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းတို႔လည္းျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။   စစ္ေသြးၾကြေတြဘက္ကမည္သူမည္ဝါ ေသဆုံးဒဏ္ရာရတယ္ဆိုတာကို ခဲြျခားေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေပမယ့္လည္း အဲဒီစစ္ေသြးၾကြ
ေတြဟာအစိုးရတပ္ဖြဲ႕ယာဥ္တန္းကိုတိုက္ခိုက္မႈမွာ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းေဒသႏၲရ သတင္း ဌာနတစ္ခုက ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

Source; Daily Mail
ဘာသာျပန္ David
The Myanma Age

JTWC မွ INVEST 92B မုန္တိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ ေျခ အဆင့္ MEDIUM သို႕ ျပန္လည္ ေလွ်ာ့ခ် လိုက္ၿပီ

Posted by drmyochit Friday, May 23, 2014, under | No comments


ယေန႕ နံနက္ ျမန္မာ စံေတာ္ခ်ိန္ ၉ နာရီ တြင္ JTWC မွ INVEST 92B ၂၄ နာရီ အတြင္း မုန္တိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္း သတိေပး ခ်က္ အား ပယ္ဖ်က္ ေၾကာင္း၊ ၄င္း တို႕ ခန္႕မွန္းခ်က္ မ်ား အရ မုန္တိုင္း ျဖစ္ႏိုင္ ေျခ အားနည္း သြားၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ လာ မည့္ ၂၄ နာရီ အတြင္း INVEST 92B မွ မုန္တိုင္း ျဖစ္ေပၚ ႏိုင္ေျခ အဆင့္ အား “Medium” သို႕ ေလွ်ာ့ခ် လိုက္ေၾကာင္း စသည္ ျဖင့္ ပါရွိ ပါသည္။

ROPICAL CYCLONE FORMATION ALERT CANCELLATION ..
THIS CANCELS REF A (WTIO21 PGTW 220730). THE AREA OF CONVECTION PREVIOUSLY LOCATED NEAR 16.5N 91.6E IS NOW LOCATED NEAR 16.2N 91.0E, APPROXIMATELY 370 NM SOUTH OF CHITTAGONG, BANGLADESH.

RECENT ANIMATED INFRARED SATELLITE IMAGERY SHOWS PATCHY DEEP CONVECTION FLARING AND DISSIPATING OVER THE WESTERN PORTION OF A LOW-LEVEL CIRCULATION CENTER (LLCC) EVIDENT IN A 222238Z SSMIS PASS.

THIS DISTURBANCE HAS WEAKENED SLIGHTLY OVER THE PAST TWELVE HOURS IN RESPONSE TO PERSISTENT VERTICAL WIND SHEAR INDUCED BY THE PERIPHERAL FLOW AROUND AN UPPER-LEVEL RIDGE TO THE NORTH.

EASTERLY VERTICAL WIND SHEAR IS EXPECTED TO IMPACT THE SYSTEM FOR THE NEXT 24 HOURS, RENDERING THE FORMATION OF A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE IN THAT TIME FRAME UNLIKELY.

MAXIMUM SUSTAINED SURFACE WINDS ARE ESTIMATED AT 20 TO 25 KNOTS. MINIMUM SEA LEVEL PRESSURE IS ESTIMATED TO BE NEAR 1002 MB.

BASED ON THE OBSERVED WEAKENING TREND AND CONSIDERING THE POTENTIAL FOR REDEVELOPMENT IF VERTICAL WIND SHEAR RELAXES OVER THE NEXT FEW DAYS, THE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE WITHIN THE NEXT 24 HOURS IS DOWNGRADED TO MEDIUM.

MMweather

ထိုင္းစစ္တပ္က ယင္လက္ အပါအ၀င္ ျဖဳတ္ခ်ခံအစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အျခားထင္ရွားသူ ၁၅၅ ဦးကို ႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာခြင့္ ပိတ္ပင္

Posted by drmyochit Friday, May 23, 2014, under | No comments

Friday, May 23, 2014

အရပ္ဘက္လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ျပင္းထန္စြာ ၿဖိဳခြင္းမႈျဖစ္သည့္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈဟု ႏုိင္ငံတ ကာက ထိုင္းစစ္တပ္ကို ျပစ္တင္ ေဝဖန္ မႈ ျမင့္တက္ေနခ်ိန္တြင္ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံ ခဲ့ရေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ထုိင္းစစ္တပ္က ေမ ၂၃ ရက္တြင္ ဆင့္ေခၚ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔ျပင္ ျဖဳတ္ခ်ခံ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ ထင္ရွားေသာ ပုဂၢိဳလ္ ၁၅၅ ဦးကို စစ္တပ္ ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ႏုိင္ငံမွ ထြက္ခြာခြင့္ကို တားျမစ္ေၾကာင္း စစ္တပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံမွ ထြက္ခြာခြင့္ တားျမစ္ခံရသူမ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ယင္လက္၊ ယင္လက္ေနရာကို ဆက္ခံသည့္ ၾကားျဖတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နီဝတ္တုမရြမ္ဘြန္ေဆာင္ေပဆန္တို႔ ပါဝင္ခဲ့သည္။

အာဏာသိမ္းခဲ့ေသာ ပရာယြတ္ခ်န္အိုခ်ာ ဦးေဆာင္သည့္ စစ္အစိုးရက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခ်န္အိုခ်ာသည္ ကိုယ့္ ကိုယ္ကိုယ္ၾကားျဖတ္အစိုးရဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ထုိင္းစစ္တပ္၏ အာဏာသိမ္းမႈကို အေမရိကန္၊ ဥေရာပႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔က ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၿပီး အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ အေရွ႕အာရွ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားကလည္း ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ခရီးမသြားရန္ သတိေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျဖဳတ္ခ်ခံရေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ထုိင္းစစ္တပ္က ဆင့္ေခၚ

ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံခဲ့ရေသာ အစုိးရမွအဖဲြ႕ဝင္မ်ား၊ ျဖဴထုိင္းပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ ထိုင္းစစ္တပ္ထံ ေမ ၂၃ ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ သတင္းလာပုိ႔ရန္ စစ္တပ္က ၫႊန္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ လဆန္းပိုင္းတြင္ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒတရား႐ုံးက အျငင္းပြားဖြယ္ ရာထူးမွဖယ္ရွားခဲ့ေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ယင္လက္ရွင္နာဝပ္ အပါအဝင္ သေဘာထားကဲြလဲြေနေသာ ၿပိဳင္ဘက္ႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႕မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ အဖဲြ႕ဝင္ ၁ဝဝ ေက်ာ္ကိုလည္း သတင္းလာပို႔ရန္ စစ္တပ္က ဆင့္ေခၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ယင္လက္သည္ စစ္တပ္၏ ဆင့္ေခၚမႈခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ကိုယ္ပုိင္က်ည္ကာယာဥ္ျဖင့္ ဘန္ေကာက္ရွိ စစ္ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေမ ၂၃ ရက္က လာေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမ ၂၃ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း၌ ေက်ာင္းမ်ားကို ယာယီပိတ္ထားရန္ ၫႊန္ၾကားထားၿပီး ဘန္ေကာက္ရွိ လမ္းမ်ားမွာ ပံုမွန္အခ်ိန္မ်ားထက္ တိတ္ဆိတ္ေနခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ရွစ္ႏွစ္ခန္႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္မတူဘဲ ယခုအာဏာသိမ္းမႈတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘန္ေကာက္တစ္ဝိုက္၌ တပ္စဲြထားေသာ တင့္ကားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ စစ္သားအမ်ားအျပားကို မေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေန႔တြင္ စစ္တပ္ကဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သည့္ ပဋိပကၡေျပလည္ေရး ေဆြးေႏြးပဲြသို႔ ၿပိဳင္ဘက္ႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႕မ်ား တက္ေရာက္ေနခ်ိန္၌ စစ္ကားမ်ားက ဝင္ေပါက္အားလံုးကို ပိတ္ဆို႔လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံျခား႐ုပ္သံလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ ႐ုပ္သံႏွင့္ အသံလႊင့္ဌာနအားလုံးကို စစ္တပ္၏ ေၾကညာခ်က္မ်ားကိုသာ ဆက္တုိက္ထုတ္လႊင့္ရန္ ၫႊန္ၾကားထားၿပီး အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန္႔က်င္သည့္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားကို ပိတ္ပင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ဘက္က သတိေပးခဲ့သည္။

၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သက္ဆင္ရွင္နာဝပ္ကို ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ေသာ စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္း ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းအတြင္း၌ ပိတ္မိေနခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္က အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ စစ္တပ္သည္ အာဏာကို တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ပုိင္းမွစၿပီး သက္ဆင္မိသားစု ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရွိေသာ အုပ္စုႏွင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ဆက္ႏႊယ္မႈရွိေသာ ဘန္ေကာက္အေျခစုိက္ ေတာ္ဝင္ေထာက္ခံသူအုပ္စုတို႔အၾကား အာဏာ လြန္ဆြဲေနခဲ့သည္။

Ref: AFP

(၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ယင္လက္အပါအ၀င္ အျခားေခါင္းေဆာင္မ်ား လာေရာက္သတင္းပို႔ရသည့္ စစ္ရံုးအျပင္တြင္ ေမ ၂၃ရက္ က ေစာင့္ၾကပ္ေနေသာ ထိုင္းလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား)

Journey to the west ေနာက္ဆက္တြဲ ဇာတ္လမ္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံက အႏုပညာရွင္ေတြနဲ႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရိုက္ကူးလိုပါတယ္ဟု ေျပာခဲ႔တဲ႔ စြန္းဝူခုန္း

Posted by drmyochit Friday, May 23, 2014, under | No commentsကမၻာေက်ာ္ တရုတ္ရုပ္ျမင္သံၾကား ဇာတ္လမ္းတြဲျဖစ္တဲ႔ Journey to the west ရဲ႕ေနာက္ဆက္တြဲ ဇာတ္လမ္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံက အႏုပညာရွင္ေတြနဲ႔အတူ  ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရိုက္ကူးလိုေၾကာင္းကို ေမ်ာက္မင္း စြန္းဝူခုန္း Liu Xiao Ling Tong က တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရိွ Sky Star ဟိုတယ္မွာ ေမလ၂၂ရက္ေန႔၊ ၉နာရီက ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ပရိသတ္တြ႔ဆုံပြဲမွာ ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ ဒီအခမ္းအနားမွာပဲ Liu Xiao Ling Tong ကသန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ေရတြင္းေက်းရြာမွာရိွတဲ့ ဆုေတာင္းျပည္႔ တိုင္းရင္းသား လူငယ္ဖြံၿဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာကို ေငြက်ပ္ဆယ္သိန္းလွဴဒါန္းခဲ႔ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက ျမန္မာ-တရုတ္ခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္းကေနၿပီး Lin Xiao Ling Tong ကိုဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ နဲ႔ အမွတ္တရပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ လက္ေဆာင္ေပးခဲ႔ပါတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့ Liu Xiao Ling Tongဟာ ပရိသတ္ေတြနဲ႔တြဲၿပီး ဓာတ္ပုံအရိုက္ခံျခင္း၊ Journey to the west ဇာတ္လမ္းတြဲမွာ သူကိုယ္တိုင္သရုပ္ေဆာင္ခဲ႔တဲ့ အမူအရာတစ္ခ်ိဳ႕ကိုျပန္လည္ သရုပ္ေဆာင္ျပသျခင္း၊ ဇာတ္လမ္းတြဲရဲ႕ ဇာတ္ဝင္ေတးသီခ်င္းမ်ားကို ပရိသတ္တခ်ိဳ႕နဲ႔အတူ စင္ေပၚမွာ တြဲဖက္သီဆိုျခင္းေတြ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။

Liu Xiao Ling Tong ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရာက္ရွိခိုက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ယဥ္ေက်းမႈ တကၠသိုလ္နဲ႔ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ တိုင္းရင္းသားလူငယ္ ဖြံၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာကို သြားေရာက္ ေလ႔လာမွာျဖစ္သလို၊ ေရႊတိဂုံဘုရားကိုလည္း သြားေရာက္ဖူးေျမာ္မွာျဖစ္ၿပီးေတာ႔ ေနျပည္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ကာ အစိုးရအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရိွသူအခ်ိဳ႕ႏွင္႔ ေတြ႔ဆုံမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာလည္း ရန္ကုန္မွာကဲ႔သို႔ ပရိသတ္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံပြဲတစ္ပြဲကို ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေမ်ာက္မင္းစြန္းဝူခုန္း သရုပ္ေဆာင္ Liu Xiao Ling Tong ကို ၁၉၅၉ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕မွာေမြးဖြားခဲ႔ၿပီး သူဟာ ဟန္လူမ်ိဴးတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ဖခင္ျဖစ္သူ ကိုယ္တိုင္က ေမ်ာက္မင္းစြန္းဝူခုန္း ေနရာမွာ သရုပ္ေဆာင္ခဲ႔ဖူးၿပီး သူ႔အသက္၆ႏွစ္အရြယ္ကတည္းက သရုပ္ေဆာင္ပညာကို ဖခင္ျဖစ္သူထံမွ သင္ယူေလ႔လာခြင္႔ ရရိွခဲ႔သူျဖစ္တယ္။ သူရိုက္ကူးခဲ႔တဲ့ ဇာတ္ကားေတြအနက္ ၁၉၈၆ခုႏွစ္က တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ စတင္ထုတ္လႊင္႔ခဲ႔ၿပီး ကမၻာ႔ႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားမွာလည္း ျပသခဲ႔ၿပီးျဖစ္တဲ့ Journey to the west ဇာတ္လမ္းတြဲဟာ အေအာင္ျမင္ဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ႔ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ သူ႕ရဲ႕ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္မႈ ေတြေၾကာင္႔ ကမၻာ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ကေနLiu Xiao Ling Tong ကို ကမၻာ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သံတမန္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရ  တဲ႔သူတစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မေလးႏုိက္ကလပ္၌ ဖမ္းဆီးခံရသူ ၁၇ ဦးတြင္ ျမန္မာမိန္းကေလး ႏွစ္ဦးပါ၀င္

Posted by drmyochit Friday, May 23, 2014, under | No comments


ရန္ကုန္- မေလးရွားႏုိင္ငံ ကပုန္း ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိက္ကလပ္တစ္ခုကို နယ္ ေျမခံအထူးရဲတပ္ဖဲြ႕မွ ၀င္ေရာက္ ဖမ္းဆီးရာ အကျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ေနေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးအပါအ၀င္ ၁၇ ဦးဖမ္းဆီး ရမိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေမလ ၁၇ ရက္ညက ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕နယ္ ကပုန္းၿမိဳ႕ရွိ ႏုိက္ကလပ္တစ္ခုအား နယ္ေျမခံအထူးရဲတပ္ဖဲြ႕ႏွင့္ မႈခင္းအရာရွိ ၂၃ ဦးတို႔၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးရာ အျခားႏုိင္ငံသား ၁၇ ဦးႏွင့္ ႏုိက္ကလပ္တြင္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖေနေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦး ဖမ္းဆီးမိေၾကာင္း မေလးရွားႏုိင္ငံ TV7 သတင္းဌာန၌ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦး အပါအ၀င္ ဖမ္းဆီးရမိေသာသူမ်ားသည္ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ တရားမ၀င္ေနထုိင္သူ မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘ကပုန္းက ႏုိက္ကလပ္ကို ဖမ္းဆီးတဲ့အေၾကာင္းကို TV7 က ေန ထုတ္လႊင့္ျပသသြားပါတယ္။ အဲဒီကလပ္မွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးကိုလည္း ဖမ္းဆီးခံရတဲ့အေၾကာင္း ေျပာျပ သြားပါတယ္။ ကြာလာလမ္ပူအ နီး ကပုန္းမွာ ျမန္မာမိန္းကေလး အေတာ္မ်ားမ်ား ႏုိက္ကလပ္ေတြ မွာ အလုပ္လုပ္ၾကပါတယ္’’ဟု မေလးရွားႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အေရးေဆာင္ရြက္ေပးေနသာ ကိုသုတစံက ေျပာသည္။

Author: ၿငိမ္းခ်မ္း
7DAY DAILY

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္