Wednesday, September 05, 2012

ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ဆိုတာထက္ ျပည္သူ႔အတြက္သာ ျဖစ္ေစခ်င္သည္

Posted by drmyochit Wednesday, September 05, 2012, under , | No comments


လြန္ခဲ့သည့္ အပတ္က သူငယ္ခ်င္းမ်ား ႏွင့္အတူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ား စုေပါင္း၍ တိုင္းရင္းသား ဒုကၡသည္မ်ားအား သြားေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။ ဌာနဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၊ ဒုကၡသည္ စခန္းတာ၀န္ခံ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ဒုကၡသည္မ်ားအား ဆန္၊ ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္ႏွင့္ ရန္ကုန္ စက္႐ံုထုတ္ အ၀တ္အထည္၊ လူသံုးကုန္မ်ားႏွင့္ ေငြမ်ား စုေပါင္း လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ရြာမ်ားတြင္ ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးၿပီး ျပန္လည္ ေနရာ ခ်ထားေပး လ်က္ရွိ ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕မွာ မျပန္လို ၾကေၾကာင္း၊ ဘဂၤါလီရြာမ်ား ၾကားတြင္ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားရြာ ၁ ရြာ၊  ၂ ရြာခန္႔ စသည္ျဖင့္ ၾကားညႇပ္ တည္ရွိေနသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္ပိုင္း လံုၿခံဳမႈ မရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ သံသယ စိတ္ျဖင့္ မေနလို ေတာ့ေၾကာင္း၊ `ႏြားကြဲ ရင္က်ားကိုက္ လိမ့္မယ္´ဟု ရခိုင္ တိုင္းရင္းသား တစ္ဦးမွ ရခိုင္သံ ၀ဲ၀ဲျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ကို အမွတ္ရ ေနမိသည္။ ` ေၾသာ္ သူတို႔ေတြရဲ႕ အနာဂတ္ ရင္ေလးစရာ ပါလား ´ ဟူ၍ ကိုယ္ခ်င္း စာစိတ္ ျဖစ္ေပၚ မိခဲ့သည္။
          ရခိုင္ ျပည္နယ္မွ ရန္ကုန္သို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိၿပီး ေခတၱ အဆက္ျပတ္ ေနခဲ့သည့္ အြန္လိုင္းေပၚသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ရာ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား ေပၚ၌ ခံု႐ံုးအဖြဲ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အဖြဲ႕၏ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးသည့္ အေရး ကိစၥအား က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ေဖာ္ျပလ်က္ ရွိသည္ကို ေတြ႕လာ ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ မ်ားမွ ဖြဲ႕စည္းသည့္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္သည္၊ မျဖစ္သည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈ အရွိန္ ျမင့္တက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ လႊတ္ေတာ္ အဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ သတ္မွတ္ လိုလ်က္ရွိ ေသာ္လည္း ခံု႐ံုးအဖြဲ႕ အေနျဖင့္မူ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈ မရွိသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အဖြဲ႕ အစည္းဟု မသတ္မွတ္ သင့္ေၾကာင္း အဆိုျပဳ ခဲ့ရာမွ စတင္ခဲ့သည္။
          ဤေနရာတြင္ မိမိအေနျဖင့္ ဉာဏ္မီ သေလာက္ ေဖာ္ျပရလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ဆိုသည္မွာ အနိမ့္ဆံုး ဒုတိယ၀န္ႀကီး အဆင့္မွ စတင္ အႀကံဳး၀င္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ လႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္း လိုက္သည့္ ေကာ္မတီ ၀င္မ်ား၊ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ေရးရာေကာ္မတီ ၀င္မ်ားသည္ ဒုတိယ၀န္ႀကီး အဆင့္ႏွင့္ တစ္တန္းတည္း ျဖစ္သြားမည္။ လႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္းသည့္ ေကာ္မတီ ၀င္မ်ား အနည္းဆံုး ၄၀၀ ေက်ာ္ ၅၀၀ ခန္႔ရွိရာ ၎တို႔အား ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ပါက ဒုတိယ၀န္ႀကီး တစ္ဦးခံစား ရပိုင္ခြင့္အတိုင္း ခ်ီးျမႇင့္ ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ တစ္ဦးလွ်င္ လစာမွာ က်ပ္သိန္း၂၀၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၃ စီး၊ တစ္စီးလွ်င္ ဆီဂါလံ ၆၀ ႏႈန္းျဖင့္ ဆီဂါလံ ၁၈၀၊ ေနထိုင္ရန္ အိမ္ခန္း၊ အခမဲ့ ေဆးကုသခြင့္၊ လံုၿခံဳေရး အေစာင့္ အေရွာက္မ်ား စသည္ျဖင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ မ်ားေပးရေတာ့မည္ ျဖစ္ရာ အင္အား ၅၀၀ ခန္႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ က်ပ္သိန္း ၁၃,၀၀၀(၁.၃ဘီလီယံ)ခန္႔ ထပ္မံ ေပးရမည္ ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္အတြက္ က်ပ္ ၁၅ ဘီလီယံခန္႔ ေထာက္ပံ့ ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ပင္ လႊတ္ေတာ္ ကို္ယ္စားလွယ္ တစ္ဦးလွ်င္ တစ္လ ၃ သိန္းႏႈန္း လစဥ္ ေထာက္ပံ့ ေပးထားသည္။ လႊတ္ေတာ္ တက္ေရာက္ပါက ေနစရိတ္/ စားစရိတ္အတြက္ တစ္ရက္လွ်င္ ၁၀,၀၀၀က်ပ္ႏႈန္း ေန႔စဥ္ ေထာက္ပံ့ ေပးထားၿပီး ခရီးစရိတ္ အတြက္မူ ကုန္က် သေလာက္ တင္ျပ ေတာင္းခံခြင့္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိ အေနအထား အတုိင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၆၀၀ ေက်ာ္အတြက္ တစ္လလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁,၈၀၀ေက်ာ္ခန္႔ႏွင့္ တစ္ႏွစ္အတြက္  ၂ဘီလီယံေက်ာ္ (ခရီးစရိတ္၊ စားစရိတ္မပါ)ကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေထာက္ပံ့ ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ (အျခား ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ လစာမ်ားကို ထည့္မတြက္ ထားပါ။)
သို႔ျဖစ္၍ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ သတ္မွတ္ပါက ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာမွ အနည္းဆံုးက်ပ္ သိန္း ၁၅ ဘီလီယံ ထပ္မံ ေထာက္ပံ့ ေပးရမည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိသည္။ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံတိုင္း သည္ အစိုးရ၏ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား (Infrastructure) ေနရာတြင္ ပုဂၢလိက/အမ်ားပိုင္ အေျခခံ အေဆက္အဦ မ်ားႏွင့္ အစားထိုး ေဆာင္ရြက္ ၾကသည္။ ဆိုရွယ္လစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ မ်ားတြင္ ပုဂၢလိက စနစ္မရွိသေလာက္ နည္းပါးၿပီး အေျခခံ အေဆာက္အဦ တိုင္းကို အစိုးရမွ ဗဟို ဦးစီးစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ စနစ္တြင္မူ အစိုးရ ဌာနမ်ားတြင္ တတ္ႏိုင္ သမွ် ၀န္ထမ္း အင္အားမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်၍ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ား ျဖင့္သာ အစားထိုး ေဆာင္ရြက္ ၾကသည္။ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ လူ႔စြမ္းအား အရင္း အျမစ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ၀န္ႀကီး ဌာနမ်ားကိုသာ အဓိက အမာခံ ထားရွိဖြဲ႕စည္းၿပီး က်န္ဌာနမ်ားကိုမူ အမ်ားအားျဖင့္ လိုအပ္သည့္ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဦးစီး႐ံုးအဖြဲ႕ ေလာက္သာ ထားရွိကာ  ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အစားထိုး ၾကသည္သာ။ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္ ထုတ္လုပ္ခြင့္ ေပးထားၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ အတြက္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားအား အေထာက္ အကူေပးရသည္။ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြ ျမင့္မား ေစေရးႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ ေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္၍ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အကူ ျပဳေပးရသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြ အတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားက မွန္မွန္ကန္ကန္အခြန္ထမ္းႏိုင္ ေစရန္အတြက္ မူ၀ါဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္၍ စနစ္တက် စည္းၾကပ္ ၾကရသည္။ ယေန႔ အေျခအေန သည္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၌ ေငြေၾကး အက်ပ္ အတည္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး စီးပြားေရး က်ဆင္း ေနသည့္ ကာလျဖစ္သည္။ ဂရိ၊ စပိန္၊ အီတလီ စေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ စီးပြားေရး က်ဆင္းေန သျဖင့္ အစိုးရမွ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာ ေရးမူမ်ားခ်မွတ္၍ လစာစရိတ္ႏွင့္ ပင္စင္လစာ မ်ားေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ အစိုးရ အသံုးစရိတ္ မ်ားေလွ်ာ့ခ်ျခင္း တို႔ျပဳလုပ္၍ ေငြေၾကး က်ပ္တည္းမႈ ကို ကုစား ေနၾကသည့္ ကာလျဖစ္သည္။
          မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္လည္း အေျခခံ အေဆာက္အဦ မ်ားတိုးတက္ ေအာင္ႏွင့္ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈ ေလ်ာ့နည္း ေစေရး အတြက္ မ်ားစြာ အခ်ိန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရ ဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ စာမ်က္ႏွာရွိ အဆင္းရဲဆံုးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ ႏုိင္ေရး ႀကိဳးစား ၾကရဦးမည္။ ႏွစ္စဥ္ ႀကံဳေတြ႕ ေနရသည့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ မ်ားႏွင့္ အျခား အေၾကာင္း ေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာသည့္ ႏိုင္ငံတြင္း ဒုကၡသည္ မ်ားအား ျပန္လည္ ထူေထာင္ ေရးသည္လည္း လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထား မႈအရ အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ သည္။ ၎တို႔မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ ျဖင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ သည္။ မဲဆႏၵ နယ္အလိုက္ ျပည္သူမွ ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ထားသည့္ မိမိကိုယ္ကို `ျပည္သူထဲက ေပါက္ဖြား လာသည့္ ျပည္သူ႔ အေစခံမ်ား၊ ျပည္သူ႔ အက်ိဳးအတြက္ ပဲျဖစ္ေစ        ရမယ္´ဟု ေၾကြးေၾကာ္ ခဲ့ၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္ မ်ားအေန ျဖင့္လည္း အမွန္ တကယ္ ျပည္သူမ်ား ကိုသာ အက်ိဳး ျပဳေစ လိုသည္။ အျငင္းအခံု ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေကာ္မတီ/ ေကာ္မရွင္၀င္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ သတ္မွတ္ျခင္း/ မသတ္မွတ္ျခင္း ျငင္းခံုေနမည့္ အစား ဆင္းရဲ ဒုကၡေရာက္ ေနသည့္ ျပည္သူ႔ အက်ိဳးကိုသာ ေရွး႐ႈေဆာင္ ရြက္သင့္သည္။ ၎တို႔ အား ေထာက္ပံ့ ေပးရမည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြမွ ႏွစ္စဥ္ က်ပ္သိန္း ၁၅ ဘီလီယံ(ေဒၚလာ ၁၉ သန္း)ခန္႔အား ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကဲ့သို႔ေသာ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲသည့္ ေဒသမ်ားအား လမ္းေဖာက္ လုပ္ျခင္းႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ထူေထာင္ ေရးကိစၥမ်ားတြင္ သာအသံုးျပဳ သြားပါက မိမိတို႔ ျပည္သူမ်ားအတြက္ နိဗၺာန္တမွ်အက်ိဳး သက္ေရာက္ ေစမည္ျဖစ္၍ ျပည္သူ အတြက္သာ ျဖစ္ေစခ်င္သည္။

ျပည္သူတစ္ဦး

အၾကမ္းဖက္သမားတို႔၏အနာဂတ္

Posted by drmyochit Wednesday, September 05, 2012, under | No comments

 
မ်က္ေမွာက္ ကာလတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ တစ္ကမၻၻာလံုးပ်ံ႕ႏွံ႔လာလ်က္ရွိရာ အေမရိကန္ႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ပင္ ၾသဂုတ္လအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရ လ်က္ရွိသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားသည္ ပံုသ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျဖစ္တည္လာလ်က္ရွိရာ အမ်ား အားျဖင့္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး အစြန္းေရာက္ တို႔၏အၾကမ္းဖက္ မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံခြဲထြက္လို၍ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား စသည္ျဖင့္ေတြ႕လာရသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွိမ္နင္းေရး အတြက္ ႏိုင္ငံတိုင္း တြင္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္း၍ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ လာၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းေရး ဆိုသည္မွာ ႀကိဳတင္ လက္ဦးမႈရယူ၍ တားဆီးႏွိမ္နင္းျခင္း၊ စစ္ဆင္ေရး မ်ားျပဳလုပ္၍ တိုက္ခိုက္ ႏွိမ္နင္းျခင္း ဟု အေမရိကန္တို႔မွ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို ထားသည္။ အာဖဂန္ နစၥတန္တြင္ တာလီဘန္ တို႔၏အၾကမ္းဖက္မႈ ျမင့္မား လာသျဖင့္ အေမရိကန္ တို႔မွ က်ဴးေက်ာ္စစ္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။ ေခ်ခ်င္းညွာသို႔ ႐ုရွားတို႔ က်ဴးေက်ာ္ စစ္ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ အတြက္ တရားေသာ စစ္ဆင္ႏႊဲခဲ့ျခင္းဟု မွတ္ယူ ခဲ့ၾကသည္။ အစၥေရးႏွင့္ ပါလက္စတိုင္း ပဋိပကၡမ်ား၊ ကိုလံဘီယာ ျပည္တြင္းစစ္၊ ၿဗိတိန္၏ အိုင္ယာလန္ သူပုန္ႏွိမ္နင္း ျခင္းႏွင့္ သီရိလကၤာ ျပည္တြင္း စစ္တို႔သည္ အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွိမ္နင္းေရး စစ္ပြဲမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။
သီရိလကၤာ ေျမာက္ပုိင္းရွိ တမီးလ္က်ား သူပုန္တို႔သည္ လြတ္လပ္ေသာ တမီးလ္ႏိုင္ငံ ခြဲထြက္ရန္ အတြက္ အစိုးရအား ဆန္႔က်င္၍ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ ၾကသည္။ တမီးလ္သူပုန္ တို႔သည္ အာရွ၏ အရွည္ၾကာဆံုး ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ဖြဲ႕ပင္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ျပည္ေထာင္စု ခြဲထြက္လိုသည့္ ကခ်င္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ႏွင့္ အလားသ႑ာန္ ခပ္ဆင္ဆင္ တူေလသည္။ တမီးလ္က်ား သူပုန္မ်ားသည္ သီရိလကၤာ ေျမာက္ပိုင္းကို သိမ္းပိုက္ ထားခဲ့သည္။ ၎တို႔ အင္အားမွာ ၇၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး အစိုးရတပ္ အင္အားမွာ ၁၅၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္။ ၎တို႔သည္ ျပည္သူအား အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အစိုးရ အေဆာက္အဦ မ်ားအား ေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ စီးနင္း တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ အေသခံ ဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္ျခင္း စသည္ျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔အား အိႏိၵယ ႏိုင္ငံရွိ တမီးလ္မ်ားႏွင့္ ဥေရာပ၊ အာဖရိကရွိ တမီးလ္မ်ားက ေထာက္ခံ အားေပးခဲ့ ၾကသည္။ ၎အျပင္ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံကပါ အကူအညီမ်ား ေပးခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အစိုးရႏွင့္ (၆)ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ၿပီး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾက သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၀၅ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ လတြင္ တမီးလ္က်ား တို႔သည္ သီရိ လကၤာ ေရြးေကာက္ပြဲမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ကေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ ေသာ္လည္း ၎တို႔က လက္မခံခဲ့ဘဲ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ စြပ္စြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ပ်က္ျပယ္ခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ပိုင္း အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ ျပင္းထန္စြာ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အစိုးရအေပၚတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဖိအားေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ တမီးလ္က်ား သူပုန္တို႔မွ အထိအခိုက္ မ်ားလာသျဖင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲရန္ အစိုးရသို႔ ကမ္းလွမ္းခဲ့ ေသာ္လည္း အစိုးရမွ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ တမီးလ္သူပုန္မ်ားကို ေလေၾကာင္း အပါအ၀င္ အစိုးရတပ္မ်ားက အၿပီးသတ္ တိုက္ခိုက္ ႏွိမ္နင္းခဲ့သည္။ စစ္ဆင္ေရး အတြင္း ႏွစ္ဖက္ အက်အဆံုး ၂၅၀၀၀ ေက်ာ္ ခန္႔ရွိၿပီး ၇၀၀၀ ခန္႔ ဒဏ္ရာရ ရွိခဲ့ကာ ျပည္သူ ၃၅၀၀၀၀ ခန္႔အား ေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း ေစခဲ့ရသည္။
မိမိတို႔ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအနက္ KIA ၏ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားကိုေလ့လာ ၾကည့္ပါက ရထားလမ္းႏွင့္ ကားလမ္း တံတားမ်ား ေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ေပၚလူေန ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ မိုင္းေထာင္ ေဖာက္ခြဲျခင္း၊ တာပိန္ ေရအား လွ်ပ္စစ္လမ္း ေၾကာင္းတြင္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူ ၇ ဦးအား သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္း၊ ေက်းရြာလူႀကီး အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ျပည္သူ အခ်ိဳ႕အား သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းမ်ား၊ ေနရာအႏွံ႔ မိုင္းေထာင္ျခင္း မ်ားမွာ ကခ်င္ ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ မည္သို႔မွ် မသက္ဆိုင္ဘဲ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ကခ်င္အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ရွမ္းလူငယ္/ မိန္းကေလး မ်ားအား အတင္းအဓမၼ စစ္သားစုေဆာင္းျခင္း မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ျပန္ၾကားေရးဌာန၏ မွတ္တမ္းမ်ား အရ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ရထားလမ္း၊ ကားလမ္း မ်ားအား KIA မွမိုင္းခြဲဖ်က္ဆီးမႈ ၁၅၁ ႀကိမ္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အေဆာက္ အအံုမ်ားအား ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးမႈ ၂၃ ႀကိမ္၊ ေက်းရြာမ်ားအား မီး႐ိွဳ႕မႈ ၁၃ ႀကိမ္၊ အတင္းအဓမၼ ဖမ္းဆီး၍ စစ္သားစုေဆာင္းမႈ အႀကိမ္ ၅၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ KIA မိုင္းေၾကာင့္ ေသဆုံး ဒဏ္ရာရသူ ရာဂဏန္း ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ လူထုအေနျဖင့္ ရထားလမ္း၊ ကားလမ္း၊ တံတား မ်ားဖ်က္ဆီး ခံထားရ သျဖင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္မႈ ျပတ္ေတာက္ကာ စိတ္သြားတိုင္း ကုိယ္မပါ ဘဲ၊ ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ်မိသားစု ဘ၀လံုၿခံဳေရးအား ၿခိမ္းေျခာက္္ ခံေနရသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုမ်ား ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး အတြက္ စိတ္ရွည္ သည္းခံစြာျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ကမ္းလွမ္း၍ အျခား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္အတူ ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးခဲ့မႈ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သေဘာထား မမွန္သျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္မွ ေသြဖည္ၿပီး အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျပကာ အခ်ိန္ ဆြဲ၍ ေသြးသစ္ ေလာင္းျခင္းႏွင့္ အင္အားျဖည့္ တင္းျခင္းကိုသာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပြဲမွ မည္သည့္ အက်ိဳးရလဒ္မွ် ထြက္ေပၚလာျခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး အရွိန္ အဟုန္ျမွွင့္ တင္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ အလုိက္သင့္ ပါမလာဘဲ ေနာက္က်န္ ေနသူ၊ ေနာက္ျပန္ သြားလိုသူမ်ားကို လက္တြဲ ျဖဳတ္ခဲ့မည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ ေျပာၾကား ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
KIA ၏လုပ္ရပ္မ်ားသည္ သီရိလကၤာ ႏိုင္ငံရွိ တမီးလ္က်ား သူပုန္တို႔၏ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ထပ္တူနီးပါး တူညီေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ KIA  အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔သာ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ား အတုိင္း ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းမည္ ဆိုလွ်င္ ျပည္သူလူထု ၏အက်ိဳး စီးပြားကို ကာကြယ္ရန္ အတြက္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံမွ တမီးလ္က်ား သူပုန္မ်ားအား ျပတ္ျပတ္ သားသား ႏိွမ္နင္းသကဲ့သို႔ အစိုးရမွ ျပတ္သားစြာ ေဆာင္ရြက္သင့္ ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မေနာေျမမွ အတိဒုကၡ ေရာက္ေနသည့္ ျပည္သူမ်ား ကိုယ္စားဆႏၵျပဳလုိက္သည္။
မေနာေမာင္

ပိုဆိုးလာတဲ့ကခ်င္ျပည္နယ္

Posted by drmyochit Wednesday, September 05, 2012, under , | No comments

 
KNG ၊ ဧရာ၀တီ၊ မဇၥၽိမနဲ႔ ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းမီဒီယာ blog ေတြမွာ မၾကာမၾကာ ေဖာ္ျပေနတဲ့ လူေျပာသူေျပာ မ်ားတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ဘက္ကို ၿပီးခဲ့တ့ဲအပတ္က ဖားကန္႔မွာ ေက်ာက္လုပ္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ ဦးေလးေတြနဲ႔ သြားျဖစ္တယ္။ သူတို႔လည္း နယ္ေျမ အေျခအေန ၾကည့္ရင္း ဒုကၡသည္ေတြကို လွဴရင္းတန္းရင္း အတူတူသြားခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကေတာ့ စစ္ေရး အေျခအေန မေကာင္းလို႔ ခဏရပ္ထားရတယ္။  ဟိုေရာက္မွပဲ ေၾကာက္ရ ေကာင္းမွန္း သိေတာ့တယ္ဗ်ာ။ လက္နက္ႀကီး သံေတြ ဖားကန္႔ကေန မၾကာခဏ ၾကားေနရတယ္။ ေဒသခံေတြ ေမးၾကည့္ေတာ့ KIA က ေတာ္ေတာ္ေလး နယ္ခ်ဲ႕လာပံု ရတယ္။ အရင္တုန္းက ဖားကန္႔နယ္ေျမမွာ ေကအိုင္ေကက အခုေလာက္မမ်ားဘူးလို႔ သိရတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အဓိက ဆက္ေၾကးေကာက္တဲ့ ေနရာဆိုေတာ့ ဒီေဒသကို လက္မလႊတ္ ႏိုင္ဘူးနဲ႔ တူပါ တယ္။ ႏွစ္စပိုင္းတုန္း ကလည္း ကုမၸဏီတစ္ခုကို KIA က သိန္း ၂၀၀၀ ေတာင္းတယ္။ မေပးရင္ Back Hole တို႔ Loader တို႔ ေျမသယ္ယာဥ္တို႔ကို မိုင္းခြဲၿပီး မီးရိႈ႕မယ္လို႔ ၿခိမ္းေျခာက္တယ္။ ေစ်းဆိုင္ေတြနဲ႔ လုပ္ငန္း အေသးေလးေတြ အပါအ၀င္ ဆက္ေၾကး အတင္း အဓမၼ ေကာက္ခဲ့ၾက တယ္။ ဓားျပေတြလိုပဲ။ အေျခအေန မေကာင္းေတာ့ ကုမၸဏီေတြ အိမ္ျပန္ ေခါက္ၾကတယ္။ သူတို႔အႀကိဳက္ ျဖစ္သြားတယ္။ သူတို႔လူေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီး ခိုးထုတ္ေနၾကတယ္။ ရသမွ်ဟာ သူတို႔ အတြက္ပဲေလ။ အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီေတြက မိုးက်လာေတာ့ ပစၥည္းေတြ ျပန္မ သယ္ႏိုင္ဘဲ Site ထဲမွာ ပဲထားခဲ့တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၉ ရက္ေန႔ ကဆို ရင္ ေရႊေဂါင္ေဂါင္ ေက်ာက္စိမ္း ကုမၸဏီထဲ၀င္ၿပီး ဆက္ေၾကး ေတာင္းတာမရလို႔ ကုမၸဏီက မိုးက်လို႔ မသယ္ ႏိုင္ဘဲ ထားခဲ့တဲ့ ယႏၲရားေတြနဲ႔ ေျမသယ္ ကားေတြ၊ ဂိုေဒါင္ေတြ၊ အေဆာက္ အအံုေတြ အကုန္လံုး မီးရိႈ႕ လိုက္တယ္လို႔ သိရတယ္။
အခုလည္း အေျခအေန မေကာင္းလို႔ ရြာကေန ဖားကန္႔ ဘက္ကို ေျပာင္းလာၾကတာ အိမ္ေထာင္စု ၁၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ရိွတယ္။ လူဦးေရကေတာ့ ၇၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ရိွမယ္ ထင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ ဦးေလးေတြကလည္း သူတို႔ရဲ႕ အလုပ္သမား အသိေတြမ်ားေတာ့ လိုတာ ေတြ လိုက္ကူညီ ေပးခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႔ေတြ ေျပာျပခ်က္ အရေတာ့ တပ္ေရာ၊ KIA ေရာ ေနရာအေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ သူခ်ကိုယ္ခ် တိုက္ပြဲျဖစ္ ေနၾကတယ္လို႔ သိရတယ္။ ႏွစ္ဖက္စလံုး ကေတာ့ အထိအခိုက္ ရိွတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ သူတို႔ေတြ ဖားကန္႔ကို တက္လာေတာ့ KIA နဲ႔ မနည္းေရွာင္ ေျပးလာခဲ့ရတယ္။ ရြာသားေတြ မရိွရင္ KIA က အေထာက္အပ့ံ မရမွာစိုးလို႔ ရြာသား ေတြကို ေပးမသြားဘူး။ ရြာသားေတြ မရိွရင္ KIA က ဒီနယ္ေျမမွာ ၾကာၾကာ မခံပါဘူးလို႔ ရြာသား တစ္ေယာက္က သူ႕အေတြ႕အႀကံဳကို ေျပာျပတယ္။ စစ္တပ္လို သူတို႔မွာ ရိကၡာမရိွဘူးေလ။ ရြာသားေတြဆီကပဲ ေတာင္းစားရတာ။ ျမစ္ႀကီးနားက ၾကက္ေျခနီ အဖြဲ႕က ဒုကၡသည္ ေတြအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းေတြတင္ၿပီး ဖားကန္႔ကို ထြက္လာတဲ့ ကားေတြကို KIA က မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ နန္႔ဟိုင္ရြာနားမွာ လမ္းပိတ္ၿပီး ျပန္ေမာင္း ထုတ္တယ္လို႔  သိရတယ္။ သူတို႔ေတြ ေနရာ အေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ မိုင္းေတြ ေထာင္ထားတယ္။ စစ္တပ္ေတြ ၀င္လာရင္ ထိေအာင္ လို႔ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ေလာေလာ ဆယ္ ရြာသားေတြပဲ ခံရတယ္။ ျမစ္ႀကီးနား ေဆး႐ံုမွာ ဆိုရင္ မိုင္းထိလို႔ ေဆး႐ံုတက္ ေနတာ ေတာ္ေတာ္ မ်ားတယ္လို႔ သိရတယ္။
ကၽြန္ေတာ့္ ဦးေလးေတြနဲ႔ ဗန္းေမာ္ကေန လြယ္ဂ်ယ္ ဘက္ကိုလည္း ေရာက္ခဲ့ေသးတယ္။ အဲ့ဒီဘက္ကလည္း အေျခအေန သိပ္မဟန္ပါဘူး။ ဗန္းေမာ္-လြယ္ဂ်ယ္ လမ္းေၾကာင္းေပၚ အခ်ိဳ႕ ေနရာေတြမွာေတာ့ စစ္သားေတြေတြ႕ရတယ္။ လမ္းေၾကာင္း လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႕ေတြျဖစ္ဟန္ တူတယ္။ ကားေတြ၊ ဆုိင္ကယ္ ေတြေတာ့ သြားလာ ေနၾကတယ္။ ဒီဘက္မွာလည္း ကားလမ္း ေပၚမွာ တုိက္ပြဲေတြ မၾကာမၾကာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရတယ္။ လြယ္ဂ်ယ္ ေရာက္ေတာ့ လီဆူးဘုရား ေက်ာင္းမွာ ဒုကၡသည္ေတြကို သြားလွဴၾကတယ္။ သူတို႔ေတြက အရင္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္ လားရင္ ဒုကၡသည္ စခန္းမွာေနရင္း တ႐ုတ္က လက္မခံလို႔ ဒီကို ျပန္ေရာက္ လာၾကတာ။ သူတို႔ေတြရဲ႕ အျဖစ္ၾကားရ တာလည္း စိတ္မေကာင္း စရာပါပဲ။ အရင္က သူတို႔ ခရိန္မုဒန္း၊ ဟန္ေယာ (ေယာယံု) ဗ်င္၀ိုင္ရြာသား ေတြပါ၊ KIA အစီအစဥ္နဲ႔ ဒုကၡသည္ အမည္ခံၿပီး တရုတ္ နယ္စပ္မွာ ေနတယ္။ ႀကံဳရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္ စားရတယ္။ အလွဴရွင္ေတြက ရတဲ့ ေငြ/ပစၥည္း ေတြက ဒုကၡသည္ ေတြဆီကို ေရာက္မလာဘူး။ KIA ရန္ပံုေငြ ျဖစ္သြားတယ္လုိ႔ ဒုကၡသည္ ေတြရဲ႕ ေျပာျပတာကို ၾကားခဲ့ ရတယ္။ ေအာက္ေျခမွာ ဒီလိုျဖစ္ပ်က္ ေနတာ KIA ကိုေၾကာက္ေတာ့ ဘယ္သူမွ မေျပာ ရဲၾကဘူး။ အလွဴရွင္ေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ေပးတဲ့ေငြေတြက KIA စစ္သား ေတြကို ေထာက္ပံ့ ေပးတာနဲ႔ အတူတူ ပါပဲေလ။
တကယ္တမ္း နက္နက္နဲနဲ ေတြးၾကည့္ရင္ KIA ဟာ အၾကမ္းဖက္ သမားလိုျဖစ္ေနၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ လူထုလံႈ႕ေဆာ္တာ တစ္မ်ိဳး၊ မီဒီယာ ေတြကေန တြန္းအားေပးတာ ကတစ္မ်ိဳး နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ KIA ဘက္ကေနၿပီး ရပ္တည္ ခဲ့ၾကတယ္။ သမၼတႀကီးနဲ႔ နအဖမ်ိဳးဆက္ ျဖစ္တဲ့ စစ္တပ္ကို တစ္ဖက္သတ္ အျပစ္တင္ ခဲ့ၾကတယ္။ တကယ္တမ္း ကိုယ္တိုင္ သြားၾကည့္ေတာ့ On Ground မွာ ျဖစ္ပ်က္ ေနတာေတြနဲ႔ ကြဲလြဲေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ KIA အေပၚမွာ ေဒသခံေတြ အေနနဲ႔ အေတာ္ေလး ေၾကာက္ရြံ႕ ေနၾကတယ္။ ေဒသခံေတြ ခံစားေနရတဲ့ ခါးသီးမႈေတြဟာ အေၾကာက္ တရားက လႊမ္းမိုး ထားတာေၾကာင့္ ပေပ်ာက္ကုန္တယ္။ ဘယ္သူမွားတယ္၊ ဘယ္သူ မွန္တယ္ ဆိုတာ မေ၀ဖန္ လိုပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ စစ္ပြဲဆိုတာ ေအာင္ႏိုင္သူရဲ႕ မွတ္ေက်ာက္ပဲလို႔ စာအုပ္ တစ္အုပ္မွာ ဖတ္ဖူးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္တိုင္းရင္းသား ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘ၀ေတြ ကိုေတာ့ ေထာက္ထား သင့္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ အသီးအပြင့္ ျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္း မႈဆိုတာ  လူတိုင္း လိုခ်င္ေန ၾကတာပါ၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ဆိုတာလည္း တိုင္းရင္းသား ျပည္သူ ထဲကပဲ ေပါက္ဖြားလာခဲ့တာပါ။ ျပည္သူ႔အေရးဟာ သူတို႔အေရး ကိစၥျဖစ္တဲ့ အတြက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ေတြဟာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၿပီး တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း တန္းတူ အခြင့္အေရး ရေရးအတြက္ စားပြဲေပၚမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ တိုက္ပြဲ ၀င္ေနၾက ၿပီေလ။ ႏိုင္ ငံေရး ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္ အတူ ေနာက္က်န္ မေနဘဲ KIA/KIO အေနႏွင့္လည္း ကခ်င္ လူမ်ိဳးေရး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥအတြက္ စားပြဲေပၚမွာပဲ တိုက္ပြဲ၀င္သင့္ၿပီလို႔ ထင္တယ္။ ဟိုေနရာမွာ ေဆြးေႏြးမယ္၊ ဒီေနရာမွာ ေဆြးေႏြးမယ္ ဆိုတာထက္ မိမိျပည္တြင္းမွာ ျပည္သူ႔ေရွ႕ မွာပဲ ေဆြးေႏြး သင့္ပါတယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီး ေခါင္းမာ ေနရင္ေတာ့ အၾကမ္းဖက္ သမားလို႔ စြပ္စြဲရ လိမ့္မယ္။

ေ၀ယံမိုး

icon

Posted by drmyochit Wednesday, September 05, 2012, under | No commentsျမန္မာမိန္းကေလးမ်ား ကိုယ့္ကိုကို တန္ဖိိုးထားတတ္ျပီး ၊ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမွဳမ်ားကို ထိန္းသိမ္းနိုင္ပါေစ…

Posted by drmyochit Wednesday, September 05, 2012, under | 1 commentယုခုဆို နည္းပညာတိုးတက္လာျခင္းေျကာင့္ ဆက္သြယ္ေရးမ်ားေကာင္းလာျပီး ကမာၻျကီးဟာ ရြာလို့ပင္ တင္စား နိုင္ျပီျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္ဆို အင္တာနက္ဆိုတာ လူတိုင္း သံုးနိုင္ျပီး လူတန္းစားမ်ဳိးစံု သံုးတတ္တဲ့ အေျခေနသို့ ေရာက္ရွိခဲ့ျပီျဖစ္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္ ဆယ္တန္းေအာင္ျပီး တကၠသိုလ္တက္စက အင္တာနက္ဆိုတာ ျကားသာျကားဖူးခဲ့တာ ဘယ္လိုသံုးရလဲ ဘာ ေတြအသံုး၀င္လဲဆိုတာ မသိခဲ့ပါဘူး။ အမွတ္မေကာင္းေတာ့ တကၠသိုလ္အေ၀းသင္ယူရင္းနဲ့ ကြန္ျပဴတာကို စိတ္၀င္စားလို့အျပင္သင္တန္းေတြ တက္ေနတဲ့အထိ အင္တာနက္ဆိုတာကို ဘာမွန္းညာမွန္းမသိခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ မွတ္မွတ္ရရ ၂၀၀၄ -၂၀၀၅ ေလာက္မွာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေရာက္က ဘယ္လိုသံုးရလဲဆိုတာ သင္ေပးရင္းနဲ့ စတင္ သံုးတတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။  ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ အင္တာနက္ဆိုတာ ကေလးအစ အရြယ္စံု သံုးတတ္ေနျကပါျပီ။ အင္တာနက္ဆိုတာ တစ္ဦးနဲ့တစ္ဦး ဆက္သြယ္ေရးမွာလဲ အင္မတန္ လြယ္ကူ ျမန္ဆန္သလို အြန္လိုင္းကေနတဆင့္ ေယာကၤ်ားေလးေတြ မိန္းကေလးေတြ ခင္မင္ရင္နွီး၊ခ်စ္ျကိုက္ခဲ့ျကျပီး ေနာက္ဆံုး လက္ထပ္ျကတဲ့ အထိ မ်ားစြာ ရွိခဲ့ျကျပီျဖစ္ပါတယ္။အေကာင္းနဲ့ အဆိုးကေတာ့ အျမဲတန္းဒြန့္တြဲေနျကပါတယ္။တိုးတက္လာတဲ့ အင္တာနက္ နည္းပ ညာကို အက်ဳိးရွိရွိ အသံုးခ်တဲ့သူမ်ားအတြက္ေတာ့ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရရွိျပီး တလြဲ အသံုးခ်သူမ်ားအဖို့ေတာ့ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ဳိးေတြ ရွိခဲ့တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အြန္လိုင္းကေန တဆင့္ လိမ္လည္လွည့္ျဖားျပီး ေငြမ်ားေတာင္းခံျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ မိန္းကေလးမ်ားကို အြန္လိုင္းကေန တဆင့္ ျခမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ဖ်ားေရာင္းေသြးေဆာင္ျပီး ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ အက်ပ္ကိုင္ ေငြညွစ္ ျခင္းမ်ားကိုလဲ သတင္း ဂ်ာနယ္၊ ဘေလာ့မ်ားတြင္ ေတြ႔ခဲ့ျပီးျဖစ္ျကပါလိမ့္မယ္။
 နိုင္ငံေခတ္မွီတိုးတက္လာသည္နွင့္ အမွ် ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမွဳ မ်ားလဲ ပ်က္စီးလာတာေတြ႔ရပါတယ္။ အေနာက္တိုင္း အ၀တ္အစားမ်ား ကိုရီးယားအ၀တ္အစားမ်ား ေခတ္စားလာျခင္းေျကာင့္ ျမန္မာမိန္းကေလးတခ်ဳိ႔ မလံုမျခံဳအ၀တ္အစားမ်ား အ၀တ္မ်ားျကျပီး သူတို့ရဲ့ အႏၱရယ္ကို ဖိတ္ေခၚသကဲ့သို့ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ အတုယူသင့္တာကို မယူ အတုမယူသင့္တာကို ယူျကတဲ့အတြက္ ကိုရီးယားဇာတ္လမ္းတြဲ အိ္မ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္တဲ့ကားမ်ား အခ်စ္ကားမ်ားေျကာင့္ ျမန္မာ မိန္းက ေလး တခ်ဳိ႔ စိတ္ဓာတ္ပိုင္း ပ်က္စီးလာျကတာကိုလဲ ေတြ႔ရပါတယ္။  
 လိုရင္းမေရာက္ေတာ့လို့ အဓိကေျပာခ်င္တာကိုဘဲေျပာပါေတာ့မယ္။ အားလံုးမေကာင္းဘူးလို့ ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါဘူး၊ ေကာင္း တဲ့သူက ေကာင္းပါတယ္လို့ ျကိုတင္ေျပာခဲ့ပါရေစ။
ကြ်န္ေတာ္ သိတဲ့သူတစ္ေရာက္ေပါ့၊ သူက နိုင္ငံျခားမွာ အလုပ္လုပ္ရင္းနဲ့ ဒီကို ခနျပန္လာတာေပါ့။ အြန္လိုင္းကို အားရင္ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ား သံုးျပီး facebook ကိုလဲ အျမဲတန္း သံုးေနျကေပါ့။ ဒီမွာ ခနေရာက္ခိုက္ အြန္လိုင္းကေန ေကာင္မေလး တစ္ေရာက္နဲ့သိျပီး ဖုန္းေတြဆက္ ၊ေကာင္းမေလးဆီသြားလည္ရင္းနဲ့ ဘာလိုလို ညာလိုလိုျဖစ္သြားတဲ့ ထိေတာ့ သိခဲ့တာေပါ့။ ဒီလိုနဲ့ လေလာက္ေနျပီး နိုင္ငံျခားကိုျပန္ထြက္ေတာ့မယ့္ အခ်ိန္ ေတြ႔ဆံုခိုက္မွာ သူ့ေကာင္မေလးပံုဆိုျပီး ဓာတ္ပံုထုတ္ ျပျပီးျကြားတာေပါ့။ ဓာတ္ပံုထဲမွာ အခန္း တစ္ခန္း မီးေရာင္မွိန္မွိန္ ေလးထဲမွာ ေကာင္မေလးနဲ့ သူနဲ့ ဖက္ျပီး ရိုက္ထားတဲ့ပံုေလ။ ဒါနဲ့ ဘယ္ေနရာမွာ ရိုက္ထားတာလဲေမးျကည့္ေတာ့ သူကေျပာတယ္ မင္းဒါေလးေတာင္ မသိဘူးလားတဲ့ တည္းခိုခန္းမွာ ရိုက္ထားတာလို့ေျပာပါတယ္။ ျကားျကားျခင္း  ေကာင္မေလးရဲ့စိတ္ကို ေတာ္ေတာ္အံျသ သြားပါ တယ္၊ပ်က္စီးေနတဲ့ မိန္းကေလးလဲမဟုတ္တဲ့အတြက္ အတြင္း အြန္လိုင္းကေန အခ်ိန္တိုေလးအတြင္း သိခဲ့ တဲ့သူတစ္ေရာက္ကို ဒီလိုအေျခအေနထိ ျဖစ္ခဲ့ျကတာကို မယံုနိုင္ေလာက္ေအာင္ပါဘဲ။ ရုပ္ေခ်ာအေျပာေကာင္းလို့လား၊ နိုင္ငံျခားျပန္ ပိုက္ဆံသံုးနိုင္တဲ့သူမို့လို့လား အယံုလြယ္သူ မလို့လားေတာ့ မသိပါဘူး ၊သူ႔အေျကာင္းကိုယ့္အေျကာင္းလဲ ေသခ်ာမသိ၊ စိတ္ေနစိတ္ထားလဲ ေကာင္းလားဆိုးလား မသိဘဲနဲ့ အခ်ိန္ လေက်ာ္ေလးအတြင္းမွာ ဒီလို အေျခအေနထိေရာက္ခဲ့တယ္ဆိုေတာ့ နိုင္ငံျခား ဥေရာပ နိုင္ငံေတြရဲ့ အခုျမင္ အခုျကိုက္ျကျပီး LivingTogether ကို သေဘာျကလို့လား၊ ဒါမွမဟုတ္ ခပ္ရိုင္းရိုင္းေျပာရရင္  အေပးအကမ္း ရက္ေရာတယ္လို့ေျပာရမလားေတာင္ မသိေတာ့ပါဘူး။ ဒီေနရာမွာ ေယာကၤ်ားေလးကိုေတာ့ အျပစ္ေျပာရင္ေျပာျကမွာပါ၊ ဒါေပမယ့္ ေယာကၤ်ားေလးခ်င္းမလို့ ဘက္လိုက္ေျပာတာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ လက္ခုပ္ဆိုတာ တစ္ဖက္ထဲနဲ့ မမည္ပါဘူး၊ လက္နွစ္ဖက္တီးမွ မည္တာပါ။ ဘယ္လိုဘဲျဖစ္ျဖစ္ မိန္းကေလးဘက္က အရင္ထိခိုက္ နစ္နာမွာဆိုေတာ့ ျကိုတင္စဥ္းစားျပီး ကိုယ့္ကိုကို ထိန္းသိမ္း သင့္ပါတယ္။
    ဒီလိုနဲ့ အဲဒီတစ္ေယာက္က နိုင္ငံျခားေရာက္သြားျပီး ေလာက္ျကာေတာ့ အြန္လိုင္းမွာေတြ႔လို့ စကားေျပာရင္းနဲ့ ေမးျဖစ္တယ္၊ ဟိုေကာင္မေလးနဲ့ေကာ အဆက္အသြယ္ရွိေသးလားေပါ့၊ သူကျပန္ေျပာတယ္ ငါအ ဆက္အသြယ္ျ ဖတ္ လိုက္ျပီတဲ့ေလ။ ကာယကံရွင္ေတြကေတာ့ ဘယ္လိုခံစားျပီး၊ ဘယ္လို သေဘာထားလဲေတာ့ မသိပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ မိန္းကေလးအတြက္ နွမခ်င္းကိုယ္ခ်င္းစာျပီး  သက္ပ်င္းခ်မိလိုက္ပါတယ္။
 ျမန္မာမိန္းကေလး တစ္ေယာက္အေနနဲ့ ကိုယ့္ကိုကို တန္ဖိုးထားျပီး ကိုယ့္ဘ၀အတြက္ လက္တြဲမယ့္သူအေပၚကို သစၥာရွိရွိ ေစာင့္ထိန္းသင့္တယ္လို့ ထင္မိပါတယ္။စိတ္အလိုလိုက္မွဳေျကာင့္ ဘ၀ကို ပံုအပ္ေပးမယ္ဆိုရင္ေတာင္ အဲဒီလူဟာ အခ်ိန္ျကာျကာလက္တြဲခဲ့ျပီး ကိုယ့္ကိုတစ္ကယ္ခ်စ္တဲ့သူ၊ အမွန္တကယ္ လက္တြဲ လက္ထပ္မယ့္သူသာ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ပညာေပး ဘေလာ့ေရးတိုင္း အျမဲတန္းလိုလို ေျပာေနျကစကားရွိပါတယ္။
လူတစ္ေရာက္ကို အခ်ိန္ခဏေလးအတြင္း မယံုျကည္သင့္ေပ၊ အခ်ိန္ျကာျကာလက္တြဲ၊ စကားမ်ားမ်ားေျပာျကည့္ျပီးမွ လူတစ္ေရာက္ရဲ့ အတြင္းစိတ္၊ ကိုယ့္က်င့္တရားကို သိနိုင္ေပသည္။ထိုမွသာ ကိုယ့္အတြက္ လူေကာင္းလား လူဆိုးလားဆိုတာကို တြက္ခ်က္နိုင္ပါလိမ့္မည္
ျကားဖူး ျမင္ဖူး ေတြ႔ဖူးခဲ့ေသာ ယခုလို ျဖစ္စဥ္မ်ဳိး အမ်ားျကီးထဲမွ တစ္ခုကို မိန္းကေလးမ်ားအတြက္၊ အထူးသျဖင့္ ယခုေခတ္ကာလတြင္ အျဖစ္အမ်ားဆံုး တကၠသိုလ္တက္စ စိတ္ကစားတတ္တဲ့အရြယ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေကာင္မေလးမ်ားအတြက္ အခ်စ္ကို ကိုးကြယ္ျပီး ဒုကၡမေရာက္ေစရန္၊ ကိုယ့္ကိုကို တန္ဖိုးထား ထိန္းသိမ္းတတ္ေစရန္ အတြက္ ဗဟုသုတ၊ ပညာေပး ေရွာင္ျကဥ္ သင့္တာ ေရွာင္ျကဥ္ နိုင္ေအာင္ ေရးသားလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မိန္းကေလးအားလံုးကို မဆိုလိုပါ။
ကြ်န္ေတာ္ဘဲ ေခတ္ေနာက္ျက က်န္ေနခဲ့တာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ တိုးတက္သြားလို့ လိုက္မမွီေတာ့တာလား မသိေတာ့ပါဘူး။ ဒီလို တိုးတက္လာပံုမ်ဳိးကိုေတာ့ စိုးရိမ္ ေျကာက္လန့္မိပါတယ္။ ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ားအေနျဖင့္ အသားကပ္ ေဘာင္းဘီမ်ား၊ ေပါင္တို ေဘာင္းဘီမ်ား၀တ္ျခင္းတို့ကို အားမျက အတုမယူျကဘဲ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမွဳ အ၀တ္အစားမ်ား၊ ျမန္မာ့စိတ္ဓာတ္ စိတ္ေနစိတ္ထားေတြကို ထိမ္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္နိုင္ျကပါေစလို့ ဆႏၱျပဳရင္းနဲ့ ေရးထားတာ အမွားပါရင္ ခြင့္လြတ္ ေပးျကပါလို့

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္