Thursday, July 05, 2012

အစၥေရး ကာကြယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန ကြန္ရက္အတြင္းသို့ ကြန္ပူ်တာ ဗိုင္းရပ္တစ္မို်း ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း

Posted by Anonymous Thursday, July 05, 2012, under | No comments


အစၥေရးနိုင္ငံတြင္ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန့က ကာကြယ္ေရး ဝန္ျကီးဌာန ကြန္ပူ်တာ ကြန္ရက္စနစ္ အတြင္းသို့ ခိုင္မာသည့္ လံုျခံုမႈစနစ္မ်ား အားေက်ာ္ျဖတ္၍ ကြန္ပူ်တာဗိုင္းရပ္္တစ္မို်း ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ ခဲ့ေျကာင္းနွင့္ ဆိုးရြားေသာ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈရိွနိုင္ေျကာင္း  Xihnua သတင္းတစ္ရပ္ အရသိရိွရပါသည္။ ကာကြယ္ေရး ဝန္ျကီးဌာနသည္ အဆိုပါဗိုင္းရပ္ ဝင္ေရာက္လာပံုနွင့္ ပ်က္စီးမႈပမာဏ အားသိရိွနိုင္ရန္ စံုးစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပုလုပ္လ်က္ ရိွေျကာင္းသိရိွရပါသည္။ အစၥေရးနိုင္ငံသည္ ေန့စဥ္ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ေရးနွင့္ စစ္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္ ကြန္ရက္စနစ္အေပၚ မီွခိုေနရသည့္ အတြက္ အစိုးရနွင့္စစ္ဘက္ရိွ အဖဲြ့အစည္းမ်ားမွ ၎ဆိုက္ဘာလံုျခံုမႈစနစ္၏ အားနည္းခ်က္မ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ ထုတ္၍ နိုင္ငံ၏ထိပ္တန္း အဆင့္လံုျခံုမႈ ကိစၥအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရိွျပီး အမို်းသားဆိုက္ဘာ လံုျခံုမႈအဖဲြ့သည္ အေရးပါသည့္ အရပ္ဘက္နွင့္ စစ္ဘက္ ကြန္ရက္စနစ္မ်ား ဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္မႈ မခံရေစေရး အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ကာကြယ္ေရး စနစ္တစ္ခုအား ယခုနွစ္အေစာပိုင္းက ထူေထာင္ နိုင္ခဲ့ေျကာင္း သိရိွရပါသည္။

ေရနံတင္ပို့ျခင္း အေပၚေရးယူ ပိတ္ဆို့မႈနွင့္ပတ္သက္၍ အီရန္နိုင္ငံက ျပစ္တင္ေျပာျကားခဲ့ျခင္း

Posted by Anonymous Thursday, July 05, 2012, under | No comments


အီရန္နိုင္ငံ၏ ေရနံတင္ပို့ျခင္းအေပၚ အေနာက္နိုင္ငံမ်ားက အေရးယူ ပိတ္ဆို့မႈမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ အီရန္ တာဝန္ရိွသူမ်ားက တူရကီနိုင္ငံတြင္ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန့ကက်င္းပျပုလုပ္သည့္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားအဆင့္ နူ်ကလီးယားေဆြးေနြးပဲြ၌ျပစ္တင္ေျပာျကားခဲ့ေျကာင္း Xinhua သတင္းတစ္ရပ္အရသိရိွရပါသည္။ အေနာက္နိုင္ငံမ်ား၏ အဆိုပါအေရးယူ ပိတ္ဆို့မႈမ်ားသည္ အင္အားျကီးနိုင္ငံမ်ားနွင့္ အီရန္နိုင္ငံအျကား နူ်ကလီးယားေဆြးေနြးမႈအေပၚ အပ်က္သေဘာ ေဆာင္ေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ေျကာင္း အီရန္နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ျကီးဌာနေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ရာမင္မီမန္ပါရတ္စ္ ကေျပာျကားခဲ့ပါသည္။ ထို့အျပင္ ၎အေရးယူ ပိတ္ဆို့မႈမ်ားသည္ အီရန္နိုင္ငံနွင့္ နူ်ကလီးယားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးအေပၚ ဟန့္တားနိုင္မည့္ မဟုတ္ရံုမွ်မကေစ့စပ္ေဆြးေနြးမႈ အတြက္ ဆိုးကို်းသာေပၚေပါက္ေစမည္ျဖစ္ေျကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာျကားခဲ့ပါသည္။

NATO အဖဲြ့သည္ ေျမထဲပင္လယ္ အေရွ့ပိုင္းေဒသတြင္ ပင္လယ္ေရေျကာင္း လံုျခံုေရးဆိုင္ရာ မစ္ရွင္တစ္ရပ္ အား စတင္လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ဟုဆို

Posted by Anonymous Thursday, July 05, 2012, under | No comments

NATO အမွတ္(၂)အျမဲတမ္းပင္လယ္ေရေျကာင္းအဖဲြ့ (SNMG 2) သည္ေျမထဲပင္လယ္အေရွ့ပိုင္း ေဒသ၏ ပင္လယ္ေရေျကာင္းသြားလာမႈအားေစာင့္ျကည့္ရန္ မစ္ရွင္တစ္ရပ္ စတင္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေျကာင္း ၎အဖဲြ့၏ ဂ်ာမနီနိုင္ငံဆိုင္ရာ တပ္မွူး ေရတပ္ဗိုလ္ခု်ပ္ျကီး Thorsten Kahler က ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန့တြင္ ေျပာျကားခဲ့ပါသည္။ SNMG 2 တြင္ လက္ရိွအားျဖင့္ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္နွင့္ တူရကီနိုင္ငံတို့မွ ဖရီးဂိတ္ မ်ားပါဝင္ျပီး ၎၏ပံုမွန္အလည္အပတ္ ခရီးစဥ္အားျဖင့္ တူရကီနိုင္ငံ၊ အစၥတန္ဘူလ္ျမို့တြင္ ဆိုက္ကပ္ထား ပါသည္။ SNMG သေဘၤာအုပ္သည္ ၎မစ္ရွင္ မစတင္မီအခိ်န္တြင္ တူရကီနိုင္ငံ၌ ၃ ရက္ျကာ ေနထိုင္သြားမည္ ျဖစ္ေျကာင္း၊ လံုျခံုေရးဆိုင္ရာမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ အျပန္အလွန္ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ စစ္ဘက္တာဝန္ရိွ သူမ်ားအပါအဝင္ တူရကီတာဝန္ရိွသူမ်ားနွင့္ေတြ့ဆံုေဆြးေနြး သြားမည္ျဖစ္ေျကာင္း

ဂရိနွင့္ ဘူလ္ေဂးရီးယားတို့ သည္ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဆက္ဆံမႈမ်ား တိုးျမွင့္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ျကျခင္း

Posted by Anonymous Thursday, July 05, 2012, under | No comments


ဂရိနွင့္ ဘူလ္ေဂးရီးယားနိုင္ငံတို့သည္ ဘူလ္ေဂးရီးယားသမၼတ Rosen Plevneliev ၏ ဂရိနိုင္ငံသို့ ၂ ရက္ျကာ အလည္အပတ္ခရီးစဥ္ အတြင္းတြင္ စြမ္းအင္က႑အား အေလးထား၍ နွစ္နိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံမႈမ်ားကို တိုးျမွင့္ရန္ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန့က သေဘာတူညီခဲ့ျကသည္ဟု Xinhua သတင္း တစ္ရပ္အရ သိရိွရပါသည္။ ဂရိနိုင္ငံသည္ ၂ဝဝ၉ ခုနွစ္မွစ၍ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ၂ဝ၁ဝ ခုနွစ္နွင့္ ၂ဝ၁၁ ခုနွစ္အား နိႈင္းယွဥ္ျကည့္လွ်င္ အျပန္အလွန္ကုန္သြယ္မႈ ၁၈ ရာခိုင္နႈန္း ယူရိုေငြ ၂.၄ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံ) တိုးတက္ခဲ့ေျကာင္းနွင့္ ဂရိကုမၸဏီမ်ားသည္ ဘူလ္ေဂးရီးယား၏ နိုင္ငံျခား ရင္းနီွးျမႈပ္နံွသူမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေျကာင္းကို သမၼတ Karolos Papoulis ကေျပာျကားခဲ့ပါသည္။ 

ျပင္သစ္တပ္ဖဲြ့ဝင္မ်ားသည္ ကာပီဆာ ျပည္နယ္လံုျခံုေရး တာဝန္အား အာဖဂန္ေဒသခံ တပ္ဖဲြ့ဝင္မ်ားသို့ လဲႊေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္း

Posted by Anonymous Thursday, July 05, 2012, under | No comments


ျပင္သစ္တပ္ဖဲြ့ဝင္မ်ားသည္ ကာပီဆာျပည္နယ္လံုျခံုေရး တာဝန္အား အာဖဂန္တပ္ဖဲြ့ဝင္မ်ား ထံသို့ လဲႊေျပာင္းေပးခဲ့ေျကာင္း၊ သို့ရာတြင္ ၎ေဒသရိွ အာဖဂန္လံုျခံုေရး တပ္ဖဲြ့ဝင္မ်ားအား ဆက္လက္ေလ့က်င့္်ပးမႈကိုမူ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေျကာင္း ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန့ Newsnow သတင္းတစ္ရပ္အရ သိရိွရပါသည္။ျပင္သစ္နိုင္ငံသည္ ၂ဝ၁၂ ခုနွစ္အတြင္း တပ္ဖဲြ့ဝင္ ၂ဝဝဝ အားရုပ္သိမ္းျပီးပါက က်န္ရိွေနသည့္ တပ္ဖဲြ့ဝင္ အေရအတြက္ ၁၅ဝဝ သည္ အာဖဂန္တပ္ဖဲြ့ဝင္မ်ားအားေလ့က်င့္သင္ျကားေပးရန္နွင့္ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္သိမ္းဆည္းေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုနွစ္အတြင္းက ကာပီဆာျပည္နယ္၌ျပင္သစ္တပ္ဖဲြ့ဝင္ ၂၄ ဦးေသဆံုးခဲ့ျပီး ၎ေဒသသည္ အျကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားေသာ ေဒသတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ျပင္သစ္နိုင္ငံသည္ အာဖဂန္နိုင္ငံရိ NATO နိုင္ငံတကာ လံုျခံုေရး အေထာက္အကူေပးေရးတပ္ဖဲြ့ (ISAF) သို့ ပဥၥမေျမာက္ အင္အားအမ်ားဆံုး ေစလႊတ္ ထားေသာ နိုင္ငံျဖစ္ေျကာင္းသိရိွရပါသည္။

ယူေအအီးနိုင္ငံသည္ ၎၏ တပ္မေတာ္အတြင္း၌ ကိုလံဘီယာတပ္ဖဲြ့ဝင္ ၃ဝဝဝ အား တာဝန္ေပးအပ္သြားေရး တိုးျမွင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွျခင္း

Posted by Anonymous Thursday, July 05, 2012, under | No comments


ယူေအအီးနိုင္ငံသည္ ၎၏တပ္မေတာ္အတြင္း၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရိွသည့္ ကိုလံဘီယာ တပ္ဖဲြ့ဝင္ အေရအတြက္အား မူလကရိွျပီးျဖစ္သည့္ ၈၄၂ ဦးမွ ၃ဝဝဝ ဦးအထိ တိုးျမွင့္တာဝန္ ေပးအပ္နိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရိွေျကာင္း ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန့ Newsnow သတင္းတစ္ရပ္အရ သိရိွရပါသည္။ ယူေအအီးနိုင္ငံသည္ ၎၏တပ္ဖဲြ့ဝင္မ်ားအား အေထာက္အကူမ်ားရရိွေစေရးအတြက္ ကိုလံဘီယာ တပ္ဖဲြ့ဝင္မ်ားအား တာဝန္ေပးအပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယူေအအီးနိုင္ငံအေနျဖင့္ ကိုလံဘီယာ တပ္ဖဲြ့ဝင္မ်ား အား၎တို့ နိုင္ငံတြင္ ရရိွသည့္ လစာထက္ ၁ဝ ဆ ေပးအပ္သြားမည္ဟု စည္းရံုးကမ္းလွမ္းထားေျကာင္းနွင့္ ကိုလံဘီယာတပ္ဖဲြ့ဝင္ မ်ားသည္ စစ္ပဲြအေတြ့အျကံု မ်ားသည့္အတြက္ ထိုကဲ့သို့ ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ေျကာင္း သိရိွရပါသည္။ ကိုလံဘီယာနိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္း အဆင့္ျမင့္အရာရိွမ်ားကမူ ၎တို့၏ တပ္ဖဲြ့ဝင္မ်ားအား ယူေအအီးနိုင္ငံက စည္းရံုးေခၚယူမႈကို မေက်နပ္ျကဘဲ အေတြ့အျကံုရိွ သည့္အရာရိွ၊ စစ္သည္မ်ား ဆံုးရံႈးမည္ကို စိုးရိမ္လ်က္ရိွေျကာင္း သိရိွရပါသည္။

ပါလက္စတိုင္းသမၼတ မာမြတ္အဘာ့စ္သည္ ျပင္သစ္နိုင္ငံတြင္ ဟီလာရီကလင္တန္နွင့္ ေတြ့ဆံု ေဆြးေနြးမည္ဟုဆို

Posted by Anonymous Thursday, July 05, 2012, under | No comments


ပါလက္စတိုင္းသမၼတ မာမြတ္အဘာ့စ္သည္ အစၥေရးနွင့္ ပါလက္စတိုင္းအျကားျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေနြးပဲြမ်ားျပန္လည္ စတင္နိုင္ေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ေဆြးေနြးပဲြမ်ား က်င္းပရန္ ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေန့တြင္ျပင္သစ္နိုင္ငံသို့ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ေျကာင္း ပါလက္စတိုင္းေစ့စပ္ညိွနိႈင္းေရးမွူးခု်ပ္ ဆာအက္အီရီကတ္က ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန့တြင္ ေျပာျကားခဲ့ပါသည္။ မာမြတ္အဘာ့စ္သည္ အဆိုပါ ၂ ရက္ျကာအလည္အပတ္ ခရီးစဥ္တြင္ ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေန့၌ ျပင္သစ္သမၼတ ေဟာ္လန္ဒီ၊ ဥေရာပသမဂၢ၏ နိုင္ငံျခားေရးနွင့္လံုျခံုေရး မူဝါဒဆိုင္ရာ မဟာမင္းျကီးကက္သရင္းအက္ရွ္တန္၊ျဗိတိန္နွင့္ေနာ္ေဝနိုင္ငံတို့မွ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ျကီးမ်ားနွင္ေတြ့ဆံုျပီးေနာက္ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန့တြင္ အေမရိကန္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ျကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္နွင့္ ေတြ့ဆံု ေဆြးေနြးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ မာမြတ္အဘာ့စ္၏ အလည္အပတ္ခရီးစဥ္သည္ ၁၉၉၃ ခုနွစ္မွစ၍ အစၥေရးတြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနသည့္ ပါလက္စတိုင္း အက်ဥ္းသားမ်ားျပန္လႊတ္ေပးေရးနွင့္ ပတ္သက္၍ အစၥေရးနိုင္ငံအေပၚ နိုင္ငံတကာမွ ဖိအားေပးရန္ၾကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္ သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္ျပီး ပါလက္စတိုင္း အမိ်ဳးသားအာဏာပိုင္ အဖဲြ့ (PNA) အေနျဖင့္ ဘ႑ာေရး အခက္အခဲမ်ားနွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရမႈ ကိုလည္း အဆိုပါေဆြးေနြးမႈမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေနြးသြားမည္ ျဖစ္ေျကာင္းသိရိွ ရပါသည္။

အီရန္၏ ဒံုးပံ်မ်ားသည္ ေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ားရိွ အေမရိကန္ စစ္အေျခစိုက္စခန္းမ်ားအား ပစ္ခတ္ နိုင္စြမ္းရိွသည္ဟုဆို

Posted by Anonymous Thursday, July 05, 2012, under | No comments


အီရန္နိုင္ငံ၏ ဒံုးပံ်မ်ားသည္ေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ားရိွ အေမရိကန္ စစ္အေျခစိုက္ စခန္းမ်ားအားလံုးသို့ေရာက္ရိွ ပစ္ခတ္နိုင္စြမ္းရိွျပီး အစၥေရးနိုင္ငံသို့ အလြယ္တကူေရာက္ရိွပစ္ခတ္နိုင္ေျကာင္း အီရန္အစၥလာမၼစ္ေတာ္လွန္ေရး အေစာင့္တပ္ဖဲြ့ေလေျကာင္းဆိုင္ရာ တပ္ဖဲြ့မွူး ဗိုလ္မွူးခု်ပ္ အမာအလီဟာဂီ်ဇာဒက္က ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန့တြင္ေျပာျကားခဲ့ပါသည္။ ဗိုလ္မွူးခု်ပ္ ဟာဂီ်ဇာဒက္က မျကာမီကျပုလုပ္ခဲ့ေသာ  " Great Prophet 7 " အမည္ရိွ အီရန္စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈတြင္ ပစ္မွတ္တစ္ခုအား ေနရာေပါင္းစံုရိွ ဒံုးပံ်စခန္းမ်ားမွ ထိေရာက္ေအာင္ ပစ္ခတ္ေလ့က်င့္ခဲ့သည့္အတြက္ ယခင္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားနွင့္ ကြာျခားေျကာင္းေျပာျကားခဲ့ပါသည္။ ထို့အျပင္ အီရန္ဥပေဒျပု အမတ္တစ္ဦးျဖစ္သူ မန္ဆာဟာကီကတ္ပူအာကလည္း ပါရွန္ပင္လယ္ေကြ့ အတြင္းတြင္ အေနာက္အုပ္စု စစ္သေဘၤာမ်ားရိွေနျခင္းသည္ ေဒသတြင္း လံုျခံုေရးအား အနၲရာယ္ရိွေျကာင္း၊ အီရန္နိုင္ငံသည္ ပါရွန္ ပင္လယ္ေကြ့ ေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ားရိွ အေနာက္အုပ္စု၏ စစ္စခန္းမ်ားကို အနီးကပ္ေစာင့္ ျကည့္ေနေျကာင္း၊ အီရန္၏ဒံုးပံ်မ်ားသည္ေဒသတြင္းရိွ မည္သည့္ပစ္မွတ္ကိုမဆို ပစ္ခတ္ နိုင္စြမ္းရိွေသာေျကာင့္ ပါရွန္ပင္လယ္ေကြ့၊ေဟာ္မုဇ္ေရလက္ျကားနွင့္ အိုမန္ပင္လယ္တို့၏ လံုျခံုေရးအား ေနွာင့္ယွက္ေသာ မည္သည့္ အင္အားျကီး နိုင္ငံမဆို ဆံုးရံႈးမႈမ်ားနွင့္ ရင္ဆိုင္ရ လိမ့္မည္ ျဖစ္ေျကာင္း ေျပာျကားခဲ့သည္ဟု သိရိွရပါသည္။

ဂ်ပန္နိုင္ငံအေနျဖင့္ ထိုင္ဝမ္ငါးဖမ္းသေဘၤာအား အနၲရာယ္မျပုရန္ တရုတ္နိုင္ငံကတိုက္တြန္းေျပာျကားခဲ့ျခင္း

Posted by Anonymous Thursday, July 05, 2012, under | No comments


တရုတ္နိုင္ငံနွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံတို့ ပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားေနသည့္ အေရွ့တရုတ္ ပင္လယ္ျပင္ရိွ Diaoyu ကြ်န္းစုအနီးသို့ ေရာက္ရိွေနေသာ ထိုင္ဝမ္ ငါးဖမ္းသေဘၤာတစ္စီးနွင့္ အဆိုပါ သေဘၤာေပၚတြင္ပါရိွေသာ တရုတ္လူမို်း ၉ ဦးတို့၏ အသက္အနၲရာယ္ ျဖစ္ေစမည့္ ျပုမူလုပ္ေဆာင္ခ်က္မို်း မျပုလုပ္ရန္ တရုတ္နိုင္ငံက ဂ်ပန္နိုင္ငံအား တိုက္တြန္းခဲ့ေျကာင္း တရုတ္နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ျကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ လူေဝမင္းက ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန့တြင္ ေျပာျကားခဲ့ပါသည္။ ထိုင္ဝမ္ကမ္းေျခေစာင့္ အာဏာပိုင္အဖဲြ့မွ တာဝန္ရိွသူမ်ားက ၎သေဘၤာနွင့္ သေဘၤာေပၚတြင္ ပါရိွသူမ်ားအားကာကြယ္ရန္ ကင္းလွည့္ေရယာဥ္ ၅ စီးေစလႊတ္ခဲ့ေျကာင္း ေျပာျကားခဲ့ပါသည္။ Diaoyu  ကြ်န္းမ်ားနွင့္ ၎နွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ကြ်န္းမ်ားသည္ ယခင္ကတည္းက တရုတ္နိုင္ငံ၏ ပိုင္နက္နယ္ေျမျဖစ္ေျကာင္း၊ ၎ကြ်န္းမ်ားအေပၚ တရုတ္နိုင္ငံ၏ အခု်ပ္အျခာ အာဏာခိုင္မာစြာ တည္ရိွေစရန္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားကို  ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြား မည္ျဖစ္ေျကာင္း လူေဝမင္းက ေျပာျကား ခဲ့သည္ဟု သိရိွရပါသည္။

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္