Wednesday, April 30, 2014

ကေလးငယ္ အပူႀကီးျခင္း

Posted by drmyochit Wednesday, April 30, 2014, under | No comments


ကေလးငယ္မ်ား အပူႀကီးၿပီး တက္ရင္ဘယ္လို လုပ္သင့္သလဲ ဆရာ။ ေဒၚလႈိင္ (ေတာင္ကုတ္)

ကေလးကုိ အပူခ်ိန္တုုိင္းလုိ႕ အဖ်ားႀကီီးၿပီး ၃၉ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ သို႔မဟုတ္ ၁ဝ၂ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္ ေက်ာ္ရင္ ကေလး အပူခ်ိန္မ်ားျခင္းနဲ႔ အတူ ထိုင္းမႈိင္း ညိႇဳးႏြမ္းေနျခင္း၊ မအီမသာျဖစျ္ခငး္၊ညွိးႏြမ္းေနျခင္း၊ အနီေရာင္ အစက္အေျပာက္မ်ား၊ အဖုအပိမ့္မ်ား ထြက္ျခင္း၊ တျခားေရာဂါ လကၡဏာမ်ား ဥပမာ-ဇက္ေတာင့္ျခင္း၊ အပူႀကီး၍ တက္ျခင္းႏွင့္ ေသဆံုးျခင္းတို႔ အထိ ျဖစ္တတ္တယ္။

အဖ်ားတုိင္းျခင္း

ကေလးရဲ႕ပါးစပ္ထဲကို သာမိုမီတာကိုက္ေစၿပီး တိုင္းတာမ်ဳိး မလုပ္သင့္ဘူး။ သြားနဲ႔ ကိုက္မိလို႔ သာမိုမီတာက်ဳိးရင္ ပါးစပ္ထဲကိုို ျပဒါးဝင္သြားျပီ အဆိပ္သင့္ေစမယ္ ဖန္ကြဲစေတြြလည္း ဝင္သြားႏိုင္တယ္။ ခ်ဳိင္းၾကားမွာ ညႇပ္ၿပီး တုိင္းတာျခင္းျဖင့္ ရရွိတဲ့အမွတ္ကုိ ၁ ဒီဂရီဖာရင္္ဟိုက္ ေပါင္းၿပီး မွတ္ယူသင့္ပါတယ္။

လကၡဏာမ်ား

ကေလးငယ္ ကိုယ္ပူတာဟာ ေရာဂါပုိး တစ္ခုခု၀င္လုိ္ ခႏၵာကုိယ္ရဲ့ ခုခံမွူ စနက္က တန္ျပန္ တုိက္ခိုက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အပူျမင့္တက္တာျဖစ္လို႔ (ပံုမွန္အားျဖင့္) မစိုးရိမ္သင့္ပါ။ ကေလးငယ္ ကုိယ္အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္လာျပီ ဆုိရင္  ကုိယ္လက္ မအီမသာျဖစၿ္ပီး ေယာင္ယမ္းခတ္တာ ဂ်ီက်တက္တယ္ အပူခ်ိန္ ပုံမွန္ ျပန္ေရာက္္ေအာင္ ေရဖတ္တုိက္္ ေပးရမယ္။အက်ႌ အဝတ္အစား ခြၽတ္ေပးရမယ္။ ေစာင္မၿခဳံရဘးူ။ ခ်ည္သားအဝတ္ ၀တ္ေပးရမယ္ ေရေအးနဲ႔ ေရပတ္တုိက္္ေပးရမယ္ ေရေခါငး္ေလာင္းခ်ဳးိခ်ကာ မ်တ္နွာပ၀ါသန္႔နဲ ေရစင္စင္ သုတ္ၿပီး အဝတ္ပြပြ ဝတ္ေပးသင့္တယ္ ၊ အေကာင္းဆုံး အေအးခန္း (Aircon) မွာေနေစ ျခင္းျဖစ္တယ္။

မိဘအလုပ္၊

ကေလးဖ်ားရင္ မိဘတစ္ဦးအေနနဲ စိတ္ျငိမ္ျငိမ္ ထားရမယ္ ေခါင္းေအးေအးနဲ ျပုစုရမယ္ ေရဖတ္တုိက္တာ အပူက်ေဆး ပါရာစီတေမာ့ တုိက္ေက်ြးတာတုိ႔ကုိ ပုိးသတ္ေဆး အေမာင္စလင္ စီဖရန္ တုိက္ေက်ြကာ ေသခ်ာတိက်တဲ ေဆးအညြွန္း (ဆရာ၀န္အညြွန္း)နဲ႔ တုိက္ေကြ်းသင့္တယ္ ကုိယ္ပူမ်ားျပီ ယခင္က သက္သာတဲ ကေလးျဖစ္ရင္ေတာ သတိရွိရမယ္ ဇက္ခုိင္ေနျခင္း၊ ဇက္ေတာင့္ေနျခင္းနဲ မ်တ္လုံးလည္ေနျခင္းျဖင့္ရင္ ခ်က္ျခင္း အပူခ်ိန္က် ေအာင္ ခ်ရပါမယ္ ။အထက္ပါ နည္းမ်ားအတုိင္း ခ်ျပီးလုိ႕မွ တက္ေနရင္ စအုိကေန ဒုိင္ယာဇီပန္ ထည့္ေပးနုိင္သလုိ ေဆးထုိးေပးနုိင္ပါတယ္ အပူက်ဆင္းျပီမွ ရုပ္တရက္ အပူတက္ျခင္း ထပ္တက္ျခင္းတုိ႔ကုိ ဆရာ၀န္နဲ စနစ္တစ္က် ျပသင့္ပါတယ္။ အပူခ်ိန္ ၃၆ ဒီကရီစင္ရီဂရိတ္ ၁၀၁ ဒီဂရီဖာရင္ဟုိက္ သုံးရက္ထက္ ပုိေနရင္ ေဆးခန္းကုိ သြားျပသင့္ပါတယ္။ လကၡဏမ်ားမွာ ကေလး အပူၾကီးၿပီး အသက္ရွူရပ္သြားျခင္း အသက္ခက္ခက္ခဲခဲ ရွူေနရျပီ နုွတ္ခမ္းမ်ား ျပာလာ ျခင္း။ သတိလစ္ျခင္း၊ ျပင္းစြာ အပူေလာင္ျခင္း၊ အရုိးက်ိဳးျခင္း ကေလးရဲ ခႏၵာကုိယ္ထဲကုိ ဓာတု ေဆးရည္ ဆုိးေဆး၀င္ျခင္း ၊ တိရိစာၧန္ ကိုက္ခံရျခင္း၊ ေခြးကိုက္ျခင္း၊ ပ်ားတုပ္ျခင္း၊ ေျမြကိုက္ျခင္း၊ ကင္းကိုက္ျခင္းမ်ား ရွိပါကဆရာဝန္နဲ႔ စနစ္တက် ျပသၿပီး ဆရာ ဝန္ရဲ႕အႀကံဉာဏ္ ယူသင့္ပါတယ္။

အေကာင္းဆံုးအပူခ်နည္း

အေကာင္းဆံုး အပူခ်နည္းက ေရဖတ္တုိက္ျခင္း၊ ေရေလာင္းခ်ဳးိ ျခင္းၿပီးပါက အဝတ္ပြပြ သန္႔သန္႔ ဝတ္ေစျခင္း၊ အပူက်ေသာ ပါရာစတီေမာ စအုိထဲထညျ့္ခင္း ၊ၿဂိဳလ္တုေဆးထဲျခင္း၊ တက္ပါက အတက္က် ေဆးထညျ့္ခင္း၊ ပါးစပ္မွ ဝင္ပါက ပါရာစီတေမာ အရည္နွင့္ဒုိင္ယာဇီပန္ ႀကိတ္ေဖ်ာ္၍္ တုိက္္ေကြၽးထားျခင္း တုိျပဳလုပ္ပါက အပူက်ေစတယ္။

သံုးရက္ထက္ ပိုတဲ့ကေလးအဖ်ား

ကေလးက မသက္သာရင္ ေနာက္ၿပီးယခင္က တက္ဖူးတဲ့ ကေလးဆိုရင္ တျခားေရာဂါ ဝင္လာတတ္လုိိ႕ သံသယရိွရင္ ေဆး႐ုံသုိ႔ သြားေရာက္ျပသင့္ၿပီး လိုအပ္တဲ့ အႀကံဉာဏ္ ရယူရပါမယ္။ တိက် ေသခ်ာတဲ့ေဆး အၫႊန္းအတုိင္း တိုက္ေကြၽး ျပဳစု ရပါမယ္။ ။

ေဒါက္တာလြင္သန္႔(ေဆး-၂)
ျမ၀တီ

သင့္က်န္းမာေရး (ကေလးငယ္မ်ား ဝမ္းေလွ်ာျခင္း)

Posted by drmyochit Wednesday, April 30, 2014, under | No comments


ကေလးနဲ႔ ဝမ္းကေလးငယ္ေတြ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာ ျဖစ္တာဟာ အျဖစ္မ်ားတတ္တဲ့ ေရာဂါ လည္း ျဖစ္တယ္။ ကေလးေတြ ဝမ္းေလွ်ာတာ ဝမ္းပ်က္တာက ဆဲလ္မိုနဲလား (Celmoni-alar) နဲ႔ ရႊီဂ်ဲလား (Sihegella)၊ အီကိုလိုင္း (E coli) ပိုးေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဝမ္းအသြားမ်ားလို႔ ညႇီေစာ္နံေနျခင္း၊ ေသြးမပါ၊ ခြၽဲမပါဘဲ ဝမ္းသြားျခင္း၊ ဝမ္းက်၊ ဝမ္းကိုက္၊ ဝမ္း တြင္း သံေကာင္ ေတြေၾကာင့္ ေနထိုင္မေကာင္းရင္ ေက်ာင္းမလာ သင့္ပါဘူး။ ဆရာဝန္နဲ႔ ကုသသင့္တယ္။

ကာကြယ္ေဆးနည္း

ေရေကာင္းေရသန္နဲ႔ က်ဳိခ်က္ထားတဲ့ ေရသံုးျခင္း၊ ေရထဲမွာ ေဆးခတ္ျခင္း၊ မစင္မ်ားကို စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ ကိုယ္လက္ သန္႔ရွင္းေအာင္ ထားျခင္း၊ လူနာရဲ႕ အဝတ္အစား၊ အေပအက်ံမ်ားကို ေရေႏြးျဖင့္ ျပဳတ္ေလွ်ာ္ျခင္း၊ တိုက္ဖြိဳက္ ကာကြယ္ေဆးနဲ႔ ကာလဝမ္း ေရာဂါ ကာကြယ္ ေဆးထိုးျခင္း ေတြကို ျပဳလုပ္ရမယ္။

ဝမ္းေလွ်ာ ဝမ္းပ်က္ျခင္းကို တိက်ေသခ်ာတဲ့ ေဆး စီဖရန္ (၂၅ဝ) လီလီကြန္၊ နီ၊ မက္ထ႐ို ၂ဝဝ မီလီဂရမ္၊ ဒီကုိေတး တစ္ဝက္၊ တစ္ေန႔ ၃ လံုး (၄-၇) ရက္ ေပးသင့္တယ္။ ေရဓာတ္၊ သတၱဳဓာတ္ ဆံုး႐ႈံးျခင္းကို ကာကြယ္ဖုိ႔၊ ဓာတ္ဆားရည္ (Ord Rchydratin Salt) တိုက္သင့္ တယ္။

ဝမ္းကိုက္ပိုး

ဝမ္းကိုက္ပိုးေၾကာင့္ ဝမ္းကိုက္ဝမ္းပ်က္ ျဖစ္ေစတယ္။ ဝမ္းကိုက္ပုိး (Anoebiners) ေၾကာင့္  ဝမ္းကိုက္ျခင္းျဖစ္လို႔ ဝမ္းအႀကိမ္ မ်ားစြာသြားၿပီး နံေစာ္ျခင္း၊ ေသြးနဲ႔ ခြၽဲပါျခင္း ေတြ႕ရတယ္။ ဝမ္းေလွ်ာ၊ ဝမ္းကိုက္ကို စနစ္တက် ကုသသင့္တယ္။ ဝမ္းကိုက္ပိုးကို စနစ္တက် မကုသရင္ အသည္းထဲ ဝမ္းကိုက္ပိုး ဝင္ၿပီး အခ်ိန္မီမခြဲစိတ္ရင္ ေသြးဆိပ္တက္ၿပီး ေသဆံုးႏုိင္တယ္။ ဝမ္းကိုက္ ပိုးမကူးစက္ ရေအာင္ ဝမ္းေလွ်ာဝမ္းပ်က္ ကာကြယ္နည္း အတိုင္း  ကာကြယ္ ႏိုင္တယ္။  ဝမ္းကိုက္ ကာကြယ္ေဆးမရွိေသးဘူး။

တိုက္ဖြိဳက္ေရာဂါ

တိုက္ဖြိဳက္ ေရာဂါေၾကာင့္  ဝမ္းေလွ်ာ ဝမ္းပ်က္ျခင္းကို ေနာက္ပုိင္းမွာ အေတြ႕ရမ်ားတယ္။ ဖ်ား၍ အပူမက်ျခင္း၊ အပူခ်ိန္ ၁ဝဝ ဒီဂရီအထက္ရွိျခင္း၊ ဝမ္းသြားျခင္း၊ ေသြးအားနည္းျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ဗုိက္နာျခင္း ျဖစ္ေစတယ္။

အတူေနလူႀကီး၊ ကေလးမ်ားကို ေရာဂါ ျဖစ္မျဖစ္ ေစာင့္ၾကည့္ဖုိ႔လုိတယ္။ ကာကြယ္ ေဆးထိုး ေပးႏိုင္တယ္။ ေရာဂါေပ်ာက္တဲ့ အထိ (တစ္ပတ္-သံုးပတ္) စီဖရန္ သို႔မဟုတ္ ကလို႐ိုဖီနီေကာ တစ္ေတာင့္  (သံုးႀကိမ္) (၅-၁၅) ရက္ ေသာက္သင့္တယ္။ တိုက္ဖြိဳက္ ေရာဂါျဖစ္တဲ့ရက္မွ ေပ်ာက္တဲ့ ရက္အထိ အနားယူရမယ္။ သီးျခားထား၊ သီးျခား ကုသရမယ္။ ေရေကာင္း ေရသန္႔ နဲ႔ က်ဳိခ်က္ၿပီး သားေရကိုသံုးျခင္း၊  ေဆးခတ္ျခင္း၊ မစင္မ်ားကို စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ ကိုယ္လက္ သန္႔ရွင္းျခင္း၊ လူနာရဲ႕ အဝတ္အစားအေပ အက်ံမ်ားကို ေရေႏြးျဖင့္ ျပဳတ္ျခင္း၊ တိုက္ဖြိဳက္ ကာကြယ္ ေဆးထုိးျခင္း (ေျခာက္လခံဘူး) တို႔ျဖင့္ သီးျခား ကာကြယ္ေပးႏုိင္တယ္။

သံေကာင္

သံေကာင္ေၾကာင့္ ဝမ္းေလွ်ာဝမ္းပ်က္ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီမွ ဧၿပီလအထိ သို႔မဟုတ္ ဗုိက္ထဲမွာ သံရွိေနရင္  အခ်ိန္မေရြး  ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ သံလံုးေကာင္၊ သံျပား ေကာင္၊ တုတ္ေကာင္၊ သံခ်ိတ္ေကာင္ စသျဖင့္ ကူးစက္ႏုိင္တယ္။ ကူးစက္ရာမွာ  မသန္႔ရွင္းတဲ့ ေသာက္ေရမ်ား၊ မစင္မွတစ္ဆင့္ ယင္ေကာင္က သယ္ယူလာေသာ ေရာဂါပိုးမ်ား၊ အစားအစာ အေပၚ၌ နားစဥ္ က်န္ခဲ့ျခင္း မသန္႔ရွင္းေသာ လက္မ်ား (Fucus, Fly, Flighit, Food, Fingers ) ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပြားတယ္။ သံဥပါတဲ့ မသန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္ေရမ်ား၊ အစာမ်ား ကတစ္ဆင့္ ဝမ္းထဲ ဝင္ေရာက္ၿပီး သံထေစတယ္။ သံဝမ္းသြားပါက ဝမ္းသြားျခင္း၊ အားအင္ ကုန္ခန္းျခင္း၊ ၾကြက္တက္ျခင္း၊ ေသြးအားနည္းျခင္း၊ တက္တတ္ျခင္း၊ အူေပါက္၍ ေသြးဆိပ္ တက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေစတယ္။ ေသဆံုးတတ္တယ္။

ကာလဝမ္းေရာဂါ (Vibrio Chlorae ) ေၾကာင့္ ဝမ္းသြားပါက ဝမ္းရဲ႕ အေရာင္က ဆန္ေဆးေရ အေရာင္သြားျခင္း၊ အားအင္ကုန္ခန္းျခင္း၊ ၾကြက္တက္ျခင္း၊ လက္မ်ား ပဲႀကီး ေရစိမ္ကဲ့သုိ႔ တြန္႔ျခင္း၊ ဆီးနည္းျခင္း ျဖစ္တတ္တယ္။

တစ္ပတ္ထိ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္။ ေရာဂါ သယ္ေဆာင္သူ ရွိ၊ မရွိ ၾကည့္ရမယ္။ စားေဆး စီဖရန္ ၅ဝဝ မီလီဂရမ္၊ ႏိုဘက္တင္၊ ဇက္စတို၊ ဒီကိုေတး (Ciprean, Nobatin, Dicolfi သံုးမ်ဳိး သံုးႀကိမ္ ၄-၁၇ ရက္ထိ တုိက္ရတယ္။

ကာလဝမ္းျဖင့္ ေတြ႕ၿပီးသည္မွ တစ္ပတ္ထိ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္။ လူနာကို ေဆး႐ံုတင္ၿပီး သီးသန္႔ေဆာင္မွာ ထားရွိရတယ္။ တျခားသူမ်ား၊ ေနရာမ်ား၌ ကာလဝမ္းရွိ၊ မရွိ ေစာင့္ၾကည့္ ျခင္း၊  အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ကန္႔သတ္ျခင္း ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ျခင္း လုပ္ရပါတယ္။

(ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ႏွင့္ အေရျပားေရာဂါမ်ား)

Posted by drmyochit Wednesday, April 30, 2014, under | No comments


အေရျပားဟာ ခႏၶာကိုယ္ အပူခ်ိန္မ်ားျခင္း၊ ေျခာက္ေသြ႕ျခင္း၊ ေလတုိက္ျခင္း၊ ေနေလာင္ျခင္း၊ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ သင့္ျခင္းေၾကာင့္ အေရျပားေရာဂါ အမ်ဳိးမ်ဳိးခံစားရပါတယ။္ ကူးစက္ေရာဂါ
ယားနာအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ အသက္အရြယ္အလိုက္ အေရျပားေျပာင္းျခင္း အသက္အရြယ္ေၾကာင့္ အေရျပားဟာ ေျပာင္းလာတယ္။ အသက္အရြယ္ အလိုက္ေျပာင္းတာကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ေပမယ့္ ျပင္ပအေၾကာင္း အရင္းေၾကာင့္ အေရျပားေျပာင္းတာကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္ပါတယ္။ ျပင္ပအေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ အေရျပားေျပာင္းျခင္း ျပင္ပအေၾကာင္း အရင္းေၾကာင့္ အေရျပားေျပာင္းရတာဟာ ခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္ေၾကာင့္ျဖစ္တာ၊ ေနေရာင္ထိတဲ့ မ်က္ႏွာ၊လည္ပင္း၊ လက္ဖမိုးတို႔မွာ ေတြ႕ရမ်ားတယ္။ မတ္လက ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အမွတ္၁၂ ဒသမ ၇ ထိေရာက္တယ္။ ပံုမွန္ ၈-၁အထိရွိသင့္တယ္။ ယခုအခါ ခရမ္းလြန္ေရာင္ ျခည္ေၾကာင့္ အေရျပားေအာက္ပိုင္း အထိအေရာင္ေျပာင္းျခင္း၊ အေရျပားေျခာက္ေသြ႕ျခင္း၊ အေရျပားေရာဂါ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ျခင္း၊ အေရျပား ကင္ဆာျဖစ္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

မ်က္ႏွာဆိုင္ရာ အမူအရာမ်ား ထပ္ကာထပ္ကာလုပ္ျခင္း၊ အသက္ ၃ဝ ေနာက္ပိုင္း အေရျပားဆန္႔ႏိုင္၊ က်ဳံ႕ႏုိင္စြမ္း က်ဆင္းကာ အေရျပားေလ်ာ့ျခင္း၊ တြဲျခင္း၊ ဆိုင္းျခင္း ျဖစ္လာ တယ္။ ေဆး လိပ္ေသာက္ျခင္းဟာ အေရျပား ေရာဂါျဖစ္ရတဲ့ အဓိက လကၡဏာပဲ ျဖစ္တယ္။ အေရျပားၾကမ္းလာျခင္း၊ အေရျပား အဝါေရာင္သမ္းျခင္းကို ျဖစ္ေစတယ္။ ခရမ္း လြန္ေရာင္ျခည္ နဲ႔ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ အေရျပားမွာ အေရးအေၾကာင္း ျဖစ္လာျခင္း၊ ေနေလာင္ကြက္ေပၚျခင္း၊ တျခားအေရာင္ရွိ အကြက္ေပၚျခင္း၊ အေရျပား ၾကမ္းျခင္း၊ ေသြးေၾကာမွ်င္ေပၚ ဖလာျခင္း၊ မွဲ႕ေျခာက္မ်ား ေပၚလာျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အသက္အရြယ္ႀကီးလို႔ အေရျပားေျပာင္းလဲျခင္းမွာ Super Oxidics ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ Fibroblasts ဟာ အေရျပားဆဲလ္ရွိ Extramatrie ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ ဖ်က္ဆီးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး အသက္ႀကီးပါက အေရဓာတ္နည္းျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္း က်ဆင္းျခင္းတို႔ျဖစ္ တယ္။ ေကာ္လာဂ်င္မ်ားဟာ အေပၚယံဆဲလ္ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ အေရျပား ေအာက္လႊာကို ေထာက္ပံ့ေပးကာ အသက္ႀကီးလာပါက အသစ္ထုတ္ႏုိင္စြမ္း က်လာၿပီး၊ ေကာ္လာဂ်င္မ်ားျပန္လည္ ၿဖိဳဖ်က္ႏုိင္စြမ္း က်ဆင္းလာတယ္။ အီလက္စတစ္မ်ားမွ ဆဲလ္အေပၚယံ အျဖစ္နဲ႔ အေရျပားရဲ႕ က်ဳံ႕ႏိုင္၊ ဆန္႔ႏုိင္မႈျဖစ္ေစျခင္း၊ က်ဳံ႕ႏုိင္၊ ဆန္႔ႏုိင္စြမ္း က်ဆင္းလာေစတယ္။

ကာရက္တင္ဆုိက္မ်ားဟာ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္နဲ႔ တျခားထိခိုက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ျခင္း၊ ဆဲလ္အခ်က္ေပးျခင္း၊ အေရျပားေရာင္ျခယ္ ပစၥည္းသယ္ေဆာင္ျခင္းက အသက္အရြယ္ ႀကီးလာ၍ ကာကြယ္ေပးမႈ နည္းသြားၿပီး အေရျပားပါးလာတယ္။ မယ္လင္ႏိုဆိုက္မ်ားဟာ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ ကာကြယ္ေပးတဲ့ ေရာင္ျခယ္ဆဲလ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးျခင္း၊ လြတ္ေနတဲ့ ဓာတ္တိုးပစၥည္းမ်ား ဖယ္ရွားေပးျခင္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး အသက္ႀကီးလာရင္ အေရအတြက္ နည္းပါးကာ သက္တမ္းတိုလာတယ္။ လင္ဂါဟင္ဆဲလ္မ်ားက ဓာတ္ပစၥည္း ျပသေပးၿပီး ဆဲလ္အေရအတြက္ နည္းလာျခင္းနဲ႔ ပံုမွန္မဟုတ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္လာတယ္။ အသက္ႀကီးငယ္မေရြး အေရျပား အလွလိုခ်င္ေပမယ့္ ထိန္းသိမ္းမႈမရွိ သို႔မဟုတ္ လြဲမွားျခင္းေၾကာင့္ မလွမပျဖစ္ရတယ္။

ေနေရာင္ျခည္ကာကြယ္နည္း

ေနေရာင္ျခည္ဟာ ပိုးမ်ားကိုေသေစတယ္။ ေႏြမိုးေဆာင္း ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ လိုက္ ေအာင္ ဝတ္စား ဆင္ယင္မႈ ပံုစံေျပာင္းလဲဖုိ႔ လိုအပ္တယ္။ အေရျပားကို ေနေရာင္ျခည္မွ ကာကြယ္ဖုိ႔၊ အဝတ္ပါးပါး အေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ ဝတ္ဆင္သင့္တယ္။ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ေၾကာင့္ အေရျပားတြန္႔ျခင္း၊ အစက္အေျပာက္ ထြက္ျခင္းေတြ ျဖစ္ေပၚႏိုင္တယ္။ ေနေရာင္ခံ လိမ္းေဆးဟာ ေနပူထဲ မထြက္မီ ၁၅ မိနစ္မွာ လိမ္းေပးရမယ္။ ၂ နာရီ ၾကာတိုင္းတစ္ႀကိမ္ လိမ္းရမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သနပ္ခါးလိမ္းရမယ္။ ထီး၊ ဦးထုပ္၊ ယာဥ္ကိုအသံုးျပဳရမယ္။

သရက္သီးကေပးတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူး ၁၆ ခု

Posted by drmyochit Wednesday, April 30, 2014, under | No comments

သရက္သီးကေပးတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူး ၁၆ ခု (၁) ကိုလက္စေရာဓာတ္ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးတယ္
(၂) ကင္ဆာေရာဂါကို ကာကြယ္နုိင္တယ္
(၃) အသားအေရကို ၾကည္လင္ေစတယ္
(၄) ခႏၶာကိုယ္အတြက္ ခြန္အားကို ရရိွေစတယ္
(၅) ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးနိုင္တယ္
(၆) အရိုး အဆစ္အတြက္ ေကာင္းမြန္ပါတယ္
(၇) လိင္ေရာဂါမ်ားအတြက္ ေကာင္းပါတယ္
(၈) မ်က္လံုးအတြက္ ေဆးတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္
(၉) အစာေၾကေစ နိုင္ပါတယ္
(၁၀) ဦးေနွာက္ေသြးေၾကာျပတ္ျခင္း အတြက္ ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္
(၁၁) ခႏၶာကိုယ္တြင္း ေသြးေၾကာမ်ား အတြက္ ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္
(၁၂) ခႏၶကိုယ္ကို သန္႔စင္ေစပါတယ္
(၁၃) မွတ္ဥာဏ္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္
(၁၄) အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သန္ဓာတ္တိုး အစားအစာ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္
(၁၅) ေက်ာက္ကပ္အတြက္လည္း ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္
(၁၆) အစာေျပစားလို႔ ရတဲ့ အသီးတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္

က်န္းမာေရး ေကာင္းဖို႔အတြက္ နာရီဘယ္ေလာက္ အိပ္ေပးသင့္သလဲ

Posted by drmyochit Wednesday, April 30, 2014, under | No comments


က်န္းမာေရး ေကာင္းဖို႔အတြက္ နာရီဘယ္ေလာက္ အိပ္ေပးသင့္သလဲ(၁) ၁ လမွ ၂ လ ကေလးငယ္ေလးေတြ အတြက္ တစ္ေန႔ကို ၁၄ နာရီမွ ၁၈ နာရီ အိပ္ေပးသင့္ပါတယ္။
(၂) ၃ လမွ ၁၁ လ ကေလးငယ္ေတြ အတြက္ တစ္ေန႔ကို ၁၃ နာရီမွာ ၁၆ နာရီ အိပ္ေပးသင့္ပါတယ္။
(၃) ၁ နွစ္မွ ၃ နွစ္ ကေလးငယ္ေတြ အတြက္ တစ္ေန႔ကို ၁၂ နာရီမွ ၁၄ နာရီ အိပ္ေပးသင့္ပါတယ္။
(၄) ၅ နွစ္မွ ၁၂ နွစ္ ကေလးေတြ အတြက္ တစ္ေန႔ကို ၁၀ နာရီမွ ၁၁ နာရီ အိပ္ေပးသင့္ပါတယ္။
(၅) ၁၃ နွစ္မွ ၁၇ နွစ္ေတြ အတြက္ တစ္ေန႔ကို ၉ နာရီမွ ၁၀ နာရီ အိပ္ေပးသင့္ပါတယ္။
(၆) ၁၈ နွစ္အထက္ ကေတာ့ တစ္ေန႔ကို ၇ နာရီမွ ၉ နာရီထိ အိပ္ေပးသင့္ပါတယ္။

ဆံပင္ကြ်တ္ျခင္း အတြက္ အေကာင္းဆံုး လက္နက္မ်ား

Posted by drmyochit Wednesday, April 30, 2014, under | No comments

ဆံပင္ကြ်တ္ျခင္း အတြက္ အေကာင္းဆံုး လက္နက္မ်ားတကယ္ထိေရာက္ျပီး ဆံပင္ကြ်တ္မႈကို မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးနိုင္ပါ လိမ့္မယ္။ အဲဒီအစားအစာ ေတြကေတာ့ -

(၁) အုန္းရည္
အုန္းရည္ဟာ ဆံပင္ကြ်တ္မႈ အတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳေပး ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဆံပင္ကို နက္ေမွာင္ေစျပီး ပိုမို သန္စြမ္းေစနိုင္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆံပင္အတြက္ အုန္း ရည္ဟာ ေဆးတစ္လက္ ျဖစ္ပါတယ္။

(၂) ၾကက္ဥ
ၾကက္ဥ တစ္လံုး၏ အနွစ္ကိုယူပါ။ တစ္လံုးထက္ ပိုျပီးလဲ သံုးနိုင္ပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ ပ်ားရည္ကို လက္ဖက္စားဇြန္း တစ္ဇြန္းထည့္ျပီး နွစ္ခုေရာျပီး ေမႊလိုက္ပါ။ ဦးေရျပားေပၚသို႔ ထိုအရာ မ်ားကို တင္လိုက္ပါ။ မီနစ္ ၂၀ မွ ၃၀ ခန္႔ေလာက္ ေစာင့္ပါ။ ျပီးေနာက္ ေခါင္းေလွ်ာ္လို႔ ရပါျပီ။ ေခါင္းေလွ်ာ္ရာတြင္ ေအးေသာေရနဲ႔ မေလွ်ာ္ပါနဲ႔။ ေႏြးေသာ ေရျဖင့္သာ ေခါင္းကို ေလွ်ာ္ပါ။ အဲလို လုပ္ျခင္းအာျဖင့္ ဆံပင္ကြ်တ္ျခင္းသာ မကဘဲ ဆံပင္ၾကမ္းျခင္း ဆံပင္ မသန္ျခင္း နွစ္ခြျဖစ္ျခင္း အတြက္ပါ ေကာင္းမြန္ေစ ပါတယ္။

(၃) ၾကက္သြန္နီ
ၾကက္သြန္နီ ကေတာ့ ဆံပင္အတြက္ လက္နက္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးျပဳပံု ကေတာ့ ၾကက္သြန္နီ၏ အရည္ကို ဦးေရျပားေပၚသို႔ သုတ္လိမ္း ေပးျခင္းျဖင့္ ဆံပင္ကြ်တ္ျခင္း အတြက္ အထူးပင္ ေကာင္းမြန္ေစ ပါတယ္။

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္