Friday, September 05, 2014

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူလိုဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္ေျပာ

Posted by Unknown Friday, September 05, 2014, under | No commentsဂ်ာမနီႏုိင္ငံ ဘာလင္ၿမိဳ႕တြင္ ဂ်ာမနီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မာကယ္လ္ႏွင့္အတူေတြ႕ရသ့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာသမၼတဦးသိန္းစိန္က ဂ်ာမနီႏိုင္ငံထံမွ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရစနစ္တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္အစဥ္အ လာေကာင္းခဲ့သည့္ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ သုေတသန လုပ္ငန္းအားထုတ္မႈတို႔ကို ေလ့ လာသင္ယူလိုေၾကာင္းေျပာၾကား သည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အလိုအပ္ဆံုးျဖစ္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈအျဖစ္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပး ႏိုင္ၿပီး နည္းပညာႏွင့္ကြၽမ္းက်င္မႈ တို႔ယူေဆာင္လာႏိုင္ေသာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ဂ်ာမနီဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္အားတိုက္တြန္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ အစိုးရက NCCT (တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးဆုိင္ရာညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕)ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုစနစ္ ထူေထာင္ေရးု သေဘာတူလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ အခ်ဳိ႕က ဖက္ဒရယ္အေပၚ သေဘာထားကြဲလြဲမႈအခ်ဳိ႕ျဖစ္ ေပၚေနေသာ္လည္း သမၼတကမူ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ထူ ေထာင္ရန္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံထံမွ သင္ယူလိုေၾကာင္း ယခုခရီးစဥ္တြင္ စတင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံက ေန သင္ယူစရာေတြရွိပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ စနစ္၊ ၿမိဳ႕ျပတိုးတက္မႈပံုစံ၊ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ အဆင့္ျမင့္ကုန္ ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ၊ အစဥ္အလာ ေကာင္းတဲ့ပညာေရးစနစ္၊ စည္း ကမ္းရွိမႈတို႔ကို အမ်ားႀကီးေလ့လာ သင္ယူဖို႔လိုအပ္ေနပါတယ္’’ဟု စက္တင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္မာကယ္လ္ႏွင့္ပူးတြဲျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကေျပာၾကားခဲ့ သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆံုးခရီးစဥ္ အတြင္းဖရန္႔ဖတ္ၿမိဳ႕မွ ဘာလင္ ၿမိဳ႕သို႔ရထားစီး၍သြားေရာက္ျခင္း မွာလည္း ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၏ ရထားစနစ္ကို ေလ့လာလို၍ျဖစ္ ေၾကာင္း သမၼတႏွင့္အတူလိုက္ပါ သြားသည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က အီးေမးလ္မွတစ္ဆင့္ ေျဖၾကားသည္။

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ ငံထံတင္ရွိေနေသာအေႂကြး ယူ႐ို ၁ ဘီလီယံထဲမွ ထက္ဝက္ကို ယခု ႏွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီက ဂ်ာမနီသမၼတ ဂ်ဳိအာခ်င္ေဂါက္ခရီးစဥ္အတြင္း ေလွ်ာ္ေပးခဲ့ၿပီး က်န္တစ္ဝက္ကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ အတိုး ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖင့္ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း အရစ္က်ေပး ရန္သေဘာတူခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ဂ်ာမနီသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံၿပီးပါက ေထာက္ပံ့ကူညီမႈအမ်ားဆံုးေပး ထားသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ တြင္ ဂ်ာမနီကားကုမၸဏီျဖစ္သည့္ မာစီးဒီးကားကုမၸဏီလာေရာက္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး BMW ကား ကုမၸဏီျပခန္းလည္း ထပ္မံဖြင့္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အင္အား ႀကီးႏိုင္ငံႏွစ္ခုၾကားရပ္တည္ေနရ ၿပီး ျပည္သူမ်ားဘဝရပ္တည္ခ်က္ ခုိင္မာရန္ ဥေရာပက ျမန္မာျပည္ တြင္ ပညာေရးေစ်းကြက္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံၿပီး ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား အား စရိတ္သက္သာစြာျဖင့္ ေက်ာင္းတက္ႏိုင္ရန္ အကူအညီမ်ားပိုမိုေပးသင့္ေၾကာင္း ပညာေရးေလ့လာသူမ်ားကေထာက္ျပၾကသည္။ သမၼတ၏ယခုဥေရာပခရီးစဥ္ ႏွင့္အခ်ိန္ကိုက္၍ ႏိုင္ငံတကာလူ႔ အခြင့္အေရးအဖြဲ႕သံုးဖြဲ႕က ဥေရာပ သမဂၢအဖြဲ႕ထံ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မာကယ္လ္ ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္း သားေဒသမ်ား လူနည္းစုအေပၚ တန္းတူညီမွ်ရွိရန္ႏွင့္ သည္းခံရန္၊ ျမန္မာလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနကို မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဥေရာပခရီးစဥ္တိုင္း တြင္ အၿမဲလိုလိုဖိအားေပးခံရသည့္ ဘဂၤါလီအေရးကိစၥကို ယခုခရီးစဥ္ အတြင္း သမၼတအားဖိအားေပးေျပာ ၾကားျခင္းမရွိဘဲ ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲကို လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တ ရန္သာ ဦးတည္ေျပာၾကားသြား ေၾကာင္း VOA သတင္းဌာနကေဖာ္ ျပသည္။စက္တင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ဂ်ာမနီ သမၼတဂ်ဳိအာခ်င္ေဂါက္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ဂ်ာမနီ-ျမန္မာသံတမန္ေရးဆက္ သြယ္မႈ ႏွစ္ (၆၀)ျပည့္ပြဲသ႔ို ဂ်ာမနီ သမၼတ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္ျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ၿပီး ဂ်ာမနီခရီးစဥ္ၿပီးေနာက္ နယ္ သာလန္ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာမည္ျဖစ္သည္။

7Day Daily

နာမည္ထြက္လာေနတဲ့ ISIS အဖြဲ႔ (ရုပ္/သံ)

Posted by drmyochit Friday, September 05, 2014, under | No comments

အီရတ္ႏုိင္ငံမွာ အိုင္ဆက္ အစၥလာမ္မစ္ အစြန္း ေရာက္အဖြဲ႔ နာမည္ထြက္လာတာက ႐ုတ္ခ်ည္း လိုပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ လည္း အီရတ္က အယ္လ္ကိုင္းဒါး အဖြဲ႔ထဲ ကေန ခြဲထြက္ႀကီးထြား လာတဲ့ ဒီအဖြဲ႔ဟာ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ျပန္တည္ေဆာက္ ေနခဲ့တာလို႔ ေလ့လာ သူေတြက သံုးသပ္ၾက ပါတယ္။ Jela de Franceschi ရဲ႕သ တင္း လႊာကို ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း တင္ျပ ထားပါတယ္။VOA

IS ပါးကြက္သားမ်ား လက္မွ ေသကံမေရာက္ သက္မေပ်ာက္ခဲ့သူ

Posted by drmyochit Friday, September 05, 2014, under | No comments

ဆြန္နီ အစြန္းေရာက္ စစ္ေသြးၾကြမ်ား ျဖစ္သည့္ IS (Islamic State) စစ္ေသြးၾကြမ်ားသည္ တိုက္ပြဲမ်ား အတြင္း ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့သည့္ သံု႔ပန္းမ်ားကို ရွင္းလင္း ပစ္ရာ၌ နာမည္ႀကီးလွၿပီး အားလံုးေသာ သံု႔ပန္းမ်ားမွာ IS တို႔၏ သုတ္သင္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။
သုတ္သင္ ခံရသူမ်ား အနက္မွ လြတ္ေျမာက္လာသူ ဟူစိန္ (ကြင္းအနီျဖင့္ ၀ိုင္းထားသည္)

သို႔ေသာ္ အဆိုပါ သုတ္သင္မႈမ်ား အတြင္းမွ အီရတ္ ရွီအိုက္ စစ္သား တစ္ဦးမွာ ကံေကာင္းေထာက္မ စြာျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာ ခဲ့သည္။ အလီဟူစိန္ကာဒ္ဟင္မ္ အမည္ရွိ ယင္းစစ္သားသည္ IS တပ္ဖြဲ႔မ်ား တီကရစ္ၿမိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္စဥ္က ဖမ္းဆီးျခင္း ခံခဲ့ရသူ ျဖစ္ၿပီး ယခုတစ္ပတ္ အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ IS တို႔၏ သုတ္သင္မႈ အတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခု ကြက္မ်က္ မႈတြင္ IS ပါးကြက္သားမ်ားသည္ အလီဟူစိန္ ကာဒ္ဟင္မ္ အပါအ၀င္ သံု႔ပန္း တစ္ရာခန္႔ကို လက္ေနာက္ျပန္ ႀကိဳးတုပ္ကာ ေျမေပၚတြင္ ဒူးေထာက္ ထိုင္ေစၿပီး ေခါင္းကို အေနာက္မွ ပစ္ခတ္ကာ သုတ္သင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပါးကြက္သားသည္ ဟူစိန္၏ ေဘးမွ သံုးဦးကို ေခါင္ းမ်ားသို႔ ထိမွန္ေအာင္ ပစ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဟူစိန္ကို ပစ္ရာတြင္ လြဲေခ်ာ္ သြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဟူစိန္က ေသဆံုးဟန္ ေဆာင္ကာ ေရွ႕သို႔ လွဲခ်ခဲ့ၿပီး သူ႔ရဲေဘာ္မ်ား၏ အေလာင္းေကာင္မ်ား အၾကားတြင္ ပါးကြက္သားမ်ား ျပန္ထြက္ သြားသည္ အထိ မလႈပ္မယွက္ လွဲေနခဲ့ရသည္။ ယင္းသုတ္သင္မႈ တြင္ ဟူစိန္တစ္ဦးတည္းမွ လြဲ၍ မည္သူမွ် လြတ္ေျမာက္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

ယင္းေနာက္တြင္မူ သူ၏ အိမ္အျပန္ ခရီးကို စတင္ခဲ့ၿပီး သံုးရက္ အၾကာတြင္မွ အီရတ္ျပည္ ေတာင္ပိုင္းရွိ ေနအိမ္သို႔ အေရာက္ျပန္လာ ႏိုင္ခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ တြင္ သမီးျဖစ္သူႏွင့္ ျပန္လည္ ဆံုေတြ႕ေနၿပီ ျဖစ္သည့္ ဟူစိန္က IS တို႔ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား အတြင္းမွ သူ၏ ပံုကို ျပန္ လည္ ေရြးခ်ယ္ေပး ခဲ့သည္။ ဟူစိန္က "အသတ္ခံရဖို႔ ေစာင့္ေနခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ သမီးေလးရဲ႕ 'ေဖေဖ' ဆိုတဲ့ ေခၚသံေလးကိုပဲ ၾကားေနမိတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ ေခါင္းကို က်ည္ဆံ လြဲသြားခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ အျမန္ပဲ ေသခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ခဲ့ရပါတယ္"ဟု ဆိုခဲ့သည္။

Mizzima

ထီအေၾကာင္း ဂဏန္းတြက္ ၾကည့္ရေအာင္

Posted by drmyochit Friday, September 05, 2014, under | No comments

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုဌာနခဲြဟာ အခုေအာက္တိုဘာမွာ ထီလက္မွတ္ ေတြကို ပံုမွန္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနတာထက္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလာက္ပုိၿပီး ေရာင္းခ်ေပးမယ္လို႔ သတင္း ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ နဂို အကၡရာ ၃၅ လံုး ထုတ္ေနရာကေန ေနာက္ထပ္ ၅ လံုး ထပ္တိုးၿပီး အကၡရာအလံုး ၄၀ ထုတ္ေရာင္းမယ္လို႔ ဆိုလိုတာပါ။ ထီလက္မွတ္ မ်ားမ်ားေရာင္းမယ္၊ ဆုေတြလည္း မ်ားလာမယ္ဆို ေတာ့ ျပည္သူေတြ အတြက္ ပိုၿပီးေပ်ာ္စရာ ျဖစ္လာ မလား၊ ထီလက္မွတ္ တုိးၿပီးထုတ္ေတာ့ တုိင္းျပည္ အတြက္လည္း အခြန္ဘ႑ာေတြ ပိုၿပီး ရလာမလား၊ တကယ့္ ျပႆနာ အစစ္က ဘာလဲဆိုတာ ေဆြးေႏြး ၾကည့္ရေအာင္။ ကိန္းဂဏန္း တြက္ျပတာေတြ မ်ားေတာ့ စိတ္မညစ္ပါနဲ႔လို႔ ႀကိဳၿပီးေတာင္းပန္ပါရေစ။

ျပည္သူေတြ ေပ်ာ္ႏုိင္မလား၊ မေပ်ာ္ႏုိင္ဘူးလား မဆန္းစစ္ခင္ အစိုးရရဲ႕ ထီလက္မွတ္ေရာင္းခ်ေရးဆုိင္ရာ စနစ္ကိုအရင္ ေလ့လာၾကည့္ဖို႔ လိုပါမယ္။ အစိုးရဟာ လက္ရွိထီလက္မွတ္တစ္ေစာင္ က်ပ္ ၂၀၀ ႏႈန္းနဲ႔ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ပါတယ္။ လက္ကားေရာင္း၀ယ္သူ ထီဆိုင္ႀကီးေတြဟာ အစိုးရဆီကေန ၁၁ ေစာင္ပါ ထီ တစ္အုပ္ကို က်ပ္ ၂,၀၀၀ နဲ႔ ၀ယ္ဖို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ေျပာရရင္ ထီကုန္သည္ေတြဟာ အစိုးရက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ထီတစ္ေစာင္ က်ပ္ ၂၀၀ နဲ႔ ေရာင္းတယ္ဆိုရင္ပဲ တစ္ေစာင္ကို က်ပ္ ၂၀ နီးပါး အျမတ္ ရေအာင္ ဖန္တီးေပးထားပါတယ္။ ေရာင္းရေငြရဲ႕ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း နီးပါးပါ။ အဲဒီေရာင္းရေငြထဲကမွ ၄၀ ရာ ခုိင္ႏႈန္းကို ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္ဘ႑ာအျဖစ္ ရယူ၊ က်န္ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ဆုေၾကးေငြအျဖစ္ ထီမဲ ျပန္ဖြင့္ေပး တာမ်ဳိးပါ။

ဒီထက္ေသခ်ာေအာင္ ထပ္ၿပီးရွင္းျပပါဦးမယ္။ ျပည္သူတစ္ေယာက္ဟာ ထီလက္မွတ္တစ္ေစာင္ကို အစိုးရ သတ္မွတ္ထားတဲ့ က်ပ္ ၂၀၀ ႏႈန္းနဲ႔ ၀ယ္ယူကံစမ္းႏိုင္တယ္ ဆိုပါစို႔။ အဲဒီေငြထဲက ၁၈ က်ပ္ ေလာက္ဟာ ထီကုန္သည္ေတြ ရၾကမွာျဖစ္ၿပီး အစိုးရကေတာ့ အခြန္အျဖစ္ ၇၂ က်ပ္ ေလာက္ယူပါမယ္။ က်န္ ၁၀၉ က်ပ္ ေလာက္ကိုမွ ဆုေငြအျဖစ္ မဲေဖာက္ေပးတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ပါ။ ျပည္သူေတြ ထီ ၁၀၀ ဖိုး ထိုးတိုင္း ထိုးတိုင္း အစိုးရက ၅၅ က်ပ္ဖိုးနီးပါး ထီမဲျပန္ဖြင့္ေပးတယ္လို႔ ဆိုလိုတာပါ။ ဒါဟာထီကို တစ္ေစာင္ က်ပ္ ၂၀၀ နဲ႔ ထိုးရပါမွပါ။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြဟာ အဲဒီေလာက္ကံ မေကာင္းပါဘူး။ အေၾကာင္းက ေတာ့ အစိုးရက က်ပ္ ၂၀၀ ႏႈန္း သတ္မွတ္ထားတဲ့ထီကို စနစ္ဆိုးနဲ႔ လက္၀ါးၾကီးအုပ္ ထီကုန္သည္ႀကီးေတြ ေၾကာင့္ က်ပ္ေငြ ၂၅၀ ကေန ၃၀၀ အထိ ေပးၿပီး ကံစမ္းေနၾကရပါတယ္။ အဲဒါဆို ထီေပါက္ဖို႔ အခြင့္အ လမ္း ဘယ္ေလာက္ပဲ ရွိေတာ့မွာလဲ။ ဆက္ၿပီး တြက္ခ်က္ျပပါ့မယ္။

အခုဆို အစိုးရဟာ ထီအကၡရာ အလံုး ၄၀ ထုတ္မယ္လို႔ ေၾကညာေရာင္းခ်ေနပါၿပီ။ ထီအကၡရာ တစ္ခုမွာ ထီေစာင္ေရ ၉ သိန္း နီးပါးရွိပါတယ္။ အကၡရာအလံုး ၄၀ ဆိုရင္ ထီေစာင္ေရ ၃၆ သန္း နီးပါးပါ။ ထီတစ္ ေစာင္ က်ပ္ ၂၀၀ ဆိုရင္ စုစုေပါင္း က်ပ္ သန္း ၇,၂၀၀ ဖိုးေလာက္ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ အထဲကမွ ထီကိုယ္ စားလွယ္ေတြက အျမတ္ က်ပ္ သန္း ၆၅၀ ေလာက္ရပါမယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္က က်ပ္ေငြ သန္း ၂၆၀၀ အခြန္ ရၿပီး ျပည္သူေတြကို က်ပ္ေငြ သန္း ၄,၀၀၀ ဖိုး နီးပါး ထီဆုအျဖစ္ ျပန္ၿပီးခဲြေ၀ေပးမွာျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါေပမဲ့လည္းေပါ့ေလ။ ျပည္သူေတြဟာ ထီတစ္ေစာင္ကို က်ပ္ ၂၀၀ နဲ႔ ၀ယ္လို႔မရတဲ့အတြက္ ထီဆုကို အဲဒီ အခ်ဳိးအစားအတိုင္း ရမွာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဆိုရင္ ဆက္ၿပီးတြက္ၾကည့္ရေအာင္။

ျပည္သူေတြဟာ ထီကို တစ္ေစာင္ က်ပ္ ၂၅၀ ေပးၿပီး ၀ယ္ထုိးရတယ္ ဆိုပါေတာ့။ ႏိုင္ငံေတာ္က အခြန္ရ မွာ ျပည္သူေတြက ဆုမဲရမွာ အထက္က ပမဏအတုိင္းပဲ အေျပာင္းအလဲ မရွိပါဘူး။ ျပည္သူေတြ ပိုၿပီး ကုန္က်မွာက က်ပ္ေငြ သန္း ၁,၈၀၀ ျဖစ္ၿပီး အဲဒီေငြေတြအားလံုး ထီကိုယ္စား လွယ္ေတြနဲ႔ ထီေရာင္းခ်သူ ေတြရဲ႕ အိတ္ေထာင္ထဲ ေရာက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ နည္းတဲ့ ေငြမဟုတ္ပါဘူး။ ထီလက္မွတ္ ၁၀၀ ဖိုး အတြက္ အခ်ဳိးအစားကလည္း ခုလိုေျပာင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္က အခြန္ ၂၉ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ထီကုန္ သည္နဲ႔ ထီေရာင္းသူေတြက ၂၇ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ျပည္သူေတြကို ျပန္ၿပီး ထီမဲခြဲေပးမွာက ၄၄ ရာခုိင္ ႏႈန္းပဲ ရွိပါ ေတာ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္သူေတြဟာ ဒီေလာက္လည္း ကံမေကာင္းျပန္ပါဘူး။ အေၾကာင္းကထီတစ္ေစာင္ က်ပ္ ၂၅၀ နဲ႔ ၀ယ္ခြင့္ရတာ ခပ္ရွားရွားပါ။

အမ်ားစုက က်ပ္ေငြ ၃၀၀ ေလာက္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ထီတစ္ေစာင္ က်ပ္ေငြ ၃၀၀ နဲ႔ ထိုးရရင္ ဘယ္လို ျဖစ္သြားမလဲ။ ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။ ထီတစ္ေစာင္ က်ပ္ ၂၀၀ ႏႈန္းနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ျပည္သူေတြပိုၿပီး ကုန္က် မွာက က်ပ္ေငြ သန္း ၃,၆၀၀ ျဖစ္ၿပီး အဲဒီေငြေတြအားလံုး ထီကိုယ္စားလွယ္ေတြ နဲ႔ ထီေရာင္းခ် သူေတြရဲ႕ အိပ္ေထာင္ထဲ ေရာက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလြန္႔အလြန္မ်ားတဲ့ ေငြပမာဏႀကီးပါ။ ထီလက္မွတ္ ၁၀၀ ဖိုးအတြက္ အခ်ဳိးအစားကလည္း ခုလို ေျပာင္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္က အခြန္ ၂၄ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ထီကုန္သည္နဲ႔ ထီ ေရာင္းသူေတြက ၃၉ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ျပည္သူေတြကို ျပန္ၿပီး ထီမဲခြဲေပးမွာက ၃၇ ရာခုိင္ ႏႈန္းပဲ ရွိပါေတာ့တယ္။

အဲဒီစာရင္းကို ျပန္ၾကည့္ရင္ အစိုးရရဲ႕ ထီေရာင္းခ်မႈစနစ္ေအာက္မွာ ျပည္သူေတြ ဘယ္ေလာက္ ေခါင္းပံု အျဖတ္ ခံေနရသလဲ၊ ထီကိုယ္စားလွယ္ႀကီးေတြနဲ႔ ထီေရာင္းသူေတြလက္ထဲ ေငြပမာဏ ဘယ္ေလာက္ ေရာက္သြားၿပီလဲ ေတြ႕ၾကရမွာပါ။ ထီတစ္ေစာင္ က်ပ္ ၃၀၀ နဲ႔ ထုိးရရင္ အဲဒီေငြ အမ်ားစု ထီကုန္သည္ေတြ နဲ႔ ထီေရာင္းသူ ေတြလက္ထဲေရာက္သြားေနတာပါ။ ထီ အကၡရာ အလံုး ၄၀ ဆိုရင္ အဲဒီထီကုန္သည္ေတြ အျမတ္ရတာ တစ္လ က်ပ္သန္း ၄,၂၀၀ ေလာက္ ရွိေနပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ဆို က်ပ္ ဘီလ်ံ ၅၀ ေလာက္ပါ။ အလြန္႔အလြန္မ်ားပါတယ္။

ဒါကို အေသးစိတ္ထပ္ၿပီး တြက္ခ်က္လို႔ ရပါေသးတယ္။ လက္တစ္ဆုပ္စာ ထီ ကိုယ္စားလွယ္ အႀကီးစား ေတြက ဘယ္ေလာက္ ရမယ္၊ လက္တြန္းလွည္းေတြနဲ႔ လိုက္ေရာင္းတဲ့ မ်ားျပားလွတဲ့ ထီေရာင္းသူေတြက အခ်ဳိးအစား ဘယ္ေလာက္ရမယ္ တြက္ႏုိင္ပါေသးတယ္။ အဓိက အျမတ္ေငြ အမ်ားစုႀကီးဟာ လက္တစ္ ဆုပ္စာ ထီ ကုန္သည္ႀကီးေတြရဲ႕ အိတ္ထဲ သပိတ္၀င္ အိတ္၀င္ေရာက္သြားတာပါ။ လံုး၀ အဆံုးအ႐ႈံး အေလအလြင့္ မရွိပါဘူး။ ဒီထဲမွာ ထီျဖန္႔ျဖဴးမႈ စနစ္မေကာင္း တာရယ္၊ အဂတိ လိုက္စားတာေတြကလည္း ပတ္သက္ေနပါေသးတယ္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္တင္ျပ ပါဦးမယ္။


အခု ဒီ စာရင္းဇယားေတြ ၾကည့္ရင္ပဲ ျပည္သူေတြ ထီထိုးေနတာ ဘယ္သူေတြကို အလုပ္အေကၽြးျပဳေန တာလဲ၊ တုိင္းျပည္ကပဲ အခြန္ရေနသလား၊ တကယ္ပဲ ထီဆုေတြကို ခံစားေနရသလားဆိုတာ ရွင္းလင္းၿပီ လို႔ ယူဆပါတယ္။ ထီျဖန္႔ျဖဴးမႈစနစ္ အျမန္ေျပာင္းဖို႔ လိုပါၿပီ။ ျပည္သူေတြ ထီတစ္ေစာင္ က်ပ္ ၂၀၀ သတ္ မွတ္ရင္ က်ပ္ ၂၀၀ နဲ႔ ထိုးခြင့္ရဖို႔ အစိုးရက စနစ္တက် စီစဥ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

Mizzima

Miss Asia Pacific World Organization ႏွင့္ ေမျမတ္ႏိုး၏ မိခင္ျဖစ္သူတို႔ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အျပန္အလွန္ရင္ဆိုင္မည္ဟုဆုိ

Posted by drmyochit Friday, September 05, 2014, under | No comments

စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျမင္ကြင္းအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ထက္သွ်ဳိင္း)
စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျမင္ကြင္းအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ထက္သွ်ဳိင္း)

Miss Asia Pacific World Organization ႏွင့္ ေမျမတ္ႏိုး၏ မိခင္ျဖစ္သူတို႔ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အျပန္အလွန္ရင္ဆိုင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု သိရသည္။ Miss Asia Pacific World Organization အေနျဖင့္ ေမျမတ္ႏိုးအား ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းမွာ သရဖူျပန္လည္ရယူလိုျခင္းထက္ ေမျမတ္ႏိုး၏ လိမ္ညာခဲ့မႈမ်ားအတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအဖဲြ႕အစည္း၏ Founder တစ္ဦးျဖစ္သူ  Lawrence Choi ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။
ယင္းကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမျမတ္ႏိုး၏မိခင္က ယင္းအဖဲြ႕အစည္းအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔လိမ္ညာမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနျခင္းအေပၚ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“စက္တင္ဘာ ၂ ရက္မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ မီဒီယာေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းမႈမွာ ေျပာဆိုခဲ့တဲ့ စကားေတြမွာ လိမ္ညာမႈေတြ ပါဝင္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေမျမတ္ႏိုးကို တရားစဲြဆိုသြားမွာပါ။ အခုကိစၥက အာရွႏိုင္ငံအသီးသီးမွာ ေဖာ္ျပေနၾကတဲ့ကိစၥပါ။ ဒီအတြက္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာက အေရးႀကီးပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရာက္ရိွေနတဲ့ကိုရီးယားလူမ်ဳိးေတြအတြက္လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူလိမ္ညာခဲ့တာေတြအတြက္ တရားစဲြဆိုသြားမွာပါ။ မေန႔ကပဲ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွာရိွတဲ့ ျမန္မာသံ႐ံုးကိုလည္း သြားခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လက္ထဲမွာ အေထာက္အထားေတြ အမ်ားႀကီးရိွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒအတိုင္းပဲ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ကိုရီးယားမွာရိွတဲ့ အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္ကိုလည္း တင္ျပသြားမွာပါ။ အဓိကေတာ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားမွာရိွတဲ့ ဆက္ဆံေရး၊ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ တျခားႏိုင္ငံအသီးသီးရဲ႕အလယ္က ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ”ဟု Lawrence Choi က ေျပာၾကားသည္။

ယခုကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမျမတ္ႏိုး၏ မိခင္ျဖစ္သူက “မီဒီယာေတြနဲ႔ေတြ႕ဆံုပဲြမွာေျပာခဲ့သလိုပါပဲ။ ေတာင္းပန္စာေပးပို႔မယ္ဆိုရင္ေတာ့ သရဖူကိုျပန္ေပးသြားမွာပါ။ အဲဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ ထပ္ၿပီး မဟုတ္မွန္တာေတြေျပာဆိုေနတဲ့ Lawrence Choi နဲ႔ လွႏုထြန္းတို႔ကို အန္တီ့အေနနဲ႔ ဥပေဒအတိုင္းပဲ ရင္ဆုိင္သြားပါမယ္။ သမီးကေတာ့ အသက္မျပည့္ေသးတဲ့အတြက္ သူဘာမွေဆာင္ရြက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အန္တီ့အေနနဲ႔ေတာ့ ဥပေဒအတိုင္းပဲ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။ သူတို႔ေျပာေနတဲ့ ခဲြစိတ္မႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သက္ေသရိွတယ္ဆိုရင္လည္း တင္ျပလိုက္ပါလို႔ပဲေျပာခ်င္တယ္” ဟု ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမျမတ္ႏိုးသည္ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပဲြျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ Miss Asia Pacific World Organization အေနျဖင့္ တစ္ကိုယ္လံုးကို ပလတ္စတစ္ဆာဂ်ရီလုပ္ကာ စပြန္ဆာမ်ားအား အေဖာ္လုပ္ေပးရန္၊ ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖရန္၊ အတင္းအက်ပ္ေစခိုင္းမႈမ်ားရိွျခင္း၊ မိခင္ျဖစ္သူအား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔အတင္းျပန္ေစၿပီး မိမိတစ္ဦးတည္းသာေနခဲ့ရန္ ေစခိုင္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္လာရျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအဖဲြ႕အစည္းမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသကဲ့သို႔ ရင္သားခဲြစိတ္ျပဳျပင္မႈ ျပဳလုပ္ထားသည္ဟုဆိုျခင္းမွာ လံုးဝမဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ ယင္းအတြက္  အဆိုပါအဖဲြ႕အစည္းမွ တရားဝင္ေတာင္းပန္စာ ေပးပို႔မွသာ သရဖူျပန္လည္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔မဟုတ္ပါက ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားထားခဲ့သည္။

Eleven

အယ္လ္ေကးဒါးေခါင္းေဆာင္က အိႏၵိယတုိက္ငယ္တြင္ အဖြဲ႕ခြဲသစ္ ထူေထာင္ၿပီး ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔၌ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ေၾကညာ

Posted by drmyochit Friday, September 05, 2014, under | No comments

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမ ၃ ရက္က အမ္ရစ္ဆာၿမိဳ႕တြင္ အိႏၵိယ ဆစ္ခ္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး မ်က္ႏွာဖုံးတြင္ ဘင္လာဒင္သတ္ျဖတ္ခံရသည့္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းစာကို ဖတ္ေနစဥ္

အယ္လ္ေကးဒါးေခါင္းေဆာင္ ေအမင္အယ္လ္ဇာဝါဟီရီက အိႏၵိယတုိက္ငယ္ (အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔) တြင္ အားသစ္ေလာင္းလ်က္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ခ်ဲ႕ထြင္သြားရန္အတြက္ အယ္လ္ေကးဒါးအဖြဲ႕ခြဲသစ္တစ္ခုကို စတင္ထူေထာင္လုိက္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၃ ရက္က ေၾကညာခဲ့သည္။

အယ္လ္ေကးဒါး ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ပုန္းေအာင္းေနသည္ဟု ယူဆရေသာ အာဖဂန္ႏွင့္ ပါကစၥတန္တို႔တြင္ အယ္လ္ေကးဒါးအဖြဲ႕ သက္ဝင္လႈပ္ရွားလ်က္ရွိေသာ္လည္း အသစ္ဖြဲ႕စည္းလုိက္ေသာ အယ္လ္ေကးဒါးအဖြဲ႕ခြဲျဖစ္သည့္ Qaedat alJihad သည္ အိႏၵိယ၊ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔ တြင္ တုိက္ခုိက္မႈျပဳလုပ္မည္ဟု ဇာဝါဟီရီက အယ္လ္ေကးဒါးမီဒီယာအဖြဲ႕ AsSahab Media Foundation မွ ဖန္တီးေသာ ၅၅ မိနစ္ၾကာျမင့္သည့္ ဗီဒီယိုတစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားထားေၾကာင္း အၾကမ္းဖက္မႈေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ (SITE) က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကက္ရွ္မီးယားႏွင့္ ျမန္မာတို႔တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ မၿငိမ္သက္မႈမ်ားကို အသုံးခ်ၿပီး ၎တို႔အဖြဲ႕ ေရပန္းစား မႈျပန္လည္ရ ရွိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇာဝါဟီရီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရန္သူမ်ားကို တုိက္ခုိက္ရန္၊ နယ္ေျမမ်ားကို လြတ္ေျမာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္၊ မြတ္စလင္ပုိင္နက္မ်ား၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ဂ်ီဟတ္မ်ား ညီၫြတ္ၾကရန္ ဇာဝါဟီရီက မြတ္စလင္ႏုိင္ငံမ်ားကို တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အာဖဂန္တာလီဘန္ေခါင္းေဆာင္ မူလာမူဟာမက္အိုမာႏွင့္ ပါကစၥတန္ထိပ္တန္း စစ္ေသြးႂကြေခါင္းေဆာင္  အဆင္အူမာတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ယင္းအဖြဲ႕ခြဲသစ္က အသိအမွတ္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇာဝါဟီရီကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေဒသအတြင္း မြတ္စလင္လူထုကို တကြဲတျပားစီျဖစ္ေစသည့္ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အဆုိပါအဖြဲ႕ခြဲက ၿဖိဳခြဲသြားမည္ဟု  ဇာဝါဟီရီကေျပာၾကားခဲ့သည္။  ယခုအဖြဲ႕သစ္ကို ယေန႔တစ္ေန႔တည္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းလုိက္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ အိႏၵိယတုိက္ငယ္ေဒသရွိ မူဂ်ာဟစ္ဒင္မ်ားကို တစ္စုတစ္စည္းတည္း စုေပါင္းရန္ အခ်ိန္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ႀကိဳးပမ္းမႈ၏ရလဒ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အယ္လ္ေကးဒါးေခါင္းေဆာင္ ေအမင္အယ္လ္ဇာ၀ါဟီရီ (Photo: AFP)

အိုစမာဘင္လာဒင္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ေသာ အယ္လ္ေကးဒါးအဖြဲ႕သည္ မြတ္စလင္ေဒသမ်ားကို တစ္ခုတည္းေသာႏုိင္ငံအျဖစ္ ထူေထာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ တုိက္ခုိက္ေနၾကေသာ ဂ်ီဟတ္မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားခဲ့သည္မွာ ကာလၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဘင္လာဒင္သည္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ေမတြင္ ပါကစၥတန္၌ အေမရိကန္အထူးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ စီးနင္းတုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္း အယ္လ္ေကးဒါးအဖြဲ႕ အနည္းငယ္ေမွးမွိန္သြားခဲ့ေသာ္လည္း အာဖရိကႏွင့္ အာေရဗ်ကြ်န္းဆြယ္ အဖြဲ႕ခြဲသည္ ယခုအခါ အီရတ္ႏွင့္ ဆီးရီးယားတြင္တုိက္ခုိက္ေနေသာ အစၥလာမၼစ္ႏုိင္ငံေတာ္ (IS) ဟု မိမိဘာသာသာ ေၾကညာထားေသာအဖြဲ႕အျဖစ္ သီးျခားရပ္တည္ေနသည္။

ေအအက္ဖ္ပီသတင္းဌာနမွ ေဖာ္ျပရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ရာ၌ ဇာဝါဟီရီ၏ တုိက္ခုိက္ရန္ လႈံေဆာ္မႈမ်ားကို သူတုိ႔သတိမျပဳမိေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ အစြန္းေရာက္အစၥလာမ္ဟူေသာ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ပုံမရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ျမန္မာလုံျခံဳေရးတပ္မ်ားက သူတို႔သည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႕ (RSO) အဖြဲ႕ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္အနီး၌ ျပန္လည္အသက္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား ရရွိထားသည္ ဟုဆုိသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသည္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အစြန္းေရာက္ဝါဒႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဆက္ႏႊယ္ေနမႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္သူအမ်ားအျပားက RSO သည္ အသက္ကင္းမဲ့ေနသည္မွာ ကာလၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္အဖြဲ႕ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ၾကေၾကာင္း ေအအက္ဖ္ပီသတင္းဌာန၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုထြက္ေပၚလာေသာ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသမၼတ႐ုံးမွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက “အၾကမ္းဖက္တုိက္ဖ်က္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရးကို ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတည္း သီးျခားေဆာင္ရြက္လို႔ မျပည့္စုံႏုိင္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အိႏိၵယတုိက္ငယ္သာမက ကမၻာႀကီးတစ္ခုလုံးက အၾကမ္းဖက္တုိက္ဖ်က္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြ ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ဖလွယ္ႏုိင္ဖို႔ မွ်ေဝႏုိင္ဖို႔အတြက္ Early Warning System တစ္ခုကို ထူေထာင္ထားရွိရာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္လ်က္ရွိပါတယ္”ဟု The Daily Eleven သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Eleven

အြန္လုိင္းထဲေရာက္လာတ့ဲ ေမျမတ္ႏုိးဓာတ္ပံုတခ်ဳိ႕

Posted by drmyochit Friday, September 05, 2014, under | 1 comment အျငင္းပြားမႈေတြျဖစ္ေနတဲ့ ေမျမတ္ႏုိး၊ ေတာင္ကိုရီးယားအေျခစိုက္ Miss Asia Pacific World အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ဓာတ္ပံုတခ်ဳိ႕ အြန္လုိင္းထဲ ေရာက္လာပါတယ္။
ဒီပုံေတြကုိ ဘယ္သူေတြက ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ တင္တာလဲ၊ ပုံေတြအားလုံးက အစစ္အမွန္လား၊ ဘယ္တုန္းက ဘယ္မွာ ရုိက္ကူးထားတာလဲ ဆုိတာကေတာ့ ဘာမွ မသိရပါ။

ျပီးခ့ဲတ့ဲရက္ပုိင္းအတြင္းမွာေတာ့ ... Miss Asia Pacific World အဖြဲ႔အစည္းက သူ႔ကုိ သူခုိး၊ လိမ္ညာသူ လုိ႔ ေျပာဆုိခဲ့မႈေတြကို ျပန္ေတာင္းပန္မွ သရဖူကို ျပန္အပ္မယ္လုိ႔လည္း ေမျမတ္ႏုိးက ေျပာထားပါတယ္။
ေနာက္ၿပီး ရင္သားခြဲစိတ္မႈကိုလည္း မျပဳလုပ္ခဲ့ဘူးလုိ႔ ေမျမတ္ႏုိးက ျငင္းဆုိထားတာပါ။

ေမျမတ္ႏုိးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အသက္ ကိုလည္း အလွမယ္ ၿပိဳင္ပြဲ စတင္ကတည္းက အမွန္အတိုင္း ၁၆ ႏွစ္ အျဖစ္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားတယ္လုိ႔ ဆုိလုိခ်င္တ့ဲသေဘာကုိ ဓာတ္ပုံတပုံမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။
ေနာက္တခ်က္က ရင္သားအစားထုိး ဖုိ႔ အတင္းဖိအားေပးခံခဲ့ရတယ္လို႔ ေမျမတ္ႏုိးဘက္က ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး ရင္သားခြဲစိတ္မႈ မလုပ္ခဲ့ဘူးလုိ႔ ျငင္းဆုိထားမႈေတြကို စဥ္းစားစရာျဖစ္သြားႏုိင္မယ့္ ဓာတ္ပံုလည္း ပါပါတယ္။
အဲဒီ ခဲြစိတ္ခန္းလုိလုိ၊ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈတခုခုေပးတ့ဲအခန္းလုိလုိမွာ ေတြ႔ရတ့ဲ အမ်ဳိးသမီးက ေမျမတ္ႏုိးနဲ႔ ဆင္တူပါတယ္။ သူလည္း ျဖစ္နုိင္သလုိ တျခားတေယာက္လည္း ျဖစ္နုိင္ပါတယ္။

ကုိရီးယားမယ္ျပိဳင္ပဲြအဖဲြ႔ကေတာ့ ေမျမတ္နုိးရဲ႕အလွအပအတြက္ ခဲြစိတ္ျပဳျပင္ေရးကြ်မ္းက်င္သူ ဆယ္ဦးကုိ အပ္ထားခ့ဲတယ္လုိ႔ ေျပာထားတာကုိ http://blog.irrawaddy.org/2014/09/blog-post_62.html မွာ ေရးထားပါတယ္။ ကြ်မ္းက်င္သူ ၁ဝ ဦး စီစဥ္ထားတယ္ ဆုိေတာ့လည္း ဒီအခန္းဟာ ခဲြစိတ္ခန္း ဟုတ္ပါ့မလားလုိ႔လည္း သံသယ၀င္စရာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ဒီစာအုပ္ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ လအနည္းငယ္ကတည္းက ေဖာ္ျပထားတဲ့ အလွမယ္ ၿပိဳင္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အလွမယ္တဦးခ်င္းစီ အေၾကာင္းေရးထားတဲ့ စာအုပ္၊ ေမျမတ္ႏုိးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္၊ အသက္ ၁၆ ႏွစ္လုိ႔ တရားဝင္ ေဖာ္ျပထားတ့ဲ မွတ္တမ္း စာအုပ္လုိ႔ ယူဆနုိင္ပါတယ္။

စားပဲြပုံစံအရ ဆုိရင္ ဒါဟာ ဝန္ေဆာင္မႈတခုခုေပးတ့ဲဌာနတခုခုရဲ႕ ဧည့္ခန္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္
ဒါက ေမျမတ္ႏုိး နဲ႔ သူ႔မိခင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ အလွမယ္ ေမျမတ္နုိးနဲ႔ ကုိရီးယားအဖဲြ႔ၾကား ပဋိပကၡက အင္မတန္ ရႈပ္ေထြးပါတယ္။ ႏွစ္ဘက္စလုံးက ငါ့ဘက္က မမွား၊ သူ႔ဘက္ကသာ မွားတယ္လုိ႔ ေျပာေနၾကတာပါ။ ဒီပဋိပကၡအေၾကာင္း ေနာက္ဆက္တဲြေတြ ထပ္လာဦးမယ္လုိ႔ ယူဆရပါတယ္။

အိမ့္သံစဥ္
ဧရာ၀တီ

ရႊံ႕မီးေတာင္မွေခ်ာ္ရည္မ်ားဆက္လက္ထြက္ေနၿပီး ပ်က္စီးေသာလယ္ဧကျမင့္တက္

Posted by drmyochit Friday, September 05, 2014, under | No comments

ရႊံ႕မီးေတာင္မွ ေခ်ာ္ရည္မ်ား စီးဆင္းလာစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ကိုထြန္းလြင္ (ေက်ာက္ျဖဴ))

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေရွာက္ေခ်ာင္း ေက်းရြာတြင္ ေပါက္ကြဲခဲ့သည့္ ရႊံ႕မီးေတာင္မွာ ငါးရက္ေျမာက္ေန႔အထိ ေခ်ာ္ရည္မ်ားထြက္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ပ်က္စီးသည့္ လယ္ဧကစာရင္းျမင့္ တက္ေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းမွသတင္း ရရွိသည္။

ေရွာက္ေခ်ာင္း ေက်းရြာရွိ နဂါးရႊံ႕မီးေတာင္မွာ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ကေပါက္ကြဲခဲ့ၿပီး စက္တင္ ဘာ ၄ ရက္ညေနအထိ ေခ်ာ္ရည္ မ်ားထြက္ေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာရွိစပါး စိုက္လယ္ဧက သံုးရာေက်ာ္ကို ေခ်ာ္ရည္မ်ားဖံုးလႊမ္းေနေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းျပန္ၾကား ေရးတာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္ဝင္းကေျပာ သည္။

‘‘ေထြ/အုပ္နဲ႔ေျမစာရင္းက ေတာ့ ပ်က္စီးလယ္ဧကစာရင္း ေတြ လာေကာက္တယ္။ ပထမ ေတာ့ ဧကသံုးဆယ္ေလာက္ပဲ ပ်က္မယ္ထင္တာ။ အခုကေတာ့ ေခ်ာ္ရည္ေတြက တျဖည္းျဖည္း ခ်င္းထြက္ေနေသးၿပီး ေဘးပတ္ ခ်ာလည္မွာရွိတဲ့ လယ္ေတြေရာ၊ စားက်က္ေျမေတြေပၚကိုေရာ စီး ေနတုန္းပဲ’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

နဂါးရႊံ႕မီးေတာင္ပတ္ဝန္း က်င္တြင္ ေရွာက္ေခ်ာင္း၊ စည္ ေမာ္ႏွင့္ ၾကတၱိန္ေက်းရြာမ်ားရွိေန ၿပီး ေရွာက္ေခ်ာင္းေက်းရြာတြင္ အဆိုးရြားဆံုးရင္ဆိုင္ေနရ၍ပ်က္စီး လယ္ဧကစာရင္းကို ေကာက္ယူေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ေထြ/အုပ္႐ံုးတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။ ေက်ာက္ျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းမွ ေကာက္ယူထားေသာ စာရင္းအရ ေရွာက္ေခ်ာင္းေက်းရြာရွိ ေတာင္သူ ၄၀ ဦး၏ လယ္ဧက ၉၀ ေက်ာ္ ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

‘‘ဒီရက္ပိုင္း မိုးကရြာေန ေတာ့ပိုဆိုးတယ္။ ေခ်ာ္ရည္ေတြက မိုးေရနဲ႔အတူေမ်ာပါလာၿပီး လယ္ကြင္းေတြထဲဝင္ေနတုန္းပဲ။ ေရနံစိမ္းနံ႔ေတြလည္းရတယ္။ ဒီႏွစ္လယ္ကေတာ့ ျပန္စိုက္ဖို႔ မလြယ္ဘူး’’ဟု ေရွာက္ေခ်ာင္းေက်းရြာမွ ေတာင္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

နဂါးရႊံ႕မီးေတာင္မေပါက္ကြဲ မီႏွစ္ရက္ခန္႔အလိုက မီးေတာင္ အတြင္းမွ ဆူညံသံမ်ားၾကားခဲ့ရ ၿပီး ေဒသခံမ်ားက ေပါက္ကြဲေတာ့ မည္ကိုသိေနေသာ္လည္း အစိုးရ ပိုင္းက ႀကိဳတင္သတိေပးမႈမလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။ နဂါးရႊံ႕မီးေတာင္အနီးတြင္ ဆိုင္ ကဒိန္ရႊံ႕မီးေတာင္ႏွင့္ ၾကတၱိန္ရႊံ႕မီးေတာင္မ်ားလည္းရွိေနၿပီး ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕အနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ရႊံ႕မီးေတာင္သံုးလံုးရွိေနသည္။


7Day Daily

ျမန္မာကုိ တိုက္ခုိက္မည္ဟု အယ္လ္ခိုင္ဒါ ၿခိမ္းေျခာက္

Posted by drmyochit Friday, September 05, 2014, under | No comments


ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၄

အုိစမာဘင္လာဒင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ အစၥလာမ္မစ္အစြန္းေရာက္ အယ္လ္ခုိင္ဒါအဖြဲ႔က ျမန္မာႏုိင္ ငံကုိတုိက္ခုိက္မည္ဟု အယ္ခုိင္ဒါမီဒီယာကထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဗီဒီယုိတစ္ခုတြင္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္က ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆုိလုိက္သည္။

၅၅ မိနစ္ၾကာဗီဒီယုိဖုိင္ကုိ အၾကမ္းဖက္မူ၀ါဒ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖြဲ႔ (SITE) က အြန္လိုင္းဂ်ီဟတ္၀ါဒီ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားထဲ၌ ေတြ႕ရွိ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ ေအမန္အယ္လ္ဇ၀ါဟရီက ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ မ်ားတြင္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ၿပဳလုပ္သြားမည္ ဟု ေျပာဆုိလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အယ္လ္ခုိင္ဒါသည္ လက္ရွိတြင္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အားေကာင္းေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဗီဒီယုိဖုိင္အတြင္း အဓိကေျပာဆုိခ်က္မွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ အယ္လ္ခုိင္ဒါ ဂုိဏ္းခြဲတစ္ခု ဖြင့္လွစ္လုိက္သည့္ အခ်က္ၿဖစ္သည္။

“ဂိုဏ္းခြဲကို ဒီေန႔တည္ေထာင္လိုက္ တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အိႏၵိယ တိုက္ငယ္ထဲက မူဂ်ာဟစ္ဒင္ ေတြတစ္စုတည္း ၿဖစ္လာေအာင္ စုစည္းဖုိ႔ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ကတည္းက အားထုတ္မႈရဲ႕ အသီးအပြင့္ တစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္”ဟု အယ္လ္ဇ၀ါဟရီက ဗီဒီယုိဖုိင္တြင္ ေျပာဆုိထားသည္။

ျမန္မာအစုိးရဘက္မွ တုံ႔ျပန္မႈ

အဆုိပါ ဗီဒီယုိဖုိင္သတင္းမ်ား ျပန္႔ႏွံ႔သည့္ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္က နာရီပုိင္းအတြင္း သမၼတ႐ုံးၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးဦးေဇာ္ေဌး (မွဴးေဇာ္)က “အယ္လ္ခုိင္ဒါဂ်ီဟတ္ စုိးရိမ္စရာမရွိေသး” ဟု ၎၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာ တြင္ေရးသားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာအစုိးရအေနႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၏ပစ္မွတ္ျဖစ္လာႏိုင္သည္ကို လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ အနည္းငယ္က ႀကဳိတင္သိရွိသည္ဟု ၎ကဆုိသည္။“ျပင္ဆင္မႈေတြကို တပ္မေတာ္နဲ႔ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕အ စည္းေတြအားလုံး အေလးထားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ အယ္လ္ခိုင္ဒါ ကြန္ရက္ပ်ံ႕ႏွံ႔စီးဆင္း လည္ပတ္မႈေတြ ကိုေလ့လာၿပီး ၀င္ေရာက္လာႏိုင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြကို ႀကဳိတင္သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္”ဟု ဦး ေဇာ္ေဌးက ဆုိသည္။
ထုိ႔ျပင္ အယ္လ္ခုိင္ဒါသတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္းၿမိဳင္က “ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ လံုၿခံဳေရး အျပည့္အ၀ ယူထားပါတယ္။ ျပည္သူလူထု စိုးရိမ္ မႈကင္းေအာင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကတစ္ဆင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးမယ့္ အစီအစဥ္လည္း ရွိပါတယ္။ လံုၿခံဳေရး တာ၀န္ရွိသူေတြက အေသးစိတ္ထုတ္ျပန္ပါလိမ့္မယ္”ဟု မဇၩိမကို ေျပာသည္။

အယ္လ္ခုိင္ဒါႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျခားအျမင္မ်ား

အစၥလာမ္သာသနာေရးေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္ ဦးလွ၀င္းက “ဒါမ်ဳိးကို လက္ခံလို႔မရဘူးေလ။ သတင္းရရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစၥလာမ္ေကာင္စီ အေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးပဲြ လုပ္ၿပီး ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္တဲ့အေၾကာင္း ထုတ္ၿပန္ ရမွာေပါ့”ဟု မဇၩိမကို ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က “နယ္စပ္လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ပင္လယ္ျပင္လံုၿခံဳေရးကို အ ေလးအနက္ထား ကာကြယ္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ ဆက္သြယ္ေနတဲ့ ကုန္စည္ စခန္း ေတြကိုေတာင္ ပိတ္သင့္ရင္ ပိတ္တာမ်ဳိး ၿဖစ္သင့္တယ္။ ရခိုင္နယ္စပ္မွာ တိုက္ခိုက္မႈေတြျဖစ္တဲ့ RSO အဖြဲ႕နဲ႔ ဆက္စပ္မႈ မရွိဘူးလို႔ မေျပာႏိုင္ဘူးေလ”ဟု ဆိုသည္။

ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ိုးမိုင္တိုင္ ၅၀၊ ၅၂ အနီးတြင္ ေမလအတြင္းက အမည္မသိလက္နက္ကိုင္အ ဖြဲ႕တစ္ခုႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔အၾကား ပစ္ခတ္မႈ သံုးႀကိမ္ၿဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမွ တပ္သားခုနစ္ ဦးက်ဆံုးခဲ့သည္။ ထိုျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရဘက္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ေသာင္းက်န္းသူတပ္ဖြဲ႕ (RSO)ဟု စြပ္စြဲထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ကင္းလွည့္ ေရယာဥ္မ်ားျဖင့္ ၾကပ္မတ္လ်က္ ရွိသည္ ဟု ျပည္နယ္အစိုးရက ေျပာၾကားထားသည္။ရခိုင္ျပည္နယ္ နယ္ စပ္လံုၿခံဳေရး မက်ဳိးေပါက္ေစရန္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလတပ္ဌာနခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္း တစ္ေလွ်ာက္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအစီအမံမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားသည္ဟု ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒု-၀န္ႀကီး ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ဇူလိုင္လအတြင္းက ေျပာၾကားထားသည္။

အယ္ခုိင္ဒါအေၾကာင္း အက်ဥ္း

အယ္လ္ခုိင္ဒါအဖြဲ႔သည္ ဆြန္နီစစ္ေသြးႂကြမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔အဓိက အသုံးျပဳသည့္ တုိက္ခုိက္နည္းမ်ားမွာ အေသခံ ဗုံးခြဲျခင္းျပဳလုပ္ေလ့ ရွိသည္။ အယ္လ္ခုိင္ဒါ အဖြဲ႔၏ နာမည္ႀကီး တုိက္ခုိက္မႈမ်ားမွာ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ ဘာ ၁၁ ရက္က အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးဗဟုိဌာန (WTC) ကုိ ေလယာဥ္ျပန္ေပး ဆြဲကာတုိက္ခုိက္ခဲ့ျခင္းၿဖစ္ၿပီး ၁၉၉၈ အေမရိကန္ သံ႐ုံးဗုံးခြဲျခင္းႏွင့္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ အင္ဒုိနီးရွားႏိုင္ငံဘာလီ ၿမိဳ႕ ဗုံးေဖာက္ခြဲမႈတုိ႔ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ သတင္းဌာနမ်ားျဖစ္သည့္ CNN ႏွင့္ နယူးေယာက္တုိင္း(မ္) သတင္းဌာနမ်ား၏ ေရးသားခ်က္ မ်ားအရ အယ္လ္ခုိင္းဒါ၏ ယခုဗီဒီယိုဖုိင္အ တြင္း ေျပာဆုိခ်က္သည္ ့၏ အင္အားတုိးပြားလာမႈကို တုိက္ ဖ်က္ႏုိင္ေရးအတြက္ အင္အားသစ္မ်ား၊ ေနာက္လုိက္အသစ္မ်ား စုေဆာင္းရန္ ၀ါဒျဖန္႔ျခင္းဟု ဆုိသည္။

Mizzima

ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေနခ်ိန္တြင္ OIC ေရာက္လာျခင္းကို ရခိုင္အမ်ိဳးသားေရး အင္အားစုမ်ား ေဝဖန္

Posted by Unknown Friday, September 05, 2014, under | No commentsOIC အဖြဲ႕ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ေရာက္ရွိလာစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ရခိုင္လူငယ္မ်ားအဖြဲ႕) 


ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူမ်ား ႏွင့္ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာသူ မ်ားကြဲျပားေစရန္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ဥပေဒျဖင့္ စိစစ္ေနသည့္ကာလ တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္သို႔ OIC လာ ေရာက္ျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ လကၡဏာမဟုတ္ေၾကာင္း အစၥ လာမ္မစ္ႏုိင္ငံမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (OIC)အထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ရာတြင္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားေရးအင္အားစုမ်ားက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

OIC ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မေလးရွား ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္းရွိတ္ ဟာမစ္အာလ္ဘာဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ရခုိင္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စက္တင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံုခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္ စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးက ပဋိပကၡ အလြန္ကာလတြင္ ေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္ UN, INGO, OIC အပါ အဝင္ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ သံသ ယစိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ဆံုပြဲတက္ေရာက္ ခဲ့သူမ်ားက ေျပာသည္။

‘‘ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ၊ တရား မဝင္ခိုးဝင္လာသူ ကြဲျပားေအာင္ စိစစ္ေနတဲ့ အခုလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ OIC လာတာ ေကာင္းတဲ့လကၡ ဏာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လက္ မခံႏုိင္ဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္က ေျပာ ခဲ့ပါတယ္’’ ဟု ေတြ႕ဆံုပြဲတက္ ေရာက္ခဲ့ေသာ စစ္ေတြၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးသန္းထြန္းက ေျပာ သည္။

OIC အထူးကိုယ္စားလွယ္ ကလည္း သတင္းမွားမ်ားကို မယံု ၾကည္၍ လာေရာက္ေလ့လာျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတစ္ ႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္မရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း OIC ႐ံုးခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္ထားမႈမရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ သည္။

လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္ အစိုးရ၏ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာသတင္းဌာနမ်ားက ထုတ္ျပန္မႈမ်ားသည္ ျဖစ္ရပ္မွန္ ႏွင့္ ကြဲလြဲေနၿပီး အျပဳသေဘာ မေဆာင္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ဥပေဒခ်ဳပ္က OIC အဖြဲ႕သို႔ေျပာ ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အစၥလာမ္မစ္ ႏုိင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (OIC)ကို ၁၉၆၉ ခုႏွစ္က တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံ ၅၇ ႏုိင္ငံပါဝင္သည္။

ယမန္ႏွစ္ကလည္း OIC ႐ံုးခြဲ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လာေရာက္ဖြင့္ လွစ္မည္ဆုိသည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

အျမန္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ မိုင္တိုင္ ၁၄ ခု ထုတ္ျပန္

Posted by Unknown Friday, September 05, 2014, under | No comments


အျမန္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ သတိထားေမာင္းႏွင္ရမည့္ အႏၲ ရာယ္ရွိေသာ မိုင္တိုင္ ၁၄ ခုကို ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အျမန္ လမ္းရဲတပ္ဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ ျပန္သည္။

မိုင္တိုင္ ၃၆၆ ခုရွိသည့္ အ ျမန္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ လမ္းမ်က္ ႏွာျပင္မညီညာျခင္းႏွင့္ မိုးရြာလွ်င္ ေရ၀ပ္သည့္ မိုင္တိုင္ ၁၄ ခုကို စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္း မိုင္တိုင္ ၁၄ ခုမွာ ရန္ကုန္-မႏၲေလး လမ္းပိုင္းႏွင့္ မႏၲေလး-ရန္ကုန္ လမ္းပိုင္းအသြားအျပန္ ႏွစ္ဖက္ စလံုးတြင္ရွိေနၿပီး မိုးသည္းထန္စြာ ရြာပါက ေရ၀ပ္ၿပီး ယာဥ္မေတာ္ တဆမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေလ့ရွိသည့္ ေနရာမ်ားကို ေရြး၍ သတိေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အျမန္လမ္းရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲမွဴးႀကီး ေန၀င္းက ေျပာသည္။

‘‘အျမန္လမ္း အသံုးျပဳတဲ့ ကားအားလံုး ဒီေနရာေတြမွာ သတိထားဖို႔လိုတဲ့အတြက္ သတိေပး တာပါ။ အထူးသျဖင့္ မိုးရြာေနတဲ့ အခ်ိန္ေတြ အႏၲရာယ္ရွိလို႔ သတင္းထုတ္လိုက္တာပါ’’ဟု ရဲမွဴးႀကီး ေန၀င္းက ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ မိုင္တိုင္ေနရာမ်ား သတင္းထုတ္ ျပန္ျခင္းမွာ အျမန္လမ္းစတင္ဖြင့္ ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ပထမဆံုးအ ႀကိမ္ျဖစ္ေၾကာင္း အျမန္လမ္းအင္ ဂ်င္နီယာဌာန လက္ေထာက္အင္ ဂ်င္နီယာတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အႏၲရာယ္ရွိေသာေၾကာင့္ သတိထားေမာင္းႏွင္ရမည့္ မိုင္ တိုင္မ်ားမွာ ရန္ကုန္-မႏၲေလး လမ္းပိုင္းတြင္ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕ နယ္ရွိ မိုင္တိုင္ ၈၄၊ ၈၉၊ ၁၀၀ ႏွင့္ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ရွိ မိုင္္တိုင္ ၁၁၅၊ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မိုင္တိုင္ ၁၆၄ တို႔ ျဖစ္သည္။ မႏၲေလး-ရန္ကုန္လမ္း ပိုင္းတြင္ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ မိုင္ တိုင္ ၂ ႏွင့္ ၈ အနီး၊ ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ မိုင္တိုင္ ၂၇၊ ၃၃၊ ၄၂၊ ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ရွိ မိုင္တိုင္ ၄၉ ႏွင့္ ၅၂၊ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မိုင္တိုင္ ၁၇၅၊ ဒကၡိဏ သီရိၿမိဳ႕နယ္ရွိ မိုင္တိုင္ ၂၀၁ ေနရာ မ်ားကို သတိေပးထားသည္။

ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္ လမ္းသည္ ၃၆၆ မိုင္ ၃ ဖာလံုရွည္ လ်ားၿပီး အျမန္လမ္းေပၚတြင္ ေန႔စဥ္သြားလာေနသည့္ ခရီးသည္တင္ကားႏွင့္ အိမ္စီးကား အစီးေရ၁၂,၀၀၀ ခန္႔ရွိေနေၾကာင္း အျမန္ လမ္း အင္ဂ်င္နီယာဌာန၏ စစ္ တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

စတင္အသံုးျပဳသည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ ယခုႏွစ္အထိ ကားမေတာ္ တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ ခရီးသည္ေသ ဆံုးမႈ ေလးရာေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ သည့္ အျမန္လမ္းကို ႏိုင္ငံတကာ တြင္ အသံုးျပဳေနသည့္ အျမန္ လမ္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း ခရီး သည္ႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား က သံုးသပ္မႈမ်ားရွိေနသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လဆန္းပိုင္းကလည္း မိုးသည္းထန္စြာရြာခဲ့ေသာေၾကာင့္ အျမန္လမ္းေနရာအခ်ဳိ႕ ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ကာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္