Friday, October 12, 2012

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ဆုကို ဥေရာပသမဂၢ (EU) ကရရွိ

Posted by drmyochit Friday, October 12, 2012, under | No comments

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ဆုကို ဥေရာပ သမဂၢ ႏိုင္ငံမ်ား(EU) ကရရွိ သြားျပီျဖစ္သည္။ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔အတြက္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ေက်ာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း မ်ားအတြက္ ခ်ီးျမွင့္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုကို ၁၉၀၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ရာ ပထမ ဆုံး ရရွိသူမွာ ဟင္နရီဒူး နန္႔ျဖစ္သည္။

၁၉၀၆ ခုႏွစ္အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုကို အေမရိကန္သမၼတ သီအိုဒို ရုစဗဲ့က ရရွိခဲ့ျပီး၊ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္ တြင္မူ အေမရိကန္သမၼတ ေသာမတ္စ္ ၀ုဒ္ရိုး ၀ီလဆင္ကရရွိခဲ့ျပန္ကာ၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္မူ အေမရိကန္ သမၼတ ဘားရက္ အိုဘားမားက ရရွိခဲ့သည္။

အုိအုိင္စီေခၚသြင္းတဲ့ျမန္မာအစုိးရ မေလးကုလားေတြ၏အလိမ္ခံရ

Posted by drmyochit Friday, October 12, 2012, under | No comments
မေလးရွား အဖြဲ႕မွ ယခု အပတ္အတြင္း ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမ်ားသုိ႔ ေပးေသာ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား ထည့္သည့္ ပုံးတြင္ ေသြးထုိး လႈံႈ႕ေဆာ္ ထားသည္ ဓါတ္ပုံမ်ား ပါ၀င္ေနေၾကာင္းကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထုိသုိ႔ ပါ၀င္ျခင္းမ်ားကုိ ပုံး၏ အျပင္ ဘက္အား ေရျဖင့္ စုိေအာင္ ျပဳလုပ္ၿပီး ျခစ္ၾကည့္ရာ ဘဂၤလီမ်ားအား ရုိဟင္ ဂ်ာဟု ေရးသား ထားေၾကာင္းႏွင့္ ဘဂၤလီမ်ား ၏ ငုိယုိ ေနပုံမ်ားကုိ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထား ေၾကာင္း လည္း ေတြ႕ ရွိရ ပါသည္။ ျမန္မာ အစုိးရႏွင့္ သေဘာတူ လာေရာက္ ပူးေပါင္း ေပးအပ္ေသာ ေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ား တြင္ထုိသုိ႔ မရုိးမသား ေသာနည္းမ်ားကုိအသုံးျပဳျခင္းသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ျမန္ မာ ႏုိင္ငံ အစုိးရ အဖြဲ႕အား အၾကီးမားဆုံး ေစာ္ကားမႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရႈျမင္ မိပါ သည္။ ထုိ႔အျပင္ ရခုိင္ႏွင့္ ကုလားမ်ား ထပ္မံ ပဋိ ပကၡ ျဖစ္ေအာင္ ေသြးထုိး လႈပ္ေဆာ္ ေပးျခင္း တစ္မ်ိဳး ဟုလည္း သုံးသပ္ မိပါသည္။ မေလးရွား အဖြဲ႕မွ ရုိးသားသည္ ဟုဆုိလ်င္ ထုိသုိ႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း မရုိးသား သည့္အတြက္ အျပင္ ဘက္တြင္ အျမင္ေကာင္း ေအာင္လုပ္ကာ အတြင္း ဘက္တြင္ လႈံ႕ေဆာ္ထား သည္မ်ားကုိ ေတြ႕ရွိရ ပါသည္။ ရခုိင္ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလီ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမ်ားသုိ႔ ေအာက္ တုိဘာလ ၉ ႏွင့္ ၁၀ တုိ႔တြင္ သြားေရာက္ ေပးခဲ့ေသာ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္း ထည့္သည့္ ပုံးမ်ားအား ေရျဖင့္ ဆြတ္ကာ တုိက္ၾကည့္ လုိက္ပါ။ ေအာက္ဘက္တြင္ ဘဂၤလီမမ်ား ငုိယုိေနသည့္ ပုံကုိ ေတြ႕ရွိ ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတြက္ ရခုိ္င္ တစ္မ်ိဳး သားလုံး ကုိယ္စား မေလးရွား မွလာေရာက္ ခဲ့သည့္ Humanitarian Mission အဖြဲ႕အား လုံး၀ မေထာက္ခံ သည့္ အျပင္ရခုိင္ ျပည္နယ္သုိ႔ လုံး၀ျပန္ မလာရန္ အႀကီး အက်ယ္ ကန္႕ကြက္ ပါသည္။ရခုိင္မ်ားကုိ လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ားသည့္ ထုိအဖြဲ႕အား မည္သည့္ နည္းႏွင့္မွ် အ၀င္ အခံႏုိင္ ေတာ့ေၾကာင္း အသိ ေပးအပ္ ပါသည္။

ကမၻာ့ မိန္းကေလးမ်ားေန႔ ကုလ သတ္မွတ္

Posted by drmyochit Friday, October 12, 2012, under | No comments


ကေလး အ႐ြယ္ အိမ္ေထာင္ ျပဳမႈနဲ႔ အိမ္တြင္း အၾကမ္း ဖက္မႈ ဆက္စပ္ တယ္လို႔ ကုလ ေျပာကမၻာ့ ကုလ သမ ဂၢက ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ကို ပထမဆုံး ကမၻာ့ မိန္းကေလးမ်ား ေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ ပါတယ္။ မိန္းကေလးေတြ အသက္ မျပည့္ေသးခင္ အိမ္ေထာင္ျပဳမႈေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အေပၚ သက္ေရာက္ မႈကို ဒီႏွစ္ အဓိက အာ႐ုံ စူးစိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္အာရွ ေဒသနဲ႔ အာဖရိက ဆာဟာရ တိုက္ငယ္ ေဒသတို႔မွာ ရွိၾကတဲ့ မိန္းကေလး ထက္ဝက္ နီးပါးေလာက္ဟာ သူတို႔ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ မျပည့္ခင္ အိမ္ေထာင္ျပဳ ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္မျပည့္ေသးတဲ့ ကေလးေတြ အိမ္ေထာင္ျပဳတာဟာ မိန္းကေလးငယ္ေတြရဲ႕ အေျခခံ လူ႕ အခြင့္ အေရးကို ခ်ိဳးေဖာက္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ ကုလ သမဂၢက ေျပာပါ တယ္။

စာေပဆိုင္ရာ ႏိုဘဲလ္ဆုကို တ႐ုတ္စာေရး ဆရာ ရရွိ

Posted by drmyochit Friday, October 12, 2012, under | No comments
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဆုံး စာေပဆိုင္ရာ ႏိုဘဲလ္ဆုရွင္ စာေရးဆရာ မိုယန္း အခုႏွစ္ အတြက္ စာေပဆိုင္ရာ ႏိုဘဲလ္ဆုကို တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံက စာေရး ဆရာမိုယန္ Mo Yan ရရွိသြားပါတယ္။
ဒါဟာ တ႐ုတ္ ျပည္မႀကီးက စာေရးဆရာ တစ္ေယာက္ကို ဆြီဒင္ ႏိုင္ငံ ႏိုဘဲလ္ ဆု ခ်ီးျမႇင့္ေရး ေကာက္မီတီက ပထမဆုံး အႀကိမ္ ဆုခ်ီးျမႇင့္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ပန္ေတြ အလုံးအရင္းနဲ႔ ဝင္ဖို႔ျပင္

Posted by drmyochit Friday, October 12, 2012, under | No comments
ျမန္မာျပည္ကို လာမယ္႕ႏွစ္မွာ ဂ်ပန္ အစိုးရ အေနနဲ႕ အင္မတန္ ခ်ိဳသာတဲ့ အတိုးႏႈန္းနဲ႕ ေခ်းေငြေတြ ျပန္ထုတ္ ေခ်းႏိုင္ဖို႕ အစီအစဥ္ေတြ စလုပ္ေနျပီလို႕ ဂ်ပန္ ဘ႑ာေရး ဝန္ၾကီး ကိုရိကီဂ်ိဳဂ်ိမက ဒီေန႕ တိုက်ိဳမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ျမန္မာ့ အေႂကြး ျပန္ဆပ္ေရး ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးေအဂ်င္စီမ်ား အစည္းအေဝးမွာ ေၾကညာ လိုက္ပါတယ္။
အိုင္အမ္အက္ဖ္၊ ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရွဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဘဏ္နဲ႕ ဂ်ီ ၇ လို႕ေခၚတဲ့ ဖြံ႕ျဖိဳးျပီး ႏိုင္ငံၾကီးေတြရဲ့ အရာ ရွိေတြ တက္ေရာက္တဲ့ ဒီအစည္းအေဝးမွာ ဂ်ပန္ ဘ႑ာေရး ဝန္ၾကီးက ဘယ္အတိုင္းအတာေလာက္ ထုတ္ေခ်းမယ္လို႕ မေျပာေပမယ္႕ ျမန္မာျပည္က လွ်ပ္စစ္မီးနဲ႕ လမ္းတံတားေတြ ျပန္ျပဳျပင္ေရး၊ ေက်း လက္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး၊ ဆိပ္ကမ္းေတြ ေခတ္မီေစေရးေတြအတြက္ ကူညီမယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။

အေမရိကန္ ဒု-ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ျမန္မာျပည္ သြားမည္

Posted by drmyochit Friday, October 12, 2012, under | No commentsအေမရိကန္ ဒုတိယ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး  William Burns ဟာ ေအာက္တုိ ဘာလ  ၁၇ ရက္လာမယ့္ ဗုဒၶဟူး ေန႔မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို သြားေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ မစၥတာ ဘန္း(စ) ဟာ ေနျပည္ေတာ္မွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔  အစိုးရ တာ၀န္ရွိ သူေတြ ကိုေရာ  ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုပါေတြ႔ ဆံုဖို႔ ရွိတယ္လို႔ ၾကာသပေတးေန႔  အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန သတင္းစာ ရွင္းလင္း ပြဲမွာ  ႏုိင္ငံျခားေရး ဌာန ေျပာခြင့္ရ Victoria Nuland ကေျပာပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ား တရား႐ုံး ၁၀ ခုတြင္ အမႈဖြင့္ခံထားရ

Posted by drmyochit Friday, October 12, 2012, under | No commentsျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ခ်ီတက္ လမ္းေလွ်ာက္ ပြဲအား ဦးေဆာင္ခဲ့သူ ေလးဦးကို ရန္ကုန္တုိင္း အတြင္းရွိ ၁ဝ ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံး မ်ားက တရားစြဲဆုိ ျခင္းသည္ သမၼတ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ မကုိက္ ညီေၾကာင္း တရားစြဲဆိုျခင္းခံထားရသူ ကုိမုိဃ္းေသြး က ေျပာသည္။

ဖားကန္႔တြင္ တစ္ရက္တည္း တိုက္ပြဲ(၅)ၾကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ႔

Posted by drmyochit Friday, October 12, 2012, under | No commentsကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႕ျမိဳ႕ ေနရာ(၅)ခု၌ အစိုးရ တပ္ႏွင့္ ေကအိုင္ေအ တပ္ရင္း (၆) လက္ေအာက္ရွိ တပ္မဟာ (၂)တို႔ အၾကား တုိက္ပြဲ (၅)ၾကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ သည္ဟု ေကအိုင္အို ဒု-ႏိုင္ငံျခားေရး တာ၀န္ခံ ဂ်ိမ္း လြန္ ေဒါင္းထံက သိရွိရသည္။

“(၉)ရက္ေန႕က ဖားကန္႕မွာတုိက္ပြဲကအမ်ားႀကီး ျဖစ္တယ္။ ဖားကန္႕လမ္းက ပေဇာက္ေကြ႕၊ နန္႔တိန္ေခ်ာင္း ေဒသ ေခ်ာင္းဖ်ား မြန္ဂါရြာေဟာင္းနား၊ လယ္ျပင္နဲ႕လံုးခင္းၾကား၊ ေနာက္ရံု ေတာင္နဲ႕ ေက်ာက္ စိမ္း ေမာ္တို႕မွာ ျဖစ္ခဲ့တယ္ ဆိုၿပီး ေကအိုင္အိုက report တင္တယ္”ဟု ဂ်ိမ္းလြန္ ေဒါင္းက ေျပာ သည္။

KIA စစ္သားမ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားတဲ့ အကုိအတြက္ အေရးယူးေပးဖုိ႔ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ထံသုိ႔ တုိင္စာ

Posted by drmyochit Friday, October 12, 2012, under | No comments


ေသဆုံးသြားတဲ့ ကၽြန္မအကုိအတြက္ အျဖစ္မွန္ ေပၚေပါက္ ေစျခင္ သည့္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ ကၽြန္မသည္ သမၼထံ တင္ျပ ထားေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ တစ္စုံ တစ္ေရာ ေျပာဆုိ ရာျခင္းမရွိေသးပါသျဖင့္ ေရႊျမန္မာ မီဒီယာ အေနျဖင့္ တစ္ဆင့္ျပန္ၾကား ေပးေစ လုိပါ တယ္ရွင္ ...ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေနမႈ

Posted by drmyochit Friday, October 12, 2012, under | No comments
ဓါတ္ပံု-JINGPAW KASA 

KIA တပ္မဟာ(၅) မွ ဗိုလ္မွဴး ေခါင္လြန္းမွ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး KIA တပ္သား (၂၀) ဦးခန္႔သည္ ေအာက္တို ဘာ (၉) ရက္ေန႔ လည္ပိုင္းတြင္ ျမစ္ဆံု အေရွ႔ဘက္ ေမချမစ္ကမ္းေဘးရွိ သဲ၀ိုင္ အနီးတစ္၀ိုက္ရွိ ေတာင္ယာ လုပ္ကိုင္ေန သူမ်ားႏွင့္ ေရႊက်င္ေနသူမ်ားမွ စုစုေပါင္း(၂၁) ဦး အား လူသစ္ အျဖစ္ ဖမ္းဆီး သြားၿပီး ထိုဖမ္း ဆီးသြားသူမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး (၅) ဦးပါ ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

နိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိ္န္ ကိုးရီးယားသမၼတနိုင္ငံ ဘူဆန္ၿမိဳ႕ရွိ STX သေဘၤာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းကို သြားေရာက္ေလ႕လာ

Posted by drmyochit Friday, October 12, 2012, under | No comments


From :သမၼတရံုး
ေနၿပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၁
ကိုးရီးယား သမၼတနိုင္ငံ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕တြင္ ေရာက္ရွိ ေနေသာ ၿပည္ေထာင္စု သမၼတ ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ န္ိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိ္န္းစိ္န္သည္ ေအာက္တိုဘာ(၁၀)ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဘူဆန္ၿမိဳ႕ရွိ STX သေဘၤာ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းကို သြားေရာက္ ေလ႕လာသည္။

ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ( ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ ၁ဝ /၂ဝ၁၂ )

Posted by drmyochit Friday, October 12, 2012, under | No comments


ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အင္အားစု ပါတီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျဖတ္သန္း ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရး အေနအထား အရပ္ရပ္၊ ျဖစ္ရပ္ အေထြေထြႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း အၾကား ႏိုင္ငံေရး ယုံၾကည္မႈ မရရွိ ႏိုင္ခဲ့ သည့္ ျဖစ္ရပ္ အဝဝ တုိ႔ကို သင္ခန္းစာ ယူ၍ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အၿပီးတုိင္ ရရွိေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ကို ေအာက္ပါ အတုိင္း ထုတ္ျပန္လုိက္သည္- 

အိပ္မရဘူး ေအာ္မေနနဲ႔ ဒီpostေလးဖတ္ျပီးလုပ္ၾကည့္ဦး။အားအင္တိုးျပီး တက္ၾကြလာမယ္ သူငယ္ခ်င္းေရ

Posted by drmyochit Friday, October 12, 2012, under | No comments


From : ေဒါက္တာခင္မိုးမိုး

လူဦးေရ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အိပ္ေရး မဝတာေၾကာင့္ ေန႔ခင္း ပိုင္းမွာ အိပ္ငိုက္ေန တာကို ႐ုန္းကန္ ေနရ တယ္လို႔ National Sleep Foundation မွာ ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။ ေအာက္ပါတို႔ဟာ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္ေစႏိုင္ၿပီး စြမ္းအင္ ျပည့္ဝစြာနဲ႔ ႏိုးထ လာႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းပါလို႔ သိပၸံနည္းက် ေနာက္ဆံုး ျပဳလုပ္ တဲ့ ေလ့ လာမႈအရ ေတြ႕ရွိ ထားပါတယ္။

ဒုိဟာ- ရန္ကုန္ ခရီးစဥ္ကုိ ေအာက္တုိဘာ ၂၈ ရက္မွ စတင္ကာ ေန႔စဥ္ ေျပးဆြဲေပးမည္

Posted by drmyochit Friday, October 12, 2012, under | No comments


ဒုိဟာ- ရန္ကုန္ ခရီးစဥ္ကုိ ေအာက္တုိဘာ ၂၈ ရက္မွ စတင္ကာ ေန႔စဥ္ ေျပးဆြဲေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကာ တာ ေလေၾကာင္းလုိင္းမွ သိရသည္။ ယင္းေလေၾကာင္း လုိင္းသည္ အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ ကြာလာလမ္ပူ၊ ဘာဂီ၊ ဟုိခ်ီမင္း၊ ဂ်ကာတာ၊ ဗန္ေကာက္၊ ဟႏိြဳင္း၊ စင္ကာပူ၊ မနီလာႏွင့္ ဖူးခက္ ေလဆိပ္ မ်ားကုိ ဆင္းသက္လ်က္ ရွိရာ ရန္ကုန္ ေလဆိပ္သည္ ဒသမေျမာက္ ဆင္းသက္သည့္ ေလဆိပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ကာတာ ေလေၾကာင္း လုိင္းသည္ ဒုိဟာ- ရန္ကုန္ ခရီးစဥ္ အတြက္ Business Class(၁ဝ၂)ခံု ပါဝင္သည့္ Airbus A 319 ေလယာဥ္ျဖင့္ ပ်ံသန္း ေျပးဆဲြေပးမည္ ျဖစ္သည္။
ကာတာ ေလေၾကာင္းလုိင္းကုိ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္က ေဒသ တြင္း ေလေၾကာင္းလုိင္း တစ္ခုအျဖစ္ စတင္ပ်ံသန္း ေျပးဆြဲခဲ့ၿပီး ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ႏုိင္ငံတကာ ေလေၾကာင္း လုိင္း အျဖစ္ ပ်ံသန္း ေျပးဆြဲခဲ့ေသာ ေလေၾကာင္းလုိင္း တစ္လုိင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္- ဒုိဟာ ခရီးစဥ္မွ ဥေရာပ၊ အေရွ႕ အလယ္ပုိင္း ေဒသ၊ အာဖရိကႏွင့္ အေမရိက တုိက္မ်ားသုိ႔ပါ ခ်ိတ္ဆက္ ေျပးဆြဲရန္ အစီအစဥ္ ရွိေၾကာင္း လည္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲတြင္ ညမထြက္ရအမိန့္ ရုတ္သိမ္းျပီ

Posted by drmyochit Friday, October 12, 2012, under | No commentsရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲ တြင္ျပည္ နယ္အစိုးရ ခြင့္ျပဳမိန့္ျဖင့္ ညမထြက္ရ အမိန့္ ပုဒ္မ ၁၄၄ ကို ေအာက္ တိုဘာ ၁၀ ရက္မွ စတင္ ရုတ္သိမ္း လိုက္ေၾကာင္း သံတြဲ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ကေျပာ သည္။

ျပည္နယ္ အစိုးရ မွပုဒ္မ ၁၄၄ကို ရုတ္သိမ္း လိုက္ရျခင္းမွာသံတြဲျမိဳ့သည္ လက္ရွိ တြင္ျပႆနာ မျဖစ္ ပြားျခင္းႏွင့္ ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားမွ စုေပါင္းေတာင္း ဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ က်န္ျမိဳ့ နယ္မ်ား တြင္ပုဒ္မ ၁၄၄ထုတ္ျပန္ ထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒုတိယပိုင္း သြင္းဂိုးမ်ားျဖင့္ ကေမာၻဒီးယားကို အႏိုင္ရခဲ့သည့္ ျမန္မာအသင္း

Posted by drmyochit Friday, October 12, 2012, under | No comments


From : soccer myanmar

ျမန္မာ အသင္းသည္ ယခုပြဲတြင္ ကစားသမား အခ်ိဳ႕ကို ေျပာင္းလဲ ပြဲထုတ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ျမန္မာ အသင္းတြင္ တိုက္စစ္မွဴး ဟူ၍ ေကာင္းစည္သူ တစ္ဦးတည္းသာ ရွိရာ ယခုပြဲတြင္ ေကာင္းစည္သူကို အနားေပး ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ အသင္း၏ ပြဲထြက္ လူစာရင္းတြင္ တိုက္စစ္မွဴး တစ္ဦးမွ် ပါ၀င္ျခင္း မရွိခဲ့ဘဲ ၾကည္လင္း က တိုက္စစ္မွဴး အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့ သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ခံစစ္ ဘယ္အစြန္ ကစားသမား သိန္းသန္း၀င္းကို ကြင္းလယ္ ဘယ္ေတာင္ ပံတြင္ ေနရာေပးခဲ့ၿပီး ရန္ေအာင္ေက်ာ္၊ ခင္ေမာင္လြင္၊ ေက်ာ္ေဇယ်ာ၀င္း တို႔ျဖင့္ ကြင္းလယ္ကုိ စုဖြဲ႔ခဲ့ကာ ေဒးဗစ္ထန္ကို ညာျခမ္းတြင္ ပံုမွန္္အတိုင္း ပြဲထြက္ေစခဲ့သည္။ ခံစစ္ ဘယ္အ စြန္တြင္ ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္ကို အသံုးျပဳခဲ့သည္မွ လြဲ၍ ရန္ေအာင္၀င္း၊ ေအာင္ဟိန္းေက်ာ္၊ ေဇာ္မင္းထြန္း တို႔ျဖင့္ အမာခံ ခံစစ္ အစု အဖြဲ႔ ကိုပင္ အသံုးျပဳ ခဲ့ကာ ဂိုးသမား အျဖစ္ သီဟစည္သ ူကိုပင္ အသံုးျပခဲ့သည္။

ပြဲစသည္ႏွင့္ ျမန္မာသည္ လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္ တိုက္စစ္ဆင္ခဲ့ၿပီး ဂိုးသြင္းယူ ႏိုင္ေရးအတြက္ အားထုတ္ခဲ့သည္။ ပြဲခ်ိန္(၃)မိနစ္မွာပင္ ျမန္မာတို႔ ျပစ္ဒဏ္ေဘာ ကန္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး ထိုျပစ္ ဒဏ္ေဘာကို ေက်ာ္ေဇယ်ာ၀င္း ကန္သြင္း ရာ ဂိုးဘားေပၚ ေက်ာ္သြား ခဲ့သည္။ ျမန္မာ အသင္းသည္ ပြဲအစပိုင္းတြင္ ေဒးဗစ္ထန္၏ ညာျခမ္းမွ အဓိက ထိုးေဖာက္ ခဲ့သည္။ ေဒးဗစ္ ထန္၏ ျဖတ္တင္ ေဘာမ်ားမွာ ေကာင္းမြန္ ခဲ့ေသာ္လည္း တိုက္စစ္ ကစား သမား မ်ား ျဖစ္သည့္ ၾကည္လင္းႏွင့္ ေက်ာ္ေဇယ်ာ ၀င္းတို႔ အသံုး မခ် ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ပြဲခ်ိန္(၁၇)မိနစ္တြင္ ေဒးဗစ္ထန္၏ ဧရိယာ အျပင္မွ အေျမာက္ေက်ာ္ ကန္ခ်က္မွ လွပေသာ္လည္း ဂိုးဘားကို ထိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ အသင္း အတြက္ အပိုင္ဂိုး တစ္ဂိုး နစ္နာခဲ့သည္။ ဆက္တုိက္ ဆိုသလိုပင္ ၾကည္လင္းႏွင့္ ေက်ာ္ေဇယ်ာ၀င္း အေပး အယူလုပ္ၿပီး ၾကည္လင္း ခင္းေပးရာမွ ေက်ာ္ေဇယ်ာ၀င္း လြတ္လြတ္ ကၽြတ္ကၽြတ္ ကန္ခြင့္ ရေသာ္လည္း အ့ံအား သင့္ဖြယ္ လြဲေခ်ာ္ ခဲ့သည္။ ပြဲခ်ိန္(၂၃)မိနစ္ခန္႔တြင္ ျမန္မာ အသင္း ေထာင့္ကန္ေဘာ (၃)ႀကိမ္ဆက္ ရရွိခဲ့ ေသာ္လည္း အခ်ည္း အႏွီး ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ထို႔အတူ ေက်ာ္ေဇယ်ာ၀င္း၏ ဧရိယာ အျပင္မွ ကန္ခ်က္ မွာလည္း လြဲေခ်ာ္ ခဲ့ျပန္သည္။ ျမန္မာ အသင္းသည္ ပထမပိုင္း တစ္ေလွ်ာက္လံုး တရစပ္ တိုက္စစ္ ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာ္လည္း အပိုင္ အခြင့္အေရး ဖန္တီး ႏိုင္မႈ နည္းပါး ခဲ့သည္။ ရရွိခဲ့သည့္ အခြင့္ အေရး မ်ားမွာလည္း အ့ံအား သင့္ဖြယ့္ လြဲေခ်ာ္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဂိုးရ ရွိေရး ရုန္းကန္ ေနခဲ့ ရျခင္း ျဖစ္သည္။

နိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္အား ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံသမၼတ မစၥတာအီေျမာင္ဘတ္က ဂုဏ္ျပဳညစာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံ

Posted by drmyochit Friday, October 12, 2012, under | No comments


From : သမၼတရံုး

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ 

ကိုရီးယား သမၼတနိုင္ငံ ဆိုးလ္ျမိဳ႕သို႕ ေရာက္ရိွေနသည့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား ကိုရီးယား သမၼတ နိုင္ငံ သမၼတ မစၥတာ အီေျမာင္ဘတ္ ကေအာက္ တိုဘာ (၉) ရက္ ေဒသ စံေတာ္ခိ်န္ ညေန (၆) နာရီခဲြ တြင္ ဆိုးလ္ျမိဳ႕ရိွ သမၼတ အိမ္ေတာ္၌ ဂုဏ္ျပဳ ညစာျဖင့္ တည္ခင္း ဧည့္ခံသည္။ 

၂၀၁၃-၁၄ ေဘာလုံးရာသီႀကဳိ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႕ ခ်ယ္လ္ဆီးအသင္း လာေရာက္ကစားမည္

Posted by drmyochit Friday, October 12, 2012, under | No comments


From : planet

အဂၤလန္ ပရီးမီး ယားလိဂ္ ကလပ္ အသင္း ခ်ယ္လ္ဆီးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ အေဖ်ာ္ ယမကာ ကုမၸ ဏီ International Beverage Trading Company (IBTC)ႏွင့္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းမႈ စာခ်ဳပ္ တစ္ရပ္ ခ်ဳပ္ဆို လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။ (၂)ႏွစ္ သက္တမ္းရွိ စပြန္ဆာ စာခ်ဳပ္အရ IBTCႏွင့္ ၎ထုတ္ လုပ္ေသာ Grand Royal ဝီစကီ တို႔သည္ ခ်ယ္လ္ဆီး၏ မိတ္ဖက္ စပြန္ဆာ အမွတ္တံ ဆိပ္မ်ား အျဖစ္ အက်ံဳး ဝင္လာ မည္ ျဖစ္သည္။

ဖားကန္႔ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းၾကၿပီ

Posted by drmyochit Friday, October 12, 2012, under | No commentsဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား အားလံုးကုိ ေအာက္တုိ ဘာလ(၁၀) ရက္ေန႔မွ စတင္ ပိတ္ လိုက္ၿပီ ၿဖစ္ေႀကာင္း ဖားကန္႔ ၿမိဳ႕နယ္ လူမႈ ကူညီေရး အသင္း မ်ားက သိရွိ ရသည္။

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ နယ္ရွိ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္ ရွိေသာ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္ မ်ားအား လံုးကို ၿပန္လႊတ္ လိုက္ၿပီ ၿဖစ္ေႀကာင္း၊ အ၀င္ လံုး၀ လက္မ ခံေတာ႔ေႀကာင္းႏွင္႔ ဖားကန္႔ႏွစ္ၿခင္း အသင္းေတာ္ တြင္သာ ဒုကၡ သည္မ်ား က်န္ရွိေတာ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

Eleven Media ရဲ႔ ေငြေနာက္လုိက္တဲ႔သတင္းမ်ားေဖာ္ျပမႈ႔ကုိျပည္သူတစ္ဦးမွ ရင္ဖြင့္

Posted by drmyochit Friday, October 12, 2012, under | No comments
Comment ေပးထားေသာ သတင္းအားျပန္လည္ဖ်က္ထားပုံEleven Media Group ဟာ ျပည္တြင္းမွာ နာမည္ရ မီဒီယာတစ္ခုပါ။ထုိ႔အတူ ရခုိင္ျပည္နယ္ သတင္းမ်ား နွင့္ပတ္ သက္ၿပီး လည္းအခ်ိန္နွင့္တေျပးညီျပည္သူေတြကုိသိနုိင္ေအာင္ တင္ျပေပးတဲ႔မီဒီယာ တစ္ခုဆုိ လည္းမမွား ပါဘူး။ဒါေပမယ့္ EMG ဟာ ယခင္ တပ္မေတာ္အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလကတည္းကပင္ မီဒီယာ ထူေထာင္ထားပီး ထုိစဥ္အခ်ိန္ကလည္း အားကစားမီဒီယာအျဖစ္လူသိမ်ားခဲ႔ပါတယ္။

ဖားကန္႔ေဒသမွ စြန္႔ခြာေက်ာင္းသား မူလတန္းအဆင့္ထိ ပါဝင္လာ

Posted by drmyochit Friday, October 12, 2012, under | No commentsဖားကန္႔ေဒသမွ ေက်ာင္းသားမ်ားစြန္႔ခြာမႈမွာ တျဖည္းျဖည္းမ်ားျပားလာၿပီး မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္း အ ဆင့္ပါ ပါဝင္ လာၿပီဟု ဖားကန္႔ေဒသပညာေရး စာရင္းမ်ား အရ သိရသည္။
စစ္ေရး ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္ ၂ဝ ရက္မွ ေအာက္ တိုဘာ ၁ဝ ရက္ေန႔အထိ တစ္လ ခြဲအတြင္း ဖားကန္႔ ေဒသမွ ေက်ာင္းေျပာင္း လက္မွတ္ရယူသူတို႔မွာ ၆ဝဝ   ေက်ာ္ရွိသြားခဲ့ေၾကာင္း၊စတင္ ျဖစ္ပြားစ တြင္အ ထက္တန္း အဆင့္ ေက်ာင္းသား ၁ဝဝ ေက်ာ္တို႔ေျပာင္း ေရႊ႕သြားၾကေသာ္လည္း စက္တင္ ဘာလဆန္း ပိုင္းမွ စကာ မူလ တန္း ႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္း သားမ်ားပါ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၾကသည္။ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္ တန္း အဆင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူစုစုေပါင္း ၄၁၄ ဦးရွိသြားၿပီဟု ပညာေရး စာရင္း တို႔အရ သိရသည္။ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရမွ ရရွိ ေသာ စာရင္းမ်ားအရ ေက်ာင္း ေျပာင္းလက္ မွတ္ရယူကာ ျမစ္ႀကီး နား၊ မိုးေကာင္းႏွင့္ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕မ်ား သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕တက္ေနၾကၿပီဟု သိရသည္။

KIA ဆြဲခ်က္ကေတာ့ ရွမ္းတင္မဟုတ္ဘူး ရခုိင္ပါ ဆြဲေနၿပီ

Posted by drmyochit Friday, October 12, 2012, under | No comments
စက္တင္ဘာ ၂၈ ဖါးကန္႔ KIA တပ္ရင္း ၆ ၏ အမွတ္စဥ္ (၁၀) အေျခခံစစ္တင္တန္းဆင္းပြဲ က်င္းပေနပုံ။ ဓါတ္ပုံ - KNG ကခ်င္သတင္းဌာန


KIA တပ္မဟာ(၅) ရင္း(၃)လက္ေအာက္ခံ ေကာင္ရာစခန္းမွဴးသည္ အင္အား(၁၅)ဦးသည္ ၀ရာယန္ရြာ အ နီး နမ့္ မလီေခ်ာင္း တစ္ဖက္ ကမ္းမွ ခ်မ္းရင္ ခူးကုမၸဏီ ငွက္ေပ်ာ္စုိက္ခင္းသုိ႔ ေအာက္တုိဘာလ(၆)ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း တြင္ ေရာက္လာၿပီး စုိက္ခင္းလုပ္သား ရခုိင္လူမ်ိဳး(၁၆)ဦး ရွမ္းလူမ်ိဳး(၁)ဦး စုစုေပါင္း (၁၇)ဦး တုိ႔ အား KIA တပ္သားသစ္အျဖစ္ လာေရာက္ဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

တုိင္းၿပည္ကုိ ေခ်ာက္ထဲက်ေအာင္လုပ္ေနတဲ့ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ကုလား ၿမေအးသမီး ေ၀ႏွင္းပြင့္သုန္

Posted by drmyochit Friday, October 12, 2012, under | No comments


From : သာေနာင္

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရးရာ ေဆြးေႏြးခန္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္ ပဋိပ ကၡေတြ ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းခံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အဂၤလန္ႏိုင္ငံ လန္ဒန္ၿမိဳ ႔အေျခစိုက္ Burma Campaign UK အဖြဲ႔က မေဝႏွင္းပြင့္သုန္ ကို VOA ဦးသန္းလြင္ထြန္းက ဆက္သြယ္ေမးျမန္း သံုးသပ္ေဆြးေႏြး ခ်က္မွ ကုလားဟာဂ်ီမ မေဝႏွင္းပြင့္သုန္ ၏ ေျဖၾကားခ်က္တြင္ ေဝႏွင္းပြင့္သုန္ မွ “က်မတို႔ ျမန္ မာႏိုင္ငံမွာ ေမြးလာတဲ့လူေတြၾကေတာ့ ဘယ္လိုေခၚမလဲ။ က်မတို႔ အခု ဆိုလို႔ရွိရင္ ကုလားဆိုတဲ့ဟာက ရိုဟင္ဂ်ာတင္မဟုတ္ပါဘူး။ က်မတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေမြးၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႀကီးလာတဲ့လူေတြကိုေတာင္မွ ကုလားလို႔ အေခၚခံထိတဲ့လူ ေတြ ရွိပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ ဘာသာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့။” ကုလားဟာဂ်ီမ ေဝႏွင္းပြင့္သုန္ ႏွင့္ ကုလား ျမေအး ခင္ဗ်ာ..ျမန္မာတိုင္းရင္းသား အားလံုးတို႔သည္ ေသာၾကာေန႔ ဗလီတက္ျပီး သတၱ၀ါတို႕ကိုလည္ပင္းလွီး ကုသိုလ္ ယူသည္ဟုယူဆေသာ မူဆလင္(သို႔) အစၥလမ္ဘာသာ ကိုးကြယ္သူအားလံုးကို ကုလားဟုသာ ေရွးယခင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကထဲက ေခၚဆိုခဲ့ျပီး ယခုလည္း ကုလား ဟုသာေခၚဆိုပါသည္၊ ရွီးယား-ဆြန္နီ-ဘဂၤလီ-ရိုဟင္၈်ာ မခြဲျခားခဲ့ဘဲ အားလံုးကို ကုလားဟုသာ ေခၚဆိုပါသည္၊ ေနာက္ေနာင္လည္းကုလားဟုသာ ေခၚေ၀ၚသြားမည္ သာျဖစ္ပါသည္၊ ကုလားဟုေခၚဆိုခံသူ မူဆလင္အားလံုးတို႔သည္ မည္သည္႔ ျမန္မာ တုိင္းရင္းသားတို႔ ႏွင့္မ်ွ ရုပ္အဆင္း ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ ဘာသာစကားမတူညီၾကပါ.. ကုလားဟာဂ်ီမ ေဝႏွင္းပြင့္သုန္ ႏွင့္ ၈၈-မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ကုလား ျမေအးတို႔သည္လည္း မည္သည္႔ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားတို႔၏ ရုပ္အဆင္း မတူပါ.ကုလား ရုပ္ႏွင့္ကုလားသာျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာေရးကိုအေျခခံေသာ မုန္းတီးမႈဆိုလ်ွင္လည္း မွန္ကန္ပါသည္၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား-ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသားမ်ား သည္ အစၥလမ္ဘာသာကို လိုလားမႈမရွိပါ.. ေနာက္တဖန္ ကုလားဟာဂ်ီမ ေဝႏွင္းပြင့္သုန္မွ ရခိုင္-မူဆလင္ ကုလားရိုဟင္ဂ်ာအ ေရးအခင္းတြင္ “ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားသင့္သည္၊ တူညီတဲ့ေနရာက ေန စၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုမ်ဳိး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနသြားသင့္သလဲ” ဟုေျပာဆိုသြားပါသည္၊ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည္႔ ကိစၥ တရပ္ျဖစ္ပါသည္၊ အၾကမ္းဖက္သမား မူဆလင္ကုလား မ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျပီး အတူ ယွဥ္တြဲေန ထိုင္ရန္ လံုး၀မျဖစ္ႏိုင္ပါ၊ ရိုဟင္ဂ်ာႏိုင္ငံ ေတာင္းေတာင္း-မူဆလင္ႏိုင္ငံေတာင္းေတာင္း လံုး၀လက္ခံ ႏုိင္စ ရာမရွိပါ၊ မိမိ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ယခု ရခိုင္-မူဆလင္ ကုလားရိုဟင္ဂ်ာ အေရးအခင္း တြင္ ကုလား ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ားကို က်ဴးေက်ာ္ရန္စသူဟုသာျမင္ပါသည္၊ မိမိတို႔သည္ ဘိုးဘြားဘီဘင္ တို႔ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေသာ ဘိုးဘြားအေမြ-အႏွစ္ျဖစ္ေသာ ဒို႔ျပည္-ဒို႔ေျမ ဒို႔ေရ-ဒို႔ေလ- ကိုကာ ကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေနျခင္း သာျဖစ္သည္၊ တလက္မမွလည္း အဆံုးရႈံးခံမည္မဟုတ္ပါ..ကုလားမ်ား ကို နိဳင္ငံ၏ အခ်ဳပ္ အျခာ အာဏာကိုထိပါးမႈ အမ်ဳိးသားေရး ရန္စြယ္တရပ္အျဖစ္ခံယူပါသည္၊ လူအခြင္႔-ဒီမိုကေရစီ အေရးတို႔ တြင္ယခု အစိုးရ ႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိေကာင္းရွိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းတပါးအႏၱရာယ္-လူမ်ဳိးျခား အႏၱရာယ္ တို႔ ႏွင့္ပတ္သက္လ်ွင္ မိမိျပည္သူတို႔ သည္ အစိုးရ ႏွင့္ တသားတည္းျဖစ္ပါသည္။ မိမိတိုင္းျပည္ကို က်ဴးေက်ာ္သူမ်ား ကိုလည္း ပညာတတ္ လူၾကီးလူေကာင္းဆန္ စြာဆက္ဆံစရာမလိုအပ္ပါ၊ Facebook တို႕တြင္လည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျမန္မာတိုင္းရင္းတို႔ ကုလားမ်ားကိုဆဲ ဆုိ၍ အစၥလမ္ ကုလားဆန္႔က်င္ေရးသာမ်ားေရးသားေနသကဲ့သို႔ ျမန္မာျပည္တြင္း ေန မူဆလင္ကုလားမ်ား ကလည္း ဗုဒၶဘာသာကို ပုတ္ခတ္ ေစာ္ကားေရးသားေနမႈ ရွိပါသည္။ ျမန္မာ့ေျမေပၚေနျပီးတိုင္းျပည္ကို ေက်းဇူးကန္းေနေသာ ရန္မူေနေသာ မူဆလင္ကုလားတို႔၏ ယုတ္မာမႈမ်ားထဲမွ တခုျဖစ္ပါသည္၊ ထိုအျပင္ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ဥပေဒ ရွိပါသည္၊ အေမရိကန္ႏွင့္ အ ေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၊ အဂၤလန္ႏွင့္

လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားအား ေရာင္စုံ ကာလာျဖင့္ စတင္ ထုတ္ေ၀ သြားမည္

Posted by drmyochit Friday, October 12, 2012, under | No commentsFrom : MRTV4
လက္ရွိ ျပည္တြင္းမွာ ထုတ္ေ၀ လ်က္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ား ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာနဲ႔ ေၾကးမုံ သတင္းစာကို လာမယ့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔က စတင္ၿပီး ေရာင္စုံ ကာလာနဲ႔ ထုတ္ေ၀ သြားေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ အရ သိရပါတယ္။ ဒီလို ထုတ္ေ၀ရာ မွာလည္း ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာနဲ႔ ေၾကးမုံ သတင္းစာကို တစ္ပတ္ ျခားစီ ေရာင္စုံ ကာလနဲ႔ ထုတ္ေ၀ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စကၤာပူသြားမည့္သူမ်ား သတိထားပါ

Posted by drmyochit Friday, October 12, 2012, under | No commentsရန္ကုန္ ေလဆိပ္မွာ လူႀကံဳ ထည့္ေပး လိုက္ပါရ ေစဆိုၿပီး လာအကူ အညီ ေတာင္းတဲ႔ လူေတြနဲ႔ ေတြ႕ရင္ အားနာ မေနဘဲ ျငင္းလိုက္တာ ကိုယ္႔အတြက္ အႏၲရာယ္ အကင္းဆံုး ျဖစ္ပါ လိမ္႔မယ္။

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ကေကာင္းကင္ေပၚတြင္ ၿဖစ္ေပၚေသာအလင္းတန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ ၿမန္မာၿပည္သူမ်ား ဒီလုိေတြးၾကသည္

Posted by drmyochit Friday, October 12, 2012, under | No comments


From : Tun Paing Soe


တမန္ေန႕ ညက ရန္ကုန္ တုိင္းေဒ သၾကီး လွည္း တန္းၿမဳိ႕ နယ္အ နီးတစ္ ၀ုိက္တြင္ ၿဖစ္ေပၚ ခဲ့ေသာ ေကာင္းကင္ေပၚက အလင္း တန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး စုံစမ္းေမးျမန္း ၾကည္႔ရာမွာ-
အရပ္သားတဦး။ ဘာေၾကာင္႔လဲေတာ႔ မသိဘူး.. ေတာ္ေတာ္ေၾကာက္ စရာေကာင္း ပါတယ္။ ေၾကာက္လြန္း လို႔ က်ေနာ္တို႔ မိသားစု ဘုရားစာေတြပဲ ထိုင္ရြတ္ေနၾကတယ္။

ကို္ယ္မဟုတ္ မနာပါနဲ႔ရွင္ (ေပးစာ - ၁၈၃)

Posted by drmyochit Friday, October 12, 2012, under | No commentsၿမန္မာ မိန္းကေလး တဲ့ကြာ ဘာၿမန္မာ မိန္းကေလးလဲ ၀တ္စား ဆင္ယင္မႈ အေန အထိုင္ အေၿပာ အဆို ဖူး စိတ္ကုန္ ရပါလို၏။ စိတ္ပ်က္ ရြံရွာ ရပါလို ၏ဘယ္လို ေရွ႕ဆက္သြားၾကမွာလဲ ဒီလိုဟာမ်ိဳးေတြနဲ႕ အဲ့လိုေတြ ထဲမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို တန္ဖိုး ရွိေအာင္ ေနေန ရတာေတာ့ အမွန္ဘဲ ဘာေတြၿဖစ္ကုန္ၾကၿပီလဲ တခ်ိဳ႕ ႕ ႕ ၿမန္မာ အမ်ိဳး သမီး း း မ်ား း း ။ ။ ။

ေတာင္ပိုင္းမွာ ေသဆံုးခဲ႔ရတဲ႕ ABSDF ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္ ေ႒းႏိုင္ မိသားစုရဲ႕…(၃)

Posted by drmyochit Friday, October 12, 2012, under | No comments

From : ေမသၾကၤန္ဟိန္(ျမစ္မခ)

အပိုင္း(၄)

က်ေနာ္ မိုးသီးဇြန္ကို ယံုၾကည္ မိခဲ႕တယ္ ။
 
အဲဒါဟာ က်ေနာ့္ကိုယ္ က်ေနာ္ တသက္လံုး မိကိုယ္ကို ေနာင္တ ရေစမဲ့ ယံုၾကည္မႈ အမွား ေတြကို အခ်ိန္ ၾကာလာ တာနဲ႔ အမွ် သိလာ ရတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္ ခံစား ရတဲ့ ေနာင္တ ဆိုတဲ့ အေတြး မ်ိဳးကို မိုးသီး ဇြန္ကို ယံုၾကည္ခဲ့ သူေတြ ခံစား ရမယ္ ဆိုတာ နားလည္ ပါတယ္ ။

 ဒီေနရာမွ က်ေနာ္ တခုေလာက္ ျဖတ္ၿပီး ေျပာခ်င္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ညီအကို ေတာခို ခဲ့ၾကတာက ျမန္ မာျပည္ ဒီမို ကေရစီ ေရးအတြက္ ခဏ ေရွာင္ေနခဲ့ ၾကတာပါ။ ခဏေရွာင္ ေနၿပီးရင္ အိမ္ျပန္မယ္ ဆိုတဲ႕ စိတ္နဲ႔ ရည္ရြယ္ ခ်က္ရွိခဲ့ ၾကတယ္။

မွတ္မွတ္ ရရ ရန္ကုန္မွာ အာဏာ သိမ္းျပီး ေနာက္တေန႔ ေန႔လည္ ေလာက္မွာ   လိႈင္ျမိဳ႕နယ္ လမ္းမၾကီး တ ေလွ်ာက္ လူေသ အေလာင္း ေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ျပီး တကၠသိုလ္ ရိပ္သာ လမ္းကို ဆင္ေရတြင္း ေနာက္ဖက္က ပတ္ျပီး သြားလိုက္ ၾကတယ္ ။

အေမစုကို ျခံဝနားမွာ ေတြ႔လိုက္ ရတယ္ ။ အေမစုက ျမိဳ႕ထဲက အေျခ အေနေတြ ေမးေတာ့ ေျပာျပ လိုက္ တယ္ ။ အေျခ အေန မေကာင္းရင္ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ေရွာင္မယ္လို ့ အသိ ေပးလိုက္တယ္ ။

အေမစုက ဘန္ေကာက္ အထိ ေရာက္ေအာင္ သြားပါ ။ ကိုမ်ိဳးသိမ္း ကိုေတြ႕ ေအာင္ရွာျပီး အကူ အညီ ေတာင္းပါ လို႔မွာ လိုက္တယ္။ အျပန္ လမ္းမွာ ေက်ာင္းသားေတြ စုေနတဲ့ ၁၃ ရပ္ကြက္ ထဲက ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ကို တစ္ခ်က္ ဝင္လိုက္ေတာ့ နယ္စပ္ကို သြားဖို ့ အမာခံ ေက်ာင္းသားေတြ ျပင္ဆင္ျပီးျပီ။ ေထာက္လွမ္းေရး ေတြ လိုက္ဖမ္း ေနၾကျပီလို႔ ေျပာၾကတယ္ ။အဲဒါနဲ႔ အိမ္နား ဝန္းက်င္ အေျခ အေနကို ၾကည့္ျပီး အိမ္ထဲ ဝင္ျပီး အဝတ္ အစား အပိုယူ လိုက္တယ္ ။ အေမ့ကို ေရွာင္ေနမွ ျဖစ္ေတာ့မယ္ အေမ ခဏ ဘဲလို ့ေျပာ လိုက္တယ္ ။

က်ေနာ္ ထင္ထား တာက ၃ လ ေလာက္ဘဲ ၾကာမယ္ ထင္ထားတာ ။ တကယ္ေတာ့ ၃ လေလာက္ ဆိုတာ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ၾကာတာေတာင္ အိမ္ မျပန္ႏိူင္ ေသးတဲ့ ဘဝ ေရာက္သြားတယ္။

အေမက သားၾကီး တေယာက္ထဲ မသြားနဲ႔ သားငယ္ကို အေဖၚေခၚ သြားဆိုျပီး အိပ္ယာထဲက အိပ္ေပ်ာ္ေန တဲ့ ေဌးႏိုင္ ကို သြားႏိူး လိုက္တယ္ ။

အဲဒီေန႔က အိပ္ရာ ထဲကေန ႏိုးထ လာတဲ့ ေဌးႏိုင္က ကိုၾကီးက တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား မဟုတ္ဘူး ။ အႏၱ ရာယ္ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ့ သူငယ္ခ်င္း ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ သြားႏွင့္ေနျပီ။ ကၽြန္ေတာ္ လိုက္မယ္ ဆိုျပီး အဝတ္ တထည္ ကိုယ္တခုနဲ ့ လိုက္လာခဲ႕ ရွာတယ္။

က်ေနာ္တုိ႕ ပဲဲခူး အထိကေတာ့ တစုတည္း သြားၾကတာေပါ့ ။ ပဲခူးကေန ဖားအံကို တက္ၾကတဲ့ အခါ ၾကေတာ့ ကား၂ စီး ကြဲသြားတယ္ ။စံုရပ္က ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ တို ့နဲ ့ ခ်ိန္းထားတဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံ မယ္ေတာ္ ဘုန္းၿကီးေက်ာင္း ေပါ့ ။ က်ေနာ္နဲ ့ ေဌးႏိုင္တို ့က တအုပ္စု ။ ျငိမ္းခ်မ္း တို ့က တအုပ္စု ကြဲသြား ၾကတယ္ ။

ဖားအံက အထြက္ စစ္ေဆးေရး ဂိတ္အဝင္မွာ ကားသမားက ရပ္ျပီး ေတာလမ္းနဲ ့လမ္းေလွ်ာက္ဖို ့ေျပာ တယ္ ။ က်ေနာ္တို႔ ရင္စို႔ ေတာင္ေတြ တက္ၾက ရတာေပါ့။ ျမင္ျမင့္စန္းဆို ေမာပန္း လြန္းလို႔ သတိပါ လစ္ တယ္ ။ ကိုေဌးႏိုင္က အားကစား သမားဆိုေတာ့ ထမ္းရတာေပါ့ ။

ေတာင္တက္ ထားၾက ေရွ႕မွာ အဆင္း ရွိတယ္ ဆိုျပီး တက္လိုက္ ရတာ ၂ ရက္ေလာက္ ၾကာသြား တာလဲ ရွိ တယ္။ ရြာေတြက က်ိဳးဖိုးေလး ေတြဆိုျပီး ( ေက်ာင္းသား) က်ေနာ္တုိ႕ကို ထမင္းေကၽြးတယ္ ။ ခရီး တေလွ်ာက္ လံုး ကိုေဌးႏိုင္က စိတ္ဓါတ္ ခြန္အား ေပးျပီး ဦးေဆာင္ ခဲ့တာပါ။

KNU နယ္ေျမထဲ ဝင္ေတာ့ ေဒါက္တာ စင္သီယာတို ့အုပ္စုနဲ ့ေတြ ့ျပီး မၾကာခင္ ဗိုလ္ေ၈်ာ္နီတို ့လာၾကိဳ တယ္္ ။
တပတ္ေလာက္ ၾကာေတာ့ KNU စခန္းက ဝမ္ခကို စေရာက္တယ္ ။ ေနာက္ေတာ့ KNU က ဗိုလ္လွေဝက ေက်ာင္းသားေတြ စုစည္း ေပးထားတဲ့ သီေဘာပိုး စခန္းကို ပို႔ေပး လိုက္တယ္ ။

သီေဘာပိုး ဆိုတာ ထိုင္းႏိုင္ငံ နယ္စပ္ ရြာၾကီးတခုပါ ။ ေမွာင္ခို ကုန္သည္ေတြ ေခတၱ တည္းခိုရာ အရပ္ ျဖစ္ တယ္။ အိမ္ငယ္ ေလးေတြမွာ ျပည္တြင္းက လာၾကတဲ့ ေက်ာင္းသား လူငယ္ေတြ အုပ္စုလိုက္ ျပြတ္ျပီး ေနၾကရတယ္ ။

က်ေနာ္နဲ႔ ပါလာတာက တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ငယ္ေတြမ်ားတယ္။ လူငယ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ မ်ားလဲ ဆိုရင္ မနက္ ၈ နာရီက တန္းစီတာ ေန ့လည္ ၁ နာရီ ေလာက္မွ ထမင္းစားဖို ့ အလွည့္ ေရာက္တယ္ ။
အဲဒီမွာ  က်ေနာ္တို ့ အဖြဲ ့ေတြ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တခုခ်တယ္ ။ မယ္ေတာ္ ဖုန္းၿကီး ေက်ာင္းကို ျဖစ္တဲ့ နည္းနဲ ့ သြားဖို ့ ။

ေတာ္ေတာ္ ခက္ခဲတဲ့ အလုပ္ပါလား ။ ကရင္ဂိတ္ ကိုျဖတ္ဖို႔ KNU ေထာက္ခံစာ လိုတယ္။  ထိုင္းဂိတ္က စစ္ေဆးရင္ ျပဖို ့ KNU လက္မွတ္ လိုတယ္ ။ လူတိုင္း ကိုမေပးဖူး ။

ေစ်းဝယ္ သြားတဲ့ လူေတြ ကေတာ့ လြယ္တယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အုပ္စု ခရီးလမ္း အေျခအေန ထိုင္းစကား တလံုး ႏွစ္လံုး ေလ့လာ ရတယ္ ။ ေနာက္ဆံုး ရတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ စုေဆာင္းျပီး က်ေနာ္႕ကို ထိုင္း ႏိုင္ငံ ထဲဝင္ဖို႔ တာဝန္ ေပးလိုက္ တယ္။ တိုင္းျပည္ အတြက္ ဘဲဗ်ာ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတာင္ တရုပ္ျပည္က တဆင့္ ၈်ပန္ေရာက္ ေသးတာဘဲ ။

ထိုင္းႏိုင္ငံထဲ ေစ်းဝယ္ျပီး ျပန္လာတဲ့ လူတေယာက္ ဆီက KNU လက္မွတ္ ကို မျမင္ဖူးလို ့ၾကည့္ပါ ရေစဆိုျပီး ေတာင္းထား လိုက္တယ္ ။

မဆလေခတ္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ဆိုတာ ဥာဏ္နီ ဥာဏ္နက္ အလြန္မ်ား သားဘဲ ။ ရလာတဲ့ လက္မွတ္ ကို မနက္ ေစာေစာ ႏွင္းရည္နဲ ့ဖ်က္တယ္ ။ ပန္းခ်ီ ဆရာသား ရဲမင္းက လက္ေရး တုနဲ ့ရက္ စြဲျပင္တယ္ ။ ငါးေသတၱာ တဘူးကို လူတအုပ္ ၂ ရက္ မွ်ေဝ စားေသာက္ ရတဲ ့ အေျခအေနပါ ။ က်ေနာ့္ရဲ႕ ေရြလက္ စြပ္ကို ေဌးႏိုင္ကို ခၽြတ္ေပး လိုက္တယ္ ။ က်ေနာ္တို႕ အဖြဲ ့ကို ေဌးႏိူင္ လက္ထဲ အပ္ေပး လိုက္ တယ္ေပါ႕။

အဲဒီ ေနာက္ေတာ့ ရမယ္ေတာ္ ဘုန္းၾကီး ေက်ာင္းကို ဘတ္စကားနဲ ့လမ္းညြန္ အသံ အတိုင္း ေရာက္သြား တယ္ ။ျငိမ္းခ်မ္း တို႔အုပ္စုနဲ႔ ျပန္ေတြ႔တယ္။ ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ ေရာက္လာတယ္။ ေရွ႕ေရး အတြက္ တိုင္ပင္ ၾကတာေပါ့ ။ ၂ ညဘဲ အိပ္ရ ေသးတယ္ ။

ထိုင္းပုလိပ္ တပ္ဖြဲ ့က နံနက္ ၇နာရီေလာက္ ျမန္မာ ဘုန္းၾကီး ေက်ာင္းကို ဝိုင္းျပီး လူေတြ ဖမ္းပါ ေတာ့ တယ္ ။ က်ေနာ္က အိမ္သာ ထဲမွာ ဆိုေတာ့ လြတ္သြား တာေပါ့ ။ ဘာလုပ္ ရမွန္း မသိလို ့ ေၾကာင္ျပီး ရပ္ၾကည့္ ေနတံုး ဖမ္းထား တဲ့ေက်ာင္းသား ေတြကို အခ်ဳပ္ ကားေတြ ေပၚတင္ျပီး ေမာင္းထြက္ သြားပါေလ ေရာဗ်ာ။ ထိုင္း စကား လဲမတတ္။ ဘယ္မွလဲ မသြား တတ္တာနဲ႔ လာတဲ့ လမ္းအတိုင္း ျမန္မာျပည္ နယ္စပ္ ဖက္ကို လမ္းေလွ်ာက္ ျပန္ေပါ့ဗ်ာ ။

အဲဒီမွာ ေနက လည္းပူ ။ ေရက လည္းဆာ ။စိတ္ညစ္ၿပီး စိတ္ဓါတ္ ေတြက်နဲ႕ ေခါင္းငိုက္စိုက္ ငိုက္စိုက္နဲ ့ သြားေန တုန္းမွာ က်ေနာ့္ ေနာက္ကေန ဟိုင္းလက္ ေနာက္ပြင့္ အနီးတစီး  ထိုးရပ္ လိုက္တယ္ ။

ကားေပၚက လူၾကီးတေယာက္က ဘုန္းၾကီး ေက်ာင္းထဲက ပုလိပ္ကားေတြ ေတြ ့တယ္ ။ ဘာျဖစ္တာလဲတဲ့  ျမန္မာလို ပီပီ သသၾကီးနဲ ့ ေမးလာတယ္။
 
ေက်ာင္းသား ေတြကို ထိုင္းပုလိပ္ ဝင္ဖမ္းသြားတယ္လို႕ က်ေနာ္က ျပန္ေျဖေတာ့  အဲဒီလူၾကီးက မင္း ကေကာ လို႔ရွာ ရွည္ျပီး လာေမး ျပန္တယ္ ။

စိတ္ညစ္ ေနတုန္း ေဒါသ ထြက္ထြက္နဲ ့ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္မလို ့ဗ် လို ့ဘုဂလန္ ့ေျဖလိုက္တယ္ ။သူက … ဟာ ဒါဆို အေတာ္ဘဲ ဆိုျပီး ငါတို ့လဲေတာ္လွန္ေရး လုပ္မလို ့ လိုက္မ လားဆိုေတာ့ ။ လိုက္မယ္ ဆိုျပီး ကားေပၚ တက္လိုက္ သြားလိုက္တာ ။

တည လံုးလံုး ေမာင္းလိုက္တာ မဲ့ေအာင္ေဆာင္ ေရာက္သြားတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ကရင္နီလို ေခၚတဲ့ ေဟြေစတီ ေက်ာင္းသား စခန္းကို ေရာက္သြားတယ္ ။ ေစာင္းဆရာ ကိုေနဝါတို ့အုပ္စု ျဖစ္ေန တာကိုး ။

အပိုင္း(၅)

၁၉၈၈ ႏိုဝင္ဘာလမွာ KNPP ပါတီက ကၽြန္ေတာ့ကို ေဟြေစတီ ေက်ာင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ KNU နယ္ေျမက အစည္း အေဝးကို လြတ္လိုက္တယ္ ။ အစည္း အေဝး ျပီးေတာ့ က်ေနာ္ညီ ရွိတဲ့ သီေဘာပိုးကို လိုက္စံုစမ္း ေတာ့ တပ္ရင္း ၂၀၅ ျဖစ္လာမဲ ့ေက်ာင္းသား စခန္းမွာ သြားေတြ ့တယ္ ။

ကိုေဌးႏိုင္က တပ္ေရး ဗိုလ္ၾကီး ျဖစ္ေနျပီ ။ ညီအကို ၂ေယာက္ ဆံုၾကေတာ့ ဝမ္းသာ အားရ ေပါ့ဗ်ာ ။ က်ေနာ္ ထိုင္းထဲကို ဝင္သြားျပီး တျခား ေက်ာင္းသားေတြ အဖမ္းခံ ရျပီး ျပန္ပို ့တဲ့ အထဲမွာ က်ေနာ္ ျပန္ပါ မလာဖူးေလ ။ တျခား အဖြဲ ့ဝင္ေတြက ဘုရားသံုးဆူ စခန္းေျပာင္းတာ လိုက္သြား ၾကတယ္ ။ ေဌးႏိူင္ ဝင္းဦး ေအးသိန္းေထြး ရဲမင္း တို ့ကကၽြန္ေတာ့ကို ေစာင့္ေန ၾကတယ္ ။


က်ေနာ္က ကရင္နီ ေက်ာင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ လာတာဆို စခန္း ျပန္ရ တာေပါ့ ။
 
ေက်ာင္းသား တပ္ေတာ္ ၃၀၃ အျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ ့စည္းရတာေပါ့ ။ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ေနၾကတာဘဲ ။ က်ေနာ္တို႕ ရ ညီအကို လည္း အေျခအေန ေပးရင္ ေတြ ့ၾကမယ္ေပါ့ ။

၁၉၈၉ ဧျပီလမွာ KNU ဌာခ်ဳပ္ကို သင္တန္း တက္ဖို ့ ေရွ ့တန္းကို ေၾကးနန္း ဝင္လာတယ္ ။ က်ေနာ္လည္း ေရွ႕ တန္းက ၃၀၃ ေက်ာင္းသား တပ္ေတြ စစ္ေဆးျပီး KNU ဌါနခ်ဳပ္ကို သတင္းပို ့ျပီး ( ျပည္တြင္း ျခေသၤ့ စစ္ဆင္ ေရး ) အထူး သင္တန္း တက္ရတယ္ ။

သင္တန္းမွာ စီမံခ်က္ ေရးဆြဲေရး ဘာသာရပ္ အတြက္ ဆုရတယ္ ။ဒီအတြက္ ေက်ာင္းသား တပ္မေတာ္ ဌာနခ်ဳပ္ ရွိတဲ့ (ဝေလ စခန္း) ကို တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ဖို ့အမိန္ ့က်တယ္ ။

ကိုေဌးႏိူင္ကို အတြင္းေရးမႈး စည္းကမ္း ထိမ္းသိမ္းေရး အျဖစ္ ျပန္ဆံုၾကတယ္ ။ ေနာက္ေတာ့ ဝေလ စခန္းက် သြားတယ္ ။ဗဟိုေကာ္မတီက မဲေဆာက္မွာ ရံုးဖြင့္ေတာ့ ညီအကို ၂ ေယာက္ အတူတူျပန္ဆံုၾကတယ္ ။ က်ေနာ္က ဖလူးဝင္လိုက္ ဝမ္ခ ဝင္လိုက္နဲ ေပါ့ ။ ့ ညီအကို ၂ေယာက္  ဒုတိယ အၾကိမ္ ညီလာခံ ကိုယ္စား လွယ္ေတြ ေရြးၾကေတာ့ က်ေနာ္ ကရင္နီမျပန္ေတာ့ဖူး ။

သန္းဝင္း၊ ေဌးႏိူင္ နဲ႔က်ေနာ္တို႔အုပ္စုေတြကလည္း လူ ့ေဘာင္သစ္ ဥကၠဌ အရွိန္နဲ ့ မိုးသီးကို ဥကၠဌတင္ေပးလိုက္တယ္ ။
 
ညီအကို ၂ေယာက္ အတူတူေနျဖစ္ေအာင္ သန္းဝင္း အေျခစိုက္တဲ ့မိုးကဲစခန္း ၂၀၆ ကို အတူတူ စာရင္းေရြ ့ၾကတယ္ ။ အဲဒီတံုးက တပ္ရင္းမႈး သန္းႏိုင္နဲ ့ ဦးမ်ိဳးခ်စ္တို ့ေပါ့ .။

ဖလူးစခန္းလဲ ဆက္ၾကသြားေတာ့ ၂၀၆ တပ္ရင္း တခုလံုး ေက်ာက္ခက္စခန္းကိုေရြ ့ၾကရတာေပါ့ ။ ကၽြန္ေတာ္က လိုအပ္တဲ့ အကူအညီေတြ ရွာဖို ့မဲေဆာက္ မွာ က်န္ခဲ့ရတယ္ ။ေနာက္ေတာ့ ေဌးႏိုင္တို ့သန္းဝင္းတို ့က ဝင္းကေရွ ့တန္း စခန္းကို သြားၾကျပီ ။

  မိုးကဲစခန္းနားက သစ္စက္မွာ ဗကသ က ကိုသူရိန္နဲ ့ေတြ ့တယ္ ။ ျပည္တြင္းျပန္ဝင္ဖို ့ ကိုေဌးတင့္ အကူအညီလိုတယ္ ။ ဘန္ေကာက္ကို ေငြတက္ယူရမယ္ ။

ဦးတင္ျမင့္ဦးတို ့အုပ္စုဆီမွာတဲ့ ။ ။ အရက္ျဖဴတပိုင္းေသာက္ ။ က်န္တဲ့ တပိုင္းကို ေခါင္းေပၚက ေလာင္းခ်ျပီး ဘန္ေကာက္ မဲေဆာက္ ကားေပၚက မူးျပီးလိုက္သြားလိုက္တယ္ ။ ကိုသူရိန္က ေထာက္လွမ္းေရးက လက္မွတ္ရွိေတာ့ ရဲမေၾကာက္ရဖူးေလ ။

ကိုေသာင္းဝင္းတို႕ အိမ္ေရာက္သြားတယ္ ။ ဥိးတင္ျမင့္ဦးတို ့ဆီက အကူအညီ ေငြေၾကး ပလံုျဖစ္သြားတယ္ ။ ဘာဆက္လုပ္ရမွန္းမသိျဖစ္လို ့ဘုရားေက်ာင္းေတြလိုက္ျပီး အကူအညီေတာင္းရတယ္ ။ ၄ ရက္ေက်ာ္ အိမ္အျပန္ ဘယ္သူမွ မရွိေတာ့ဖူး ။ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ၾကာမွ သိရတာ အဲဒီအိမ္ကို ေန ့ခင္းက ရဲဝင္ဖမ္းသြားလို ့ အားလံုးပါသြားတယ္တဲ့ ။

စနန္းမလြမ္ကြင္း မွာ ထမင္းငတ္ျပီး ၂ ရက္ေလာက္ ေတာ္ေတာ္ ဒုကၡေရာက္သြားတယ္ ။ ေနာက္ေတာ့ ဝရ ဇိမ္စာေစာင္ျဖစ္လာမဲ ့ အသကေက်ာင္းသားငယ္ေတြ ေနတဲ့ ေအပက္ေနာက္က အိမ္ကိုေရာက္သြားတယ္ ။ ထိုင္းစကားသင္ ။ ယူအန္ေလ်ာက္ရင္း ရဲမင္းနဲ ့ျပန္ေတြ ့တယ္ ။ ေနာက္ေတာ့ KNU အဖြဲ ့နဲ ့ျပန္ခ်ိတ္မိျပီး ခါးပတ္ေခါင္း ဆြဲၾကိဳး ေရြရည္စိမ္လုပ္ငန္း သင္ၾကတယ္ ။

 စာေရးဆရာ ေမာင္စင္ၾကယ္ အိမ္မွာ ABSDF ရံုး ဘန္ေကာက္ မွာ လာဖြင့္တယ္ ။ ေဌးႏိုင္နဲ ့ျပန္ေတြ ့တယ္ ။ ေဌးႏိုင္ ဘန္ေကာက္ကို ၂ ၾကိမ္တက္လာတယ္ ။

  အမွန္တရားကို ဦးေဆာင္ေနတဲ့ တရားသူၾကီးက အခ်ိန္ အတိအက် နဲ ့စီရင္ခ်က္ခ်ဖို ့ သက္ေသလုပ္ဖို ့ ကၽြန္ေတာ့ အသက္ကို လြတ္ထားေပးလားအသိပါဖူးဗ်ာ။ က်ေနာ္ ဆိုတဲ႕ ေကာင္က ေတာထဲမွာ တိုက္ ပြဲေတြမွာ က်ည္ဆံက ဗံုးဒဏ္က လြတ္လာခဲ့တယ္ ။

ေဌးႏိုင္ အဖမ္းခံရစဥ္ကလည္း ထၼင္းငတ္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္သားေတြ မ်က္ႏွာနဲ ့ ကိုကိုဦး စကားယံုခဲ့တယ္ ။က်ေနာ္ ေတာထဲျပန္ဆင္းရင္လဲ အသတ္ခံရမွာဘဲ ။ေဌးႏိုင္ကို ကယ္ဖို ့ဆင္းသြားတဲ့ လွဝင္းလဲ အသတ္ ခံလိုက္ ရတယ္ေလ ။

 မဟာခ်ိဳင္ အေဝးေျပးကားလမ္းမၾကီး မွာ ၁၀ ဘီးကား ၂ ခါ အတိုက္ခံရတယ္ ။ေမာင္းေနတဲ့ဆိုင္ ကယ္ေတြ ေၾကမြ စုတ္ျပတ္သြားတယ္ ။


 ေရွ႕ဆက္ေဖာ္ျပေပးပါမည္။
 မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုးကို ေလးစားခင္မင္လ်က္ပါ။

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္