Tuesday, July 09, 2013

၁၉၄၉ ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရး ဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ အဘက္ဘက္မွ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟုဆို

Posted by drmyochit Tuesday, July 09, 2013, under | No comments


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ညဥ့္ငွက္ကေလးမ်ား (ဓာတ္ပံု – Felix Features)

၁၉၄၉ ခုႏွစ္က ေရးဆြဲျပဌာန္းခဲ့သည့္ ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲသြားရန္ အဘက္ဘက္မွ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ ဇမၺဴသီရိ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက ဆိုသည္။

ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒကို ယေန႔ က်င္းပသည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမအႀကိမ္ ပံုမွန္ အစည္းအေဝးတြင္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ အစီအစဥ္ ရွိမရွိကို ေဒၚစႏၵာမင္းက ေမးျမန္းရာ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ရဲခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ထိုဥပေဒကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ အစီအစဥ္ မရွိေၾကာင္း ေျဖခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚစႏၵာမင္းက ဧရာဝတီသို႔ ေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဒီေမးခြန္းကို ဒီလိုေျဖမယ္ဆိုတာ တြက္ထားၿပီးသား။ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့သူေတြ၊ ျပည့္တန္ဆာေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ေနရတဲ့ အာဏာပုိင္ေတြဟာ ဒီဥပေဒ ေခတ္မမီေတာ့တာ၊ တျခားတိုင္းျပည္မွာ ဒီကိစၥကို ဥပေဒနဲ႔ ဘယ္လို ထိန္းခ်ဳပ္ ကိုင္တြယ္ေနတယ္၊ က်န္းမာေရး ႐ႈေထာင့္ အေနနဲ႔ ဘယ္လို ေျဖရွင္းေနတယ္ ဆိုတာကို သိၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်မတို႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး စတဲ့ ေပတံေတြနဲ႔ တိုင္းၿပီးေတာ့ ဒါေတြကို မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ၿပီး မျပင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာပါ” ဟု ေဒၚစႏၵာမင္းက ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒအရ ၁ ႏွစ္လွ်င္ အေရးယူခဲ့သည့္ မႈခင္း အေရအတြက္ မည္မွ်ရွိသည္ ဆိုသည့္ ေမးခြန္း၊ ႏိုင္ငံ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ျပႆနာႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးမႈ ျပႆနာေၾကာင့္ ျပည့္တန္ဆာ အမႈ မ်ားလာျခင္းျဖစ္ကာ ၎တို႔ကို ဖမ္းဆီး ျပစ္ဒဏ္ေပး႐ံုျဖင့္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း၊ ျပည့္တန္ဆာ အေရအတြက္ကို ဟန္႔တားႏိုင္မည္လား ဆိုသည့္ ေမးခြန္း၊ အဆိုပါ ဥပေဒအရ အေရးယူခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ HIV/ AIDS ပေပ်ာက္ေရး အတြက္လည္းေကာင္း၊ ဘဝသစ္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အတြက္လည္းေကာင္း ေထာင္က လြတ္လာသည့္အခါ မည္ကဲ့သို႔ ကူညီထားေၾကာင္း၊ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းကို ျပန္လည္ မေရာက္ရွိေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ မည္ကဲ့သို႔ စီမံထားရွိေၾကာင္း အစရွိသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ေဒၚစႏၵာမင္းက ယေန႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ျပည့္တန္ဆာ ဖမ္းဆီး အေရးယူမႈ အေရအတြက္သည္ ယခုအစိုးရ လက္ထက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၁၉၅၆ မႈ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၃၂၂၆ မႈႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ မွ ေမလအထိ ၆၄၀ မႈတို႔ အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ အသက္ေမြးျခင္းသည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနသည့္အတြက္ ျပည့္တန္ဆာ ပေပ်ာက္ေရးသည္ ေမွ်ာ္လင့္ရန္ မရသည့္ ကိစၥျဖစ္ေသာ္လည္း အတိုင္းအတာ တရပ္အထိ ဟန္႔တားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ရဲခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ အလုပ္ရွားပါးမႈက ျပည့္တန္ဆာ တိုးေစတာလို႔ ဆိုႏိုင္ေပမယ့္ ကိုယ္က်င့္တရား အေပၚ တန္ဖိုးထားမႈ စံႏႈန္းေလ်ာ့ပါးျခင္း၊ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ေခတ္အရ လူမႈ ဆက္ဆံေရးအေျခအေန လြတ္လပ္ က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းစတဲ့ တျခားအေၾကာင္းလည္း ရွိေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမွာပင္ ႐ိုးသားႀကိဳးစားစြာ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္လိုစိတ္မရွိဘဲ လြယ္လြယ္နဲ႔ ေငြရတဲ့ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ ၾကသူမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္” ဟု ရဲခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ဆိုသည္။

ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြတ္ေရး အက္ဥပေဒအရ ဖမ္းဆီး အေရးယူခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္သည့္ အခါ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း ျပန္လည္ မလုပ္ေစရန္ စာအုပ္မ်ား ဖတ္ေစျခင္း၊ အသိပညာေပးျခင္း၊ ဇာထိုး ပန္းထိုးလုပ္ငန္း၊ စက္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၊ မ်က္ေတာင္အတု လုပ္ငန္း၊ ဆံေကသာ အလွျပဳျပင္ သင္တန္း၊ မ်က္ႏွာအလွျပင္ သင္တန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း၊ အကသင္တန္း၊ ဒီဇိုင္နာသင္တန္း၊ အ သံုးလံုး သင္တန္း စသည့္ သင္တန္းမ်ား ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒအရ ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာမ်ား သင္ၾကားေပးၿပီး လူမႈ အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ျပန္ဝင္ဆံ့ႏိုင္ရန္ မိမိဘဝ ရပ္တည္ေနထိုင္ေရး၊ ေဆးဝါးကုသမႈ ခံယူရေစရန္၊ စိတ္ဓာတ္ ႀကံ့ခိုင္မႈ ရွိေစရန္ႏွင့္ သင္တန္းကာလအတြင္း ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္တုိင္း တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔၌ လည္းေကာင္း၊ မႏၱေလးရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ လည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း ရဲခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာသြားသည္။

ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) အရ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးသူျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရလွ်င္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ တႏွစ္ေအာက္ မနည္း၊ သုံးႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္က ျပဌာန္းခဲ့သည့္ ဥပေဒျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔ေခတ္ ကာလတြင္ လိုက္နာ က်င့္သံုးလွ်က္ ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“သူတို႔တေတြ အခုအခ်ိန္မွာ ဒီဥပေဒကို မျပင္ေပမယ့္လည္း တေန႔ေန႔ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီ ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒဟာ ျပင္ဖို႔ လိုေနၿပီ ဆိုတာကို သိလာမွာပါ” ဟု ေဒၚစႏၵာမင္းက ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

ယေန႔ ေဒၚစႏၵာမင္း တင္သြင္းသည့္ အဆိုျပဳခ်က္က့ဲသို႔ပင္ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚလဲ့လဲ့၀င္းေဆြက ျပည့္တန္ဆာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးသူ အမ်ဳိးသားမ်ားကိုလည္း အားေပး ကူညီသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး တရားစြဲဆုိ ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့ဖူးသည္။

ညိမ္းျပည့္စံု|ဧရာ၀တီ

MRTV သတင္းအစီအစဥ္ မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့အသံေရဒီယုိလုိင္းမ်ားကို Android ဖုန္းမ်ားေပၚတြင္ စတင္စမ္းသပ္ထုတ္လႊင့္မည္

Posted by drmyochit Tuesday, July 09, 2013, under | No commentsျပည္သူတို႔အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈ အသစ္တစ္ခု အေနျဖင့္ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ MRTV Mobile Application တစ္ခုကို စတင္ တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁၅)ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ Android Mobile ဖုန္းမ်ားေပၚတြင္ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား သတင္းအစီအစဥ္ မ်ားကို ၾကည့္ရႈခံစား ႏုိင္ေတာ့မွာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့အသံ ေရဒီယိုလိုင္း ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္မႈ မ်ားကို နားေထာင္ခံစား ႏုိင္ရန္အတြက္ Mobile Software မ်ားကို စမ္းသပ္ ထုတ္လႊင့္ ေပးသြားေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ား၏ Mobile ဖုန္း အသံုးျပဳမႈတြင္ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳလ်က္ ရွိသည့္ Android Mobile ဖုန္းမ်ားေပၚတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္မည့္ MRTV APK Software (MRTV Icon ပါ APK Software) ႏွင့္ MRTV Radio Station APK Software (MRTV Radio Station Icon ပါ APK Software) တို႔အား ဇူလိုင္လ (၁၅)ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး Google Play တြင္ အခမဲ့ Download ရယူ အသံုးျပဳ ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး iPhone အသံုးျပဳသူ မ်ားအတြက္ပါ အဆင္ေျပေစမည့္ MRTV Mobile Version အား ဆက္လက္ ထုတ္ေ၀ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား အေနျဖင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ေရဒီယုိ အစီအစဥ္မ်ားအား တိုက္ရိုက္ခံစား ေစႏိုင္ရန္အတြက္ LIVE Streaming ထုတ္လႊင့္မႈ မ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Ref: MRTV

ခင္ပြန္းဝါးခုတ္သြားခုိက္ ဇနီးအဓမၼႀကံစည္ခံရ

Posted by drmyochit Tuesday, July 09, 2013, under | No comments


ခင္ပြန္းသည္ ဝါးခုတ္ရန္ ေတာတြင္းသို႔ ညအိပ္ ခရီး သြားစဥ္ ဇနီးကို အဓမၼျပဳရန္ ႀကံ စည္မႈတစ္ခု ဇူလိုင္ ၇ ရက္ နံနက္ ၁ နာရီခန္႔ တြင္ မေကြးတိုင္း ေတာင္ တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း အဆို ပါေဒ သမွ အပိုင္ရဲစခန္းျဖစ္သည့္ ဆတ္ သြား ရဲ စခန္းက သတင္း ထုတ္ျပန္ သည္။

အဓမၼက်င့္ရန္ ႀကံစည္ခံရသူ အမ်ိဳးသမီး မွာ ခင္ပြန္းသည္ ခရီးသြားေနသျဖင့္ တစ္ဦး တည္း အိပ္ စက္ေန စဥ္ သန္းေခါင္ေက်ာ္အခ်ိန္ တြင္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ျခင္ေထာင္တြင္းသို႔ ဝင္လာကာ ထမီကို ဆြဲလွန္ သျဖင့္ ႐ုန္းရင္း ဆန္ခတ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ရဲမွတ္တမ္းတြင္ ေတြ႔ ရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ အမ်ိဳးသမီးက ေဘးပတ္ဝန္း က်င္သုိ႔ ေအာ္ဟစ္ အကူအညီေတာင္းခံရာ ထုိအမ်ိဳး သားက ပါးစပ္ကို အတင္း ပိတ္ထား သျဖင့္ ႐ုန္းကန္၍ ထေျပးကာ အိမ္နီးခ်င္း မ်ားကို နာမည္ ေအာ္ေခၚ သျဖင့္ ေဘးကပ္ လ်က္ အိမ္မွ အိမ္ရွင္မက ေျပးလာသျဖင့္ အဓမၼက်င့္ရန္ ႀကံစည္ သူမွာ ထြက္ေျပးသြား ခဲ့သည္ဟုလည္း ကာယကံရွင္က ရဲကို ထြက္ ဆိုသည္။

ယခုကိစၥကို ေဒသအပိုင္ရဲစခန္း ျဖစ္သည့္ ဆတ္သြားရဲစခန္း၌ အမႈဖြင့္ရာတြင္ ကိုေက်ာ္လြင္ဦး ဆိုသူကို အဓမၼက်င့္ရန္ ႀကံစည္သူ အျဖစ္ တရားလို အမ်ိဳးသမီးက စြပ္စြဲ တိုင္တန္း ထားသည္ကို ေတြ႔ရၿပီး ရဲမ်ားက လည္း အမႈအမွတ္(ပ)၇၈/၂ဝ၁၃ ျဖင့္ အမႈ ဖြင့္ထားသည္ကို ရဲစခန္း၏ မွတ္တမ္းမ်ား တြင္ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ကိုေက်ာ္လြင္ဦးကို ရဲမ်ားက ဖမ္း ဆီးစစ္ေဆးေနၿပီး သူသည္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၆/၅၁၁ ျဖင့္ တရားစြဲခံရႏုိင္ ေခ် ရွိသည္ဟုလည္း ရဲဌာနက ထုတ္ျပန္ ထားသည္။ 

ဟသၤာ(ေတာင္တြင္းႀကီး)
ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔ထုတ္ မဇၥ်ိမသတင္းစာ

ကခ်င္ အထူးေဒသ (၁ ) နယ္ေျမအတြင္း ေကအိုင္ေအ တပ္စြဲထားျခင္းကို ကန္႔ကြက္

Posted by drmyochit Tuesday, July 09, 2013, under | No comments


ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၈

ကခ်င္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ဖ်ား ေဒသရွိ ကခ်င္ အထူးေဒသ (၁)နယ္ေျမ အတြင္းတြင္ ေကအိုင္ေအမ်ား တပ္စြဲ ထားျခင္းကို ေဒသခံမ်ားက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း လက္မွတ္ ေရးထိုးကာ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ေတာင္း ဆိုထားေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးဇခုန္ယိန္းေဆာင္က ေျပာၾကား သည္။

“ေကအိုင္ေအေတြ ေရာက္လာလို႔ ေဒသခံေတြ စားနပ္ရိကၡာ လိုတယ္။ ကေလးေတြ ပညာမသင္ရဘူး။ လုံ လုံၿခံဳၿခံဳ မေနရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေဒသခံေတြ က သူတို႔ (ေကအိုင္ေအ) ေတြ ရွိေနတာကို လက္မခံဘူး ေတာင္း ဆိုတဲ့ အတြက္ သူတို႔ ကိုယ္စား အစိုးရကို တင္ျပေပးတာပါ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေကအိုင္ေအ တပ္မ်ားသည္ ကခ်င္ အထူးေဒသ (၁) နယ္ေျမျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ မိုင္တိုင္ (၆) ႏွင့္ (၇) တစ္ဝိုက္ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ တတိယပတ္တြင္ ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ကာ တပ္စြဲထား သည့္ အတြက္ အစိုးရ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူ႔စစ္တို႔က ျပန္လည္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေကအိုင္ေအ တပ္မ်ား တပ္စြဲထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေဒသခံတို႔က တူညီစြာ ေျပာဆို ၾကသည္။

ယင္းတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ပန္ဝါၿမဳိ႕နယ္ခြဲအတြင္းရွိ လေဂြေက်း႐ြာႏွင့္ ဖရဲေက်း႐ြာတို႔၌ ထိခိုက္မႈ မ်ားျပား ၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္ အမ်ားစုမွာ လည္း ထိုေက်း႐ြာမ်ားမွ ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

လေဂြေက်း႐ြာမွ ေဒသခံ ျပည္သူ႔စစ္ တစ္ဦးကမူ “ေကအိုင္ေအဆိုတာ နာမည္ပဲ ၾကားဖူးတယ္။ ျမင္ေတာင္ ျမင္ဖူးၾကတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ နယ္ေျမ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ဆုတ္ေပးရမယ္။ သူတို႔ မဆုတ္ရင္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ေနဦးမွာပဲ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ ဒီမိုကေရစီသစ္ တပ္မေတာ္ (ကခ်င္) NDA-K က ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိသည့္အခါ ကခ်င္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ေဒသရွိ ယင္းအဖြဲ႕အစည္း ထိန္းခ်ဳပ္ ဧရိယာကို ကခ်င္ အထူးေဒသ (၁) နယ္ေျမ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး လက္နက္ ကိုင္ တပ္ ဖြဲ႕ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရ၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ လက္ခံခဲ့ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အခ်ဳိ႕ က ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခဲ့ၾကသည္။

ကခ်င္ အထူးေဒသ (၁) နယ္ေျမအတြင္းတြင္ ေလာေဝၚ၊ လခ်ိတ္၊ လီဆူး လူမ်ဳိးမ်ား အမ်ားစု ေနထိုင္ၾကသည္။

The Voice Weekly

KIA အဖြဲ႕၏ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရေသာ ေဒသခံေက်ာင္းသား/သူ လူငယ္ (၁၃) ဦး ငါးလအၾကာမွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္

Posted by drmyochit Tuesday, July 09, 2013, under | No commentsကခ်င္ျပည္နယ္မိုင္ဂ်ာယန္အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ပညာသင္ၾကားေနေသာ ေဒသခံေက်ာင္းသားေက်ာင္း သူ (၁၃) ဦးအား လြန္ခဲ့ေသာ ငါးလခန္႕က KIA အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕မွ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ရာ ဇူလိုင္ ၆ ရက္ ေန႕လည္ ၁၂ နာရီတြင္ မိုင္ဂ်ာယန္ရွိ မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားထံသို႔ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေရာက္ရွိ လာ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ ၂ လပိုင္းမွာ အ႒မတန္း ေက်ာင္းသူ ၃ ဦးနဲ႔ န၀မတန္းေက်ာင္းသား ၄ ဦး စုစုေပါင္း (၇) ဦးကို ပထမ အႀကိမ္ ေခၚသြား တယ္ ၊ ၄ လပိုင္းမွာ န၀မတန္းေက်ာင္းသား ၄ ဦးနဲ႕ အ႒မတန္းေက်ာင္းသူ ၂ ဦး စုစုေပါင္း (၆) ဦးကို ဒုတိယအႀကိမ္ ေခၚသြားတယ္၊ စုစုေပါင္း (၁၃) ေယာက္ရွိတာေပါ့၊ ေက်ာင္းဖြင့္ ရာသီေရာက္ၿပီ ဆိုေတာ့ မိဘေဆြမ်ဳိးေတြက KIO ပညာေရး႒ာနတာ၀န္ခံ ဦးဆြန္လြတ္ဂမ္ဆီကို စာေရးတဲ့ သူကေရး၊ ဖုန္းနဲ႕လည္း ဆက္သြယ္ၿပီး ကေလးေတြ ပညာဆက္ သင္ႏိုင္ဖို႔ ျပန္လည္ေပးဖို႔ KIO ကိုတင္ျပေပး ပါလို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းပန္ခဲ့ၾကတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ကေလးေတြ ျပန္လြတ္ လာတာပါ၊ အေျခ အေနၾကည့္ ၿပီး ကေလးေတြကို မိုင္ဂ်ာယန္ေက်ာင္းမွာ ပညာသင္ခိုင္းဖို႔ စဥ္းစားေနပါတယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားနဲ႔ ဗန္းေမာ္ မွာ သြားထားဖို႔ အခ်ဳိ႕ကလည္း စီစဥ္ေနၾကတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကေလးေတြရဲ႕ အနာဂတ္ဟာ KIO ရဲ႕ လက္ထဲမွာဆိုရင္ေတာ့ ဒီမွာ ေက်ာင္းမထားေတာ့ပါဘူး၊ အျခားၿမိဳ႕ေတြကို ေျပာင္းၿပီးေနသင့္ရင္ ေန ရေတာ့မွာပါ ” ဟု မိုင္ဂ်ာယန္ၿမိဳ႕ခံ ေက်ာင္းသားမိဘ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေသာ ေက်ာင္းသား/သူ (၁၃) ဦးသည္ မိုင္ဂ်ာယန္အထက္တန္းေက်ာင္း ၌ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ေန႕မွစ၍ ေက်ာင္းျပန္တက္ေနၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားထံမွ သိရွိရပါသည္။

ခြန္ေနာ္
Kachin

"ရုပ္ရွင္ ေလာကသား ရဲတုိက္ကို ဥပေဒ ေဘာင္ အတြင္း က ကူညီ ေပးသြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုပ္ရွင္ အစည္းအ႐ုံး ဥကၠ႒ လူမင္းေျပာၾကား"

Posted by drmyochit Tuesday, July 09, 2013, under | No comments


ပဲခူး ခရိုင္ ၊ေက်ာက္တံခါး ၿမိဳ႕ စာတိုက္ ရပ္ကြက္ ၊ဒဂံု-မန္း ကားလမ္းမေပၚရွိ လပ္ခ်္မီး လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၌ ဇူလုိင္ ၄ရက္၊ နံနက္ ၃နာရီ ခန္႔တြင္ သရုပ္ေဆာင္ ရဲတုိက္ ကို ေဆးေျခာက္ ဟု ယူဆ ရေသာ အ ရြက္ေျခာက္ မ်ားနဲ႔ အတူ ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရ သည္။ ပဲခူးတိုင္း ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆးေျခာက္ မ်ားႏွင့္ အတူ ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ပုံႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး ေက်ာက္တံခါး ရဲစခန္းသို႔ ဇူလိုင္ ၅ ရက္ေန႔က ေပၚျပဴလာ ဂ်ာနယ္မွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ အဆိုပါ စခန္းမွ တာဝန္က် ရဲအရာရွိ တာဝန္မွဴး တစ္ဦးက ၄င္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး "၄ရက္ေန႔၊ မနက္၃နာရီ အခ်ိန္ေလာက္ က တာဝန္က် အဖြဲ႕ေတြ ကင္းလွည့္ေနတုန္း သတင္း ရေတာ့ သြားၿပီးေတာ့ ဖမ္းဆီးတယ္။ သြားၿပီး ဖမ္းတုန္းကေတာ့ ဘယ္သူ ဘယ္ဝါရယ္လို႔ မသိဘူး။ သူ႔ကို ရွာေဖြၾကတယ္။ ရွာေဖြ ၿပီးေတာ့မွ သူ႔ကို ရဲတိုက္မွန္း သိၾကတာ။ အခုေတာ့ အေရးယူ ထားပါတယ္။ မူး ယစ္ေဆး ဝါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစတဲ့ အက္ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၅/၁၆(ဂ))နဲ႔ အေရးယူ ထားပါတယ္။ အခု လက္ရွိ အခ်ိန္ မွာေတာ့ ေက်ာက္ တံခါး ေဆး႐ုံမွာ တင္ထားပါတယ္။ သူ႔ကို ညေနပိုင္းေလာက္က စၿပီးေတာ့ ေက်ာက္ တံခါး ေဆး႐ုံ ကို ပို႔ထားပါတယ္" လို႔ ၄င္းကေျပာျပသည္။

႐ုပ္ရွင္ ေလာကသား တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ သရုပ္ေဆာင္ ရဲတိုက္ ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္ အစည္းအ႐ုံး အေနျဖင့္ မည္သို႔ ေဆာင္ ရြက္ ေပးသြားမည္ ဆိုသည္ကို ရုပ္ရွင္ အစည္းအရံုး ဥကၠ႒ ဦးလူမင္းထံ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာ "ပထမစိန္႔ေမရီ ကာသီျဒယ္ ခရစ္ယာန္ေက်ာင္း မွာျဖစ္တဲ့ ျပႆ နာတုန္းက အစည္းအ႐ုံး က အဖြဲ႕ဝင္ေတြ သိသိခ်င္း သြားေရာက္ ေျဖရွင္းေပး ခဲ့ပါတယ္။ အခုကိစၥကိုလည္း အစည္းအ႐ုံး အေနနဲ႔ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္းက ကူညီလို႔ရတာ ကူညီသြားမွာပါ။ တရား ဥပေဒ အထက္မွာ အစည္း အ႐ုံးလည္း မရွိပါဘူး"ဟု ေျပာျပခဲ့သည္္။

သရုပ္ေဆာင္ ရဲတိုက္သည္ ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္ ေမလ(၂၈) ရက္ေန႔က ဗိုလ္တစ္ေထာင္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စိန္႔ေမရီ ကာသီျဒယ္ ခရစ္ယာန္ေက်ာင္း အတြင္း တစ္ကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ျခင္း အတြက္ ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၉၅/(က)ျဖင့္ ဗိုလ္တေထာင္ တရားရံုးတြင္ တရားစြဲ ဆိုခံရၿပီး ယင္း အမႈအတြက္ ပထမ ႐ံုးခ်ိန္းကို ဇြန္၁ဝရက္၊ ဒုတိယ ႐ံုးခ်ိန္းကို ဇြန္၂၁ ရက္ႏွင့္ တတိယ ႐ံုးခ်ိန္းကို ဇူလုိင္ ၁ရက္ေန႔ အထိ အမႈ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး စတုတၴေျမာက္ ႐ံုးခ်ိန္း ကို ဇူလိုင္(၁၁) ရက္ေန႕႔၌ အမႈ ရင္ဆိုင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Popular Journal

ဘဂၤလားေဒ့ရႇ္မွ စြပ္စြဲသည့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ကိစၥမႇာ နယ္စပ္တြင္ ရႇိေနသည့္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ လက္ခ်က္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာဘက္မႇ ေျပာၾကား

Posted by drmyochit Tuesday, July 09, 2013, under | No comments


ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရႇ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးကို ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာ-ဘဂၤလားနယ္စပ္ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျမန္မာဘက္မႇာ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား ေထာင္ေနေၾကာင္း ဘဂၤ လားေဒ့ရႇ္ အာဏာပိုင္မ်ားက စြပ္စြဲေျပာဆို ေနျခင္းမႇာ နယ္စပ္တြင္ ရႇိေနသည့္ ေသာင္းက်န္သူမ်ား၏ လက္ခ်က္ သာ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း နယ္စပ္ေဒသ လူ၀င္မႈ စစ္ေဆးေရး ကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲေရးမႇဴး ဗိုလ္မႇဴးႀကီး ေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရႇ္ နယ္စပ္တြင္ အမည္မသိ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕မႇ ျမန္မာနယ္စပ္ ျခံစည္း႐ိုးမ်ားကို လာေရာက္ေဖာက္ျခင္း၊ ျခံစည္း႐ိုး လုပ္သားမ်ားကို တိုက္ခိုက္ျခင္းရႇိၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရႇ္ဘက္မႇ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ေထာင္ထားမႈ ရႇိေနသည္ဟု ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း ျမန္မာနယ္စပ္ဘက္တြင္ တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ပ်က္မႈ မရႇိေသးေၾကာင္း ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

နယ္စပ္ မိုင္တုိင္ ၃၉ ႏႇင့္ ၄၀ အၾကား၊ နယ္စပ္မ်ဥ္းမႇ ကီလုိမီတာ ၇၀ အတြင္းတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မႇ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ေထာင္ထားျပီး မိုင္တိုင္ ၃၇ ႏႇင့္ ၃၈ အၾကားတြင္လည္း နယ္စပ္မ်ဥ္းမႇ ကုိက္ ၁၀၀ အတြင္း ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား ကို ေတာက္ေလႇ်ာက္ ခ်ထားေနသည္ဟု စြပ္စြဲ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းေနရာမ်ားသည္ ျမန္မာနယ္စပ္ ျခံစည္း႐ိုး လုပ္သားမ်ားအား အမည္မသိ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မႇ တုိက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေနရာမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရႇ္နယ္စပ္ ဘဂၤလားေဒ့ရႇ္ႏိုင္ငံ အတြင္းပိုင္းတြင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ရႇိေနေၾကာင္းႏႇင့္ ယင္းတို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားသာ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏႇင့္ အဆိုပါ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအား ဘဂၤလားေဒ့ရႇ္ အစိုးရအေနျဖင့္ အေရးယူ ဖမ္းဆီးျခင္း မရိႇေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

From: Eleven

အိႏၵိယ မူဂ်ာဟစ္ဒင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဗုဒၶဂယာကို ဗံုးေဖာက္ခြဲ တိုက္ခိုက္မည္ဟု ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ကတည္းက ရဲထံထြက္ဆိုထားၿပီး ဇူလိုင္ ၇ ရက္ ဗံုးေဖာက္ခြဲမႈမ်ား အတြက္ သံသယရႇိဖြယ္ တစ္ဦးအား ထပ္မံဖမ္းဆီး

Posted by drmyochit Tuesday, July 09, 2013, under | No comments


ဗံုးေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားရာ ဗုဒၶဂယာနယ္ေျမအတြင္း သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏႇင့္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးေနစဥ္။(ဓာတ္ပံု-AFP)

အိႏၵိယ မူဂ်ာဟစ္ဒင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဗုဒၶဂယာကို ဗုံးေဖာက္ခြဲ တိုက္ခိုက္မည္ဟု ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ကတည္းက အိႏၵိယ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံ ထြက္ဆိုထားၿပီး ဇူလိုင္ ၇ ရက္ ဗုံးေဖာက္ခြဲမႈမ်ား အတြက္ သံသယရႇိဖြယ္ တစ္ဦးကို ထပ္မံဖမ္းဆီး လိုက္ေၾကာင္း ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဇူလုိင္ ၇ ရက္နံနက္ပိုင္းက ဗုဒၶဂယာ ေက်ာင္း၀န္းအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဗံုးေဖာက္ခြဲမႈမ်ား အတြက္ လံုျခံဳေရး ကင္မရာ မႇတ္တမ္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ စစ္ေဆးခဲ့ရာမႇ အိႏိၵယရဲမ်ားက ဇူလိုင္ ၈ ရက္တြင္ လူတစ္ဦး ကို ထပ္မံ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဗံုးေဖာက္ခြဲမႈမ်ား အတြက္ လူႏႇစ္ဦးက ေဖာက္ခြဲေရး ပစၥည္းမ်ားအား ေနရာခ်ခဲ့သည့္ ပံုမ်ားကို လံုျခံဳေရး ကင္ မရာမ်ားတြင္ ေတြ႕ရႇိခဲ့ရာမႇ တစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးႏုိင္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

''လံုျခံဳေရး ကင္မရာ မႇတ္တမ္းေတြကေန ဗံုးေထာင္ခဲ့သူ ႏႇစ္ဦးစလံုးကို ဖမ္းဆီးႏုိင္ဖို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေဆာင္ ရြက္ေန ပါတယ္'' ဟု ဂယာၿမိဳ႕ ရဲအရာရႇိ ခ်န္ဒန္ကူရႇ၀ါဟာက ေအအက္ဖ္ပီသို႔ ေျပာၾကားသည္။

''ဖမ္းဆီးထားတဲ့သူရဲ႕ အမည္က ဗင္ေနာ့မီစထရီလို႔ သိရပါတယ္'' ဟု ရဲအရာရႇိ အက္စ္ေကဘာရာဒြာဂ်ာက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

မီစထရီကို ဘီဟာျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ ပတၲနား ေတာင္ဘက္ မုိင္ ၈၀ အကြာရႇိ ေမာ္သူပုန္မ်ား၏ အဓိက ေျခကုပ္ေဒ သျဖစ္ သည့္ ဘရာခ်တ္တီ ဧရိယာတြင္ ဖမ္းမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏႇင့္ မြတ္စလင္ဘာသာ ၀င္မ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားေန သည့္ ျပႆနာမ်ားအေပၚ ကလဲ့စားေခ်ရန္ အတြက္ ဗုဒၶဂယာ ေက်ာင္းေတာ္ကို အစၥလာမၼစ္ စစ္ေသြးႂကြ မ်ားက ပစ္မႇတ္ထား တိုက္ခိုက္ဖြယ္ရႇိေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားကို ႀကိဳတင္သတိေပး ထားခဲ့ သည္ဟု ေဒလီၿမိဳ႕ေတာ ္ရဲမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိႏိၵယတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ခံရမႈမႇာ ရႇားပါးေသာ္လည္း ျမန္မာ၊ သီရိလကၤာႏႇင့္ ဘဂၤ လားေဒ့ရႇ္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏႇင့္ မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္မ်ားအၾကား တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြား ၿပီး ေနာက္ ေဒသ အမ်ားအျပားတြင္ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ဗုဒၶဂယာကို တိုက္ခုိက္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ တိတ္တဆိတ္ စုေဆာင္းေနမႈေၾကာင့္ အိႏိၵယ မူဂ်ာဟစ္ဒင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ ပထမအႀကိမ္ ဗံုးခြဲတုိက္ခိုက္မႈသည္ ဟိုက္ဒရာ ဘတ္ ၿမိဳ႕၏ ဒါစုခန္ဂါအရပ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ဗုဒၶဂယာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အိႏိၵယမူ ဂ်ာ ဟစ္ဒင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားကို စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ ေဖာက္ခြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ အဆို ပါ ေဖာက္ခြဲမႈမ်ားတြင္ ၎တို႔အဖြဲ႕ ပါ၀င္ေနျခင္းကို ေဖာ္ျပေန႐ံုသာမက ေဒလီႏႇင့္ မြမ္ဘိုင္း ၿမိဳ႕မ်ား တြင္ ၎တို႔ အဖြဲ႕ကပင္ တိုက္ခုိက္ဖြယ္ရႇိေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားက ေဖာ္ျပေနသည္ဟု အိႏိၵယ ရဲတပ္ ဖြဲ႕က ေျပာၾကား ထားသည္။

နယူးေဒလီရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္ အိႏိၵယမူဂ်ာဟစ္ဒင္ အဖြဲ႕မႇ ဆာယက္မက္ေဘာ၊ အာဆတ္ခန္း၊ လန္ဒီ အီရာဖန္ႏႇင့္ အီမာရန္ခန္းတို႔အား ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္းက စစ္ေဆးေမးျမန္း ရာတြင္ အန္ဒရာပရာေဒ့ရႇ္ျပည္နယ္၊ ဟိုက္ဒရာဘတ္ၿမိဳ႕၏ ဒါစုခန္ဂါအရပ္ႏႇင့္ ဗုဒၶဂယာရႇိ ဗုဒၶဘာသာ ဘုရား ေက်ာင္း မ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္ အတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားအား စုေဆာင္းရန္ ပါကစၥတန္အေျခစိုက္၊ အိႏိၵယ မူဂ်ာဟစ္ဒင္ အဖြဲ႕ကို တည္ေထာင္သူ ရီယက္ဘတ္တယ္က ညႊန္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထြက္ဆို ခဲ့ၾက သည္။

ထို႔ျပင္ Lashkar-e-Taiba ၏ အေမရိကန္-ပါကစၥတန္ အၾကမ္းဖက္သမား ေဒးဗစ္ကိုးလ္မန္းဟတ္ေလး က လည္း FBI ႏႇင့္ NIA တို႔၏ စစ္ေဆးမႈအတြင္း အၾကမ္းဖက္ပစ္မႇတ္ တစ္ခုအျဖစ္ ဗုဒၶဂယာကို လ်ာထားေၾကာင္း ထြက္ ဆိုခဲ့သည္။

ယခုအခါ ယင္းေနရာ ႏႇစ္ခုစလံုး၌ပင္ ေပါက္ကြဲမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ အျခားေနရာမ်ား၌လည္း လံုျခံဳေရးမ်ား တင္းက်ပ္စြာ ခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကားသည္။

၎တို႔၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအရ ေနာက္ထပ္ပစ္မႇတ္မ်ားမႇာ ေဒလီၿမိဳ႕ႏႇင့္ မြမ္ဘိုင္းၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္ၿပီး ေဒလီၿမိဳ႕ရႇိ ဆာ ဒါေစ်းႏႇင့္ ခ်န္နီအရပ္တို႔တြင္ ၎တို႔ေလးဦးက စံုစမ္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေနရာမ်ား သည္ လူထူထပ္ေသာေၾကာင့္ ေသဆံုးသူမ်ား မ်ားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေဖာက္ခြဲရန္ စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထြက္ ဆိုခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ျပင္ မြမ္ဘိုင္းၿမိဳ႕၊ အန္ဒါရီ ဘူတာရႇိ မက္ေဒၚနယ္ဆိုင္၊ ဆန္တာခ႐ုဇ္ ဘူတာအနီးရႇိ ဆာရီဆိုင္မ်ားႏႇင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ဒါဒါဘတ္စ္ကားမႇတ္တိုင္၊ စီအက္စ္တီဘူတာႏႇင့္ ပန္ဗယ္ဘူတာတို႔အျပင္ လူမ်ားသည့္ ေနရာအခ်ဳိ႕ကိုလည္း တိုက္ခုိက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေၾကာင္း ထြက္ဆိုခဲ့ၾကသည္။

အိႏိၵယမူဂ်ာဟစ္ဒင္ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၎တို႔ကို ႏုိင္ငံတကာက အာ႐ံုစိုက္လာေစရန္အတြက္ ဗုဒၶဂယာကို တိုက္ခုိက္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒလီရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကားသည္။

From: Eleven

ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမတြင္ အိမ္စီးကားႏႇင့္ မႏၲလာမင္း အေ၀းေျပးယာဥ္တုိ႔ တုိက္မိၿပီး ေလးဦးေသဆုံး

Posted by drmyochit Tuesday, July 09, 2013, under | No comments


ယာဥ္တုိက္မႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ surf အိမ္စီးကားကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမႀကီး ေပၚတြင္ ဇူလုိင္ ၇ ရက္ နံနက္ ၁ နာရီခြဲက surf အိမ္စီးကား တစ္စီးႏႇင့္ မႏၲလာမင္း အေ၀းေျပးယာဥ္ တစ္စီးတုိ႔ တုိက္မိမႈေၾကာင့္ surf အိမ္စီးကားေပၚတြင္ ပါေသာ ယာဥ္ေမာင္း တစ္ဦးႏႇင့္ မိသားစု သံုးဦး ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရႇိသည္။

ျဖစ္စဥ္မႇာ ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ဇူလုိင္ ၇ ရက္ နံနက္ ၁ နာရီခြဲတြင္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းႀကီး မုိင္တုိင္ အမႇတ္ ၂၆၂ မုိင္၊ ၃ ဖာလုံ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရန္ကုန္မႇ မိတီၴလာသုိ႕ ေမာင္းႏႇင္ေနသည့္ surf အိမ္စီး ကား (အျဖဴေရာင္) ယာဥ္ကုိ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ေျပးဆြဲေနေသာ မႏၲလာမင္း ခရီးသည္ယာဥ္ တစ္စီး က လက္၀ဲဘက္မႇ ေက်ာ္တက္စဥ္ surf အိမ္စီးကား၏ ဘယ္ဘက္ျခမ္း ေနာက္ပိုင္းအား ၀င္တုိက္မိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသုိ႔ ၀င္တုိက္မႈေၾကာင့္ surf အိမ္စီးကားမႇာ မႏၲလာမင္း ခရီးသည္တင္ယာဥ္၏ အေရႇ႕သုိ႔ ေရာက္ရႇိ သြားခဲ့ သျဖင့္ ထပ္မံတုိက္ခံရကာ တိမ္းေမႇာက္သြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ ယာဥ္တုိက္မႈ ျဖစ္ စဥ္ေၾကာင့္ surf အိမ္စီးကားတြင္ ပါရႇိသည့္ မိသားစု၀င္ သံုးဦးျဖစ္သည့္ ဦးညိဳ၀င္း (၄၅) ႏႇစ္၊ ေဒၚနီနီစုိး (၄၄) ႏႇစ္၊ မၿဖဳိးၿဖဳိးလြင္ (၂၈) ႏႇစ္ႏႇင့္ ယာဥ္ေမာင္း အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ေလးဦး အခင္းျဖစ္ေနရာတြင္ ေသဆုံး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ အတုိက္ခံရေသာ surf အိမ္စီးကားေပၚရႇိ မိသားစု၀င္မ်ားမႇာ မိတီၴလာၿမိဳ႕တြင္ ေရာက္ရႇိေနသူ မိခင္ က်န္းမာေရး မေကာင္းသျဖင့္ ေဆးကုသမႈ ခံယူရန္အတြက္ ရန္ကုန္သို႔ ေခၚေဆာင္ရန္ သြားေရာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

''အခင္းျဖစ္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္ေရာက္သြားေတာ့ ေပ်ာ္ဘြယ္ေလး ရဲစခန္းမႇာ စစ္ခ်က္ယူတယ္၊ ျဖစ္တဲ့ေနရာမႇာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က ေလးေယာက္လံုး ပြဲခ်င္းၿပီးေသတယ္'' ဟု အခင္းျဖစ္ပြားရာ ေနရာသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သူ ကို၀ဏၰက ဆိုသည္။

ယာဥ္တိုက္မႈ ျဖစ္ပြားရာတြင္ ေသဆံုးသူ ယာဥ္ပိုင္ရႇင္ ကိုညြန္႔၀င္း၏ ဇနီးျဖစ္သူက ''ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေပ်ာ္ဘြယ္ေလး ရဲစခန္းကေတာ့ စစ္ခ်က္ယူထားတယ္၊ အမႈလဲ မဖြင့္ရေသးပါဘူး။ ကားေမာင္းတဲ့ ကို ခိုင္ေမာင္ လတ္က ကိုညြန္႔၀င္းရဲ႕ သူငယ္ခ်င္း၊ ေနာက္ ကြၽန္မအစ္မနဲ႔ အိမ္က ကေလးရယ္ အားလံုးေလးေယာက္ သြားတာ အကုန္ပြဲခ်င္းၿပီးတယ္'' ဟု ေသဆံုးသူ၏ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚ၀င္းမာက ဆိုသည္။

ဇူလုိင္ ၃ ရက္ကလည္း ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမႀကီး မုိင္တုိင္အမႇတ္ ၁၉၄ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕ အနီးတြင္ အမ်ိဳးသား ဆရာ၀န္ေလးဦးႏႇင့္ ယာဥ္ေမာင္း အမ်ိဳးသားတစ္ဦး စီးနင္းလုိက္ပါလာေသာ လန္ခ႐ူဆာ ကားတစ္စီး တံတားတစ္ခုေပၚမႇ အရႇိန္လြန္ျပဳတ္က်သည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ယာဥ္ေပၚလုိက္ပါလာသူမ်ား ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရရႇိခဲ့သည္။ ယာဥ္ေပၚပါသူ ဆရာ၀န္ေလးဦးမႇာ ေဒါက္တာေအာင္ျမင့္ ၆၈ ႏႇစ္၊ ေဒါက္တာျမေအာင္ ၆၇ ႏႇစ္၊ ေဒါက္တာေအာင္ျမတ္စုိး ၆၁ ႏႇစ္၊ ေဒါက္တာေက်ာ္စုိး ၅၁ ႏႇစ္တို႔ျဖစ္ၿပီး ယာဥ္ေမာင္းမႇာ ဦးသန္းဦး ၅၇ ႏႇစ္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

Eleven

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္