Tuesday, July 09, 2013

၁၉၄၉ ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ေရး ဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ အဘက္ဘက္မွ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟုဆို

Posted by drmyochit Tuesday, July 09, 2013, under | No comments


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ညဥ့္ငွက္ကေလးမ်ား (ဓာတ္ပံု – Felix Features)

၁၉၄၉ ခုႏွစ္က ေရးဆြဲျပဌာန္းခဲ့သည့္ ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲသြားရန္ အဘက္ဘက္မွ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ ဇမၺဴသီရိ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက ဆိုသည္။

ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒကို ယေန႔ က်င္းပသည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမအႀကိမ္ ပံုမွန္ အစည္းအေဝးတြင္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ အစီအစဥ္ ရွိမရွိကို ေဒၚစႏၵာမင္းက ေမးျမန္းရာ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ရဲခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ထိုဥပေဒကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ အစီအစဥ္ မရွိေၾကာင္း ေျဖခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚစႏၵာမင္းက ဧရာဝတီသို႔ ေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဒီေမးခြန္းကို ဒီလိုေျဖမယ္ဆိုတာ တြက္ထားၿပီးသား။ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့သူေတြ၊ ျပည့္တန္ဆာေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ေနရတဲ့ အာဏာပုိင္ေတြဟာ ဒီဥပေဒ ေခတ္မမီေတာ့တာ၊ တျခားတိုင္းျပည္မွာ ဒီကိစၥကို ဥပေဒနဲ႔ ဘယ္လို ထိန္းခ်ဳပ္ ကိုင္တြယ္ေနတယ္၊ က်န္းမာေရး ႐ႈေထာင့္ အေနနဲ႔ ဘယ္လို ေျဖရွင္းေနတယ္ ဆိုတာကို သိၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်မတို႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး စတဲ့ ေပတံေတြနဲ႔ တိုင္းၿပီးေတာ့ ဒါေတြကို မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ၿပီး မျပင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာပါ” ဟု ေဒၚစႏၵာမင္းက ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒအရ ၁ ႏွစ္လွ်င္ အေရးယူခဲ့သည့္ မႈခင္း အေရအတြက္ မည္မွ်ရွိသည္ ဆိုသည့္ ေမးခြန္း၊ ႏိုင္ငံ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ျပႆနာႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးမႈ ျပႆနာေၾကာင့္ ျပည့္တန္ဆာ အမႈ မ်ားလာျခင္းျဖစ္ကာ ၎တို႔ကို ဖမ္းဆီး ျပစ္ဒဏ္ေပး႐ံုျဖင့္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း၊ ျပည့္တန္ဆာ အေရအတြက္ကို ဟန္႔တားႏိုင္မည္လား ဆိုသည့္ ေမးခြန္း၊ အဆိုပါ ဥပေဒအရ အေရးယူခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ HIV/ AIDS ပေပ်ာက္ေရး အတြက္လည္းေကာင္း၊ ဘဝသစ္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး အတြက္လည္းေကာင္း ေထာင္က လြတ္လာသည့္အခါ မည္ကဲ့သို႔ ကူညီထားေၾကာင္း၊ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းကို ျပန္လည္ မေရာက္ရွိေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ မည္ကဲ့သို႔ စီမံထားရွိေၾကာင္း အစရွိသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ေဒၚစႏၵာမင္းက ယေန႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ျပည့္တန္ဆာ ဖမ္းဆီး အေရးယူမႈ အေရအတြက္သည္ ယခုအစိုးရ လက္ထက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၁၉၅၆ မႈ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၃၂၂၆ မႈႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ မွ ေမလအထိ ၆၄၀ မႈတို႔ အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ အသက္ေမြးျခင္းသည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနသည့္အတြက္ ျပည့္တန္ဆာ ပေပ်ာက္ေရးသည္ ေမွ်ာ္လင့္ရန္ မရသည့္ ကိစၥျဖစ္ေသာ္လည္း အတိုင္းအတာ တရပ္အထိ ဟန္႔တားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ရဲခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျဖၾကားခဲ့သည္။

“ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ အလုပ္ရွားပါးမႈက ျပည့္တန္ဆာ တိုးေစတာလို႔ ဆိုႏိုင္ေပမယ့္ ကိုယ္က်င့္တရား အေပၚ တန္ဖိုးထားမႈ စံႏႈန္းေလ်ာ့ပါးျခင္း၊ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ေခတ္အရ လူမႈ ဆက္ဆံေရးအေျခအေန လြတ္လပ္ က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းစတဲ့ တျခားအေၾကာင္းလည္း ရွိေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမွာပင္ ႐ိုးသားႀကိဳးစားစြာ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္လိုစိတ္မရွိဘဲ လြယ္လြယ္နဲ႔ ေငြရတဲ့ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ ၾကသူမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္” ဟု ရဲခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ဆိုသည္။

ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြတ္ေရး အက္ဥပေဒအရ ဖမ္းဆီး အေရးယူခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္သည့္ အခါ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း ျပန္လည္ မလုပ္ေစရန္ စာအုပ္မ်ား ဖတ္ေစျခင္း၊ အသိပညာေပးျခင္း၊ ဇာထိုး ပန္းထိုးလုပ္ငန္း၊ စက္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၊ မ်က္ေတာင္အတု လုပ္ငန္း၊ ဆံေကသာ အလွျပဳျပင္ သင္တန္း၊ မ်က္ႏွာအလွျပင္ သင္တန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း၊ အကသင္တန္း၊ ဒီဇိုင္နာသင္တန္း၊ အ သံုးလံုး သင္တန္း စသည့္ သင္တန္းမ်ား ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒအရ ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာမ်ား သင္ၾကားေပးၿပီး လူမႈ အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ျပန္ဝင္ဆံ့ႏိုင္ရန္ မိမိဘဝ ရပ္တည္ေနထိုင္ေရး၊ ေဆးဝါးကုသမႈ ခံယူရေစရန္၊ စိတ္ဓာတ္ ႀကံ့ခိုင္မႈ ရွိေစရန္ႏွင့္ သင္တန္းကာလအတြင္း ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္တုိင္း တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔၌ လည္းေကာင္း၊ မႏၱေလးရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ လည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း ရဲခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေျပာသြားသည္။

ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) အရ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးသူျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရလွ်င္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ တႏွစ္ေအာက္ မနည္း၊ သုံးႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္က ျပဌာန္းခဲ့သည့္ ဥပေဒျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔ေခတ္ ကာလတြင္ လိုက္နာ က်င့္သံုးလွ်က္ ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“သူတို႔တေတြ အခုအခ်ိန္မွာ ဒီဥပေဒကို မျပင္ေပမယ့္လည္း တေန႔ေန႔ တခ်ိန္ခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီ ျပည့္တန္ဆာ ႏွိပ္ကြပ္ေရး အက္ဥပေဒဟာ ျပင္ဖို႔ လိုေနၿပီ ဆိုတာကို သိလာမွာပါ” ဟု ေဒၚစႏၵာမင္းက ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

ယေန႔ ေဒၚစႏၵာမင္း တင္သြင္းသည့္ အဆိုျပဳခ်က္က့ဲသို႔ပင္ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚလဲ့လဲ့၀င္းေဆြက ျပည့္တန္ဆာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးသူ အမ်ဳိးသားမ်ားကိုလည္း အားေပး ကူညီသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး တရားစြဲဆုိ ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့ဖူးသည္။

ညိမ္းျပည့္စံု|ဧရာ၀တီ

0 comments:

Post a Comment

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္