Friday, June 14, 2013

14.6.2013 မွ 20.6.2013 ထိ ၇ ရက္သားသမီး ေဟာစာတမ္း

Posted by drmyochit Friday, June 14, 2013, under | 1 comment

ေဒါက္တာထြန္းလင္း-ဘုတလင္( GOLD MEDALIST)

တနဂၤေႏြ
ယခု အခ်ိန္ႏွင့္ ယခင္အခ်ိန္ က လုပ္ရပ္မ်ား အဆင္ေျပ ေအာင္ျမင္မႈ႕ တို႔ၾကားလာရလိမ့္မည္။ ခ်စ္သူထံမွ ေကာင္းသတင္းၾကားရမည္။ အလုပ္ကိစၥႏွင့္ ခရီးထြက္ရမည္။ ရန္သူ ၏ ေတာင္းပန္မႈရမည္။ အခက္အခဲ အထစ္အေငါ့ မ်ားေျပေပ်ာက္မည္။ ရႈပ္ေနေသာ အရာမ်ားရွင္းႏိုင္မည္။ သင္တန္းသြားရတတ္သည္။ က်န္းမာေရး အနည္းငယ္ခ်ဴခ်ာ ႏိုင္သည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း - ၀ ၊ ၁ ၊ ၂။
အထူးေဟာ - ကံေကာင္းမည္။
ယၾတာ - ေအာင္သေျပ (၉) ညြန္႔ ေမြးေန႔မွာ လွဴလိုက္ပါ။

တနလၤာ
          မၾကာမွီ သင္၏ စြန္႔စားမႈလုပ္ရပ္မ်ား စြန္႔စားစြာသြားလာရမည္။ ခရီးစဥ္မ်ား ၊ စြန္႔စားစြာ ၾကိဳးစားရေတာ့မည္။ ပညာေရးမ်ားအတြက္ အားယူစဥ္းစားခန္း၀င္ေနေသာကာလဟု ဆိုရေပမည္။ အားငယ္မေနႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားျပီး အရာရာ ကိုရင္ဆိုင္လိုက္ပါ။ ၀မ္းသာပီတိ ရေလာက္ေအာင္ စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေအာင္ျမင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရီးယာယီ ေတြသြားရမည္။ မိတ္ေဆြသစ္အေပါင္း အသင္း သစ္ေတြ ၾကံဳလာမည္။ လက္ေဆာင္ပစၥည္း၀င္မည္။ ကား ၊ စက္တို႔ရမည္။ ေျမ အ၀င္အထြက္ ရွိမည္။ အခ်စ္ေရး စြဲလန္းသူ ေတြ႕မည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳျဖစ္မည္။
   
အက်ိဳးေပးဂဏန္း - ၂ ၊ ၄ ၊ ၃။
အထူးေဟာ - ကံေကာင္းေနမည္။
ယၾတာ - ေမြးေန႕တြင္ ကံ့ေကာ္ (၁၅) ညြန္႕ကို အိမ္ဘုရားကပ္လွဴပါ။  

အဂၤါ
          အတိုက္အခံ ေတြ ၾကံဳမည္။ မလိုသူေတြေတြ႕မည္။ ဆန္႕က်င္ဘက္လိင္တို႔၏ စြဲလန္းမႈ ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ား ႏွင့္ အတိုက္အခံ လုပ္မႈ ေတြ ႏွင့္ မေကာင္းသတင္းထုတ္လႊင့္မႈမ်ားျဖစ္မည္။ ခရီးေ၀းယာယီ ေတြေရာက္မည္။ စက္ ၊ ကား တို႔၀င္ျခင္း ၊ ထြက္ျခင္း ျဖစ္မည္။ ေငြေၾကးကိစၥေျပာရ တတ္သည္။ ေျခ၁ ဖက္ နာက်င္ မႈႏွင့္ ၀မ္းမေကာင္းျဖစ္တတ္၍ အစားဆင္ျခင္ပါ။ အိမ္ရွိ မိသားစု ၏ အျပစ္တင္အထင္လြဲမႈခံရတတ္သည္။ စာေမးပြဲမ်ား ၊ အင္တာဗ်ဴး မ်ားေအာင္ျမင္မည္။        

အက်ိဳးေပးဂဏန္း - ၃ ၊ ၆ ၊ ၁။
အထူးေဟာ - အတိုက္အခံ ျဖစ္ျပီးမွ ေအာင္ျမင္မည္။
ယၾတာ - အိမ္ဘုရားကို ေမြးေန႕မွာ သစ္သီး ၉ မ်ိဳးကပ္လွဴပါ။  

ဗုဒၶဟူး
          စြန္႔စားမႈမ်ား လြတ္လပ္မႈမ်ား ၾကိဳးစားမႈ႕ မ်ားဆက္တိုက္ေအာင္ျမင္ေနမည္။ သင့္ကို ခ်စ္ေနေသာသူ၏ အထင္လြဲျခင္းမ်ားခံရမည္။ ေက်ာ္ေတာ့ ေလွသူၾကီး ျငားေတာ့ေလွထိုးသား ျဖစ္တတ္သည္။ မေရာက္ဘူးေသာ ခရီး မေပါင္းဘူး ေသာ မိတ္ေဆြ မလုပ္ဘူးေသာ အလုပ္တို႔လုပ္ျဖစ္မည္။ စိတ္ေလ ေနမည္။ ထင္ရာ လုပ္ရန္ စိတ္ျဖစ္လာ ႏိုင္ေသာ္လည္း ထိမ္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိ၍ ထင္ရာမလုပ္ျဖစ္ပါ။ အေပါင္းအသင္း ၏ အကူအညီ ရမည္။ စက္ ၊  ယာဥ္ တို႔၀င္ ထြက္မည္။  

အက်ိဳးေပးဂဏန္း - ၁ ၊ ၅ ၊ ၄။
အထူးေဟာ - ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရေနမည္။
ယၾတာ - ဘုရားကို ေအာင္သေျပ (၁၉) ညြန္႔ကပ္ပါ။    

ၾကာသပေတး

ဤတပတ္ အတြင္း သင္ကံေကာင္းျပီ။ ေကာင္းသတင္း ေတြ ၾကားရမည္။ အလုပ္အကိုင္ တိုးတက္မႈ႕ ျမင့္မားမႈ ေျပာင္းလဲ မႈ ၊ ေျပာင္းေရႊ႕မႈ တို႔ျဖစ္လာမည္။ အခ်စ္ေရး ၊ စီးပြားေရး ၊ အဆင္ေျပမည္။ လက္ထပ္ မဂၤလာျဖစ္မည္။ မိဘ ၊ ဘုိးဘြား တို႔အတြက္ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ႕ မ်ားၾကားရမည္။ မိသားစု ေဆြမ်ိဳး မ်ား မဂၤလာ ၊ အလွဴ တို႔ ေပ်ာ္ရႊင္စြာက်င္းပျဖစ္မည္။ ကိုယ္တိုင္ ခရီးေ၀း ေရာက္မည္။ ျပိဳင္ဆိုင္မႈ႕မ်ား အႏိုင္ရမည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း - ၅ ၊ ၀ ၊ ၃။
အထူးေဟာ - ကံေကာင္းတယ္။
ယၾတာ - ဘုရားကို ေပါင္မုန္႔ ၅ ခ်ပ္ သၾကားျဖဴး ၍ ကပ္ပါ။  

ေသာၾကာ
          စိတ္ေလေနမည္။ အေတြးမ်ား ေနမည္။ အိမ္မွာ မေနခ်င္ဘဲ အလုပ္ကို စိတ္၀င္စားမႈ႕ မရွိဘဲ ခရီးေတြ ထြက္ေနခ်င္မည္။ အၾကီးအကဲ မိဘတို႔၏ အျပစ္တင္အထင္ လြဲျခင္းခံရမည္။ ျပန္ေျပလည္မည္။ ေငြ၀င္ ၊ ထြက္ၾကမ္း မည္။ ေငြစုလို႔မရပါ။ စြဲလန္းသူ ႏွင့္ ရကိန္းျမင္သည္။ မိဘတို႔ သေဘာ တူ မတူ ျပႆနာ ေတြ ရႈပ္ျပီးမွ ရကိန္းျမင္ပါတယ္။ လက္ထပ္လုနီးပါး ျဖစ္ျပီးမွ ၾကန္႕ၾကာမႈ႕ ျဖစ္တတ္သည္။ သူတစ္ပါး အရႈပ္ကိုယ့္အရႈပ္ ျဖစ္မည့္ အႏၱရာယ္ လံုး၀မရွိပါ။
     
အက်ိဳးေပးဂဏန္း - ၆ ၊ ၃ ၊ ၉။
အထူးေဟာ - ေအာင္ျမင္မည္။
ယၾတာ - ေသာၾကာေန႕နံနက္တြင္ အိမ္ဘုရားကို သစ္သီး (၉) မ်ိဳး ကပ္လွဴပါ။

စေန
          သင္ျပဳသည့္ကံ ပဲ့တင္သံ သင့္ထံျပန္လာမည္ ဟူေသာ စကားပံုအတိုင္း သင္၏ မွန္ကန္ေသာ ေစတနာ သဒၶါေၾကာင့္ သင္၏ လုပ္ငန္းမွာ ပို၍ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိလာလိမ့္မည္။ လုပ္ေနဆဲ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ရန္ၾကံရြယ္ေနေသာ အလုပ္မ်ား အားလံုး အဆင္ေျပေအာင္ျမင္မည္။ ရန္သူက မိတ္ေဆြ ျဖစ္မည္။ ခင္မင္သူ က ကူညီမႈမ်ားေပးလာမည္။ အေ၀းမိတ္ေဆြ ၏ အကူအညီ ရမည္။ အေ၀းအေပါင္းအသင္း ႏွင့္ စီးပြားေရး ရွယ္ယာလုပ္ငန္းတို႔လုပ္လာရမည္။ ၾကိဳးစားမႈ႕တိုင္း က ေအာင္ျမင္မည္။ ၀န္ထမ္း လုပ္ငန္း ရာထူးတက္ ၊ လစာတိုးမည္။ အခ်စ္ေရးမွာ နားလည္မႈျဖင့္လက္ထပ္ခြင့္ ေရႊ႕ဆိုင္းတတ္သည္။ ခရီးေ၀းသြားရမည္။ မိဘ သားခ်င္းေဆြမ်ိဳးတို႔ အတြက္ လုပ္ကိုင္မႈမ်ားျပဳရတတ္သည္။ အားလံုးအဆင္ေျပမည္။ ၀င္ေငြေကာင္းလာမည္။ စက္ ၊ ကား ၊ ေျမတို႔၀င္မည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း - ၇ ၊ ၂ ၊ ၀။
အထူးေဟာ - ဆက္လက္ ေအာင္ျမင္ေနမည္ ။
ယၾတာ - ေအာင္သေျပ (၉) ညြန္႕ ဘုရားလွဴပါ။  

by Myit Makha Mediagroup

၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈကို အေရးယူသြားမည္ဟု သူရဦးေရႊမန္း ေျပာဆို

Posted by drmyochit Friday, June 14, 2013, under | 5 comments


စာတမ္းေတြကပ္၊ ေသြးထိုးစကားေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ၉၆၉ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို အေရးယူသြားမယ္လို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းက Woodrow Wilson Center မွာ ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေဆာင္ရြက္ေန ၿပီျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရး ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြရွိေနတာကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္က ျပင္ဆင္ ပယ္ဖ်က္ဖို႔၊ အစားထိုးဖို႔ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔လည္း သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ အမိန္႔ေပးအုပ္ခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရတဲ့ အခက္အခဲေတြကို ျပင္ဆင္ဖို႔ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို ေလ့လာသင္ၾကားသြားရမွာျဖစ္တယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ဆိုပါတယ္။

 Kamayut Media

ထိမ္းျမားမႈ ဥပေဒသစ္ျပဳေရး ဦးဝီရသူ တိုက္တြန္း

Posted by drmyochit Friday, June 14, 2013, under | 1 comment


ဥပေဒသစ္က အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္သာ ဆိုင္ၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ား မပါဟု ဦးဝီရသူက ဆိုသည္ (ဓာတ္ပံု – ဧရာဝတီ)

ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို လက္ထပ္မည့္  ဘာသာျခားမ်ား၊ လူမ်ိဳးျခား အမ်ိဳးသားမ်ားက ဗုဒၶဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္းၿပီးမွသာ တရားဝင္လက္ထပ္ခြင့္ရမည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို  ႏိုင္ငံေတာ္ၾသဝါဒ ဓမၼစရိယဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ဦးေဆာင္ပါဝင္ေသာ သံဃာအစည္းအေဝးတခုတြင္ မႏၲေလးမစိုးရိမ္တိုက္သစ္မွ ဦးဝီရသူဦးစီးသည့္ အမ်ိဴး ဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႕က တင္သြင္းခဲ့သည္။

ယေန႕  ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕ ဓမၼဒူတ ေဇတဝန္ ေတာရ  ေဆကိႏၵာရာမ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ ၾသဝါဒခံယူပဲြႏွင့္ အႀကိဳညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပဲြတြင္  ႏိုင္ငံေတာ္ၾသဝါဒဓမၼစရိယ ဆရာေတာ္ ဘႏၵႏၲတိေလာကာဘိဝံသ ၾကီးမႉးျပီး သံဃာ အပါး၂၀၀ တက္ေရာက္ေနသည့္ ဗုဒၶဘာသာနွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္ပမီဒီယာမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ ့ေသာမီဒီယာမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္သူမ်ား သေဘာမ်ိဳးေဖာ္ျပေနျခင္းအေပၚ တုန္ ့ျပန္ေျဖရွင္းရန္၊ ဗုဒၶဘာသာသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရွး႐ႈသာ ဘာသာတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳရန္ ရည္ရြယ္က်င္းပရာ အစည္းအေဝးတြင္ ဦးဝီရသူက “အမိ်ဳးေစာင့္ဥပေဒ”ဟု ေခၚဆိုေသာ အဆိုပါ စာတမ္းတေစာင္ကို ထုတ္ျပန္တင္ျပသြားခဲ့သည္။

မည္သည့္ဘာသာဝင္မဆို ဘာသာျခား၊ လူမ်ိဳးျခားျဖစ္ခဲ့ပါက ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ိဳးသမီးကို လက္ထပ္မည္ဆိုလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျဖစ္ေၾကာင္း တရားဝင္ လက္မွတ္ရရွိထားသူ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ျပီး လက္ထပ္မည့္ အမ်ိဳးသမီး၏ မိဘ သို႔ မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူ၏ စာျဖင့္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ လက္မွတ္ေရးထိုး လက္ထပ္ရမည္ဟု ယင္းဥပေဒ မူၾကမ္းတြင္  ထည့္သြင္းေရးဆဲြထားသည္။ အဆိုပါ ဥပေဒကို ျပည္တြင္းမွ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းကာ စင္ကာပူႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံတို႔၏ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ ကို အတုယူေရးဆဲြထားသည္ဟု ဦးစီးေရးဆြဲထားေသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားက ဆိုသည္။

“ဥပေဒကို အသက္ဝင္ေအာင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ အားလုံးကို စာပို႔မယ္။ ဒီလမကုန္ခင္ တႏိုင္ငံလုံးမွာ သေဘာထား စစ္တမ္းေကာက္မယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ တရားဝင္ တင္ေပးမယ့္ လႊႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း ေရြးထားၿပီးၿပီ” ဟု အမ်ိဴး ဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႕ ျပန္ၾကားေရး တာဝန္ယူထားသည့္ ဆရာေတာ္ဓမၼပီယက မိန္႕သည္။

အထက္ပါ ဥပေဒအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို မလုိက္နာဘဲ လက္ထပ္ေပါင္းသင္းသူကို ေထာင္ဒဏ္၁၀ ႏွစ္ က်ခံေစရန္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ထိုသူပိုင္ ပစၥည္းအားလုံးကို သိမ္းယူ၍ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသမီးအား ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်ဴးလြန္သူကို ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ၏ ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၄၉၃ အျပင္ သက္ဆိုင္ရာပုဒ္မမ်ားႏွင့္ သီးျခား အေရးယူ အျပစ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မူၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆဲြထားသည္။

သို႔ေသာ္ ဥပေဒသည္ ဗုဒၶဘာာသာဝင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာ အက်ဳံးဝင္ၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းေရးဆဲြမထားဘဲ ၎တို႔အေနျဖင့္ မည္သည့္ဘာသာဝင္အမ်ိဳးသမီးကို မဆို လက္ထပ္ခြင့္ရွိမည္ဟု ဆိုသည္။

“ဗုဒၶဘာသာ အမ်ိဳးသားေတြက ဘာသာျခား အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ လက္ထပ္ခြင့္ရွိမယ္။ သူတို႔ေတြမွာက ဘာသာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပႆနာ သိပ္မျဖစ္ၾကေတာ့ သူတို႔အတြက္ ဥပေဒမပါဘူး။ ကာကြယ္စရာမလိုဘူး”ဟု ဦးဝီရသူက မိန္႕သည္။

ဧရာဝတီသတင္းဌာနက ဗုဒၶဘာသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔စိတ္ဆႏၵအရ ဘာသာမေျပာင္းဘဲ လက္ထပ္ျခင္းျပဳမည္ ဆိုပါက အမ်ိဳးသမီးအား အေရးယူ မယူ ေမးျမန္းရာတြင္ ယင္းအခ်က္အလက္ကိုမူ စဥ္းစားဆဲျဖစ္ၿပီး သေဘာက် ႏွစ္သက္သျဖင့္ လုပ္မည္ဆိုပါက အစၥလာမ္ဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္းေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဓမၼပီယႏွင့္ ဦးဝီရသူ တို႕ ႏွစ္ပါးစလုံးက ဆိုသည္။

“ စိတ္ဆႏၵရွိတယ္ဆိုရင္၊ တကယ္ အက်ိဳးရွိမယ္ဆိုရင္ တႏိုင္ငံလုံး အစၥလာမ္ဘာသာ ျဖစ္သြားလည္း သေဘာတူတယ္။ မိန္းကေလးရဲ႕ သေဘာဆႏၵ ရွိတယ္ဆိုရင္ ဥပေဒ အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့ ဘာသာေျပာင္းဖို႔ ခြင့္ျပဳမယ္”ဟု ဦးဝီရသူက မိန္႕သည္။

မစိုးရိမ္တိုက္သစ္ဆရာေတာ္ ဦးဝီရသူ က ၎၏ ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ “အထူးသျဖင့္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႀကဳိးပမ္းျခင္းျဖစ္ျပီး ဤဥပေဒေပၚေပါက္လာပါက မြတ္စလင္တို႔ ဝါးမ်ဳိလိုမႈ၊ ဖ်က္ဆီးလိုမႈ၊ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္လိုမႈမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ ကမ္ပိန္း လာေလျပီ။ ျမန္မာျပည္ အျပည့္အဝ လုံၿခဳံမႈ ရွိေတာ့မည္” ဟု ေရးသားထားသည္။

ဓမၼဒူတ ေဇတဝန္ ေတာရ ေဆကိႏၵာရာမ ေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ ေဆကိႏၵကမူ ယခု သံဃာစုေဝးပြဲမွာ မၾကာမီက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား ပါဝင္ေနေၾကာင္း စြပ္စြဲလာၾကျပီး ျမန္မာျပည္ရွိ ဗုဒၶဘာသာကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ဘာသာအျဖစ္ မျမင္ၾကေတာ့သည့္အတြက္ တုန္႕ျပန္တင္ျပရန္ ေဆြးေႏြးၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

“ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္၊ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာက်ေတာ့ သိသမွ်ကို ေျပာျပလို႔မရတာေတြ ရွိတယ္”ဟု ဆရာေတာ္ ေဆကိႏၵက မိန္႕သည္။

ယခု သံဃာ စုေဝးပြဲကို မနက္ျဖန္ ဇြန္လ ၁၄ ရက္တြင္လည္း ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ျပီး ေဆြးေႏြးပြဲအျပီး ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရန္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေမစစ္ပိုင္  ၊  ဧရာ၀တီ

ျမန္မာလုပ္သားမ်ား ပဋိပကၡထပ္မံ မျဖစ္ပြားရန္ မေလးရွားအစုိးရ သတိေပး

Posted by drmyochit Friday, June 14, 2013, under | No comments


ပူထရာဂ်ာယ၊ ဇြန္ ၁၃။

မေလးရွား အစုိးရက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လာလုပ္သူမ်ားအား ပဋိပကၡမ်ား ထပ္မံ မျဖစ္ပြားေစ ရန္ ယေန႔ တြင္ သတိေပးေျပာၾကားလုိက္သည္။

ပဋိပကၡ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ကြာလာလမ္ပူတဝို္က္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ ငံသား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္ခံထားသည့္ မေလးရွားႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ မြတ္ဆ လင္မ်ားၾကား တင္းမာမႈမ်ား ျပန္႔ႏွံ႔သြားမည္ကို မေလးရွားအစိုးရက စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေနသည္။
မေလးရွား ရဲတပ္ဖဲြ႔သည္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရးအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသား၂၅၀ ကိုဖမ္းထားရာ ၎တို႔တြင္ တရား ဝင္ လူဝင္မႈ စာရြက္စာတမ္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားသူမ်ားကို တရား႐ုံးသို႔ တင္မည္ေလာ ႏိုင္ငံတြင္းမွ ျပန္လည္ႏွင္မည္ေလာကို ရွင္းလင္းစြာမသိရေသးေပ။

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား လုပ္ကိုင္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ ရဲမ်ားက ကင္းလွည့္ေနၾကေၾကာင္း မေလး ရွား ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။
“ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္းက ရန္ပဲြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကို သယ္လာၾကတယ္” ဟု မေလးရွားျပည္ထဲေရး ဒုဝန္ႀကီး က ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီးခ်ိန္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာအစုိးရသည္ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကားျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡအေပၚ မေလးအာဏာပိုင္မ်ားက ကိုင္ကြယ္ပံုကို ေက်နပ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆုိပါကိစၥရပ္ကို ကူညီေျဖရွင္းရန္ အျပည့္အဝ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုဝန္ႀကီး ဦးဇင္ေယာ္က ေဒသတြင္းရဲတပ္ဖဲြ႔ႏွင့္ လူဝင္မႈ႒ာနက ကၽြမ္းက်င္စြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ပူးေပါင္းမႈကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြေက်နပ္ပါတယ္။ ျမန္မာမွာျဖစ္တဲ့ ပဋိပကၡနဲ႔ မဆိုင္ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ ေဒသခံ မေလးရွားေတြနဲ႔လည္း မဆိုင္ပါဘူး” ဟု ျပန္ထဲေရးဒုဝန္ႀကီး ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီးခ်ိန္တြင္ ဦးဇင္ေယာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဦးဇင္ေယာ္က ပဋိပကၡသည္ မေလးရွားတြင္ ေနထိုင္သည့္ အုပ္စုမ်ားၾကားတြင္ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံေျပာၾကားသည္။

ေမ ၃၀ ႏွင့္ ဇြန္ ၄ ရက္ၾကား ၅ ရက္ၾကာကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားၾကား ပဋိပကၡ ၇ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လူေလးဦး ေသဆံုးခဲ့ကာ လူေပါင္းမ်ားစြာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref:Stltoday
ျမန္မာ့ေခတ္

စင္ကာပူမႇ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးငယ္အခ်ဳိ႕ စိတ္မမႇန္သည့္ ပံုစံမ်ဳိးျဖင့္ ျပန္ေရာက္လာမႈမ်ားရႇိေန

Posted by drmyochit Friday, June 14, 2013, under | No comments

ဧၿပီ ၁၆ ရက္က စင္ကာပူမႇ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ MAI ေလေၾကာင္းလုိင္းျဖင့္ လုိက္ပါလာသည့္ ကခ်င္ အမ်ဳိး သမီးငယ္ တစ္ဦးသည္ ေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရႇိၿပီးခ်ိန္တြင္ စိတ္မမႇန္သည့္ ပံုစံမ်ဳိး ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ထပ္မံ၍ ဇြန္ ၉ ရက္ ကလည္း စင္ကာပူႏိုင္ငံမႇ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ Golden Myanmar ေလေၾကာင္းလိုင္းျဖင့္ ျပန္လာ သည့္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသူ အမ်ဳိးသမီးငယ္ တစ္ဦးမႇာလည္း ထိုသို႔ပင္ စိတ္မမႇန္သည့္ ပံုစံမ်ဳိးျဖင့္ ျပန္ လည္ေရာက္ ရႇိ လာသျဖင့္ ေလဆိပ္တာ၀န္ရႇိသူမ်ားက အမ်ဳိးအေဆြမ်ားအား ရႇာေဖြအပ္ႏႇံ ေပးေန ရေၾကာင္း ေလေၾကာင္း လိုင္း အခ်ဳိ႕ထံမႇ စံုစမ္းသိရႇိရသည္။

ေလေၾကာင္း အသိုင္းအ၀ိုင္းမႇ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို သိရႇိသူ တစ္ဦးက ''စင္ကာပူကေန ျပန္လာတဲ့ အမ်ဳိး သမီးငယ္ေတြ ခ်ည္းပဲ ျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ ပထမတစ္ေယာက္ ဆိုရင္ အသက္ ၂၄ ႏႇစ္အရြယ္ ကခ်င္ မေလး။ ေလဆိပ္ေရာက္ေတာ့ ကိုယ့္ပစၥည္းေတြလည္း ကိုယ္သယ္ဖို႔ သတိမရဘူး။ အငႇားကားေပၚ တက္ ထုိင္ေနၿပီး ငိုလိုက္ရပ္လိုက္၊ ငိုလိုက္ရပ္လိုက္ ျဖစ္ေနတယ္။ ဘာမႇ ေမးလို႔မရဘူး။ ဘာကိုမႇလည္း သတိမ ရဘူး။ ဒုတိယ တစ္ေယာက္လည္း အဲဒီလိုပဲ ငိုလိုက္ရပ္လိုက္၊ ငိုလိုက္ရပ္လိုက္ ဘာမႇ သတိမရဘူး။ တာ၀န္ရႇိ သူေတြက အိတ္ေတြဖြင့္ၿပီး ဆက္သြယ္လို႕ရမယ့္ ဖုန္းေတြလိုက္ရႇာၿပီး လုပ္ေပးလိုက္တယ္။ ပထမ တစ္ေယာ က္ဆိုရင္ ျမစ္ႀကီးနားက ေကာင္မေလးပါ။ ေဆြမ်ဳိးရင္းခ်ာအထိ ဆက္သြယ္လို႔ မရတဲ့အတြက္ ကမၻာေအး အမ်ဳိးသမီး ေစာင့္ေရႇာက္ေရးအဖြဲ႕က လာေခၚေပးသြားတယ္လို႕ ၾကားရတယ္။

ဒုတိယတစ္ေယာက္ ကေတာ့ ဦးေလးေတာ္တဲ့သူနဲ႔ အဆက္အသြယ္ရေတာ့ လာေခၚသြားတယ္လို႔ ၾကား ရတယ္။ အဲဒီမႇာ တူတဲ့အခ်က္ေတြက ငိုလိုက္ရပ္လိုက္ျဖစ္တာ၊ မႇတ္ဥာဏ္ေပ်ာက္ေနတာ၊ အမ်ဳိး သမီး ငယ္ေတြ ျဖစ္ေနသလို ေလယာဥ္ေပၚမႇာလည္း တစ္ေယာက္တည္းစီပဲ ပါလာတာေတြက တူေနတယ္။ အစက တည္းက စိတ္မမႇန္ဘူးဆိုရင္ ေလယာဥ္စီးဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္သလို တစ္ေယာက္ေယာက္ အေစာင့္ ပါလာမႇာပဲ။ တစ္ေယာက္ေလာက္ ဒီလိုျဖစ္တယ္ဆိုတာ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္လို႔ ေျပာလို႔ရေပမယ့္ ပံုစံ တူ ႏႇစ္ေယာက္ ျဖစ္လာတဲ့ အတြက္ေတာ့ ေသခ်ာစိစစ္ သင့္တယ္လို႔ ထင္တယ္။

 ဥပမာ- ေဆး၀ါး တစ္ခုခုေၾကာင့္ အသိဥာဏ္ ေပ်ာက္သလား ဆိုတာမ်ဳိးေပါ့။ ေသြး႐ိုးသား႐ိုး ျဖစ္တာက ျပႆ နာ မဟုတ္ေပမယ့္ တစ္ခုခုေၾကာင့္ဆိုရင္ ေရႇာင္တိမ္းႏိုင္ေအာင္ စစ္သင့္တယ္ ထင္တယ္။ ႏႇစ္ေယာက္ စလံုး အေနအထားက ေအာက္ေျခ အလုပ္လုပ္တဲ့ ပံုစံမ်ဳိးေလးေတြပါ'' ဟု ေျပာျပခဲ့သည္။

From: Eleven

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္