Tuesday, March 26, 2013

ပြင့္ လင္းျမင္ သာမႈ ရွိလာ သည့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္

Posted by drmyochit Tuesday, March 26, 2013, under | 2 commentsယခု မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ တြင္ ေနျပည္ ေတာ္၌ က်င္းပျပဳ လုပ္မည့္ (၆၈) ႏွစ္ေျမာက္ ေတာ္ လွန္ေရးေန႔ (တပ္မေတာ္ေန႔) တြင္ စစ္ေရးျပ စစ္ေၾကာင္း ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပါ၀င္ ခ်ီတက္ အေလးျပဳ ၾကမည့္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ ေရး တပ္ဖြဲ႕ ကုိယ္ စားျပဳ စစ္ ေၾကာင္းက ယခု ႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ သံုး ေလ ေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ ေရး ေျမျပင္မွ ေ၀ဟင္ ပစ္ ဒံုးက်ည္ မ်ားကုိ စစ္ေရးျပ ပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ ၾကည့္ ႐ႈ ၾကမည့္ အမ်ား ျပည္သူ မ်ား ေလ့လာ ၾကည့္႐ႈ ႏုိင္မည္ ျဖစ္ သည္။ 

ထုိ႔အျပင္ BTR. 3 U အမ်ဳိး အစား စစ္ သည္ တင္ သံခ်ပ္ ကာယာဥ္ (Armoured Personnel Carrier) မ်ား၊ အႀကီး စား ကာ ကြယ္ေရး ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရး စက္႐ံု မ်ားမွ ထုတ္လုပ္သည့္ ေနာင္႐ုိး ဂ်စ္မ်ား ကုိလည္း ျပသ သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Myanmar Military Power ေဖ့စ္ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာ မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ယခင္က ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ စစ္ လက္နက္ ပစၥည္း အသစ္ အဆန္း မ်ားကုိ လွ်ဳိ႕၀ွက္ အဆင့္ သတ္မွတ္ ခဲ့ၾက ေသာ္လည္း ယခု ကဲ့သုိ႔ ထုတ္ျပ ျခင္းမွာ ျမန္မာ့တပ္ မေတာ္ အေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈ ပုိမုိ ရွိ လာ ျခင္း ျဖစ္ သည္။ ယခု ျပ သမည့္  ေျမ ျပင္မွ ေ၀ဟင္ပစ္ ဒံုးက်ည္ အမ်ဳိး အစား မွာ S-125 Pechora အမ်ဳိး အစား ျဖစ္ၿပီး ႐ုရွား သမၼတ ႏုိင္ငံ ထုတ္ စစ္ လက္နက္ ပစၥည္း ျဖစ္သည္။ ေနတုိး (NATO) က SA-3 GOA ဟု အမည္ ေပး ထား သည္။

 ေလာင္ စာ ခဲ သံုး တာ တို ပစ္ ဒံုး က်ည္ အမ်ဳိး အစား ျဖစ္သည္။ အလြယ္ တကူ ေရႊ႕ေျပာင္း သယ္ ေဆာင္ ႏိုင္ၿပီး ဒံုး က်ည္ သြားႏႈန္းမွာ အသံထက္ ၃ ဆမွ ၃ ဆခြဲ ထိ ရွိသည္။ ေရဒီယုိ လမ္းၫႊန္ပဲ့ ထိန္းပါ ေျမ ျပင္မွ ေ၀ဟင္ပစ္ ဒံုးက်ည္ အမ်ဳိး အစား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

ေမာင္ေက်ာ္
The Hot News

မမွန္မကန္ တရားစီရင္ခဲ့သည္ဟု ယူဆရေသာ အမႈတစ္ခုကို လႊတ္ေတာ္က စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မည္

Posted by drmyochit Tuesday, March 26, 2013, under | 3 comments


ဧရာ ၀တီ တိုင္းေဒ သႀကီး ဟသၤာ တခ႐ိုင္ ေလး မ်က္ႏွာ ၿမဳိ႕နယ္မွ ေငြေခ်း ယူမႈႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး ခ႐ိုင္ တရား ႐ံုး၏ အဆံုး အျဖတ္ အား မွ်တမႈ မရွိဟု ယူဆ ရ၍ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္က ကြင္း ဆင္း စစ္ ေဆး မႈမ်ား ျပဳ လုပ္ ကာ စံုစမ္း ေဖာ္ ထုတ္ သြား မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္း ရ ရွိ သည္။

မိတ္ေဆြ တစ္ဦး ၏ ေငြက်ပ္ ေျခာက္သိန္း ေခ်းယူ မႈတြင္ ႏႈတ္ျဖင့္ အာမခံေပး ခဲ့သည့္ ကြယ္ လြန္ သြားေသာ ခင္ပြန္း သည္က ပါ၀င္ ပတ္သက္ ေန သျဖင့္ ဇနီး ျဖစ္သူ မစန္းအား က်ပ္ ၅၃၀,၀၀၀ ေပး ေလ်ာ္ရန္ တရား ႐ံုးက အမိန္႔ ခ်မွတ္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ အမွန္ ေခ်းယူ သူက က်န္ေငြ က်ပ္ ၅၃၀,၀၀၀ ကို ေပး ဆပ္ျခင္း မရွိ၊ တရား႐ံုး သို႔ မလာ ေရာက္ ဟူေသာ အေၾကာင္း ျပခ်က္ ျဖင့္ မစန္း၏ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမကို က်ပ္ ေျခာက္ သိန္းျဖင့္ တန္ဖိုး ျဖတ္ကာ ေငြထုတ္ ေခ်း သူအား သိမ္း ယူရန္ တရား ႐ံုးက ထပ္မံ ဆံုးျဖတ္ ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ တို႔၏ တိုင္ၾကား စာႏွင့္ အ သ နား ခံစာ ေကာ္ မတီ ၏ အစီ ရင္ ခံစာ တြင္ ေဖာ္ျပ ပါ ရွိ သည္။
မူလက က်ပ္ ေျခာက္ သိန္း ေခ်း ယူ ၿပီး တစ္ ႏွစ္ ခန္႔ အၾကာ (အတိုး/ အရင္း) က်ပ္ ၁၂ သိန္းဟု သတ္မွတ္ ေသာ အဆိုပါ အမႈ တြင္ အမွန္ ေခ်း ယူ သူက ၎ ေပးဆပ္ ရမည့္ က်ပ္ ၅၃၀,၀၀၀ ကို လံုး၀ မေပး ဆပ္ရဘဲ မစန္း (အာမခံ ေပးသူ ခင္ ပြန္း သည္ ၏ ဇနီး) ပိုင္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ၊ လွည္း၊ သစ္ခဲြ သားႏွင့္ အိမ္ရွိ ပစၥည္း အားလံုး (တန္ဖိုး က်ပ္သိန္း ၆၀ ခန္႔)အား ေငြေခ်း သူက အၿပီး အပိုင္ သိမ္းယူ သြား ခဲ့ျခင္း၊ ေငြ ေခ်း ယူ သူ သည္ တရား ႐ံုးသို႔ သံုးႀကိမ္ လာေရာက္ ပါလ်က္ လံုး၀ လာေရာက္ျခင္း မရွိဟု အဆံုး အျဖတ္ ျပဳ ခဲ့ျခင္း၊ တရား လႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္ ကလည္း ေအာက္ေျခ ျဖစ္ ရပ္ မွန္မ်ား အေပၚ လ်စ္လ်ဴ ႐ႈ ခဲ့ျခင္း စသည့္ အေျခ အ ေန မ်ားေၾကာင့္ ယင္း အမႈ ကို ျပန္လည္ စစ္ ေဆး ရန္ ျဖစ္ လာ ေၾကာင္း အ စီ ရင္ ခံ စာ က ဆို သည္။

အ ထက္ ပါ တရား စီရင္ မႈအား ျပည္ေထာင္စု တရား လႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္က ျဖစ္ ရပ္ မွန္ ေဖာ္ ထုတ္ ၍ ခံု ႐ံုး ဖဲြ႕ၿပီး မျဖစ္ မေန ျပန္လည္ စစ္ေဆး ရန္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကလည္း စံုစမ္း ေရး ေကာ္ မရွင္ တစ္ရပ္ ဖဲြ႕ စည္း ကာ ေဖာ္ ထုတ္ ရန္ အ တြက္ အမ်ဳိး သား လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္ စား လွယ္ ဦးႏုက ေဆြး ေႏြး တင္ ျပ ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ သည္။

ယင္း အမႈႏွင့္ ပတ္ သက္ ၍ အမ်ဳိး သား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦး ခင္ ေအာင္ ျမင့္က “ေကာ္ မတီ အ ေနျဖင့္ ျဖစ္ ရပ္မွန္ ေဖာ္ထုတ္ ေရး အတြက္ ကြင္း ဆင္း ေဆာင္ ရြက္ ရန္ ဆံုး ျဖတ္ ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ သည္။

ထို႔ အျပင္ အဆို ပါ အ မ ႈကို ျပန္ လည္ စစ္ ေဆး သင့္ ေၾကာင္း ေကာ္မ တီက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ ဘာ ၂၀ တြင္ ျပည္ ေထာင္ စု အစိုး ရ အ ဖဲြ႕ သို႔ တိုက္ တြန္း ခဲ့ ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္တြင္ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမး ခြန္း ျဖင့္ ေမး ျမန္း ခဲ့ ေသာ္ လည္း တရား လႊတ္ ေတာ္ ခ်ဳပ္ တ ရား သူႀကီး ဦး ျမ သိမ္းက ခ႐ိုင္ တရား ႐ံုးခ်ဳပ္ ၏ အဆံုး အျဖတ္ မွန္ကန္ ေၾကာင္း သာ ေျဖ ဆို သြား ခဲ့ ေၾကာင္း လည္း အ စီ ရင္ ခံစာ အရ သိရ သည္။

အ ထက္ ပါ ျဖစ္ ရပ္ မ်ား ေၾကာင့္ မ ႑ဳိင္ ႀကီး သံုး ခု အ နက္ တရား ေရး မ႑ဳိင္ သည္ လူေျပာ သူေျပာ အမ်ား ဆံုး ျဖစ္ ေၾကာင္း လည္း ကိုယ္ စား လွယ္ မ်ား ႏွင့္ ျပည္ သူ မ်ား က မွတ္ ခ်က္ ျပဳ ထား ျခင္း ျဖစ္ သည္။

7Day News Journal

သမီး ျဖစ္သူကို အဓမၼ ျပဳက်င့္ရန္ ႀကံစည္ သူကို အမႈ ဖြင့္ရာ ဖခင္ျဖစ္သူ ပိုင္နက္ က်ဴးလြန္ မႈျဖင့္ ျပန္လည္ အမႈဖြင့္ ခံရ

Posted by drmyochit Tuesday, March 26, 2013, under | 2 comments

ရန္ကုန္၊မတ္ ၂၆။ 

သထံု ျမိဳ ႔တြင္ ေနထိုင္ လ်က္ ရွိေသာ ေလး တန္း ေက်ာင္းသူ ေလး အား အဓမၼ ျပဳ က်င့္ ရန္ ၾကံ စည္ သူ ကို ဖခင္ ျဖစ္သူမွ အမႈ ဖြင့္ ရာ တရားခံ မိသား စုမွ ပိုင္နက္ က်ဴးလြန္ မႈျဖင့္ ျပန္ လည္ တရား စြဲဆို မႈ တြင္ ေလးတန္း ေက်ာင္းသူ ေလး၏ ဖခင္မွာ ရင္ ဆိုင္ေန ရေၾကာင္း သိရ သည္။

ေဖေဖာ္ ၀ါရီလ ၄  ရက္ေန ႔တြင္ အသက္ ၁၀ နွစ္ အရြယ္ စတုတၳ တန္း ေက်ာင္း သူ ေလးကို ေက်ာင္း ၾကိဳ ေက်ာင္း ပို႔ ေဘး တြဲ ဆိုက္ကယ္ ေမာင္းနွင္သူ ကိုျပည့္ ၿဖိဳးေအာင္ အသက္၂၂ မွ ေက်ာင္း ဆင္း ခ်ိန္တြင္ အိမ္ သို႔ ျပန္လည္ မပို႔ဘဲ လူသူ ျပတ္လတ္ သည့္ သထံုၿမိဳ႕ ေလ ယာဥ္ ကြင္း ေဟာင္း ရွိရာ ေနရာ သို႔ ေခၚေဆာင္ သြားေၾကာင္း၊ ယင္း ေလယာဥ္ ကြင္းပ်က္ အနီးတြင္ အထက (၁) ေက်ာင္း အေနာက္ဘက္ အုတ္ တံတိုင္း ရွိရာ သို႔ စတုတၳ တန္း ေက်ာင္း သူေလး အားေခၚ ေဆာင္ သြားၿပီး တရားခံ ကိုျပည့္ၿဖိဳး ေအာင္က ေနာက္ ဆိုရင္ နင္ေန ရမယ့္ ေက်ာင္း ကို ျပမည္ ဟု ဆိုကာ အုတ္တံ တိုင္း တဖက္ ေက်ာင္း အတြင္း ဘက္သို႔ ေခၚေဆာင္ ရန္ႀကိဳး ပမ္း ခဲ့ေၾကာင္း၊ ကေလးမွာ ေၾကာက္ရြံ႕ကာ ေနအိမ္ သို႔ ျပန္ ပို႔ရန္ ေျပာ ဆိုေသာ အခါ ဆိုက္ ကယ္ ရွိရာ သို႔ျပန္ လည္ ေခၚေဆာင္ ကာ၊ 

ဆိုက္ကယ္ ေပၚတြင္ ကေလး အားထိုင္ ခိုင္းၿပီး ကေလး၏ ခႏၵာကိုယ္ အနွံ ႔ကို ပြတ္ သတ္ ကာ အဓမၼျပဳ က်င့္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့ေၾကာင္း၊ ကေလး မွာ ေၾကာက္လန္႔ ငိုယိုကာ အိမ္ သုိ႔သာ ျပန္လည္ ေပးပို႔ရန္ ေျပာဆို ေန သျဖင့္ ေနာက္ ဆံုးတြင္ အိမ္သို႔ ျပန္ လိုက္ ပို႔ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။. “အ ရင္ တုန္း က ဆိုရင္ ၃နာရီ ေက်ာင္း ဆင္းရင္ အိမ္ကို ၃ နာရီ ၁၅ ေလာက္ ဆို ေရာက္ၿပီ၊ အဲ႔ ေန႔က ၄ နာရီ ထိုးခါနီး ေလာက္မွ ျပန္ ေရာက္တယ္။ ဆိုက္ကယ္ ေဘး တြဲ ေမာင္းတဲ့ သူက အရင္ဆို လမ္းထိပ္ မွာပဲ ကေလးကို ဆင္း ခိုင္းတာ အဲ့ေန႔က အိမ္ အထိ လိုက္ပို႔ တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဆိုက္ ကယ္ ပ်က္ လို႔ ေနာက္ က် သြား တာ ပါ ေတာင္း ပန္ ပါ တယ္ ဆိုတဲ့ စကား ကို အႀကိမ္ ၾကိမ္ေျပာ တယ္။ ကေလးကလည္း ငို မဲ႔ မဲ့ျဖစ္ ေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲ့ လူက မျပန္ပဲ အိမ္ နားမွာ ၀ဲလည္ ၀ဲလည္ လုပ္ ေနတယ္။ ဒါနဲ႔ ကေလး ကို ေမးၾကည့္ ေတာ့မွ အကုန္သိရတယ္။ 

အဓမၼ က်င့္ဖို႔ ပဲၾကံ တာ အထ မေျမာက္ဘူး ဆို ေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္ တို႔လည္း စိတ္ေအး ရတယ္” ဟု စတုတၳန္း ေက်ာင္းသူ ေလး၏ ဖခင္က ေျပာ ၾကား သည္။ ထို ဆိုက္ကယ္ ေဘးတြဲ ေမာင္းနွင္သူ ကို ျပည့္ ျဖိဳးေအာင္မွာ တစ္ရပ္ ကြက္ထဲ တြင္ ေနထိုင္ သူျဖစ္ သျဖင့္ ေနာက္ ေနာင္တြင္ တျခားေသာ ကေလး မ်ားကို အ ဓမၼ ျပဳက်င့္ရန္ ၾကံစည္ မႈမ်ား မျဖစ္ေစ ရန္နွင့္ ဆံုးမ နိုင္ရန္ ကိုျပည့္ၿဖိဳး ေအာင္၏ မိ ဘမ်ား ထံသို႔ သြား ေရာက္ကာ အျဖစ္ အပ်က္ကို ေျပာၾကားရာ မိဘမ်ားမွာ လက္ မခံ နိုင္ပဲ “ကေလး ေျပာတိုင္း ေလွ်ာက္ မယံုနဲ႔” ဟုေျပာ ၾကား ကာ စတု တၳတန္း ေက်ာင္း သူေလး ၏ ဖခင္ကို ထိုးႀကိတ္ က်ေၾကာင္း၊ ထို႔ ေၾကာင့္ သထံုၿမိဳ ႔နယ္ ရဲ စခန္း သို႔ သြား ေရာက္ကာ ကို ျပည့္ ျဖိဳး ေအာင္၏ လုပ္ရပ္ အေပၚ ေခၚ ယူ ဆံုး မေပးရန္ တိုင္ၾကား ခဲ့ရာ စခန္း မွဴးမွာ ျဖစ္စဥ္မွာ သာမာန္ မဟုတ္သည့္ အတြက္ ကိုျပည့္ၿဖိဳး ေအာင္ကို ေခၚယူ စစ္ေဆး ခဲ႔ရာ ၀န္ခံ သျဖင့္ ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇၆/ ၅၁၁ ျဖင့္ အမႈ ဖြင့္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ 

ထိုသို႔ အမႈ ဖြင့္ၿပီး ေလးရက္ ခန္႔ အၾကာ တြင္ တရားခံ မိသားစု ဘက္မွ စတု တၳတန္း ေက်ာင္း သူေလး၏ ဖခင္ အား ပုဒ္မ ၄၅၁ ပိုင္နက္ က်ဴးလြန္မႈ၊ ပုဒ္မ ၃၂၃ နာ က်င္ေစ မႈ တို႔ျဖင့္ ျပန္လည္ အမႈ ဖြင့္ျခင္း ကို ခံ ရေၾကာင္း သိရသည္။ “ကြၽန္ေတာ္ သူတို႔  အိမ္ကို သြားတုန္း ကလည္း ၀င္ခြင့္ ေတာင္းၿပီး မွ ၀င္တာပါ။ ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ လုပ္ဖို႔ မေျပာနဲ႔ လက္ နဲ႔ေတာင္ မရည္ ရြယ္ ခဲ့ပါဘူး။ သူတို႔ သားကို ေနာက္ေနာင္ ဒီလို အျပဳ အမူ မ်ိဳးေတြ မလုပ္ ေအာင္ မိဘ ေတြ အေန နဲ႔ သြန္သင္ ဆံုးမ နိုင္ေအာင္ သြားၿပီး ေျပာ တာ ပဲ ရွိ တာ ပါ။ ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ တာက သူတို႔ ဘက္ က က်ဴး လြန္ တာ ပါ။ ကြၽန္ေတာ္ အခု အမႈ ဖြင့္ တယ္ ဆို တာ က လည္း စခန္း မွဴးက အဓမၼ ျပဳက်င့္ တဲ့ အဆင့္ကို က်ဴးလြန္ လို႔ မရ လိုက္ေပ မယ့္ အဓမၼ ျပဳက်င့္ဖို႔ ႀကိဳးစား တဲ့ အတြက္ ျပစ္ မႈေျမာက္ တယ္ ဆို လို႔ပါ။ 

ကြၽန္ေတာ့္ ကို တကယ္ ထိုး တာ ကိုေတာင္ ကြၽန္ေတာ္က အမႈ မဖြင့္ ခဲ့ပါဘူး။ သူတို႔ ဘက္ ကေန ကြၽန္ေတာ့္ ကို အမႈ ဖြင့္ ခ်င္ တယ္ ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္ တိုင္တဲ့ ေန႔ က တည္း က တိုင္ လို႔ ရတယ္။ သူတို႔ လာေတာင္း ပန္တာကို ကြၽန္ေတာ္က လက္မ ခံ လို႔ ေလးရက္ ေလာက္ ေနမွ အမႈ ကို ဖန္တီး ျပီး ဖြင့္တာ။” ဟု စတု တၳတန္း ေက်ာင္း သူေလး ၏ ဖခင္က ေျပာ ၾကားသည္။ “ကေလး ကို အဓမၼ ျပဳ က်င့္ဖို႔ ႀကံ စည္လို႔ ျပစ္ မႈေျမာက္ လို႔ အ မႈ ဖြင့္ ေပး လိုက္ တာပါ။ ဟို ဘက္က မိ ဘေတြက ေဆး စာေတြနဲ႔ သူတို႔ ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ ခံရ တယ္လို႔ ျပန္ၿပီး တိုင္ၾကား လာတဲ့ အတြက္ ကေလးရဲ ႔ဖခင္ကို အမႈ ျပန္ဖြင့္ လိုက္ တာပါ။ ဥပေဒ အ တုိင္းပဲ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ လုပ္စ ရာ ရွိ တာကို လုပ္ေပး တာပါ။”ဟု သထံုၿမိဳ ႔နယ္ ရဲ စခန္း မွ တာ၀န္ ရွိသူ တစ္ ဦးက ေျပာ ၾကား သည္။ 

ယခု အခါ စတုတၳ တန္း ေက်ာင္း သူေလးနွင့္ သူ မ၏ ဖခင္ တို႔ ရင္ ဆိုင္ ေ န ရေသာ အမႈ မ်ားကို ေျဖ ရွင္းရန္ ေရွ ႔ေန မငွား ရမ္း နိုင္သည့္ အတြက္ အစိုး ရေရွ ႔ေနနွင့္ အမႈ ကို ေျဖရွင္း ေန ရေသာ္ လည္း ထိေရာက္ မႈမရွိ ျဖစ္ ေနေၾကာင္း၊ သထံု ျမဳိ ႔တြင္ ယခု ကဲ့သို႔ အ သက္ မျပည့္ ေသးသူ ကေလး သူငယ္ မ်ားကို အဓမၼ ျပဳက်င့္ မႈ မ်ား စြာရွိၿပီး ကေလး မိဘ မ်ားမွာ အမႈ မဖြင့္ ရဲၾကပဲ ေငြေၾကး ညိႈႏႈိင္း ျခင္း မ်ား ျဖင့္သာ ၿပီး ဆံုး သြား သည္ က မ်ားေၾကာင္း၊ ထိုသို႔  အ မႈ မ ဖြင့္ ပဲ ထား သျဖင့္ ကေလး သူငယ္ မ်ား အေပၚ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ေစာ္ ကား သူ မ်ားမွာ ပိုမို အတင့္ ရဲ လာျခင္း ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ အမႈ ဖြင့္ကာ တိုင္ၾကား လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စတုတၳတန္းေက်ာင္းသူ၏ ဖခင္က ေျပာၾကား သည္။

 “သ ထံု မွာက ဒီလို အ မႈေတြ အမ်ား ၾကီးပဲ။ တရား စြဲရင္ လည္း အခ်ိန္ အၾကာ ႀကီး ဆြဲၿပီး စစ္ တယ္။ ေနာက္ဆံုး ေငြနဲ႔ ညိႈႏႈိ င္း တာနဲ႔ ပဲ ၿပီးသြား တာက မ်ားတယ္။ တခ်ိဳ  ႔ကေလး ေတြ ဆိုရင္ ဖားကန္႔ က အနွိပ္ခန္း ေတြကို အပို႔ ခံ ရ တာေတြ ေတာင္ရွိ တယ္။ ခံလည္း ခံရ ေသးတယ္ ၿပီးရင္ ေငြ ရွိတဲ့ လူေတြ ကပဲ နိုင္ သြား တာက မ်ားေန တယ္” ဟုလည္း စတု တၳတန္း ေက်ာင္း သူ၏ ဖခင္ က ထည့္ သြင္းေျပာ ၾကားသည္။ 

ဆုေ၀

မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ ညပိုင္းက ပဲခူးတိုင္း အေနာက္ပိုင္း ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ လူအုပ္စုျဖင့္ ေနအိမ္၊ဆိုင္ခန္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးမႈျဖစ္ပြား

Posted by drmyochit Tuesday, March 26, 2013, under | No comments

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း) ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ ညအခ်ိန္က ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ ကြက္ရွိ ေနအိမ္၊ဆိုင္ခန္းမ်ားကို လူအုပ္စုၿဖင့္ ဝိုင္းဝန္း ဖ်က္ဆီးမူ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 

အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ား၏ ေနအိမ္ ၁၅ လံုးဝန္းက်င္၊ ေစ်းဆုိင္ခန္းအခ်ိဳ႕၊ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ ႏွစ္စီးႏွင့္ ဆိုင္ကယ္ သံုးစီး ပ်က္ဆီးမႈ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္-ျပည္လမ္းမႀကီးေပၚရွိ ဗ လီေက်ာင္း တစ္ခုမွာလည္း ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ 

ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ အေျခအေနမွာမူ တည္ၿငိမ္လ်က္ရွိၿပီး ေဒသခံလူမ်ားမွာမူ ေနာက္ဆက္ တြဲ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားလာမည္ကို စိုးရိမ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထို႔အျပင္ ႀကိဳ႕ပင္ ေကာက္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးဝန္းက်င္ ၿမိဳ႕ရြာမ်ား၌လည္း ေကာလာဟလ သတင္းမ်ား အမ်ိဳးမိ်ဳး ထြက္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး ေစ်းဆိုင္ ခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းထားေၾကာင္း သိရသည္။ 

ယခုရက္ပိုင္းမ်ားအတြင္း ပဲခူးတိုင္း အေနာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ဆက္တိုက္ ရွိေနျပီး မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔ညက လည္း အုတ္ဖိုျမိဳ႕တြင္ ရွိေနေသာ ဗလီတစ္ခုကို ဖ်က္ဆီးရန္ အတြက္ လူအုပ္စုလိုက္ ေရာက္ရွိလာသည္ကို ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ နယ္ေျမခံ တပ္မေတာ္ သားမ်ားက တားဆီးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အုတ္ဖိုရဲစခန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။ 

လတ္တေလာ အေနျဖင့္ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနသူမ်ားကို ဖမ္းဆီး ရမိျခင္း မရွိေသး ဘဲ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔ ညပိုင္းမွ စတင္ျပီး ၾကိဳ႕ပင္ေကာက္၊ အုတ္ဖို၊ ဇီးကုန္းအပါအ၀င္ ပဲခူးတိုင္း အေနာက္ ဘက္ျခမ္းရွိ ျမိဳ႕နယ္ ငါးျမိဳ႕နယ္ကို ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး တိုင္းရဲ တပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုးမွ တာ၀န္က် အရာရွိ တစ္ဦးက မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ Eleven Media Group သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔ ည ၆ နာရီ ၃၀ မိနစ္အခ်ိန္က ရရွိေသာ သတင္းမ်ားအရ ၾကိဳ႕ပင္ေကာက္ျမိဳ႕ကို ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕အတြင္း ဖ်က္ဆီးခံရမႈအေျခအေနကို မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔က ျမင္ေတြ႕ရစဥ္ 

ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕အတြင္း ဖ်က္ဆီးခံရမႈအေျခအေနကို မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔က ျမင္ေတြ႕ရစဥ္ 
ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕အတြင္း ဖ်က္ဆီးခံရမႈအေျခအေနကို မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔က ျမင္ေတြ႕ရစဥ္ 
ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕အတြင္း ဖ်က္ဆီးခံရမႈအေျခအေနကို မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔က ျမင္ေတြ႕ရစဥ္ 
ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕အတြင္း ဖ်က္ဆီးခံရမႈအေျခအေနကို မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔က ျမင္ေတြ႕ရစဥ္ 
ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕အတြင္း ဖ်က္ဆီးခံရမႈအေျခအေနကို မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔က ျမင္ေတြ႕ရစဥ္

News From: Eleven Media Group

အညာ(၅)ရြာ ဘုရားပြဲေတာ္တြင္ အရက္သမားမ်ား ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ဇာတ္ပြဲရပ္နားရ

Posted by drmyochit Tuesday, March 26, 2013, under | No comments


မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ဂန္႔ေဂါ ခရိုင္ အ တြင္း ဘုရား ပဲြေတာ္၊ လွဴပြဲေတာ္ မ်ားတြင္ အရက္ ဆိုင္မ်ား ဖြင့္လၽွစ္ ေရာင္းခ် သည့္ အ တြက္ ဘုရား ပြဲေတာ္ အတြင္း ဆူ ပူျခင္း၊ မူးရစ္ ေသာက္ စားသူ မ်ားျပား ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေနၿပီး ပြဲေတာ္ မကရ သည့္ အထိ ျဖစ္ေပၚ လ်က္ ရွိ ပါ သည္။

တေပါင္း လျပည့္ ေန႔တုိင္း က်င္းပ ျပဳလုပ္ သည့္ ေရရွင္ ေက်းရြာ၊ ေတာင့္တက္ ေက်းရြာ၊ ျပင္လယ္ ေက်း ရြာ၊ ၾကန္ေတာ ေက်းရြာ၊ ကံႀကီးေက်းရြာ ခ်ီေခ်ာင္း ေသာက္ အညာ (၅) ရြာ စုေပါင္း ျပဳလုပ္ သည့္ ေတာင့္ တက္ ေက်းရြာ ရွိ ဗုဒၶ ပူဇ နိယ ပြဲ ေတာ္တြင္ (၂၄- ၃- ၂၀၁၃) ရက္ေန႔ ညတြင္ အရက္ သမား မ်ား ဆူပူ အၾကမ္း ဖက္ မႈေၾကာင့္ ပြဲ မက ရသည့္ အတြက္ ဇာတ္ပြဲ ရပ္နား ရသည္ အထိ ျဖစ္ခဲ့ ပါသည္။

ယခုလို ျဖစ္ပြား ရျခင္းမွာ ပြဲေတာ္ အတြင္း အရက္ဆိုင္မ်ား ၁၀ ဆိုင္ခန္႔ ဖြင့္ခြင့္ ျပဳျခင္း ေတာင့္ တက္ေက်း ရြာတြင္ ေတာ အ ရက္ ခ်က္ဖို႔ ၅ ဦးခန္႔ ခြင့္ျပဳထားျခင္း၊ ျပင္လယ္္ ေက်းရြာတြင္ အရက္ဖို ၂ ဦးခန္႔ရွိ သည့္ အျပင္ ပြဲေတာ္ က်င္းပေရးတြင္ ျဖတ္လာရသည့္ ကဲႀကီးေက်းရြာတြင္ အရက္ဆိုင္ေပါင္း ၁၀ ဆိုင္ခန္႔ ရွိၿပီး ပြဲေတာ္ အတြင္း ပါ၀င္ခြင့္ ေရာင္းခ်ၾကသည့္အတြက္ ဘုရား ပြဲေတာ္နဲ႔ မူေတာ့ဘဲ အရက္ ေစ်းေရာင္း ပြဲေတာ္ ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။ အစိုးရ အေနျဖင့္ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳသည္ ျဖစ္ေစ၊ မျပဳသည္ ျဖစ္ေစ အရက္ ဆိုင္ မ်ားကို စည္းၾကပ္ သင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေက်းရြာ အုပ္စု တိုင္းတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ စာေရးမ်ား ရွိေသာ္ လည္း တရား မ၀င္ အရက္ဆိုင္မ်ား လြတ္လပ္စြာျဖင့္ ထားသည္ကို ၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ ပက္သက္ မႈမ်ား ရွိ ေနေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား သိရွိေသာ္လည္း မေျပာရဲ မဆိုရဲ ျဖစ္ေနၾကသည္။ အရက္ သမား မ်ားေၾကာင့္ ဘုရား ပြဲေတာ္ သရုပ္ပ်က္ျခင္း၊ ဆူပူျခင္းမ်ား ျဖစ္ေနသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာတို႔ မ်က္ကြယ္ ျပဳမေန ဘဲ ထိထိ ေရာက္ ေရာက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ ေပးပါရန္ ေဒသခံ တစ္ဦးက Myanmar News Now ကို ေျပာ ပါ သည္။ ေနာက္တ န္ခူး လတြင္ လညး္ ေက်ာင္းႀကီး ရွင္ခ်စ္ ေဂါစဂန္ (၅၃)ရြာ ေယာဘုရားပြဲတြင္လည္း ႏွစ္စဥ္ အရက္ဆိုင္၊ ဘီယာဆိုင္မ်ား၊ ခြင့္ျပဳ ေရာင္းခ် သည့္အတြက္ ပြဲ ဆူပူမႈ ျဖစ္ေပၚလာမည္ကို ျပည္သူ မ်ား စိုးရိမ္ ေနေၾကာင္း သိရသည္။

From: Thit Htoo Lwin

လိင္၀န္ေဆာင္မႈကို စကိုင္းပ္မွႀကည့္ရႈကာ အမိန္႕ေပးသူ တရားစြဲခံရ

Posted by drmyochit Tuesday, March 26, 2013, under | No comments
ျပည့္ တန္ဆာ အဲလက္ ဆီသည္ အသက္ ၆၁ ႏွစ္ အရြယ္ အဖုိးႀကီး တစ္ဦးႏွင့္ အႏွိပ္ ခုံေပၚတြင္ ေဒၚလာ ၂၅၀ တန္ ၀န္ေဆာင္ မႈ ေပးေန သည္ကို ၎၏ လုပ္ ငန္းေဖာ္က အိမ္မွာ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ စကိုင္းပ္မွ တဆင့္ ၾကည့္ေန သည္ကို ဂ်ဴရီ လူႀကီး မ်ားအား ဗီဒီိယို အေခြျပၿပီး အမႈ လိုက္က တင္ျပ ခဲ့သည္။ 

အဲလက္ဆီ ကိုယ္တုိင္ ရိုက္ကူး ထားေသာ မလိုလားဖြယ္ရာ သက္ေသျပ ခ်က္မ်ားမွာ ၎ဧည့္သည္ႏွင့္ ေၾကးညိႇ ေနသည့္ အတြက္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအၿပီး ေငြလက္ ခံေန သည့္ အကြ က္မ်ား ျဖစ္သည္။ ျပည့္တန္ ဆာမႈကို အားေပး သည့္ အတြက္ တရား ရင္ဆိုင္ ေနရသည့္ မာ့စ္စ ထေရာင္းကို အစိုးရ ေရွ႕ေနက အဲလက္ ဆီကို စကိုင္းပ္မွ ၾကည့္ေနသည့္ အျပင္ တစ္ရင္လွ်င္ ဧည့္သည္ ႏွစ္ေယာက္သာ လက္ခံရ မည့္ အစား သုံးဦး လက္ခံေစရန္ တိုက္တြန္းသည့္ အတြက္ တရား ရင္ဆိုင္ ေစျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ဧည့္သည္မ်ား ၀န္ေဆာင္ေပးရာတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈကို ဗြီဒီယို ကင္မရာမွ ၾကည့္႐ႈျခင္း လည္း ပါ၀င္သည္။ အဲလက္ ဆီက မနက္ျဖန္အတြက္ တစ္နာရီစီ ၾကာေအာင္ လူႏွစ္ဦးကို ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးရမည္ဟု ဆိုခ်ိန္ တြင္ သုံးဦးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံလွ်င္ ပိုေကာင္းမည္ မဟုတ္လားဟု ေမးခဲ့သည့္ သူမွာ စထေရာင္းျဖစ္သည္ဟု ေရွ႕ေန က ေျပာသည္။ အဲလက္ဆီက ေနာက္ရက္တြင္ ေကာင္းတက္ရန္ ရွိေနေသး သျဖင့္ မျဖစ္ႏိုင္ ဆိုေသာ္ လည္း ထိုလူက သုံးေယာက္ကို လက္ခံ ထား ၿပီးၿပီဟု ေျပာကာ သူမကို တိုက္ တြန္း သည္ဟု ထြက္ ဆို သည္။ ယင္းေနာက္ သူမ အတြက္ မည့္သည့္ ဧည့္သည္ မ်ိဳးကို လက္ခံ ေပးရမည္လဲဟု ေမးသည္။ 

ဂ်ဴရီ မ်ားကို ျပသည့္ ၎ ၃၆ မိနစ္ၾကာ ႐ိုက္ကူး ထားေသာ ဗြီဒီယိုမွာ အဲလက္ဆီ အိမ္မွ သိမ္းယူ ရရွိၿပီး ၎ကို စထေရာင္း ကြန္ပ်ဴတာထဲတြင္ အဲလက္ဆီ၏ ၀န္ေဆာင္ မႈႏွင့္ ပက္သက္ သည့္ အျခားပုံေပါင္း ၁၃၀၀ ေက်ာ္ ရွိေသး သည္။ အျခား ရီပို႔မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ စ ထေရာင္း သည္ လက္ထပ္ထားသူ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ကေလး လည္း ႏွစ္ေယာက္ ရွိသည္။ သူက အဲလက္ဆီကို ေလ့က်င့္ခန္း စတီဒီယို တစ္ခု အေႂကြးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ ထားၿပီး လုပ္ငန္း တြဲဖက္ လုပ္ကိုင္သည္ဟု ထြက္ဆိုသည္။ 

ထို႔အျပင္ အဲလက္ဆီႏွင့္ ပက္သက္မႈ ရွိ၍ အဲလက္ဆီ အျခား သူမ်ားႏွင့္ မ႐ႈပ္ေစရန္ အြန္လိုင္းမွ အြန္လိုင္းမွ ေစာင့္ၾကည့္ ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ထြက္ဆိုသည္။ အဲလက္ဆီသည္ ေငြေၾကး လက္ခံၿပီး လိင္ လုပ္ငန္း လုပ္ ကိုင္ သူမ်ားလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း စထေရာင္း ေရွ႕ေနကဆိုသည္။ အစိုးရ ေရွ႕ေနကမူ စထေရာင္းသည္ အဲလက္ ဆီ အတြက္ ဧည့္သည္မ်ားကို လက္ခံ ေပးျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ 

ထို႔အျပင္ တိုုက္တြန္းမႈ မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။ စတူဒီယိုတြင္ အ၀တ္မဲ့ ပုံစ(ပို႔စ္)ေပးျခင္း မ်ား လည္း ျပဳလုပ္ခိုင္းေၾကာင္း ဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ အဲလက္ဆီ သူ၏ စတူဒီယိုတြင္ ၀န္ေဆာင္ မႈ ေပးေနစဥ္ တြင္ လည္း ဓါတ္ပုံမ်ား ရိုက္ကူး ထားသည္ကို ဂ်ဴရီမ်ားက ေတြ႔ရွိသည္။ ၎ပုံမ်ား ရိုက္ကူး ထားျခင္းေၾကာင့္ စထေရာင္း သည္ကို ဂ်ဴရီမ်ားက ေတြ႔ရွိသည္။ 

၎ပုံမ်ား ရိုက္ ကူး ထားျခင္းေၾကာင့္ စထေရာင္းသည္ လုပ္ငန္း တြင္က်ယ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားသည္ဟု လည္း အစိုးရ ေရွ႕ေနက ေျပာသည္။ စထေရာင္း၏ ေရွ႕ေနကမူ အဲလက္ဆီ သည္ လိုက္လဲ ဆြဲေဆာင္ေန ေၾကာင္း ပီဇာ ပို႔သည့္ အလုပ္သမား ကိုပင္ မုန္႔ဖိုး ေပးဆြဲေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းဆိုသည္။

From: Myanmar Daily News

အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္ရိွ အေမရိကန္ ကမာၻလွည့္ ခရီးသြားမ်ားအား အေရးေပၚ သတိေပးခ်က္ အေမရိကန္ အစုိးရ ထုတ္ျပန္ထား

Posted by drmyochit Tuesday, March 26, 2013, under | No comments


အေမ ရိကန္ အစုိး ရမွ လူမ်ိဳးေရး အၾကမ္း ဖက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ မဂၤလာေစ်းႏွင့္ ယုဇန ပလာဇာ အနီးတ၀ိုက္ ကိုေရွာင္ၾကဥ္ၾကရန္ ရန္ကုန္ေရာက္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ သားမ်ားသို႔ အေရးေပၚေၾကျငာခ်က္ တစ္ေစာင္ကို မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ ထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

မဂၤလာေစ်းႏွင့္ ယုဇနပလာဇာ အနီးတ၀ိုက္ကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရန္ ယခင္ရက္သတၱပတ္အတြင္းမွစေသာ မႏၱေလး တိုင္း ေဒသၾကီးတ၀ိုက္ရိွ လူမ်ဳိးေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူထုအတြင္း ၿပင္းထန္ေသာ စိတ္ ခံစား ခ်က္ မ်ဳိးစံုကို ၿဖစ္ေစခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ၿခိမ္းေၿခာက္မႈမ်ဳိး ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခ မရိွေသာ္ လည္း မဂၤလာေစ်းႏွင့္ ယုဇနပလာဇာ အနီးတ၀ိုက္ ကိုေရွာင္ၾကဥ္ၾကရန္ အထူး သတိေပး လိုသည္။ ျဖစ္ေပၚေနခဲ့ေသာ တင္းမာမႈမ်ားေၾကာင့္ ေစ်းဆိုင္မ်ားပိတ္လိုက္ရသည္။ အနီးတ၀ိုက္တြင္ ရဲတပ္ ဖြဲ႕အင္အား အမ်ားအၿပား ခ်ထား သည္ဟု သိရသည္။

ပတ္၀န္းက်င္အေၿခအေနကို အၿမဲနားစြင့္ေနရန္၊ သံသယၿဖစ္ဖြယ္တစ္စံုတစ္ခု ရိွပါက နီးစပ္ရာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕ အစည္းသို့ အေၾကာင္း ၾကားရန္ တိုက္တြန္းလိုသည္။
 
ခရီးသြားမ်ားအေနၿဖင့္ၿမန္မာႏိုင္ငံ အေၿခအေန Update ကို
ကိုဦးစြာဖတ္႐ႈရန္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ား အေရးေပၚ လိုအပ္ပါက သံရံုးဖုန္း နံပါတ္ (95)(9) 5124330 သို့ေခၚဆို၍ Duty Officer (သို႕) Consular Officer သို႕ေၿပာဆိုရန္ ညႊန္ၾကားထားသည္။ 

FROM အျဖဴေရာင္စာမ်က္ႏွာ

လူအမ်ားအျပားေသဆံုးခဲ့ရတဲ့ မီးေလာင္ကြ်မ္းမႈစံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ရွိ

Posted by drmyochit Tuesday, March 26, 2013, under | No comments

ေသာၾကာေန႔ ကျဖစ္ပြား ခဲ့တဲ့ မီးေလာင္ ကြ်မ္းမႈဟာ ၀ါးနဲ႔ ဖက္ တို႔ျဖင့္ ေဆာက္ လုပ္ ထားတဲ့ ဒုကၡသည္ ေနအိမ္ေခါင္ မိုးေပၚမွာ မီးစေတြ က်လာ ရာကေန စတင္ေလာင္ ကြ်မ္းခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း မ်က္ျမင္ ေတြ က ထိုင္း ရဲေတြကို ေျပာျပ ခဲ့တဲ့ အတြက္ ေတာမီး ကေ နစေလာင္ တာလား ဒါမွမဟုတ္ ထမင္း ခ်က္ရာ ကေန ေပါ့ ဆမႈေၾကာင့္ ေလာင္ တာလား ဆိုတဲ့ အခ်က္ႏွစ္ခုေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆး မႈ ေတြျပဳလုပ္သြား မယ္လို႔သိရပါတယ္။
မီးေလာင္ ကြ်မ္းမႈနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး ကရင္နီ အမွတ္- ၂  ဒုကၡသည္ စခန္း ေကာ္မီတီ ဥကၠဌ ေနာ္ရွယ္လီသန္း က ကႏၱာရ၀တီတိုင္း (မ္)ကို ယခု လိုေျပာ ပါတယ္။

"ေျပာရေတာ့ ခက္တယ္ က်မတို ့အေနနဲ ့ ရုိးရိုးမီးေလာင္မႈလို ့ပဲ ေျပာခ်င္တယ္ ဒါေပမဲ့ ဒီလူထုေတြရဲ ့ေျပာဆိုခ်က္ အရ နည္းနည္းေတာ့ သံသယျဖစ္ခ်င္တယ္ ဥပမာမီးက တေနရာနဲ ့ တစ္ေနရာခုန္ကူး တာတို႕ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဟိုး…. တဲကေလးႏွစ္လံုးက စခန္းနဲ ့ ဘာမွ မဆိုင္ပဲနဲ႔ မီးကေလာင္သြားတာ တကယ္ ဆို အဲဒါ နည္းနည္း စဥ္းစား စရာ ျဖစ္တာေပါ့။"

မီးစေလာင္ တယ္ဆိုတဲ့ အိမ္ ကိုမီးသြားေရာက္ ျငိမ္းသတ္ ရာမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ဒုကၡသည္ လူငယ္တဦးက ယခုလို ရွင္းျပပါတယ္။

"ပထမဆုံး မီးဘယ္လို စေလာင္လဲ ဆိုရင္ ဒီ..သူမ်ားေျပာ တာက ရပ္ကြက္ ၁မွာမီးေလာင္ တယ္ေပါ့ေနာ္ မီးေလာင္ေတာ့ က်ေနာ္ တို႕ ေျပး တက္ လာၾကည့္ေတာ့ ဒီနားေလးက ဦးေလး ဦးေစာဘဦးအိမ္က လားမ သိဘူး အဲ့ဒီမွာ စေလာင္ တာေပါ့ေနာ္ သူက မီးရႈိ႕ သ လိုမ်ိဳး သူ မ်ားေျပာ တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ မဟုတ္ ဘူး လူက မရွိဘူး လူလည္း မရွိဘူး မီးလည္း မေမြးထားဘူး မီးက မေတာက္ ဘူးေပါ့ေနာ္။ မီးက တခါတည္း အိမ္ေခါင္ မိုးေပၚ ကေန အထိပ္ ကေန အေပၚ ဆံုးကေန အဖ်ား ကေန စေလာင္ ပလိုက္တာ မီးေလာင္ တာက က်ေနာ္ထင္ တာက ရိုးရိုးေလာင္ တာ မျဖစ္ဘူး။ ဘယ္ လိုေျပာမလဲ ဒီ မွာေလာင္တယ္ ဆို ဒီမွာ ၿငိမ္းေနတာ ဟိုဖက္ အဲ႕လိုမ်ိဳး သြားေလာင္တာ ၿပီးေတာ့ ဒီ မွာေလာင္ၿပီးတဲ့ ခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔ ဘာလဲ ၿပီးရင္ ဟိုး ေအာက္ေဆာင္မွာ ေလာင္တယ္"

ဒုကၡသည္အမ်ားအျပား ေသဆံုးခဲ့ရတဲ့ အေျခအေနကို သတင္းသြားေရာက္ စုေဆာင္းတဲ့ ကႏၱာ ရ၀တီတိုင္း (မ္) သတင္းေထာက္ တဦးက ယခုလိုေျပာပါတယ္။

"ရပ္ကြက္ ၁မွာ မီးစေလာင္ေတာ့ ေအာ္လံနဲ ့ စခန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ေၾကာ္ျငာေပးတယ္ေပါ့ေနာ္။ လာကူၾက ရပ္ ကြက္ ၁ မီးေလာင္ေန တယ္ေပါ့ေလ။ အဲေတာ့ သူမ်ားေတြက သြားကူေနၾကတဲ့အခ်ိန္ ရပ္ကြက္ ၄ ကလူေတြ လည္းပဲ သြား ကူၾက တယ္တဲ့။ ကူရင္းနဲ႔ ရပ္ကြက္ ၄ မီးထပ္ေလာင္ေနၿပီ ေျပာေတာ့ ရပ္ကြက္ ၄ ရပ္ကြ က္သူ ရပ္ကြက္ သားေတြက သူတို႔ရပ္ကြက္ဖက္ကို ျပန္သြားၾကည့္ေတာ့ မီးေတာ္ ေတာ့ကို ေလာင္ ကြ်မ္းေနၿပီ ဆိုေတာ့ ျပန္ကူလို ့မမီွေတာ့ဘူး။ ေျပးလမ္းက ပိတ္ကုန္ေတာ့ ေတာင္ေစာင္းဘက္ ကို ေျပး တက္ၾက တဲ့အခ်ိန္မွာ မီးလိုင္းေတြက ႀကီးေတာ့ ဘာမွလဲ မလုပ္တတ္ၾကေတာ့ဘူးတဲ့။ အဲဒါေၾကာင့္ ရပ္ကြက္ ၄ ကလူေတြ အမ်ားၾကီး ေသဆံုးခဲ့ရတယ္။"

မတ္လ ၂၂ရက္က ထိုင္းႏိုင္ငံ မယ္ေဟာင္ေဆာင္ခရိုင္အတြင္းရွိ မယ္စူရင္း ဒုကၡသည္စခန္း (ကရင္နီ အမွတ္-၂ ဒုကၡ သည္စခန္း) မွ လူအမ်ားစုေနထိုင္တဲ့ ရပ္ကြက္ႏွစ္ခုလံုး မီးေလာင္ကြ်မ္းခဲ့တဲ့ အတြက္ အမ်ိဳး သမီးနဲ႔ ကေလး အပါအ၀င္ လူ ၃၇ ဦးေသးဆံုးၿပီး လူဦးေရ ၂၃၀၀ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။
မီးေလာင္ မႈေၾကာင့္ ရပ္ကြက္(၁) မွ ၂ ဦး ရပ္ကြက္ (၄) မွ ၃၅ ဦးေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။ ေတာမီးကေန တဆင့္ကူး စက္ၿပီး စေလာင္ကြ်မ္း တာလား ဒါမွမဟုတ္ ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ အိမ္မီးကေန စေလာင္ တာလား ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အျဖစ္မွန္ကို စံုစမ္း စစ္ေဆးႏိုင္ဖို႔ မယ္ေဟာင္ေဆာင္ ၿမိဳ႕၀န္က ရဲေတြကို မေန႔က စၿပီး ညြန္ၾကားခ်က္ ေပးထားတယ္လို႔ ယမန္ေန႔က ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ အင္ တာနက္ သတင္း စာမ်က္ႏွာမွာ ေရးသားထားပါတယ္။
ေကာင္း ကင္ေပၚက မီးစေတြက်လာတာကို ဒုကၡသည္ အမ်ား စုေတြ႔ ရွိေၾကာင္း... ဘန္ေကာ္ပိုစ့္ကမွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

ကႏၱာရ၀တီတိုင္း(မ္)

အက်ဥ္းစခန္းတြင္ အေစာင့္မ်ား၏ ညလံုးေပါက္ မတရားက်င့္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက တရားခံမ်ားကို ရံုးတင္ႏိုင္ခဲ့

Posted by drmyochit Tuesday, March 26, 2013, under | No comments

 ေဘာ့စ၀ါနာ အက်ဥ္း စခန္းတြင္ အေစာင့္မ်ား၏ ညလုံးေပါက္ မတရား က်င့္ခံရသူ အမ်ိဳး သမီးသည္ သူ(မ)၏ ေၾကာက္ မက္ဖြယ္ အျဖစ္ ဆိုးကို ေဖာ္ထုတ္ကာ တရားခံမ်ားကို ႐ုံးတင္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခဲ့ သည္။ ႏ်ဴရွာတာစီဘက္သည္ ညလုံးေပါက္ ႀကဳံေတြ႔ ရမႈမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ ဒဏ္ရာ ရေနသည့္ အမ်ိဳးသမီး ၃၇ ဦးတြင္ အပါအ၀င္ ျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႔တြင္ သူတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း ၎အေၾကာင္းကို ေျပာဆိုျခင္းပင္ မျပဳႏိုင္ၾကေပ။
 
 ေစာင္းငဲ့ ၾကည့္႐ုံျဖင့္ပင္ မည္မွ် ခံစားရသည္ကို ကိုယ့္ေတြ႔ႏွင့္ ကိုယ္ခ်င္းစာ ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ စီဘတ္၏ ေဆာင္ ရြက္ အားထုတ္မႈေတြေၾကာင့္ သူတို႔ စုစည္းကာ ေဘာ့စနီးယား တစ္ေလွ်ာက္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တရား႐ုံး တြင္ ႏိုင္ငံတက ဥပေဒမ်ားအရ သက္ေသ ထြက္ဆို ႏိုင္ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ လူသုံးဆယ္သည္ သည္ဟိတ္ ရွိ ႏိုင္ငံတကာ စစ္ခုံရုံးတြင္ တရားစြဲ ခံေနရၿပီး က်န္ ၃၀ မွာ ဆက္လက္ စစ္ေဆးဆဲျဖစ္သည္။ စီဘတ္သည္ သူမ ကို ႏွစ္လ တိုင္တုိင္ ညလုံးေပါက္ အၾကမ္းဖက္ခဲ့သူကို ရုံးတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 
 
သို႔ေသာ္ သူမ ထိုေသာ ေဆာက္ရြက္ႏိုင္ ရန္ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ရသည့္ ခရီးကား ခက္ခဲလွသည္။ ပထမပိုင္း က ေသ ပစ္ လိုက္ရန္သာ ဆုေတာင္း ေနခဲ့ သည္။ ႏွိပ္စက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ေသသြားလွ်င္ပင္ ဘုရား သခင္ ကို ေက်းဇူးတင္ ေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေဘာ့ စနီးယား ဆာဘ္ အေစာင့္မ်ား၏ သတ္ျဖတ္ ႏွိပ္စက္ မႈ မ်ားကို လည္း သူမ ျမင္ေတြ႔ ခဲ့ရ ေသး သည္။ သူမကို နံရံႏွင့္ ၾကမ္းျပင္ေပၚရွိ ေသသူတို႔ႏွင့္ ႏွိပ္စက္ ခံရသူ တို႔၏ ေသြး မ်ားကို ရွင္းလင္းခိုင္းသည္။ 
 
၎တို႔ ၏ မ်က္ႏွာ မ်ားကို မွတ္မိေနေအာင္ ၾကည့္ထားရမည္။ တစ္ေန႔ ရုံးတင္လွ်င္ မွတ္မိေအာင္ ျဖစ္သည္ ဟုလည္း ကိုယ့္ကို ကိုယ္ သတိ အျမဲေပး ေနရသည္ ဟုလည္း ေျပာျပသည္။ တစ္ေန႔တြင္ ေလာက ငရဲ အဆုံးသတ္ လိမ့္မည္ဟု ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယုံၾကည္ လာေၾကာင္း ေအပိီသို႔ သူမက ေျပာသည္။ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ဆိုင္ရာ ကုလ အထူး ကိုယ္စားလွယ္က စီဘတ္ႏွင့္ အျခား အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ စစ္အတြင္းက ယင္းသို႔ ျပဳမူ သူမ်ား ကို ျပစ္ဒဏ္ စီရင္ ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ 
 
ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ၎တို႔၏ အေတြ႕ အႀကဳံမ်ား အေပၚ မွ်ေ၀ေပးေသာ သူမ်ားကို လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ဆိုင္ရာ ကုလ အထူး ကိုယ္စား လွယ္က အားေပး ခဲ့သည္။ သို႔မွသာ ယင္းသို႔ ႀကဳံေတြ႕ ခဲ့ရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ ခြဲျခား ဆက္ဆံ ျခင္းမ်ား ေပ်ာက္ကာ ကူညီမႈမ်ား လုပ္လာမည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ ေဘာ့စ၀ါနာ၏ ၁၉၉၂-၉၅ စစ္ပြဲ သည္ ေသြးထြက္ သံယိုမႈ အမ်ားဆု့း လက္ကိုင္ စစ္ပြဲ ျဖစ္သည္။ လူေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္လည္း ေသဆုံး ခဲ့ရ သည္။ ယူဂို ဆလဘ္ဖက္ဒေရးရွင္ ၿပိဳက်ၿပီး လြတ္လပ္ေရးမ်ားလည္း ခဲြယူၾကေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

Source: AP

Credit: Myanmar Daily News

Myanmar Froward

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္