Sunday, May 12, 2013

သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ မႏၱေလး ခရီးစဥ္ သတင္း ႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ား

Posted by drmyochit Sunday, May 12, 2013, under | No comments


ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ သည္ ယေန့ ေမ ၁၂ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ မန္းၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသားကဇာတ္ရံုတြင္ ျပဳ လုပ္ေသာ ေက်းလက္ေဒ သဖြြံြ႔ျဖိဳးေရးႏွင့္ လူမႈ ဘ၀ျမွင့္တင္ေရး အစီစဥ္ တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားျပီး သမ၀ါ ယမ အသင္း မ်ားမွ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ရႈခဲ့သည္။

 တိုင္းျပည္ဖံံြ႕ျဖိဳးတိုး တက္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ကြားျခားမႈမရွိေစရန္ လုပ္ငန္း စဥ္ ၈ရပ္ျဖင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ယေန႔ နံ နက္ တြင္ မန္းတြင္ က်င္းပသည့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လူမႈ ဘ၀ျမွင့္တင္ေရး အစီ စဥ္တြင္ ေျပာၾကား သည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္ ၈ရပ္မွာ လယ္ယာကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ သားငါး ထုတ္ လုပ္မႈ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ေက်းလက္ေဒသ အေသးစား ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ဖံံြ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ အေသးစား ပုဂလိက ေငြစုေငြေခ်း လုပ္ငန္း မ်ားဖြံ႕ျဖိဳး တိုး တက္ေရး၊ သမ၀ါယမလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုး တက္ေရး၊ ေက်းလက္ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ေက်းလက္ စြမ္းအင္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိန္းေရး တို႔ ျဖစ္ၿပီး ကုလသမဂ ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ၂၆ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၆ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ ခ်ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ဒီမို ကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေရးျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈတို႔ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေကာင္ ထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိရာ တိုးတက္မႈ အတိုင္း တာ တစ္ခု ထိရွိေနၿပီဟု သမၼက ဥိးသိန္းစိန္က ေျပာ သည္။

တ႐ုတ္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း ေပါက္ကြဲမႈ ၂၇ ဦး ေသဆံုး

Posted by drmyochit Sunday, May 12, 2013, under | No commentsေမလ ၁၂ ရက္ ၂၀၁၃ 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ၂ ရက္အတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ အေသအေပ်ာက္ အမ်ားဆံုး သတၱဳတြင္းေပါက္ကြဲမႈ ထပ္မံျဖစ္ ပြားခဲ့ တာမို႔ တ႐ုတ္ အာဏာ ပိုင္ေတြ စံုစမ္း စစ္ေဆး ေနၾကပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ Sichuan ခ႐ိုင္မွာ စေနေန႔က ေက်ာက္မီးေသြး သတၱဳတြင္းေပါက္ကြဲမႈ တခုျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး သတၱဳ တြင္းလုပ္သား ၂၇ ဦး ေသဆံုး ခဲ့ရပါတယ္။

ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းတူးသမား ၈၁ ဦးကို ကယ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အဲဒီထဲက ၆ ဦး ထက္မနည္း ဒဏ္ရာ အျပင္း အထန္ ရရွိခဲ့ သလို ဒါဇင္နဲ႔ခ်ီၿပီး ထိခို္က္ ဒဏ္ရာရမႈ ရွိခဲ့တယ္လို႔ အာဏာပိုင္ေတြက ေျပာပါတယ္။

ေသာၾကာေန႔ ကလည္း ေက်ာက္မီးေသြးမိုင္း ေပါက္ကြဲမႈတခု ျဖစ္ပြားရာက ေသ ဆံုးရသူ ၁၂ ဦး ရွိခဲ့ပါတယ္။

ေသာၾကာေန႔ ေပါက္ကြဲမွႈ ကေတာ့ Guizhou ခ႐ို္င္နားမွာ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွာ ရွိတဲ့ သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္း ေတြ ဟာ ကမာၻမွာ လူအေသအေပ်ာက္ အမ်ားဆံုး လုပ္ငန္းတခု ျဖစ္ပါတယ္။

VOA

စစ္ဖလစ္ေရာဂါ အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာေလးပါ

Posted by drmyochit Sunday, May 12, 2013, under | No comments


စစ္ဖလစ္ေရာဂါဟာ လိင္ ဆက္ဆံျခင္းေၾကာင့္ ကူးဆက္ပ်ံ႕ပြါးလို႔ (Sexually transmitted disease STD) လိင္ေရာ ဂါမ်ား စာရင္းမွာ ပါ၀င္ပါတယ္။ ခရစ္ မေပၚမီ ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ကူးဆက္ပ်ံ႔ပြါး ခဲ့တဲ့ေရာ ဂါျဖစ္ၿပီး၊ ပိုးသတ္ေဆး Penicillin ေပၚလာမွ ေရာဂါျဖစ္ပြါးမႈ က်ဆင္းခဲ့ရာမွ ယခုေခတ္မွာ AIDS စတဲ့ ေရာဂါ မ်ားနဲ႔ အတူ ျပန္ေခါင္းေထာင္ လာတဲ့ ေရာဂါ ပါ။

စစ္ဖလစ္ေရာဂါဟာ ဘက္တီးရီးယားပိုးစာရင္း၀င္တဲ့ ေျမြေပါက္စမ်ားကဲ့သို႔ ေသးသြယ္ ေသာကိုယ္ရွိၿပီး ထြန္႔လိင္ စြာ သြားတဲ့ အလိင္ပိုး (spirochete) တစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ (Treponema pallidum) လို႔ေခၚတဲ့ ပိုးေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေရာဂါပိုးေတြရွိတဲ့ စစ္ဖလစ္အနာ ေတြနဲ႔ တိုက္ရိုက္ ထိေတြ႔ျခင္းျဖင့္ ေရာဂါ ပိုးမ်ား တစ္ဦးမွ တစ္ဦးသို႔ ကူးဆက္ပ်ံ႔ပြါး ပါတယ္။ အိမ္သာခံုမ်ား၊ တံခါးလက္ကိုင္မ်ား၊ အိမ္သာသံုးစကၠဴမ်ား၊ ေရကူး ကန္၊ အ၀တ္ အစားမ်ား၊ အစားအေသာက္ခြက္ပုဂံမ်ားမွ ကူးဆက္ျခင္း မရွိပါဘူး။ စစ္ဖလစ္ အနာေတြ က လိင္အဂၤါေတြေပၚမွာ ရွိပါတယ္။ စအို၊ ပါးစပ္၊ ႏွတ္ခမ္းမ်ားေပၚ မွာလည္းရွိနိုင္တာမို႔ သဘာ၀ မ ဟုတ္ေသာ ေခတ္ေပၚနည္းဆန္းမ်ားျဖင့္ ဆက္ဆံသူမ်ားကို ကူးဆက္နိုင္ပါတယ္။

စစ္ဖလစ္ပိုးမ်ား ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မွ သေႏၶသားဆီ ကူးနိုင္လို႔ ေမြးရာပါစစ္ဖလစ္ ေရာဂါ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ဒီ အေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္က Reader Digest မွာ First person award ဆြတ္ခူး ခဲ့တဲ့ တကယ့္ အျဖစ္အပ်က္ေလးကို ေျပာျပ ခ်င္ပါတယ္။ သတင္းစာေတြထဲမွာ နံမည္ႀကီး မီလ်ံနာ သူေဌးႀကီးရဲ့ သား လက္ထပ္ဖို႔ တစ္လအလိုမွာ အေပ်ာ္တမ္း ရြက္ေလွစီးရင္း ေလွေမွာက္လို႔ ေသဆံုး သြားတဲ့ သတင္းပါပဲ။ ကံေကာင္း ေထာက္မစြာ သတိုးသမီးေလာင္းကေတာ့ ေလွစီးရာမွာ မပါသြားလို႔ ေသဆံုး ရာမွာ မပါခဲ့ပါဘူး။ သူေဌးသားရဲ့ အသုဘကို ခမ္းနားစြာက်င္းပၾကေၾကာင္းနဲ႔ က်န္ရစ္သူ ဇနီးေလာင္း ကို ၀ိုင္း၀န္ အားေပး ေနၾကပံုကို သတင္းစာ မ်က္ႏွာဖံုမွာ ေဖၚျပ ထားပါတယ္။ ဒါကေတာ့ လူသိ ရွင္ၾကား သတင္းပါ။

လူမသိ လိုက္တဲ့ သတင္းမွန္ ကေတာ့…. သူေဌးသားနဲ႔ သူခ်စ္သူတို႔ လက္မထပ္မွီ ၆လ အလိုမွာ က်န္း မာေၾကာင္း၊ ေရာဂါကင္း ရွင္းေၾကာင္း ေဆးစစ္ၾကပါတယ္။ (ျပင္သစ္နိုင္ငံမွာ တရား၀င္ လက္ထပ္သူတိုင္း ေဆးေအာင္ လက္မွတ္ ျပရပါတယ္။ အဲ့ဒီ လက္မွတ္က ၆လသာ တရား၀င္ (Valid) ပါတယ္။ ဒီစနစ္ေလး ျမန္မာျပည္မွာ လည္း လုပ္ဖို႔ေကာင္း ပါတယ္)။ ေဆးစစ္ၿပီးလို႔ အေျဖသြားယူေတာ့ ဆရာ၀န္က သူေဌးသား တစ္ဦး တည္းကို စမ္းသပ္ခန္းထဲ ေခၚသြားၿပီး၊ မ်က္စိမွတ္ၿပီး လမ္းေလ်ာက္ ခိုင္းပါ တယ္။ သူေဌးသား ဘယ္ လိုမွ လမ္းေလ်ာက္လို႔ မရပါဘူး။

က်မတို႔ကိုယ္ခႏၶာရဲ့ ဟန္ခ်က္မွန္ဖို႔ မ်က္စိနဲ႔ ဥေဏွာက္က တာ၀န္ယူရပါတယ္။ မ်က္စိမွိတ္လိုက္တဲ့ အခါ ဥေဏွာက္ တစ္ခုထဲက တာ၀န္ယူ ရပါေတာ့တယ္။ ေမြးရာပါ စစ္ဖရစ္ေရာဂါ ျဖစ္သူေတြမွာ ဥေဏွာက္ရဲ့ ဟန္ခ်က္ ထိန္းရာ ဌာနမ်ား ပ်က္စီးသြားတာေၾကာင့္ မ်က္စိမွိတ္လိုက္တဲ့အခါ ဟန္ခ်က္မထိန္းနိုင္ေတာ့ တာပါ။ သူေဌး သားရဲ့ ေသြးစစ္ခ်က္မွာ စစ္ဖလစ္ေရာဂါ ရွိတယ္ဆိုတာ ပါေနၿပီးသားပါ။

ဒါေပမဲ့ သူေဌးသားကို မျငင္းနိုင္ေအာင္ လက္ေတြ႔ျပ လိုက္တာပါ။ အဆိုးဆံုး သတင္းကေတာ့ ဒီလို ေမြးရာ ပါ စစ္ဖလစ္ ကေရာဂါက ကုလို႔မရပါဘူး။ သိပ္ေနာက္က် သြားပါၿပီး။ သူေဌးသားအတြက္ ေသဖို႔ရက္သာ ေစာင့္ေန ရေတာ့မွာပါ။ သူ႔အေနနဲ႔ ေသမဲ့အတူတူ သူ႔ခ်စ္သူကို မုဆိုးမ မျဖစ္ေအာင္၊ သူ႔အေဖလည္း နာ မည္ မပ်က္ေအာင္၊ သူ႔မိခင္နဲ႔ သူ႔ခ်စ္သူက အိမ္ေထာင္ေရး သစၥာမရွိတဲ့ သူ႔ဖခင္အေပၚ ေဒါသေတြ မျဖစ္ ရေအာင္ သူ႔ကိုယ္သူ အဆံုးဆီရင္ သြားတာပါ။ ဒီဇတ္လမ္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ဇတ္လမ္းတစ္ခု ေလာေလာ ဆယ္ ျပင္သစ္ တရားရံုး မွာတရား စြဲမႈ ျဖစ္ေနပါတယ္။

တရားစြဲသူ အမ်ိဳးသမီး ၃ဦးက၊ သူတို႔နဲ႔ ဆက္ဆံခဲ့တဲ့ လူ ရြယ္ကို တရားဆြဲတဲ့ အမႈပါ။ လူရြယ္က သူ႔မွာ AIDS ပိုးရွိေနတာ သိရဲ့နဲ႔ သူနဲ႔ဆက္ဆံခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦးကို တမင္ ေရာဂါ ကူးေစလိုတဲ့ ဆႏၵနဲ႔ (Condom) ကြန္ဒံုးမသံုးပဲ ဆက္ဆံခဲ့ လို႔ အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦးလံုးဆီ ေရာဂါကူးသြားခဲ့တဲ့ အမႈပါ။ တကယ္လို႔ အမႈထင္ရွားရင္ ၁၅ ႏွစ္ ေထာင္ဒါဏ္ အခ်ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေအာ္ ..ေလာကမွာ စိတ္ေကာင္းရွိတဲ့ သူေတာ္ေကာင္း ေတြရွိသလို၊ စိတ္ထား ယုတ္မာတဲ့ လူမိုက္ေတြ လည္း ရွိပါလား။ ဘယ္သူကိုမွ ယံုလို႔ မရပါလား။ ဒါေၾကာင့္လည္း ျမတ္ဘုရားက မဂၤလာတရား ၃၈ ပါးထဲမွာ ပထမဦး ဆံုး မဂၤလာႏွစ္ပါးက (၁) လူမိုက္ကိုေ၀းေ၀းက ေရွာင္ဖို႔နဲ႔ (၂) ပညာရွိကို ဆည္းကပ္ဖို႔ေဟာခဲ့ တာပါ လားလို႔ သေဘာေပါက္ မိပါ ေတာ့တယ္။ စစ္ဖလစ္ေရာဂါရဲ့ ေရာဂါလကၡဏာေတြေပၚမူတည္ၿပီး အဆင့္ (၄) ဆင့္ ခြဲျခားနိုင္ ပါတယ္။

Primary, Secondary, latent and tertiary တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအဆင့္ (Primary stage) မွာ လိင္ အဂၤါမွာ အနာေပါက္ (ulcer) ကေလးတစ္ခု ေပၚလာပါတယ္။ အဲ့ဒီ အနာေပါက္က မာၿပီး၊ ယားျခင္း၊ နာျခင္း၊ မရွိပါဘူး။ သူ႔ဘာသာ ၂-၆ ပတ္ အတြင္း(၀ါ) ဒါမွမဟုတ္ penicillin ေလးတစ္လံုး ထိုးရံု (tetracycline) ေသာက္ ရံုနဲ႔တင္ ေပ်ာက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရိုးရိုးအနာလို႔ ထင္ၿပီး၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ စစ္ဖလစ္ျဖစ္ လိုက္ မွန္း မသိ လိုက္ၾကပါဘူး။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ မဟုတ္တာေတြ လုပ္ခဲ့တဲ့ သူေတြက လြဲရင္ ေပါ့။

အမ်ိဳး သမီး ၄၀-၈၅% ႏွင့္အမ်ိဳးသား ၂၀-၆၅% မွာ ပထမအဆင့္ အနာေပါက္ မျဖစ္ပါဘူး။ အနာ ေပါက္ မျဖစ္ေပ မဲ့ ကိုယ္တြင္းမွာေရာက္ေနတဲ့ ေရာဂါပိုးက ေနာက္အဆင့္ ေတြကို ဆက္လ်က္ ျဖစ္ပြါးေစပါတယ္။ ဒုတိယ အဆင့္ (Secondary stage) မွာ လက္ဖ၀ါး၊ ေျခဖ၀ါး အပါအ၀င္ တစ္ကိုယ္ လံုးမွာ (Rash) မိတ္၊ အင္ ပ်ဥ္ ကဲ့သို႔ အေရျပားေပၚတြင္ အနီေရာင္ (၀ါ) အျဖဴေရာင္ အဖု အပိမ့္ မ်ားထြက္လာ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အင္ပ်ဥ္ ကဲ့သို႔ ယားျခင္း မရွိပါဘူး။

အနာမ်ား တြင္ ပိုးမ်ား မ်ားစြာ ရွိသျဖင့္ ေရာဂါကူး နိုင္ပါတယ္။ ဒီအဆင့္ႏွင့္ အနာႀကီး ေရာဂါ မွားယြင္း ၾက ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအဆင့္ဟာ ပထမအဆင့္ အနာေပါက္ ေပၚၿပီး ၄-၁၀ ပတ္ အတြင္း ေပၚ တတ္ၿပီး ၃-၆ ပတ္မွာ ေပ်ာက္ပါတယ္။ ၂၅% ေသာ လူနာမ်ားမွာ အေရျပားအဖုမ်ား ထပ္ခါ ထပ္ခါ ေပၚတတ္ ပါသည္။ တတိယအဆင့္ (latent stage) မွာေတာ့ ေရာဂါလကၡဏာေတြ မရွိပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ လူနာရဲ့ ေသြးကို စစ္ရင္ေတာ့ စစ္ဖလစ္ေရာဂါ ရွိေၾကာင္း သိနိုင္ပါတယ္။ မ်ားေသာ အားျဖင့္ ဒုတိယအဆင့္ေနာက္ ၁-၂ ႏွစ္ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ စတုတၳအဆင့္ (tertiary stage) က ေရာဂါပိုး၀င္ၿပီး ၃-၁၅ ႏွစ္ အတြင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ေတာ့ ေရာဂါ မကူး ေတာ့ပါဘူး။ ဒီအဆင့္ ကိုလည္း ၃ မ်ိဳး ခြဲနိုင္ပါတယ္။

၁။ ေပ်ာ့ေသာ အဖု အလံုး မ်ားေပၚျခင္း (Gummas) အေရျပား၊ အသဲ၊ အရိုးမ်ားမွာ မ်ား ေသာအားျဖင့္ ေပၚပါ တယ္။ ေရာဂါပိုးစ ၀င္ၿပီး ၄၅ ႏွစ္ၾကာသည့္ အထိ ေပၚနိုင္ပါတယ္။

၂။ Neurosyphilis နပ္ေၾကာစစ္ဖလစ္။ ဥေဏွာက္အေျမွးေရာင္ျခင္း၊ ဥေဏွာက္ အပါအ၀င္ နပ္ေၾကာ ႀကီးမ်ား ေရာင္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ကိုယ္လံုး ရွိၾကြက္သားမ်ား ေပ်ာ့ျခင္း (general paralysis)၊ ကိုယ္ဟန္ခ်က္ မထိန္း နိုင္ျခင္း၊ (seizure) တက္ျခင္း မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဆင့္ ကို အရပ္အေခၚ “ဖါႀကိဳး” တယ္လို႔ ေျပာပါ တယ္။

လူနာဟာ general paralysis ႏွင့္ ကိုယ္ ဟန္ခ်က္ မထိန္းနိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေျခဆာၿပီး သြားတတ္ လို႔ပါ။

၃။ႏွလံုးႏွင့္ ေသြးေၾကာ စစ္ဖလစ္။ ႏွလံုးမွ ထြက္လာေသာေသြးေၾကာႀကီး (Aorta) ရဲ့နံရံကို ပိုးေတြ စားျပစ္ တာေၾကာင့္ ေသြးေၾကာနံရံ ပါးသြားၿပီး ေသြးေၾကာ နံရံေပါက္ျခင္းႏွင့္ ႏွလံုး ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေစ ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ အသက္ ၅၀ ၀န္းက်င္ ေလာက္မွာ ဒီႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ တတ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္က်မွ စစ္ဖလစ္ပိုးကူး ဆက္ခံခဲ့ရ ေၾကာင္း သိၾကတာ မ်ားပါတယ္။ ဒါေတာင္ အမ်ိဴးသမီးက က်န္းမာေရး ဗဟုသုတရွိမွ သိနိုင္တာပါ။

ေမြးရာပါ စစ္ဖလစ္ (Congenital syphilis)။ ကိုယ္၀န္ရွိစဥ္မွာ ေရာဂါပိုးမ်ား အခ်င္း ကိုျဖတ္ သြား တာေၾကာင့္ သေႏၶသား ကို ေရာဂါကူးနိုင္သလို၊ ေမြးဖြါးစဥ္၌ လိင္အဂၤါရွိ ပိုးမ်ား ေၾကာင့္ ခေလးကို ကူးနိုင္ ပါတယ္။ ေမြးစ ခေလး ၆၀% ေလာက္မွာ ေရာဂါလကၡဏာ မေပၚ တတ္ပါဘူး။ ခေလးရဲ့ ပထမ ၂ ႏွစ္မွာ အသဲႏွင့္ သရက္ရြက္မ်ား ႀကီးျခင္း၊ အဖုအပိမ့္ ထြက္ျခင္း၊ ဖ်ားျခင္း၊ အဆုတ္ေရာင္ျခင္းႏွင့္ နပ္ေၾကာ စစ္ဖ လစ္ မ်ား ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

အခ်ိဳ႔မွာ ျမင္းကုန္းႏွီး ကဲ့သို႔ ႏွေခါင္း အလယ္ခ်ိင့္ျခင္း (saddle nose) မ်ား ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ syphilis ေရာဂါရွိရင္ အေမရိက၊ ကေနဒါ၊ ဥေရာပနိုင္ငံမ်ားမွာ (notifiable disease) က်န္းမာေရးဌာနကို အေၾကာင္းၾကား ရပါတယ္။ ။ syphilis အတြက္ ကာကြယ္ေဆး မရွိပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ အစြမ္းထက္တဲ့ ပိုးသတ္ေဆးေတြ ရွိပါတယ္။ Penicillin (ပင္နစလင္) နဲ႔ tetracycline (တတ္ထရာဆိုင္းကလင္း) ေဆးမ်ား က ပိုးကို သတ္နိုင္ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခ်ိဳ႔ ပိုးမ်ား ေဆးယဥ္ေန (Resistant) တတ္ပါတယ္။ က်မ ေတာင္ႀကီးမွာ ေဆးခန္းဖြင့္စဥ္က ယိုးဒယားဘက္ ေမွာင္ခိုကူး သြားၾကေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား ေဆးျပင္းမ်ား ထိုးလာၾကၿပီး၊ နားပင္းေသာ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ငယ္ ငယ္ရြယ္ရြယ္နဲ႔ ခံစားၾက ရပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႔ဆို နားပင္းတဲ့ ဒုကၡသည္မ်ား ဘ၀အထိ ေရာက္ သြားၾက ရပါတယ္။

အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသားမ်ား အိမ္သူ မသိေအာင္ သြားခ်င္ရာ သြားၿပီး၊ မိမိ ဘာသာ ေဆးကုသမႈ ျပဳၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အိမ္သူကိုေတာ့ မေျပာရဲပဲ ဆိတ္ဆိတ္ေနခဲ့ တဲ့အတြက္ အမ်ိဳးသမီး အိမ္ေထာင္သည္မ်ား ႏွလံုး ေရာဂါရၾကၿပီး၊ အျပစ္မဲ့တဲ့ ရင္ေသြး ငယ္မ်ား ကုမရတဲ့ ေရာဂါနဲ႔ ဘ၀ဆံုး ၾကရပါတယ္။ မိခင္ေလာင္းမ်ား ပထမအႀကိမ္ ဗိုက္အပ္သည့္ အခါႏွင့္ ေနာက္ဆံုး ၃လ တြင္တစ္ခါ စစ္ဖလစ္ပိုး ရွိမရွိ စစ္ေဆး သင့္ပါတယ္။ ပိုးရွိတဲ့ မိခင္မ်ား ေဆးကုသျခင္း ျဖင့္ သားသမီးမ်ား ေမြးရာပါ စစ္ဖလစ္ ေရာဂါျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္နိုင္ ပါတယ္။ Codom သံုးျခင္းျဖင့္ စစ္ဖလစ္ေရာဂါရဲ့ အႏၱရာယ္ (Risk) ကိုနိမ့္က်ေစေပမဲ့ လံုး၀ ေတာ့ မကာကြယ္ နိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ နံမည္ႀကီး အေမရိကန္ CDC (centre for disease control) က တစ္လင္တစ္မယား စနစ္ျဖင့္ မိမိ အိမ္သူအိမ္သား အေပၚသစၥာရွိ ၾကဖို႔ ႏႈိးေဆာ္ ထားပါတယ္။

အလွ်င္းသင့္လို႔ ကာေမသူမိစၦာရကံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လူသိနည္းတဲ့ အခ်ိဳ႔အခ်က္ ေတြ ကိုေျပာျပ ခ်င္ပါတယ္။ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား က်ဴးလြန္ပါက ကာေမသုမိစၦာစာရကံ ထိုက္ ပါ တယ္။ ၁။ အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသား(၀ါ)အမ်ိဳးသမီးဟာ မိမိကာမပိုင္ (ကာမကိုပိုင္ဆိုင္သူျဖစ္လို႔) အမ်ိဳးသား(၀ါ)အမ်ိဳးသမီးကလြဲၿပီး အျခားေသာသူမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံျခင္း (လိင္လုပ္သားမ်ား) အပါအ၀င္။ ၂။ မိမိကာမပိုင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း သဘာ၀ မက်ေသာ နည္းမ်ား၊ ဥပမာ မစင္ေပါက္၊ ပါးစပ္ ေပါက္မ်ား (anal or oral) အသံုးျပဳျခင္း။ ၃။အမ်ိဳးသားမ်ား မိမိလိင္ အဂၤါကို ေဆး (၀ါ) ခြဲစိတ္ျခင္းျဖင့္ ႀကီးမား ေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး ဆက္ဆံ ျခင္း။ ၄။ မိမိ အိမ္သူက ကိုယ္၀န္ရင့္ ေနစဥ္ ဆက္ဆံျခင္း။ ၅။ မိဘ၊ ဆရာ၊ သူတကာ ျမင္၍ မသင့္ေသာ ေနရာ၌ ဆက္ဆံျခင္း။ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

က်မ္းကိုး။ ၁။ Syphilis, CDC.

၂။ Syphilis, Wikipedia, the free encyclopedia.

၃။ Reader Digest. ၄။ အရွင္ေကာမလ(ခ)ဆန္နီေနမင္း၏ကာေမသုမိစၦာရကံအက်ယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္။ 

Credit to ေမတၱာဥယ်ာဥ္

MEDIA မေဖာ္ျပ ရဲေသာသတင္း

Posted by drmyochit Sunday, May 12, 2013, under | No comments


DKBA ရင္း ၉၀၅ ဒုတပ္ရင္းမွဴး ဖိုးလံုးကိုး သည္ က်ဳံေထာ္၊
ယင္းမိုင္၊ေတာင္မ၊ မဲဂဒူး၊ ကူးဆိပ္၊ေခ်ာင္း၀၊ ေတာင္ၾကား ရြာမ်ားတြင္
မတရား အၾကမ္းဖက္ ေပၚတာဆြဲေနပါသည္။ တစ္ရြာလွ်င္္ လူကိုးေယာက္ ဆိုင္ကယ္၃စီး
ေတာင္းပါသည္။ မည္သည္႕media မွလည္း မေဖာ္ျပရဲပါ။

၄င္းတို႕ေထာင္ထားေသာမိုင္းအား
နင္း မိျပီး ေမ၇ ရက္ေန႕တြင္ က်ဳံေထာ္ရြာ မွ
ႏြားတစ္ေကာင္  ၉ရက္ေန႔ တြင္ ကၽြဲတစ္ေကာင္ ထပ္နင္းျပီးေသ ဆံုးခဲ႔ ပါ သည္။
မည္သူ ကမွ လည္းေလွ်ာ္ေၾကး မေတာင္းရဲပါ။ ေဒသခံ မ်ားအား
လက္နက္ျဖင္႔အႏိုင္က်င္႔ျခိမ္းေျခာက္ ေနေသာ ရင္း၉၀၅အား တပ္မေတာ္အေနျဖင္႔
အလွ်င္အျမန္ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေပးပါရန္ ေဒသခံအားလံုးရဲ႕ကိုယ္စား
အင္တာနက္မွတဆင္႔အမ်ားျပည္သူသိႏိုင္ရန္ေဖာ္ျပေပးပါဟု ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။


ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္
ျမိဳင္ၾကီးငူေဒသခံ
From: MMDaily

ဒလ-ပန္းဆိုးတန္း သေဘာၤကူးတို႔ခ တို႔ျမင့္ေကာက္ခံမႈအေပၚ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

Posted by drmyochit Sunday, May 12, 2013, under | No commentsရန္ကုန္၊ ေမ ၁၂။

ဒလၿမိဳ႕တြင္ ယေန႔ ၈နာရီခန္႔၌ သေဘာၤကူးတို႔ခမ်ား တို႔ျမင့္ေကာက္ခံမႈအေပၚ ျပန္လည္ေလ်ာက္ ခ်ေရး အတြက္ လူဦးေရ(၂၀)ခန္႔က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္ တို႔ အေနနဲ႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ရတာဟာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒလၿမိဳ႕အေျခခံ လူတန္းစားေတြ အတြက္ ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕တစ္ေန႔ဝင္ေငြဟာ ၈၀၀ေလာက္ပဲ ရတ့ဲသူေတြရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ သူတို႔အတြက္ အခက္ အခဲေတြ ရွိပါ တယ္”ဟု ဦေဆာင္သူ ဦးေအာင္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ၎တို႔အေနျဖင့္ တရာဝင္ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား ႏွစ္ႀကိမ္ေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအခါတြင္ အဖမ္း အဆီး မ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု ဆိုေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕မွာ မလာရဲၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ အေနျဖင့္လည္း ေအးခ်မ္း မႈကို သာ လိုလာေၾကာင္း ထို႔အျပင္ ၎ဆႏၵျပမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အဆင္ေျပသည္အထိ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ဖို႔ လူမရွိတဲ့ လယ္ကြင္းထဲကို ေပးတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝန္ထမ္းေတြ လစာ တိုးေပး လိုက္တဲ့အတြက္ သေဘာၤကေတြလည္ တိုးေကာက္သလိုေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒလမွာ သံုးပံု တစ္ ပံုဟာ ဝန္ထမ္းေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ အေျခခံ လူတန္းစားေတြပါ။ တစ္ေန႔လုပ္မွ ၈၀၀ေလာက္ရတဲ့ လူေတြရွိ တယ္”ဟု ဒလၿမိဳ႕မွ ကဗ်ာဆရာ ကိုေရႊၾကယ္မိုးက ေျပာၾကားသည္။ ထို႔အျပင္ ၎ကိစၥႏွင့္ ပတ္ သက္ ၍ ေျပလည္သည္အထိ ေဆာင္ရြက္္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကား သည္။

ထို႔သိုျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္မွတ္ ခမ်ား တိုးျမင့္ လိုက္ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ခုံထိုင္ခံုမ်ားကို အခမဲ့ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တပ္ ဆင္ ရန္ လိုအပ္ေသာ ထိုင္ခံုမ်ားမွာကိုလည္း အျမန္းဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။ မႈ လက ၅၀ က်ပ္မွ ယခု၁၀၀က်ပ္သို႔ တိုးျမင့္ေကာက္ခံျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း (ပို႔ေဆာင္ေရး)ဌာနမွ ဒုအတြင္းေရးမွဴး ဦးရွိန္ေယာ က ဧၿပီလ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့ေခတ္သုိ႔ ေျပာၾကထားသည္။

ပိုင္ေလး
ျမန္မာ့ေခတ္

အတြင္းခံ အက်ၤီကို ဖြင့္ဟ ျပသခဲ့တဲ့ ထိုင္၀မ္ အမ်ိဳးသမီး တပ္ၾကပ္ၾကီး မေလး

Posted by drmyochit Sunday, May 12, 2013, under | No comments


 ၾကာေတာ့ ၾကာခဲ့ပါျပီ။ ဒီပံုေတြ အင္တာနက္ေပၚေရာက္တဲ့ အခ်ိန္တုန္းကေတာ့ တရုတ္ျပည္မၾကီးမွာ ဟိုးေလး တေက်ာ္ေက်ာ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ Chen လို႔ အမည္ရတဲ့ တပ္ၾကပ္ၾကီးမေလးဟာ သင္တန္းတက္ေန တုန္း ဓာတ္ပံု ရိုက္ရာမွာ အက်ၤီေလးကို လွစ္ဟျပျပီး ပန္းေရာင္ ဘရာေလးေပၚ ေစတဲ့အထိ သေဘာ ေကာင္းခဲ့ တာေၾကာင့္ အင္တာနက္ သံုးသူမ်ားကေတာ့ ေ၀ဖန္သံေတြ ဆူညံခဲ့ပါသတဲ့။ သူမဟာ အဲဒီ ဓာတ္ ပံု ကို ကိုယ္တိုင္ရို္က္ျပီး အင္တာနက္ ဘေလာ့စာမ်က္ႏွာေပၚ တင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။  တစ္ပံုတည္း မဟုတ္ တာေၾကာင့္ ထုိင္၀မ္ စစ္သည္မေလးမ်ားရဲ႕ ဘားတိုက္ထဲက ပံုရိပ္မ်ားကို ပထမဆံုး ေတြ႔ျမင္ ရျခင္း လည္း ျဖစ္ခဲ့ ပါတယ္။

December 15, the indecent self-photos of the Taiwan military is once again circulating on the internet, but this time the main characters are the female soldiers. While receiving training at the logistics school in 2008 March, female Sergent Chen, attached to the Joint Logistics Section 5 Regional Support Command Transport Battalion, under the encouragement of her fellow soldiers, lifted up her uniform to reveal her pink bra “to take photos for posterity”. 

Summarizing Taiwan media reports, this photo of a female soldier lifting up her camouflage shirt to reveal her pink bra appeared on the personal blog of a female officer recording her military life. Her outrageous behavior attracted a strong netizen response, with this also being the first example of outrageous photos coming out of the barracks since women have entered the military.

From: OPP

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပညာဒါန ေက်ာင္းအစည္းအေဝး တက္ေရာက္၍ ဆရာမ်ားမွ အသက္ မျပည့္ေက်ာင္း သူမ်ားအား ထပ္မံ မုဒိန္း က်င့္ျခင္း မျပဳ လုပ္ရန္ မွာၾကား

Posted by drmyochit Sunday, May 12, 2013, under | No commentsNLD ပညာေရး ကြန္ယက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ပညာဒါန ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ား ဂုဏ္ျပဳပြဲအား တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္  တက္ေရာက္၍ ဆရာမ်ားမွ အသက္ မျပည့္ေက်ာင္း သူမ်ား အား ထပ္မံ မုဒိန္း က်င့္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ မွာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ ပန္းဘဲတန္း ၿမိဳ႕နယ္ (၇) ရပ္ကြက္၊ အေနာ္ရထာ လမ္းရွိ NLD ပညာဒါန က်ဴရွင္ ေက်ာင္း မွ ေက်ာင္း တာဝန္ခံ ဆရာ ခင္ေမာင္ထူး (ခ) သားႀကီးက ယင္းေက်ာင္း တြင္ တက္ေရာက္ ေနသူ အသက္ ၁၅ႏွစ္ အရြယ္ရွိ မ ------ ကို ဇန္နဝါရီ ၃ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁၂နာရီေက်ာ္ ခန္႔က အလိုမတူ အဓမၼ ျပဳက်င္ ႔မႈ ျဖစ္ပြား ခဲ့ၿပီး တစ္လ အၾကာတြင္ ယင္းအမႈမွာ လံုးဝ ၿငိမ္သက္ ၍ သတင္း အစ အန ေပ်ာက္ သြားခဲ့သည္။

NLD ပါတီရံုး ပညာဒါန က်ဴရွင္ေက်ာင္း တြင္ က်ပန္းစကားေျပာ ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပ ၿပီးခ်ိန္တြင္ ခင္ေမာင္ထူး(ခ) သားႀကီး က ကိုကာကိုလာ အခ်ဳိရည္ သံဗူးထဲတြင္ မူးေမ႔ ေစတတ္ေသာ ေဆး ထည္႔တိုက္၍ မူးေမ့ ေနစဥ္ အလို မတူပဲ အဓမၼျပဳက်င္႔ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။

ယင္းအမႈႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး ကာယကံရွင္က မေက်နပ္၍ ပန္းဘဲတန္း ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္း တြင္ အမႈဖြင္႔ တိုင္ၾကား ခဲ့ၿပီး မၾကာခင္တြင္ NLD ပါတီဝင္မ်ား၏ ဖိအားေပး မႈေၾကာင္း အမႈကို ျပန္ရုတ္သိမ္းသြားခဲ့သည္။ စစ္သားမွ မဒိန္းက်င့္သည္ ဟူေသာ သတင္းမ်ားအား ဂ်ာနယ္ေပါင္း စံုတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဖာ္ျပေလ့ ရွိၾက ေသာ္ လည္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပါတီမွ တည္ေထာင္ ထားသည့္ ကြန္ယက္တြင္ အသက္မျပည့္ေသး သူအား မုဒိန္းက်င့္သည့္ သတင္းအား ျမန္မာ မီဒီယာ သမားတို႔ ယေန႔ အထိ ႏွာေဆး လွ်က္ရွိသည္။

From: Myanmar Express

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ ႏိုင္ငံစြမ္းေဆာင္ရည္ဆု ေပးခဲ့ျခင္းအေပၚ ဆႏၵထုတ္ေဖၚလိုေၾကာင္း စာတင္ခဲ့သည့္ တသီးပုဂၢလဦးစိန္လွ ေခၚယူစစ္ေဆးခံရ”

Posted by drmyochit Sunday, May 12, 2013, under | No comments


ဦးတင္ေမာင္(ခ)Lee San Shain အား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ ႏိုင္ငံ စြမ္းေဆာင္ ရည္ဆု ဆုခ်ီးျမွင့္ ခဲ့ျခင္း အေပၚ ဦးစိန္လွ ဦးေဆာင္ေသာ ထီးခ်ိဳင့္ ၿမိဳ႕ နယ္ ေမာင္းကုန္းအုပ္စုရွိ ေဒသခံ(၅၀၀)တို႕မွ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာ စီတန္းလွည့္ လည္ ၍ ဆႏၵထုတ္ေဖၚသြားမည္ျဖစ္ရာ ထိုဆႏၵ ထုတ္ေဖၚ လိုမႈကို အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္အညီ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ ဖြဲ႕ မွဴး ထံ စာတင္ ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္၊ထိုသို႕ စာတင္ခဲ့သည့္အေပၚ ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ ဖြဲ ႕မွဴးမွ ေခၚယူ၍ တရားခံ တစ္ဦး သဖြယ္ စစ္ခ်က္ ယူခဲ့သည့္ အေပၚ ေက်နပ္မႈ မရွိပါေၾကာင္း ယခုလို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးက ကၽြန္ေတာ္တင္ခဲ့တဲ့ ဆႏၵထုတ္ေဖၚခြင့္ အေပၚ ေခၚယူေမးျမန္းတယ္ဆိုတာထက္ စစ္ ခ်က္ယူ တဲ့ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္၊တရားခံ တစ္ေယာက္ကို စစ္သလိုမ်ိဳး စစ္ေဆးတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ေက်နပ္ မႈ မရွိပါဘူး၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ လြတ္လပ္စြာ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵေဖၚထုတ္ခြင့္ကို ထိပါးပါတယ္၊ၿမိဳ႕နယ္ ရဲ တပ္ ဖြဲ႕ မွဴးေျပာတဲ့ အထဲမွာ ဦးတင္ေမာင္ တရုတ္ မဟုတ္တဲ့အေၾကာင္းတို႕၊သူတပါးကို မတရား အမႈဆင္ ဖမ္း ဆီး မႈေတြ ရွိတယ္ဆိုတာ ဘယ္သူ႕ကိုလဲတို႕၊ဘယ္တုန္းကလဲတို႕၊လယ္ေျမေတြ မတရားသိမ္းဆည္း တယ္ ဆို တာ ဘာသက္ေသရွိလဲတို႕လည္း ပါပါတယ္၊ကၽြန္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ္ သိထားသမွ်ေတြ ကိုေျပာ တယ္၊ သက္ေသအေထာက္အထားေတြလည္း ျပႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာပါ တယ္၊ ၇၊၅၊၂၀၁၃ရက္ေန႕ ညေန၄ နာ ရီမွာ စစစ္တယ္၊၄၅မိနစ္ၾကာပါတယ္၊ဒီလိုသာ ဆႏၵ ထုတ္ေဖၚ ခြင့္ ေတာင္းခံ သူတိုင္းကို တရားခံလို စစ္ေ ဆးေ န ရင္ ဘယ္သူက ေလွ်ာက္ထားရဲေတာ့မွာလဲ၊အေျခခံ ဥပေဒမွာ ပါတဲ့ လြတ္လပ္စြာဆႏၵ ထုတ္ေ ဖၚ ခြင့္ ဆိုတာဟာ လူထုေတြ အသံုးမခ်ရဲေအာင္ လုပ္ခံေန ရသ လိုျဖစ္ေန ပါတယ္”ဟုေရွ႕ေနလည္းျဖစ္သူ တ သီး ပုဂၢ ဦးစိန္လွမွ ဆိုပါသည္၊

ထိုျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ စာေရးဆရာ၊ကာတြန္းဆရာ ဆရာဟာဂ်ဴလီ(ကသာ)ထံ ေမးျမန္းရာ “အျခား ဟာေ တြေ တာ့ မသိဘူး၊ ဦးတင္ေမာင္ မတရား အမႈဆင္ဖမ္းဆီးမႈရွိတယ္ဆိုတာ ဒါဟာ ဒုတိအႀကိမ္ ၾကား ဖူး ခဲ့ တာပါပဲ၊ပထမ အႀကိမ္ အဲဒီစကား ၾကားဖူးခဲ့တာက စာေပဗိမၼာန္ဆုေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ရခဲ့တဲ့ ဆရာေ မာင္ခ်စ္ေထြး(မဟာ၀ိဇၨာ)ွေျပာျပခဲ့တာ၊ဆရာေမာင္ခ်စ္ေထြးဆိုတာ စာေရးဆရာျဖစ္ၿပီး ျပန္/ဆက္ကေန ခရိုင္ဦးစီးမွဴးဘ၀နဲ႕ ပင္စင္ယူလာခဲ့သူပါ၊ဂရိတ္ေ၀ါဦးတင္ေမာင္နဲ႕ အလုပ္ေပါင္းလုပ္ရင္း ဆရာေမာင္ ခ်စ္ေထြး ပိုင္တဲ့ တေကာင္းက ေျမလြတ္ေျမရိုင္း ဧကေပါင္းမ်ားစြာကို ဦးတင္ေမာင္က သိမ္းတယ္ေပါ့၊အဲဒီ လို သိမ္းလို႕ မႏၱေလးတိုင္းတရားရံုးမွာ ဦးတင္ေမာင္ကို ဆရာဦးခ်စ္ေထြးက ေျမလြတ္ေျမရိုင္း ျပန္လွယ္ ရယူ လိုမႈနဲ႕ တရားစြဲပါတယ္၊မႏၱေလးတိုင္းမွာ အဲဒီလို တရားစြဲလို႕ဆိုၿပီး ဦးတင္ေမာင္က ဆရာ ဦးခ်စ္ေထြးကို ထီးခ်ိဳင့္တရားရံုးမွာ တရားစြဲေတာ့ ဆရာဦးခ်စ္ေထြးေထာင္က်လာတယ္၊အဲဒီလို က သာေ ထာင္ ကို ဆရာေမာင္ခ်စ္ေထြး ေရာက္လာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ သြားေတြ႕တယ္၊အဲဒီမွာ ေျပာျပခဲ့တာပါ၊မႏၱေလး တရားရံုးက ေတာင္ယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ မဆံုးျဖတ္ေသးခင္မွာ ထီးခ်ိဳင့္တရားရံုးကေထာင္အရင္ ခ်လိုက္ တာဟာ သူ႕(ဆရာေမာင္ခ်စ္ေထြး)အတြက္ နစ္နာတယ္၊တရားသူႀကီးက ဦးတင္ေမာင္ကို မလြန္ ဆန္ႏိုင္ လို႕ ေထာင္ခ်လိုက္တယ္ေပါ့၊အဲဒီလို ဥပေဒနဲ႕ မညီ ေထာင္ခ်လိုက္တဲ့အတြက္ တစ္သက္လံုး ႏိုင္ငံ အတြက္ လုပ္လာတဲ့  ဆရာဦးခ်စ္ေထြး ဟာ ပင္စင္စားဘ၀ အသက္(၆၇)ႏွစ္မွ ေထာင္က်ခံရတယ္၊ရေနတဲ့ ပင္ စင္ေတြ ရပ္ဆိုင္းခံရတယ္၊အဲဒါေတြဟာ ဦးတင္ေမာင္ရဲ႕ မတရား အမႈဆင္ခဲ့မႈေၾကာင့္လို႕ ဆရာဦး ခ်စ္ေ ထြး ေျပာခဲ့တယ္၊ဆရာဦးခ်စ္ေထြး ေျပာတာေတြ ျဖစ္ႏိုင္တယ္၊

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ မၾကာခင္မွာပဲ ဆရာဦးခ်စ္ေထြး ဟာ ခရိုင္တရားရံုးမွာ အယူခံႏိုင္ၿပီး ေထာင္က လြတ္ သြား ခဲ့တယ္၊မႏၱေလး တရားရံုးအမႈမွာလည္း သူႏိုင္သြားခဲ့တယ္၊ ေထာင္ထဲမွာေတာ့ အေတာ္ေန လိုက္ရ တာေပါ့၊ ဆရာဦးခ်စ္ေထြး ဇာတ္လမ္းေတြ ျပန္ပြလာႏိုင္ပါတယ္၊ဒါက ကၽြန္ေတာ္ ကို ဆရာေမာင္ ခ်စ္ေထြး ကိုယ္တိုင္ေျပာဖူးခဲ့တာပါ၊”ဟုဆိုပါသည္၊

( ခရီးသြားဧရာ၀တီ )

ဟာက်ဴလီ ကသာစာမ်က္ႏွာမွ
OPP

ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္း မ်ိဳးဆက္ပြားစီမံကိန္း ဘဂၤလီအက်ိဳးေဆာင္ရြက္ေနျခင္းအေပၚ ျပင္းထန္စြာ သတိေပးလုိက္ျခင္း

Posted by drmyochit Sunday, May 12, 2013, under | 1 comment

စစ္ေတြၿမိဳ႕အေျခစုိက္ မ်ိဳးဆက္ပြား စိီမံကိန္း အဖြဲ႕သည္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္း မ်ားကုိ အေျခခံၿပီး လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ေသာ္ လည္း အဆုိပါ အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းသည္ ဘဂၤလီမ်ား ၏ အက်ိဳး ကုိေဆာင္ရြက္ ေနျခင္း သာျဖစ္ သျဖင့္ ေဒသခံ မ်ားက သတိေပး လုိက္ ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ထုိအဖြဲ႕သည္ ဘဂၤလီ ေက်းရြာမ်ား သုိ႔ေန႔စဥ္ သြားေရာက္ၿပီး က်န္းမာေရး က႑ မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေပး ေနၿပီး ရခုိင္ တုိင္းရင္း သားမ်ား၏ ဘ၀ အတြက္ မည္သုိ႔မွ် မစဥ္း စားဘဲ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေ၀းေသာ ေနရာတြင္ ဟန္ျပ ေဆးခန္း ဖြင့္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းကုိ ရခုိင္ လူမ်ိဳး မ်ားက ေမးခြန္း ထုတ္ေနၾကသည္။ 

ရခုိင္ မ်ားကုိ တန္းတူ အခြင့္အေရးေပးသည္ဟုေျပာဆုိကာ ဘဂၤလီအက်ိဳးကုိအဓိက ထားေဆာင္ရြက္ေပး ေနေသာ ထုိဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕ အား စီမံကိန္းမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္ရန္ ေဒသခံရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားက သတိေပးလုိက္ ေၾကာင္း သိရသည္။

အေၾကာင္းမွာ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ားျပားေရးႏွင့္ လူဦးေရတုိးပြားေရးတုိ႔အတြက္ တစုိက္မတ္မတ္လုပ္ေဆာင္ ေပးေန ေသာအဖြဲ႕ တစ္ခု အျဖစ္ ထုိအသင္းတြင္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ဆရာ ၀န္မ်ားထံမွ သိရသည္။ လက္ရွိ အေန အထားတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းဘဂၤလီ လူဦးေရအဆမတန္ မ်ားျပားေနျခင္းအေပၚ ျပႆ နာျဖစ္လာ ခဲ့သည့္ တုိင္ ယခုအခါတြင္ ထိုအဖြဲ႕သည္ အစုိးရအားခုတုံးလုပ္ ကာ ဘဂၤလီမ်ား ေမြးဖြားနဳန္း ျမင့္မားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနေသာ အဖြဲ႕တစ္ခု အျဖစ္ သိရွိ လာခ့ဲရ သည္။ ယင္း အတြက္ ျပည္နယ္ အစုိးရ အေနျဖင့္ လည္း တားျမစ္ သင့္ သကဲ့သုိ႔  မၾကာမီ ရက္မ်ား အတြင္း ထုိ အဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္ နယ္မွ အၿပီး အပုိင္ ထြက္ခြါ သြားရန္ ရခုိင္လူမ်ိဳး တစ္ခုလုံးက သတိေပး လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အကယ္၍ ထြက္မ သြားပါက ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း မ်ားႏွင့္ အတူ ဆက္စပ္ျဖစ္ ေပၚလာေသာ ျပႆ နာအား ယင္း အဖြဲ႕မွ တာ၀န္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစုိးရႏွင့္ယင္းအဖြဲ႕တုိ႔သိသာရန္ သတိေပးေၾကျငာလုိက္ ေၾကာင္း လည္း ရခုိင္ လူမ်ိဳး မ်ားထံမွ သိရွိ ရပါသည္။ 

မ်ိဳးဆက္ပြား စီမံကိန္း ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းအလုိမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဘဂၤလီလူဦးေရတုိးပြားေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ေနျခင္းႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းျပႆနာမ်ားထပ္မံျဖစ္ပြားေအာင္ေဆာင္ရြက္ေန ျခင္းသည္ ဆရာ၀န္ မ်ား၏ လုပ္ရပ္ႏွင့္လုံး၀မသက္ဆုိင္ေၾကာင္းလည္း ဆရာ၀န္မ်ားအသုိင္းအ၀ုိင္း မွေျပာဆုိၾကပါသည္။ 

ယင္း အတြက္ အျမန္ဆုံး ထြက္သြား ေပးပါရန္ ျပင္း ထန္စြာ သတိေပး လုိက္ေၾကာင္း ေၾကျငာ လုိက္ပါသည္။ 

(ရခုိင္ျပည္သူမ်ား)

From: RSV

ႏုိင္ငံတကာပုဂၢလိကေက်ာင္း ISM ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားၾကား အျငင္းပြား

Posted by drmyochit Sunday, May 12, 2013, under | No comments


အေမရိကန္ အေျခခံပညာေရးစနစ္ပုံစံ သင္ၾကားေပးေသာ ပုဂၢလိကေက်ာင္း International School of Myanmar (ISM) တြင္ေက်ာင္းသားမိဘႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအၾကား ေက်ာင္းလခအဆ မတန္ ျမင့္ တ က္မႈေၾကာင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားထံမွ သိရသည္။

ေက်ာင္းလခ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံမႈကုိလြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကတည္းက တျဖည္းျဖည္း စတင္ ခဲ့ၿပီး အေစာ ပုိင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းစီႏွင့္ ေနာက္ပုိင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိးလာရာက လာမည့္ ပညာႏွစ္ အတြက္ အပ္ႏွံရန္ မူလႏႈန္းထားထက္ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္သြားေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ သင္ၾကား သူ ဆရာ၊ ဆရာမပုိင္းတြင္လည္း အားနည္းမႈမ်ား ပုိလာေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ ရေၾကာင္း ၎တုိ႔က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းရန္ ယင္းေက်ာင္းသုိ႔ သြားေရာက္စုံစမ္းရာ တာဝန္ရွိသူႏွင့္ ေတြ႕ ဆုံခြင့္ မရခဲ့ပဲ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးထံ တယ္လီဖုန္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ေျပာခြင့္ မရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

အဆုိပါေက်ာင္းဘုတ္ အဖဲြ႕ဝင္လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘ ကုိယ္စားျပဳ တက္ေရာက္သူအခ်ဳိ႕ တက္ေ ရာက္ေ သာ ေမလ ၇ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ ၁ နာရီခဲြတြင္က်င္းပခဲ့သည့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပဲြ၌မူ ေက်ာင္းလခ ကုိ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္ဟု ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားထံက သိရ သည္။

"ေက်ာင္းလခတုိးတာထက္ မိဘေတြကုိ ေက်ာင္းကိစၥေတြမွာ မညႇိႏႈိင္းဘူး" ဟုအဆုိပါေက်ာင္းတြင္ အထက္ တန္း တက္ေရာက္ေနသူ ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦး၏မိခင္တစ္ဦးက The Voice သုိ႔ေျပာၾကားသည္။

ေက်ာင္း၏ တု႔ံျပန္မႈမ်ားေပၚမူတည္ကာ ေမလ ၈ ရက္ေန႔ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား ေတြ႕ဆုံပဲြတြင္ မိဘ မ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္မ်ားအတုိင္း ပုဂၢလိက ပညာေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ သိသင့္သိထုိက္ေသာ အဖဲြ႕အစည္း မ်ားထံ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားစာ တင္သြင္းသည္အထိ လုပ္ေဆာင္သြားရန္လည္း စီစဥ္ထား ေၾကာင္း ေက်ာင္း သား မိဘတစ္ဦးက ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။

ယင္း ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ပုဂၢလိကေက်ာင္းတြင္ မူလတန္းႀကိဳတန္းမွ ၁၂ တန္းအထိ သင္ၾကားေပး လ်က္ ရွိၿပီးေက်ာင္း သားေက်ာင္းသူ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ထိ တက္ေရာက္သင္ယူလ်က္ရွိကာ ေက်ာင္းလခမ်ား ကုိ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ႏွစ္ႀကိမ္ခဲြသြင္းရေသာ စနစ္ကုိက်င့္သုံးထားသည္။

"ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ကေက်ာင္းမဆုိ ေက်ာင္းေကာင္းေအာင္လုပ္ရင္ ေစ်းကေတာ့ႀကီးမွာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္း ေတြ ကေ တာ့ အျမတ္ဖုိ႔အတြက္ မလုပ္သင့္ဘူး" ဟု ကုမၸဏီေက်ာင္းတည္ေထာင္သူ စာေရးဆရာ ကုိတာက The Voice သုိ႔ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရကဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈမ်ား ရွိေနေသး ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္ဖြင့္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဆုိလွ်င္ အရည္ အေသြး နိမ့္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားကုိေရြးခ်ယ္ရန္မလိုေၾကာင္း၊ လတ္တေလာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံတကာ အ ဆင့္မီပုဂၢလိ ကေက်ာင္းမ်ား နည္းပါးလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာ ၾကားသည္။

"ပုဂၢလိကေက်ာင္းေတြမွာ ဒီလုိျပႆနာေတြမ်ားလာလုိ႔ရွိရင္ တျခားထပ္ဖြင့္မယ့္ ေက်ာင္းေတြေရာ ရွိၿပီး သားေက်ာင္းေတြအတြက္ပါ ပိတ္ခုိင္းရင္ပိတ္ရမယ့္ အေျခအေနအထိ ျဖစ္မွာလည္း စုိးရိမ္တယ္" ဟု စာေရး ဆရာ ကုိတာက ေျပာဆုိသည္။

The Voice Daily

မဟာဆန္သl (Mahasen 01B) ရဲ႕ ေရွ႕ဆက္ရမယ့္ခရီးအမွန္ (၁၂-၅-၂၀၁၃)ရက္ေန နံနက္ (၈း၄၅) နာရီ အခ်ိန္ထုတ္ျပန္ခ်က္။

Posted by drmyochit Sunday, May 12, 2013, under | 1 comment

(၁၂-၅-၂၀၁၃)ရက္ နံနက္ (၃း၃၀)နာရီအခ်ိန္ JTWC (USA) ရဲ႕ NWP ခန္႕မွန္းခ်က္ အရ ေမလ (၁၂) ရက္ေန႕ နံနက္အေစာပိုင္းႀကီးအထိ Mahasen (ခပ္လြယ္လြယ္ မဟာဆန္သူ လို႕ ေခၚႀက ရေအာင္ဗ်ာ) ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႕ေ၀းရာဖက္ျဖစ္တဲ့ အေနာက္ေျမာက္ဖက္ကို တစ္နာရီ (၁၁) မိုင္ ႏႈန္း နဲ႕ သြားေနတံုး ပါဘဲ။ အမွန္ေတာ့ ၀ိုက္ေတာ့မယ့္သေဘာဘဲ။ ေမာ္ေတာ္ကား စကားေျပာရရင္ U Turn လုပ္ေတာ့မယ္။ 

အဲဒီေနာက္ ေမလ(၁၃)ရက္ေန႕ နံနက္အေစာပို္င္း ႀကီးအထိ အသြားႏႈန္းေတြ ေလ်ာ့လာမယ္။ ဒါဟာ ေကြ႔ ေတာ့မယ္ လကၡဏာပါဘဲဗ်ာ။ အဲ…ေမလ(၁၃)ရက္ေန႕လယ္ပို္င္းမွာ စေကြ႕ပါျပီ။ ေျမာက္ အေရွ႕ယြန္း ယြန္း (NNE) ကိုပါ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဖက္ဆီကိုပါ။ ပထမေတာ့ ေမလ(၁၃-၁၄) ႏွစ္ရက္လံုး တစ္နာရီၤ (ဂ-၉) မို္င္ ႏႈန္းေလာက္နဲ႕ပါဘဲ။ အဲ..ေမလ(၁၅)ရက္ နံနက္ အေစာႀကီးကစျပီး ဂီယာႀကီးထိုးျပီး အေရွ႕ေျမာက္ဖက္ကိုလာမယ္လို႕ ခန္႕မွန္းရပါသဗ်။ ေလတို္က္ႏႈန္းတစ္နာရီ မိုင္(၁၀၀)ႏႈန္းေလာက္နဲ႕ ခ်ီတက္ လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ မုန္တို္င္းအရြြယ္ကလည္း အခ်င္း၀က္ မိုင္(၁၂၀)ေလာက္ရွိေနႏိုင္ပါျပီ။

ဒီ မဟာဆန္သူရဲ႕ အေရွ႕ေျမာက္ခရီးစဥ္ရဲ႕ ေရွ႕မွာေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကမ္းရိုးတန္း နဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရ ခိုင္ ကမ္းရိုးတန္းတို႕ေတြကေတာ့ target ေတြေပါ့ဗ်ာ။ ဘယ္ဘက္ ပိုသြား မလည္းဆိုတာကေတာ့ မဟာ ဆန္သူ ရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္သာ ျဖစ္ပါေႀကာင္းဗ်ာ။ ေလာေလာ ဆယ္ေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏို္င္ငံက အိန္နီး ခ်င္းေကာင္း ပီသစြာနဲ႕ သူ႕ပိုင္နက္ စစ္တေကာင္းျမိဳ႕ အနီးကို လာဖို႕ ဗီဇာထုတ္ေပးလိုက္ပါျပီ။ က်န္တာ ကေတာ့ ကံဇာတ္ဆရာစီမံရာအတိုင္းပါဘဲ။

ရခိုင္ေျမာက္ပို္င္း စစ္ေတြရဲ႕အထက္ ေမာင္ေတာ ဘူးသီးေတာင္အထိ ေမလ (၁၄-၁၆)ရက္ကာလ အတြင္း အထူး သတိ ထားဖို႕လိုေန ပါတယ္။ Disaster Potential Period လို႕ဆိုႀကပါစို႕။ တစ္နာရီေလတိုက္ႏႈန္း မိုင္ (၁၀၀-၁၁၀) ခန္႕ႏႈန္းနဲ႕ ပင္လယ္ျပင္မွာ လိႈင္းအျမင့္ (၁၅)ေပခန္႕ ကမ္းစပ္ေတြမွာ မုန္တို္င္းဒီေရအျမင့္ (၅-၇)ေပ ေပးႏို္င္ တဲ့ မဟာဆန္သူရဲ႕ ခရီးစဥ္ဟာ ဒီကာလအတြင္း စစ္တေကာင္း-ေမာင္ေတာဖက္ကုိ ခ်ီတက္ လာေန မွာျဖစ္ပါ တယ္။ 


Dr. Tun Lwin (MCCW)

SSA(ရြက္ဆစ္)၏ တရားမဝင္စခန္းမ်ားအား တပ္မေတာ္မွ ရွင္းလင္းခဲ့သည့္ မွတ္တမ္း ဓာတ္ပံု

Posted by drmyochit Sunday, May 12, 2013, under | No comments

႐ွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္မတာႏွင့္ ေနာင္ခမ္း ေက်းရြာအနီး ေသာင္းက်န္းသူ စခန္း တစ္ခုအား နယ္ေျမခံ ေက်းရြာလူထု၏ သတင္း ေပးခ်က္အရ တပ္မေတာ္ လႈပ္႐ွားစစ္ေၾကာင္း ၁ ေၾကာင္းမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၉ ရက္က ဝင္ေရာက္႐ွင္းလင္း ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရ႐ွိပါသည္။

တပ္မေတာ္ တာဝန္႐ွိသူ မ်ား၏ စိစစ္ခ်က္အရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ ၄၅ မိနစ္ခန္႔ တြင္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ဟင္ရြာသုိ႔ စာအုပ္မ်ား၊ ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္မ်ား လွည့္လည္္ ေရာင္း ခ်သည့္ ၅ ဦးအား လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းသူ ၁၀ ဦးခန္႔က အေၾကာင္းမဲ့ လက္နက္ငယ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္၍ ၂ ဦးအား ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားသည့္ သတင္းရလွ်င္ ရျခင္း အျပစ္မဲ့ ျပည္သူ ဖမ္းဆီး ခံရသူမ်ား ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ေစေရး အတြက္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားက လုိက္လံ ႐ွင္းလင္းရာ တင္းခါး ေက်း႐ြာအနီးတြင္ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႔၏ အခြန္ေကာက္ စခန္းအား ေမလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ လည္းေကာင္း၊ ထပ္မံ၍ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား အေျခခ်မႈကို မလိုလားေသာ၊ လက္သင့္ မခံၾကေသာ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားမွ SSA(ရြက္ဆစ္)၊ ရင္း(၇၀၁)မွ အင္အား ၅၀ ခန္႔သည္ ေနာင္ခမ္းၿမိဳ႕ အနီး ေနာင္မတာ ေက်း႐ြာႏွင့္ မန္ကြန္ ေက်း႐ြာၾကားတြင္ ႐ြာသားပိုင္ လယ္ေျမမ်ားအား အဓမၼ သိမ္းယူ၍ စခန္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ လ်က္ ႐ွိေၾကာင္း၊ နမ့္ခမ္းဘက္မွ ေ႐ႊလီျမစ္အား ကူး၍ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံဘက္သို႔ သြားေရာက္ေသာ သရီး ကေရာင္းယာဥ္၊ ေထာ္လာဂ်ီ ယာဥ္မ်ားထံမွ တစ္စီးလွ်င္ တစ္ေသာင္းက်ပ္ႏႈန္း ေကာက္ခံလ်က္ ႐ွိေၾကာင္း၊ နယ္ေျမ ႐ွင္းေနသည့္ တပ္္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းသို႔ လာေရာက္ သတင္းပို႔ခ်က္ အရ လႈပ္႐ွား တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ ဝင္ေရာက္ ႐ွင္းလင္းရာ ေမလ ၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၄ နာရီခြဲမွ ေန႔လယ္ ၁ နာရီအထိ ေနာင္ခမ္းရြာ အနီး၌လည္းေကာင္း၊ နံနက္ ၈ နာရီခြဲခန္႔မွ ေန႔လယ္ ၁ နာရီအထိ ေနာင္ မတာ အနီး၌လည္းေကာင္း ထိေတြ႔တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ညေန ၂ နာရီခိ်န္ စခန္းမ်ားအား ရွင္း လင္းၿပီးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ လက္နက္ ၂ လက္၊ မိုင္းမ်ိဳးစံု ၃၄ လံုး၊ တီအမ္တီ ယမ္း တံုးမ်ား၊ လက္ပစ္ဗံုးႏွင့္ ခဲယမ္း အေျမာက္အမ်ား၊ မိုင္းခြဲရာတြင္ သံုးစြဲသည့္ ရီမုတ္ ကြန္ထရိုးႏွင့္ ဓာတ္ ခဲမ်ား၊ လမ္းေလွ်ာက္ စကားေျပာစက္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ ႏွစ္စံုႏွင့္ အဓမၼ စုေဆာင္းထားသည့္ ရိကၡာ ဆန္မ်ား၊ ၄င္းတို႔ ေနထိုင္သည့္ အေဆာက္ အဦမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ကြင္းမ်ား၊ ကြန္ကရစ္ ဘန္ ကာႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္း အခ်ိဳ႕ကို သိမ္းဆည္း ရရွိခဲ့ပါသည္။


ယခု သိမ္းပိုက္ ရရွိခဲ့သည့္ SSA (ရြက္ဆစ္)၊ ရင္း(၇၀၁)စခန္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာ တူညီခ်က္ျဖစ္ သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း မံုးေထာ္/မံုးထ နယ္ေျမမွ ေက်ာ္လြန္၍ လာေရာက္တပ္စြဲ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္ သည့္ စခန္းျဖစ္သည့္ အျပင္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ား အေပၚ လူသစ္ အဓမၼ စုေဆာင္းျခင္း၊ ဆက္ေ ၾကးႏွင့္ အခြန္အခ မတရား ေကာက္ခံျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ သတင္းေပးမႈ၊ လက္မခံမႈ မ်ားေၾကာင့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း မ်ားမွ ၀င္ေရာက္ ရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။

တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခ်ိန္ အတြင္း ေမလ ၉ ရက္ နံနက္ ၈နာရီခြဲတြင္ SSA (ရြက္ဆစ္) လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ တစ္ ဖြဲ ႕သည္ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ (၁၀၅)မိုင္ ေရွာင္ကြင္း လမ္းေပၚ၌ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားအား လက္နက္ငယ္ မ်ားျဖင့္ အေၾကာင္းမဲ့ ပစ္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ ၁ ဦး ေသဆံုးကာ၊ ၂ ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္းႏွင့္ ည ၁၀ နာရီ ခြဲတြင္ SSA (ရြက္ဆစ္) လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မွ ေျပာက္က်ား ယူနီေဖာင္း၀တ္ ၂ ဦးသည္ မူဆယ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ပန္းႏွင့္ နမ့္ဆြမ္းရြာ ၾကားရွိ အၿမဲေကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး ၿခံ၌ ၿခံေစာင့္ မိသားစုအား လက္နက္ငယ္ မ်ားျဖင့္ အေၾကာင္းမဲ့ ပစ္ခတ္ၿပီး မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းေၾကာင့္ ၿခံေစာင့္ ေသဆံုး၍ ၄င္း၏ မိသားစု၀င္ ၂ ဦး ဒဏ္ရာရရွိ ခဲ့ေၾကာင္းမ်ားကို ေမလ ၁၀ရက္ ႏွင့္ ၁၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမ၀တီ သတင္းစာ မ်ားတြင္ သတင္း ေဖာ္ျပၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူထားေသာ္လည္း SSA(႐ြက္ဆစ္) အဖြဲ႔ဝင္ တစ္ခ်ိဳ႕၏ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ား အေပၚ တရား ဥပေဒ မဲ့စြာ လုပ္ေဆာင္ ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္ စိုးရိမ္စိတ္ မ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ႐ွိသျဖင့္ တပ္မေတာ္မွ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ၎နယ္ေျမ အတြင္း ဆက္လက္႐ွင္းလင္း ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ ႐ွိေၾကာင္းႏွင့္ ျဖစ္စဥ္ မ်ား ျဖစ္ပြား သည့္ ေနရာမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္အနီး မိမိ ႏုိင္ငံဘက္ အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ရင္းႏွီး ခ်စ္ၾကည္မႈ မထိပါး ေစေရးအတြက္ ႏုိင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွ တစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ညွိႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ႐ွိေၾကာင္း သတင္း ရ႐ွိသည္။

ျမ၀တီ

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္