Saturday, May 24, 2014

ဆီးရီးယားအား ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္ ခံု႐ံုးတင္ စစ္ေဆးေရး အဆိုျပဳခ်က္ မူၾကမ္းကို တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွား ဗီတိုအာဏာသုံး ပယ္ခ်

Posted by drmyochit Saturday, May 24, 2014, under | No comments


နယူးေယာက္
လင္းပ

ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံအား ျပည္တြင္းစစ္ အတြင္း အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံ သူပုန္ ႏွစ္ဘက္စလံုးက က်ဴးလြန္ ခဲ့သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္ခံု႐ံုး (ICC) သို႔ တင္ေရး  အေမရိကန္က တင္သြင္းခဲ့သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မူၾကမ္းကို တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔က ဗီတုိအာဏာျဖင့္ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီတြင္ ပယ္ခ် လိုက္သည္။

အေမရိကန္ ဦးေဆာင္ေသာ အေနာက္ ႏုိင္ငံမ်ား သည္ ဆီးရီးယားတြင္ လူမ်ဳိးျပဳတ္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ ဓါတု လက္နက္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ စနစ္တက် ႏွိပ္စက္ ညႇင္းပန္းမႈမ်ား၊ ဓါတ္ဆီဗံုးမ်ားျဖင့္ အရပ္သားမ်ားအား တိုက္ ခိုက္မႈမ်ား ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့မ်ား ပိတ္ပင္တားျမစ္ ထားျခင္း အပါအ၀င္ ျပစ္မႈမ်ားစြာ အတြက္ ဆီရီးယားကို လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီတြင္ အေရးယူရန္ ဖိအားေပးခဲ့ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္က တင္သြင္းခဲ့ ေသာ ဆီးရီးယားအား အေရးယူ ေရးအဆိုမူၾကမ္း ကို အလွည့္က် အဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံမ်ား အပါအ၀င္ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ ၀င္ အျခား (၁၃) ႏိုင္ငံတို႔က ေထာက္ခံခဲ့ေသာ္ လည္း ဗီတိုအာဏာ ကိုင္ခြင့္ ရထားသည့္ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႕၀င္ ႐ုရွားႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ က ပယ္ခ်ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔က ဆီးရီးယားမွ အစိုးရႏွင့္ သူပုန္တပ္မ်ား ႏွစ္ဖက္စလံုးကို ႏိုင္ငံတကာ တရားစီရင္မႈ စနစ္ျဖင့္ စီရင္ေရးမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းခ်က္ရရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ပ်က္ျပားေစၿပီး စစ္မီးေတာက္ ပိုႀကီးေစႏုိင္ သည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ ပယ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။

အေမရိကန္တို႔ တင္သြင္းသည့္ အဆို ပယ္ခ်ခံခဲ့ရျခင္း အတြက္ ကုလသမဂၢ ဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး ဆမန္သာ ပါ၀ါက ““ကၽြန္မတို႔ ေနာက္မ်ဳိးဆက္ ေျမးျမစ္ေတြ ကေတာ့ အခုကစၿပီး ေမးၾကေတာ့မွာပါ။ ကၽြန္မတို႔ဟာ ကဗာၻေျမေပၚက အရွင္ လတ္လတ္ ငရဲျပည္ တစ္ခုမွာ ေနထိုင္ေနရတဲ့ ျပည္သူေတြ အတြက္ ဘာ့ေၾကာင့္ တရားမွ်တမႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးဖို႔ ပ်က္ကြက္ ရသလဲ ဆိုတာကိုေပါ့””ဟု ေျပာသည္။ ေမာ္စကိုသည္ လြန္ခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္မွစ၍ ဆီးရီးယား စစ္ပြဲကာလ တေလွ်ာက္လံုး တြင္ ဆီးရီးယား သမၼတ အာဆတ္အား ႏုိင္ငံတကာမွ အေရး မယူႏုိင္ေအာင္ သံတမန္ေရး အရ အကာအကြယ္ ေပးခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္မွာ လည္း ေမာ္စကို၏ ရပ္တည္ခ်က္ အတိုင္း ေထာက္ခံေလ့ ရွိသည့္ ကုလ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ၏ ဗီတိုအာဏာ ပိုင္ရွင္ အၿမဲတမ္း အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။

လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီတြင္ အေမရိကန္တို႔ တင္ျပခဲ့ေသာ အဆိုမူၾကမ္း မွာ ႏိုင္ငံေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ၏ ေထာက္ခံမႈ အျပင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ မွ ကမကထျပဳ ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္သည္။ ဆီးရီးယားမွာ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္ ခံု႐ံုးကို လိုက္နာရန္ လက္မွတ္ေရး ထိုးထားသည့္ ႏုိင္ငံမဟုတ္ရာ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီကသာ ထိုႏိုင္ငံကို လူသား မ်ဳိးႏြယ္ အေပၚ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း ပုဒ္မျဖင့္ အေရးယူခြင့္ ရွိမရွိ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မူၾကမ္းကို ပယ္ခ်ခဲ့သည့္ ႐ုရွားမွ ကိုယ္စားလွယ္ ဗစ္တာလီ ခ်ာကင္က ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ တို႔အား အီရတ္တြင္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းအတြက္ ICC သို႔ လႊဲေျပာင္းခံရျခင္း မရွိေၾကာင္း ျပန္လွန္ ေ၀ဖန္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ သံအမတ္ ကလည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ ႏုိင္ငံေရး ေျဖရွင္းမႈမ်ားကို ထိခိုက္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။

Source:AFP
The Messenger

"ထိုင္းႏိုင္ငံ၏လံုျခံဳေရးအေပၚ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား ယံုၾကည္မႈရွိမရွိ ဒိြဟျဖစ္ေန"

Posted by drmyochit Saturday, May 24, 2014, under | No comments

(ဘန္ေကာက္။ ။ ေမ ၂၃)

ၾကာသပေတးေန႔က ထိုင္းတပ္မေတာ္၏ အာဏာ သိမ္းယူမႈေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္မည့္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားမ်ားမွာ စိုးရိမ္လွ်က္ ရွိမရွိကို အခ်ိဳ႕ေသာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက စိတ္၀င္စားေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဘန္ေကာက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ညေန ၅နာရီမွ ည ၁၀ နာရီထိ အျပင္ မထြက္ရ ဟူသည့္ အမိန္႔ေၾကာင့္ လာေရာက္ လည္ပတ္မည့္ ခရီးသြားမ်ား အတြက္ အဆင္မေျပ မျဖစ္ေစရန္ အစိုးရႏွင့္ သင့္တင့္ေသာ သေဘာတူညီမႈ ရယူထားသည္ဟုလည္းသိရသည္။

သို႔ရာတြင္ ျပည္ပ ထြက္ခြာမည့္ ေလေၾကာင္းအစီအစဥ္ မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ခရီးသြားမ်ား ၀င္ေရာက္မႈကို သတ္မွတ္ခ်ိန္ အတြင္း ျပင္ပ မထြက္ရ အမိန္႔ အတိုင္း ထိုင္းတပ္မေတာ္က အခ်ိန္မေရြး သြားလာခြင့္ျပဳထားသည္ဟုလည္း ဆိုထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုင္းေလေၾကာင္း လိုင္းမ်ားႏွင့္ ေလဆိပ္ မ်ားမွာ ပံုမွန္ခရီးစဥ္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္ဟုသိရသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားကို တနဂၤေႏြေန႔ အထိ ပိတ္ထားရန္ႏွင့္ အင္တာေနရွင္နယ္ ေက်ာင္းမ်ားကိုမူယခင္အတိုင္း ဖြင့္လွစ္ေပးထားရန္ ထိုင္းတပ္မေတာ္ ကေၾကျငာခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

Ref: CNN Asia
KTZO
Popular Myanmar News Journal

႐ုရွား လိုလားေသာ ခဲြထြက္ေရး သမားမ်ား ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းမ်ား ကို သိမ္းပိုက္ၿပီး ေဖာက္ခဲြေရး ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ ေပးရန္ ေတာင္းဆို

Posted by drmyochit Saturday, May 24, 2014, under | No comments


ကိယက္ဗ္
ေအာင္ပိုင္

႐ုရွား လိုလားေသာ ခဲြထြက္ေရး သမားမ်ား သည္ ယူကရိန္း အေရွ႕ပိုင္းရွိွ ေက်ာက္မီးေသြး တြင္းမ်ားအား ၾကာသပေတးေန႔ က သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး သတၱဳတြင္း အလုပ္သမားမ်ား အား ေဖာက္ခြဲေရး ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေပး ရန္ ေတာင္းဆို ခဲ့ေၾကာင္း ယူကရိန္း စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

တနဂၤေႏြေန႔ တြင္ ယူကရိန္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ခြဲထြက္ေရး သမားမ်ား သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ အား ေႏွာင္႔ယွက္ရန္ အတြက္ ယူကရိန္း စီးပြားေရး၏ အဓိက ရင္းျမစ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေက်ာက္မီး ေသြးတြင္းမ်ား ကို တိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။

႐ုရွား နယ္စပ္နားရွိ လူဂန္စကီ ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ႔သည့္ အထက္ပါ ျဖစ္ရပ္အား  ယူကရိန္း စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ ထားေသာ္လည္း  ခဲြထြက္ေရး သမား မည္မွ် ပါ၀င္သည္၊  ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း အလုပ္သမားမ်ား ၏ ကံၾကမၼာ မည္သုိ႔ ရိွသည္ တို႔ကိုမူ ယခု အခ်ိန္အထိ ရွင္းလင္းစြာ သိရိွရျခင္း မရိွေသးေခ်။

ယူကရိန္း စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ““အၾကမ္းဖက္ သမားေတြဟာ လက္ နက္ေတြ နဲ႔ သတၱဳတြင္း အလုပ္သမားေတြ ကို ၿခိမ္းေျခာက္ ေနၾကၿပီး ေဖာက္ခြဲေရး ပစၥည္းမ်ားအား ေတာင္း ဆို ထားၾကပါ တယ္””ဟု ဆိုထားသည္။ ထို႔ျပင္  ယူကရိန္း စြမ္းအင္၀န္ႀကီးသည္ ထိုကိစၥအား လိုအပ္သည့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အား ခ်က္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ယူကရိန္း လုံၿခံဳေရးဌာနကို ေတာင္းဆို ထားသည္ ဟုလည္း ဆိုထား ေသးသည္။ က႐ိုင္းမီးယား ေဒသအား ႐ုရွားက ၎တုိ႔ပိုင္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ေနာက္ ယူကရိန္း ႏွင္႔ ႐ုရွားတုိ႔ၾကားရိွ ဆက္ဆံေရး တင္းမာလာခဲ့ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာတြင္  ယူကရိန္းရိွ ႐ုရွားလိုလားသည့္ ခြဲထြက္ေရး သမားမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား အား ျပဳလုပ္ လာခဲ့သည္။ က႐ိုင္းမီးယားအား သိမ္းပိုက္ ထားသည့္ ရုရွားအား အေမရိကန္ အပါအ၀င္ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားက စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။    

Source:AP
Messenger News Journal

ေသြးအတြင္း ကိုလက္စထေရာမ်ားျခင္းက သားသမီးရႏုိင္ေျခကို ထိခုိက္ေစႏိုင္

Posted by drmyochit Saturday, May 24, 2014, under | No comments


ေသြးေၾကာနံရံမ်ားတြင္ အဆီစုသည္အထိ ကိုလက္စထေရာ ပမာဏ မ်ားျပားေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာမႈမ်ားအရ ယင္းတို႔၏ သားသမီးရႏုိင္ေျခသည္ သာမန္ထက္ သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်သြား

ေသြးထဲတြင္ ကိုလက္စထေရာဓာတ္ မ်ားျပားျခင္းသည္ ႏွလံုးက်န္းမာေရးကို ထိခုိက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း လူအမ်ား လက္ခံထားၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းအေျခအေနထက္ ပိုမိုေသာ ဆိုးက်ိဳးတစ္ရပ္အျဖစ္ လူသားတစ္ဦး၏ မ်ိဳးပြားမႈ စြမ္းရည္ကိုပါ က်ဆင္းေစေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက သတိေပး ေျပာၾကားလုိက္သည္။ ေသြးေၾကာနံရံမ်ားတြင္ အဆီစုသည္အထိ ကိုလက္စထေရာ ပမာဏ မ်ားျပားေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာမႈမ်ားအရ ယင္းတို႔၏ သားသမီးရႏုိင္ေျခသည္ သာမန္ထက္ သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အကယ္၍ ယင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မိတ္ဖက္အမ်ိဳးသားသည္လည္း ကိုလက္စထေရာ ပမာဏ ၾကြယ္ၾကြယ္ဝဝ စုေဆာင္းထိန္းသိမ္းထားသူ ျဖစ္ေနပါက သားသမီး ထြန္းကားႏိုင္ေျခသည္ သုညရာခုိင္ႏႈန္း နီးပါးထိ ေလ်ာ့နည္းသြားလိမ့္မည္ဟု အေမရိကန္ က်န္းမာေရး သုေတသီမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ အေမရိကန္ အစိုးရ၏ က်န္းမာေရး သုေတသန ဌာနမွ ပညာရွင္မ်ားသည္ သားသမီးယူရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ စံုတြဲေပါင္း (၄၀၁)တြဲ၏ အေနအထားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတို႔အားလံုးသည္ အသက္(၁၈)ႏွစ္ႏွင့္ (၄၄)ႏွစ္ၾကား အရြယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ (၁)ႏွစ္အၾကာတြင္ အမ်ိဳးသမီး (၃၄၇)ဦး ကိုယ္ဝန္ရလာၿပီး (၅၄)ဦးမွာမူ ကေလးမရၾကေခ်။ သုေတသီမ်ားက အဆိုပါစံုတြဲ အားလံုးထံမွ ေသြးနမူနာမ်ားကို ရယူကာ တိုက္ဆုိင္စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ေသြးထဲတြင္ ကိုလက္စထေရာဓာတ္ မ်ားျပားျခင္းသည္ ကေလးရႏုိင္ေျခ နည္းပါးျခင္းအေပၚ တိုက္ရိုက္ အခ်ိဳးက်ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

သုေတသီ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာ အင္းနရစ္ ရွိန္စတာမန္းက “ကိုလက္စထေရာ အရမ္းမ်ားရင္ ႏွလံုးမွာ ေရာဂါေတြျဖစ္ေအာင္ အားေပးရာေရာက္မွန္း သိထားၿပီးသားပါ။ ဒါေပမဲ့ လက္ရွိ အခ်က္အလက္ေတြအရ ဒီအေျခအေနဟာ ႏွလံုးေသြးေၾကာေတြ အတြက္ပဲ အႏၱရာယ္မ်ားတာ မဟုတ္ဘူး။ စံုတြဲေတြရဲ႕ သားသမီးရႏုိင္ေျခကိုပါ ေလ်ာ့က်သြားေစေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သားသမီးရခ်င္တဲ့ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးေတြ အေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ေသြးထဲမွာ ကိုလက္စထေရာ ပါဝင္မႈဟာ လက္ခံႏုိင္ေလာက္တဲ့ အဆင့္မ်ိဳး ရွိေနတာ ေသခ်ာေစဖို႔ သတိျပဳသင့္ပါတယ္”ဟု အႀကံျပဳခဲ့သည္။ ကိုလက္စထေရာ မ်ားျပားျခင္းသည္ မ်ိဳးပြားမႈ စြမ္းရည္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ထိခုိက္ေစေၾကာင္း တိတိက်က် မသိရေသးေသာ္လည္း ၎တြင္ ပါဝင္သည့္ အဆီဆန္ဆန္ ပစၥည္းမ်ားက Oestrogenႏွင့္ Testosteroneတို႔ကဲ့သို႔ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဟိုမုန္းမ်ား ေပါင္းစပ္ဖဲြ႕စည္းမႈကုိ ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည္။

Planet Myanmar

မစၥယင္လတ္နဲ႔ ပါတီေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕ထုိင္းစစ္တပ္က အာဒီဆြန္းစခန္းမွာ ထိန္းသိမ္းထား

Posted by drmyochit Saturday, May 24, 2014, under | No comments


ေမ၊ ၂၄။

ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႕ အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီက အရင္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းမစၥယင္လတ္နဲ႔ ဖုယာ့ထိုင္းပါတီ
ေခါင္းေဆာင္ တခ်ိဳ႕ကုိ ႏုိင္ငံျပင္ပထြက္ခြာခြင့္ေတြ ပိတ္ပင္လုိက္ၿပီးဆုရာဘူရီခ႐ိုင္ အာဒီဆြန္းစခန္းမွာ ထိန္းသိမ္း ထားလုိက္ပါၿပီ။ ဘန္ေကာက္ကိုျပန္ေရာက္ေနၿပီး  ႏုတ္ထြက္ေပးလိုက္ရတဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း မစၥယင္လတ္ဟာ အာဏာသိမ္း စစ္ေကာင္စီကုိ သတင္းပို႔ဖို႔ ပ်က္ကြက္ရင္ ဖမ္းဝရမ္း ထုတ္မယ္ဆုိတဲ့ သတိေပး ခ်က္ေၾကာင့္ သတင္းပို႔အၿပီး မၾကာမီမွာ အခုလို သူနဲ႔ တာဝန္ရွိသူေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕ကို ထုိင္းစစ္တပ္ကထိန္းသိမ္းထားလုိက္တာျဖစ္တယ္လုိ႔ ထုိင္း သတင္းေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာသတင္းတခ်ိဳ႕က ေရးပါတယ္။
ထုိင္းသတင္းေတြရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္မွာေတာ့ ထုိင္းႏုိင္ငံေရးမွာ ပါတီ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးက အဓိက ဦးေဆာင္သူ စုစုေပါင္း၁၅ဝ ေက်ာ္ကို ထုိင္းစစ္တပ္က ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားတယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ခ်င္းမုိင္မွာရွိတဲ့ မစၥယင္လတ္ရဲ႕ အကုိေတာ္စပ္သူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ရွင္နာဝပ္ရဲ႕ အိမ္နဲ႔
သူ႔ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာအိမ္ေတြ၊ဖုယာ့ထုိင္းပါတီထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕ရဲ႕ေနအိမ္ေတြကိုလည္း
ထုိင္းစစ္တပ္က ဝင္ေရာက္ရွာေဖြမႈေတြနဲ႔ ထိန္းသိမ္းမႈေတြလုပ္ခဲ့ပါတယ္လုိ႔ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
Source;AFP

ဘာသာျပန္ David

ရန္ကင္း ေခါင္းျဖတ္လူသတ္မႈ သက္ေသမ်ား စစ္ေဆးရန္ ေလးဦးက်န္

Posted by drmyochit Saturday, May 24, 2014, under | No comments

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၁၂ ရပ္ကြက္ ေမတၱာရိပ္သာ လမ္းဆုံအနီးတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္လေက်ာ္ခန္႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေခါင္းျဖတ္လူသတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ေသ ၁၁ ဦးကို သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ုံးတြင္ စစ္ေဆးလ်က္ ရွိၿပီး ဆက္လက္စစ္ေဆးရန္ သက္ေသ ေလးဦးသာ က်န္ရွိေၾကာင္း အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ုံး၊ တြဲဘက္ (၄) မွ ခ႐ိုင္တရားသူႀကီး ဦးၿငိမ္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းလူသတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခ႐ိုင္တရား႐ုံးတြင္ သက္ေသ ၁၅ ဦးကို ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ အပတ္စဥ္ ႐ုံးခ်ိန္း ခုနစ္ခ်ိန္းအထိ ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့ရာမွ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔ထိ လူသတ္မႈ က်ဴးလြန္သည္ဟု တုိင္ၾကားခံရသူ၏ ဦးေလးေတာ္စပ္သူ၊ အစ္ကိုဝမ္းကြဲ ျဖစ္သူႏွင့္ ေသဆုံးသူ ကိုမင္းမင္းဦး (ခ) အႀကီးေကာင္၏ ေယာကၡမျဖစ္သူ ေဒၚနီနီ အပါအဝင္ သက္ေသ ၁၁ ဦးကို စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး အပါအဝင္ က်န္ေလးဦးကို ဆက္လက္ေခၚယူ စစ္ေဆးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“တရားခံဘက္က ပိုက္ဆံမတတ္ႏိုင္လို႔ ေရွ႕ေန႔မငွားႏိုင္ဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္စရိတ္နဲ႔ ေရွ႕ေန ငွားရမ္းထားပါတယ္။ ပုဒ္မ ၃၀၂ အရ ရဲတင္ျပထားတဲ့ သက္ေသေတြကို ႐ုံးေတာ္က စစ္ေဆးေနဆဲပါ” ဟု ခ႐ိုင္တရားသူႀကီး ဦးၿငိမ္းျမင့္က ရွင္းျပသည္။

မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ ည ၉ နာရီခန္႔က ယင္းလူသတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔က ေမတၱာရိပ္သာလမ္း၌ ေနထိုင္ေသာ တရားလိုျပသက္ေသ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးကို ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္ သက္ေသႏွစ္ဦးက ေခါင္းျဖတ္မသတ္မီ ထိုးႀကိတ္ ႐ိုက္ႏွက္ခဲ့သည္ကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ေၾကာင္း ႐ုံးေတာ္၌ ထြက္ဆိုခဲ့သည္။

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဆိုပါ ေခါင္းျဖတ္ လူသတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရပ္ကြက္ေန ျပည္သူမ်ားက မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔က တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ အဆိုပါ လူသတ္မႈကို ႐ႈတ္ခ်သည္ဟု ဆိုကာ လူဦးေရ ၇၀၀ ေက်ာ္က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။
အဆိုပါအမႈကို အမႈမွန္ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္ႏွင့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔က ေျပာၾကားသည္။

ေသဆုံးခဲ့ေသာ ကိုမင္းမင္းဦး (ခ) အႀကီးေကာင္မွာ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၁၂ ရပ္ကြက္ လူငယ္ေမတၱာလမ္းတြင္ ေနထိုင္ၿပီး က်ပန္းလုပ္ကိုင္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မေတာ္တဆ ပခုံးခ်င္း တိုက္မိရာမွ ေခါင္းျဖတ္ အသတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယင္းလူသတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ပုဒ္မ ၃၀၂ ျဖင့္ တင္ထားေသာ စြဲခ်က္ကို ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ၁၂ ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သူ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ဦးမ်ိဳးမင္း (ခ) မုန္းခက္က ေျပာဆိုသည္။

The Voice Weekly

ထိုင္း အေျခအေန ႏိုင္ငံတကာ စိုးရိမ္

Posted by drmyochit Saturday, May 24, 2014, under | No comments


ေမ၊ ၂၄။

ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းလိုက္တဲ့အေပၚ ကုလသမဂၢနဲ႔အာဆီယံအပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ေဒသတြင္းက ေဝဖန္သံေတြ
စုိးရိမ္မကင္းသံေတြအႀကီးအက်ယ္ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ အာဆီယံ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ Le Luong Minh
ကေတာ့ ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႕အေျခအေနဟာ အသင္းတစ္ခုလုံးကုိထိခုိက္လာမွာစုိးရိမ္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

အာဆီယံအသင္းဝင္ႏုိင္ငံတစ္ခုမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔တည္ၿငိမ္မႈေတြမရွိဘူးဆုိရင္ အထူးသျဖင့္ ေရွ႕ႏွစ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ အာဆီယံအသုိက္အဝန္း
တစ္ခု ထူေထာင္ဖုိ႔ရည္မွန္းထားတာေတြကုိ ႐ုိက္ခတ္လာႏုိင္တဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ အာဆီယံမွာ ဒုတိယ စီးပြားေရး အင္အား
အႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႕ ၆လေလာက္ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းေတြဟာ
စုိးရိမ္စရာျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္း အာဆီယံအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။

အာဆီယံအသင္းရဲ႕ အလွည့္က်ဥကၠ႒ တာဝန္ယူထားတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကေတာ့ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႕အေျခအေနေတြကုိ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔
ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ အေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ တျခားအာဆီယံအသင္းဝင္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္နဲ႔ စကၤာပူႏုိင္ငံ ေတြကလည္း
အေျခအေနကို စိုးရိမ္တႀကီးနဲ႔ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသလိုလံုျခံဳေရးစိုးရိမ္ခ်က္ေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံသားေတြကို
ထိုင္းႏုိင္ငံခရီးစဥ္ဖ်က္ဖို႔ သတိေပးတာေတြလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကလည္း ဘယ္လုိအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ဳိးနဲ႔မွအာဏာသိမ္းဖုိ႔မလုိဘူးဆုိၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ခဲ့ပါတယ္။ အလားတူ
ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္၊ ဂ်ပန္အပါအဝင္ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားက စုိးရိမ္မကင္းတဲ့သေဘာထားေတြကုိ
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။

Source;VOA
ဘာသာျပန္ David
Myanma Age

ခ်မ္းခ်မ္းေျပာျပတဲ့ သူမရဲ႕ “အိပ္မက္”

Posted by drmyochit Saturday, May 24, 2014, under | No comments


ေတးသံရွင္ ခ်မ္းခ်မ္း ရဲ႕ အိပ္မက္ေတးစီးရီး မိတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနားကို (၂၃.၅.၁၄) ရက္ေန႕ေန႕လည္ ၁ နာရီ၊ စင္ထရယ္ဟုိတယ္မွာ စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ အေခြနဲ႕ပတ္သတ္ၿပီး ခ်မ္းခ်မ္းက “ဒီအေခြေလးက ကိုယ္ပုိင္သံစဥ္ေလးေတြ ၾကီးပဲေပါ့ေနာ္။ ခ်မ္းခ်မ္း အမ်ိဳးသားက ဒီတတိယ အေခြေလးကို ကိုယ္ပုိင္သံစဥ္ လုပ္ဆိုလို႕ လုပ္ျဖစ္ခဲ့တာေပါ့ေနာ္။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက ကိုယ္ပိုင္သံစဥ္ အရမ္းနည္းတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဘ၀မွတ္တိုင္မွာ ကိုယ္ပုိင္သံစဥ္ ထြက္ထားသင့္တယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ေလးနဲ႕လုပ္ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ မ အရမ္း ပင္ပန္းပါတယ္။ အသံသြင္းရတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ ကိုယ္၀န္ၾကီးနဲ႕ ဆိုေတာ့ေလ။ ဒီအေခြေလးကို ဒီေန႕စျဖန္႕ျဖစ္တာက သမီးေလးရဲ႕၄လျပည့္ေမြးေန႕မို႕လို႕ပါ။ ဗီစီဒီကိုေတာ့ မရဲ႕ ေမြးေန႕ ၉လပိုင္း၄ ရက္ေန႕မွာ ထြက္ႏုိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားေနပါတယ္။

ဒါရိုက္တာကေတာ့ ကိုဘုဏ္းသိုက္၊ ကိုသံုးေပါင္၊ ကိုဖစ္လစ္တုိ႕အမ်ားၾကီးပါပဲ။ မသူငယ္ခ်င္းေတြလဲ ပါတယ္။ ခုရိုက္ထားၿပီးသားကေတာ့ ၃ပုဒ္ေပါ့။ အဲဒါကေတာ့ မ သရုပ္ေဆာင္ထားတာေပါ့။ မ အမ်ိဳးသား ကေတာ့ မအသံနဲ႕လိုက္မဲ့သီခ်င္း ေလးေတြေပါ့။ သူေရြးေပးတယ္။ အပုဒ္ ၂၀ေလာက္တင္ေပးတယ္။ အဲဒီထဲကမွ ၁၅ ပုဒ္ျပန္ေရြးေပးတာေပါ့ေနာ္။ အဓိက ေခါင္းစဥ္ေလးကို အိပ္မက္လို႕ေပးျဖစ္ခဲ့တာက အိပ္မက္ ဇာတ္ကားအတြက္ theme song ေရးေပးဖို႕တြက္ စိတ္ပူၿပီး တစ္နာရီေလာက္ အိပ္ေပ်ာ္သြား တယ္။ အိပ္မက္ထဲမွာ အဲဒီသီခ်င္းေလးကို စႏၵယားတီးၿပီး သီခ်င္းေလးဆိုေနတာ။ အိပ္မက္ဆိုေပမယ့္ ကိုယ္ဆိုေနတဲ့ စာသားေတြအကုန္လံုးကလဲ တစ္ထပ္တည္းပဲ။ မက္ၿပီးေတာ့ ႏုိးလာတဲ့ထိ အဲ့စာသားေလး က အလြတ္ရေနတယ္။ အဲဒါနဲ႕တစ္ခါတည္း record လုပ္ၿပီး အဲဒီသီခ်င္းေလးကို အဲဒီဇာတ္ကားထဲမွာ ခ်မ္းခ်မ္းနဲ႕ဘုဏ္းသိုက္၂ေယာက္ဆိုထားတာေပါ့။ ၿပီးေတာ့ ဒီအေခြေလး က်ေတာ့မွ ကိုဟန္ထြန္းနဲ႕တြဲဆိုၿပီး title ေလး ေပးျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ဒီအေခြေလးက အခက္အခဲေတြလဲ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ ကုိယ္၀န္ၾကီးနဲ႕ ဆိုေတာ့ အရမ္းလဲ ပင္ပန္းပါတယ္။ အားလံုးက ကိုယ္ပိုင္သံစဥ္ၾကီးပဲဆိုေတာ့ ၁ႏွစ္ခြဲေလာက္ အခ်ိ္န္ၾကာ သြားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခ်မ္းခ်မ္းကိုယ္တိုင္လဲ ပရိသတ္ေတြ ရင္ထဲေရာက္လိမ့္မယ္လို႕ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။” လို႕ေျပာျပေပးခဲ့ပါတယ္။

Trend Myanmar

ၿဗိတိန္ရဲ႕ ကေလး အေမြးႏုိင္ဆံုး မိခင္

Posted by drmyochit Saturday, May 24, 2014, under | No comments


အသက္ (၃၉)ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္တဲ့ ရက္ဖုိ႔ဒ္ ဟာလက္ရွိအခ်ိန္မွာ သားကုိးဦး၊ သမီးခုနစ္ဦး ပိုင္ဆုိင္ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရက္ဖုိ႔ဒ္ဟာနာက္ထပ္ ရင္ေသြးတစ္ဦး ထပ္ေမြးဖြားဖုိ႔ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ထားရတာမုိ႔ ကေလးေပါင္း
(၁၇)ဦးကို ပိုင္ဆိုင္ထားရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရက္ဖို႔ဒ္ကို ၿဗိတိန္ ရဲ႕ ကေလး အေမြးႏုိင္ဆံုး မိခင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ရက္ဖုိ႔ဒ္ရဲ႕ သမီးျဖစ္သူ ဆိုဖီယာ ကလည္း ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ထားရပါတယ္။ ရက္ဖုိ႔ဒ္ဟာ ႏုိ၀င္ဘာလမွာ ေမြးဖြားဖို႔ မွန္းထားၿပီး သမီးျဖစ္သူ ဆိုဖီယာက သီတင္းကုိး ပတ္ေစာၿပီး ေမြးဖြား လိမ့္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

ရက္ဖို႔ဒ္ဟာ (၁၇)ဦး ေျမာက္ ကေလး ကို ပိုင္ဆုိင္ရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ သမီးျဖစ္သူနဲ႔ လပိုင္းေလာက္သာျခားၿပီး ေမြးဖြားရမွာျဖစ္ လို႔ မေပ်ာ္မရႊင္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆို ေတာ့ ရက္ဖို႔ဒ္ဟာ သူ႕ရဲ႕ေျမးကို အျပည့္အ၀ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခြင့္မရမွာကို စိုးရိမ္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ရက္ဖို႔ဒ္ ဟာ ကေလးတစ္ေယာက္ ေမြးၿပီးတိုင္း ေနာက္ထပ္ ကေလးမယူေတာ့ဘူး လို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာခဲ့ေပမယ့္ အခုဆိုရင္ (၁၇)ဦးေျမာက္ ကေလးကိုေတာင္ ပိုင္ဆုိင္ ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရက္ဖို႔ဒ္ရဲ႕ ကေလး ေတြဟာ အသက္ (၂၅)ႏွစ္၊ (၂၀)ႏွစ္၊ (၁၈) ႏွစ္၊ (၁၇)ႏွစ္၊ (၁၅)ႏွစ္၊ (၁၃)ႏွစ္၊ (၁၂)ႏွစ္၊ (၁၁)ႏွစ္၊ (၁၀)ႏွစ္၊ (၉)ႏွစ္၊ (၈)ႏွစ္၊ (၇) ႏွစ္၊ (၅)ႏွစ္၊ (၄)ႏွစ္၊ (၂)ႏွစ္နဲ႔ (၁)ႏွစ္ အရြယ္ အသီးသီးရွိေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ရက္ဖုိ႔ဒ္ ဟာ လန္ကတ္ ႐ိႈင္းယားေဒသရွိ အိပ္ခန္းကိုး ခန္းပါ ကေလးျပဳစုထိန္းသိမ္းေရး ေက်ာင္း ေဟာင္းမွာ ေနထိုင္ၿပီး တစ္ေန႔ အတြက္ ခ်က္ျပဳတ္ရတဲ့ အစားအစာက ေပါင္မုန္႔ အႀကီး သံုးလံုး၊ ေကြကာအုပ္ ႏွစ္ဗူး၊ ႏြားႏို႔ (၁၈) ပန္႔၊ ၀က္သား (၁၆)ခြက္၊ အာလူး (၁၅) ေပါင္၊ ေဂၚဖီ ထုပ္သံုးထုပ္နဲ႔ မုန္လာဥ (၃၀) ေခ်ာင္းတို႔ ျဖစ္ၾကပါ တယ္။ ရက္ဖုိ႔ဒ္ဟာ မိသားစုေတြ စုေ၀းၿပီး ေပ်ာ္ပါးစြာေနထိုင္ရတာကို သေဘာက်မိေၾကာင္း ဆိုခဲ့ပါတယ္။

ေအသင္ေအာင္
Messenger News Daily

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္