Saturday, July 28, 2012

ျပည္တြင္း မိုဘိုင္း ေဈးကြက္ အတြင္းသို႔ ျပည္ပဖုန္း ကုမၸဏီ သံုးခု ဝင္ေရာက္ ရန္ရွိ

Posted by drmyochit Saturday, July 28, 2012, under | No comments


အေမရိကန္က ျမန္မာသြင္းကုန္ ပိတ္ပင္မႈကို ယာယီ႐ုတ္သိမ္း

Posted by drmyochit Saturday, July 28, 2012, under | No comments


ျမန္မာျပည္္မွ သြင္းကုန္မ်ားကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈကို အနည္းဆံုး ယာယီအားျဖင့္ စက္တင္ဘာလကုန္အထိ ရပ္ဆုိင္းလိုက္သည္။ ဤသည္မွာ ဥပေဒျပဳသူမ်ားအၾကား အာဖရိက ကုန္သြယ္မႈ အေထာက္အပံ့ အတြက္ ျပဳလုပ္မႈတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ေပၚလာ၍ျဖစ္၏။ ဤကိစၥ ႏွစ္ရပ္သည္ အုိဘားမား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ပူးတဲြခ်မွတ္ထားေသာ ကိစၥမ်ားျဖစ္၏။ ဂုဏ္ျပဳသူမ်ားကမူ ၾသဂုတ္တစ္လလံုး အားလပ္မႈ ျပဳၿပီးမွ ျပနလည္စဥ္းစားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾက၏။
အိမ္ျဖဴေတာ္က ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔မႈအခ်ဳိ႕ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့၏။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ေလွ်ာ့ ခ်ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ သြင္းကုန္ တားျမစ္မႈကား မ႐ုတ္သိမ္းေပးေသး။
ရီပတ္ဘလီကန္ ဆီးနိတ္ေခါင္းေဆာင္ ''မစ္ခ်္မက္ေကာ္နယ္''ကမူ ကိစၥႏွစ္ရပ္ ကို ခဲြျခားရန္ အဆုိျပဳၿပီး ျမန္မာျပည္မွ သြင္းကုန္ ပိတ္ဆုိ႔မႈကို အသစ္ျပဳလုပ္ ရန္ အႀကံျပဳ၏။
သုိ႔ေသာ္ ဆီးနိတ္မွ ဘ႑ာေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒီမုိကရက္တစ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ''မက္စ္ေဘာကပ္စ္'' ကမူ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ ဤသို႔ ျပဳလုပ္လွ်င္ အာဖရိက ကုန္သြယ္မႈ အတုိင္းအတာကုိ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ႏုိင္ၿပီးတုိက္၏အဝတ္ အထည္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေရးပါသည္ဟု ဆုိ၏။
သူက ''မက္ေကာ္နဲ'' ၏ အဆုိကို ပယ္ခ်ကာ ဒီမုိကရက္မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္ အေပၚ တားဆီးပိတ္ဆို႔မႈကို အသစ္ျပန္လည္ သံုးသပ္ေနေၾကာင္းေျပာ၏။
''ေဘာကပ္စ္'' သည္ အုိကလာဟုိးမား ျပည္နယ္မွ ရီပတ္ဘလီကန္ အမတ္ဆီးနိတ္တာ ''တြမ္ကိုဘန္း'' ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည့္ဟု ဆုိ၏။ ''အာဖရိကကုန္သြယ္မႈ အေထာက္အပံ့အတြက္ လာမည့္ ရက္မ်ားတြင္ သူ႕သေဘာထားကုိ ေျပာၾကားမည္ဟု ဆုိသည္။
၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္က ''အာဖရိက ႀကီးပြားေရးႏွင့္ အခြင့္အေရး အက္ဥပေဒ''ကုိ ကြန္ဂရက္က ခ်မွတ္အတည္ျပဳခဲ့၏။ ဆဟာရ အာဖရိတုိက္ခဲြမွ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ အာဖရိကသုိ႔ ကုန္ပစၥည္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ပုိ႔ကုန္အခြန္ မေပးပဲ တင္သြင္းခြင့္ ျပဳေသာ အက္ဥပေဒျဖစ္၏။
''အာဖရိကႀကီးပြားေရးႏွင့္ အခြင့္အေရး အက္ဥပေဒ'' ႏုိင္ငံမ်ားမွ အဝတ္ အထည္မ်ားကုိ အခြန္လြတ္ခြင့္သည္ စက္တင္ဘာ ၃ဝ တြင္ ကုန္ဆံုးမည္ ျဖစ္သည္။ အဝတ္အထည္၏ ပိတ္သားသည္ ''တတိယႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔ မွ ပိတ္စဆုိလွ်င္ အခြန္ကင္း လြတ္ခြင့္မရ။ ''ကိုဘန္း''က ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ကုန္သြယ္မႈ အခြန္ ေဒၚလာ သန္း ၂ဝဝ အေကာက္ခြန္ဌာနမွ ေကာက္ခဲ့ျခင္းကို ကန္႔ကြက္ခဲ့၏။
ဤသည္တုိ႔မွာ အေမရိကန္အစိုးရ အေၾကြးကို ဧရာမေတာင္လိုပံုေစသည့္ ကိစၥကို ဖန္တီးသည္ဟု သူက ေျပာသည္။

ဝါရွင္တန္-ဇူလိုင္ ၂၆ (႐ိုက္တာ)

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ သံုးခြေက်းရြာတြင္ ဘဂၤါလီမူဆလင္၀င္ေရာက္ၿခိမ္းေျခာက္

Posted by drmyochit Saturday, July 28, 2012, under | No comments

ျပည္နယ္နွင့္ တိုင္းေဒသျကီး အုပ္ခု်ပ္ေရး ဆိုင္ရာ လစ္လပ္ေနရာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစားထုိး၀င္ေရာက္ လာမည္ကို စိုးရိမ္း

Posted by drmyochit Saturday, July 28, 2012, under | No comments


ပါကစၥတန္ တာလီဘန္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔မႇ ႐ိုဟင္ဂ်ာအေရးႏႇင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားပါ၀င္သည့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္

Posted by drmyochit Saturday, July 28, 2012, under | No comments

'

ဥေရာပသမဂၢ၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအကူအညီေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းရန္ ဥေရာပေကာ္မရွင္ဥကၠ႒သည္ ဂရိႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္ရန္ရွိျခင္း

Posted by drmyochit Saturday, July 28, 2012, under | No comments

    

ေၾကးၿမီအက်ပ္အတည္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဂရိႏုိင္ငံအေပၚ ဥေရာပသမဂၢ၏ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရးျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ဥေရာပေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ Jose Manuel Barroso သည္ ဂရိႏုိင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ခရီးသြားေရာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ Barroso သည္ ဂရိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Antonis Samaras ႏွင့္ ဇူလုိင္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ေအသင္ၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က ဇူလုိင္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဂရိႏုိင္ငံအား ေၾကးၿမီအက်ပ္အတည္းမွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ ကူညီသြားမည္ဆိုျခင္းအား ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳရန္ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ေမွ်ာ္မွန္းထားခဲ့ပါသည္။
          ဥေရာပသမဂၢ၏ အကူအညီေပးမႈတြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ၿခိဳးၿခံေခြၽတာေရးအစီအစဥ္ ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ ဂရိႏုိင္ငံ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ  ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢ၊ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (IMF) ဥေရာပဗဟိုဘဏ္ (ECB) တို႔မွစံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားသည္ ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ေအသင္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ¤င္းတို႔သည္ ဂရိနိုင္ငံအေနျဖင့္ ေၾကးၿမီေလ်ာ့ပါးေရးအား မည္ကဲ့သို႔ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနသည္ကုိ ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ားအား ဥေရာပသမဂၢသို႔ အစီရင္ခံတင္ျပရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရိွရပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား၏ အစီရင္ခံခ်က္၊ ဂရိႏိုင္ငံႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈအား အရွိန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဥေရာပသမဂၢသည္ စက္တင္ဘာလတြင္ အကူအညီေပးေရး အဆိုျပဳခ်က္ျပင္ဆင္မႈတစ္ရပ္အား သေဘာတူညီမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။သို႔ေသာ္လည္း ေစ့စပ္ညိႇႏိႈႈင္းမႈမ်ားသည္ ခက္ခဲမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
 NHK.or.jp;July-25(Wed)  

အေမရိကန္ႏွင့္ ပိုလန္ႏိုင္ငံတို႔သည္ SM-3ၾကားျဖတ္ ဒံုးပ်ံကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ား တပ္ျဖန္႔ခ်ထားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိျခင္း

Posted by drmyochit Saturday, July 28, 2012, under | No comments

          အေမရိကန္ႏွင့္ ပိုလန္ႏိုင္ငံတုိ႔သည္ ပုိလန္ႏိုင္ငံ၌ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္မ်ိဳးဆက္သစ္ ဒံုးပ်ံ ကာကြယ္ေရးၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ေရးစနစ္တစ္ခု တပ္ျဖန္႔ခ်ထားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိ ေၾကာင္း ပင္တဂြန္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ေျပာခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ George Little က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Leon Panetta သည္ ဥေရာပတြင္ အေမရိကန္ဒံုးပ်ံကာကြယ္ေရး အစိတ္အပိုင္းမ်ား တပ္ျဖန္႔ခ်ထားေရး အျပင္ အျခားေသာကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ပိုလန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးTomasz Siemoniak  ႏွင့္ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။
          ေနတိုးဒံုးပ်ံကာကြယ္ေရးတြင္ ပိုလန္ႏိုင္ငံ၏ဦးေဆာင္ခဲ့မႈအတြက္ Panettor u Siemoniak အားေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ပိုလန္ႏိုင္ငံသည္ ဒံုးပ်ံကာကြယ္ေရးစနစ္တစ္ခုထူေထာင္ရန္ အေမရိကန္ႏွင့္သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ေသာ ပထမဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ¤င္းတို႔ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ပိုလန္ႏိုင္ငံ၌             SM-3ဒံုးပ်ံၾကားျဖတ္ကာကြယ္ေရးစနစ္တစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္တြင္ George Littleက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။SM-3ၾကားျဖတ္ဒံုးပ်ံကာကြယ္ေရးစနစ္သည္ တာလတ္ပစ္ပဲ့ထိန္း ဒံုးပ်ံၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ဖ်က္ဆီးရန္ႏွင့္ ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ရန္ ပံုစံထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဥေရာပတြင္အေမရိကန္ႏိုင္ငံက တည္ေဆာက္ေနေသာ ဒံုးပ်ံကာကြယ္ ေရးစနစ္၏မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ႐ုရွားႏိုင္ငံက ¤င္း၏နယ္စပ္ အနီးတြင္ အေမရိကန္ဒံုးပ်ံကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ားတပ္ျဖန္႔ခ်ထားျခင္းအား ယခင္ကတည္းက ဆန္႔က်င္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ဒံုးပ်ံကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ားသည္ လံုၿခံဳေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ ပိုလန္ႏိုင္ငံတြင္ ဒံုးပ်ံကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေလတပ္ဖဲြ႕မ်ားတပ္ျဖန္႔ခ်ထားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္က ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။


RIA Novosti;July-26(Thu)

ယူအန္ႏွင့္ အိုင္အန္ဂ်ီအို ဆန္႕က်င္ ပိုစတာမ်ား ရဲက သိမ္းဆည္း

Posted by drmyochit Saturday, July 28, 2012, under | No comments


ပလက္၀ျမိဳ ့တြင္လွ်ပ္စစ္မီးရရွိသည့္ အခ်ိန္တိုးေပးရန္္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ လက္မွတ္ ထိုး ေပးပို ့

Posted by drmyochit Saturday, July 28, 2012, under | No comments

ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပလက္၀ျမိဳ ့တြင္ တေန ့ (၃)နာရီအတြင္း ပုံမွန္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးအတြက္ ေဒသခံလူထု (၂၇၉) မ်ားမွလက္ မွတ္ေရးထိုးၾကျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦး သိန္းစိန္ ထံေပးပို ့ေၾကာင္းသိရသည္။
လွ်ပ္စစ္မီး တေန ့လ်င္ တစ္နာရီခဲြသာ ရရွိေၾကာင္း၊ ယင္းသို ့တစ္နာရီခဲြမွ်သာ လွ်ပ္စစ္ ျဖန္ ့ ျဖဴးေရးဌာနမွ ျဖန္ ့ျဖဴးေပးေသာ လွ်ပ္စစ္မီးသည္ မည္သည့္ က႑တြင္ပင္ အသုံးျပဳ၍ လုံ ေလာက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း Khumi Media Group facebook တြင္ေဖၚျပထားသည္။
မေန ့က Khumi Media Group facebook တြင္ အဆိုးစြန္ဆုံးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ျဖစ္ သည့္ တီဗြီၾကည့္ရန္ပင္ အဆင္မေျပႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယင္းအေပၚ ေဒသခံလူထုမ်ား မေၾကမနပ္ျဖစ္ေန ၾကေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။
ယင္းအေျခအေနမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ တေန ့လ်င္အနည္းဆုံး (၃)နာရီခန္ ့ လွ်ပ္စစ္္မီး ရရွိ ေရးအတြက္ ေဒသခံ လူထုမ်ားစုစည္း၍ လက္မွတ္ ထိုးၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို ့လက္မွတ္ထိုး ခဲ့သည့္စာကို ဇူလိုင္လ (၁၈)ေန ့စဲြျဖင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံေပးပို ့ခဲ့ေၾကာင္း  သိရသည္။
၄င္းစာကို ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ ့၊ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးဟုန္းငိုင္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမွတ္ (၂) လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ အားျဖန္ ့ျဖဴးေရး၀န္ၾကီးဌာနတို ့ကို လိပ္ မူျပီး ေပးပို ့ခဲ့သည္။
အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခ်င္းျပညနယ္သည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအခက္ခဲဆုံးျပည္နယ္ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈ အညံ့ဆုံးျဖစ္သည္။
၂၀၁၁ခုႏွစ္ United Nations Development Programme (UNDP) ကျပဳလုပ္သည့္ စစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ (၁၄)ခုရွိ သည့္အနက္ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ အဆင္းရဲဆုံးျပည္နယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။ ၄င္းစစ္တမ္းအရ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွဳန္းသည္ ၇၃.၃ ရာခိုင္ႏွဳန္းရွိေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။
ထို ့အျပင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ ့ခ်ဳပ္၊ ဥကၠဌလည္းျဖစ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေကာ့မွဴးျမိဳ ့နယ္ ျပည္သူ ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ပထမအၾကိမ္ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ စတုတၳ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၁၄ ရက္ေျမာက္ေန ့တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွဳန္းသည္ အာရွဖံြ ့ျဖိဳးေရး ရဲ ့ ကိန္းဂဏန္းအရ ၇၃.၃ ရာခိုင္ႏွဳန္းရွိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေကာ့ေသာင္း ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓါတ္အားေပးစက္႐ုံ လည္ပတ္ေတာ့မည္

Posted by drmyochit Saturday, July 28, 2012, under | No comments


စံခလပူရီ (မဇၥ်ိမ) ။      ။ တနသၤာရီတိုင္း၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေက်ာက္မီးေသြး ေလာင္စာသုံး လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္႐ုံမွ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို စိုးရိမ္ၿပီး လူေနရပ္ကြက္ႏွင့္ ၁၀ မိုင္ အကြာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ ေဒသခံမ်ား က ေတာင္းဆိုေနစဥ္အတြင္း စက္႐ုံ စတင္ လည္ပတ္ေတာ့မည္ဟု စက္႐ုံ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ေရႊျပည္သာႏွင့္ ေအးရိပ္ၿငိမ္ ရပ္ကြက္ၾကားရွိ သန္းၿဖိဳးသူ ကုမၸဏီ လိမိတက္ပိုင္ ၈ မဂၢါဝပ္ထုတ္ ထိုစက္႐ုံကို တ႐ုတ္ ပညာရွင္မ်ားက အေခ်ာသတ္ စစ္ေဆးလ်က္ ရွိၿပီး စက္႐ုံမွ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္မေပၚေစရန္ စီစဥ္ထားသည့္အတြက္ ဇူလိုင္လကုန္တြင္ စတင္လည္ပတ္မည္ဟု ဆိုသည္။

“ဆိုးက်ိဳး သိပ္မရွိႏိုင္ဘူး၊ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ လူေတြနဲ႔ မနီးဘူးေလ။ ပင္လယ္ ကမ္းစပ္မွာ သြားလုပ္ထားတယ္။ တ႐ုတ္က နည္းပညာက ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္” ဟု စက္႐ုံတာဝန္ရွိသူ တဦးက ေျပာသည္။

“အဲဒီက ထြက္လာတဲ့ အညစ္အေၾကးေတြကို စြန္႔ပစ္လို႔ ရတယ္။ စက္႐ုံက အေငြ႔ နည္းနည္းပါးပါး ထြက္မယ္။ ထြက္တဲ့ အေငြ႔ေတြကိုလည္း စုပ္ယူဖို႔ သစ္ပင္ေတြ စိုက္ထားတယ္။ စစ္တဲ့ ကေတာ့ႀကီး သံုးခု ရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျပင္ပကို အေႏွာက္အယွက္ မရွိႏိုင္ေတာ့ဘူး” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

ေဒသခံမ်ားကမူ ထိုစက္႐ုံသည္ လူေနအိမ္ႏွင့္ ေပအနည္းငယ္သာ ကြာေဝးၿပီး မီးခိုးေခါင္းတိုင္မွာလည္း ေပ ၄၀ ခန္႔သာ
ျမင့္ကာ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ေန ျပည္သူမ်ား ေသာက္သုံးေရအျဖစ္ အားထားေနရသည့္ ယင္းဝါ ေရေလွာင္တမံႏွင့္ မိုင္ဝက္ခန္႔သာ ကြာေဝးသည့္အတြက္ ၎တို႔အတြက္ အႏၲရာယ္ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“ထင္းရႉးပင္ တတန္းေလး စိုက္ထားတယ္။ အပင္ ၃ဝ ေလာက္ပဲ ရွိမယ္။ က်န္တာ ဘာမွ စိုက္မထားဘူး။ ရပ္ကြက္
ႏွစ္ကြက္လုံးကလည္း ဘာသစ္ပင္မွ မရွိဘူး။ ဧက တရာေလာက္ ရွိတဲ့ သစ္ေတာေတာင္မွ ဒီစက္႐ုံက ထြက္လာမယ့္ အခိုးအေငြ႔ေတြကို စုပ္ယူလို႔ ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ေဒသခံတဦး ျဖစ္သည့္ ကိုသန္းထြန္း က ေျပာသည္။

စက္႐ုံအနီး ေနထိုင္သည့္ ေရႊျပည္သာ ရပ္ကြက္သား တဦးကလည္း “စက္႐ုံက စြန္႔ပစ္မယ့္ အညစ္အေၾကးေတြကို
ေရထဲ ေမွ်ာခ်ဖို႔ ပိုက္လိုင္း ႏွစ္လိုင္း လုပ္ထားတယ္။ ပါခ်န္ျမစ္ထဲကို ေမွ်ာခ်မွာ။ ဒီလို လႊတ္ခ်လိုက္ျခင္း အားျဖင့္ ငါးမိုင္အတြင္းမွာ ရွိတဲ့ သားငါးသတၲဝါေတြ အားလုံး ေသေၾကသြားႏိုင္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

စက္႐ုံအနီးတြင္ ေနထိုင္သည့္ ရပ္ကြက္ ႏွစ္ခုမွ ေဒသခံ အမ်ားစုကမူ စက္႐ုံကို လူေန ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေဝးရာသို႔
ေျပာင္းေရႊ႕ လည္ပတ္ေစလိုၿပီး အခ်ိဳ႕ကမူ စက္႐ုံ ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို လုံးဝ ကန္႔ကြက္ၾကသည္။

ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔ ေဒသခံ ၆၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ႏွင့္ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ေဒသခံ ၁၂၀ ခန္႔တို႔က အသီးသီး လက္မွတ္
ေရးထိုးကာ စက္႐ုံကို လူေနအိမ္ႏွင့္ ၁ဝ မိုင္အကြာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံသို႔ အသနားခံစာ
ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး စက္႐ုံကို လုံးဝ ရပ္တန္႔ေပးရန္ အတြက္ ေမလ ၃ ရက္ေန႔ကလည္း ေဒသခံ ၆၃ ဦးက လက္မွတ္ထိုးကာ သမၼတထံ လက္မွတ္ ေရးထိုးေပးပို႔ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း တစုံတရာ ထူးျခားမႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက
ေျပာသည္။

၎စက္႐ုံမွ ၿမိဳ႕ေပၚ ၁၀ ရပ္ကြက္သို႔ တယူနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖန္႔ေဝမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီက ေၾကညာထားသည္။ လက္ရွိ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖန္႔ေဝေနသည့္ ဖိုးသီးခ်ိဳ (P.T.C ) မီးလင္းေရးမွ တယူနစ္လွ်င္ ၆၀၀ က်ပ္ေက်ာ္ ႏႈန္းျဖင့္ ျဖန္႔ေဝလ်က္ ရွိသည္။

ဦးေက်ာ္လြင္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ သန္းၿဖိဳးသူ ကုမၸဏီ လိမိတက္သည္ စက္႐ုံေဆာက္လုပ္ရန္ အမွတ္ ၁ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာန
ႏွင့္ ၂ဝ၁ဝ ခု ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ သေဘာတူခ်က္ ရရွိခဲ့ၿပီး ထိုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလခန္႔တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။

စက္႐ုံ လည္ပတ္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ား စက္႐ုံဝင္းအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး စတင္လည္ပတ္ ပါက စက္႐ုံကို ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ ဆႏၵျပသြားမည္ဟု ေဒသခံတို႔က ေျပာသည္။

ေဒသခံမ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ မဂၢါဝပ္ ၄,ဝဝဝ ထုတ္လႊတ္မည့္ ထားဝယ္ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း၏ အစိတ္အပိုင္း တခု ျဖစ္သည့္ ေက်ာက္မီးေသြး ေလာင္စာသုံး လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္႐ုံကို ဇန္နဝါရီလဆန္းပိုင္းတြင္ အစိုးရက ရပ္ဆိုင္းေပးခဲ့ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာက္မီးေသြး ေလာင္စာသုံး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး စက္႐ုံ ခုႏွစ္႐ုံ ရွိသည့္အနက္ မဂၢါဝပ္ ၁၂ဝ ထုတ္ တီက်စ္ႏွင့္ မဂၢါဝပ္ ၃၆၉ ထုတ္ မိုင္းခုတ္ ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပး စက္႐ုံမ်ားမွာ လည္ပတ္လ်က္ရွိၿပီး က်န္ ငါး႐ုံမွာ လ်ာထားအဆင့္တြင္ ရွိေၾကာင္းကို ပအိုးဝ္ လူငယ္မ်ား အစည္းအ႐ုံးမွ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္က ထုတ္ေဝသည့္ “အဆိပ္သင့္ မိုးတိမ္မ်ား” အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖၚျပထားသည္။

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လိုုင္စင္မဲ့ကားမ်ား ဥပေဒအရ အေရးယူမည္

Posted by drmyochit Saturday, July 28, 2012, under | No comments

ေကာကရိတ္ ဖားအံ လမ္းရိွ ဂ်ိမ္းတံတားတြင္ တာ၀န္က်ေနေသာအရာရိွတစ္ဦး၏ ေျပာဆိုခ်က္ကို ကိုးကားတင္ျပရပါသည္။
“ …  လိုင္စင္မဲ့ကားမ်ားအား စိစစ္အေရးယူရမည္ ဆိုသည့္ဥပေဒမွာ ဟိုးအရင္အခ်ိန္မ်ားကတိုင္းက ရိွၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခါ လိုင္စင္မဲ့ကားမ်ား ေန႔စဥ္ ဆင္းေနပါတယ္။ ဆင္းလာတဲ့အခါမွာလည္း နယ္လိုင္စင္ ရမည္ဆိုသည့္အခ်က္ေၾကာင့္ ဘားအံတြင္ ေစာင့္ရန္ဆိုၿပီး ဆင္းသည့္သူမ်ားရိွသကဲ့သို႔ မည္သူ႕ကားျဖစ္သည္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းပိုင္ကား၊  ဘယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၊ဘယ္သူနဲ႕ ပါတ္သက္သည္႕ကား စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး အေၾကာင္းျပ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ေက်ာ္ျဖတ္ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ တံတားမွာတာ၀န္က်ေနတဲ့ သူေတြကို  ဒီလိုအထက္ကလာသည္ ဆိုသည့္ ၀ိုက္မ်ိဳးစံုသံုးၿပီး ေက်ာ္ျဖတ္ၾကပါသည္ ။အမွန္တစ္ကယ္ ျပႆနာျဖစ္လာပါက ကၽြန္ေတာ္တို႕ကသာ တာ၀န္ယူအျပစ္ေပးခံရတယ္”
ဟု  ေျပာျပပါသည္။
ယခုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးႏွင့္ လြတ္ေတာ္ သို႕တိုင္ေအာင္ စာမ်ားေရးတင္ထားၿပီး ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒအတိုင္းသာေဆာင္ရြက္ရန္လည္း ညႊန္ၾကားခ်က္ရရိွၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အမည္မ်ား ရာထူးမ်ားကို အေၾကာင္းျပ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေငြေပး၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္မဟုတ္ဟုလည္း ထိုအရာရိွက ေျပာျပပါသည္။
(ဓာတ္ပုုံ – ကားမ်ားနဲ႔ တံတား ျဖတ္ညပ္ကပ္တပုုံ)
မိုုးမခေပးစာ၊ ဇူလိုုင္ ၂၇၊ ၂၀၁၂ ( ေစာအယ္းဒူး၊ ဘားအံ )

ကူဝိတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄.၂ ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိေသာ ပက္ထရီေရာ့ ဒံုးက်ည္မ်ားေရာင္းခ်ရန္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ စီစဥ္လ်က္ရွိျခင္း

Posted by drmyochit Saturday, July 28, 2012, under | No comments

          အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ ကူဝိတ္ႏိုင္ငံသို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄.၂ ဘီလီယံခန္႔ တန္ဖိုးရွိေသာ ပက္ထရီေရာ့ဒံုးက်ည္ ၆ဝ စင္း ေရာင္းခ်ရန္စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ကူဝိတ္ႏိုင္ငံသည္ အီရန္ႏိုင္ငံမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကုိ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ¤င္းတို႔၏ ကာကြယ္ေရးကုိျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိေၾကာင္း ပင္တဂြန္ဌာနမွ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ ေန႔တြင္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားသို႔ အေမရိကန္လက္နက္မ်ား ေရာင္းခ်ေရးတာဝန္ယူထားေသာ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ကာကြယ္ေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (DSCA) သည္ ¤င္းလက္နက္မ်ားေရာင္း ခ်ေရးအတြက္ ဇူလိုင္လ ၂ဝ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းထားေၾကာင္း ¤င္းအဖြဲ႕က ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။
          လက္နက္ေရာင္းခ်မႈအား ကန္႔ကြက္ရန္ရွိပါက ကန္႔ကြက္ႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္မွ ရက္ေပါင္း၃ဝ ၾကာ ေစာင့္ဆိုင္းမည္ျဖစ္ၿပီး ကန္႔ကြက္ခ်က္မရွိပါက ¤င္းရက္ေပါင္း ၃ဝ အၿပီးတြင္ အေရာင္းအဝယ္သေဘာတူညီခ်က္ သည္တရားဝင္သည္ဟု မွတ္ယူျခင္း ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ¤င္းသေဘာတူညီခ်က္တြင္  PAC-3  အမ်ိဳးအစား ပက္ထရီေရာ့ ဒံုးက်ည္ ၆ဝ စင္း၊ ဒံုးက်ည္ပစ္စင္ ၂ဝ ခု၊ ေရဒါစနစ္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစခန္း ၄ ခု၊ ေလ့က်င့္ေရးအေထာက္ အကူပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ေရး တို႔ ပါဝင္ေၾကာင္းDSCA အဖြဲ႕အစည္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ကူဝိတ္ႏိုင္ငံသည္ ေဒသတြင္းၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကိုဟန္႔တားရန္၊ ႏိုင္ငံကာကြယ္ေရး ပိုမိုေတာင့္တင္း လာေစရန္ႏွင့္ ဒံုးက်ည္ကာကြယ္ေရးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ PAC3 ဒံုးက်ည္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ အဖြဲ႕အစည္းက ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ကူဝိတ္ႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ အေစာပိုင္းမ်ိဳးဆက္ ပက္ထရီေရာ့ ဒံုးက်ည္ ၂၁ဝ စင္းႏွင့္ ေလာင္ခ်ာ ၂၅ လက္ကုိလည္းေကာင္း၊ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ ၁၄ဝ လက္ကုိလည္းေကာင္း ဝယ္ယူခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
Yahoo!New;July-26(Thu)

တ႐ုတ္စစ္ဘက္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးသည္ အေမရိကန္အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး အႀကံေပးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္ဆိုျခင္း

Posted by drmyochit Saturday, July 28, 2012, under | No comments

        
တ႐ုတ္ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္ဒုတိယဥကၠ႒ Xu Caihou သည္ ဇူလုိင္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ အမ်ိဳး သားလံုၿခံဳေရးအႀကံေပး Thomas Donilon ႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အျခားအဓိကကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံစစ္ဘက္ မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးသည္ အေမရိကန္ႏွင့္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တို႔အၾကားဆက္ဆံေရးတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း Xu က အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲ၌ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔အေနျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား မဟာဗ်ဴဟာ ေျမာက္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈမ်ားအား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ၊ ေလးစားမႈ၊ တန္းတူညီတူရွိမႈတို႔အေပၚအေျခခံ၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈႏွင့္ လက္ေတြ႕ဆန္ေသာ အျမင္ျခင္းဖလွယ္မႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိ ကန္ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အေလးထား ေၾကာင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အျပန္ အလွန္ယံုၾကည္မႈအား တိုးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Donilon ကေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၏မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ခ်မ္းသာၾကယ္ဝမႈကုိျမႇင့္တင္ေရးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး ေရာက္ရွိေနေသာ အေမ ရိကန္အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးအ Thomas Donilon က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေဒသတြင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ မႈအားထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္မႈမ်ားအား တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္အသင့္ရွိေၾကာင္း Donilon က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
Xinhuanet.com;July-25(Wed) 

ဂရင္းလန္ကြၽန္း၏ေရခဲအရည္ေပ်ာ္က်မႈသတင္း

Posted by drmyochit Saturday, July 28, 2012, under | No comments

Ens-newswire.com;July-24(Tue)
          ဂရင္းလန္ကြၽန္းတစ္ခုလံုးဖံုးအုပ္ထားသည့္ အနားစြန္းမွထိပ္အထိ ၂ မိုင္ခန္႔ ရွိေသာေရခဲျပင္သည္ ယခုလအတြင္း အပူခ်ိန္ေၾကာင့္ အရည္ေပ်ာ္လ်က္ရွိရာ နာဆာႏွင့္ တကၠသိုလ္သိပံၸပညာရွင္မ်ားက ၿဂိဳဟ္တု ၃ လံုး အေပၚအေျခခံရရွိထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားအရ ထိပ္ဆံုးအေပၚလႊာ ၉၇ရာ ခိုင္ႏႈန္းမွာ ယခုလအတြင္းအရည္ေပ်ာ္က်ခဲ့ပါသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ ၃ ခုအတြင္းအႀကီးမားဆံုး အရည္ေပ်ာ္ က်မႈျဖစ္ သည္။ ႐ိုက္ကူးသည့္ ၿဂိဳဟ္တု ၃လံုးမွာ(U.S. Air Force's Defence Meteorological Satellite program-DMSP)? India's OceanSat-2 ေအ-၂ ႏွင့္ NASA's Terra and Aqua satellites တို႔ျဖစ္သည္။ ¤င္းၿဂိဳဟ္တု ၃ လံုး သည္ မတူညီေသာအခ်ိန္၊ မတူညီေသာ စေကးမ်ားျဖင့္ဖမ္းယူခဲ့ေသာ္လည္း ရရွိလာသည့္ အရည္ေပ်ာ္ က်မႈအေျခအေနမွာ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။
          ဂရင္းလန္ကြၽန္းသည္ အာတိတ္ႏွင့္ အတၱလႏၲိတ္သမုဒၵရာအၾကားတြင္ တည္ရွိၿပီး ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရေဒသအျဖစ္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံအတြင္းပါဝင္သည့္ ကြၽန္းျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်မိုးေလဝသသိပံၸပညာရွင္ Jonathan Gregory ၏ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ဂရင္းလန္ကြၽန္းေပၚရွိေရခဲျပင္ အားလံုးအရည္ေပ်ာ္မည္ဆိုပါက ပင္လယ္ ေရမ်က္ႏွာ ျပင္မွာ ၂၃ေပ ထပ္မံျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ေႏြရာသီအခ်ိန္ကာလတိုင္းတြင္ ကြၽန္းေပၚ ရွိေရခဲျပင္အစိတ္အပိုင္း အနည္းငယ္သာသဘာဝအေလ်ာက္ အရည္ေပ်ာ္ေလ့ ရွိသည္။ ျမင့္မားေသာ အျမင့္ေပၚမွ ေပ်ာ္က်လာသည့္အရည္မ်ားသည္ လ်င္ျမန္စြာပင္ ျပန္လည္ေရခဲျဖစ္သြားၿပီး ¤င္းကြၽန္းတြင္ပင္ ဖံုးလႊမ္းသြားသည္။ ကမ္းေျခအနီးရွိေရခဲခ်ပ္ မ်ားက ေပ်ာ္၍က်လာသည့္ ေရမ်ားအား ပင္လယ္သို႔ ေရာက္မသြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးသည္။ဤကဲ့သို႔ေရခဲ မ်က္ႏွာျပင္ထိပ္မွ ေအာက္ေျခအလယ္အထိ အရည္ ေပ်ာ္မႈျဖစ္စဥ္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅ဝ တြင္ တစ္ႀကိမ္စီျဖစ္ေပၚတတ္ ေၾကာင္း၊ ၁၈၈၉ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အြန္လိုင္းတြင္ေစ်းလိမ္ေရာင္းမႈျဖင့္အမ်ိဳးသမီးငယ္ ၂ ဦးအားဖမ္းဆီး

Posted by drmyochit Saturday, July 28, 2012, under | No comments


          ၁၆ႏွစ္အရြယ္အမ်ိဳးသမီးငယ္၂ဦးအား အြန္လိုင္းတြင္ ေစ်းလိမ္လည္ ေရာင္းခ် ခဲ့မႈေၾကာင့္ စင္ကာပူရဲမွ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ¤င္းအမ်ိဳးသမီး ၂ ဦးမွာ အြန္လိုင္း blog shopတစ္ခုရွိ ၤFacebookေခါင္းစဥ္တစ္ခုတြင္ ပိုလာ႐ိုက္ ကင္မရာ၊ မွန္ဘီလူး၊ ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားကို ေစ်းေပါေပါျဖင့္ ေၾကာ္ျငာ၍ အျပင္ေစ်းႏႈန္း ထက္ေလွ်ာ့ကာ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ အြန္လိုင္းမွဝယ္ယူသူမ်ား၏ ေငြမ်ားကို လက္ခံခဲ့ ေသာ္လည္း ပစၥည္းမ်ားကိုဝယ္သူထံသို႔ ဆက္လက္ေပးပို႔ ျခင္းမရွိ သျဖင့္ ဇြန္လ ၂ဝ ရက္မွ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္အထိ ရဲစခန္း သို႔တိုင္ၾကားစာ အေစာင္ ၂ဝ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ရဲမွလိုက္လံစံုစမ္းကာ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔နံနက္ ၇ နာ ရီခန္႔တြင္ တစ္ဦး အားHenderson လမ္းႏွင့္ ေနာက္တစ္ဦးအား woodland  လမ္းသြယ္ (၁၃)တြင္ တစ္ခ်ိန္တည္းတစ္ၿပိဳင္တည္းဖမ္းဆီးခဲ့သည္။
          ပဏာမစစ္ေၾကာခ်က္အရင္းဆယ္ေက်ာ္သက္ ၂ဦးမွာ ေမလႏွင့္ ဇြန္လအတြင္း အနည္းဆံုးလူ ၇ဝ ခန္႔အား ထိုကဲ့သို႔ လိမ္လည္၍ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၂,ဝဝဝ ရယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ တို႔ ၂ ဦးမွာ လိမ္လည္ မႈႏွင့္ သူတစ္ပါး ပစၥည္းဥစၥာအား မ႐ိုးမေျဖာင့္ရယူမႈျဖင့္ ဥပေဒပုဒ္မ၊ ၄၂ဝ အပိုဒ္ခြဲ(၂၂၄) အရ အနည္း ဆံုးေထာင္ဒဏ္၁ဝႏွစ္ႏွင့္အထက္က်ခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕မွေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ အမ်ားျပည္သူအား online shopping တြင္ သတိမူစရာအျဖစ္ ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။
ကိုဇံ
 CNA.com; Jul-27(Fri)

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္