Tuesday, November 06, 2012

နိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ လူဇင္ဘတ္နိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား လက္ခံေတြ႕ဆံု

Posted by drmyochit Tuesday, November 06, 2012, under | No comments


လာအိုၿပည္သူ႕ ဒီမိုကရက္တစ္သမၼတနိုင္ငံ၌ ေရာက္ရိွေနေသာ ၿပည္ေထာင္စုသမၼတ ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦၤးသိန္းစိန္သည္္ လူဇင္ဘတ္နိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ H.E.Mr.Jean- Claude Juncker အား နိုဝင္ဘာ ၄ ရက္ ညေန ၅ နာရီတြင္ ေခတၲတည္းခိုသည့္ ဗီယင္က်န္းၿမိဳ႕ရိွ ေဒါင္ခ်န္းဧည့္ေဂဟာ၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုသည္။

ထိုသို႕ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္နွင့္အတူ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား ၿဖစ္ၾကေသာဦးဝဏၰေမာင္လြင္၊ ဦးတင္နိုင္သိန္းနွင့္ ဦးေက်ာ္လြင္၊ ဒုတိယဝနႀ္ကီးေ ေဒါက္တာဝင္းၿမင့္ တို႕ တက္ေရာက္ၾကၿပီး လူဇင္ဘတ္နိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နွင့္အတူ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးနွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ ၾကသည္။

ယင္းသို႕ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ၿမန္မာနိုင္ငံတြင္ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၊ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအၿမစ္နွင့္ သဘာဝ သယံဇာတမ်ား ေပါၾကြယ္ဝမႈအေပၚ အကိ်ဳးရိွစြာ ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး၊ လူဇင္ဘတ္နိုင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ၿမန္မာနို္င္ငံသို႕ လာေရာက္ ရင္းနွီးၿမႇဳပ္နွံသြားေရး၊ နွစ္နိုင္ငံအၾကားအခြန္ နွစ္ထပ္ေကာက္ခံမႈ ေရွာင္ရွားေရး၊ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးနုိင္ေရး၊ ၿမန္မာနိုင္ငံအေပၚ ယခင္က ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့သည့္ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ အထူးအခြင့္အေရး (GSP) ၿပန္လည္ ေပးအပ္သြားေရးနွင့္ နွစ္နိုင္ငံအၾကား က႑စံုတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္းနီွးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

Myanmar Express 

စီအိုင္ေအတို႔ သူလွ်ိဳေၾကာင္ တစ္ေကာင္အတြက္ ေဒၚလာ သန္း ၂၀ ရင္းခဲ့ဖူး

Posted by drmyochit Tuesday, November 06, 2012, under | No comments


၁၉၆၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း စစ္ေအးကာလက ျဖစ္ပါတယ္။ ဆီုဗီယက္တို႔ရဲ ႔ ကြန္ျမဴနစ္ လြမ္းမိုးမွုကို တားဆီးရန္ သူလွိ်ဳအေျမာက္အမ်ား ေမြး ထုတ္ ေစလြတ္ပါတယ္။ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေစပါတယ္။ ယင္း သူသွ်ိဳေတြထဲ မွာ ေၾကာင္ေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဒီလို ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္သူတို႔ရဲ ႔ တိတ္တဆိတ္ ေဆြးေႏြး ပြဲ ေတြမွာ ယင္းေၾကာင္ကုိ ေစလြတ္ျပီး သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား မွတ္သားလာေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ေၾကာင္ရဲ ႔ ခႏၶာကုိယ္ထဲကို ဝါယာၾကိဳးမ်ား စက္ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ေစပါတယ္။ ဒီအတြက္ ေၾကာင္ရဲ ႔ က်န္းမာေရးနဲ႔ အသက္ အႏၱရာယ္ကိုလည္း မထိခိုက္ေစ ပါဘူး။ အျမီးကုိေတာင္ အင္တာနာ တစ္တိုင္လို လိုင္းဖမ္းလို႔ ရေအာင္ ဖန္တီး လိုက္ပါတယ္။ ေၾကာင္တစ္ေကာင္ အခန္းထဲ ဝင္ရင္ ဘယ္သူမွ အေရးတယူ မလုပ္ဘူးဆုိတဲ့အခ်က္အေၾကာင့္မို႔ သူသ်ွိဳ တစ္ေကာင္ ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ကုိ Acoustic Kitty လု႔ိေတာင္ နာမည္ ေပးထားပါတယ္။ ဒီအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို တစ္ေကာင္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀ ရွိပါတယ္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၆၇ ခုႏွစ္အထိ အသံုးျပဳခဲ့တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ခရီးမေရာက္ပါဘူး။ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ ယင္း ေၾကာင္ဟာ ဗိုက္ဆာတဲ့အခါ သူလိုရာကို စိတ္ၾကိဳက္သြားလာ တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေၾကာင္ကို Command ေပးႏိုင္မယ့္ နည္းပညာ ေတြ ၾကိဳးစားရွာေပမယ့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သန္း ၂၀ တန္ ေၾကာင္သူလွ်ိဳ စီမံကိန္းၾကီး ပ်က္ဆီးခဲ့ရပါတယ္။ ေၾကာင္တစ္ေကာင္ကို ေဒၚလာ သန္း ၂၀ ရင္းျပီး သူသွ်ိဳအျဖစ္ ေမြးထုတ္ ခဲ့တဲ့ သတင္းကေတာ့ စီအိုင္ေအမွာ ရယ္စရာ တစ္ခုအေနနဲ႔ က်န္ရွိေနခဲ့ ပါတယ္။

Myanmar Express 

ရခိုင္ ျပည္နယ္ အတြင္း ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္း ျပည္သူမ်ားအား နယ္ေျမခံ တပ္မေတာ္ နယ္လွည့္ ေဆးကုသေရး အဖဲြ႕မ်ားျဖင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပး လ်က္ရွိ

Posted by drmyochit Tuesday, November 06, 2012, under | No comments


ရခိုင္ ျပည္နယ္ အတြင္း ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမ်ားရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏို၀င္ဘာ ၅ ရက္ ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ နယ္လွည့္ ေဆးကုသေရး အဖဲြ႕ ၃ ဖဲြ႕ခဲြ၍ က်မ္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပး လ်က္ရွိရာ ေက်ာက္ျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆးကုသေရး အဖဲြ႕ ၁ အေနျဖင့္ သံျဖဴေက်ာင္း ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမွ ေရႊ႕ေျပာင္း ျပည္သူ ၃၉ ဦး၊ ေက်ာက္တစ္လံုး ဆားကြင္း ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမွ ေရႊ႕ေျပာင္း ျပည္သူ ၂၆၀ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၂၉၉ ဦးတို႔အား လည္းေကာင္၊ ေျမပံု ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆးကုသေရး အဖဲြ႕ ၂ အေနျဖင့္ ကံသာထြန္း၀ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္း ျပည္သူ ၁၂၆ ဦး၊ ေတာင္ေပၚ ရပ္ကြက္ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမွ ေရႊ႕ေျပာင္း ျပည္သူ ၁၈၅ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၃၁၁ ဦး တို႔အား လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ဦး ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆး ကုသေရး အဖဲြ႕ ၃ အေနျဖင့္ ယိုင္သည္ ေက်းရြာမွ ေရႊ႕ေျပာင္း ျပည္သူ ၁၃၀ ဦး၊ ပုရိန္ ေက်းရြာမွ ေရႊ႕ေျပာင္း ျပည္သူ ၁၂၀ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၂၅၀ ဦး တို႔အား လည္းေကာင္း လိုအပ္သည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့သည္။ 


Myanmar Express 

အေမရိကန္တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ တစ္ႏွစ္ ေဒၚလာႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ျဖင္႔ ဆက္သြယ္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

Posted by drmyochit Tuesday, November 06, 2012, under | No comments


အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ပညာသင္ၾကားလိုုေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အေနျဖင္႔ တကၠသိုုလ္မ်ားသိုု ့တိုုက္ရိုုက္ ေလွ်ာက္ထားနိုုင္သည့္ ပညာေရး လမ္းေ ၾကာင္းသစ္မ်ားသို႕ တစ္ႏွစ္လ်င္ ေဒၚလာႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ျဖင္႔ ဆက္သြယ္ တက္ေရာက္သင္ ၾကားႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ အဆိုုပါ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတဆင့္ ေလွ်ာက္ထားမည္ဆိုပါက (၁၀)တန္းေျဖဆိုုေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ားအတြက္ SAT ရမွတ္ျပစရာမလိုုပဲ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး Post Graduate ပညာေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားက တဆင့္လည္း ေလွ်ာက္ထားပါက GRE/GMAT ရမွတ္မ်ား တင္ျပစရာမလိုုပဲ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္တကၠသိုုလ္ေကာလိပ္မ်ားသိုု ့ေလွ်ာက္ထားရာ၌ တကၠသိုုလ္ မ်ားသို႔တိုုက္ရိုက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သလို ပုုဂၢလိကေကာလိပ္မ်ားသိုု ့ ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ကြန္ျမဴနတီ (အစိုုးရ)ေကာလိပ္မ်ားသို႕ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ တကၠသိုုလ္မ်ားသိုု ့ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားအမ်ားအတြက္ အထူးစီစဥ္ထားသည့္ အေမရိကန္ တကၠသိုုလ္မ်ား၏ ပထမႏွစ္ (Fresh man) ႏွင့္ ညီမ်ွေသာ University Pathway Program (UPP) သိုု ့တိုုက္ရိုုက္ေလွ်ာက္ ထားတက္ေရာက္နိုုင္ျပီး၊ အဆိုုပါ ပညာေရး လမ္းေၾကာင္းမွတဆင့္ တကၠသိုုလ္ဒုုတိယႏွစ္( Sophmore)၊ တတိယနွစ္ (Junior)ႏွင့္ စတုုထၱႏွစ္(Senior)တက္ေရာက္ကာ ဘြဲ ့ရယူႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုုပါတကၠသိုုလ္မ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကား ရန္ ပညာသင္ၾကားေရးစရိတ္ တစ္ႏွစ္လ်င္ ေဒၚလာႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ က်သင္႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင္႔ အဆိုုပါတကၠသိုုလ္မ်ားသိုု ့ေလွ်ာက္ထား၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ CROWN Education မွတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။ အေမရိကန္ရွိ ပုုဂၢလိကေကာလိပ္မ်ားသည္ အစိုုးရ ေထာက္ပ႔ံေၾကးမ်ားျဖင့္ လည္ပတ္သည့္ေက်ာင္းမ်ား မဟုုတ္သျဖင့္ ေက်ာင္း လခ အပါအ၀င္ ေနထိုုင္စားေသာက္စရိတ္စုုစုုေပါင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ(၄)ေလးေသာင္း မွ (၅) ေသာင္းအထိ ကုုန္က်ေလ့ရွိျခင္း ျဖစ္သည္၊၊ ပညာေရးထူးခြ်န္မႈမွတ္တမ္းမ်ား တင္ျပနုုိင္သည့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ TOEFL သိုု ့မဟုုတ္ IELTS တစ္ခုုခုုရမွတ္ေကာင္းတင္ျပျခင္း၊ SAT (I &II) ရမွတ္မ်ား တင္ျပျခင္းျဖင့္ ပညာသင္ေထာက္ ပံ့ေၾကး (၅၀%) မွ (၇၀%) အထိ ေလ်ာက္ထားနိုုင္ေၾကာင္း ကိုလည္း သိရသည္။ အစိုုးရေကာလိပ္မ်ားျဖစ္ေသာ ကြန္ျမဴနတီ ( Community College) ေခၚ ဂ်ဴနီယာေကာလိပ္ ( Junior College) မ်ားသုုိ႕ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ (၂)ႏွစ္တက္ေရာက္ျပီး Associate Degree အျဖစ္ရရွိနိုုင္ကာ အခ်ဳိ႕ ေကာလိပ္မ်ား အနည္းငယ္သာ (၄)ႏွစ္ ဒီဂရီေလ့လာသင္ယူနိုုင္သည္၊၊ အဆိုုပါေကာလိပ္မ်ားမွာ သက္ဆိုုင္ရာျပည္နယ္အစိုုးရ၏ အေထာက္အပံ့ ရရွိသျဖင့္ တစ္ႏွစ္ ကုုန္က်စရိတ္္ေဒၚလာ (၇၀၀၀ - ၈၀၀၀) ခန္ ့သာ ကုုန္က်နိုုင္ျပီး၊ ေက်ာင္းမ်ားေလွ်ာက္ ထားရာတြင္ SAT ရမွတ္မ်ား တင္ျပရန္ မလိုုေၾကာင္း ကိုလည္းသိရသည္၊၊ အေမရိကန္ေက်ာင္း၀င္ခြင့္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆုုိင္ရာ တကၠသိုုလ္ အသီးသီးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ တိုုင္ပင္ ေဆြးေႏြးလိုသူမ်ား အေနျဖင္႔ CROWN Education 09 -732 732 77 ႏွင့္ 09-5085 185 သို႕ ဆက္သြယ္ စံုုစမ္း နိုုင္ေၾကာင္းကိုလည္း သိရသည္၊၊ 


Myanmar Express 

KIA အဖြဲ႔မွ ရိကၡာျပတ္လပ္ေနသျဖင့္ ဆက္ေၾကးမ်ား အဆက္မျပတ္ေကာက္

Posted by drmyochit Tuesday, November 06, 2012, under | No comments


 အစိုးရႏွင့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနေသာ KIA အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ရိကၡာျပတ္လပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိ ရပါတယ္။ KIA အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားအား မတရားၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳး ေဖာက္ျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုမွ ရြံရွာမုန္းတီးေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေဒသအတြင္း စားနပ္ရိကၡာျပတ္လပ္ကာ ျပည္သူ မ်ား ဒုကၡပင္လယ္ေ၀ေနခဲ့ရပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ား ဒုကၡေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ KIA အဖြဲ႔မွ ဆက္ေၾကး ေငြမ်ားကို တိုးျမွင့္ေကာက္ခံေနၿပီး မေပးပါက အသက္အႏၱရာယ္ကိုပင္ စိုးရိမ္ရတဲ့ အေျခအေနကိုေရာက္ရွိ ေနပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းတြင္ KIA တပ္မဟာ(၂)လက္ေအာက္ခံ၊ ရင္း(၅)မွ တပ္ၾကပ္ႀကီး လဖိုင္ႏွင့္အဖဲ႔သည္ ေခါင္ေျမေဒသရွိ ေရႊမႈန္စုပ္စက္မ်ားအား တစ္ဆိုင္းလွ်င္ ၅၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္း ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေစ်းဆိုင္ ၄၀ ဆိုင္အား ၁ ဆိုင္လွ်င္ ၃၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေလာင္းကစား၀ိုင္း မ်ားအား တစ္၀ိုင္းလွ်င္ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ႏႈနး္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေကာက္ခံခဲ့ပါတယ္။ ၄င္းေန႔ညေနပိုင္းတြင္ တကက လဖိုင္ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ရွဘုတ္ႏွင့္ ယကၠန္းတိုင္ ရွိ ေရႊမႈန္စုပ္စက္မ်ားအား တစ္ဆိုင္းလွ်င္ ၅၀၀၀ က်ပ္ ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံခဲ့ပါတယ္။ တကက လဖိုင္အဖြဲ႔မွ ေခါင္ေျမေဒသတြင္ အခြန္ေကာက္ရျခင္းမွာ `` ဒီအခြန္ေငြေတြနဲ႔ ရိကၡာေတြ၀ယ္ၿပီး တပ္ရင္း(၅)ကိုပို႔ရမယ္၊ တပ္ရင္း(၅)မွာ ရိကၡာျပတ္ေနၿပီ ´´ လို႔ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 

Myanmar Express 

Green Economy and Green Growth ဖိုရမ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပမည္

Posted by drmyochit Tuesday, November 06, 2012, under | No comments


ႏုိင္ငံေပါင္းစံုမွာ ပညာရွင္ (၈၀)ေက်ာ္ ပါ၀င္ေဟာေျပာမည့္ Myanmar Second Forum on Green Economy & Green Growth ပဲြကို ယခုလ ၁၃ ရက္ေန႔မွ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ ္ MICC ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳ လုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေဟာေျပာပြဲတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား အျဖစ္ ေနာ္ေ၀၊ ဆိြဒင္၊ ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမနီ ၾသစေတးလ်၊ US၊ စကၤာပူ၊ ကုလ သမဂၢအဖဲြ႔အစည္းမ်ား လူမ်ားလာေရာက္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္ ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွလည္း ပညာရွင္ (၁၀) ဦးခန္႕ တက္ေရာက္ေဟာေျပာမည္ ဟု သိရသည္။ေဟာေျပာပြဲအား က႑ (၁၈)ရပ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၌ ထပ္မံက်င္းပသြားရန္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Myanmar Express 

ကမၻာေပၚမွာ ေရလုံး၀မခ်ဳိးတဲ့ Ovahimba လူမ်ဳိးစု

Posted by drmyochit Tuesday, November 06, 2012, under | No comments


Ovahimba လို႕ေခၚတဲ႔ လူမ်ိဳးတစ္စုဟာ နမီးဘီးယားႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းမွာေနထိုင္ၾကျပီးေတာ႔ လူသိနည္းတဲ႔ မ်ိဳးႏြယ္စုျဖစ္ကာ အသိပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ အလြန္နည္းပါးၾကပါတယ္။
သူတို႔ လူမ်ိဳးစုရဲ႕ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ႔ အခ်က္က သူတို႔ဟာ ဘယ္ေတာ႔ခါမွ ေရခ်ိဳးၾကသူမ်ားမဟုတ္ၾကပါဘူး။ေရမခ်ိဳးၾကတဲ႔အတြက္ သန္႔ရွင္းေရးမလုပ္ဘူးလားလို႔ ေမးစရာရွိပါတယ္. ဒီလိုလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ လူမ်ိဳးေတြဟာသန္႔ရွင္းေရးလည္း လုပ္ၾကပါတယ္.ဒါေပမဲ႔ သူတို႔ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ပံုက ေရခ်ိဳးတာ၊ ေရနဲ႔ သန္႔စင္တာမ်ိဳးေတာ႔မဟုတ္ပါဘူး။

Ovahimba လူမ်ဳိးေတြရဲ႕ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းတဲ႔ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္တဲ႔ ထံုးတမ္းစဥ္လာနည္းကို ေဖာ္ျပရရင္မနက္ေစာေစာမွာ သူတို႔လူမ်ိဳးေတြ အသံုးျပဳတဲ႔ ေဆးျမစ္ေတြကို မီးရွိဳ႕ျပီး တဲတစ္ခုလံုး မီးခိုးေတြဖံုးေနတဲ႔အခါ၄င္း မီးခိုးလံုးေတြၾကားမွာ ႏွစ္နာရီၾကာမွ် ထိုင္ေနျခင္းဟာ သူတို႔အတြက္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္နည္းပါ လို႔ ဆိုပါတယ္။သူတုိ႔ဝတ္ဆင္တဲ႔ သားေရထည္ ပစၥည္းေတြကိုလည္း ဒီလို မီးခိုးေတြနဲ႔ဘဲ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။သူတို႕ကိုယ္ခႏၶာေပၚမွာ အဝတ္အစားဆိုတာ မရွိသေလာက္ နည္းပါးျပီးေတာ႔ အမ်ိဳးသမီးကေလးလူၾကီး အားလံုးဟာလည္းပင္းမွာ ပုတီးလို အဆင္တန္ဆာမ်ားကို ဝတ္ဆင္ထားတတ္ၾကပါတယ္။သို႔ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးေတြမွာေတာ႔ အိမ္ေထာင္ရွိသူနဲ႔ မရွိသူဆြဲၾကတဲ႔ လည္ဆြဲခ်င္းကေတာ႕ မတူညီၾကပါဘူး။ဒီလိုလည္ဆြဲမ်ိဳး ဆြဲထားတဲ႔ မိန္းကေလးဆိုရင္ အိမ္ေထာင္မရွိေသးသူလို႕ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားစာရင္းေပးထားလို႔ ရပါတယ္ေနာ္ ။ ဒါေပမဲ႔ တစ္သက္လံုးမွာ တစ္ၾကိမ္ေတာင္ မေလွ်ာ္တဲ႔ ေခါင္းေပၚက ဆံပင္ေတြကိုေတာ႔ ခြင္႕လႊတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္....။

 Myanmar Express

ကေလးၿမိဳ႕ ေက်ာက္တစ္လံုးအနီး ဘဂၤါလီ (၁၉) ဦး ဖမ္းမိ

Posted by drmyochit Tuesday, November 06, 2012, under | No comments


၅.၁၁.၂၀၁၂ တနလၤာေန႕ နံနက္(၈း၃၀) အခ်ိန္တြင္ ကေလးတစ္ၿမိဳ႕နယ္လံုးဆုိင္ရာအမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းႀကီးႏွင့္အတူ တာ၀န္သိအမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ သတင္းေပးမႈျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းတရားမ၀င္ေနထုိင္သူမ်ားဟု ယူဆရေသာဘဂၤါလီ (၁၉) ဦးတုိ႕ကိုတာ၀န္သိျပည္သူမ်ား ၀ိုင္း၀န္းၿပီး ဖမ္းဆီးကာ သက္ဆုိင္ရာသို႕ အပ္ႏွံအေရးယူေစခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ၄င္း ဘဂၤါလီမ်ားရွိေၾကာင္း သတင္းေပးသူမွာ ေတာေတာင္ ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ငါးဖမ္းရင္း ေတြ႕ရွိရာမွ သတင္းေပးႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖမ္းဆီးရမိေသာဘဂၤါလီမ်ားကိုသက္ဆုိင္ရာလက္သုိ႕ မအပ္ႏွံမွီ ကာလ အတြင္း ကေလးၿမိဳ႕ မဂၤလာဥယ်ာဥ္ ပရိယတၱိစာသင္တုိက္ႏိႈက္ ေခတၱထားရွိခဲ့ၿပီး ကေလးၿမိဳ႕ ျပည္သူ (၁၀၀၀)ခန္႕အား ျမင္သာစြာ ျပသခဲ့ပါသည္။ ထုိေက်ာင္းတြင္ပင္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း ဥကၠ႒ ေနသာ ဆရာေတာ္မွ အြန္လုိင္းမ်ားတြင္ျမန္မာမ်ားက သူတုိဘဂၤါလီမ်ားကို မတရားႏွိပ္စက္ ေနေၾကာင္း သတင္းေတြတင္ထားပါတယ္။ အခု ျပဳလုပ္တဲ့ပြဲကေတာ့ ျမန္မာေတြ သူတုိ႕အေပၚ ႏွိပ္စက္ေနတာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ အားလံုးသိေစခ်င္လုိ႕ပါ လုိ႕ မိန္႕ၾကားသြားခဲ့ၿပီးအသင္းႀကီးအေနျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ (၅၀) ဦးကို ယခု လပိုင္းအတြင္း႒ာနဆုိင္ရာမ်ား ျပည္သူမ်ားႏွင့္တကြ အသင္းႀကီးရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီး ေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း အသင္းႀကီး၏ ဒုဥကၠ႒ မဂၤလာဥယ်ာဥ္စာသင္တုိက္ ဆရာေတာ္မွ
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းႀကီးအေနျဖင့္လည္း ကေလးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ နီးစပ္ရာၿမိဳ႕/ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႕ လွည့္လည္ ၿပီး အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ကာကြယ္ ေစာက္ေရွာက္ႏုိင္ေရး အသိေပးအျမင္ဖြင့္ေဟာေျပာပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းကိုပါ သိရပါသည္။၄င္း ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒေရးရာအရ အေရးယူႏုိင္ရန္ျပည္သူရဲတပ္ဖြဲ႕ ကေလးၿမိဳ႕ႏွင့္
လူ၀င္မႈႀကီးႀကပ္ေရးႏွင့္အမ်ိဳးသားေရးရာဦးစီးဌာန (ကေလးၿမိဳ႕ လ၀က) တုိ႕မွစစ္ေဆးေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Myanmar Express 

ရခုိင္ျပည္နယ္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္ ဇာဂနာ ႏွင့္ ကိုကိုႀကီး တို႔ ရခိုင္လူထုအတြက္ မစံုစမ္းပဲ ဥေရာပေရာက္ေနၿပီး ၾကားျဖတ္ အစီရင္ခံစာ သမၼတထံတင္မည္

Posted by drmyochit Tuesday, November 06, 2012, under | No comments


လူေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ ေသဆုံးခဲ႔ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ စုံစမ္း စစ္ေဆးရန္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ စုံစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္က ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ၾကားျဖတ္ အစီရင္ခံစာကုိ သမၼထံ တင္ျပသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေကာ္မရွင္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္က ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ ၄ ႀကိမ္သြားေရာက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ၿပီး သုေတသန အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းကာ လူမ်ဳိးစုံ၊ အလႊာစုံ၊ လူပုဂၢဳိလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆုံခဲ႔ေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။ရခုုိျပည္နယ္ ပဋိပကၡသည္ နက္ရႈိင္းလြန္းသျဖင္႔ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ထပ္မံ ေလ့လာရန္ လုိအပ္ေနေသးၿပီး ရရွိ ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ခုိင္မာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေနေသးေၾကာင္း၊ ကြင္းဆင္း သုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ပဋိပကၡမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင္႔ စစ္ေတြၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးဝန္းက်င္ကုိသာ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူနုိင္ခဲ့ၿပီး က်န္ေနရာ အမ်ားအျပားကုိ စုံစမ္း စစ္ေဆးရန္ က်န္ရွိ ေနေသးသျဖင့္ အစီရင္ခံစာ အၿပီးသတ္ရန္ အနည္းဆုံး အခ်ိန္ေလးလခန္႔ ထပ္မံ ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

Myanmar Express 

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္