Friday, September 05, 2014

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူလိုဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္ေျပာ

Posted by Unknown Friday, September 05, 2014, under | No commentsဂ်ာမနီႏုိင္ငံ ဘာလင္ၿမိဳ႕တြင္ ဂ်ာမနီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မာကယ္လ္ႏွင့္အတူေတြ႕ရသ့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာသမၼတဦးသိန္းစိန္က ဂ်ာမနီႏိုင္ငံထံမွ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရစနစ္တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္အစဥ္အ လာေကာင္းခဲ့သည့္ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ သုေတသန လုပ္ငန္းအားထုတ္မႈတို႔ကို ေလ့ လာသင္ယူလိုေၾကာင္းေျပာၾကား သည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အလိုအပ္ဆံုးျဖစ္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈအျဖစ္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပး ႏိုင္ၿပီး နည္းပညာႏွင့္ကြၽမ္းက်င္မႈ တို႔ယူေဆာင္လာႏိုင္ေသာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ဂ်ာမနီဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္အားတိုက္တြန္းေျပာၾကား ခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ အစိုးရက NCCT (တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးဆုိင္ရာညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕)ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုစနစ္ ထူေထာင္ေရးု သေဘာတူလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ အခ်ဳိ႕က ဖက္ဒရယ္အေပၚ သေဘာထားကြဲလြဲမႈအခ်ဳိ႕ျဖစ္ ေပၚေနေသာ္လည္း သမၼတကမူ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ထူ ေထာင္ရန္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံထံမွ သင္ယူလိုေၾကာင္း ယခုခရီးစဥ္တြင္ စတင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံက ေန သင္ယူစရာေတြရွိပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ စနစ္၊ ၿမိဳ႕ျပတိုးတက္မႈပံုစံ၊ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ အဆင့္ျမင့္ကုန္ ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ၊ အစဥ္အလာ ေကာင္းတဲ့ပညာေရးစနစ္၊ စည္း ကမ္းရွိမႈတို႔ကို အမ်ားႀကီးေလ့လာ သင္ယူဖို႔လိုအပ္ေနပါတယ္’’ဟု စက္တင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္မာကယ္လ္ႏွင့္ပူးတြဲျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကေျပာၾကားခဲ့ သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသို႔ ပထမဆံုးခရီးစဥ္ အတြင္းဖရန္႔ဖတ္ၿမိဳ႕မွ ဘာလင္ ၿမိဳ႕သို႔ရထားစီး၍သြားေရာက္ျခင္း မွာလည္း ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၏ ရထားစနစ္ကို ေလ့လာလို၍ျဖစ္ ေၾကာင္း သမၼတႏွင့္အတူလိုက္ပါ သြားသည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က အီးေမးလ္မွတစ္ဆင့္ ေျဖၾကားသည္။

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ ငံထံတင္ရွိေနေသာအေႂကြး ယူ႐ို ၁ ဘီလီယံထဲမွ ထက္ဝက္ကို ယခု ႏွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီက ဂ်ာမနီသမၼတ ဂ်ဳိအာခ်င္ေဂါက္ခရီးစဥ္အတြင္း ေလွ်ာ္ေပးခဲ့ၿပီး က်န္တစ္ဝက္ကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ အတိုး ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖင့္ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း အရစ္က်ေပး ရန္သေဘာတူခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ဂ်ာမနီသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံၿပီးပါက ေထာက္ပံ့ကူညီမႈအမ်ားဆံုးေပး ထားသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ တြင္ ဂ်ာမနီကားကုမၸဏီျဖစ္သည့္ မာစီးဒီးကားကုမၸဏီလာေရာက္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး BMW ကား ကုမၸဏီျပခန္းလည္း ထပ္မံဖြင့္ရန္ စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အင္အား ႀကီးႏိုင္ငံႏွစ္ခုၾကားရပ္တည္ေနရ ၿပီး ျပည္သူမ်ားဘဝရပ္တည္ခ်က္ ခုိင္မာရန္ ဥေရာပက ျမန္မာျပည္ တြင္ ပညာေရးေစ်းကြက္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံၿပီး ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား အား စရိတ္သက္သာစြာျဖင့္ ေက်ာင္းတက္ႏိုင္ရန္ အကူအညီမ်ားပိုမိုေပးသင့္ေၾကာင္း ပညာေရးေလ့လာသူမ်ားကေထာက္ျပၾကသည္။ သမၼတ၏ယခုဥေရာပခရီးစဥ္ ႏွင့္အခ်ိန္ကိုက္၍ ႏိုင္ငံတကာလူ႔ အခြင့္အေရးအဖြဲ႕သံုးဖြဲ႕က ဥေရာပ သမဂၢအဖြဲ႕ထံ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မာကယ္လ္ ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္း သားေဒသမ်ား လူနည္းစုအေပၚ တန္းတူညီမွ်ရွိရန္ႏွင့္ သည္းခံရန္၊ ျမန္မာလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနကို မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဥေရာပခရီးစဥ္တိုင္း တြင္ အၿမဲလိုလိုဖိအားေပးခံရသည့္ ဘဂၤါလီအေရးကိစၥကို ယခုခရီးစဥ္ အတြင္း သမၼတအားဖိအားေပးေျပာ ၾကားျခင္းမရွိဘဲ ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲကို လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တ ရန္သာ ဦးတည္ေျပာၾကားသြား ေၾကာင္း VOA သတင္းဌာနကေဖာ္ ျပသည္။စက္တင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ဂ်ာမနီ သမၼတဂ်ဳိအာခ်င္ေဂါက္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ဂ်ာမနီ-ျမန္မာသံတမန္ေရးဆက္ သြယ္မႈ ႏွစ္ (၆၀)ျပည့္ပြဲသ႔ို ဂ်ာမနီ သမၼတ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္ျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ၿပီး ဂ်ာမနီခရီးစဥ္ၿပီးေနာက္ နယ္ သာလန္ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာမည္ျဖစ္သည္။

7Day Daily

0 comments:

Post a Comment

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္