Monday, June 30, 2014

ကမာၻ႕တန္ဖိုးအႀကီးဆံုး အိမ္ေမြးေခြးေလးမ်ား

Posted by drmyochit Monday, June 30, 2014, under | No comments

လူသားမ်ား၏ အေကာင္းဆံုးေသာ မိတ္ေဆြမ်ားအျဖစ္ ေခြးမ်ားကို သတ္မွတ္ ညႊန္းဆိုေလ့ ရွိၾကသည္။ ေခြးမ်ား၏ ပင္ကိုသဘာဝ၊ သစၥာေစာင့္သိမႈ၊ ႐ိုးသားမႈႏွင့္ လိမၼာတတ္သိမႈမ်ားေၾကာင့္ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ လူသားမ်ားအတြက္ ခင္မင္စရာ အေကာင္းဆံုး အေဖာ္မ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္လာႏုိင္ခဲ့သည္။

ကမာၻေပၚတြင္ ႏုိင္ငံအလုိက္၊ ေဒသအလိုက္ ေပါက္ဖြားမႈ ကြဲျပားသည့္ ေခြးမ်ိဳးစိတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနသလို ၎တို႔၏ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးႏွင့္ မ်ိဳး႐ိုးတို႔ကိုလုိက္ၿပီး တန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားလည္း ကြာဟေလ့ရွိသည္။

အိမ္ေမြးေခြးမ်ိဳးႏြယ္ အမ်ားအျပားအနက္ ကမာၻေပၚတြင္ ေစ်းႏႈန္းအျမင့္ဆံုး၊ တန္ဖိုးအရွိဆံုးအျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည့္ (၁၀)မ်ိဳးကို ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

၁၀။ Chow Chow


အေမြးပြပြႏွင့္ ေခြးႀကီးမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဇာတိျဖစ္ၿပီး ေရွးႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကတည္းက အဆင့္ဆင့္ ေပါက္ဖြားဆင္းသက္လာသည့္ မ်ိဳးႏြယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ႀကီးမားေသာ ဦးေခါင္းႏွင့္ အေမြးစုတ္ဖြား အၿမီးမ်ား ရွိတတ္သည္။ ၎တို႔သည္ လူကို ေသသည္အထိ ကိုက္ႏုိင္သည့္အတြက္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ေခြးမ်ိဳးစိတ္ တစ္ခုအျဖစ္လည္း သတ္မွတ္ခံရသည္။ အိမ္ေစာင့္ေခြးမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္မူ အထူးသင့္ေလ်ာ္သည္။

Chow Chowတို႔သည္ လူစိမ္းမ်ားကို ရန္လိုေလ့ရွိေသာ္လည္း သခင္ျဖစ္သူ အေပၚတြင္မူ အလြန္ရင္းႏွီး ကၽြမ္းဝင္ၿပီး သစၥာေစာင့္သိေလ့ ရွိသည္။ ယင္းတို႔၏ တန္ဖိုးသည္ တစ္ေကာင္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ေဒၚလာ(၃၀၀၀)မွ်ျဖစ္သည္။

၉။ Pharaoh Hound


ေရွးေဟာင္းအီဂ်စ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကတည္းက အိမ္ေမြးေခြး ျဖစ္ခဲ့သည့္ မ်ိဳးစိတ္အျဖစ္ လူအမ်ားက ယူဆထားၾကသည္။ အီဂ်စ္ဖာ႐ိုး ဘုရင္မ်ား၏ သခ်ႋဳင္းဂူမ်ားတြင္ နံရံ၌ Pharaoh Hound ေခြးမ်ား၏ ပံုကို ေရးဆြဲထားေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း Pharaoh Houndတို႔၏ မူရင္းဇာတိေျမမွာ ေမာ္လ္တာဘက္မွျဖစ္ၿပီး ယုန္လိုက္သည့္ ေခြးမ်ားအျဖစ္ မုဆိုးမ်ားက ေလ့က်င့္ အသံုးခ်ေလ့ရွိသည္။

Pharaoh Hound ေခြးမ်ားအေၾကာင္း ေျပာဆိုသည့္အခါ ယင္းတို႔၏ ခြန္အားေကာင္းမြန္မႈ၊ ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္မႈ၊ သစၥာရွိမႈ၊ ဇြဲႀကီးမႈတို႔က အဓိက ဝိေသသမ်ား အေနျဖင့္ ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနတတ္ၿပီး ေျခဦးတည့္ရာ သြားလာခ်င္သည့္ ဉာဥ္မ်ိဳးေၾကာင့္ အတူတကြ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္သည့္အခါ ယင္းတို႔ကို မျဖစ္မေန သိုင္းႀကိဳးခ်ည္ထားရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ Pharaoh Hound ေခြးတစ္ေကာင္၏ ပ်မ္းမွ်တန္ဖုိးသည္ ေဒၚလာ (၃၀၀၀)ေက်ာ္မွ် က်သင့္သည္။

၈။ Akita


Akita ေခြးမ်ားကို ျမစ္ဖ်ားခံရာ ဇာတိေဒသ ႏွစ္ခုတြင္ ကြဲျပားေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ တစ္ေနရာမွာ အေမရိကန္ျဖစ္ၿပီး တစ္ေနရာကမူ အာရွတိုက္မွ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။

အနီ၊ အျဖဴ၊ အညိဳ အစရွိသျဖင့္ အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားေလ့ရွိၿပီး တုတ္ခိုင္သန္စြမ္းေသာ ခႏၶာကိုယ္မ်ိဳး ရွိသည္။ လူစိမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ေခြးမ်ားကို ရန္လိုတိုက္ခုိက္ေလ့ ရွိသျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ဝင္းၿခံႏွင့္ သီးျခားမထားရွိႏုိင္ပါက မေမြးသင့္ေသာ ေခြးမ်ိဳးျဖစ္သည္။

Akita ေခြးမ်ားကို ငယ္စဥ္ကတည္းက အျခားေသာ သတၱဝါမ်ားႏွင့္ လုိက္ဖက္ညီစြာ ေနထုိင္တတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးထားပါက ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတ ပိုျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွိသည္။

သစၥာရွိမႈ၊ သခင္အေပၚ တြယ္တာရင္းႏွီးမႈမ်ားေၾကာင့္ နာမည္ေကာင္းရသည့္ ေခြးမ်ိဳးစိတ္သည္ တစ္ေကာင္လွ်င္ ေဒၚလာ (၃၅၀၀)ဝန္းက်င္မွ် တန္ဖိုးရွိတတ္သည္။

၇။ Chinese Crested Hairless


Hairlessဟူေသာ အမည္သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္ အေမြးအမွင္ မရွိေသာ ေခြးကေလးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ကိုယ္လံုး အေမြးကင္းမဲ့ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဦးေခါင္း၊ အၿမီးႏွင့္ ေျခလက္ေအာက္ပိုင္းတို႔တြင္ အေမြးမ်ား ထူထူထပ္ထပ္ ရွိေနတတ္သည္။

ယင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ Powderpuff မ်ိဳးႏြယ္မ်ားမွာမူ ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခုလံုး အေမြးမ်ား ဖံုးအုပ္ေနေလ့ ရွိသည္။ အေမြးကင္းမဲ့ေသာ ေခြးေလးမ်ားသည္ ေနေလာင္ျခင္း၊ ဝက္ၿခံေပါက္ျခင္း၊ အသားအေရ ခန္းေျခာက္ျခင္း အစရွိသည့္ အေရျပား ျပႆနာမ်ားကို ႀကံဳရေလ့ရွိသည္။ ယင္းတို႔၏ တန္ဖိုးသည္ ေဒၚလာ(၅၀၀၀)ဝန္းက်င္ ျဖစ္သည္။

၆။ Tibetan Mastiff


အာရွအလယ္ပိုင္းမွ အစျပဳ ေပါက္ဖြားလာသည့္ ေခြးႀကီးမ်ားသည္ ခြန္အားသန္မာၿပီး ဉာဏ္ရည္ ျမင့္မားသည္။ တိဗက္တြင္ ယင္းတို႔ကို လမ္းျပေခြး အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ကၽြဲႏြားမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းေက်ာင္းေပးသည့္ အေစာင့္အေရွာက္ေခြး အျဖစ္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။

ဦးေခါင္းက အရြယ္အစား ႀကီးမားၿပီး လည္ဆံေမြးမ်ား ထူေျပာစြာ ရွိေနရာ ယင္းတို႔၏ အသြင္အျပင္သည္ ျခေသၤ့ႀကီးမ်ားသဖြယ္ ျဖစ္ေနတတ္သည္။

သဘာဝအားျဖင့္ သူစိမ္းမ်ားကို ရန္လိုတတ္ေသာ္လည္း လူအမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေအာင္ သင္ျပေပးသည့္အခါ အဆင္ေျပသည့္ ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္ေသာ ေခြးမ်ားျဖစ္သည္။ ေဒၚလာ(၅၀၀၀)ေက်ာ္တန္ ေခြးႀကီးမ်ားသည္ ေန႔ဘက္တြင္ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္ေနတတ္ၿပီး ညပိုင္းတြင္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကား ကင္းလွည့္ေနတတ္သည့္ အေစာင့္ေခြးမ်ား အေနျဖင့္လည္း လူသိမ်ားသည္။

၅။ Canadian Eskimo Dog


ေျမာက္အေမရိကတြင္ မ်ိဳး႐ိုးအေျချပဳ ဆင္းသက္လာသည့္ ေခြးႀကီးမ်ားသည္ ယေန႔တိုင္ မ်ိဳးႏြယ္ေရာစပ္ျခင္း မရွိသည့္ အရွားပါးဆံုး မ်ိဳးစိတ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

ျဖဴလြေသာ အေရာင္အဆင္းရွိၿပီး အေမရိကန္ ႏွင္းဝံပုေလြမ်ားသဖြယ္ ခ့ံညားလွပၿပီး သန္မာအားေကာင္းသည့္ ခႏၶာကိုယ္ တည္ေဆာက္မႈကိုလည္း ပိုင္ဆုိင္ထားသည္။

ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္ျခင္း၊ သစၥာရွိျခင္း၊ သတၱိေကာင္းျခင္း၊ ႏိုးၾကားျခင္းႏွင့္ သခင္အေပၚ တြယ္တာျခင္းတို႔သည္ ေဒၚလာ (၆၀၀၀)ေက်ာ္တန္ ေခြးႀကီးမ်ား၏ ထူးျခားေသာ အရည္အေသြးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

၄။ German Shepherd

ကမာၻေပၚတြင္ တန္ဖိုးအႀကီးဆံုး စာရင္းဝင္ ေခြးမ်ိဳးစိတ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္အျပင္ ယင္း၏ ထူးျခားေသာ အရည္အေသြးေကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဂ်ာမန္သိုးထိန္းေခြးမ်ားကို ေခြးခ်စ္သူမ်ားက အလြန္လုိလား ႏွစ္သက္ေလ့ရွိသည္။

ဂ်ာမနီမွ စတင္ေပါက္ဖြားလာေသာ ေခြးမ်ားသည္ အေစာင့္ေခြးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ သိုးအုပ္မ်ားကို ဝံပုေလြရန္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးရာတြင္လည္းေကာင္း လူအမ်ားကို ကူညီေပးေလ့ရွိသည္။

သတၱိရွိျခင္း၊ ႏိုးၾကားျခင္း၊ ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္ျခင္း၊ သခင့္အလိုကို နားလည္ျခင္း၊ ခြန္အားႀကီးျခင္းႏွင့္ ခိုင္းေစမႈကို အလြန္လ်င္ျမန္စြာ တံု႔ျပန္ႏုိင္ျခင္း အစရွိသည့္ ဝိေသသေကာင္းမ်ားကို အျခားေသာ ေခြးမ်ိဳးစိတ္မ်ားထက္ ပီျပင္ထင္ရွားစြာ ပိုင္ဆိုင္ထားတတ္ၾကသည္။

သခင္၏ အမိန္႔ကို တစ္သေဝမတိမ္း နာခံတတ္ၿပီး လူစိမ္းမ်ားကို ယဥ္ပါးမႈမရွိဘဲ သံသယႀကီးလြန္းျခင္းက အေစာင့္ေခြး ေကာင္းေကာင္း ပိုင္ဆိုင္လုိသူမ်ားအတြက္ အႀကိဳက္ေတြ႕ေစမည့္ အရည္အေသြးမ်ား ျဖစ္သည္။

ဂ်ာမန္သိုးထိန္းေခြးမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ စစ္တပ္မ်ားတြင္လည္း အသံုးျပဳေလ့ရွိၿပီး စစ္ေရးႏွင့္ မႈခင္းေရးရာ အေထာက္အကူျပဳ ေခြးမ်ားအျဖစ္ ေလ့က်င့္ေပးႏုိင္သည္။ အဆိုပါေခြး တစ္ေကာင္၏ ပ်မ္းမွ်တန္ဖိုးမွာ ေဒၚလာ(၆၅၀၀)မွ်ရွိသည္။

၃။ Samoyed

အေမြးႏုႏုမ်ားႏွင့္ ခ်စ္စရာ ေခြးႀကီးမ်ားသည္ ဆိုက္ေဘးရီးယား ေဒသမွ စတင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေပါက္ဖြားလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ကို Bjelkierဟူေသာ အမည္ျဖင့္လည္း ေခၚေဝၚေလ့ရွိသည္။

ဆိုက္ေဘးရီးယားတြင္ စြပ္ဖားဆြဲေသာ ေခြးမ်ားျဖစ္ၿပီး အုပ္စုဖြဲ႕ ေနထိုင္ေလ့ ရွိၾကသည္။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ၿပီး အေဆာ့သန္သည့္ ေခြးမ်ားျဖစ္ရာ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ပင္ စိတ္ခ်လက္ခ် လႊတ္ထားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

အျခားေသာ လူႏွင့္ တိရစာၦန္မ်ားကို ရန္လိုေလ့ မရွိေသာေၾကာင့္ အေစာင့္ေခြး အေနျဖင့္မူ Samoyedမ်ားက အသံုးဝင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ေဒၚလာ (၆၅၀၀)ေက်ာ္တန္ ေခြးႀကီးမ်ားသည္ ေနအိမ္သို႔ ဧည့္သည္လာပါက ဝမ္းပန္းတသာ ႀကိဳဆိုတတ္သည့္ ဧည့္ႀကိဳေခြးမ်ားျဖစ္သည္။

၂။ Rottweiler

ကမာၻအႏွံ႔အျပားတြင္ ေပါက္ဖြားရွင္သန္ႏုိင္သည့္ ေခြးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယခင္က ကၽြဲႏြားအုပ္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းေက်ာင္းရန္အတြက္ Rottweilerမ်ားကို လူအမ်ားက အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။

ႀကီးမားတုတ္ခိုင္ေသာ ခႏၶာကိုယ္မ်ိဳး ရွိေနၿပီး အလြန္ခြန္အားသန္မာၾကသည္။ ေဒၚလာ(၇၀၀၀)တန္ ေခြးႀကီးမ်ားသည္ လူစိမ္းသူစိမ္းမ်ားကို ရန္လိုတိုက္ခိုက္တတ္သည့္ အေစာင့္ေခြး အမ်ိဳးအစားေကာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ယင္းတို႔ကို သင္တန္းေပး ေလ့က်င့္ေစၿပီး စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔တြင္ အေထာက္အကူျပဳ ေခြးမ်ားအျဖစ္လည္း အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။

၁။ Lowchenကမာၻေပၚတြင္ အရွားပါးဆံုး စာရင္းဝင္ ေခြးမ်ိဳးစိတ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး တန္ဖိုးလည္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။ Lowchenတို႔ကို Little Lion Dogဟုလည္း ေခၚေဝၚေလ့ရွိသည္။

ဥေရာပ ေဒသမွ စတင္ဆင္းသက္ ေပါက္ဖြားလာသည့္ ေခြးေလးမ်ားသည္ ျခေသၤ့မ်ားႏွင့္ သဏၭာန္တူၿပီး ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီႏွင့္ စပိန္တုိ႔တြင္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ေလးမ်ားအျဖစ္ စတင္ေရပန္းစား လူႀကိဳက္မ်ားလာခဲ့သည္။

Lowchenတို႔တြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဦးခြံဖြဲ႕စည္းမႈ ရွိေနၿပီး ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္ အေမြးမ်ား ထူထူထပ္ထပ္ ဖံုးအုပ္ထားသည္။ ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္ၿပီး အေဆာ့သန္ကာ လူအမ်ားကို ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ေနထုိင္တတ္သည္။

ထို႔အျပင္ သစၥာရွိျခင္း၊ ႏိုးၾကားတက္ႂကြျခင္း၊ အမိန္႔နာခံလြယ္ျခင္း၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ အကၽြမ္းတဝင္ ေနထိုင္တတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မိသားစု ေမြးျမဴသင့္သည့္ ေခြးေလးမ်ားအျဖစ္ လူသိမ်ားသည္။ ယင္းတို႔၏ ေစ်းႏႈန္းသည္ ေဒၚလာ(၇၀၀၀)ေက်ာ္မွ် ရွိသည္။

Top Teny
7 Day

0 comments:

Post a Comment

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္