Sunday, August 05, 2012

အေမရိကန္ ပိတ္ဆို႔မႈ သက္တမ္းတိုးျခင္းကို USCB ႀကိဳဆို

Posted by drmyochit Sunday, August 05, 2012, under | No comments


ျမန္မာ့သြင္းကုန္ ပိတ္ပင္တားျမစ္မွႈ အပါအဝင္ အျခား အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မွႈမ်ားကုိ သံုးႏွစ္ ထပ္မံ သက္တမ္းတိုးရန္ အေမရိကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က ၾကာသပေတးေန႔က မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္အေပၚ ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားေနသည့္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ US Campaign for Burma (USCB) က ၾကိဳဆိုလိုက္သည္။

တရားဥပေဒ စုိးမိုးမွႈ မရွိသည့္ စနစ္ေအာက္တြင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအေပၚ ရာဇဝတ္မွႈမ်ား ဆက္လက္ က်ဴးလြန္ေနၾကေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အေပၚယံအလႊာ၊ စစ္ဘက္ႏွင့္ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ေန သည့္ စီးပြါးေရးသမားမ်ားအေပၚ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမွႈမ်ားအား သက္တမ္းတိုးလိုက္သည့္ အေမရိကန္၏ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္ကို USCB က ၾကိဳဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံက အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစုိးရ အေပၚ ရွင္းလင္းျပတ္သားျပီး ျပင္းထန္တဲ့ သတိေပးမွႈတရပ္ ျပဳလုပ္လုိက္တာပါပဲ။
ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြဟာ သံတိုင္ေတြရဲ႕ ေနာက္မွာ က်န္ေနေသးသေရြ ႔၊ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု အရပ္သားေတြ အေပၚ စစ္ေရးတိုက္ခုိက္မွႈေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွႈေတြ ျပဳလုပ္ေနသေရြ႔၊ စစ္မွန္တဲ့ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ စည္းလံုးေရး၊ မွ်တတဲ့ တရားစီရင္မွႈ စနစ္နဲ႔ တာဝန္ယူႏုိင္မွႈေတြ မရွိေသးသေရြ႔ ဒီလိုပိတ္ဆို႔ ဒဏ္ခတ္မွႈေတြဟာ ရွိေနဦးမွာပဲ ဆိုတာကို သတိေပးလိုက္ျခင္းပါပဲ” ဟု အဖြဲ႔ အၾကံေပး ဒါ႐ုိက္တာ Jennifer Quigley က ဆိုသည္။

“သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အေနနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွႈ တခ်ိဳ႕ေတြကို လုပ္ကိုင္ေနေပမယ့္ ဒီ့ထက္ ပိုအမ်ားႀကီးလုပ္ဖို႔ က်န္ေန
ေသးတယ္ ဆိုတာကုိ ကြန္ဂရက္က အသိအမွတ္ ျပဳလိုက္ျခင္းပါပဲ။ ဒီ အက္ဥပေဒကုိ သက္တမ္းတိုးလိုက္ျခင္းဟာ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုေတြ လူ႔အခြင့္အေရးရရွိေရးကုိ အာ႐ုံထားေဆာင္ရြက္ဖို႔နဲ႔ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မွႈေတြနဲ႔ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြအေပၚ အာ႐ုံထား လုပ္ေဆာင္လာဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္ဆုိတာကုိ ျပသလိုက္တာပါပဲ” ဟု သူကဆိုသည္။

ေအာက္လႊတ္ေတာ္က ဤသို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည့္နည္းတူ အကယ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြါးေရး
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ပါက ပိတ္ဆို႔အေရးယူမွႈမ်ားကုိ သက္ညွာ ေလွ်ာ့ေပါ့ခြင့္ ေပးႏုိင္သည့္ အိမ္ျဖဴေတာ္၏ အခြင့္အာဏာကိုလည္း ထပ္မံ သက္တမ္းတိုးခဲ့သည္။

အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ကလည္း အလားတူ ဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရျပီး ထုိ႔ေနာက္တြင္ ဥပေဒအျဖစ္ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ထုိးရန္အတြက္ အေမရိကန္ သမၼတ အိုဗားမားအား ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။
ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမွႈကုိ သက္တမ္းတိုးရန္ တညီတညြတ္တည္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပးျခင္း၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ား ေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွႈ ဥပေဒကုိ ျပန္လည္ေရးဆြဲျခင္း၊ ဘဏ္စနစ္ႏွင့္ ေငြေၾကးစနစ္အား ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ မီဒီယာမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ထားခ်က္ အခ်ိဳ႕ကုိ ဖယ္ရွားေပးျခင္းမ်ား အပါအဝင္ ႏုိင္ငံအား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းေနျပီး ထုိသုိ႔ ၾကိဳးပမ္းရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ အေမရိကန္ အေနျဖင့္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမွႈ အားလံုးကုိ ဖယ္ရွားေပးသင့္ေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရက ဆိုသည္။

အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကလည္း အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Mitch McConnell အား ကုန္သြယ္ေရးပိတ္ဆို႔မွႈ အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေမရိကန္မွ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူထားမွႈအား ဖယ္ရွားေပးေရး သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးေရးအတြက္ ၾကိဳးစားေပးပါရန္ ဇူလိုင္လအတြင္းက ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ေသးသည္။

ေဝဖန္သူမ်ားကလည္း ကုန္သြယ္ေရး ပိတ္ဆို႔မွႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဝင္ေငြနည္းသည့္ အလုပ္သမားမ်ား အထူးသျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမွ အလုပ္သမားမ်ားအားသာ အဓိက ထိခုိက္ေစသည္ဟု ဆိုၾကသည္။

ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ေန႔ က အေမရိကန္ သမၼတ အုိဗားမားသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမွႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ တားျမစ္ အေရးယူထားမွႈအား သမၼတ အာဏာျဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့သည္။

“ျမန္မာ့စီးပြါးေရးရဲ႕ ဆြဲေဆာင္မွႈ အရွိဆံုး က႑ေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းဟာ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနေတြကို ပိုမို ဆိုးသြားႏုိင္ေျခ ရွိျပီး ျခစားမွႈေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ေနတဲ့ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္သူ လူပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြကုိေတာ့ တိုက္႐ိုက္ အက်ိဳးရွိေစမွာ ျဖစ္လို႔ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွႈေတြကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္” ဟု အေမရိကန္ အေျခစိုက္ USCB အဖြဲ႔၏ ေသာၾကာေန႔ ေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ဆိုထားသည္။

“အခုျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ၾကိဳးပမ္းခ်က္ေတြကို ႏုိင္ငံတကာက အထူးအာ႐ုံစုိက္ၾကေပမယ့္ ဆက္ျဖစ္ေန တဲ့ ျပႆနာေတြ အသစ္ေပၚလာတဲ့ ျပႆနာေတြ အေပၚမွာ အာ႐ုံစုိက္မွႈေတာ့ နည္းေနပါတယ္” ဟု ေၾကညာခ်က္ ထဲတြင္ ေရးသားထားသည္။

“ရာနဲ႔ခ်ီတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြဟာ သံတိုင္ေတြ ေနာက္ကြယ္မွာ က်န္ရွိေနဆဲပါ။ ျမန္မာစစ္ဘက္ဟာ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု အရပ္သားေတြ အေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မွႈေတြကို ဆက္လက္ က်ဴးလြန္ေနျပီး၊ စစ္ပြဲေတြေၾကာင့္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရသူေတြအေပၚ ေပးအပ္မယ့္ လူသားခ်င္း စာနာမွႈ အကူအညီေတြကိုလည္း ပိတ္ပင္ေနပါတယ္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

“စစ္ဘက္ဆိုင္ရာေတြ၊ ႏုိင္ငံပုိင္ လုပ္ငန္းေတြ၊ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ေနတဲ့ စီးပြါးေရး သမားေတြ အပါအဝင္ အေပၚယံအလႊာရဲ႕ လက္ထဲမွာ ျမန္မာ့စီးပြါးေရးဟာ က်ေရာက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တျခား ပိတ္ဆို႔ အေရးယူ မွႈေတြ ႐ုတ္သိမ္းေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ႏုိင္ငံထဲမွာ ရွိတဲ့ လူအားလံုးကုိ အက်ိဳးရွိေစမယ့္ ေနာက္ထပ္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွႈေတြကို လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လိုေနေသးပါတယ္” ဟု US Campaign for Burma ၏ ထုတ္ျပန္
ေၾကညာခ်က္တြင္ ေရးသားပါရွိသည္။

0 comments:

Post a Comment

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္