Saturday, November 02, 2013

ႏိုင္ငံသား အက်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ေရးဆုိကာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား ႀကီးပြားတုိးတက္ေရး အတြက္သာ

Posted by drmyochit Saturday, November 02, 2013, under | No comments

B-3-11
ရန္ုကုန္ၿမဳိ႕တြင္ ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ရက္ညက လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္သြား၍ ဖေယာင္းတုိင္မီး ထြန္းညႇိထားသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပုံ-ေ၀လင္းေအာင္)

"လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားမ်ား ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံမည့္ ကိစၥအား အသိေပး ေၾကညာျခင္း" ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္း၏ ေၾကညာခ်က္ကို အစိုးရထုတ္ သတင္းစာ၌ ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ရက္စြဲျဖင့္ ဖတ္႐ႈသိရွိ လိုက္ရပါသည္။

ဆက္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းသည္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ဓာတ္အား၀ယ္ယူမႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား တတ္ႏိုင္သမွ် ကာမိေစရန္အတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈ အေပၚမွ စတင္၍ တစ္ျပည္လံုး အတုိင္းအတာအထိ ေအာက္ပါႏႈန္းထားအတုိင္း ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ လုိက္ပါသည္။

အမ်ားျပည္သူသံုးအတြက္ ၁ ယူနစ္မွ ယူနစ္ ၁၀၀ အထိ ၃၅ က်ပ္။ ၁၀၁ ယူနစ္မွ အထက္ က်ပ္ ၅၀။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ၁ ယူနစ္မွ ယူနစ္ ၅၀၀၀ အထိ က်ပ္ ၁၀၀။ ၅၀၀၁ ယူနစ္မွ အထက္ က်ပ္ ၁၅၀ ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး အစိုးရ ဌာနမ်ားအတြက္ ႐ံုးသံုးက်ပ္ ၅၀ ႏွင့္ စက္မႈသံုး က်ပ္ ၁၀၀ ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဤကဲ့သုိ႔ ႐ုတ္တရက္ႏိုင္လွစြာ ဓာတ္အားခမ်ား တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံ လိုက္ျခင္းျဖင့္ သံုးစြဲသူ အမ်ားျပည္သူတုိ႔အတြက္ "ေျမြပူရာ ကင္းေမွာင့္" သကဲ့သုိ႔ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အလူးလူး အလိမ့္လိမ့္ ျဖစ္ေနရခ်ိန္၌ တစ္ပူေပၚ ႏွစ္ပူဆင့္လိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္ ရလိုက္သည့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြား မ်ား တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ ေလာေလာလတ္လတ္ အက်ဳိးျပဳလိုုက္ျခင္းလည္း မည္ပါသည္။ ယခင္ အေစာပိုင္း တစ္လႏွစ္လခန္႔ကပင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခမ်ား တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံေရးအတြက္ ႀကိဳတင္၍ ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကြၽမ္းက်င္သူတုိ႔၏ စကားကို ျပန္လည္ၾကားေယာင္ မိပါသည္။ အစိုးရက ဥပေဒစံႏႈန္း မရွိေသးဘဲ လက္ရွိ လွ်ပ္စစ္မီတာခထက္ သံုး၊ ေလးဆအထိ ျမင့္တက္ႏုိင္သည့္ ႏႈန္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္အား ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ ဆက္လက္ခြင့္ျပဳရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ၾကားသိခဲ့ရေပရာ "ျပည္သူတုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ လႊတ္ေတာ္က ေဖာ္ေဆာင္ရြက္" ဟု ဆုိခဲ့ေသာ္ လည္း ျပည္သူတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ မျပဳဘဲ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီတုိ႔၏ အက်ဳိးအတြက္သာ အေလးထား၍ ယခုကဲ့သုိ႔ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ႐ုတ္တရက္ တုိးျမႇင့္လိုက္ျခင္းက ေစာေစာကေျပာခဲ့သည့္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္ႀကီးက အေလးထား အေကာင္အထည္ ေဖာ္လိုက္ျခင္းေပ ပဲ လားဟူ၍ ေ၀၀ါးေနမိပါသည္။ ဒီကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူတို႔ ၀န္းက်င္တစ္လႊား အသံဗလံမ်ားလည္း ပလူပ်ံလ်က္ ရွိေပသည္။ တကယ္ေတာ့ မည္သုိ႔ဆုိေစ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ အလတ္စား၊ အေသးစားမ်ားအတြက္ ေစ်းႏႈန္းတက္သည္ ေျပာေစဦးေတာ့ တကယ္တမ္း အက်ဳိးအျမတ္မ်ားမ်ား တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း ခံစားရသူမွာ ႀကီးႀကီးမားမား လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား အတြက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တုိ႔မွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္ ရရွိသည့္ ေအးရွားေ၀ါလ္ ကုမၸဏီႏွင့္ ဧဒင္စြမ္းအင္ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ကုမၸဏီ အပါအ၀င္ ကုမၸဏီ ၂၀ တုိ႔အား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္ကို ခြင့္ျပဳမိန္႔ ေပးထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးကလည္း အခက္အခဲေတြနဲ႔ အက်ပ္အတည္းေတြ ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ႐ုတ္တရက္ မီတာခေတြ တုိးျမႇင့္လိုက္ေတာ့ ေငြကုန္ေၾကးက် ပိုမ်ားလာတာေပါ့။ အိမ္မွာက သားသမီးေတြရဲ႕ ၀န္ထမ္းလစာေတြက လည္း မေလာက္ငဘူး။ သြားရလာရတဲ့ ခရီးစရိတ္နဲ႔တင္ လစာက ထက္၀က္က်ဳိးေနတာ အခုေတာ့ မီတာခကပါ တက္မယ္ဆုိေတာ့ ပုိၿပီးဒုကၡေရာက္ဖုိ႔ပဲ ရွိေတာ့တာေပါ့ . . . . .

ေနာက္ဆံုး "ထြက္သမွ်ေခ်း ပုစြန္ဆိတ္ေခါင္းမွာစု" ဆုိသကဲ့သုိ႔ နင့္ေနေအာင္ ဒုကၡေပါင္းစံု စု၍ ခံစားၾကရ မွာကေတာ့ ေအာက္ေျခက နင္းျပားလူတန္းစားမ်ားသာျဖစ္တာ ေဗဒင္ေမးဖို႔ မလိုအပ္တဲ့ ကိစၥတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား ဆုိသည္ကေတာ့ ဘာေတြဘယ္အရာေတြ ဘယ္သုိ႔ပင္ ေစ်းတက္တက္ သူတို႔ထုတ္ကုန္ ပစၥည္းအေပၚ ေစ်းႏႈန္းတင္လိုက္႐ံုသာ သဘာ၀ပါ။ ေနာက္ဆံုးျမားဦး စိုက္ခံရသူက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စားသံုးသူမ်ားသာ ျဖစ္ေလရာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေတြပဲ ကံဆိုးသူ ေမာင္ရွင္မ်ားေလာ့။

ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ ဆုိေသာ္လည္း ျပည္သူတုိ႔ဘက္ ငဲ့ကြက္စဥ္းစားမႈ မျပဳဘဲ ကုမၸဏီတုိ႔၏ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ကာမိေစေရးအတြက္ တြက္ခ်က္ေတာင္းခံလာသည့္ ႏႈန္းထားမ်ားအတုိင္း သေဘာတူညီမႈျပဳကာ ျပည္သူတုိ႔အေပၚ စရိတ္စကမ်ား တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံ ေနျခင္းမ်ဳိးမွာ ျပည္သူတုိ႔အေပၚ မငဲ့ကြက္ မစာမနာရာ ေရာက္ေပသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္က႑အတြက္ အသံုးစရိတ္မ်ားစြာ ရင္းႏွီး၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္မႈမ်ားမွာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိပင္ ရွိေသးေၾကာင္း ကိုလည္း သိရေပသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံမည့္ အေနအထားေပၚ ျပည္သူတုိ႔၏ အသံမ်ားကိုလည္း ၾကားသိရေပရာ "စီးပြားေရးကလည္း အခက္အခဲေတြနဲ႔ အက်ပ္အတည္းေတြ ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ႐ုတ္တရက္ မီတာခေတြ တုိးျမႇင့္လိုက္ေတာ့ ေငြကုန္ေၾကးက် ပိုမ်ားလာတာေပါ့။ အိမ္မွာက သားသမီးေတြရဲ႕ ၀န္ထမ္းလစာေတြကလည္း မေလာက္ငဘူး။ သြားရလာရတဲ့ ခရီးစရိတ္နဲ႔တင္ လစာက ထက္၀က္က်ဳိးေနတာ အခုေတာ့ မီတာခကပါ တက္မယ္ဆုိေတာ့ ပုိၿပီးဒုကၡေရာက္ဖုိ႔ပဲ ရွိေတာ့တာေပါ့။ ကုန္က်မယ့္ စရိတ္ေတြကသာ ပုိမ်ားလာတယ္။ ပိုၿပီးေလ်ာ့သြားတယ္ ဆုိတာမ်ဳိးေတာ့ မရွိပါဘူး" လို႔ တစ္ဦးက ဆုိပါသည္။

ေနာက္တစ္ဦးကေတာ့ "လွ်ပ္စစ္မီး အခ်ိန္မွန္ရမယ္လို႔ အာမခံႏိုင္တဲ့အခ်ိန္ သင့္တင့္တဲ့ေစ်းကိုတုိးတာ အေၾကာင္းမဟုတ္ဘူး။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကလည္း ေကာင္းလားေမးရင္ အရင္အတုိင္းပဲ။ အမ်ားျပည္ သူရဲ႕ ေန႔စဥ္၀င္ေငြကလည္း တုိးလာတာ မဟုတ္ဘူး။ ဓာတ္အားခ တုိးမယ္ဆုိရင္လည္း ျပင္ဆင္ခ်ိန္ ရေအာင္ အခ်ိန္လံုေလာက္စြာနဲ႔ အသိေပးသင့္တယ္။ အမ်ားျပည္သူက မဲေပးေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ အစိုးရျဖစ္ တယ္လို႔ ဆုိတဲ့အတြက္ အမ်ားျပည္သူကို ေသခ်ာခ်ျပၿပီးမွ လုပ္သင့္တယ္လို႔ ထင္တယ္" လို႔ ရင္ဖြင့္ခဲ့ပါ သည္။

ဒီကေန႔ အခ်ိန္၌ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကလည္း ဘက္ေပါင္းစံုက တက္ေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကလည္း ခက္ခဲလ်က္ အလုပ္လက္မဲ့ ႏႈန္းကလည္း ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ အထိ ျမင့္တက္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အစစ အရာရာတြင္ အခက္အခဲမ်ဳိးစံု အိမ္ငွားခေစ်းႏႈန္း မ်ားကလည္း မိုးထက္သုိ႔ တိုးတက္ေနခ်ိန္ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ဳိးႏွင့္ တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခမ်ားကို တုိးျမႇင့္လိုက္ျခင္းက အခ်ိန္ကိုက္ ေဖာက္ခြဲလိုက္ေလ သလားဟု ထင္မွားဖြယ္ ျဖစ္၍ေနပါသည္။

ဒီကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ Eleven Media Group ၏ CEO ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ကေတာ့ ဒီလိုေျပာပါ သည္။ "ဒီလို ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြကို ျပည္သူေတြ အာ႐ံုစိုက္ေန တဲ့ အခ်ိန္မွာ ဒါဟာေနာက္ထပ္ ေဖာက္ခြဲလိုက္တဲ့ ဗံုးတစ္လံုးေပါ့ဗ်ာ။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ တက္ေနတယ္။ ျပည္တြင္း ပဋိပကၡ ျပႆနာေတြေၾကာင့္ လူေတြစီးပြားေရး မေကာင္းဘူး။ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ထင္သေလာက္ မ၀င္လာဘူး။ ျပည္သူေတြ ပိုက်ပ္တည္း လာေနတယ္။ ဒီအေျခအေနမ်ဳိးမွာ လွ်ပ္စစ္ခကို ဒီလိုႏွစ္ဆ တုိးလိုက္တယ္ဆုိတာ အေတာ္ႀကီး မညႇာမတာ လုပ္ရာက်ပါတယ္။ ဒီ Impact အရမ္းႀကီးတယ္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က စက္သံုးဆီ ေစ်းတက္သလို ျဖစ္လာလိမ့္မယ္"

ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားက ဆုိခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရက ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်သြားရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ေနပါသည္ဟု ဆုိပါသည္။ အေျပာႏွင့္ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ထပ္တူညီဖုိ႔ လိုပါသည္။ သုိ႔မွသာ အလုပ္ျဖင့္ သက္ေသျပရာ ေရာက္ႏုိင္ မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးကလည္း ေျပာခဲ့ဖူးပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့ ဥပေဒေတြဟာ "ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား အက်ဳိးစီးပြားကို ကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒျဖစ္ေရး" ဟု ဆုိထားခဲ့ေပရာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ႏွစ္ဆတိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံမည္ ဆုိသည့္ ကိစၥကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ အမ်ားျပည္သူ၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာ မေရာက္ဘဲ လက္တစ္ဆုပ္စာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြား အတြက္သာလွ်င္ ၾကည့္ရာ ေရာက္မေနေပဘူးလားဟူ၍ ေမးခြန္းထုတ္လာ ခဲ့ေသာ္...။

0 comments:

Post a Comment

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္