Monday, October 14, 2013

ကဲ သင္ေရာ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး စစ္ရဲ႕လား

Posted by drmyochit Monday, October 14, 2013, under | No comments


ကြၽန္မတုိ႔ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ သဘာဝက ေပးထားေသာ အလွပုိင္ရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

အလွဆုိသည္မွာ ပင္ကုိအလွ ရွိသကဲ့သုိ႔ ျပင္တုိင္း လွသည္လည္း ရွိေပသည္။ အရြယ္၏ အလွအျပင္ ဝတ္စား ဆင္ယင္မႈေၾကာင့္ လွတာမ်ဳိးသည္ ပုိ၍ေပၚလြင္လွေပသည္။

ေရွးလူႀကီးမ်ားက ကြၽန္မတုိ႔ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးကေလး မ်ား၏ အလွကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိး တင္စားခဲ့တာလည္း ရွိပါသည္။
ေကာင္းျခင္းငါးျဖာႏွင့္ ျပည့္စုံေသာအလွ၊ မ်ဥ္းတစ္ေျပး အလွ၊ ကြမ္းတစ္ယာညက္ အလွ၊ ညိဳေခ်ာအလွ၊ ညိဳစိမ့္စိမ့္ အလွႏွင့္ ညိဳဖန္႕ဖန္႕ အလွစသည့္ အလွကုိ ဋီကာခ်ဲ႕၍ အမ်ဳိးမ်ဳိး တင္စားခဲ့ၾကသည္။ ထုိအထဲတြင္ ေကာင္းျခင္း ငါးျဖာဆုိသည္မွာ- အသားအေရေကာင္းျခင္း၊
အ႐ုိးအဆစ္ အခ်ဳိးက်၍ ေျပျပစ္ ေကာင္းမြန္ျခင္း၊
ဆံပင္၏ေကာင္းျခင္း၊
အရြယ္၏ ေကာင္းျခင္း၊
႐ုပ္ဆင္းအဂၤါ ေကာင္းျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။

ကြၽန္မတုိ႔ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ပင္ကုိအလွအျပင္ ေနရာေဒသအလုိက္ ႐ုိး႐ုိးယဥ္ယဥ္ လွၾက သည္လည္း ရွိသည္။ ထုိအလွသည္ ဘယ္ေခတ္၊ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ေနရာမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မိန္းကေလး၏ သဘာဝအလွ ေပၚလြင္ၿပီး က်က္သေရ ရွိၾကသည္။

ထုိသုိ႔ေသာ အလွထဲတြင္ မိခင္မွ ေမြးေပးလုိက္ေသာ ဘဝေပး အလွမ်ားမွာ ဘယ္လုိမွ ဖုံးကြယ္ထားလုိ႔ မရႏုိင္ပါ။

မေနတတ္လုိ႔၊ မသြားတတ္လုိ႔ ပင္ကုိအလွ ပ်က္တတ္ရသည္။ မိန္းကေလး တုိ႔၏ အလွသည္ ''မျပဳမျပင္ ပင္ကုိ အလွယဥ္ ဆုိသမွ် ထိပ္ေခါင္တင္''ဆုိသကဲ့သုိ႔ သူ႔အရြယ္ႏွင့္သူ ဝတ္တတ္လွ်င္ သပ္ရပ္ ေၾကာ့ရွင္းၿပီး ေနျခင္းသည္ပင္ ပင္ကုိအလွကုိ ေပၚလြင္ေစသည္။

ကြၽန္မတုိ႔ ငယ္ရြယ္စဥ္ ဝတ္စား ဆင္ယင္မႈမွာေတာ့ ႐ုိး႐ုိးယဥ္ယဥ္ေလး ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ကြၽန္မတုိ႔အေမ၊ ကြၽန္မ တုိ႔အစ္မ ကြၽန္မတုိ႔ေခတ္မွာ လက္ရွည္ အက်ႌရင္ဖုံးႏွင့္ ထဘီအရွည္ ဝတ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အက်ႌလက္တုိ ဝတ္ျပန္ေတာ့လည္း လက္ေမာင္း ပခုံးက်၊ ရင္ဖုံးအက်ႌ လည္ေထာင္ႏွင့္ ဝတ္ၾကသည္။ ကြၽန္မတုိ႔ ငယ္စဥ္က ထဘီကို ရွည္ရွည္ဝတ္သည္ ဆုိသည္မွာ တရြတ္တုိက္ မဟုတ္ဘဲ ေျခမ်က္စိ ဖုံး႐ုံေလာက္သာ ဝတ္ၾကသည္။ ကြၽန္မတုိ႔ေခတ္မွာ ေျခသလုံးသား မေပၚခဲ့ၾကပါ။ေရွးေခတ္က ဝတ္စားဆင္ယင္ ထုံးဖြဲ႕ပုံမ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္က ေခတ္သုံးေခတ္ ဝတ္စားဆင္ယင္ပုံမ်ား ဟူ၍ ေဖာ္ထုတ္ ျပသခဲ့သည္။ ကြၽန္မတုိ႔ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ အိမ္ေနလွ်င္တစ္မ်ဳိး၊ လမ္းထြက္လွ်င္ တစ္မ်ဳိး၊ ပြဲေနပြဲထုိင္ တစ္မ်ဳိးဟူ၍ ေနရာေပၚ မူတည္ၿပီး ဝတ္ၾကသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ အမ်ဳိးဂုဏ္လည္း မေပ်ာက္၊ ျမင္ ေတြ႕ရေသာ သူမ်ားမွာလည္း ႏွစ္သက္ၾကသည္။ ထုိသို႔ေသာ ဝတ္စားမႈမ်ားမွာ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈကုိ အားေပးရာ ပင္ ေရာက္ခဲ့သည္။

ယခုအခါ ကြၽန္မျမင္ေတြ႕ရသေလာက္ ျပန္၍ စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ အထက္တြင္ ကြၽန္မ တင္ျပခဲ့ေသာ ေခတ္သုံးေခတ္မွ ယခုေခတ္ ဝတ္ေနေသာ အက်ႌပုံစံပါ ေရွးကနည္းတူ ေရွးမူႏွင့္ေတာ့ သိပ္မကြာေတာ့ပါ။ ဟုိတစ္ခ်ိန္က သီခ်င္း ေလးတစ္ပုဒ္ကဲ့သုိ႔ ''အသစ္ဘယ္လုိေကာင္းေကာင္း --- အေဟာင္းကုိေတာ့ တလည္လည္ပါကြယ္''ဆုိသကဲ့သို႔ ဘယ္ ေလာက္ပဲ ေရွ႕ေျပးတယ္ ေျပာေျပာ လမ္းဆုံးရင္ေတာ့ ေနာက္ ျပန္လွည့္ရသည့္ သေဘာပါပဲ။

ယခုေခတ္ ဝတ္စား ဆင္ယင္မႈသည္ ေခတ္သုံးေခတ္ကုိ ေရာၿပီး ဝတ္ေနၿပီဟု ကြၽန္မျမင္မိသည္။ ယင္းသည္ပင္ တစ္မိသားစု အတြက္သာမက တုိင္းျပည္ ဂုဏ္သိကၡာ၊ မ်ဳိး႐ုိးဂုဏ္ သိကၡာကုိ ေစာင့္ေရွာက္ၿပီးသား ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။

ကြၽန္မတုိ႔၏ သမီးငယ္ ကေလးမ်ားမွာ အပ်ဳိေဖာ္ဝင္စ အရြယ္မွာ မျပဳျပင္လည္း လွၿပီးသား ျဖစ္ေနေပၿပီ။ ထပ္ဆင့္၍ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ ျပဳျပင္လုိက္ပါက အမ်ားအတြက္ ခ်စ္ စရာေကာင္းေသာ သမီးပ်ဳိေလးမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္။ တကယ္ေတာ့ တစ္ခဏ အလွႏွင့္ တစ္ဘဝ အလွရွိသည္တြင္ တစ္ဘဝ အလွကုိ ပုိ၍ မက္ေမာၾကရမည္သာ ျဖစ္သည္။

ကြၽန္မတုိ႔ မိန္းကေလးမ်ား ဘဝမွာ အရြယ္သုံးမ်ဳိး၏ အလွရွိသည္။ ပထမ အရြယ္တြင္ ဖူးပြင့္စအလွ၊ ဒုတိယ အရြယ္တြင္ အသိတရားႏွင့္ ယွဥ္၍ ျပဳျပင္တတ္သည့္ အရြယ္ ျဖစ္၍ ပုိ၍ပင္ လွၾကသည္။ တတိယ အရြယ္မွာေတာ့ ဘဝ၏ အေတြ႕အႀကံဳအရ သတိတရား ျပည့္သည့္ အရြယ္ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္၍ က်က္သေရ ရွိေသာ အလွပုိင္ရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကရသည္။

ဤအရြယ္ သုံးမ်ဳိးတြင္ သူ႔အရြယ္ႏွင့္သူ လုိက္ဖက္ညီေအာင္ စိတ္ႏွင့္႐ုပ္ အခ်ိန္ကုိ မွီတြယ္ၿပီး ျပဳျပင္ႏုိင္စြမ္းအား ေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ မိန္းကေလးတုိ႔၏ အလွသည္ ၿပီးျပည့္စုံ ၾကရသည္။ အေရးႀကီးဆုံး အခ်က္မွာ စိတ္လွလွ်င္ ကုိယ္လည္း လွၾကသည္။ စိတ္လွေသာေၾကာင့္လည္း မ်က္ႏွာမွာ ၾကည္လင္ ေအးျမေနကာ လူတုိင္းအတြက္ အေကာင္းဆုံး အလွ ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။

ထိုိ႔ေၾကာင့္ ဘာေတြဘယ္လုိ ဆန္းတယ္ေျပာေျပာ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ သဘာဝ အလွသည္ ဂုဏ္တင့္လ်က္ ရွိေပသည္။

တစ္ခုေျပာခ်င္သည္ကေတာ့ ယခုေခတ္ သမီးကေလး တခ်ဳိ႕မွာ ေခတ္သုံးေခတ္ႏွင့္ မဆုိင္၊ ဘာလူမ်ဳိးလဲလုိ႔ ေမးရမလုိ ျဖစ္ေန ပါၿပီ။ ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ သိႏုိင္သည္။ သူမ်ားထက္ပုိၿပီး ထူးထူးျခားျခား ဝတ္ႏုိင္လွ်င္ ပိုၿပီးလွမည္ ဟု ယူဆတတ္ၾကသည္။ အမွန္ေတာ့ မိန္းကေလးမ်ား၏ ဘဝမွာ အရြယ္ ေရာက္လာလွ်င္ ပုိၿပီး လွခ်င္ၾကသည္။ ဤ သည္မွာ သဘာဝပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔လွခ်င္သည့္အရြယ္ ေရာက္လာလွ်င္ မိဘမ်ားက ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ၌ အေလးထားၿပီး ျပဳျပင္ဖုိ႔ လုိပါသည္။

အရြယ္ေရာက္သည့္အခါ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိတ္ကေလးအား ႐ုိး႐ုိးမွန္မွန္ေလး ထိန္းေပးႏုိင္ဖုိ႔ လုိသည္။ မိန္းကေလး မ်ားအား ပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္းေလးမ်ား ဖန္တီးျပဳျပင္ ေပးႏုိင္ပါလွ်င္ ပုိ၍ေကာင္းသည္။ မိန္းကေလး ဆိုသည္မွာ ဘယ္သို႔ဝတ္ရသည္။ ဘယ္ပုံစားရသည္၊ ဘယ္လုိသြားရသည္၊ ဘယ္လုိ ေနရသည္တုိ႔ကုိ သင္ၾကားလုိက္ၿပီး ေကာင္းေသာ အတုမ်ား ယူတတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးႏုိင္မွ ကြၽန္မတုိ႔ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွ ေပါက္ဖြား လာသူကေလးမ်ားမွာ ျမန္မာဆန္ ပါလိမ့္မည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ျမန္မာဗီဇစိတ္ မေပ်ာက္သည့္ ျမန္မာ့ေသြး၊ ျမန္မာ့မ်ဳိး႐ုိးကို ပါ ဆက္လက္ ထိန္းသြားႏုိင္မည္မွာ ေသခ်ာလွသည္။

မိဘမ်ား အေနႏွင့္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းမွာ လြယ္လြယ္ကူကူ တင္ေပးလုိက္မည္ ဆုိလွ်င္ ကေလးမ်ားသည္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း အတုိင္း ေမ်ာပါ သြားႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေမ်ာသြားေသာ ေရစီးေၾကာင္းကုိ အကန္႔အသတ္ေလးႏွင့္ ထိန္းေက်ာင္း တတ္ခဲ့ပါမူ လမ္းေၾကာင္း မမွားေတာ့ဘဲ ရပ္သင့္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ရပ္သြားႏုိင္သည္။

ကြၽန္မတုိ႔ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးကေလးမ်ားသည္ အေတြးမွန္ အျမင္မွန္ရဖုိ႔ လုိသည္။ ေခတ္ကုိလည္း မေက်ာ္ေအာင္၊ စနစ္ကုိလည္း မေခ်ာ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းၿပီး မည္သည္ကုိ ေတာ္ေအာင္လုပ္ရမလဲ၊ ဘယ္အရာကုိ ေခတ္မီေအာင္ လုိက္မလဲဟု ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားရမည္။ ကြၽန္မတုိ႔ ျမန္မာျပည္မွာ အတုယူစရာ အလုပ္ေတြ အမ်ားႀကီး ေပၚေနပါၿပီ။ ပညာေရးကုိ ၾကည့္မလား၊ လူမႈေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးကုိ ၾကည့္မလား၊ တုိင္းျပည္အက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္မလား။ ျမန္မာျပည္ႀကီး ေခတ္မီ တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ အခြင့္အလမ္းေတြ ရွိေနပါၿပီ။ အခ်ိန္မေႏွာင္းမီ တက္ညီလက္ညီ ထမ္းရြက္ဖုိ႔ ကြၽန္မတုိ႔ သားသမီးမ်ား အေပၚမွာ မူတည္ေနပါၿပီ။ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မေတာ္တာစား၊ မေတာ္ရာသြား လမ္းမမွားေစဖုိ႔ မိမိ၏ျမန္မာမ်ဳိး႐ုိး ဂုဏ္သိကၡာ မက်ေစဖုိ႔ ထိန္းသိမ္း ေစခ်င္လွသည္။

တခ်ဳိ႕ေသာ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ဝတ္စား ဆင္ယင္မႈမွာ ကုိယ္က သူမ်ားထက္ လွေနလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ခုခု ထူးျခားေနလွ်င္ လူၾကည့္မ်ားၿပီး စိတ္ဝင္စားဖုိ႔၊ လူၾကည့္ မ်ားၿပီး ႏွစ္ၿခိဳက္ဖုိ႔ ဦးစားေပးတတ္ၾကသည္။

တကယ္ေတာ့ ကုိယ္က အေပ်ာ္လုပ္ေတာ့ ၾကည့္သူ ကလည္း အေပ်ာ္ပဲၾကည့္ၾကမွာပါ။ မထူးဆန္းပါ။ ကိုယ္က ကိုယ့္ကုိယ္ကုိယ္ တန္ဖုိးထားလွ်င္ သိကၡာရွိေသာ တည္ၿငိမ္မႈ ႏွင့္ ေနထုိင္ႏုိင္လွ်င္ တန္ဖုိး ထားေသာ သူမ်ား၏ အၾကည့္ ကိုခံရပါမည္။ ၾကည့္သူျမင္သူ မ်ားသည္ ေတြးေခၚပုံခ်င္း ကအစ မတူၾကပါ။ ၾကည့္တုိင္းလည္းမႀကိဳက္၊ ႀကိဳက္တုိင္း လည္း မၾကည့္၊ ၾကည့္စရာျမင္၍ ၾကည့္ၾကေသာ္လည္း ၾကည့္ၿပီးသည့္ေနာက္ ကုိယ္၏တန္ဖုိးကုိ သူႏွိမ္ခ်လုိက္ သည္ကုိေတာ့ ကိုယ္မသိလုိက္ႏုိင္ပါ။ ၾကည့္ေသာ သူခ်င္းသာ သိလုိက္သည္။ တကယ္တမ္း မိန္းကေလး၏ တန္ဖုိး ႐ႈံးနိမ့္ရေလၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္ထား တည္ၾကည္ၿပီး အရွက္ အေၾကာက္မ်ားႏွင့္ ဟန္ေဆာင္မႈကင္းၿပီး ေပၚလြင္မႈကုိ ဦးစားမေပးၾကဖုိ႔ လုိသည္။ တကယ့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္ ဝေသာ၊ တကယ့္အရည္အေသြး မီေသာ အဆင့္အတန္း ရွိရွိႏွင့္ ဝတ္စား ဆင္ယင္ႏုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ သမီးေကာင္းမ်ားသည္ အေတြးအေခၚေကာင္းမ်ား ထြန္းကားၿပီး ႏုိင္ငံ ႏွင့္လူမ်ဳိးက ခ်ီးျမႇင့္ခံရေသာ၊ မိဘမ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ားက ခ်ီးျမႇင့္ခံရေသာ ျပည္သူခ်စ္ေသာ သမီးပ်ဳိကေလးမ်ား အသြင္ ျပဳျပင္ႏုိင္ၾက ပါေစ။ တုိင္းျပည္အက်ဳိး ေဆာင္ရြက္ လ်က္ ဝတ္စား ဆင္ယင္မႈမွာ ႐ုိးသားစြာ၊ ျမန္မာပီသစြာ ဝတ္ဆင္ႏုိင္ၾကပါေစ။ သဘာဝအလွ၊ ပင္ကုိအလွ၊ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီး အလွတုိ႔ကုိ ပီျပင္စြာ ဂုဏ္ေဆာင္ႏုိင္ၿပီး ကိုယ့္ႏုိင္ငံ၊ ကုိယ့္လူမ်ဳိး၏ ဓေလ့စ႐ုိက္ကုိ သိရွိနားလည္ကာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး ကေလးမ်ား၏ ဘဝတန္ဖုိး တက္ၿပီး အလွတန္ဖုိးမ်ားလည္း တက္ႏုိင္ၾကပါေစဟူ၍ ေမတၱာေရွ႕ ထား၍ ေရးသားလုိက္ရပါသည္။ ။
မိတ္ကပ္ႏွင့္ ဟန္ျပင္၊ ကညာခင္ အပုိမၾကြား
သနပ္ခါးႏွင့္ ေက်ာက္ပ်ဥ္၊ နံ႔သာတင္ျခယ္ထား
မ႐ုိးေပါင္ ပင္ကုိလွတယ္ ကုိးဆယ္ဆပြား။

By ျမ၀တီ

0 comments:

Post a Comment

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္