Friday, October 04, 2013

ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရး၊ ညီညႊတ္ေရးႏွင့္ ယံုၾကည္မႈမွ ျပည္သူ႔ဆႏၵသို႔

Posted by drmyochit Friday, October 04, 2013, under | No comments


 ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔ထုတ္ ေပၚျပဴလာ ဂ်ာနယ္ပါ ေဆာင္းပါးရွင္ ေစာမိုးဇက္ ေရးသားထားသည့္ “ၿငိမ္း ခ်မ္းၿပီး လွ်င္လည္း စည္းလံုး ၾကရမည္” ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးကို ဖတ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အေတြး ပင္လယ္ ေ၀ခဲ့ရ တယ္။


ေဆာင္းပါးက ဒုတိယ ၀န္ႀကီး အသစ္မ်ား ကတိသစၥာ ခံယူပြဲမွာ သမၼတႀကီး ေျပာၾကား ခဲ့သလို မၾကာမီ တစ္ႏုိင္ငံ လံုး ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္ဆုိင္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထုိး ေတာ့မယ့္ အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရေတာ့မယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းလွ်င္လည္း စည္းလံုးဖို႔လိုတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး ဆဲ ကာလမွာပင္ ေရွ႕ေနာက္ မညီတာေတြကုိ ေဆာင္းပါးရွင္က မီးေမာင္းထုိး ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္…

တကယ္ေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္တြင္းစစ္ အနိဌာနရံုကို ခါးခါးသီးသီး ခံစားခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား အားလံုး က ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အာသာငန္းငန္း ေတာင့္တေနၾကတာ အားလံုးအသိပါ။ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ခံစားခ်က္ ကိုယ္စီနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ လာခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အမ်ိဳး သား ရင္ၾကားေစ့ေရး ကိစၥဟာ လက္ငင္း လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တို္က္ခိုက္မႈ ရပ္ဆုိင္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္တယ္ ဆိုခဲ့ရင္ေတာင္ ျပႆနာ ေျဖရွင္းျခင္းရဲ႕ နိဒါန္းပဲ ရွိပါေသးတယ္.. ။ နိဒါန္းေကာင္းနဲ႔ တုိင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကမွသာ ပန္းတုိင္အစစ္ကုိ ေရာက္ရွိႏုိင္မယ္ ဆိုတာ ျငင္းခ်က္ ထုတ္ရန္ အေၾကာင္းမရွိပါ….။

ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ယံုၾကည္မႈ စက္၀န္း က်ယ္ျပန္႔ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ယံုၾကည္မႈ စက္၀န္း က်ယ္ျပန္႔ေလေလ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ၊ နားလည္မႈ က်ယ္ျပန္႔ ေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာ ေက်ာ္၀င္းက ယံုၾကည္မႈ အခ်င္း၀က္ (radius of trust) ဆိုတဲ့ အယူအဆကို တင္ျပခဲ့ဖူးပါတယ္။ ျမန္မာ့ဓေလ့မွာ ယံုၾကည္မႈ အခ်င္း၀က္ တိုေတာင္းမႈေၾကာင့္ ဂိုဏ္းဂဏေတြ ကြဲခဲ့ဖူးတဲ့ သာဓကေတြ အမ်ားအျပားရွိ ခဲ့ပါတယ္။ ႏုိ္င္ငံတကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုိအပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကို ေခတ္မမီတဲ့ အမူအက်င့္ႏွင့္ မစဥ္းစား သင့္ေတာ့ပါ။ အဓိက အက်ဆံုးျဖစ္တဲ့ ျပည္သူလူထု၏ အစုိးရနဲ႔ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေတြ အေပၚ ဖိအားေပးမႈ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္မႈေတြ ေၾကာင့္လည္း ယခု အေျခအေနကုိ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ရရွိခဲ့တာ မဟုတ္ပါလား။

ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း (Trust Building)ဆိုတာ လြယ္လြယ္ကူကူေတာ့ မဟုတ္မွန္း အားလံုး သိၾကပါတယ္။ တစ္စံု တစ္ေယာက္က အျခားတစ္ေယာက္ကို ယံုၾကည္မႈ(Trust) ဆိုတာ ယံုၾကည္လက္ခံစရာ အေၾကာင္း အခ်က္ေတြရွိမွ တည္ေဆာက္ယူ ႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘက္ဆိုတာ တစ္ဘက္တည္း ေျပာလို႔ေတာ့ မရပါဘူး။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လံုးႏွင့္ ဆုိင္ပါတယ္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လံုးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္လိုလားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ယံုၾကည္ဖြယ္ ျဖစ္ေအာင္ ေနထုိင္ျပဳမႈ ၾကဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား ေျပာေနခ်ိန္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္ႏုိင္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို မလုပ္မိၾကဖုိ႔ အေရးႀကီး ပါတယ္။ ဒါမွလည္း မိမိတို႔ ေလွ်ာက္ လွမ္းေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုတဲ့လမ္းကို ယံုၾကည္မႈ(Belief) ရွိလာပါမယ္။ ကုိယ့္လုပ္ရပ္ အေပၚ ယံုၾကည္မႈ (Belief)ဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ (Confidence) မရွိရင္ Belief ဆုိတာမျဖစ္လာႏုိင္ပါ။ ဒီလိုဆုိရင္ သူတစ္ပါးကို ယံုၾကည္မႈ (Trust)ဟာ သိပ္ကိုခက္ခဲသြား ပါလိမ့္မယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးစဥ္မွာ စစ္အင္အား တိုးခ်ဲ႕တာေတြက ယံုၾကည္မႈ ပ်က္ျပားေစတဲ့အတြက္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ အားနည္း ေနၾကတာ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ အဓိက ေျပာင္းလဲမႈ (Change)တုိင္းမွာ စြန္႔စြားမႈ (Risk) အနည္းအမ်ား ပါရွိစၿမဲ ျဖစ္တယ္ ဆုိေပမယ့္ မိမိ သေဘာထား ရပ္တည္မႈ မွန္ကန္ ရိုးေျဖာင့္ရင္ ရဲရဲတင္းတင္း လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္လိုက္ ယံုပါပဲ။ ေအာင္ျမင္သြားမွာပါ။

ျပည္သူလူထုႀကီးက အမွန္တကယ္ လိုလားေနတာ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါ။ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရမွသာ ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆိုတဲ့ အာမခံခ်က္ကို ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္တာ ႏွင့္အညီ ျပည္သူလူထုက ႏွစ္ဘက္ စလံုးကို ေစာင့္ၾကည့္ေန တယ္ ဆိုတာ ဂရုျပဳသင့္ ပါတယ္။ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ၁၉၄၇ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၃ရက္ေန႔၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဖဆပလ အစည္းအေ၀းမွာ လူထုကုိ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ျပတ္ျပတ္ သားသား ေျပာၾကား ခဲ့ေသာ မွတ္သားစရာ စကားတစ္ခြန္း ျဖစ္တဲ့ “က်ဳပ္တို႔ဟာ ဘယ္လို လူစားေတြလဲ၊ ရာဇ၀င္ထဲ အေရးခံရမယ့္ လူေတြလား၊ ရာဇ၀င္မွာ အဆဲခံရမယ့္ လူစားေတြလား ဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ ကိုယ္တုိင္ သိပါလိမ့္ မယ္” ဆုိတဲ့စကားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ ေနၾကတဲ့ ႏွစ္ဘက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြ သတိခ်ပ္ၾကဖုိ႔ အထူး လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို တစ္တုိင္းျပည္လံုးက ၾကည္ညိဳေလးစား ခဲ့ၾကေပမယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ စကားကိုေတာ့ ခုထိ နားမေထာင္ ႏုိင္ၾက ေသးတာ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လုိ စိတ္ဓာတ္ မေမြးႏုိင္ၾကေသးတာ အလြန္ ၀မ္းနည္းစရာပါ။ ညီညြႊတ္ေရးရွိမွ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္္ႏိုင္မယ္။ ဒါမွ ကိုယ့္တုိင္းျပည္ ေအာက္က်ေနာက္က် မျဖစ္မွာ လို႔လည္း အခါခါ ေျပာခဲ့ဖူးတယ္ ဆုိတာေတြကုိလည္း ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ ေပးပါရေစ။

ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရး ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ အေရွ႕အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားဟာ အေရးပါလာခဲ့ပါ တယ္။ Land Theory အရ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဟာ မဟာဗ်ဴဟာ က်ၿပီး အေရးပါတဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္တာ ႏွင့္အညီ အာရွအင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နီးကပ္ၿပီး ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ အလ်င္ျမန္ဆံုး တံခါးေပါက္ ျဖစ္ေနတာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ အာရွ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ဖုိ႔ အခြင့္အလမ္း ေကာင္းေတြ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာရွ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံတစ္ခု ထပ္မံ ေပၚေပါက္ မလာေအာင္ႏွင့္ သူတို႔ အက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ၄င္းတုိ႔အလုိက် လုိက္ပါႏုိင္မယ့္ ႏုိင္ငံငယ္ တစ္ခုျဖစ္ေအာင္သာ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ားက နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ေနတာဟာ “ႏြားကြဲရင္ က်ားဆြဲမယ္” ဆုိတဲ့ စကားပုံကုိ အမွတ္ရၿပီး သတိခ်ပ္ စရာပင္ မဟုတ္ပါေလာ။

တုိင္းျပည္သာ အမွန္တကယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရရွိေနၿပီး စနစ္က်တဲ့ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းႏို္င္ ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေနအထား အရ အာရွမွာ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံအျဖစ္ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ ျဖစ္ေပၚ လာႏုိင္ တာ ျငင္းႏုိင္ ဖြယ္ရာ အခ်က္မဟုတ္ပါ။ အဲ့ဒီလုိ တုိးတက္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကုိ လုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာ ကာကြယ္ႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ ယွဥ္တြဲၿပီး လုိအပ္ေနတဲ့ အခ်က္က တပ္မေတာ္ရဲ႕ အခန္းက႑ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ား အရ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွာ တပ္မေတာ္တစ္ခုုုပဲရွိရမည္ဆုိတာ လက္ခံရမယ့္ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ပါးသူကုိ ရန္စက်ဴးေက်ာ္ရန္ မရည္ရြယ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ထိပါးလာလွ်င္မူ လုိအပ္သလုိ တုံ႔ျပန္ ကာကြယ္သြားရန္ တပ္မေတာ္ အင္အားရွိဖုိ႔ အေရးႀကီးပါ တယ္။ ႏိ္ုင္ငံေတာ္၏ အဆင့္ႏွင့္ ပုံရိပ္ညီမွ်ေသာ အဆင့္မီ တပ္မေတာ္ ရွိေနမွသာ ရန္စက်ဴးေက်ာ္လုိ သူမ်ားအတြက္ အဟန္႔အတား တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚေစသလုိ က်ေရာက္လာသည့္ ရန္ကုိလည္း ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ တြန္း လွန္ႏို္င္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး မိန္႔ခြန္းေတြ ေျပာ တုိင္း စစ္တပ္ရဲ႕ အခန္းက႑ကုိ အၿမဲထည့္ေျပာေလ့ ရွိတာကုိ မေမ့ေပ်ာက္ သင့္ၾကေပ။ ထုိေၾကာင့္ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ အာဃာတ စြဲတုိ႔ကုိ ေဘးဖယ္ၿပီး အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ယွဥ္၍ သုံးသပ္ႏုိင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရး၊ လူမ်ဳိးေရး ခံစားခ်က္ေတြနဲ႔ လက္နက္စြဲကိုင္ လာခဲ့ၾကတဲ့ တုိင္းရင္းသား တပ္ေတြဟာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရလွ်င္ ကုလသမဂၢ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မစ္ရွင္ေတြလုပ္တဲ့ ႏုိင္ငံတကာ စံႏႈန္းေတြအတိုင္း တပ္မ်ား ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ လက္နက္ျဖဳတ္ သိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး (DDR) လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲ ေပးႏိုင္ေရး မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ ၾကရပါဦးမယ္..။ သုိ႔မွသာ ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခအေန ေရာက္ရွိႏုိင္ပါလိမ့္ မယ္။ ဤသို႔ မဟုတ္လွ်င္ အခ်ိန္မေရြး ေပါက္ကြဲႏုိ္င္ေသာ အေျခအေနတြင္ တည္ရွိေနၿပီး ေရရွည္ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အက်ိဳးခံစား ခြင့္ကို ရရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

ႏုိ္င္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားအရ တရား၀င္မႈ (Legitimacy) ရွိေသာ အာဏာရ အစိုးရသည္ အသာစီး ရွိသည္ မွန္ေသာ္လည္း ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းနည္း အဆင့္မ်ားအတုိင္း ပဋိပကၡကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ နားလည္ျခင္း၊ မဟာဗ်ဴဟာ ေရး ဆြဲျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းျခင္း အဆင့္မ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သလုိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔မ်ား အေနျဖင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စားပြဲ၀ုိင္းေပၚ ေျပာၾကားခ်က္ မ်ားအတုိင္း လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ေသျပေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။  ႏုိင္ငံေရး အႏၱိမ ရည္မွန္းခ်က္ (political End)သည္ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵ(Public Opinion) ျဖစ္ေသာ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္သည့္အတြက္ တြဲမည့္ လက္မ်ားတြင္ ယံုၾကည္ မႈ အျပည့္ရွိရန္ အေရးႀကီးသည္ ႏွင့္အညီ ယံုၾကည္မႈ သည္သာ နားလည္မႈ၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ တို႔အတြက္ အေျခခံျဖစ္ေသာ စည္းလံုး ညီညႊတ္မႈကို ဆက္လက္ ေဖာ္ေဆာင္ ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္..။

အာဃာတ တရားမ်ား ေျဖေဖ်ာက္ကာ သံသယစိတ္မ်ား ကင္းကြာမွ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးရလာဒ္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကုိ ခံစားႏုိင္မွာပါ။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ထိေရာက္စြာ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ေရး အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ မွန္ကန္ေသာ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ၾက ပါေစေၾကာင္း . . .

ေဆာင္းပါးရွင္ (ထက္ယံ)
ျမ၀တီ

0 comments:

Post a Comment

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္