Tuesday, July 02, 2013

" နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေၿပာႀကားသည့္ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္း"

Posted by drmyochit Tuesday, July 02, 2013, under | No comments


(ေနၿပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၂)
မိဘၿပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

ကြ်န္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံရဲ့ လက္ရိွအေၿခအေနမ်ားကို မိဘၿပည္သူ မ်ားထံ ေရဒီယို မွတစ္ဆင့္ အသိေပး ေၿပာႀကား ေနက် ၿဖစ္တဲ့အတိုင္း ဇြန္လအတြင္း ၿမန္မာနိုင္ငံရဲ့ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈ မ်ားကို
 ေၿပာႀကား ရၿခင္းၿဖစ္ ပါတယ္။ ကမာၻ႕စီးပြားေရး ဖိုရမ္---------------------ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္း လဲေရးမ်ား အနက္ ၿပည္သူေတြရဲ့ အဓိက လိုအင္ဆႏၵ တစ္ရပ္ၿဖစ္တဲ့ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ဖို႔ ေခတ္မီအမ်ိဳးသား စီးပြားပံုစံခ်ၿခင္းဆိုတဲ့ ၿဖစ္စဥ္ကို ႀကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနတာကို မိဘၿပည္သူမ်ား သိရိွႀကၿပီးၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားရဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုအၿဖစ္ ၿမန္မာနိုင္ငံကို ကမၻာ့ ေဈးကြက္နဲ႔ ၿပန္လည္ ခိ်တ္ဆက္နိုင္ဖို႔နဲ႔ နိုင္ငံတကာ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွသူမ်ားကို ၿမန္မာနိုင္ငံ အေႀကာင္း ပိုမိုသိရိွလာေစဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အေရွ႕အာရွ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္ကို ေနၿပည္ေတာ္မွာ က်င္းပၿပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီဖိုရမ္ကို ၿမန္မာနိုင္ငံအေနနဲ႔ အိမ္ရွင္အၿဖစ္ လက္ခံက်င္းပ တာဟာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ၿဖစ္ၿပီး နိုင္ငံတကာက ထင္ရွားတဲ့ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား စံုစံုလင္လင္နဲ႔တက္ေရာက္သူအမ်ားဆံုး၊ အစည္ကားဆံုး ဖိုရမ္အၿဖစ္ က်င္းပနိုင္ခဲ့တာကလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံအတြက္ ဂုဏ္ယူစရာပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီဖိုရမ္ကို တက္ေရာက္လာႀကတဲ့ ကမၻာတစ္လႊားက ထင္ရွားေက်ာ္ႀကားတဲ့ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ အနာဂတ္ နိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးမွာ အေရးပါလာမယ့္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ၿမန္မာနိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တက္တက္ ႀကြႀကြပါဝင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ႀကတာကို မိဘၿပည္သူမ်ား ေတြ႔ၿမင္ႀကရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကမၻာ့အသိုင္းအဝိုင္းကို ဝင္ေရာက္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ ၿမန္မာနိုင္ငံနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ကမၻာႀကီးကလည္း အထူးစိတ္ဝင္တစား ရိွေနတယ္ဆိုတာကို သက္ေသၿပေနတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဖိုရမ္ရဲ့ ေခါင္းစဥ္ၿဖစ္တဲ့ ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ၿခင္းရဲ့ အားေတြဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာလည္း စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ၿပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ သဘာဝ သယံဇာတမ်ား မွ်ေဝသံုးစဲြေရးစတဲ့ ၿဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔လည္း တိုက္ဆိုင္ေနတာကို ေတြ႔ၿမင္ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီဖိုရမ္ ၿဖစ္ေၿမာက္ေရးအတြက္ ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ႀကတဲ့ တာဝန္ ရိွသူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ့ ဝါယမစိုက္ ေဆာင္
ရြက္မႈေတြကို ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ လိႈက္လဲွစြာ အသိ အမွတ္ၿပဳ ေက်းဇူးတင္ရိွပါေႀကာင္း
 ေၿပာႀကားလိုပါတယ္။
မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္စဥ္--------------------------------------------ဇြန္လအတြင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၿမန္မာနိုင္ငံအတြက္ စိတ္မေကာင္းစရာ ၿဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ကိစၥကေတာ့ မေလးရွားနိုင္ငံမွာ 
သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနႀကတဲ့ ၿမန္မာနိုင္ငံသားတခ်ိဳ႕ တိုက္ခိုက္ခံရတဲ့ ကိစၥၿဖစ္ၿပီး ကြ်န္ေတာ့္
အေနနဲ႔ ထိခိုက္နာက်င္ခဲ့ရတဲ့ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြ ၿဖစ္ခဲ့ႀကရတဲ့ မိသားစုမ်ားနဲ႔ ထပ္တူထပ္မွ် 
ဝမ္းနည္းမိပါေႀကာင္း ဦးစြာေၿပာႀကားလိုပါတယ္။ 
ဒီၿဖစ္ရပ္ကေန ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ သင္ခန္းစာအၿဖစ္ ရယူရမယ့္ကိစၥကေတာ့ နိုင္ငံတြင္းမွာ 
မြန္ၿမတ္တဲ့ ကိုးကြယ္ယံုႀကည္မႈကို ခုတံုးလုပ္ၿပီး လူတစ္စုရဲ့ အစြန္းေရာက္ လုပ္ရပ္ေတြ၊ မတူညီတဲ့ ကိုး
ကြယ္ယံုႀကည္မႈေတြအႀကား အမုန္းတရား တိုးပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ မႈေတြ၊ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားနဲ႔ယွဥ္
တဲ့ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အၿမတ္ထုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈေတြေႀကာင့္ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ အႀကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္ေတြဟာ ၿပည္ပနိုင္ငံမ်ားမွာ ေရာက္ရိွေနၾကထိုင္ႀကရတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ နိုင္ငံသားမ်ားကို မလံုၿခံဳမႈေတြနဲ႔ စိုးရိမ္ေသာကေတြၿဖစ္ေစခဲ့တယ္ ဆိုတာပဲၿဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ နိုင္ငံတြင္းမွာတစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ႀကား အမုန္း တရားေတြ ႀကီးထြားေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ဖို႔နဲ႔ ထပ္မံေပၚေပါက္ၿခင္း မရိွေအာင္ ကာကြယ္တားဆီးဖို႔ အရိွန္အဟုန္ၿမႇင့္ ႀကိဳးပမ္းႀကရမွာၿဖစ္သလို ၿပည္ပနိုင္ငံမ်ား မွာ ေရာက္ရိွေနထိုင္ႀကတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံသားမ်ား အထူးသၿဖင့္ ၿပည္ပမွာ ခက္ခက္ခဲခဲ ရုန္းကန္ေနႀကရတဲ့ ၿမန္မာမ်ားရဲ့ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကို ထိေရာက္စြာ ေပးနိုင္ဖို႔အတြက္ ၿပည္ပနိုင္ငံမ်ားမွာ 
အေၿခစိုက္တဲ့ ၿမန္မာသံရံုးမ်ားရဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကို ၿမႇင့္တင္တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္သြားရမယ္ ဆိုတာ
ကိုလည္း အထူး ဂရုၿပဳမိပါတယ္။ ဒီၿဖစ္ရပ္မွာ ၿမန္မာ့ရိုးရာ ဓေလ့ထံုးစံ တစ္ခုၿဖစ္တဲ့ မိမိတို႔အမ်ိဳး
သားခ်င္း ေစာင့္ေရွာက္ကူညီမႈ၊ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ့ တစ္ပိုင္ တစ္နိုင္ ကူညီမႈကေန ၿပည္
တြင္းၿပည္ပမွာရိွႀကတဲ့ လူမႈေရး အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားရဲ့ ထက္သန္တဲ့
 ေစတနာနဲ႔ ကူညီမႈေတြကို ေတြ႔ၿမင္ရတဲ့အတြက္ ဝမ္းေၿမာက္ေႀကာင္း ေၿပာႀကားလိုပါတယ္။ILO ပိတ္ဆို႕မႈ 
ရုပ္သိမ္းခဲ့ျခင္း----------------------------- အလုပ္သမားကိစၥရပ္မ်ားနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔နိုင္ငံ စီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အတားအဆီးလို ၿဖစ္ေနခဲ့တဲ့ နိုင္ငံတကာ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈေတြ ရုပ္သိမ္းသြားေစဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ အထူးႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ဆိုတာ မိဘၿပည္သူမ်ား သိရိွႀကၿပီးၿဖစ္ပါတယ္။ ယခုလအတြင္းမွာ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖဲြ႔ ILO က ၿမန္မာနိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့ အေရးယူ ကန္႔သတ္မႈမ်ားအားလံုးကို ရုပ္သိမ္းေပးလိုက္ၿပီး တင္းၿပည့္က်ပ္ၿပည့္ အဖြဲ႔ဝင္နိုင္ငံအၿဖစ္ ၿပန္လည္ အသိအမွတ္ၿပဳလိုက္ၿပီ ၿဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔နိုင္ငံမွာ ၿဖစ္ေပၚေနတဲ့ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား အၿငင္းပြားမႈေတြကို စားပဲြ ဝိုင္းမွာ မ်က္နွာစံုညီ အေၿဖရွာ ေဆြးေႏြး လာနိုင္တာေတြ၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ကို ကာကြယ္ေပးတဲ့ ဥပေဒေတြ ၿပ႒ာန္း က်င့္သံုး 
လာနိုင္တာေတြ၊ အလုပ္သမား အဖြဲ႔ အစည္းေတြ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ ရလာတာေတြနဲ႔ အဓမၼ လုပ္အားေပးေစ
ခိုင္းမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးမွာ ေအာင္ၿမင္မႈ ရရိွလာတာေတြေႀကာင့္ အခုလို ILO ရဲ့ က်န္ရိွေနေသးတဲ့ အေရးယူ 
ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား အားလံုးကို ရုပ္သိမ္းလိုက္တာလည္း ၿဖစ္ပါတယ္။ အခုလို ILO ရဲ့ တင္းၿပည့္က်ပ္ၿပည့္
 အဖြဲ႔ဝင္နိုင္ငံၿပန္ၿဖစ္လာတာဟာ ၿမန္မာနိုင္ငံရဲ့ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ သာမကဘဲ ၿမန္မာ
အလုပ္သမားမ်ားရဲ့ အခြင့္အေရးမ်ားကို  အကာအကြယ္ေပးနိုင္ဖို႔ မ်ားစြာ အေထာက္ အကူၿပဳမွာၿဖစ္ပါတယ္။
TIME မဂၢဇင္းေဖာ္ျပခ်က္------------------------ ၿမန္မာနိုင္ငံရဲ့ လူအမ်ားစု ကိုးကြယ္ယံုႀကည္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာအေပၚမွာ ကမၻာက အထင္အၿမင္ လဲြမွားေစၿပီး ၿမန္မာနိုင္ငံသား ဗုဒၶဘာသာဝင္ 
အမ်ားစုရဲ့ ဘာသာေရး ယံုႀကည္မႈနဲ႔ အနွစ္ သာရမ်ားကို ထင္ဟပ္ၿခင္းမရိွတဲ့ ပုဂၢိဳလ္အနည္းစုရဲ့ 
လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ေဇာင္းေပးေဖာ္ၿပ ထားတဲ့ ၂ဝ၁၃ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ 
တိုင္းမ္မဂၢဇင္း မ်က္နွာဖံုးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၿပည္သူမ်ားအႀကား အျငင္းပြားမႈေတြ၊ သေဘာထားကဲြလဲြမႈေတြနဲ႔ စိတ္ထိခိုက္ခဲ့ရမႈေတြ ၿဖစ္ခဲ့ႀကရတာေတြကို ႀကားသိခဲ့ရ ပါတယ္။ 
ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ အစိုးရရဲ့ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီ 
လမ္းေႀကာင္းေပၚကို စတင္ေလွ်ာက္လွမ္း ေနတဲ့ အစိုးရတစ္ရပ္အေနနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္လံုးမွာ ပါဝင္သူအားလံုးနဲ႔ ၿပည္တြင္း ၿပည္ပ မီဒီယာမ်ားရဲ့ ေၿပာဆိုေရးသားမႈမ်ားထဲမွာ မတူညီေသာ သေဘာထားအၿမင္မ်ားကို နားလည္လက္ခံပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ မိမိတို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြင္း လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ ၿပန္လည္ရရိွဖို႔နဲ႔ အသက္ဝင္ ရွင္သန္ေရးကို အစဥ္တစိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ ေနတယ္ ဆိုတာကို သိရိွႀကၿပီးလည္း ၿဖစ္ပါတယ္။သို႔ေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၿမန္မာ့ဓေလ့ထံုးစံ တစ္ရပ္အၿဖစ္ ခံယူထားႀကတဲ့ ''မည္မွ် မွန္ကန္ေသာ ကိစၥရပ္ပင္ ၿဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ားအတြက္ အက်ိဳးမရိွပါက ေၿပာႀကားရန္ မသင့္''ဆိုတဲ့ အဆံုးအမအတိုင္း လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ တို႔ကို က်င့္သံုးႀကတဲ့အခါ ၿမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္း လက္ရိွေရာက္ေနတဲ့ နိုင္ငံေရး အေၿခအေနနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွဖို႔ လိုသလို အၿပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ က်င့္သံုးမႈမ်ားၿဖစ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ 
လို႔လည္း အေလးအနက္ ခံယူထား ပါတယ္။ 

ဒါေႀကာင့္ တိုင္းမ္မဂၢဇင္းမွာ ပါဝင္တဲ့ ေရးသား ေၿပာဆိုခ်က္ေတြဟာ အၿပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 
ခ်ဥ္းကပ္မႈ၊ ၿပည္သူလူထု အမ်ားစု နားလည္ လက္ခံေပးနိုင္မယ့္ တင္ၿပၿခင္းမ်ိဳးနဲ႔ ၿမန္မာနိုင္ငံမွာ
 ၿဖစ္ပြားလ်က္ရိွတဲ့ ပဋိပကၡမ်ားကို ၿငိမ္းေအးေစေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားၿဖစ္ေအာင္ အာရံုစိုက္
သင့္တယ္လို႕ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ အထူးသၿဖင့္ နိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားကို
 ေၿပာႀကားလိုတာကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးမ်ားရဲ့ တၿခားမ်က္နွာစာ 
တစ္ဖက္ မွာ ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ သမိုင္းၿဖစ္ရပ္မ်ား၏ အရိပ္မည္းမ်ားနဲ႔ မိမိတို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ့ 
သံသယႀကီးမားမႈနဲ႔ အကဲဆတ္ မႈမ်ားကို အစဥ္ထည့္သြင္း စဥ္းစားေစလိုေႀကာင္း ေၿပာႀကား လိုပါတယ္။ 
အထူးသၿဖင့္ ၿမန္မာနိုင္ငံရဲ့ နိုင္ငံေရး ၿဖစ္ထြန္းမႈမ်ားနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအေရး တည္ေဆာက္မႈမ်ားကို တိုင္းတာတဲ့အခါမွာ ၂၆ လသာ သက္တမ္းရိွေသးတဲ့ကာလနဲ႔ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြရိွမယ့္ တိုင္းတာမႈမ်ိဳး ၿဖစ္သင့္ပါတယ္။ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား---------------------------------------- ဇြန္လအတြင္း ၿပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အနည္းငယ္ ေၿပာႀကားလိုပါတယ္။ ဇြန္လ အတြင္းမွာ RCSS/SSA ဥကၠ႒ ဦးေဆာင္တဲ့အဖြဲ႔နဲ႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ၿပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ KNU အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ KNPP အဖြဲ႔အစည္း မ်ားနဲ႔လည္း လိုအပ္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္နိုင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ၿဖစ္စဥ္ကို အေထာက္ အကူၿပဳ ပံ့ပိုးေပးနိုင္မယ့္ ယံုႀကည္မႈ တည္ေဆာက္ၿခင္းမ်ားကို တိုးၿမွင့္ နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အခုလို ၿပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ မႈမွာ တိုးတက္မႈမ်ား ရရိွလာၿခင္းဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၿပည္သူမ်ား လိုလားေတာင့္တေနႀကတဲ့ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား တစ္စတစ္စ ပံုေပၚနီးကပ္လာၿပီ ဆိုတာကို ဝမ္းေၿမာက္ဖြယ္ ေတြ႔ရိွရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

Moving Forward-------------------ကြ်န္ေတာ့္ အေနနဲ႔ မိဘၿပည္သူမ်ားရဲ့ အဓိက လိုအင္ဆႏၵနွစ္ရပ္ၿဖစ္တဲ့ ေကာင္းမြန္စြာ စီးပြားရွာေဖြ လုပ္ကိုင္နိုင္ေရးနဲ႔ လံုၿခံဳမႈရိွရိွ ဘဝ ရပ္တည္ ေနထိုင္နိုင္ေရးဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြကို ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ၿပီး ေနာင္ အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္ေတြအတြက္ပါ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ၿပည့္စံုတဲ့ဘဝေတြ ပိုင္ဆိုင္လာႀကဖို႔အတြက္ ေရရာေသခ်ာတဲ့ အနာဂတ္ တစ္ခုကိုေရွးရႈၿပီး တစိုက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါေႀကာင္း ေၿပာႀကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ပါတယ္။မိဘၿပည္သူမ်ား က်န္းမာႀကပါေစ။

Credit to Hmuu Zaw


From:    MyanmaDaily.net

0 comments:

Post a Comment

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္