Saturday, February 15, 2014

14.2.2014 to 20.2.2014 အထိ ၇ ရက္သားသမီး ေဟာစာတမ္း

Posted by drmyochit Saturday, February 15, 2014, under | No comments


တနဂၤေႏြ

ကံဇာတာေကာင္း၏။ လိုအင္ဆႏၵေတြ ျပည့္ဝမည္။ အခ်စ္ေဟာင္းႏွင့္ ျပန္ဆံုမည္။ အခ်စ္လက္ေဆာင္ေတြ ရမည္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ခရီးထြက္ျဖစ္မည္။ မရည္ရြယ္ဘဲ လက္ထပ္ျဖစ္မည္။ ရာထူးတက္၊ လစာတိုးမည္။ ႀကီးသူ၁ဦး ခ်ဴခ်ာမည္။ စက္ပစၥည္း ဝင္ထြက္မည္။ ေျမေရာင္း၊ ဝယ္ျဖစ္မည္။ စာေမးပြဲေအာင္မည္။ ႀကိဳးစားမႈေကာင္းသည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း - ၁၊၅၊၇။

အထူးေဟာ - အားလံုးokမည္။

ယၾတာ - အုန္းဆြမ္း ဘုရားကပ္လွဴပါ။တနလၤာ

ေျပာေတာ့တမ်ိဳးလုပ္ေတာ့ တျခားဘဲ အတိုက္အခံေတြ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရမည္။ အခ်စ္ေရးေကာင္းမည္။ လက္ေဆာင္လွလွေလး မုခ်ရမည္။ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း သင္ကံေကာင္းၿပီ။ သင္လုပ္သမွ်ေတြ အားလံုး အဆင္ေျပမည္။ ပညာေရးႀကိဳးစားမႈေတြ အထူးေအာင္ျမင္မည္။ ခ်စ္သူအသစ္တိုးမည္။ ေျခ၊ လက္အဖ်ားပိုင္းေတြ အနာရတတ္သည္။ ဂရုစိုက္ပါ။ ခရီးယာယီေတြ ေရာက္မည္။ ကတိ၁ခု လြယ္လြယ္မေပးႏွင့္။ လူေပါင္းမွားတတ္သည္။ ဆင္ျခင္ပါ။ လူယံုမထားသင့္ပါ။ စိတ္ဆိုးေနေသာ ခ်စ္သူ ျပန္ေရာက္လာမည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း - ၂၊၄၊၆။

အထူးေဟာ - ေအာင္ျမင္မည္။

ယၾတာ - တနလၤာေန႔တြင္ ငါးေလးေတြ အစာေကၽြးပါ။

အဂၤါ

သူမ်ားအရႈပ္၊ ကိုယ့္အရႈပ္ျဖစ္တတ္၏။ လူေပါင္းမွားမည္။ လူလိမ္၊ ေငြလိမ္ခံရမည္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးေကာင္းသည္။ ခ်စ္သူေတြ ပိုမ်ားလာမည္။ အခ်စ္လက္ေဆာင္ ၁ခုမက ရမည္။ ရုတ္တရက္ ကား၊ ဆိုင္ကယ္ခိုက္မိတတ္၍ ဂရုစိုက္ပါ။ ပညာေရးေအာင္ျမင္မည္။ အလုပ္အကိုင္ အဆင္ေျပမည္။ ရာထူးတက္မည္။ ကား၊ စက္ ေျပာင္းလဲျဖစ္မည္။ အိမ္ေထာင္သည္ တို႔လည္း ဤအပတ္အတြင္း က်န္းမာေရးဝမ္းဗိုက္ ဂရုစိုက္ပါ။ စပ္တူရွယ္ယာ အက်ိဳးမေပးပါ။ ေငြလိမ္ခံရတတ္သည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း - ၈၊၃၊၆။

အထူးေဟာ - ေအာင္ျမင္မည္။

ယၾတာ - အဂၤါေန႔နံနက္တြင္ အဂၤါနံဘုရားကို ေအာင္သေျပ၁၀ညြန္႔လွဴပါ။

ဗုဒၶဟူး

ကံဇာတာဆက္တိုက္ ေကာင္းေနမည္။ အခ်စ္ေရးပိုမ်ားလာမည္။ စိတ္ေလမည္။ ခ်စ္သူထံမွ စာ၊ လက္ေဆာင္ရမည္။ စာေမးပြဲေအာင္သည္။ စကားေျပာဆင္ျခင္ပါ။ လူခင္ခ်င္း စိတ္ဝမ္းကြဲမည္။ ခရီးယာယီေတြ ေရာက္မည္။ ေရႊတို႕ဝင္မည္။ ပစၥည္း၊ ေငြေၾကးေပ်ာက္ကိန္း ရွိ၍ ဂရုစိုက္ပါ။ အရင္းႏွီးဆံုးသူငယ္ခ်င္းႏွင့္ စိတ္ဝမ္းကြဲမည္၊ အထင္လြဲမည္။ ျပန္အဆင္ေျပမည္။ စပ္တူရွယ္ယာ စီးပြားေရးမလုပ္သင့္ပါ။ စိတ္ေလေနမည္။ လုပ္ငန္းအားလံုးေအာင္ျမင္မည္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အိမ္ေထာင္က်ကိန္း ရွိသည္။ သူမ်ားအရႈပ္ ကိုယ့္အရႈပ္ ျဖစ္တတ္သည္။ သတိထားပါ။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း - ၄၊၉၊၆။

အထူးေဟာ - အားလံုးေအာင္ျမင္မည္။

ယၾတာ - ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ျမတ္စြာဘုရားရင္ေတာ္ကို ေရႊသကၤန္းကပ္ပါ။

ၾကာသပေတး

ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ မ်ားေနၿပီ။ အလုပ္ေတြ မ်ားေနမည္။ လုပ္ငန္းေတြ အဆင္ေျပမည္။ စာေမးပြဲေတြ အားလံုးအဆင္ေျပမည္။ အင္တာဗ်ဴးေတြ ေအာင္ျမင္မည္။ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္ေျပမည္။ ခ်စ္သူထံမွ လက္ေဆာင္ရမည္။ ကြက္ေက်ာ္ျမင္ အကဲခတ္ေကာင္းေသာ္လည္း ကိုယ့္စိတ္ကို မပိုင္ပါ။ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ရျခင္း ဝါသနာပါေသာ္လည္း မွားမွာစိုးရိမ္ ေနရတတ္သည္။ လူခင္ခ်င္း စိတ္ဝမ္းကြဲၿပီး ျပန္ေခၚမည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း - ၅ ၊ ၀ ၊ ၂။

အထူးေဟာ - ေအာင္ျမင္မည္။

ယၾတာ - ၾကာသပေတးေန႔ နံနက္တြင္ ေပါက္ေပါက္ပြင့္လွဴပါ။

ေသာၾကာ

တယူသန္၊ တဇြတ္ထိိုးလုပ္ေဆာင္မႈေတြ ရပ္တန္႕ပါ။ မိတ္ေဆြကို ရန္သူထင္တာေတြ ေလွ်ာ့လိုက္ပါ။ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိဘဲ လမ္းေလွ်ာက္ေနတာ အဓိပၸာယ္မရွိဘူးဟု မွတ္ပါ။ အၾကီးကဲ အထင္လြဲျခင္း ခံရတတ္၍ ဆင္ျခင္ပါ။ ခ်စ္သူေဟာင္း၏ လက္ထပ္မဂၤလာ ေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈ ျဖစ္လာမည္။ သူမ်ားအိမ္ေထာင္ေရးကို မေႏွာင့္ယွက္ပါႏွင့္။ စကားေျပာဆင္ျခင္ပါ။ အခ်စ္လက္ေဆာင္ရမည္။ က်န္းမာေရးခ်ဴခ်ာ တတ္သည္။ ဂရုစိုက္ပါ။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း - ၆၊၉၊၄။

အထူးေဟာ - အားလံုးအဆင္ေျပမည္။

ယၾတာ - ေသာၾကာေန႔ တြင္ ဘုရား၊သံဃာေတာ္ကို အုန္းဆြမ္း ကပ္လွဴပါ။

စေန

အားလံုးကံေကာင္းေနျပီ။ စာေမးပြဲတြင္ အမွတ္ေကာင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္မည္။ အင္တာဗ်ဴးေတြ ေအာင္ျမင္မည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္မည္။ စြန္႔ခြာျပီးခ်စ္သူထံမွ လက္ေဆာင္ရမည္။ ကိုယ့္ထံျပန္လာလိမ့္မည္။ မလြတ္လပ္ေသာသူ ထံမွ လက္ေဆာင္ရျခင္း၊ ခ်စ္ေရးဆိုျခင္း ခံရမည္။ စကားေျပာဆင္ျခင္ပါ။ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမည္။ ၁ခုၿပီး၁ခုလုပ္ပါ။ ေအာင္ျမင္မည္။ သင့္ဆႏၵေတာ့ သင့္မိသားစုက နံပါတ္ ၁ ဟုမွတ္သားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မိဘကို ငဲ့သည္။ အနစ္နာခံသူ ျဖစ္ပါသည္။ အႏၱရာယ္ကင္းပါသည္။ ေျခ၊ လက္ဖ်ားပိုင္း ဂရုစိုက္ပါ။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း - ၇၊၂၊၉။

အထူးေဟာ - ေအာင္ျမင္မည္။

ယၾတာ - စေနေန႔ နံနက္တြင္ လမ္းသန္႕ရွင္းေရး လုပ္ပါ။

ေဒါက္တာထြန္းလင္း - ဘုတလင္( GOLD MEDALIST) 
ျမစ္မခမီဒီယာ

0 comments:

Post a Comment

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္