Friday, September 06, 2013

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အစုိးရဆုိင္ရာ ရုံးတစ္ခ်ိဳ႕တြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား သတ္မွတ္ခ်ိန္ထက္ပိုမုိအလုပ္ ခုိင္း ေစျခင္းမ်ားရွိေနၿပီး အခ်ိန္ပုိအတြက္လုပ္အားခမရဘဲ အလုပ္လုပ္ေပးေနရျခင္းအေပၚ ၀န္ထမ္းအမ်ားစု မေက် မနပ္ျဖစ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ရုံးတက္ရုံးဆင္းခ်ိန္မ်ားကုိလုိက္နာရန္လုိအပ္ေနဟုဆို

Posted by drmyochit Friday, September 06, 2013, under | No comments


စစ္ေတြ၊ စက္တင္ဘာ-၅

ထုိကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက “ဌာနမွာ အမ်ိဳးသမီးအရာရွိတစ္ဦးေရာက္တယ္။ အဲဒီ ေန႔ကစၿပီး ရုံးဆင္းရုံးတက္ခ်ိန္မမွန္ေတာ့ဘူး။ ပံုမွန္ ေလးနာရီခြဲအလုပ္ဆင္းရမွာ ည ၈ နာရီထုိးတဲ့ေန႔လည္း ရွိတယ္။ ဒါဟာ တရားသလား။ သူနဲ႔ အဆင္ေျပတဲ့၀န္ထမ္းေတြဆုိ အလုပ္မလုပ္ပဲေနလဲ အေရးမလုပ္ဘူး။ မ်က္ႏွာလုိက္တယ္။ တကယ္ေတာ့ ရုံးဆင္းခ်ိန္၊ ရုံးတက္ခ်ိန္အတုိင္း အလုပ္လုပ္ခြင့္ေပးေစလုိပါတယ္”ဟု အမည္မေဖာ္လုိေသာ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ယင္းနည္းတူစြာပင္ အျခားေသာ ဌာနဆုိင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ရုံးတက္ခ်ိန္ေစာၿပီးေခၚျခင္း၊ ရုံးဆင္း ခ်ိန္ လြန္စြာေနာက္က်ၿပီးမွ ျပန္ခုိင္းျခင္းမ်ားကုိ ၀န္ထမ္းအမ်ားစု ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး ၀န္ထမ္းပုိင္း ဆုိင္ရာ စည္းကမ္း စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ေလ့လာရန္လုိအပ္ေနသကဲ့သုိ႔ သတိထားရန္ လည္းလုိ အပ္ေနၿပီျဖစ္ သည္ဟု လည္းေျပာ ဆုိ ၾကသည္။

အျခား၀န္ထမ္းတစ္ဦးကလည္း “ တုိးတက္လာတဲ့ေခတ္လုိ႔ေျပာေနၾကေပမယ့္ ရုံးပုိင္းဆုိင္ရာက လူေတြဟာ အခုတိ ဘာမွ တုိးတက္တယ္လုိ႔မျမင္ဘူး။ ျခစားမႈ၊ လာဒ္စားမႈေတြကုိ အခုတိျပဳလုပ္ေနၾကတယ္။ အတူး သျဖင့္ အလုပ္ခန္႔၊ ၀န္ထမ္းခန္႔ထားေရးအပုိင္းမွာ လာဒ္စားမႈေတြရွိတယ္။ ဒါကလည္း အလုပ္မရွိလုိ႔ အလုပ္ လုိခ်င္ၾက တဲ့ လူမ်ားကုိ ေငြေပးၿပီး ခန္႔ဖုိ႔စည္းရုံးတယ္။ ေပးသူမွားလား၊ ယူသူမွားလားဆုိတာေတာ့ မသိ ေတာ့ ဘူး။ စနစ္ဆုိးေတြေပ်ာက္ဖုိ႔လုိၿပီလုိ႔ထင္တယ္။ ဌာနဆုိင္ရာအၾကီးအကဲေတြကလည္း လက္ေအာက္ ငယ္ သားေတြ အေပၚမွ ဆက္ဆံေရးေတြ ေျပာင္းလဲဖုိ႔လုိၿပီျဖစ္တယ္။ အဲဒါကုိ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္ စု အဆင့္ လူၾကီးေတြ သိသင့္တယ္။ အျပစ္ေပးသင့္တယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္”ဟုသူ႔အျမင္ကုိ သုံးသပ္ေျပာၾကာ းခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ဌာနဆုိင္ရာမ်ားတြင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း၊ အလုပ္ခ်ိ္န္မ်ားကုိ အတင္း ခုိင္းျခင္း မ်ားသည္ ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေနေသာ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ေန ျခင္းမွာ လုံး၀မသင့္ေတာ္ေတာ့ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆုိၾကပါသည္။

အခ်ိန္ပုိ လုပ္အား ခမရေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္ပုိဆင္းေပးေနရျခင္းသည္ ၀န္ထမ္း ဆုိင္ရာ စည္းကမ္း စည္းမ်ဥ္း တြင္ မပါကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ထက္စီးနင္းခုိင္းေစျခင္း၊ အရာရွိ အာဏာကုိအလြဲသုံးစားလုပ္ၿပီး ခုိင္းျခင္းမ်ားသည္ က်င့္၀တ္ပုိင္းႏွင့္သိကၡာပုိင္းတြင္လည္း ထိခုိက္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကပါသည္။

အရာရွိဆုိသည့္အစြဲျဖင့္ လက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ ႏုိင္ထက္စီးနင္းေျပာဆုိျခင္း၊ ခင္မင္သူကုိ မ်က္ႏွာ သာေပးျခင္းႏွင့္ စည္းကမ္းပ်က္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားသည္ ယေန႔ေခတ္အထိ သယ္ေဆာင္လာရန္မ သင့္ေတာ့ေၾကာင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ထိေရာက္ေသာ အျပစ္ေပးမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ကာ အေကာင္း ဘက္သုိ႔ေရာက္ေအာင္ျပဳျပင္ရန္လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ အခ်ိန္ပုိ အလုပ္လုပ္ေန ရျခင္း မ်ားကုိ ၀န္ထမ္းမ်ားရင္ဆုိင္ေနရျခင္းအေပၚ အေလးထားေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းလည္း ေလ့လာသူ မ်ားက သုံးသပ္ေျပာ ဆုိၾကပါသည္။

RSV

0 comments:

Post a Comment

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္