Wednesday, October 09, 2013

ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္မယ္ဆို စဥ္းစဥ္းစားစားေလးလုပ္ေပးၾကပါ

Posted by drmyochit Wednesday, October 09, 2013, under | No comments


၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေရး အသ စ္ ျပန္ လည္ေရးဆဲြေရး အသံေတြ က်ယ္ေလာင္စြာၾကားေနရပါတယ္။ အဲဒီဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ သူ႔ေခ တ္သူ႔ အခါ ကာလက ျပည္သူလူထု ၉၂ဒသမ၄၈ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္နဲ႔တခဲနက္အတည္ျပဳထားတဲ့ ဥပေ ဒတ စ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ မဲေပးတဲ့ သူ ၉၂ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ဆိုတဲ့ အေရအတြက္ဟာ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္နီးပါးလို႕ ဆို လို႔ရ ပါတယ္။ ဒါကို ျပည္သူ႔ဆႏၵ အစစ္အမွန္ မဟုတ္ပါဘူးလို႔ ေျပာေနသူေတြဟာ တကယ္ေတာ့ ဒီဥပေဒအရ ေပၚေပါက္လာတဲ့လႊတ္ေတာ္ ကုလားထိုင္မွာထိုင္ေနတဲ့ သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔ ဆႏၵအစစ္အမွန္ မဟု တ္ပါဘူး၊ကန္႔ကြက္ပါတယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ေတြလည္း ေပၚလာစရာ အေၾကာင္း မရွိပါဘူး။

လႊတ္ေတာ္မရွိရင္၊ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚလာမွာမဟုတ္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ လ မ္းထဲ ကို ေလွ်ာက္လွမ္းလို႔ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အဲလိုဆိုရင္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွာပဲ တ၀ဲလည္လည္နဲ႔ ေန ၾကရမွာပါ။၂၀၀၈ အခင္းအက်င္းေကာင္းမြန္လို႔ ဒီကေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေနၿပီ။ 

ျပည္သူ႔အသံလႊတ္ေတာ္အသံ၊ ျပည္သူ႔ ဆႏၵ လႊတ္ေတာ္ဆႏၵလို႔ေၾကြးေၾကာ္ေနႏိုင္ပါၿပီ။ အရာရာတိုင္းမွာ အ ားနည္းခ်က္၊အားသာခ်က္ဆိုတာေတြရွိစၿမဲပါပဲ။၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာ လံုး၀စင္းလံုးေခ်ာေ ကာင္းတယ္လို႔မေျပာပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔အံ၀င္ဂြင္က်မျဖစ္လို႔ ျပင္သင့္တာမ်ိဳးရွိ ရင္ျပင္ရပါမယ္ ။ျပင္ ဆင္ႏိုင္ဖို႔လည္း နည္းလမ္းတက် အေျခခံဥပေဒမွာျပ႒ာန္းထားၿပီးသားပါ။


လံုး၀ျပင္ဆင္လို႔မရတဲ့ဥပေဒမ်ိဳးမဟုတ္တဲ့အတြက္ သတ္မွတ္နည္းလမ္းအတိုင္းျပင္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္။ ျပင္ဆင္ တဲ့ အခါမွာစဥ္းစားသင့္တဲ့အခ်က္ကေတာ့ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားထက္ ျပည္သူအ မ်ားရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွ႕တန္းတင္ရမွာေတာ့ ဒီမိုကေရနည္းလမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။အခုလဲ သတၱမအႀကိမ္ ျပည္ေ ထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကေန ဖဲြ႔စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေကာ္ မတီဖဲြ႕စည္းၿပီေဆာင္ရြက္ ေနတာျဖစ္ တဲ့အတြက္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရး ျဖည့္စြက္ေရးကိစၥဟာလံုေလာက္ၿပီလို႔ဆိုခ်င္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ဖို႔လုပ္ေနတာမ်ိဳးက်ေတာ့ ျပည္သူတစ္ဦးအေနနဲ႔ဘယ္လို သေဘာေပါက္နားလည္ရမယ္မွန္းမသိျဖစ္သြားပါတယ္။ 


အျခားေသာႏိုင္ငံေတြလိုအာဏာရပါတီတစ္ခုကေနဦးေဆာင္ၿပီး ေရးဆဲြတာျပင္ဆင္ တာမ်ိဳးဆိုရင္နည္း လ မ္းက်ပါတယ္။ ဒီထက္ပိုမိုၿပီးအဆိုးဆံုးေသာအခ်က္ကေတာ့ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို အသစ္ျပန္လည္ေရး ဆဲြမယ္လို႔စိုင္းျပင္းေနတဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ဘယ္လိုဘယ္ပံုဘယ္နည္းနဲ႔အသစ္ေရးဆဲြမွာလဲ၊ ေရးဆဲြၿပီး သြား ရင္ေကာအဲဒီဥပေဒအသစ္ကိုျပည္သူလူထုကလက္ခံႏိုင္ပါ့မလား။ေထာက္ခံမႈရာခိုင္ႏႈန္းမျပည့္ခဲ့ရင္ ဘယ္ လိုလုပ္မွာလဲ။ ဘာမွာေသေသခ်ာခ်ာေရေရရာရာမရွိတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုလုပ္ေဆာင္ဖို႔ စိတ္ကူးျပင္ ဆင္ေန တာဟာ ရူးမိုက္လြန္းတယ္လို႔ပဲ ေျပာလိုက္ခ်င္ပါတယ္။


အေျခအေနေကာင္းတစ္ရပ္ဆီကိုေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ေျခလွမ္းေတြကို ရုိက္ခ်ိဳးဖို႔ႀကိဳးစားေနသလိုမ်ိဳးမို႔ အသ စ္ ျပန္လည္ေရးဆဲြမယ္ဆိုတဲ့စီစဥ္ေနမႈမ်ိဳးကိုေတာ့ အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ အျပဳသေဘာထက္ အ ဖ်က္ဘက္ကို ဦးတည္လြန္းေနပါတယ္။၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒဟာ စစ္အစိုးရကဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ ခ်ည္း ေရးဆဲြခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ တကယ့္ဥပေဒပညာရွင္ႀကီးေတြအပါအ၀င္ ရာနဲ႔ခ်ီၿပီးရွိေနတဲ့ အမ်ိဳးသာ းညီလာ ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အစုအဖြဲ႕ အသီးသီးနဲ႔ ေရးဆဲြခဲ့တာပါ။ ၿပီးေတာ့ ၉၂.၄၈% ကေရာ သုညကေန လ ုပ္ႀကံၿပီး ရလာတယ္လို႔ထင္ပါသလား။ တကယ္ မဲေပးခဲ့တဲ့လူေတြ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ 


ငါလုပ္တာမဟုတ္လို႔ ဘယ္သူဘာလုပ္လုပ္မေထာက္ခံ ဘူးဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚမ်ိဳးဆိုတာ တိုင္းျပည္အ တြ က္အႏၲရာယ္ႀကီးမားလွပါတယ္။


ေနာက္ျပန္လွမ္းရမယ့္အေျခအေနမဟုတ္ေတာ့တဲ့အတြက္အသစ္ျပန္လည္ေရးဆဲြမယ္ဆိုတဲ့လုပ္ရပ္အစား
္ သင့္တာကိုပဲေရြးႏႈတ္ၿပီး ျပင္ဆင္တာအေကာင္းဆံုးပါပဲ။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေ ဒမျပင္ႏိုင္ လွ်င္ တိုင္းျပည္မွာ ျပႆနာေတြပိုမ်ားလာႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အေျပာအဆိုမ်ိဳးေတြဟာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ညီပါ ရဲ႕လ ား။ အကယ္၍မ်ား ျပည္သူအမ်ား က ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္တာကို မေ ထာက္ခံပါဘူးဆိုရင္ေရာ..ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္း အရ အမ်ားစုဆႏၵကိုအနည္းစုက လိုက္ေလ်ာရမွာ ပါ။ေျပ ာခ်င္တာက အဓိကဆံုးျဖတ္မယ့္သူမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားသာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကို စဥ္ းစဥ္းစားစားလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ခ်င္ပါတယ္။

င္
By Naing Oo

0 comments:

Post a Comment

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္