Wednesday, November 20, 2013

ေကာသလမင္း၏ အိမ္မက္ (၁၆) ခ်က္

Posted by drmyochit Wednesday, November 20, 2013, under | No comments


၁။ ႏြားေလးေကာင္ အိပ္မက္
ႏြားနက္ေလးခု ေ၀ွ႔မႈဟန္ျပင္၊ မေ၀ွ႔ၾကဘဲ ေရွာင္လြဲသည္ျမင္။
အေရွ႕ အေနာက္ ေတာင္ေျမာက္မိုးဆင္၊ ၿခိမ္းသံေပး မိုးေ၀းလြင့္ေပ်ာက္စဥ္။

၂။ သစ္ပင္ငယ္ အိပ္မက္
ေျမကမႂကြ ငယ္လွသစ္ပင္၊ ဖူးငံုရင့္ၿပီး ပြင့္သီးေတြ႔ျမင္
အရြယ္မမွ် ပ်ဳိမမယ္ခင္၊ သမီးသား လင္ထား အိမ္ေထာင္ရွင္။

၃။ ႏြားမႀကီး အိပ္မက္
ယေန႔ဖြားစ ႏြားမႏို႔သာ၊ မိခင္ႏြားႀကီး စို႔ၿပီးေနရွာ။
သမီးႏွင့္သား စီးပြားပိုင္ရာ၊ မိႏွင့္ဘ ေကၽြးမွစားရမွာ။

၄။ ႏြားငယ္ အိပ္မက္
ႏြားႀကီးမႀကိဳက္ ၀န္တိုက္ႏြားငယ္၊ မရံုးႏိုင္ဘဲ ၀ပ္လဲေနတယ္။
ႀကီးသူပယ္ရွား ေျမွာက္စားလူငယ္၊ တိုင္းျပည္ေရး ရႈပ္ေထြးေပြေတာ့မယ္။

၅။ ျမင္း အိပ္မက္
ခံတြင္းႏွစ္ခြ ျမင္းလွရာဇာ၊ ေကၽြးေကၽြးသမွ် မ၀ႏိုင္ပါ။
မွဴးမတ္မင္းစိုး လာဘ္ထိုးသူရွာ၊ ႏွစ္ဘက္စား တရားစီရင္မွာ။

၆။ ေရႊခြက္ အိပ္မက္
ေခြးအိုထံဆက္ ေရႊခြက္သိန္းတန္၊ က်င္ငယ္အၿမဲ ခြက္ထဲစြန္႔ျပန္။
မ်ဳိးျမတ္သမီး ပစၥည္းမက္ဟန္၊ အမ်ဳိးယုတ္ လင္လုပ္ေပါင္းဆက္ဆံ။

၇။ ေခြးသူခိုးမ အိပ္မက္
ေရွ႕ကက်စ္ခ် လြန္စႀကိဳးကို၊ ေခြးမ ခိုးစား ကိုက္၀ါးခါမ်ဳိ။
လင္ႀကီးပစၥည္း သိမ္းဆည္းမသို၊ လင္ေျမွာင္အား မယားေလာကြတ္ပို။

၈။ ေရျပည့္အိုး အိပ္မက္
အိုးငယ္ခ်ည္းနည္း အိုးႀကီးေရလွ်ံ၊ အိုးႀကီးကိုပဲ ေရဆြဲေလာင္းျပန္။
ဆင္းရဲသူမ်ား ၀တ္စားမက်န္၊ အခြန္တြက္ ႏွိပ္စက္ေငြေတာင္းခံ။
၉။ ေရကန္ႀကီး အိပ္မက္
ၾကာမ်ဳိးငါး၀ ပြင့္ၾကေရကန္၊ ေရလယ္ေနာက္လ်က္ ကမ္းဘက္ၾကည္ျပန္။
ၿမိဳ႕တြင္းေပြရႈပ္ ခြန္တုတ္ေကာက္ခံ၊ ၿမိဳ႕ ျပင္ထြက္ ျပည့္ႏွက္စည္ကားရန္။

၁၀။ ထမင္းအိုး အိပ္မက္
တစ္အိုးတည္းခ်က္ အက်က္မညီ၊ ထမင္းမာဆတ္ ေပ်ာ့ႏွပ္သံုးလီ။
မင္းႏွင့္လူမ်ား တရားမမွီ၊ မိုးသံုးစား ကြက္ၾကားရြာခ်မည္။

၁၁။ စႏၵကူးႏွစ္ အိပ္မက္
ေမႊးထံုနံ႔ၾကဴး စႏၵကူးသိန္းတန္၊ ပုန္းရည္ႏွင့္လဲ သံုးစြဲစားျပန္။
အလဇၨီမ်ား တရားဖိုးတန္၊ ေငြႏွင့္လဲ အၿမဲေဟာမည္မွန္။

၁၂။ ဗူးေတာင္း အိပ္မက္
သံေၾကးမေပါင္း ဗူးေတာင္းဗူးအံု၊ ေရတြင္စုပ္စုပ္ နစ္ျမဳပ္လံုးစံု။
ပညာရွိမ်ား စကားဥႆံု၊ ေျပာသမွ် ေလာကမသံုးကုန္။

၁၃။ ေက်ာက္ခဲႀကီး အိပ္မက္
အိမ္လံုးေတာင္လံုး ေက်ာင္းတံုးေက်ာက္ဖ်ာ၊ ေရမွာဘြားဘြား ထင္ရွားေပၚလာ။
ရဟန္းရွင္ဆိုး လူဆိုးမ်ားသာ၊ ဂုဏ္ေရာင္တိုး တန္ခိုးေပၚထြက္မွာ။

၁၄။ ဖားငယ္မ အိပ္မက္
အဆိပ္ျပင္းေတာက္ ေႁမြေဟာက္ႀကီးကို၊ ဖားငယ္မမ်ား ကိုက္၀ါးကာမ်ဳိ။
ကညာယူထား သက္ၾကားဘိုးအို၊ မယားဆဲ အၿမဲေအာ္ေငါက္ဆို။

၁၅။ က်ီးငွက္ အိပ္မက္
အဆင္းမည္းနက္ က်ီးငွက္ထံမွာ၊ ေရႊဟသၤာမ်ား ခ-စားေနပါ။
ပညာသီလ ျပည့္၀သူဟာ၊ သူယုတ္အား ၀ပ္တြားေနရမွာ။

၁၆။ သစ္ႏွင့္ဆိတ္ အိပ္မက္
ဆိတ္ကိုျမင္ျငား ေၾကာက္အားျပင္းထန္၊ ျခေသၤ့သစ္က်ား ခုန္လႊားေျပးျပန္။
သူယုတ္မာမ်ား ေထာင္လႊားႏိုင္ငံ၊ သူေတာ္ေကာင္း ပုန္းေအာင္းေတာၿမိဳင္ယံ။

(လယ္တီပ႑ိတ ဦးေမာင္ႀကီး)
မွတ္ခ်က္။ ။ အထက္စာေၾကာင္းကို ေကာသလမင္း အိပ္မက္စကား ျဖစ္၍ ေအာက္စာေၾကာင္းသည္ ျမတ္စြာဘုရား ျပန္လည္ေျဖၾကားသည့္ အေျဖ ျဖစ္ပါသည္။


ဒို႔ျမန္မာ

0 comments:

Post a Comment

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္