Thursday, June 28, 2012

ဒီမိုကေရစီကႏုႏု မုန္တိုင္းကထန္ထန္

Posted by Anonymous Thursday, June 28, 2012, under | No comments

အခါလည္လြန္ရင္တမမ
      ျမန္မာ့ေႏြဦး အခါလည္ေက်ာ္လာသည္ႏွင့္ ေဘးမွရပ္ၾကည့္ေနၿမဲ စာေရးသူမွာ ရင္မေနရေတာ့သည္။ ဤအခိုက္မွာပင္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ဘရပ္ဆဲလ္အေျခစိုက္ International Crisis Group  ၏ ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၁၁ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ “Reform in Myanmar: One Year On”  အမည္ရွိ စာတမ္းကိုဖတ္လိုက္ရရာ ပို၍ပင္ဂ႐ုဓမၼထားေစာင့္ ၾကည့္ေနမိသည္။ အဆိုပါ စာတမ္းက ျမန္မာ့ဒီမိုကရက္ တိုင္ေဇရွင္း၏ အံ့ဖြယ္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို မီးေမာင္းထုိးျပထားသလိုျဖစ္တန္ရာ  စိန္ေခၚခ်က္မ်ား ကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္သတိေပးထားသည္။ ဆိုခဲ့ပါ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ ယခုလို “အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ လူထု၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျမင့္လားလာခ်ိန္၊ ကာလတာရွည္ရွိေနခဲ့ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားလည္း ေလ်ာ့ပါးလာခ်ိန္၊ ဤကဲ့သိုေသာ အေျခအေန အခ်ိန္အခါမ်ိဳးတြင္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာႏိုင္စရာ အလားအလာရွိေပသည္...” စသျဖင့္။
  အားလံုးသိၾကသည့္အတုိင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ သဘာ၀က်ေသာ လိုလားေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပလူထု၏ ဖေယာင္းတိုင္မီးကိုင္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၏ အႏွစ္ႏွစ္အလလ မျပည့္၀ခဲ့ရေသာခ်ဥ္ျခင္း... စသည္ စသည္မ်ားကို ဆက္တိုက္ဆိုသလို ၾကားေနျမင္ေနရရာ အရာအားလံုးကို  စာနာနားလည္ႏိုင္ေသာ္လည္း စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ရသည္မ်ားကို မူမတားႏိုင္။ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရႏုနယ္ေသာ ဒီမိုကေရစီ၏ ကတိမ္းကပါးျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်င့္တြက္ၿပီး ဘုရားတေနရေတာ့သည္။ သို႕ႏွင့္တိုင္ စာေရးသူစိုးရိမ္သလိုကား မျဖစ္ခဲ့ပါ။ အခါလည္စ ကေလးငယ္မွ်သာ ရွိေသးေသာျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီမွာ ဆိုခဲ့ပါစိန္ေခၚခ်က္မ်ားကို အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ လွလွပပျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဤအတြက္ ဒီမိုကရက္တစ္ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈကို လက္ေတြ႕ျပသခဲ့ၾကေသာ အစိုးရေရာ လူထုကိုပါ ခ်ီးက်ဴးေက်းဇူတင္မိသည္။
  ဤသို႕ သက္မခ်လို႕မွ မဆံုးတတ္ေသးမီမွာပင္ ေနာက္ထပ္စိန္ေခၚခ်က္ႀကီးတစ္ခုႏွင့္ရင္ဆိုင္ လိုက္ရျပန္သည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ကား ယခင္ကလိုမဟုတ္ေလေတာ့။ ဒီမိုကရက္တစ္ စည္းေဘာင္ မ်ားကိုေက်ာ္ကာ အၾကမ္းဖက္အသြင္အျဖစ္ ဦးတည္လာသည္။ သာမန္တိုးမိတိုက္မိသည့္ ၀ိေရာဓိေလးမွာ မၿပီးႏိုင္၊ မစီးႏိုင္ ေျပခ်ိန္တန္လို႔မွ မေျပႏိုင္ျဖစ္ေလရာ ဆက္စပ္စဥ္းစားစရာေတြ မနည္းမေနာ ရွိလာေတာ့သည္။ ဤကိစၥမွာ သမိုင္းႏွင့္ဆိုင္သလို လက္ရွိႏိုင္ငံတကာ အခင္းအက်င္းႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ႏိုင္ သည္ျဖစ္ရာျမန္မာ့ဇာတ္ပြဲတစ္ပြဲမွ သံဆန္းတစ္ပုဒ္လို “မေျပးေသာ္ ကန္ရာရွိေန၍၊ ေဒြးႏွစ္ေဖာ္သံ၀ါၫိွ” ၾကသည္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေလမည္လား စဥ္းစားဖို႔ရွိလာသည္။ အကယ္၍မ်ား ညီေနာင္းသားခ်င္းခ်င္း အေက်အလည္ၫွိၾကရမည့္ ဒီမိုကရက္တိုင္ေဇးရွင္းထက္ ေက်ာ္ၿပီး အမ်ိဳးသားေရးျပႆနာျဖစ္လာမည္ဆုိလွ်င္ ခါတိုင္းလိုေဘးမွ ရပ္ၾကည့္မေနႏိုင္ေတာ့ပါ။ႏိုင္ငံသား တစ္ဦး၏ အထူးစိုးရိမ္ေသာကဟု ဆိုရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဇာစ္ျမစ္ႏွင့္ ဆက္စပ္အေျခအေနမ်ား
       နာမည္ေက်ာ္အနာဂတၱိဆရာ ေဂ်ာ့ဖရီးမင္းက သူ၏အေရာင္းသြက္စာအုပ္ “ The Next 100 Years” စာအုပ္တြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ၾကသူမ်ားဘက္မွ ၎င္းတို႔ေရာက္ရွိရာ ႏိုင္ငံအေပၚသစၥာ ခံၾကသလို သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားဘက္မွလည္း သူတို႔တစ္ေတြကိုႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး အဆင့္ဆင့္ေပးၾကသည္သာျဖစ္ပါသည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ Community အျဖစ္သာသေဘာယူၿပီ Nationality အျဖစ္ကား မည္သည့္ႏိုင္ငံကမွ သေဘာထားၾကသည္မဟုတ္ပါ။ ယေန႕အရင့္က်က္ဆံုး ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံ အေမရိကမွာပင္ ဤအတုိင္းျဖစ္သည္။ 
     ျမန္မာ့သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ပုဂံေခတ္ဦးေလာက္ကပင္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားႏွင့္ ကူးလူး ဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိသေလာက္ရွိခဲ့သည္သာျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ- ဗ်တ္၀ိ၊ ဗ်တၱဇာတ္လမ္းကိုပင္ၾကည့္ ..။ သူတို႔ညီေနာင္မွာ ပင္လယ္ျဖတ္၍ ေရာက္ရွိလာေသာ တစ္ေျမရပ္ျခားမွ ဘာသာျခားေတြ ျဖစ္သည္။ သို႔တေစ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ပုဂ ံသား  ေတြက သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ကို သူရဲေကာင္းအျဖစ္ ခ်စ္ၾကသည္။ သူတို႔ကြယ္လြန္သည္ အထိပင္သံုးဆယ့္ခုနစ္မင္း စာရင္းသြင္းကိုးကြယ္သည္ အထိခ်စ္ခဲ့ၾကသည္။ ထားေတာ့ ဤဇာတ္လမ္းမွာသမိုင္းမဟုတ္၊ ပံုျပင္မွ်သာဟုဆိုေစဦး၊ အျခားအေထာက္ အထားေတြ မနည္းမေနာရွိသည္။ကုန္းေဘာင္ေခတ္က ဆိုလွ်င္မြတ္ဆလင္ ဘာသာ၀င္တစ္ဦးကိုပင္ ဘုရင္ကိုယ္တိုင္က ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္အျဖစ္ေျမာက္စားဖူးသည္။ အမရပူရၿမိဳ႕၀န္ ဘိုင္ဆတ္။ ထို႔ထက္ယေန႔ ထက္တိုင္ျမန္မာလူထုမေမ့ႏိုင္ၾကေသးသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္အတူ က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ဆရာႀကီးဦးရာဇတ္မွာ မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္သူေတာ္ေကာင္းႀကီးျဖစ္သည္။ ဤတြင္ေျပာလိုသည္မွာ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ မခြဲျခားဘဲ သူရဲေကာင္းဆိုလွ်င္ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးတတ္သည့္ ျမန္မာ့အစဥ္အလာ ျမန္မာ့စိတ္ရင္းအေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။
  ဤအစဥ္အလာ ဤစိတ္ရင္းကိုျမန္မာေတြ ထိန္းသိမ္းၾကရပါလိမ့္မည္။ လက္ေတြ႕က်က်ျပသ ရပါလိမ့္မည္။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ထိုက္တန္ေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာကသိေစရပါမည္။      တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီမာယာမ်ားလွေသာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးက်ားကြက္တြင္ အမ်ိဳးသားေရး သတိမေမ့မေလ်ာ့ရွိၾကဖို႔လည္း လိုမည္ထင္ပါသည္။ ဂရိတ္ပါ၀ါ ယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ႏိုင္ငံငယ္ေလးမ်ားေျမဇာ ပင္ျဖစ္ၾကရသည့္ သာဓကေတြ၊ သမိုင္း၊ ဇာတ္ခုံထက္တြင္ မျမင္ခ်င္အဆံုး ေတြ႕ခဲ့ရၿပီ မဟုတ္ပါေလာ။ ဒုတိယကမၻာစစ္အႀကိဳကာလက ၿဗိတိသွ်နန္းရင္း၀န္ ခ်ိန္ဘာလင္၏ ဟစ္တလာေခ်ာ့ျမႇဴေရးေပၚလစီအရ အဲလ္ဆက္ႏွင့္ ေလာရိန္း ဖက္ဆစ္က်ားစာျဖစ္ခဲ့ရသည္ကို သတိခ်ပ္ၾကရပါလိမ့္မည္။ လာေတာ့မည့္ လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ အဆိုပါသတိ၊ အဆိုပါအသိျဖင့္ အခါလည္သားျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီကို ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ပါေစသတည္း။
 
 (ေဘးမွရပ္ၾကည့္မေနႏိုင္ေတာ့သည့္ လူတစ္ေယာက္၏ အထူးစိုးရိမ္ေသာက)
ေက်ာ္၀င္း
စာညြန္း-
၁။       ကိုလိုနီေခတ္ ဘားမားဂဇက္တီးယားစာေစာင္မ်ား
၂။       The Union of Burma(Myanmar) by Hugh Timker
၃။       The Next 100 Years by- George Friedman
၄။       7DAY NEWS Journal Vol-11, No.15, June 21, 2012

0 comments:

Post a Comment

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္