Monday, May 27, 2013

သမၼတခရီးစဥ္အၿပီး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား အၿပီးသတ္ဖယ္ရွားေရး အေမရိကန္ျပင္ဆင္

Posted by drmyochit Monday, May 27, 2013, under | No commentsႏွစ္ေပါင္း ၄၆ ႏွစ္ၾကာ ပထမဦးဆုံး အျဖစ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ တရားဝင္ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ခရီးစဥ္အၿပီးတြင္ အေမရိကန္ အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ ပိတ္ဆို႔ မႈမ်ားကို အၿပီးသတ္ဖယ္ရွားရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ရီပတ္ ဘလစ္ကန္ပါတီ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Mr. Mitch McConnell က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သမိုင္းဝင္ခရီးစဥ္ တတိယေျမာက္ေန႔ အေမရိ ကန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုတြင္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာ၌ ၄င္းက ယင္း သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Mr. Mitch McConnell သည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖစ္စဥ္ မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အစဥ္တစိုက္ဦးေဆာင္ လႈပ္ရွားခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ယခုသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာတြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ ပိတ္ဆို႔ ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကို သက္တမ္းတိုးရန္ အဆိုတင္သြင္းပါက ယင္းဥပေဒ မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရန္ တိုက္တြန္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။

"ပိတ္ဆို႔ မႈေတြ ကို တစ္ဖန္အသက္ ျပန္ဝင္လာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေန သူေတြ ကို ေစာ္ကားသလို ျဖစ္ေစမယ့္အျပင္ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္လိုသူေတြကို အားေပးအားေျမာက္ လုပ္သ လို ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္" ဟု ၄င္းကဆိုသည္။

အေမရိကန္အစိုးရက ခ်မွတ္ထားေသာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ဖက္ဒရယ္ဥပေဒ ငါးခု၊ သမၼတအထူး အာဏာေလးခုျဖင့္ ပိတ္ပင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

သမၼတအမိန္႔ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ တိုးတက္အေျခအေနမ်ားေပၚ မူတည္၍ ေျဖေလ်ာ့ႏိုင္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ပိတ္ဆို႔မႈ မ်ားသည္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ ထားသည့္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္က သီးသန္႔ အထူးအာဏာျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္၍ မရေသာ အေျခအေနမ်ား ရွိေနေသး ေၾကာင္း ႏိုင္ငံ ေရးေဆာင္းပါးရွင္ မွဴးေဇာ္က ဆိုသည္။
"အတိုခ်ဳပ္ေျပာရရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပိတ္ဆို႔ထားတဲ့ ဆန္ရွင္က ကြန္ဂရက္ (လႊတ္ေတာ္) ေပၚမွာ အမ်ားႀကီး မူတည္ေနပါတယ္" ဟု ၄င္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုကဲ႔သို႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ လိမ့္မည္ဟု ၄င္းတို႔အေနႏွင့္ မည္သို႔မွ် ေမွ်ာ္လင့္မထားဘဲ ယခုအခ်ိန္သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အေနႏွင့္လည္း တာဝန္သိေသာ လိုက္ေလ်ာမႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၾသဇာႀကီးမားေသာ လူနည္းစု ရီပတ္ဘလီကင္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ Mr. Mitch McConnell က သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အေမရိကန္အစိုးရ၏ ဖိအားေပးမႈ ေလ်ာ့က်မည္ကို ျပန္လည္ ထိန္းညႇိေသာအားျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ အႀကီးမားဆုံး ဝင္ေငြ အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည့္ ေက်ာက္မ်က္တင္သြင္းမႈကို ပိတ္ပင္သည့္ ဥေပဒကို ဆက္လက္တည္ရွိေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။

အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္ခ္ အိုဘားမားကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားစြာကို ေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား အခ်ိန္မေ႐ြး ျပန္စတင္ႏိုင္သည့္ အခ်က္ကို ထားရွိသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းအခ်က္သည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ မ်ားစြာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ၄င္းကရွင္းျပသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္း လာေစေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး အကာအကြယ္ ေပးေစေရး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိလာေစေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ရွိလာေစေရးတို႔ကို
ရည္႐ြယ္၍ ပိတ္ဆို႔မႈအေရးယူမႈမ်ားကို ကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္ အသုံးျပဳ ဖိအားေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အတိုင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိလာခ်ိန္တြင္ အဆိုပါကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္မႈမ်ားသည္ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ မျဖစ္ အေမရိကန္က အမွန္တိုင္း ၾကည့္ျမင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း မွဴးေဇာ္က ေျပာဆိုသည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံခဲ့ေသာ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Mr. Mitch Mc Connell သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယသမၼတႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ခဲ့ဖူးသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ သမၼတဘားရက္အိုဘားမား၏ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေလးဦးႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး ၄င္းတို႔က သမၼတဦးသိန္းစိန္ကို လက္က်န္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡ မ်ားကို အျမန္ဆုံး ေျဖရွင္းရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္အေျခစိုက္ သတင္းမီဒီယာ မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္က သံတမန္ ဆက္ဆံေရး စတင္ခဲ့ ေသာ္လည္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ရလာဒ္မ်ားကို အသိအမွတ္ မျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကိုယ္စားျပဳ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီး Charge d’ Affaires ကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္း၍ သံအဆင့္ေလ်ာ့ခ် ဆက္ဆံခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ျဖင့္ သမၼတေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴဘုရွ္ လက္ထက္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္၊ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈ၊ ဘ႑ာေရး အေထာက္အပံ့၊ အစိုးရအရာရွိမ်ား ျပည္ဝင္ခြင့္ပိတ္ပင္မႈ စသည့္ အလုံးစံုပိတ္ဆို႔မႈကို စတင္ခဲ့သည္။

သမၼတအိုဘားမားသည္ ျမန္မာအစိုးရသစ္၏ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ႀကဳိဆိုသည့္ အေနျဖင့္ပိတ္ဆို႔မႈအခ်ဳိ႕ကို ႐ုပ္သိမ္း ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ တစ္ႏွစ္ ဆိုင္းငံ့ေပးခဲ့သည္။
ယင္းဆိုင္းငံ့မႈကို ေနာက္ထပ္တစ္ႏွစ္ ထပ္မံတိုးၿမႇင့္ေပးလိုက္ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္ခ္အိုဘားမား က ေမလ၂ ရက္ေန႔တြင္ပင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပုဂၢဳိလ္အခ်ဳိ႕ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္၊ ျပည္ဝင္ခြင့္ ပိတ္ပင္မႈ၊ ေက်ာက္စိမ္းေက်ာက္မ်က္ ေရာင္းဝယ္မႈ၊ လက္နက္ေရာင္းဝယ္မႈ တို႔ကိုမူ ဆက္လက္ပိတ္ပင္ထားမႈ တည္ရွိေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေၾကညာထားသည္။

From : ..the voice

0 comments:

Post a Comment

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္