Monday, July 21, 2014

တစ္ေန႔တာေဟာစတမ္း( ဇူလိုင္-၂၁)

Posted by drmyochit Monday, July 21, 2014, under | No comments

Aries (မတ္- ၂၁ ရက္ မွ ဧျပီ-၂၀ ရက္ေန႔ ေမြးသူမ်ား)
ယေန႔သည္ ရင့္က်က္မႈနွင့္ တာဝန္ယူနိုင္မႈအား စမ္းသပ္သည့္ ေန႔ျဖစ္သည္။ မိသားစုနွင့္ သင့္တစ္ကိုယ္ရည္ဘဝအတြက္ သင့္အရည္အခ်င္းကို အသံုးျပဳခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရးပင္ျဖစ္သည္။ စမ္းသပ္မႈအားမခံနိုင္ပါက ၾကီးသူမ်ားကိုနာခံမႈရွိပါ။

Taurus (ဧျပီ-၂၁ မွ ေမ-၂၁ ေမြးသူမ်ား)
ယေန႔တြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ကိစၥရပ္ေတြသာ မ်ားေနမည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေရးၾကီးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ရာတြင္ အခ်ိန္ဆြဲထားသင့္သည္။ သင့္ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရး ဝန္းက်င္တြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္လာနိုင္သည္။ အေျခအေနတစ္ခုအား မတူသည့္ ေထာင့္တစ္ခုမွ ၾကည့္ပါ။

Gemini (ေမ-၂၂ မွ ဇြန္ ၂၁ ေမြးသူမ်ား)
စိတ္လြတ္လက္လြတ္ေနရမည့္အခ်ိန္မ်ား ကုန္လြန္သြားျပီ ျဖစ္သည္။  ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုမခ်မီ အေျခအေနအား ေသခ်ာသံုးသပ္ပါ။ မေန႔ကနွင့္ယေန႔ ျခားနားမႈကို သေဘာေပါက္ေအာင္ ၾကည့္ပါ။ အျပဳအမူနွင့္ အေျပာအဆိုမ်ားကို ဂရုစိုက္ပါ။ အဓိက ျပႆနာမွာ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာ ျဖစ္လာနိုင္ျပီး ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈတြင္ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ၾကိဳးစားေနရမည္။

Cancer (ဇြန္-၂၂ မွ ဇူလိုင္ ၂၂)
လူအမ်ားနွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ အေနွာင့္အယွက္မ်ား ၾကံဳ႕ရနိုင္သည္။ ရာထူးတက္ဖို႔ ရည္မွန္းထားသူမ်ားအတြက္ ယေန႔သည္ အကူအညီ သိပ္မျဖစ္နိုင္။ ထိပ္တုိက္ရင္ဆိုင္မႈၾကီးမ်ားအစား ျငိမ္းခ်မ္းေရးေလး ျပဳလုပ္ထားသည္က ပိုေကာင္းသည္။

Leo (ဇူလိုင္-၂၃ မွ ၾသဂုတ္ ၂၃ )
၂၀၁၄ ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္ေန႔ တစ္ေန႔လံုးတြင္ သင့္ပတ္ဝန္းက်င္၌ တင္းမာမႈမ်ားရွိေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သင္ကေတာ့ ထိုကိစၥမ်ားထဲ ပါမည္မဟုတ္ေပ။ လိုအပ္ေသာေထာက္ခံအားေပးမႈမ်ား မရရွိဘဲ ျဖစ္ေနမည္။ အားေမြးထားပါ။ မၾကာခင္ ထုိအားမ်ား လိုအပ္လာပါလိမ့္မည္။

Virgo (ၾသဂုတ္-၂၄ မွ စက္တင္ဘာ-၂၂)
ယေန႔သည္ ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္နွင့္ စီစဥ္ထားေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္ ေကာင္းေသာေန႔တစ္ေန႔ပင္ ျဖစ္သည္။ အေရးၾကီးေသာဆံုးျဖတ္မ်ား ခ်ဖို႔ရွိပါက ျပဳလုပ္ရမည့္ ေန႔ပင္ျဖစ္သည္။ ယခင္အမွားမ်ားကိုေတာ့ သင္ခန္းယူဖို႔မေမ့ပါနွင့္။

Libra (စက္တင္ဘာ-၂၃ မွ ေအာက္တိုဘာ-၂၃)
အိမ္တြင္းေရးတြင္ အေရးၾကီးကိစၥမ်ားျဖစ္မည္။ ထိုကိစၥသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးပိုင္း၊ လူမူေရးပိုင္းနွင့္ စီးပြားေရးပိုင္းမ်ားတြင္ သက္ေရာက္မႈ ရွိမည္။ ခံစားခ်က္ ဦးစားေပးကာ ေဟာေဟာဒိုင္းဒိုင္း ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို ၾကိဳးစား၍ေရွာင္ရွားပါ။

Scorpio ( ေအာက္တိုဘာ-၂၄ မွ နိုဝင္ဘာ-၂၂)
ယေန႔အေျခအေနသည္ Scorpio တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးမည့္ ေန႔ျဖစ္သည္။ သင့္ဘဝအတြက္ အေျပာင္းအလဲမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါက ဘယ္လိုအခက္အခဲရွိေနပါေစ အခ်ိန္ဆြဲမေနပါနွင့္ေတာ့။ တစ္ကိုယ္တည္း မေဆာင္ရြက္ပါနွင့္။ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ေထာက္ခံအားေပးမႈနွင့္စသည့္ အကူအညီမ်ား အားလံုးကိုယူပါ။

Sagittarius (နိုဝင္ဘာ-၂၃ မွ  ဒီဇင္ဘာ-၂၁)
ျပီးခဲ့ေသာရက္အနည္းငယ္အား ေအးေအးေဆးေဆး ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔သည္ ကိုယ့္ေျခလွမ္းမ်ားကို တြက္ခ်က္၍ လွမ္းရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ေသခ်ာတြက္ခ်က္ျပီးမွသာ စြန္႔စားရမည့္ ေျခလွမ္းမ်ားကိုလွမ္းလွ်င္ ပိုေကာင္းမည္။

Capricon (ဒီဇင္ဘာ -၂၂ မွ ဇန္နဝါရီ-၂၀)
ဘယ္အရာကေေတာ့ ကိုယ့္ကိုလက္ခံနိုင္ေလာက္ျပီး ဘယ္အရာမ်ားကေတာ့ မလုပ္သင့္ေသးသည့္ အရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိေနေသာ ေန႔ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပင္းထန္ေသာ ခံစားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္နိုင္သည္။ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ခက္ခဲေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည့္ သဝန္တိုျခင္းမ်ား၊ ေဒါသထြက္ျခင္းမ်ားနွင့္ စိုးရိမ္ၾကီးျခင္းမ်ားက သင့္အတြက္ ထူးထူးျခားျခားကို အႏၱရယ္ရွိေနသည္။

Aquarius (ဇန္နဝါရီ -၂၁ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ-၁၈)
ယေန႔ၾကံဳရေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ဘာလုပ္လို႔ ဘာကိုင္ရမွန္း မသိျဖစ္ေနမည္။ ရည္မွန္းခ်က္နွင့္ ကိုယ္သြားမည့္လမ္းေၾကာင္းကို ထင္ထင္ရွားရွားသိမွသာ ေက်ာ္လြားရန္လြယ္ကူမည္။ စြန္႔လြတ္စရာရွိသည္မ်ားအတြက္ အသင့္ျပင္ထား၍ အခက္အခဲမ်ားကို မေၾကာက္ပါနွင့္။

Pisces (ေဖေဖာ္ဝါရီ-၁၉ မွ မတ္-၂၀)
ယေန႔ၾကံဳရမည့္ကိစၥမ်ားကို အလိုလိုသေဘာေပါက္ေန လိမ့္မည္။ ဘယ္ေနရာတြင္ ဘာလုပ္၍ ဘယ္ေနရာတြင္ ဘယ္အရာကို စြန္႔လြတ္ရမည္ဆိုျခင္းအား အလိုလိုသိေနလိမ့္မည္။ တည္ျငိမ္မႈကို ပိုသေဘာက်သည္ဆိုလွ်င္ ေဘးခဏထြက္၍ အျခားလူမ်ားကို အခြင့္အေရးေပးလိုက္ပါ။

ဖိုးသူေတာ္

0 comments:

Post a Comment

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္