Wednesday, December 05, 2012

စစ္ေတြတကၠသုိလ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းမတက္ဘဲ စာေမးပြဲ ေျဖဆုိခြင့္ရရွိ ျခင္းအေပၚ ျပည္နယ္အစုိးရ၏လုပ္ရပ္အား တကၠသုိလ္ေက်ာင္းဆရာမ်ားအသုိင္းအ၀ုိင္းမွ သေရာ္လုိက္သည္

Posted by drmyochit Wednesday, December 05, 2012, under | 1 comment


စစ္ေတြ တကၠသုိလ္ေက်ာင္း သားမ်ားအနက္ တစ္ခ်ိဳ႕သည္ စားေမးပြဲ ေျဖဆုိ စဥ္အ တြင္းလည္း ေျဖဆုိခြင့္ မရရွိ ေသာ္လည္း ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၃ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စတိတ္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တျခားေသာ လုံျခဳံးေရး ေကာင္း ေသာ ေန ရာမ်ား တြင္ ေျဖဆုိေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ စာေမးေျဖေသာေက်ာင္း သားမ်ားမွာလည္း ဘဂၤလီေက်ာင္းသားမ်ား သာျဖစ္ၿပီး ၆၀၀ နီးပါးရွိကာ၊ ရခုိင္ တုိင္းရင္း သားေက်ာင္းသား ၃၆ ဦးအား ဓါးစာခံ အျဖစ္ ထည့္သြင္းေျဖဆုိ ေစခဲ့ရာ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္း စည္း ကမ္းႏွင့္ ညီညြတ္မႈ မရွိသည့္ ဥပေဒ တစ္ခု(သုိ႔) လုပ္ရပ္ တစ္ခုကုိ ျပဌာန္း လုိက္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း တကၠသုိလ္မွ ေက်ာင္းဆရာ/မ မ်ားက သေရာ္ လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။


တကၠသုိလ္စာေမးပြဲႀကီးသည္ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္းကပင္ ၿပီးဆုံး သြားၿပီျဖစ္သည့္ တုိင္ ျပန္လည္ေျဖဆုိခြင့္ရရွိ လာခဲ့သည္မွာ ျပည္နယ္ အစုိးရ၏ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ လုပ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒတြင္မရွိေသာ လုပ္ရပ္ တစ္ခုသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္း မ်ားကုိ ေၾကာက္ရြံ႔သျဖင့္ ထုိသုိ႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း သာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ဆုိၾကပါသည္။ 


ထုိသုိ႔ေျဖဆုိခြင့္ရရွိသူမ်ားမွာ ဘဂၤလီေက်ာင္းသားမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေက်ာင္း မတက္ဘဲ စာေမးပြဲေျဖဆုိ ခြင့္ရရွိျခင္း သည္ စစ္ေတြကၠသုိလ္အား (---) အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိ ေအာင္ဖန္ တီးလုိက္ျခင္း သာျဖစ္ေၾကာင္း တကၠ သုိလ္ ေက်ာင္းမွ တာ၀န္ရွိ သူ တစ္ဦကေျပာပါသည္။


ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္မျပည့္ဘဲ ထုိသုိ႔ စာေမးပြဲေျဖ ဆုိခြင့္ရရွိျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မည္သည့္ တကၠသုိလ္မွ မရွိေၾကာင္း၊ first semester တစ္ခုတည္း သာတက္ၿပီး အတန္းတင္စာေမးပြဲ (အတန္းေအာင္စာေမးပြဲ) စစ္ခြင့္ရရွိျခင္း သည္ လြန္စြာ အံ့ၾသ စရာ ေကာင္းေၾကာင္းလည္း ေျပာဆုိၾက သည္။ 


''စာေမးပြဲဆုိတာ တစ္ခါဘဲေျဖခြင့္ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္အ ခုေျဖဆုိခြင့္ မရ သူကုိ ျပည္ နယ္အစုိးရက အတင္းအၾကပ္ေျဖဆုိခြင့္ ေပးတာဟာ လုပ္သင့္သလားဆုိတာ ထည့္ စဥ္းစားဖုိ႔လုိမယ္။ အခုက ေက်ာင္းမတက္ဘဲ စားေမးပြဲေျဖလုိ႔ရတယ္ဆုိရင္ ေျဖ စရာမွ မလုိေတာ့တာ ေအာင္ေပး လုိက္ရင္ၿပီးတာဘဲေလ။ ဒါကေလးကစားတာ မဟုတ္ဘူး ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာေရးေခတ္မီ ဖြံ႔ျဖိဳးဖုိ႔လုပ္ေနတယ္ဆုိတာကုိ ေမးခြန္း ထုတ္စရာျဖစ္ လာၿပီ''ဟု ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးကေျပာပါသည္။


ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ဒီဇင္ဘာသုံးရက္ေန႕တြင္ စာေမးပြဲေျဖဆုိရန္ ေက်ာင္းသားမ်ား ကုိ အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး ထုိသုံးရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြကအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကုိ တင္ျပလုိပါသည္။ ဒီဇင္ဘာ သုံးရက္ေန႔တြင္ ဘဂၤလီေက်ာင္းသား ၇၀ ခန္႔ကုိ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ အမက ၈၈ တြင္ စာေမးပြဲေျဖဆုိေစသည္။ နံနက္ ၈ နာရီခြဲတြင္ အခန္း တြင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားမေရာက္သျဖင့္ ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴးႏွင့္ လူမႈေရး၀န္ႀကီးတုိ႔သည္ သဲေခ်ာင္းႏွင့္ သကၠယ္ျပင္ အစ ရွိေသာ ဘဂၤလီေက်းရြာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ကာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိေခၚယူခဲ့ေသာ သတင္းမွာ လူရႊင္ေတာ္ေရႊဖလားအဖြဲ႕ ျပက္လုံး ထဲက ျပက္လုံး မ်ားထက္ ရယ္စရာ ေကာင္းေနပါေတာ့သည္။ 

ဘဂၤလီမ်ားကုိ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ေခၚယူၿပီး စာေမးပဲြေျဖ ဆုိခုိင္းရုံမက ေသးပါ အစ ကသတ္မွတ္ထားေသာ နံနက္ ၈ နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ေျဖဆုိ ရမည္ ဆုိသည့္ သတ္မွတ္ ခ်က္ကုိ ေက်ာင္းသားမ်ားက မေရာက္ရွိသျဖင့္ ကြင္းဆင္းေခၚ ယူၿပီး တစ္ေန႔တည္း တြင္ သုံးျဖတ္ခြဲကာ စစ္ေဆးေစခဲ့သည္ မွာ လည္း ၾကားရသူအေပါင္း ျမင္ရသူအ ေပါင္း ထုိင္ၿပီးရွိခုိးရ ေလာက္ ေအာင္ ေတာ္ပါေပသည္။ 


ထုိကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေတြတကၠသုိလ္မွ ဆရာမ တစ္ဦးက '' မျဖစ္သင့္တာကုိ မျဖစ္ေအာင္ေတာ့ စည္းေစာင့္ဖုိ႔လုိၿပီးလုိ႔ထင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ စားေမးပြဲေျဖဆုိသူ ေတြကုိ အရႈံးမေပးရဘူး၊ေျဖႏုိင္သည္ျဖစ္ေစ မေျဖႏုိင္ သည္ျဖစ္ေစ ေအာင္ေပးရမယ္ ဆုိရင္ ကၽြန္မတုိ႔ ဒီလုိစာေမးပြဲကုိ စစ္ဖုိ႔လုိေသးသလား။ ဒီလုပ္က ေန ႏုတ္ထြက္ပစ္ မယ္'' ဟုလည္း ေျပာ ၾကား ခဲ့ပါသည္။ 


ယင္းအျပင္ စစ္ေတြတကၠသုိလ္မွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကလည္း'' ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔က ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္မျပည့္ရင္ စာေမးပြဲေျဖဆုိခြင့္မရခဲ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခုက ေက်ာင္း မတက္၊ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္မျပည့္တဲ့သူေတြကုိ စားေမးပြဲ ေျဖဆုိ ခြင့္ေပးမယ္၊ မေျဖႏုိ္င္ ရင္လည္းအရႈံးမေပးရဘူးဆုိတာဟာ စဥ္းစားလုိ႔မရေအာင္ထိပါဘဲ။ ဒါေၾကာင့္ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔ ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္သြားမွာပါ''ဟုလည္း တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။ 


ထုိကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရက ပါေမာကၡခ်ဳပ္အား အတင္း အၾကပ္ လုပ္ေစျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယေန႔တြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်သတ္မွတ္လုိက္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ ေသာ္လည္း သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားသုိ႔ မေျပာရန္ ညႊန္ၾကား ထားေၾကာင္း လည္းသိရွိရပါသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕မွ ထုိသုိ႔လမ္းညႊန္ျခင္းအေပၚ ျပည္သူတစ္ရပ္ လုံးက လည္း မေက် မနပ္ျဖစ္ေနၾက ေၾကာင္းႏွင့္ မၾကာခင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵေဖာ္လာလ်င္ ထုိ ကိစၥသည္ ျပည္နယ္အစုိးရ၏ တာ၀န္ သာျဖစ္ေၾကာင္း လည္းသိ ရွိရပါသည္။


၀န္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ဘဂၤလီေက်ာင္းသားမ်ား စာေမးပြဲေျဖၾကပါဟု အိမ္အထိသြား ေရာက္ေခၚယူေနျခင္းသည္ လြန္စြာေတာ္ေသာ ၀န္ႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၀န္ႀကီးမွာ တျခား လုပ္စရာ အလုပ္မရွိသျဖင့္ ထုိသုိ႔ကုိယ္တုိင္ သြားေရာက္ ေခၚယူ ေနျခင္းျဖစ္ သည္ဟုလည္း ေဒသခံမ်ားက ေအာဘာေပးၾက သည္။ 


တရား ဥပေဒ စုိးမုိးေရးသည္ အေရးႀကီး လွသျဖင့္ ထုိသုိ႔လုပ္ ေဆာင္ေန ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း အမ်ား သိေအာင္ ျပည္နယ္ အစုိးရ အဖြဲ႕၀န္ႀကီးမ်ား ေတာ္ျခင္းအား ဂုဏ္ျပဳ တင္ျပအပ္ပါသည္။


(ဓါတ္ပုံ ဘဂၤလီေက်ာင္းသားမ်ားစာေမးပြဲေျဖရန္ ေက်ာင္းသုိ႔၀င္လာစဥ္)


1 comments:

If this happening is true,arakan state government will be world famous joker.

Post a Comment

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္