Sunday, October 21, 2012

"အာဏာရ ပါတီအတြင္း ကြဲလြဲမႈ ႀကီးထြားလာ"

Posted by drmyochit Sunday, October 21, 2012, under | No comments


 
တစ္ခ်ိန္က တန္ခိုးထြားခဲ့ေသာ အာဏာရ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီအတြင္း မၿငိမ္သက္မႈမ်ားႀကီးထြား လာျခင္းေၾကာင့္ သမၼတကို ေထာက္ခံၾက သူမ်ားႏွင့္ သမၼတ၏ ျပဳျပင္ ေျပာင္း လဲမႈမ်ား သည္ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္အား စင္ေပၚေရာက္ လာေစ သည္ဟု အျပစ္တင္သူ ေခတ္ ေနာက္ျပန္ ဆြဲသမား မ်ားအၾကား ပါတီတြင္း အကြဲအျပဲ ျဖစ္ေနၿပီ ဟူေသာ ေျပာဆိုမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။


ယင္းကဲ့သို႔ ပါတီတြင္း မေက်မနပ္ ေျပာဆို ကန္႔ကြက္မႈ မ်ားကို ပါတီ ဥကၠဌ အျဖစ္ ဦးသိန္းစိန္ ျပည္လည္အေရြးခံရသည့္ ကိစၥက အစပ်ိဳး ေပးလိုက္ပံု ရသည္။

ယခင္ႏွစ္ မတ္လ အာဏာရယူခ်ိန္တြင္ ပါတီဥကၠဌတာဝန္ကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အားအဂၤါေန႔က ဥကၠဌ အျဖစ္ ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ ျခင္း အေပၚ ၎ပါတီ အတြင္းမွ လူမ်ား စုပင္ အံအားသင့္ သြားခဲ့ၾကသည္။

ပါတီ ဥကၠဌ ေနရာကို ၂၀၁၅ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အလား အလာ ေကာင္းသူ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရ ဦးေရႊမန္း ရရွိလိမ့္မည္ဟု အမ်ားစုက ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ ရန္ကုန္မွ အကဲခတ္ ေလ့လာ သူမ်ားကမူ “ယခုကဲ့သို႔ ဦးသိန္းစိန္ကို ျပန္လည္ေရြး ခ်ယ္ခဲ့ျခင္း သည္အာ ဏာရွင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ ေဟာင္း၏ လက္က်န္ ႏိုင္ငံေရး ယႏၱရားကို ေနာက္ဆံုးထပ္မံျပင္ဆင္လိုက္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္သည္”ဟု ႐ွဳျမင္ၾကသည္။

အာဏာရွင္ အသိုင္းအဝုိင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း ခံထား ရေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီသည္ တစ္ခ်ိန္က ပါတီဝင္ ၁၅ သန္းေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး၊ လႊတ္ေတာ္ တြင္း၌လည္း တပ္မေတာ္သား အမတ္မ်ား မွအပ က်န္ေနရာ အမ်ားစုကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲ ပင္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ သိသာေသာ အေျပာင္း အလဲမ်ားက ပါတီ ကိုယိမ္း ယိုင္သြား ေစခဲ့သည္။ ဧၿပီလ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ေနာက္ေကာက္က် ရွံဳးနိမ့္မႈ အေပၚ ပါတီဝင္ အမ်ားစု ယခုတိုင္ တုန္လွဳပ္ ေနဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ယခင္ခရိုနီ သူေဌးႀကီးမ်ားက NLD ပါတီႏွင့္ အျခား အဖြဲ႔ အစည္း မ်ားထံ ေျပာင္းလဲ လွဴဒါန္း ေနၾက ေသာေၾကာင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ၏ ရန္ ပံု ေငြ ရလမ္းမ်ား ခမ္းေျခာက္ လာေနၿပီ ျဖစ္သည္။

အႀကီးတန္း ပါတီဝင္မ်ားသည္လည္း ႏို္င္ငံေရးရာထူး၊ အစိုးရ ကန္ထရိုက္ႏွင့္ စီးပြားေရး ခြင္မ်ားကိုေနာက္ ထပ္မရႏုိင္ ၾကေတာ့ပါ။
 ၃ရက္ၾကာ ပါတီ ညီလာခံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဟာဗ်ဴဟာကို ေဆြးေႏြးၾကျခင္းသည္ တစ္ခ်ိန္ကတန္ခိုးထြား ပါတီအတြင္း တစ္ေငြ႔ ေငြ႔ ေလာင္ေနေသာ ျပႆနာ ဖြဲမီး ရွိေၾကာင္း ထင္ဟပ္ေနသည္ဟု အတြင္းသတင္းမ်ားက ဆိုသည္။
ညီလာခံ က်င္းပရာေနရာ အဝန္းအဝိုင္းတြင္ တီးတိုးေျပာဆိုၾကေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားထဲတြင္အခ်ိဳ႕က ခြဲထြက္၍ ပါတီ ေထာင္ ခ်င္ၾကေသာ ကိစၥလည္း ပါဝင္သည္ဟု သိရွိရသည္။

“ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ပထမဆံုး စုေဝးတဲ့ ညီလာခံဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ အခက္ေတြ႔ တတ္ပါတယ္။ အဆင္မေျပ တာမ်ိဳးေတာင္ ရွိတတ္ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလို အေျဖ ရလာဒ္မ်ိဳးကို ေမွ်ာ္လင့္ထားသူ အနည္းငယ္ပဲရွိပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္ အေျခစိုက္ သံတမန္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရန္ ယာယီဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ေပး ထားသည့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒သည္ ပါတီဒုတိယ ဥကၠ႒ ၃ဦးထဲမွ တစ္ဦးအျဖစ္ ျပန္လည္ အေရြးခံရသည္။

အကဲခတ္ ေလ့လာသူမ်ား၏ အဆိုအရ ပါတီ၏ ယိမ္းယိုင္မႈ မွန္သမွ်သည္ ဦးသိန္းစိန္အေပၚ ဖိအား ပိုမို က်ေရာက္ ေစျခင္းျဖင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္း လဲ ေရး ျဖစ္စဥ္ကို ရွဳတ္ေထြးေစႏုိင္ သည္ဟု သိရွိရသည္။

ရန္ကုန္မွ အကဲခတ္ ေလ့လာသူ တစ္ဦးက “ဦးသိန္းစိန္ဟာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီထဲမွာ အာဏာ တည္ေဆာက္ ေနတုန္း လို႔ထုတ္ ေဖာ္ျပသ ေနေပမယ့္ ပါတီသစ္ခြဲ ေထာင္မယ့္ လွဳပ္ရွားမႈ မွန္သမွ်ဟာ လႊတ္ေတာ္ မွာေကာ ေရြးေကာက္ပြဲ မွာပါ ဆႏၵမဲ အင္အား ျပန္႔က်ဲသြား ေစႏိုင္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

အခ်ိဳ႕ကမူ ပါတီႏွစ္ျခမ္းကြဲေစမည့္ ကိစၥသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ဟု ဆိုၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ သူရ ဦးေရႊမန္း တြင္လဲ သစၥာခံသူ ေနာက္လိုက္မ်ားရွိသည္။ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဦးေရႊမန္း တို႔ႏွစ္ဦး စလံုး အာဏာရွင္ အႀကီးအကဲ ေဟာင္း၏ သစၥာခံမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဖိႏိွပ္ေသာ အဏာရွင္ တပ္မေတာ္ အစိုးရ အဖြဲ႔တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အမႈထမ္းခဲ့ၾကၿပီး အခ်ိန္တြင္၎တို႔ႏွစ္ဦးသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္း မ်ားကိုစတင္ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ရန္ ဆႏၵျပင္းျပ ေနၾကသည္။

ဝန္ထမ္းလစာ ကိစၥအပါအဝင္ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး တြင္ဝိေရာဓိမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း အေပၚယံ ဆက္ဆံေရး ေခ်ာေမြ႔ ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေနၾက ျခင္းက ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ႀကီးထြားေနေၾကာင္း ထင္ျမင္ယူဆမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

“ဦးသိန္းစိန္က ဦးေရႊမန္းအား ပါတီယာယီ ဥကၠ႒ ေနရာေပးခဲ့ေသာ အေၾကာင္း အရင္းမွာ အိမ္ထဲမွ ထြက္မ သြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းရန္ ျဖစ္သည္။ ေလာေလာဆယ္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အျပန္အလွန္လိုအပ္ေနၾကသည္”ဟု သံတမန္ တစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ ေပးသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီအေပၚ အဓိက ၿခိမ္းေျခာက္မႈမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ သာလွ်င္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။
 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ၂၀၁၅မတိုင္ခင္ မေအာင္ျမင္ သည့္တိုင္ေအာင္ သူမ ၏ NLD ပါတီမွာမူ အင္အားႀကီးပါတီ ျဖစ္သြား ပါလိမ့္မည္။

 လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးက “ခင္ဗ်ား ဘာေတြေတြ႔လာႏိုင္သလဲဆိုေတာ့ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီထဲက အခြင့္အလမ္းေတြလက္ မလႊတ္ ခ်င္သူေတြရဲ႕ အံ့ၾသဖြယ္ အယူအဆေတြ၊ အခြင့္အလမ္း မဆံုး႐ံႈးေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြေပါ့။ ဒါမွမဟုတ္ ဦးေရႊမန္း က ကိုယ္ပိုင္ပါတီ ေထာင္တာမ်ိဳး ေပါ့။ ဘာမဆို ျဖစ္လာႏိုင္ပါ တယ္”ဟုသံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

(The Financial Times မွ 17 Oct 2012 ရက္စြဲပါ “Unrest grows in Myanmar’s ruling party” သတင္း ေဆာင္းပါးကို အလင္းသစ္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္)


Freedom News Group

0 comments:

Post a Comment

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္