Friday, February 15, 2013

လက္ပံေတာင္းေတာင္သပိတ္စခန္းၿဖိဳခြင္းမႈတြင္ ေဖာ့စ္စဖားရပ္စ္ ပါဝင္ေသာ မီးေလာင္ဗံုးမ်ားျဖင့္ ႏွိမ္နင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္အေျခစိုက္ Justice Trust အဖြဲ႔မွ ေျပာၾကား

Posted by drmyochit Friday, February 15, 2013, under | No comments

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီ စီမံကိန္း အတြင္း ဖြင့္လွစ္ ထားသည့္ သပိတ္ စခန္း မ်ားတြင္ သံဃာေတာ္ မ်ားႏွင့္ လူမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာမွ ကန္႔သတ္ထားသည့္ မီးေလာင္ဗံုးမ်ားျဖင့္ ႏွိမ္နင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စစ္ဘက္ေရး ရာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈမရွိေသာ ေဒသခံရဲတပ္ဖြဲ႔အား အဆိုပါဗံုးမ်ားျဖင့္ အၾကမ္း ဖက္ႏွိမ္နင္း ရန္ခိုင္းေစမႈအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံအျဖစ္သို႔ အမွန္တကယ္ ကူးေျပာင္းေနေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ လိုအပ္သည္ဟု အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Justice Trust မွ ပါေမာ ကၡ Mr.Roger Normand က ေျပာသည္။

အဆို ပါေျပာၾကား ခ်က္အားေဖေဖာ္ ဝါရီလ ၁၄ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရွိေတာ္ဝင္ႏွင္း ဆီခန္း မတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေနမ်ား ကြန္ရက္၊ မံု႐ြာၿမိဳ႕ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ကယ္တင္ေရးေကာ္ မတီႏွင့္ေဒ သခံမ်ား၊အေမရိ ကန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ Justice Trustအဖြဲ႔တို႕မွလက္ပံေတာင္းေတာင္အေရး ျပည္သူ သို႕ရွင္းလင္း တင္ျပခ်က္ သတင္း စာရွင္းလင္း ပြဲတြင္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံ ကိန္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ား အားအေသး စိတ္ စစ္ေဆး သိရွိႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေန မ်ား ကြန္ရက္၊ႏွင့္Justice Trust အဖြဲ႔တို႕မွ ေဒသ ခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ဗံုးခြဲခံ ရသည့္ အပိုင္း အစမ်ားအား ဓာတ္ခြဲခန္းပို႕ စစ္ေဆးျခင္း စသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အား ယင္းတို႔၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို တင္ျပခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရွိရ သည္။

''အမ်ဳိး သားျပန္ လည္ သင့္ျမတ္ေရး အရ အရင္ တုန္းက အျဖစ္ေတြကို သက္ေရာက္မႈ မရိွေတာ့ ဘူးဆိုေပမဲ့ အစိုးရသစ္ လက္ထပ္မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံကို တကယ္ သြားေနတယ္ ဆိုတာ သက္ေသျပဖို႔ စစ္ေျမျပင္ မွာေတာင္ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ လက္နက္ေတြကို ဘာေၾကာင့္ သံုးစြဲႏွိမ္နင္း ခဲ့လည္းဆိုတာ ေဖာ္ထုတ္ သင့္ပါတယ္'' ဟု Mr.Roger Normand က ေျပာသည္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ အေရး အတြက္ ျပည္သူမ်ား အားအမွန္ ကန္ဆံုး တင္ျပႏိုင္ရန္ အတြက္ လြတ္လပ္ေသာျပင္ ပအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ အဆိုပါေတြ႕ ရွိခ်က္ မ်ားအျပင္ ယင္းစီ မံကိန္းမွာ တရားမွ်တေသာ စီမံကိန္းမဟုတ္ေၾကာင္း အခ်က္သံုးခ်က္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု ေရွ႕ေနမ်ား ကြန္ရက္မွ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသိန္းသန္းဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ အခ်က္ မ်ားအနက္ ပထမဆံုး အခ်က္မွာ ႐ြာသူ ႐ြာသား မ်ား၏ ဆႏၵ မပါဝင္ဘဲ ၿခိမ္းေျခာက္ကာ ေလ်ာ္ေၾကးေပး ခဲ့ျခင္း၊ ရရွိေလ်ာ္ေၾကး မ်ားတြင္ ေပးေခ်သည့္ က်ပ္၅ဝဝဝ တန္မ်ား အတြင္း က်ပ္ ၅ဝဝ တန္မ်ား ထည့္သြင္းေပးေခ်ျခင္း၊ စီမံကိန္းအား ေဒသခံမ်ားထံ တင္ျပၿပီးမွသာ လုပ္မည္ဆိုေသာ္လည္း ေျပာဆို သည့္အ တိုင္း အေကာင္အထည္မေဖာ္ျခင္း၊ဒုတိယအခ်က္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္ မ်ားအား ေဒသ ခံမ်ား ခံစား ခြင့္မ ရရွိ ခဲ့ျခင္းႏွင့္ နံပါတ္သံုး အခ်က္မွာ သပိတ္ စခန္း အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္ သူ မ်ားအား ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လိုက္နာရမည့္ ဥပေဒမ်ားအား လိုက္နာမႈမရွိဘဲ အၾကမ္း ဖက္ေခ်မႈန္း ခဲ့ျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

''ႏွစ္ဦး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ ထိုးတယ္ ဆိုေပမဲ့ ႐ြာသူ ႐ြာသားေတြ ဆီမွာ ေလ်ာ္ေၾကးရ တဲ့စာ ခ်ဳပ္ မိတၲဴမရွိတဲ့အျပင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံအမ်ားစု နစ္နာရတဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တည္ဆဲ ပဋိညာဥ္ ဥပေဒ အရ တရားမဝင္ပါဘူး။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးေတြ ျပည့္ အဝေပး ထားၿပီး ဒီလိုအခြင့္အေရးကို သမၼတေတာင္ ပယ္ဖ်က္ခြင့္မရွိေပမဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒအထက္က ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ ဖြဲ႔မႈးေၾကာင့္ ေပးထားတဲ့အခြင့္အေရးေတြ မရခဲ့သလိုအၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းခံရမႈကလည္း ေဒသခံေတြ အေပၚ ဥပေဒနဲ႕အညီ မဆက္ဆံခဲ့တာကို ေဖာ္ျပေနပါတယ္'' ဟု ဦးသိန္းသန္းဦးက ဆိုသည္။

ထိုသို႕သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ စံုစမ္းေရးေကာ္ မရွင္အား ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအား မည္သို႔ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းခဲ့ေၾကာင္း စံုစမ္းရ မည့္ အခ်က္အား ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ခဲ့ျခင္းမွာ ျပည္သူမ်ားသိရွိခ်င္ေသာ ေမးခြန္းအား ပယ္ဖ်က္ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း Mr.Roger Normand က ေျပာပါသည္။

''လက္ရွိ ဒီစီမံ ကိန္းကို လုပ္ေန တဲ့ဝမ္ေပါင္ ကုမၸဏီေရာ ဦးပိုင္ကု မၸဏီပါ စစ္တပ္ေနာက္ခံ ကုမၸဏီေတြပါ။ေနာက္ၿပီး ဒီေဖာ့စ္စဖားရပ္ပါတဲ့ဗံုးကို ဂ်ီနီဗာကြန္ဗန္းရွင္းအရ ကန္႔သတ္ထားၿပီး စစ္ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာေတာင္ လူအုပ္ကို ဦးတည္မပစ္ရဘူးလို႔ ကန္႔သတ္ခဲ့တဲ့ လက္နက္ပါ။ဒီလိုစစ္ဘက္ဆိုင္ရာ လက္နက္က ရဲတပ္ဖြဲ႕ဆီ ဘယ္လိုေရာက္ေန လည္း၊ ဘယ္သူ ပစ္မိန္႔ေပးခဲ့တာလည္း''ဟု Mr.Roger Normandက ဆက္လက္ေျပာ သည္။

အဆိုပါ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္မရွင္အား တင္ျပ ထားေသာ္ လည္း လက္ရွိကာလအထိ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မွ တုန္႕ျပန္မႈ မရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ စံံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္အေရးႏွင ့္ပက္သတ္ သည့္အ ခ်က္မ်ား အား အၿပီး သတ္ အစီရင္ခံစာတြင ္ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္ းထုတ္ျပန္ခဲ့ သည့္ ဒုတိယ အႀကိမ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Eleven

0 comments:

Post a Comment

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္