Thursday, March 28, 2013

မိတၳီလာအေရးကိစၥအပါအဝင္ လတ္တေလာဆူပူမႈမ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ နုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးမွ ၿပည္သူ လူထု ထံသို႕ ရွင္းလင္း ေၿပာၾကားၿခင္း

Posted by drmyochit Thursday, March 28, 2013, under | No commentsေနၿပည္ေတာ္ မတ္ ၂၈

မိတၳီ လာ အေရး ကိစၥ အပါ အဝင္ လတ္ တေလာ ဆူပူ မႈမ်ား ကူး စက္ၿပန္႕ ပြားရန္ ႀကိဳး ပမ္း လာတဲ့ အေၿခ အေန မ်ားနဲ႕စပ္ လ်ဥ္းၿပီး ကြ်န္ေတာ့္ အေနနဲ႕ ၿပည္သူ လူထု တရပ္ လံုး ကို လို အပ္ တဲ့ ကိစၥ ရပ္မ်ား အား ရွင္းလင္း ေၿပာၾကား သြားမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ သာမန္ ပုဂၢ လိက အၿငင္း ပြားမႈ၊ သာမန္ မႈခင္း တခုကို အေၾကာင္း ၿပဳၿပီး မိတၳီ လာမွာ ၿဖစ္ပြား ခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡမ်ား တည္ၿငိမ္ စ ၿပဳလာ သည့္ အေၿခ အေနမွာ ၿပည္ သူ လူ ထုႀကီး ရဲ႕ ရိုးသား မႈကို အခြင့္ေကာင္း ယူၿပီး ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ အပါအဝင္ ၿမန္မာ နုိင္ငံေဒသ အနွံ႕ အၿပား တြင္ ဆူပူ မႈမ်ား ကူးစက္ ပ်ံ႕နွံ႕ရန္ လံႈ႕ေဆာ္ လုပ္ေဆာင္ လာမႈ မ်ားကို စိတ္ မ ခ်မ္းေၿမ႕  ဖြယ္ ေတြ႕ၿမင္ ေန ရ ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီ ကိစၥ မ်ားနဲ႕ပတ္ သက္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာ ထားနဲ႕ အစိုး ရရဲ႕ ရပ္ တည္ ခ်က္ မ်ားကို ရွင္းလင္း ေၿပာၾကား သြားမွာ ၿဖစ္ပါ တယ္။


ကြ်န္ေတာ့္ အေနနဲ႕ အင္ အား သံုးၿပီး ၿပႆ နာ ေတြကို ေၿဖရွင္း တာကို မနွစ္ ၿမိဳ႕ပါ။ ဒါေပမဲ့ ၿပည္သူ လူထု ရဲ႕ အသက္ အုိးအိမ္ စည္းစိမ္ လံုၿခံဳ မႈကို ထိပါး တဲ့လုပ္ ရပ္ မွန္ သမွွ် ကိုေတာ့ လံုးဝ လက္ သင့္ ခံမွာ မဟုတ္ ဘဲ လိုအပ္လွ်င္ ၿမိဳ႕ၿပ အင္အား သံုးၿပီး ထိထိ ေရာက္ေရာက္ တားဆီး နွိမ္နင္း သြားရမွာ ၿဖစ္ပါ တယ္။ ဒီေန ရာမွာ တရား ဥပေဒ စိုးမုိး ေရးတြင္ အဓိက တာဝန္ ရွိေနတဲ့ ၿမန္မာ နုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အေနနဲ႕ ဥပေဒနဲ႕အ ညီ ရဲဝံံ့ၿပတ္သား စြာ ေဆာင္ ရြက္ၾကဖို႕ ေၿပာၾကား လုိပါတယ္။


ဒီမို ကေရစီ ရဲ႕ ေရေသာက္ ၿမစ္လို႕ ဆိုရမယ့္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ ခ်င္းစီရဲ႕ လြတ္လပ္ ခြင့္ဆိုတာ သူတပါး ကို ထိခိုက္မႈ မရွိပဲ လြပ္ လပ္ၿခင္း ရဲ႕ အရ သာကို အားလံုး ခံစား နုိင္ဖို႕ ၿဖစ္ပါ တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ တို႕နုိင္ငံ ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒ မွာလည္း မိမိ ယံုၾကည္ ရာကို လြတ္ လပ္စြာ ကိုးကြယ္ ပိုင္ခြင့္အား နုိင္ငံသား အခြင့္ အေရး အေနနဲ႕ အာ မ ခံခ်က္ အၿပည့္ အဝ ေပးထား ပါတယ္။ ဒီေန ရာမွာ မြန္ၿမတ္ တဲ့ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္ မႈကို ခုတံုး လုုပ္ၿပီး အလြဲ သံုးတဲ့ အယူသီး အစြန္း ေရာက္လုပ္ ရပ္ေတြ၊ မတူ ညီတဲ့ ဘာသာ တရားေတြ အၾကား အမုန္း တရား တိုးပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ မႈေတြ၊ ကိုယ္က်ိဳး စီးပြား နဲ႕ယွဥ္ တဲ့ နုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အၿမတ္ ထုတ္ လုပ္ေဆာင္ လာမႈ ေတြကို ပေပ်ာက္ သြားေအာင္ ကြ်န္ေတာ္ တို႕ အစိုး ရအေန နဲ႕ ဖြဲ႕ စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒ၊ တည္ဆဲ ဥပေဒ မ်ားနဲ႕အညီ ထိထိ ေရာက္ ေရာက္ အေရး ယူ ေဆာင္ရြက္ သြားမွာ ၿဖစ္တယ္ ဆုိတာ သတိ ေပး ေၿပာၾကား လိုပါ တယ္။


ဒီလို ပဋိ ပကၡေတြ၊ အခက္ အခဲ အက်ပ္ အတည္း ေတြဟာ ဒီမုိ ကေရစီ အသြင္ ကူးေၿပာင္း ေရး ကာ လမွာ မၿဖစ္ မေနႀကံဳ ေတြ႕ရမယ့္ စိန္ေခၚ မႈေတြ၊ ၿပႆ နာေတြ ထဲက တစ္ခု လုိ႕ ရႈၿမင္ ရမွာ ၿဖစ္ၿပီး အားလံုး အတူ ပူးေပါင္း ေက်ာ္လႊား ေၿဖရွင္း သြား ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ေၿဖရွင္း တဲ့ အခါ မွာလည္း နုိင္ငံတည္ ေဆာက္ေရးမွာ နွစ္ေပါင္း ေၿခာက္ဆယ္ လံုးလံုး ကြ်န္ေတာ္တုိ႕  နုိင္ငံကို ေနာက္က် က်န္ေစ ခဲ့တဲ့ မတူ တဲ့ အင္အား စုေတြ အၾကား ထိပ္တုိက္ ရင္ ဆုိင္ၿပီး အခ်င္းခ်င္း ဖယ္ထုတ္ ဖို႕ ႀကိဳးစား ခဲ့တဲ့ အနုိင္-အရံႈး သတ္မွတ္ တဲ့ အေလ့ အက်င့္ ကို အတိတ္ မွာ ခ်န္ ထား ခဲ့ၿပီး မ တူ ညီတဲ့ အား ေတြကို စုစည္းၿပီး အခ်င္း ခ်င္း ညွိနႈိင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ၿခင္း နဲ႕ အား လံုး အတြက္ အေကာင္း ဆံုး အေၿဖ ကို ရွာတဲ့ ဒီမုိ ကေရ စီ အေလ့ အက်င့္ကို က်င့္ သံုးၿခင္း ကသာ ေပၚေပါက္ လာတဲ့ အက်ပ္ အတည္း ေတြ ကို ေၿဖရွင္း နုိင္ၿပီး ဒီမုိ ကေရစီ အသြင္ ကူးေၿပာင္း ၿခင္း ၿဖစ္ စဥ္ ကို ပံ့ပိုး ေပးနုိင္ လိမ့္ မယ္လို႕ ယံုၾကည္ ထား ပါတယ္။


ယခု မိတၳီ လာမွာ ၿဖစ္ ပ်က္ ခဲ့ တဲ့ ၿဖစ္ စဥ္ကို ေၿဖ ရွင္း တဲ့ေန ရာမွာ ယခင္ ကနဲ႕မ တူဘဲ အသိုက္ အဝန္း ေတြၾကား မွာ နားလည္ မႈေတြ နဲ႕ ယံုၾကည္ မႈေတြ ၿပန္လည္ တည္ေဆာက္ နုိ္င္ဖို႕ အ တြက္ အ ရပ္ ဘက္ လူ႕ အဖြဲ႕ အစည္း ေတြရဲ႕ ပူးေပါင္း ပါဝင္မႈ၊ ဘာသာ ေပါင္းစံုက ေခါင္း ေဆာင္ ေတြရဲ႕ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ မႈ၊ နုိင္ငံ တကာ အဖြဲ႕ အစည္း ေတြရဲ႕ ပူးေပါင္း ကူ ညိီမႈ၊ မီဒီ ယာ မ်ားရဲ႕ ပိုမုိ တာ ဝန္ သိသိ၊ တာဝန္ ရွိရွိ သတင္း ေဖာ္ၿပမႈ၊ ၿပည္သူ ေတြရဲ႕ အသက္ အိုးအိမ္ စည္း စိမ္ လံုၿခံဳ မႈနဲ႕ ၿပန္လည္ ထူေထာင္ ေရး လုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးမ်ား အပါ အဝင္ လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႕ အစည္း မ်ားနဲ႕ တပ္ မေတာ္ တို႕ရဲ႕  မွန္ ကန္တဲ့ အခန္း က႑က ပါဝင္ မႈေတြ ကို ေတြ႕ရွိ ရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ ေဒသ ေတြမွာ ၿငိမ္းၿငိမ္း ခ်မ္းခ်မ္း ေနထိုင္ ေနၾကတဲ့ ၿပည္သူ လူထုေတြ အထိတ္ တလန္႕ ၿဖစ္ေအာင္၊ အၾကမ္း ဖက္မႈ ေတြၿဖစ္ ေအာင္၊ ေကာလာ  ဟလ ေတြနဲ႕ ေသြးထိုး လံႈ႕ေဆာ္ ေန တာေတြ ရွိေပ မယ့္ ဒါေတြ က တ ဆင့္ အၾကမ္း ဖက္မႈ ေတြ အၿဖစ္ ေရာက္ရွိ မသြား ရေအာင္ ေဒသ ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ ပိုင္ေတြ၊ အရပ္ ဘက္ လူ႕ အဖြဲ႕ အစည္း ေတြ၊ ရပ္မိ ရပ္ဖ ေတြနဲ႕ ဘာသာ ေရး ေခါင္းေဆာင္ ေတြ ပူးေပါင္း ေကာ္ မတီ ေတြ၊ ဘာသာေရး အဓိ ကရုဏ္း ကာကြယ္ တားဆီး ေရး အဖြဲ႕ေတြ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ကာကြယ္ ေပးေန ၾကတာ ေတြကို လည္း အၿပဳ သေဘာေဆာင္ေသာ ၿဖစ္ရပ္ မ်ား အၿဖစ္ ေတြ႕ၿမင္ ေနရ ပါတယ္။


ဒါ့အၿပင္ ေသြးထုိး မႈေတြ လံႈ႕ေဆာ္ မႈ ေတြေၾကာင့္ အၿခား ၿမိဳ႕ႀကီး မ်ားကို ပဋိ ပကၡမ်ား ကူး စက္မယ့္ အႏၱ ရာယ္ ကိုလည္း အရပ္ ဘက္ လူ႕ အဖြဲ႕ အစည္းေတြ၊ ရပ္မိ ရပ္ဖ ေတြနဲ႕ သက္ ဆုိင္ရာ အစုိး ရ အဖြဲ႕ အစည္း ေတြ၊ လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႕ အစည္း ေတြ အားလံုး ဝိုင္း ဝန္း ကာကြယ္ လုပ္ ေဆာင္ေန ၾက တာကို လည္း ေတြ႕ရတဲ့ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ ဝမ္းေၿမာက္မိ ပါတယ္။ မတူညီတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြ၊ လူမ်ိဳးစု ေတြနဲ႕ မတူ ညီတဲ့ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္ မႈေတြ အၾကား အခ်င္း ခ်င္း အၿပန္ အလွန္ ေလးစားမႈ၊ နားလည္ မႈရွိတဲ့၊ ယဥ္ေက်းတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ ေနထိုင္ တဲ့ နုိင္ငံ တစ္နုိင္ငံ အၿဖစ္ ကမၻာ ေပၚမွာ ဂုဏ္ သိကၡာ ရွိရွိ ရပ္ တည္ နုိင္ဖို႕ အတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေနၾက တယ္ ဆုိ တာ ကိုလည္း သက္ ေသထူ ရာ ေရာက္ ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ တို႕အစိုးရ အေနနဲ႕ အင္ အား သံုးေၿဖရွင္း ကိုင္ တြယ္ မႈေတြ ကို တတ္နုိ္င္ သမွ် ထိန္း ထိန္း သိမ္း သိမ္း ေဆာင္ ရြက္ ခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္း ရင္း ကေတာ့ မိမိတို႕ နုိင္ငံ သားမ်ားရဲ႕ အရွိန္ယူစ ဒီမုိ ကေရစီ က်င့္ စဥ္မ်ား စမ္းသပ္ က်င့္ သံုးမႈ ကို အဟန္႕ အတား ၿဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ မတုိင္မီ ပ်က္စီး သြား နိုင္မယ့္ အႏၱ ရာယ္ကို ေရွာင္ရွား လို တဲ့ အ တြက္ေၾကာင့္ ပဲ ၿဖစ္ပါ တယ္။ ယခု ကာ လတုိ အ တြင္း ေၿမစမ္း ခရမ္း ပ်ိဳးေန တဲ့ ၿပဳၿပင္ ေၿပာင္းလဲ ေရးမ်ားနဲ႕ ဒီမုိ ကေရစီ ရွင္သန္ ေရးမ်ားကို မဆံုး ရႈံးေစ လိုတဲ့ အတြက္ ပဲ ၿဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္ တို႕ ၿပည္သူ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ နုိ္င္ငံသားတဦးခ်င္းစီရဲ႕ အသက္ အုိးအိမ္ စည္းစိမ္ ကို ထိပါး လာရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ ကို အေၿခခံ ဥပေဒ က အပ္နွင္း ထားတဲ့ နုိင္ငံေတာ္ သမၼ တရဲ႕ လုပ္ပိုင္ ခြင့္ေတြ၊ လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႕ အစည္းေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္း ေတြရဲ႕ အင္ အား ကို အသံုး ျပဳၿပီး အကာ အကြယ္ ေပးသြား ဖုိ႔ ဆံုးၿဖတ္ ထားၿပီး ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပည္ သူ လူထု တစ္ရပ္ လံုး ကလည္း ေမ တၱာကို အရင္း ခံ၊ ကိုယ္ခ်င္း စာ တရားကို လက္ကိုင္ ထားၿပီး အၿမင္ က်ယ္ က်ယ္၊ သတိ ၾကီးႀကီးနဲ႔ ဝိုင္းဝန္း ကူညီ ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ ၾကဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ အေလး နက္ တုိက္တြန္း ေမတၱာ ရပ္ခံ ပါတယ္။


ၿမန္မာ ႏိုင္ငံလုိ တုိင္း ရင္းသား ေပါင္း စံုနဲ႔ လူမ်ိဳး ေပါင္းစံု၊ ဘာသာ ေပါင္းစံု နဲ႔ ယဥ္ေက်း မႈ ေပါင္းစံု စုစည္း တည္ေဆာက္ ထားတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ တစ္ရပ္ အေန နဲ႔ ႏုိင္ငံ သား အားလံုး ပါဝင္တဲ့ ဒီမုိ ကေရစီ စနစ္ ကသာ လွ်င္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္း မႈကို အာမ ခံႏုိင္ တဲ့ ဒီမုိ ကေရ စီစ နစ္ ၿဖစ္လာ မယ္ ဆုိ တာ ကို အား လံုးက အေလး အနက္ ခံယူ ထားၾက ရမွာ ၿဖစ္ ပါတယ္။ မတူ ကြဲၿပား မႈေတြ ရွိေနေပ မယ့္ လည္း အဆင္ေၿပေၿပ ယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ဒီမုိ ကေရ စီ နည္းလမ္း က်က်၊ ၿငိမ္းၿငိမ္း ခ်မ္းခ်မ္း ႀကိဳး ပမ္းၾက ရမွာၿဖစ္ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ ေတြရဲ႕ မတူ ကြဲၿပား မႈေတြ ကို ဂုဏ္ ယူၾက ရမွာ ၿဖစ္ သလုိ တစ္ၿပိဳင္ နက္ တည္း မွာပဲ ကြဲၿပားတဲ့ အင္အား ေတြကို စု စည္းၿပီး ေပါင္း စည္း အား အၿဖစ္ အသံုးၿပဳ ႏိုင္မယ္ ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ လက္ေတြ႕ ၾကံဳေတြ႕ ေနရတဲ့ အခက္ အခဲေတြ၊ အနာ ဂတ္မွာ ႀကံဳေတြ႕ ရမယ့္ စိန္ေခၚ မႈေတြ ကို ေက်ာ္ လႊား သြားႏုိင္ မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ရာႏႈန္းၿပည့္ ယံုၾကည္ ပါတယ္။


ကၽြန္ေတာ့္ အေန နဲ႔ ၿပည္ သူ လူ ထု အား လံုး ကို ေၿပာၾကား လိုတာ ကေတာ့ အခု ခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ ၿမန္မာ့ လူ အဖြဲ႕ အစည္း ကို ပြင့္လင္း လြတ္လပ္တဲ့ လူ႔ အဖြဲ႕ အစည္း ၿဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစား ေနတာ ၿဖစ္တဲ့ အတြက္ အစုိးရ ကလည္း ၿဖစ္ စဥ္ၿဖစ္ ရပ္ အမွန္ ေတြကို အခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေၿပးညီ ပြင့္လင္း ၿမင္သာ မႈရွိရွိ သတင္း ေပးၿပန္ ၾကား သြားမွာ ၿဖစ္ သလုိ ၿပည္ သူ လူ ထု တစ္ရပ္ လံုး အေန နဲ႔ လည္း ေကာလာ ဟလ ေတြ ရဲ႕ အႏၱ ရာယ္ကို သတိ ၾကီးႀကီး၊ ဥာဏ္ အေၿမာ္ အၿမင္ ရွိရွိနဲ႔ ရင္ဆုိင္ တုံ႔ၿပန္ သြားၾကရင္ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔အား လံုး ဒီ စိန္ေခၚ မႈေတြ ကို သမုိင္း အစဥ္ အလာ အရ သဟ ဇာ တ ရွိ ရွိ ေနထုိင္ ခဲ့တဲ့ လူ အဖြဲ႕ အစည္း တစ္ ရပ္ရဲ႕ ဂုဏ္သိ ကၡာ နဲ႔ အညီ အတူ လက္တဲြ ေက်ာ္ လႊား သြားၾက ပါစုိ႔ လုိ႔ တုိက္ တြန္း ရင္း နိ ဂံုး ခ်ဳပ္ ပါ တယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ

0 comments:

Post a Comment

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္