Tuesday, July 24, 2012

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ က်ဴးေက်ာ္ဘဂၤလီမ်ားအေပၚ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုမႈ ရခိုင္ျပည္သူလူထု ေထာက္ခံႀကိဳဆို

Posted by drmyochit Tuesday, July 24, 2012, under | No comments


PDF Print E-mail
Sittwe00000000000000000ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းသို႔ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာေသာ ဘဂၤလီမ်ားအား UNHCR အကူအညီျဖင့္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ စခန္းသြင္း ထားရွိရန္ႏွင့္ တတိယႏိုင္ငံတခုခုသို႔ ပို႔ေဆာင္မည့္အျပင္ လ၀က ဥပေဒအရ အေရးယူသြားမည္ဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာၾကားမႈအေပၚ ေထာက္ခံ ႀကိဳဆိုသည့္ အေနျဖင့္ ယမန္ေန႔က ရခိုင္ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး ႏိုင္ငံ၏ေအာင္လံေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ေအာင္လံေတာ္အား တၿပိဳင္နက္ လႊင္ထူခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး Mr. Antonio Guterres ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔အား  ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ သံတမန္ေဆာင္ ဧည့္ခန္းမတြင္ ေတြ႔ဆံုေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 
သမၼတက “ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ စစ္ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအေရးကိစၥ၊ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းျပည္သူမ်ား မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လာေရးကိစၥႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက သမိုင္းေၾကာင္းအရ ဘဂၤလီမ်ား ၀င္ေရာက္လာသည္မွာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕မ်ားက လယ္ယာလုပ္ကိုင္ရန္ ေခၚသြင္းလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုစဥ္က အလုပ္အကိုင္ ေကာင္းမြန္သျဖင့္ မျပန္ေတာ့ဘဲ အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဥပေဒအရ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိသူ မိဘႏွစ္ပါးက ေမြးဖြားသူ တတိယမ်ိဳးဆက္ (Third Generation)ေျမး အဆင့္ကိုသာ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ လက္ခံမည္ဟူေသာ ဥပေဒရွိေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မတိုင္မီ ဘဂၤါလီမ်ားက ေပါက္ဖြားလာသူမ်ား ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ၍ ခိုး၀င္လာသူမ်ား စသည္ျဖင့္ ရႈပ္ေထြးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္ လာေၾကာင္း၊ ဤကိစၥကို ကိုယ္တြယ္ရန္ အေလးအနက္ထား စဥ္းစားလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတိုင္းရင္းသားမ်ားကို တာ၀န္ယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားမဟုတ္ဘဲ ခိုး၀င္လာသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို လက္ခံရန္ မည္သို႔မွ်မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆံုး ေျဖရွင္း သည့္နည္းလမ္းမွာ ခို၀င္လာသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို UNHCRသို႔ အပ္ႏွံၿပီး ဒုကၡသည္စခန္းအျဖစ္ ထားရွိရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ UNHCRက ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တတိယႏိုင္ငံက လက္ခံမည္ဆိုလွ်င္ ပို႔ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤသည္မွာ ျပႆနာ ေျဖရွင္းနည္းကို စဥ္းစားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။ ”  ဟု သမၼတ၀ပ္ဆိုက္တြင္ ေဖၚျပခ်က္အား ရခိုင္ျပည္သူလူထုမ်ားက ေထာက္ခံႀကိဳဆို လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေဟာင္းတဦးက ရွင္းျပသည္။
ဆက္လက္ၿပီး “ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးအားလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ကုလသမဂ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ညွိႏႈိင္းလ်က္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္  ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ သမၼတႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ သမၼတရံုး၀န္ႀကီးဌာန(၁) ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း။ ”   ေဖၚျပထားသည္။
အဆိုပါ ဦးသိန္းစိန္ Mr. Antonio Guterresအား ေျပာၾကားခဲ့ေသာ စကားအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖၚ လုပ္ေဆာင္မႈ ရွိမရွိကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၈ ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ေထာက္ရႈၿပီး တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ သမၼတ၏၀ပ္ဆိုက္က သက္သီအျဖစ္ တည္ရွိေနၿပီးသားျဖစ္ေၾကာင္း သူကေ၀ဖန္ခဲ့ေသးသည္။
“ သမၼတက ေျပာၿပီးရင္ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ၿပီး လက္ေတြ႔လုပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္၊ ေျပာလည္းေျပာခဲ့တယ္၊ အစေတာ့ လုပ္ျပန္ခဲ့တယ္၊ ဘာမွမလုပ္ခဲ့ဘဲ ဆိုးက်ိဳးေတြသာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၈ ႏွစ္ေက်ာ္ ျပည္သူေတြခံစားလာရတာက ခုခ်ိန္ထိ နစ္တာက မကၽြတ္ လြတ္ေသးဘူးဆိုတာ သမၼတက ျမင္ဖို႔လိုအပ္လိမ့္မယ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအာင္လံေတာ္ကို ဆိုကၠား၊ စက္ဘီး၊ ေစ်းဆိုင္နဲ႔ ခရီးသြား လက္ေတြမွာအစ ကိုင္ၿပီး ၉ ရက္ၾကာ ဒီကေန႔ကေန လႊင္ထူသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါရခိုင္ပါတီေတြက ဦးေဆာင္လုပ္တာပါ။ ”  ဟု တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေဟာင္းက ေ၀ဖန္ျခင္းျဖစ္သည္။   
ေမာင္ေတာၿမိ့ဳခံတဦးက “သမၼတေျပာစကားကို ႀကိဳဆိုေထာက္ခံပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အလွမ္းေ၀းေတာ့ သိပ္ၿပီးအခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ လိုက္မမီဘူး၊ မေန႔က ေနရာတိုင္း၊ အိမ္တိုင္းေတာ့ မဟုတ္ဘူးဗ်ာ၊ သိတဲ့သူေတြေတာ့ ျမန္မာေအာင္လံထူၾကတာ ေတြ႔ရတယ္၊ စိုးရိမ္ ေနရတဲ့ေနရာျဖစ္ေနေတာ့ ေအာင္လံလႊင္ထူဖို႔ စည္းရံုးမႈေတြလည္း မရွိခဲ့ပါဘူး။”  ဟု ဘုတ္ဆိပ္ကတဦးက ေျပာသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား ကမၻာ့ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္မ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက ေ၀ဖန္မႈမ်ား တိုးပြားလ်က္ ရွိေနသည္။ Sittwe 1111111111111111111111111111
ဇြန္ ၈ ရက္ေန႔က ေသာင္းက်န္းသူ ဘဂၤလီမ်ားက စတင္တိုက္ခိုက္ခံရရာတြင္ မီးထဲပါသြားသည့္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ေနေသာ ဒုကၡသည္ မ်ားအတြက္ ယာယီေနထိုင္ႏိုင္ရန္ လတ္တေလာေနအိမ္အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ တဲေပါင္း ၇၀၀ ရာကို ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံက ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ဆိုသည္။
ေတာင္ကိုးရီးယားမွ ကူညီေပးပို႔ခဲ့သည့္ စုေပါင္းတဲမ်ားအတြင္း ဒုကၡသည္ ၃၀၀၀ ခန္႔ ယာယီေနႏိုင္ေၾကာင္း ကိုးရီးယား အရာရွိမ်ားက ဆိုသည္။
သမၼတႀကီး အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ထပ္တူ ေသာင္းက်န္းသူ ဘဂၤလီ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ တိုက္ခိုက္ေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လံုၿခံဳေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈေၾကာင့္ ထိုင္းႏွင့္ ဘဂၤလာ ခရီးစဥ္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္း ခဲ့ရသည္။
သို႔ေသာ္လည္း သမၼတႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ၀န္ႀကီး၊ အလုပ္သမား၀န္ႀကီး၊ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး၊ စီပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး (ၾကည္း)မွ စစ္ေရးခ်ဳပ္၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး၊ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး၊ က်န္းမာေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား ယမန္ေန႔ မနက္ပိုင္းက ထိုင္းႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥ ရင္လတ္ရွင္နာ၀ပ္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ထြက္သြားခဲ့ေၾကာင္း သမၼတ ၀ပ္ဆိုက္တြင္ ေဖၚျပထားသည္။

0 comments:

Post a Comment

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္