Monday, July 09, 2012

စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕မႈေၾကာင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား စား၀တ္ေနေရးခက္ခဲေန

Posted by Anonymous Monday, July 09, 2012, under | No comments

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားမွ ဘဂၤလီမူဆလင္မ်ားကို ေၾကာက္လန္႔ကာ မိမိ လုပ္ငန္းမ်ားသို႔သြားေရာက္ကာ မလုပ္ကိုင္၀ံ့ျခင္းေၾကာင့္ စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲေရာက္ ေနၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၆) ၊ ၄-မိုင္ ေငြေတာင္ရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရမွဴးက “ ယခု အခ်ိန္မွ က်ေနာ္ေတာ့ရြာသားေတြဟာ၊ တလန္႔လန္႔၊ တျဖန္႔ျဖန္႔နဲ႔ အလုပ္အကိုင္ မလုပ္၀ံ့ျဖစ္ေနၾကတယ္၊ ကုလားေတြက ေတာထဲမွာ ေရာက္ေနၾကတယ္၊ မေန႔ကလည္း က်ေနာ္တို႔ရြာက လယ္ထဲကို သြားေတာ့ ကုလားနဲ႔ေတြ႕တာနဲ႔ ျပန္ေျပးလာရတယ္၊ ရြာက လယ္သမား ၁၅ဦးမွာလည္း ပ်ိဳးခင္းခ်ထားတာ၊ သြားၿပီးေတာ့ မလုပ္ရဲျဖစ္ေနတယ္၊ ေတာင္ယာလုပ္တဲ့သူေတြလည္း ေတာင္ယာကုိ မသြားရဲျဖစ္ေနၾကတယ္၊ က်ပန္းလုပ္တဲ့သူေတြမွာလည္း အျပင္မွာသြားၿပီး မလုပ္ရဲ၊ ရြာသားေတြ ေတာ္ေတာ္ စား၀တ္ေနေရးခက္ခဲေနၾကပါတယ္ ” ဟု သူကေျပာသည္။
ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၆)၊ ၄-မိုင္၊ ရြာသာယာေက်ာင္းသစ္ ဦးက၀ိပီယမွ ေ၀သာလီရြာ၊ သာစည္ရြာ၊ ေငြေတာင္ရြာ၊ သာယာကုန္းရြာ၊ သစ္ေတာရြာ၊ မက်ည္းကုန္းရြာ၊ ၄-မိုင္တပ္ဦးရြာ မ်ားတြင္ ရိကၡမ်ားလိုအပ္ေနေၾကာင္းကို ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံသို႔ ၁၉-၆- ၂၀၁၂ ေန႔က ေမတၱာရပ္ခံစာ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
ေမာင္ေတာေျမာက္ပုိင္ရွိ ၀က္က်ိန္းေက်းရြာ ၿမိဳလူမ်ိဳး ရခိုင္တိုင္းရင္းသား မလန္းတြဲက “ေခတ္မေကာင္းလို႔ ထမင္းငတ္ေနတယ္၊ ငခူရ နယ္ေျမစခန္းမွာ အလွဴေတာင္းခဲ့တာ၊ နယ္ေျမမွဴးက လစာနည္းပါတယ္၊ အလွဴေပးခ်င္ပါတယ္၊ ဆန္းတျပဳတ္စာေပးလိုက္တယ္၊ ေနာက္တစ္ေခါက္ျပန္လာလို႔ေျပာလိုက္တယ္” ဟု ၎အမ်ိဳးသမီးက ေျပာသည္။
၀က္ကီးေက်းရြာတြင္ အိမ္ေျခ ၃၆ ေဆာင္ရွိၿပီး ၿမိဳလူမ်ိဳး၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား သီးသန္႔ေနထိုင္ၾကၿပီး ရြာသားမ်ားမွာ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းကို အမ်ားဆံုးလုပ္ကိုင္ကာ ထြက္ရွိေသာ သီးႏွံမ်ားကို ဘဂၤလီမူဆလင္မ်ားကို ေရာင္းခ်ရာ ယခုအခါ ၀ယ္ယူစားသံုးျခင္းမျပဳေတာ့သျဖင့္ စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲေရာက္ေနရေၾကာင္း ၎ရြာမွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔က စတင္ကာ ဘဂၤလီမူဆလင္မ်ားမွာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား အပါအ၀င္ အျခားျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္သည့္ ေက်းရြာႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားကို မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီခဲ့ၿပီး လူမ်ားကိုပါ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ခဲ့ရာ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ အေဆာက္အဦးေပါင္း (၇၀၀) ခန္႔ပ်က္စီးကာ လူဦးေရ (၂၀၀၀) ေက်ာ္မွာ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး၊ လူ ၁၂ ဦးႏွင့္ သံဃာတစ္ပါးကို ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘဂၤလီမူဆလင္ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ေက်းရြာေပါင္း ၄၅ ရြာခန္႔ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕အတြင္းတြင္ ရပ္ကြက္ (၉) ခုရွိၿပီး ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ ရခိုင္လူဦးေရ (၈၀၀၀) ရွစ္ေထာင္ခန္႔ သာရွိၿပီး ဘဂၤလီမူဆလင္မ်ားမွာ (၂၀၀၀၀) ႏွစ္ေသာင္း ခန္႔ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးေပါင္း (၂၀၀၀၀) ႏွစ္ေသာင္းခန္႔ရွိၿပီး၊ ဘဂၤလီမူဆလင္မ်ားမွာ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ရွိေနေၾကာင္းသိရသည္။
အဆိုပါေဒသတြင္ ေနထိုင္ေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ မူဆလင္ကုလားမ်ား၏ ရန္ကုိ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ေနရျခင္း ေၾကာင့္ မိမိတို႔လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ မသြားရဲသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ စား၀တ္ေနေရးအခက္အခဲေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးရန္ မ်ိဳးစပါးမ်ားကိုပါ စားသံုးလိုက္ရျခင္း၊ ေတာင္ယာေျမအတြက္ မ်ိဳးေစ့၀ယ္ရန္ စုေဆာင္းထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားကုိ လည္းကိုလည္း သံုးစြဲလိုက္ရသည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ ေရာင္ကုန္ပစၥည္မ်ားကို မူဆလင္ကုလားမ်ားက ၀ယ္ယူသံုးစြဲမႈ မရွိသည္က တစ္ေၾကာင္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ စား၀တ္ေနေရး အလြန္ခက္ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဘဂၤလီမူဆလင္ကုလားမ်ားမွာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ လြတ္လတ္စြာ သြားလာလႈပ္ရွားကာ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ သြားလာမႈ မလုပ္ရဲၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Myanmar Express

0 comments:

Post a Comment

Tags

Labels

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

Blog Archive

Blog Archive

ဆက္သြယ္ေပးပို႕ရန္

drmyochit72@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္

ရွာေဖြရန္